Oude wijn in nieuwe zakken bij filtratie op rwzi s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oude wijn in nieuwe zakken bij filtratie op rwzi s"

Transcriptie

1 Oude wijn in nieuwe zakken bij filtratie op rwzi s Auteur: Nico Wortel, Ruud van Dalen, Lukas Schoenmakers Bedrijfsnaam: Grontmij, Waterschap Veluwe, Volker Wessels Water Automatic backwash filtratie voor polishing van de afloop van de nabezinktanks, oftewel: Oude wijn in nieuwe zakken bij filtratie op rwzi s InleIdIng De introductie van de Europese Kaderrichtlijn Water is mede een drijvende kracht geweest achter de inspanningen die vele Nederlandse Waterschappen zich momenteel getroosten om studies te doen naar en installaties te bouwen voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de afloop van de nabezinkers. Veelal wordt hier gekeken naar diverse filtratiesystemen geschikt voor het verlagen van de fosfaat- zowel als de nitraatbelasting van het oppervlaktewater.

2 Uit diverse bronnen blijkt dat het filtratiesysteem automatic backwash filtratie hier een rol zou kunnen spelen. De geschiedenis van dit in Nederland niet bekende filtersysteem staat beschreven in STOWA rapport Filtratietechnieken rwzi s. Belangrijke drijfveer om meer over deze techniek te weten, is de claim op aanzienlijk lagere investeringskosten, laag energieverbruik en uitstekende filtraatkwaliteit. Waterschap Veluwe heeft deze techniek naast discontinue en continue filtratie in een zeven maanden durend proefonderzoek beproefd. (Zie Neerslag 2007, Nr 1, pp ) op rwzi Harderwijk (Zie figuur 1). Tijdens dit onderzoek is een proeffilter gebruikt dat de bekende nadelen van het oorspronkelijke ontwerp (patent verlopen in de 60er jaren van de vorige eeuw) reeds onderving. Zo werd gebruik gemaakt van een doppenbodem (Zie figuur 2), dubbellaags filtervulling met middelfijn filtermateriaal en volgens ons de belangrijkste feature een luchtspoeling na een vooraf in te stellen aantal waterspoelingen (Zie figuur 3). De genoemde voordelen bleven overeind omdat het filter bleek te kunnen werken op de voor dit type hoge filtratiesnelheid van 6,7 m/h bij vier spoelingen per 24 uur. De gemiddelde filtraatkwaliteit (Totaal-P 0,12 mg/l) stak gunstig af bij die van de andere beproefde filtertypen (Totaal-P 0,14 mg/l). Ook de stabiliteit van het filtratieproces bleek groot. Tijdens de 7 maanden durende proeven bleek dit filter (op basis van 24 uurs bemonstering) tweemaal een onverklaarbare verstoring in het proces te hebben gehad. Voor normale dubbellaagsfiltratie was dit driemaal en voor het moving bedfilter 11 maal. Technologisch gesproken had het filter succesvol zijn proeve van bekwaamheid afgelegd in een proefinstallatie gevoed met de afloop van de nabezinktank op een Nederlandse rwzi. Het werd dus eens tijd om bij full scale installaties te gaan kijken hoe de vlag er technisch bij hangt en in hoeverre de operationele praktijk te vertalen is naar de Nederlandse situatie. De dichtstbijzijnde installaties zijn gesitueerd in de buurt van Londen. Indachtig de wijze van Brits onderhoud (liever niet en roest bevat ook een hoop metaal) is een kleine Dutch delegation naar Thames Water gevlogen om te kijken of de daar aanwezige filterinstallaties geschikt waren om bezichtiging door een breder Nederlands publiek te kunnen doorstaan. Dit bleek het geval. Onze beminnelijke Britse gastheren legden alles haarfijn uit en operators konden naar hartelust commentaar leveren op hun installaties, juist daar leer je het meest van. ThAmes WATer Thames Water is een waterbedrijf gesitueerd rond Londen en Zuidoost Engeland dat zowel afvalwaterzuivering als drinkwaterbereiding voor zijn rekening neemt. Met zijn 13 miljoen afvalwater- en wat minder drinkwaterklanten en 4000 medewerkers is het de grootste in Groot Brittanië. Men beheert 351 Sewage Treatment Works (STW s) en 100 drinkwaterproductiebedrijven. Binnen het gebied ligt km drinkwaterhoofdleiding en km riool. Figuur 4 geeft de geografische positionering van Thames Water. De rode lijn omgeeft het totale riolering- en afvalwatergebied. De grijze gebieden zijn de drinkwaterleveringsgebieden.

3 Figuur 4. Geografische ligging van de drinkwater en afvalwaterzones van Thames Water. De geschiedenis van de Londense drinkwatervoorziening begint rond 1600 waarbij door middel van een gegraven 40 km lang kanaal bronwater vanuit Herfordshire wordt aangevoerd. Tweehonderd jaar later is de watervoorziening door de ernstige vervuiling van de Thames met afvalwater in gevaar. Diverse uitbraken van cholera en het inzicht dat dit een waterborne disease was resulteerden in het aanleggen van hoofdriolen die het afvalwater naar opslagbekkens met een verblijftijd van 9 uur voerden. In 1874 was dit systeem operationeel. In de loop van de volgende 100 jaar ontstaan zo een 180 organisaties, die zich met drink- en afvalwater bezig houden, meestal privaat bezit. Door de Waterwet van 1973 gingen deze kleinere organisaties op in 10 Water Authorities, publieke organisaties.

4 Door de Waterwet van 1989 konden deze organisaties worden geprivatiseerd. Thames Water kon door deze privatisering grote investeringen doen in drink- en afvalwatervoorzieningen in Engeland en wereldwijd expanderen in onder meer Thailand, China, Australië, Turkije, Indonesië, Chili, Polen, Duitsland, Spanje en Noord-Amerika. Momenteel levert Thames Water drink- en afvalwaterdiensten aan 70 miljoen consumenten in 60 landen. Even terug naar Engeland, waar men, ondanks de enorme investeringen waar men graag over spreekt, nog wel wat heeft te doen. Van de 351 STW s is globaal de helft uitgerust met oxidatiebedden en de andere helft met actief slibsystemen. Van alle STW s is circa 10% voorzien van nabehandeling in de vorm van filtratie. Fosfaatverwijdering in de actief slibsystemen gebeurt meestal chemisch door dosering van het (goedkope) ijzer(2)sulfaat in de beluchting. De slibbelasting en oppervlaktebelasting van de nabezinkers kiest men hoger dan in Nederland gebruikelijk is en men heeft regelmatig last van slibverlies uit de nabezinktanks. Voor de nafilters worden geen vlokmiddelen gedoseerd, hetgeen ook niet nodig is, gezien de redelijk milde eisen voor lozing op de Thames. De filtratiesnelheden in nageschakelde filters kiest men zeer laag, omdat de energiekosten voor het oppompen van water moeten worden geminimaliseerd. Dat daardoor een 5-10 maal zo grote filterplant nodig is, neemt men voor lief. Een vergelijking tussen de Nederlandse en Britse situatie wat betreft het bedrijven van de actief slib- en nageschakelde filterinstallaties is opgenomen in tabel 1. Tabel 1 Vergelijking tussen Thames Water en Nederland; actief slib en filtratie. Topic GB Thames Water Nederland Slibbelasting (kg BOD/kg slib.dag) 0,10-0,12 0,05-0,07 Oppervlaktebelasting nabezinktank (m/h) 1,0-1,2 0,7-1,0 Fosfaat in ruw afvalwater (mgp/l) Fosfaatverwijderingmechanisme Chemisch Biologisch / chemisch Fosfaat uit nabezinker (mgp/l) 1-2 0,2-1,5 Filtratie (% hoofdstroom) Vlokmiddel en coagulatie voor filtratie Nee Ja Oppervlaktebelasting filters (m/h) 1, Bovenwaterstand filters (m) 0,15 1,2-1,5 Verwijdering fosfaat in filters (%) Verwijdering zwevende stof in filters (%) Filterspoelen voorzien van chloorbleekloog luchtspoeling Bezoeken AAn de filterplants Op twee dagen is een viertal installaties bezocht. Drie ervan waren uitgevoerd met automatic backwash filters en één met een schijvenfilter. Een verwijderingsrendement van 40-50% van de zwevende stof en 0% van de fosfaat was het beoogde doel van deze filters om aan de eisen voor lozing op de Thames te voldoen. Daarom gebruikt men ook geen vlokmiddelen vlak voor de filtratie. In volgorde werden bezocht de installaties Maple Lodge, Hogsmill (Kingston Upon Thames), Maidenhead en Slough. Van het verwachte Engelse gebrekkige onder-

5 Figuur 5. Mosbegroeing op STW Maidenhead. Figuur 6. Slijtage en reparatie betonnen rand nabezinktank. houd was niet veel te merken. Een paar plaatjes konden deze kritische Hollanders gelukkig wel maken (Zie figuren 5, 6, 7), hoewel het niet afbreken van de oude verlaten zuiveringswerken op Hogsmill nu niet echt achterstallig onderhoud kunnen worden genoemd. Bij alle bezochte installaties functioneerde de filtratie naar behoren. Men vond alleen dat het onderhoud van de automatic backwash filters relatief duur was. Daarom was men gelukkiger met de nieuwe schijvenfilters op STW Slough. Een nadere analyse leerde dat de jaarlijkse onderhoudskosten worden geschat op minimaal ,-. Deze kosten hebben echter betrekking op 8 filters met een oppervlak van 1200 m², waaruit kan worden gecalculeerd dat het onderhoud zo een 1,5% van de investering is, hetgeen op zich normaal is. Het doel van het bezoek was uiteraard om te leren van wat de bedrijfsvoerders ons over het onderhoud vertelden, dit te relateren aan het proefonderzoek in Harderwijk en zo een beter, onderhoudsarmer ontwerp te kunnen maken. De acht filters op STW Maple Lodge (Zie figuur 8) hadden ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp de volgende modificaties: De bekabeling liep door

6 Figuur 9. Kabelgeleiding stroom- schakeldra-figuur 10. Zijspoelpomp STW s Maple den rijdende brug STW Maple Lodge. Lodge en Hogsmill. een goot langs de rails en het spoelen door de afzuigpomp werd ondersteund door een filtraatpomp die elke individuele cel opwaarts doorstroomde. De cellen werden zo zijdelings onder enige overdruk van spoelwater voorzien. Beide modificaties waren niet zo succesvol en zijn in latere ontwerpen niet gehandhaafd. Back to basics dus. De kabels over de grond voor de stroomvoorziening naar de rijdende brug (travelling bridge) kunnen gemakkelijk beschadigen, met name bij vorst (Zie figuur 9). De zijdelingse spoelpomp (gepatenteerd, zie figuur 10) zorgt voor een niet gemakkelijk spoelen, het hydraulisch profiel in de filtercel is slecht, hetgeen tot zandverlies kan leiden. Deze toevoerpomp van filtraat naar de individuele filtraatruimte onder elke cel is niet afgestemd op de capaciteit van de afzuigpomp. Hierdoor wordt slib uit de cel deels weer terug het filter ingeblazen. Blad en twijgen van vele omringende bomen geven storingen in pompen. In de zomer drijven algen op de filters. De later gebouwde filterplant van Maidenhead kende weer de normale kabelgeleiding, namelijk een spanlijn geleiding in de lucht en geen zijpomp voor het filterspoelen (Zie figuur 11). Zowel continue bedrijfsvoering van de brug als discontinue bedrijfsvoering is mogelijk. Een continue bedrijfsvoering lijkt nogal wat spoelwater te produceren. De drijvende kracht voor de filtratie is slechts 15 cm bovenwaterstand. De filters zijn op alle bezochte plants gevuld met een middelfijn zand van 0,8-1,5 cm. De cellen zijn 450 mm breed.

7 Figuur 12a en b. Poreuze bodemplaat alle automatic backwash filters Thames Water. De filterbodem bestaat uit poreuze plastic plaat geperst uit afvalplastic. Deze bodem is verstopping- en breukgevoelig. Het gevolg is zand in de filtraatruimte en de noodzaak om regelmatig chloorbleekloog te doseren. (Zie figuur 12 en 13). Een belangrijk aandachtspunt is het genoemde scheeftrekken van de rijdende bruggen in de winter. Dit treedt op vanwege de gladde railsgeleiding. Een tandradbaan met tandwielen kent dit probleem niet. Ook het wat verder laten uitsteken van de geleiderollen en/of overkapping van de filters voorkomt scheeftrekken.

8 De installatie van STW Slough is in 2006 voor 18 miljoen euro uitgebreid en gemoderniseerd. Naast een nieuw verdeelwerk, aëratiebassins met diffusorbeluchting nabezinktanks wordt de afloop van de nabezinktanks door schijvenfilters geleid. De nabehandeling is uitsluitend bedoeld voor verwijdering van zwevende stof en geschiedt met schijvenfilters in 3 eenheden, totale capaciteit 2100 m³/h (Zie figuur 14 en 15). Elke eenheid bevat 20 schijven met gaatjes van 10?m. Er is geen flocculatie vooraf, alleen een ss-reductie van ca. 50% (14 mg/l naar 7 mg/l, valt tegen). Het gehalte aan zwevendestof in het filtraat bedraagt 7-10 mg/l.

9 Samenvattend worden de ontwerpen van de bezochte filterinstallaties in tabel 2 opgenomen. Tabel 2. Ontwerpaspecten automatic backwash filter / schijvenfilters Thames water. Sewage Treatment Works Popu lation equiva lents Gemid deld uurdebiet (m³/h) Filtratie debiet (m³/h) Aantal filters Opper vlakte filters (m²) Maple Lodge ,1 Hogsmill ,8 Maidenhead ,5 Slough * 18 *schijvenfilters doekoppervlak Filtratie snel heid (m/h) De geconstateerde bedrijfsvoeringsaspecten van de filters worden in tabel 3 opgenomen. Tevens wordt aangegeven hoe we onder Nederlandse condities hier mee om zouden gaan. De geconstateerde niet optimale bedrijfsvoeringsaspecten kunnen o.i. met een goed ontwerp allen gemakkelijk worden voorkomen. De drie bezochte automatic backwash filter plants zouden onder Nederlandse condities tot 7000 m³/h kunnen filtreren. De kleinste installatie bij STW Maidenhead (2 filters)nog altijd zo een 1800 m³/h. Het gemelde onderhoud komt op circa 1,5% van de investering. (Conform STOWA zijn de investeringkosten voor een slechts 200 m² filtersysteem circa 7 miljoen.) Hierbij wordt aangetekend dat het meeste onderhoud in een optimaal ontworpen installatie achterwege kan blijven. Met name valt te denken aan scheeftrekken van de rijdende brug, de regelmatige reparatie van defecte filterbodems, zandvervanging en pompverstopping (Zie figuur 16).

10 De bezochte installaties worden voornamelijk ingezet om de onvoldoende werking van de nabezinktanks te compenseren. Vlokkings- of vlokkenfiltratie wordt nergens toegepast. Tabel 3. Vergelijking tussen Thames Water en Nederland; bedrijfsvoeringsaspecten. Topic GB Thames Water Nederland Rendement zwevend stof en P-verwijdering Breukgevoeligheid kabels in de winter Laag Over de grond Vlokmiddeldosering en goede menging voor filtratie Door de lucht Filterspoelen Soms met zijpomp Zonder zijpomp conform oorspronkelijk ontwerp Filterbodems Scheeftrekken brug bij ijsvorming Pompverstopping door blad en twijgen Onderhoud kabelgeleiders Onderhoudskosten (per m³ gefiltreerd water) zijn relatief hoog Alg en drijfvuil in aanvoerkanaal Poreus, zwak Gladde rails Open filters Nauwelijks Lage filtersnelheid = zeer groot filteroppervlak Stevig met doppen of spleten Rails met geleiding Overdekken / roosters Onderhoudsbordes in ontwerp 4-5 maal hogere filtratiesnelheid toepassen, betere filterbodems Handmatig verwijderen Voorkomen en/of verwijderen met overstortconstructie/vuilwaterpomp Filterspoelen D.m.v. afzuiging vanaf de brug, soms zijinvoer filtraat Spoelprogramma met lucht en water aanbrengen De conclusie van het bezoek kan zijn dat automatic backwash filtratie zowel technisch, kwalitatief als economisch een bruikbare methode is om onder Nederlandse omstandigheden de afloop van nabezinkers te filtreren. Nico Wortel (Grontmij), Ruud van Dalen (Waterschap Veluwe), Lukas Schoenmakers (Volker Wessels Water). Neerslag III-2007 Bureau KVWN/NVA T.a.v. Redactie Neerslag

11 Sir Winston Churchilllaan EA Rijswijk Postbus AB Rijswijk Tel Fax

Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk

Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk Eerste Nederlandse Automatic Backwash Filter komt in Harderwijk Vooruitlopend op de aangescherpte lozingsnormen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is er vanuit de Nederlandse Waterschappen steeds

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Toepasbaarheid Standaard Filtratietest

Toepasbaarheid Standaard Filtratietest Optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie F ina Final l rereport p omet rt een standaard Filtratietest Stationsplein 89 POSTBUS 218 38 CD AMERSFOORT Toepasbaarheid Standaard Filtratietest

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

1-STEP filter rwzi Horstermeer

1-STEP filter rwzi Horstermeer 1-STEP filter rwzi Horstermeer Eén jaar ervaring Manon Bechger Waternet 21 November 2013 Openingssymposium 1-STEP Een nieuwe generatie effluent Inhoud Aanleiding bouw 1-STEP op Horstermeer Wat is 1-STEP?

Nadere informatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie AquaNL 215 : Seminar Afvalwater en Milieu Efficiënter watergebruik, energiebesparing en circulaire economie Auteur : Marcel Boorsma,

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

VERWIJDERING VAN ZWEVEND EN DRIJVEND WIL MET BEHULP VAN STAAFROOSTERS OP DE R.W.Z.I. TE LELYSTAD. door. november. 1982-290 Abw 1644 I

VERWIJDERING VAN ZWEVEND EN DRIJVEND WIL MET BEHULP VAN STAAFROOSTERS OP DE R.W.Z.I. TE LELYSTAD. door. november. 1982-290 Abw 1644 I W E R K D O C U M E N T VERWIJDERING VAN ZWEVEND EN DRIJVEND WIL MET BEHULP VAN STAAFROOSTERS OP DE R.W.Z.I. TE LELYSTAD door f- 1982-290 Abw november 1644 I n - - X N I S T E R I E V A N V E R K E E R

Nadere informatie

Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat

Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat Hybride Nereda : anderhalf jaar ervaring met verrassend resultaat Mathijs Oosterhuis, Meinard Eekhof (waterschap Vechtstromen), André van Bentem en Helle van der Roest (Royal HaskoningDHV) De rioolwaterzuiveringsinstalla

Nadere informatie

Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i.

Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i. Page 1 of 5 home actualiteiten evenementen bedrijvengids archief zoeken adverteren abonneren colofon Redactie R. van Dalen Kopij Neerslag zenden aan: NVA, t.a.v. redactie Neerslag Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Nadere informatie

Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp

Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp Afvalwaterbehandeling 1 Kanaal mengers veranderen het inlaat ontwerp Reeds jaren bepalen statische mengers het beeld bij afvalwaterbehandelings installaties voor vele chemische doseer toepassingen, speciaal

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel

Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Page 1 of 5 Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel Auteur: Anne Bosma, Tony Flameling, Toine van Dartel, Ruud Holtzer Bedrijfsnaam: Tauw, Waterschap De Dommel Rioolwaterzuiveringen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen. Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012

Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen. Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012 Helofytenfilters voor N+P verwijdering en andere toepassingen Studiedag Rietveldfilters in de Praktijk Johan Blom 4 november 2012 Waar hebben we het over? Inventarisatie van Ecofyt: >800 helofytenfilters

Nadere informatie

IBA en andere toepassingen

IBA en andere toepassingen Studiedag helofytenfilters Frans Debets IBA en andere toepassingen www.debetsbv.nl www.oogstbaarlandschap.nl www.benutregenwater.nl www.ibahelpdesk.nl 1- 20 jaar IBA systemen Individuele Behandeling van

Nadere informatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie Rapport datum: 17 juli 2015 RWZI s-hertogenbosch - renovatie MER oplegnotitie Gegund ontwerp & Groen gas project Aanvullingen Projectnummer 7341.09.08 Rapport titel : Project nummer : 7341.09.08 Rapport

Nadere informatie

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 Milieutechniek Leeuwerik 11 8532 AW Lemmer Telefoon 0514-533746 Telefax 0514-534003 E-mail: rcl@planet.nl Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 MBTF Datum 18 februari 2006 Versie 4 RCL

Nadere informatie

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Donny de Vriend Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater 26-1-2017 Inhoud Aanleiding voor het hergebruikproject Gekozen

Nadere informatie

Verbeterde verwijdering van fosfaat en zwevend stof op rwzi Zeist

Verbeterde verwijdering van fosfaat en zwevend stof op rwzi Zeist Verbeterde verwijdering van fosfaat en zwevend stof op rwzi Zeist Marlies Verhoeven (hoogheemraadschap De S6chtse Rijnlanden) en Hans Wouters (Brightwork) Rioolwaterzuiveringsinstalla8e Zeist is sinds

Nadere informatie

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI

REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI REDUCTIE HYDRAULISCHE BELASTING RWZI Hans Korving Witteveen+Bos WAARSCHUWING Deze presentatie kan verrassende resultaten bevatten Waar gaan we het over hebben? Wat is de achtergrond? Historie en toekomst

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater

Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater Aquarama Trade Fair TNAV Workshop 23 oktober 2014 Coos Wessels Toiletpapier in afvalwater 10 tot 14 kg per persoon per jaar

Nadere informatie

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139)

Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Bijlage 4: Milieu en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) Aan : E. Rekswinkel, M. Boersen Van : Wim Wiegant Controle

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

Membraanfiltratie in de brouwerijsector

Membraanfiltratie in de brouwerijsector Membraanfiltratie in de brouwerijsector DRIJFVEREN VOOR MBR 1. Brouwerijen in België booming business 2. Geen zuivering? heffingen creëren business plan 3. Regenwachtbekken? biologie 4. Ruimtetekort? MBR

Nadere informatie

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West?

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Kees Bruning, Jaap Postma en Richard Jonker 1 Biologische

Nadere informatie

Wavin Certaro NS Olieafscheiders. Optimale behandeling. van oliehoudend water

Wavin Certaro NS Olieafscheiders. Optimale behandeling. van oliehoudend water Wavin Certaro NS Olieafscheiders Optimale behandeling van oliehoudend water Optimale behandeling van oliehoudend water Compact, effectief en betrouwbaar Fris, helder drinkwater uit de kraan en een schone

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

Techniek afvalwaterzuivering

Techniek afvalwaterzuivering Techniek afvalwaterzuivering Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 4.0 Niets van

Nadere informatie

FILTRATIE BEDRIJFSVOERING

FILTRATIE BEDRIJFSVOERING FILTRATIE BEDRIJFSVOERING TECHNICAL COOPERATION PDAM PONTIANAK OASEN GOUDA Afdeling Productie : FILTRATIE BEDRIJFSVOERING INSTRUCTEUR OASEN: NEDERLAND Ir. Peter Mense. OASEN : Mr.Rob van Klaveren. Algemeen

Nadere informatie

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Waterverontreiniging: aard en omvang 9 1.1 Oorzaken van de waterverontreiniging 9 1.2 Om welke stoffen gaat het? 10 1.3 Kengetallen van waterverontreiniging 12 1.4 Afsluiting

Nadere informatie

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring

Alles Over Verbranding. KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring Alles Over Verbranding KARA heeft de techniek, de kennis en ervaring 100 JAAR ERVARING Verbranden mag dan eenvoudig lijken, maar thermische conversie van biomassa is een complex proces. Voor een optimale

Nadere informatie

KMR 1250 D KAT. Goede uitrusting voor de beste reinigingsprestatie. Uitstekend wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.

KMR 1250 D KAT. Goede uitrusting voor de beste reinigingsprestatie. Uitstekend wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren. KMR 1250 D KAT Zitveeg-/zuigmachine met elektrische hooglediging van het vuilreservoir voor grote buitenterreinen. Met katalysator voor een lagere uitstoot. Het overgooiprincipe zorgt ervoor dat het afvalreservoir

Nadere informatie

EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en behoort tot de kunststof groep rubber.

EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en behoort tot de kunststof groep rubber. Veel gestelde vragen Artdeck Algemeen wat is Artdeck Onder de naam Artdeck wordt een gepatenteerd product geleverd waarbij roosters geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met EPDM korrelgranulaat. Met Artdeck

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com Aan Weebale Foundation Datum 3 oktober 2010 Project Watervoorziening Banda, Oeganda Referentie 56-1 Opgesteld Email Onderwerp Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Nadere informatie

De afvalwaterzuivering als energiefabriek

De afvalwaterzuivering als energiefabriek De afvalwaterzuivering als energiefabriek Joop Colsen Energiebesparing op RWZI s anno 2010 www.colsen.nl info@colsen.nl Introductie (1) Afvalwaterzuivering levert energie op: Door vergisting van biomassa

Nadere informatie

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn Full scale de-ammonificatie in de waterlijn 1 Met DEMON en EssDe Harm Baten Hoogheemraadschap van Rijnland Annette Buunen - Grontmij Nederland B.V. (part of Sweco) Full scale de-ammonificiatie in de waterlijn

Nadere informatie

Handleiding. Afvalwaterzuivering. Uitleg Samenvatting Test jezelf

Handleiding. Afvalwaterzuivering. Uitleg Samenvatting Test jezelf Handleiding Voorbereiding Organiseer eventueel een excursie naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de directe omgeving. Deze excursie kan worden gepland voorafgaand aan de behandeling van dit Bloq,

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A.

Besluit van Onderwerp Kenmerk. dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Besluit van Onderwerp Kenmerk dagelijks bestuur rwzi Schoonoord B2014/u124 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder R. v.d. Veen M.J.L.A. Langeslag- Opsteller/indiener M. Oosterhuis/ S. Fortkamp Contactgegevens

Nadere informatie

Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016

Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016 Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016 Vragen/opdrachten voorafgaand aan het bezoek Vraag 1 Grof vuil halen we met een rooster uit het afvalwater. Noem 4 dingen die je verwacht

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bouw nabezinktank rwzi Wijk bij Duurstede Nummer: 369179 In D&H: 15-03-2011 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 12-04-2011 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater

Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater Slimmere slibgistingstechniek: nog meer energie uit afvalwater Dennis Heijkoop (Royal HaskoningDHV) André Visser (Royal HaskoningDHV) Leo van Efferen (Waterschap Zuiderzeeland) Een energiefabriek: dat

Nadere informatie

Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober Oscar van Zanten, okt. 2014

Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober Oscar van Zanten, okt. 2014 Bezoek Hoogheemraadschap van Delfland aan Waterpark Groote Beerze, 17 oktober 2014 Oscar van Zanten, okt. 2014 Waterschap De Dommel Missie Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen

Nadere informatie

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002

Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Wat is er, met dit advies gebeurt? Hoeveel miljoenen m3 liters regenwater meer komen nu in de rivier 2008 ten opzichte van 2002 Titel:Nederland onder laten lopen is dat beleid? Arcadis geef een advies

Nadere informatie

nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi s

nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi s Final l rereport Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi s rapport 2011 w09 Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi s rapport 2011 w09 ISBN 978.90.5773.536.3 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

Chris Ruiken. 21 juni 2011

Chris Ruiken. 21 juni 2011 Influent zeven Chris Ruiken 21 juni 2011 Inhoud 1. Introductie 2. Demo installatie Blaricum 3. Massabalansen cellulose 4. Conclusie Afvalwater bevat van alles en nog wat. Toiletpapier is ongeveer 30% van

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE TOEKOMST Uitbreiding rwzi Meppel

KLAAR VOOR DE TOEKOMST Uitbreiding rwzi Meppel Waterschap Reest en Wieden P r e s e n t P r e s s Bezoekadres Blankenstein 540 7943 PA Meppel Postadres Postbus 120 7940 AC Meppel Overige gegevens T (0522) 27 67 67 F (0522) 27 67 99 E waterschap@reestenwieden.nl

Nadere informatie

BIOBED. Het bedrijf. De techniek

BIOBED. Het bedrijf. De techniek BIOBED varkensbedrijf Beeuwsaert Deryckere te Staden Het bedrijf Dimensie: 1400 vleesvarkens Oprichting: de nieuwe vleesvarkensstal werd gebouwd in 2012 Drijfveer: Het bedrijf van de familie Beeuwsaert

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d

Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d.23-06-2017. We werden rond 14.00 uur verwelkomd door de heren Dick v.d.outenaar, die als spreker optrad, samen met Arjan Buitenhuis

Nadere informatie

1 Inleiding Leerdoelen... 21

1 Inleiding Leerdoelen... 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 Leerdoelen... 1 1.1 De waterkringloop... 1 1.1.1 Eigenschappen van water... 1 1.1.2 Kringloop... 2 1.1.3 Waterbalans... 3 1.2 Het watersysteem... 4 1.3 Het waterbeheer...

Nadere informatie

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P FLoor F-LINE V l a k k e O p l e g g e r s FLoor F-LINE FLO-18-27 3-assige vlakke oplegger De Floor F-LINE vlakke oplegger is de ideale transportoplossing voor vervoerders die zowel zware deelbare lading

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken?

Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? Winnen van brak grondwater om brakke kwel te beperken? symposium zoetwatervoorziening in zilte delta's KWR, Nieuwegein, 4 april 2013 Amsterdam, 9 april 2013 Dienst Waterbeheer en Riolering Waterschap Amstel,

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water

Vlaams Kenniscentrum water Vlaams Kenniscentrum water IBA s in de praktijk 1 Niet vaak meer ingezet, eerder polishingstap oa landbouw (mestverwerking, verwijdering nitraat) 2 2/ Horizontaal doorstroomd bed (geen direct contact met

Nadere informatie

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, Marnix de Zeeuw en Kees Baas

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, Marnix de Zeeuw en Kees Baas Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008 109 Marnix de Zeeuw en Kees Baas Publicatiedatum CBSwebsite: 18 mei 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter september 2011 Pagina 1 van 5 WAC/III/D/002 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak 2015 Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak Firma ALLEGRETTI BVBA Dilbeekstraat 104 1080 Brussel Telefoon : +32(2)410.88.80. Fax : +32(2)414.81.60. Email : info@allegretti.be Website : www.allegretti.be

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

Professionaliseren onderhoud IBA s

Professionaliseren onderhoud IBA s Professionaliseren onderhoud IBA s Theo Smit November 2012 Inleiding 2 Aquario watermanagement Aandeelhouders Wetterskip Fryslan (50%) en Vitens (50%) Serviceorganisatie 24/7, opgericht in 2001 De eerste

Nadere informatie

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP Definitieve wijzigingsbeschikking Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Beschikkende op de aanvraag van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens Brabant Water

Nadere informatie

DeLaval waterdrinkbakken Meer water betekent meer melk

DeLaval waterdrinkbakken Meer water betekent meer melk DeLaval waterdrinkbakken Meer water betekent meer melk 2 Meer water betekent al haar drinkbehoeftes kennen Verhoogde wateropname verbetert de melkproductie Melk bestaat uit bijna 90% water, dus het is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION. Bart De Gusseme and Dirk De Vos

Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION. Bart De Gusseme and Dirk De Vos Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION Bart De Gusseme and Dirk De Vos Uitdagingen kanaalwater 3 Grove delen (> 1 mm) Bladeren Afval Kleine deeltjes (1 mm 0,1 µm)

Nadere informatie

Zelfreinigende aanzuigkorven

Zelfreinigende aanzuigkorven Zelfreinigende aanzuigkorven filters filtratietechniek separatietechniek www.auxill.nl Zelfreinigende aanzuigkorven Toepassingen o Irrigatiesystemen o Regensystemen o Golfbanen o Tennisvelden o Sportvelden

Nadere informatie

De pomp staat voor ons centraal als een kloppend hart. Vandaar bouwen we verder. Van papier tot werkelijkheid! Inleiding.

De pomp staat voor ons centraal als een kloppend hart. Vandaar bouwen we verder. Van papier tot werkelijkheid! Inleiding. bouwer van pompen Inleiding Al vele jaren hebben wij een luisterend oor voor onze klanten om vragen te beantwoorden, problemen te lokaliseren en oplossingen aan te bieden om tot een optimalisatie van het

Nadere informatie

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater Oefenopgaven Zuivering Vraag 1 In de onderstaande tabel staan de analyses van het ruwe water van drie zuiveringsstations gegeven. Het betreft een aeroob grondwater, een oppervlaktewater (directe zuivering)

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing BioFleece Biologisch Vliesfilter Gebruiksaanwijzing Het AquaForte BioFleece pompgevoede vliesfilter biedt zowel zeer fijne mechanische filtratie, dankzij het filtervlies, als biologische filtratie d.m.v.

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

Opstart Ontzoutingsinstallatie Tunesië.

Opstart Ontzoutingsinstallatie Tunesië. Oplossingen uit de praktijk Opstart Ontzoutingsinstallatie Tunesië. Alle vier de lijnen bij elkaar Auteur: Ing. Michiel A. Doude van Troostwijk Waterdokter.nl Januari 2006 1/6 Verslag Opstart & Operatie

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers aanleggen (natuurlijke oevers)

Natuurvriendelijke oevers aanleggen (natuurlijke oevers) Natuurvriendelijke oevers aanleggen (natuurlijke oevers) Wat werkt, wat niet Tim Pelsma, Adviseur Ecologie, Waternet Inhoud Aanleggen of beheren? Inrichting, stand van zaken en kennis Inrichting, leren

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch

Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Voorbeeldprojecten Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch Data Contact: Waterschap Aa en Maas Meer informatie: www.aaenmaas.nl Water Hitte

Nadere informatie

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton,

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton, ISG De heer P. Carton Oostpolder 4 9979 XT EEMSHAVEN Uw brief van: 2 maart 2016 Groningen, 29 maart 2016 Uw kenmerk: PC 001 Ons kenmerk: Z/16/000375/1 Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof Bijlage(n): - Onderwerp:

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ,-- L,.a-.* mlnlsterle van verkeer en waterstaat ".Is djksdienst voor de ijsselmeerpolders 8161..10T i.-etu R1JKYDlt:t3 i V

Nadere informatie

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht

Biologische waterzuiveringsinstallatie van. van het type ondergedompeld en belucht Biologische waterzuiveringsinstallatie van het type ondergedompeld en belucht vastbedreactor bestemd voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater Algemeen De is een biologische, kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Nadere informatie

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib Kees Roest (KWR Watercycle Research Institute), Bert Daamen (Bert Daamen Water en Energie), Mark van Loosdrecht (Technische Universiteit Delft & KWR Watercycle

Nadere informatie

20 jaar radiaalput Roosteren

20 jaar radiaalput Roosteren 20 jaar radiaalput Roosteren Door Maria Juhász sz-holterman 1 Radiaalput Roosteren 2 lastig?... of valt het wel mee Inhoud Situatie Kengetallen Winplaats Kosten en reden RP Afwerkingsgegevens RP Kwaliteit

Nadere informatie

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07.

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. Overdaad Schaadt Onderzoek naar vervuild water Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. 1 inleiding Inleiding: Vroeger was alles beter. Dus niet. Neem bijvoorbeeld drinkwater. Tot ver in de vorige

Nadere informatie

Hoe behandel ik mijn afvalwater?

Hoe behandel ik mijn afvalwater? 19 Hoe behandel ik mijn afvalwater? Zuivering rond het huis Een groot deel van de Vlaamse gezinnen zal zelf moeten instaan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. De behandeling van afvalwater

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater Warm afvalwater verliest een groot deel van zijn warmte in de afvoer en het riool. Als we deze warmte weten terug te winnen, biedt dat grote mogelijkheden

Nadere informatie

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008 12 Aanmaakwater 12 Aanmaakwater is een essentiële grondstof voor beton; zonder water geen hydratatie. Het is daarom belangrijk dat het aanmaakwater geen verontreinigingen bevat die: het hydratatieproces

Nadere informatie

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V.

Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V. 504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2014-11-04 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 5 Locas reparatie en onderhoud B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water or o v d a l b Werk eerling de l werken aan zuiver water 1. Verbind wat bij elkaar past RWZI Naam van de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Drinkwater Oppervlaktewater Grondwater Leidingwater uit de kraan

Nadere informatie

Water kwaliteit: chemie. Dr.ir. J.Q.J.C. Verberk Zaal D

Water kwaliteit: chemie. Dr.ir. J.Q.J.C. Verberk Zaal D Water kwaliteit: chemie Dr.ir. J.Q.J.C. Verberk Zaal D 1 Hoe chemisch gaat het worden? Niet veel moeilijker dan deze chemie Enige belangrijke formule is: CaCO 3 + CO 2 +H 2 O Ca 2+ + 2 HCO - 3 Evenwichtsreactie

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Klaar voor de praktijk!

Klaar voor de praktijk! Biologische zuivering afvalwater reiniging spuit Rik de Werd, mei 2014 Klaar voor de praktijk! Foto s: PPO, TOPPS, PC Fruit Scheidingstechnieken Adsorptie: binden aan een oppervlak Bijv. koolstoffilter

Nadere informatie

Folder Molybdeen in afvalwater en slib

Folder Molybdeen in afvalwater en slib Folder Molybdeen in afvalwater en slib w Kathleen Geertjes Kees Baas Stephan Verschuren Remco Kaashoek Cor Graveland CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Aangenomen dat alleen de waarde voor natrium niet gemeten is, is de concentratie natrium in mg/l van het bovenstaande water.

Aangenomen dat alleen de waarde voor natrium niet gemeten is, is de concentratie natrium in mg/l van het bovenstaande water. Page 1 of 9 CT011 INLEIDING WATERMANAGEMENT (20082009 Q1) (9805080901) > TEST MANAGER > TEST CANVAS Test Canvas Add, modify, and remove questions. Select a question type from the Add dropdown list and

Nadere informatie