INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT 2010-2015"

Transcriptie

1 INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT december 2009

2 Achtergrond Nu we in 2009, mede door een aantal eenmalige inkomstenbronnen, voor het eerst een goed resultaat hebben gedraaid, heeft het zin dan wel wordt het noodzakelijk een goed investeringsplan voor de komende jaren te maken. Per onderdeel van de organisatie heb ik daarom hieronder een aantal gewenste investeringen benoemd en uitgelegd. In het beleidsplan Binnen beginnen, buiten winnen, zijn alle hieronder genoemde investeringen nader onderbouwd. In dit investeringsplan wordt kort aangegeven waar de noodzaak van de investering vandaan komt. Dit investeringsplan is de onderlegger voor de te treffen voorzieningen zoals opgenomen in de jaarrekening Het gaat alleen om de investeringen die niet opgenomen kunnen worden in de reguliere onderhoud en materialenbegrotingen. Aan elk van de investeringswensen is een prioriteitslabel gehangen. 1 = 2010 of = 2012 of = 2014 of 2015 In het hoofdstuk planning en begroting zijn de kostenposten op basis daarvan opgenomen in een planning voor de komende jaren. 1 Gebouw Tien jaar geleden heeft architect Mart van Schijndel op de plaats van de oude sociëteit een prachtig pand neergezet. Een op maat gesneden jas waar alleen eigenlijk de Gruitpoort als kunst(educatie)instelling een logische bewoner van kan zijn. Echter door de nuchtere uitstraling van het pand is voor passanten onduidelijk wat er nu precies in dat pand zit. Uit de diverse onderzoeken (van communicatiestagiaires) maar ook uit de ervaringscijfers blijkt dat zo n 70% van de Doetinchemmers niet weet wat de Gruitpoort is. Ook wanneer zij wel het pand kennen, weten ze niet wat hier binnen gebeurt. Een eenvoudige rekenaar kan nagaan dat wij met ons fantastische aanbod daardoor een belangrijke potentiële klantengroep mislopen. Er is bovendien veel te doen geweest over bezuinigingen tijdens de bouw en de architectonische én functionele nadelen die dat tot gevolg heeft gehad, met als grootste obstakel een onzichtbare ingang aan de zijkant die vervolgens ook nog recht tegenover de receptie is geplaatst waardoor deze altijd gesloten moet blijven i.v.m. de kou. in plaats van een indrukwekkende poort aan de Grutstraat. Ook de kille (letterlijk en figuurlijk) foyer waar het altijd te klein is voor zowel publiek als exposities. Investering: (Nood)uitgang Studio Nu we steeds vaker grootschalige activiteiten in de studio houden als het nieuwscafé, zal er iets moeten gebeuren aan de brandpreventie en met name het creeeren van een extra nooduitgang. Liefst direct naar buiten omdat daarmee ook beter de verkoeling in de zomer en bij grote activiteiten geregeld kan worden. Voorlopige raming: ,- Investering: Klimaatbeheersing lokalen Bij de bouw is in de kantoren en theorielokalen een systeem voor klimaatbeheersing aangebracht. Dit systeem werkt echter onvoldoende tot niet. Op de koude dagen krijgen we de lokalen niet warm en als de zon maar enigszins schijnt is er geen verkoeling te verzorgen. Voor zakelijke klanten die in de vergaderzalen werken is dit een reden om niet graag terug te komen. Maar ook de cursisten (Doc STAP) die in de theorielokalen werken klagen regelmatig over de ondraaglijke temperatuur. 2

3 Er zal een klimaatbeheersingsonderzoek moeten komen om te kijken wat er nodig is om met name deze ruimten beter te kunnen koelen. Voorlopige raming voor onderzoek én aanpassing: ,- Investering: Klimaatbeheersing foyer Ook de foyer met haar enorme hoogte is niet op temperatuur te krijgen. Het is er in feite altijd koud. Daardoor moeten de deuren naar de ingang en de receptie ook altijd gesloten blijven. Daardoor staan mensen die binnen komen dus in feite voor 2 dichte deuren: die van de receptie en die naar de foyer. (Onder andere) door de lage temperatuur nodigt de foyer voor theater- en filmbezoekers niet echt uit om nog na de borrelen. Daardoor missen we omzet en bovendien zijn we daardoor minder in staat onze missie (Ontmoeten, verbinden en inspireren met kunst en cultuur) tot uitvoer te brengen. Omdat het verlagen van het plafond geen optie is zal in de foyer eerder met bijverwarming gewerkt moeten kunnen worden. Ook hier zal een klimaatbeheersingsonderzoek gedaan moeten worden. Voorlopige raming voor onderzoek én aanpassing: 5.000,- Investering: Entree Als we ons neerleggen bij de huidige indeling van het pand en we houden de ingang waar deze zich nu bevindt, zal er ook iets met de entree moeten gebeuren. De buitendeur bevindt zich zodanig recht voor de receptie dat deze wegens wegwaairisico van papier maar ook het ziekteverzuim van de receptionistes altijd gesloten moet zijn. Hetgeen niet echt bijdraagt aan het welkom voelen in de Gruitpoort. Er moeten dus twee aanpassingen gedaan worden. - de ingang moet zichtbaarder gemaakt van buiten - de receptie moet open gemaakt maar dat kan alleen als de ingang geen rechtstreekse verbinding is met buiten. Er zal een architectonisch advies ingewonnen moeten worden voor een oplossing voor beide problemen. Pas dan kan een indicatie van de kosten gegeven kunnen worden. Voorlopige raming: ,- Prioriteitslabel: 3 2 Communicatie Investering: Gevelbelettering Nu wij vanaf september niet alleen Cinecity maar ook Amphion als overbuur krijgen (én een grote mediamarkt aan de overkant met veel verkeersbewegingen) wordt het van steeds groter belang gebruik te maken van het feit dat de Gruitpoort zich aan een cultuurplein bevindt. Bovendien zal met de aanleg van de Ruimzichtlaan de verkeersituatie op de Hofstraat worden aangepakt en zal er naar alle waarschijnlijkheid ruimte komen voor enkele kort-parkerenplaatsen. Daardoor wordt het eenvoudiger om ons er bij neer te leggen dat de zijkant van het pand nu eenmaal onze ingang is en dat deze geaccentueerd zou kunnen worden zodat de ingang ook zichtbaar is. Nu is het voor veel mensen zoeken waar zich een gat in het pand bevindt. Er is inmiddels een adviesgroep in het lever geroepen die een gedegen voorstel gaat doen hoe het pand met respect voor de architectuur beletterd kan worden. Aan de adviesgroep is meegegeven dat er 5.000,- uit de reguliere begroting gereserveerd kan worden. Is er meer 3

4 geld nodig, dan zal er aparte financiering geworven moeten worden. De gemeente Doetinchem heeft al aangegeven dat ze daaraan geen bijdragen kunnen leveren. Kosten: minimaal 5.000,- Investering: Vervanging Lichtkrant Er is inmiddels te vaak een storing waardoor de lichtkrant niet functioneert. Aangezien de lichtkrant niet alleen een bron van inkomsten is (adverteerders) maar ook een plaats om voor onze eigen activiteiten te adverteren. Storingen kunnen wij ons dus niet permitteren. Bij vervanging zullen we ons orienteren op een beeldscherm ipv alleen tekstregels. Tevens gaan we kijken of er een partij is, die net als de tv-schermen in de foyer, de investering zelf voor haar rekening wil nemen. Omdat dit niet zeker is, en de huidige lichtkrant destijd ,- gulden heeft gekost zullen we vooralsnog een investering van op moeten nemen. Voorlopige raming voor onderzoek én aanpassing: ,- Investering: Interne bewegwijzering en optimalisering sfeer De Gruitpoort is een mooi gebouw maar niet altijd handig en gezellig en comfortabel. Er zal geïnvesteerd moeten worden in een betere bewegwijzering zodat duidelijk is waar men wat kan vinden. Ook moeten er nog sfeerverbeteringen worden aangebracht in de vorm van betere verlichting en meubilair. Voorlopige raming: ,- 3 Afdelingen 3.1 Film Investering: Digitale projectie Nederland staat aan de voet van een nieuwe digitaliseringsslag in de filmwereld. Alle vertoners (ook de reguliere bioscopen zullen over moeten schakelen van 35mm vertoning naar digitale vertoningen. Dat betekent niet alleen een ander distributiekanaal maar vooral ook nieuwe apparatuur en bijbehorende servicecontracten. Volgens de NVB zal er binnen twee jaar vrijwel geen 35 mm-film meer te krijgen zijn. Als de Gruitpoort dus niet op deze ontwikkeling inspeelt, is er over 2 jaar geen filmhuis meer. Waar hebben we het over: o Hoogste visuele kwaliteit van dit moment, toegestaan door de filmstudio s o Beveiligde elektronica en dus films o Verzekerde verbindingen o Combinatie met server of geïntegreerde server o Kosten digitale projector en toebehoren: minimaal ,- Daarnaast kosten voor IT infrastructuur, extra energielasten, service contracten, scholen personeel, verzekering, duurdere lampen. Omdat deze ontwikkeling een kaalslag onder de vertoners zou betekenen als iedereen individueel zou moeten opereren heeft de brancheorganisatie (Nederlandse Vereniging van Bioscoop Exploitanten) een plan ontwikkeld om gezamenlijk op te trekken. Door als collectief op te treden (met een vaste bijdrage per exploitant) lijkt het te zijn gelukt om subsidie bij het rijk los te krijgen. Dat zou de investering per vertoner al aanzienlijk verkleinen. Er zal in elk geval alvast vanaf 2011 een fors bedrag gereserveerd moeten worden voor de aanschaf en de permanente extra kosten. Te reserveren: ,- 4

5 Investering: ringleiding Reeds enkele jaren werkt de ringleiding (voor slechthorenden) die bij de bouw van het pand is aangelegd niet goed. Er is al verschillende keren naar gekeken en inmiddels lijkt de enige oplossing vervangen. Het komt gemiddeld eens in de paar maanden voor dat iemand vraagt of hij van de ringleiding gebruik kan maken. Verwachte kosten: 3.000,- Prioriteitslabel: 3 Investering: HD-beamer De huidige beamer in de theaterzaal waarmee de presentatie van de te verwachten films als voorprogramma en DVD s voor verhuringen worden vertoond, is afgeschreven en minstens de helft van de dagen kapot. Er zal per direct een nieuwe aangeschaft moeten worden. Onderzoek heeft inmiddels opgeleverd dat voor de omvang van het scherm een HD-beamer noodzakelijk is. Verwachte kosten: 6.000,- 3.2 Theater en debat Investering: projectiescherm Studio Er zitten diverse scheuren in het scherm waardoor projecten in de studio, zowel films als presentaties bij debatten en verhuringen bijzonder onprofessioneel ogen. Verwachte kosten: 3.000,- Investering: boxen studio De huidige boxen in de studio voldoen nog net voor de danslessen en presentaties maar niet voor debatten en het nieuwscafé waar door meerdere personen en vanaf meerdere plaatsen met microfoons gewerkt wordt. Verwachte kosten: 1.000,- Investering: 2 sets reversmicrofoons Voor zowel de debatten als de verhuringen komt het steeds vaker voor dat de loopmicrofoons onvoldoende kwaliteit bieden dan wel niet werkbaar zijn voor de artiesten/presentatoren. Een aantal sets reversmicrofoons met draagkastje zouden de mogelijkheden voor klanten en artiesten sterk verbeteren. Verwachte kosten: 1.000,- Investering: Lichttafel studio De lichttafel in de studio is niet geschikt voor het aansturen van digitale dimmers. Op dit moment redden we ons met analoge lichtplannen maar op termijn zal dit niet voldoen. Verwachte kosten: 1.500,- 5

6 3.3 Cursussen en projecten Investering: Inventaris en licenties multimedia Nu we besloten hebben een extra impuls te geven aan de afdeling multimedia m.n. door ook aanbod voor film en webdesign te ontwikkelen, zal er geïnvesteerd moeten worden in enkele videocamera s en licenties voor programmatuur. Verwachte kosten: 2.000,- Investering: Inventaris modewerkplaats Nu we besloten hebben een modewerkplaats in te richten opdat de afdeling textiele werkvormen vorm kan krijgen zal een aantal naai- en lockmachines met toebehoren Verwachte kosten: 2.000,- Investering: Lokaalaanpassingen circuscursussen Nu we besloten hebben een extra impuls te geven aan de circusafdeling m.n. door de samenwerking met Straattheaterfestival Buitengewoon en daarmee ook productiehuis Buitengewoon krijgen we kosteloos een deel van de inventaris van het productiehuis in beheer. Om een aantal hoogteacrobatiek-onderdelen in de Gruitpoort te kunnen trainen zal in de Studio een aantal aanpassingen moeten worden aangebracht. Verwachte kosten: 2.000,- Investering: opnamevideocamera + monteerset Voor de projecten voor scholen die vaak met een presentatie worden afgesloten maar ook voor onze eigen cursuspresentaties is het voor de klant/leerling bijzonder aantrekkelijk om in de offerte mee te kunnen nemen dan wel aan de cursisten aan te kunnen te bieden dat er opnamen gemaakt worden die na afloop besteld kunnen worden. Zo n camera kan ook gebruikt worden om bij speciale voorstellingen de zaal te kunnen opnemen en in de foyer te beamen. Zodat een groter publiek kan meegenieten. Dit is ook voor de zakelijke verhuringen (Gruit4Business) een verrijking van het aanbod. Op dit moment worden dergelijke opnamen door van de vrijwilligers gemaakt met zijn eigen camera. De vraag neemt echter toe waardoor deze vrijwilligers dit wel als overbelasting gaat ervaren. Verwachte kosten: 1.500,- Investering: mobiele geluidssetset Voor de projecten voor scholen, voor activiteiten buiten én voor activiteiten die de ene keer in de zaal en de andere keer in de studio plaatsvinden zal het goed werken om met een kwalitatief goede mobiele geluidset te werken. Er kunnen dan optredens op bijzonder locaties verzorgd worden. Verwachte kosten: 1.500,- 3.4 Gruit4Business Investering: koffiemachine met servies en glaswerk Er wordt zowel door cursisten als film- en theaterbezoekers vaak geklaagd over de kwaliteit van de koffie. Ook serveren we de koffie en thee maar ook de wijn in serves en glaswerk dat in een bedrijfskantine niet zou misstaan. Dat geeft, zeker de Gruit4Businessklanten en de film- en 6

7 theaterbezoekers eerder het gevoel in een wachtkamer te pauzeren dan in een grand café. We hebben in het beleidsplan Gruit4Business geconcludeerd dat m.n. de ligging van het pand maar ook het ontbreken van ruimte voor een voorbereidingskeuken er voor zorgt dat de risico s om te investeren in een echt café waarschijnlijk niet loont. De Gruitpoort heeft besloten zodanig in de foyer te investeren dat de activiteitgerichte klanten (cursisten, Gruit4Businessklanten en de film- en theaterbezoekers) zich thuis voelen en e foyer zodanig aangenaam vinden dat zij gekoppeld aan hun activiteit dáár hun consumpties nuttigen en niet elders. Naast het ontvangen en bediend worden door goed personeel is het serveren van goede koffie en plezierig servies en fatsoenlijk glaswerk is daarvoor een vereiste. Verwachte kosten: 6.000,- 4 Procedure bij het doen van de investeringen In de begroting 2010 is 5.000,- aan afschrijvingsmiddelen opgenomen. Dat betekent dat op basis van 5 jaar voor geinvesteerd kan worden. Met andere woorden. Niet alle beoogde investeringen zijn mogelijk. Uiteraard zal aan elke hierboven genoemde investering een gedegen onderzoek vooraf gaan. De procedure is steeds als volgt. Directie bepaalt de budgethouder die verantwoordelijk is voor het onderzoek en de aanschaf. Deze doet onderzoek waarbij tenminste 3 aanbieders/producten worden vergeleken. De resultaten van het onderzoek worden integraal aan de directie voorgelegd en deze neemt het besluit en geeft, na overleg met de controller toestemming tot aanschaf. Jaarlijks wordt dit investeringsplan geactualiseerd en worden de beoogde investeringen opgenomen in de begroting. 7

8 5 Planning en investeringsbegroting Afdeling Wens Totaal label 1 label 2 label 2 label 3 label 3 label 3 Gebouw 1 Nooduitgang studio , Klimaatbeheersing lokalen , Klimaatbeheersing foyer 5.000, Entree aanpassing , Totaal gebouw , Communicatie 1 Gevelbelettering 5.000, Vervanging Lichtkrant , Interne bewegwijzering 5.000, Totaal communicatie , Film 1 Digitale projector , Ringleiding 3.000, HD Beamer 6.000, Totaal film , Theater en debat 1 Projectiescherm studio 3.000, Boxen Stdio 1.000, Reversmicrofoons 1.000, Lichttafel studio 1.500, Totaal Theater en debat 6.500, Cursussen en projecten 1 Inventaris en licenties multimedia 2.000, Inventaris modewerkplaats 2.000, Inventaris cirsuscursussen 2.000, videocamera+monteerset 1.500, Mobiele geluidsset 1.500, Totaal cursussen en projecten 9.000, G4B 1 Koffieautomaat foyer 6.000, , Totaal ,

INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT 2013-2015

INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT 2013-2015 INVESTERINGSPLAN GRUITPOORT 2013-2015 1 december 2012 EvdH Achtergrond In 2009 hebben we een investeringsplan 2010-2015 gemaakt. Een groot aantal investeringen die daarin hadden opgenomen zijn inmiddels

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing

zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing welkom in Culturele en culinaire ontmoetingsplek De drie zalen van De Balie (Grote zaal, Salon en

Nadere informatie

Amsterdam science park Congres Centre

Amsterdam science park Congres Centre Amsterdam science park Congres Centre amsterdam science park congres centre Het Amsterdam Science Park Congres Centre bevindt zich op het Amsterdams Science Park 125. Er zijn drie professionele, zakelijke

Nadere informatie

WELKOM. Adres: INoffice Woerden. Polanerbaan 13 H. 3447 GN Woerden. Reserveren, aanvragen & informatie: info@inoffice.

WELKOM. Adres: INoffice Woerden. Polanerbaan 13 H. 3447 GN Woerden. Reserveren, aanvragen & informatie: info@inoffice. WELKOM Adres: INoffice Woerden Polanerbaan 13 H 3447 GN Woerden Reserveren, aanvragen & informatie: info@inoffice.nl 0348 48 21 22 Welkom bij INoffice Woerden Ondernemerscentrum INoffice Woerden heeft

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Uw evenement in EYE. Brochure 2017

Uw evenement in EYE. Brochure 2017 Uw evenement in EYE Brochure 2017 EYE FILMMUSEUM AMSTERDAM eyefilm.nl/evenementenlocatie EYE als evenementenlocatie Vergaderen aan het IJ of een presentatie op het grote doek in een filmzaal? EYE, het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing

zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing zaalverhuur debat / lezing / conferentie film / feest / diner / vergadering cursus / workshop / viewing welkom in Culturele en culinaire ontmoetingsplek De drie zalen van De Balie (Grote zaal, Salon en

Nadere informatie

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam 2 Over de Bijenkorf De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt. De Bijenkorf is uniek

Nadere informatie

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten Sed Inclusief Businessvoordeel business Samen eten en drinken in een zakelijke setting www.samenetenendrinken.nl Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Reserveer nu onze Business Lunch

Nadere informatie

OnderbouwWiskundeDag 2012

OnderbouwWiskundeDag 2012 OnderbouwWiskundeDag 2012 Je werkt de hele dag in een groepje van 3 of 4 leerlingen aan een groot open probleem. De bedoeling is dat er aan het eind van de dag een prachtig werkstuk ligt met het resultaat

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst Gemeenten Cinema Digitaal Filmtheater t Hoogt 17 maart 2011. www.cinemadigitaal.nl

Informatie bijeenkomst Gemeenten Cinema Digitaal Filmtheater t Hoogt 17 maart 2011. www.cinemadigitaal.nl Informatie bijeenkomst Gemeenten Cinema Digitaal Filmtheater t Hoogt 17 maart 2011 www.cinemadigitaal.nl Programma 14.00 16.00 uur: Presentatie Cinema Digitaal Introductie digitale cinema Project Cinema

Nadere informatie

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren.

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren. & AC Restaurant Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren Sfeervolle zaal Landelijk gelegen Gevarieerd buffet aanbod Gastvrije

Nadere informatie

NAP OASE. Fontys Hogscholen. Techniek. Werkpakket 2: Techniek & Organisatie

NAP OASE. Fontys Hogscholen. Techniek. Werkpakket 2: Techniek & Organisatie NAP OASE Werkpakket 2: Techniek & Organisatie Fontys Hogscholen Binnen Fontys Hogescholen wordt op dit moment, najaar 2011, gebruik gemaakt van een viertal verschillende soorten capturesystemen voor het

Nadere informatie

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes Cultuurhuis Wherelant is het centrum voor kunst en cultuur in Purmerend met een breed aanbod voor

Nadere informatie

GALERIE BEELDEND GESPROKEN. voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten.

GALERIE BEELDEND GESPROKEN. voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten. GALERIE BEELDEND GESPROKEN voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten. Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z n minst een beetje gekte Aristoteles, filosoof WELKOM

Nadere informatie

g r o o t b e e l d p r o j e c t i e

g r o o t b e e l d p r o j e c t i e grootbeeldprojectie verenigingen scholen clubs congressen en seminars tehuizen festivals cafés en grand cafés goede doelen stichtingen vakantieparken Mobiloscoop is gespecialiseerd in het digitaal projecteren

Nadere informatie

KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2016 2016

KNVWS GOOI EN VECHTSTREEK BEGROTING 2016 2016 Begroting 2016 BEGROTING 2016 Begroting Verwacht Begroting Werkelijk 2016 2015 2015 2014 Inkomsten Contributie leden 3.000 1.900 2.000 1.980 Vrijwillige bijdragen leden 1.000 1.550 1.750 1.600 Vrijwillige

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE KIELZOG THEATER / VOORSTELLINGEN

ALGEMENE INFORMATIE KIELZOG THEATER / VOORSTELLINGEN ALGEMENE INFORMATIE KIELZOG 2017-2018 Theaterkassa en informatiebalie De kassa en informatiebalie van Kielzog zijn op werkdagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur en vanaf één uur voor aanvang van een theatervoorstelling.

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

N O T A V A N I N L I C H T I N G E N

N O T A V A N I N L I C H T I N G E N Dossiernummer: BOAC6977 Datum: 27 januari 2015 Registratienummer: 1158103 N O T A V A N I N L I C H T I N G E N Van: Betreft aanbesteding: Purmerend Concessie horeca-exploitatie theater de Purmaryn De

Nadere informatie

Vergaderen in de oude rechtbank van Utrecht

Vergaderen in de oude rechtbank van Utrecht Vergaderen in de oude rechtbank van Utrecht De Rechtbank & Court Hotel beschikken over negen vergaderruimtes in twee unieke, monumentale panden waar wij u kunnen verzekeren van een geslaagde bijeenkomst.

Nadere informatie

Meetings & Events HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY. De event- en partyplanners van Evenementenhal Gorinchem. Evenementen

Meetings & Events HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY. De event- en partyplanners van Evenementenhal Gorinchem. Evenementen Meetings & Events De event- en partyplanners van Evenementenhal Gorinchem Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Introductie Gorinchem Eén contactpersoon van A tot Z Pas tevreden als u dat ook bent!

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Postbus 11068, 9700 CB Groningen - Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen T: F: I:

Postbus 11068, 9700 CB Groningen - Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen T: F: I: I N F O R M A T I E Postbus 11068, 9700 CB Groningen - Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen T: 050 587 87 87 - F: 050 587 87 99 - I: www.euroborghoreca.nl R U I M T E S Hattrick s Pub Hattrick s Lounge

Nadere informatie

zaalverhuur DEBAT LEZING CONFERENTIE FILM FEEST DINER VERGADERING CURSUS WORKSHOP VIEWING

zaalverhuur DEBAT LEZING CONFERENTIE FILM FEEST DINER VERGADERING CURSUS WORKSHOP VIEWING zaalverhuur DEBAT LEZING CONFERENTIE FILM FEEST DINER VERGADERING CURSUS WORKSHOP VIEWING 1 WELKOM in Culturele en culinaire ontmoetingsplek De Balie is gehuisvest in een voormalig gerechtshof uit het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl Welkom Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl EVEN VOORSTELLEN Een goed idee is vaak een simpel idee. Zo is het ook met ons verhuurconcept. Novalis Flex-Office biedt ultieme

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling)

Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling) Huur kantoorpand op Lichttoren 32 te Eindhoven (bieden op de veiling) Aanbiedende partij: Kantoorruimtevinden.nl Email: - Telefoon:. Website: www.kantoorruimtevinden.nl Omschrijving Op zoek naar een modern

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028

ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Uw medewerking bij plan digitalisering lokale filmtheaters uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201100753 Lbr. 11/028

Nadere informatie

WK VOETBAL 2010 SPECIAL

WK VOETBAL 2010 SPECIAL WK 2010 SPECIAL WK VOETBAL 2010 SPECIAL Binnenkort kleuren de straten en pleinen weer oranje. Op 11 juni start namelijk het wereldkampioenschap voetbal in Zuid Afrika. 32 landen strijden in acht groepen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

Toplocatie met inspirerende theaterambiance

Toplocatie met inspirerende theaterambiance Welkom Toplocatie met inspirerende theaterambiance Centraal gelegen in Nederland Orpheus: hèt podium voor uw evenement! Orpheus is niet zomaar een theater. Orpheus, gelegen in Apeldoorn, is ook de meest

Nadere informatie

Contactgegevens Tijden Soort zaal Kosten Personen Catering Materiaal

Contactgegevens Tijden Soort zaal Kosten Personen Catering Materiaal Zalen in Utrecht NCD den Hommel Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht www.ndcdenhommel.nl 030 2759988 ndcdenhommel@gmail.com ndcdenhommel@gmail.com 7.30-24.00 vergaderzaal op aanvraag. Leden van Team 2015 Utrecht

Nadere informatie

: wethouder J.C.J. van Bree. : Ombouw raadszaal naar multifunctionele zaal. : t.smits@heeze-leende.nl

: wethouder J.C.J. van Bree. : Ombouw raadszaal naar multifunctionele zaal. : t.smits@heeze-leende.nl Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder J.C.J. van Bree : Ombouw raadszaal naar multifunctionele zaal : Wonen Voorstelnummer : 15.17 Info bij afdelingshoofd : M.C.I.

Nadere informatie

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE 1 WELKOM BIJ THEOTHORNE Ook voor iedere andere gelegenheid waarvoor u een representatieve zaal nodig heeft, bieden wij een passende oplossing. Deze informatiefolder

Nadere informatie

Peer verhuurt technische apparatuur:

Peer verhuurt technische apparatuur: Peer Producties Ridderstraat 29 Postbus 578 6500 AN Nijmegen Telefoon: 06-25040410 e-mail: info@peerproducties.nl www.peerproducties.nl Peer verhuurt technische apparatuur: Celexon Spanscherm Celexon s

Nadere informatie

WELKOM. Wij zien u graag in CreativeHaus! Isah & Anouk

WELKOM. Wij zien u graag in CreativeHaus! Isah & Anouk WELKOM Wij heten u graag welkom in Creativehaus. Als zussen en werkende moeders misten wij een mooie en creatieve plek, waar mensen kunnen samenkomen om zich te laten inspireren. Toen we het geheel lege

Nadere informatie

zalen en vergaderruimtes

zalen en vergaderruimtes zalen en vergaderruimtes Een activiteit organiseren in Muntpunt? Dat kan. Muntpunt is een groot huis en wil dat open stellen aan iedereen die iets met Brussel heeft. Daarom verhuren we ook de ruimtes die

Nadere informatie

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Voor u ligt de Plameco brochure met sfeerbeelden, impressies en mogelijkheden. Kijk, lees en geniet... (zo mooi kan het ook bij u worden!) Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Welkom U

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Theater Walhalla, Kantine Walhalla en Foyer Café Walhalla zijn ook te huur!

Theater Walhalla, Kantine Walhalla en Foyer Café Walhalla zijn ook te huur! Theater Walhalla, Kantine Walhalla en Foyer Café Walhalla zijn ook te huur! Huur Theater Walhalla (max. 90 personen) Sumatraweg 9 Dit gezellige theatertje kenmerkt zich door de authentieke uitstraling

Nadere informatie

Welkom bij MissieNederland

Welkom bij MissieNederland Info zaalverhuur Welkom bij Vergaderruimte en flexplekken Unieke locatie Een prachtig pand met diverse vergaderruimten en flexplekken midden in de bossen van Driebergen. Bereikbaarheid ligt vlakbij afrit

Nadere informatie

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 1 Restaurant La Tasca Aan één van de mooiste grachten van Delft, de Voldersgracht, vindt u Restaurant La Tasca. Al sinds de opening in 1998 staan Robin en Bert hier in de keuken om met veel liefde, zorg

Nadere informatie

Een passende ruimte voor elke gelegenheid. Snel en makkelijk reserveren

Een passende ruimte voor elke gelegenheid. Snel en makkelijk reserveren Waarom Aristo? Drie uitstekend bereikbare toplocaties in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven Een passende ruimte voor elke gelegenheid De juiste sfeer voor uw bijeenkomst Aandacht voor de inwendige mens Snel

Nadere informatie

Welcome to the world of international business

Welcome to the world of international business Office space for rent Welcome to the world of international business Meeting & business centre Grand café with terrace Personal fitness Over Transpolis Een internationaal georiënteerd kantorencomplex,

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 14 maart 2016 R04S004/z Datum Agendapunt Documentnummer R04S004/z160012465 Onderwerp Digitalisering raadzaal Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Te komen tot het live uitzenden in beeld en geluid via internet (tevens digitaal

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Hét podium voor uw evenement of congres

Hét podium voor uw evenement of congres Hét podium voor uw evenement of congres COMFORTABELE RABOBANK THEATERZAAL Ideaal zicht op uw presentatie Sfeervolle ruimtes handig te combineren met de Rabobank Theaterzaal of apart, voor kleinere bijeenkomsten.

Nadere informatie

Bastion Deluxe Hotel Almere

Bastion Deluxe Hotel Almere Vergaderen bij: Audioweg 1 1322 AT Almere + 31 (0)30-2670824 zalen@bastionhotels.nl www.bastionhotels.nl Welkom bij het! Het is gelegen in de snelst groeiende stad van Nederland. Het hotel biedt u ondermeer

Nadere informatie

Vergaderruimtes LSNed

Vergaderruimtes LSNed Vergaderruimtes LSNed Leidingenstraat Nederland, oftewel LSNed is gevestigd in Roosendaal. Roosendaal ligt tussen Rotterdam en Antwerpen in en is hierdoor voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar. Het kantoor

Nadere informatie

meet AMSTERDAM RAI CONVENTION CENTRE

meet AMSTERDAM RAI CONVENTION CENTRE meet AMSTERDAM RAI CONVENTION CENTRE Inspirerende ontmoetingen bij Amsterdam RAI Op steenworp afstand van het centrum van Amsterdam en direct gelegen aan de ringweg (A10) bevindt zich Amsterdam RAI. De

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN

FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN FLEXIBEL WERKEN, ONTVANGEN, CREËREN, NETWERKEN EN ZAKEN DOEN Youwork is er voor kleine bedrijven met torenhoge ambities. Voor ondernemers die willen werken volgens het Nieuwe Werken. Voor het boutique

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag

De Haagse Hogeschool. de locatie voor uw evenement. dehaagsehogeschool.nl/evenementen. Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag dehaagsehogeschool.nl/evenementen De Haagse Hogeschool de locatie voor uw evenement Postadres Postbus 13336 2501 EH Den Haag Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN Den Haag > De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

LOCATIEBOEK Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

LOCATIEBOEK Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede LOCATIEBOEK Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede Inspirerende congres- & evenementenlocatie WELKOM LOCATIES Welkom in Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, een indrukwekkend theater én inspirerende

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Wonen <> Zorg. Meer dan verhuren van appartementen. Scheiden van Wonen en Zorg

Wonen <> Zorg. Meer dan verhuren van appartementen. Scheiden van Wonen en Zorg Wonen Zorg Meer dan verhuren van appartementen Scheiden van Wonen en Zorg Huidige situatie Stand van zaken Instelling hebben nagedacht en veelal besloten tot verhuur van appartementen., of Staan aan

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

ATELIER Atelier BANQUETING B

ATELIER Atelier BANQUETING B Atelier ATELIER BANQUETING Vlak achter het Olympisch Stadion hebben ondernemende en creatieve geesten een wasstraat omgetoverd tot culturele hotspot. Atelier gedeeltelijk of in zijn geheel afhuren voor

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ 225087 1. Inleiding De commissie Beheer heeft op 25 januari van dit jaar het rapport Natuursteenverharding Stationsplein

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

THUISBIOSCOOP. Van Ommeren Installaties De Hofstede 41A 4033 BV Lienden Telefoon: 0344 60 14 12 info@vanommerenisntallaties.nl

THUISBIOSCOOP. Van Ommeren Installaties De Hofstede 41A 4033 BV Lienden Telefoon: 0344 60 14 12 info@vanommerenisntallaties.nl THUISBIOSCOOP Hoe een thuisbioscoop er uit moet zien? Dat ligt voor iedereen natuurlijk anders. Wat wel voor iedereen geldt: een thuisbioscoop moet een plek zijn waar u optimaal kunt genieten van een perfect

Nadere informatie

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties Intake Audiovisuele productie D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties 1 Productietraject van een AV - programma Fase 1 algemene fase 1 Opdrachtgever komt met een; Idee - research Doelstelling

Nadere informatie

Benodigde actie. Betrokken groepen. door diversen

Benodigde actie. Betrokken groepen. door diversen punten algemeen Vanwege verschillende computersystemen worden er soms ruimtes dubbel besproken tariefswijzigingen per 01/01/2014 nog onbekend, zodat als je voor het hele komende seizoen iets wil gaan organiseren,

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt, Klantcase: Cubiss DOOR ONZE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IS EEN SCHOON EN FRIS PAND EXTRA BELANGRIJK Een aantal jaar geleden maakte Cubiss een enorme omslag. Het bedrijf dat met name bibliotheken en maatschappelijke

Nadere informatie

& apeldoorn ac apeldoorn:

& apeldoorn ac apeldoorn: & AC Restaurant Meeting Centre apeldoorn Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland BIJZONDER BIJ AC apeldoorn: Gratis parkeren Makkelijk bereikbaar In het hart van Nederland Gevarieerd buffet aanbod

Nadere informatie

Voorwaardelijk: De woningen zijn zelfstandig te huur of te koop en hebben een eigen voordeur.

Voorwaardelijk: De woningen zijn zelfstandig te huur of te koop en hebben een eigen voordeur. Criteria label Corona Zorgeloos Wonen Er zijn 44 toetsingscriteria; er zijn 32 minimale criteria, 7 wenselijke criteria en 5 voorwaardelijke criteria geformuleerd. Voor het behalen van het Corona Zorgeloos

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Voor een magische familiedag of een spetterend feest

Voor een magische familiedag of een spetterend feest Voor een magische familiedag of een spetterend feest Welkom in Attractiepark Toverland U heeft vast wel eens met vrienden of familie Toverland bezocht. Maar wist u al dat Toverland ook diverse aantrekkelijke

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Informatie Zalen Duinoord

Informatie Zalen Duinoord Informatie Zalen Duinoord Welke zalen? Wij hebben 3 verschillende zalen die wij verhuren tijdens openingstijden: Zaal 1 (40 personen) Zaal 2 (50 personen) Mazzelzaal (50 personen) Zaal 1+2 (90 personen)

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST

HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST HÄHNEL MK200 VS. MYMYK SMARTMYK MICROFOONTEST Filmen doen we tegenwoordig steeds minder met een videocamera. Met de ontwikkeling van de filmmogelijkheden van DSLR s en mirrorless camera s hebben zij in

Nadere informatie

Nuttige informatie voor reeds gereserveerde evenementen algemeen, huwelijksfeesten en voor ceremoniemeesters.

Nuttige informatie voor reeds gereserveerde evenementen algemeen, huwelijksfeesten en voor ceremoniemeesters. Nuttige informatie voor reeds gereserveerde evenementen algemeen, huwelijksfeesten en voor ceremoniemeesters. Draaiboek Na overleg met de opdrachtgever wordt door de Orangerie Elswout een draaiboek samengesteld

Nadere informatie

HOTEL GALAMADAMMEN... 3 ZALEN...

HOTEL GALAMADAMMEN... 3 ZALEN... Inhoudsopgave HOTEL GALAMADAMMEN...... 3 ZALEN... 4 MORRAZAAL... 4 SUDERSEEZAAL... 4 HAVENZAAL 1 EN HAVENZAAL 2... 5 HAVENZAAL... 5 WINTERTUIN... 6 AANTAL PERSONEN PER ZAALOPSTELLING EN AFMETINGEN... 6

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens De Naber

uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber, uw persoonlijke keuze laurens De Naber De Naber Laurens De Naber is herhaaldelijk tot één van de beste woonzorglocaties voor dementerende ouderen in Nederland uitgeroepen. De locatie ligt in

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012

Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012 Enquête gala met Carel Kraayenhof op 16 maart 2012 Totaal mogelijke antwoorders: 64 Totaal antwoorders: 39 Respons: 60,93 % A. PROGRAMMA 1. Waardering voor de keuze van het programma: 8.8 0 0 4 15 20 0,00%

Nadere informatie

Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau

Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau Verscholen in de bossen van de Utrechtse heuvelrug wacht u de verrassing van Residence Rhenen. Deze prachtige locatie heeft werkelijk alle

Nadere informatie

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk Regels Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk In deze regels heeft het Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB) van de CGK Ichthus-Urk voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke

Nadere informatie

Huis voor hedendaagse beeldcultuur

Huis voor hedendaagse beeldcultuur BEELD BEPALEND Huis voor hedendaagse beeldcultuur Samengevat Concordia brengt jaarlijks 52.000 mensen in contact met kunst Concordia bezuinigt 400.000 Concordia versterkt de levendigheid in de binnenstad

Nadere informatie

BISTRO IN DEN KONING Molenstraat AG Waterlandkerkje

BISTRO IN DEN KONING Molenstraat AG Waterlandkerkje BISTRO IN DEN KONING Molenstraat 56 4508 AG Waterlandkerkje Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06- Alle aanbiedingen

Nadere informatie

OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen. Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009

OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen. Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009 OASE WP2 Techniek en Organisatie, vindbaarheid en delen Opnameprocesbeschrijving, de situatie per 1 september 2009 Erik Boon, 8 oktober 2009 Infrastructuur: Eind augustus is de Mediasite EX server in gebruik

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWBOUW VOORBURG 4 juli 2017 Informatiebijeenkomst nieuwbouw Voorburg Medewerkers en vrijwilligers 15.00 16.00 uur Cliënten en mantelzorgers 16.00 17.00 uur Inleiding Locatiemanager

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2011 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Na de grote verbouwing van de laatste jaren (nieuw foyer, grote zaal, toiletgroep) is in dit jaar het podium gerenoveerd. Nieuwe verlichting

Nadere informatie