Zonnepanelen. Donderdag 18 april 2013, De Klink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnepanelen. Donderdag 18 april 2013, De Klink"

Transcriptie

1 Zonnepanelen Donderdag 18 april 2013, De Klink

2 Zonne- energie Zonne- energie = de energie die mensen zelf met technologie van zonnestraling opwekken. Dit gebeurt in NL op de volgende twee manieren: Zonnestroom ( = fotovoltaïsche zonne- energie): zonlicht - > elektrische energie; Zonnewarmte ( = thermische zonne- energie): zonlicht - > warmte. 2

3 Zonnestroom 3

4 Soorten zonnepanelen 4

5 Omvormer De omvormer is het centrale deel van een zonnestroomsysteem. Het zet gelijkstroom om in wisselstroom. 5

6 Te stellen kwaliteitseisen aan zonnepanelen en omvormers TÜV-, IEC- en CE- keurmerk; Fabrikant heez aanspreekpunt in Europa, liefst NL; De zonnepanelen zijn bankable ; 10 jaar productgaran]e; 10 jaar 90% vermogen- garan]e; 25 jaar 80% vermogen- garan]e; Prijs- kwaliteitverhouding. 6

7 Opbouw Aanschacosten 7

8 Onderhoudskosten Verzekeringspremies (opstal- en/of aansprakelijkheidsverzekering); Reservering mogelijke repara]es; Wisseling omvormer na jaar. 8

9 Energie- rekeneenheden Wahpiek: het hoogste vermogen dat een paneel onder op]male omstandigheden kan halen; 1 kwp = Wahpiek; In NL wordt een factor 0,85 gebruikt om de gemiddelde opbrengst te berekenen (uitgaande van ideale zuidligging en 35 o dakhelling); Een paneel van 250 Wahpiek levert 250 x 0,85 = 218 kwh per jaar op; 1 kwh = eenheid van energie. Er wordt wah per uur geleverd. 9

10 Terugverdien]jd 10

11 Terugverdien]jd 11

12 Uren volle zon Zuidwest Friesland 5,5% boven landelijk gemiddelde van

13 Instralingsfactor Correc]e van de 85% voor hellings- hoek dak en voor ligging ten opzichte van het noorden. Hier boven op komt dan de posi]eve correc]e van 5,5% voor de extra zon in ZW Friesland. 13

14 Opbouw stroomtarief / kwh bij verbruik tot kwh Kale leveringsprijs / kwh excl. BTW 0,07 Energiebelas]ng / kwh excl. BTW 0,114 21% Btw over tarief en energiebelas]ng 0,039 Totale prijs / kwh incl. BTW 0,223 De zelf opgewekte stroom die u direct zelf verbruikt hoez u niet in te kopen. Dat levert u per kwh uw volledige stroomtarief op, inclusief energiebelas]ng en BTW. 14

15 Salderen Consument met een aanslui]ng tot max. 3 keer 80 ampère (=kleinverbruiker) mag volgens de wet via dezelfde aanslui]ng als waarop het eigen gebruik wordt geleverd tot kwh per jaar terug leveren. Alleen over het saldo is het stroomtarief verschuldigd; Boven de kwh heb je recht op een redelijke terug- leveringsvergoeding. Voor de energiebelas]ng wordt boven de kwh wel gesaldeerd. 15

16 Salderingsoverzicht Par]culieren (S]ch]ng Zonne- energie Wageningen). 16

17 Voorbeeld 1 salderen Voorbeeld 1 U levert met uw zonnepanelen kwh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is kwh. Dan wordt tot kwh gesaldeerd. Het energiebedrijf brengt over 500 kwh bij u het stroomtarief in rekening. 17

18 Voorbeeld 2 salderen Voorbeeld 2 U levert met uw zonnepanelen kwh terug aan het net. En uw eigen verbruik is kwh. Dan wordt tot kwh gesaldeerd. Over de laatste 500 kwh krijgt u van het energiebedrijf een terug- leveringsvergoeding. Die bedraagt bijvoorbeeld bij Greenchoice 100% van de kale leveringtarief ( 0,07), bij Eneco 0,09 en bij Qwint 0,049). Echter bij Greenchoice in casu 0,223 (tot kwh > eigen verbruik). 18

19 Voorbeeld 3 salderen Voorbeeld 3 U levert met uw zonnepanelen kwh terug aan het net. En uw eigen verbruik is kwh. Dan zijn er 2 mogelijkheden apankelijk van de energieleverancier: Oranje leverancier (salderen tot 5.000): U betaalt het stroomtarief over de resterende kwh die door het energiebedrijf wordt geleverd. En u krijgt over de kwh terug geleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terug- leveringsver- goeding. Voor de energiebelas]ng wordt kwh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelas]ng over 500 kwh. Groene leverancier (salderen tot eigen verbruik): Saldering tot eigen verbruik, dus hier kwh en stroomtarief over

20 Teruglevermeter Teruglevering dient via een meter met terugleverregistra]e. Een analoge meter (ferrarismeter) zonder terugloopblokkering is toegestaan. Informeer bij u energieleverancier. 20

21 Zelflevering De methode van salderen van decentraal opgewekte energie op een andere plaats dan je eigen dak is nog niet bij wet geregeld. Er moet dus gewoon energiebelas]ng worden afgedragen (ca. 0,11/kWh). Dit wringt want consumenten voelen zelf opgewekte energie, ook al is de opwekbron elders gelegen, niet als externe levering. 21

22 Subsidie par]culieren Het bedrag aan subsidie is 15 % van het aankoopbedrag van een zonnestroominstalla]e. Onder subsidie vallen de kosten voor het materiaal. De installa]e moet groter zijn dan 600 Wahpiek (ongeveer 4m2 panelen). Er wordt maximaal 650,- subsidie gegeven. Daarvoor moet een systeem van Wahpiek worden geïnstalleerd (dat komt neer op ongeveer 24m2 panelen). Zo n systeem zou voor een gemiddeld huishouden genoeg energie kunnen opwekken. De subsidie mag niet gecombineerd worden met andere (gemeentelijke of provinciale) subsidies. 22

23 Subsidie etc. bedrijven SDE+; Fiscale azrekregelingen: Energie- investerings- azrek (EIA), KleinschaligheidsaZrek (KIA), MIA, Vamil; Convenant asbest eraf, zonnepanelen erop. 23

24 Verdere regelingen: HypotheekrenteaZrek; Rentekor]ng via Regeling groenprojecten (www.agentschapnl.nl); Duurzaamheidslening met guns]ge voorwaarden (www.greenloans.nl). 24

25 Omgevingsvergunning? hhp://www.vergunningsvrijbouwen.com/wp- content/uploads/2010/12/ zonnecollectoren- en- zonnepanelen- 20november2012.pdf 25

26 Europese importheffing op Chinese panelen? V,Ð Fryslân weest tekotr aan zonnepanelefl, ttâ,o o Inl ortlreffingchinese panelen hangt boven de markt lì W 'tre Fr"aanje l-eeuwa den ì Het is momenteel moeilijk voor installateurs om kvüalitatief goede, goedkope Chinese zonnepanelen te krijgen. Door een boven de markct hangende Europese invoerheffing houden producenten hun panelen vast.,,in Rotterdem staan duizenden panelen die niet naar de installateurs kunnen", aldus directeur Johan Bakker van Awizon in Surhuisterveen.,,In Duitsland vallen al bedrijven van drie., vierhonderd werknemers om omdat ze geen panelen kunnen lcijgen." De Europese Unie wil'de Eurq pese producenten ven zonnepane. len beschermen door een hefeng op de veel goedkopere Chinese zonnepanelen in te voeren. In juni valt in Brussel de beslissing. Bakker:,,Die heffilg kan tussen 5 en 50 procent uitvallen, niema d weet het. En hij zal met terugwerkende lcacht ingevoerd worden, vandaar dat de producenten nu hun panelen vasthouden." Awizon heeft geanticipeerd en een behoorlijke voorraad ingeslagen.,,we kunnen nu minder pane len krijgen dan we kunnen verko pen. Je ziet ook dat de Chinezen nu al de prijzen verhoogd hebben." Dat gaat orn een procent of 12. Dat betekent voor een standaardpaneel van 1,6 vierka te meter vijftien tot twintig eu o. Een hele installatie kan tot driehonderd euro duurder worden. Volgens bedrijfsleider Jan Vroom van installatiebedrijf Hoekstra Suwâld is deze onnrst op de markt ongunstig.,,mensen aa zelen nu onnodig over de aanschafvan zonnepanelen. Die instabiliteit is heel riest. Als iedereen zijn beslissing twee we ken opschuift, ligt het hier ook twee weken stil.' De Europese Alliantie voor Betaalbare Zonne-energie (Afase) wijst er bij de Europese Commissie op dat het beschermen van banen bij een paar Europese panelenproducenten niet opweegt tegen het aantal banen in de installatiesector die op de tocht staan. De allia tie is een petitie-actie gestart tegen de importheffing op Chinese panelen. Dennis Gieselaar, directeu van Oskomera Solar Power Solutions, luidde zaterdag op radiostation BNR ook de noodklok hierover. Hij zei dat bij een hoge importheffing 242.OOO banen in de zonnepane' lensector in heel de Europese Unie op de tocht staan, met name in de installatiesector. ì......r.t1. 'O Pagina 2L Installateurs hamsteren zonnepanelen t!!i, + o Hogeimporlüefñngkan banen i installatiesector kosten f.eeuw;rrden J Installatiebedrijven proberen al een tijdje alle panelen te krijgen die ze kunnen, zegt directeur Corin a Scharinghausen van ASN Installaties in Dokkum, dat zor^/el met Chinese als Duitse pane len werkt.,,distributeurs halen de levertijd van drie weken niet meer. Normaal hebben wij twee containers met 616 panelen op voorraad. Inmiddels hebben we vijf containers staan." Scharringhausen weest banenverlies als'er een hoge importheffing op Chinese panelen komt.,,,{ls de heffing echt 50 of 60 procent wordt, steen er inderdaad banen op de tocht. Prijsstijgingen zijn altijd slecht in een opkomende markt. Al denk ik niet dat zonnepanelen ooit nog het hoge prijsniveau uit de be grntijd zullen halen." ASN verdrievoudigde de laatste jaren de omzet van zonne.installaties; er lcøamen drie firlltimebanen bij. Het bedrijf heeft 35 man in dienst, die evenwel niet allemaal in de zonneenergie werken. Duve[ies Het is niet de eerste onrust op de zonnepanelenmarkt, weet Bouwe de Boer, duurzaamheidscoördinator van de provincie Fryslân eu de ge meente leeuwarden.,,we hebben al zo veel meegemaakt. De regelingen komen als duveldes uit een doosje. Wel subsidie, geen subsidie, btwtariefwel ofniet op 21 procent, nu is dat weer tijdelijk 6 procent, maar voor hoe lang. Je blijft aan de gang. Dan ontstaan er wachtende partijen. En nu ontstaat er ook nog schaa.rste. Dat is altijd slecht.",,fruseerend', oordeelt Jan Vroom van Hoeksta Suwâld.,,En die instabiele markt is typisch Ne derlands: de onrust heeft alles met de Nederlandse overheid en haar wispelturige beleid te maken. Vandaag doen we het zus en vier maanden later weer zo. Het is een kort cyclisch beleid." De Boer ziet trouwens dat Nederlandse producenten de concurrentie met de Chinezen weer aandurven nu de heffing eraan lijkt te komen.,,wij hebben al gesprekken gehad met be. drijven die in Leeuwa den zonnepanelen willen gaan produceren.' Scharringhausen denkt dat de importheffiag het beoogde doel, be scherming van Europese producten, voorbij schiet.,,da hadden ze erjaren geleden al mee moeten komen. Inmiddels zijn er al veel producenten failliet gegaen door de Chinese concu rentie. Ze komen er twee jaaì te laat mee." 26

27 Europese importheffing op Chinese panelen? Stand van zaken: Registra]eplicht bij invoer Chinese panelen als gevolg van an]- subsidieklacht en an]- dumpingklacht; : voorlopig besluit EC an]- dumping; : voorlopig besluit EC an]- subsidie; : defini]eve besluit EC importheffing; Gerede kans op importheffing per juni 2013; Erg kleine kans op terugwerkende kracht. 27

28 Zonnepanelen- ac]e

29 Enquête toont interesse zonnepanelen

30 Collec]eve ac]e zonnepanelen Zware kwaliteitseisen gesteld aan zonnepanelen en omvormers; Prijs/Wahpiek bij middelgrote- grote systemen onder 2,00; Zes offertes aangevraagd: 3 bij grote landelijke leveranciers, 3 bij lokale leveranciers; Lokale installateur H.J. de Vries levert beste prijs- kwaliteit verhouding.

31 Gekozen producten Talesun TP660M- B zonnepanelen 250Wp SMA omvormers

32 Zware kwaliteitseisen zonnepanelen Interna]onale cer]ficaten: TÜV, IEC, CE, VDE, SGS, UN etc. Zonnepanelen zijn bankable. Garan]e: 10 jaar fabrieksgaran]e; 10 jaar garan]e output ruim 90%; 25 jaar garan]e output ruim 80%; 10 jaar garan]e montage; Zeer goede prijs- kwaliteit verhouding. Servicepunt in Europa, groothandel in Nederland.

33 Zware kwaliteitseisen omvormers Gekozen is voor de marktleider Voldoet aan alle benodigde kwaliteitseisen (CE, EN50524) Omvormers zijn bankable Garan]e: 5 jaar fabrieksgaran]e; uit te breiden tot 10 of 15 jaar. Servicepunt in Europa, groothandel in NL.

34 Tegengaan visuele vervuiling

35 Geen blauwe panelen

36 Geen metaalkleurig frame

37 Zo moet het niet

38 Zo moet het niet

39 Wel: zwarte panelen in zwart frame

40 Symmetrische vlakverdeling

41 Compleet pakket Aanmelding via ww.duurzaamkoudum.nl of via Henk de Vries; Opname aan huis; Offerte op maat; Kwaliteit tegen scherpe prijzen; Installa]e en aanleggen extra groep; Uitleg subsidie.

42 Subsidie Subsidie voor 15% van de materiaalkosten tot maximaal 650 voor installa]es tussen Wp; Aanvragen via eloket van Inloggen met DigiD; Digitaal aanleveren koopovereenkomst en IBANnummer en BIC bank; Duurzaam Koudum zal hierbij zonodig hulp bieden Het systeem moet binnen 6 maanden na toekenning subsidie zijn geïnstalleerd.

43 Europese importheffing op Chinese panelen? Stand van zaken bij leverancier Talesun: Nog een kleine voorraad 250W mono- black; : voorlopig besluit EC an]- dumping; Groot tekort panelen in Europa in april- juli; Sommige merken (bv. Mage) hebben prijzen verhoogd, Talesun niet; Indien geen heffing: nieuwe voorraad vanaf half juli. 43

44

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

Z ONNEPANELEN. Zonnepanelen in Lingewaard is een uitgave van: Solaria PV Kommerdijk 48 6691 MK Gendt 0481-424737 info@zonnepanelenvooriedereen.

Z ONNEPANELEN. Zonnepanelen in Lingewaard is een uitgave van: Solaria PV Kommerdijk 48 6691 MK Gendt 0481-424737 info@zonnepanelenvooriedereen. In dit nummer Wat is er al gerealiseerd? Zelf panelen op je dak: hoe en wat? Wat levert het op? Welke daken zijn geschikt? Wat doet schaduw? Terugverdientijden Salderen Informatiebijeenkomst Z ONNEPANELEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013

Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013 Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013 OFFERTE 2013WEL001-V2 zonnepanelen op uw dak Geachte heer van Deursen, Met groot genoegen bied ik u hierbij geheel

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Zonnepanelen op je dak, doe je mee?

Zonnepanelen op je dak, doe je mee? Zonnepanelen op je dak, doe je mee? K. Bank Versie 1.0 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Zonnepanelen... 3 2 Trias Energetica... 4 3 Markt... 4 3.1 Nederland... 4 3.2 Buitenland... 5 4 Techniek... 5 4.1 Hoe

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland?

Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland? Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland? Een distributiecentrum in Nederland heeft al snel een schaduwvrij dakoppervlak van meer dan 10.000 m² dat nagenoeg geheel

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie