KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari"

Transcriptie

1 België-Belgique P.B Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari 2012 I

2 Gemeentehuis Oude Markt 2 tel. 011/ , fax 011/ openingsuren: Centrale balie: Ma-di-wo-do: uur Do: uur vr: uur Gemeentelijke diensten: Ma-di-wo-do-vr van 8.30 tot uur donderdagavond van tot uur of op afspraak via 011/ Sociaal Huis Overpelt Peltanusstraat 9 tel. 011/ I openingsuren: Elke werkdag van 9.00 tot uur en op donderdagavond van tot uur. Centrale Kinderopvang Bemvaartstraat 76 tel. 011/ I fax 011/ Sportdienst Jeugdlaan 8 tel. 011/ I Cultuurcentrum Palethe Jeugdlaan 2 tel. 011/ I fax 011/ openingsuren: Dinsdag en donderdag: van 9.00 tot & tot uur Woensdag: van tot uur Vrijdag: van 9.00 tot & tot uur Gesloten: op maandag en woensdagvoormiddag. Bij voorstellingen is de balie open één uur voor aanvang. Bibliotheek Jeugdlaan 2 tel. 011/ I openingsuren: Maandag van tot uur Dinsdag en donderdag van tot uur Woensdag van tot uur Vrijdag en zaterdag van tot uur Leeszaal extra open (geen uitleningen): ma, di, wo, do van 9.30 tot uur Gemeentewerf Lieven Bauwenslaan 10 tel. 011/ I openingsuren containerpark: Dinsdag en vrijdag van tot uur Woensdag en donderdag van tot en van tot uur Zaterdag van 9.00 tot en tot uur Gesloten op maandag, zon- en feestdagen Zwembad Dommelslaag Weidestraat 12 tel. 011/ Lokale Politie Wijkwerking Overpelt: Dorpsstraat 127 I tel. 011/ Hoofdbureau Neerpelt: Energiestraat 1 I Neerpelt I tel. 011/ Stadswacht Jessica Gijbels: GSM: 0475/ Postkantoor Overpelt tel. 011/ I fax 011/ openingsuren: Weekdagen: van tot en van tot uur Zaterdag: van tot uur College van burgemeester & schepenen Burgemeester Schepenen Voorzitter Sociaal Huis Noodnummers Jaak Fransen (CD&V) Bevoegd voor algemeen beleid, personeel, bevolking en burgerlijke stand, politie en brandweer, milieu. Spreekuur: elke zaterdag van 10 tot 12 uur en op afspraak. GSM: 0495/ Dirk Vanseggelen (CD&V) Bevoegd voor openbare werken, toerisme, evenementen en sport. Spreekuur: donderdag van 18 tot 20 uur. Patrick Van Baelen (SP.a) Bevoegd voor informatisering, ontwikkelingssamenwerking, mobiliteit en verkeer. Spreekuur: maandag tot 12 uur. Marleen Kuppens (CD&V) Bevoegd voor woonbeleid, sociale zaken, senioren, vrijwilligerswerk, gehandicaptenen ouderenzorg, informatie en landbouw. Spreekuur: dinsdag van 10 tot 12 uur. Roel Verachtert (CD&V) Bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening, lokale economie en tewerkstelling. Spreekuur: vrijdag van 10 tot 12 uur. Nele Gutschoven (CD&V) Bevoegd voor gezin, jeugd, cultuur en buurt- en wijkontwikkeling. Spreekuur: woensdag van 10 tot 12 uur. Dominiek Vanendert Spreekuur: op afspraak Tel: 0473/ Medische spoeddienst/brandweer 100 Politie 101 Tele-Onthaal 106 Child Focus 110 Europees noodnummer 112 Rode Kruis 105 Antigifcentrum 070/ Dokter van wacht 011/ Inhoud beleid Investeren in verfraaiing openbaar domein 4-5 sociaal & 3de Wereld Herdenking vermoorde missionarissen Lindel euro voor Kom op tegen Kanker 7 milieu & duurzaamheid Bedeling huisvuilzakken 8 de werken Een stand van zaken 9 vrije tijd CC Palethe 10 De bib: lezing Stefan Brijs 11 Subsidies uitzonderlijke cultuurprojecten 12 Cultuurlkalender 13 Sport: krokussportkampen 14 Sport: kwaliteit jeugdsportbegeleiding stijgt euro subsidies voor jeugdwerking 16 Overpelt wordt UIT-partner 17 info Openbaar onderzoek RUP centrum west 18 Dommelslag opent op 18 februari 19 proficiat Meer dan goud 19 Kiosk, gemeentelijk informatieblad. Verschijnt maandelijks. 28ste jaargang 2012 nr. 2. Verantwoordelijke uitgever: Patrick Olijslagers, Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Schepen van Informatie: Marleen Kuppens, Lindelsebaan 170, 3900 Overpelt. Redactie: Gunther Brebels, Kris Classen, Veronic Duysters, Patrick Olijslagers, Kim Schrooten en Lode Vanhelden. adres: Layout en druk: Drukkerij Sleurs, Overpelt. Website gemeentebestuur: met Overpelt om de twee weken op donderdag tussen en 19 uur.

3 Voorwoord Overpelt blijft groeien. Op 1 januari 2012 waren we met Overpeltenaren. Dat is een groei van 1,41 % (+201 inwoners) ten opzichte van Overpelt is daarmee in procenten (afgezien van Herstappe, groei + 3,5%, + 3 inwoners) de tweede sterkste groeipool in Limburg. Ook afgelopen jaar en het jaar daarvoor steeg het aantal inwoners steeds met 200 eenheden. Dat wil zeggen dat we nu al drie jaar na mekaar in de top-3 staan van groeigemeenten in Limburg. Met deze stijging van 1,4 % zitten Overpelt ver boven het Limburgse (+ 0,63 %) en het Vlaamse (+0,73 %) gemiddelde. Over tien jaar bekeken, groeit de Overpeltse bevolking zelfs met maar liefst 13,7 %. Ook hier liggen de cijfers veel hoger dan die van heel Limburg (+ 7 %). Alleen al op het schepencollege van 30 januari jl. werden 14 bouwkavels, 3 woningen, 29 appartementen en 3 nieuwe winkelpanden vergund, terwijl andere dossiers zo goed als vergunningsklaar zijn. Alle feiten wijzen dus op een aanhoudende groei, ook in de toekomst. Naast een stimulerend ruimtelijk beleid zijn de voornaamste redenen van deze groei o.a. het grote aanbod aan jobs op het Nolimpark en de zorgsector (samen goed voor meer dan 8000 jobs) en de aanwezigheid van een belangrijke dienstverlenende sector in onze gemeente, met voorop het onderwijs: In de Overpeltse scholen zitten in totaal zo n 4000 leerlingen, terwijl er slechts 1875 jongeren op schoolplichtige leeftijd wonen in Overpelt. Overpelt is bovendien een erg mooie gemeente met veel - te vaak nog ondergewaardeerde - kwaliteitsvolle open en groene ruimte, met onder andere 600 ha bos, die inmiddels deel uitmaken van Bosland, het grootste bos van Vlaanderen. Samenleven is elkaar de ruimte geven. Onze gemeente heeft gelukkig nog plaats om al die oude en nieuwe Overpeltenaren ruimte te geven en om alle functies (wonen, industrie, recreatie, open ruimte) verder te ontwikkelen. Qua woongelegenheid kunnen er in Overpelt gespreid over tien jaren zo n 1000 bouwkavels aangeboden worden. Ook de woningbouw in het centrum (vooral appartementsgebouwen) is geactiveerd en zal verder gestimuleerd worden. Hoewel Nolimpark nagenoeg volzet is, zijn er nog mogelijkheden tot ontwikkeling voor industriedoeleinden van het zogenaamde oude stort op het kruispunt van de Noord-Zuidverbinding en de expressweg, waarvan thans werk gemaakt wordt. Op toeristisch-recreatief vlak hebben we Dommelslag kunnen uitbouwen tot een toonaangevend zwemcomplexen in de verre regio. Met de uitbreiding die binnenkort geopend wordt, zal dat nog meer het geval zijn. Daarnaast staan we mee aan het roer van de ontwikkeling van Bosland, het grootste en kindvriendelijkste bos van Vlaanderen. Onze gemeente heeft alles in zich om ook de komende jaren verder uit te groeien tot een mooie parel aan de Limburgse kroon. Jaak Fransen, uw burgemeester

4 4 beleid I bestuur Investeren in verfraaiing openbaar domein Op de laatste gemeenteraad van 2011 werd het budget voor 2012 goedgekeurd. Het gemeentebestuur maakt zoals de afgelopen jaren ook nu de keuze om zeker in deze crisistijden geen avonturen aan te gaan en te zorgen voor een gezond financieel kader. Daardoor moet geen overmatige financiële druk afgewenteld worden op de burgers en de ondernemingen. Toch staat er voor meer dan 7 miljoen aan investeringen ingeschreven. Voor het overgrote deel gaan die naar de vernieuwing en verfraaiing van het openbaar domein, de leidraad doorheen de hele legislatuur. Roel Verachtert Schepen van financiën, ruimtelijke ordening, lokale economie en tewerkstelling Het totale gemeentebudget voor 2012 is begroot op bijna 23 miljoen euro waarvan. 2/3 daarvan wordt uitgegeven aan exploitatiekosten. De grootste uitgavepost is de personeelskost (5,6 mio). Bijna 1/3, iets meer dan 7 miljoen euro, gaat naar investeringen. Daarbij wordt met 5 miljoen euro resoluut gekozen voor de verbetering en de verfraaiing van het openbaar domein. Voor verdere investeringen in sport en cultuur gaat 1 miljoen euro naar het Autonoom Gemeentebedrijf. De belangrijkste dossiers zijn de herinrichting van de Oude Markt en renovatie van monumenten (1,6 mio), de heraanleg van de Leopoldlaan (1,8 mio, voor het grootste gedeelte gesubsidieerd weliswaar) en de renovatie van wegen: een gedeelte van de Hoevenstraat en de Langstraat ( ), de Kruisstraat ( ) en de Slagmolenstraat ( ). Voor de beveiliging van de oversteken op de Ringlaan is bijna euro voorzien, voor het buitengewoon onderhoud euro. Er is ook budget voorzien voor de aanleg van de pastorijtuin ( ) en de insteekweg van de Leopoldlaan naar de nieuwe handelszone Den Dries ( ).

5 bestuur I beleid 5 Er worden tevens centen vrijgemaakt voor een nieuwe veegmachine ( ), nieuwe vloeren in het gemeentehuis (90 000) en een nieuwe telefooncentrale (80 000). Tot slot wordt dit jaar euro van de voorziene euro ter beschikking gesteld voor de verdere uitbouw van Bosland. Overpelt aantrekkelijker maken om er te wonen, te leven en te werken was en is nog steeds de rode draad in het beleid. In het gemeentelijk structuurplan (2008) werden de krijtlijnen vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van Overpelt. De Centrumvisie (2010) geeft aan in welke richting wij Overpelt-Centrum willen zien ontwikkelen. Het zijn twee zeer belangrijke beleidsdocumenten. Maar er zijn ook concreet projecten gerealiseerd. Een vijfde van de gemeentewegen zo n 30 kilometer - kreeg een renovatiebeurt. In de tuinwijk van Overpelt-Fabriek (fase 1) en in Holheide (fase 2) ging het zelfs om heel grondige vernieuwingen. Een belangrijk gedeelte van de voetpaden in Overpelt-Centrum werd aangepast met het oog op de toegankelijkheid. Het binnengebied van t Pelterke werd volledig heraangelegd, de speeltuin uitgebreid met extra speeltuigen. Dat deze inspanningen vruchten afwerpen, is ook al gebleken: eind 2010 won de gemeente de Groene Lente - prijs van de Vereniging voor Openbaar Groen voor de verfraaiing van de rotondes op de Ringlaan. Tot slot is de grootste investering ongetwijfeld de bouw van de serviceflats geweest. Een investering die het begin was van de realisatie van een echte seniorencampus in het centrum. Binnenkort start hiervan de volgende fase, wanneer de gemeente samen met Immaculata een dienstencomplex zal oprichten, waarin zowel de uitbreiding van het Rusthuis Immaculata, het lokaal Dienstencentrum als het Sociaal Huis ondergebracht worden. Bij dit alles is er inzake financiën steeds consequent gekozen voor enerzijds het behoud van de lage belastingtarieven de 2de laagste van Limburg en anderzijds waakzaamheid over de evolutie van de schulden. Niettemin slagen we er in om toch heel wat projecten te realiseren. Daaruit kunnen we concluderen dat onze gemeentefinanciën gezond zijn.

6 6 sociaal t huis I Peltanusstraat 9 I 3900 Overpelt I tel I Infonamiddag Nooit te oud om te leren Veiligheids- en preventietips voor 50-plussers Onveilige situaties en valkuilen komen in onze complexe samenleving meer dan ooit voor. We worden overspoeld door een aanhoudende stroom van slecht nieuws over zakkenrollers, handtasdiefstallen, inbraken, vechtpartijen, verkeersongevallen, Dankzij de groeiende informatie- en communicatietechnologie bereikt nieuws over criminaliteit en onveiligheid ons steeds sneller via steeds meer media. Anderzijds zijn de contacten met de buren en buurtbewoners afgenomen en leeft iedereen steeds meer op zichzelf. Dit alles kan een toenemend onveiligheidgevoel bij senioren in de hand werken. Maar je kan als individu ook zelf een tandje bijsteken in het vergroten van je eigen veiligheid, veiligheidsgevoel en welbevinden. We hebben het dan over de veiligheid in ons eigen huis maar ook op de weg met de wagen of de fiets. Hoe je dit precies doet, leren we je tijdens de infosessie Nooit te oud om te leren. Missiefeest, Congolese Mis, Herdenking in Lindelhoeven Samen met Geert Van Hoof, verbonden aan de politiezone Hano, gaan we op zoek naar eenvoudige handelingen en praktische tips om onze eigen veiligheid te bevorderen en criminaliteit en ongevallen te voorkomen. Wanneer : maandag 12 maart van tot uur Locatie : CC Palethe, Jeugdlaan 2 te Overpelt Deelname is gratis! Inschrijven bij Lode Vanhelden van de welzijnsdienst van het Sociaal Huis, tel , uiterlijk voor woensdag 7 maart 12. Dag van de Zorg: kijk, doe, voel en ontdek het Mariaziekenhuis op een heel andere manier Zeven jaar geleden zette het Mariaziekenhuis in Overpelt de deuren voor het eerst open, en nu doen ze dat opnieuw. Er zijn ondertussen heel wat nieuwigheden die u kunt ontdekken! Want ze bouwen en verbouwen om een eigentijds en modern ziekenhuis te blijven. De medewerkers en artsen geven elke dag het beste van zichzelf, en dat willen ze u graag laten zien. Kijk, doe, voel en ontdek het Mariaziekenhuis op een heel andere manier! Welkom van 10 uur tot 17 uur op 18 maart! Meer info: Meer info: Missionarissen... uit de geschiedenis van Overpelt zijn ze niet weg te denken. Ze hebben een groot stuk van hun leven gegeven of doen dat nu nog, voor de wereldkerk, hoofdzakelijk in ontwikkelingslanden. Zij waren of zijn één met hun volk, echt iemand van hen. Ze zetten zich in op het vlak van onderwijs, voeding, ontwikkeling vooral voor hen die op dit vlak het meest kwetsbaar zijn of waren. Twee onder ons hebben dit bekocht met de dood. Precies 50 jaar geleden werden de paters Michel Vanduffel en Theo Schildermans in Kongolo door rebellen op koelbloedige wijze vermoord omdat ze, ook in de moeilijkste omstandigheden, bij hun mensen wilden blijven. Dat wil de Missiegroep Lindelhoeven op 12 februari gedenken. Tegelijkertijd wil zij een eerbetoon brengen aan al die Overpelter missionarissen die voor al die mensen het beste van hun leven hebben gegeven. U bent daar dan zeer welkom! Op het programma: om u Congolese Mis in de Sint-Corneliuskerk opgeluisterd door het Afrikaans koor Arc-en-Ciel uit het Brusselse (12 koorleden) aansluitend korte herdenking van de moord op de 2 Paters bij de gedenksteen in de Pater Schildermansstraat Nadien van tot 18 u missiefeest met infostand, tussen en 14 uur een heerlijke warme maaltijd met soep, meerdere soorten vlees bij een gepast sausje, vis en een smakelijk nagerecht. U kan ook gewoon genieten van een drankje, een stuk taart, een mooie tombola, verkoop van bloemstukjes, handwerk enz... dit alles in parochiezaal Den Drossaerd Alleen voor de warme maaltijd dient u te reserveren: 18 euro voor volwassenen, 7 euro voor kinderen van 6-12 j. en 2 euro voor kleuters van 3-6 j. > stort dan liefst vóór 5 februari het nodige bedrag op rekening nr IBAN: BE van missiecomité Lindelhoeven; vermeld in de mededeling: warm buffet a a n t a l p e r s o n e n :... à 1 8 e u r o,... à 7 euro,... à 2 euro > U kan ook vóór 5 februari telefonisch reserveren op het nr. 011/ of op het nr. 011/ Dank voor uw steun aan zinvolle missieprojecten!

7 sociaal 7 Onze najaarsactie Steunfonds Filippijnen Speculaasverkoop aan parochiekerken in 2011 Een jaar vliegt voorbij, maar ook onze najaarsactie is dit jaar voorbij gevlogen. Niet alleen in de tijd, maar ook de koeken vlogen bijna letterlijk de deur uit. We moeten ons bij deze verontschuldigen bij al degenen die er geen meer konden kopen na het tweede weekend aan de kerken. Kruip mee in de rugzak van Marie-Louise Stesses De Overpeltse huisvrouw Marie-Louise Stesses vertrok op 1 september 2010 met de fiets op vredesmissie richting het nazivernietigingskamp Auschwitz in Polen. Ze legde die trip van ruim km af in veertig dagen en nam ter plaatse deel aan een internationale vredesceremonie ter nagedachtenis van de kinderen die omgekomenen zijn in WOII en voor kinderen die vandaag nog altijd slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Marie-Louise is lid van War Child, een vereniging die begaan is met het lot van kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog. Think Global Act Local nodigt haar uit voor een boeiende vertelavond over haar belevenissen en ervaringen tijdens haar tocht. Tevens zal zij de werking van War Child uitgebreid toelichten. Dat succes hebben we natuurlijk niet alleen aan vele helpende handen te danken, maar ook aan de kwaliteit van die lekkere speculaas van De Wroeter in Kortessem. We verkochten 2300 pakjes koeken op 2 weken tijd. Evenveel als vorig jaar, maar dit jaar vooral aan de kerken, en minder in vrije verkoop. De voorlopige opbrengst dit jaar bedraagt 2884,10 euro. Voor de kerk van Overpelt- Centrum werd voor 350 euro verkocht, in Overpelt-Holheide voor 195 euro, waardoor de verkoop in beide kerken goed vooruitging, hetgeen deels verklaard kan worden door het extreme winterweer tijdens de actie van vorig jaar. De totale opbrengst zal nog voor het einde van het jaar overgemaakt worden aan de boerenorganisatie op de Filippijnen. Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen die geholpen of gesteund heeft!! Wanneer : donderdag 9 februari 2012 om uur in CC Palethe (muzezaal) Inkom : gratis Organisatie : Think Global Act Local i.s.m. de Overpeltse derdewereldraad Voor meer info : dienst Ontwikkelingssamenwerking, , Overpelt schenkt euro aan Kom op tegen kanker De werkgroep Overpelt komt op tegen Kanker organiseerde afgelopen jaar weer haar tweejaarlijkse ontbijtactie op Moederdag. Nadat alle centen in en uit geteld waren, gaf de teller de som aan van euro. Dat bedrag werd op het gemeentehuis officieel overhandigd aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.

8 8 milieu & duurzaamheid Warm Limburg: nieuwe provinciale energiecampagne Bedeling huisvuilzakken 2012 De provincie Limburg, Dubolimburg, Infrax en de limburgse gemeentebesturen organiseren samen met een hele reeks partners vanaf 2012 een nieuwe energiecampagne rond verwarming. Het doel is alle Limburgers warm te laten lopen voor zowel energiezuinige als groene verwarmingssystemen en hen de weg te wijzen naar bestaande subsidiekanalen. De campagne wil zo volledig mogelijk zijn: zowel nieuwbouw, renovatie als bestaande installaties komen aan bod. De verwarmingscampagne loopt 3 jaar ( Het is meteen ook een belangrijke actie van de provincie Limburg die kadert binnen haar ambitie Limburg gaat klimaatneutraal. 27 februari 2012 van tot uur Parochiezaal Holheide Bremstraat februari 2012 van tot uur Parochiezaal De Schakel Leukenstraat februari 2012 van tot uur Buurthuis t Heserke Heesakkerstraat februari 2012 van tot uur Buurthuis Haspershoven Leenzaalstraat 8 INFOAVONDEN ENERGIEZUINIG VERWARMEN In heel Limburg organiseert de provincie, in samenwerking met Infrax en de Limburgse gemeentebesturen, 3 verschillende infoavonden waar je als particulier alles verneemt over energiezuinig en groen verwarmen. In de zone Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt worden deze op volgende data georganiseerd: Energiezuinig verwarmen in nieuwbouw: dinsdag 21 februari 2012 om 19u30 in de Muzezaal van CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt Energiezuinig verwarmen bij renovatie: dinsdag 28 februari 2012 om 19u30 in de patio van het gemeentehuis van Neerpelt, Kerkplein 1, 3910 Neerpelt (ingang via Kerkstraat) Hoe kan je energiezuinig verwarmen met een bestaande installatie: dinsdag 6 maart 2012 om 19u30 in De Posthoorn, Groenstraat 6, 3930 Hamont-Achel. Meer info De verwarmingscampagne heeft een eigen website waarop je antwoorden vindt op de meest gestelde vragen over verwarming. Daarnaast vind je er ook de kalender van de infoavonden of de adressenlijsten van geëngageerde installateurs en architecten. Voor nog meer informatie kun je terecht bij het Energieadviesloket, tel (zonaal tarief) of mail naar limburg.be. 1 maart 2012 van tot uur Parochiezaal Den Drossaerd Parkstraat 21 Kies jij ook voor een straat zonder afval? Mobibus: interactieve verkeersopvoeding voor het middelbaar Van 13 tot 17 februari en van 27 februari tot 2 maart 2012 organiseert het gemeentebestuur van Overpelt in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Overpeltse secundaire scholen het project Mobibus. Mobibus is een interactieve tentoonstelling in een omgebouwde bus met verkeers- en mobiliteitseducatie voor leerlingen van tweede graad secundair onderwijs, weet schepen van mobiliteit en verkeer Patrick Van Baelen. In de Mobibus laten speciale effecten, moderne snufjes, ludieke filmpjes en games de leerlingen op een onvergetelijke manier nadenken over thema s als duurzame mobiliteit, zichtbaarheid, veilig de dode hoekproblematiek en veilig op fiets en bromfiets. Een lesgever van de VSV begeleidt hen tijdens de ontdekkingstocht. Heb jij ook genoeg van al dat vuil op en naast de straat? Trek alvast een fluovestje aan en neem de grijper in de hand, want ook in 2012 trekken we weer samen ten strijde tegen zwerfvuil tijdens de jaarlijkse actie Straat.net. Wil je als school, vereniging of gewoon met een hoopje vrienden een tandje bijsteken voor een beter milieu en een propere buurt? Dan kan je je tot 29 februari 2012 inschrijven bij je gemeente. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart trekken we dan collectief de straat op om de gemeente vrij te maken van rondslingerende rommel en afval. Je krijgt van je gemeente een straat om op te ruimen, waarbij je 15 euro per opgeruimde kilometer kan verdienen. De organisatoren van de actie, Limburg. net in samenwerking met OVAM, voorzien het nodige opruimmateriaal. Meer info of inschrijven via /

9 info 9 Binnenkort op reis? Maak dan tijdig uw identiteitsdocumenten in orde! Indien u als volwassene reist binnen Europa is het voldoende uw identiteitskaart mee te nemen. Plant u een reis buiten Europa, hou er dan rekening mee dat u een paspoort en eventueel visum nodig heeft. Let wel, sommige landen vragen dat deze documenten nog een bepaalde tijd geldig zijn. U kan via alle info vinden omtrent de nodige documenten en termijnen. De grote werken: gedwongen winterstop De werken zowel aan de Oude Markt als de Leopoldlaan zijn steeds goed kunnen opschieten. Met de komst van de koudegolf is men echter op beide plaatsen toe aan een gedwongen winterstop. Leopoldlaan: riolering en nutsleidingen De rotonde is zo goed als klaar. Er moet nog afgewerkt worden en 2de helft van maart kan de toplaag asfalt aangebracht worden op de aanrijstroken. Intussen is men volop bezig met de riolering en de nutsleidingen tussen de rotonde en de spoorweg aan de kant met de even huisnummers. Voor de riolering wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Dat wil zeggen dat de mensen langs de Leopoldlaan afvalwater en regenwater niet meer samen in de riolering mogen laten lopen. Bij de werken horen ook veel noodzakelijke verplaatsingen en vernieuwingen van nutsleidingen. Dit is een ingewikkeld werk. Er moeten een grote hoeveelheid leidingen/kabels (water, gas, elektriciteit, belgacom, telenet, verlichting, glasvezel: in totaal een 14-tal) op hun definitieve plaats gelegd worden. Het moet dan wel minstens 4 graden zijn. Heraanleg Oude Markt Op 11 januari zijn de werken gestart aan de zuidelijke zijde van de Oude Markt. De aanleg van de nieuwe gasleiding is nagenoeg afgerond. Deze klus werd dus binnen de voorziene 14 dagen geklaard. Aan de noordelijke kant van de Dexia-bank tot aan de Kloosterstraat en aan de zuidelijke zijde van de Kloosterstraat tot aan de Peltanusstraat werd alvast een strook fundering aangelegd om een goede toegankelijkheid voor de voetgangers te verzekeren. Het zwaartepunt van de werken verplaatst zich nu stilaan naar de aanleg van de fontein en de reconstructie van de kiosk op het plein zelf. Daarna komt de zijde van de Dorpsstraat aan de beurt. Al bij al zitten de werken, waarvoor 120 werkdagen voorzien zijn, uitstekend op schema. Voor een identiteitskaart (12 euro) heeft u één pasfoto met witte achtergrond nodig, voor een van een paspoort (71,5 euro) twee. Voor kinderen jonger dan 12 is de Kids-ID nodig binnen Europa. Enkel de ouder of voogd van het kind kan dit reisdocument aanvragen. Kostprijs 3 euro en 1 pasfoto met witte achtergrond. Reist u met uw minderjarig kind buiten Europa, dan moet u voor hem/haar een paspoort aanvragen. U brengt daarvoor 2 pasfoto s mee. Kostprijs 41,5 euro. Als u een andere nationaliteit dan de Belgische bezit, moet u zelf voor een geldig reisdocument zorgen. Dit moet gebeuren via uw consulaat of ambassade. Vraag uw identiteitsdocumenten tijdig aan. De wachttijd bedraagt steeds zo n twee weken. Voor aanvragen en verdere info kan u terecht bij de centrale balie van het gemeentehuis, elke werkdag van 8.30 uur tot uur, op donderdag bijkomend van tot uur en op vrijdag van tot uur. Op www. overpelt.be kan u via de Digi-Balie een afspraak maken voor de aanvraag van een Kids-ID of reispaspoort. U kan voor verdere vragen of een eventuele afspraak ook contact opnemen met de centrale balie op het nummer 011/ Nog geen kaartlezer voor uw identiteitskaart? Kom er dan gerust eentje halen! Sinds Nieuwjaar is de dienstverlening van het gemeentebestuur veranderd. De bedoeling: u moet minder naar het gemeentehuis komen en als u toch komt, wordt u aan de centrale balie gerichter geholpen. Dat bespaart iedereen een hoop tijd. Wie echt tijd wil sparen, gebruikt de digibalie op de nieuwe website Daar kan u aanvragen doen van thuis uit. Wat u nodig hebt om gebruik te kunnen maken van de het nieuwe e-loket, is een pc en een kaartlezer om uw elektronische identiteitskaart te lezen. Zo kunnen heel wat aanvragen onmiddellijk en automatisch behandeld worden. Voor de gezinnen die nog geen kaartlezer hebben: u kan er eentje gratis komen afhalen (zolang de voorraad strekt) aan het onthaal van het gemeentehuis en dit tijdens de openingsuren van de centrale balie: Maandag tot donderdag van 8.30 tot uur; Donderdag ook van tot uur; Vrijdag van al 7.00 uur tot uur.

10 I CC Palethe 10 Jeugdlaan 2 I 3900 Overpelt I tel.: I fax: 011/ I I I cultuurcentrum Palethe programma februari 2012 kunstcafé: Chris Dusauchoit: Wild van Afrika Donderdag 16 februari uur Kassa: a 5 Chris Dusauchoit leerde het leven in de Zuid-Afrikaanse parken echt kennen dankzij de vele opnames voor Dieren in Nesten. Hij vertelt aan de hand van zelf gemaakte foto s waarvan hij zelf achterover viel en valt. Humor: Gino Sancti: 13 jaar best of Vrijdag 10 februari uur Kassa: a 12 Voorverkoop: a 10 Abo/-26/+55: a 8 13 jaar: ideale aanleiding voor Han Coucke & Frank Van Erum om als populair cabaretduo over de schouder te kijken naar hun vijf avondvullende comedyshows tot nu toe: van het marginale Holebi tot de kaskraker V.I.P. Roots: Barrelhouse (NL) Doghouse Sam and his Magnatones (B) Vrijdag 24 februari uur Kassa: a 12 Voorverkoop: a 10 Abo/-26/+55: a 8 De sound van Barrelhouse (NL) is bluesy en soulful, hypnotiserend en ontroerend in de ballads, dan weer uitbundig swingend in de up tempo nummers. De blues van de nieuwe sensatie van de lage landen Doghouse Sam and his Magnatones (B) wordt puur en rauw geserveerd. Programma februari: Theater/Muziek: Karl Vannieuwkerke & les Suppapes: Helden in de sport Zondag 12 februari uur Kassa: a 16 Voorverkoop: a 14 Abo/-26/+55: a 12 Helden in de sport is een humoristische én muzikale trip door de geschiedenis van de sport. Van Muhammad Ali over Mc Enroe tot Merckx. van Tiger Woods over Pélé tot Michael Phelps. Rijke archiefbeelden in een verrassend scenario. Beeld, muziek en Karl in perfecte harmonie op de planken. Wo. 1/ uur: CINE PELT: Rango Do. 2/ uur: KUNSTCAFE: Walter Zinzen: Het andere Afrika Zo. 5/ uur: FAMILIE: Symfollies: Groot feest in het dorp Vr. 10/ uur: HUMOR: Gino Sancti: 13 jaar best of Zo. 12/ uur: THEATER/MUZIEK: Karl Vannieuwkerke en les Supappes: Helden in de sport Do. 16/ uur: KUNSTCAFE: Chris Dusauchoit: Wild van Afrika Za. 18/ uur: THEATER: Peter De Graef & Ensemble Leporello: Zielsverwanten Vr. 24/ uur: BLUES: Barrelhouse (NL) Doghouse Sam and his Magnatones (B) Za. 25/ uur: MUZIEK: Belle Perez: Shake it out! Theater: Peter De Graef en Ensemble Leporello: Zielsverwanten Zaterdag 18 februari uur Vier uitmuntende acteurs maken tekst van Goethe springlevend. De Graef bewerkte Goethes filosofische roman tot een ijzersterke tekst met heldere dialogen en knappe citaten. Els Olaerts, Dirk Opstaele, Mieke Laureys en David Cantens zetten erg knappe acteerprestaties neer. Kassa: a 12 Voorverkoop: a 10 Abo/-26/+55: a 8 EXPO in CC Palethe 10/02 tot 02/03: Louis Van der Beesen Zuid-Europa levert voor Louis Van der Beesen de perfecte motieven van mensen in licht en schaduw, zee, strand, markten, die zijn schilderijen zonnig en briljant maken. Louis geniet terecht grote internationale erkenning. Bij zijn overlijden in 2009 schonk Louis zijn volledige collectie kunstboeken aan de Overpeltse bib. Deze kan je tijdens de duur van de expo zien in de bib. Tot 8/2: Fotografiecircuit: Robert Van Brustum 10/2 7/3: Fotografiecircuit: Luc Van den Bosch

11 De BIB I Jeugdlaan 2 I tel I bibliotheek I 11 Lezing: Stefan Brijs vertelt Vrijdag 2 maart uur Eind vorig jaar verscheen Post voor mevrouw Bromley, de langverwachte nieuwe roman van de Limburgse succesauteur Stefan Brijs. Brijs brak in 2005 door met zijn roman De engelenmaker, waarvoor hij meerdere prestigieuze literaire prijzen ontving. Op vrijdag 2 maart verzorgt Stefan Brijs een lezing in CC Palethe over zijn nieuwste roman. De Limburgse succesauteur Stefan Brijs, brak in 2005 door met zijn roman De engelenmaker waarvan de vertaalrechten aan meer dan tien landen zijn verkocht. De roman werd ook bekroond met diverse literaire prijzen, zoals de Gouden Uil Prijs van de Lezer 2006, de Vijfjaarlijkse Prijs voor Proza van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen letterkunde 2006, de Boek-delenprijs 2007 en de Euregio-Schüler-Literaturpreis en genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2006 en de AKO Literatuurprijs Einde vorig jaar verscheen de langverwachte nieuwe roman van Stefan Brijs, Post voor mevrouw Bromley. Op vrijdag 2 maart verzorgt Stefan Brijs om uur een lezing in CC Palethe hierover. Hij zal er o.a. vertellen over de totstandkoming van zijn jongste roman. Deze lezing wordt georganiseerd door de bibliotheken van Overpelt, Neerpelt, Hechtel-Eksel, Lommel en Hamont-Achel. Leesclub De leden van de Noord-Limburgse leesclubs lezen samen zijn nieuwe roman, waarna ze de auteur er de nodige vragen over kunnen stellen. De Overpeltse leesclub bespreekt Post voor mevrouw Bromley van Stefan Brijs op dinsdag 14 februari om uur in de Overpeltse bib. De toegangsprijs voor deze exclusieve lezing bedraagt 5 euro. Inschrijven voor de lezing of de leesclub kan in CC Palethe of in de bibliotheek van Overpelt Collectie kunstboeken Louis van der Beesen te zien in bib Ineke Rijken, de weduwe van de kunstenaar Louis van der Beesen schonk de collectie kunstboeken van haar man aan onze bibliotheek. Dit was de wens van haar man. Hij wilde de collectie zo toegankelijk maken voor het publiek. De bibliotheek is hen hier zeer dankbaar voor. De collectie bevat een 120-tal kunstboe- ken. Het gaat hierbij zowel om praktische handboeken als om theoretische boeken over verschillende kunststromingen. Deze boeken vind je in de bibliotheek vanaf 10 februari. De werken van Louis van der Beesen worden in CC Palethe tentoongesteld van 10 februari tot 2 maart, en dit tijdens de kantooruren.

12 12 I cultuur Jeugdlaan 2 I tel. 011/ I I cultuurdienst overpelt Subsidies voor uitzonderlijke culturele projecten Het gemeentebestuur verleent ook dit jaar subsidies aan cultuurprojecten die passen binnen het gegeven gemeenschapsvorming en de normale werking van de vereniging overstijgen. Overpelt voorziet hiervoor binnen haar begroting cultuur een speciale post. De activiteit moet zich begeven buiten de normale werking van de vereniging en moet open staan voor iedereen. Overpelt wil door middel van het Cultuurbeleidsplan zoveel mogelijk mensen bijeenbrengen door middel van cultuur en hen stimuleren om meer gemeenschap te vormen. Vandaag gebeurt dat al heel goed door de talrijke socio-culturele verenigingen. Het gemeentebestuur wil daar een schepje bovenop doen. Schepen van cultuur Nele Gutschoven: We merken dat grotere en uitzonderlijke projecten van verenigingen die buiten de normale werking van een vereniging vallen - blijven steken in goeie bedoelingen en uiteindelijk afketsen door het hoge kostenplaatje. Het gemeentebestuur wil die verenigingen een duwtje in de rug geven door een financiële ondersteuning, in de vorm van projectsubsidies. Vlug inschrijven! Overpelt geeft binnen dit kader maximaal per project per jaar. Hetzelfde project kan maximaal vijf jaar na elkaar worden ondersteund. Het kan zowel gaan om projecten met ontspannende, informatieve, kunstzinnige, creatieve of cultuurhistorisch karakter. Verenigingen of groeperingen die een aanvraag willen indienen, kunnen zich richten tot de dienst cultuur. Activiteiten van het tweede semester van 2012 worden uiterlijk op 31 maart verwacht, dossiers voor het eerste semester van volgend jaar moeten daar uiterlijk op 30 september binnenkomen. Valentijn Tedere vingertoppen Strelend over mijn kaak, een spoor van ijzig vuur verspreidt zich centimeter voor centimeter over mijn huid mosgroen ontmoet oceaanblauw en versmelt tot mosblauwoceaangroen je adem blaast zachtjes over me heen, probeert me iets te vertellen dat ik niet begrijp maar dat maakt niet uit houd van me net als in de sprookjes houd van me want jij bent de prins uit mijn dromen Lieze Mondelaers Dorpsdichter Overpelt staat buurtinitiatieven met raad en daad bij Wat is er beter om de sfeer in de buurt te bevorderen dan de organisatie van een buurtfeest, nieuwjaarsdrink, speelstraat, barbecue of andere leuke activiteit. Overpelt stelt in het project Wijk Up een waslijst aan ondersteuningsmaatregelen voor die het buurten bij de organisatie van hun activiteiten naar hun zin maken. Ondersteuning logistiek, door materialen uit de uitleendienst ter beschikking te stellen. Ondersteuning financieel, door het systeem van buurtsubsidies. Ondersteuning in de uitwerking van een leuk programma, door cultuur op buurtfeesten en zelfs ondersteuning op administratief vlak met het ter beschikking stellen van een verenigingsloket. Op donderdag 9 februari om uur nodigen we alle buurtverenigingen uit voor een overlegvergadering in CC Palethe. We overlopen er alle mogelijkheden die het gemeentebestuur biedt als ondersteuning van buurtinitiatieven. Hatrtelijk welkom!

13 cultuurkalender februari 2012 Beter samen leven en sociale samenhang Do Ziekenzorg Holheide u Creanamiddag in zaal Holheide (ook op 16.02) OKRA u Dansnamiddag in t Pelterke (ook op ) Hartpatiëntenvereniging u Ontspanningsnamiddag (ook op ) KAV Centrum u Handwerk: borduren en weven in t Pelterke KVLV Lindel-Hoeven u Bloemschikken in den Drossaerd Volkstuinen Overpelt u De eerste werkzaamheden in serre en bak in CC Palethe Vr PIO u Algemene vergadering in TIO Wijngilde De Bogerd u Gildewinkel (Schoolstraat 1) open: aanschaf producten en info wijn maken ook op 10 en Landelijke Gilde Lindel-Hoeven u Ledenfeest in den Drossaerd Wijngilde De Bogerd u Cursus blind proeven en geuren herkennen in commerciële wijnen in lokaal Wijngilde Za KWB Centrum u Pelter Buurtquiz in t Pelterke Zo Natuur- en Vogelwerkgroep Overpelt u Boswandeling in den Brand Hechtel Natuurpunt u Natuuruitstap De Vloeiweiden en de Watering Lommel-Kolonie Ma KVLV Lindel-Hoeven u Turnen in sportzaal lagere school Lindel (ook op ) KVLV Lindel-Hoeven u Zumba in sportzaal lagere school Lindel (ook op ) Wo Gemeentelijk Buurtopbouwwerk u Buurtmaaltijd Lindel-Hoeven in den Drossaerd Ziekenzorg Centrum u Hobbynamiddag in t Pelterke (ook op 22.2) Hartpatiëntenvereniging u Ontspanningsnamiddag in Neerpelt KAV Centrum u Koken: verrines en lepelhapjes in Mater Dei KAV Lindel-Hoeven u Bloemschikken in den Drossaerd KVLV Lindel-Hoeven u Zumba in sportzaal lagere school Lindel (ook op ) Do VOMS u Lezing door Elianne Rommers KWB Lindel-Hoeven u Cursus EHBO in den Drossaerd KVLV Lindel-Hoeven u Jong KVLV: Stijladvies in den Drossaerd Markant u Bijwonen lezing Jan Leyers - Hasselt Za Natuur- en Vogelvrienden Overpelt u Gewestfeest in t Pelterke Natuurpunt u Info-avond en fotopresentatie: Het natuurgebied De Biesbosch in CC Palethe Zo Natuur- en Vogelwerkgroep Overpelt u Natuurwandeling Hageven Neerpelt Parochieraad Lindel-Hoeven u Missiefeest in Kerk Lindel en den Drossaerd Natuur- en Vogelwerkgroep Overpelt u Algemene Vergadering Ma Markant u Workshop: Puur zilver, door Agy Claessen in CC Palethe Di Mival Overpelt u Info: Seniorenhuis in CC Palethe Oud-leerkrachten Mater Dei u Workshop juwelen maken in Mater Dei KAV Holheide u Bapas: lepelhapjes en verrines in zaal Holheide (ook op ) Wo Ziekenzorg Centrum u Algemene Vergadering in t Pelterke KAV Centrum u Bloemschikken KAV Lindel-Hoeven u Kruidenworkshop in den Drossaerd Do Gemeentelijk Buurtopbouwwerk u Buurtmaaltijd Fabriek in de Schakel KVLV Lindel-Hoeven u Kookles: bij de koffie in den Drossaerd KWB Centrum u Samen koken met de KWB in leskeuken Mater Dei Vr Kon. Fanfare Nut en Vermaak u Academische zitting 125 jaar Kon. Fanfare Nut en Vermaak Wijngilde De Bogerd u Info-avond: doorgedreven gedeelde totaal-ontzuring van wijnen in lokaal wijngilde Zo Natuurpunt u Uitstap Schouwen-Duiveland (NL) Natuur- en Vogelwerkgroep Overpelt u Wandeling Veldhoven (Bocholt) Di KVLV Lindel-Hoeven u Crea: een tasje haken in den Drossaerd Vr KWB Lindel-Hoeven KWB-weekend Nieuwpoort (tot 26.02) Za Accordeonclub Dutmala u Clubfeest Zo Natuur- en Vogelvrienden Overpelt u Natuurwandeling locatie nog te bepalen Natuur- en Vogelwerkgroep Overpelt u Wandeling De Maten Lommel Di Hartpatiëntenvereniging u Algemene Vergadering KVLV Lindel-Hoeven u Workshop: Breien en naaien voor beginners in den Drossaerd Gezinsbond u Infoavond: Energie besparen op grootmoederswijze in t Pelterke Wo KAV Lindel-Hoeven u Koken: Whoopi pies in den Drossaerd Surf naar voor meer UiTtips

14 14 I sport Sportcentrum De Bemvoort I Jeugdlaan 8 I 3900 Overpelt I tel.: I I SPORTdienst Sport voor iedereen De sportdienst heeft de komende maanden (tot 1 juni) heel wat leuke sportactiviteiten op het programma staan. Alle activiteiten vinden plaats in het sportcentrum. Je kan daar ook inschrijven. Er zijn geen lessen op feestdagen en tijdens schoolvakanties. Instappen is steeds mogelijk! Taiji maandag van 9.30 tot uur Prijs: 5 per les Netbal maandag van 9.00 tot uur en/ of woensdag van tot uur Prijs: 20 tot juni 1x per week Prijs: 30 tot juni 2x per week Linedance dinsdag van tot uur Prijs: 4 per les Zumba dinsdag van tot uur Prijs: 4 per les Figuurtraining woensdag van 9.00 tot uur Prijs: 3 per les Onderhoudsgym woensdag van tot uur Prijs: 3 per les Yoga donderdag van 9.30 tot uur Prijs: 4 per les Figuurtraining NIEUW! vrijdag van 9.00 tot uur Prijs: 3 per les Start to run donderdag van tot uur Locatie: Heesakkerheide Overpelt Gezondheidswandelen (5 km) dinsdag en/of donderdag van tot uur Sportwandelen (8 km) dinsdag en/of donderdag van tot uur Locatie: Heesakkerheide Overpelt Contactpersoon: Annick Van Deursen, Krokussportkampen 2012 Lagere school Maandag 20, dinsdag 21 en donderdag 23 februari organiseert de Overpeltse sportdienst een sportkamp voor kinderen van de lagere school. De lessen vinden plaats in sportcentrum De Bemvoort, telkens van tot uur. Er komen verschillende sporten aan bod zoals: voetbal, turnen, handbal, dansen, new games, basketbal, hockey, tafeltennis, enz. Prijs sportkamp lager onderwijs: 30 euro (incl. verzekering) Kleuters ( ) Woensdag 22 en vrijdag 24 februari komen de kleuters aan hun trekken. Zij kunnen komen sporten van 9.00 tot uur. Op het programma staat: dans, turnen, new games, klimmen en klauteren, balvaardigheid, spelen, knutselen, enz. Prijs sportkamp kleuters: 12 euro (incl. verzekering) Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf NU in sportcentrum De Bemvoort of online op (Digitale Uit-balie/activiteiten). Contactpersoon: Ine Hendriks Volzet! Shake (12 16 jaar) ZATERdag 18 februari: Ijshockey in Luna s Ijsstadion Lommel Prijs: 5,00 (incl. materiaal, verzekering) Vertrek aan sportcentrum De Bemvoort: 9.30 uur. We zijn terug omstreeks uur. Voor het vervoer doen we beroep op bereidwillige ouders! De ouders die op voorhand verwittigen dat ze willen rijden, ontvangen een forfaitair bedrag voor het vervoeren van 4 deelnemers van de Shake.. Contactpersoon: Ine Hendriks, Inschrijven vóór 16 februari 2012 in sportcentrum De Bemvoort of online (www.overpelt.be -> Digitale Uit-balie/activiteiten)

15 sport I 15 Bowling met je kleinkinderen Donderdag 23 februari om uur Deze activiteit vormt een ideale gelegenheid om op een plezante manier te bewegen, samen met je kleinkinderen! Iedereen kan vrij kiezen om één of meerdere spelletjes mee te spelen. Voor het bowlen trekken we naar bowlingcentrum Antares (Vreyshorring, Lommel). We spreken af om uur in bowlingcentrum Antares. De prijs bedraagt 5 voor twee spelletjes, kleinkinderen (3-18 jaar) betalen 2,00 per spelletje. Inschrijven voor deze leuke activiteit kan in het sportcentrum (contactpersoon: Annick Van Deursen). Kwaliteit Overpeltse jeugdsportbegeleiding stijgt sterk Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan positief Overpelt heeft voor de periode een sportbeleidsplan geschreven. Dit plan is opgebouwd rond vijf belangrijke pijlers: ondersteuning van de sportverenigingen, aandacht voor de anders georganiseerde sportbeoefening, aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid, meerjarenplanning voor de sportinfrastructuur en het verkrijgen van een impulssubsidie voor de kwaliteitsverhoging van jeugdsportbegeleiders. Het afgelopen jaar maakte de Overpeltse sportdienst een tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan, in de helft van het parcours. Daaruit bleek dat al heel wat doelstellingen al werden uitgevoerd op gebied van sport. Zo bleek ondermeer dat de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding sterk is gestegen door financiële ondersteuning via het subsidiesysteem. Tussen 2008 en 2010 kwam dit neer op een totale subsidie van ,55 euro. Het aantal gekwalificeerde trainers (trainers met diploma) bedroeg in 2010 minstens 60% en is nog altijd stijgende (vertrokken van 50%). Minstens 1/3de van de sportclubs hebben ondertussen een jeugdsportcoördinator. Er was financiële ondersteuning voor het samenwerkingsverband Sint Oda LRV. Door dit project is er de mogelijkheid voor hippotherapie binnen de bestaande gemeentelijk ruiterinfrastructuur. Daarenboven werd in 2009 de oude sporthal in een nieuw jasje gestoken door de aanleg van een nieuwe verende sportvloer en de herstelling van het dak. Tot slot was er de aanleg van een looplussenbos op het gemeentelijk park Heesakkerheide. Uiteraard staat de komende jaren op sportgebied nog heel wat te gebeuren. Op het programma staat onder meer nog de Finse piste die dit jaar gerealiseerd wordt, het vernieuwen van de accommodatie van K. Metallic tennis en de renovatie van de oude kleedkamers in De Bemvoort. Wil je graag meer informatie omtrent de tussentijdse evaluatie? Je kan ze vinden onder de categorie sportbeleidsplan van de rubriek sport in Overpelt (toerisme en vrije tijd) op Teutenbosloopcriterium Overpelt Zondag 12 februari Op zondag 12 februari vindt aan de terreinen van de Es (Holvenstraat) de Overpeltse manche van het Teutenbosloopcriterium plaats. Het dertiende Teutenbosloopcriterium van sportdiensten en atletiekclubs van Lommel, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel en Hechtel-Eksel en met de medewerking van de provincie Limburg staat voor promotie voor de loopsport in deze regio. De 1km-loop start om uur, de km om uur. Elke deelnemer, jonger dan 14 jaar, ontvangt een leuk aandenken! Deelnameprijs per loopmoment bedraagt 2 (incl. verzekering en drankje). De komende weken vinden nog manches van het Teutenbosloopcriterium plaats in Stevensvennen/Lommel (Melente, 4 maart), Hamont-Achel (Scoutsheem Beverbeek, 18 maart) en de slothappening aan de Witteberg in Achel (25 maart). Wie aan vijf van de acht boslopen deelneemt, ontvangt na afloop van de laatste loop op de eindhappening een praktisch aandenken. Overpeltse verenigingen met jeugdwerking In de lijst van Overpeltse verenigingen met jeugdwerking die in Kiosk van vorige maand verscheen heeft het zetduiveltje ervoor gezorgd dat de gegevens van handbalclub DHCO zijn weggevallen. Hierbij de gegevens: HANDBAL: DHCO Jeudwerking van 4 tot 6 jaar: bewegen, spelen en balvaardigheid Jeugdwerking vanaf 7 jaar: handbal Christiane Rabijns (tel. 011/ ) Website:

16 16 I jeugd/toerisme Kim Schrooten I Jeugdlaan 2 I 3900 Overpelt I tel. 011/ I Overpeltse jeugd krijgt euro aan subsidies Ook in 2012 zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden Het gemeentebestuur laat jongeren niet in de steek. Via verschillende kanalen kunnen groepjes jongeren en verenigingen subsidies bekomen voor hun reguliere werking, speciale activiteiten en vorming. In 2011 werden aan de Overpeltse jeugdverenigingen zo meer dan euro aan subsidies uitgekeerd. Brandveilige jeugdlokalen vormen voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Elke jeugdvereniging verkrijgt een startsubsidie van 125 euro. Daarnaast kunnen verenigingen extra werkingssubsidies krijgen. De toekenning van werkingssubsidies steunt op vijf grote thema s (toegankelijkheid, werking en leiding, acitviteiten, communicatie en infrastructuur) waarbij het streven naar kwaliteit als rode draad. Vorming en projecten Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk om te kunnen werken met gevormde, kwaliteitsvolle monitoren en jeugdleiders. Nieuwe moni s van de Overpeltse speelpleinwerking en jeugdleiders kunnen een vormingscursus volgen bij een erkende instelling. Overpelt betaalt maximaal tot 90 procent van het inschrijvingsgeld van de cursus terug. Jongeren die een leuk idee hebben, die een leuke activiteit wensen uit te werken of die iets tofs op poten willen zetten voor kunnen rekenen op een projectsubsidie. De projectsubsidie bedraagt maximaal 75 procent van de gemaakte kosten, met een maximum van 500 euro per goedgekeurd project. Brandveiligheid Via deze subsidiekanalen ondersteunde het gemeentebestuur in 2011 de Overpeltse jeugdwerking met een bedrag van meer dan euro, voor ondersteuning aan werking, vorming, projecten en infrastructuurwerken. Heel wat infrastructuurwerken van het afgelopen jaar werden uitgevoerd om de jeugdlokalen nog beter in te richten naar brandveiligheid toe. Het gemeentebestuur wil de komende jaren hier trouwens een belangrijk aandachtspunt van maken. Sinds 2002 ondersteunde Overpelt de jeugdverenigingen trouwens al met euro aan onderhoudssubsidies voor infrasteructuurwerken. Nieuwe toerismegidsen Op zoek naar een stapje in de wereld buiten Overpelt, maar toch dicht bij huis? Dan kan je bij de toeristische dienst de nieuwe brochures Vlaanderen Vakantieland, de nieuwe vakantiegids van Toerisme Limburg en de brochure Plattelandstoerisme in Vlaanderen afhalen. Je vindt er ook heel wat informatie over toeristische uitjes. Wil je op stap of met de fiets een ommetje maken? Geen probleem! De gemeentelijke toeristische dienst verkoopt ook alle fiets- en wandelkaarten. Keitoffe activiteiten in 2012! De jeugddienst organiseert ook in 2012 enkele supertoffe activiteiten en evenementen. Schrijf dus zeker deze data al op in je agenda! Buitenspeeldag: 28 maart Graag traag actie: 11 april Roefel!: 13 mei Inlineskatekamp: nieuwe datum! 27-31/8 Speelpleinwerking 9/7 23/8 Pelt Piraat in t Pelterke: 29 juli St. Maartenspektakel: 3 november De komende maanden lichten we het programma van de verschillende activiteiten nader toe in Kiosk en het kindermagazine Neuze-Neuze- Krant dat via de scholen wordt bedeeld.

17 17 Overpelt wordt UiTpartner! UiT in Overpelt bundelt gemeentelijk vrijetijdsaanbod Sinds kort is Overpelt lid van het UiTnetwerk. Onder de noemer UiT zal je alles kunnen terugvinden wat je kan doen in een bepaalde gemeente, regio of zelfs in heel Vlaanderen. Elke vereniging en instantie in Overpelt die iets organiseert kan gratis zijn of haar evenement aankondigen. De aankondiging verschijnt op de gemeentelijke website, het infoblad Kiosk en verschillende andere sites! Het volledige overzicht is terug te vinden op Op zoek naar leuke activiteiten? Overpelt is sinds kort officieel UiT-partner. In de toekomst zal de gemeente alle activiteiten waaraan mensen in hun vrije tijd kunnen deelnemen aankondigen onder de noemer (en logo) van UiT in Overpelt. In deze Kiosk zie je al enkele maanden het logo staan op onze vrijetijdspagina s, en ook op de nieuwe gemeentelijke website staat nu een overzichtelijke vrijetijdskalender. Alle gegevens halen we uit de activiteitendatabank En wat nog meer is: niet alleen de gemeentelijke diensten, maar ook alle Overpeltse verenigingen en instanties die publieke activitei- ten organiseren kunnen hun aanbod GRATIS publiceren via onze kanalen! Zorg er dus voor dat jouw activiteiten ook in de gemeentelijke agenda s en op alle publicatiekanalen terechtkomen. Dankzij de samenwerking tussen verschillende partners verschijnen alle activiteiten in onze gemeente die ingevoerd zijn in de UiTdatabank in diverse agenda s. Naast de opname op de gemeentelijke website en het infoblad halen een heleboel regionale en nationale agenda s hun gegevens uit de UiTdatabank. Plaats zelf je activiteit op UiTinOverpelt.be UiT maakt geen onderscheid tussen organisatoren van activiteiten. Zowel verenigingen, privépersonen, bedrijven als overheidsdiensten kunnen hun aanbod GRATIS publiceren. Er is maar één voorwaarde: het moet gaan om publieke activiteiten waaraan iedere Overpeltenaar moet kunnen deelnemen (dus bv geen vergaderingen of repetities). Voor organisatoren biedt UiT alleen maar voordelen: - invoeren kan je op Dit is eenvoudig, gratis en snel. Registreer je op de site, ontvang je gebruikersnaam en paswoord en je kan aan de slag! - Geef één keer je activiteit in en zie ze op verschillende plaatsen verschijnen: in eerste instantie in Kiosk en de gemeentelijke website (www.uitinoverpelt.be). Daarnaast halen ook een heleboel regionale en nationale agenda s hun gegevens uit de UiTdatabank. Help! Invoeren in de UiTdatabank is echt kinderspel. Maar voor alles is er een eerste keer. Daarom voorzien we bij eventuele problemen de nodige begeleiding: - op de homepagina van de site of kan je doorklikken op de link Zelf een activiteit invoeren?. Op deze pagina kan je een praktische handleiding downloaden waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe je snel en correct jouw activiteit kan invoeren. Er staat zelfs een filmpje dat alles stap per stap toont! - Heb je toch nog vragen? Dan kan je terecht bij het Verenigingsloket (tel. 011/ of voor al je vragen. Deadline Voer je activiteiten goed op tijd in, zodat iedereen zeker je aankondiging opmerkt. Wanneer je je activiteit wil opnemen in de volgende uitgave van Kiosk, kan alles uiterlijk tot de vijfde dag van iedere maand worden ingegeven. Activiteiten die je later doorgeeft, kunnen niet meer opgenomen worden in Kiosk maar verschijnen uiteraard wel steeds op de websites.

18 18 info RUP centrum west De gemeenteraad van 26 januari 2012 heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) centrum west voorlopig goedgekeurd. Met deze RUP wil het gemeentebestuur het bestaande BPA centrum west wijzigen. Doel is de realisatie van de visie uit de centrumstudie van 2010 mogelijk te maken. Het gaat om het gebied van aan De Heuf tot aan het Mariaziekenhuis. In de centrumvisie wordt dit de stedelijke inkomhal genoemd. De nadruk ligt op het versterken van wonen, handel en diensten enerzijds en het creëren van een veilige, aangename en groene publieke ruimte anderzijds. Nieuw op te richten gebouwen staan op het plan in rood, de nieuw in ter richten openbare ruimte in het zalmroze en nieuwe groenvoorzieningen in lichtgroen. Openbaar onderzoek Overeenkomstig artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het openbaar onderzoek georganiseerd dat zal doorgaan van maandag 13 februari 2012 t.e.m. donderdag 12 april Het ontwerp RUP centrum west ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Overpelt, Dienst ruimtelijke ordening, Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur donderdag van tot uur Hier kan u ook met al uw informatievragen terecht. U kan de documenten ook downloaden via de website www. overpelt.be voor opmerkingen en bezwaren kan u één van beide procedures volgen: per aangetekende brief toesturen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van de gemeente Overpelt: Gecoro Overpelt, Oude Markt 2, 3900 Overpelt schriftelijk tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst ruimtelijke ordening van de Overpelt tijdens de hoger vermelde openingsuren. via de digi-balie op de gemeentelijke website Een informatievergadering over het ontwerp RUP centrum west zal doorgaan op woensdag 15 februari om uur in de Muzezaal van CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt KOM VAN DAT DAK AF Een dolle klucht met oa Dirk Van Vooren en Peter Bulckaen Zat. 11 februari uur CC Palethe Danny (gespeeld door Dirk Van Vooren) woont boven een diamantzaak die hij samen uitbaat met zijn compagnon, de geniepige vrouwenversierder Rudy. Wanneer Rudy (gespeeld door Peter Bulckaen) niet alleen de auto maar ook de naam leent van zijn partner stapelen de verwikkelingen zich op. Zeker wanneer hij dit alles doet om zijn geheime affaire met één van zijn liefjes verdoken te houden. Op de koop toe is een brutale diamantroof de oorzaak waarom de opdringerige inspecteur Brandt (gespeeld door Dirk Lavrysen) het tweetal maar blijft bestoken met allerlei lastige vragen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een hilarische lachbui van twee uur! Organisatie: De Komedie Compagnie Tickets kan je bestellen aan de balie van CC Palethe, 011/ (kassa 21 euro) Eerste gezamenlijke garageverkoop: welke buurt of vereniging doet mee? Er zijn heel wat buurten en verenigingen die een garageverkoop organiseren. Het gemeentebestuur wil deze verkopen nu bundelen tijdens het laatste weekend van mei (26-27 mei). De gemeente ondersteunt de deelnemende garageverkopen met de nodige promotie. Eén en ander wordt gekaderd in de Dag van de Buren. Ondersteuning Ieder kan zijn garageverkoop naar eigen smaak organiseren. Iedere organisator krijgt uiteraard de volledige opbrengst van de verkoop. We stellen voor om per deelnemer aan de garageverkoop een standprijs van 2 euro te vragen. Het gemeentebestuur ondersteunt met een promotiecampagne met flyers, affiches, advertenties en een lijst van alle deelnemers. Als organisator van een garageverkoop ben je op die manier hopelijk verzekerd van heel wat bezoekers! Let wel: je kan enkel als vereniging of als buurtvereniging met minstens tien deelnemers deelnemen aan deze garageverkoop. Inschrijven kan tot 16 maart bij de cultuurdienst.

19 jubilea 19 diamant Peter De Busschere en Jaqueline Swusten 15 december 1951 diamant Henri Hens en Louisa Cox 29 december 1951 Dommelslag weer open met krokusvakantie Glijbaan De glijbaan van 110 meter lang en 12 meter hoog zal zeker de jeugd aantrekken. Men kan met of zonder rubberen bootje door de tube. En uniek: dit is de allereerste geïsoleerde glijbaan. Buitenbad Nog iets uniek is het nieuwe buitenbad. Het water ervan wordt bij slecht weer binnen opgeborgen. Zo koelt het niet af.. En zo kan er in Dommelslag van heel vroeg tot heel laat in het zomerseizoen buiten gezwommen worden. Rond het buitenbad wordt een terras aangelegd waar je kan zonnen en relaxen. Bij goed weer kunnen de buitenwanden van het nieuwe gedeelte open zodat je vrij van binnen naar buiten kan lopen. Kortom: de zomer duurt het langst in Dommelslag. Het is bijna zo ver: de heropening van zwembad Dommelslag komt in zicht. Momenteel is het waterparadijs nog een bouwwerf. De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe attracties: een wellnesscentrum voor volwassenen en senioren, een spectaculaire glijbaan voor de jeugd, een waterspeeltuin voor de jongste bengels en een buitenbad voor de warme dagen. Ook de cafetaria verandert grondig en wordt een Rest-eau-Café., met binnen- en buitenterras, droog en nat cafetaria. Alles samen gaat het om een investering van ruim 6 miljoen euro. Het oorspronkelijke complex kostte 7,5 miljoen euro. 18 februari Dan is het zover en opent Dommelslag zijn deuren voor het grote publiek. Net bij het begin van de krokusvakantie. Een ideaal moment dus om samen met het gezin, of met vrienden en vriendinnen het compleet vernieuwde Dommelslag te komen verkennen. Heerlijk toch!

20 P R E S E N T E E R T Een organisatie van cv De Zwiebertjes i.s.m. het gemeentebestuur CARNAVAL ZATERDAG 25 & ZONDAG 26 FEBRUARI 2012 Zaterdag 25 februari VANAF UUR Zondag 13 MAART 2011 CARNAVALSBAL in de tent naast het gemeentehuis Zondag 26 februari VANAF UUR GROTE CARNAVALSSTOET door de straten van Overpelt-Centrum s AVONDS ambiance in de tent naast het gemeentehuis met DE ROMEO S Info: gemeente Overpelt 011/

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Hoeselt. 20 jaar Vitales

Hoeselt. 20 jaar Vitales Hoeselt g e m e e n t e b e r i c h t e n 20 jaar Vitales 31 ste Demervalleitreffen en Demerrock op 8-9 en 10 juli Hoeselt Zomert op 16 en 17 juli Feest in het park op 27 en 28 augustus Opvoedingswinkel

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Bijlage Cultuurkalender ene ocmw-infoflash magazine mei 2012 magazine e Magazine ene Magazine Bredene Bredene Kids en Ride op 24 juni! p. 2 Jong geweld in het gemeentehuis p. 3 Slemlaag in Buurtspoorwegstraat

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie