Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur..."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Paul Kumpen Burgemeester CEO Schepen van economie en toerisme commercieel directeur Schepen van financiën financieel directeur Schepen van openbare werken directeur technische dienst Schepen van ruimtelijke ordening directeur facilitaire diensten Schepen van mobiliteit logistiek directeur... Schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter HR directeur Schepen van communicatie directeur communicatie Slotwoord Johann Leten... 20

3 Voorwoord Paul Kumpen Op 14 oktober 2012 worden we verwacht in het stemhokje voor de provincie en gemeenteraadsverkiezingen. Zoals dat de grootste Limburgse werkgeversorganisatie betaamt heeft Voka Kamer van Koophandel Limburg haar verzuchtingen voor de komende legislatuur gebundeld in deze brochure. Niet met de bedoeling lokale besturen met de vinger te wijzen, niet op een belerende toon, niet vanuit een Calimero-complex. Wij komen met een constructieve boodschap op de proppen, met concrete voorstellen voor een gedegen lokaal economisch beleid. Wij hebben de mosterd gehaald bij onze leden-bedrijven. Door in enkele economisch belangrijke Limburgse gemeenten brainstorms te organiseren, waaraan een selectie van ondernemers, politieke partijen uit meerderheid en oppositie en de relevante ambtenaren deelnamen. Anderzijds door in de loop der jaren de talloze individuele bemerkingen en beleidssuggesties van onze lokale Voka-ambassadeurs te aanhoren, en deze te synthetiseren tot één visie. Tenslotte is de tekst van dit verkiezingsmanifest ook gedragen door de Raad van Bestuur en het Netwerk Opinie van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Er vallen verschillende parallellen te trekken tussen een bedrijf en een lokaal bestuur. Een lokaal bestuur stelt mensen tewerk, koopt producten en diensten aan en levert een dienstverlening aan haar klanten (in casu haar inwoners). Een lokaal bestuur beschikt over een budget, waarmee investeringen gefinancierd worden. Tot zover de theorie. In de realiteit wordt niet elk gemeentebestuur gedreven door de marktprikkel, de vraag naar klantvriendelijkheid. Deze vaststelling is de drijfveer voor dit verkiezingsmanifest. Wij verwachten immers dat een burgemeester zijn gemeente leidt als een CEO, dat schepenen zich als managers gedragen. Dat gemotiveerde en bekwame ambtenaren bedrijven in de watten leggen. Dat belastingsgeld weloverwogen gespendeerd wordt aan de juiste projecten. Wij verwachten met andere woorden dat een lokaal bestuur als een bedrijf geleid wordt: het lokaal bestuur als de NV Gemeente. Daarom deze brochure, waarin we voor elke schepenportefeuille onze beleidsprioriteiten meegeven en hier als toemaatje telkens een gouden tip uit de bedrijfswereld aan koppelen. Wij rekenen er op dat onze beleidsvoerders alles in het werk zullen stellen om ondernemerschap te stimuleren. Ambitie is de basis van succes. Als je een doel wilt raken moet je een beetje hoger mikken. Iedere pijl heeft immers de neiging toe te geven aan de zwaartekracht Veel leesplezier, en succes in de volgende legislatuur! 3 Paul Kumpen Voorzitter Voka Kamer van Koophandel Limburg Lid bestuurscomité Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

4 Burgemeester CEO De politiek is vluchtig, de politiek is volatiel. Heden oppositie, morgen toppositie. Desalniettemin verwachten wij van een burgemeester een beleid op lange termijn, met de juiste strategische beslissingen. Een burgemeester is een kapitein die het schip vastberaden in de juiste richting stuwt. Een burgemeester is een CEO wiens vizier niet louter op vandaag, morgen of overmorgen gericht staat, maar op 2018 en later. Een burgemeester is meer dan een brandweerman die van hot naar her rent om brandjes te blussen of het woord te voeren voor de camera van TV Limburg. Een politicus denkt aan de volgende verkiezing, een staatsman aan de volgende generatie. Zoeken Web Afbeeldingen Maps Video s Nieuws Hoe leid ik mijn gemeente? Ongeveer resultaten (0,24 seconden) Leiderschap Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. Een burgemeester moet beiden doen. Peter Vavedin Voorzitter Ondernemersclub Tongeren & lid Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg CEO Ambiorix telt 40% van de gemeenten minder dan inwoners, in Denemarken slechts 8%. In onze provincie herbergen amper 14 van de 44 gemeenten meer dan inwoners. De andere 30 lokale besturen (meer dan 68%) duiken onder de grens van , met een anachronisme als Herstappe als uitschieter. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt in eerste instantie de 30 kleinschalige gemeenten de koppen bij elkaar te steken en te kiezen voor schaalvergroting. Zoals een CEO zuinig omspringt met de beschikbare middelen spendeert een burgemeester het geïnde belastingsgeld doelmatig, in het belang van de inwoners. Voka Kamer van Koophandel Limburg streeft naar een efficiënte overheid. Er bestaan geen heilige huisjes. Als je weet dat de ideale gemeente volgens wetenschappelijke studies om en bij de inwoners telt, moet Limburg opnieuw op de tekentafel. In Nederland Net zoals dat in de privé het geval is, kampen te kleine lokale besturen met problemen. Ze slagen er niet in competent personeel aan te trekken, missen slagkracht om zaken te realiseren op hogere politieke niveaus en schrijven de begroting jaar na jaar met rode pen. In een bedrijfseconomische context zou dat leiden tot een fusie of overname. Lokale besturen kunnen elkaar tot nader order niet overnemen, maar een fusie be- 4

5 Hoe leid ik mijn gemeente? hoort wel tot de mogelijkheden. Moedige burgemeesters stellen het algemeen belang boven hun eigen post en maken het F-woord bespreekbaar. Zoeken Web Afbeeldingen Maps Video s Nieuws Ongeveer resultaten (0,24 seconden) Crisismanagement De burgemeester zal de volgende jaren een crisismanager moeten zijn die zich terugplooit op zijn core-business. 'Bijklussen' door overbodige mandaten te bekleden is niet aan de orde! Een burgemeester moet constant aanspreekbaar zijn, zich bewegen tussen de mensen én zich laten omringen door een geëngageerd team. Grete Remen Lid bestuurscomité Voka - Kamer van Koophandel Limburg Voorzitter C.E.O Limburg Gedelegeerd bestuurder Damhert NV In afwachting daarvan zijn er andere opties. Door OCMW s en gemeentebesturen te integreren kan er ontegensprekelijk efficiëntiewinst geboekt worden. Maar een plichtsbewuste CEO burgemeester zoekt ook samenwerking met andere gemeenten door de krachten te bundelen op vlak van personeel, ICT, technische diensten, Een concreet voorbeeld om de zaken scherp te stellen: in een tijd waarin de bedrijfswereld hopeloos op zoek is naar geschoolde informatici, kunnen kleinschaligere gemeenten samen één computerspecialist in dienst nemen, die de tijd en aandacht verdeelt over verschillende lokale besturen. Ook administratieve vereenvoudiging is een vorm van efficiëntiewinst. Elke schepen, adviesraad of vereniging creëert lustig nieuwe regels en reglementen. Na verloop van tijd wordt dit een onontwarbaar kluwen. Als alle overbodige procedures geschrapt worden kunnen de gemeentelijke ambtenaren zich concentreren op datgene waarvoor ze betaald worden: de burger helpen. Natuurlijk is een CEO meer dan een koele costcutter. Een CEO investeert ook visionair. Het is niet nodig een brug te bouwen waar geen rivier is. Door te kiezen voor de juiste projecten kan je de toekomst van jouw gemeente veilig stellen. Een burgemeester met ambitie kijkt over de grens en durft economisch te verbroederen met gemeenten in het buitenland en succesvolle voorbeelden op het eigen grondgebied te implementeren. Op deze manier trek je buitenlandse investeringen aan, bevorder je de export en leer je van andere culturen en bestuursvormen. Wat verwacht Voka Kamer van Koophandel Limburg van een burgemeester? een beleid op lange termijn doelmatige besteding van belastingsgeld, visionair investeren efficiëntiewinst door integratie OCMW, schaalvergroting en administratieve eenvoud economische jumelages met buitenland 5

6 Schepen van economie en toerisme Commercieel directeur De bevoegdheid economie heeft raakvlakken met verschillende andere bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, financiën, Een schepen van economie is een spin in het web. Iemand die regisseert, dirigeert en verbanden legt. Als werkgeversorganisatie hebben wij in het verleden sterk aangedrongen om de bevoegdheid economie toe te wijzen aan één welbepaalde schepen. En met succes: in elke gemeente is er een schepen (in sommige gevallen burgemeester) die zich toelegt op het thema economie. In nog teveel gemeenten is economie echter een secundaire bevoegdheid. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt om deze schepenportefeuille toe te wijzen aan een politiek zwaargewicht. Economie is geen schaamlapje, en mag niet verengd worden tot populaire en visibele thema s als city-marketing en middenstand. Van een schepen van lokale economie verwachten wij een actiegerichte visie op de industrieterreinen. Een schepen van economie moet zich gedragen als een commercieel directeur. Hij of zij is de bezieler van een beleidsplan economie, dat in onderling overleg met de lokale bedrijfswereld wordt opgesteld en als een rode draad door de legislatuur loopt. Een visionaire schepen wordt best geflankeerd door een gedreven ambtenaar lokale economie. De ambtenaar lokale economie is de account manager die het gezicht is van de gemeente binnen de lokale bedrijfswereld en deze bedrijven wegwijs maakt in de administratie. Het meest geschikte profiel is de gekwalificeerde ambtenaar met een uitgebreid netwerk in de lokale bedrijfswereld, met idealiter zelf een ondernemersverleden. Iemand die voor elk probleem een oplossing heeft, niet iemand die van elke oplossing een probleem maakt. 24 van de 44 Limburgse gemeenten hebben reeds een eigen ambtenaar lokale economie. Zeker binnen de economisch belangrijke Limburgse gemeenten is dit een must. Al te vaak is de ambtenaar lokale economie iemand wiens kar gevuld is met nog diverse andere deeltaken. In kleinschaligere gemeente kan er daarom geopteerd worden voor het delen van één ambtenaar lokale economie, die gemeentegrensoverschrijdend werkt. Eén van de allergrootste prioriteiten is het vlot verlenen van vergunningen. De milieuvergunning en de bouwvergunning wordt binnenkort gebundeld tot één unieke vergunning, de omgevingsvergunning. In theorie een vereenvoudiging, en dus een verbetering voor de ondernemer. Voka Kamer van Koophandel Limburg vreest echter voor groeipijnen. Het gemeentepersoneel krijgt een hoop extra werk en verantwoordelijkheid op de schouders. In de 6

7 home follow Een gemeente is eigenlijk een bedrijf dat zijn klanten zo goed mogelijk moet bedienen. Om dit te verwezenlijken beschikken bedrijven over commerciële medewerkers. Heeft uw gemeente al een account manager om deze taak in te vullen? #Schepen van economie en toerisme overgangsperiode speelt de afdeling lokale economie een sleutelrol inzake begeleiding en verduidelijking. Bedrijven die investeren vind je tegenwoordig niet op elke hoek van de straat, we moeten er alles aan doen om hen in de watten te leggen. De oprichting van een specifieke projectgroep, waarbij alle betrokken administraties samen rond de tafel zitten, kan het vergunningsproces aanzienlijk versnellen. Tenslotte is er het aspect toerisme, een sector met een toenemend soortelijk economisch gewicht. Toeristen uit binnen en buitenland vinden vlot de weg naar Limburg, en dat moeten we zo houden. Niet door in elke gemeente een prestigieus toeristisch centrum neer te poten, wel door (opnieuw) samenwerking tussen buurgemeenten te promoten. En vooral door een aantrekkelijk aanbod te voorzien. De waaier aan ontspanningsmogelijkheden is ruim, om uit de band te springen moet je toeristen verleiden met unieke ervaringen en je toeristische troeven slim in de markt zetten. Bart Driessen Voorzitter Netwerk Sales Sales director Pami Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van economie en toerisme? regisseer en dirigeer een gedegen beleidsplan economie een kwalitatieve ambtenaar lokale economie vlot verlenen van vergunningen toeristische troeven uitspelen 7

8 Schepen van financiën Financieel directeur Een schepen van financiën is de schatbewaarder, de cijferaar, de financieel directeur van de NV Gemeente. Rekenmachine bij de hand, taxeert een schepen van financiën bedrijven op een rechtvaardige manier, zonder het ondernemerschap te fnuiken. Lokale besturen zullen de volgende jaren geconfronteerd worden met grote financiële uitdagingen. Denk maar aan de gevolgen van het Dexia-debacle of de verwachte stijging van de ambtenarenpensioenen. Desalniettemin is het zaak de belastingdruk zeker niet te doen stijgen (en te doen zakken als het kan). Dit kan bijvoorbeeld door het laten uitdoven van de belasting op drijfkracht, die nog steeds in 20 Limburgse gemeenten van kracht is. Maar ook door overbodige belastingen (die minder opbrengen dan het kost om ze te innen) te schrappen, zodat het belastingsstelsel eenvoudiger wordt. " Niet door extra belastingen maar door te bezuinigen kan de overheid een klimaat genereren voor investeringen en jobcreatie." Joris Vrancken Lid Raad van Bestuur Voka - Kamer van Koophandel Limburg Lid stuurgroep Netwerk Bedrijfsleiders II CEO ANL Plastics NV Een gemeente kan geen percentage op de vennootschapsbelasting innen. Toch moeten gemeenten in de mate van het mogelijke rekening houden met de economische realiteit en bedrijven in crisistijden ontzien. Dat kan bijvoorbeeld door een vrijstelling van belasting (bv. drijfkracht) in te voeren, die kan aangevraagd worden in geval van economische werkloosheid en tijdelijk stilleggen van de productie. De gemeente is één van de voornaamste opdrachtgevers voor het lokale bedrijfsleven. Het houdt dus geen steek enkel te beknibbelen op uitgaven en investeringen terug te schroeven. Een lokaal bestuur moet blijven investeren in strategische projecten met toekomstperspectief, zonder het geld aan ramen en deuren uit te gooien. 8

9 Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bedrijven uit de regio op de hoogte brengt van aanbestedingen. Hoe meer bedrijven intekenen op aanbestedingen, des te beter de verhouding prijskwaliteit. Aanbestedingen zijn interessant voor diverse sectoren: bouw, schoonmaak, ICT, catering, kantoormeubilair, automotive, zelfs verzekeringen. Waak er wel over dat de administratieve drempel laag blijft en de selectie objectief verloopt. Lokale besturen kunnen bedrijven ook extra ademruimte geven zonder dat dit geld moet kosten. Steden en gemeenten moeten er een erezaak van maken om de betalingstermijn van facturen inzake opdrachten en leveringen zo scherp mogelijk te stellen, en deze in te korten tot maximum 30 dagen (overeenkomstig een Europese richtlijn). Uit cijfers van Graydon blijkt dat gemeenten in het tweede kwartaal van 2012 slechts 40% van de facturen op tijd betaalden. Liefst 35% werd meer dan 90 dagen te laat betaald. Late betalingen kunnen voor liquiditeitsproblemen zorgen bij ondernemers. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van financiën? belastingdruk zeker niet verhogen, en laten zakken indien mogelijk laten uitdoven van belasting op drijfkracht overbodige belastingen (met minimale opbrengst) schrappen vrijstelling van belasting in economisch moeilijke tijden blijven investeren in toekomstgerichte projecten aanbestedingen lokaal bekend maken betalingstermijn inkorten tot maximum 30 dagen De meeste lokale besturen hebben de crisis nog niet gevoeld. De lokale overheid moet werken aan efficiëntie door meer te doen met veel minder geld. Hugo Peumans Voorzitter Netwerk Opinie Eigenaar ASAP Group 9

10 Schepen van openbare werken Directeur technische dienst Een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen is één ding, het achteraf onderhouden een ander. Een moderne bedrijvenzone oogt fris en groen en straalt dynamiek uit. Een schepen van openbare werken is de directeur technische dienst binnen de gemeente Hij of zij moet ervoor zorgen dat aan dergelijke technisch randvoorwaarden voldaan is. De gemeentelijke diensten kunnen vitaal werk verrichten indien zij erin slagen het groen te onderhouden, zodat fietspaden proper en berijdbaar blijven. Donald Lemmens Lid stuurgroep Netwerk Financieel Beheer Financieel directeur Pittsburgh Corning Europe Hou je leveranciers verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werken. Betaal geen wegenwerken voordat ze volledig zijn afgewerkt en alles netjes is opgeruimd. Maar ook door bij te springen wanneer het Belgische weer haar kuren heeft: in geval van hevige sneeuwval of overstroming dienen de invalswegen naar het bedrijventerrein prioritair vrij gemaakt te worden, zodat het economisch verkeer niet strop komt te zitten. Natuurlijk kan er preventief een en ander gedaan worden. Een goed functionerende riolering is nog altijd de beste remedie tegen overstroming. Ook veiligheid op industrieterreinen is een aandachtspunt, zeker in de grensgemeenten die onze provincie rijk is. Consortiumbewaking, een vorm van collectieve beveiliging in samenwerking met een privé-bewakingsbedrijf, kan een aanvulling zijn op de reguliere politiepatrouilles. Steeds meer gemeenten verbieden vrachtwagenchauffeurs te parkeren op hun grondgebied. Als men iets verbiedt moet er een werkbaar alternatief geboden worden. Het afbakenen van parkeerzones voor vrachtwagens (bijvoorbeeld doodlopende straten op industrieterreinen) kan soelaas bieden. Hier kan een pasjessysteem aan gekoppeld worden, een soort bewonerskaart voor vrachtwagenchauffeurs die toelating krijgen om te parkeren in deze zones. 10

11 Het alternatief is het opzetten van een privé-initiatief, waarbij niet alleen beveiligde parking aangeboden wordt maar vaak ook andere faciliteiten (bv. car wash, overnachting, restaurant, garage, ). Dat impliceert echter bijkomende kosten voor de transporteur. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt de lokale besturen daarom gunstvoorwaarden aan te bieden aan de lokale transporteurs, indien zij gebruik maken van de private parkeerplaatsen. Bart Soetaers Lid bestuurscomité Voka - Kamer van Koophandel Limburg Managing director BKM Wees proactief door een oplossing te hebben voor het geval dat het probleem zich stelt. Bovendien communiceer duidelijk en op tijd in geval van crisis of verandering. Niet alleen het autoverkeer intensifieert, ook het dataverkeer van en naar bedrijven neemt toe. Informatie is een grondstof geworden. Digitale data verplaatsen zich op dit moment voornamelijk via koperkabel of coaxkabel. Er bestaat echter een andere oplossing, de glasvezelverbinding, waarbij de capaciteit veel groter en gegarandeerd is. Lokale besturen en nutsbeheerders kunnen de aanleg vergemakkelijken door bij graafwerken telecomproviders uit te nodigen om glasvezel of wachtbuizen aan te leggen en op deze manier de doorlooptijd en kostprijs te drukken. Zoals de functietitel al doet vermoeden, laat een schepen van openbare werken openbare werken uitvoeren. Dit brengt vaak hinder met zich mee. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Voor bedrijven is het van levensbelang dat zij tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven en de werken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. Consulteer en informeer de omliggende bedrijven dus ruimschoots op voorhand, om de mobiliteit te garanderen. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van openbare werken? bedrijventerreinen onderhouden (onderhoud van groen en fietspaden, wegen sneeuw - en watervrij houden) veiligheid door extra bewaking parkeervoorzieningen voor vrachtwagens hinder bij openbare werken beperken glasvezelverbindingen promoten 11

12 Schepen van ruimtelijke ordening Directeur facilitaire diensten Overal in Limburg, niet zelden verscholen op de uithoek van een industrieterrein, zijn er groeikampioenen. Bedrijven die klein starten en via het uitdokteren van nieuwe producten, uitgekiende marketing en exportsuccessen doorgroeien. Andere bedrijven zijn organisch ontstaan aan de rand van een dorpskern, bos of recreatieve zone, waar ze op dit moment niet langer passen. Tenslotte zijn er ook binnen en buitenlandse investeerders die hun oog laten vallen op Limburg. Drie vormen van bijkomende bedrijfsactiviteit en extra tewerkstelling voor burgers in de regio. Om de ruimtevraag van bedrijven te kunnen lenigen moet een schepencollege vooruit kijken. Een bedrijventerrein ontwikkelen, met alle procedurele stappen van dien, neemt in ons land ettelijke jaren in beslag. Daarom is het zinvol op regelmatige basis bij bedrijven te polsen naar de toekomstplannen, om de nood aan bijkomende ruimte in kaart te brengen. Op basis van de geraamde vraag kan er een voldoende grote IJzeren Voorraad van onmiddellijk beschikbare bedrijventerreinen voorzien worden, zodat bedrijven flexibel kunnen inspelen op de markt. In vergelijking met andere provincies beschikt Limburg over een relatief grote voorraad bedrijventerreinen. Dit neemt niet weg dat er op subregionaal niveau schaarste bestaat. De beschikbare ruimte moet optimaal benut worden, maar in de zoektocht naar nieuwe locaties zal er ook open ruimte moeten aangesneden worden. Dat is bijvoorbeeld zo in de regio Hasselt, maar ook in het strategisch gunstig gelegen West-Limburg. Je moet vandaag bedrijventerreinen plannen wil je op de noden van de ondernemers van morgen een antwoord kunnen bieden. Mogelijk biedt de reconversie van militaire domeinen een oplossing. Door de afslanking van het leger komen militaire domeinen braak te liggen, uitgerust met wegen, elektriciteit, water, en dus quasi instapklaar voor een bedrijf. In Limburg wordt nog een nieuwe bestemming gezocht voor de militaire kwartieren in Leopoldsburg en Hechtel-Eksel, maar ook het terrein van Brustem kan nog verder ontplooid worden. Vanuit een afgelijnde visie dient een schepencollege te lobbyen bij de (vele) andere betrokken overheden om deze militaire domeinen zo snel mogelijk paars in te kleuren, als KMO en industriezone. Zo kunnen we tewerkstelling (door het leger) inruilen voor tewerkstelling (door KMO s en grote bedrijven). De jongste jaren worden ook bedrijven met een strategische reserve aangemoedigd om hun terreinen op de markt te brengen. In theorie een lovenswaardige oefening. De huidige praktijk, waarbij bepaalde gemeenten zowel een belasting op meerwaarde als een belasting op onbenutte bedrijventerreinen invoeren, gaat echter een stap te ver. Of een bedrijf nu besluit het terrein te verkopen of het strategisch achter de hand wenst 12

13 home follow te houden, betalen doet men sowieso Bedrijven zijn geen melkkoeien! Niet alleen industriële bedrijven beogen een geschikte vestigingsplaats. Ook grotere handelszaken zoeken naar de best gelegen uitvalsbasis, niet zelden gesitueerd aan de stadsrand. Er moet een vraaggestuurd beleid gevoerd worden: een ondernemer weet zelf best waar zich te vestigen op basis van de marktvraag. De consument heeft behoefte aan een gevarieerd, complementair winkelaanbod. De funshopper flaneert door de winkelstraat, drinkt tussendoor een koffietje en speurt naar het juiste paar schoenen. De runshopper wil voor de deur parkeren en comfortabel en efficiënt aankopen. Voka Kamer van Koophandel Limburg huivert van een negatief beleid ten aanzien van de buitenstedelijke winkelconcentraties. Kernversterking is een positieve keuze voor voldoende bereikbaarheid, parkeermogelijkheid en attractiviteit. Tenslotte moet er aandacht zijn voor de kleine, creatieve en groeiende ondernemers. In 2004 lanceerde een Amerikaanse student van op zijn campus een veredeld online adresboek voor klasgenoten. Nu, 8 jaar later, telt Facebook honderden miljoenen leden. Nieuwe ondernemers zijn vaak op zoek naar een kleinere bedrijfsruimte in eigen streek, waar ze hun bedrijf kunnen laten ontkiemen, hun idee kunnen uitbroeden en voortgestuwd worden door het enthousiasme van collega-ondernemers. "Facility management is meer dan een gesegmenteerde interne dienstverlening. Het gaat er om het kernproces binnen een organisatie vlot (facile) te laten verlopen. Een gedragen en herkenbaar ruimtelijk kader is hiertoe een onmisbare tool." #Schepen van ruimtelijke ordening Jan Boots Lid stuurgroep Netwerk Vastgoed Directeur BRO België Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van ruimtelijke ordening? voldoende grote voorraad bedrijventerreinen voorzien, afgestemd op behoefte bij ondernemers antwoord op subregionale schaarste, onder andere in West-Limburg en Hasselt reconversie van militaire domeinen tot bedrijventerreinen strategische reserves niet onrechtvaardig belasten positief beleid ten opzichte van buitenstedelijke winkelconcentraties ruimte voor kleine, creatieve en groeiende ondernemers 13

14 Schepen van mobiliteit Logistiek directeur Een vlotte mobiliteit is smeerolie voor het economisch raderwerk. Goederen worden niet alleen geproduceerd, ze worden vervolgens ook getransporteerd. Werknemers die stilstaan in de file kosten bedrijven handenvol geld. Een schepen van mobiliteit neemt de nodige maatregelen om de bereikbaarheid van de bedrijven en de verkeersveiligheid te waarborgen. Door te zorgen voor een duidelijke bewegwijzering van de industriezones, toeristische trekpleisters en commerciële centra kunnen klanten, werknemers en leveranciers vlot hun bestemming bereiken. Deze bewegwijzering om de haverklap aanpassen zet geen zoden aan de dijk. Meer nog, het jaagt de bedrijven op kosten. Herkenbaarheid, uniformiteit en standvastigheid zijn de ordewoorden. Aanvullend op de klassieke bewegwijzering (de vertrouwde richtingaanwijzers aan de straatkant) moeten gemeenten alles in het werk stellen om de straatnamen van bedrijventerreinen te laten opnemen in de GPS-systemen. Zo vinden ook chauffeurs die op automatische piloot rijden de bedrijven (figuurlijk) met de ogen dicht. " Mobiliteit aanpakken is een graadmeter voor de luisterbereidheid van de NV Gemeente. Luister naar de Voice of the Customer, met name jouw inwoners en bedrijven." Hans Vander Perre Bestuurslid Ondernemersclub Tongeren General Manager SKF Logistics Services Belgium Een gemeente kan om de vijf jaar een mobiliteitsplan vaststellen, dat een beleidskader vormt voor de volgende 10 jaar. Elke gemeente tekent op eigen houtje voorkeursroutes uit voor zwaar vrachtverkeer. Door gebrek aan afstemming met de buurgemeenten worden vrachtwagens soms verplicht om enorme omwegen te maken. Ze worden langs veredelde veldwegen gestuurd, met levensgevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Buitenlandse chauffeurs, niet bekend in de streek, rijden zich hopeloos vast in dorpskernen. Door te overleggen met buurgemeenten en bedrijven kunnen patstellingen voorkomen worden. Ook het openbaar vervoer en fietsers verdienen een vlotte toegang tot de Limburgse bedrijvenclusters. Het inleggen van nieuwe bus- en of treinverbindingen is geen gemeentelijke bevoegdheid. Het is wel de rol van de gemeentebesturen om waar nodig bij De Lijn of de NMBS aan te dringen op een verbetering van het lokale openbaar vervoer. 14

15 Logistiek bruist van de opportuniteiten. Laat ons de fileproblematiek niet langer uit de weg te gaan, maar de baan vrijmaken voor een duurzame oplossing. Ivo Marechal Lid bestuurscomite Voka - Kamer van Koophandel Limburg CEO H. Essers Heel wat werknemers verplaatsen zich per fiets naar het werk. Om de veiligheid van deze pendelaars te garanderen moeten er nette en veilige fietsroutes van en naar bedrijven voorzien worden, inclusief oversteekplaatsen langs drukke verkeersaders. Zo honoreer je de inspanningen van bedrijven die werknemers aanmoedigen op de fiets te springen. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor duurzaam woonwerkverkeer. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van mobiliteit? duidelijke bewegwijzering bedrijventerreinen laten opnemen in GPS-systemen mobiliteitsplan afstemmen op buurgemeenten vlotte bus - en fietsverbindingen richting industrieterrein Houd steeds het algemeen belang voor ogen. Niemand verdwaalt op een rechte weg. Jan Neys Voorzitter Netwerk Inkoop & Bedrijfslogistiek Verantwoordelijke aankoop Infrax 15

16 Schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter HR directeur Mensen activeren, dat moet de doelstelling zijn voor de legislatuur Activeren in de dubbele betekenis van het woord: ervoor zorgen dat de gemeentelijke ambtenaren een optimale dienstverlening bieden, maar ook de randvoorwaarden creëren die burgers toelaten een job uit te oefenen. Dat activeren dient in de eerste plaats te gebeuren binnen de muren van het gemeentehuis, waar de juiste talenten moeten aangetrokken worden (los van de politieke kleur ) en de bestaande zo goed mogelijk benut. Dat impliceert ook dat je overbemande of overbodige diensten inkrimpt en zaken durft uit te besteden. Als hoofd van het gemeentepersoneel speelt de secretaris hier ook een sleutelrol in. De lokale besturen stellen bijna ambtenaren full time te werk, een stijging van 50% in de voorbije 15 jaar. Ongeveer 35% van de overheidstewerkstelling situeert zich op het lokale niveau. Ook de Vlaamse overheid moet mee in dit verhaal. Door beleidsplannen allerhande (inclusief bijbehorende ambtenaar) te verplichten vervet het gemeentelijk apparaat nodeloos. Een goede HR-manager bereikt met een compact, geëngageerd en professioneel team goede resultaten. Bart Beerten (Lear Corporation) Stijn Germeys Voka Ambassadeur Zonhoven & Directeur Flexpoint Interim De ideale schepen (manager) is diegene die zich weet te omringen met medewerkers die beter zijn dan hem- of haarzelf." werd vorig jaar tot HR-manager van het jaar gekroond door Voka Kamer van Koophandel Limburg. Zijn succesrecept is perfect toepasbaar op lokaal niveau: zorg voor geëngageerde werknemers die zich ontpoppen tot een ambassadeur van jouw gemeente. Bedrijven malen er niet om belastingen te betalen zolang ze een kwaliteitsvolle dienstverlening in ruil krijgen. Daarnaast speelt het gemeentebestuur een rol op de arbeidsmarkt. Via het OCMW kan een activeringspolitiek gevoerd worden. Het OCMW mag niet verworden tot een louter toevluchtsoord voor inwoners met problemen, een lender of last resort. Het is beter de lawine te voorkomen dan de skiër uit te graven die bedolven is onder de lawine. Het OCMW moet preventief werken, door cliënten in te passen in de arbeidsmarkt en te begeleiden naar zelfstandigheid. Het OCMW is geen hangmat maar een springplank. Mensen met 16

17 een leefloon kunnen ingeschakeld worden bij de opruim na stormweer, het proper houden van de stad, het bestrijden van sneeuwoverlast, Door een arbeidsprestatie te leveren in ruil voor een uitkering betuigen Yves Breysem Lid van Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg Algemeen directeur Jessa Ziekenhuis "Samen werken aan een betere toekomst begint met ondernemend en vooruitziend talent van medewerkers." leefloners hun maatschappelijke solidariteit, ontwikkelen ze zichzelf en kweken ze een gezonde arbeidsattitude. Ook de talenten van de Limburgers met buitenlandse roots kunnen een extra pigment geven aan onze economie. Limburg is een smeltkroes van culturen. De culturele veelzijdigheid is een troef die nog te weinig uitgespeeld wordt. Lokale besturen moeten de handen in elkaar slaan met de bedrijfswereld om netwerken van autochtone en allochtone ondernemers te integreren en burgers met buitenlandse roots in te schakelen in exportbedrijven. Tenslotte speelt het lokaal bestuur een rol op vlak van kinderopvang en onderwijs. Door kwalitatieve en betaalbare voor en naschoolse kinderopvang te voorzien bied je ouders de kans om zorgeloos een job uit te oefenen. Anderzijds is het acuut gebrek aan (technisch) geschoold personeel een hot item. Niet elke gemeente moet over een technische school, hogeschool of universiteit beschikken. Maar lokale besturen Paola Pagnotta Lid van Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg CEO Garaga Pagnotta NV Koester het menselijk kapitaal in je bestuur en beleid en optimaliseer het. kunnen wel een tussenschakel zijn door scholen aan te moedigen in contact te treden met de bedrijfswereld en stagairs aan te reiken. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter? talent binnenhalen en benutten binnen het gemeentehuis kwaliteitsvolle dienstverlening met compact professioneel team ambtenaren activeringspolitiek via het OCMW allochtone burgers inschakelen in economie betaalbare kinderopvang contact tussen technisch onderwijs en bedrijfswereld stimuleren 17

18 Schepen van communicatie Directeur communicatie Communicatie is een proces dat best in twee richtingen loopt. Een dialoog is waardevoller dan een monoloog. Als gemeente dien je ondernemers te informeren over het gevoerde beleid, bestaande subsidies en veranderende regelgeving. Anderzijds verdienen ondernemers ook inspraak in het beleid. Door de bedrijfswereld te betrekken ontstaan creatieve denksporen. Denk als een wijs man maar communiceer in de taal van gewone mensen. Communiceer je boodschap via zoveel mogelijk kanalen. Zowel de bedrijfsleider in de herfst van de carrière, die trouw zweert bij de dagelijkse krant, als de ambitieuze starter met onafscheidelijke smartphone wil op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Een heldere trimesteriële economische nieuwsbrief, digitaal en/of in papieren versie, is een eerste mogelijk communicatiemiddel. Ook een bereikbaar loket voor ondernemers komt de informatieverstrekking ten goede. Ondernemers zijn dag en nacht met hun bedrijf bezig. Een zekere flexibiliteit op vlak van openingsuren en bereikbaarheid (ook na de kantooruren) is welgekomen. De digitaal vooruitstrevende gemeenten kunnen via apps en sociale media (Facebook, Twitter, ) de bedrijfswereld op de hoogte houden. Het vervelendst aan het stellen van een vraag is het wachten op een antwoord. Gemeenten kunnen onvrede voorkomen door digitaal klaarheid Jos Dessers Voorzitter Netwerk Communicatie Public, media & corporate relations officer Chevron Phillips Chemicals International te scheppen over de status van een vraag. Indien bedrijfsleiders kunnen opvolgen wat er met hun vraag gebeurt en welke stappen wanneer gezet worden garandeer je transparantie. Het is belangrijk draagvlak te creëren voor beslissingen. Draagvlak verkrijg je niet door ondernemers voor voldongen feiten te stellen, wel door hen op voorhand te consulteren. Voka Kamer van Koophandel Limburg heeft in elke Limburgse gemeente een Voka-ambassadeur die als klankbord kan fungeren. Structureel overleg met deze Voka-ambassadeur en zijn collega s zorgt voor weloverwogen en gedragen beslissingen. 18

19 Zorg voor een goed, open en eerlijk bestuur en laat dat aan alleman weten. Dirk Houben Lid Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg Zaakvoerder Impuls Vooraleer je communiceert moet je weten met wie je communiceert. Het aanleggen van een correcte database van bedrijven is daarom cruciaal. Maar ook in dit digitale tijdperk blijft persoonlijk contact onontbeerlijk. Als schepen word je geacht de bedrijven in jouw gemeente te kennen. Voka Kamer van Koophandel Limburg moedigt burgemeesters en schepenen aan zoveel mogelijk bedrijfsbezoeken af te leggen en zo de kracht en de noden van het lokale economische weefsel te ontdekken. Overleg kan ook collectief op formele wijze plaatsgrijpen, via de erkende adviesraden (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, adviesraad lokale economie, milieuraad, ). Een goede adviesraad is geen praatbarak, maar een orgaan met wiens advies ernstig rekening gehouden wordt. Zeker even voornaam is het onderhouden van een goede relatie met de lokale ondernemersclub. Een 20-tal ondernemersclubs in Limburg fungeren als informele spreekbuis van de bedrijven in hun gemeente. Zij zijn uitstekend geplaatst om lokale pijnpunten te detecteren. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van communicatie? heldere economische nieuwsbrief op regelmatige basis bereikbaar loket voor ondernemers apps en sociale media in verband met economisch beleid digitale opvolging van vragen mogelijk maken informeel contact met Voka-ambassadeurs, tijdens bedrijfsbezoeken of tijdens activiteiten van lokale ondernemersclub adviezen van erkende adviesraden respecteren Aandacht krijg je door to the point te communiceren en sterke beeldvorming. Less is more! Patricia Robinne Voorzitter Haspengouwse Zaakvoerder Idearté 19

20 Slotwoord Johann Leten De term corporate governance duikt op in elk zichzelf respecterend managementboek. Corporate governance behelst regels die leiden tot deugdelijk bestuur en transparantie. Het verwijst naar een structuur waarbij het bedrijf verantwoording aflegt aan de eigenaars, de werknemers en de maatschappij. Traditioneel is er sprake van een raad van bestuur, waarin de belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, die de grote strategische lijnen uitzet. Daarnaast is er een directiecomité dat de operationele verantwoordelijkheid draagt. In een lokaal bestuur is de lijn tussen raad van bestuur en directiecomité soms dun. In theorie is de gemeenteraad de raad van bestuur, vormt het schepencollege het bestuurscomité en maken de leidende ambtenaren deel uit van het directiecomité. In de praktijk zijn sommige mandatarissen echter amper op de hoogte van wat er zich tussen de muren van het gemeentehuis afspeelt, en missen zij dus voeling met de praktijk. Omgekeerd gedragen bepaalde (leidende) ambtenaren zich als onaantastbare directeurs, die te weinig rekening houden met de richtlijnen van hun raad van bestuur (met name de gemeenteraad en het schepencollege). Voka Kamer van Koophandel Limburg is van mening dat het primaat van de politiek moet gerespecteerd worden. Politici zijn verkozen en moeten verantwoording afleggen aan hun kiezers, die in wezen de aandeelhouders van de NV Gemeente zijn. Ambtenaren moeten dat niet. De structuur van een lokaal bestuur is dus niet 100% vergelijkbaar met de structuur van een bedrijf. Een burgemeester of schepen is in eerste instantie bestuurder, maar op heel wat plaatsen ook operationeel actief. Ze stippelen het beleid uit, maar voeren ook deels uit, met ondersteuning van het ambtelijke apparaat. Vice-president en directeur in één persoon dus. Voka Kamer van Koophandel Limburg wil er alles aan doen om de lokale mandatarissen te ruggensteunen bij deze complexe opdracht. Voor en na 14 oktober gaan wij naar de gemeenten toe en bieden onze expertise aan. Ten eerste door samen met de gemeentelijke Voka-ambassadeurs een kennismakingsbezoek te brengen aan de nieuwe burgemeesters en schepenen, om de beleidsintenties af te toetsen. Ten tweede door de partijen die een uitvoerend politiek mandaat (burgemeester of schepen) zullen uitoefenen uit te nodigen en te doordringen van de inhoud van dit verkiezingsmanifest NV Gemeente. Ten derde door een masterclass in te richten die schepenen helpt bij het uitwerken van een economisch beleidsplan. En tenslotte natuurlijk door permanent stand by te zijn de volgende zes jaar: voor een luisterend oor, een informele babbel of een wijze raad. Johann Leten Gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg Lid managementcomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 20

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson

Stages/projecten voor het academiejaar Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson Stages/projecten voor het academiejaar 2016-2017 Voka Kamer van Koophandel Limburg Cherly Freson 21-10-2016 Inhoud 1. Q-Stageproject: zoek je een stageplaats of project?... 3 2. Q-Stage voor studenten...

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Aandachtspunt: Niet alles doen, we kunnen niet overal nr 1 zijn. : Fabrieken voor de toekomst: o Samenwerking

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken

Parkeerproblematiek Vrachtwagens. Raf Venken Parkeerproblematiek Vrachtwagens Raf Venken 1 Studie parkerende vrachtwagens in woonkernen in Haspengouw VOEREN 2 Context Oorzaak Vrachtwagens van werknemers uit logistieke sector Parkeren dicht bij huis

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken!

5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken! 5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken! Corporate Governance, deugdelijk bestuur wel of niet in mijn KMO? GOED BESTUUR in een KMO familiebedrijf KAN (en zal) in deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Opiniepeiling bij ondernemers Vlaanderen. september 2017

Opiniepeiling bij ondernemers Vlaanderen. september 2017 Opiniepeiling bij ondernemers Vlaanderen september 2017 Inhoud 01 02 03 Achtergrond van het onderzoek Uw imago als stad/gemeente bij ondernemers Benchmarking: algemene tevredenheid 04 05 Werkpunten: overzicht

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen in Beerse

Gemeentelijke belastingen in Beerse Gemeentelijke belastingen in Beerse 1. Huidige situatie in Beerse Uittreksel uit het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2009 omtrent belasting op bedrijfsruimtes Feiten en context De gemeente heft nog een

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening.

7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening. 7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening. Familiebedrijven spelen overal ter wereld een belangrijke rol in onze economie.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP

Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Wat willen de ondernemers van Oostkamp graag veranderd zien in de volgende zes jaar? OOSTKAMP Hoe kunnen we de volgende zes jaar samen ondernemend Oostkamp versterken? UNIZO Oostkamp en UNIZO Ruddervoorde

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Ontmoetingsavond Leiedal 28 mei 2013 Harelbeke Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Samenleving in verandering 2 - VVSG - Evoluties

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016. Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens

Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016. Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016 Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens 15-6-2015 Inhoud 1. Q-Stageproject: zoek je een stageplaats of project?... 3 2. Q-Stage voor studenten...

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen De Samenkomst Infosessie 2A Stijn Vannieuwenborg Immobiliaire projectontwikkeling Leiedal Twee vaststellingen 1. 2. Ondernemers worden

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Nazareth-Eke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Nazareth-Eke heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie

Polsslag Ondernemend Limburg juli 2015: +4,8 Ondernemersvertrouwen op hoogste peil in 4 jaar Nog geen hitterecords voor Limburgse economie Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO-Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in de bedrijven. De resultaten van deze bevraging

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer.

Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 1 december 2015 Aanleiding

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie