ZEGGEN WAT WE DOEN. bestuurssamenvatting - werkjaar 2013 Trividend. strategische doelstellingen. activiteit. investeringsvolume.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEGGEN WAT WE DOEN. bestuurssamenvatting - werkjaar 2013 Trividend. strategische doelstellingen. activiteit. investeringsvolume."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Kapitaal voor de toekomst van de sociale economie WIJ INVESTEREN IN COÖPERATIEF ONDERNEMEN INSCHAKELEN VIA ARBEID LOKALE NODEN BEDIENEN

2 ZEGGEN WAT WE DOEN bestuurssamenvatting - werkjaar 2013 Trividend strategische doelstellingen 1 strategie: uitrollen van de krijtlijnennota + verdere verdieping ü 2 de nieuwe doelgroep(en) uitrollen ± 3 rollend fonds: klemtoon op exits en litige ü activiteit evolutie van het aandeel van doelgroepen in goedgekeurde ondernemingen in aantal projecten 20 bio 15 MVO innovatie en ondernemerschap 10 SE coöperatief ondernemen 5 SE andere (incl. LDE) SE ondersteuning SE werkvormen investeringsvolume 46 contacten, waarvan 29 financieringsaanvragen 6 dossiers voor het investeringscomité, waarvan 4 goedgekeurd voor uitbetalingen in 2013, waarvan 2 goedgekeurd in 2012 en 2011 gemiddeld per goedgekeurd dossier nog max uit te betalen in 2014, ivm 2 dossiers uit exits in 2013; en ook 3 achtergestelde leningen liepen succesvol af in aantal dossiers 6 4 in 000 euro investeringen 2013 (in 000 euro) dossiers voor investeringscomité 6 financieringsbedrag goedgekeurd financieringsbedrag uitbetaald voor voor inv.- inv.com. comité goedgekeurd uitbetaald voor voor inv.- inv.com. comité goedgekeurd goedgekeurd uitbetaald uitbetaald portefeuille netto daling in participaties: netto daling in leningen: na waardeverminderingen: 3 op participaties en 0 op leningen in 2013 staan de gefactureerde managementfees op in 2013 bedragen de ontvangen bruto-dividenden bij vier exits werd samen meerwaarde gerealiseerd bij één van die exits werd een ernstig kapitaalverlies vermeden bij één andere exit werd waardevermindering teruggenomen investeringsportefeuille (in 000 euro) TOTAAL na na waardeverminderingen leningen participaties (+borg) waardeverminderingen (in 000 euro) op participaties op leningen TOTAAL TRIVIDEND financiële opbrengst op participaties (in 000 euro) mgt fee + dividenden teruggenomen waardevermindering meerwaarden TOTAAL

3 in volle crisis met Trividend bouwen aan de toekomst 2013: Een aantal nieuwe projecten, een schoonmaak en een frisse blik op de toekomst geld in de portefeuille van het fonds Trividend besteedde in 2013 veel aandacht aan de portefeuille om de toekomst veilig te stellen. Drie achtergestelde leningen liepen af, en bij vier projecten kwam een exit uit het kapitaal tot stand. Dit was relatief nieuw voor Trividend en het slorpte heel wat tijd en energie op van ons team. Doch is het evenzeer noodzakelijk, als we de ambitie van Trividend ernstig nemen om een rollend fonds te zijn. Hier en daar leidde dit tot een verlies, maar het team zette zijn beste beentje voor om de waarde van het fonds te vrijwaren. tijd voor waardevolle financieringsaanvragen Daarnaast besteedden we ook de nodige aandacht aan de negenentwintig financieringsaanvragen die we in 2013 binnenkregen. Dit leidde tot zes nieuwe investeringsdossiers bij het investeringscomité, waarvan er vier effectief werden goedgekeurd. Sommige andere projecten zitten nog in de pijplijn en zullen in 2014 afgerond worden. Ondanks veel sympathie voor veel goede en maatschappelijk waardevolle projecten bleef onze doorlichting even kritisch als ooit, want we willen er boven alles over waken dat we ook in de toekomst de sociale economie kunnen blijven financieren. gebouwd op samenwerking We hebben ook aandacht besteed aan mogelijke samenwerking met koepelorganisaties, met andere financiers van de sociale economie, en met de sociale innovatiefabriek. Op deze betere samenwerking willen we de toekomst van Trividend bouwen. 2014: Trividend heeft zich strategisch geherpositioneerd. focus op de kernactiviteit Reeds in 2012 legde de raad van bestuur opnieuw meer nadruk op de historische kernactiviteit. De klemtoon ligt op tewerkstelling van kansengroepen, op erkende coöperatieve organisaties en op de lokale diensteneconomie, met een kleine ruimte voor experimenten. En we verkiezen een achtergestelde lening boven kapitaal, zoals in het vorige jaarverslag uiteengezet. met een vernieuwd businessplan Daarnaast werken we aan een kapitaalverhoging die de belangen van de partners uit de sociale economie zo veel mogelijk moet vrijwaren. Samen met een verwachte hogere tegemoetkoming van de Vlaamse overheid moet dit een nieuw businessplan mogelijk maken waarbij Trividend zijn rol als kapitaalverschaffer in de sociale economie met succes kan blijven vervullen in het volgende decennium. In dat volgende decennium willen we bovendien komen tot een betere samenwerking in de sector om daar de toekomst op te bouwen. ONZE MARKT EN ONZE KLANTEN Trividend investeert met sociaal en coöperatief waardevolle ondernemers Trividend bouwt een reële economie, vooral in duurzame deelmarkten: bouwen, woon- en werkplek mobiliteit zorg en welzijn voeding en natuurbeheer energie, industrie & materialen ophalen, sorteren, recycleren, hergebruiken Trividend richt zich tot bedrijven en organisaties die waardengericht ondernemen (waarbij winst niet het hoofddoel is). Ondernemingszin is de eerste, absolute voorwaarde. Uitzicht op financiële duurzaamheid de tweede. Inhoudelijk zoeken we vooral, doch niet uitsluitend, aandacht voor: een coöperatieve organisatie, of het aanbieden van waardig werk, o.a. via de inschakeling van kansengroepen, of de invulling van lokale noden en behoeften. ONS PRODUCT Trividend versterkt de autonomie van sociale ondernemingen, incl. vzw s, met risicokapitaal Trividend biedt twee producten aan: achtergestelde leningen vaak gelijkgesteld met kapitaal dienen ze als buffer voor andere schuldeisers en financiers. kapitaal steeds minder dan 50%; of een combinatie hiervan, op maat van de klant. Leningen genieten hierbij onze voorkeur. We investeren zelf tot , stapsgewijs waar mogelijk. Voor grotere bedragen werken we samen, hetzij met het Vlaams Sociaal Investeringsfonds (SIFO), hetzij met andere cofinanciers. Meer dan ooit zien we doorgedreven samenwerking, fusies, gezamenlijke innovaties tot stand komen tussen jonge en mature partners. De activiteit van Trividend evolueert. Voor een rollend fonds zijn vervolginvesteringen en exits even belangrijk als co-investeringen bij nieuwe klanten. Ons modelrapport ( zeggen wat we doen ) blijft zeer nuttig voor startende en groeiende ondernemers. En ons helpt het om projecten in vertrouwen en op een betrokken manier op te volgen. ONZE ORGANISATIE Trividend ondersteunt sociaal ondernemerschap We willen maatschappelijk waardevol ondernemerschap bevorderen, door risicodragend kapitaal te verstrekken met behoud van het ons toevertrouwd vermogen. De staf van Trividend bestaat uit 2 personen (1,8 VTE): een coördinator en een investeringsmanager. Volgende organen vullen de werking aan. Ze zijn uitsluitend uit vrijwilligers samengesteld: de algemene vergadering de raad van bestuur het investeringscomité het opvolgingscomité. Tenslotte beschouwen we het als extra troef wanneer een project ook: maatschappelijk verantwoord, duurzaam, en sociaal innoverend is. JAARVERSLAG

4 DE PORTEFEUILLE EVOLUEERT - KLANTEN AAN HET WOORD Een nieuwe klant uit de bredere doelgroep (Lionfish), een afgeloste lening (Kringloopcentrum) en een geslaagde exit (Vino Mundo). Onze klanten stellen zich aan jullie voor. een geslaagde exit: 20 coöperanten (waaronder Trividend) stappen uit Vino Mundo dat, na fusie, sterker staat dan ooit een goede fusie is een resultaat op zich BIODYVINO Excellence in organic and fairtrade wines, is de fusienaam van Vino Mundo en Biotiek. BIOTIEK, een stabiele familiezaak die zich al 20 jaar opwerpt als de pionier van de biowijn in België, en VINO MUNDO, jonge coöperatieve wijnhandel die dynamisch groeit in bio en Fair Trade wijn, bundelen hun krachten en zijn voortaan BIODYVINO. Trividend investeerde in ambitie en potentieel Vino Mundo ( 2005) werd dé wijnhandel gespecialiseerd in biologische en Fair Trade wijnen. Vincent De Coninck en David Barbé zijn er de drijvende krachten. Ze combineren kennis (elk Advanced Certificate van Wine & Spirit Education Trust) met overtuiging in duurzame en milieuvriendelijke landbouw. Hun track record: de Belgische consument in contact brengen met bio en fair trade wijn; enthousiasmeren voor duurzaam consumeren; laten kennismaken met betaalbare kwaliteitswijn; samenwerken met verenigingen voor natuurbehoud, zoals Natuurpunt en Natagora. een partner van het begin, nu in een nieuwe rol In 1993 richtte Antoon De Paepe BIOTIEK op als biowijn-importzaak, na een loopbaan in de bank. Wat begon als een hobby groeide snel uit zijn voegen, met het grootste aanbod aan biologische en biodynamische wijnen in België. Biotiek werd eerst hofleverancier van Vino Mundo, daarna logistieke partner en medefinancier. Het klikte en de tandem Biotiek / Vino Mundo bundelde gaandeweg ervaring, professionalisme en ambitie. mission accomplished Ook Vino Mundo is verleid geweest door een pragmatische integratie in de grootdistributie. Maar het management heeft er met Trividend en twee andere referentieaandeelhouders hard voor geknokt dat een evenwichtige deal bereikt werd met hun loyale fusiepartner Biotiek. Alle belanghebbenden (uitstappende vennoten, blijvend management en intredende kopers) kunnen met opgeheven hoofd verder: de missie van Vino Mundo leeft nu in een sterker verband, onder de naam BIODY- VINO. Ook maatschappelijk lijkt dit ons een mooie oplossing. een stevige speler BIODYVINO bundelt de competenties van beide bedrijven om een belangrijke rol te spelen in de markt van biologische en Fair Trade wijnen. Het operationeel team bestaat uit 4 personen en verzorgt een professionele aanpak, een innovatieve benadering, streeft naar excellentie en een waardengedreven bedrijfsvoering. Hiermee maken ze het verschil voor de klanten. Biodyvino is nu duidelijk de grootste speler op vlak van bio en fair trade wijn in België. Ze blijven ook sterk groeien in 2014 (meer dan 30% in het eerste kwartaal). ondersteuning is the name of the game Trividend heeft Vino Mundo zowel financieel als emotioneel ondersteund in een cruciale periode. Omvorming tot coöperatie, uitbreiding van het kapitaal, betrokkenheid als klankbord en advies tilden de bedrijfsvoering op een hoger niveau en hielpen investeren in waardencreatie en toekomst. Vooral de gulle (en intense) begeleiding door een dedicated coach, aangebracht door Trividend, bleek van groot belang. fotograaf: Yves Coussement nog meer sociaal ondernemerschap Vincent De Coninck koos om zich ook in te zetten voor promotie en uitbouw van sociaal ondernemerschap in België, o.a. bij Positive Entrepreneurs Network, dat hij mee oprichtte (zie nieuwsflash). Naast het medebestuur van Biodyvino vervoegde hij inmiddels Oksigen Lab voor een europees project. Meer info: 4 TRIVIDEND kredieten lopen ook gewoon af interview met Bart Vandenbussche - De Kringloopwinkel Met 6 winkelpunten, een arbeidszorgcentrum, een centraal atelier met magazijn, 250 medewerkers en zo n 5 miljoen euro bedrijfsopbrengsten (waarvan ruim 56% omzet) is de Kringloopwinkel duidelijk een grotere speler, stevig verankerd in het Zuid-West-Vlaamse. Wat doet het Kringloopcentrum Zuid-West-Vl, en wat is jullie link met tewerkstelling? Bart: Als kringloopwinkel doen we aan inzameling (gebracht, afgehaald, via containerpark, ), sortering, recyclage, herstel en verkoop van tweedehandsgoederen, die zo een tweede leven krijgen. Zo vullen we, vaak creatief, een groeiende economische behoefte in, bij een dalende koopkracht. Als sociale werkplaats creëert de kringloopwinkel jobs in Zuid-West-Vlaanderen, en daarnaast begeleiden we een honderdtal mensen in diverse vormen als tijdelijke werkervaring of arbeidszorg. Waarom deed de Kringloopwinkel beroep op Trividend? Bart: In de periode investeerde de vzw in de aankoop en verbouwingen voor de kringloopwinkels in Waregem en Kortrijk. Dit leidde tot een net iets te krappe liquiditeit, waarvoor Trividend een ideale oplossing op maat bood, via een achtergestelde lening: de eerste twee jaar werd wel interest, maar geen kapitaal afgelost, dit kwam samen in het derde en het vierde jaar. Op die manier was de moeilijke periode overbrugd. Zou je nogmaals beroep doen op Trividend? Bart: In eenzelfde situatie zouden we dit zeker opnieuw overwegen, maar de toekenningsprocedure vergde toch heel wat inspanning, onder andere een persoonlijke toelichting van onze werking en het dossier bij Trividend zelf. Wij onthouden: een lening zonder borg vraagt uiteraard wat meer rompslomp dan een geborgde, en duidelijk niet alleen voor Trividend. Aan ons om dat samen beperkt te houden. Kringloopcentrum ZuidWest-Vlaanderen vzw - NIEUWSFLASH Positive Entrepreneurs bieden ondernemende studenten inspiration days Het Positive Entrepreneurs Netwerk verbindt ondernemers, gedreven door één gemeenschappelijk doel: dat hun organisatie een bijdrage levert aan de maatschappij, zowel sociaal als ecologisch. Het nationaal netwerk, opgericht in 2010 door Poseco vzw en enkele voortrekkers, Trividend was erbij, telt ruim 80 ondernemers en groeit verder uit. Wij brengen ondernemers en sleutelfiguren binnen sociaal ondernemerschap samen, om zo impact en opportuniteiten te creëren. We vinden het essentieel om naast de economie, ook de universiteit en de politiek te inspireren en zo samen sociaal ondernemerschap uit te bouwen. Recent organiseerde Positive Entrepreneurs Network de Inspiration Days, een project om sociaal ondernemerschap bij Business Schools studenten te promoten en te stimuleren. In werden het Solvay (Brussel), HEC (Liège) en UGent. Trividend leverde klanten, ondernemers, peters, sprekers, panel-leden. Zo nam Koen Schoors deel aan het paneldebat in Gent. Meer informatie: Noteer: In juni komt er een activiteit rond het thema financiering van sociale ondernemers. Wil u het netwerk mee uitbouwen? Contacteer:

5 Lionfish: je bent jong, je weet wat je wil en je onderneemt gewoon een productiehuis met eigen events De jonge coöperatieve Lionfish is een creatief productiehuis dat meteen een eigen concept lanceerde: het Lift Off Jobfestival. Dit jobevent voor jonge professionals claimt leuker te zijn dan traditionele jobbeurzen, door er aantrekkelijke nevenactiviteiten aan te koppelen. Dit kan gaan van salonsprekers naar workshops, zelfs tot een muziekprogramma met optredens of DJ. Naast extra nevenactiviteiten, werkt Lionfish er ook met interactieve NFC technologie. (NFC: near field communication, denk maar aan je Mobib trein of buspas). Hiermee kan je als jobzoeker zelf inchecken bij de stand van een aanwezige werkgever. Zo geef je meteen je profiel en CV digitaal door. Bij een informatiekiosk kan je de vacatures bekijken die bij je profiel passen en word je doorverwezen naar de bijpassende stand van de werkgever die de vacature plaatste. Zo verhoogt de efficiëntie voor werkzoekende en werkgever enorm; en ook de administratieve rompslomp voor de deelnemende bedrijven is een pak lichter. samenwerking Lionfish werkt almaar vaker samen met Ensemblage, een ander creatief productiehuis. Beide bedrijven vormen samen een sterk multidisciplinair team, dat een hele grote variatie aan opdrachten aankan. Een mooi voorbeeld hiervan was het Internationaal Sportfilmfestival Antwerpen. Lionfish en Ensemblage werkten gedurende drie maand non-stop, om samen de hoogstaande eerste editie van een sportfilmfestival neer te zetten. Naast het Antwerpse MAS, werd een pop-up Cinema Dome geplaatst met 24 meter doormeter, waarin een heuse cinemazaal gebouwd werd, compleet met tribune, projectiescherm, vestiaire, bar,... sterktes Sterktes van Lionfish zijn hun detaillistische voorbereiding van de productie van events, het koppelen van de online wereld aan de productie en promotie van evenementen, en de creativiteit die ze aan de dag leggen als het op conceptualisatie aankomt. cashless op rockfestival Met de opgedane ervaring richtte Lionfish met Playpass cashless (op NFC gebaseerde) betalingen in op Rockvillage, de prestigieuze VIP-camping van Rock Werchter. De CV s op de NFC-chip ruimen nu plaats voor credits waarmee betaald kan worden aan de kassa s. De kassa s zijn uitgerust met tablets met ingebouwde NFC-lezers of computers, verbonden met NFC-lezers. Een handige toepassing om op events een closed loop betaalsysteem te bouwen. Trividend participeert in het kapitaal van Lionfish. Lionfish cvba: Lange Lozannastraat 107, 2018 Antwerpen (exploitatie) Thomas Deckers, Tomas Vink en Niels Kelchtermans (voor Lionfish) Liesbeth Baeten en Thomas Goorden (voor Ensemblage) nieuwe investeringen in klantenprojecten in 2013 organisatie goedgekeurd uitbetaald bedrag ( ) product website werkvorm duurzame activiteit Clean Energy Invest cvba participatie coöperatieve energie Lionfish cvba participatie coöperatieve werk S cvba 2013 niet meer participatie invoeg, coöperatieve schoonmaak N vzw 2013 nog niet lening LDE natuurbeheer H cvba-so 2013 nog niet lening invoeg, coöperatieve schoonmaak Clean Energy Invest cvba participatie coöperatieve energie F cvba lening coöperatieve mobiliteit Vino Mundo / Biodyvino cvba lening coöperatieve bio/ voeding waarvan in maximaal nog uit te betalen in 2014, toegezegd op 31/12/2013 exits: goed afgewikkelde investeringen in klantenprojecten in 2013 organisatie instapprijs meerwaarde product website werkvorm duurzame activiteit Gusto cvba ja participatie coöperatieve werk De Werkhoek cvba ja participatie startcentrum ondernemen Ethimmo cvba ja participatie coöperatieve wonen & werk Vino Mundo cvba (klein) participatie coöperatieve bio/ voeding De Link cvba GEen participatie coöperatieve / LDE / dienstencheques werk Totaal organisatie oorspronkelijk leningsbedrag looptijd product website werkvorm duurzame activiteit Loca Labora vzw jaar lening sociale werkplaats natuurbeheer IZEN nv jaar lening met coop. principes duurzaam bouwen hernieuwb energie Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw jaar lening sociale werkplaats kringwinkel Totaal JAARVERSLAG

6 vergelijkende resultatenrekening per 31 december 2013*: KOSTEN bedrijfskosten diensten en diverse goederen bezoldigingen afschrijvingen en waardeverminderingen andere bedrijfskosten financiële kosten waardevermindering op leningen waardevermindering op aandelen belastingen op het resultaat winst (+) / verlies (-) van het boekjaar (*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 8 mei 2014 RESULTATEN een negatief operationeel resultaat doch minder waardeverminderingen opbrengsten uit de activiteit Financiële opbrengsten op de portefeuille (intresten op uitgeleende bedragen en dividenden) bedragen ( in 2012). De beleggingsopbrengsten dalen tot (tov in 2012). Opbrengsten uit geleverde diensten (management fees, dossierkosten, diverse opdrachten) bedragen ( in 2012). De dalende opbrengsten zijn het gevolg van de dalende portefeuille aan participaties en van de lage interestvoeten op de markt. werkingskosten De werkingskosten bestaan uit bedrijfskosten, ontvangen dienstprestaties en vooral uit loonkosten. Ze zijn samen goed voor ( in 2012). Over de voorbije 5 jaar bleven werkingskosten min of meer stabiel. bedrijfsresultaat Trividend is structureel verlieslatend. De eigen opbrengsten en de werkingstoelage volstaan niet om de werkingskosten te dekken. Dat is niet nieuw: het bedrijfsresultaat was ononderbroken negatief, sinds Nieuw is wel dat ook het operationeel resultaat (= bedrijfs- & financieel resultaat), voorheen positief, in 2012 voor het eerst negatief werd. Bedroeg dit nog (2011), in 2012 werd dit en in Dat werd voorheen getemperd met projectsubsidies, doch niet meer in 2012 en Bovendien dalen de inkomsten uit een krimpende portefeuille. De herpositionering en verhoogde focus op exits gingen ook ten koste van nieuwe participaties en leningen. Nu er in 2014 minder exits gepland staan en de portefeuille in 2014 weer kan aangroeien, kan dit een kering in de eigen inkomsten genereren. vergelijkende balans per 31 december 2013*: ACTIEF 6 TRIVIDEND resultaat uit realisaties Op één participatie inde Trividend in (bruto) dividend. Bij de uitstap uit vier participaties haalden we een totale meerwaarde/winst van Een ander bracht op, uit terugname van een eerder geboekte waardevermindering. waardeverminderingen en verliezen In 2013 blijven de waardeverminderingen hoog, doch niet in vergelijking met de voorbije twee jaar. Op drie deelnemingen (A-Lab bvba, en twee andere op voorstel van het opvolgingscomité) legde de raad waardeverminderingen aan, in totaal voor (2012: ). De raad is de overtuiging toegedaan dat hiermee ook alle bekende risico s ernstig werden ingeschat, dat voorzieningen werden aangelegd waar aangewezen, in overeenstemming met de waarderingsregels en het voorzichtigheidsbeginsel. verwerking van het resultaat De jaarrekening die voorligt sluit af met te verwerken verlies (na belastingen). De raad stelt de vergadering volgende resultaatsverwerking voor. netto te bestemmen resultaat van het boekjaar ,17 overgedragen verliezen van vorige boekjaren ,44 resultaatsverwerking over te dragen verlies ,61 vaste activa oprichtingskosten materiële vaste activa financiële vaste activa achtergest. leningen op meer dan 1j achtergest. leningen op ten hoogste 1j vlottende activa andere vorderingen op ten hoogste 1j beleggingen en liquide middelen overlopende rekeningen (actief) TOTAAL ACTIVA (*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 8 mei 2014

7 vergelijkende resultatenrekening per 31 december 2013*: OPBRENGSTEN bedrijfsopbrengsten omzet: management fees en dossierkosten subsidies: werkingstoelage subsidies: projecttoelage diverse opbrengsten financiële opbrengsten bank- en beleggingsintresten dividenden leningintresten resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening meerwaarden bij realisaties terugname van waardeverminderingen (*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 8 mei 2014 MIDDELEN een sobere balans kapitaal Trividend beschikt over een stabiele kapitaalsbasis, bijeengebracht door vennoten en klanten.eind 2013 bedraagt het kapitaal , vertegenwoordigd door aandelen. we investeren onder de vorm van participaties Trividend kent in 2013 een afname in de (netto) boekwaarde van de participaties: van naar (na individuele waardeverminderingen). De daling wordt onder andere verklaard door vier exits gerealiseerd in We investeren ook onder de vorm van leningen Het (netto) saldo van de uitstaande leningen loopt verder terug: van naar (eveneens na individuele waardeverminderingen). De huidige focus op achtergestelde leningen kentert deze daling voorlopig nog niet. Wel zitten enkele leningen in de pipeline. niet in de balans opgenomen zekerheden en verplichtingen ontvangen zekerheden Bij gebrek aan harde borgen, zoekt Trividend naar andere engagementen om risico s te beperken en de uitstap op maturiteit te vergemakkelijken: vaak verbinden oprichters/initiatiefnemers zich tot overname van de Trividend aandelen bij afloop, aan een vaste minimum uitstapprijs. een persoonlijke borgstelling onder de vorm van co-debiteurschap komt occasioneel voor. aangegane verplichtingen Omgekeerd staat Trividend onherroepelijk, maar met een tijdslimiet krediet toe, zodat Trividend zich gebonden weet door haar aanbod, ook wanneer de klant nog voorwaarden in te vullen heeft. Trividend voorziet in dat geval de middelen, die beantwoorden aan de hoogst mogelijke (toegezegde) uitgave. 2014: van herpositionering naar een vernieuwd business plan In 2013 werden de doelgroep en het productaanbod van Trividend geherdefinieerd. In 2014 gaan we een hele stap verder, en stellen we de vergadering een grondige herziening van het business plan voor. Hiermee trachten we een duurzame oplossing te bieden aan de structurele uitdagingen, eigen aan de moeilijke missie die Trividend onafgebroken en meer dan ooit met overtuiging vervult: kapitaal verschaffen voor de sociale economie van de toekomst. andere meldingen Gelet op het overgedragen verlies uit vorige boekjaren, bevestigt de raad dat waarderen in de onderstelling van continuïteit haar verantwoord lijkt. De waarderingsregels werden tegenover vorig jaar niet gewijzigd. De rekeningen die hier worden voorgesteld, zijn een verkorte versie van de neerleggingsjaarrekening die weldra publiek beschikbaar is op de website en via de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Zij zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 8 mei De commissaris van Trividend, Mazars, burgerlijke vennootschap die de vorm van een cvba heeft aangenomen, Marcel Thirylaan 77 b4, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir, bedrijfsrevisor, stelde een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud op over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31/12/2013. vergelijkende balans per 31 december 2013*: PASSIEF eigen vermogen kapitaal uitgiftepremies reserves overgedragen resultaat vreemd vermogen (lang en kort) schulden op meer dan 1 jaar schulden op ten hoogste 1 jaar overlopende rekeningen (passief) TOTAAL PASSIVA (*) in euro, voor goedkeuring door de algemene vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG

8 colofon redactie en coördinatie Trividend cvba (Sybile Vancoillie en Bernard Fornoville) met dank aan klanten, vrijwilligers en externen voor bijdragen en foto s fotocredits cover groepsfoto van de positive entrepreneurs op de Beurs Ondernemen, 31 maart 2010 verantwoordelijke uitgever grafisch ontwerp en layout Bernard Fornoville, p/a Vooruitgangstraat 333 b12, 1030 Brussel - Commotie (Factor nv), Coremansstraat 22, 2600 Berchem - Voor extra exemplaren, vragen of opmerkingen, contacteer Sybile Vancoillie, Trividend dankt haar coöperatieve vennoten uit de sociale economie publieke overheden andere privé-partners structurele partner: toegetreden klanten: zie website naam rechtsvorm zetel Trividend, Vlaams participatiefonds voor de sociale economie cvba, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (en enige vaste exploitatie) Vooruitgangstraat 333 b12, 1030 Brussel T F btw nummer BE ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel bankrekening IBAN BE BIC GKCCBEBB 8 TRIVIDEND

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen.

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen. Jaarverslag 2008 Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen Trividend Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie cvba ZEGGEN

Nadere informatie

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we?

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we? Jaarverslag 2013 1 Missie Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samen leving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties)

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 2011 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273 Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 www.rentevrij.be 1030 Brussel info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 2. Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar 2006... 5 a. Statuten en doelstellingen... 5 b. Het Kringloopfonds

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel 2012 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel Tel: 02/274.00.17 Fax: 02/201.06.02 www.rentevrij.be info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie