Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van de notariële archieven in Zuid- Holland vóór 1843 Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste archieven zijn overgedragen aan streek- en gemeentearchieven. Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1925 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Notariële archieven ZH voor I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 Notariële Protocollen... 9 Oud-Beijerland...9 Jacob Spoors...9 Christiaan van Vliet...9 Hendrick van Bergen...9 Bastiaan Andriese Coomans...10 Jacob van Byemont...10 Engelbrecht van Dalem...10 Wilhem Visser...10 Adriaen Landmeter...11 Steven Sbuelen...11 Jan van Driel...12 Jan Eduard Coets...13 Adriaan van Der Geer Az...13 Kornelis Bogaard...15 Katwijk...16 Carolus Boers...16 Pieter Boers...17 Pieter Willem Boers...17 Adrianus Hartevelt...17 Johannes Hoepeling...18 Johannes Christiaan Hummel...18 Cornelis Quinting van Pelt...19 August Eduard Roest van Limburg...19 Leerdam...19 Lodewijk Christoffel Hondius...19 Lexmond...20 Gerard Haesbroek...20 Lisse...20 Jacobus van Dorp...20 Jan van der Jagt...21 Willem Jacobus Sennepart...21 Mr. Jacobus van Lutsenburg...21 Martinus Heykoop...21 Jan Gerard Cramerus...21 Meerkerk...23 Gerrit Bodde...23 Nieuwland...23 Johannes van Alphen...23 Valkenburg...24 Mr. Jan Boers...24 Gerardus Albertus Worms...24 Adrianus Hartevelt...24 Delfland...24 Gijsbrecht van Heussen...24

4 4 Notariële archieven ZH voor Archieven van Kamers van Notarissen...25 Brielle...25 Dordrecht...26 Gorinchem...26 Gravenhage 's Leiden...28 Rotterdam...30 Varia Versteende protocollen... 33

5 Notariële archieven ZH voor Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Notariële Archieven Zuid-Holland voor 1843 Periode: Archiefbloknummer: 3648 Omvang: meter; 475 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Notarissen te Katwijk Notarissen te Leerdam Notarissen te Lexmond Notarissen te Lisse Notarissen te Meerkekr Notarissen te Nieuwland Notarissen te Oud-Beijerland Notarissen te Valkenburg Notarissen in Delfland Kamer van notarissen in het arrondissement Brielle Kamer van notarissen in het arrondissement Dordrecht Kamer van notarissen in het arrondissement Gorinchem Kamer van notarissen in het arrondissement 's-gravenhage Kamer van notarissen in het arrondissement Leiden Kamer van notarissen in het arrondissement Rotterdam Samenvatting van de inhoud van het archief: Dit archief bevatte oorspronkelijk stukken van notarissen die hun ambt uitoefenden in Zuid- Holland in de 17e, 18e en 19e eeuw. Veel stukken waren chronologisch geordend. Zij konden dossiers omvatten, zoals van testament, huwelijkse voorwaarden, voogdij en wisselprotesten, schuldbekentenissen, rekeningen of repertoires. Onder de stukken kunnen lijsten voorkomen met namen van comparanten, chronologisch geordend of alfabetisch op voor- of achternaam. Soms zijn stukken voorzien van alfabetische indices op het type akte of op tafels. Ook zijn er notulen en correspondentie van de Kamers van Toezicht aanwezig in dit in dit archief. LET OP: Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste protocollen zijn overgedragen aan streek- en gemeentearchieven.

6 6 Notariële archieven ZH voor Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Notariële Archieven Zuid-Holland voor 1843, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Notariële archieven ZH voor 1843, , inv.nr....

7 Notariële archieven ZH voor Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 Notariële archieven ZH voor Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N Notariële Protocollen Oud-Beijerland Jacob Spoors NOTARIËLE PROTOCOLLEN OUD-BEIJERLAND JACOB SPOORS Geadmitteerd 11 jan te Dordrecht 522 Minuutacten 1623 jan dec 1 deel Christiaan van Vliet CHRISTIAAN VAN VLIET Geadmitteerd te Delft 26 mei 1644 Zie ook Delft inv.nr Minuutacten van testament en huwelijksvoorwaarden banden april - dec jan nov Hendrick van Bergen Minuten van allerlei acten banden jan nov De meeste acten zijn verleden te Goidschalksoord en enkele te Delft Enkele acten zijn verleden te Goidschalksoord Enkele acten zijn verleden te Delft Enkele acten zijn verleden te Delft HENDRICK VAN BERGEN Geadmitteerd 20 mei 1653 in Delfland Minuutacten in het rechterlijk archief van Oud Beijerland (Aanw. 1908, XXXIX no 5) bevindt zich een ter secretarie overgelegde inventaris der acten van dezen notaris, bestaande uit een chronologische lijst van de namen der comparanten mei

10 10 Notariële archieven ZH voor Bastiaan Andriese Coomans Niet raadpleegbaar mei BASTIAAN ANDRIESE COOMANS Geadmitteerd 16 januari 1659 te Delft Minuutacten pakken nov en 1663 juni dec jan aug febr oct 550 Voogdijrekening voor de kinderen van Cornelis Pietrsz. Radesteyn en Grietje Cornelis Cappedijck 1678 juni 1 deel 551 Conceptrequesten opgesteld door den notaris ten behoeve van inwoners van Zuid - Beijerland en Oud - Beijerland (2e helft der 17e eeuw) 1 omslag Jacob van Byemont JACOB VAN BYEMONT Geadmitteerd 23 april 1660 te 's-gravenhage Zie Klaaswaal (inv. No 5103) en Poortugaal (inv no 6871). 552 Minuutacten 1656 april en juli 10 en z.j. 3 stukken Engelbrecht van Dalem ENGELBRECHT VAN DALEM De admissie wordt niet vermeld; de creatie door de Staten van Holland en West Friesland geschiedde 3 april Minuutacten pakken april A Wilhem Visser Door de notaris vervaardigde authentieke copieën van onderhandse schuldbekentenissen uit 1652 en 1662 van Jacob Cornelisse Hart te Nieuw Beijerland omslag WILHEM VISSER Geadmitteerd 28 september 1679 te 's-gravenhage

11 Notariële archieven ZH voor Minuutacten banden en 2 pakken Met alphabetische indices op de soort der acten oct dec Adriaen Landmeter ADRIAEN LANDMETER Geadmitteerd 17 april Minuutacten banden en 1 pak Met alphabetische indices op de soort der acten juni juni Voorin acte van 15 juli 1711 Steven Sbuelen STEVEN SBUELEN Geadmitteerd 7 april 1713 te 's-gravenhage De handtekening is: S. S. Buelen Minuutacten banden Met alphabetische indices op de voornamen der comparanten april

12 12 Notariële archieven ZH voor oct 582A Jan van Driel Rekening van de boedel van Geertruijt Simons Hordijk, overgeleverd ten overstaan van de notaris aan de meerderjarige erfgenamen stuk JAN VAN DRIEL Geadmitteerd 16 juli Minuutacten banden Met tafels oct mei juni nov

13 Notariële archieven ZH voor Jan Eduard Coets oct JAN EDUARD COETS Geadmitteerd 26 November Minuutacten banden en 1 pak Met tafels dec juni Adriaan van Der Geer Az. ADRIAAN VAN DER GEER AZ. Geadmitteerd 2 december Minuutacten banden dec A

14 14 Notariële archieven ZH voor dec 626 Tafel, , 1 stuk 627 Minuutacten van wisselprotest 1816 sept mei 5 stukken in een omslag 628 Register van wisselprotesten 1816 sept mei 1 stuk 628A-638 Repertoires stukken 628A 1812 jan - dec jan april april - dec jan aug aug - dec A 1820 jan sept. 634B 1821 sept dec mei aug sept febr febr sept oct mei

15 Notariële archieven ZH voor Kornelis Bogaard KORNELIS BOGAARD Geadmitteerd 17 april 1809 De naam van dezen notaris komt niet voor in het register van admissiën door het Hof, doch in een register van eedsaflegging der notarissen Minuutacten pakken juli oct Alphabetische indices op de achternamen der comparanten stukken A

16 16 Notariële archieven ZH voor Registers van wisselprotesten stukken juli febr mrt mrt mei nov dec nov 664A-673A Katwijk Carolus Boers Repertoires stukken 664A B jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec jan aug aug mei mei juni juni dec 673A 1841 jan jan KATWIJK CAROLUS BOERS Geadmitteerd 6 december 1701 te Leiden Hij was tevens schout en secretaris van Katwijk en schout van Noordwijkerhout Minuutacten banden Met alphabetische indices op de voornamen der comparanten febr Enkele acten zijn verleden voor het gerecht.

17 Notariële archieven ZH voor Pieter Boers Enkele acten zijn verleden voor het gerecht De acten zijn gedeeltelijk verleden voor het gerecht De acten zijn gedeeltelijk verleden voor den notaris Carolus en gedeeltelijk voor den notaris Pieter Boers. Enkele acten zijn gepasseerd voor het gerecht aug nov juli mei febr mei mrt. PIETER BOERS Geadmitteerd 3 october 1730 Zie Noordwijkerhout, inv.no Hij was tevens baljuw, schout en secretaris van Katwijk en schout van Noordwijkerhout. Pieter Willem Boers A Minuutacten banden en 1 pak In deze protocollen bevinden zich vele acten, die verleden zijn voor het gerecht van Katwijk en in de protocollen over de jaren 1734 tot 1748 tevens acten verleden voor notaris Carolus Boers. Met alphabetische indices op de voornamen der comparanten. De acten van 1730 oct maart staan in het protocol van notaris Carolus Boers, inv.no D juni juni febr - dec Deze acten staan in het protocol van notaris Pieter Willem Boers. PIETER WILLEM BOERS Geadmitteerd 29 september 1779 te Katwijk en 't Zand Zie Noordwijkerhout inv. no Hij was tevens baljuw en schout van Noordwijk 5043 Minuutacten Januari-1784 december 1 band Hierbij enkele acten verleden voor den notaris Pieter Boers en voor het gerecht. Adrianus Hartevelt 5044 Minuutacten. ADRIANUS HARTEVELT Geadmitteerd 22 Mei 1795 Zie Valkenburg inv.no Hij was tevens baljuw en schout van Katwijk

18 18 Notariële archieven ZH voor april-1796 maart 1 band Met alphabetische index op de achternamen der comparanten (in duplo). Vele acten zijn verleden voor het gerecht van de beide Katwijken en 't Zand. 5044A Johannes Hoepeling Summiere staat der acten verleden van 1795 tot 1815 voor notaris Adrianus Harteveld, gedeponeerd onder notaris Johannes Christiaan Hummel 1818 (in duplo) JOHANNES HOEPELING Geadmitteerd 31 januari 1797 te Noordwijkerhout Zie Noordwijkerhout inv.no Minuutacten band en 1 pak maart Met alphabetische index op de achternamen der comparanten Jan. Johannes Christiaan Hummel JOHANNES CHRISTIAAN HUMMEL Geadmitteerd 25 november 1808 te 's-gravenhage Vermeld tot 1813 als resideerende te Valkenburg in de gemeente Katwijk Minuutacten pakken aug. - dec sept Repertoires stukken

19 Notariële archieven ZH voor febr mei mei april april - dec jan - nov nov. - dec jan. - sept. 5087A B Boedelpapieren en andere stukken pakken 5087A Eerste pak 5087B Tweede pak Cornelis Quinting van Pelt CORNELIS QUINTING VAN PELT 5088 Minuutacten Juli-1840 october 1 pak Repertoires stukken juli febr febr jan jan. - oct August Eduard Roest van Limburg AUGUST EDUARD ROEST VAN LIMBURG 5092 Minuutacten september october 1 pak 5092A Leerdam Lodewijk Christoffel Hondius Repertoires november januari 1 pak LEERDAM LODEWIJK CHRISTOFFEL HONDIUS E Minuutacten pakken april

20 20 Notariële archieven ZH voor A B C D E 1842 jan. - oct Register van Wisselprotesten stukken sept jan april febr D Repertoires band en 4 stukken april juli 5260A 1830 jan aug. 5260B 1833 aug oct. 5260C 1835 oct aug. 5260D 1838 aug mei Lexmond Gerard Haesbroek LEXMOND GERARD HAESBROEK Geadmitteerd door de Kamer van Justitie te Vianen 2 november Minuutacten pakken nov febr. Lisse Jacobus van Dorp LISSE JACOBUS VAN DORP Geadmitteerd 19 mei 1683 te Schiedam; Zie Alphen inv.no. 172; Hillegom inv.no en Nieuwveen inv.no Minuutacten banden Met alphabethische indices op de voornamen der comparanten febr

21 Notariële archieven ZH voor Jan van der Jagt sept. JAN VAN DER JAGT Geadmitteerd 28 november 1746 te Hillegom. Zie Hillegom inv.no Minuutacten banden en 1 pak jan nov. Willem Jacobus Sennepart WILLEM JACOBUS SENNEPART Geadmitteerd 23 mei 1764 te Lisse en Hillegom Minuutacten pakken juli juli Mr. Jacobus van Lutsenburg MR. JACOBUS VAN LUTSENBURG Geadmitteerd 28 mei 1776 te Warmond Minuutacten banden en 1 omslag oct mei maart nov. Martinus Heykoop MARTINUS HEYKOOP Geadmitteerd 2 augustus Minuutacten sept april 1 pak Jan Gerard Cramerus JAN GERARD CRAMERUS Geadmitteerd 7 october 1800 te Noordwijk. Zie Noordwijk inv.no. 6327

22 22 Notariële archieven ZH voor Minuutacten pakken dec Alphabethische registers op de achternamen der comparanten stukken Die van de jaren 1815,1820 ontbreken Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel Registers van wisselprotesten stukken juli nov sept oct nov juli Repertoires stukken jan febr febr juli juli jan febr. - nov nov jan jan jan jan nov dec aug aug sept sept mei mei aug.

23 Notariële archieven ZH voor Meerkerk Gerrit Bodde aug juli juli oct oct aug aug mrt. MEERKERK GERRIT BODDE Minuutacten april-1842 oct. 11 pakken Register van wisselprotesten aug nov. 1 stuk B Repertoires april dec. 11 stukken A B 1842 Nieuwland Johannes van Alphen NIEUWLAND JOHANNES VAN ALPHEN Geadmitteerd 10 maart 1800 te Gorinchem. Hij oefende ook praktijk uit te Arkel, Giessen-Nieuwkerk en Gorinchem Minuutacten van testament 1806 juli 19 en 1807 maart 16 2 stukken 6233 Tafel

24 24 Notariële archieven ZH voor Valkenburg Mr. Jan Boers stuk Deze bevat slechts de twee bovengenoemde acten. Zie ook het repertorium inv.no. 4439A VALKENBURG MR. JAN BOERS Geadmitteerd 19 maart 1739 te Rijnsburg Zie Rijnsburg inv.no Minuutacten mei-1763 juni 1 pak Gerardus Albertus Worms GERARDUS ALBERTUS WORMS Geadmitteerd 3 mei 1762 te 's Gravenhage 7814 Minuutacten oct febr. 1 pak Adrianus Hartevelt ADRIANUS HARTEVELT Geadmitteerd 22 mei 1795 te Katwijk. Zie Katwijk inv.no Minuutacten juni-1810 oct. en 1815 sept.- nov. 1 omslag 7816 Repertoire aug nov. 1 stuk Het repertoire is aangelegd in 1812 en afgesloten in Delfland Gijsbrecht van Heussen DELFLAND GIJSBRECHT VAN HEUSSEN Gecreërd door de Staten van Holland in Delfland op 8 october Minuutacten van inventaris 1623 april 4 1 stuk Deze acte, opgemaakt in tegenwoordigheid van den notaris, is niet notarieël van vorm.

25 Notariële archieven ZH voor Archieven van Kamers van Notarissen Brielle ARCHIEVEN VAN KAMERS VAN NOTARISSEN BRIELLE 9305 Notulen maart-1842 oct. 1 pak 9306 Memorie van bedenkingen van de notarissen, in het arrondissement Brielle tegen de projectwet op het notarisambt stuk 9307 Concepten van uitgaande brieven en requesten omslag 9308 Copieboek van uitgaande brieven stuk 9309 Ingekomen brieven en aanschrijvingen pak Hierbij ook enige concept-antwoorden Ingekomen requesten van adspirant-notarissen. Met bijlagen omslag Zie art. van de wet van 16 maart Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen pak Zie art. 58 van de wet van 16 maart Register van acten van depôt van extracten uit huwelijkscontracten en uit vonnissen van scheiding van goederen stuk Tabellen van personen, aan wie het beheer over hun goederen is ontzegd, aan wie een gerechtelijke raadsman is toegevoegd en van personen met huwelijkse voorwaarden gehuwd. Met bijlagen omslagen Register tot inschrijving van klerken stuk 9316 Rekeningen van de thesaurier der kamer. Met bijlagen omslag De rekeningen lopen van Mei tot Mei Staten der contributiën. 1827/ / stukken in 1 omslag 9318 Inventaris van de stukken, berustende bij de kamer.

26 26 Notariële archieven ZH voor Dordrecht stuk DORDRECHT Notulen stukken mei mei mei dec jan dec jan oct Alphabetische index op het notulenboek. c deel Bijlagen van de notulenboeken pakken Dit nummer bevat ingekomen en minuten van uitgegane stukken, extracten van huwelijksvoorwaarden en vonnissen van scheiding van goederen, gedeponeerd ingevloge art. 69 van het Wetboek van Koophandel en art. 867, 872 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke rechtspleging, acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen en rekeningen der thesaurier van de Kamer mei april mei dec jan dec jan oct Registers van acten van depôt van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, en vonnissen van scheiding van goederen stukken juli oct dec dec mei april aug aug sept oct Tabellen van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is stukken 1 omslag 9334 Tabellen van personen, aan wie het beheer over hun goederen is ontzegd of aan wie een gerechtelijke raadsman is toegevoegd stukken in 1 omslag 9335 Register tot inschrijving van klerken. z.j. (opgemaakt na 1831 jan. 7) 1 deel 9336 Bijlagen van het register tot inschrijving van klerken en omslag Gorinchem GORINCHEM Notulen.

27 Notariële archieven ZH voor delen juni mei juli mei 9339 Ingekomen brieven en aanschrijvingen pak Hierbij zijn gevoegd de processen-verbaal der notulen d.d juni Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen, extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, en uit vonnissen van scheiding van goederen. Met bijlagen pak 9341 Repertoires van de in het vorige nummer genoemde acten van depôt. 1812, 1813 en stukken in 1 omslag 9342 Tabellen van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, gedeponeerd ingevolge art. 69 van het Wetboek van Koophandel en uit vonnissen van scheiding van goederen, gedeponeerd ingevolge art. 867, 872 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtpleging stukken in 1 omslag 9343 Tabellen van notarisklerken stukken in 1 omslag 9344 Rekeningen van de Thesaurier der Kamer. Met bijlagen pak De rekeningen lopen van mei tot mei. Gravenhage 's- GRAVENHAGE 'S Notulen mei-1842 sept. 1 pak 9236 Kladnotulen omslag 9237 Regelement voor de leden der kamer stuk Ingekomen brieven en concepten van uitgaande brieven pakken Hierbij bevinden zich ook rekeningen van de thesaurier der Kamer, die blijkens nummering bij de brieven bewaard werden Staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen pakken Zie art. 58 van de wet op het notarisschap van 16 maart

28 28 Notariële archieven ZH voor Verklaringen van den griffier der rechtbank van eerste aanleg te 's-gravenhage betreffende deponering van repertoires omslag 9243 Processen-verbaal van verzegeling en ontzegeling door de vrederechter van notariële Minuten, ingevolge art. 61 van de wet van 16 maart stukken Registers van acten van depot van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is en uit vonnissen tot scheiding van goederen deelen De deponering hiervan was voorgeschreven bij art. 69 van het Wetboek van Koophandel en art. 867, 872 en 880 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging juni april nov oct juli ept Extracten uit huwelijsvoorwaarden tussen personen waarvan de een koopman is, uit vonnissen van interdictie, scheiding van goederen en van toevoeging van een gerechtelijken raadsman pak Publicatiën van verkoop op rechterlijk gezag, gehouden ten overstaan van notarissen pakken 9248 Eerste pak 9249 Tweede pak 9250 Lijst van de notarissen wier protocollen in het locaal van de arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage geheel of gedeeltelijk aanwezig waren en in de nieuwe bewaarplaats der minuten en registers van notarissen van het arrondissement 's-gravenhage zijn overgebracht z.j. 1 stuk 9251 Varia en omslag Leiden LEIDEN 9252 Notulen mei-1842 oct. 1 deel 9253 Copieboek van uitgaande brieven deel 9254 Ingekomen brieven en aanschrijvingen pak Hierbij ook enige concepten van uitgaande brieven Ingekomen requesten van aspirant-notarissen. Met bijlagen

29 Notariële archieven ZH voor Zie art. 43 van de wet van 16 maart Ingekomen adviezen betreffende de aanstelling van notarissen en stukken Copieën van repertoires door de notarissen gedeponeerd bij de kamer pakken 9257 Eerste pak 9258 Tweede pak 9259 Derde pak 9260 Acten van depot van staten en minuten van overleden en afgetreden notarissen pak Zie art. 58 van de wet van 16 maart A Naamlijst der H.H. notarissen, uitmakende de Kamer van Discipline van het arrondissement Leiden, benevens derzelver residentiën, qualiteiten en tijd van aftreding stuk 9261 Alphabetische lijst der afgetreden of overleden notarissen, met opgave onder welke notarissen hun protocollen berusten stuk 9261A Register van depot van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, uit vonnissen van interdictie, scheiding van goederen en toevoeging van een gerechtelijken raadsman pak 9262 Extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is, uit vonnissen van scheiding van goederen, van interdictie en toevoeging van een gerechtelijken raadsman pak Gecollationneerde copieën van acten van openbaren verkoop van onroerend goed, gehouden ten overstaan van notarissen pakken Publicatiën van verkoop op rechterlijk gezag, gehouden ten overstaan van notarissen pak 9268 Rekeningen van den thesaurier der Kamer omslag De rekeningen lopen van mei tot mei Ingekomen quitantiën pak

30 30 Notariële archieven ZH voor Rotterdam ROTTERDAM Zie de inleiding van de inventaris der archieven van notarissen die op het tegenwoordig grondgebied der gemeente Rotterdam gefungeerd hebben (jaarverslag Algemeen Rijksarchief 1919, blz. 234 (376) Advertentie van de oprichting der Kamer. Gelijktijdig afschrift stuk Notulen delen mei mei mei febr febr sept nov mei mei oct Proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 dec stuk 9277 Provisionele instructies voor de deurwaarder van de Kamer stuk Copieboeken van uitgaande brieven delen juni april nov nov oct Ingekomen brieven en aanschrijvingen pak 9282 Ingekomen requesten van notarissen en adspirant notarissen en omslag Zie art. 43 van de wet op het notarisschap d.d. 16 maart Verzoek van Johannes Jacobus Schrijver om een certificaat van goed gedrag en bekwaamheid. Concept. (1811) 1 stuk 9284 Rapport van twee leden der Kamer betreffende verzoeken om creatie en admissie als notaris. Met vertaling in het Fransch stukken Zie art. 43 van de wet d.d. 16 maart Acten van depôt van staten van minuten van overleden en afgetreden notarissen pak Zie art. 58 der wet d.d. 16 maart Registers van acten van depôt van extracten uit huwelijksvoorwaarden tussen personen, waarvan de een koopman is delen

31 Notariële archieven ZH voor Sinds 1825 luidt de titel "Register der extracten van huwelijksvoorwaarden, gedeponeerd ingevolge art. 69 van het Wetboek van Koophandel". Het deeltje van 1811 tot 1813 bevat slechts de namen der partijen met de datums der acten juni mei juni aug sept jan febr oct oct febr febr juni juni mei juni mei mei nov Register van acten van depôt van extracten uit vonnissen van interdictie en van scheiding van goederen deel Achterin een lijst van personen aan wie het beheer van hun goederen is geïnterdiceerd. ( ) Rekeningen van den thesaurier der kamer delen De rekeningen lopen van Mei tot Mei, terwijl de laatste van mei tot 16 october 1842 loopt Ingekomen quitantiën pak 9301 Staten der contributiën. Met bijlagen pak Inventarissen van de stukken, berustende bij de kamer stukken Bijgewerkt tot Eerste stuk 9303 Tweede stuk 9304 Derde stuk

32 32 Notariële archieven ZH voor Varia VARIA 9234 Alphabetische indices op de namen van comparanten van acten, waarvan niet blijkt tot het archief van welke notaris zij behoren 17e, 18e en begin der 19e eeuw 1 pak

33 Notariële archieven ZH voor Versteende protocollen VERSTEENDE PROTOCOLLEN VP Onbewerkt archief Deze rubriek bestaat tot nader order uit onbewerkt archief, dat wil zeggen, archief waarvan de stukken (nog) niet op te vragen zijn. Niet raadpleegbaar

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.03.56 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te Rotterdam Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.03.51.03 Inventaris van het archief van de Rechtbank van Koophandel te ''s-gravenhage, 1811-1838 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Nummer archiefinventaris: 3.19.81 Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Nummer archiefinventaris: 3.01.40 Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1912 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca

Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.59 Inventaris van het archief van de Leenkamer van het Huis te Werve onder Rijswijk, ca. 1571-1794 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Nummer archiefinventaris: 3.01.27.07 Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca

Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca Nummer archiefinventaris: 4.VHF Inventaris van kaarten betreffende Zuid-Holland uit de collectie van ir. A.G. Verhoeven, ca. 1920-1950 Auteur: Medew. RA Zeeland Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van kaarten behorend tot de archieven der Heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, tot het jaar 1850

Inventaris van kaarten behorend tot de archieven der Heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, tot het jaar 1850 Nummer archiefinventaris: 4.BAF Inventaris van kaarten behorend tot de archieven der Heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse, tot het jaar 1850 Auteur: C.C. ter Haar Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht,

Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht, Nummer archiefinventaris: 3.04.13 Inventaris van de archieven van Notarissen met standplaats binnen het arrondissement Dordrecht, 1926-1935 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 2013 Copyright: cc0 This

Nadere informatie