Jaarverslag 2010 KHLeuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 KHLeuven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 KHLeuven Jaarverslag KHLeuven /126

2 Jaarverslag KHLeuven /126

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene Vergadering Raad van bestuur De Algemene Vergadering Inspraak- en medezeggenschapsorganen: Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) Samenstelling van het HOC De werkzaamheden van het HOC tijdens het academiejaar De Academische Raad Samenstelling Verslag van de werking academiejaar De werkzaamheden van de studentenraad (OSR) tijdens academiejaar Situering Samenstelling en functies De werking Stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking Belangrijkste agendapunten waarover OSR zich boog De werkzaamheden van de Interne dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk (IDPBW) Gegevens over de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) ICT in de KHLeuven Basis ICT infrastructuur Realisaties van het academiejaar HOOFDSTUK 2 - ONDERWIJS Onderwijsaanbod Ingericht onderwijsaanbod Nieuw onderwijsaanbod in KHLeuven Innovatiefonds Onderwijsbeleid: opvolging van het onderwijsontwikkelingsplan, beleidsplannen betreffende onderwijs, relatie met strategische doelstellingen Actielijn 1: Opleidingsprogramma Actielijn 2: Leeromgeving, innovatieve werkvormen en leermiddelen Actielijn 3: Flexibilisering Actielijn 4: Studie- en studentenbegeleiding Actielijn 5: Diversiteit Actielijn 6: Internationalisering Actielijn 7: Onderzoek naar onderwijs Actielijn 8: Permanente Vorming Actielijn 9: Beleid en Organisatie Interne kwaliteitszorg De werking van de interdepartementale Werkgroep Kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoek aan de KHLeuven Tevredenheidsbevraging Intern opvolgsysteem en beleidsplannen Externe onderzoeken...62 Jaarverslag KHLeuven /126

4 5 Externe kwaliteitszorg: visitatie en accreditatie Tijdspad voor visitatie en accreditatie Centrale ondersteuning bij het opstellen van zelfevaluatierapporten en visitaties Voorbereidingen op de zelfevaluatierapporten en de opvolging van visitaties in de verschillende opleidingen van de KHLeuven ESF-Kwaliteitslabel Externe Profilering DKZ Taalrapportering KHLeuven Doelstellingen en resultaten Anderstalige opleidingsonderdelen initiële opleidingen Anderstalige opleidingsonderdelen Voortgezette opleidingen Anderstalige opleidingen Opleidingen met internationaal karakter Andere onderdelen van het verslag...72 HOOFDSTUK 3 - ONDERZOEK Onderzoeksbeleid Algemeen beleid en visie Onderzoeksorganisatie Uitvoering Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek onderzoek Opleiding projectmanagement Procedure voor opdrachtenregistratie Ontwerp projectendatabank Opvolgings- en rapporteringsverplichtingen Financiering Inzet financiële middelen Projecten Personeelsbestand Onderzoeks- en valorisatieresultaten Integratie onderzoek onderwijs Leerlijn informatie en onderzoekscompetenties in het curriculum...84 HOOFDSTUK 4 - PERSONEEL PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS Personeelsbestand (VTE) per departement Personeelsbestand (VTE) per studiegebied Personeelsbestand (VTE) per financieringsbron Personeelsleden (VTE) binnen en buiten de formatie Onderwijzend personeel: opsplitsing naar ambt Administratief en Technisch Personeel (ATP): opsplitsing naar niveau en graad Personeelsbestand (VTE) naar benoemden en tijdelijken Opsplitsing van het personeel naar leeftijd en geslacht Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden Aantal doctores aan de KHLeuven Personeelsbeleid en de effecten ervan Personeelsdoeleinden en realisaties Samenwerking Participatie Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening Meting personeelstevredenheid...96 Jaarverslag KHLeuven /126

5 2.6 Bevorderingspolitiek, loopbaan- en selectiebeleid Benoemingen Mandaten Premies en persoonlijke vergoedingen Personeelsevaluatie Personeelsverloop en onderbreking loopbaan Ziekteverzuim Beheersing van de loonkosten Gastprofessoren Algemeen besluit Ratio-analyse Ratio s m.b.t. de personeelskosten Ratio s m.b.t. de personeelsformatie Staat van de personeelskosten HOOFDSTUK 5 - FINANCIËN Inleiding Bespreking van de balans Activa Passiva Bespreking van de resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat Winst van het boekjaar Bespreking van de ratio s Cashflow Financiële ratio s Norm Conclusie Jaarverslag KHLeuven /126

6 HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven De Katholieke Hogeschool Leuven werd opgericht op 2 maart 1995 als gevolg van het decreet van 13 juli 1994 dat het Hoger Onderwijs buiten de Universiteit in Vlaanderen herschikte. Zes scholen die Hoger Onderwijs van het korte type aanboden, traden toe tot de Katholieke Hogeschool Leuven. De Katholieke Hogeschool Leuven biedt professionele bacheloropleidingen aan in de studiegebieden gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Voor het overzicht van het onderwijsaanbod wordt verwezen naar en naar hoofdstuk 2 Onderwijs. Het onderwijs wordt vanaf september 2007 georganiseerd in vier departementen. Het departement Lerarenopleiding (DLO) heeft twee vestigingen, één in Diest en één in Heverlee. Contactgegevens van Algemene diensten en departementen: Centrale diensten Abdij van Park Leuven (Heverlee) tel.: fax: Algemeen directeur: Toon Martens Departement Lerarenopleiding - DLO Vestiging Diest: Weerstandsplein Diest tel.: fax: Vestiging Heverlee: Hertogstraat Heverlee tel.: fax: Departementshoofd: Wim Bergen Adjunct-departementshoofd: Jan Vanderghote Jaarverslag KHLeuven /126

7 ECONOMISCH HOGER ONDERWIJS -ECHO Hertogstraat Heverlee tel.: fax: Departementshoofd: Luc Vanhille Adjunct-departementshoofd: Annemie Vervrangen Gezondheidszorg en Technologie G&T Herestraat Leuven tel.: fax: Departementshoofd: Mady Van Cauteren Adjunct-departementshoofd: Toon Quaghebeur Sociale School Heverlee Groeneweg Heverlee tel.: fax: Departementshoofd: Imran Uddin Adjunct-departementshoofd: Eugeen Van Kerckhoven (tot augustus 2010) Leen Hellinckx (vanaf augustus 2010) 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene Vergadering 2.1 Raad van bestuur Samenstelling en bevoegdheden: Tijdens het academiejaar was de Raad van bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Jos Clijsters Ondervoorzitter: Roger Haest Afgevaardigd Bestuurder: algemeen directeur Toon Martens Leden: Luc Deneffe, Guido Dedene, Bob Elsen, Jos Geuvens, Kris Houthuys, Pieter Klingels, Bernard Himpens, Lon Holtzer, Jean-Jacques Lepère, Ludo Melis, Jan Renders (tot Augustus 2O10, werd toen vervangen door Patrick, Develtere) Marie-Thérèse Smal, Marianne Vael. In mei 2005 werd in uitvoering van het participatiedecreet gekozen voor het model van medebeheer van studenten. In oktober 2009 werden bijgevolg ook twee vertegenwoordigers van de studenten als bestuurder aangesteld, nl. Stefanie Martens en Kenneth Poot. In oktober 2010 werden zij op voordracht van de Overkoepelende Studentenraad (OSR) vervangen door Nelke Vermaelen en Dries Claerhout. Jaarverslag KHLeuven /126

8 De departementshoofden en de regeringscommissaris nemen deel aan de vergaderingen; de Raad van bestuur als genodigden zonder stemrecht. De algemeen secretaris zorgt voor de documentatie en verslaggeving. De bevoegdheden van de Raad van bestuur zijn beschreven in het huishoudelijk reglement. Activiteitenverslag 2010 Hierna zijn de belangrijkste thema s opgenomen waarover de Raad van bestuur beslissingen nam of besprekingen voerde: 17 februari 2010 (Strategiedag) Positionering van de KHLeuven Budget 2010 en volgende jaren Competentieprofielen van leidinggevenden en opvolgingsproblematiek Strategische prioriteiten en monitoringsysteem 25 februari 2010 Begrotingswijziging 2010, besparingen en nieuwe inkomsten Profiel en vacature adjunct-departementshoofd SSH Benoemingsronde en ruimte 2010 Studiegelden in academiejaar Engagement ten aanzien van de continuïteit van de Banaba Noord-Zuid Visitatie van de opleiding Toegepaste Informatica 18 maart 2010 Nieuw intern allocatiemodel: eerste bespreking van de basisprincipes Intern reglement: tussentijdse discussie Het maatschappelijk debat i.v.m. Hoger Onderwijs: stand van zaken 21 april 2010 Benoemingen 2010 Bekrachtiging van beslissingen directieteam inzake personeelszaken Waarderingsregels 2009 De 8 strategische prioriteiten van de KHLeuven Bestemming innovatiefonds Bezoek van de vice-rectoren van de K.U.Leuven (21/04) met accent op onderzoek en Internationalisering Intern Reglement: stand van zaken Maatschappelijk debat m.b.t. hoger onderwijs: stand van zaken 6 mei 2010 Intern Reglement Jaarrekening 2009 Feedback auditcomité Samenstelling van de Raad van bestuur en Algemene Vergadering Aanpassing competentieprofiel opleidingshoofd Update i.v.m. het maatschappelijk debat m.b.t. hoger onderwijs 10 juni 2010 Goedkeuring Reglement interne organisatie (m.i.v. aanpassing procedure voor verlenging van leidinggevende mandaten) Bekrachtiging van aanstelling adjunct-departementshoofd SSH De studenten aan het woord: resultaten van de verkiezingen Voorstelling departement DLO Allocatiemodel: berekeningen en model voor verdeling onderzoeksmiddelen Onderwijsaanbod: Onderzoeksschool Sociaal Werk Positief resultaat Toets Nieuwe Opleiding Banaba van de Internationale samenwerking Noord-Zuid Oordelen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid bij de aanvraagdossiers nieuwe opleidingen Orthopedagogie - HBO Mogelijke initiatieven van de KHLeuven Studentenvoorzieningen: Huisvesting Inbedding in structuur van de KHLeuven 15 september 2010 Goedkeuring Reglement Interne Organisatie (m.i.v. procedures voor werving en verlenging van leidinggevende mandaten) Bekrachtiging van aanstelling coördinator Onderzoek & innovatie Jaarverslag KHLeuven /126

9 Presentatie dienst Studentenvoorzieningen Voorstelling departement ECHO (A): (1) Plannen nieuw onderwijsaanbod en (2) Bijzondere kenmerken internationalisering en duurzaamheid Conclusies maatschappelijk debat & principebeslissingen Vlaamse regering HBO-5: een verkenning Resultaten halfjaarlijkse afsluiting Nieuw intern allocatiemodel 27 oktober 2010 Goedkeuring arbeidsreglement (B) Vacantstelling mandaten opleidingshoofden Oprichting VLHUR Kwaliteitszorg (A) Resultaten van tevredenheidonderzoek bij Studenten, Personeel en Alumni (SPA) Eerste terugmeldingrapport van visitatie opleiding Toegepaste Informatica Intern volgsysteem: kritische prestatie-indicatoren 24 november 2010 Bekrachtiging interne reglementen van Arbeidsreglementen, HOC, CPBW, Academische Raad en Onderzoeksreglement Zelfevaluatie werking Raad van bestuur Presentatie ICT Personeelskost kwartaalafrekening Studentenaantal Functioneringsbegeleiding en benoemingscriteria 16 december 2010 Beslissing i.v.m. Toekomstige organisatie van de opleiding Office management en afstudeerrichting Medical Management Assistant Goedkeuring digitale aankoopprocedure Vacantstelling coördinator personeelsadministratie Beslissingen i.v.m. hernieuwing van de mandaten van opleidingshoofden Voorstel van Comité P (Associatie) m.b.t. financiering van de professionele opleidingen Cost accounting: vergelijking opbrengsten en kosten per studiepunt van KHLeuven versus gemiddelde van associatie per studiegebied Zelfevaluatierapporten Banaba s ICT-strategisch plan K.U.Leuven en Associatie K.U.Leuven Overleg met K.U.Leuven over studentenbeleid 2.2 De Algemene Vergadering Samenstelling (oktober 2010) Leden van de eerste geleding Algemene vergadering KHLeuven Vaste vertegenwoordigers in de Algemene vergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven De Groote William Genoe Lodewijk Lenaers Rob Rammant Jean-Pierre Smets Jan Duron Willy Clijsters Jos Van Broekhoven Norbert Van Lerberghe Herman Van Liempt Karel De Graeve Georges Goedseels Vic Dillemans Roger Vervenne Marc Van Gerven Walter D Hulst Norbert Roos Jef Bruynseraede Yvan Peeters Theo Oosterlinck André Janssens Jef Vinck Karel Devisch Noël Jaarverslag KHLeuven /126

10 Gecoöpteerde leden in de Algemene vergadering van de vzw Associatie K.U.Leuven Boonen Carine Geens Koen De Wilde Julien Van Hecke Mieke Jonckheere Robert Lannoo Matthias Oosterlinck André Reynaers Martine Rombouts Theo Verhaeghe Paul Mgr. Bonny Jean Leden van de tweede geleding Algemene vergadering KHLeuven Jos Clijsters Toon Martens Karel Tavernier Marianne Vael Michel Brandhof Guido Dedene Luc Deneffe Marie Gillis Roger Haest Lon Holtzer Kris Houthuys Manu Keirse Ludo Melis Jean-Jacques Lepère Bernard Himpens Beatrijs Pletinck Jan Renders (vanaf okt. 2010: Patrick Develtere) Marie-Thérèse Smal Pierre Verbaeten Stefanie Martens (vanaf okt. 2010: Nelke Vermaelen) Kenneth Poot (vanaf okt. 2010: Dries Claerhout) De departementshoofden van KHLeuven nemen deel aan de algemene vergadering als genodigden zonder stemrecht. De regeringscommissaris ontvangt eveneens een uitnodiging en voor de goedkeuring van de jaarrekening wordt ook de commissaris-revisor uitgenodigd. De algemeen secretaris zorgt voor de documentatie en verslaggeving. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn beschreven in het huishoudelijk reglement Activiteitenverslag De algemene vergadering vergaderde op 29 oktober 2009: Samenstelling van de Raad van bestuur: Verlenging van het mandaat van een bestuurder Twee studenten werden voor de duur van één jaar aangesteld als lid van de Raad van bestuur. De investeringsbegroting door Associatie K.U.Leuven werd goedgekeurd, alsook de begroting 2010 en meerjarenbegroting In een extra-vergadering op 25 februari 2010 werd een wijziging goedgekeurd van de eerder goedgekeurde begroting 2010 en het netto-actief van de vzw St.-Elisabeth (in vereffening) werd aanvaard. Jaarverslag KHLeuven /126

11 De Algemene Vergadering vergaderde vervolgens op 19 mei 2010 en handelde over: Goedkeuring van de jaarrekening 2009 (Resultaatsverdeling, jaarverslag, verslag van de commissarisrevisor), verlening van decharge aan de beheerders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaten. De Algemene vergadering gaf ook haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van bestuur en aan de benoeming van de voorgestelde personen als lid van de tweede geleding van de Algemene Vergadering van KHLeuven. Samenstelling van de eerste en tweede geleding van de Algemene Vergadering en van de Raad van bestuur 3 Inspraak- en medezeggenschapsorganen: Hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) 3.1 Samenstelling van het HOC Voorzitter: Mieke Peeters Personeelsvertegenwoordigers: Vic Bastiaens, Marien Laeremans, Marianne Lesaffer, Jan Weckx, Kathleen Zonderman. Vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Toon Martens, Mady Van Cauteren, Imran Uddin, Luc Vanhille. Plaatsvervangers: Toon Quaghebeur, Eugeen Van Kerckhoven (Leen Hellinckx), Annemie Vervrangen, Jan Vanderghote. 3.2 De werkzaamheden van het HOC tijdens het academiejaar Het HOC vergaderde 7 maal tijdens het academiejaar Hierna een overzicht van de belangrijkste agendapunten: 24 februari 2010 Nieuwe begroting 2010, besparingen, begeleidende maatregelen en formatie Kwalitatieve benoemingscriteria: stand van zaken DOC-verkiezingen SSH Voorlopig programma vormingsdag en personeelsfeest Opstart benoemingsronde 2010 Samenaankoop voor personeelsleden 5 mei 2010 Benoemingen 2010 Kwalitatieve benoemingscriteria Verslag Vormingsfonds Intern reglement KHLeuven Herziening Arbeidsreglement Nieuw allocatiemodel Initiatieven KHLeuven ivm werkdruk Verlofstelsels academiejaar Jaarverslag KHLeuven /126

12 9 juni 2010 Herziening arbeidsreglement College van beroep inzake tucht Huishoudelijk reglement HOC + verkiezingsreglement Gevolgen van besparingen per departement Jaarverslag 2009 deel personeel Ombudsdienst personeel Prioriteiten HOC academiejaar september 2010 Evaluatie HOC-werking + Huishoudelijk Reglement HOC Prioriteiten HOC academiejaar Arbeidsreglement Wijzigingen in organisatie Algemene Diensten Standpunt Vlaamse regering over Hoger Onderwijs CAO III stand van zaken 20 oktober 2010 Begroting 2011 en meerjarenbegroting november 2010 Arbeidsreglement Functioneringsbegeleiding en benoemingscriteria CAO III Ombudsfunctie voor personeel Volgende protocols werden afgesloten in 2010: Protocol nr. 59 van 24/02 over nieuwe personeelsformatie 2010 (protocol van niet-akkoord) Protocols nr. 60 en 61 van 26/04 over de vormings- en opleidingsinitiatieven aan de KHLeuven (protocol van akkoord) Protocol nr. 62 van 13/12 over samenstelling van college van beroep (protocol van akkoord) Protocol nr. 63 van 9/12 over personeelsformatie 2011 (protocol van niet-akkoord) Protocol nr. 64 van 22/12 over benoemingscriteria vanaf 2012 (protocol van akkoord) Protocol nr. 65 van 22/12 over Verkiezingsreglement ter aanduiding van de personeelsafgevaardigden in HOC en DOC's (protocol van akkoord) 4 De Academische Raad 4.1 Samenstelling De academische raad is in academiejaar als volgt samengesteld: Voorzitter Toon Martens De vertegenwoordigers van het hogeschoolbestuur: Wim Bergen, Mady Van Cauteren, Imran Uddin en Luc Vanhille. De vertegenwoordigers van het personeel: Hilde Bogaerts, Nancy Dierckx, Jef Peeters, Tom Robijns, An Roelandt. De vertegenwoordigers van de studenten: Nele Apers, Philippe Beeckmans, Bernd Rams. Irène Hermans, secretaris van de Academische raad. Genodigden: studentencoach Bert De Jonghe Documentatie en verslaggeving: Fons Jordens, algemeen secretaris. Jaarverslag KHLeuven /126

13 4.2 Verslag van de werking academiejaar De Academische Raad vergaderde tijdens academiejaar op volgende data met volgende thema s: 21 oktober 2009 Begroting 2011 en meerjarenbegroting november 2009 Thema: Studentenparticipatie in KHLeuven Evaluatie van het verloop van studentenverkiezingen en leerpunten hieruit Vertegenwoordiging van studenten Decretale evaluatie van de studentenparticipatie Organisatie verkiezingen mei 2010 Samenwerking OKeR/OSR Rapportering uit de associatie: Verslag van Raad van bestuur van 30 oktober 2009 Ontwerp beleidsplan associatie 2010 Besparingen in het hoger onderwijs Financiering Banaba s Kwalitatieve benoemingscriteria 24 februari 2010 Thema Onderwijs: Opvolging en bijsturing beleidsplannen m.b.t. onderwijs Onderwijsaanbod Goedkeuring wijzigingen onderwijs- en examenreglement academiejaar : Participatiereglement (verkiezingen) Verplichting tot indienen van beroep op elektronische wijze Toets nieuwe opleiding Internationale Samenwerking Noord-Zuid (ISNZ) Rapportering uit de Associatie: verslagen Raad van bestuur van 20/11, 11/12 en 15/01 Financiën: nieuwe begroting 2010, besparingen en nieuwe inkomsten 24 maart 2010 Visitatie en accreditatie Stand van zaken externe kwaliteitszorg Tussentijdse rapportering: Chemie, BLT & Voedings-& Dieetkunde Mondelinge rapportering visitatie Toegepaste Informatica Start nieuwe visitatieronde o o Tijdstabel Implicaties van het nieuwe visitatiesysteem voor de KHLeuven Demo intern opvolgsysteem Goedkeuring OER m.i.v. administratieve jaarkalender voor studenten Evaluatie van het reglement van de Academische Raad Rapportering uit de Associatie: verslag RvB 26 februari mei 2010 Onderwijs- en examenreglement: Vaste Commissie voor Beroep Beleid i.v.m. leerkrediet Huishoudelijk Reglement van de Academische Raad Intern Reglement Wijzigingen in Arbeidsreglement Jaarverslag 2009 Evaluatie van de werking van de Academische Raad ICT-gedragslijn Rapportering uit de Associatie: verslag RvB 26 maart 2010 Jaarverslag KHLeuven /126

14 5 De werkzaamheden van de studentenraad (OSR) tijdens academiejaar Situering Binnen de KHLeuven zijn de studenten georganiseerd in twee overkoepelende structuren: de Overkoepelende StudentenRaad (OSR) en de Overkoepelende KringRaad (OKeR). OKeR overkoepelt alle studentenkringen van de KHLeuven. OSR overkoepelt de Departementale Studentenraden (DSR) van de KHLeuven. De werking van OSR situeert zich op het niveau van de hogeschool. De studentenvertegenwoordigers geven advies over sociale zaken en onderwijsaangelegenheden die de studenten rechtstreeks aanbelangen. Binnen de Overkoepelende StudentenRaad van de KHLeuven komen democratisch verkozen studenten uit alle departementen samen om de meer dan 6000 studenten van de KHLeuven te vertegenwoordigen binnen een aantal interne en externe raden en werkgroepen. De studentenvertegenwoordigers kunnen rekenen op de ondersteuning van een voltijdse studentencoach. Gedurende het academiejaar werd deze functie uitgeoefend door Bert De Jonghe. De financiële, materiële en personele ondersteuning van studentenparticipatie wordt in KHLeuven consequent uitgevoerd. Hiertoe stelt zij samen met vzw Studentenservice (STUVO) een autonoom budget ter beschikking van OSR, biedt zij materiële ondersteuning én is er een studentencoach aangeworven. In het gebouw van LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie), gelegen in het centrum van Leuven, beschikt OSR over een eigen kantoor. 5.2 Samenstelling en functies In het academiejaar hebben er twee verkiezingsperiodes plaatsgevonden. Tot dit academiejaar vielen de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers steeds bij de start van het academiejaar. Binnen de Overkoepelende StudentenRaad is omwille van een aantal praktische overwegingen besloten de verkiezingen meer naar het einde van het academiejaar te verplaatsen. Voor de weergave van de samenstelling en functies maken we daarom een onderscheid tussen de verkiezingen in september 2009 en deze in mei Daar waar de verkiezing van de bureaufuncties (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) voorheen plaatsvond in de maand december, vinden deze voortaan plaats in de maand juni. Hierdoor hebben er in het academiejaar bijgevolg tweemaal bureauverkiezingen plaatsgevonden. September 2009 Verkozen studentenvertegenwoordigers Departement Functie Terry De Hertogh DLO-Diest Lid AV Rebecca L Host DLO-Diest Lid AV Davy Buntinx DLO-Heverlee Voorzitter van december 2009 tot juni 2010 Kenneth Poot DLO-Heverlee Lid AV Nelke Vermaelen DLO-Heverlee Secretaris van september 2009 december 2009 Secretaris van maart 2010 tot juni 2010 Voorzitter vanaf juni 2010 Nele Apers ECHO Ondervoorzitter vanaf december 2009 Stefanie Martens ECHO Penningmeester tot juni 2010 Jaarverslag KHLeuven /126

15 Reinout Moens ECHO Lid AV Sam Van Leemputten ECHO Lid AV Philippe Beeckmans G&T Lid AV Mikhael Beersaerts G&T Lid AV Maarten Eulaers G&T Lid AV Matthias Eyckmans G&T Lid AV Michael Thomas G&T Lid AV Jorik Cleenders SSH Lid AV Yasmine Dumoulin SSH Lid AV Konstantinos Papageorgiou SSH Lid AV Sara Spreuwers SSH Lid AV Overige vertegenwoordigers Departement Functie Mathias Gezel DLO-Heverlee Vrijwillig lid AV Secretaris van december 2009 tot maart 2010 Ruben Herck afgestudeerd Voorzitter tot december 2009 Thijs Craane afgestudeerd Ondervoorzitter tot december 2009 Arne Raats afgestudeerd Vrijwillig lid AV Mei 2010 Verkozen studentenvertegenwoordigers Departement Functie Davy Buntinx DLO-Heverlee Voorzitter tot juni 2010 Dries Claerhout DLO-Heverlee Lid AV Kenneth Poot DLO-Heverlee Lid AV Nelke Vermaelen DLO-Heverlee Voorzitter vanaf juni 2010 Laurence Hendrickx ECHO Lid AV (penningmeester vanaf september 2010) Katrijn Heselmans ECHO Lid AV Nele Apers ECHO Ondervoorzitter vanaf juni 2010 Jordy Noppe ECHO Lid AV Olivier Persyn ECHO Lid AV Reinout Moens ECHO Lid AV Anne-Sophie Van Daele G&T Lid AV Bernd Rams G&T Lid AV Gijs Budé G&T Lid AV Korneel Bemelmans G&T Lid AV Philippe Beeckmans G&T Lid AV Jorik Cleenders SSH Lid AV Yasmine Dumoulin SSH Lid AV Overige vertegenwoordigers Departement Functie Jojanneke Larivière ECHO Vrijwillig lid AV (secretaris vanaf september 2010) Arne Raats Alumni Vrijwillig lid AV Jaarverslag KHLeuven /126

16 5.3 De werking De Overkoepelende StudentenRaad is de officiële spreekbuis van alle studenten op het niveau van de hogeschool. De leden van de Overkoepelende StudentenRaad vertegenwoordigen de standpunten van de KHLeuven-studenten in diverse raden binnen en buiten de KHLeuven. Er worden zowel onderwijskundige als sociale zaken behandeld. De Overkoepelende StudentenRaad is samengesteld uit democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers. De verkiezingen waren ook in het academiejaar zonder twijfel een succes. In september 2009 stelden 111 studenten zich kandidaat voor de Departementale StudentenRaden, 18 studenten stelden zich kandidaat voor de Overkoepelende StudentenRaad. Het stemmingspercentage echter kende een val van 40 % naar 23 %. In mei 2010 stelden 86 studenten zich kandidaat voor de Departementale StudentenRaden, 17 studenten stelden zich kandidaat voor de Overkoepelende StudentenRaad. Het stemmingspercentage kende een zeer lichte stijging tot 25 %. Op regelmatige tijdstippen komt de Algemene Vergadering van OSR samen. Er wordt overleg gepleegd over de standpunten die de studentenvertegenwoordigers innemen in de raden en werkgroepen waarin ze participeren. In het academiejaar heeft de Overkoepelende StudentenRaad 10 Algemene Vergaderingen gehouden. Bijkomend vond één Bijzondere Vergadering plaats gedurende het vormingsweekend. Om de doorstroming van belangrijke informatie van en naar de Departementale StudentenRaden te bevorderen werd vanaf het academiejaar gestart met voorzittersvergaderingen. Binnen deze vergaderingen zetelen de voorzitters van de verschillende Departementale StudentenRaden, de voorzitter van de Overkoepelende StudentenRaad en de studentencoach. Zowel departementale zaken, activiteiten, bedenkingen als overkoepelende materies komen hier aan bod. Deze voorzittersvergadering heeft zonder twijfel de onderlinge contacten en samenwerking bevorderd en als gevolg hiervan heel wat positieve resultaten opgeleverd. De voorzittersvergadering werd hierop structureel ingebed binnen de studentenvertegenwoordiging van de studentenraden van KHLeuven. In het academiejaar hebben er 6 voorzittersvergaderingen plaatsgevonden. Interne vertegenwoordiging Op onderwijskundig vlak zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de Academische Raad en de Interdepartementale Opleidingscommissie van de KHLeuven. Daarnaast worden mandaten opgenomen in verschillende werkgroepen zoals de Interdepartementale Werkgroep Gelijke Kansen en Diversiteit, de Werkgroep Onderwijs- en Examenreglement en het Cateringcomité. Voor sociale materies zetelen de studentenvertegenwoordigers van de Overkoepelende StudentenRaad in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Studentenservice KHLeuven. De paritaire samenstelling van deze raden maakt dat de studentenvertegenwoordigers een stempel kunnen drukken op het sociale beleid dat gevoerd wordt binnen de KHLeuven. Externe vertegenwoordiging Ook op hogere niveaus zendt de Overkoepelende StudentenRaad haar vertegenwoordigers uit om de mening van de KHLeuven-student kracht bij te zetten. Zo zetelen zij onder meer in de Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO), de Studentenraad van de Associatie Leuven (StAL) en in de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). 5.4 Stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking Zoals voorgaand academiejaar werd ook in heel wat tijd en energie besteed aan het stroomlijnen van de communicatie en de onderlinge samenwerking. Dit zijn immers de basisvoorwaarden om te komen tot een goed functionerende studentenvertegenwoordiging voor de hogeschool en voor de studenten zelf. Jaarverslag KHLeuven /126

17 De uitgebreide vertegenwoordiging binnen verschillende instellingen en op onderscheiden niveaus brengt met zich mee dat een efficiënte doorstroming van informatie van enorm belang is. Als gevolg wordt reeds geruime tijd gestreefd naar een optimalisatie van de communicatie binnen en tussen de verschillende studentenraden, maar ook naar de achterban, de studentenkringen en externen toe. Verschillende initiatieven ter bevordering van de communicatie en onderlinge samenwerking werden opgestart en verder gezet Interne communicatie Zo werkten de studentenvertegenwoordigers een aantal activiteiten uit ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende geledingen van de studentenvertegenwoordiging binnen KHLeuven. Zo werden onder meer teambuildingactiviteiten op touw gezet waarbij de nadruk werd gelegd op informele kennismaking en het uitwisselen van meningen en ervaringen. Op deze activiteiten werden ook steeds de leden van OKeR uitgenodigd. De onderlinge samenwerking tussen OSR en OKeR werd opnieuw verstevigd. Net als het voorgaande academiejaar maakt een lid van OKeR deel uit van de Algemene Vergadering van de Overkoepelende StudentenRaad. Hij/zij creëert een duidelijke band tussen de studentenraden en de studentenkringen van de KHLeuven. Daarnaast vonden er 2 vergaderingen plaats waarin de leden van OSR samen zaten met de leden van OKeR. Hoewel elk vaak met eigen zaken bezig is, zijn er heel wat elementen die een KHLeuven-brede aanpak en visie vereisen. Hiertoe behoren onder meer de organisatie van de Plug-In en de 24-urenloop. Daarnaast werden verschillen blootgelegd tussen de onderscheiden kringen en studentenraden die naar de toekomst toe voor problemen en/of uitdagingen kunnen zorgen. Ook op het jaarlijkse OSR-weekend werd sterk de nadruk gelegd op het leggen van nieuwe contacten. Tevens werd een vormingssessie rond communicatie gegeven. Zowel interne als externe communicatie blijken vaak een struikelblok in de onderscheiden studentenraden en studentenkringen. In de vormingssessie werden de deelnemers geconfronteerd met mogelijke problemen, maar werden tevens oplossingen en communicatiestrategieën aangereikt. Op basis van deze informatie werd door OSR een communicatieplan opgesteld ter bevordering van de interne communicatie en informatiedoorstroom. Zo wordt er sindsdien onder meer gewerkt met interne mailinglijsten, zijn er duidelijke afspraken gemaakt omtrent het onderhouden van een digitale vergaderkalender, heeft de website van OSR een opkuisbeurt gekregen en werden de eerste belangrijke stappen gezet in het uitbouwen van een digitaal archief. Elk van deze initiatieven heeft reeds haar vruchten afgeworpen. De Overkoepelende StudentenRaad plant dan ook om verder te gaan op deze weg. Voor de nieuw verkozen studentenvertegenwoordigers van OSR is het niet altijd even gemakkelijk zich een weg te banen door de hoeveelheid aan informatie die ze te verwerken krijgen. Om hieraan te verhelpen, organiseren de studentenvertegenwoordigers, in samenwerking met de studentencoach, na de verkiezingen een informatiemoment over studentenparticipatie. Verschillende sprekers geven meer uitleg over de verschillende raden en werkgroepen binnen de hogeschool en vzw Studentenservice teneinde de studentenvertegenwoordigers voor te bereiden op hun opdracht. Naast de formele informatiesessie wordt ruim de tijd genomen voor een informele kennismaking met de personeelsleden van vzw Studentenservice. Het infomoment kent sinds haar eerste editie een groot succes en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd Externe communicatie Ook dit jaar hebben de studentenvertegenwoordigers van OSR een actieve rol op zich genomen binnen de externe raden. Zowel binnen LOKO, StAL, VVS als het studentenoverleg van de stad Leuven lieten zij hun stem meermaals horen. Om ook het contact met de andere Leuvense studentenvertegenwoordigers te bevorderen, organiseerde OSR samen met OKeR een Plan Sjarel. Dit is een avond waarop alle Leuvense studentenkringen en studentenraden, zowel van de universiteit als van de hogescholen, uitgenodigd worden voor een informele babbel met een hapje en een drankje. Contact en overleg met andere studentenvertegenwoordigers is immers zeer belangrijk voor een goed functionerende studentenvertegenwoordiging. Jaarverslag KHLeuven /126

18 Studentenvertegenwoordigers van zowel de universiteit als de hogeschool hebben het evenwel moeilijk om hun verwachtingen ten aanzien van elkaar te expliciteren. Enerzijds kan moeilijk gedefinieerd worden welk gericht aanbod kan gedaan worden door LOKO. Anderzijds kan moeilijk door de hogeschoolstudenten aangegeven worden welk gericht aanbod zij verwachten. Om ook binnen LOKO de banden tussen de hogeschoolstudenten en de universiteitsstudenten aan te halen, werden gedurende het academiejaar heel wat inspanningen geleverd. Als resultaat werd een nieuw model ingevoerd waarin het mandaat van de hogeschoolvertegenwoordiger(s) een vaste plaats binnen de structuren van LOKO heeft. Sinds augustus 2008 is de eerste hogeschoolcoördinator (HOCO) binnen LOKO een feit. Deze vertegenwoordiger van alle hogeschoolstudenten van Leuven maakt deel uit van de coördinatorencommissie (COCO) van LOKO. Vanuit deze positie is de HOCO in de mogelijkheid een brugfunctie te vervullen tussen de studentenvertegenwoordigers van de hogescholen en LOKO. Naar de studenten van KHLeuven toe werd de Overkoepelende StudentenRaad extra gepromoot. Zo werden de website en facebookpagina van de Overkoepelende StudentenRaad extra in de verf gezet en werden studenten ook doorverwezen naar het digitale archief dat voor iedereen toegankelijk is en zodoende het openbare karakter van de studentenvertegenwoordiging aan KHLeuven versterkt. Daarnaast werden de polo s en truien van OSR ook dit jaar door sommige leden consequent gedragen. Op deze manier werd meer publiciteit gemaakt voor OSR. Bovendien vormden de leden langs deze weg een duidelijk aanspreekpunt voor andere studenten. De Toledo-cursus van het good (=gemeenschappelijk OpleidingsOnderdeel) studentenparticipatie werd geactualiseerd. In tegenstelling tot vorig academiejaar was de cursus niet meer toegankelijk voor alle studenten en personeelsleden. Een onderscheid wordt nu gemaakt tussen onderwijskundige informatie dat enkel studentenvertegenwoordigers kunnen raadplegen op Toledo en inhoudelijke informatie die opgeslagen wordt in een digitaal archief en dat toegankelijk is voor alle studenten en personeelsleden van de KHLeuven. 5.5 Belangrijkste agendapunten waarover OSR zich boog De hieronder besproken punten zijn voornamelijk agendapunten waarvoor OSR zelf het initiatief heeft genomen of waar ze een duidelijk standpunt rond hebben ingenomen. De besproken standpunten werden vervolgens meegenomen naar andere raden en werkgroepen, zoals de Academische Raad, VVS of de Raad van Bestuur van vzw Studentenservice KHLeuven, waar hieromtrent beslissingen werden genomen. De verplaatsing van de verkiezingsperiode werd definitief voltrokken in Hiertoe werden zowel binnen het Onderwijs- en Examenreglement als in de statuten van de Overkoepelende StudentenRaad de nodige aanpassingen gedaan. Binnen de werkgroep Onderwijs- en Examenreglement werd samen met de studentenvertegenwoordigers het spiekbeleid van de KHLeuven onder de loep genomen. De Departementale StudentenRaden kunnen, net als de Overkoepelende StudentenRaad rekenen op financiële ondersteuning vanwege KHLeuven. Een nota budget studentenwerking werd opgesteld ter verduidelijking van de regels omtrent het uitkeren en gebruiken van dit budget. De nota werd goedgekeurd door het Directieteam op 25 mei De regelingen beschreven in de nota treden in werking vanaf het academiejaar en zullen indien nodig worden bijgestuurd. Het mobiliteitsvraagstuk in Leuven, meer specifiek het gebruik van de zogenaamde studentenbuspas, werd grondig in vraag gesteld. Hoewel de eerste standpunten zijn ingenomen, dient verder onderzoek te worden gedaan naar de mening van de studenten van de KHLeuven hieromtrent. Een enquête wordt gepland voor het komende academiejaar. De Overkoepelende StudentenRaad boog zich geruime tijd over de besparingsproblematiek binnen het hoger onderwijs. Het leek erop dat ook de studenten van KHLeuven slachtoffer zouden worden van de besparingen. Samen met de hogeschool hebben de studentenvertegenwoordigers gezocht naar Jaarverslag KHLeuven /126

19 mogelijke oplossingen. Verdedigbare voorstellen werden vervolgens ingevoerd om de financiële druk op de hogeschool te helpen verlichten. Binnen dit kader betoogden de studentenvertegenwoordigers samen met heel wat personeelsleden op 23 maart 2010 voor een betere financiering van het hoger onderwijs. Op 19 april 2005 koos de Raad van Bestuur van KHLeuven voor medebestuur. Na 4 jaar vond OSR het nodig de positieve en minder positieve punten van dit model te evalueren. Aan de hand van diepteinterviews met studentenvertegenwoordigers en personeelsleden van de KHLeuven werd nagegaan of er binnen de KHLeuven wel effectief sprake is van medebestuur. De resultaten van dit onderzoek, terug te vinden in het rapport Vier jaar medebestuur, een evaluatie, worden ook nu nog steeds gebruikt om de werking OSR en studentenvertegenwoordiging in het algemeen aan de tand te voelen en hierbij verbeteringen te formuleren naar de toekomst toe. 6 De werkzaamheden van de Interne dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk (IDPBW) 6.1 Gegevens over de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de Katholieke Hogeschool Leuven bestaat uit: 1 preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1 (in opleiding) 1 preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2 2 preventieadviseurs arbeidsveiligheid basisvorming Bijkomend zijn er aangesteld: 1 coördinator bio-veiligheid 4 vertrouwenspersonen in het kader van het psycho-sociaal welzijn De coördinatie van de IDPBW gebeurt door 1 centraal aangestelde preventieadviseur niveau 1 (in opleiding) die belast is met het formuleren van adviezen ter bevordering van het algemene preventiebeleid van de KHLeuven en de algemene aansturing van de leden van de IDPBW. De lokale preventieadviseurs van de KHLeuven die werkzaam zijn op de verschillende departementen zijn lokaal bevoegd voor de opvolging van het preventiebeleid in relatie met de specifieke situatie binnen hun departement. De coördinator bio-veiligheid is verbonden aan het departement Gezondheidszorg en Technologie die zich in samenwerking met de arbeidsgeneesheren specifiek richt op de (bio)veiligheid van de laboratoria. De vertrouwenspersonen werden aangesteld in het kader van de specifieke wetgeving rond psychosociaal welzijn (pesten, geweld en ongewenst gedrag op het werk). IDPBW Hoofd IDPBW Wim Lambrechts AD Leden van de IDPBW Kristof Pollet G&T Valerie Sysmans Sara Goyvaerts Sara Goyvaerts departement SSH DLO ECHO Jaarverslag KHLeuven /126

20 Vertrouwenspersonen Veerle De Smet DLO Heverlee Christine De Vos Lies Verdonck Karoline Vandingenen Bioveiligheidscoördinator Sara Moens EDPBW DLO Diest AD, G&T, SSH ECHO G&T Arbeidsgeneesheer Dr. Anja Vandeputte IDEWE Psychosociale aspecten Dr. Bjorn Wullus IDEWE Het medische en psycho-sociale gedeelte van de welzijnswetgeving wordt verzorgd door de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) van IDEWE, met 1 arbeidsgeneesheer en 1 preventieadviseur psychosociale aspecten m.b.t. geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 6.2 Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) Sinds 2008 is er 1 centraal CPBW opgericht op niveau van de KHLeuven, waarin volgende vertegenwoordigers zijn voorzien: VOORZITTER Toon Martens AD Plaatsvervanger Jan Vanderghote DLO Heverlee AFV. WERKGEVERS Mady Van Cauteren G&T Stefan Verheyden G&T Imran Uddin SSH Jan Vanderghote DLO Jos Delen DLO Heverlee Luc Vanhille ECHO Jan Van Hoe ECHO AFV. WERKNEMERS Vic Bastiaens ECHO Nico Nijsten Katrien Cnudde Marien Laeremans Nancy Dierckx Diana Peetermans Kathleen Zonderman Jan Weckx ECHO DLO Heverlee DLO Heverlee G&T G&T SSH G&T Plaatsvervangers Marie-Thérèse Janssens G&T In 2009 werd het Globaal Preventieplan (GPP) opgemaakt en goedgekeurd binnen het CPBW. Het GPP is opgesteld voor een periode van vijf jaar. De strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties en kritische prestatie-indicatoren in dit document worden gekaderd in het 3-P-model van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit/Prosperity. Er worden 3 strategische doelstellingen onderscheiden: De KHLeuven voert een coherent beleid inzake preventie, welzijn en duurzaamheid ( prosperity ) De KHLeuven streeft naar een verbetering van het welzijn van haar werknemers ( people ) De KHLeuven handelt uit respect voor het milieu ( planet ) Het CPBW kwam in 2010 negen keer samen. Volgende tabel geeft een overzicht van de data van deze vergaderingen, met telkens een overzicht van de belangrijkste agendapunten die aan bod zijn gekomen. Jaarverslag KHLeuven /126

Jaarverslag KHLeuven 2011 2

Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 8 1. Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 8 2. Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. KHLeuven

Jaarverslag 2012. KHLeuven Jaarverslag 2012 KHLeuven Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 Jaarverslag KHLeuven 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Voorwoord KHLEUVEN KORT 3 KHLEUVEN KORT 2 KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke

Nadere informatie

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx

Nota. Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 1 Situering. 25/05/2015 // Diepenbeek. AAN // alle personeelsleden. VAN // Johan Hendrickx Nota Aanbieden gedeelde netwerkschijven (shares) 25/05/2015 // Diepenbeek AAN // alle personeelsleden VAN // Johan Hendrickx 1 Situering In het kader van de fusie werd er een nieuwe UCLL Microsoft omgeving

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT

Voorwoord 2 KHLEUVEN KORT KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, Ondanks krappere budgetten voor meer studenten konden we voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, KHLeuven kort Voorwoord Beste lezer, Met deze publicatie willen we u een beeld geven van onze activiteiten en de vele inspanningen die de KHLeuven levert om de kwaliteit van haar onderwijs en dienstverlening

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Bijlage 5 OER

Bijlage 5 OER Bijlage 5 OER 2013-2014 Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12 Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-09 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, KHLEUVEN KORT Voorwoord Beste lezer, 2010 was het jaar waarin KHLeuven effectief moest besparen bovenop de sluipende besparingen van de partiële indexering van financiële middelen. De KHLeuven sloot het

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v.

Communicatie IKZ 2010. Deel II: De Inrichtende Macht. Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Structuur Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Bestuurs- en adviesorganen, diensten Kris Willems, decaan Faculteitsraad FIIW, 29 maart 2013 1 Inhoud Uitgangspunten opbouw faculteit Facultaire

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT.

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. 25 mei 2016 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. AANGEVULD MET EEN OPDRACHT ALS ZORGCOÖRDINATOR De vrije basisschool de Oefenschool is één van de tien basisscholen van de scholengroep

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

S T A T U T E N G E O S V Z W

S T A T U T E N G E O S V Z W S T A T U T E N G E O S V Z W TITEL I: NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1: NAAM De vereniging draagt de naam Geos Leuven vzw, afgekort Geos. Die naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Beste lezer, In 2009 telde de hogeschool ongeveer 6.000 studenten. 2 KHLeuven kort KHLeuven kort 3

Beste lezer, In 2009 telde de hogeschool ongeveer 6.000 studenten. 2 KHLeuven kort KHLeuven kort 3 KHLeuven kort Voorwoord Wie zijn we? Beste lezer, De KHLeuven blaast dit jaar 15 kaarsjes uit. Heel wat oud-studenten kennen de KHLeuven onder verschillende namen: het Rega-instituut, het Instituut voor

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR

Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs. Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Resultaten campagne 2015: Psychosociale Risico s (PSR) in het buitengewoon onderwijs Aandachtspunten huidige wetgeving PSR Infodagen preventie en bescherming in het GO! Tom Peerboom Sociaal inspecteur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 10 ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Huishoudelijk reglement Hoofdstuk I: structuur van de vereniging Art. 1 De vzw bestaat uit het interdiocesane niveau en vijf diocesane niveaus die als

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie