Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar Pag 1 van 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages. Schooljaar 2012-2013. Pag 1 van 25"

Transcriptie

1 Wegwijzer voor organisaties Maatschappelijke Stages Schooljaar Pag 1 van 25

2 Voorwoord Vanuit de gedachte Samen leven kun je leren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Maatschappelijke Stages (MaS) in het leven geroepen. Van inwoners in Nederland wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van hun rechten maar ook van hun plichten. Een plezierig en veilig Nederland is niet vanzelfsprekend. Inwoners leveren een positieve bijdrage aan het leefklimaat door rekening te houden met de regels in de samenleving. Doel van de MaS is dat jongeren een bijdrage leveren aan de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk.sinds schooljaar is de MaS verplicht gesteld. Alle middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar moeten tijdens hun middelbare schoolperiode 30 uur vrijwilligerswerk doen. Dit betekent dat er jaarlijks maar liefst zo n leerlingen beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk! Deze wegwijzer Maatschappelijke Stage is ontwikkeld voor alle organisaties die stageplaatsen beschikbaar stellen voor leerlingen van het Bornego College en het OSG Sevenwolden binnen de gemeente Skarsterlân en Boarnsterhim. In deze gids vindt u naast informatie ook de stagedocumenten/ formulieren die de leerlingen meenemen naar de stagebiedende organisatie. Organisaties die overwegen MaS- stageplaatsen aan te bieden kunnen ook nuttige info uit deze gids halen. U kunt deze gids beschouwen als een wegwijzer. Pag 2 van 25

3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 2 1 Wat is MaS? 4 2 Waarom MaS? 4 3 Voor wie is MaS bedoeld? 5 4 Wanneer moeten scholieren een MaS doen? 5 5 Waar mag een MaS gedaan worden? 5 6 Waar moet een MaS aan voldoen? 6 7 Hoe is de verzekering geregeld? 6 8 Wat is de rol van het Vrijwilligers Servicepunt van Miks welzijn? 6 9 Hoe zit het net de arbo-regels, werk- en rusttijdenregeling? Werktijden Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 7 10 Hoe vindt de scholier een stageplaats? 7 11 De procedures rondom MaS Zo werkt het Miks&Matchdag Contact leggen Het (kennismakings)gesprek De stage Tussenevaluatie Eindevaluatie Slotbijeenkomst Wat als er problemen zijn met een leerling? 9 13 Waar vind ik meer MaS-informatie? Informatie per school OSG Sevenwolden Welke klassen doorlopen de MaS in 2011/2012? Contactgegevens OSG Sevenwolden Bornego College Welke klassen doorlopen de MaS in 2011/ Contactgegevens Bornego College Bijlagen: Stagedocumenten Eigen vacatureformulier Maatschappelijke Stageovereenkomst 14/ Stagelogboek 16/ Evaluatieformulier Leerling 20/ Evaluatieformulier Organisatie 23/24 Pag 3 van 25

4 1 Wat is MaS? De MaS is een vorm van leren buiten schooltijd, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligerswerk kennis maken met, en een bijdrage leveren aan, de samenleving. Het doel hiervan is onder andere om de maatschappelijke betrokkenheid van scholieren te vergroten. Tijdens de stage ontdekt de jongere overeenkomsten en verschillen tussen eigen en andermans leefwijze, cultuur en levensbeschouwing. De MaS is vrijwilligerswerk en geen beroepsoriënterende of beroepsvoorbereidende stage. De MaS richt zich op maatschappelijke betrokkenheid. Ook is het belangrijk te beseffen dat de leerlingen niet beoordeeld worden op hun stageplaats. Leerlingen moeten wel kunnen overleggen hoeveel uur stage ze hebben gelopen. 2 Waarom MaS? In Nederland is het niet meer zo vanzelfsprekend om de buren te kennen. Opvattingen over wat normaal gedrag is of welke omgangsvormen gewenst zijn, lopen uiteen en gedeelde normen en waarden lijken steeds minder duidelijk. Men maakt zich zorgen over de manier waarop inwoners van Nederland met elkaar omgaan. De afgelopen jaren is hierover veel gesproken en gediscussieerd. Wat kunnen we hieraan doen? Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe kunnen we het leren samenleven aanmoedigen? Om te leren samenleven is het van belang dat jongeren zich door participatie verantwoordelijk gaan voelen voor het welzijn van hun omgeving. Dit gaat dus verder dan het leren houden aan de regels. In Nederland is dat namelijk niet voldoende, omdat er niet veel gedragsregels vastliggen. Gedrag hangt voor een groot deel af van individuele keuzes. Het is belangrijk dat jongeren leren nadenken over deze keuzes. Voor u als organisatie is het een kans om jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk. Wellicht is de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van later. Pag 4 van 25

5 3 Voor wie is MaS bedoeld? Voor alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. Scholen voor praktijkonderwijs horen bij het reguliere onderwijs en ook die leerlingen zullen dus een MaS volbrengen. Op dit moment wordt door het ministerie van OCW nog onderzocht of voor deze leerlingen toch een uitzondering gemaakt moet worden. Vooralsnog zijn alleen leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs vrijgesteld. MBO-leerlingen zijn ook vaak op zoek naar vrijwilligerswerk of snuffelstages, zoals ze ook wel genoemd worden. Deze vallen echter niet onder de MaS. 4 Wanneer moeten scholieren een MaS doen? Met ingang van het schooljaar is de MaS een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De meeste scholen kiezen ervoor om de stages te laten plaatsvinden in het derde leerjaar. De leerlingen zijn dan ongeveer 15/16 jaar oud. Ze mogen de stage verspreid over het hele schooljaar vervullen. De stages vinden plaats buiten de schooltijd. Dat betekent dat de leerlingen in hun vrije tijd 30 uur vrijwilligerswerk doen. 5 Waar mag een MaS gedaan worden? Een leerling mag een MaS lopen bij maatschappelijke organisaties, projecten zonder winstoogmerk, vrijwilligersorganisaties, professionele non-profit organisaties of deelnemen aan maatschappelijke projecten van bedrijven. De MaS is vrijwilligerswerk. Voor de gemaakte uren ontvangt men geen vergoeding. De werkzaamheden moeten aanvullend zijn en niet vervangend. Vriendendienst, burenhulp en hulp aan familie, zoals mantelzorg, worden niet aangemerkt als vrijwilligerswerk en is dus geen geschikte MaS. Pag 5 van 25

6 6 Waar moet een MaS aan voldoen? De stage moet zinvol zijn. Voor de leerling, die merkt dat zijn inzet er wel degelijk toe doet en ziet dat de samenleving gevormd wordt door gezamenlijke inzet. Maar ook voor de samenleving moet het een toevoegde waarde hebben. Enkele voorbeelden: Een senior die hulp krijgt bij het computeren/ de sportclub waarvan het terrein wordt opgeruimd/ het materialenhok van de peuterspeelzaal krijgt een schilderbeurt. Er moet een balans zijn tussen de winst voor de leerling en de waarde voor de samenleving. De taak bij het vrijwilligerswerk is duidelijk omschreven en afgebakend. Er wordt van organisaties gevraagd rekening te houden met de leeftijd en soms de onervarenheid van de scholieren. Dat vraagt extra tijd en begeleiding, maar bedenk: De MaSleerling van nu is misschien uw vrijwilliger van de toekomst. 7 Hoe is de verzekering geregeld? De MaS is een stage die gelopen moet worden buiten schooltijd. De school blijft tijdens deze uren wel verantwoordelijk voor de leerling. Het is daarom belangrijk dat de school een passende verzekering afsluit. De scholen in de gemeente Skarsterlân en Boarnsterhim hebben voor hun leerlingen een WA- en ongevallenverzekering afgesloten. Zodra de leerling een stageovereenkomst heeft getekend is hij/zij via school verzekerd. 8 Wat is de rol van het Vrijwilligers Servicepunt van Miks welzijn? In de gemeenten Skarsterlân en Boarnsterhim fungeert Miks welzijn als stagemakelaar. De taken van de stagemakelaar zijn: - Advies en voorlichting geven over de Maatschappelijke Stage aan leerlingen, d.m.v. gastlessen - Het voorzien van individueel advies aan organisaties. - Aanspreekpunt tijdens de stage. - Het geven van advies en voorlichting op maat over de inbedding van de Maatschappelijke Stage binnen vrijwilligersorganisaties. - Het werven van voldoende stageplekken voor alle leerlingen van het Bornego college en OSG Sevenwolden. - Bemiddelen leerlingen, met name voor degenen die zonder hulp geen passende stageplek kunnen vinden. - Versterking van het lokale vrijwilligerswerk. 9 Hoe zit het met arbo-regels, werk- en rusttijdenregeling? 9.1 Werktijden In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit zijn de werk- en rusttijden voor werknemers vastgelegd. Sinds 2007 gelden er uitzonderingsregels voor vrijwilligers. Daardoor zijn organisaties niet meer verplicht de arbeids- en rusttijden van vrijwilligers te registreren. Voor jongeren onder de 18 jaar gelden er wel een aantal regels. - Jongeren van 16 en 17 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten tussen en uur. - Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen alleen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten van maximaal 2 uren. Op zaterdagen en andere vrije dagen is dat maximaal 6 uren. Voor deze leeftijden geldt een maximum van 12 uren per week. Tijdens vakantieweken mogen ze maximaal 7 uren per dag en maximaal 35 uren per week werken. - De arbeid mag niet langer dan 4 uren aaneengesloten worden verricht. Denk dus om de pauzes. Pag 6 van 25

7 9.2 Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden Voor zowel het personeel als voor alle andere aanwezigen in het gebouw moet een veilige toegang tot de werkplek gewaarborgd zijn. In geval van nood moet men het pand ook snel en veilig kunnen verlaten. Bij het werken met materialen en werktuigen is het vereist dat er een duidelijke voorlichting en veiligheidsinstructie gegeven wordt. Ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen en beschermende kleding, indien voorgeschreven, zijn van belang. Jongeren onder de 18 jaar vragen extra aandacht als het gaat om veiligheidsinstructies, aanpassingen van de werkplek, fysieke belasting, de mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Indien er specifieke risico s aan het vrijwilligerswerk verbonden zijn, zullen de jongeren de werkzaamheden alleen mogen verrichten als er deskundig toezicht aanwezig is. Bepaalde werkzaamheden zijn sowieso verboden voor jongeren. Denk aan werkzaamheden onder hoge luchtdruk bijvoorbeeld bij duiken, met een hoge geluidsbelasting (boven 85 db) en/of werkzaamheden waar schadelijke straling bij vrijkomt of extreme trillingen ontstaan. 10 Hoe vindt de scholier een stageplaats? Miks welzijn coördineert de MaS voor de scholen OSG Sevenwolden en het Bornego College in Skarsterlân en Boarnsterhim. Leerlingen mogen zelf op zoek gaan naar een geschikte stageplaats, bijvoorbeeld binnen hun eigen netwerk en in hun eigen omgeving. Mochten ze geen geschikte stageplaats kunnen vinden dan heeft Miks welzijn stageplekken bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Om te voorkomen dat alle leerlingen zelf organisaties gaan bellen en bezoeken hebben de scholen er voor gekozen om de zoektocht naar geschikte vacatures over te laten aan Miks welzijn. 11 De procedures rondom MaS Alle 3 e jaars leerlingen van het Bornego College en Osg Sevenwolden gaan hun Maatschappelijke Stage lopen binnen de gemeente Boarnsterhim en de gemeente Skarsterlân. Miks welzijn geeft informatielessen op school over vrijwilligerswerk en over de MaS. De leerlingen krijgen uitleg over uit wat ze allemaal moeten doen voor ze op stage gaan. Daarnaast krijgen ze tips voor een succesvolle MaS. De leerlingen hebben een stappenplan ontvangen om de MaS in goede banen te leiden. Hieronder een aantal procedures op een rijtje Zo werkt het De leerlingen ontvangen van Miks welzijn tijdens de lessen een leerlingengids. Deze gids bevat een stappenplan waarmee leerlingen op zoek gaan naar een stageplaats. Hierin staat beschreven wat de leerling moet doen om een stageplaats te krijgen. Leerlingen kunnen op 2 manieren een stageplek zoeken: A. De leerlingen zoekt binnen eigen netwerk naar een stageplaats Het kan zijn dat u benaderd bent door een leerling om stagebieder te worden. Hier kunt u mee akkoord gaan. Indien uw organisatie nog niet bekend is bij Miks welzijn, dan neemt Miks welzijn contact met u op. Tijdens dit contact wordt de stageplaats met u doorgenomen en gekeken of de stageplaats aan alle eisen voldoet. U ontvangt dan tevens deze wegwijzer. Pag 7 van 25

8 B Uw organisatie heeft aangegeven stageplaatsen te bieden aan leerlingen Met de stagemakelaar heeft u afgesproken welke stageplaatsen u beschikbaar heeft. Miks welzijn verzamelt vacatures en maakt een vacatureboekje voor de gemeenten Skarsterlân en Boarnsterhim. Hierin worden alle aangeboden stageplaatsen overzichtelijk gepresenteerd. Leerlingen die zelf geen stageplaats kunnen regelen maken een keuze uit dit aanbod. Dit vacatureboekje is ook te vinden op de website van Miks welzijn Miks&Matchdag Voor de zomer organiseert Miks welzijn een Miks&Matchdag. Op deze dag worden alle leerlingen gekoppeld aan een stageplaats. Dat kan dus via: A een eigen vacature, waarbij de leerling zelf al heeft gezorgd voor een stageplaats; B een vacature die u als stagebieder heeft aangedragen en die in het vacatureboekje vermeld staat. Deze vacatures worden vervolgens op de website geplaatst en op de speciale Miks&Matchdag maken alle leerlingen hun keuze voor een stageplaats. De leerlingen die zelf een stageplaats hebben gevonden worden ook gevraagd om deze stageplaats te registeren op de website. Deze website wordt door Miks welzijn en de coördinatoren beheerd. U ontvangt van Miks welzijn informatie betreffende welke leerlingen gaan stagelopen bij uw organisatie Contact leggen De leerling neemt diezelfde week contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Als het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en u akkoord bent met de leerling, dan is van belang om een aantal zaken met hem/ haar te bespreken. Ook leerlingen die hun stageperiode later in het jaar starten nemen dan contact met u op Het (kennismakings)gesprek Tijdens dit gesprek bespreekt u met de leerling de volgende zaken: - In welke periode, op welke dagen en op welke tijdstippen wordt de stage ingevuld? - Hoeveel uren bedraagt de stage bij uw organisatie? - Wat zullen de werkzaamheden zijn die de stagiair gaat verrichten? - Eventuele bijzonderheden, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (kleding, schoenen, veiligheidsbril, handschoenen e.d.) Deze punten worden vastgelegd in een Maatschappelijke Stageovereenkomst welke getekend wordt door de stagebiedende organisatie, de leerling en zijn/haar ouders en de stagecoördinator van school. De leerling laat de stageovereenkomst tekenen door school opdat de leerling ook via school verzekerd is voor ongevallen en aansprakelijkheid. De stageovereenkomst vindt u in de bijlagen. Pag 8 van 25

9 11.5 De stage Zodra de stageovereenkomst ondertekend is kan de leerling starten met de MaS. De leerlingen werken met een logboek. Deze vindt u ook in de bijlagen. Hierin worden de werktijden, de gemaakte uren en de werkzaamheden genoteerd. De leerling zal u, de stagebegeleider vragen om een paraaf te geven na iedere werkdag Tussenevaluatie Halverwege het schooljaar neemt Miks welzijn contact met u op om te kijken hoe het gaat met de leerling die stage loopt. Helaas is het voor de scholen niet mogelijk om iedere leerling te bezoeken op de stageplaats Eindevaluatie Na de stage wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Aan de hand hiervan kan men zien hoe de stagebiedende organisatie de gang van zaken rondom de MaS heeft ervaren; de samenwerking met Miks welzijn, het contact met school en de ervaring met de jongere. Ook de leerling vult een evaluatieformulier in. Als de gids volledig is ingevuld levert de leerling deze op school in. Op deze manier wordt duidelijk waar eventueel nog verbeterpunten liggen en waar de kracht ligt Slotbijeenkomst Aan het einde van de MaS- periode organiseert Miks welzijn een slotbijeenkomst voor alle leerlingen die hun stage doorlopen hebben. Zij ontvangen dan een certificaat. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging. In de bijlagen (punt 15 van dit document) vindt u de formulieren waarmee gewerkt wordt. 12 Wat als er problemen zijn met een leerling? Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan met een leerling op de stageplaats. Denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van gemaakte afspraken, het niet (goed) uitvoeren van de werkzaamheden, slechte communicatie, enzovoort. U kunt dan altijd contact opnemen met de stagemakelaar van Miks welzijn. Deze neemt op haar beurt contact op met de leerling en de school om tot een passende oplossing te komen. De leerling zelf kan altijd op school terecht met eventuele problemen. Leerlingen mogen nooit zonder overleg stoppen met hun stage. Pag 9 van 25

10 13 Waar vind ik meer MaS-informatie? Heeft u naar aanleiding van deze gids nog vragen, wilt u meer informatie, zoekt u iemand die voorlichting kan geven aan uw organisatie of wilt u eens met ons meedenken over de mogelijkheden betreffende de MaS? Neemt u dan contact op met het Vrijwilligers Servicepunt. Miks welzijn coördineert de MaS voor de scholen OSG Sevenwolden in Joure en Grou en het Bornego College in Joure. Daarnaast bemiddelt Miks ook leerlingen die in de gemeente Skarsterlân of Boarnsterhim wonen maar elders naar school gaan. Stagemakelaar Karin Nijdam De MaS-coördinatoren van OSG Sevenwolden en het Bornego College zijn ook bereid om vragen te beantwoorden. De contactgegevens vindt u bij punt 14 in deze Maatschappelijke Stagegids. Er zijn twee landelijke websites waar u veel informatie kunt vinden, te weten: Vanaf dit schooljaar werken de scholen en Miks welzijn met de website Dit is een regionale website waarop organisaties vacatures kunnen aanbieden en leerlingen hieruit een keuze kunnen maken. U kunt het gehele jaar vacatures aandragen die op deze website geplaatst kunnen worden. Voor meer informatie over de mogelijkheden van deze website kunt u contact met ons opnemen. Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd m.b.t. de MaS en de procedures. Pag 10 van 25

11 14 Informatie per school Per school kan het MaS-systeem afwijken. Op de volgende pagina s wordt toegelicht hoe het systeem rond MaS op de betreffende school in elkaar zit. Als er een leerling van een bepaalde school bij u komen dan kunt u hier vinden wat de manier van werken is, wie de contactpersoon is en hoeveel uren de scholieren besteden aan de MaS OSG Sevenwolden OSG Sevenwolden is een brede scholengroep voor praktijkonderwijs lwoo, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. In de zes vestigingen in Heerenveen, Grou en Joure waarborgen zij kleinschaligheid en herkenbaarheid voor ca leerlingen en ruim 300 medewerkers. Actief leren, initiatieven durven nemen en verantwoordelijkheid willen dragen zijn sleutelbegrippen in het onderwijs. De school staat daarbij midden in de samenleving. Sport en cultuur staan hoog in het vaandel. OSG Sevenwolden is tevens een erkende school voor topsporters (LOOT-school) Welke klassen doorlopen de MaS in 2012/2013? Alle leerlingen van de 3 e klas vmbo gaan dit jaar de MaS volbrengen. Ze lopen 30 uur stage in de periode vanaf juni 2011 tot juni De stage valt buiten de schooltijd. Iedere dinsdagmiddag zijn de leerlingen in principe roostervrij vanaf uur. Sporadisch kan het voorkomen dat ze nog een toets moeten inhalen op de dinsdagmiddag. Leerlingen mogen ook in het weekend en in de vakanties stage lopen. Daarnaast zullen andere vrije uren doorgaans na uur zijn, afhankelijk van het lesrooster. In het weekend kan ook stage worden gelopen. Het is mogelijk dat een leerling ruimte in zijn/haar rooster heeft op andere tijden. Aangezien het rooster plotseling gewijzigd kan worden is het niet handig om hierin voor langere tijd afspraken te maken. De lessen op school gaan vóór de MaS Contactgegevens OSG Sevenwolden Locatie Joure Locatie Heerenveen Fedde Schurer Pasteurweg 1 Schans AB Joure 8441 AE Heerenveen Stagecoordinator : Mevr.S. Dortmundt Locatie Grou-Akkrum Locatie Kingweg Burstumerdyk 5 Ds. Kingweg ZC Grou 8446KZ Heerenveen Stagecoordinator:Dhr. J. de Vries Pag 11 van 25

12 14.2 Bornego College Het Bornego College is een brede, Christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Het Bornego College leidt leerlingen op in het vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Daarbij bereidt men leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Een scholengemeenschap klinkt misschien groot en onoverzichtelijk, maar doordat de leerlingen verspreid zijn over vier locaties gaat er niemand verloren in de massa. Het Bornego College streeft ernaar leerlingen te stimuleren en alles eruit te halen wat er in zit. Hierbij staat het leren en het leven en werken met elkaar op nummer één. Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten om leerlingen in de gelegenheid te stellen om zoveel mogelijk talenten te ontwikkelen Welke klassen doorlopen de MaS in 2011/2012? Het Bornego College heeft er voor gekozen om in 2011/2012 de 3 e klassers van alle leerrichtingen 30 uur MaS te laten volbrengen. Alle leerlingen lopen stage vanaf juni 2011 tot juni De MaS uren worden buiten schooltijden ingevuld Contactgegevens Bornego College Algemeen Stagecoördinator Correspondentie-adres Dhr. T. Pander Postbus 13 : Locatie Pasteurweg AB Joure Locatie Ds. Kingweg KZ Heerenveen Locatie Beugel AH Heerenveen Bijlagen: Stagedocumenten In de leerling-gids zitten de stagedocumenten. Voor alle duidelijkheid zijn deze in dit deel van de wegwijzer bijgevoegd. Het betreft de volgende documenten: 15.1 Eigen vacatureformulier 15.2 Maatschappelijke Stageovereenkomst 15.3 Stagelogboek 15.4 Evaluatieformulier Leerling 15.5 Evaluatieformulier Organisatie Pag 12 van 25

13 15.1 Eigen vacatureformulier Als de leerling zelf een stageplaats heeft gevonden, neemt hij/zijn contact op met de stagecoördinator van school. Deze beoordeelt of het een geschikte stageplaats is. Vervolgens vult de leerling onderstaand formulier in en laat de stagecoördinator zijn/haar handtekening plaatsen. Ook de ouders moeten tekenen voor akkoord. Om de stageplaats definitief vast te leggen toont de leerling dit ingevulde formulier tijdens de Miks&Matchdag aan de medewerkers van Miks welzijn. Zij zullen dan samen met de leerling de stageplaats invoeren en vastleggen op de website Naam leerling Onderwijsinstelling Klas Stageorganisatie Stageadres Postcode/ plaats Contactpersoon Telefoonnummer Stageperiode Start: Eind: Werkzaamheden Naam stagecoördinator Handtekening voor akkoord: Naam ouder/verzorger Handtekening voor akkoord: Pag 13 van 25

14 15.2 Maatschappelijke Stageovereenkomst Blad 1 van 2 Uitgangspunten Maatschappelijke Stage 1 Doel van de Maatschappelijke Stage is het proeven aan vrijwilligerswerk. Door de Maatschappelijke Stage hoopt de overheid vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. 2 De stagiair blijft tijdens de stage volledig leerling van de school. Ook de schoolregels zijn tijdens de stageperiode van toepassing. Er is geen arbeidsovereenkomst noch een leerovereenkomst. 3 De stagiair kan geen aanspraak maken op stagevergoeding. 4 De stagiair is via school verzekerd voor WA en ongevallenrisico s. De stagebieder heeft zijn aansprakelijkheid afdoende verzekerd en de stagiair valt onder de dekking van deze aansprakelijkheidsverzekering. 5 De stagebiedende organisatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de onderwijsinstelling draagt de eindverantwoordelijkheid. 6 De stagiair mag de stageplaats niet zonder overleg met de stagebegeleider verlaten of zonder overleg met begeleider en stagedocent de stage stopzetten. 7 De stagiair houdt zich aan regels die binnen de stagebiedende organisatie gelden ten aanzien van orde, veiligheid, geheimhouding en gezondheid. 8 De stageverlener stelt de leerling in staat de overeengekomen activiteiten gedurende de stageperiode te verrichten. 9 Zowel leerlingen als stagebegeleider vullen na afloop een evaluatieformulier van Miks welzijn in. Randvoorwaarden Maatschappelijke Stage a) De leerling doet vrijwilligerservaring op en verricht daartoe taken die anders door andere vrijwilligers gedaan zouden (kunnen) worden. b) De organisatie die stage biedt is op basis van non-profit. Vrijwillige inzet bij familie is daarmee geen Maatschappelijke Stage. c) Klussen tijdens vakantie en/of in het buitenland kunnen als Maatschappelijke Stage gelden. d) De stagebieder zorgt er voor dat de leerling centraal en actief in de maatschappij komt te staan. e) De verrichte werkzaamheden dienen voor het vrijwilligerswerk relevant te zijn en richten zich niet op poets-, kassawerkzaamheden en ander interieurwerk. f) De stageverlenende organisatie zorgt voor: - duidelijke taakomschrijving - duidelijke uitleg naar de leerling - de nodige faciliteiten - een goede begeleider op de werkvloer tijdens de momenten dat de stagiair de werkzaamheden verricht. Een stagiair gaat dus niet onbegeleid de straat op. Pag 14 van 25

15 Blad 2 van 2 Naam organisatie Adres Postcode/ plaats adres Naam contactpersoon contactpersoon Gegevens Stagebiedende Organisatie Stageperiode Start: Einde Werkdagen en werktijden Maandag van tot uur Dinsdag van tot uur Woensdag van tot uur Donderdag van tot uur Vrijdag van tot uur Zaterdag van tot uur Zondag van tot uur Totaal aantal stage-uren: Werkzaamheden Beschrijving van de werkzaamheden Naam leerling Adres Postcode/ plaats adres School adres school Gegevens leerling Klas: Ondergetekenden verklaren hierbij akkoord te zijn met de MaS-overeenkomst. Stagebegeleider dhr/mw. Naam ouder/verzorger Stagecoördinator van school, dhr/mw. Datum / / Datum / / Datum / / Plaats Plaats Plaats Handtekening: Handtekening: Handtekening: Pag 15 van 25

16 15.3 Stagelogboek Om precies te weten hoeveel uur de leerling stage heeft gelopen vult deze elke dag de stage-uren in. Vervolgens tekent de stagebegeleider de uren af. STAGELOGBOEK 1 Paraaf 2 Paraaf 3 Paraaf 4 Paraaf 5 Paraaf Pag 16 van 25

17 STAGELOGBOEK 6 Paraaf 7 Paraaf 8 Paraaf 9 Paraaf 10 Paraaf Pag 17 van 25

18 STAGELOGBOEK 11 Paraaf 12 Paraaf 13 Paraaf 14 Paraaf 15 Paraaf Pag 18 van 25

19 STAGELOGBOEK 16 Paraaf 17 Paraaf 18 Paraaf 19 Paraaf 20 Paraaf Pag 19 van 25

20 15.4 Evaluatieformulier Leerling Maatschappelijke Stage 2012/2013 Miks welzijn wil graag weten hoe de leerling de Maatschappelijke Stage (MaS) heeft ervaren. Op deze manier kunnen we nagaan of de stageplaats een leuke en leerzame stageplaats is en of de voorbereidingen duidelijk zijn. Ook staan we open voor tips en opmerkingen. Blad 1 van 3 DEEL I In dit eerste deel willen we graag weten wat je vindt van de informatie die je voorafgaand aan je MaS kreeg. Eventuele opmerkingen Vraag 1A Wat vind je van de MaS-gastles die Miks welzijn heeft gegeven? Vraag 1B Heb je voldoende informatie ontvangen over de inhoud van de MaS? Vraag 1C Wat vind je van de informatie in de leerlingengids? Vraag 1D Hoe vind je de informatie over de stageplaats in het vacatureboekje? Vraag 1E Was het aanbod van stageplaatsen in het vacatureboekje voldoende om uit te kiezen? Vraag 1F Werden er voldoende leuke stageplaatsen aangeboden? Vraag 1G Wat vind je van de Miks&Matchdag, waar je een keuze mocht maken voor een stageplaats via de website Vraag 1H Wat vind je van de website Pag 20 van 25

21 Blad 2 van 3 DEEL II De volgende vragen gaan over hoe jij jouw stageplek hebt gekregen en hoe dit is verlopen. Eventuele opmerkingen Vraag 2A Heb je zelf een stageplaats gevonden of via het vacatureboekje van Miks welzijn? Zelf Vacatureboekje Vraag 2B Heb je de stageplaats van jouw keuze ontvangen? Zo nee, was je tevreden met de stageplaats die je hebt gekregen? Zo nee, waarom niet? DEEL III Deze vragen gaan over je stageadres en wat je tijdens je MaS hebt beleefd. Eventuele opmerkingen Vraag 3A Was het spannend om de eerste keer naar het stageadres te gaan? Vraag 3B Was je voldoende voorbereid om een kennismakingsgesprek te voeren? Vraag 3C Hoe verliep het kennismakingsgesprek met de organisatie? Vraag 3D Werd er vooraf goed uitgelegd wat de stagewerkzaamheden zouden zijn? Vraag 3E Hadden de medewerkers op het stageadres genoeg tijd voor je, als je vragen had? Vraag 3F Kreeg je regelmatig te horen wat je goed deed? Vraag 3G Waren er ook werkzaamheden die je niet wilde of kon doen? Zo ja, kun je dit toelichten? Vraag 3H Moest je hard werken? Vraag 3I Mocht je zelf taken bedenken? Pag 21 van 25

22 Blad 3 van 3 Vraag 3J Had je veel plezier in het uitvoeren van de taken? Vraag 3K Moest je veel uren achter elkaar werken? Vraag 3L Waar kon je terecht als je vragen of problemen had tijdens de MaS? de stagecoördinator school de stagecoördinator Miks welzijn de stagecoördinator op stage bij niemand mijn ouders ik had geen vragen/problemen ergens anders, nl: DEEL IV In dit laatste deel van de vragenlijst kijk je terug op je MaS. Vraag 4A Wat vind je van de MaS? Vraag 4B Wat vond je het leukst aan de MaS? Vraag 4C Wat vond je het minst leuk aan de MaS? Vraag 4D Wil je in de toekomst ook nog eens vrijwilligerswerk gaan doen? ik vind het erg leuk en zinvol iik vind het wel leuk ik vind het wel leuk maar ziet zinvol ik vind het niet leuk ik vind het niet leuk en niet zinvol iik vind het niet leuk maar wel zinvol Opmerkingen: Zo ja, bij dezelfde organisatie bij een andere organisatie Zo nee, waarom niet? ik heb te weinig tijd ik verdien liever geld voor het werk dat ik doe ik zie er het nut niet van in ik vind het niet leuk andere reden, namelijk: Vraag 4E Zou je jouw stageadres aanbevelen aan andere leerlingen? Zo nee, waarom niet? Datum: / / HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST! Pag 22 van 25

23 15.5 Evaluatieformulier Organisatie Maatschappelijke Stage Miks welzijn en de scholen willen ook graag weten hoe de organisatie de Maatschappelijke Stage heeft ervaren. De leerling laat dit formulier invullen door iemand van de organisatie waar de stage is doorlopen. Blad 1 van 2 Vraag 1 Hoe heeft u de deelname van uw organisatie aan de MaS in het algemeen ervaren? Vraag 2 a) Wat vindt u van de informatiegids van Miks welzijn betreffende de MaS? b) Wat vindt u van de contactmomenten met Miks welzijn? c) Hoe goed bent u op de hoogte van de inhoud van de MaS en aan welke voorwaarden deze moet voldoen? d) Wat vindt u van de coördinatie rondom de stageplaat(sen)? e) Was het voor u duidelijk welke leerling(en) contact met u zouden opnemen over de stageplaats(en)? f) Hoe verliep het kennismakingsgesprek met de leerling? g) In welke mate was de leerling voorbereid op het kennismakingsgesprek? h) In welke mate was de leerling volgens u geïnformeerd over de stageplaats? Eventuele opmerkingen Pag 23 van 25

24 Blad 2 van 2 Vraag 3 Wat is voor u de toegevoegde waarde van een maatschappelijke stagiair binnen uw organisatie? Jonge vrijwilligers zijn vrijwilligers voor de toekomst, wij hopen op nieuwe vrijwilligers. Wij kunnen altijd wel wat extra mankracht gebruiken. Wij vinden het belangrijk om jongeren kennis te laten maken met ons werk. Wij vinden het leuk om jongeren te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Anders, namelijk: Vraag 4 Bent u bereid volgend jaar weer MaS-plaatsen aan te bieden? Zo nee, wat is hier de reden van? Vraag 5 Heeft u nog tips of andere opmerkingen? Zo ja, welke? Datum : / / HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DIT EVALUATIEFORMULIER! Pag 24 van 25

25 Mocht u behoefte hebben aan meer formulieren, een extra logboek, of meer informatie dan kunt u contact opnemen met Miks welzijn. Karin Nijdam, Vrijwilligers Servicepunt Skarsterlân Openingstijden VSp Maandag Dinsdag Donderdag MaS Dinsdag Woensdag Donderdag tot uur tot uur tot uur tot uur tot uur tot uur Bezoekadres Brugstraat EV JOURE Correspondentieadres Postbus AC JOURE Pag 25 van 25

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS)

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) 2013-2014 MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) Iedereen doet ertoe! inleiding Bij OSG Sevenwolden is de maatschappelijke stage (MaS) een verplicht onderdeel in het derde leerjaar. Elke leerling moet dan minimaal

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke Stage

Draaiboek Maatschappelijke Stage Draaiboek Maatschappelijke Stage M. Vermeulen Pagina 1 13-1-2012 Inhoudsopgave Visie... 3 Plan van invoering... 3 Betrokkenen... 5 Communicatie... 5 Documenten... 6 Werkwijze... 7 Leerjaar 1... 7 Leerjaar

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Voor alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs geldt vanaf vorig schooljaar te het schoolvak maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

t Hooghe Landt LOB-Stage

t Hooghe Landt LOB-Stage t Hooghe Landt LOB-Stage Mavo 3 schooljaar 2016-2017 Beste stageverlener(ster), Hartelijk dank voor het voor het verlenen van een stage aan een leerling. Wij vinden dat het leren in een praktijkgerichte

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Juli 2013 Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Slotbijeenkomst Maatschappelijke Stage (MAS) Meer dan tweehonderd leerlingen van OSG Sevenwolden en Bornego College in Joure hebben het afgelopen schooljaar

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010

Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Maatschappelijke stage Handleiding voor de stagebegeleider Schooljaar 2009-2010 Belangrijke adressen en telefoonnummers Handige informatie www.maatschappelijkestages.nl Dé website over maatschappelijke

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen STAGE Handig om te weten als je gaat stage lopen Je hebt het assessment gedaan. De school, jijzelf en je ouder(s)/verzorger(s) vinden dat je stagegeschikt bent. Je mag dus gaan stage lopen. Daar komt heel

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage 2015-2016

Maatschappelijke Stage 2015-2016 Maatschappelijke Stage 2015-2016 Samen voor elkaar! Naam leerling: Klas+mentor: Opmerkingen stagebureau: Inhoud: pagina Algemene informatie: Even voorstellen 3 Maatschappelijke Stage op het Pius X College,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector... 2 Inleiding... 2 Waarom is maatschappelijke stage belangrijk?... 3 Hoe ziet

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 17 mei t/m 20 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie