POST HBO opleiding Informatievoorziening & IT-bedrijfsvoering Officieel erkende POST HBO opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST HBO opleiding Informatievoorziening & IT-bedrijfsvoering Officieel erkende POST HBO opleiding"

Transcriptie

1 Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres! POST HBO opleiding Informatievoorziening & IT-bedrijfsvoering Officieel erkende POST HBO opleiding In het bedrijfsleven en de publieke sector is veel vraag naar informatieprofessionals met de capaciteit om via technologie een hefboomwerking te realiseren in het bedrijf. Informatie, kennis, processen en systemen analyseren en beheren in lijn met de bedrijfsstrategie vormt een belangrijke brugfunctie tussen business en IT. Kwaliteiten als communicatievaardigheden, teamwork en groepsmanagement zijn hierbij essentieel. Deze Post HBO opleiding is specifiek ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen het domein van informatievoorziening en IT bedrijfsvoering met als doel informatieprofessionals te ontplooien tot breed inzetbare professionals op het snijvlak van business en IT op operationeel,tactisch en strategisch niveau. De focus ligt op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en gerelateerde competenties en het invullen van de bijbehorende taken tussen Business (projecten) en IT. De opleiding is gericht op het leren op drie verschillende niveaus: Het vergroten van kennis op geselecteerde onderwerpen; Het toepassen van de kennis in huiswerkopdrachten; Het verbeteren van competenties die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te bereiken (oefeningen, discussies, presentaties, kennistoetsen, persoonlijk ontwikkelplan etcetera). De opleiding speelt op de ontwikkelingen in door: 1. een goede basis te verschaffen met betrekking tot best practices. Zowel de theoretische kant als de praktische toepasbaarheid komen uitgebreid aan bod. 2. het opleiden in diverse competenties die van belang zijn om uw rol als informatieprofessional op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering goed en volledig in te vullen. 3. via groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden, discussies en casuïstiek deelnemers te laten zien hoe zaken bij andere organisaties geregeld zijn en hoe andere medewerkers op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering met de diverse uitdagingen omgaan. 4. u in staat te stellen om de officiële Post HBO certificering te behalen. Door deze combinatie wordt u een sparringpartner op strategisch niveau binnen organisaties. Uw profiel De Post HBO opleiding is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van informatievoorziening, interne bedrijfsvoering en processen. U bent bijvoorbeeld: Informatiemanager/ Coördinator Projectmanager /Kwaliteitsmanager Beleidsmedewerker I&A Manager/Coördinator Informatieanalist Functioneel Beheerder / IT Architect

2 Voorkennis Voor deze opleiding is HBO werk- en denkniveau vereist. Voorafgaand aan de opleiding krijgt u een persoonlijk intakegesprek met onze hoofddocent, zodat uw leerbehoeften in kaart zijn gebracht. Programma De opleiding bestaat uit 15 modules waarvan de klassikale opleidingsduur telkens 1 dag is. De modules zijn opgedeeld in vier samenhangende thema s; vaardigheden, informatievoorziening, trends in IT en IT bedrijfsvoering. Gedurende de hele opleiding komen competenties en vaardigheden aan bod. Bij iedere module hoort een deel zelfstudie, bestaande uit een huiswerkopdracht en het werken aan het persoonlijk ontwikkelplan. Optioneel bestaat de mogelijkheid tot specifieke certificering. In totaal worden 12 kennistoetsen afgenomen en dienen 12 huiswerkopdrachten afgerond te worden. Module 1 KICK OFF VAN DE POST HBO OPLEIDING Kennismaking; Bespreken verwachtingen en behoeften; Introductie van de opbouw en leerdoelen; Algemene uitleg huiswerkopdrachten, kennis-toetsen en online leeromgeving; Uitleg over uw persoonlijk ontwikkelpan, waarna deelnemers een eerste start maken met de opzet van hun verbeterplan door gebruik van Business Model Canvas (BMC); Trends en ontwikkelingen in de markt, inclusief de veranderende rol van medewerkers op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering. Module 2 INFORMATIEMANAGEMENT Introductie in het werkveld; Introductie in modellen en methoden voor technisch beheer en voor applicatiebeheer aan de hand van de ITIL & ASL methodiek; De theoretische kant van modellen en de praktische toepasbaarheid; Het speelveld van de informatiemanager van de toekomst; Dynamiek, scope en uitdagingen van relevante trends; Rollen, inzichten en ontwikkelingen binnen de informatievoorziening; Soorten informatie (interne, extern, operationeel, tactisch, strategisch); Soorten informatiesystemen en de relatie tot bedrijfsvoering; - Hoe voegt IV waarde toe aan de eigen organisatie met behulp van slimme inzet van ICT; Uitdagingen voor het vakgebied Business Information Management. Module 3 FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEER Inleiding in de opzet van functioneel beheer; Overzicht aandachtsgebied functioneel applicatiebeheer; Succesvol aansturen van ICT op effectiviteit en efficiëncy, opdrachtgeverschap van projecten en services; Overzicht van de belangrijkste best practices zoals BiSL, ASL, ITIL; Maatregelen die zijn nodig om deze methodieken te initiëren en aan te sturen; Service lifecycle, tactische en operationele processen; Product- en dienstencatalogus; Service Level Agreements (SLA) en contracten inclusief KPI s; Inleiding wijzigingsbeheer; Besluitvoering over ICT wijzigingen ;

3 Regievoering over ICT wijzigingen. Module 4 09: uur AGILE EN LEAN Introductie in Lean en Agile; De achtergrond van het Agile gedachtegoed; Wat zijn de mogelijkheden en toepassingen van Agile?; De verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de scrummethode; De rituelen, praktische tools en user stories; The voice of the customer & Value Stream Mapping Lean principes, de Kanban methode, verspilling en praktische tools; Het Ishikawa diagram; Overeenkomsten en verschillen tussen het Lean en Agile gedachtegoed. Module 5 PROJECTMATIG WERKEN Een introductie in projectmatig werken; Voor- en nadelen van projectmatig werken; Achtergrond en principes van PRINCE2 en andere projectmanagementmethodes; Het opzetten van een projectorganisatie; Het maken van een projectstructuur inclusief faseringen en een business case; Een introductie in het managen van projecten, en in het besturen en bijsturen van projecten; De menselijke factor in beheersing van projecten; Verschillen tussen projectregie (governance) en management; Opdrachtgeverschap; Het creëren van betrokkenheid in projecten; Waarom gaan ICT-projecten vaak mis; Stakeholder-management en projectescalaties; Het vergroten van de slagingskans van projecten. Module 6 PROCESMANAGEMENT Basisconcepten processen; Procesgericht werken als bewuste keuze; Organisatorische gevolgen en benodigde procesaanpassingen; Omgaan met onvoorspelbare processen (dynamisch casemanagement); Technieken voor beschrijven en modelleren van processen; Van processen naar gegevens: Hoe komen we tot de juiste data, datastructuur? Module 7 ICT-REGIE Een introductie in het opzetten en beheren van een regie-organisatie; Uitvoeren versus regisseren; Vormen van ICT-regie, opdrachtverstrekking; Monitoring en kwaliteitscontroles; Samenwerking & conflicthantering; Het opzetten van een regie structuur; Het in stand houden van een regiestructuur; Vaardigheden voor het uitoefenen van regie in projecten en in een organisatie. Module 8 TESTEN EN KWALITEITSZORG

4 Een introductie in testen en kwaliteitszorg, mede aan de hand van T-Map; Het belang van testen en kwaliteitszorg en de eigen rol van de deelnemer op dit gebied; Kwaliteitsplan & soorten testen; Het testproces & testomgevingen; Testmethodieken & risico-based testen; Praktische toepasbaarheid van TMap next met nadruk op testplan en testgevallen. Module 9 ITIL SERVICE MANAGEMENT De toegevoegde waarde van goed beheer van de IT infrastructuur, in combinatie met de samenhangende belangen; De belangrijkste principes, processen en activiteiten in de IT Service Lifecycle; Servicestrategie (Demand Management en Portfoliomanagement); Service ontwerp (Service Level Management, capaciteitsmanagement, leveranciersmanagement); Service veranderingen (veranderingsmanagement, Release en Deployment Management, kennismanagement, Service Validation Management, planning en Support); Service operaties (Incidentenmanagement, Service Desk, IT Operations Management); Continu verbeteren (Deming-cyclus, Service Improvement Model, rapporteren). Module 10 INFORMATIEBEVEILIGING Introductie op informatiebeveiliging; IT security en beleid; Implementatie en auditing van IT-beveiliging; Trends en ontwikkelingen op het gebied van IT met de samenhangende impact hiervan op de beveiliging; Privacy en informatiebeveiliging; Risicomanagement, maatregelen en riskframeworks; Risico s van onbetrouwbare gegevens/informatie; Consequenties van slechte inrichting en maatregelen; In control zijn en vereisten. Module 11 CLOUD COMPUTING Huidige mogelijkheden en toepasbaarheid van cloud technologieën; Trends & ontwikkelingen op het gebied van cloud technologie; Welke Clouddienst past het beste bij uw organisatie; Wat is Paas, Saas, Iaas; Public, private of hybride Cloud; Hoe migreert u naar de Cloud; Systemen geschikt maken; Managen van regie op de Cloud; Aandachtspunten; data integratie, compliance, privacy, op- en afschalen; Hoe bewaakt u de financiën; Verborgen kosten bij cloud oplossingen; Cloud als applicatieplatform: Hoe waarborgt u continuïteit en stabiliteit; Apps en webapplicaties; Clouddiensten en privacy wetgeving; Clouddienst en security van data, wat kunt u verwachten van clouddienst verleners; Welke privacy aspecten moet u betrekken bij het aangaan van een contract; Module 12 IT-ARCHITECTUUR

5 Wat is IT-architectuur; Het toepassen van IT-architectuur; Wat is een architectuurprincipe; Voorbeelden van architectuurprincipes; Wat is een architectuurmodel; Voorbeelden van architectuurmodellen; Welke best practices zijn er op de markt; Hoe past u architectuur toe in projecten; Wat is beheren onder architectuur; Waarom is daar behoefte aan; Hoe ziet het beheerarchitectuur framework eruit; Het toepassen van architectuur binnen een beheerorganisatie. Module 13 & 14 ADVIESVAARDIGHEDEN Competenties en diverse aanpakken m.b.t adviesvaardigheden; Visie op uw rol als adviseur; Strategieën en stijlen binnen adviesgesprekken; De zeven fases binnen een adviesgesprek; De onderscheidende adviseur; Schakelen tussen diverse advies- en gespreksstijlen; De psychologie binnen adviesgesprekken; Het uitwerken van actiepunten; Vragend sturen in adviesgesprekken; Empathisch luisteren, non-verbaal waarnemen en de kern; Aansluiten en inspelen op behoeften en wensen; Omgaan met weerstand en bezwaren; Commitment voor uw advies; Beïnvloeden van relaties binnen het advies proces. Module 15 PRESENTATIE PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN & AFSLUITING Alle deelnemers gaan hun persoonlijk ontwikkelplan presenteren, waarbij u feedback krijgt op de inhoud en de manier van presenteren Praktische handvatten komen aan bod in de vorm van een uitgewerkt persoonlijk ontwikkelplan om het geleerde toe te passen in de praktijk Terugblik op de opleiding en vragen/discussie ronde Uitreiking van het Post HBO certificaat! Persoonlijke intake voorafgaand aan de opleiding Voorafgaand aan dit opleidingstraject vindt een persoonlijk intakegesprek met de hoofddocent plaats. Hier worden alle details zoals verwachtingen, niveau en opleidingsbehoeften rondom dit opleidingstraject besproken om de opleiding zo goed mogelijk op uw leerwensen af te stemmen. Data van de Post HBO opleiding November 2015: 2, 10 en 24 December 2015: 1 Januari 2016: 12 Februari 2016: 1, 9 en 15 Maart 2016: 14 en 29 April 2016: 4,12,18, 19 en 25

6 Optionele eendaagse examentrainingen voor het halen van examens Het is mogelijk om aanvullend aan bovenstaande modules een examentraining te volgen. De examentraining bestaat uit theorie, oefenen van proefexamens, behandelen van vragen en feedback daarop en het afnemen van het examen. Onderstaande specifieke examentrainingen zijn mogelijk; Data van de examentrainingen incl. examen BiSL Foundation: 25 en 30 november 2015 Agile Foundation: 2 en 7 december 2015 Scrum Master: 8 en 14 december 2015 Lean Yellow Belt: 15 december Lean IT Foundation: 16 en 17 december 2015 Prince2 Foundation: 13 en 19 januari 2015 Prince2 Practitioner: 25 en 26 januari 2016 Tmap Next: 16 februari en 7 maart 2016 ITIL Foundation: 15 en 21 maart 2016 Locatie Alle modules worden verzorgd in Amersfoort, de Eenhoorn. Vlak naast het station. Kosten De kosten voor deze POST-HBO opleiding bedragen ,- deze investering is exclusief 1125,- arrangementskosten en 299,- voor uw inschrijving in het POST-HBO register. Studie-uren en zelfstudie De studie-uren bestaan uit de klassikale opleidingsdagen. U dient aanvullend aan de 15 studiedagen rekening te houden met 18 uur voor de huiswerkopdrachten en 18 uur voor uw persoonlijke ontwikkelingsplan. Post HBO Certifcering Deze opleiding is getoetst en erkend door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na het succesvol afsluiten van de opleiding krijgt u een officieel diploma en getuigschrift en wordt u opgenomen in de landelijke registratie van de SPHBO. De volgende slagingscriteria en herkansingsmomenten zijn van toepassing op de opleiding: U dient bij minimaal 80% van alle opleidingsdagen aanwezig te zijn De gehele opleiding dient met minimaal een 5,8 gemiddeld worden afgerond Het cijfer 5,8 geldt voor het gemiddelde cijfer van zowel de kennistoetsen als de huiswerkopdrachten Voor elke toets dient minimaal een 5,5 behaald te worden één onvoldoende kan gecompenseerd worden met een hoger cijfer van een andere toets of huiswerkopdracht Voor iedere kennistoets en huiswerkopdracht is één herkansing mogelijk Docenten Odile Moreau heeft veel ervaring opgedaan op het snijvlak van business en ICT in verschillende industrieën. Al 17 jaar is Odile adviseur en trainer op het gebied van Business & IT alignment, IT demand management, IT servicemanagement en organisatie- en competentieontwikkeling. Zij richt zich met name op informatiemanagement, functioneel beheer en de invoering van Agile werken bij beheerorganisaties. Odile is een inventieve adviseur, coach en trainer. Ze haalt grote voldoening uit het stimuleren en inspireren van mensen en hen de juiste kennis, gedrag en vaardigheden aanleren. Door het combineren van haar inhoudelijke kennis met de vaardigheid om mensen te coachen op gedrag en leiderschap is zij in staat om grote organisaties effectief te verbeteren. Odile is gedreven, pragmatisch en gericht op het maximaal laten leren van cursisten. Willem Tibosch heeft meer dan 8 jaarervaring op het gebied van IT risk management en auditing.

7 Hij richt zich momenteel op het ontwerp en de implementatie van flexibele risicomanagementinstrumenten en assisteert organisaties in het verbeteren van hun risicomanagementvaardigheden. Willem combineert een analytische geest met de vaardigheid om pragmatische oplossingen te realiseren. Hij is een goede presentator en heeft de competentie om complexe zaken op een begrijpelijke wijze over te brengen. Zijn diepgaande kennis van risicomanagement en zijn talent deze toe te passen in onconventionele situaties, maakt hem een innovator in zijn vakgebied. Niels Groen heeft ruim 8 jaar ervaring als adviseur voor klanten in het bedrijfsleven en de overheid. Vraagstukken waar hij klanten bij ondersteunt, liggen op het gebied van strategievorming, inrichting van effectieve en beheersbare projectorganisaties en agile transformaties. Daarnaast is Niels verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij, in het kader van zijn PhD, onderzoekt hoe de kosten van IT-projecten bij de overheid escaleren en welke omstandigheden hier aan ten grondslag liggen. Zijn proefschrift Understanding E-government Project Escalation verschijnt eind Niels wordt inmiddels erkend als een belangrijke opinieleider, getuige diverse publicaties en uitnodigingen om te spreken bij overheidsorganisatie en op congressen, en een recente hoorzitting door de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer (commissie Elias) op hun verzoek. Arent van t Spijker heeft ruim 15 jaar ervaring in informatiemanagement in een veelheid aan organisaties en industrieën. Hij is een expert op het gebied van Big Data en Data Driven Strategy, de strategische waardecreatie uit data. Door zijn achtergrond in competitive- en business intelligence heeft hij bijzonder veel praktische kennis van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Vanuit zijn werkzaamheden als consultant begeleidt hij organisatie bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe data-gedreven business modellen. Rosanne van der Stam focust zich voornamelijk op Business Agility en Procesoptimalisatie op basis van Lean (Six Sigma). Ook heeft zij expertise op het gebied van Business Model Innovation en Business & IT Fusion. Als trainer en coach heeft Rosanne ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van teams en organisaties bij hun veranderprogramma. Dit scala van ervaringen in verschillende industrieën en disciplines maakt dat Rosanne altijd in staat is de juiste aanpak te kiezen om gewenste organisatiedoelen te bereiken Florentine Loeb verzorgt trainingen op het gebied van procesmanagement en Lean en Agile methodieken. Omdat zij verschillende bedrijven begeleidt bij hun transformatie naar deze manieren van werken, komen zowel theorie als praktijk in haar trainingen aan de orde. Daarnaast traint en coacht Florentine in adviesvaardigheden en het inzetten van verschillende communicatiestijlen. Florentine is analytisch sterk en weet snel verbanden te leggen. Dankzij haar rust en het feit dat zij de juiste vragen stelt, kan zij altijd de benodigde informatie uit een groep mensen naar boven halen. Caro Henderickx heeft ervaring opgedaan in diverse disciplines en sectoren van een multinational tot een start-up. Haar voornaamste expertise ligt in Business Development, Agile en Proces Optimalisatie. Haar passie is om kansen te zien, te analyseren en verder te ontwikkelen. Hierbij gebruikt ze technieken als Business Model Canvassing en methoden als Kanban en SCRUM. Caro weet haar analyse om te zetten naar pragmatische oplossingen in de praktijk. Caro heeft een open en proactieve houding. Commitment staat bij Caro voorop, wat haar tot een enthousiaste en (resultaat) gedreven consultant en trainer maakt. Tom Verdaat is Cloud Computing ondernemer en adviseur. Zijn onderneming levert verschillende publieke Cloud diensten en helpt organisaties met training en de adoptie van Cloud en eigen Cloud implementaties. In zijn ruim 8 jaar als adviseur heeft hij gewerkt met cliënten van kleine bedrijven tot multinationals in vele verschillende industrieën op het gebied van strategievorming, IT besturing, business agility, (out)sourcing en offshoring. Zijn voornaamste expertise ligt hierbij in IT en bedrijfsproces uitbesteding. Als trainer combineert hij de praktische kennis en ervaring uit zijn ondernemerschap en adviseurschap op interactieve wijze. Inschrijving en vragen U kunt zich online aanmelden voor deze training via Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op via of belt u

8

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

IT sourcing voor DE publieke sector

IT sourcing voor DE publieke sector 5 daagse opleiding IT sourcing voor DE publieke sector 5-daagse opleiding IT Sourcing Trends Outsourcing 2.0 Sourcing Contractering, hercontractering en exitstrategieën Inkoopmethode Best Value Procurement

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie IT MANAGEMENT Inclusief live praktijkcase op Schiphol! Inclusief uw eigen ipad 3 met digitaal lesmateriaal! Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam 4-daagse opleiding senior

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist U ontvangt een ipad Air met al het lesmateriaal 4-daagse training Data Analysis Kies voor een data driven approach en maak de belofte van uw data waar Krijg inzicht in de impact van multichannel data analysis

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie