transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven."

Transcriptie

1 transformatie Burger centraal Leiderschap Samenspel brengt mensen samen What matters to you? Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven.

2

3 1 Inhoud Transformatie...3 drs. T.M. (Dorrit) Gruijters, directeur, Coincide BV Transformatie: hoe moeilijk kan het zijn?...4 drs. N.J. (Nico) Dam, partner, Bureau HHM Klantwaarde centraal: en dan nu echt!...7 drs. K.J. (Karina) Kuperus, partner, KPMG Plexus Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven Meten we eigenlijk wel wat er echt toe doet?...11 drs. P.J. (Petra) Schout, teammanager langdurige zorg, NPCF Nieuwe familiebanden...14 drs. J.G.J.M. (Jeroen) van den Oever, directievoorzitter, Fundis Time Credits...16 N.L. (Liane) den Haan, directeur-bestuurder, ANBO Think local, act personal...18 drs. M.J.M. (Marianne) van der Harten, voorzitter raad van bestuur, De Noorderbrug What matters to you?...20 drs. M.G.B. (Mirjam) Breed, directeur bestuurder, Stichting de Wering drs. E. (Eric) Lemstra, voorzitter raad van bestuur, Xtra drs. R.J.R. (René) Verkuylen, bestuurder, Kwadraad Verwijzingen...23 Coincide BV...24 Colofon...24

4 2 eigen kracht van choice naar voice kwaliteit van leven burgerperspectief transformatie personalisatie preventie meerwaarde leiderschap think local act personal zorgen voor samenspel & verbinden persoonsvolgende bekostiging ontschotting vertrouwen burger centraal buiten de lijnen kleuren ontsnippering community catalysts lef tijd gunnen de-medicaliseren what matters to you? waardegedreven aanpak functioneren als uitgangspunt ruimte voor ontwikkeling

5 3 Transformatie Hogere verwachtingen, individualisering, maatwerk, meer zeggenschap over het eigen leven en betere toegang tot informatie en kennis. Deze maatschappelijke trends zijn van grote invloed op hoe we de sociale voorzieningen inrichten en hoe de burger deze zal ervaren. De drie decentralisaties en de nieuwe Wet langdurige zorg maken het mogelijk om op de ontwikkelingen in te spelen. We zitten daarom nu midden in een structurele hervorming van de verzorgingsstaat welke vraagt om een omkering in het denken van zorgorganisaties, overheid en burgers. Van transitie naar transformatie. Het afbreken van de schotten en het ontwikkelen van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden zijn het begin van een ingrijpende verandering die de zorgsector en de maatschappij zullen moeten doormaken om zich voor te bereiden op een duurzame toekomst. We zullen over de domeinen heen moeten samenwerken in plaats van cliënten naar elkaar doorschuiven. De huidige financierings-methoden en het zorgsysteem mogen ons niet weerhouden om zorg en welzijn in samenhang en op basis van toegevoegde waarde te leveren. zorg en welzijnsector. De publicatie is samengesteld door Coincide BV, een organisatie die het innovatieproces van de zorg- en welzijnsector wil faciliteren. We verbinden directies en bestuurders van zowel Nederlandse als buitenlandse organisaties met elkaar om kennisontwikkeling en innovatie te stimuleren. Zo willen wij besluitvormers ondersteunen bij het aanjagen van vernieuwing voor optimale samenwerking en duurzame verbetering van de zorg en welzijn in Nederland. drs. T.M. (Dorrit) Gruijters directeur, Coincide BV In alle nota s spreken we nu over eigen kracht, burgerparticipatie, waardegedreven aanpak, personalisatie. Wat betekent dit voor de burgers? In Engeland hebben ze dit teruggebracht tot de krachtige vraag What matters to you? Om vervolgens de burger te ondersteunen dat te bereiken en ze ook de ruimte te geven daarin bij te dragen. Want het gaat niet alleen om keuze het gaat ook om een stem hebben in de ontwikkeling van je eigen pad; van choice naar voice. Initiatieven zoals Community Catalysts, Local Area Coordination, Shared Lives Plus en Spice Time Credits zijn inspirerende initiatieven die op basis van wensen en capaciteiten van patiënten, hun omgeving en vrijwilligers tot nieuwe kleinschalige oplossingen komen. Soms kan het zo eenvoudig zijn. Verschillende bestuurders geven in deze publicatie hun visie op de ontwikkelingen in de transformatie van de Dorrit Gruijters

6 4 Nico Dam Transformatie: hoe moeilijk kan het zijn? drs. N.J. (Nico) Dam, partner, Bureau HHM Sinds een half jaar leven we in een nieuwe wereld. Dat wil zeggen, de wettelijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van kwetsbare mensen bij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is verschoven. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten een grotere taak in het sociale domein gekregen en ook de zorgverzekeraars krijgen meer en meer te maken met de hulpvragen van mensen die (langer) zelfstandig thuis wonen. Het Rijk beperkt zich tot de langdurige (intramurale) zorg. Redenen voor deze transitie van verantwoordelijkheden: de kosten groeien onbeheersbaar en lokale partijen kunnen mogelijk beter dan de landelijke overheid deze ontwikkelingen afremmen en omkeren. Het grote alibi was dat de lokale partijen, veel beter dan de landelijke, in staat zijn te begrijpen wat kwetsbare mensen werkelijk nodig hebben en dat zij, opnieuw veel beter dan de landelijke overheid, in staat zijn dat wat nodig is bij de mensen thuis te organiseren. En dat is precies wat de kwetsbare mensen in ons land willen: ondersteuning en dienstverlening die past bij wat zij daadwerkelijk nodig hebben, op dit moment in hun leven en aansluitend bij hun eigen wensen en opvattingen. Dat vraagt om nieuwe en innovatieve vormen van ondersteuning. De transitie van taken en verantwoordelijkheden is daarmee de voorwaarde voor een transformatie van de dienstverlening!

7 5 Daarom is het tot dusver eigenlijk best wel teleurstellend dat er nog maar zo weinig tekenen van transformatie zijn te bespeuren. De evaluaties van de wijze waarop gemeenten de nieuwe taken hebben opgepakt, geven nog niet het vertrouwen dat de transformatie in volle breedte is opgepakt. Sterker nog, de signalen over de tienduizenden productcodes die zijn aangemeld, lijken zelfs te wijzen op een tegengestelde beweging. Nog meer bureaucratie, nog meer beheersing, nog minder vertrouwen en nog minder professionele autonomie. En veel aanbieders van zorg en ondersteuning ervaren momenteel nieuwe schotten in de financiering die er voorheen niet waren. Zijn die decentralisaties een verkeerde keuze? Wat houdt de transformatie eigenlijk in? Wat is er allemaal nodig om de transformatie tot een succes te maken? Is dat nu echt zo ingewikkeld? In een groot aantal opdrachten voor gemeenten heb ik in de afgelopen periode ervaren dat de transformatie in de kern echt niet heel ingewikkeld is. De aanwijzingen daarvoor zijn ruim voorhanden. Misschien laat u zich, als lezer van dit magazine, inspireren door een paar eenvoudige uitgangspunten voor transformatie. Het naleven daarvan is overigens in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt, maar wel degelijk de moeite van het verkennen waard! Transformatie is te beschouwen als de werkelijke verandering in het proces van dienstverlening en ondersteuning. Om dit te realiseren, is het goed om eerst even stil te staan bij de kenmerken van het oude systeem. Toegang was de geprofessionaliseerde analyse van beperkingen geworden: een beoordeling of iemand voldoet aan de gestelde criteria. De dienstverlening was verregaand geprofessionaliseerd en geprotocolleerd en werd bekostigd als een product, uren maal tarief. Productieafspraken, tariefparameters, zorgregistraties, allemaal uitingen van de systeemwereld die rondom de ondersteuning is ontstaan en waar we eigenlijk vanaf willen. Transformatie is te beschouwen als de werkelijke verandering in het proces van dienstverlening en ondersteuning. De beleidsdocumenten van vrijwel alle gemeenten spreken de ambitie uit om bij de transformatie die systeemwereld af te schaffen en over te stappen naar de leefwereld van de cliënt. De ondersteuning is er dan veel meer op gericht te zorgen dat iets voor elkaar komt, in plaats van te zorgen voor de kwetsbare mens. De transformatie is gelukt als uiteindelijk kwetsbare mensen ondersteuning krijgen die hen helpt hun eigen leven te leiden. Dat vraagt om een radicale koerswijziging ten opzichte van onze huidige systemen en stelsels. Met respect voor de enorme veranderkundige opdracht om organisaties, instituties en professionals van uiteenlopende aard mee te nemen in deze koerswijziging; dit is in de kern helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Een paar uitgangspunten voor de transformatie: 1. Werkelijke interesse in de kwetsbare mens Misschien is wel de belangrijkste stap op weg naar transformatie dat we het leven van de burger werkelijk als uitgangspunt durven nemen en niet de ziekte of de beperking die dat verstoort. In plaats van te onderzoeken wat er mis is (claimbeoordeling, criteria toetsen, systeemdenken), de vraag stellen wat er voor nodig is om het leven te leiden zoals iemand dat graag wil. In Engeland, waar met de introductie van de care-act een sterk aan onze transformatie vergelijkbare ontwikkeling gaande is, vragen ze niet meer what is the matter with you? maar what matters to you?. Een prachtige nuancering waarachter een compleet ander paradigma schuil gaat. Het hanteren van dit andere uitgangspunt lijkt tamelijk eenvoudig toepasbaar. Maar in de wereld waar we vandaan komen hebben we de professionals nooit getraind zo te werken. En ook de burger is sterk gewezen op de beschikbaarheid van voorzieningen, hetgeen de vraag daar naar in de hand heeft gewerkt. Toch vraagt de transformatie om dit radicaal andere uitgangspunt, zoals ook bij de nieuwe omschrijving van positieve, dynamische gezondheid waarbij eigen regie, veerkracht en zelfredzaamheid belangrijk zijn. 1 En kijk maar eens goed om u heen: alle mooie voorbeelden van vernieuwingen in de praktijk van de ondersteuning dragen dit kenmerk in zich! Werken vanuit het leven van de kwetsbare mens en zoeken naar de mogelijkheden om de kracht daarvan te versterken, vraagt om een andere aanpak. Die gaat (veel) verder dan het introduceren van de Zelfredzaamheidsmatrix 2 in het keukentafelgesprek. Deze zoektocht naar de levenskracht 3 van de burger kan bovendien een besparing Mark van opleveren. Oosterhout

8 6 De gemeente Ermelo is hierin succesvol en heeft mogelijkheid gezien om bijna een miljoen euro te besparen zonder groeiende ontevredenheid, gewoon door burgers te betrekken, te luisteren en tijd te gunnen om te groeien naar de nieuwe situatie Buiten de lijntjes kleuren Als het eerste uitgangspunt wordt gehanteerd, is het natuurlijk nodig dat de voor de individuele burger noodzakelijk geachte ondersteuning ook daadwerkelijk beschikbaar is. De vraag is of je alle denkbare vormen van ondersteuning vooraf kunt beschrijven en verankeren in contracten. Ik denk dat we die ambitie moeten durven loslaten. Als echt wordt gekeken wat iemand nodig heeft om het leven te leiden dat hij/zij wil, moet het ook mogelijk zijn datgene daadwerkelijk te bieden. Dat vraagt om creativiteit, ruimte en verantwoordelijkheid bij het bieden van die ondersteuning; misschien wel verplicht buiten de lijntjes kleuren! Een prachtig Engels voorbeeld is het uit Australië afkomstige Local Area Coordination 5, waarbij buurtwerkers ruimte krijgen om alles te doen wat nodig is om kwetsbare mensen te helpen hun leven op orde te krijgen. Geen gecontracteerde zorg, maar gecontracteerde creatievelingen die de buurt waarin ze werken door en door kennen en daardoor de zelfredzaamheid van de gemeenschap rond kwetsbare mensen kunnen versterken. 3. Passie boven protocollen! Misschien is de dagbesteding wel het beste voorbeeld van onze doorgeschoten systeemaanpak in de zorg. Door en door geprotocolleerd en geprofessionaliseerd en helemaal in de zorg getrokken; cliënten worden uit hun omgeving gehaald en naar de locatie gebracht waar de best passende groep is te vinden. Waar is de ruimte om antwoord te geven op de vraag wat de mensen werkelijk beweegt? Waarom moet alles met een doel, kan plezier niet ook een uitgangspunt zijn voor dagbesteding? Uitgaan van de passie van mensen en die belangrijker achten dan de protocollen; een belangrijk uitgangspunt voor werkelijke transformatie. In Engeland zijn in veel plaatsen community catalysts actief. Dat zijn medewerkers die zoeken naar op maat gesneden mogelijkheden voor het volgen van je passie; ongeacht je beperking. Dat kan leiden tot prachtige resultaten, waarmee we in Nederland de link met de participatiewet kunnen leggen. Erg inspirerend is het verhaal van een verstandelijk beperkt meisje dat, gestart vanuit haar passie om smoothies te maken, inmiddels samen met een aantal anderen met een smoothie bike een eigen inkomen verdient! 6 4. Lef en leiderschap Mooie uitgangspunten. Schitterende beleidstaal. Wil iedereen, is niemand tegen. Maar hoe kunnen we dit invoeren in onze dagelijkse praktijk? Natuurlijk zit hier de echte uitdaging. Zeg niet dat het niet mogelijk is, want er zijn inmiddels genoeg goede voorbeelden. Er is alleen nog geen massa; het vliegwiel van de transformatie moet nog meer in beweging komen. Er is lef nodig om veranderingen in te zetten op basis van passie en geloof in de uitkomsten. Er is lef nodig om de controllers te overtuigen dat de oude rekenmethoden om uitgaven te beheersen niet meer passen bij de nieuwe uitgangspunten. Er is lef nodig om buiten de lijntjes te kleuren, terwijl je niet zeker weet of de uitkomst je bevalt. Dit lef vraagt om leiderschap. We mogen (of misschien wel: moeten) van de bestuurders van nu verwachten dat zij dit lef tonen en de consequenties van de beleidskeuzes vertalen naar een dagelijkse operatie die op andere grondslagen is gestoeld. De transformatie vraagt dat bestuurders en managers van gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn het leiderschap tonen dat nodig is om een werkelijke verandering te realiseren. Zij moeten het lef hebben om oude patronen en bestaande regels los te laten. Daarbij is het geloof in de uitgangspunten en het vertrouwen in de uitkomsten belangrijker dan het bewijs van nut en noodzaak dat daarvoor geleverd kan worden. Dit wordt ook wel meestribbelen genoemd. Tot slot De wetten zijn klaar, de intenties zijn helder, nu de praktijk van de ondersteuning nog. Voor hen die het lef hebben en het leiderschap tonen om volgens nieuwe uitgangspunten te werken en organiseren, is de transformatie een boeiend proces met vele mooie uitkomsten. Voor degene die meer moeite hebben om de vernieuwing op gang te brengen, dreigt de regelreflex waarbij de bezuinigingen vooral in de toegang van dienstverlening en het beschikbare tarief tot uiting komen. Kies maar wat u wilt. Echt heel moeilijk hoeft de transformatie dan ook niet te zijn!

9 Karina Kuperus 7 Klantwaarde centraal: en dan nu echt! drs. K.J. (Karina) Kuperus, partner KPMG Plexus Elke professional die zijn carrière start in de gezondheidszorg begint met een oprechte passie voor de cliënt. De wil om mensen beter te maken of de wens om het leven van onze ouderen en gehandicapten zo plezierig mogelijk te laten verlopen is de primaire drijfveer om in de zorg te gaan werken. Maar binnen het zorgstelsel liggen veel verleidingen op de loer om steeds minder bezig te zijn met het realiseren van waarde voor de cliënt. Dokters worden gefinancierd via productbekostiging en worden dus geprikkeld tot het maximaliseren van productie in plaats van waarde voor de cliënt; verzorgenden en verplegenden besteden een groot deel van hun tijd aan administratie van hun activiteiten vanwege de vele eisen van toezichthoudende partijen. Professionals worden door hun bestuurders geprikkeld om de groeiambitie van de organisatie na te streven en worden daarmee vooral gestuurd op het inzetten van hun eigen mensen en diensten in plaats van de klant toe te leiden naar betere dienstverlening van de nabijgelegen organisatie.

10 8 De centrale vraag is hoe je professionals, managers, bestuurders en financiers in beweging krijgt om hun oorspronkelijke passie voor de patiënt weer centraal te stellen en waardegericht te organiseren in de langdurige zorg. Hoe krijgen we dit voor elkaar in een zorgstelsel waarin we te maken hebben met drie zorgsystemen (Wmo, WLZ, ZVW), afnemende budgetten, een cultuur waarin elk detail verantwoord moet worden en een bekostiging die voornamelijk is gebaseerd op een p*q systematiek? Hoe organiseren we in zo n wereld de beste zorg voor Mevrouw Dijkstra van 83 jaar uit Zeeland met diabetes, een cardiovasculaire aandoening en een echtgenoot met dementie? En kunnen we hier iets leren van de aanpak in Engeland? Vijf kenmerken van waardegericht organiseren in de care De komende jaren zal de ouderenzorg zich snel ontwikkelen richting een consumentenmarkt. Dit zal betekenen dat burgers steeds meer zelf gaan betalen voor zorg en ondersteuning. Hierdoor ontstaan andere verhoudingen, doordat de huidige moral hazard grotendeels verdwijnt. Op het moment dat er een directe betaalrelatie ontstaat tussen klant en zorgaanbieder ontstaat er een andere dynamiek. Burgers zullen zich meer bewust worden van hun uitgaven, zullen zich meer als kritische consument opstellen en aanbieders zullen zich meer gaan aantrekken van the voice of the customer. Burgers gaan steeds meer verwachten dat aanbieders actief inspelen op klantbehoeften, klanten betrekken bij productontwikkeling, transparant zijn over hun kwaliteit, innovatieve producten aanbieden en hen actief betrekken bij hun strategie en beleid. Customer care is more important than clinical care. Definiëren en meten van uitkomsten Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. In Engeland laat zorginstelling Provide zien dat het begint met het omdraaien van de basishouding van medewerkers. Niet vragen naar what s the matter with you?, maar what matters to you?. Patiëntvraag centraal Waardegericht organiseren in de langdurige zorg Coördinatie van zorg En datgene wat er echt toe doet kan veel meer zijn dan zorg en ondersteuning. Ouderen willen vitaal blijven, goede zorg is daar een klein onderdeel van. Een ervaring van Provide is dan ook customer care is more important than clinical care. Contractuele prikkels Governance Patiënt vraag centraal Op elk congres spreken we in de zorgsector met elkaar af dat de patiënt centraal moet staan, maar ervaringen leren dat vaak het belang van de organisatie of de professional centraal staat. Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat 89% van de zorgbestuurders van mening is dat zorgstelsels ingericht zijn rond het belang van de instelling en de medewerker en veel minder het belang van de cliënt en dat zij als zorgbestuurders te weinig aandacht geven aan het cliëntbelang. Definiëren en meten van uitkomsten In lijn met de bovenstaande ontwikkelingen wordt het dus steeds belangrijker om de kwaliteit van de organisatie zichtbaar te maken. Wat zijn de werkelijke uitkomsten van de instelling? Wat heeft de instelling bijgedragen aan de kwaliteit van leven van mevrouw Dijkstra? Hoe worden mantelzorgers ondersteund? Hoe snel is mevrouw Dijkstra vanuit het verpleeghuis weer thuis gekomen? En hoe tevreden zijn klanten van de zorgaanbieder over de dagbesteding, locatie en het eten? De Zoovers en Tripadvisors voor de zorg worden steeds belangrijker. Managers en bestuurders zullen steeds meer geprikkeld worden om de hoogste kwaliteit te realiseren. Dit betekent ook dat zij actiever gaan sturen op kwaliteit. Er zijn twee routes om dit te doen. Een groep bestuurders zal uitkomststuring aanpakken zoals het ook in de curatieve zorg wordt aangepakt: via het bepalen van uitkomstmaten, registreren van indicatoren en publiceren en maandelijks bespreken van kwaliteitsdashboards (naast de

11 9 maandelijkse financiële rapportages). Andere instellingen zullen vanuit het gedachtegoed van De verdraaide organisatie de kwaliteit benaderen vanuit de relatie tussen professional en cliënt. Beide routes zullen leiden tot een zoektocht naar het verbeteren van de kwaliteit. Ook in de route van de bedoeling zullen professionals zich - in hun aanpak van continue verbeteren - onderling willen vergelijken. Om dat te kunnen doen hebben teams informatie nodig over hun kwaliteit. Welk team kreeg de hoogste net promotor score? Welk team heeft deze maand de beste score op kwaliteit van de dagbesteding? Coördinatie van zorg De consument zal steeds sterker gaan roepen om gecoördineerde zorg. Hoe zorgt de zorgaanbieder ervoor dat mijn zorg afgestemd wordt op de rest van mijn behoeften en dat de zorg in het ziekenhuis naadloos aansluit op mijn zorg thuis? Dat zal in 2025 niet meer alleen gaan om de klassieke partijen zoals het ziekenhuis, de ouderenzorg, de huisarts, de wijkverpleegkundige en het wijkteam. Maar juist ook de samenwerking tussen bijvoorbeeld de thuiszorg en partijen zoals Philips en Siemens die met behulp van wearables en medical devices de beste zorg in huis brengen; en start-ups die elke dag nieuwe oplossingen voor de oudere mens ontwikkelen. Daarnaast zullen we de komende jaren ook verrassende partijen in de zorg gaan ontmoeten die net als Walmart 7 in de Verenigde Staten zorg gaan bieden vanuit hun winkels. Wanneer gaat Albert Heijn de Nederlandse zorgmarkt betreden? De toekomst ligt in optimaal samenwerken. In een executive diner dat KPMG onlangs organiseerde met een aantal Nederlandse captains of industry over de toekomst van de ouder wordende bevolking, constateerden de aanwezigen dat het onderscheidend vermogen in de toekomst gemaakt zal worden door de bedrijven die in staat zijn om partijen optimaal te laten samenwerken rondom het belang van de klant. Technologie als basis in combinatie met perfect samenwerkende instellingen en bedrijven. Contractprikkels Het huidige systeem is gericht op productie: per activiteit worden aanbieders bekostigd. Meer activiteiten, meer inkomsten. Geen prikkels voor innovatie, geen prikkels tot samenwerking over de kolommen van de ZVW, WLZ en Wmo heen en geen prikkels voor kwaliteit. In lijn met de verschuiving naar de ouderenzorg als consumentenmarkt heeft dit model de laatste levensfase bereikt. Voor de ouderenzorg is te verwachten dat binnen afzienbare tijd een vorm van persoonsvolgende bekostiging ontstaat. Met een voucher in de hand kan de klant kiezen voor de zorgaanbieder van zijn voorkeur. Het zorgkantoor wordt daarmee in zijn huidige vorm overbodig. Er blijft alleen een zorginstituut dat bepaalt of een aanbieder aan zorginhoudelijke en medische kwaliteitseisen voldoet en op basis daarvan bepaalt of de aanbieder mee mag doen in de markt. Daarna gaan aanbieders concurreren op de gepercipieerde kwaliteit door de klant op aspecten zoals: Is er leuke dagbesteding? Zijn er prettige professionals? Is er lekker eten? Is er een mooi huis? Hiermee ontstaat vanzelf een vorm van uitkomstbekostiging. Hiervoor is het wel van belang dat de klant inzicht krijgt in kwaliteitsverschillen. Voor lichtere vormen van gehandicaptenzorg zou dit model ook goed passen. Dit model is toepasbaar voor alle klanten die een vorm van keuzekracht hebben. Voor de zeer complexe zorg (c.q. klanten die niet zelf in staat zijn om te kiezen) gaan we waarschijnlijk op de langere termijn toe naar een vast budget met kwaliteitsprikkels op basis van uitkomsten. Concurreren op gepercipieerde kwaliteit. In Engeland worden de eerste stappen gezet op het gebied van uitkomstbekostiging. In Oost-Londen hebben het ziekenhuis, de ouderenzorg, de huisartsenzorg, de gemeente en de NHS de handen ineen geslagen en een vorm van integrale zorg opgezet. Dit samenwerkingsverband richt zich op risicovolle groepen (uitgedrukt als de 20% van de totale populatie van de wijk die gezamenlijk 78% van de zorgkosten genereert). Voor deze cliënten zijn negen standaard interventies ontwikkeld die door de professionals gezamenlijk uitgevoerd worden, het gaat daarbij o.a. om zelfmanagement, case management, een rapid response team en een discharge team dat patiënten begeleidt van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Om de samenwerking te ondersteunen wordt een vorm van populatiebekostiging gehanteerd. In deze vorm van capitated budgets worden alle zorguitgaven voor de inwoners van de wijk in één budget ondergebracht. Dit budget is beschikbaar om alle vormen van zorg en ondersteuning

12 10 te leveren voor de gehele bevolking. Een percentage van het budget is beschikbaar voor het realiseren van vooraf bepaalde uitkomsten; besparingen die partijen realiseren door beter en efficiënter met elkaar samen te werken mogen worden behouden door de betreffende zorginstelling. Dit verandert materieel het risicoprofiel van de verhouding zorgverzekeraar-zorgaanbieder en stimuleert samenwerking en integrale zorg. Governance Het sluitstuk in dit geheel is de juiste vorm van governance. Het gaat daarbij niet om bestuurlijke afspraken, maar juist om zorginhoudelijke afspraken. Protocollen en werkafspraken die helder maken welk kwaliteitsniveau de organisatie wil realiseren vanuit de relatie tussen professional en cliënt. Juist ook voor care aanbieders waar zelfsturende teams werkzaam zijn is dit van groot belang. Ruimte voor de professional is belangrijk, maar te veel ruimte kan leiden tot willekeur. Een organisatie zoals Geisinger 8 in de Verenigde Staten heeft een perfecte balans weten te vinden tussen hoge niveaus van ruimte voor de professional en motivatie in combinatie met standaardisatie van werkwijzen. Mevrouw Dijkstra kan vanaf morgen al genieten van betere zorg als het ons lukt om meer vanuit waarde te organiseren. Wat kunnen wij voor u betekenen als eerste vraag bij binnenkomst van mevrouw Dijkstra. Een goede website met de ervaren kwaliteit van de klanten van de instelling zodat de kinderen van mevrouw Dijkstra weten wat de kwaliteit is van de drie nabijgelegen verpleeghuizen en op basis daarvan keuzes kunnen maken. En medewerkers die in hun tweejaarlijkse performance gesprek aangesproken worden op de gerealiseerde kwaliteit, zullen al een flink verschil maken. Als we die eerste stappen gezet hebben volgt vanzelf een bekostigingsvorm die het streven naar kwaliteit verder prikkelt. Laten we vooral niet wachten op de volgende stelselwijziging!

13 Petra Schout 11 Zorg die bijdraagt aan kwaliteit van leven Meten we eigenlijk wel wat er echt toe doet? drs. P.J. (Petra) Schout, teammanager langdurige zorg, NPCF Ik sprak laatst een ouder koppel. Ondanks wat ouderdomskwalen, is zij nog redelijk zelfstandig. Maar hij gaat hard achteruit. Ze liggen wakker, maken zich zorgen. Ze willen niet verhuizen; daar zien ze tegenop. Ze zouden ook niet weten waar ze naar toe moeten. Ze hebben geen kinderen. Gelukkig wel lieve buren die hen helpen met dagelijkse dingen als boodschappen doen. En een goede huishoudelijke hulp die ze zelf betalen. Zij doet regelmatig iets extra s en dat helpt. Fietsen gaat al lang niet meer. Problemen met lopen, zien en horen maken het openbaar vervoer ook steeds ingewikkelder. Hun wereld wordt kleiner. Hij valt (niet voor de eerste keer). Er ontstaat een crisissituatie thuis. Hij kan niets meer, zij weet het niet meer. Gelukkig zijn de buren thuis. Wat als zij er niet zijn? Ze voelen dat het zo niet langer gaat. Maar wat dan wel? Wie kan hen verder helpen? De huisarts adviseert een traplift. Tussen de regels door hoor je de twijfel of een traplift wel de oplossing is. Toch klampen ze zich hieraan vast. Ze willen blijven waar ze nu zijn. En vooral samen. Kwetsbare situaties Bij Patiëntenfederatie NPCF horen we veel ervaringen van mensen die te maken krijgen met zorg. Ze hebben zelf zorg nodig, of ze zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Die verhalen gaan niet alleen over de zorg; ze gaan over hoe mensen leven en hoe zorg daar een plaats in heeft. Soms is er sprake van kwetsbare situaties: mensen redden het nog net. Maar als er iets verandert, dan zakt het al snel als een kaartenhuis in elkaar. Ook al gaat het ogenschijnlijk

14 12 om kleine dingen. In kwetsbare situaties kan dat een grote impact hebben. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich redden, ook al zitten ze in een moeilijke situatie? Van systemen naar mensen Meer maatwerk, meer samenhang, de zorg dichter bij mensen brengen, integratie van zorg en welzijn. Nederland is niet uniek in deze benadering. Engeland staat bijvoorbeeld voor vergelijkbare uitdagingen. Hoe kom je van een centraal aangestuurd systeem (NHS) naar een integraal aanbod van zorg en welzijn dichtbij mensen? En hoe voorkom je een te smalle focus op ziekte en beperkingen? Benadering te versnipperd De manier waarop we kwaliteit zichtbaar maken, is te versnipperd: per aandoening of zelfs per onderdeel van de behandeling, per sector of per wet. Daarbij zien we echt dat er gewerkt wordt om ervaringen van mensen te betrekken bij het zichtbaar maken van kwaliteit. Maar ook dat doen we gefragmenteerd. Voor mensen die zorg nodig hebben houdt kwaliteit niet op bij grenzen van organisaties, sectoren of wetten. Sterker: een goede samenwerking en afstemming zou zeer bijdragen aan de ervaren kwaliteit. Dat vragen we echter niet aan de mensen. We vragen alleen hoe ze de zorg ervaren binnen de pijlers. We zien in beide landen mooie initiatieven. Maar we zien ook hoe moeilijk het soms is om buiten de gangbare kaders te denken en te handelen. Wat beperkt ons? Concentrating on needs can mean that professionals feel responsible to fix and people are waiting to get fixed. Kwaliteit die er toe doet We hebben een probleem als kwaliteitskaders in de zorg onvoldoende gericht zijn op daadwerkelijke meerwaarde voor mensen. Als we het over kwaliteit hebben, dan kijken we naar onderdelen van de zorg. Dat maakt het voor ons makkelijker te bevatten. Dat maakt het ook beter meetbaar. Maar we versmallen tegelijkertijd ons blikveld waardoor we een deel van de realiteit missen. Kortom: we vragen naar ervaringen, maar stellen we wel de juiste vragen? What matters to you? Via de CQ vragenlijsten 9 wordt uitgevraagd hoe mensen de zorg ervaren waardoor we ons blikveld versmallen. Bovendien leidt de doorlooptijd er toe dat de informatie verouderd is tegen de tijd dat die beschikbaar komt. Het stellen van de juiste vragen begint al bij het eerste contact tussen de professional en degene die zorg nodig heeft. Wat is belangrijk voor iemand? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Wat heeft iemand nodig om te leven zoals hij dat zelf graag wil? Vervolgens kunnen we vragen hoe de ondersteuning heeft bijgedragen aan persoonlijke doelen en kwaliteit van leven. Dat lijkt een simpele vraag, maar nog niet zo makkelijk te beantwoorden. We zien wel dat de dokter een goede behandeling heeft gegeven, we zien dat de behandeling effectief is. We zien niet dat iemand door de bijwerkingen niet meer op de kleinkinderen kan passen en dat daardoor het levensgeluk significant afneemt. Waarmee ik niet wil zeggen dat er in de zorg geen oog is voor meerwaarde voor mensen. Dat is er zeker wel, of het systeem er nu toe uitnodigt of niet. Maar we missen het in ons formele kwaliteitskader dat dient als basis voor keuze, toezicht en inkoop. The NHS regulatory framework seems to look at the bricks but we don t understand whether the wall is standing or falling down. Mijn Kwaliteit van Leven Patiëntenfederatie NPCF heeft in samenwerking met patiënten- en ouderenorganisaties een instrument ontwikkeld dat mensen helpt om hun kwaliteit van leven onder woorden te brengen. Dit instrument is voor iedereen beschikbaar op Hoe gelukkig en tevreden is iemand met zijn leven? Wat is nodig om de dingen te blijven doen die iemand belangrijk vindt? Hoe waarderen mensen de hulp die ze krijgen en de contacten met gemeente en zorgverzekeraar? De nadruk ligt op wat iemand nodig heeft om het leven te leiden dat bij hem past. Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt mensen om met anderen in gesprek te gaan over de invulling van hun leven. Bijvoorbeeld met de arts of verpleegkundige of met de medewerker van het Wmo loket.

15 13 Het gesprek over dingen die er toe doen Het oudere koppel zou zeer geholpen zijn als iemand met hen het gesprek aan zou gaan over wat er voor hen toe doet en waarover ze zich zorgen maken. Iemand die hen helpt een aantal scenario s te schetsen waarin duidelijk wordt welke oplossingen er zijn en welke afwegingen ze daarbij moeten maken. Verhuizen of blijven wonen in hun vertrouwde omgeving? Is persoonsalarmering een optie? Hoe is de alarmopvolging dan geregeld? Geeft dat een vertrouwd en veilig gevoel? Deze mensen hebben iemand nodig die hen door dit lastige en emotionele proces heen helpt. De meerwaarde die dat biedt, missen we in ons formele kwaliteitskader. Van choice naar voice Ons huidige kwaliteitskader gaat uit van zorg. Kwaliteitsgegevens worden gebruikt voor keuze, inkoop en toezicht. Er is een breder perspectief nodig: niet alleen kwaliteit van zorg maar ook kwaliteit van leven. Dat is een lastig proces, maar iedereen ziet dat het nodig is. We moeten losbreken uit de oude formele kaders en dat valt niet altijd mee. Zo moeten we uitgaan van het zorgpad van de patiënt in plaats van de indeling in sectoren en wetten. We moeten ook breder gaan kijken dan indicatorensets. We gaan niet weggooien wat goed is, maar we moeten het wel aanvullen met methodieken die beter in staat zijn de bijdrage van zorg aan kwaliteit van leven zichtbaar te maken. Daarbij moeten mensen zelf een stem krijgen. Laat mensen verwoorden wat ze belangrijk vinden. Op individueel niveau: met de professional, met de gemeente. Maar ook op collectief niveau: wat biedt meerwaarde en hoe maak je dat zichtbaar. Developing metrics that matter. We denken nog steeds te veel vanuit kwaliteitskaders voor zorg en behandelingen. We moeten juist meer kijken naar kwaliteit van leven en welke rol zorg daarin speelt. Het gesprek zou veel meer moeten gaan over hoe je tot echte behandeldoelen komt. Alleen een behandelplan/zorgplan is niet voldoende. Er moeten echte doelen gesteld worden op het gebied van kwaliteit van leven. Doelen die er echt toe doen voor mensen.

16 14 Jeroen van den Oever

17 15 Nieuwe familiebanden drs. J.G.J.M. (Jeroen) van den Oever, directievoorzitter, Fundis Wij denken altijd dat Nederland in veel zaken voorop loopt waar het de zorg betreft, maar Engeland heeft mij op andere gedachten gebracht. Als het gaat om de doelstellingen van de WMO, het versterken van maatschappelijke participatie, zijn onze buren namelijk al heel wat mijlpaaltjes verder. Op zich niet verrassend, want de verantwoordelijkheden op het gebied van social care liggen al veel langer bij de gemeenten dan bij ons; wij beginnen eigenlijk net. Dus een interessante vraag voor Nederland is; wat hebben de Engelsen bereikt met de combinatie van landelijk aangestuurde healthcare en lokaal geregisseerde social care? Twee voorbeelden staven het beeld dat we best wel wat kunnen leren van onze overburen. Shared Lives Plus 10 laat zien dat - na afbraak van de verzorgingsstaat - het familieverband nieuwe kansen biedt. Veel kwetsbare ouderen, zoals een vaste klant in de geestelijke gezondheidszorg, een demente oudere of een zwaar gehandicapte, worden na bemiddeling en goede screening, opgenomen door pleeggezinnen. Met hun persoonsgebondenbudget betalen ze voor de zorg, de gemeente betaalt de bemiddelende organisatie. De gezinnen, vaak aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, verdienen zo wat bij, de cliënten krijgen een nieuwe thuisbasis en de gemeente is aanzienlijk goedkoper uit. Een mooi voorbeeld van slimme, nieuwe combinaties. Een ander prachtig voorbeeld is het verschijnsel van time-credits, waarover Liane den Haan elders in deze publicatie vertelt. De Engelsen gaan ons voor in slimme, nieuwe arrangementen: meer participatie van allen die kunnen en willen, ligt in het verschiet. Creativiteit en maatschappelijk ondernemerschap komen in plaats van een tobberige verzorgingsstaat die niet veel anders kan dan budgettair schaven en hoog over controleren. De vraag is wel wat het dan is dat zoveel innovatie heeft aangewakkerd? De verklaring is wat mij betreft tweeërlei. Het gaat op de eerste plaats om doorontwikkelde financieringsprikkels. Het persoonlijke budget is in de social care wijd verbreid en entameert veel creativiteit op micro-niveau. De initiatie van het Better Care Fund op nationaal niveau is een ander voorbeeld: jaarlijks wordt 3,5 miljard aan ponden verschoven van het NHS budget (curatieve zorg) naar de social care. Alle gemeenten moeten een voorstel indienen voor hoe ze dat geld in gaan zetten ten behoeve van geïntegreerde zorg. Gemeenten maken deze plannen in nauwe samenwerking met zorgverzekeringssysteem en aanbieders; zo faciliteer je uiteraard een goede samenwerking tussen zorg en welzijn in optima forma. Wat zouden wij snel meters kunnen maken als zorgverzekeraars en gemeenten op deze manier samen zouden optreden. Een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van samenwerking is de organisatie van de NHS. Een landelijk aangestuurde organisatie maar wel lokaal vertegenwoordigd door zogenaamde commissioning groups. Deze organisaties - een soort kleine plaatselijke ziekenfondsen - opereren op lokaal niveau en zijn dus een gemakkelijke sparring partner voor de gemeenten. Een leerpunt voor ons want onze landelijk functionerende zorgverzekeraars ontberen eigenlijk elke voeling met het gemeentelijke niveau.

18 18 16 Liane den Haan Time Credits N.L. (Liane) den Haan, directeur-bestuurder, ANBO Gezondheid wordt niet alleen bepaald door onze fysieke en mentale gesteldheid maar ook door de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, betrokken te zijn en te kunnen bijdragen. Ons zorg- en welzijnstelsel richt zich op de cliënt en patiënt en te weinig op de groep burgers die nog net stand houdt maar te weinig middelen en zelfvertrouwen heeft om zich te ontwikkelen en te participeren. Het Engelse Spice Time Credits 11 is ontwikkeld met deze groep burgers in gedachten. Het onderzoek Helping Out 12 liet zien dat 32% van de burgers met risico op uitsluiting participeert in vrijwilligerswerk versus 42% op de gehele bevolking. De lagere participatie in vrijwilligerswerk wordt veroorzaakt door enerzijds het vertrouwen van deze burger zelf, maar ook door de organisaties die bepaalde mensen niet geschikt vinden, niet vindt passen in de cultuur of beperkende regels heeft voor onkostenvergoedingen. Paradoxaal genoeg kan vrijwilligerswerk dus tot verdere uitsluiting leiden terwijl ze juist het tegenovergestelde wil bewerkstelligen. Spice is voortgekomen uit het Wales Institute for Community Currencies (WICC), dat was opgericht in 2003 om community currencies te gebruiken voor regenereren van lokale samenlevingen gebaseerd op de ideeën van Edgar Cahn. 13 Het concept Time Credits is uiteindelijk ontstaan na jaren studie

19 17 en onderzoek, waarbij de conceptontwikkeling is afgerond aan de Universiteit van Wales, Newport. De initiatiefnemers hadden als doel meer burgers te betrekken bij hun community. Net als in Nederland zijn veel Britten actief als vrijwilliger, maar is in Engeland 40% van de mensen te arm om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Community Time Banks - Where People s Skills Count As Currency Mensen die het net redden leven veelal in een sociaal isolement en missen de mogelijkheden en kansen om mee te doen aan vrijwillige activiteiten. Juist op deze groep mensen richt Time Credits zich. Spice wil sociale en maatschappelijke verandering bewerkstelligen, door arme gezinnen en oudere migranten bij de samenleving te betrekken via vrijwilligerswerk en hen ook kans te bieden op activiteiten die ze normaal gesproken nooit zouden kunnen doen. Wat een mooie bijkomstigheid is, is dat deze mensen wat meer te besteden krijgen via Time Credits. Je kunt dus Time Credits verdienen door je tijd aan te bieden aan lokale service en groepen. Het vrijwilligerswerk dat aangeboden wordt via de website is veelomvattend. Men kan vervolgens de Time Credits die zijn verdiend met vrijwilligerswerk besteden bij publieke of private instellingen die meedoen aan het project, of men kan Time Credits aan iemand geven die iets voor hen doet. Deze beloningen zijn divers van aard. Voorbeelden zijn het bezoeken van theatervoorstellingen of bioscopen, maar vooral de gezondheidsondersteuning die hierdoor extra toegankelijk wordt is van bijzonder nuttige aard. Men kan zelfs een vrijwilliger inkopen met Time Credits die iets voor hen doet op een moment dat dit nodig is. In Nederland kennen we verschillende initiatieven die ook op basis van geven en nemen werken. De verbinding naar het verdienen van Time Credits is, voor zover wij weten, in Nederland echter nog niet aanwezig. Met een groep bestuurders zijn we aan de slag gegaan om te kijken of dit initiatief in Nederland een kans van slagen heeft. We zijn ervan overtuigd dat we in onze samenleving weer meer met, voor en door elkaar moeten gaan doen. Maar ook dat dit niet zomaar voor een ieder is weggelegd en dat wij, als politici, belangenbehartigers, zorgbestuurders, wethouders, verzekeraars, en uitvoeringsinstanties dit kunnen en moeten faciliteren voor mensen die dit nodig hebben. Ik ben van mening dat het verbinden van creatieve mensen binnen onze eigen gezondheidszorg een vereiste is voor het innovatieproces waar iedereen constant een onderdeel van is en hoort te zijn. Iedereen moet bereid blijven open te staan voor nieuwe mogelijkheden en kansen, door bij elkaar te komen en van elkaar te leren. Time Credits have made a world of difference to me and Astley Walled Garden. Volunteers are now given a tangible reward for their efforts, they feel valued and it spurs us on. Barry It was a win- win situation, we all had fun and the centre got an extra booking. Time Credits does that, it has unexpected benefits, it links people and communities in a mutually advantageous network. Barry I think Time Credits are brilliant. It means I can take the kids out, go to different places, and it doesn t cost me anything, swimming, to the Corn Exchange, I took them to the theatre I ve taken them loads of places. It s just 2 Time Credits, per ticket so it s only two hours volunteering, you don t notice it when you re doing gardening, especially sewing, as I love doing it anyway. I think Time Credits is a brilliant way of knowing that something you ve done in school has helped, it s a great way for them to say thank you. Alice Jordan

20 18 Think local, act personal drs. M.J.M. (Marianne) van der Harten, voorzitter raad van bestuur, De Noorderbrug Engeland is al een paar jaar bezig met een zorgvernieuwingsproces dat deels te vergelijken is met onze transities maar vanuit een andere cultuur en context plaatsvindt. Wat doen deze grote complexe veranderingen met mensen; met de klant, met medewerkers en met leidinggevenden? Een veranderproces zoals wij nu doormaken, maakt mensen onzeker, brengt hen uit evenwicht en doet een groot appèl op onderling vertrouwen en stuurmanskunst. Hoe buig je angsten om naar vertrouwen en een constructieve flow? Leiderschap, waardenoriëntatie, verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap en lef! Hieraan heeft het Engelse MacIntyre het continue leren en veranderen aan toegevoegd. MacIntyre, richt zich op de ondersteuning van ruim mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Met ruim medewerkers en een omzet van 45 miljard Engelse ponden levert MacIntyre 120 diensten binnen diverse intramurale en extramurale zorgprogramma s, alsmede trainings- en (speciale) onderwijsfaciliteiten. People don t experience our values, they experience our behavior. De waarden van MacIntyre zijn gebaseerd op wat voor cliënten belangrijk is. Deze visie en waarden worden goed verwoord in hun introductiefilm. Cliënten zeggen daarin duidelijk Wij vinden het belangrijk dat MacIntyre ons iets belooft, want een belofte is iets waar je je aan houdt. MacIntyre belooft onder meer: verschillende manieren te gebruiken om me te begrijpen en keuzes te maken, altijd naar me te luisteren, aardig, vriendelijk en geestig te zijn, mij te leren kennen en wat voor mij belangrijk is, mij te ondersteunen in het leren van nieuwe dingen die belangrijk voor me zijn. People don t experience our values, they experience our behavior. It ain t what you do, it s the way that you do it 15 Beloftes MacIntyre heeft na een jarenlange zoektocht Great Interactions ontwikkeld, een programma gebaseerd op een tiental omgangsvormen, vertaald naar de beloftes waar de cliënten over spreken in de introductiefilm. Beloftes die uitnodigen tot reflectie op het handelen, ondersteunend zijn en stimuleren om levenslang te leren met de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Deze gedragingen en beloftes zijn consequent doorvertaald in lesprogramma s en mooie e-learning programma s voor medewerkers, in werving en selectie, in interne mobiliteit. Niemand bij MacIntyre heeft nog de rol die hij had toen hij/zij bij MacIntyre kwam werken. Leren, jezelf ontwikkelen, nieuwsgierig zijn en jezelf willen verbeteren, oefenen met nieuwe rollen: het is daar volstrekt vanzelfsprekend. Continue veranderen Consistent ligt de aandacht op de werkers in the front line en hun interacties naar de mensen die zij ondersteunen. Dat zijn de leiders en dragers van de organisatiecultuur. Er wordt veel aandacht geschonken aan talentmanagement, training en scholing, gebaseerd op het principe dat het meest effectief een geleidelijke verbetering is. Beter alle interacties een klein beetje, stap voor stap verbeteren, dan een paar interacties in een klap ingrijpend veranderen. Organisatieveranderingen vragen een lange adem, net zoals varen op de oceaan. Golven komen met een immense kracht op je af en zetten alles op zijn kop, onmiddellijk gevolgd door een nieuwe golf. En de golven blijven komen, ze gaan niet meer weg, dat is de nieuwe realiteit. Iedere medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. In plaats van top-down aansturen worden medewerkers gestimuleerd om lokale initiatieven te ontwikkelen en best practices met elkaar te delen via ervaringsverhalen. Levenslang leren en niet bang zijn voor uitdagingen omdat je daarvan leert en groeit in je vakmanschap. Met persoonlijke beloftes, verankerd in je handelen: de kracht van de eenvoud!

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot Governance van regels en controle naar regie en samenspel Rian van de Schoot De wereld van zorg en ondersteuning na de transities. WLZ ZVW WMO 2015 Jeugd Participatie (preventie) Transitie in de zorg

Nadere informatie

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG

OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG OVER BELEID, EIGEN REGIE EN PARTICIPATIE ZORG REGISSEER JE THUIS TREES FLAPPER & KLAAS DE JONG EIGEN REGIE VAN DE CLIENT IS VRIJWEL ONMOGELIJK BIJ PRODUCTIE FINANCIERING Pagina 2 ` ZORG REGISSEER JE THUIS

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die

Nadere informatie

Herstructurering Sociaal Domein

Herstructurering Sociaal Domein Herstructurering Sociaal Domein Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein Sabrina Eijk, Programmaleider De gezonde Wijk Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Voor wie

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk Van verzorgingsstaat naar handen uit de mouwen Training Zorg Verandert op zaterdag 13 juni leidt vrijwilligers op tot voorlichter en gespreksbegeleider voor oudere migranten Zelfredzaamheid en participatie

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS

Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal. 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS Betere zorg met minder kosten. Vitaal Vechtdal 17 september 2015 Congres proeftuinen VWS 1 Armoede te lijf met Ommen Samen Sterk 2 Druk op de gemeenschap Burger is op zoek naar overzicht en grip Instituties

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie