ARTEMIS NURSERIES PARTNER MET VISIE PARTNER WITH VISION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTEMIS NURSERIES PARTNER MET VISIE PARTNER WITH VISION"

Transcriptie

1 ARTEMIS NURSERIES PARTNER MET VISIE PARTNER WITH VISION

2 2 Kasgootreiniging Krijten Schoonspuiten Dekwassen Voor meer informatie: Arjan van Staalduinen Tel: Website:

3 Beste lezer, Dear reader, Van harte welkom in de mooie, uitdagende wereld van Artemis Nurseries waar schoonheid, passie, natuur en toekomst centraal staan. Wij streven ernaar het beste leliebollen- en bloemenbedrijf ter wereld te zijn. Dat is een droom en een missie die onze medewerkers over de hele wereld voor ogen hebben. Wij houden van onze natuurlijke producten en werken hard om onze klanten altijd tevreden te stellen. Welcome to the wonderful, inspiring world of Artemis Nurseries where beauty, passion, nature and opportunity are central. Our aim is to become the world s leading lily bulb and flower company, a goal that is shared by our employees across the globe. We are passionate about our natural products and we go all-out to make sure our customers are always satisfied. Artemis Nurseries is het eerste geïntegreerde bollen bedrijf ter wereld. Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, bijvoorbeeld met state-of-the-art opslag- en distributiefaciliteiten, een eigen bolproductie in Chili en de grootste bloemenshowroom ter wereld. Reken op een bloeiende toekomst samen met Artemis! Artemis Nurseries is the first integrated bulb company in the world. Using cutting edge technology and state-of-the-art storage and distribution facilities we are able to guarantee the quality of our products. We have our own bulb production facility in Chile and the largest flower showroom in the world. You can count on a blooming future with Artemis! Hans Kleijwegt CEO Artemis Nurseries B.V. Hans Kleijwegt CEO at Artemis Nurseries B.V. Eekhout Projecten Eekhout Bouw Bedrijfsruimten Utiliteitsbouw Woningbouw Verbouw/Renovatie Eekhout Kassen 3

4 Het beste lelie bollenen bloemenbedrijf ter wereld worden Artemis Nurseries uit Honselersdijk bestaat uit vier samenwerkende sierteeltbedrijven die het beste in elkaar naar boven halen. Door het bundelen van onze krachten in één doortastende onderneming hebben wij een sterke en onderscheidende positie in de internationale sierteeltsector ingenomen. Ons doel is om het beste lelie bollen- en bloemenbedrijf ter wereld te worden! TOP 3 WERELDWIJD De teelt van en handel in lelies, freesia s, tulpen en zantedeschia s, is dankzij onze nauwe samenwerking uiterst effectief en kwalitatief hoogwaardig. Door middel van kennisdeling, productontwikkeling en innovatie houden wij elkaar scherp. Jaarlijks verkopen wij maar liefst 350 miljoen bloembollen in 60 verschillende landen. Daarmee behoren wij tot de top 3 van bloembollenbedrijven wereldwijd! DE VIER ONDERNEMINGEN VAN ARTEMIS NURSERIES: Artemis Lilies in Almere teelt met de grootste zorg de meest exclusieve leliebloemen. Leliekwekerij De Plas in Noorden is een vooruitstrevende en moderne kwekerij die hoogwaardige lelies produceert. Van den Bos Holding in Honselersdijk is gespecialiseerd in het koelen, prepareren, verhandelen en wereldwijd exporteren van lelies, freesia s en zantedeschia s. De Southern Bulbs Groep richt zich vanuit Chili op de productie, logistiek en verkoop van lelie- en tulpenbollen. Deze vier dochterondernemingen staan bekend om hun innovatieve productontwikkeling, constante kwaliteit in leveringen en een flexibele en klantvriendelijke instelling. De weg naar het beste lelie bollen- en bloemenbedrijf ter wereld ligt open! Becoming the world s leading lily bulb and flower company Artemis Nurseries in Honselersdijk the Netherlands is made up of four floricultural companies working together to bring out the best in each other. By pooling our resources into a single, dynamic company, we have reached a solid and unique position in the international floricultural industry. Our mission is to become the world s leading lily bulb and flower company! TOP 3 WORLDWIDE Through our close collaboration and knowledge sharing, our cultivation and trading of freesias, tulips and callas is exceptionally effective and our blooms and bulbs are of a consistently high quality. Couple this with our advanced product development techniques and innovation and you have a recipe for success. Each year we sell no less than 350 million flower bulbs in 60 different countries, which puts us right up there in the top 3 of global flower bulb companies. ARTEMIS NURSERIES FOUR COMPANIES: Artemis Lilies in Almere grows the most exclusive lily flowers with the greatest care. Leliekwekerij De Plas in Noorden is a pioneering and modern nursery producing high quality lilies. Van den Bos Holding in Honselersdijk specialises in cooling, preparing, trading and the worldwide export of lilies, freesias and callas. The Southern Bulbs Group in Chile concentrates on the production, logistics and sales of lily and tulip bulbs. These four subsidiaries are renowned for their innovative product development, consistent quality of supply and their flexible and customer-friendly approach. The road to become the world s leading lily bulb and flower company is clear! 4

5 5

6 Artemis Lilies en Leliekwekerij De Plas enjoy life, love lilies Het nieuwste onderdeel van Artemis Nurseries is Artemis Lilies in Almere, een kwekerij die een breed assortiment bijzondere lelies teelt. Hiervoor gebruiken zij bollen van exclusieve rassen afkomstig van Southern Bulbs, the Originals en andere Nederlandse bollenkwekers. De met liefde geteelde lelies gaan via bloemenexporteurs en diverse bloemenveilingen de hele wereld over. In het productieproces van Artemis Lilies wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken en logistieke systemen. Samen met de vakkundigheid van de telers waarborgt dit de constante kwaliteit van de lelies. VOORDELEN VAN INNOVATIEVE TECHNIEKEN Artemis Lilies loopt graag voorop met innovatieve productietechnieken. Zo wordt elke tak individueel ontbladerd in de nieuwe boslijn en zijn breuk en bladbeschadiging verleden tijd. Na het snijden wordt de tak namelijk volledig automatisch en individueel naar de boslijn vervoerd en nog slechts een enkele keer opgepakt. Daarnaast belicht de kwekerij tot lux, een record in de leliebusiness. Dit garandeert een stevige en groene tak, ook in de winter. Tevens zijn alle lelies exact op dezelfde lengte gesneden, zitten er geen kromme of gebogen stelen tussen en vindt er geen bladverkleuring in de bos plaats. De nieuwe verpakkingshoes ten slotte, garandeert een schadevrij transport. Kortom, Artemis Lilies levert topkwaliteit voor de veeleisende bloemist! LELIEKWEKERIJ DE PLAS Artemis Nurseries beschikt over een tweede leliekwekerij: Leliekwekerij De Plas in Noorden. Al meer dan veertig jaar zijn de werknemers van De Plas gefascineerd door de lelie. Haar geur, haar kleur, de kracht waarmee de bloem groeit en bloeit. Zowel De Plas als Artemis Lilies hebben het motto: enjoy life, love lilies. De fascinatie voor de lelie geeft alle werknemers de ambitie om tot de beste leliekwekers van de wereld te behoren. En daar slagen zij heel goed in! UITSTEKENDE EN BETAALBARE KWALITEIT Leliekwekerij De Plas is een echte pionier in het lelievak. Als een van de grootste telers van buitenlelies groeit de wereldwijde bekendheid met de dag. Met bijzonder vooruitstrevende teeltmethoden, bijvoorbeeld in rolkassen en op kisten, onderscheidt De Plas zich van andere kwekerijen. In speciale koelcellen worden de bollen onder andere vanuit Chili geïmporteerd, bewaard en voorbereid op de beste bloeiresultaten. In kassen aan de Nieuwkoopse Plassen worden per jaar zo n 5 miljoen lelies geproduceerd. De lelies van De Plas zijn van een uitstekende, betaalbare kwaliteit en geschikt voor een brede doelgroep! 6

7 Artemis Lilies and Leliekwekerij De Plas enjoy life, love lilies The newest division of Artemis Nurseries is Artemis Lilies in Almere, a nursery that grows a wide range of special lilies using bulbs from exclusive varieties produced by Southern Bulbs, the Originals and other Dutch bulb growers. The lovingly cultivated lilies are shipped all over the world via flower exporters and various flower auctions. The production process at Artemis Lilies uses the most up-to-date techniques and logistics systems. This, together with the expertise of the growers, guarantees the consistent quality of the lilies. BENEFITS OF INNOVATIVE TECHNIQUES Artemis Lilies is keen to lead the way with innovative production techniques. For instance, each branch is individually defoliated in the new bunching line and breakages and leaf damage are things of the past because, after cutting, the branch is automatically and individually conveyed to the bunching line and is only handled a few times. In addition, the nursery has a lighting capacity of 10,000 lux; a record in the lily business. This guarantees a firm, green branch, even in winter. In addition, all lilies are cut to the same length, there are no crooked or bent stems and there is no leaf discolouration in the bunch. Finally, the new packaging sleeve guarantees damage-free shipping. In short, Artemis Lilies delivers top quality to the most demanding of florists! LELIEKWEKERIJ DE PLAS Artemis Nurseries has a second lily nursery: Leliekwekerij De Plas in Noorden. For more than forty years, staff at De Plas have been captivated by the lily: its fragrance, the force with which the flower grows and blooms. De Plas and Artemis share the motto: enjoy life, love lilies. This fascination for the lily nurtures the ambition in all employees to be among the best lily growers in the world. And they are well on the way to achieving this goal! OUTSTANDING AND AFFORDABLE QUALITY Leliekwekerij De Plas is a true pioneer in the lily business. Recognition of our brand is on the increase worldwide Using pioneering cultivation methods such as movable greenhouses and crates, De Plas distinguishes itself from other growers. In special cooling cells, the bulbs are imported - from Chile and elsewhere - stored and prepared for the best flowering results. Each year, around 5 million lilies are produced in greenhouses at the Nieuwkoopse Plassen in the Netherlands. De Plas lilies are of an exceptional, affordable quality and are aimed at a wide target audience. www. egmondpotgrond.nl t potgrond 7

8 Van den Bos Holding where passion comes to bloom Van den Bos Holding is een toonaangevend, internationaal koel-, preparatie- en handelsbedrijf voor lelie-, freesia- en zantedeschiabollen en bestaat uit vier verschillende ondernemingen. Om alle klanten snel te kunnen bedienen, opereren deze bedrijven vanuit diverse locaties verspreid over alle continenten. VIER BEDRIJVEN Van den Bos Flowerbulbs is gespecialiseerd in het koelen, preparen en leveren van lelie-, freesia- en zantedeschiabollen voor de professionele bloementeler. Van den Bos Internationaal verhandelt diverse bloem bollen vanuit vestigingen in Noord-Amerika, Canada, Chili, China en Australië. Sommige locaties verkopen ook vaste planten, knollen en verpakkingsmaterialen. Van den Bos Freesia is een specialist op het gebied van hoogwaardige freesiaknollen en levert wereldwijd topkwaliteit. Van den Bos Freshpartners richt zich op de opslag, preparatie, verwerking en logistiek van bloembollen, fruit en andere versproducten. Over 40 years of experience in processing lines for the floriculture. Worldwide supply & service! +31 (0)

9 Van den Bos Holding is a leading international company made up of four different subsidiaries for cooling, preparing and trading in bulbs for lilies, freesias and callas. In order to provide a rapid service to all customers, the companies operate at various locations spread over all continents. FOUR COMPANIES Van den Bos Flower Bulbs specialises in cooling, preparing and supplying bulbs lilies, freesias and callas to professional flower growers. Van den Bos Internationaal trades in various flower bulbs from companies in North America, Canada, Chile, China and Australia. Some locations also sell perennials, tubers and packaging materials. Van den Bos Freesia is a specialist in high-value freesias and delivers top quality worldwide. Van den Bos Fresh Partners focuses on storage, preparation, processing and logistics of flower bulbs, fruit and other fresh products. 9

10 Southern Bulbs Groep lilies & tulips from Chile Southern Bulbs is gevestigd in Chili. In dit bijzondere klimaat produceren en verkopen zij lelie- en tulpenbollen. De bollen worden eerst op zeven verschillende, uiterst voedzame productielocaties in Chili geteeld. Hierna worden ze verder verwerkt bij Southern Bulbs in de omgeving van Puyhue in twee units van in totaal vierkante meter. De bollen worden geëxporteerd via Southern Bulbs Trading, Van den Bos Flowerbulbs en andere exportbedrijven. Tijdens dit gehele proces spelen innovatie, technologie, kwaliteitscontrole en klantenservice een belangrijke rol. Op die manier krijgt de eindgebruiker de beste lelie- en tulpenbollen op een zo efficiënt mogelijke manier in handen. 10

11 Southern Bulbs Group lilies & tulips from Chile Southern Bulbs is located in Chile. In this exceptional climate, they produce and sell lily and tulip bulbs. First the bulbs are cultivated in seven different and extremely nutritious production sites in Chile. Then, at Southern Bulbs, they undergo further processing in two units measuring a total of 16,000 square metres, the vicinity of Puyhue. The bulbs are exported through Southern Bulbs Trading, Van den Bos Flower Bulbs and other export companies. During the whole process, innovation, technology, quality control and customer service all play a key role and this is how the end user gets the best lily and tulip bulbs as efficiently as possible. IJskoud de warmste Advies Ontwerp Installatie Onderhoud Koel- en vriesinstallaties Airconditioning Geïsoleerde deuren Koel- en vriescellen Groenelaan BT Honselersdijk - Tel

12 Dijkweg AC Honselersdijk The Netherlands Heel veel succes gewenst! CNB feliciteert Artemis Lilies B.V. met de nieuwe leliekwekerij in Almere. Succesvol samenwerken! Concept: JS Media Tools A/S

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n

A m b i t i o n F l e x i b i l i t y I n n o v a t i o n P r e s e n t P r e s s Adress: Branskamp 12 6014 CB Ittervoort - NL T +31 475-56 03 00 F +31 475-56 61 44 E info@brbbv.com I www.brb-international.com COLOPHON MAY WE SERVE YOU OUR KNOWLEDGE? Publisher

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

Board of Directors: Michael Duim Sales Director Michael Hooreman Managing Director Jarmo Hautakoski Senior Sales Manager

Board of Directors: Michael Duim Sales Director Michael Hooreman Managing Director Jarmo Hautakoski Senior Sales Manager Board of Directors: 2 Michael Duim Sales Director Michael Hooreman Managing Director Jarmo Hautakoski Senior Sales Manager Supplier of chilled & frozen quality meat Visser & van Walsum is an established

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort

THE ICON IS OPEN. Welcome to Delftse Poort THE ICON IS OPEN Welcome to Delftse Poort 1 TABLE OF CONTENTS A unique opportunity 3 Welcome to Rotterdam 7 Welcome to Rotterdam Central District 11 Welcome to Delftse Poort 15 Modern work and meeting

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden

De Schakel. Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden De Schakel SPECIAL COEVORDEN Welkom in Coevorden Welcome in Coevorden Magazine voor relaties van Nijhof-Wassink Transport - Nr. 3 maart 2009 A magazine of Nijhof-Wassink Transport - No. 3 March 2009 op

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Plattegrond Promenade deck 1 Collaboration, Infra & Security 24 AppSense 2 Storage, Server & Virtualization 25 Barnsten 8 3 Software, Server

Nadere informatie

groente & Fruit fruit & vegetables

groente & Fruit fruit & vegetables groente & Fruit fruit & vegetables import export Witkamp thuis in de internationale Witkamp at home in the international fruit and vegetable trade! N.J. Witkamp is al meer dan 75 jaar een begrip in de

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

COLOPHON. Management Rob Kriegsman. Coordination Marlène van den Dungen. Account Managers Susan Burgers Jos van der Gun. Editor Renate van Keulen

COLOPHON. Management Rob Kriegsman. Coordination Marlène van den Dungen. Account Managers Susan Burgers Jos van der Gun. Editor Renate van Keulen COLOPHON Publisher Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T +31 345-750 200 F +31 345-750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Management Rob Kriegsman

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode augustus 2012 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie