Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur..."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Paul Kumpen Burgemeester CEO Schepen van economie en toerisme commercieel directeur Schepen van financiën financieel directeur Schepen van openbare werken directeur technische dienst Schepen van ruimtelijke ordening directeur facilitaire diensten Schepen van mobiliteit logistiek directeur... Schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter HR directeur Schepen van communicatie directeur communicatie Slotwoord Johann Leten... 20

3 Voorwoord Paul Kumpen Op 14 oktober 2012 worden we verwacht in het stemhokje voor de provincie en gemeenteraadsverkiezingen. Zoals dat de grootste Limburgse werkgeversorganisatie betaamt heeft Voka Kamer van Koophandel Limburg haar verzuchtingen voor de komende legislatuur gebundeld in deze brochure. Niet met de bedoeling lokale besturen met de vinger te wijzen, niet op een belerende toon, niet vanuit een Calimero-complex. Wij komen met een constructieve boodschap op de proppen, met concrete voorstellen voor een gedegen lokaal economisch beleid. Wij hebben de mosterd gehaald bij onze leden-bedrijven. Door in enkele economisch belangrijke Limburgse gemeenten brainstorms te organiseren, waaraan een selectie van ondernemers, politieke partijen uit meerderheid en oppositie en de relevante ambtenaren deelnamen. Anderzijds door in de loop der jaren de talloze individuele bemerkingen en beleidssuggesties van onze lokale Voka-ambassadeurs te aanhoren, en deze te synthetiseren tot één visie. Tenslotte is de tekst van dit verkiezingsmanifest ook gedragen door de Raad van Bestuur en het Netwerk Opinie van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. Er vallen verschillende parallellen te trekken tussen een bedrijf en een lokaal bestuur. Een lokaal bestuur stelt mensen tewerk, koopt producten en diensten aan en levert een dienstverlening aan haar klanten (in casu haar inwoners). Een lokaal bestuur beschikt over een budget, waarmee investeringen gefinancierd worden. Tot zover de theorie. In de realiteit wordt niet elk gemeentebestuur gedreven door de marktprikkel, de vraag naar klantvriendelijkheid. Deze vaststelling is de drijfveer voor dit verkiezingsmanifest. Wij verwachten immers dat een burgemeester zijn gemeente leidt als een CEO, dat schepenen zich als managers gedragen. Dat gemotiveerde en bekwame ambtenaren bedrijven in de watten leggen. Dat belastingsgeld weloverwogen gespendeerd wordt aan de juiste projecten. Wij verwachten met andere woorden dat een lokaal bestuur als een bedrijf geleid wordt: het lokaal bestuur als de NV Gemeente. Daarom deze brochure, waarin we voor elke schepenportefeuille onze beleidsprioriteiten meegeven en hier als toemaatje telkens een gouden tip uit de bedrijfswereld aan koppelen. Wij rekenen er op dat onze beleidsvoerders alles in het werk zullen stellen om ondernemerschap te stimuleren. Ambitie is de basis van succes. Als je een doel wilt raken moet je een beetje hoger mikken. Iedere pijl heeft immers de neiging toe te geven aan de zwaartekracht Veel leesplezier, en succes in de volgende legislatuur! 3 Paul Kumpen Voorzitter Voka Kamer van Koophandel Limburg Lid bestuurscomité Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

4 Burgemeester CEO De politiek is vluchtig, de politiek is volatiel. Heden oppositie, morgen toppositie. Desalniettemin verwachten wij van een burgemeester een beleid op lange termijn, met de juiste strategische beslissingen. Een burgemeester is een kapitein die het schip vastberaden in de juiste richting stuwt. Een burgemeester is een CEO wiens vizier niet louter op vandaag, morgen of overmorgen gericht staat, maar op 2018 en later. Een burgemeester is meer dan een brandweerman die van hot naar her rent om brandjes te blussen of het woord te voeren voor de camera van TV Limburg. Een politicus denkt aan de volgende verkiezing, een staatsman aan de volgende generatie. Zoeken Web Afbeeldingen Maps Video s Nieuws Hoe leid ik mijn gemeente? Ongeveer resultaten (0,24 seconden) Leiderschap Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. Een burgemeester moet beiden doen. Peter Vavedin Voorzitter Ondernemersclub Tongeren & lid Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg CEO Ambiorix telt 40% van de gemeenten minder dan inwoners, in Denemarken slechts 8%. In onze provincie herbergen amper 14 van de 44 gemeenten meer dan inwoners. De andere 30 lokale besturen (meer dan 68%) duiken onder de grens van , met een anachronisme als Herstappe als uitschieter. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt in eerste instantie de 30 kleinschalige gemeenten de koppen bij elkaar te steken en te kiezen voor schaalvergroting. Zoals een CEO zuinig omspringt met de beschikbare middelen spendeert een burgemeester het geïnde belastingsgeld doelmatig, in het belang van de inwoners. Voka Kamer van Koophandel Limburg streeft naar een efficiënte overheid. Er bestaan geen heilige huisjes. Als je weet dat de ideale gemeente volgens wetenschappelijke studies om en bij de inwoners telt, moet Limburg opnieuw op de tekentafel. In Nederland Net zoals dat in de privé het geval is, kampen te kleine lokale besturen met problemen. Ze slagen er niet in competent personeel aan te trekken, missen slagkracht om zaken te realiseren op hogere politieke niveaus en schrijven de begroting jaar na jaar met rode pen. In een bedrijfseconomische context zou dat leiden tot een fusie of overname. Lokale besturen kunnen elkaar tot nader order niet overnemen, maar een fusie be- 4

5 Hoe leid ik mijn gemeente? hoort wel tot de mogelijkheden. Moedige burgemeesters stellen het algemeen belang boven hun eigen post en maken het F-woord bespreekbaar. Zoeken Web Afbeeldingen Maps Video s Nieuws Ongeveer resultaten (0,24 seconden) Crisismanagement De burgemeester zal de volgende jaren een crisismanager moeten zijn die zich terugplooit op zijn core-business. 'Bijklussen' door overbodige mandaten te bekleden is niet aan de orde! Een burgemeester moet constant aanspreekbaar zijn, zich bewegen tussen de mensen én zich laten omringen door een geëngageerd team. Grete Remen Lid bestuurscomité Voka - Kamer van Koophandel Limburg Voorzitter C.E.O Limburg Gedelegeerd bestuurder Damhert NV In afwachting daarvan zijn er andere opties. Door OCMW s en gemeentebesturen te integreren kan er ontegensprekelijk efficiëntiewinst geboekt worden. Maar een plichtsbewuste CEO burgemeester zoekt ook samenwerking met andere gemeenten door de krachten te bundelen op vlak van personeel, ICT, technische diensten, Een concreet voorbeeld om de zaken scherp te stellen: in een tijd waarin de bedrijfswereld hopeloos op zoek is naar geschoolde informatici, kunnen kleinschaligere gemeenten samen één computerspecialist in dienst nemen, die de tijd en aandacht verdeelt over verschillende lokale besturen. Ook administratieve vereenvoudiging is een vorm van efficiëntiewinst. Elke schepen, adviesraad of vereniging creëert lustig nieuwe regels en reglementen. Na verloop van tijd wordt dit een onontwarbaar kluwen. Als alle overbodige procedures geschrapt worden kunnen de gemeentelijke ambtenaren zich concentreren op datgene waarvoor ze betaald worden: de burger helpen. Natuurlijk is een CEO meer dan een koele costcutter. Een CEO investeert ook visionair. Het is niet nodig een brug te bouwen waar geen rivier is. Door te kiezen voor de juiste projecten kan je de toekomst van jouw gemeente veilig stellen. Een burgemeester met ambitie kijkt over de grens en durft economisch te verbroederen met gemeenten in het buitenland en succesvolle voorbeelden op het eigen grondgebied te implementeren. Op deze manier trek je buitenlandse investeringen aan, bevorder je de export en leer je van andere culturen en bestuursvormen. Wat verwacht Voka Kamer van Koophandel Limburg van een burgemeester? een beleid op lange termijn doelmatige besteding van belastingsgeld, visionair investeren efficiëntiewinst door integratie OCMW, schaalvergroting en administratieve eenvoud economische jumelages met buitenland 5

6 Schepen van economie en toerisme Commercieel directeur De bevoegdheid economie heeft raakvlakken met verschillende andere bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, financiën, Een schepen van economie is een spin in het web. Iemand die regisseert, dirigeert en verbanden legt. Als werkgeversorganisatie hebben wij in het verleden sterk aangedrongen om de bevoegdheid economie toe te wijzen aan één welbepaalde schepen. En met succes: in elke gemeente is er een schepen (in sommige gevallen burgemeester) die zich toelegt op het thema economie. In nog teveel gemeenten is economie echter een secundaire bevoegdheid. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt om deze schepenportefeuille toe te wijzen aan een politiek zwaargewicht. Economie is geen schaamlapje, en mag niet verengd worden tot populaire en visibele thema s als city-marketing en middenstand. Van een schepen van lokale economie verwachten wij een actiegerichte visie op de industrieterreinen. Een schepen van economie moet zich gedragen als een commercieel directeur. Hij of zij is de bezieler van een beleidsplan economie, dat in onderling overleg met de lokale bedrijfswereld wordt opgesteld en als een rode draad door de legislatuur loopt. Een visionaire schepen wordt best geflankeerd door een gedreven ambtenaar lokale economie. De ambtenaar lokale economie is de account manager die het gezicht is van de gemeente binnen de lokale bedrijfswereld en deze bedrijven wegwijs maakt in de administratie. Het meest geschikte profiel is de gekwalificeerde ambtenaar met een uitgebreid netwerk in de lokale bedrijfswereld, met idealiter zelf een ondernemersverleden. Iemand die voor elk probleem een oplossing heeft, niet iemand die van elke oplossing een probleem maakt. 24 van de 44 Limburgse gemeenten hebben reeds een eigen ambtenaar lokale economie. Zeker binnen de economisch belangrijke Limburgse gemeenten is dit een must. Al te vaak is de ambtenaar lokale economie iemand wiens kar gevuld is met nog diverse andere deeltaken. In kleinschaligere gemeente kan er daarom geopteerd worden voor het delen van één ambtenaar lokale economie, die gemeentegrensoverschrijdend werkt. Eén van de allergrootste prioriteiten is het vlot verlenen van vergunningen. De milieuvergunning en de bouwvergunning wordt binnenkort gebundeld tot één unieke vergunning, de omgevingsvergunning. In theorie een vereenvoudiging, en dus een verbetering voor de ondernemer. Voka Kamer van Koophandel Limburg vreest echter voor groeipijnen. Het gemeentepersoneel krijgt een hoop extra werk en verantwoordelijkheid op de schouders. In de 6

7 home follow Een gemeente is eigenlijk een bedrijf dat zijn klanten zo goed mogelijk moet bedienen. Om dit te verwezenlijken beschikken bedrijven over commerciële medewerkers. Heeft uw gemeente al een account manager om deze taak in te vullen? #Schepen van economie en toerisme overgangsperiode speelt de afdeling lokale economie een sleutelrol inzake begeleiding en verduidelijking. Bedrijven die investeren vind je tegenwoordig niet op elke hoek van de straat, we moeten er alles aan doen om hen in de watten te leggen. De oprichting van een specifieke projectgroep, waarbij alle betrokken administraties samen rond de tafel zitten, kan het vergunningsproces aanzienlijk versnellen. Tenslotte is er het aspect toerisme, een sector met een toenemend soortelijk economisch gewicht. Toeristen uit binnen en buitenland vinden vlot de weg naar Limburg, en dat moeten we zo houden. Niet door in elke gemeente een prestigieus toeristisch centrum neer te poten, wel door (opnieuw) samenwerking tussen buurgemeenten te promoten. En vooral door een aantrekkelijk aanbod te voorzien. De waaier aan ontspanningsmogelijkheden is ruim, om uit de band te springen moet je toeristen verleiden met unieke ervaringen en je toeristische troeven slim in de markt zetten. Bart Driessen Voorzitter Netwerk Sales Sales director Pami Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van economie en toerisme? regisseer en dirigeer een gedegen beleidsplan economie een kwalitatieve ambtenaar lokale economie vlot verlenen van vergunningen toeristische troeven uitspelen 7

8 Schepen van financiën Financieel directeur Een schepen van financiën is de schatbewaarder, de cijferaar, de financieel directeur van de NV Gemeente. Rekenmachine bij de hand, taxeert een schepen van financiën bedrijven op een rechtvaardige manier, zonder het ondernemerschap te fnuiken. Lokale besturen zullen de volgende jaren geconfronteerd worden met grote financiële uitdagingen. Denk maar aan de gevolgen van het Dexia-debacle of de verwachte stijging van de ambtenarenpensioenen. Desalniettemin is het zaak de belastingdruk zeker niet te doen stijgen (en te doen zakken als het kan). Dit kan bijvoorbeeld door het laten uitdoven van de belasting op drijfkracht, die nog steeds in 20 Limburgse gemeenten van kracht is. Maar ook door overbodige belastingen (die minder opbrengen dan het kost om ze te innen) te schrappen, zodat het belastingsstelsel eenvoudiger wordt. " Niet door extra belastingen maar door te bezuinigen kan de overheid een klimaat genereren voor investeringen en jobcreatie." Joris Vrancken Lid Raad van Bestuur Voka - Kamer van Koophandel Limburg Lid stuurgroep Netwerk Bedrijfsleiders II CEO ANL Plastics NV Een gemeente kan geen percentage op de vennootschapsbelasting innen. Toch moeten gemeenten in de mate van het mogelijke rekening houden met de economische realiteit en bedrijven in crisistijden ontzien. Dat kan bijvoorbeeld door een vrijstelling van belasting (bv. drijfkracht) in te voeren, die kan aangevraagd worden in geval van economische werkloosheid en tijdelijk stilleggen van de productie. De gemeente is één van de voornaamste opdrachtgevers voor het lokale bedrijfsleven. Het houdt dus geen steek enkel te beknibbelen op uitgaven en investeringen terug te schroeven. Een lokaal bestuur moet blijven investeren in strategische projecten met toekomstperspectief, zonder het geld aan ramen en deuren uit te gooien. 8

9 Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bedrijven uit de regio op de hoogte brengt van aanbestedingen. Hoe meer bedrijven intekenen op aanbestedingen, des te beter de verhouding prijskwaliteit. Aanbestedingen zijn interessant voor diverse sectoren: bouw, schoonmaak, ICT, catering, kantoormeubilair, automotive, zelfs verzekeringen. Waak er wel over dat de administratieve drempel laag blijft en de selectie objectief verloopt. Lokale besturen kunnen bedrijven ook extra ademruimte geven zonder dat dit geld moet kosten. Steden en gemeenten moeten er een erezaak van maken om de betalingstermijn van facturen inzake opdrachten en leveringen zo scherp mogelijk te stellen, en deze in te korten tot maximum 30 dagen (overeenkomstig een Europese richtlijn). Uit cijfers van Graydon blijkt dat gemeenten in het tweede kwartaal van 2012 slechts 40% van de facturen op tijd betaalden. Liefst 35% werd meer dan 90 dagen te laat betaald. Late betalingen kunnen voor liquiditeitsproblemen zorgen bij ondernemers. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van financiën? belastingdruk zeker niet verhogen, en laten zakken indien mogelijk laten uitdoven van belasting op drijfkracht overbodige belastingen (met minimale opbrengst) schrappen vrijstelling van belasting in economisch moeilijke tijden blijven investeren in toekomstgerichte projecten aanbestedingen lokaal bekend maken betalingstermijn inkorten tot maximum 30 dagen De meeste lokale besturen hebben de crisis nog niet gevoeld. De lokale overheid moet werken aan efficiëntie door meer te doen met veel minder geld. Hugo Peumans Voorzitter Netwerk Opinie Eigenaar ASAP Group 9

10 Schepen van openbare werken Directeur technische dienst Een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen is één ding, het achteraf onderhouden een ander. Een moderne bedrijvenzone oogt fris en groen en straalt dynamiek uit. Een schepen van openbare werken is de directeur technische dienst binnen de gemeente Hij of zij moet ervoor zorgen dat aan dergelijke technisch randvoorwaarden voldaan is. De gemeentelijke diensten kunnen vitaal werk verrichten indien zij erin slagen het groen te onderhouden, zodat fietspaden proper en berijdbaar blijven. Donald Lemmens Lid stuurgroep Netwerk Financieel Beheer Financieel directeur Pittsburgh Corning Europe Hou je leveranciers verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werken. Betaal geen wegenwerken voordat ze volledig zijn afgewerkt en alles netjes is opgeruimd. Maar ook door bij te springen wanneer het Belgische weer haar kuren heeft: in geval van hevige sneeuwval of overstroming dienen de invalswegen naar het bedrijventerrein prioritair vrij gemaakt te worden, zodat het economisch verkeer niet strop komt te zitten. Natuurlijk kan er preventief een en ander gedaan worden. Een goed functionerende riolering is nog altijd de beste remedie tegen overstroming. Ook veiligheid op industrieterreinen is een aandachtspunt, zeker in de grensgemeenten die onze provincie rijk is. Consortiumbewaking, een vorm van collectieve beveiliging in samenwerking met een privé-bewakingsbedrijf, kan een aanvulling zijn op de reguliere politiepatrouilles. Steeds meer gemeenten verbieden vrachtwagenchauffeurs te parkeren op hun grondgebied. Als men iets verbiedt moet er een werkbaar alternatief geboden worden. Het afbakenen van parkeerzones voor vrachtwagens (bijvoorbeeld doodlopende straten op industrieterreinen) kan soelaas bieden. Hier kan een pasjessysteem aan gekoppeld worden, een soort bewonerskaart voor vrachtwagenchauffeurs die toelating krijgen om te parkeren in deze zones. 10

11 Het alternatief is het opzetten van een privé-initiatief, waarbij niet alleen beveiligde parking aangeboden wordt maar vaak ook andere faciliteiten (bv. car wash, overnachting, restaurant, garage, ). Dat impliceert echter bijkomende kosten voor de transporteur. Voka Kamer van Koophandel Limburg vraagt de lokale besturen daarom gunstvoorwaarden aan te bieden aan de lokale transporteurs, indien zij gebruik maken van de private parkeerplaatsen. Bart Soetaers Lid bestuurscomité Voka - Kamer van Koophandel Limburg Managing director BKM Wees proactief door een oplossing te hebben voor het geval dat het probleem zich stelt. Bovendien communiceer duidelijk en op tijd in geval van crisis of verandering. Niet alleen het autoverkeer intensifieert, ook het dataverkeer van en naar bedrijven neemt toe. Informatie is een grondstof geworden. Digitale data verplaatsen zich op dit moment voornamelijk via koperkabel of coaxkabel. Er bestaat echter een andere oplossing, de glasvezelverbinding, waarbij de capaciteit veel groter en gegarandeerd is. Lokale besturen en nutsbeheerders kunnen de aanleg vergemakkelijken door bij graafwerken telecomproviders uit te nodigen om glasvezel of wachtbuizen aan te leggen en op deze manier de doorlooptijd en kostprijs te drukken. Zoals de functietitel al doet vermoeden, laat een schepen van openbare werken openbare werken uitvoeren. Dit brengt vaak hinder met zich mee. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Voor bedrijven is het van levensbelang dat zij tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven en de werken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. Consulteer en informeer de omliggende bedrijven dus ruimschoots op voorhand, om de mobiliteit te garanderen. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van openbare werken? bedrijventerreinen onderhouden (onderhoud van groen en fietspaden, wegen sneeuw - en watervrij houden) veiligheid door extra bewaking parkeervoorzieningen voor vrachtwagens hinder bij openbare werken beperken glasvezelverbindingen promoten 11

12 Schepen van ruimtelijke ordening Directeur facilitaire diensten Overal in Limburg, niet zelden verscholen op de uithoek van een industrieterrein, zijn er groeikampioenen. Bedrijven die klein starten en via het uitdokteren van nieuwe producten, uitgekiende marketing en exportsuccessen doorgroeien. Andere bedrijven zijn organisch ontstaan aan de rand van een dorpskern, bos of recreatieve zone, waar ze op dit moment niet langer passen. Tenslotte zijn er ook binnen en buitenlandse investeerders die hun oog laten vallen op Limburg. Drie vormen van bijkomende bedrijfsactiviteit en extra tewerkstelling voor burgers in de regio. Om de ruimtevraag van bedrijven te kunnen lenigen moet een schepencollege vooruit kijken. Een bedrijventerrein ontwikkelen, met alle procedurele stappen van dien, neemt in ons land ettelijke jaren in beslag. Daarom is het zinvol op regelmatige basis bij bedrijven te polsen naar de toekomstplannen, om de nood aan bijkomende ruimte in kaart te brengen. Op basis van de geraamde vraag kan er een voldoende grote IJzeren Voorraad van onmiddellijk beschikbare bedrijventerreinen voorzien worden, zodat bedrijven flexibel kunnen inspelen op de markt. In vergelijking met andere provincies beschikt Limburg over een relatief grote voorraad bedrijventerreinen. Dit neemt niet weg dat er op subregionaal niveau schaarste bestaat. De beschikbare ruimte moet optimaal benut worden, maar in de zoektocht naar nieuwe locaties zal er ook open ruimte moeten aangesneden worden. Dat is bijvoorbeeld zo in de regio Hasselt, maar ook in het strategisch gunstig gelegen West-Limburg. Je moet vandaag bedrijventerreinen plannen wil je op de noden van de ondernemers van morgen een antwoord kunnen bieden. Mogelijk biedt de reconversie van militaire domeinen een oplossing. Door de afslanking van het leger komen militaire domeinen braak te liggen, uitgerust met wegen, elektriciteit, water, en dus quasi instapklaar voor een bedrijf. In Limburg wordt nog een nieuwe bestemming gezocht voor de militaire kwartieren in Leopoldsburg en Hechtel-Eksel, maar ook het terrein van Brustem kan nog verder ontplooid worden. Vanuit een afgelijnde visie dient een schepencollege te lobbyen bij de (vele) andere betrokken overheden om deze militaire domeinen zo snel mogelijk paars in te kleuren, als KMO en industriezone. Zo kunnen we tewerkstelling (door het leger) inruilen voor tewerkstelling (door KMO s en grote bedrijven). De jongste jaren worden ook bedrijven met een strategische reserve aangemoedigd om hun terreinen op de markt te brengen. In theorie een lovenswaardige oefening. De huidige praktijk, waarbij bepaalde gemeenten zowel een belasting op meerwaarde als een belasting op onbenutte bedrijventerreinen invoeren, gaat echter een stap te ver. Of een bedrijf nu besluit het terrein te verkopen of het strategisch achter de hand wenst 12

13 home follow te houden, betalen doet men sowieso Bedrijven zijn geen melkkoeien! Niet alleen industriële bedrijven beogen een geschikte vestigingsplaats. Ook grotere handelszaken zoeken naar de best gelegen uitvalsbasis, niet zelden gesitueerd aan de stadsrand. Er moet een vraaggestuurd beleid gevoerd worden: een ondernemer weet zelf best waar zich te vestigen op basis van de marktvraag. De consument heeft behoefte aan een gevarieerd, complementair winkelaanbod. De funshopper flaneert door de winkelstraat, drinkt tussendoor een koffietje en speurt naar het juiste paar schoenen. De runshopper wil voor de deur parkeren en comfortabel en efficiënt aankopen. Voka Kamer van Koophandel Limburg huivert van een negatief beleid ten aanzien van de buitenstedelijke winkelconcentraties. Kernversterking is een positieve keuze voor voldoende bereikbaarheid, parkeermogelijkheid en attractiviteit. Tenslotte moet er aandacht zijn voor de kleine, creatieve en groeiende ondernemers. In 2004 lanceerde een Amerikaanse student van op zijn campus een veredeld online adresboek voor klasgenoten. Nu, 8 jaar later, telt Facebook honderden miljoenen leden. Nieuwe ondernemers zijn vaak op zoek naar een kleinere bedrijfsruimte in eigen streek, waar ze hun bedrijf kunnen laten ontkiemen, hun idee kunnen uitbroeden en voortgestuwd worden door het enthousiasme van collega-ondernemers. "Facility management is meer dan een gesegmenteerde interne dienstverlening. Het gaat er om het kernproces binnen een organisatie vlot (facile) te laten verlopen. Een gedragen en herkenbaar ruimtelijk kader is hiertoe een onmisbare tool." #Schepen van ruimtelijke ordening Jan Boots Lid stuurgroep Netwerk Vastgoed Directeur BRO België Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van ruimtelijke ordening? voldoende grote voorraad bedrijventerreinen voorzien, afgestemd op behoefte bij ondernemers antwoord op subregionale schaarste, onder andere in West-Limburg en Hasselt reconversie van militaire domeinen tot bedrijventerreinen strategische reserves niet onrechtvaardig belasten positief beleid ten opzichte van buitenstedelijke winkelconcentraties ruimte voor kleine, creatieve en groeiende ondernemers 13

14 Schepen van mobiliteit Logistiek directeur Een vlotte mobiliteit is smeerolie voor het economisch raderwerk. Goederen worden niet alleen geproduceerd, ze worden vervolgens ook getransporteerd. Werknemers die stilstaan in de file kosten bedrijven handenvol geld. Een schepen van mobiliteit neemt de nodige maatregelen om de bereikbaarheid van de bedrijven en de verkeersveiligheid te waarborgen. Door te zorgen voor een duidelijke bewegwijzering van de industriezones, toeristische trekpleisters en commerciële centra kunnen klanten, werknemers en leveranciers vlot hun bestemming bereiken. Deze bewegwijzering om de haverklap aanpassen zet geen zoden aan de dijk. Meer nog, het jaagt de bedrijven op kosten. Herkenbaarheid, uniformiteit en standvastigheid zijn de ordewoorden. Aanvullend op de klassieke bewegwijzering (de vertrouwde richtingaanwijzers aan de straatkant) moeten gemeenten alles in het werk stellen om de straatnamen van bedrijventerreinen te laten opnemen in de GPS-systemen. Zo vinden ook chauffeurs die op automatische piloot rijden de bedrijven (figuurlijk) met de ogen dicht. " Mobiliteit aanpakken is een graadmeter voor de luisterbereidheid van de NV Gemeente. Luister naar de Voice of the Customer, met name jouw inwoners en bedrijven." Hans Vander Perre Bestuurslid Ondernemersclub Tongeren General Manager SKF Logistics Services Belgium Een gemeente kan om de vijf jaar een mobiliteitsplan vaststellen, dat een beleidskader vormt voor de volgende 10 jaar. Elke gemeente tekent op eigen houtje voorkeursroutes uit voor zwaar vrachtverkeer. Door gebrek aan afstemming met de buurgemeenten worden vrachtwagens soms verplicht om enorme omwegen te maken. Ze worden langs veredelde veldwegen gestuurd, met levensgevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Buitenlandse chauffeurs, niet bekend in de streek, rijden zich hopeloos vast in dorpskernen. Door te overleggen met buurgemeenten en bedrijven kunnen patstellingen voorkomen worden. Ook het openbaar vervoer en fietsers verdienen een vlotte toegang tot de Limburgse bedrijvenclusters. Het inleggen van nieuwe bus- en of treinverbindingen is geen gemeentelijke bevoegdheid. Het is wel de rol van de gemeentebesturen om waar nodig bij De Lijn of de NMBS aan te dringen op een verbetering van het lokale openbaar vervoer. 14

15 Logistiek bruist van de opportuniteiten. Laat ons de fileproblematiek niet langer uit de weg te gaan, maar de baan vrijmaken voor een duurzame oplossing. Ivo Marechal Lid bestuurscomite Voka - Kamer van Koophandel Limburg CEO H. Essers Heel wat werknemers verplaatsen zich per fiets naar het werk. Om de veiligheid van deze pendelaars te garanderen moeten er nette en veilige fietsroutes van en naar bedrijven voorzien worden, inclusief oversteekplaatsen langs drukke verkeersaders. Zo honoreer je de inspanningen van bedrijven die werknemers aanmoedigen op de fiets te springen. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor duurzaam woonwerkverkeer. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van mobiliteit? duidelijke bewegwijzering bedrijventerreinen laten opnemen in GPS-systemen mobiliteitsplan afstemmen op buurgemeenten vlotte bus - en fietsverbindingen richting industrieterrein Houd steeds het algemeen belang voor ogen. Niemand verdwaalt op een rechte weg. Jan Neys Voorzitter Netwerk Inkoop & Bedrijfslogistiek Verantwoordelijke aankoop Infrax 15

16 Schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter HR directeur Mensen activeren, dat moet de doelstelling zijn voor de legislatuur Activeren in de dubbele betekenis van het woord: ervoor zorgen dat de gemeentelijke ambtenaren een optimale dienstverlening bieden, maar ook de randvoorwaarden creëren die burgers toelaten een job uit te oefenen. Dat activeren dient in de eerste plaats te gebeuren binnen de muren van het gemeentehuis, waar de juiste talenten moeten aangetrokken worden (los van de politieke kleur ) en de bestaande zo goed mogelijk benut. Dat impliceert ook dat je overbemande of overbodige diensten inkrimpt en zaken durft uit te besteden. Als hoofd van het gemeentepersoneel speelt de secretaris hier ook een sleutelrol in. De lokale besturen stellen bijna ambtenaren full time te werk, een stijging van 50% in de voorbije 15 jaar. Ongeveer 35% van de overheidstewerkstelling situeert zich op het lokale niveau. Ook de Vlaamse overheid moet mee in dit verhaal. Door beleidsplannen allerhande (inclusief bijbehorende ambtenaar) te verplichten vervet het gemeentelijk apparaat nodeloos. Een goede HR-manager bereikt met een compact, geëngageerd en professioneel team goede resultaten. Bart Beerten (Lear Corporation) Stijn Germeys Voka Ambassadeur Zonhoven & Directeur Flexpoint Interim De ideale schepen (manager) is diegene die zich weet te omringen met medewerkers die beter zijn dan hem- of haarzelf." werd vorig jaar tot HR-manager van het jaar gekroond door Voka Kamer van Koophandel Limburg. Zijn succesrecept is perfect toepasbaar op lokaal niveau: zorg voor geëngageerde werknemers die zich ontpoppen tot een ambassadeur van jouw gemeente. Bedrijven malen er niet om belastingen te betalen zolang ze een kwaliteitsvolle dienstverlening in ruil krijgen. Daarnaast speelt het gemeentebestuur een rol op de arbeidsmarkt. Via het OCMW kan een activeringspolitiek gevoerd worden. Het OCMW mag niet verworden tot een louter toevluchtsoord voor inwoners met problemen, een lender of last resort. Het is beter de lawine te voorkomen dan de skiër uit te graven die bedolven is onder de lawine. Het OCMW moet preventief werken, door cliënten in te passen in de arbeidsmarkt en te begeleiden naar zelfstandigheid. Het OCMW is geen hangmat maar een springplank. Mensen met 16

17 een leefloon kunnen ingeschakeld worden bij de opruim na stormweer, het proper houden van de stad, het bestrijden van sneeuwoverlast, Door een arbeidsprestatie te leveren in ruil voor een uitkering betuigen Yves Breysem Lid van Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg Algemeen directeur Jessa Ziekenhuis "Samen werken aan een betere toekomst begint met ondernemend en vooruitziend talent van medewerkers." leefloners hun maatschappelijke solidariteit, ontwikkelen ze zichzelf en kweken ze een gezonde arbeidsattitude. Ook de talenten van de Limburgers met buitenlandse roots kunnen een extra pigment geven aan onze economie. Limburg is een smeltkroes van culturen. De culturele veelzijdigheid is een troef die nog te weinig uitgespeeld wordt. Lokale besturen moeten de handen in elkaar slaan met de bedrijfswereld om netwerken van autochtone en allochtone ondernemers te integreren en burgers met buitenlandse roots in te schakelen in exportbedrijven. Tenslotte speelt het lokaal bestuur een rol op vlak van kinderopvang en onderwijs. Door kwalitatieve en betaalbare voor en naschoolse kinderopvang te voorzien bied je ouders de kans om zorgeloos een job uit te oefenen. Anderzijds is het acuut gebrek aan (technisch) geschoold personeel een hot item. Niet elke gemeente moet over een technische school, hogeschool of universiteit beschikken. Maar lokale besturen Paola Pagnotta Lid van Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg CEO Garaga Pagnotta NV Koester het menselijk kapitaal in je bestuur en beleid en optimaliseer het. kunnen wel een tussenschakel zijn door scholen aan te moedigen in contact te treden met de bedrijfswereld en stagairs aan te reiken. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van personeelszaken & OCMW-voorzitter? talent binnenhalen en benutten binnen het gemeentehuis kwaliteitsvolle dienstverlening met compact professioneel team ambtenaren activeringspolitiek via het OCMW allochtone burgers inschakelen in economie betaalbare kinderopvang contact tussen technisch onderwijs en bedrijfswereld stimuleren 17

18 Schepen van communicatie Directeur communicatie Communicatie is een proces dat best in twee richtingen loopt. Een dialoog is waardevoller dan een monoloog. Als gemeente dien je ondernemers te informeren over het gevoerde beleid, bestaande subsidies en veranderende regelgeving. Anderzijds verdienen ondernemers ook inspraak in het beleid. Door de bedrijfswereld te betrekken ontstaan creatieve denksporen. Denk als een wijs man maar communiceer in de taal van gewone mensen. Communiceer je boodschap via zoveel mogelijk kanalen. Zowel de bedrijfsleider in de herfst van de carrière, die trouw zweert bij de dagelijkse krant, als de ambitieuze starter met onafscheidelijke smartphone wil op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Een heldere trimesteriële economische nieuwsbrief, digitaal en/of in papieren versie, is een eerste mogelijk communicatiemiddel. Ook een bereikbaar loket voor ondernemers komt de informatieverstrekking ten goede. Ondernemers zijn dag en nacht met hun bedrijf bezig. Een zekere flexibiliteit op vlak van openingsuren en bereikbaarheid (ook na de kantooruren) is welgekomen. De digitaal vooruitstrevende gemeenten kunnen via apps en sociale media (Facebook, Twitter, ) de bedrijfswereld op de hoogte houden. Het vervelendst aan het stellen van een vraag is het wachten op een antwoord. Gemeenten kunnen onvrede voorkomen door digitaal klaarheid Jos Dessers Voorzitter Netwerk Communicatie Public, media & corporate relations officer Chevron Phillips Chemicals International te scheppen over de status van een vraag. Indien bedrijfsleiders kunnen opvolgen wat er met hun vraag gebeurt en welke stappen wanneer gezet worden garandeer je transparantie. Het is belangrijk draagvlak te creëren voor beslissingen. Draagvlak verkrijg je niet door ondernemers voor voldongen feiten te stellen, wel door hen op voorhand te consulteren. Voka Kamer van Koophandel Limburg heeft in elke Limburgse gemeente een Voka-ambassadeur die als klankbord kan fungeren. Structureel overleg met deze Voka-ambassadeur en zijn collega s zorgt voor weloverwogen en gedragen beslissingen. 18

19 Zorg voor een goed, open en eerlijk bestuur en laat dat aan alleman weten. Dirk Houben Lid Raad van Bestuur Voka Kamer van Koophandel Limburg Zaakvoerder Impuls Vooraleer je communiceert moet je weten met wie je communiceert. Het aanleggen van een correcte database van bedrijven is daarom cruciaal. Maar ook in dit digitale tijdperk blijft persoonlijk contact onontbeerlijk. Als schepen word je geacht de bedrijven in jouw gemeente te kennen. Voka Kamer van Koophandel Limburg moedigt burgemeesters en schepenen aan zoveel mogelijk bedrijfsbezoeken af te leggen en zo de kracht en de noden van het lokale economische weefsel te ontdekken. Overleg kan ook collectief op formele wijze plaatsgrijpen, via de erkende adviesraden (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, adviesraad lokale economie, milieuraad, ). Een goede adviesraad is geen praatbarak, maar een orgaan met wiens advies ernstig rekening gehouden wordt. Zeker even voornaam is het onderhouden van een goede relatie met de lokale ondernemersclub. Een 20-tal ondernemersclubs in Limburg fungeren als informele spreekbuis van de bedrijven in hun gemeente. Zij zijn uitstekend geplaatst om lokale pijnpunten te detecteren. Wat verwacht Voka - Kamer van Koophandel Limburg van een schepen van communicatie? heldere economische nieuwsbrief op regelmatige basis bereikbaar loket voor ondernemers apps en sociale media in verband met economisch beleid digitale opvolging van vragen mogelijk maken informeel contact met Voka-ambassadeurs, tijdens bedrijfsbezoeken of tijdens activiteiten van lokale ondernemersclub adviezen van erkende adviesraden respecteren Aandacht krijg je door to the point te communiceren en sterke beeldvorming. Less is more! Patricia Robinne Voorzitter Haspengouwse Zaakvoerder Idearté 19

20 Slotwoord Johann Leten De term corporate governance duikt op in elk zichzelf respecterend managementboek. Corporate governance behelst regels die leiden tot deugdelijk bestuur en transparantie. Het verwijst naar een structuur waarbij het bedrijf verantwoording aflegt aan de eigenaars, de werknemers en de maatschappij. Traditioneel is er sprake van een raad van bestuur, waarin de belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, die de grote strategische lijnen uitzet. Daarnaast is er een directiecomité dat de operationele verantwoordelijkheid draagt. In een lokaal bestuur is de lijn tussen raad van bestuur en directiecomité soms dun. In theorie is de gemeenteraad de raad van bestuur, vormt het schepencollege het bestuurscomité en maken de leidende ambtenaren deel uit van het directiecomité. In de praktijk zijn sommige mandatarissen echter amper op de hoogte van wat er zich tussen de muren van het gemeentehuis afspeelt, en missen zij dus voeling met de praktijk. Omgekeerd gedragen bepaalde (leidende) ambtenaren zich als onaantastbare directeurs, die te weinig rekening houden met de richtlijnen van hun raad van bestuur (met name de gemeenteraad en het schepencollege). Voka Kamer van Koophandel Limburg is van mening dat het primaat van de politiek moet gerespecteerd worden. Politici zijn verkozen en moeten verantwoording afleggen aan hun kiezers, die in wezen de aandeelhouders van de NV Gemeente zijn. Ambtenaren moeten dat niet. De structuur van een lokaal bestuur is dus niet 100% vergelijkbaar met de structuur van een bedrijf. Een burgemeester of schepen is in eerste instantie bestuurder, maar op heel wat plaatsen ook operationeel actief. Ze stippelen het beleid uit, maar voeren ook deels uit, met ondersteuning van het ambtelijke apparaat. Vice-president en directeur in één persoon dus. Voka Kamer van Koophandel Limburg wil er alles aan doen om de lokale mandatarissen te ruggensteunen bij deze complexe opdracht. Voor en na 14 oktober gaan wij naar de gemeenten toe en bieden onze expertise aan. Ten eerste door samen met de gemeentelijke Voka-ambassadeurs een kennismakingsbezoek te brengen aan de nieuwe burgemeesters en schepenen, om de beleidsintenties af te toetsen. Ten tweede door de partijen die een uitvoerend politiek mandaat (burgemeester of schepen) zullen uitoefenen uit te nodigen en te doordringen van de inhoud van dit verkiezingsmanifest NV Gemeente. Ten derde door een masterclass in te richten die schepenen helpt bij het uitwerken van een economisch beleidsplan. En tenslotte natuurlijk door permanent stand by te zijn de volgende zes jaar: voor een luisterend oor, een informele babbel of een wijze raad. Johann Leten Gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Limburg Lid managementcomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 20

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

bedrijvig limburg11i14

bedrijvig limburg11i14 bedrijvig limburg11i14 een uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24. nr 11 November 2014 GEERT BOURGEOIS WIL MET VLAANDEREN UIT DE SCHADUW ZET DE TURKSE ECONOMIE DE ONZE IN DE SCHADUW?

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain jaargang 17, nr.2 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 - driemaandelijks december 2014 - januari, februari 2015 Elke horde opent nieuwe perspectieven Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain De ideale

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

bedrijvig limburg 06I15

bedrijvig limburg 06I15 bedrijvig limburg 06I15 Een uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 25. nr 6. Juni 2015 Als Voka Kamer van Koophandel Limburg zijn we bijzonder fier dat onze Paul Kumpen, vanaf oktober

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie