Krachtgericht. samenwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtgericht. samenwerken"

Transcriptie

1 Krachtgericht samenwerken Krachtgericht samenwerken, hoe doe je dat? Daarin werden alle medewerkers van U Centraal in 2013 uitgebreid getraind. Wat voor verschil heeft de training gemaakt? Hoe beïnvloedt het de praktijk anno 2015? Daarover spraken Ilja Rodermans, Roos Wissink en Clasine Smit met elkaar onder leiding van adviseur P & O Eefje de Gooijer.

2 Toen ik voor het eerst hoorde van eigen kracht, dacht ik: dat doen we toch al?, steekt Clasine van wal. We noemden het empowerment. Inderdaad, vult Roos aan. Ik ken de term uit 2003, toen ik een opfriscursus deed bij hogeschool De Horst en het boek las van Nora van Riet en Harry Wouters, Helpen = leren. Helpen is mensen leren zichzelf te redden. Zij leverden de gebruiksaanwijzing al aan, het heeft alleen een andere naam gekregen. Ilja: Mijn eerste ervaring met eigen kracht is de methodiek die we gebruiken bij het project netwerkcoaching. De training Krachtgericht Samenwerken sloot aan bij onze zoektocht binnen het team Vrijwillige Inzet naar manieren om als consulenten te kunnen werken aan eigen kracht. Dat willen we bij onze cliënten inzetten en het ook overdragen aan onze vrijwilligers. Dat laatste is het lastigste. Vrijwilligers willen heel graag helpen. Bovendien komt de vrijwilliger zonder ons bij de cliënt thuis, dus je hebt er als professional niet precies zicht op hoe hij of zij dat daar doet. De training gaf de basis: hoe kun je motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgerichte vraagtechnieken toepassen? Dat zijn handvatten die je ook weer aan vrijwilligers kunt leren, afhankelijk van het type vrijwilliger. Iemand die een klusje komt doen zal minder snel met de hulpvrager een gesprek beginnen over eigen kracht dan bijvoorbeeld een netwerkcoach. Bij ons project Financiën en Administraties worden vrijwilligers getraind om mensen te leren het uiteindelijk weer zelf te doen. Clasine: Bij mij heeft de training vooral teweeggebracht dat ik alerter bezig ben met hoe je het sociale systeem inschakelt. Ik ben meer systemisch gaan werken, ook vanuit de gedachte dat het systeem leeft volgens eigen waarden en normen. Familie, buren en mensen die bij een gezin over de vloer komen, delen dezelfde ideeën en willen elkaar helpen. Ik kan vanuit mijn opvoedkundige ideeën denken: haal die kinderen weg voor de tv en ga iets samen doen. Maar dat zijn mijn ideeën. Die zijn misschien helemaal niet van belang bij dit gezin. Je komt verder als je het daar samen oplost, met mensen die daar al zijn en met respect voor hun waarden en normen. Dat was voor mij echt een eye opener. Moet je dan maar alle mores van de cliënt accepteren? Nee, daar zitten ook grenzen aan, vindt Roos. Denk aan een situatie waarbij een kind wordt ingezet als barrière tussen vechtende ouders. Iedereen in het netwerk vindt dat wel gemakkelijk, maar als hulpverlener weet ik dat dat niet gezond is. Ik zie een angstig kind. Dan raken we aan de grenzen van eigen regie en vind ik dat we vanuit onze professionaliteit moeten ingrijpen. Clasine: Mee eens, maar je kunt binnen het netwerk wel kijken met wie je een aanknopingspunt hebt om in gesprek te gaan over het belang van het kind. Al lukt dat niet altijd. Wat helpt je het meest om eigen kracht te kunnen inzetten? Clasine: Ik heb de weerstand in mezelf moeten overwinnen. Ik zou zelf niet willen dat mijn buren bij mij over de vloer komen om problemen op te lossen en zich dan overal mee gaan bemoeien. In de praktijk heb ik als sociaal werker ook wel bemiddeld in conflicten die voortkwamen uit goede bedoelingen. Wanneer je buren veel doen is het moeilijk om als ontvanger te zeggen: bemoei je er niet mee en laat me even met rust. Je moet dankbaar zijn. Tijd is voor Roos een belangrijke factor om eigen kracht te kunnen inzetten. Vroeger hadden we nog tijd voor een wandelingetje met de cliënt en werkte ik, denk ik, juist meer met eigen kracht. Later is de druk om productie te halen zo groot geworden, dat je als hulpverlener gaat zoeken naar de snelste weg. Dan kies je er eerder voor om zelf dan maar even dat formulier in te vullen. Door de aandacht voor eigen kracht, is er een legitimering gekomen om tijd vrij te maken. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Op een dag belde een moeder voor een afspraak, omdat haar zoon niet vooruit te branden was. Ik

3 Heeft iedereen eigen kracht? Door de aandacht voor eigen kracht, is er een legitimering gekomen om tijd vrij te maken. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. meldde dat haar zoon ook bij de afspraak moest zijn. Moeder kwam binnen met een houding van: dit gaan we even oplossen. Zoon leunde achterover met een onverschillige houding en zei dat hij niks kon met computers. Ik dacht: moet hier een formulier worden ingevuld of moeten we de eigen kracht van de zoon versterken, zodat de relatie met zijn moeder meer in balans raakt? Een jaar geleden zou ik hebben gedacht: hoe is dat formulier het snelste ingevuld? Nu ging ik voor de eigen kracht, geholpen door een cadeautje: die jongen kreeg een telefoontje op zijn smartphone. Ik dacht: hoezo weet jij niks van computers? Dus ik zei: Wil je me even helpen met mijn computer? Uiteindelijk hebben we samen dat formulier ingevuld. Die jongen leefde op, zijn rug werd rechter en enkele maanden later meldde hij zichzelf aan. Dat hebben we bereikt doordat ik hem niet alleen heb gezien als die slungel in die stoel. Durven tijd te investeren en creativiteit inzetten, daar gaat het om. Voorwaarde is wel dat je die tijd mag investeren. Als je caseload propvol zit, dan red je dat niet. Ze zeggen dat het uiteindelijk tijd bespaart, maar als hulpverlener merk je dat niet in je agenda, doordat er telkens weer nieuwe cliënten komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat de hulpvragers uiteindelijk beter af zijn met aandacht voor eigen kracht. Clasine: Iedereen heeft een vlammetje, hoe minimaal ook, dat aangewakkerd kan worden. De vraag is wel of dat vlammetje altijd aansluit bij de hulpvraag. Ik denk dat we in een valkuil stappen als we eigen kracht voor elk maatschappelijk probleem gaan inzetten. Zelf werk kunnen vinden, zelf je geld beheren; er zijn altijd mensen die dat niet gaan leren omdat ze dat niet aankunnen. De vlam ligt dan op andere fronten. Ilja: Voordat we deze training volgden, vond ik het best moeilijk om aan een cliënt te vragen: wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving? Heeft u uw kinderen al gevraagd? Mensen zeggen vaak: nee, die hebben het al zo druk. We leggen dan uit dat mensen het vaak ook fijn vinden om iets voor een ander te betekenen. We zijn als mensen vaak geneigd voor een ander te denken en durven daarom geen hulp te vragen. Verder vragen we bij de intake van de hulpvraag altijd aan mensen wat ze zelf kunnen; hoe klein ook. Een muur sauzen of de kozijnen verven lukt misschien niet, maar kunt u wel koffie zetten voor de vrijwilliger? Zo houdt iemand toch eigen regie en is hij of zij ervoor verantwoordelijk dat de vrijwilliger zich fijn voelt. Het kan heel klein zijn. Je kunt zoeken naar wat er nog wel kan. We vragen bij de intake van een nieuwe cliënt ook altijd: Wilt u ook iets voor een ander doen? Is er iets waar u goed in bent, waar u een ander weer mee zou kunnen helpen? Een soort wederkerigheidsvraag. Mensen vinden het fijn om die vraag te krijgen, terwijl je als consulent denkt: iemand belt om geholpen te worden en dan vraag je dit? Mensen blijken er in de praktijk positief op te reageren. Clasine heeft daar een recent voorbeeld van. Een vrijwilliger van de Bezoekdienst voor mensen met dementie hoorde van de man die zij bezoekt dat hij graag klusjes doet. Vervolgens heeft ze hem meegevraagd om Wie zitten er aan tafel? Zo divers als de organisatie is, zo divers was ook de samenstelling van de cursisten in Aan de training deden 115 mensen mee. Teamleiders, maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden die in de wijk werkten, consulenten Informele Zorg en Mantelzorg die vooral stedelijk actief zijn, bureaumedewerkers Maaltijdservice, maatschappelijk werkers Fiom, medewerkers woonoverlast. Eigen kracht is overal en loopt als rode draad door ieders werk, alleen telkens op een andere manier. De drie gesprekspartners van deze middag (24 februari 2015) hebben verschillende achtergronden. Clasine Smit werkte in 2013 als sociaal werker in het wijkteam in Utrecht-Oost en is nu medewerker Buddyzorg. Roos Wissink werkte als sociaal werker in het wijkteam Vleuten-De Meern en coo rdineert nu Groepsgewijze Activiteiten. Ilja Rodermans werkte zowel in 2013 als nu bij team Vrijwillige Inzet als projectmedewerker versterking Informele Zorg en consulent Netwerkcoach.

4 In de Marokkaanse gemeenschap moet je anders omgaan met eigen kracht. Je moet echt met praktische dingen binnenkomen, vertrouwen winnen en pas dan kun je een stap verder komen. samen bij iemand anders een klusje te doen. Meneer heeft de smaak te pakken gekregen. Daar krijg ik echt zo n kick van, dat dat op zo n natuurlijk manier gaat en die vrijwilliger zelf op zo n idee komt. Het team Vrijwillige Inzet is nu bezig om eigen kracht structureler te gaan inzetten. Ilja: Onze veldvrijwilligers zijn we nu ook aan het trainen in het inzetten van eigen kracht. Sinds de training Krachtgericht Samenwerken zijn we er als team meer mee aan de slag gegaan. Het heeft ons echt gestimuleerd. Wat heb je in de training gemist? Roos: Wat ik heb gemist is aandacht voor culturele diversiteit. Mensen van Marokkaanse komaf denken totaal anders over eigen kracht dan autochtone Nederlanders met autochtone voorouders. Er is een ander verwachtingspatroon. Ik heb wel eens gehad dat iemand letterlijk zei: Ik verwacht dat jij dat formulier voor mij gaat invullen, daar betaal ik belasting voor. Ik ben best bereid om me te verplaatsen in de gedachtenwereld van iemand anders, maar op zo n moment kom ik toch mijn eigen grenzen tegen. Ilja: Ik heb wel eens overwogen om netwerkcoaching in de Marokkaanse doelgroep te gaan inzetten, maar mijn Marokkaanse collega vertelde dat dat niet werkt. Je moet echt met praktische dingen binnenkomen en vertrouwen winnen. Pas dan kun je een stap verder komen en praten over het netwerk en eigen kracht. Dat is echt een cultuurverschil. Roos: Er zijn zoveel culturen en ook tussen culturen zijn er zoveel verschillen. Het is ook een principiële vraag of je je wilt plooien naar de cultuur waar je cliënt vandaan komt of dat je zegt: dit zijn onze normen en waarden en daar moet je je aan houden. Hoe kun je die manier van kijken die je in de training hebt gekregen, in de dagelijkse praktijk vasthouden? Clasine: Tijd in de hectiek van alledag kan het snel gebeuren dat er niks van komt om anders te gaan werken. Verder is casuïstiekbespreking denk ik de eenvoudigste en effectiefste manier om het op de agenda te houden. Roos: Ik merk dat eigen kracht soms wordt gebruikt om de productiviteit op te jagen. Gaat het om het mooie verhaal van eigen kracht bij de cliënt? Of moet het vooral sneller? Ik zou het mooi vinden als je in een methodiek een handvat krijgt om eigen kracht als principe en de druk om productie te halen, uit elkaar te houden. Dat je tegen mensen die de werktijd bepalen kunt zeggen: hier gaat het te ver. Ik geloof dat werken met eigen kracht uiteindelijk tijd oplevert, maar tussen het idee en uiteindelijk zit een periode waarin je moet investeren. Terugkijkend op dit gesprek: is eigen kracht nu oude wijn in nieuwe zakken? Of zit er toch meer in? Clasine: Voor mij is het oude wijn in nieuwe zakken, maar door de training ben ik wel alerter gemaakt op het werken met eigen kracht. Het nieuwe is echt dat ik meer systemisch ben gaan kijken, nadat ik jaren meer individueel heb gewerkt. De training kostte wel veel tijd; tien dagdelen terwijl we het al zo druk hadden. Roos: Ik denk dat het voor mijzelf oude wijn in nieuwe zakken is, maar de training heeft in ons team wel degelijk verschil gemaakt doordat er collega s van allerlei pluimage meededen, inclusief teamleiders. Het verschil tussen maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden was altijd dat sociaal raadslieden veel meer gewend waren om dingen te doen vóór mensen. Tijdens de training waren we al een jaar generalistisch aan het werken en toch waren er nog sociaal raadslieden die, bij wijze van spreken, de ingevulde formulieren voor hun cliënten hadden klaarliggen. Dat verschil sluimerde altijd als conflict in het team. Na de training hoefden we als maatschappelijk werkers niets meer uit te leggen en dat maakte verschil. Sociaal raadslieden begrepen nu over welk conflict het ging en waarom wij zeiden: het is juist goed voor de mensen als je het niet voor ze oplost.

5 U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's. Meer informatie: en U Centraal Pieterskerkhof JR Utrecht Colofon Dit artikel is gemaakt in het kader van de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen professionals Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van het FCB. Datum van het rondetafelgesprek: 24 februari 2015 Gespreksleiding: Eefje de Gooijer Verslag: Eva-Maria den Balvert De foto s bij dit artikel komen uit de serie Vrijwillige Inzet van U Centraal. De mensen op de foto zijn vrijwilliger bij U Centraal. Fotograaf: Ministerie van Fotografie.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen

Eigen Kracht! Eigen Kracht. neem gratis mee. Investeer in jezelf met dit programma op maat! projectkrant. .. die zich verder willen ontwikkelen neem gratis mee projectkrant Eigen Kracht Eigen Kracht!.. die zich verder willen ontwikkelen.. die hun weg willen vinden.. van alle culturen.. die hun kansen op werk willen vergroten Investeer in jezelf

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten

factoren voor jeugd en gezin van sociale wijkteams De werkzame de JeugdZaak Samenvattend rapport De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van Putten De werkzame factoren van sociale wijkteams voor jeugd en gezin Samenvattend rapport de JeugdZaak PARTNERS MET EXPERTISE EN PASSIE VOOR EEN WERKENDE ZORG VOOR JEUGD. De JeugdZaak 15 oktober 2014 Maud van

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken

19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken 19 Opbouwwerker Wil Vugts: Ik nam alles aan om contact te maken BSL - ALG_BK_1KZM - 3274r1_9789031399826 157 158 De generalist Wil Vugts kwam in 2008 bij Welzijn Eindhoven om als opbouwwerker de krachtteammethodiek

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie

Jasmyne vertelt... Stelselwijziging jeugd Ambulante jeugdhulp. De situatie www.voordejeugd.nl Stelselwijziging jeugd Jasmyne vertelt... Op een gegeven moment moest ik zelfs geld lenen om babymelk te kunnen kopen. Jasmyne (42) komt door drugsgebruik van haar man zwaar in de schulden.

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Samen leren, samen delen, samen doen

Samen leren, samen delen, samen doen In een groep ontmoet je mensen die hetzelfde meemaken als jij. Je hoeft niets uit te leggen. Samen leren, samen delen, samen doen Cursussen, groepen en voorlichtingen bij U Centraal Administratie Huiselijk

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen

18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen 18 Verleiden tot willen: pijn en vertrouwen Het is lekker werken met een groep die gemotiveerd is. Met deelnemers die aan je lippen hangen bij je uitleg, zelf vragen stellen en enthousiast aan de gang

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie