Jaarverslag Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

2 Voorwoord Met genoegen leid ik het jaarverslag van ons netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht in. Als ik terugkijk, is er ondanks het feit dat onze coördinator een periode was uitgeschakeld veel ondernomen op divers gebied vanuit de deelnemende instellingen en in samenwerking met elkaar. De coördinatiefunctie is wel onmisbaar gebleken in het goed volgen en monitoren dat zaken lopen. In de regio is nu zichtbaar of er open plaatsen zijn via de website. De vernieuwing van de website is voorbereid. Er is op twee plaatsen in de regio mogelijkheid tot deelname aan dagzorg voor mensen in de palliatieve fase. De scholing is gecontinueerd voor niveau 3. Ook is mede naar aanleiding van de rapporten van BMC en TNO en de kwetsbaarheid van de regio een verkenning geweest naar de wens om te integreren met het Netwerk van Stad Utrecht. Hier wordt in 2011 verder vorm aan gegeven. Het netwerk levend houden en voldoende zaken in ontwikkeling brengen, blijft voor ons de uitdaging. Christa Kasbergen Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht 1

3 1. Inleiding Achtergrond De netwerken palliatieve zorg in Nederland zijn ontstaan vanuit de Projectgroep Integratie Hospicezorg (2002). Het uitgangspunt van de netwerken is dat de verschillende instellingen/organisaties voor patiënten in de palliatief terminale fase met elkaar verbonden zijn en er uitwisseling van kennis- en kunde plaats vindt. De patiënt in de palliatieve fase moet binnen het netwerk zelf kunnen kiezen op welke plek hij de laatste levensfase wil doorbrengen. Het netwerk Zuid Oost Utrecht In 2004 is het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Oost Utrecht van start gegaan op initiatief van het Integraal Kanker centrum Midden Nederland (IKMN). Netwerkregio in 2010 Gemeente Aantal inwoners per december 2010 (gegevens CBS) Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, Overberg, Maarsbergen) Wijk bij Duurstede Zeist Totaal

4 Capaciteit aan palliatieve zorgbedden in 2010 Amerongen Charim, Hospice De Wingerd 5 plaatsen Bilthoven Leendert Meeshuis (verpleeghuis) 2 plaatsen Bilthoven Hospice Demeter 6 plaatsen Doorn Quarijn (verpleeghuis) 5 plaatsen Zeist Hospice Heuvelrug 6 plaatsen Zeist Charim, Hospice de Mirtehof 3 plaatsen Doel en deelnemers netwerk Zuid Oost Utrecht Het netwerk Zuid Oost Utrecht heeft binnen de samenwerkingsovereenkomst als doel geformuleerd: Het verbeteren en het ontwikkelen van de kwaliteit van de palliatieve terminale zorg in de regio, zowel op organisatorisch als professioneel vlak. Deelnemende instellingen van het netwerk Zuid Oost Utrecht in 2010 Antroz, locatie huize Valckenbosch, Zeist Charim, Hospice De Wingerd, Amerongen Charim, Hospice Mirtehof, Zeist Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Hospice Demeter, Bilthoven Huisartsenvereniging Zuid Oost Utrecht Stichting Quarijn, Doorn Thuiszorg Vitras/CMD, Nieuwegein Warande, Hospice Heuvelrug, Zeist Vrijwilligers Terminale Zorg De Bilt Bilthoven Vrijwilligers Terminale Zorg Thuis Maartensdijk NPV afdeling Zeist/Vrijwillige Terminale Thuiszorg Zeist Vereniging Leven rondom Sterven Driebergen Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Utrecht De netwerkcoördinator, Ineke Hiemstra is door de stuurgroep aangesteld als aanspreekpunt voor het netwerk. Zij ondersteunt de stuurgroep bij de activiteiten en is als initiator en stimulator betrokken bij de activiteiten in het kader van de palliatief terminale zorg. 3

5 De stuurgroep in 2010 De stuurgroep bestond in 2010 uit de volgende leden Stichting Quarijn, Voorzitter netwerk: Doorn Mw. C. Kasbergen, regiomanager Antroz, Lokatie huize Valckenbosch Charim, hospice de Wingerd Charim, Hospice de Mirtehof Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Huisartsenvereniging ZO Utrecht Warande Hospice Heuvelrug Stichting Academisch Hospice Demeter Thuiszorg Vitras Mw. M. Martens, hoofd zorg Mw. T. van Barneveld, coördinator zorg hospice De Wingerd Mw. J. Breunissen, teamleider Mw. M. Jonker, maatschappelijk werk Dhr. J. van Leer, huisarts te Bilthoven plaatsvervangend lid: dhr. B. Tjaden, huisarts te Zeist Dhr. R. Gradenwitz, manager plaatsvervangend lid: Mw. L. Reiter, coordinator Hospice Heuvelrug Mw. S. Teunissen, directeur Hospice (meelezend lid) Mw. A. van Bentum, oncologieverpleegkundige Stichting Quarijn, Mw. W. Buijs, coördinator palliatieve unit Het Zonnehuis locatie Het Zonnehuis Doorn NPV afdeling Zeist/ Mw. C. van Baaren, coördinator VTZ-NPV Zeist VTZ Zeist VTZT Maartensdijk te vertegenwoordigen door VTZ-NPV Zeist VTZ De Bilt Bilthoven te vertegenwoordigen door VTZ-NPV Zeist Vereniging Leven rondom Sterven VPTZ Zuid Utrecht te vertegenwoordigen door VTZ-NPV Zeist te vertegenwoordigen door VTZ-NPV Zeist 4

6 2. Activiteiten in Het bevorderen van continuïteit in de keten In de palliatief terminale fase vinden vaak veel transfers plaats. Patiënten komen vanuit het ziekenhuis naar huis of het hospice. Dit vraagt om goede, onderlinge afstemming tussen de verschillende hulpverleners. Overzicht vrije plaatsen in de hospices Hulpverleners, metname huisartsen en praktijkondersteuners, zijn veel tijd kwijt met het zoeken naar een leeg palliatief bed. Vanaf 2010 kunnen alle verwijzers op de websites van de netwerken binnen de regio Utrecht de vrije plaatsen terugvinden. In 2011 wordt deze mogelijkheid met zowel de betrokken instellingen als met de verwijzers geëvalueerd. Respijtzorg In 2010 is de werkgroep Respijtzorg gestart met een landelijke inventarisatie naar Respijtzorg. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de mogelijkheden van respijtzorg niet alleen te weinig bekend zijn bij hulpverleners, maar dat hulpverleners in hun zorgverlening hiernaast ook weinig oog hebben voor de belasting van de mantelzorger. De werkgroep heeft zich om deze reden als eerste doel gesteld om in 2011 een bijeenkomst rondom dit thema te organiseren. Continuïteit In 2008 is de werkgroep Continuïteit in De Bilt - Bilthoven gestart. Hieraan nemen Vitras/CMD, huisartsen, hospice Demeter en VTZ deel. Deze werkgroep is een enorme stimulans geweest om de zorg in de laatste levensfase beter op elkaar af te stemmen. In oktober 2010 heeft het Academisch Hospice Demeter een nieuw dagcentrum in De Bilt geopend. Academisch Hospice Demeter wil naast de voorziening voor terminale patiënten een centrum oprichten, speciaal voor mensen vroeg in de palliatieve fase, dat wil zeggen kort na de constatering van uitzaaiingen. In die periode wordt het behandelaanbod 5

7 (tumorpalliatie, symptoompalliatie) beperkt waardoor er nieuwe vragen bij patiënt en naasten ontstaan, om zelf een aandeel te ontwikkelen in de hantering van die onbekende onzekere situatie. Doelstelling is patiënten/deelnemers te empoweren voor de weg die men te gaan heeft in die palliatieve fase. De leden van de werkgroep Continuïteit zijn opgegaan in de projectgroep van het Bilt s Doc om gezamenlijk het Bilt s Doc verder vorm te geven. Inventarisatie mogelijkheden voor alleenstaande palliatieve patiënten Binnen de Stuurgroep is er een hiaat in de regio geconstateerd ten aanzien van voorzieningen voor alleenstaande patiënten in de palliatieve fase. Wanneer de levensverwachting niet langer is dan drie maanden zijn er mogelijkheden genoeg om deze patiënten op te nemen, maar wanneer de levensverwachting onduidelijk is, zijn er weinig mogelijkheden. In 2010 heeft QuaRijn, locatie het Zonnehuis, deze problematiek opgepakt en is gestart met het aanbieden van dagzorg in de palliatieve fase. 2. Verbeteren van de kwaliteit van zorg Netwerkzorg op Maat De netwerkcoördinatoren van de regio Utrecht hebben begin 2010 een presentatie georganiseerd voor de stuurgroepen van de regio over het landelijk project Netwerkzorg op Maat. Netwerkzorg op Maat is een project dat op netwerkniveau hulpverleners inzicht geeft in het aanbod van hulp en dat hiernaast gebruikt kan worden om de palliatieve zorg binnen de eigen regio te verbeteren. Binnen de stuurgroepen Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht is besloten om in 2010 nog niet te starten met bovengenoemd project. Implementatie Zorgpad voor de Stervensfase In 2010 is Vitras/CMD gestart met het implementatieproject. Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners in de stervensfase te waarborgen. In eerste instantie was gekozen voor De Bilt - Bilthoven als projectregio, maar na intern overleg is besloten om hiervoor een gebied buiten de netwerkregio te kiezen. De projectleider is afkomstig uit de stuurgroep van het netwerk. Besluitvorming in de palliatieve fase Besluitvorming in de palliatieve fase is een methode, ontwikkeld door het IKMN en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, die aan de hand van een beslisschijf en samenvattingskaarten, helpt om tot systematische besluitvorming te komen. Op deze manier kunnen zorgverleners de hulpvraag en prioriteiten van de patiënt vanzelfsprekend als uitgangspunt voor het beleid nemen. In 2010 hebben Hospice Demeter, Hospice de Wingerd en Hospice Heuvelrug aan dit project deelgenomen. Spiritualiteit/geestelijke zorg De netwerken Zuid Oost Utrecht, Utrecht Stad, Utrecht Zuid en Noord West Utrecht zijn in 2010 gezamenlijk met een werkgroep Spiritualiteit gestart. Deze werkgroep heeft een projectplan geschreven voor het onder de aandacht brengen van spiritualiteit binnen de aangesloten aanstellingen. In 2011 zal dit projectplan worden uitgewerkt. In het najaar van 2010 is ook het netwerk Eemland aangesloten bij deze werkgroep. 6

8 3. Deskundigheidsbevordering De werkgroepen deskundigheidsbevordering zijn dit jaar samengegaan. Het aanbod van de scholingen is ongewijzigd gebleven; totaal 6 scholingen voor beide netwerken (2 scholingen zijn vanwege ziekte van de netwerkcoördinator komen te vervallen). De netwerkcoördinator heeft een scholingskalender gemaakt welke op de website is geplaatst. De onderwerpen gerelateerd aan de VIKC-richtlijnen palliatieve zorg zijn door de consulenten van het Palliatie Team Midden Nederland (PTMN) verzorgd. De onderstaande onderwerpen zijn in Zuid Oost Utrecht aan bod gekomen: Palliatieve zorg en dementie Spiritualiteit Voeding en vocht Ruim 50 verpleegkundigen, verzorgenden, (huis)artsen en andere belangstellenden hebben deelgenomen. De scholingen zijn positief beoordeeld door de deelnemers. Scholing nivo 3 In 2010 is in het voorjaar een basisscholing voor nivo 3 aangeboden. Basiskennis over palliatieve zorg wordt hier in zes dagdelen aan verzorgenden aangeboden. Deze scholing is een samenwerking tussen het Regionaal Opleiding Centrum Midden Nederland (ROC), het IKMN en de netwerken regio Utrecht. 7

9 4. Informatievoorziening en PR Website In 2010 heeft een stagiaire samen met de netwerkcoördinator een nieuwe opzet voor de website gemaakt om deze meer toegankelijk te maken voor patiënten en mantelzorgers. Eind 2010/begin 2011 is dit plan door de communicatiemedewerker verder uitgewerkt. De vernieuwde website gaat begin 2011 de lucht in. Regionale bijdrage aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg Naar aanleiding van het succes van de filmcyclus in 2009 heeft het netwerk Utrecht Stad samen met het filmhuis, Louis Hartlooper Complex, opnieuw een filmmiddag georganiseerd over palliatieve zorg. Dit jaar werd de film Simon vertoond. Hulpverleners van het netwerk Zuid Oost Utrecht hebben hiervoor eveneens een uitnodiging ontvangen. 5. Regioactiviteiten Regionaal Netwerk Coördinatorenoverleg In 2010 is de netwerkcoördinator voorzitter van het regionale overleg bij het IKMN geweest. Deze werkgroep is vier maal bijeen gekomen. Binnen deze werkgroep houden de netwerkcoördinatoren elkaar op de hoogte en zorgen voor afstemming van de activiteiten van de netwerken. Regionale werkgroep deskundigheidsbevordering De netwerkcoördinator is voorzitter van deze werkgroep van het IKMN. Deze werkgroep heeft tot doel om de afstemming te bevorderen tussen de verschillende scholingsinstituten binnen de regio Utrecht. Eind 2010 is besloten deze werkgroep op te heffen. De doelstelling is inmiddels bereikt, de verschillende scholingsinstituten hebben een goede samenwerking en afstemming. Regionale werkgroep Palliatieve Zorg De netwerkcoördinator maakt deel uit van de voorbereidingscommissie van de werkgroep. Deze regionale werkgroep van het IKMN is in 2010 vier maal bijeengeweest om informatie uit de regio met elkaar af te stemmen. Scholing nivo 3 De netwerkcoördinator heeft het afgelopen jaar de netwerken, binnen de samenwerking met het IKMN en het ROC ten aanzien van de scholingen voor nivo 3, vertegenwoordigd. Er is een bijeenkomst voor de docenten georganiseerd om ervaringen met elkaar uit te wisselen en de scholingen beter op elkaar af te stemmen. Deze bijeenkomst zal in 2011 worden herhaald. De netwerkcoördinator heeft samen met de netwerkcoördinator van Eemland een opzet gemaakt voor een nascholing van twee middagen welke in 2011 zal worden aangeboden aan de cursisten die de basiscursus hebben gevolgd. Er is contact gelegd met een docent die deze twee middagen wil verzorgen. 8

10 6. Landelijke activiteiten De netwerkcoördinator is in 2010 toegetreden tot de werkgroep Agora ethiek en spiritualiteit. Deze werkgroep is in 2010 vier maal bijeen geweest en heeft een visiedocument Spiritualiteit geschreven. Dit visiedocument wordt in 2011 landelijk verspreid. 7. Subsidie De financiering van de netwerken komt sinds 2007 via het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De Vereniging Integrale KankerCentra (VIKC) heeft het ministerie verzocht om een structurele meerjaren-regeling. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd met een garantie voor de subsidie voor vier jaar (tot eind 2010). Het aantal inwoners van een netwerkregio is bepalend voor de hoogte van de subsidie. De beschikbare subsidie voor het netwerk bedroeg in 2010: ,- 8. Toekomst: vooruitblik 2011 Het komend jaar zal in het teken van de integratie van de netwerken Palliatieve Zorg Utrecht Stad en Zuid Oost Utrecht komen te staan. De uitkomsten van het BMC rapport en TNO onderzoek, welke in opdracht van VWS zijn uitgevoerd, zijn aanleiding geweest om de structuur van de netwerken te bespreken binnen de stuurgroepen en hierin de krachten te bundelen. Samen zullen de netwerken in 2011 werken aan een betere structuur en inbedding van de netwerken. April 2011 Ineke Hiemstra Netwerkcoördinator 9

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep

Jaarverslag 2010. Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad. April 2011 goedgekeurd door stuurgroep 1 Jaarverslag 2010 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad April 2011 goedgekeurd door stuurgroep Voorwoord Het samenstellen van een jaarverslag is een goed moment voor reflectie. Wat hebben we bereikt en

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk palliatieve zorg Zuid Oost Utrecht

Jaarplan Netwerk palliatieve zorg Zuid Oost Utrecht Jaarplan 2011 Netwerk palliatieve zorg Zuid Oost Utrecht Goedgekeurd in Stuurgroepvergadering 22 november 2010 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Deelnemende partijen blz. 2 Plannen 2011 blz. 3 Planning 2011

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 November 2012

JAARPLAN 2013 November 2012 November 2012 JAARPLAN 2013 Deelnemende partijen in 2013 Accolade Zorggroep, Bosch en Duin Antroz, Zeist AxionContinu, Utrecht Buurtzorg Utrecht en Wijk bij Duurstede Careyn, Utrecht Centrum Cabane, Utrecht

Nadere informatie

Jaarplan 2011 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad Oktober e concept voor stuurgroep

Jaarplan 2011 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad Oktober e concept voor stuurgroep Jaarplan 2011 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad Oktober 2010 2e concept voor stuurgroep Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Deelnemende partijen blz. 3 Plannen 2011 blz. 4 Planning 2011 blz. 10 Begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Juni 2013

Jaarverslag 2012 Juni 2013 Jaarverslag 2012 Juni 2013 De mantel van Sint Maarten In het logo van het netwerk zie je Sint Maarten die zijn mantel aan een bedelaar geeft. De gebruikelijke uitleg van het begrip 'palliatief' verwijst

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 November 2013

JAARPLAN 2014 November 2013 JAARPLAN 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2014 3 5. Activiteiten in 2014 4 A. Organisatie en ontwikkeling 4 B. Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2015 November 2014 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2015 3 5. Activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in

Inhoudsopgave. 1. Missie en doelen Organisatie Palliantie. Meer dan zorg Subsidieopdracht VWS Speerpunten in JAARPLAN 2017 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Palliantie. Meer dan zorg 3 4. Subsidieopdracht VWS 3 5. Speerpunten in 2017 3 6. Specifieke activiteiten in 2017 4 a. Organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er in

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Jaarverslag Er Zijn

Jaarverslag Er Zijn Jaarverslag 2012 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARVERSLAG 2013

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARVERSLAG 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARVERSLAG 2013 De mantel van Sint Maarten In het logo van het netwerk zie je Sint Maarten die zijn mantel aan een bedelaar geeft. De gebruikelijke

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er geslaagd

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Samenwerkingovereenkomst Ontmoetingscentrum 2012

Samenwerkingovereenkomst Ontmoetingscentrum 2012 Samenwerkingovereenkomst Ontmoetingscentrum 2012 1. Het Ontmoetingscentrum: organisatie Het Ontmoetingscentrum is een ondersteuningsproject voor mensen met dementie en hun zorgende familieleden. Het project

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARPLAN 2017 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 concept Jaarplan 2017 Netwerk

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Er Zijn

Jaarverslag 2011. Er Zijn Jaarverslag 2011 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1 De cijfers... 2 1.2 Het hospice... 3 1.3 De thuiszorg... 4 2 De organisatie... 5 3

Nadere informatie

Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning

Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning Hoe het multifunctionele hospice bijdraagt aan advance care planning Jaap Gootjes RN, MSc Saskia Teunissen RN, PhD Associatie High Care Hospices Saskia Teunissen Wat aan bod komt Wat is de AHCH? Wat is

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007

JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007 JAARVERSLAG 2006 NETWERK PALLIATIEVE ZORG VOORNE-PUTTEN ROZENBURG Vastgesteld 13 februari 2007 Voor u ligt het jaarverslag 2006 van het Netwerk Palliatieve Zorg Voorne-Putten Rozenburg (NPZ VPR) over de

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2016

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad & Zuidoost-Utrecht JAARPLAN 2016 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Missie en doelen 3 2. Organisatie 3 3. Subsidieopdracht VWS 3 4. Speerpunten in 2016 3 5. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

De zes IKC s worden als zelfstandige rechtspersoon opgeheven. Dat betekent niet dat de activiteiten en contacten in de regio zullen verdwijnen.

De zes IKC s worden als zelfstandige rechtspersoon opgeheven. Dat betekent niet dat de activiteiten en contacten in de regio zullen verdwijnen. Inhoud Nieuw Richtlijnenboek palliatieve zorg Scholing verzorgingshuizen Word vrijwilliger bij Rouw en Welzijn IKC s fuseren tot IKC Nederland Verwenkar in Pieters en Bloklands Praktijkprijs voor stervensbegeleiding

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard www.netwerkpalliatievezorg.nl/kopvannoordholland e-mail:

Nadere informatie

workshop besluitvorming in de palliatieve fase

workshop besluitvorming in de palliatieve fase workshop besluitvorming in de palliatieve fase Alexander de Graeff, internist-oncoloog UMC Utrecht, hospice-arts Demeter Marjolein van Meggelen, oncologieverpleegkundige Aveant Consulenten PalliatieTeam

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

Als kinderen niet beter worden, - Palliatieve zorg vanuit verbinding Nieuwe trainingsdata Zorgpad Stervensfase

Als kinderen niet beter worden, - Palliatieve zorg vanuit verbinding Nieuwe trainingsdata Zorgpad Stervensfase Inhoud Herhaling scholing verzorgingshuizen Luisterlijn Als kinderen niet beter worden, - Palliatieve zorg vanuit verbinding Nieuwe trainingsdata Zorgpad Stervensfase Hospice Nijkerk zet vrijwillgers thuis

Nadere informatie

ZORG VOOR STERVENDEN

ZORG VOOR STERVENDEN ZORG VOOR STERVENDEN TOEKOMST PALLIATIEVE ZORG IN NEDERLAND overheidsbeleid en strategie Cilie Alberda November 2006 Inhoud presentatie Tweedelige inhoud A. Waar staan we nu Toekomstig beleid B. Politiek

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Scholingen Najaar 2015

Scholingen Najaar 2015 Scholingen Najaar 2015 verpleegkundigen en verzorgenden Expertisecentrum Palliatieve Zorg Basiscursus Palliatieve Zorg verpleegkundigen De basistraining Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen besteedt

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Op 2 oktober, een week voor de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, houdt hospice Dôme weer Open Huis.

Op 2 oktober, een week voor de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, houdt hospice Dôme weer Open Huis. Inhoud Open huis hospice Dôme Vrijwilligster op de Palliatieve Unit van Meander, locatie de Lichtenberg Praten over partnerverlies Nieuwe editie krant Palliatieve zorg, samen zorgen Sedatiekaart Oproep

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland

Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Jaarverslag 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland W.M. Dudokweg 69 1703 DC Heerhugowaard www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland e-mail: p.appeldoorn@zonh.nl

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2013 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan 2015. Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2015 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik 2014 3 2.1 Regionaal 3

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013 Wegwijzer Hospice Sint-Annaland, oktober 2013 Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 3 Waarom een Hospice in de Schutse?... 4 Voor wie is het Hospice bestemd?... 5 Wat biedt het Hospice?... 5 Betrokkenheid

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Samenwerkingsverband voor transmurale zorg in het Rivierengebied Het regioprotocol is een kwaliteitskader dat de voorwaarden beschrijft waaraan een organisatie/instelling

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Hospice en VPTZ de Waterlelie

Hospice en VPTZ de Waterlelie Hospice en VPTZ de Waterlelie Groene Kruisstraat 2a/b 3201 CA Spijkenisse 0181-698889 Email : info@hospicedewaterlelie.nl Website : www.hospicedewaterlelie.nl Welkom De Waterlelie Ik heb de witte waterlelie

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel bezocht en/of boodschappen

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Opgesteld in opdracht van: Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente G. Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG 2016 1. Inleiding We kijken terug op een waardevol jaar. Het aantal inzetten is verminderd, 7 tegen 13 vorig jaar; het aantal zorguren

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg

Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan 2016 Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Werken aan het versterken van de palliatieve zorg Algemeen Er zijn in Nederland 66 netwerken palliatieve zorg met nationale

Nadere informatie

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden

ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG. Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden ORGANISATIE EN CONTINUÏTEIT VAN DE PALLIATIEVE ZORG Ilse Brummelhuis, netwerkcoördinator NPZ Haaglanden Het landschap van Palliatieve Zorg Lokaal Regionaal Bovenregionaal Landelijk Lokaal: Welke zorg-

Nadere informatie

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017

CONCEPT. Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen. Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg. Definitief, juni 2017 CONCEPT Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 2018 Definitief, juni 2017 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen 2018 Duur van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016

NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 NETWERK PALLIATIEVE ZORG REGIO ZUTPHEN JAARVERSLAG 2016 Netwerk Palliatieve zorg regio Zutphen www.netwerkpalliatievezorg.nl/zutphen Anna Kempe a.kempe@sensire.nl tel: 06 2001 7978 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg &

29-03-16. Pallia>eve zorg Noord- Limburg. Netwerken Palliatieve Zorg. Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Pallia>eve zorg Noord- Limburg Wat doet ketenzorg Hulp bij Demen>e & Wat doet het Netwerk Pallia>eve Zorg & Een sterk vangnet ook voor mensen met demen0e en diens naasten! Marian Kessels & Lise-e Dickhoff-

Nadere informatie

Palliatieve Zorg Haaglanden

Palliatieve Zorg Haaglanden Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2014 Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Netwerk PZH) richt zich op het versterken van de samenwerking en

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente

Jaarverslag Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Jaarverslag 2004-2005 Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Opgesteld in opdracht van: Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente

Nadere informatie

Inhoud Signalering in de palliatieve fase

Inhoud Signalering in de palliatieve fase Inhoud Signalering in de palliatieve fase Richtlijn palliatieve sedatie goed gevolgd Uitleg over het Zorgpad Stervensfase Werkboek: Er zijn met al je voelsprieten Open dag hospice Nijkerk Petitie en witboek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg

Nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014. De uitdagingen in de palliatieve zorg Nieuwsbrief Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg DECEMBER 2014 INDEX Mensen in de palliatieve fase centraal...2 Project Uitkomstindicatoren Palliatieve Zorg...3 Eerste resultaten met hospices positief...4

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

Federatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Federatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Federatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland Jaarverslag 2016 Correspondentieadres: D. Mantel Nijmeegsebaan 68-A, 6564 CG Heilig Landstichting, Telefoon 06 2564 5243, Email: info@vptzoostgelderland.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland.

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland. 1 Jaarverslag 2016 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg dnalreden De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland 2 Inhoudsopgave Voorwoord door voorzitter blz. 3 Bestuursleden

Nadere informatie