Ons beleid ligt vast in het beleidsplan dat op de website is gepubliceerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons beleid ligt vast in het beleidsplan dat op de website is gepubliceerd."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Algemeen De voornaamste doelstelling van Stichting Ayuda Maya is fondsenwerving voor projecten om de leefomstandigheden te verbeteren van de kansarme Mayabevolking in het Midden-Amerikaanse Guatemala. Dit land is ongeveer 3x zo groot als Nederland en heeft een bevolking van ruim 14 miljoen mensen. De inheemse Maya s maken daar ongeveer 50% van uit. Bij ons beleid gaan wij uit van de millenniumdoelen ( die door de lidstaten van de VN in 2000 zijn vastgesteld. Hierin staan internationale afspraken over wereldwijde armoedebestrijding. In 2015 lopen de millenniumdoelen af. In de loop van 2015 zullen de doelen worden herijkt. Ons beleid ligt vast in het beleidsplan dat op de website is gepubliceerd. Ayuda Maya heeft de ANBI-status, waardoor het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk is giften te doen. We werken vraaggericht, dat is immers het belangrijkste uitgangspunt voor succes, naast het hebben van een betrouwbare uitvoerende partner in het land zelf. Equipe Adicay 2014 Hulpvraag Sierra de Chama 2014 Onze doelgroep, de Maya-families in de rurale dorpjes in de provincie Alta Verapaz, helpen we door ze te voorzien in een eerste levensbehoefte: schoon drinkwater. Zij zijn extreem arm, hebben dus geen geld voor elektriciteit en water halen ze uit vervuilde rivieren, met hoge kindersterfte als triest gevolg. Elke familie krijgt een kraan voor de deur van hun hutje. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor het systeem is dat de dorpelingen zelf bijdragen door mee te werken bij het graaf- en sjouwwerk, het leveren van hout, zand en stenen. Hierdoor wordt een project hun eigen project. Schoon drinkwater betekent fittere, gezondere kinderen die naar school kunnen. Moeders die een groentetuin kunnen aanleggen, betere meer gevarieerde voeding en de mogelijkheid om wat over is te verkopen op de markt. We zeggen wel eens: in de 6 maanden die de aanleg gemiddeld vergt gaan ze 60 jaar in de tijd vooruit. Ayuda Maya werkt transparant: jaarverslagen, balansen en exploitatierekeningen publiceren we op de website. Zo kan iedereen precies zien hoe we donaties en andere opbrengsten besteden. De kosten houden we zo minimaal mogelijk. 1/11

2 Jan en Ineke de Smidt, voorzitter en secretaris, gaan -indien mogelijk- ieder jaar naar Guatemala. Op hun reis bezoeken zij onze uitvoerende partner Adicay. Het hele jaar door is er veel contact, maar tijdens de persoonlijke ontmoeting is er meer tijd om dieper op bepaalde thema s in te gaan, en eventuele problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de projecten te bespreken. Samen met Adicay bezoeken zij de projecten die zijn afgerond en wonen zij vergaderingen bij van dorpen die verzocht hebben om een waterleidingsysteem. Guatemala Ook 2014 bracht weinig verandering. In Centraal-Amerika alsook in het Noord-Amerikaanse Mexico beheersen bendes het leven op het platteland en in arme wijken. In juli dit jaar waren al kinderen de zuidgrens van de VS overgestoken. Op de vlucht voor het geweld in Guatemala, Honduras en El Salvador. Guatemala is een doorvoerland voor cocaïne vanuit Columbia. Zowel in het Noorden als het Zuiden in de grensgebieden bij Mexico zijn drugsbendes actief. Net als in Mexico gaat dit gepaard met ongekend geweld, ook jegens de plaatselijke bevolking wanneer die weigert mee te werken. Omdat de politie onderbezet is -er is nauwelijks geld voor beschikbaarneemt ook de algemene veiligheid in het land af. Voor toeristen is het mooie Guatemala relatief veilig, hoewel er natuurlijk de nodige berovingen zijn. Hierbij is het belangrijk vooral niet op te vallen. Sommige toeristen vragen er gewoon om, met hun dure camera s en met juwelen behangen. En ga s avonds niet alleen over straat en neem een taxi. In de regentijd viel er ook dit jaar in ons projectgebied in Alta Verapaz overvloedig veel regen. Dit betekende dat wegen versperd werden door modderstromen en dat transport van mensen en materiaal werd bemoeilijkt. Voor het overige is Guatemala in 2014 gelukkig verstoken gebleven van extreem natuurgeweld als orkanen en grote aardbevingen. NRC next Gelukkig Transport per 4WD en Transport te voet Bestuur Het bestuur is in deze verslagperiode 4x bij elkaar geweest (op 4 januari, 1 april, 2 juli en 1 oktober) en is verder door de secretaris via op de hoogte gehouden van eventuele zaken van belang. Bij tussentijdse te nemen besluiten is via gecommuniceerd. 2/11

3 Partnerorganisatie Adicay De uitvoering en realisatie van de waterprojecten zouden niet mogelijk zijn zonder onze partner Adicay onder de bezielende leiding van Maya-directeur Ana Cal Choc. Haar bijzondere levensverhaal kunt u lezen op onze website op de pagina projecten. Ana, de technici en de sociaal werkers/instructeurs maken hun lijfspreuk: Trabajando con Amor y Excelencia (Werken met Liefde en Voortreffelijkheid) volledig waar. De contacten met Ana zijn gedurende het hele jaar intensief. Tijdens de aanleg van het systeem worden wij via de mail goed geïnformeerd over de stand van zaken met foto s en videofilmpjes. Hun offertes en de rapportages zijn zeer gedetailleerd. Van elke uitgave is een verantwoording aanwezig. Ook ondersteunen zij de fondsenwerving in Nederland door het aanleveren van foto s en videofilmpjes die een goed beeld geven van het werk. Adicay heeft een website ( en een pagina op Facebook. Tijdens de bezoeken van Jan en Ineke de Smidt worden in overleg met Adicay de dorpen geselecteerd die voor een waterleiding in aanmerking komen. Adicay is een non-profitorganisatie en derhalve niet op winst gericht. De salarissen zijn bescheiden en op kosten wordt gelet. Grote reserves zijn er niet. Projecten Vanaf 2012 richten we ons op waterprojecten, soms in combinatie met groentetuinen. Dit hebben we in onze communicatie en fondsenwerving verder uitgedragen en inmiddels kunnen we ons gespecialiseerd in waterleidingen noemen. Ontvangst bij de inauguratie Suzan met live-marimba muziek Cadeaus voor Jan en Ineke water is gezondheid en leven Se'Balam ons 4 e waterleidingproject Op 14 februari 2014 was de feestelijke inauguratie in Se Balam. Er stroomde water uit 63 kranen bij de hutjes en 1 kraan bij het schooltje. Het was Valentijnsdag, een dag die in Guatemala veel meer wordt gevierd dan hier. De aanleg had door de barre weersomstandigheden veel van de mannen in het dorp gevergd. Maar een aantal van hen was als dienstplichtige gehard in het leger en dankzij hun doorzettingsvermogen was alles gelukt. Het werd een groot feest en ook Ineke en Jan werden verleid tot een dansje met de dankbare Maya s. Evenals Suzan Eleveld die een timmerschool heeft in Guatemala en met ons mee was als extra steun en fotografe. 3/11

4 Zelfs Jan danst Drukte in de keuken Afwassen met een KRAAN! We hoorden ook (en hebben dat met eigen ogen gezien) dat een deel van de maïsoogst door een storm was verwoest. Dit zou rond april 2014 tot problemen kunnen leiden omdat er dan onvoldoende maïs zou zijn om in de behoefte te voorzien. Er was een potje met noodhulp van ca. 800,- ( 300 van donaties en 500 van Ayuda Maya uit een voorziening voor dit soort zaken) hiervoor beschikbaar. Adicay heeft het verloop gevolgd en adviseerde na overleg met het dorp om voor dat potje groentezaden aan te schaffen voor een duurzame ontwikkeling. Met dit verzoek konden we van harte instemmen. Aankomst compost en zaden In de groentetuin De eerste oogst Sierra de Chamá ons 5 e waterleidingproject Na Se Balam was Sierra de Chamá aan de beurt. Ook dit is een klein dorp (41 families) zonder drinkwater. Tijdens ons bezoek op 15 februari smeekten enkele vrouwen ons weer om schoon water. Tijdens een vorige ontmoeting sprak de oudste man van het dorp, inmiddels 93 jaar, de hartenwens uit dat zijn kinderen en kleinkinderen schoon water zouden krijgen. Dankzij onze donateurs en Wilde Ganzen kon Adicay al op 6 augustus van start gaan met de aanleg. Vooralsnog verliep het project voorspoedig. Op 24 september was de distributietank klaar en eind november stroomde er schoon (drink)water in Sierra de Chamá). Maar er waren wat tegenslagen overwonnen. Zo hadden bewoners van een hoger gelegen dorp bomen gekapt in de nabijheid van de bron. Bomen zijn essentieel om water vast te houden. De bron zou op termijn onvoldoende capaciteit hebben. Daarom moesten er andere bronnen worden gevonden en 2 nieuwe opvangtanks worden aangelegd. Ook moest er stuk omleiding worden aangelegd omdat een persoon geld eiste voor leidingen over zijn land. Dat doen we principieel niet. De tegenslagen zorgden voor extra kosten. Daarbovenop was de wisselkoers van de Quetzal ten opzichte van de Euro slechter geworden. Al met al een substantiële kostenverhoging. Maar op 28 januari 2015 is de officiële opening en we hopen dat de oudste man van het dorp dan zelf nog het lint doorknipt. 4/11

5 Dorpsvergadering, de bejaarde man in het midden Bezoek aan Samilha1 Samilha1 ons 6 e waterleidingproject In overleg met Adicay besloten we Samilha1 te bezoeken als volgend project dat in aanmerking komt voor schoon water. Dit dorpje ligt hoog in de bergen en is bereikbaar via een prachtige maar moeilijke route, die in de regentijd soms onbegaanbaar is. Na een vergadering met een aantal dorpelingen en bezoek aan diverse huisjes gingen we terug en besloten dat we binnen het bestuur een beslissing zouden nemen. Het gaat om 57 families. In de vergadering van 1 oktober is besloten dit dorp als volgende te voorzien van een waterleiding. Geschatte kosten ,--. De groentetuinen van Tuxila Tijdens ons bezoek aan de projecten bezochten we ook in 2014 Tuxila nog een keer om te zien hoe het nu gaat met de groentetuinen. Vorig jaar spraken we de hoop uit dat de deelnemende vrouwen een voorbeeldfunctie zouden kunnen vervullen. Dit lijkt te lukken. Waar een groentetuin is, zijn de leefomstandigheden verbeterd omdat er meer inkomen wordt gegenereerd. Prachtige groenten Verkoop op de markt Een bedankje voor Ayuda Maya Samenwerking met Wilde Ganzen De samenwerking met Wilde Ganzen werd ook in 2014 bestendigd. Tuxila ons 3 e waterleidingproject en de groentetuinen zijn met steun van Wilde Ganzen tot stand gekomen evenals Se Balam, ons 4 e waterleidingproject. Ook het 5 e waterleidingproject in Sierra de Chama is door Wilde Ganzen ondersteund. We verwachten dat we de samenwerking verder kunnen bestendigen, want ons 6 e project, Samilha1 staat ook al in de steigers. 5/11

6 In het kader van de nieuwe reclamecampagne van Wilde Ganzen schreven ze in 2013 een wedstrijd uit onder Particuliere Initiatieven (PI) om hun nieuwe leuze Klein project, Groot verschil op een originele manier onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Begin januari 2014 vernamen we dat we de 2 e prijs hadden gewonnen, een Waku-waku lamp met USB-poort. Deze kon nog net mee naar Guatemala en hebben we geschonken aan de mensen van Adicay. Zij waren er bijzonder blij mee omdat ze nu hun telefoons en fototoestellen op zonlicht konden opladen. In het projectgebied is immers geen elektriciteit. Wilde Ganzen heeft door het hele land zogeheten vriendenmiddagen. Wij waren vereerd te worden uitgenodigd op hun vriendenmiddag in Heerenveen in november. Ayuda Maya werd als voorbeeld genomen van de samenwerking tussen Wilde Ganzen en stichtingen als de onze. We kregen ruimschoots de tijd onze doelstellingen en projecten te promoten. Op 24 en 25 december gebruikte Wilde Ganzen enkele foto s van ons bij hun 1 minuut reclamefilm. Waterfilters In ons beleidsplan (zie website) staat dat we per jaar kunnen doneren aan projecten die binnen onze doelstellingen vallen. Dit mits er geen andere doelen prioriteit hebben, zoals noodhulp bij natuurrampen of andere calamiteiten in ons werkgebied Alta Verapaz. De in Guatemala wonende Carolien van Heerde, is oprichtster van de stichting ConstruCasa en laat er huizen bouwen voor de armste families ( Zij deed eind 2014 bij ons weer een aanvraag voor waterfilters. Omdat we veilig drinkwater erg belangrijk vinden besloten we een bedrag van 500 te doneren ( 500 was al besteed aan noodhulp). We waren bij de uitreiking van de waterfilters aan enkele families in de buurt van Antigua. In 2013 zegden we het timmerproject ( van Susan Eleveld 250 toe voor waterfilters. Begin 2014 ontmoetten we in Antigua tijdens een grote bijeenkomst van allerlei Rotary clubs in Guatemala een Rotarian die een nieuw soort waterfilters verkocht. In aanschaf wel duurder ( 50 eenmalig in plaats van 30 plus ca. 15 per jaar), maar op termijn in gebruik dus veel goedkoper. We besloten in overleg met Susan de 250 hieraan te besteden als proef. We plaatsten er 1 in haar timmerschool en 4 andere bij enkele arme families in Alotenango (een half uurtje van Antigua). Filter wordt gevuld Lekker schoon drinkwater Instructie in het timmeratelier 6/11

7 Fondsenwerving De belangrijkste taak van Stichting Ayuda Maya is het werven van fondsen. Ayuda Maya is voor het laten uitvoeren van de projecten afhankelijk van donateurs, verkoop van artikelen uit Guatemala en opbrengsten van acties die zijn en worden ondernomen. De verkoop van onze artikelen uit Guatemala verloopt nog steeds voorspoedig. In 2014 zo n omzet van ,-. Wel bemerken we dat meer gespecialiseerde markten, zoals kunstmarkten als Art Explosion in Assen en Steenwijk en de Weversmarkt in Hoorn voor onze sieraden en geweven artikelen een goede tot zeer goede opbrengst genereren. Ook de 2-daagse Pinksterfair in Vaassen, waar onze ambassadeur Sjoukje zeer actief is, is een geweldige markt, met de goede sfeer en ambiance waarbij onze sieraden goed passen. Braderieën gericht op een groter publiek scoren minder. Deze zijn ook meer in de vakantietijd en dat trekt een ander publiek. In 2015 zullen we ons dan ook vooral richten op markten met goede omzetvooruitzichten. Naast het koesteren van onze bestaande contacten zullen we nog meer aandacht besteden aan het zoeken van mogelijkheden voor financiële steun bij grote(re) fondsen en bedrijven. Zo legden we in 2013 contact met Mocca d Or Foundation die projecten in koffieproducerende landen steunt. Zij steunen ons nu 2 jaar met per jaar. Ook dienden we een aanvraag in bij de Transpetrol Foundation, die leidde tot een substantiële bijdrage. Sommige aanvragen werden om diverse redenen helaas niet gehonoreerd. Restaurant Bovenmeester in Steenwijk (Bib Gourmand 2014!!) zegde ons toe dat zij via hun waterconcept per waterklant 0,50 aan ons schenken. Gezien het succes van het restaurant wordt dat vast een geweldig bedrag. Restaurant Bovenmeester waterconcept Wijnmakers Rolduc Mocca d Or foundation Stichting Ayuda Maya bestond op 30 juli 2014 al weer 5 jaar. In samenwerking met Eleveld Wijn in Steenwijk ( hielden we in oktober de actie Doe water bij de Wijn. Dit leverde naast een flink bedrag ook nieuwe contacten en enkele nieuwe donateurs op waar we heel blij mee zijn. Over wijn gesproken. Abdij Rolduc in Kerkrade heeft een rijke traditie op het gebied van wijn. Al in de Middeleeuwen had de abdij een eigen wijngaard. Na enkele eeuwen van afwezigheid is in 2004 een 7/11

8 nieuwe wijngaard geopend. Deze levert een prachtige rode wijn. Per jaar ongeveer 1300 flessen van 500 stokken. Een groep enthousiaste vrijwilligers -de zogeheten Winzer- onderhoudt de wijngaard en verzorgt de druivenpluk. Ieder jaar wordt de netto opbrengst aan een goed doel geschonken. We hoorden op de valreep van 2014 dat dat in 2015 Ayuda Maya zal zijn. Dit is vooral te danken aan een tweetal enthousiaste fans van Ayuda Maya, Jeanne en Jan Bemelmans, die vrijwilliger is bij de Winzer. Giften Voor het 2 e jaar schonk Emmaus Bilthoven ons en Emmaus Haarzuilens Uitvoeriger informatie hierover is te vinden in onze nieuwsbrieven en op onze website en Facebook pagina. Op de valreep van 2014 ontvingen wij het verheugende bericht dat Emmaus Bilthoven nog eens schenkt, waarvoor onze hartelijke dank. Ambassadeurs Onze ambassadeur van het eerste uur Sjoukje Dijkstra uit Vaassen heeft met haar nimmer aflatend enthousiasme ook in 2014 een substantiële bijdrage geleverd aan ons financiële resultaat, waarvoor het bestuur haar heel hartelijk dank zegt. Sjoukje altijd enthousiast Ook tamme ganzen op de Pinksterfair in Vaassen Alda en Jan stellen zich voor Jan en Ineke kennen Jan Hendriks en Alda Haegens uit Venray al enkele jaren wegens hun werk voor Stichting Los Niños. Hun werk voor die Stichting zit erop en zij zochten een nieuwe invulling. Wij waren dan ook zeer blij dat zij aanboden zich in te willen zetten als ambassadeurs voor Ayuda Maya. Groot voordeel is dat zij al vertrouwd zijn met de problematiek in Guatemala. Ze zijn er al enkele keren geweest. Bovendien spreken zij ook Spaans. Verkoop artikelen Uiteraard danken wij onze vaste verkoopadressen. Theetuin De Buytenplaets in Noordwolde en Kapsalon Care4Hair in Steggerda. Opticien Muurling in Steenwijk en Ans Gijsbers, pedicure, verkopen brillenkoordjes voor ons en Opticien Vallinga in Wolvega brillenkoordjes, kettingen en armbanden. Modehuis Clair in Steenwijk heeft ook onze sieraden in de verkoop. 8/11

9 Bij Eleveld Wijn in Steenwijk zijn enkele producten van Ayuda Maya te koop en ook bij Galerie De Mooie Lisa in Otterlo. Een nieuw adres in 2014 is bij de familie Jongschaap in Kalenberg. In het (vaar)seizoen verkopen ze in hun pleisterplaats bij en in het oude kerkje van Kalenberg onze sieraden. Deze ondernemers verdienen er geen cent extra mee. De opbrengst komt dus voor 100% ten goede aan de projecten. De nieuwetijdswinkel Binnenlicht op Texel is een vaste afnemer en verkoopt onze producten in hun leuke winkel in de Weverstraat in het gezellige Den Burg. Een flink aantal mensen is enthousiast en door mond-op-mondreclame zorgt dit voor een voortdurende stroom van verkopen. Bijvoorbeeld: tijdens het jaarlijkse open monumenten weekend verkopen Gerdi Stoter en Karla Koelma nu voor het 2 e jaar onze sieraden en geweven spulletjes in het prachtige kerkje van Blankenham. Ook een collecte tijdens de dienst was bestemd voor Ayuda Maya. Af en toe krijgen we hulp bij het verkopen tijdens fairs van enthousiaste vriendinnen. Annemarie en Anja, Ans, bedankt. Marianne Bes bedankt weer voor verkoop vanuit haar kraampje in Paaslo. En al de mensen die nog niet genoemd zijn, bedankt voor jullie hulp en steun. Op onze website en Facebook vermelden we regelmatig welke activiteiten we nog meer ondernemen en waar wij in actie komen. Om belangstellenden te informeren zijn er nieuwsbrieven uitgegaan die ook te downloaden zijn vanaf de website. In 2014 in april en oktober. Voor belangstellenden en donateurs zonder verzonden we deze per post. Om onze prachtige sieraden nog beter te laten uitkomen zullen we deze in 2015 met modellen professioneel laten fotograferen. Modellen en fotograaf doen dit belangeloos. In het kerkje van Blankenham Theetuin de Buytenplaets in Noordwolde, een geweldige lokatie Public Relations Natuurlijk hebben wij weer de publiciteit gezocht. Verschillende keren stonden wij in de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen met foto s en achtergrondartikelen over onze projecten. Stichting Ayuda Maya heeft naast de website haar eigen Facebook pagina. Dit maakt het mogelijk snel op de actualiteit in te spelen. 9/11

10 Hulp in natura Een speciaal woord van dank aan de freelance praktijk van Susanna Kuiper voor zowel creatieve als technische dtp-ondersteuning ( en Erik de Jong van Erjon webdesign ( voor hun belangeloze hulp bij de vormgeving van ons drukwerk en het bijhouden van onze website. In 2015 zullen we een nieuwe algemene folder nodig hebben, omdat een aantal zaken een opfrissing behoeft. We zijn blij te melden dat Astrid Mensink, een bevlogen tekstschrijver met ruim vijftien jaar ervaring, bereid is ons daarmee te helpen ( Donateurs Wij danken onze vaste en minder vaste donateurs heel hartelijk voor hun financiële steun. Het is goed om te zien dat er ook in 2014 weer vaste donateurs zijn bijgekomen. Donateurs geven ons behalve hun financiële steun ook het vertrouwen om door te gaan met onze projecten. Wij weten zeker dat met uw geld de armste Mayabevolking een stapje dichter bij een betere toekomst komt. Namens hen: Matios! ( dank u wel in het Q eqchi, hun eigen taal) Met een kleine bijdrage kun je al een GROOT verschil maken. San Nicolas Nuevo Palin Tuxila Se Balam Sierra de Chama Tot Slot In 2014 bestond Stichting Ayuda Maya 5 jaar. In de afgelopen jaren zijn 5 waterleidingprojecten gerealiseerd en hebben 2032 mensen nu schoon drinkwater. Voor het komende jaar willen wij op de ingeslagen weg door gaan, samen met Adicay, onze partner in Guatemala en met de steun van onze donateurs in Nederland. De investering (exclusief de arbeidskosten van de dorpelingen) in een beter leven voor de allerarmste Maya s in Alta Verapaz: 2010/2011 San Nicolas 123 aansluitingen 880 personen /2012 Nuevo Palin 42 aansluitingen 250 personen /2013 Tuxila 47 aansluitingen 336 personen aanleg van 47 groentetuinen /2014 Se Balam 64 aansluitingen 378 personen Sierra de Chama 42 aansluitingen 246 personen Totale investering voor 5 projecten 2090 personen Verwacht in 2015/2016 Samilha1 57 aansluitingen ca /11

11 Een klein rekensommetje tot slot: Totale investering : 2090 personen = 94 per persoon voor 20 jaar schoon drinkwater!! dit is Alle gulle gevers heel erg bedankt. Steggerda, januari 2015 Wieke Landman-Steenbeek, penningmeester Pieter Landman, bestuurslid Nel Sinkeler-Rip, bestuurslid Jan de Smidt, voorzitter Ineke de Smidt- van der Elst, secretaris 11/11

Jaarverslag 2015 1/12

Jaarverslag 2015 1/12 1/12 Jaarverslag 2015 Algemeen De voornaamste doelstelling van Stichting Ayuda Maya is fondsenwerving voor projecten om de leefomstandigheden te verbeteren van de kansarme Mayabevolking in het Midden-Amerikaanse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 juni 2015 1/5

Nieuwsbrief 13 juni 2015 1/5 Nieuwsbrief 13 juni 2015 1/5 We zijn al weer halverwege 2015 en ook nu hebben we niet stilgezeten sinds onze terugkeer op 15 maart uit Guatemala. Opnieuw konden we, dit keer in gezelschap van twee van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2017 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2014 2017 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2014 2017 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Over Stichting Ayuda Maya Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 17 juli /5

Nieuwsbrief nummer 17 juli /5 Nieuwsbrief nummer 17 juli 2017 1/5 We zijn al weer enige tijd terug van ons projectbezoek in Guatemala. Dit keer gingen bestuursleden Wieke en Pieter met Jan en Ineke mee. Op onze website staat een uitgebreid

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Nr. 16. Oktober /5

NIEUWSBRIEF Nr. 16. Oktober /5 NIEUWSBRIEF Nr. 16. Oktober 2016 1/5 Bezoek Ana aan Nederland Wat heeft Ana genoten van haar bezoek in Nederland. Wij genoten met haar mee en. wat hebben we veel gedaan! De paar foto s hieronder zijn er

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2017 2020 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Over Stichting Ayuda Maya Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 15 JUNI 2016 1/5

NIEUWSBRIEF 15 JUNI 2016 1/5 NIEUWSBRIEF 15 JUNI 2016 1/5 In januari stuurden wij u ons uitgebreide jaarverslag. Inmiddels zijn we al weer een paar maanden terug vanuit Guatemala met..alweer nieuwe projecten. Ook bij het zesde dorp

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren.

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren. Stichting Maya School Guatemala nieuwsbrief december 2007 2003 Op de voorgrond de Padres de Familias, trots en blij met de school. De twee staande mannen hebben hun opleiding aan het Centro Educativo Comuniario

Nadere informatie

Ayuda Maya, Adicay en het geschenk van schoon water

Ayuda Maya, Adicay en het geschenk van schoon water Ayuda Maya, Adicay en het geschenk van schoon water Ik voel mij bevoorrecht dat ik samen met Ineke en Jan mee mag reizen naar de feestelijke opening van hun 4 e waterproject: 63 families in de gemeenschap

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

ANBI Stichting Colibri

ANBI Stichting Colibri ANBI Stichting Colibri Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3. Contactgegevens p.3 4. Bestuurssamenstelling p.3 5. Doelstelling p.3 6. Beleidsplan p.3 7. Beloningsbeleid p.4 8.1 Een verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2008

Stichting Esperanza Jaarverslag 2008 Stichting Esperanza Jaarverslag 2008 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Stichting Esperanza Wie zijn wij?... 4 Doelen & uitgangspunten... 4 Medewerkers... 4 2 Samenwerking met Bendicion de Dios Bendicion de Dios.5

Nadere informatie

Nummer 9 Oktober 2012

Nummer 9 Oktober 2012 Nummer 9 Oktober 2012 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Onze Stichting Hart voor Cambodja is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1

Jaarverslag 2013. 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Jaarverslag 2013 2013 Jaarverlag AWF.doc Page 1 of 1 Voorwoord Wij bedanken iedereen die de kinderen van Dima hebben geholpen met donaties. 2013 was ons eerste volle jaar. Onze motto is: Samen doen is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013

Inhoud. Stichting La Sonrisa 23-12-2013 2013 Inhoud 23-12-2013 Inhoud 1. Jaarverslag 2013 1.1 Missie, Visie, Doelstelling 1.2 Ondernomen acties opstartfase 1.3 Bestuur 1.4 Netwerk Peru 1.5 Sponsoren 1. Jaarverslag 2013 Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2011 Voorwoord van de directie* Hierbij het nieuwe jaarverslag van Stichting Niños de Waita Ticca over 2011. VOORWOORD Onze stichting draait op volle toeren! Niet alleen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Lieve mensen, Al weer bijna 2013, wat gaat de tijd toch snel. Dit jaar vierde onze stichting haar 5 jarig jubileum! We zijn erg trots op de structurele hulp die we tot nu toe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Stichting

JAARVERSLAG 2015 Stichting JAARVERSLAG 2015 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is Stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze hulp

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2009

Nieuwsbrief april 2009 Nieuwsbrief april 2009 Lieve mensen, Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit er al weer op, hoog tijd voor een update over stichting Esperanza en onze activiteiten in Nederland en Guatemala. Wij wensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011 Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting De brief sluiten we af

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 16

Nieuwsbrief nummer 16 Scholingsproject voor werkende kinderen in Guatemala. Nieuwsbrief nummer 16 Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Op dit moment verblijft

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Veldhoven, januari 2014 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Visie, missie en doelen... 5 2. Projecten en organisatie... 6 2.1 Projecten in Guatemala... 6 2.2

Nadere informatie

Stichting RWF jaarverslag 2015

Stichting RWF jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...5 Focuslanden...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks bestuur...6 Vrijwilligers...7 Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is inmiddels vier maanden geleden dat Arent en Helma op bezoek waren in Oeganda en op de hoogte werden gebracht van de behoeften, de noden en de wensen van de mensen in Ndegeya. Al gauw bleek dat er

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update)

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2015 (update) Versie 1.1 Inleiding Na de oprichting in 2013 stond het jaar 2014 in het teken van de projecten die gerealiseerd werden om het weeshuis The Farm

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Het RSINummer van de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg: 8503.85.659.

Het RSINummer van de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg: 8503.85.659. Waarom deze ANBI Publicatie? Op grond van wetgeving is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 1 januari 2014 verplicht de volgende gegevens te publiceren: de naam van de instelling het RSIN

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Goednieuwsbrief. Na een lange tijd van sneeuw en ijs is dan eindelijk de lente aangebroken.

Goednieuwsbrief. Na een lange tijd van sneeuw en ijs is dan eindelijk de lente aangebroken. Goednieuwsbrief! Na een lange tijd van sneeuw en ijs is dan eindelijk de lente aangebroken. Een tijd van nieuwe groei en mogelijkheden. En ook voor het Dinka project is de lente begonnen! De ambassadeur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Wat doet het Rode Kruis

Wat doet het Rode Kruis 1 Wat doet het Rode Kruis 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Sizani jaarverslag 2012

Sizani jaarverslag 2012 Sizani jaarverslag 2012 Het jaar 2012 begon voor het Sizani skills programme, goed. Meer dan 55 jonge vrouwen hadden zich ingeschreven voor alle cursussen. Onvoorstelbaar dat binnen zo n korte tijdbestek

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE!

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEPAL Nepal ligt in het werelddeel Azië en ligt tussen India en China. De oppervlakte van Nepal is 147.000 vierkante kilometer. Dat is vier keer groter dan Nederland.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 15. Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd.

Nieuwsbrief nummer 15. Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd. Scholingsproject voor werkende kinderen in Guatemala. Nieuwsbrief nummer 15 Wij vinden het plezierig om je met deze nieuwsbrief te informeren over de activiteiten van de afgelopen tijd. De gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief juni 2016 Geachte donateurs, Het is alweer een half jaar geleden dat wij u berichtten over het nieuwe project dat Yoreem ondersteunt: Pachachaca in Calca, Peru. Ook konden wij bij die gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College

RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti. Van Lodenstein College RAPPORTAGE 2015 Guatemala Haïti Van Lodenstein College Contactgegevens Woord en Daad Postbus 560 4200 AN Gorinchem Nederland Tel.: 0183 611 800 Corjan Rink 0183-611 800 E-mail: c.rink@woordendaad.nl Internet:

Nadere informatie

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september 2015 Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal In augustus hebben bestuursleden Pieter van Buul en Annemieke Mencke (op eigen kosten) een bezoek

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Stichting Zuiver Afrikaans Water, jaarverslag Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2015

Stichting Zuiver Afrikaans Water, jaarverslag Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2015 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2015 Bijlage: financieel jaarverslag 2015 1 Stichting Zuiver Afrikaans Water, jaarverslag 2015 Inleiding In 2015 kregen 2400 schoolkinderen blijvend toegang

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.8

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie