Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015"

Transcriptie

1 Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei

2 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie? Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen aan? Wat is zonne-energie? Hoe ontstaat stroom in een zonnepaneel? Wat zijn voordelen van zonne-energie? Is er in Nederland wel genoeg zon voor zonne-energie? Hoeveel energie levert een zonne-energie-installatie? Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector? Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen? Overzicht termen gehanteerde termen bij Zonnepanelen/PV Zonnepanelen op uw woning? Waaruit bestaat een compleet zonne-energie-installatie (PV-systeem)? Passen de panelen op mijn dak? Vangt mijn dak voldoende zon? Wat gebeurt er als er schaduw op mijn paneel valt? (boom, schoorsteen) Hoe groot zijn de panelen? Hoe worden de panelen op het dak vastgemaakt? Welke kleur hebben de panelen? Waar komt de omvormer te hangen? Hoe wordt de bekabeling vastgemaakt? Is mijn meter geschikt? Heb ik een nieuwe groep nodig? Hoeveel brengen de zonnepanelen op? Hoeveel panelen heb ik nodig? Hoe werken zonnepanelen en het terug leveren? Hoeveel stroom wekken het zonne-energie-systeem op? Loopt de opbrengst terug na een aantal jaar? Wat bespaar ik? Hoe zit het met de verhouding dag/nacht tarief? Kan mijn voorschotbedrag direct omlaag? Wat kost het? / Hoeveel investeer ik? Heb ik de garantie dat ik meer bespaar, dan aan vergoeding betaal? Wat betekenen zonnepanelen voor mijn huursubsidie? Verloop aanvraag en zonne-energie-installatie Kan iedereen zonnepanelen krijgen? Moeten mijn buren ook meedoen? Wat gebeurt er nadat ik besteld heb? Hoe lang duurt het installeren? Heb ik veel rommel van het installeren? Hoe lang duurt het voordat er geïnstalleerd wordt? Krijg ik uitleg over de installatie? Wie bel ik bij een storing? Beheer en levensduur van de zonnepanelen Hoe weet ik dat mijn zonnepanelen zo goed mogelijk werken? Hoe lang gaat de installatie mee en moeten onderdelen vervangen worden? Moet mijn omvormer na verloop van tijd vervangen worden? Moet ik schoonmaken of ander onderhoud plegen? Moet ik de panelen verzekeren? Risico s

3 6.1 Gaat mijn dak lekken? Kunnen er onderdelen in brand vliegen? En kan de brandweer de panelen goed blussen? Is zonne-energie veilig? Produceren zonnepanelen of de omvormers straling? Maken de omvormers geluid? Wordt de prijs hoger door Europese heffingen? Nu instappen of nog wachten Ik ga (over een paar jaar) verhuizen Zonnepanelen en het milieu Isoleren en zuinig stoken is toch veel beter? Hoeveel kost het maken van een zonnepaneel aan energie? Hoeveel milieuvervuilende grondstoffen worden verbruikt bij productie van zonnepanelen? Helpen zonnepanelen echt bij verduurzaming? Ze geven alleen stroom overdag! Waarom zonnepanelen en wat is zonne -energie? 1. 1 W a a r o m b i e d e n w o n i n g c o r p o r a t i e s z o n n e p a n e l e n a a n? Steeds meer corporaties bieden, naast isolatie, zonnepanelen aan om de woonlasten van huurders te doen verminderen. Woonconcept heeft Energieconcept gevraagd zonnepanelen te plaatsen op haar woningen. De zon is een schone, gratis energiebron die niet op raakt. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Met zonnepanelen op uw dak kunt u op een milieuvriendelijke en voordeligere manier uw eigen stroom opwekken. Dat is goed voor het milieu en uw eigen portemonnee W a t i s z o n n e - e n e r g i e? Zonne-energie ontstaat door kernfusie op de zon en bereikt de aarde als licht. De totale hoeveelheid zonneenergie die op aarde valt is keer groter dan de totale energiebehoefte van alle mensen op aarde. We gebruiken zonne-energie voor: het verwarmen van water, dit worden thermische zonnecollectoren of zonneboilers genoemd. het opwekken van elektriciteit, dit worden PV (photo voltaic) panelen, zonne-energie-installatie of zonnepanelen genoemd. Hier hebben we het over de laatste soort H o e o n t s t a a t s t r o o m i n e e n z o n n e p a n e e l? Zonnecellen in zonnepanelen worden gemaakt van zogenaamde halfgeleidermaterialen. Onder inwerking van licht worden negatief geladen elektronen vrijgemaakt om te bewegen. Deze elektronen laten eveneens beweeglijke, positief geladen gaten achter. Een zonnecel scheidt de positieve en negatieve deeltjes van elkaar zodat er een spanningsverschil ontstaat tussen de voor en achterkant van de zonnecel. Wanneer de 3

4 voor- en achterzijde met elkaar verbonden worden, gaat een elektrische stroom lopen en levert de cel elektriciteit W a t z i j n v o o r d e l e n v a n z o n n e - e n e r g i e? Uw elektriciteitsrekening gaat omlaag. U maakt uzelf voor de komende jaar minder kwetsbaar voor verhogingen van de energieprijs. U levert een bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Aantal panelen Vermindering van CO2 per jaar 656 kg CO2 984 kg CO kg CO2 Vermindering CO2 over de gebruiksduur 16 ton kg CO2 25 ton kg CO2 33 ton kg CO I s e r i n N e d e r l a n d w e l g e n o e g z o n v o o r z o n n e - e n e r g i e? In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonne-energie over de aarde heel gelijkmatig. Het verschil in jaarlijkse beschikbare zonne-energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. In Nederland schijnt de zon circa uur per jaar, dat is ongeveer kwh/m2 per jaar aan zonlicht. Bovendien werken zonnepanelen niet alleen op fel zonlicht maar ook op gewoon daglicht. Wel minder, maar het tikt ook aan. Bij een slechte zomer is er ook nog geen man overboord, het voor en najaar leveren soms ook verrassend veel zonnestroom. En over een periode van tientallen jaren zijn deze afwijkingen te verwaarlozen. En als de zon niet schijnt verbruikt u net als voorheen gewone energie via uw energiebedrijf en komt u niet zonder stroom te zitten H o e v e e l e n e r g i e l e v e r t e e n z o n n e - e n e r g i e - i n s t a l l a t i e? Het vermogen van een zonne-energie-installatie wordt uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit is het maximale vermogen dat een zonnepaneel kan leveren. In Nederland is een goede vuistregel dat een zonne-energieinstallatie ongeveer 0,85 tot 0,95 kwh elektriciteit oplevert per Watt piek per jaar W a t i s h e t v e r s c h i l t u s s e n e e n z o n n e p a n e e l e n e e n z o n n e c o l l e c t o r? Een zonnepaneel zet zon om in stroom en een zonnecollector zet zon om in warmte W a t i s h e t v e r s c h i l t u s s e n P V - p a n e l e n e n z o n n e p a n e l e n? Dat is er niet, er wordt hetzelfde bedoeld. PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom O v e r z i c h t t e r m e n g e h a n t e e r d e t e r m e n b i j Z o n n e p a n e l e n / P V Zonnecel Onderdeel van een zonnepaneel die onder invloed van licht direct elektriciteit levert. Zonnepaneel Een aantal in serie geschakelde zonnecellen, in een frame, van 1,5 * 1 meter. Zonne Energie Installatie of Een aantal zonnepanelen, compleet met overige systeemonderdelen zoals de PV systeem bevestigingsconstructie, de bekabeling en de omvormer PV Photo Voltaic oftewel zonnestroom Omvormer (of inverter) Apparaat dat de gelijkstroom (DC) van zonnepanelen omzet in wisselspanning (AC) te gebruiken voor het elektriciteitsnet of apparaten. De omvormer registreert ook de opbrengst. DC-bekabeling DC staat voor direct current of gelijkstroom. Dit is de elektriciteitskabel die de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer leidt. AC-bekabeling AC staat voor Accident Current of wisselstroom. Dit is de elektriciteitskabel die van de omvormer naar de meterkast leidt. kwh KiloWattuur de eenheid voor elektriciteit Wp Wattpiek = vermogen van een zonne-energie-installatie. Het aantal Wp, vermenigvuldigt met het aantal zon-uren, bepaalt het aantal kwh dat de panelen opbrengen. 4

5 2 Zonnepanelen op uw woning? 2. 1 W a a r u i t b e s t a a t e e n c o m p l e e t z o n n e - e n e r g i e - i n s t a l l a t i e ( P V - s y s t e e m )? Een zonne-energie-installatie bestaat uit één of meer zonnepanelen op het dak van een woning, een omvormer, bekabeling (van de zonnepanelen naar de omvormer en van de omvormer naar de elektriciteitsmeter) en een vrije groep in de meterkast voor de aansluiting van de zonnepanelen, voor de verbinding en teruglevering naar het elektriciteitsnet P a s s e n d e p a n e l e n o p m i j n d a k? Met een dakruimte van ongeveer drie bij vier meter kunnen al zo n 8-9 panelen worden geplaatst, waarmee ongeveer de helft van uw jaarlijks stroomverbruik gedekt wordt. Zonnepanelen passen in principe op elk plat en schuin dak. Voor de meeste soorten daken is er wel een makkelijke oplossing voor het bevestigen van de zonnepanelen, zelfs voor golfplaten en asfalt daken. Voor gevels zijn er beugels waarmee panelen onder een hoek aan de muur kunnen worden bevestigd V a n g t m i j n d a k v o l d o e n d e z o n? De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de mate waarin het op de zon gericht is en de hellingshoek. De onderstaande figuur geeft afhankelijk van de hoek en de oriëntatie aan met welke factor de opbrengst afneemt: bij een oriëntatie van zuid bij een hellingshoek van 35% is de opbrengst 100%. Bij een oriëntatie westzuid-west (WZW) en dezelfde hoek is de opbrengst nog 90%. Woningen met een hellingshoek van 40 % en oriëntatie west, hebben een opbrengst van 80 %. Liggen de panelen op het zuidoosten of zuidwesten gericht of op een schuin dak met een hellingshoek van 20 tot 60 graden, dan is de opbrengst lager (ca. 10%), maar nog steeds erg de moeite waard. Bij een dak dat georiënteerd is op het westen of oosten zal het voordeel kleiner zijn. 5

6 2. 4 W a t g e b e u r t e r a l s e r s c h a d u w o p m i j n p a n e e l v a l t? ( b o o m, s c h o o r s t e e n ) Zonnepanelen zijn in serie geschakeld net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Als één lampje kapot is dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als één van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloedt dat de prestaties van het hele systeem. Daarom is het belangrijk om een systeem op maat te maken voor de woning. Ook is van belang om goed in te schatten welke schaduwvorming er nu is, en hoe dit beeld in de toekomst is (nieuwe flat, groeiende bomen van uzelf of de buurman) H o e g r o o t z i j n d e p a n e l e n? Dat verschilt per paneel. Veel panelen zijn 1m bij 1,65 m, andere panelen zijn iets kleiner. Deze leveren dan ook minder stroom H o e w o r d e n d e p a n e l e n o p h e t d a k v a s t g e m a a k t? De montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als een schuin pannendak. Bij een plat dak gebruikt de installateur steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één kleine dakdoorvoer gemaakt worden om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die maken ze uiteraard goed waterdicht. Er hoeven geen nieuwe pannen op het dak geplaatst te worden W e l k e k l e u r h e b b e n d e p a n e l e n? Dit hangt van het type panelen af. Mono panelen zijn zwart/antraciet qua cellen, polypanelen zijn blauwig qua cellen. Uw corporatie heeft gekozen voor blauwe panelen, omdat deze het meeste rendement hebben. 2.8 W a a r k o m t d e o m v o r m e r t e h a n g e n? De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de panelen geplaatst. Echter dient de omvormer droog en koel te hangen en dus niet op het dak. De meest geschikte plek is vaak de zolder H o e w o r d t d e b e k a b e l i n g v a s t g e m a a k t? De bekabeling van de zonnepanelen wordt bevestigd aan de muren en verbonden met de elektriciteitsmeter I s m i j n m e t e r g e s c h i k t? Bij het plaatsen van zonnepanelen wordt ook een slimme meter geplaatst, zodat de teruglevering goed wordt geregistreerd. Ook wordt via de slimme meter het zonne-energie-installatie gemonitord H e b i k e e n n i e u w e g r o e p n o d i g? De wet schrijft voor dat je bij een installatie van 6 panelen de zonnepanelen op een lege groep moeten worden aangesloten. In de meeste huurwoningen moet deze groep extra aangemaakt worden. In geval u een heel oude groepenkast heeft, moet mogelijk de hele groepenkast vervangen worden. De installateur beoordeelt dit bij het inspectiebezoek. Voor het plaatsen van een extra groep betaalt u geen extra kosten. 3 Hoeveel brengen de zonnepanelen op? 3. 1 H o e v e e l p a n e l e n h e b i k n o d i g? Dat hangt af van de energiebesparing die u wilt bereiken, de bijdrage die u wilt betalen en de mogelijkheden op uw dak. Zie hiervoor ook de vraag: wat kost het en wat levert het op? 3. 2 H o e w e r k e n z o n n e p a n e l e n e n h e t t e r u g l e v e r e n? Zonnepanelen zetten (zon)licht om in stroom. Ze beginnen stroom te produceren zodra het licht wordt. Dus ook op bewolkte dagen. Op zonnige dagen wekken ze wel meer stroom op. De zonnestroom gebruikt u direct in uw eigen woning. Produceren de zonnepanelen meer stroom dan u op dat moment nodig heeft, dan wordt het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd. Heeft u een elektriciteitsmeter met draaischijf, dan ziet u de meter zelfs terugdraaien. De stroom die u in het 6

7 donker ( s avonds en s nachts) verbruikt, neemt u gewoon weer van het net af. Het net fungeert dus als een soort accu. Het energiebedrijf verrekent de terug geleverde stroom met je energierekening (incl. BTW en energiebelasting). U krijgt dus voor je eigen stroom dezelfde prijs als voor de stroom die u afneemt H o e v e e l s t r o o m w e k t h e t z o n n e - e n e r g i e - i n s t a l l a t i e o p? Dit hangt af van het aantal zonnepanelen. In Nederland rekent men met een energieopbrengst van kilowattuur/kilowattpiek 1. Kilowattpiek geeft het vermogen van de installatie aan. Om een vermogen van 1 kilowattpiek te halen is ongeveer 5-10 m2 aan zonnepanelen nodig (3-8 panelen). De energieopbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid zon (het weer), de ligging van de woning (aan de kust is het over het algemeen zonniger dan in het binnenland), de plek van de zonnepanelen (panelen op het zuiden leveren het meeste stroom op) en de hellingshoek van het dak (ideale hellingshoek is graden). Deze stroom hoeft u dus niet in te kopen bij het energiebedrijf. Met een tarief op dit moment van ca. 24 eurocent per kwh, scheelt u dat per set zonnepanelen ongeveer ca. 30,- tot 40,- per maand aan energiekosten. Zie L o o p t d e o p b r e n g s t t e r u g n a e e n a a n t a l j a a r? Gemiddeld lopen de prestaties van de panelen minder dan 1 procent per jaar achteruit W a t b e s p a a r i k? Om te besparen op uw energierekening is het belangrijk dat uw verbruik is afgestemd op het aantal panelen dat u kiest. Zie de tabel hieronder voor de maximale opbrengst bij het aantal panelen. Aantal panelen Besparing per jaar op uw energierekening 325 euro 490 euro 650 euro *) de berekende energiebesparing is een rekenvoorbeeld. De werkelijke besparing kan fluctueren. De besparing is een rekenvoorbeeld van het aantal opgewerkte kwh * tarief van 24 cent, de huidige gemiddelde energieprijs. De werkelijke besparing hangt af van de weersomstandigheden, eigen energiegedrag c.q. verbruik als ook van eigen energieprijs en energieprijsstijging in de komende jaren H o e z i t h e t m e t d e v e r h o u d i n g d a g / n a c h t t a r i e f? De stroom die overdag terug geleverd wordt aan het net wordt verrekend met de stroom die u hebt afgenomen van uw energieleverancier voor het hoge tarief. Levert u in de piekuren meer terug dan u verbruikt in deze uren, dan verrekent het energiebedrijf het vervolgens met de stroom die in de daluren is 1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.nl 7

8 afgenomen voor het lagere tarief. Het is dan ook vaak voordelig om met zonnepanelen een dubbeltarief contract aan te gaan K a n m i j n v o o r s c h o t b e d r a g d i r e c t o m l a a g? Op dit moment betaalt u een voorschot per maand aan uw energieleverancier. Dit voorschotbedrag gaat niet automatisch omlaag. Als de zonnepanelen zijn geïnstalleerd kunt u dit melden aan uw energiebedrijf en vragen of zij het maandelijkse voorschot willen verlagen. De meeste energiebedrijven doen dit op uw verzoek W a t k o s t h e t? / H o e v e e l i n v e s t e e r i k? Huidige huurders van Woonconcept, waarvan door schouwing bekend is dat het dak van hun woning geschikt is voor zonnepanelen, ontvangen een aanbiedingsbrief met de volgende tabel: Aantal panelen PV PV PV Geschatte opbrengst circa (per jaar) kwh kwh kwh Besparing per jaar op uw energierekening*) 345 euro 513 euro 684 euro Vergoeding PV dienst (per maand) 21,25 euro 31,90 euro 42,50 euro Uw voordeel per jaar 90 euro 130 euro 174 euro Uw voordeel per maand 7,50 euro 10,85 euro 14 euro *) de berekende energiebesparing is een rekenvoorbeeld. De werkelijke besparing kan fluctueren H e b i k d e g a r a n t i e d a t i k m e e r b e s p a a r, d a n a a n v e r g o e d i n g b e t a a l? Vaak bieden corporaties de zonnepanelen aan tegen een lagere prijs dan wat u gaat besparen, zo ook nu. Corporaties zijn verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. Echter, het is niet van buiten te zien of de zonnepanelen nog goed werken. Derhalve zal de corporatie u waarschijnlijk: Aangeven dat u periodiek op de omvormer moet kijken (zie vraag 5.1) Voorstellen de omvormer op afstand uit te lezen. Energieconcept monitort, via de slimme meter, op afstand het systeem en wordt met de informatie van de teruglevering van de voorgaande dag de juiste werking van het systeem op de dag erna vastgesteld en is het van buiten dus wel te zien of de zonnepanelen werken zo als het hoort. Desondanks kan het hierboven vermelde wel eens voorkomen, evenals het toegang verlenen van een medewerker van de onderhoudsdienst om de werking van de omvormer of de zonnepanelen zelf te mogen schouwen W a t b e t e k e n e n z o n n e p a n e l e n v o o r m i j n h u u r s u b s i d i e? U betaalt een vergoeding aan Energieconcept en heeft geen invloed op uw huursubsidie. 4 Verloop aanvraag en zonne-energie-installatie 4. 1 K a n i e d e r e e n z o n n e p a n e l e n k r i j g e n? Dit is afhankelijk van het beleid van de corporatie. Sommige corporaties kiezen ervoor de zonnepanelen aan specifieke straten aan te beiden, met het oog op logistieke voordelen. Corporaties zullen altijd kijken naar de toekomstige plannen met het complex en de bezonning bij de beoordeling van een aanvraag, gelijk onze werkwijze M o e t e n m i j n b u r e n o o k m e e d o e n? Nee, zonnepanelen kunnen op ieder geschikt dak afzonderlijk geplaatst worden. Het ziet er natuurlijk wel mooier uit als de buren ook meedoen, maar het is niet noodzakelijk W a t g e b e u r t e r n a d a t i k b e s t e l d h e b? Na de aanvraag komt een installateur bij u langs. Deze inventariseert het aantal panelen, de plaats van de panelen op het dak, het bekabelingstracé, de plek van de omvormer, de aansluiting op de groepenkast. De installateur zal u aangeven als er onverwachtse problemen zijn. Deze inspectie duurt ongeveer een half uur. 8

9 De installateur zal u vragen de gebruiksovereenkomst en het formulier voor het plaatsen van de slimme meter te tekenen H o e l a n g d u u r t h e t i n s t a l l e r e n? De installateur heeft aan 1 werkdag ruim voldoende om het hele systeem te installeren, ongeacht de omvang van het systeem. De netbeheerder komt apart een keer langs voor het plaatsen van de slimme meter H e b i k v e e l r o m m e l v a n h e t i n s t a l l e r e n? De werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en de aansluiting op de meterkast moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak gevoerd. De omvormer en verbruiksmeter worden zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder H o e l a n g d u u r t h e t v o o r d a t e r g e ï n s t a l l e e r d w o r d t? Tijdens het inspectiebezoek door de installateur krijgt u een tijdsindicatie van de daaropvolgende werkzaamheden K r i j g i k u i t l e g o v e r d e i n s t a l l a t i e? Natuurlijk geeft de installateur u uitleg over de werking van het zonne-energie-installatie W i e b e l i k b i j e e n s t o r i n g? Dan kunt u Hometeam daarop vragen actie te nemen, zoals ook bij andere installaties in uw woning. 5 Beheer en levensduur van de zonnepane len 5. 1 H o e w e e t i k d a t m i j n z o n n e p a n e l e n z o g o e d m o g e l i j k w e r k e n? Op de omvormer zit een display waarop u de prestaties van de omvormer kunt aflezen. U ziet onder andere hoeveel de panelen vandaag hebben opgebracht, en hoeveel de panelen hebben opgebracht sinds het moment van plaatsing. Door periodiek de stand te controleren, kunt u de opbrengst in kaart brengen. Twijfelt u over de opbrengsten? Dan kunt u Hometeam daarop vragen actie te nemen, zoals ook bij andere installaties in uw woning H o e l a n g g a a t d e z o n n e - e n e r g i e - i n s t a l l a t i e m e e e n m o e t e n o n d e r d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n? Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee en is er nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. De kwaliteit van de zonnecellen in de panelen neemt nog steeds toe en daarmee uiteraard ook de levensduur. In de omvormer zit wel meer elektronica, zoals bij uw tv. De omvormer gaat gemiddeld circa 15 jaar mee. De corporatie zorgt er na melding voor dat kapotte omvormers worden vervangen of gerepareerd M o e t m i j n o m v o r m e r n a v e r l o o p v a n t i j d v e r v a n g e n w o r d e n? De omvormer wordt vervangen als deze stuk is M o e t i k s c h o o n m a k e n o f a n d e r o n d e r h o u d p l e g e n? Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. Voor een goede werking moeten de panelen schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen vanzelf schoon, bij een regenbui. Energieconcept regelt het noodzakelijke onderhoud M o e t i k d e p a n e l e n v e r z e k e r e n? Nee, de corporatie heeft de panelen meegenomen in de opstalverzekering van de hele woning. 9

10 6 Risico s 6. 1 G a a t m i j n d a k l e k k e n? De zonnepanelen worden op het dak bevestigd. Hierbij verandert er niets aan de dakbedekking en wordt er slechts een kleine opening in het dak gemaakt voor de bekabeling. Uiteraard wordt deze dakdoorvoer winden waterdicht afgesloten en gaat uw dak niet lekken K u n n e n e r o n d e r d e l e n i n b r a n d v l i e g e n? E n k a n d e b r a n d w e e r d e p a n e l e n g o e d b l u s s e n? De omvormer is een elektrisch apparaat en kan in principe net als andere elektrische apparatuur in brand vliegen, al is de kans zeer klein. Brandweerlieden worden getraind in het blussen van zonnepanelen. Zij nemen voldoende afstand, zorgen dat beide draden niet in de hand genomen worden. Daarnaast dient elke installatie in Nederland met een werkschakelaar spanningsvrij gemaakt te kunnen worden I s z o n ne- e n e r g i e v e i l i g? Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat P r o d u c e r e n z o n n e p a n e l e n o f d e o m v o r m e r s s t r a l i n g? Nee, de omvormers en de zonnepanelen zijn transformator loos en produceren geen straling M a k e n d e o m v o r m e r s g e l u i d? In de omvormer zit een ventilator die geluid maakt bij het koelen. Aangezien de omvormer alleen overdag werkt, zult u hier s nachts geen last van hebben W o r d t d e p r i j s h o g e r d o o r E u r o p e s e h e f f i n g e n? Vanuit de Europese commissie is er sprake van importheffing op panelen. Deze heffing heeft alleen effect op de inkoopprijs die Energieconcept betaalt, en dus geen negatief effect op uw besparing als huurder. 7 Nu instappen of nog wachten 7. 1 I k g a ( o v e r e e n p a a r j a a r ) v e r h u i z e n U kunt gewoon nu zonnepanelen bestellen. De zonnepanelen blijven achter in de woning na verhuizing. 8 Zonnepanelen en het milieu 8. 1 I s o l e r e n e n z u i n i g s t o k e n i s t o c h v e e l b e t e r? Gas besparen door isolatie plaatsen en de thermostaat een graadje lager, stroombesparing door die elektrische verwarming niet te gebruiken, is uiteraard ook verstandig. Dat levert ook een flinke besparing H o e v e e l k o s t h e t m a k e n v a n e e n z o n n e p a n e e l a a n e n e r g i e? De productie van zonnepanelen is een volwassen industrie. Binnen 1,5 tot 2 jaar hebben panelen zich energetisch terugverdiend. De levensduur is echter veel langer. Na de levensduur worden de materialen uit de zonnecellen weer gerecycled H o e v e e l m i l i e u v e r v u i l e n d e g r o n d s t o f f e n w o r d e n v e r b r u i k t b i j p r o d u c t i e v a n z o n n e p a n e l e n? Het ecologische voordeel weegt zeker op tegen de nadelen van productie, zeker als de vergelijking wordt gemaakt met andere niet duurzame energie. Daarnaast maakt de industrie werk van recycling en zijn er nu minder grondstoffen nodig per paneel. 10

11 8. 4 H e l p e n z o n n e p a n e l e n e c h t b i j v e r d u u r z a m i n g? Z e g e v e n a l l e e n s t r o o m o v e r d a g! Niemand beweert dat onze maatschappij 100% op zonnestroom (en windstroom) kan draaien. Maar onderzoek wijst uit dat een aandeel tot 50% een mogelijkheid is. Dank voor uw belangstelling. Energieconcept gaat er vanuit dat bovenstaande antwoorden op veel gestelde vragen al uw vragen heeft kunnen beantwoorden. U doet toch ook mee? 11

12 Dank voor uw belangstelling. Energieconcept gaat er vanuit dat bovenstaande antwoorden op veel gestelde vragen al uw vragen heeft kunnen beantwoorden. U doet toch ook mee? 12

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Z ONNEPANELEN. Zonnepanelen in Lingewaard is een uitgave van: Solaria PV Kommerdijk 48 6691 MK Gendt 0481-424737 info@zonnepanelenvooriedereen.

Z ONNEPANELEN. Zonnepanelen in Lingewaard is een uitgave van: Solaria PV Kommerdijk 48 6691 MK Gendt 0481-424737 info@zonnepanelenvooriedereen. In dit nummer Wat is er al gerealiseerd? Zelf panelen op je dak: hoe en wat? Wat levert het op? Welke daken zijn geschikt? Wat doet schaduw? Terugverdientijden Salderen Informatiebijeenkomst Z ONNEPANELEN

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

Zonnepanelen op je dak, doe je mee?

Zonnepanelen op je dak, doe je mee? Zonnepanelen op je dak, doe je mee? K. Bank Versie 1.0 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Zonnepanelen... 3 2 Trias Energetica... 4 3 Markt... 4 3.1 Nederland... 4 3.2 Buitenland... 5 4 Techniek... 5 4.1 Hoe

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie