Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum schoolreglement 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2014-2015. schoolreglement 1"

Transcriptie

1 Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum schoolreglement 1

2 Beste ouder, Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen bij de opvoeding van uw kind. U mag erop rekenen dat het schoolteam zich ten volle zal inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven zodat het zich evenwichtig kan ontplooien. We zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Aarzel niet om contact op te nemen wanneer er zich problemen voordoen. We staan klaar om samen naar een geschikte oplossing te zoeken. We willen u reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouder draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind. We hopen dat u uw zoon/dochter aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en te handelen naar de vooropgestelde leefregels. Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden. Daarom wordt het hier toch opgenomen. In het tweede deel vindt u het pedagogisch project. In het derde deel vindt u het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement werden op de schoolraad besproken. Indien u vanaf een papieren exemplaar wenst, kan u dit per mail aanvragen op het secretariaat Dag nieuwe leerling, Van harte welkom in onze school. We hopen dat je verblijf op school een boeiende en leerrijke tocht wordt. Met je vragen en problemen kan je bij de leerkracht of de directeur terecht. Zij zullen je helpen waar kan. Veel succes! Van Eyken Carine Directeur schoolreglement 2

3 INHOUD DEEL I: INFORMATIE 1 CONTACT MET DE SCHOOL 2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 3 SAMENWERKING DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT 1 PEDAGOGISCH PROJECT DEEL III: HET REGLEMENT 1 ENGAGEMENTSVERKLARING 2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 2.1 Aanmelden en inschrijven 2.2 Weigeren 2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar 2.4 Screening niveau onderwijstaal 3 OUDERLIJK GEZAG 3.1 Zorg en aandacht voor het kind 3.2 Neutrale houding tegenover de ouders 3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 3.4 Co-schoolschap 4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN 5 AFWEZIGHEDEN 5.1 Wegens ziekte 5.2 Andere afwezigheden 5.3 Problematische afwezigheden 6 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN 6.1 Eéndaagse uitstappen 6.2 Meerdaagse uitstappen 7 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 8 ONDERWIJS AAN HUIS 9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 9.1 Ordemaatregelen 9.2 Tuchtmaatregelen Mogelijke tuchtmaatregelen Preventieve schorsing als bewarende maatregel Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting 9.3 Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting schoolreglement 3

4 10 BIJDRAGEREGELING 10.1 Wijze van betaling 10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 12 VRIJWILLIGERS 13 WELZIJNSBELEID 13.1 Preventie 13.2 Verkeersveiligheid 13.3 Medicatie 13.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte 13.5 Roken is verboden op school 13.6 Honden 14 LEEFREGELS 14.1 Gedragsregels 14.2 Kleding 14.3 Persoonlijke bezittingen 14.4 Milieu op school 14.5 Eerbied voor materiaal 14.6 Afspraken rond pesten 14.7 Bewegingsopvoeding 14.8 Afspraken i.v.m. zwemmen 14.9 Huiswerk en lessen Agenda van uw kind Rapporteren over uw kind 15 REVALIDATIE / LOGOPEDIE 16 PRIVACY 16.1 Verwerken van persoonsgegevens 16.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 16.3 Publiceren van foto s 16.4 Recht op inzage en toelichting 17 PARTICIPATIE 17.1 Schoolraad 17.2 Ouderraad 18 INFORMATIEBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING schoolreglement 4

5 DEEL I: INFORMATIE Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 1 CONTACT MET DE SCHOOL We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind u onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Directeur Naam: Van Eyken Carine Telefoon: en Secretariaat Telefoon: Leerkrachtenteam Zie website ( Schoolstructuur Vestigingsplaats 1 (Administratieve zetel / Berg) Kerkhofstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg Telefoon: Vestigingsplaats 2 en 3 (Onzea) Oude Liersebaan 33 en 33A, 2220 Heist-op-den-Berg Telefoon: Scholengemeenschap Naam: Putte-Heist Coördinerend directeur: Feyaerts Geert Schoolbestuur Voorzitter: Meuris Maria Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. schoolreglement 5

6 Ons schoolbestuur is verantwoordelijk voor 2 scholen: de onze en de school van Hallaar. Maatschappelijke zetel : Katholiek Basisonderwijs Heist-op-den-Berg Kerkhofstraat Heist-op-den-Berg Leden: De Hoef Maurice, D Helft Frans, Dockx Leo, Lambrechts Liliane, Van den Meutter Louis, Winckelmans Godelieve Onze school vormt op bestuurlijk niveau scholengemeenschap met de Katholieke Basisscholen uit Hallaar Heist-Station Peulis Putte en het Bijzonder Lager Onderwijs I.M.G. Website van de school Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting Contactpersoon: Adriaens Veronique Telefoon: schoolreglement 6

7 2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Hier vindt u praktische informatie over onze school. Schooluren De lessen gaan door op - maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 uur tot 12 uur en van uur tot uur - woensdag van 8.45 uur tot uur - vrijdag van 8.45 uur tot 12 uur en van uur tot 15 uur. Voor de kleuters eindigen de lessen 5 minuten vroeger. Er is speeltijd van uur tot uur en van uur tot uur (vrijdagnamiddag van uur tot uur). Buitenschoolse kinderopvang Het O.C.M.W. verzorgt in onze beide vestigingsplaatsen een buitenschoolse kinderopvang tegen betaling van 1,05 per begonnen halfuur. Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin dat gelijktijdig opgevangen wordt, wordt een korting van 25 % toegekend voor die opvangdag. De afrekening gebeurt maandelijks, waarbij u een duidelijk overzicht van de genoten opvang ontvangt. Uren: s morgens vanaf 7 uur tot 8.30 uur s avonds vanaf uur (vrijdag uur) tot 18 uur Op woensdagnamiddag is er geen opvang in de school. Vanaf 12 uur kunnen de kinderen terecht in de centrale opvanglocatie gelegen L. Carréstraat, 2A te Hallaar. Wanneer u hiervan gebruik wil maken, volstaat het om de dienst buitenschoolse kinderopvang op maandag te verwittigen. Via fax , of mail of telefonisch op het nummer geeft u de naam van uw kind en de school door. Het OCMW organiseert busvervoer van de school naar de centrale opvanglocatie. Vanaf het moment dat uw kind op de bus stapt en onder toezicht is van de begeleider buitenschoolse kinderopvang, wordt het tarief per begonnen halfuur aangerekend. In de loop van de namiddag en uiterlijk om 18 uur kan u uw kind op de centrale opvanglocatie afhalen. Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven verplicht omwille van organisatorische redenen. De inschrijving moet drie werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in orde zijn. Bij inschrijving vermeldt u: - de datum van de schoolvrije dag - de school - naam, geboortedatum en adres van het kind - naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is - begin- en einduur van de aanwezigheid van uw kind (opvang mogelijk van 7 uur tot 18 uur). schoolreglement 7

8 Afhankelijk van het aantal genoten opvangbeurten wordt op schoolvrije dagen het tarief van 4,10 (minder dan 3 uren), 6,20 (3 à 6 uren) of 11,60 (meer dan 6 uren) aangerekend. Per kind dat sporadisch of regelmatig gebruik maakt van het opvangaanbod, moet er een inschrijvingsfiche ingevuld worden door de ouders. Voor meer informatie kan men terecht bij de coördinator van de buitenschoolse opvang Schroyens An, op het OCMW, Stationsstraat 2, elke werkdag tijdens de kantooruren. Telefoon Vakanties: Herfstvakantie: van 27 oktober 2014 tot en met 2 november 2014 Kerstvakantie: van 22 december 2014 tot en met 4 januari 2015 Krokusvakantie: van 16 februari 2015 tot en met 22 februari 2015 Paasvakantie: van 6 april 2015 tot en met 19 april 2015 Zomervakantie: van woensdag 1 juli 2015 tot en met maandag 31 augustus 2015 Vrije dagen: Pedagogische studiedagen: - 10 november 2014 (Plaatselijke verlofdag) - 11 november 2014 (Wapenstilstand) - 1 mei 2015 (Feest van de arbeid) - 4 mei 2015 (Plaatselijke verlofdag) - 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) - 15 mei 2015 (Hemelvaartsdag brugdag) - 25 mei 2015 (Pinkstermaandag) - 20 oktober maart 2015 schoolreglement 8

9 3 SAMENWERKING Met de ouders U bent onze partner in de opvoeding van uw kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kunt steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementsverklaring.) Ouderraad Voorzitter: De Rijck Luckas Contactgegevens: Leden: Ceulemans Liesbeth, Claes Wouter, Cuypers Jurgen, Daems Marc, Deceulaer Sara, Janssens David, Lambrechts Eef, Mattheus Jim, Romero Kim, Salaets Nico, Serneels Caroline, Slegers Jurgen, Van den Meutter Ann Schoolraad Voorzitter: De Rijck Luckas Contactgegevens: Oudergeleding: De Rijck Luckas Claes Wouter Personeelsgeleding: Spruyt Jozef Verhaegen Bert Lokale gemeenschap: De Backer Jan Van Eyken Hilde Met de leerlingen Leerlingenraad Ook leerlingen hebben inspraak op onze school. De directie en de zorgleerkracht vergaderen één maal per trimester met afgevaardigden uit de verschillende klassen van de lagere school. Deze worden jaarlijks klasintern gekozen. De besproken onderwerpen komen verder uit het tevredenheidsonderzoek in de derde graad dat tweejaarlijks door de directie uitgevoerd wordt of uit een gesprek dat in de klas plaats vond. Met externen Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) Onze school werkt samen met het CLB Het Kompas Adres: Frans Coeckelbergsstraat Heist-op-den-Berg Telefoon: schoolreglement 9

10 Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur maandag open tot 19 uur Arts: Dr. Bogaert Annemie Pedagoog: Verheyden Luc Maatschappelijk werker: Neutjens Carine Paramedisch werker: Matheï Frank Het CLB of centrum leerlingbegeleiding is een dienst die aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding aanbiedt. Een CLB werkt op vier domeinen: -het leren studeren -de schoolloopbaan, het kiezen voor een studierichting -de preventieve gezondheidszorg -de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling (faalangst, schoolmoeheid ). De tussenkomst van het CLB kan zijn: -observatie van een kind in klasverband -onderzoek door middel van psychologische tests -een preventief medisch onderzoek -gesprekken in de school of op het CLB-centrum met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie -deelname aan klasbesprekingen, oudercontacten, - De school en het CLB leggen de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast in een beleidscontract. Dit wordt in de schoolraad besproken. Het CLB houdt een multidisciplinair dossier van uw kind bij. Dit bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als uw zoon of dochter verandert van school dan zijn er twee mogelijke situaties: - De vorige school werkte ook samen met CLB het Kompas. Het CLB-dossier wordt opgevolgd door dit CLB. - De vorige school werd begeleid door een ander CLB. Dat CLB stuurt het dossier van uw kind dan automatisch door naar CLB Het Kompas. Als u dat niet wil dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het vorige CLB. En dat binnen 10 dagen na de inschrijvingsdatum in de nieuwe school. Let wel, de wet verplicht de CLB s om medische gegevens en gegevens rond spijbelbegeleiding altijd door te sturen. Dat kan u dus niet weigeren. De diensten van het CLB zijn kosteloos. Het CLB garandeert discreet om te gaan met verworven informatie. De werking van het CLB is vraaggestuurd. Het CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen (directie en leerkrachten). Het CLB begeleidt de leerlingen als de ouders hiermee instemmen. Vanaf 12 jaar mag de leerling zelf beslissen of hij/zij wil instemmen met het schoolreglement 10

11 vooropgestelde begeleidingsplan. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: - de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op initiatieven van het centrum, wordt dit aan de bevoegde instanties gemeld. - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. In sommige kleuterklassen en leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Nuttige adressen -Commissie inzake Leerlingenrechten -Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie inzake Leerlingenrechten H. Consciencegebouw 4A10 Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel 02/ Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert II-laan Brussel schoolreglement 11

12 DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT 1 PEDAGOGISCH PROJECT Wij willen een school zijn: -waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven, volgens de vooropgestelde leerplannen; -waar de leerstof - op een speelse en creatieve manier aangeboden - belangrijk is; -waar de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes ruim aan bod komen; -die voorbereidt op een taak in de maatschappij; -waar de kinderen zich kunnen thuis voelen, echt en gelukkig kunnen zijn; -waar iedereen zichzelf mag zijn; -waar elk kind als een uniek wezen bekeken wordt en kansen krijgt tot ontwikkeling; -waar een goed contact is tussen de participanten; -waar de christelijke waarden beleefd en voorgeleefd worden; -waar aandacht besteed wordt aan voornaamheid en beleefdheid; -die ondersteunend werkt naar de parochie toe. schoolreglement 12

13 DEEL III: HET REGLEMENT 1 ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders. Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouders-school. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. In de loop van de maand september wordt in elke klas (ook in de kleuterklassen) een ouderavond georganiseerd. Op dat moment geeft de klasleerkracht uitleg over het werk in de klas, de klasgewoonten en specifiek klasgebonden materies. We willen u op geregelde tijdstippen informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we mondeling tijdens de individuele ouderavonden in kleuter- en lagere school. Voor de leerlingen van het eerste leerjaar wordt een eerste individueel oudercontact voorzien tijdens de maand november. In de lagere school (ook eerste leerjaar) is er begin januari een individueel oudercontact. Daarop kunnen de werkhouding en de resultaten van de proefwerken besproken worden. De ouders van de zesdeklassers krijgen van de leerkracht een advies over de verderzetting van de studies in het middelbaar onderwijs. Op het einde van het schooljaar, eind mei, is er in de lagere school nog een individueel oudercontact voorzien. Daarop wordt de houding van de leerling besproken en advies gegeven voor de komende proefwerken. De ouders van de kleuters kunnen eveneens in de maanden januari en juni op oudercontact komen. Bij de vijfjarige kleuters wordt de schoolrijpheid van hun kleuter besproken. Indien de school in de loop van het schooljaar een overleg of bespreking van de resultaten noodzakelijk acht, neemt zij contact met u op. Bij problemen die zich tijdens het schooljaar zouden voordoen, kan steeds contact opgenomen worden met de leerkracht of met de directie. schoolreglement 13

14 Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Te laat komen kan niet! De school begint om 8.45 uur. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.45 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. U kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte, individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen samen met u overleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door: 1. Zelf Nederlandse lessen of te volgen. 2. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging. 3. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub. 4. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep. 5. Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, ) 6. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma s te laten kijken en er samen over te praten. 7. Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma s te laten luisteren. 8. Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. 9. Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. 10. Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes of in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten. schoolreglement 14

15 11. Als ouder deel te nemen aan initiatieven die de gemeente organiseert (bv. Babbelberg). Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Integratie- en diversiteitsdienst van Heist-op-den-Berg op het nummer of schoolreglement 15

16 2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN. Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u terug op onze website ( Uw kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug uw schriftelijk akkoord vragen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van uw kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van uw kind, zullen we u bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we uw kind niet inschrijven. We kunnen uw kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we u naar allerlei informatie voor de administratieve schoolfiche van uw kind. Ook dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart of ISI+-kaart). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts één maal, volgens chronologie, ingeschreven worden. Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: de eerste schooldag na de zomervakantie; de eerste schooldag na de herfstvakantie; de eerste schooldag na de kerstvakantie; de eerste schooldag van februari; de eerste schooldag na de krokusvakantie; de eerste schooldag na de paasvakantie; de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. schoolreglement 16

17 2.1 Aanmelden en inschrijven Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. We voorzien ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data vindt u op onze website. 2.2 Weigeren Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vindt u terug op onze website. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. Heeft uw kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij uw kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Aangezien onze school niet in een LOP-gebied (gebied met een Lokaal Overlegplatform) gelegen is, stuurt het schoolbestuur haar beslissing naar AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten). Voor de bemiddeling buiten een LOP-gebied kunnen scholen en ouders terecht bij een LOP-deskundige en onderwijsinspecteur die daartoe per provincie aangeduid zijn. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk. Doorlopen van inschrijving Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool in de Kerkhofstraat, dan hoeft u het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Kerkhofstraat. Is uw kind ingeschreven in onze kleuterschool in de Oude Liersebaan, dan hoeft u het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de Oude Liersebaan. 2.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Uw kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft schoolreglement 17

18 bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 1 het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2 toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. 2.4 Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Het kan gaan om leerlingen die de overstap maken van het (gewoon- of buitengewoon) kleuteronderwijs naar het gewoon lager onderwijs, het kan ook gaan om kinderen die op latere leeftijd in het gewoon lager onderwijs instromen (bijv. leerlingen uit Wallonië, uit het buitenland). Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. schoolreglement 18

19 3 OUDERLIJK GEZAG 3.1 Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze verliessituaties moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. 3.2 Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. 3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, kan de school met beide ouders afspraken maken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 3.4 Co-schoolschap Hieronder bedoelt men het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. schoolreglement 19

20 4 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). schoolreglement 20

21 5 AFWEZIGHEDEN In het belang van de andere kinderen, wordt aan de ouders gevraagd geen zieke kinderen naar de school te brengen (besmettingsgevaar). Als een kind ziek wordt tijdens de klasuren, worden de ouders verwittigd of wordt het kind op gepaste wijze verzorgd. In uitzonderlijke gevallen kunnen ouders aan de leerkracht/school vragen om medicatie toe te dienen aan hun kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze. De school bezorgt u het invulblad bij het begin van het schooljaar. De Belgische leerplichtwet bepaalt dat elk kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen leerplichtig. Elke ingeschreven leerplichtige leerling moet dus élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dit heeft gevolgen voor de school en voor de leerling. Indien de leerling per uitzondering de school moet verlaten tijdens de schooluren, brengen zij steeds een briefje mee van de betrokken arts, specialist, Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders, omwille van veiligheidsoverwegingen, ook de afwezigheden van hun kleuter melden. Kleuters en leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een schooltoelage krijgen (zie of informeer u gratis op het nummer 1700). Formulieren hiertoe worden bij elke inschrijving overhandigd of kunnen nadien op het secretariaat bekomen worden. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een studietoelage is dat de kleuter en/of leerling voldoende aanwezig is op school. Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage gelden de volgende aanwezigheidsdrempels. Is de kleuter - 2 jaar op 31 december van het schooljaar: moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn; - 3 jaar op 31 december van het schooljaar: moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn; - 4 jaar op 31 december van het schooljaar: moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn; - 5 jaar op 31 december van het schooljaar: moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn; - 6 jaar op 31 december van het schooljaar: mag hij/zij maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Deze voorwaarde geldt eveneens voor de leerlingen van de lagere school. schoolreglement 21

22 Een leerplichtig kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 5.1 Wegens ziekte - Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. - Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Gebruik hiervoor de ziektebriefjes die u door de school bezorgd worden aan het begin van het schooljaar. - Is uw kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk. - Is uw kind chronisch ziek, dan neemt u contact op met de school en het CLB. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ze bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 5.2 Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: - het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant tot en met de tweede graad; - het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; - de deelname aan time-out-projecten; - in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Opgelet: De afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer). 5.3 Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. schoolreglement 22

23 6 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) 6.1 Eéndaagse uitstappen De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 6.2 Meerdaagse uitstappen De leerlingen uit het 5 de en 6 de leerjaar gaan tweejaarlijks op openluchtklassen. Deze extra-murosactiviteit vindt plaats tijdens de normale schooluren. Behoudens geldige uitzonderingen zullen alle kinderen de openluchtklassen meemaken omwille van pedagogische en sociale redenen. Indien een leerling door uitzonderlijke omstandigheden niet mee kan, wordt een schriftelijke verklaring van de ouders verwacht. De kinderen die niet deelnemen aan de activiteit moeten wel aanwezig zijn op school. Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. De betaling van de openluchtklassen gebeurt in schijven. Deze kosten ongeveer 200. Ook hier overschrijden we de maximumfactuur niet. Indien u met het betalen problemen ondervindt, kan u contact nemen met de directie. We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. schoolreglement 23

24 7 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan, die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn/haar leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: - De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De gegevens uit het LVS; - Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: Let op: - wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). - wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde. 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt. 3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. schoolreglement 24

25 4. De directeur of de klassenraad brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Meuris Maria VZW Katholiek Basisonderwijs p/a Schransstraat 1F 2220 Hallaar Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen, ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht. 8 ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens een langdurige ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden. schoolreglement 25

26 9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. 9.1 Ordemaatregelen Wanneer uw kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda; - een strafwerk; - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld genomen dienen te worden, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van uw kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 9.2 Tuchtmaatregelen Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen; - een definitieve uitsluiting Preventieve schorsing als bewarende maatregel In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om uw kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing. schoolreglement 26

27 9.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens 5 dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad. 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van 5 dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind 1 maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting tijdens het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting Wanneer uw kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is uw kind in principe op school aanwezig maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. In geval van een definitieve uitsluiting hebben de ouders van de uitgesloten leerling één maand de tijd om hun kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is uw kind in principe op school aanwezig maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van uw kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. schoolreglement 27

28 9.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1). 2. De interne beroepscommissie komt samen binnen 5 dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen 5 dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt: 1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Meuris Maria VZW Katholiek Basisonderwijs p/a Schransstraat 1F 2220 Hallaar Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend; Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden. 2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van 10 dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, ofwel vernietigen, ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. schoolreglement 28

29 3. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5 dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. schoolreglement 29

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum schoolreglement 1

Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum schoolreglement 1 Schoolreglement Vrije Basisschool Heist-Centrum 2016-2017 schoolreglement 1 Beste ouder, Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen bij de

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren

Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren Nieuw in het schoolreglement 2014-2015 1 Data schooljaar 2014 2015: Data oudercontacten: onthaalmoment/open deur: donderdag 28 augustus 2014: 16u.30 18u.00 eerste schooldag/ troostkoffie: maandag 1 september

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be.

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be. Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 -Fax 09 377 56 34 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2015-2016 Goedgekeurd op de schoolraad van 25 augustus 2015

Nadere informatie

Schoolreglement algemeen deel

Schoolreglement algemeen deel Schoolreglement algemeen deel Model schoolreglement voor het basisonderwijs 2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT

WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT Schoolreglement WOORD VOORAF 4 WELKOM IEDEEEN 5 DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT DEEL 2: HET REGLEMENT 6 7 HOOFDSTUK 1. ENGAGEMENTSVERKLARING 1.1. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2015 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 4 3 Engagementsverklaring... 5 1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 Structuur Basisschool weg-wijzer is een vrije, gemengde basisschool: Vrij : een katholieke school Gemengd : zowel voor jongens als voor meisjes Basisschool : zowel

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus

Schoolreglement GVBS Sint-Martinus Versie mei 2014 Schoolreglement GVBS Sint-Martinus (Don Bosco & Sint-Jan) VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren BE0430.949.818 Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren 03 755 69 23 www.sgkei.be Schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries

Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs voor alle scholen van de Scholengemeenschap Zeebries Vrije Scholengemeenschap ZEEBRIES Prof. Mac Leodstraat 11 Oostende - Instellingsnr. 120741

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen.

We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Beste ouders en kinderen We wensen jullie hartelijk welkom in onze school. We hopen dat jullie je hier vlug thuis zullen voelen. Ben je hier als nieuwe, dan zal je heel vlug zien dat je in een wereld bent

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen 2.Weigeren : ontbinden van de inschrijving: 3.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar SCHOOLREGLEMENT 1.Inschrijven van leerlingen Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij de inschrijving

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken

Zij en wij. houden van een school. waar het hart mag meespreken. waar het hoofd leert meedenken. waar de handen mogen meewerken SCHOOLBROCHURE 1 Basisschool de Kei Jef van Hoofstraat 3 3960 Beek-Bree Tel : 089/46.16.77 e-mail : directie.dekei@dekubus-bree.be website : www.dekei-beek.be Zij en wij houden van een school waar het

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 oktober 2014 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht heel wat vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij. De

Nadere informatie

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind.

VBS Kompas. Fijn dat jij er bent! Schoolreglement schooljaar 2015-2016. Versie juni 2015. De poorten van onze school staan open voor uw kind. Versie juni 2015 VBS Kompas De poorten van onze school staan open voor uw kind. Jij, ja jij, we verwachten je! We willen je beter leren kennen. We willen met jou op weg gaan in wederzijdse vriendschap,

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement

Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat Eeklo tel Schoolreglement Basisschool Sint-Antonius Pastoor Bontestraat 2 9900 Eeklo tel. 09 377 32 30 e-mail: helga.grootaert@coltd.be Schoolreglement 2017-2018 Goedgekeurd op de schoolraad van 28 augustus 2017 Inhoud DEEL 1:

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel,

Beste ouder, Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam. Algemeen deel, Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN

Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN Schoolreglement voor het basisonderwijs BERKENBOOM HEISTRAAT GEEL & GROEN BERKENBOOM HUPPELPAS Schoolreglement Berkenboom Heistraat Geel en Groen, Berkenboom Huppelpas 1 Beste ouder, Welkom in de basisscholen

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Dit schoolreglement vormt één geheel met de infobrochure van de school. Goedgekeurd op de schoolraad van 29 augustus 2016

Dit schoolreglement vormt één geheel met de infobrochure van de school. Goedgekeurd op de schoolraad van 29 augustus 2016 VZW College - O.-L.-V.-Ten-Doorn Basisschool DE MEIDOORN Zuidmoerstraat 125-9900 Eeklo 09/341 82 36-37-38-39 mail : info.demeidoorn@coltd.be web : www.demeidoorn.be Schoolreglement Schooljaar 2016-2017

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Gesubsidieerde Vrije Basisschool Molenbeek-Wersbeek Halensebaan 102 3461 Molenbeek-Wersbeek 016/77.73.80 www.tscholeke.be Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart

Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Schoolbrochure met schoolreglement Sint-Lutgart Scholengroep ARKORUM - vzw Dr. Delbekestraat 28 - Tel.: 051/22 73 66 Acaciastraat 2 - Tel.: 051/22 29 03 Dr. Delbekestraat 28 - Fax: 051/22 03 28 Algemeen

Nadere informatie

Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden

Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden Schoolreglement Broederschool Groot-Bijgaarden Schoolreglement Broederschool Hendrik Placestraat 45 1702 Groot-Bijgaarden 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste

Nadere informatie

PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14

PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14 PAROCHIALE LAGERE SCHOOL De Schom 8 3600 GENK-TERMIEN Tel. 089 36 78 13 Fax. 089 36 78 14 PAROCHIALE KLEUTERSCHOOL Plattewijerstraat 4 3600 GENK-TERMIEN Tel. 0475 68 09 26 info@deschom.be www.deschom.be

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse.

Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse. Schoolreglement Sint-Antoniuscollege Ronse. Hoofdschool College Ch. De Gaullestraat 10 9600 Ronse. Wijkschool Paters Aatstraat 270 9600 Ronse. Wijkschool De Klijpe Zonnestraat 518 9600 Ronse. Schoolreglement

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 1 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 't KLAVERTJE VIER 2 Beste ouder, Ons schoolreglement

Nadere informatie

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam

Beste ouder. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! De directie en het schoolteam Beste ouder Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest

Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest Schoolreglement vrije basisschool t Klavernest 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel

Nadere informatie

Gotstraat 1A 9790 Wortegem-Petegem T 056 68 93 29

Gotstraat 1A 9790 Wortegem-Petegem T 056 68 93 29 Waarde(n)vol - respectvol omgaan- met (christelijk) geloven Via ontdekkend leren groeien in kennen én kunnen Talent@school meervoudig intelligent ik ontdek mijn én ander zijn talenten Kind centraal uw

Nadere informatie

Schoolreglement versie 2014-2015. Beste ouder,

Schoolreglement versie 2014-2015. Beste ouder, Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement,

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Inhoud Deel I: Informatie... 5 1 Contact met de school... 5 2 Organisatie van de school... 7 3 Samenwerking... 8 DEEL II: Pedagogisch project... 10 DEEL III: Het

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2

VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2 VBS Het Toverpotlood Hoeleden Deel 2 Schoolreglement VBS Het Toverpotlood Hoeleden 1 Beste ouder van onze pr8iggestoorde school, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel, infobrochure

Nadere informatie

Schoolreglement. - Schoolreglement -

Schoolreglement. - Schoolreglement - Schoolreglement 1 INHOUDSOPGAVE 1. Regelgeving Inschrijvingsbeleid 4 Schoolverandering 8 Onderwijs aan huis 8 Afwezigheden 9 Een jaar overdoen en het vormen van klasgroepen 15 Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde

Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Augustus 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs VBS De Linde Schoolreglement VBS De Linde Tolstraat 1 9320 Nieuwerkerken 1 Beste ouder, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u (opnieuw)

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Schoolreglement BLO Sint Rafaël

Schoolreglement BLO Sint Rafaël versie mei 2015 Schoolreglement BLO Sint Rafaël VZW Vrije Basisscholen KEi Beveren Grote Markt 24 bus 201 9120 Beveren Inhoudstafel DEEL 1: INFORMATIE 1. Contact met de school p 5 2. Organisatie van de

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Basisschool. Sint Jan Berchmanscollege

Basisschool. Sint Jan Berchmanscollege Aanvulling bij de infogids en de infobrochure onderwijsregelgeving versie 01/09/2017 Basisschool Sint Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18 2390 Westmalle Tel. 03.312.98.88 Fax. 03.312.98.89 e-mail: basis@sjbmalle.be

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

Wat is een indicatorleerling?

Wat is een indicatorleerling? INSCHRIJVINGEN IN HET EERSTE JAAR VAN HET SINT-ROMBOUTSCOLLEGE (schooljaar 2014 2015) Sinds vorig schooljaar legt de overheid de scholen op om een evenwichtige sociale mix na te streven in hun leerlingenpopulatie.

Nadere informatie

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus

Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Schoolreglement Basisschool Sint-Paulus Burgemeester Felix de Bethunelaan 1 8500 Kortrijk Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 Schoolbrochure Sint-Paulus versie september 2014 2 Beste ouder,

Nadere informatie

Vrije Basisschool Paridaensinstituut

Vrije Basisschool Paridaensinstituut Vrije Basisschool Paridaensinstituut Janseniusstraat 2 3000 Leuven 016/31 07 90 www.basis.paridaens.be Vrije Lagere school H.-Drievuldigheidscollege Oude Markt 28 3000 Leuven 016/24 15 93 www.lagere-school-hdc.be

Nadere informatie

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren

Schoolbrochure. met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie KLEUTERSCHOOL KASTERLEE. de Klimtoren Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en nuttige informatie 2012 2013 KLEUTERSCHOOL KASTERLEE de Klimtoren Boslaan 2 Looiven 38 2460 Kasterlee 2460 Kasterlee Tel/Fax: 014 85 00 66 Tel:

Nadere informatie

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders,

1.1.ALGEMENE INFORMATIE Welkom op onze school! Beste ouders, 1.1.ALGEMENE INFORMATIE 1.1.1. Welkom op onze school! Beste ouders, Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding

Nadere informatie

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT

3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 3. SCHOOLREGLEMENT: WETGEVING EN REGLEMENT 1 Inhoudsopgave: 3.1. Definities p 3 3.2. Engagementsverklaring p 4 3.3. CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding) p 6 3.4. Inschrijven van leerlingen p 8 3.5. Ouderlijk

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek

Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek Schoolreglement Vrije Kleuterschool Savio Stationsstraat 271 1700 Dilbeek 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE

Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Schoolreglement deel 1 ALGEMENE INFORMATIE Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt

Nadere informatie

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be

Schoolreglement. Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool Aaigemdorp 66 9420 Aaigem 053/62.60.02 directie@vbsaaigem.be www.vbsaaigem.be Schoolreglement Sint-Vincentiusschool 1 Inhoud Schoolreglement... 1 1 Contact met de

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 INHOUD DEEL I: INFORMATIE 1 Contact met de school 5 2 Organisatie van de school 9 3 Samenwerking 10 DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT 1 Pedagogisch project

Nadere informatie

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Gewoon en buitengewoon basisonderwijs SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2015 Heiveld 61, 1745 Opwijk 052/35 82 65 www.gbsdeboot.be Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be 1 Schoolreglement Gewoon

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg 8. 2180 Ekeren. www.lambertus.be. Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1

Basisschool Sint-Lambertus. Oorderseweg 8. 2180 Ekeren. www.lambertus.be. Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1 LREGLEMENT Basisschool Sint-Lambertus Oorderseweg 8 2180 Ekeren www.lambertus.be Schoolreglement Basisschool Sint-Lambertus 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden

Schoolreglement. Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden & wijkafdeling Outgaarden Doelstraat 76 Kloosterstraat 29 Brugstraat 20 3320 Hoegaarden 3320 Hoegaarden 3321 Outgaarden 016/76.87.87 016/76.73.50 gbsdirectie@skynet.be

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD

SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD SCHOOLREGLEMENT DEEL I DECRETALE MINIMUMINHOUD 1 AFWEZIGHEDEN & TE LAAT KOMEN De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is

Nadere informatie

Vestiging 1 Vestiging 2

Vestiging 1 Vestiging 2 De Sc 1 september 2014 Vestiging 1 Vestiging 2 VBS De Schatkist VKS De Toverdoos Mgr. Raeymaekersstraat 13 Grote Baan 118 2235 Westmeerbeek 2235 Hulshout 016/699333 015/222406 deschatkist@pandora.be detoverdoos@skynet.be

Nadere informatie

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN

SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN 01 sep 2016 SCHOLENGROEP SINT-REMBERT: SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOLEN Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 4 Engagementsverklaring... 5 3.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact....

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kunnen ouders indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Voor een beslissing

Nadere informatie

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD

Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD Schoolreglement met engagementsverklaring Vrije Basisschool KINDERPAD SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoudstafel Algemeen p. 4 Deel I: Informatie p. 5 1. Contact met de school p. 5 2. Organisatie van de school

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem Schoolreglement GBS Wommelgem Gemeente Wommelgem september 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT

OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT OPVOEDINGSPROJET EN SCHOOLREGLEMENT September 2015 VLS De Buiteling Meldertsesteenweg 13 Diestersesteenweg 42 3583 Paal tel. 011 42 69 98 www.vlspaal.be 1 Welkom! Beste ouder(s) Eerst en vooral dank ik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 Schoolreglement september 2015 Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 directie-kleuter@gibodriehoek.be directie-lager@gibodriehoek.be www.gibodriehoek.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie

CHOOLREGLEMENT. Deel I: Algemene informatie CHOOLREGLEMENT Deel I: Algemene informatie 2 Inhoudstafel Deel I: Algemene informatie I. Welkom in onze school P. 5 II. Het pedagogische project van de scholengemeenschap kosh P. 6 III. Wie is wie? P.

Nadere informatie

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven Schoolreglement juni 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Basisschool Klimrek - Van Beverenplein E. van Beverenplein 15 9000 GENT

SCHOOLREGLEMENT Basisschool Klimrek - Van Beverenplein E. van Beverenplein 15 9000 GENT SCHOOLREGLEMENT Basisschool Klimrek - Van Beverenplein E. van Beverenplein 15 9000 GENT INHOUD 1. EVEN VOORSTELLEN... 5 1.1. Het schoolbestuur (de Inrichtende Macht)... 5 1.2. Directie... 6 1.3. Het personeel...

Nadere informatie

Beste ouders, De directie en het schoolteam. Van harte welkom in onze scholengemeenschap.

Beste ouders, De directie en het schoolteam. Van harte welkom in onze scholengemeenschap. Beste ouders, Van harte welkom in onze scholengemeenschap. Wij zijn blij en dankbaar dat ouders hun kind aan onze school toevertrouwen. Wij, leerkrachten en directie, willen ons met al onze talenten inzetten

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoud Deel I: Informatie... 5 1 Contact met de school... 5 2 Organisatie van de school... 7 3 Samenwerking... 8 DEEL II: Pedagogisch project... 10 DEEL III: Het

Nadere informatie

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Het schoolreglement 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken,

Nadere informatie

Lagere School DE SPELING. Kloosterstraat 7 3920 LOMMEL. Schoolreglement

Lagere School DE SPELING. Kloosterstraat 7 3920 LOMMEL. Schoolreglement Lagere School DE SPELING Kloosterstraat 7 3920 LOMMEL Schoolreglement Inhoud Welkom 4 DEEL I - INFORMATIE 1. Wat u moet weten over onze school 5 1.1 Structuur 1.2 De organisatie van onze school Schoolbestuur

Nadere informatie

Deel 1. Informatie over onze school

Deel 1. Informatie over onze school Deel 1 Informatie over onze school vzw OZCS Midden-Kempen Oude Molenstraat, 11 2390 Westmalle - 2016-2017 - 1 - Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE)

SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK HOUTEM (VEURNE) SCHOOLREGLEMENT VRIJE BASISSCHOOL HET TALENT KERKHOEK 8 8630 HOUTEM (VEURNE) 1 Schoolreglement- Deel 3: Reglement en Engagementsverklaring DEEL III: HET REGLEMENT 1. ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Schoolreglement. Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege. Langestraat 70. 9050 Ledeberg 0470/97 97 08. www.onzebasisschool.be

Schoolreglement. Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege. Langestraat 70. 9050 Ledeberg 0470/97 97 08. www.onzebasisschool.be Schoolreglement Basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 70 9050 Ledeberg 0470/97 97 08 www.onzebasisschool.be Geldig vanaf 01 september 2014 Inhoudstafel Inleiding p 3 Deel I: Informatie 1. Contact

Nadere informatie

Schoolreglement. VBS Pastoor De Clerck. Pastoor De Clerckstraat Veltem-Beisem

Schoolreglement. VBS Pastoor De Clerck. Pastoor De Clerckstraat Veltem-Beisem VZW Comité voor onderwijs Basisonderwijs H.-Hartinstituut Pastoor De Clerckschool P. De Clerckstraat 1, 3020 Veltem-Beisem Tel (016) 48 23 91 Fax (016) 49 00 67 E-mail: directie.pdc@leuven-zuid.be Schoolreglement

Nadere informatie