Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging juli Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen van bijzonder zijn De 114 e Algemene Vergadering (AV) van onze vereniging was een bijzondere vergadering. Bijzonder vanwege het aftreden van Peter Lamme als bestuurder van onze vereniging. Ik ga zijn humor, intelligentie en creatieve inbreng in het bestuur missen. Ook was deze AV bijzonder vanwege het aantreden van vier nieuwe leden binnen het Hoofdbestuur: Theo Wielens, David Goudzwaard, Martine van der Linden en Sven Schuitema. Onderling verschillend in kennis en ervaring maar alle vier gelijk gedreven om het verschil voor anderen te willen maken. Ik kijk er dan ook echt naar uit om met het nieuw samengestelde Hoofdbestuur een nieuw verenigingsjaar in te gaan. Maar wat deze Algemene Vergadering extra bijzonder maakte, was de benoeming van mijn collega Wim van Broeckhuijsen tot erelid van onze vereniging. Wim die inmiddels meer dan 25 jaar deel uit maakt van het Hoofdbestuur en daar tot op de dag van vandaag een zeer belangrijke rol vervult, werd met de nodige steunbetuigingen uit de zaal door de AV deze hoogste waardering toegekend. Met het adagium een kwart eeuw richting geven en verantwoordelijkheid nemen was het voor mij een grote eer om hem het bijbehorende versiersel op te spelden. In de AV werd uiteraard ook stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen en rondom Defensie. De huidige situatie in Zuid- en Oost-Europa maakt het nu ook voor iedereen buiten Defensie pijnlijk duidelijk dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Enkele politieke partijen komen zelfs tot de conclusie dat er in de achterliggende periode te veel op de Nederlandse Defensie is bezuinigd. Mogelijk dat dit gaat resulteren in een ophoging van het defensiebudget in de Rijksbegroting van Maar dit alles zal niet automatisch gaan leiden tot een verbetering van uw arbeidsvoorwoorden, WUL-problematiek of AOW-gat. In onze laatste nieuwsbrief hebben wij ons ongenoegen over de vorderingen op dit gebied aan u bericht. Wij verwijten het de Minister van Defensie als uw werkgever, dat zij u niet serieus neemt. Een goede gezagsdrager op Defensie weet dat haar personeel een sterk ont- wikkelde can-do -mentaliteit heeft en ondanks het tanende vertrouwen nog zeer loyaal is aan het politieke gezag. Daarnaast weet een goede gezagsdrager ook dat de werknemers van Defensie niet alle werknemersrechten genieten om druk uit te oefenen om tot een rechtvaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden te komen. Om deze redenen rust er een extra verantwoordelijkheid bij een Minister van Defensie om haar rol van werkgever goed in te vullen door serieus open en reëel overleg te voeren met (de vertegenwoordigers van) het personeel. Daar past niet bij om (de vertegenwoordigers van) het personeel zeven maanden aan het lijntje te houden over ontwikkelingen op arbeidsvoorwaarden gebied. En daar past zeker niet bij om arbeidsvoorwaardengeld uit het Sociaal Akkoord naar verluidt voor andere doeleinden binnen Defensie te gebruiken. De positie van de militair en daarmee die van een marechaussee is bijzonder. U weet dat als geen ander. Het probleem is echter dat daar niet alle bewindslieden van overtuigd zijn. Eerder al is met de Minister van Defensie afgesproken dat zij de bijzondere positie van de militair gaat beschrijven. Ondanks het bericht van deze Minister aan de leden van de Tweede Kamer dat zij hierover in overleg is met de bonden, hebben wij daar tot op heden nog niets concreets van vernomen. Ik neem dit alles de Minister van Defensie als uw werkgever bijzonder kwalijk. 02 JULI september maart juli

3 inhoud Bijzonder of extra bijzonder? 04 Op 18 juni hield de Marechausseevereniging haar Algemene Vergadering (AV) op De Basis in Doorn. Op het programma stond onder andere de verkiezing van nieuwe hoofdbestuursleden en de benoeming van een nieuw erelid van de vereniging, Wim van Broeckhuijsen. VGB De kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties begint zorgelijke vormen aan te nemen. Om andere militairen deze ellende te besparen publiceert de MARVER een eigen lijst - en doen we nog meer. #03 Minister neemt MARVERleden niet serieus 12 De Minister werkt niet mee aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden, ondanks inspanningen van de Marechausseevereniging. Dat ze onze leden niet serieus neemt is volstrekt onacceptabel. Als de Minister niet wil luisteren, zullen wij naar manieren zoeken om wél tot haar door te dringen. Uit je ritme Goede voeding tijdens je nachtdienst is van groot belang om fit te blijven. Vaak is men zich hier nog onvoldoende van bewust. Ook de nachtdienstroosters zijn vaak nog voor verbetering vatbaar. De MARVER vroeg het drie Marechaussees die vaak nachtdiensten draaien. Verder in dit nummer: 14 Freedom Trail Veteranenberichten 20 Helletocht naar herstel 23 Veteranenberichten 24 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 26 Ledenvoordeel FNV 28 Verjaardagsactie 29 Ledenbezoekers FSZ 30 Verenigingsnieuws 32 Puzzel 33 Computerhoek 34 Servicepagina 35 Hank Dussen (column) 35 Strip Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 18 september Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 25 augustus juni. Salarisbetaaldata: Donderdag 24 juli, vrijdag 22 augustus, woensdag 24 september Cover: Ron Rutten JULI

4 vereniging Tekst Wim van Broeckhuijsen, Foto s Ron Rutten Bijzonder of extra bijzonder De 114 e Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging werd dit jaar op 18 juni gehouden in het gebouw van De Basis in Doorn, volgens de indeling: inloop, vergadering, aperitief en afsluitende maaltijd. Ook dit jaar presenteerden leden van het hoofdbestuur delen van de agenda. Dat maakte dat de volgorde van de agenda op vakkundige wijze werd verstoord en toch in goede banen geleid door voorzitter Ton de Zeeuw. Alle fracties waren vertegenwoordigd en het gehele hoofdbestuur was aanwezig. Daarnaast Ereleden, Leden van Verdiensten, commissieleden en genodigden. Directeur Hugo van de Kamp heette iedereen welkom en informeerde met een presentatie over het doel en de werkwijze van De Basis. Die vindt zijn oorsprong in de BNMO. Zij bieden professionele onafhankelijke dienstverlening op het vlak van preventie en (na) zorg na ingrijpende gebeurtenissen. Dat geldt voor (oud)medewerkers in risicoberoepen als ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. Het gaat om wie het direct treft maar ook om familie en relaties in een laagdrempelige omgeving. Later in het programma hield Robin Rijntalder, projectleider van het Sociaal Juridisch Loket (SJL), dat ook is gevestigd in De Basis, een presentatie. Het SJL is een initiatief van onder meer de Marechausseevereniging om voornamelijk veteranen met zorgvragen vanuit hun werk bij Defensie, Politie en Marechaussee laagdrempelig te kunnen verwijzen naar professionele hulpverlening; onder andere naar De Basis. Opening voorzitter Voorzitter Ton de Zeeuw stelde de vraag of deze 114e AV een bijzondere of een extra bijzondere vergadering zal worden in een ook dit jaar andere omgeving. In zijn opening herinnerde hij aan een ouder idee om te komen tot een congresmodel. Hij kondigde een extra AV aan in het najaar met als belangrijk punt van besluitvorming: al of niet aansluiting bij de FNV. De Zeeuw wees op de langdurende onvermurwbare houding van de werkgever Defensie. Op alle grote dossiers van de nullijn tot de pensioenen is geen beweging te bespeuren. Bij onze leden zit het activistisch en publiekelijk demonstreren uit onvrede over de werkgever (zoals dat in sommige geledingen van de FNV wel gebruikelijk is) niet in het bloed. Maar het wordt tijd voor een debat over activistisme of gelatenheid. Met de kans dat er voor Defensie meer geld komt moeten we ons niet rijk reke- 04 JULI 2014

5 Geachte Algemene Vergadering... Naast vergaderen ook ontmoeten nen volgens De Zeeuw. De spanningen aan de randen van het bondgenootschap veroorzaken die willigheid. Het eventuele extra gaat naar wapensystemen en personele uitbreiding maar zeker niet naar de broodnodige verbetering van het inkomen van de Defensiemedewerkers. Willen we meer bereiken op dat laatste punt dan zullen we minder aardig en meer activistisch moeten zijn en niet berusten in het aan-het-lijntje-houden. Een ander punt dat de Zeeuw aansneed was de samenwerking met organisaties van militairen in Europa. Met onze historie en achtergrond heeft ook de MARVER een verantwoordelijkheid naar groepen militairen die worden behandeld als tweederangs burgers voor wie moderne grondrechten niet gelden, zoals recht op vereniging en vergadering. En dat komt ook voor in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanuit die verantwoordelijkheid neemt de MARVER met overtuiging deel in de organisatie EUROMIL. Jaarverslag 2013 Onderhandelaar René Schilperoort memoreerde de achterstand die in het overleg moest Penningmeester Roel Ridders wijst op het jaar dat achter ons ligt worden ingehaald na onze acties en het opzeggen van het vertrouwen; dat betrof een groot aantal reorganisaties. De absolute onbuigzaamheid van de minister van Defensie (in het keurslijf van het Kabinetsbeleid) veroorzaakte zeer weinig vorderingen bij de grote onderwerpen als de WUL, het AOW-gat en de pensioenen. Ook de arbeidsvoorwaarden stonden in een ijzige vrieskou. Nog nooit werd het begrip nullijn zo lang en zo rigide toegepast. Zelfs het deel voor Defensie uit het sociaal akkoord (de 200 miljoen van Asscher) leverde geen voordeel op voor het personeel. De evaluatie van de pilot loopbaanbeleid KMar bracht de vereniging ertoe in 2013 een eigen onderzoek te doen onder de leden. Het resultaat: een aantal aanbevelingen voor aanpassing en verbetering van FPS instrumenten bij de KMar. VGB Door de aanscherping van de veiligheidsonderzoeken werd van veel defensiemedewerkers de verklaring van geen bezwaar (VGB) zomaar ingetrokken. Niet vanwege ernstige feiten maar doordat de MIVD door administratief onvermogen geen toereikende informatie kan verkrijgen over hen, of over hun partner. Het gevolg kan zijn: ontslag zonder dat daar nadere voorzieningen tegenover staan. We hebben geëist dat over de toepassing van dit beleid overleg zou worden gevoerd om functies als vertrouwensfunctie aan te wijzen en over de gevolgen voor betrokkenen van dat intrekken van de VGB. IB-zaken De individuele belangenbehartiging werd ook bepaald bij het voorkomen of herstellen van de gevolgen van ingetrokken VGB. Of de KMar loopbaangerichte opleidingen moet vergoeden gericht op een (noodgedwongen) loopbaan buiten Defensie werd door de rechter bevestigend beantwoord. Daarmee is een belangrijke pijler onder het FPS overeind gebleven. Het bekostigen ervan behoort tot de afgesproken rechtspositie. In 2013 werd relatief vaak bijstand verleend aan leden die een ongewild schot hadden gelost met hun dienstwapen. Vaak worden deze zaken strafrechtelijk afgedaan. Soms zijn er verzachtende omstandigheden. Daarom JULI

6 vereniging Achterin maar niet minder geinteresseerd: Joop Geels, Henk en Hilly Kruiswijk en Peter Tervoort. Nieuw in het Hoofdbestuur David Goudzwaard H Hij begon in 2002 bij de KMar als marechausseebeveiliger in Den Haag, ging naar het NATO hoofdkwartier in België en volgde in 2007 de wachtmeestersopleiding. Bij de brigade Zuid-Holland in Rotterdam vervult hij al zijn tweede functie als medewerker operationele dienst. Na de opleiding werd ik gekozen in de medezeggenschapscommissie van West. Dat doe ik nu zo n 5 jaar. In 2009 ben ik ook kaderlid geworden bij de fractie West van de Marechausseevereniging. Als kaderlid en MC-lid heb ik een snelle en grote ontwikkeling doorgemaakt. Soms is het goed en zinvol voor jezelf de balans op te maken. Ik ben iemand die graag mee regeert en niet afwacht. Ik sta midden tussen veel leden van de Marechausseevereniging; een plek waar je hoort wat er leeft bij mensen. Ik heb me kandidaat gesteld om voor het collectief van belangrijke meerwaarde te worden door me nog meer te mengen in lopende discussies over onze rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Zeker nu de veranderingen bij de KMar zich aandienen is het goed de vinger aan de pols te houden om een goede belangenbehartiging van onze leden te bereiken. Martine van der Linden Scherff H Zij kwam in 2008 bij de KMar. Na de opleiding ging zij naar district Schiphol, brigade Politie & Beveiliging en later bij de Politiedienst. Ook zij koos voor deelname in de Medezeggenschapscommissie. Daar raakte ze enthousiast over de belangenbehartiging en besloot in 2013 zich aan te sluiten in de fractie Schiphol. Collega s, helpen, bijstaan en adviseren is van essentieel belang in de robuuste organisatie Koninklijke Marechaussee. Voor mijn opleiding HBO-rechten heb ik een aantal meeloopdagen meegemaakt bij de individuele belangenbehartiging op het kantoor in Woerden. Bij de Marechausseevereniging wordt de individuele collega op de voorgrond geplaatst. Het geeft voldoening om deel te zijn van een vakbond. Door deelname in de kaderberaden kon ik mij verdiepen in de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden. Ik verwacht dat het nog meer aan de orde komt bij deelname in het hoofdbestuur en daar verheug ik mij op. 06 JULI 2014

7 De invulling van het vrijwilligersbestand is en blijft een uitdaging Hoofdbestuurder Ellen Bonhof over het Fonds Sociale Zorg (FSZ) probeert de MARVER, collega s zoveel mogelijk bij te staan met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De vereniging Wim van Broeckhuijsen bepaalde de AV bij de leden van de vereniging. Wie zijn dat en weten ze wel dat ze de eigenaar zijn. Als je nu eens aanneemt dat 500 leden iets te maken hebben met de activiteiten van de MARVER dan zijn er nog 4700 die alleen contributie betalen. Belangrijk genoeg. In 1907 vertegenwoordigde de vereniging 75% van de actief dienenden; tegenwoordig is dat minder dan 65%. Het ligt niet aan de werving maar kennelijk kunnen we de leden niet vasthouden. Als je de leden niet vast kunt houden dan moet je wat! Hij wees op de zoektocht naar vitalisering van de vereniging en stelde vast dat die niet is gevonden. Hij somde vier uitdagingen op. Een ervan: onderzoek, besluitvorming en doorvoering van een structuurwijziging van de vereniging in samenhang met de samenwerking met de AFMP en verbetering/modernisering van de communicatie. Het FSZ Ellen Bonhof nam de vergadering mee met het wel en wee van het Fonds Sociale Zorg (FSZ). De verkoop van het FSZ haalde in 2013 niet het zogenoemde BTW plafond. Voor , - euro werd er omgezet in de FSZ-winkel. De pogingen om de webwinkel te laten starten werden niet beloond. De hoop is gevestigd op najaar De verjaardagsactie kampte met problemen waardoor helaas de inkomsten opmerkelijk terug liepen. De vrijwilligers dag FSZ werd op 7 november gehouden bij het OTCKMar. Een genoeglijk samenzijn was het met een uitstapje naar Museum Paleis Het Loo en een verzorgde bijeenkomst in high tea-stijl onderstreepte de waardering voor de vrijwilligers. Het vergt veel inspanning (en soms teleurstelling) om het bestand aan vrijwillige medewerkers voor de zorg en nazorg van zieke en bejaarde leden, ingevuld te krijgen en te houden. De traditionele Sinterklaas- en Kerst actie verliep goed. Met de opbrengst daarvan werden door de ledenbezoekers zelf de presentjes aangekocht. Rekening en verantwoording Penningmeester Roel Ridders presenteerde de cijfers en de jaarstukken over Hij lichtte de bestemming toe van het positief resultaat. Gerard Boeijen bracht de verklaring van de Financiële Controle Commissie. Beleid hoofdbestuur Als altijd heeft de NAD een aantal kritische en soms ook ludieke opmerkingen Sven Schuitema H Hij is sinds 2000 in dienst bij de KMar en kwam ook na de opleiding al snel terecht op Schiphol. Al doende zag hij dingen gebeuren die niet liepen zoals je het mag verwachten. In 2005 ging hij meedoen in de medezeggenschap Schiphol. Daar leerde hij ook dat ogenschijnlijk vreemde beslissingen soms goed zijn uit te leggen. In die rol waren er ook zaken waarbij de samenwerking met de Marechausseevereniging aan de orde waren. Een leerzame periode. Toen kwam de vraag of ik in een tweede termijn voorzitter zou willen zijn. Dat gebeurde en ik had maar een paar weken om aan de nieuwe rol te wennen. Reorganisaties en druk op de medezeggenschap maakten dat ik mij snel het spel van diplomatie, beïnvloeden en verbinden eigen moest maken. De belangrijkste les is voor mij dat de betrokkenheid bij wat de medezeggenschap en een vakbond doen, nooit vanzelfsprekend is. Het vergt een constante investering en ik ben zeer gemotiveerd om die investering te leveren. Want na de periode als voorzitter MC leek een rustiger tijd wel aangenaam maar het begon weer te kriebelen om mij in te zetten voor het collectief belang. Theo Wielens H Hij is zestig jaar en heeft een jarenlang verleden bij de MARVER in het bestuur de toenmalige afdelingen Overijssel en later het GOF waar hij secretaris was. Daarnaast nam hij vanuit de MARVER-lijst deel in de medezeggenschap in Overijssel en later bij Schiphol. Na vertrek met FLO werd hij secretaris van het bestuur FSZ en combineerde dat het afgelopen jaar met de waarneming van voorzitter. Het FSZ betekent voor mij zorgen voor de mensen die binding hebben met de KMar. Zo blijft je betrokken bij de KMar organisatie en je kunt veel betekenen voor wie hulp nodig hebben: sociaal of financieel. Het geeft een goed gevoel dat je collega s voort kunt helpen. De combinatie lid HB en voorzitter FSZ is voorgeschreven en daarom heb ik mij kandidaat gesteld. Het voorzitterschap krijgt wat mij betreft de nadruk maar lid zijn van het hoofdbestuur is ook niet zonder gevolgen voor mijn aandacht voor agenda s en het stellen van prioriteiten. JULI

8 vereniging Extra bijzonder» En dan, ineens is er de aankondiging van een extra agendapunt. De voorzitter begint over vijfentwintig jaar lidmaatschap van het hoofdbestuur. Dat kan alleen maar gaan over de schrijver van dit artikel. In een reeks waarderende zinnen over het zolang functioneren en met kwalificaties die niet waren mis te verstaan maar ook met een persoonlijke noot vol waardering werd de tweede secretaris van het hoofdbestuur Wim van Broeckhuijsen benoemd tot erelid van de Marechausseevereniging. Alsof die overwegingen nog niet genoeg waren kwamen fracties met bevestiging ervan en goede wensen en bovenal dat de benoeming niet bedoeld is als een aanmoediging om nu maar eens te stoppen. De bijbehorende speld en oorkonde werden uitgereikt en bloemen natuurlijk. Wim van Broeckhuijsen reageerde en liet blijken volledig maar aangenaam verrast te zijn over dit initiatief. Vooral verrast omdat er eerder al aandacht was geweest voor zijn jubileum. Hij toonde zich dankbaar en nam de uitspraken ter harte dat het verlenen van het erelidmaatschap niet was bedoeld om te stoppen als bestuurder van de MARVER. met een ernstige ondertoon. De grote onderwerpen als het AOW-gat, de WUL en de pensioenen kwamen ter tafel als punten waarin door het HB niets is bereikt. Begrip is er voor het feit dat we niet zelf aan de knoppen zitten maar het ongenoegen blijft. Een punt van belang was het teruggaan van 8 naar 6 verenigingsbladen per jaar. Peter Lamme vertrekt Voorafgaand werd afscheid genomen van Peter Lamme. Ton de Zeeuw noemde het vertrek met pijn in het hart en herinnerde aan de entree van Peter, vijf jaar geleden vooral bij de kader tweedaagse in Duitsland. Hij dankte hem voor de inspanningen om wegen te vinden de vereniging te verbeteren en ook voor zijn inzet in het Ledenparlement van de FNV. Peter ontving enkele afscheidscadeautjes waaronder een tekenboek omdat hij zal worden herinnerd als de bestuurder die in vergaderingen voortdurend zat te tekenen/schetsen/ krabbelen maar daarbij opmerkelijk oplettend was, gelet op zijn deelname. Peter dankte en sloot af met: Het gaat u allen goed! Nieuwe kandidaten Er waren bij de aanvulling van het hoofdbestuur twee doelstellingen: verjonging/diversiteit en verantwoorde vulling. Door mutaties en verschuivingen waren er twee vacatures ontstaan en er moest een nieuwe voorzitter komen voor het Fonds Sociale Zorg (tevens HB-lid). Secretaris Theo Wielens had zich daarvoor aangemeld. Met het kaderberaad (KB) was een profiel opgesteld waaraan de drie belangstellenden zeer geschikte kandidaten leken. Om dat aanbod te kunnen benutten maar vooral ook kijkend naar de onderwerpen die extra de aandacht zullen vragen van het hoofdbestuur is de AV voorgesteld van acht naar tien leden in het HB te gaan. Toen dat door de AV was aanvaard kon de benoeming van vier nieuwe leden worden voorgelegd:» De heer D.I. (David) Goudzwaard,» Mevrouw M.W. (Martine) van der Linden Scherff,» De heer S.K. (Sven) Schuitema,» De heer Th.H. (Theo) Wielens. Wielens kon niet aanwezig te zijn. De andere drie kandidaten hadden zich kort voorgesteld. De benoeming had geen unaniem karakter omdat de fractie NAD bezwaar maakte tegen de gang van zaken op zeer korte termijn (daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat het onthouden van instemming geen oordeel betrof over de voorgedragen personen). Ton de Zeeuw wil de speld erelid uitreiken aan Wim van Broeckhuijsen De vergadering liep uit de tijd en een paar punten werden verdaagd. Ton de Zeeuw sloot af met dank voor de wijze van vergaderen en het omgaan met elkaar in de vereniging. Dat kan allen met voldoende middelen en de inzet van vele vrijwilligers. Met ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheden in de verenging past een kritische opstelling maar altijd met respect voor elkaar. Want hij kan zich niet voorstellen dat mensen tijd en energie willen steken in een vereniging waarin men elkaar met achterdocht en wantrouwen benadert. Al met al gaf hij zelf het antwoord op de vraag in het begin gesteld en noemde de 114e Algemene Vergadering een extra bijzondere AV. 08 JULI 2014

9 werk en inkomen Tekst Alex Groothedde Kwestie VGB s leidt tot onrust op de werkvloer MARVER publiceert eigen landenlijst De kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties begint zorgelijke vormen aan te nemen. Het gaat hier met name om militairen met een partner uit een land waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Om deze reden zijn al zeker enkele tientallen militairen geschorst en volgt ontslag. Zij konden dit niet zien aankomen, want de lijst met deze landen is vertrouwelijk. Het beschadigt hen en het leidt tot onrust op de werkvloer. Om andere militairen deze ellende te besparen publiceert de MARVER een eigen lijst - en doen we nog meer. De MARVER, AFMP en de VBM en een aantal externe advocaten houden de kwestie in een samenwerkingsverband al geruime tijd nauwlettend in de gaten. Het is een steeds groter wordende bron van zorg. Bij de MARVER zijn er al veel zaken bekend van militairen die hun VGB s kwijtraakten, en het aantal neemt nog steeds toe. Het leidt tot groeiende onrust op de werkvloer. Veel mensen zien collega s verdwijnen omdat ze na intrekking van de VGB zijn geschorst. Als militairen naar de lijst vragen om te bezien of hun toekomstige liefde ook op de lijst staat, krijgen ze geen antwoord omdat het geheim is. De MIVD beroept zich namelijk op een vertrouwelijke lijst van landen die geen antecedenten verstrekken. Vandaar dat de MARVER (mede) op basis van meldingen van leden zelf een lijst publiceert van deze landen - zie het kader. Deze lijst is overigens zeker nog niet compleet; updates zullen we op de website melden. MARVER- jurist Herweijer: De MIVD roept keihard en stelselmatig: we kun- nen die landenlijst niet verstrekken omdat deze geheim is. En dat terwijl ze dat staatsgeheim zelf lekken, door aan de betrokken militair en onze leden te melden dat het land waaruit hun partner komt op die lijst staat. De MIVD is dus strafbaar en wakkert de discussie aan wie nu eigenlijk een gevaar vormt voor de Staatsveiligheid. MIVD lekt zelf staatsgeheim Naar Straatsburg De MARVER, AFMP, VBM en de externe advocaten nemen momenteel deze kwestie in studie of deze rijp is om voor te leggen aan het Europese College voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, aangezien het weigeren van de VGB vanwege de herkomst van de partner strijdig kan zijn met het recht op gezinshereniging en het recht op arbeid. Hoezo, vertrouwensfunctie? Vertrouwensfuncties zijn functies waarin de defensiemedewerker met geheime informatie en systemen werkt. Of op locaties werkt of komt die beveiligd zijn. Hierdoor kan deze functionaris de nationale veiligheid of andere zogenoemde gewichtige belangen van de staat schaden. Defensie scheert echter alle medewerkers over een kam: iedere militair en nagenoeg alle burgermedewerkers hebben een vertrouwensfunctie. Volgens deze normen zou dus ook de matroos 3 die in de kombuis piepers staat te jassen s lands veiligheid in gevaar brengen. En hoe staat het met die uitzendkracht die op de Nieuwe Haven te Den Helder die onderzeeboot staat te stralen? Overigens is bij een vergelijkbare organisatie als de politie liefst 80 procent van de functies géén vertrouwensfunctie. Defensie heeft iets te bewijzen, ook in een ander opzicht: Defensie roept heel hard dat alle militaire functies vertrouwensfuncties zijn. Als je zoiets maar lang en hard genoeg roept, gaat iedereen het geloven. Maar niemand heeft ooit dat daadwerkelijke besluit op papier gezien, terwijl uit de wettekst is te herleiden dat zoiets wel moet. Met andere woorden: bestaan die JULI

10 werk en inkomen Landeninventarisatie Op basis van cliënteninformatie: Afrika Burundi Ghana Kenia Marokko Zambia Azië Filipijnen Libanon Sri Lanka Turkije Indonesië Jemen China Saoedi-Arabië Europa Moldavië Oekraine Rusland Servië Wit-Rusland Georgië Centraal-Amerika Nicaragua Zuid-Amerika Colombia Venezuela Scherpslijperij De MARVER heeft grote moeite met de rücksichtsloze wijze waarop Defensie militairen uit hun vertrouwensfunctie zet, alleen omdat de antecedenten van hun partner niet kunnen worden nagevertrouwensfuncties (officieel) eigenlijk wel? Dit kan nog een interessante juridische schermutseling worden. Inmiddels heeft de MARVER dat in een bezwarenprocedure ingebracht en het wachten is op de reactie van de Minister. Hoorzitting Tweede Kamer De bonden staan in deze kwestie niet alleen. Advocaat mr. M. Ruperti, die ook veel van deze zaken behandelt, heeft op 24 april 2014 een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over deze kwestie. Naar aanleiding hiervan komt er in de Tweede Kamer een speciale hoorzitting (de datum is op het moment van schrijven nog onbekend). De advocaat lardeerde zijn vlammende betoog met schrijnende gevallen van uitmuntende militairen die ontslag aangezegd hebben gekregen omdat hun liefjes uit landen komen waar de inlichtingendiensten niet samenwerken met de MIVD. Volgens Ruperti heeft de MIVD een inspanningsverplichting om op zoek te gaan naar alternatieven om op de een of andere wijze de achtergrond van de partner te kunnen onderzoeken. Zoiets zou echter ook via andere kanalen kunnen, maar dat gebeurt niet. De MIVD is ook al niet ontvankelijk voor informatie die de militair of de partner zelf aandragen. Wiebe Herweijer: Zelfs al komt een vrouw uit Oekraïne met een verklaring van goed gedrag uit dat land, met een stempel van de politie en/of de ambassade erop, er wordt niets mee gedaan. En de Raad van State accepteert dat omdat er geen samenwerkingsverband tussen de inlichtingendiensten van Nederland en Oekraïne is en daardoor, zoals gezegd, geen antecedenten zijn te achterhalen. De wet wordt hier wel heel erg rigide toegepast. Idioot René Schilperoort, algemeen secretaris van de MARVER vindt dat hier erg ongenuanceerd met collega s wordt omgegaan. Defensie rekent hun eigen onvermogen af op militairen die zich hier niet tegen kunnen weren. In feite zegt Defensie dat je op personen uit bepaalde landen maar beter niet verliefd kan worden maar om welke landen dat gaat zeggen we niet, dat moet je zelf maar ondervinden. Het geheim houden van deze lijst is nog idioter dan het bestaan van de lijst zelf! Het antecedentenonderzoek richt zich niet alleen op partners uit andere landen. Er zijn meer voorbeelden te bedenken waarin een VGB niet afgegeven zal worden. Bijvoorbeeld wanneer uw thuiswonende kind besluit om enkele maanden naar een land te gaan die op de lijst van de MIVD voorkomt. Of wanneer uw partner, waar u al 10 jaar mee samen bent, eens in de drie jaar enkele maanden naar zijn of haar land van herkomst zou willen. Ook in die gevallen kan een VGB ingetrokken worden. Het bestaan van de lijst is al idioot, maar deze geheim houden is nog idioter! trokken. De Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie waarin staat dat in bepaalde gevallen de VGB moet worden ingetrokken, is gebaseerd op de Wet Veiligheidsonderzoeken. En deze wet bepaalt alleen dat een VGB kan worden ingetrokken; het hoeft dus niet per se. Dat maakt het allemaal des te wranger, aangezien de gevolgen van het intrekken van de VGB voor de militair in kwestie dramatisch zijn. Dit leidt altijd tot schorsing en na verloop van tijd volgt ontslag. Militairen die in Afghanistan hun leven op het spel hebben gezet, zich dus helemaal hebben gegeven, ook 10 JULI 2014

11 voor de veiligheid van de Nederlandse staat, kunnen door diezelfde staat de rug worden toegekeerd als ze op een vrouw of man vallen uit een land die op de geheime lijst staat. We vragen ons af welk belang nu eigenlijk wordt gediend met deze scherpslijperij. Geen goed werkgeverschap De opstelling van Defensie getuigt ook niet bepaald van goed werkgeverschap. Te meer omdat Defensie de procedures niet in alle gevallen afwacht en de ontslagprocedure al in gang zet, omdat de militair door de intrekking van de VGB geen enkele functie binnen Defensie meer mag vervullen. Deze militairen, vaak zijn ze kostwinner, raken hierdoor in psychische en sociale nood wegens de onzekerheid over hun militaire loopbaan en inkomen. De MIVD kent verschillende niveaus van vertrouwensfuncties waar verschillende onderzoeken voor worden gedaan. Nu kan het voorkomen dat men voor een andere functie in aanmerking wil komen maar dat uit onderzoek blijkt dat er geen VGB afgegeven kan worden voor het betreffende vertrouwensniveau. Niet alleen wordt er dan geen VGB afgegeven maar ook de VGB voor de oude functie kan worden ingetrokken, wat dan automatisch ontslag zou betekenen. Dit terwijl eerder al wel een VGB was afgegeven voor die functie. MARVER: geen ontslag De MARVER, AFMP en de overige vakbonden vinden dat er in dergelijke gevallen geen ontslag aan de orde mag zijn, maar dat er sprake moet zijn van reintegratie. Dat kan bijvoorbeeld interne herplaatsing zijn. De centrales waar deze bonden zijn aangesloten hebben in gezamenlijk (SCO-) verband een brief naar de minister gestuurd. Hierin is de minister verzocht op zoek te gaan naar functies die bestemd zijn voor militairen (en burgers) van wie de VGB is ingetrokken, zodat zij wel militair, maar bovenal het recht op werk en hun kostwinnerschap kunnen blijven behouden. Want vaak is het toch maar een tijdelijke situatie. De VGB moet om de vijf jaar worden hernieuwd en hiervoor is een hernieuwd veiligheidsonderzoek vereist. Zodra de partner van een militair vijf jaar in Nederland woont, zijn de antecedenten dus wél na te trekken. En dan kan er wel een VGB afgegeven worden. Wat kan de MARVER voor je betekenen als je VGB wordt ingetrokken? Onze afdeling Individuele Belangenbehartiging gaat voor je aan de slag, maar garanties kunnen we niet geven. Het gaat immers om een MIVDonderzoek waarvan sommige stukken geheim (of hoog gerubriceerd) zijn. En aan het besluit zelf is niet te zien of het een deugdelijk onderzoek is geweest; pas tijdens de juridische procedure komen we erachter wat de MIVD heeft gedaan, of juist niet. Belangrijk is dat als je een voornemen of een beslissing voor het intrekken (ontnemen) of weigeren (onthouden) van een VGB ontvangt, je dat altijd aan ons voorlegt. Doe dit ruim binnen de zogenoemde zienswijzetermijn van 14 dagen! JULI

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI 03 2015 ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE! TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL 5 2014 APG:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL 5 2014 APG: DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5 mei 2014 APG: Op hoorzittingen voortaan standaard arts erbij Jan Kropf: Samen het beste voor bond en leden bereiken Mali: De risico s van de Minusma-missie onderschat?

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie