Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/ nieuwsbrief. mogelijk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/emailnieuwsbrief. mogelijk)"

Transcriptie

1 Q1 Ik vul deze enquête in vanuit de uitnodiging van, dan wel via de site/ nieuwsbrief van (één antwoord mogelijk) Beantw oord: 542 Ov ergeslagen: 10 Verkeerskunde Verkeer in Beeld Kiv iniria Vlaamse Stichting... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Verkeerskunde Verkeer in Beeld KiviNiria Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) Reacties 74,35% 403 9,96% 54 5,72% 31 9,96% 54 Totaal / 98

2 Q2 Om uw antwoorden goed te kunnen analyseren vragen we u om de volgende vraag te beantwoorden Beantw oord: 552 Ov ergeslagen: 0 Ik v ul deze enquête in... Ik v ul deze enquête in... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Ik vul deze enquête in vanuit de Vlaamse situatie Ik vul deze enquête in vanuit de Nederlandse situatie Reacties 15,58% 86 84,42% 466 Totaal / 98

3 Q3 Wat is volgens u de opdracht van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 376 Ov ergeslagen: 176 Infrastructuur faciliteren... Mobiliteit geleiden zod... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Infrastructuur faciliteren zodat zoveel mogelijk verplaatsingen mogelijk blijven Mobiliteit geleiden zodat de beperkte beschikbare middelen zo goed mogelijk worden benut Reacties 10,37% 39 89,63% 337 Totaal / 98

4 Q4 Wat is volgens u de toekomstige uitdaging van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 372 Ov ergeslagen: 180 Zo v eel mogelijk de... De nadelige nev eneffecte... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Zo veel mogelijk de transportfunctie en het economisch belang veilig stellen De nadelige neveneffecten van de mobiliteit zo veel mogelijk beperken Reacties 40,05% ,95% 223 Totaal / 98

5 Q5 Wie bepalen volgens u de inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied verkeer en mobiliteit? Beantw oord: 365 Ov ergeslagen: 187 De functionaris... De adv iseurs bij ingenieu... De kennis- en onderzoeksin... Anders, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen De functionarissen die in dienst van de overheid het verkeers- en mobiliteitsbeleid bepalen en uitvoeren De adviseurs bij ingenieurs- en adviesbureaus (Vlaanderen: studiebureaus) De kennis- en onderzoeksinstituten Anders, Reacties 35,34% ,79% 54 22,19% 81 27,67% 101 Totaal 365 # namelijk: Datum 1 In een 'van aanbod naar diensten' ontwikkeling wordt dit meer en meer bepaald door marktinitiatieven; dat kan door adviseurs, andere marktpartijen, kennis/onderzoeksinstellingen, dit al dan niet in samenwerking met de overheden :29 2 De inwoners van het land :43 3 het is een samenspel van vele actoren :06 4 Politici, kabinetten :11 5 Wij allen als Consumenten, niet als mobilist :12 6 alfa's met een vlotte babbel en te weinig beta-kennis van wegen en verkeer, ongeacht waar ze werken :03 7 Het is een combinatie van deze drie :33 8 zowel adviesbureaus als kennisinstituten :22 9 de 3 partijen gezamenlijk :46 5 / 98

6 10 combinaties :46 11 De mix van bovenstaande :26 12 allemaal, inclusief de verkeersdeelnemers, de automotive branche, de ICT-branche, Logistieke branche, etc :18 13 een combinatie van bovenstaande :13 14 Kennisinstellingen EN adviseurs :51 15 Combinatie, waarbij autonome ontwikkelingen en modeverschijnselen een belangrijke rol spelen :35 16 politiek, opiniemakers en zeer beperkt de deskundigen :07 17 de interactie van de bovenstaande :16 18 De overheid en beleidsmakers :08 19 Een ongecoördineerde hoeveelheid invloednemers, sterk door mode bepaald :37 20 tegenwoordig en toekomstig markt en overheid samen :30 21 Ook de functionarissen bij de overheid staan op hetzelfde niveau van het bepalen van het toekomstig mobiliteitsbeleid. Bij de onderzoeksinstituten blijft het ivoren toren gehalte nog steeds groot, maar deze uitspraak mag niet veralgemeend worden voor al de onderzoeksinstituten :22 22 alle drie de groepen gezamenlijk :03 23 de reiziger :16 24 vergeet de aannemers, bouwgroepen, werkgeversorganisaties, vakbonden,... niet :46 25 Combi van alle drie :09 26 politieke keuzes :18 27 alle drie en vooral ook nummer vier, namelijk de weggebruiker, de mobiele mens! NB vraag 3 en 4 zijn niet goed te beantwoorden:hoe is infra te faciliteren??? :58 28 de maatschappij als geheel, want de verkeerskundige volgt :34 29 de weggebruikers, c.q. de maatschappij :22 30 In de praktijk niemand. De overheden zouden het moeten doen, maar in te veel gevallen praten marktpartijen vrolijk mee. Consumenten en hun organisaties zijn doorgaans het minste in beeld :08 31 allen hierboven en de maatschappij als geheel :27 32 maatschappij :35 33 een combinatie :33 34 politieke keuzes :04 35 overheid, bedrijfsleven, kennis- onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties :13 36 leveranciers/ontwikkelaars van materialen zoals: dvm-systemen, in-car-systemen, typen asfalt, glow in the dark markering, enz :10 37 Maatschappelijke ontwikkelingen :11 38 Hogeschool rotterdam minor verkeer en mobilietijd :08 39 Technologische ontwikkelingen en bestuurlijk klimaat :38 40 Het is een wisselwerking tussen bovengenoemde partijen en de publieke opinie cq de politieke vertaling daarvan :15 41 iedere verkeerskundige :49 42 de politiek en de economie :45 43 alle professionals die in dit veld werkzaam zijn :14 44 Continue wisselwerking tussen overheid, adviesbureaus en onderzoeksinstituten. Uiteindelijk bepalen maatschappelijke voorkeuren de inhoudelijke ontwikkeling :57 6 / 98

7 45 Alle 3 bovengenoemde partijen, maar ook de accenten en budgetten die de politiek respectievelijk legt beschikbaar stelt :53 46 De waan van de dag ingegeven door de politiek :53 47 alle drie :25 48 belangenverenigingen als Ademloos, StratenGeneraal, :45 49 Ontwikkelingen bij marktpartijen :06 50 Automotive industrie :40 51 volksvertegenwoordiging gestuurd door verkeersdeskundigen :33 52 automotive industrie :06 53 de maatschappij :02 54 Dit is een mix. En denk naast dit rijtje van drie ook aan de autoindustrie, ICT en sociale media :57 55 een wisselwerking van de 'functionarissen' en de 'adviseurs' :37 56 De gebruikers. De inhoudelijke ontwikkeling dient zich te richting op wat de gebruikers in de toekomst nodig hebben :03 57 combinatie van bovengenoemde :44 58 De functionarissen die in dienst van de overheid over het verkeers- en mobiliteitsbeleid adviseren en uitvoeren EN politieke keuzes. 59 Een gezonde samenwerking tussen alle partijen (particulieren en overheid) die nodig zijn om een en ander soepel te doen verlopen waardoor de bereikbaarheid optimaal blijft : :36 60 de maatschappij :33 61 allen tezamen, ieder op hun eigen terrein :33 62 Combinatie van de 3 O's :48 63 economische en politiek - bestuurlijke krachten in de samenleving :16 64 Overheid stelt nieuwe vragen, ir-bureaus gaan er mee aan de slag, opleidingen gaan daar op in spelen 65 Een combinatie van overheid, adviesbureau en onderzoeksinstituten. Elke actor heeft zijn eigen referentiekader en op die manier wordt iedereen scherp gehouden : :56 66 technische ontwikkelingen :09 67 samenwerking tussen markt, overheid, kennis- en onderzoeksinstituten en de gebruikers :18 68 gezamenlijk met de politiek :13 69 Een combinatie van bovengenoemde instanties :48 70 in toenemende mate zullen samenwerkingsverbanden de ontwikkeling bepalen :13 71 voervoers- en ict techonogie ontwikkelaars en (vervoers)consumenten :12 72 Alle drie + mondiale politiek als opgave :12 73 zij weten wat er op straat daadwerkelijk gebeurt en zijn direct afhankelijk van bestuurlijke keuzes :16 74 Combinatie van partijen: overheid (zij kunnen geld beschikbaar stellen en het op de politieke agenda zetten); onderzoeksinstituten (zij dragen innovaties aan); bedrijven (zij kunnen de kennis van onderzoeksinstituten in de praktijk brengen en met onderzoeksinstituten kennis delen en verwerven) :08 75 alledrie :53 76 Combi, maar steeds meer wordt uitgesteed, waardoor de grip verloren gaat :05 77 Niet één van deze groepen, maar alledrie samen met ontwikkelingen van technische en communicatieve partijen die nu nog buiten traditionele veld worden gerekend (de Google's van deze wereld) :07 7 / 98

8 78 Politiek en bestuur (als opdrachtgevers) :30 79 allen werkzaam in het vakgebeid en daarbuiten :21 80 techniek (ict) en publiek (mobiliteitscultuur, trends) :34 81 diverse partijen, waaronder de hierboven genoemde partijen. Ik denk ook dat dit in de toekomst steeds meer zou moeten :06 82 combinatie van bovenstaande :42 83 allen gezamenlijk :06 84 Open deur: Maar de één kan niet zonder de ander. De inhoud komt deels van uit onderzoek, deels op basis van beleidsbehoeften. 85 de vraag vanuit de politiek, en bij afwezigheid daarvan de kennis- en onderzoeksinstituten aangestuurd door Brussel en de rijksoverheid : :52 86 Ik zou willen dat ik dit wist :23 87 tripartiet: kennis, overheid en markt (geen ing-adv bureaus) :38 88 wenselijk zou zijn de politiek, al is de realiteit anders :05 89 Een combinatie van overheidsfunctionarissen van ministerie en stadsregio's en adviseurs bij ingenieursbureaus en adviesbureaus 90 Niet wie maar wat: Duurzaamheidsdoelstellingen, groei/krimp, bezuinigingen op OV, etc. De overheid, bureau's en instituten volgen doorgaans deze ontwikkelingen met nieuwe onderzoeken of nieuw beleid 91 De ontwikkelingen hangen voor een groot deel af van maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Verkeerskundigen zijn vooral dienstbaar die een optimaal gebruik willen maken van d emogelijkheden. 92 Andere ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en politiek, en het vakgebied loopt daar achteraan : : : :54 93 Maatschappelijke ontwikkelingen en politiek :37 94 Maatschappelijke processen en ontwikkelingen :05 95 Leidend: beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Volgend: Functionarissen in dienst van de overheid :47 96 zowel de overheidsfunctionarisen alsook de kennisinstituten en de politici :35 97 Het is een samenhang van zaken, de samenleving heetf een probleem de overheid vraagt om een oplossing en de adviseurs en ondernemers werken (samen met de overhied) aan de oplossing. 98 de (veranderende) mobiliteits- en leefbehoeften van iedereen bepalen de inhoudelijke ontwikkeling, welke door zowel overheden, adviseurs en kennisinstituten (gezamenlijk) in beeld gebracht moeten worden. 99 Een combinatie van de 3 bovenstaande en de onderwijsinstellingen (de 3 bovenstaande zijn: 1-De functionarissen die in dienst van de overheid het verkeers- en mobiliteitsbeleid bepalen en uitvoeren;2-de adviseurs bij ingenieurs- en adviesbureaus (Vlaanderen: studiebureaus);3-de kennisen onderzoeksinstituten) : : : Elke van de bovengenoemde partijen in redelijk gelijke mate : als het goed is: allerlei megatrends en trends waar we als verkeerskundigen op proberen te reageren (liefst tijdig) : de maatschappij : Volgens mij in eerste instantie de landelijke politiek die bepaalt wat er op de agenda staat voor wat betreft mobiliteit en daaraan financiële middelen moet koppelen. Als de overheid moet bezuinigen bepaald dat de inhoudelijke ontwikkeling en niet het technisch vernuft bij ambtenaren en adviseurs! : De gebruikers : Allerlei organisaties in interactie :34 8 / 98

9 106 Entrepreneurs uit Silicon Valley : Is een combinatie van adviesbureaus en kennis en onderzoeksinstituten : Overheid + industrie/mkb : Politiek bestuurders op basis van maatschappelijk gestuurde agenda : bedrijfsleven en industrie : Elke verkeerskundige is verantwoordelijk. Elke verkeerskundige zou gedreven en gecommitteerd moeten zijn aan het vak. 112 economische en ruimtelijke ontwikkelingen geven richting aan het vakgebied. Gevolgd door politici en beleidsambtenaren : :39 9 / 98

10 Q6 Hoe zou volgens u de relatie met andere disciplines, in het bijzonder ruimtelijke ordening, moeten zijn? Beantw oord: 371 Ov ergeslagen: 181 Verkeer en mobiliteit m... Verkeer en mobiliteit m... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antw oordkeuzen Verkeer en mobiliteit moet een afzonderlijk en herkenbaar vakgebied blijven Verkeer en mobiliteit moet meer toegroeien en integreren met het vakgebied van de ruimtelijke ordening Reacties 35,85% ,15% 238 Totaal / 98

11 Q7 Geef in één zin aan wat u sterk vindt aan het vakgebied verkeer en mobiliteit Beantw oord: 303 Ov ergeslagen: 249 # Reacties Datum 1 faciliteren van een van de belangrijke vrijheden; vrijheid van verplaatsing :29 2 techniciteit :29 3 Bevorderd sterk de levensruimte van mensen :26 4 Dynamisch, veranderlijk en altijd politiek gevoelig :08 5 ruimer kijken dan de "WEG"-infrastructuur :33 6 Het is een boeiende sector waar alle elementen van de maatschappij aan bod komen: mens, machine en materiaal. 7 de integratie van mens-weg-voertuig vanuit de traditionele 'weg-voertuig"benadering; integratie van hardware en software in het bijzonder door gebruik te maken van moderne technologie 8 de benadering vanuit de het geheel van de verschillende mobiliteistmodi met aandacht voor de ruimtelijke ontwikkelimgen : : :55 9 Iedereen komt er mee in aanraking, iedereen is ervaringsdeskundige :08 10 Er zijn continu uitdagingen om te werken aan duurzame, veilige, comfortabele en betaalbare wijzen om mensen verplaatsingen te laten maken. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden, maar kunnen ook een bedreiging vormen als de overheid die onvoldoende kan sturen :06 11 Inzicht in vervoersafwikkeling :46 12 Specialisme :12 13 Sterke ontwikkelingen op het terrein en in de hoofden van mensen :22 14 Iedereen heeft ermee te maken :05 15 Verkeer en mobiliteit zijn sterk verweven/... met andere vakgebieden (zoals RO, milieu, stedebouw) waardoor verkeerskundigen gewend zijn breed/integraal te denken :52 16 toekomstgericht werken :30 17 DVM relatief sterk ontwikkeld :31 18 Bereikbaarheid en veiligheid waarborgen :03 19 Faciliterend, maakt andere ontwikkelingen mogelijk :09 20 Het is toekomstgericht en houdt alles draaiend :07 21 Het letterlijk verbinden met elkaar :57 22 Het is een breed georiënteerd vakgebied, zonder echt een specialisme te zijn. Het vakgebied ligt letterlijk op straat :33 23 Veel kennis van oplossen van een capaciteitsprobleem in materiële oplossingen :34 24 Kennis over verkeer en mobiliteit is een invloedrijke factor voor de nationale, regionale en lokale economie 25 Gedragen door goede analyses en verwachtingsmodellen, daardoor scherp zicht op uitdagingen en kansen : :49 26 het op elkaar afstemmen van de diverse verkeersstromen :47 27 Er is heel veel kennis (en onderzoek) van het vakgebied waardoor voor veel situaties mogelijke oplossingen worden geboden :22 11 / 98

12 28 Verkeer en mobiliteit blijft continu in beweging en Nederland speelt daar een prominente rol in :09 29 het vakgebied is veelzijdig, dynamisch en loopt wereldwijd redelijk ver voorop :02 30 De diversiteit van het vakgebied :59 31 In de Mobilitiet komen heel veel disciplines uit de samenleving samen. Het effect van menselijk gedrag is mobiliteit en het gevolg van mobiliteit is interactie (positief) en uitstoot (negatief) :51 32 Praktijkgericht :46 33 goede inrichting van de openbare ruimte is beïnvloeding van gebruikers :57 34 Sterk is de veelal integrale benadering binnen het vakgebied :21 35 mobiliteit is heel belangrijk, verkeerskundigen proberen ons allemaal mobiel te houden :15 36 Innovatief denken :39 37 maatschappelijke context :46 38 herkenbaarheid van de discipline :42 39 Goed inzicht in de processen die er spelen en rekening houden met toekomstige ontwikkelingen :26 40 Multidisciplinair :03 41 Kennis van verplaatsen, denken vanuit de reiziger en de menselijke maat :55 42 veel kennis aanwezig :13 43 Alles beweegt, elke dag weer :51 44 Veel deskundigheid :33 45 Verkeer en mobiliteit zorgt voor infrastructuur die vorm geeft aan onze samenleving :36 46 mens en techniek en ruimte komen samen :27 47 Kennis van de wijze waarop we in Nederland (veilig) mobiel kunnen blijven en bestemmingen bereikbaar blijven :53 48 Interessante uitdaging, verkeer is belangrijk :35 49 Een verkeerskundige kan beleidsopties vertalen naar de dagelijkse betekenis voor verkeersdeelnemers en voor bewoners en bedrijven :05 50 De kans dat het steeds zichtbaar blijft :42 51 Veelzijdig :15 52 het verbindt technologie en gedrag :16 53 Een hopelijk werkelijk vakgeïnteresserd gezelschap met gedegen kennis, :37 54 is een belangrijke factoor in het bepalen van economie, veiligheid en leefbaarheid :30 55 Het is een mooi, veelzijdig vakgebied, essentieel voor het economisch en sociaal functioneren van de samenleving 56 De niet exacte wetenschap die zich bezighoudt met gedragsverandering/beïnvloeding van verplaatsingen en het duurzaam laten functioneren van onze stedelijke gebieden : :22 57 zwakke weggebruikers beveiligen :55 58 Het vakgebied verkeer heeft zich verruimt naar mobiliteit :15 59 het is een vakgebied waarbij je een grote bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden :03 60 Vakgebied waar iedereen me geconfronteerd wordt en dus uiterst veel impact heeft :30 61 Duurzame mobiliteit is een visie die sterk gedeeld wordt onder degenen die binnen het vakgebied actief zijn. 62 De bestaande overlegstructuren (o.a. GBC) die leiden tot kwaliteitsverhoging van de ingrepen vanuit zoveel mogelijk diverse invalshoeken : :10 12 / 98

13 63 Het gebruik van andere modi (fiets, openbaar vervoer, carpooling,...) sensibiliseren :03 64 Kleine maatregelen kunnen grote effecten hebben. Bijv. door enkele paaltjes te plaatsen kan een hele wijk gevrijwaard worden van sluipverkeer. 65 De integrale benadering van het vakgebied: zowel vanuit economisch, sociaal, psychologisch, ecologisch,... standpunt : :53 66 De mogelijkheden om een visie te kunnen vertalen in ontwerpen :39 67 specialisatie : :16 69 domein krijgt veel media-aandacht :46 70 De combinatie van techniek, beleid en de factor mens :55 71 Een vak in beweging, staat nooit stil :09 72 Het zal altijd een actueel vraagstuk blijven en het is essentieel voor de samenleving om verkeer en mobiliteit zo slim mogelijk te regelen :25 73 De veelzijdigheid van het vakgebied :32 74 Verkeer en mobiliteit staat dicht bij de mens :25 75 De innovatieve kracht om met een geringe uitbreiding aan infrastructuur meer mobiliteit mogelijk te maken :05 76 Oplossingsgericht :00 77 Het is een prestatie van formaat en noodzakelijk voor de samenleving dat elke dag zoveel personen (en goederen) zich kunnen verplaatsen relatief veilig, effecient en milieuvriendelijk. 78 ook hier een nogal stellige formulering: 'moet'. waarom moeten? maar ik denk dat disciplines steeds meer cross over naar elkaar toe zullen groeien waarbij veel meer belangrijk is welk uitgangspunt men als ontwerper neemt tav de mens, in dit geval de mobiele mens 79 Verkeer en mobiliteit spelen een sleutelrol in het vervullen van menselijke en maatschappelijke behoeften : : :34 80 Grote mate van integraliteit, doordat het verkeer aan veel vakgebieden raakt :24 81 Ondanks de alsmaar groeiende mobiliteit, blijft het aantal dodelijke slachtoffers dalen :59 82 Vernieuwende VM benuttingen vinden plaats (tevens een groot risico daar veel digitaal aangestuurd wordt) :34 83 Het technisch vernuft :08 84 Afstemmen, met logisch en begrijpelijk inrichten verkeersruimte voor weggebruiker :04 85 Volledige aandacht voor voor- en nadelen van (de gevolgen van) mobiliteit, wat in elk ander vakgebied eigenlijk vooral een ondergeschoven kindje of sluitpost is :12 86 Er komt steeds meer uniformiteit, dus herkenbaarheid en voorspelbaarheid :10 87 Iedereen heeft een beetje verstand van verkeer, maar alleen de echte specialist begrijpt het ook :27 88 Zonder verkeer geen maatschappij :45 89 oplossingsgerichtheid :35 90 wat sterk zou moeten zijn is een rol als intermediair tussen bouwers, vormgevers en planners, met kennis bij uitstek van de gebruikers van infrastructuur :33 91 maatschappelijk relevant, moet passen binnen een duurzaam toekomstgericht beleid :54 92 Het raakt ons allemaal. prive en zakelijk :13 93 Dynamisch, vaak nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen :10 94 Het is letterlijk en figuurlijk in beweging :44 95 De ontwikkeling van kennis en de verkeerskundige modellen :31 13 / 98

14 96 betrokken mensen :22 97 specifieke kennis en kunde over mobiliteit, verkeer en infrastructuur :11 98 Onafhankelijk advies! :30 99 Een vakgebied dat duidelijk nadenkt over misschien wel het belangrijkste punt van de economie. goed bereikbare infrastructuur is van cruciaal belang voor goede handel : De innovaties die we gezamenlijk van de grond weten te krijgen : De brugfunctie die het vakgebied heeft naar andere vakdisciplines! :48 102? : Door vanuit meerdere perspektieven te kijken naar een integrale oplossing : Een sterk punt vind ik dat er focus is op dit onderwerp aangezien transport en logistiek een steeds belangrijkere rol vervult in de samenleving : Snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen : Bestuurlijk-maatschappelijk betrokken vakgebied met oog voor wat er leeft onder de bevolking : Zonder ons geen verkeer en vervoer dus geen leven : ddf : sectorale deskundigheid : Vanuit het vakgebeid aangeven wat de consequenties zijn van keuzen binnen het eigen vakgebied en voor keuzen die binnen voor andere (RO, infra, geluid, lucht) vakgebieden worden gemaakt : p.m : Het zoeken naar de optimale oplossingen zodat verplaatsingsbehoefte en verplaatsingsmogelijkheden maatschappelijk verantwoord met elkaar in evenwicht blijven. 113 Verkeer en mobiliteit raakt iedereen wereldwijd en daarom is het draagvlak binnen en buiten het vakgebied altijd aanwezig om krachten te verzamelen en te vernieuwen : : Diversiteit in samenhang met economie, technische ontwikkelingen en het verkeersindividu : specialistische ervaring en kennis : Hetheeft specifieke eigen aandacht nodig : Samenwerking met andere vakgebieden : Het gaat steeds meer over gedragsverandering : Inzet van vakkennis voor het zo goed mogelijk faciliteren van verkeer en vervoer in de huidige situatie en het vermogen/nieuwsgierigheid om vooruit te denken over ontwikkelingen : De cijfermatige onderbouwing van maatregelen : Steeds meer een integrale blik : Verkeer en mobiliteit zijn het resultaat van individuele gedragskeuzes, op basis van ruimtelijke spreiding van activiteiten. Dat keuzegedrag wordt steeds complexer, verkeer daardoor ook. Belang zal niet kleiner worden maar wel minder monomaan. Kennis moet afgestemd met gedrag en ruimtelijke ordening : ontstaan uit civiele techniek. Rekenen, tekenen en bouwen : Denken in de 3 lagen: 1) behoeften en verplaatsingsgedrag van reizigers/verladers 2) vervoersmarkt (verkeersstromen en hoeveel voertuigen) en 3) verkeersmarkt (voertuigen inpassen op de infrastructuur) : oplossingsgericht : Het zoeken naar passende oplossingen om mobiliteitsgerelateerde knelpunten op te lossen : vakgroepen zijn feitelijk de enigen die verkeer en mobiliteit koesteren, andere vakgebieden weten dit en doen daarom hun eigen beleid, verkeer is er toch!! :36 14 / 98

15 128 aandacht voor kennisontwikkeling : Alle ontwikkelingen hebben invloed op verkeer. economie, ruimte, geografie, enz. Andersom heeft verkeer ook invloed op alle ontwikkelingen. 130 Wijde range qua discipline van mogelijkheden die allen een mogelijkheid bieden tot oplossingsrichtingen : : Combinatie van mens, weg en voertuig of van psychologie, omgeving en techniek enz : Sterk ontwikkeld in het verleden : beperkte kennis nodig : Het verbinden van herkomsten en bestemmingen en dit zo goed en efficiënt mogelijk proberen te doen, zodat burgers en bedrijven veilig en snel van A naar B kunnen reizen: dit lukt in mijn ogen vrij goed : Mobiliteit vertegenwoordigt de gebruikersfunctie van RO en is daarmee sterk integrerend : De veelzijdigheid, de raakvlakken met vele beleidsvelden en de maatschappelijke betrokkenheid : Nederland kent een relatief veilige en redelijk ontworpen infrastructuur : Verkeer en mobiliteit kan op verschillende schaalniveaus denken en werken : Verkeer en mobiliteit is als het ware een spin in het web t.o.v. andere disciplines zoals economie, leefbaarheid en RO : Zeer vooruitstrevend : Het vakgebied is opgebouwd op een stevige inhoudelijke basis : Ervaringsdeskundigen (en wie is dat niet?) kunnen een inbreng hebben, en soms zelfs invloed, waardoor er dynamiek in het vakgebied blijft : dynamisch en uitdagend op de juiste oplossing te vinden binnen beperkte ruimte : technische know-how : het heeft raakvlakken met alle sectoren van de maatschappij en daardoor met elke burger : Verkeer en mobiliteit is heel belangrijk, want met dit vakgebied komt iedereen mee in aanraking in zijn dagelijkse leven : Innovatief vakgebied : Divers, constant in ontwikkeling en vernieuwend. Tevens veel verschillende facetten binnen één vakgebied : richt zich op een vitale infrastructuur voor sociaal-economische ontwikkeling : Dat wat als een probleem ervaren wordt, niet altijd ook daadwerkelijk een probleem is : De vele facetten en dus raakvlakken met diverse andere disciplines en niet alleen RO : Veel uitwerking in kentallen, normen, modellen etc, waardoor vergelijkingen en standaardisering mogelijk zijn 153 Uitvoerende projecten hebben een zichtbaar resultaat op straat en iedereen heeft er wel een mening over : : De eenzijdige benadering van één probleem : de innovatie op het gebied van het optimaliseren van het gebruik van bestaande voorzieningen : Dynamisch vakgebied en zal altijd blijvenbestaan omdat de mens zich nu eenmaal móet verplaatsen. 157 Indien partijen positief zich instellen binnen dit vakgebied ontstaat een win win situatie. De woorden verkeer en mobiliteit benadrukken feitelijk datgene wat mensen bezighoudt = bewegen : : Uitdagende vraagstukken in een dichtbevolkt gebied : Mogelijkheden om invloed uit te oefenen op alle andere mogelijke disciplines :33 15 / 98

16 160 steeds meer multimodale benadering, benutting wordt belangrijker, regionale cohesie wordt belangrijker : relaties leggen tussen systemen en gebruikers : Oplossingen dragen direct bij de samenleving : : Duurzame kaders stellen op het gebied van mobiliteit en iinzichtelijk maken wat de mobiliteitseffecten zijn van de ruimtelijk/economische en maatschappelijke ontwikkelingen. 165 Het vakgebied bevindt zich op het snijvlak van verschillende disciplines, zoals ruimtelijke ordening, milieu, economie, civiel techniek en informatietechnologie : : innovatie, integratie in andere vakgebieden : Onderdeel van een geheel : het stroomt en het is breed : signaleringsfunctie van de effecten, mogelijkheden en risico's van trends en ontwikkelingen : V&M is de brandstof voor economische ontwikkeling en bereikbaarheid, onder de conditie dat het afvalproduct hanteerbaar blijft. 171 Het vakgebied Verkeer en Mobiliteit faciliteert de mogelijkheden voor mensen om zich te kunnen verplaatsen, waardoor de motor van onze economie draaiend blijft : : Expertise en ontwikkeling op veel verschillende vlakken : Specialisatie van vakgebied zorgt voor een brede kennis op gebied Mobiliteit : Kennis en ervaring m.b.t. multidisciplinaire benadering van vraagstukken : Het is een vakgebied dat continu 'in beweging' is, waarbij innovatie plaatsvindt en een bijdrage geleverd kan/moet aan veranderingen in de samenleving : Staat wel open voor vernieuwingen : Binnen Europa is Nederland sterk vooroplopend ten opzichte van het buitenland : Duidelijke focus op vitale functie voor onze maatschappij: mobilietit en transport : iedereen heeft te maken met mobiliteit : verkeerskundige identiteit : Specifiek vakgebied dat zich bezig houdt met een klein deel onderdeel van de openbare ruimte : Het is concreet en sterk in ontwikkeling. Er zijn kansen voldoende : Integrale aanpak, met oog voor alle belangen : Gedegen onderzoek en veel kennis aanwezig : Gedreven en vakkundige mensen : Het is dé motor van de economie en de (bewegings)vrijheid van de mens : De continue zoektocht naar verbetering : Beweegt volop mee met de ontwikkelingen : De interdisciplinariteit : Combinatie van bedenken en uitvoeren : Wat ik een goede ontwikkeling vindt is dat de mens meer centraal staat en voertuigen en infrastructuur minder : mogelijkheden om te integreren : De aanwezige multi- en interdisciplinariteit : Het is alles faciliterend aan een ruimtelijk, maatschappelijk en sociaal systeem, zoals de aderen in het lichaam alle vitale functies op celniveau van zuurstof en voeding voorziet :12 16 / 98

17 195 Het is maatschappelijk het belangrijkste thema, dat zowel ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu als economische facetten combineert : Het vakgebied verkeer en mobiliteit is oplossingsgericht : mobiliteit is een direct afgeleide van maatschappelijke, sociale, economische etc ontwikkelingen, het is de lakmoesproef van een samenleving : de maatschappelijke invloed : Het is een vakgebied, waar iedereen mee te maken heeft : Het vormgeven aan infrastructuur voor een veilige en vlotte afwikkeling van alle vervoerswijzen : Breed en innovatief : Maatregelen zijn direct zichtbaar : Sterk: ons vakgebied staat midden in de samenleving en heeft een direct maatschappelijk belang : Economisch en milieubelang : Bestaande problemen oplossen en nieuwe problemen voorkomen : Het heeft een menselijk perspectief : Groot nut voor de samenleving : Het vak verkeer en mobiliteit is sterk in het verbinden van ruimtelijke ontwikkelingen : uitdagend en dienstbaar voor de gebruikers : Noodzakelijk : Er wordt meer aandacht aan de menselijke factor besteed : Veel kennis en toepasbare expertise over een deel van het leven waar iedereen dagelijks mee te maken heeft : Het gaat over de interactie van mens, maatschappij en techniek : Zeer goed ontwikkelde discipline met een gestructureerde werkwijze (hetgeen tegelijkertijd verandering erg moeilijk maakt, door ingesleten praktijken) : Belangrijk voor het functioneren van se SAMENleving : Het verkeer separaat benaderen betekend dat ook volledig aandacht is voor de negatieve ( en positieve) effecten van mobiliteit : Scherp zicht op relatie tussen maatschappelijke activiteiten en vervoer en verkeer : Met verkeer heeft iedereen te maken, is gedrag en er is veel ervaring : Het vakgebied staat in het cetrum van de beleidsvelden gericht op mobiliteit (bereikbaarheid en economie), leefbaarheid (milieu en verkeersveiligheid) en ruimtelijke ordening : ontwerp- en oplossingsgericht werken met concrete methoden en technieken : Gaat in en faciliteert de vervoersvraag : De diversiteit van opleidingsachtergronden en ervaring binnen het vakgebied (niet alleen pure verkeerskundigen) 223 Het vermogen om niet alleen te denken en adviseren vanuit een infra-gerichte benadering, maar daarnaast ook vanuit een mensgerichte benadering (gedragscomponent) 224 Iedereen heeft een mening over het verkeer; de verkeerskundige praat genuanceerd! Verkeer is n afgeleide van het vervoerssysteem dat op zijn beurt een afgeleide is van de ruimtelijke ordening. Het vakgebied overziet het geheel, legt koppelingen met andere disciplines (als RO/ Stedenbouw/Groen/Beheer & Onderhoud; de verkeerskundige vervult een rol als intermediair : : : Goede expertise bij de vakmensen, het is niet een vak dat je er "even bij doet" : Ruimte en geld voor technologische ontwikkelingen, innovaties : de raakvlakken met overige gebieden :06 17 / 98

18 228 De totaalvisie op mobiliteit die nergens anders zo sterk aanwezig is : Staat midden in, en ten dienste van, de samenleving : Het is een vakgebied wat op vele maatschappelijke en economische zaken betrekking heeft : Belangrijk voor de hele samenleving: iedereen heeft er mee te maken : Verkeer en mobiliteit heeft zich in drie decenia tijd (noodzakelijkerwijs en terecht) op de voorgrond gemurwd, tussen de betonboeren en de verkavelaars 233 De integrerende functie die ons vakgebied in de bredere context van de maatschappij biedt en speelt 234 De veelzijdigheid van het vakgebied wat tot uiting komt in integraliteit, raakvlakken en overeenkomsten met andere vakgebieden : : : het denken in functionaliteit is sterk (wat moet er kunnen, hoe helpen we de gebruiker) : Er komen regelmatig nieuwe ideeën naar voren : wat een rare vraag : Verkeer en mobiliteit heeft een technische dimensie, maar ook andere dimensies spelen een belangrijke rol (vooral ruimtelijke ordening, psychologie en economie) : Inzicht in de Verkeersstromen, en haar gevolgen : Blijft voldoende concreet (tov RO dan) : De dynamiek : verkeer is niet alleen van a naar b maar vormt een netwerk met knooppunten : analyse vervoersstromen : Brede oplossingen bedenken voor verkeersveiligheids-, bereikbaarheids-, leefbaarheids-, of doorstromingsproblemen : het specialisme binnen ruimtelijke ordening : Aandacht genereren : de wetenschappelijke benadering : weet grote politieke aandacht vast te houden : Zonder verkeer geen ontwikkeling : Het raakt iedereen in de samenleving : Niets, : De voortdurende dynamiek en nieuwe ontwikkelingen : Focus op gedrag en proces : Altijd in ontwikkeling : Is bepalend voor alles wat we doen: wonen, werken, recreeren, sport, onderwijs, winkelen, familie bezoek : Brugfunctie, smeerolie (in potentie) : De belangen afweging tussen de verschillende vervoersmiddelen en verkeersdeelnemers wordt gewaarborgd : Dienstverlend zijn aan economische en sociale activiteiten van individuen (gebruikers) : Inhoudelijke kennis ontwikkelen en vastleggen : het is een dynamisch vakgebied met een brede worteling in de samenleving en in meerdere vakgebieden als ruimtelijke ordening, milieu en economie. 261 Het vakgebied is voor iedere burger herkenbaar, want iedereen heeft er mee te maken (waarmee het door politiek bestuurders ook als een profileringsportefeuille wordt gezien) : :30 18 / 98

19 262 Jong en dynamisch vakgebied met raakvlak met veel andere taakvelden : Ondanks het toenemende maatwerk zijn we (nog) steeds in staat om relatief snel goede en soms pragmatische oplossingen te bedenken : hoeveelheid gedetailleerde kennis : de mogelijkheid om nu eindelijk mobiliteitsadviezen te kunnen afleveren over verkeersgenererende initiatieven : Het is veelzijdig en erg belangrijk voor economie en de leefbaarheid (openbare ruimte) : Het gaat om fysieke verplaatsingen van mensen en dingen : Link mobiliteit-duurzaamheid : heeft zijn noodzaak bewezen. Wordt belagrijk gevonden : relatie tussen mensen, ruimte, gedrag en mobiliteit. geweldig om aan bij te mogen dragen : In staat om te denken in functionaliteit : Zeer divers, altijd wel weer een nieuwe uitdaging : Verkeer en Mobiliteit zijn de motor van een goed draaiende economie! : Het vakgebied verkeer en mobiliteit werkt voornamelijk vanuit goed onderbouwde visies : vernieuwingen : Veel kennis van het menselijk verplaatsingsgedrag : De mogelijkheid om standpunten te onderbouwen met onderzoek : Regels, eisen en normen : De constante ontwikkeling : het is praktisch : Dynamiek : De sterke opkomst in de laatste jaren : algemene kennis van verkeerskunde, maar ook met name verkeerstechniek : Interdisciplenaire benadering van de problematiek : Concentreert zich uitstekend op de mobiliteitsvraag : Verbinding leggen met bestuurlijke overheid : geleiden van vervoerstromen en dat duurzaam : uitdagend vakgebied en interessante ontwikkelingen : inhoudelijke kennis van verkeer en mobiliteit : Er wordt veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen milieu en mobiliteit, waardoor de problemen over het algemeen bekend geacht kunnen worden : Doordat de regelgeving op dit gebeid niet stringent is, zijn de oplossingen vaak maatwerk : Faciliteren economische ontwikkeling : Sturende rol binnen de vraagstelling aangaande de ontwikkeling van infrastructuur : Ruimte en Infrastructuur gaat over "hardware", Verkeer en mobiliteit gaan over het gebruik van de ruimte, over bewegen, over communicatie : De dynamiek en het belang voor iedereen die zich wil ontwikkelen : De dynamiek in het vak door constante vernieuwing : Mobiliteit is discipline overschreidend : Het is een concreet vakgebied. Men heeft over het algemeen (na een paar toelichtende zinnen) een goed beeld van het vakgebied :59 19 / 98

20 299 Je komt het in elk beleidsveld tegen : De visie op mobiliteit zou vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid geschreven moeten worden. Verkeersveiligheid is daarbij de meest essentiële factor dat door elke verkeerskundige zou moeten worden benadrukt in al zijn werkzaamheden : De deelgebieden verkeersveiligheid en dynamisch verkeersmanagement : Het vakgebied heeft veel kennis om voor verplaatsingen een zo goed mogelijke, integrale oplossing te faciliteren : nuchtere kijk op de realiteit :39 20 / 98

Resultaten en interpretatie enquête Verkeer en Mobiliteit

Resultaten en interpretatie enquête Verkeer en Mobiliteit Resultaten en interpretatie enquête Verkeer en Mobiliteit Marcus Popkema, Mike Bérénos, Peter van der Waerden September 2014 Hieronder leest u de uitkomsten van de enquête over het vakgebied Verkeer en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Een visie op verkeerskunde en de consequenties voor het mobiliteitsonderwijs in Nederland: een stip aan de horizon

Een visie op verkeerskunde en de consequenties voor het mobiliteitsonderwijs in Nederland: een stip aan de horizon Een visie op verkeerskunde en de consequenties voor het mobiliteitsonderwijs in Nederland: een stip aan de horizon Mike Bérénos (AVB Onderwijs&Mobiliteit) Samenvatting Veel gaat goed in het vakgebied dat

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid in een tijd van verkiezingen en bezuinigingen. 28 november 2013, stand 3.010

Mobiliteitsbeleid in een tijd van verkiezingen en bezuinigingen. 28 november 2013, stand 3.010 Mobiliteitsbeleid in een tijd van verkiezingen en bezuinigingen 28 november 2013, stand 3.010 Even voorstellen: Ed Graumans Hoofd verkeersmanagement Hoofd verkeersbeleid Adviseur Eigenaar/adviseur Gemeente

Nadere informatie

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte

Openbare Ruimte. Heroriëntatie op de. Openbare Ruimte Openbare Ruimte Heroriëntatie op de Openbare Ruimte Openbare Ruimte Inspelen op actuele ontwikkelingen Twee actuele ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie op de ontwikkelingen, het beheer en onderhoud

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o

m o n t e f e l t r o m o n t e f e l t r o Van stammenstrijd naar kansen voor jonge professionals op het raakvlak tussen RO en verkeer dr Daan H. van Egeraat (www.montefeltro.nl) was initiatiefnemer en projectleider van de

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK

Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK Verdieping profiel veiligheidsdeskundige, ter voorbereiding op de inrichting van het assessment ten behoeve van het nieuwe register NVVK. Aanleiding Met betrekking tot het eindniveau van veiligheidsopleidingen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Aanpak wegverkeerslawaai groot potentieel voor verbeteren leefomgeving Over dit document Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in binnenstedelijk

Nadere informatie

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam. Regiomarkt MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam Regiomarkt 10-3-2016 1 Brede Aanpak Aanleiding Eerder onderzoek: knelpunten A9 Achterliggende ontwikkelingen: toenemende verstedelijking, vergrijzing, technologische

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners

Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Evaluatie bedrijfsbezoeken vakgroep Dak- en Gevelbegroeners Begin 2014 zijn de vakgroepleden Dak- en Gevelbegroeners door het bestuur bezocht. De inhoud van deze ledenbezoeken is als volgt samen te vatten:

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013 Bijeenkomst opschaling Divosa 1 februari 2013 Opschaling Vooral veel uitdagingen kansen, bedreigingen In de sheets een impressie van wat de deelnemers aan de masterclass bedachten. Antwoord op de vraagstukken

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB opent de bijeenkomst. Het personeel van de toekomst is een onderwerp dat haar na aan het

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C 1/29/2016 Future Mobility Essay Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C Een autonoom verkeerssysteem is geen nabije toekomst Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Wabo kans of bedreiging

Wabo kans of bedreiging Wabo kans of bedreiging Charles Meijer Workshop NVBR Congres 24-09-2010 Waar gaan we het over hebben? 1 Regio s niet uniform Kans of bedreiging? 2 Doelen Wabo Integraal Klantgerichter Kredietcrisis Effecten

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie