Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014"

Transcriptie

1 Marechaussee vereniging juli Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI

2 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen van bijzonder zijn De 114 e Algemene Vergadering (AV) van onze vereniging was een bijzondere vergadering. Bijzonder vanwege het aftreden van Peter Lamme als bestuurder van onze vereniging. Ik ga zijn humor, intelligentie en creatieve inbreng in het bestuur missen. Ook was deze AV bijzonder vanwege het aantreden van vier nieuwe leden binnen het Hoofdbestuur: Theo Wielens, David Goudzwaard, Martine van der Linden en Sven Schuitema. Onderling verschillend in kennis en ervaring maar alle vier gelijk gedreven om het verschil voor anderen te willen maken. Ik kijk er dan ook echt naar uit om met het nieuw samengestelde Hoofdbestuur een nieuw verenigingsjaar in te gaan. Maar wat deze Algemene Vergadering extra bijzonder maakte, was de benoeming van mijn collega Wim van Broeckhuijsen tot erelid van onze vereniging. Wim die inmiddels meer dan 25 jaar deel uit maakt van het Hoofdbestuur en daar tot op de dag van vandaag een zeer belangrijke rol vervult, werd met de nodige steunbetuigingen uit de zaal door de AV deze hoogste waardering toegekend. Met het adagium een kwart eeuw richting geven en verantwoordelijkheid nemen was het voor mij een grote eer om hem het bijbehorende versiersel op te spelden. In de AV werd uiteraard ook stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen en rondom Defensie. De huidige situatie in Zuid- en Oost-Europa maakt het nu ook voor iedereen buiten Defensie pijnlijk duidelijk dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Enkele politieke partijen komen zelfs tot de conclusie dat er in de achterliggende periode te veel op de Nederlandse Defensie is bezuinigd. Mogelijk dat dit gaat resulteren in een ophoging van het defensiebudget in de Rijksbegroting van Maar dit alles zal niet automatisch gaan leiden tot een verbetering van uw arbeidsvoorwoorden, WUL-problematiek of AOW-gat. In onze laatste nieuwsbrief hebben wij ons ongenoegen over de vorderingen op dit gebied aan u bericht. Wij verwijten het de Minister van Defensie als uw werkgever, dat zij u niet serieus neemt. Een goede gezagsdrager op Defensie weet dat haar personeel een sterk ont- wikkelde can-do -mentaliteit heeft en ondanks het tanende vertrouwen nog zeer loyaal is aan het politieke gezag. Daarnaast weet een goede gezagsdrager ook dat de werknemers van Defensie niet alle werknemersrechten genieten om druk uit te oefenen om tot een rechtvaardig pakket aan arbeidsvoorwaarden te komen. Om deze redenen rust er een extra verantwoordelijkheid bij een Minister van Defensie om haar rol van werkgever goed in te vullen door serieus open en reëel overleg te voeren met (de vertegenwoordigers van) het personeel. Daar past niet bij om (de vertegenwoordigers van) het personeel zeven maanden aan het lijntje te houden over ontwikkelingen op arbeidsvoorwaarden gebied. En daar past zeker niet bij om arbeidsvoorwaardengeld uit het Sociaal Akkoord naar verluidt voor andere doeleinden binnen Defensie te gebruiken. De positie van de militair en daarmee die van een marechaussee is bijzonder. U weet dat als geen ander. Het probleem is echter dat daar niet alle bewindslieden van overtuigd zijn. Eerder al is met de Minister van Defensie afgesproken dat zij de bijzondere positie van de militair gaat beschrijven. Ondanks het bericht van deze Minister aan de leden van de Tweede Kamer dat zij hierover in overleg is met de bonden, hebben wij daar tot op heden nog niets concreets van vernomen. Ik neem dit alles de Minister van Defensie als uw werkgever bijzonder kwalijk. 02 JULI september maart juli

3 inhoud Bijzonder of extra bijzonder? 04 Op 18 juni hield de Marechausseevereniging haar Algemene Vergadering (AV) op De Basis in Doorn. Op het programma stond onder andere de verkiezing van nieuwe hoofdbestuursleden en de benoeming van een nieuw erelid van de vereniging, Wim van Broeckhuijsen. VGB De kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties begint zorgelijke vormen aan te nemen. Om andere militairen deze ellende te besparen publiceert de MARVER een eigen lijst - en doen we nog meer. #03 Minister neemt MARVERleden niet serieus 12 De Minister werkt niet mee aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden, ondanks inspanningen van de Marechausseevereniging. Dat ze onze leden niet serieus neemt is volstrekt onacceptabel. Als de Minister niet wil luisteren, zullen wij naar manieren zoeken om wél tot haar door te dringen. Uit je ritme Goede voeding tijdens je nachtdienst is van groot belang om fit te blijven. Vaak is men zich hier nog onvoldoende van bewust. Ook de nachtdienstroosters zijn vaak nog voor verbetering vatbaar. De MARVER vroeg het drie Marechaussees die vaak nachtdiensten draaien. Verder in dit nummer: 14 Freedom Trail Veteranenberichten 20 Helletocht naar herstel 23 Veteranenberichten 24 Geschiedenis Marechausseevereniging (serie) 26 Ledenvoordeel FNV 28 Verjaardagsactie 29 Ledenbezoekers FSZ 30 Verenigingsnieuws 32 Puzzel 33 Computerhoek 34 Servicepagina 35 Hank Dussen (column) 35 Strip Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. U kunt alleen opzeggen door middel van een ondertekende brief aan MARVER/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 18 september Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 25 augustus juni. Salarisbetaaldata: Donderdag 24 juli, vrijdag 22 augustus, woensdag 24 september Cover: Ron Rutten JULI

4 vereniging Tekst Wim van Broeckhuijsen, Foto s Ron Rutten Bijzonder of extra bijzonder De 114 e Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging werd dit jaar op 18 juni gehouden in het gebouw van De Basis in Doorn, volgens de indeling: inloop, vergadering, aperitief en afsluitende maaltijd. Ook dit jaar presenteerden leden van het hoofdbestuur delen van de agenda. Dat maakte dat de volgorde van de agenda op vakkundige wijze werd verstoord en toch in goede banen geleid door voorzitter Ton de Zeeuw. Alle fracties waren vertegenwoordigd en het gehele hoofdbestuur was aanwezig. Daarnaast Ereleden, Leden van Verdiensten, commissieleden en genodigden. Directeur Hugo van de Kamp heette iedereen welkom en informeerde met een presentatie over het doel en de werkwijze van De Basis. Die vindt zijn oorsprong in de BNMO. Zij bieden professionele onafhankelijke dienstverlening op het vlak van preventie en (na) zorg na ingrijpende gebeurtenissen. Dat geldt voor (oud)medewerkers in risicoberoepen als ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. Het gaat om wie het direct treft maar ook om familie en relaties in een laagdrempelige omgeving. Later in het programma hield Robin Rijntalder, projectleider van het Sociaal Juridisch Loket (SJL), dat ook is gevestigd in De Basis, een presentatie. Het SJL is een initiatief van onder meer de Marechausseevereniging om voornamelijk veteranen met zorgvragen vanuit hun werk bij Defensie, Politie en Marechaussee laagdrempelig te kunnen verwijzen naar professionele hulpverlening; onder andere naar De Basis. Opening voorzitter Voorzitter Ton de Zeeuw stelde de vraag of deze 114e AV een bijzondere of een extra bijzondere vergadering zal worden in een ook dit jaar andere omgeving. In zijn opening herinnerde hij aan een ouder idee om te komen tot een congresmodel. Hij kondigde een extra AV aan in het najaar met als belangrijk punt van besluitvorming: al of niet aansluiting bij de FNV. De Zeeuw wees op de langdurende onvermurwbare houding van de werkgever Defensie. Op alle grote dossiers van de nullijn tot de pensioenen is geen beweging te bespeuren. Bij onze leden zit het activistisch en publiekelijk demonstreren uit onvrede over de werkgever (zoals dat in sommige geledingen van de FNV wel gebruikelijk is) niet in het bloed. Maar het wordt tijd voor een debat over activistisme of gelatenheid. Met de kans dat er voor Defensie meer geld komt moeten we ons niet rijk reke- 04 JULI 2014

5 Geachte Algemene Vergadering... Naast vergaderen ook ontmoeten nen volgens De Zeeuw. De spanningen aan de randen van het bondgenootschap veroorzaken die willigheid. Het eventuele extra gaat naar wapensystemen en personele uitbreiding maar zeker niet naar de broodnodige verbetering van het inkomen van de Defensiemedewerkers. Willen we meer bereiken op dat laatste punt dan zullen we minder aardig en meer activistisch moeten zijn en niet berusten in het aan-het-lijntje-houden. Een ander punt dat de Zeeuw aansneed was de samenwerking met organisaties van militairen in Europa. Met onze historie en achtergrond heeft ook de MARVER een verantwoordelijkheid naar groepen militairen die worden behandeld als tweederangs burgers voor wie moderne grondrechten niet gelden, zoals recht op vereniging en vergadering. En dat komt ook voor in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Vanuit die verantwoordelijkheid neemt de MARVER met overtuiging deel in de organisatie EUROMIL. Jaarverslag 2013 Onderhandelaar René Schilperoort memoreerde de achterstand die in het overleg moest Penningmeester Roel Ridders wijst op het jaar dat achter ons ligt worden ingehaald na onze acties en het opzeggen van het vertrouwen; dat betrof een groot aantal reorganisaties. De absolute onbuigzaamheid van de minister van Defensie (in het keurslijf van het Kabinetsbeleid) veroorzaakte zeer weinig vorderingen bij de grote onderwerpen als de WUL, het AOW-gat en de pensioenen. Ook de arbeidsvoorwaarden stonden in een ijzige vrieskou. Nog nooit werd het begrip nullijn zo lang en zo rigide toegepast. Zelfs het deel voor Defensie uit het sociaal akkoord (de 200 miljoen van Asscher) leverde geen voordeel op voor het personeel. De evaluatie van de pilot loopbaanbeleid KMar bracht de vereniging ertoe in 2013 een eigen onderzoek te doen onder de leden. Het resultaat: een aantal aanbevelingen voor aanpassing en verbetering van FPS instrumenten bij de KMar. VGB Door de aanscherping van de veiligheidsonderzoeken werd van veel defensiemedewerkers de verklaring van geen bezwaar (VGB) zomaar ingetrokken. Niet vanwege ernstige feiten maar doordat de MIVD door administratief onvermogen geen toereikende informatie kan verkrijgen over hen, of over hun partner. Het gevolg kan zijn: ontslag zonder dat daar nadere voorzieningen tegenover staan. We hebben geëist dat over de toepassing van dit beleid overleg zou worden gevoerd om functies als vertrouwensfunctie aan te wijzen en over de gevolgen voor betrokkenen van dat intrekken van de VGB. IB-zaken De individuele belangenbehartiging werd ook bepaald bij het voorkomen of herstellen van de gevolgen van ingetrokken VGB. Of de KMar loopbaangerichte opleidingen moet vergoeden gericht op een (noodgedwongen) loopbaan buiten Defensie werd door de rechter bevestigend beantwoord. Daarmee is een belangrijke pijler onder het FPS overeind gebleven. Het bekostigen ervan behoort tot de afgesproken rechtspositie. In 2013 werd relatief vaak bijstand verleend aan leden die een ongewild schot hadden gelost met hun dienstwapen. Vaak worden deze zaken strafrechtelijk afgedaan. Soms zijn er verzachtende omstandigheden. Daarom JULI

6 vereniging Achterin maar niet minder geinteresseerd: Joop Geels, Henk en Hilly Kruiswijk en Peter Tervoort. Nieuw in het Hoofdbestuur David Goudzwaard H Hij begon in 2002 bij de KMar als marechausseebeveiliger in Den Haag, ging naar het NATO hoofdkwartier in België en volgde in 2007 de wachtmeestersopleiding. Bij de brigade Zuid-Holland in Rotterdam vervult hij al zijn tweede functie als medewerker operationele dienst. Na de opleiding werd ik gekozen in de medezeggenschapscommissie van West. Dat doe ik nu zo n 5 jaar. In 2009 ben ik ook kaderlid geworden bij de fractie West van de Marechausseevereniging. Als kaderlid en MC-lid heb ik een snelle en grote ontwikkeling doorgemaakt. Soms is het goed en zinvol voor jezelf de balans op te maken. Ik ben iemand die graag mee regeert en niet afwacht. Ik sta midden tussen veel leden van de Marechausseevereniging; een plek waar je hoort wat er leeft bij mensen. Ik heb me kandidaat gesteld om voor het collectief van belangrijke meerwaarde te worden door me nog meer te mengen in lopende discussies over onze rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Zeker nu de veranderingen bij de KMar zich aandienen is het goed de vinger aan de pols te houden om een goede belangenbehartiging van onze leden te bereiken. Martine van der Linden Scherff H Zij kwam in 2008 bij de KMar. Na de opleiding ging zij naar district Schiphol, brigade Politie & Beveiliging en later bij de Politiedienst. Ook zij koos voor deelname in de Medezeggenschapscommissie. Daar raakte ze enthousiast over de belangenbehartiging en besloot in 2013 zich aan te sluiten in de fractie Schiphol. Collega s, helpen, bijstaan en adviseren is van essentieel belang in de robuuste organisatie Koninklijke Marechaussee. Voor mijn opleiding HBO-rechten heb ik een aantal meeloopdagen meegemaakt bij de individuele belangenbehartiging op het kantoor in Woerden. Bij de Marechausseevereniging wordt de individuele collega op de voorgrond geplaatst. Het geeft voldoening om deel te zijn van een vakbond. Door deelname in de kaderberaden kon ik mij verdiepen in de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden. Ik verwacht dat het nog meer aan de orde komt bij deelname in het hoofdbestuur en daar verheug ik mij op. 06 JULI 2014

7 De invulling van het vrijwilligersbestand is en blijft een uitdaging Hoofdbestuurder Ellen Bonhof over het Fonds Sociale Zorg (FSZ) probeert de MARVER, collega s zoveel mogelijk bij te staan met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De vereniging Wim van Broeckhuijsen bepaalde de AV bij de leden van de vereniging. Wie zijn dat en weten ze wel dat ze de eigenaar zijn. Als je nu eens aanneemt dat 500 leden iets te maken hebben met de activiteiten van de MARVER dan zijn er nog 4700 die alleen contributie betalen. Belangrijk genoeg. In 1907 vertegenwoordigde de vereniging 75% van de actief dienenden; tegenwoordig is dat minder dan 65%. Het ligt niet aan de werving maar kennelijk kunnen we de leden niet vasthouden. Als je de leden niet vast kunt houden dan moet je wat! Hij wees op de zoektocht naar vitalisering van de vereniging en stelde vast dat die niet is gevonden. Hij somde vier uitdagingen op. Een ervan: onderzoek, besluitvorming en doorvoering van een structuurwijziging van de vereniging in samenhang met de samenwerking met de AFMP en verbetering/modernisering van de communicatie. Het FSZ Ellen Bonhof nam de vergadering mee met het wel en wee van het Fonds Sociale Zorg (FSZ). De verkoop van het FSZ haalde in 2013 niet het zogenoemde BTW plafond. Voor , - euro werd er omgezet in de FSZ-winkel. De pogingen om de webwinkel te laten starten werden niet beloond. De hoop is gevestigd op najaar De verjaardagsactie kampte met problemen waardoor helaas de inkomsten opmerkelijk terug liepen. De vrijwilligers dag FSZ werd op 7 november gehouden bij het OTCKMar. Een genoeglijk samenzijn was het met een uitstapje naar Museum Paleis Het Loo en een verzorgde bijeenkomst in high tea-stijl onderstreepte de waardering voor de vrijwilligers. Het vergt veel inspanning (en soms teleurstelling) om het bestand aan vrijwillige medewerkers voor de zorg en nazorg van zieke en bejaarde leden, ingevuld te krijgen en te houden. De traditionele Sinterklaas- en Kerst actie verliep goed. Met de opbrengst daarvan werden door de ledenbezoekers zelf de presentjes aangekocht. Rekening en verantwoording Penningmeester Roel Ridders presenteerde de cijfers en de jaarstukken over Hij lichtte de bestemming toe van het positief resultaat. Gerard Boeijen bracht de verklaring van de Financiële Controle Commissie. Beleid hoofdbestuur Als altijd heeft de NAD een aantal kritische en soms ook ludieke opmerkingen Sven Schuitema H Hij is sinds 2000 in dienst bij de KMar en kwam ook na de opleiding al snel terecht op Schiphol. Al doende zag hij dingen gebeuren die niet liepen zoals je het mag verwachten. In 2005 ging hij meedoen in de medezeggenschap Schiphol. Daar leerde hij ook dat ogenschijnlijk vreemde beslissingen soms goed zijn uit te leggen. In die rol waren er ook zaken waarbij de samenwerking met de Marechausseevereniging aan de orde waren. Een leerzame periode. Toen kwam de vraag of ik in een tweede termijn voorzitter zou willen zijn. Dat gebeurde en ik had maar een paar weken om aan de nieuwe rol te wennen. Reorganisaties en druk op de medezeggenschap maakten dat ik mij snel het spel van diplomatie, beïnvloeden en verbinden eigen moest maken. De belangrijkste les is voor mij dat de betrokkenheid bij wat de medezeggenschap en een vakbond doen, nooit vanzelfsprekend is. Het vergt een constante investering en ik ben zeer gemotiveerd om die investering te leveren. Want na de periode als voorzitter MC leek een rustiger tijd wel aangenaam maar het begon weer te kriebelen om mij in te zetten voor het collectief belang. Theo Wielens H Hij is zestig jaar en heeft een jarenlang verleden bij de MARVER in het bestuur de toenmalige afdelingen Overijssel en later het GOF waar hij secretaris was. Daarnaast nam hij vanuit de MARVER-lijst deel in de medezeggenschap in Overijssel en later bij Schiphol. Na vertrek met FLO werd hij secretaris van het bestuur FSZ en combineerde dat het afgelopen jaar met de waarneming van voorzitter. Het FSZ betekent voor mij zorgen voor de mensen die binding hebben met de KMar. Zo blijft je betrokken bij de KMar organisatie en je kunt veel betekenen voor wie hulp nodig hebben: sociaal of financieel. Het geeft een goed gevoel dat je collega s voort kunt helpen. De combinatie lid HB en voorzitter FSZ is voorgeschreven en daarom heb ik mij kandidaat gesteld. Het voorzitterschap krijgt wat mij betreft de nadruk maar lid zijn van het hoofdbestuur is ook niet zonder gevolgen voor mijn aandacht voor agenda s en het stellen van prioriteiten. JULI

8 vereniging Extra bijzonder» En dan, ineens is er de aankondiging van een extra agendapunt. De voorzitter begint over vijfentwintig jaar lidmaatschap van het hoofdbestuur. Dat kan alleen maar gaan over de schrijver van dit artikel. In een reeks waarderende zinnen over het zolang functioneren en met kwalificaties die niet waren mis te verstaan maar ook met een persoonlijke noot vol waardering werd de tweede secretaris van het hoofdbestuur Wim van Broeckhuijsen benoemd tot erelid van de Marechausseevereniging. Alsof die overwegingen nog niet genoeg waren kwamen fracties met bevestiging ervan en goede wensen en bovenal dat de benoeming niet bedoeld is als een aanmoediging om nu maar eens te stoppen. De bijbehorende speld en oorkonde werden uitgereikt en bloemen natuurlijk. Wim van Broeckhuijsen reageerde en liet blijken volledig maar aangenaam verrast te zijn over dit initiatief. Vooral verrast omdat er eerder al aandacht was geweest voor zijn jubileum. Hij toonde zich dankbaar en nam de uitspraken ter harte dat het verlenen van het erelidmaatschap niet was bedoeld om te stoppen als bestuurder van de MARVER. met een ernstige ondertoon. De grote onderwerpen als het AOW-gat, de WUL en de pensioenen kwamen ter tafel als punten waarin door het HB niets is bereikt. Begrip is er voor het feit dat we niet zelf aan de knoppen zitten maar het ongenoegen blijft. Een punt van belang was het teruggaan van 8 naar 6 verenigingsbladen per jaar. Peter Lamme vertrekt Voorafgaand werd afscheid genomen van Peter Lamme. Ton de Zeeuw noemde het vertrek met pijn in het hart en herinnerde aan de entree van Peter, vijf jaar geleden vooral bij de kader tweedaagse in Duitsland. Hij dankte hem voor de inspanningen om wegen te vinden de vereniging te verbeteren en ook voor zijn inzet in het Ledenparlement van de FNV. Peter ontving enkele afscheidscadeautjes waaronder een tekenboek omdat hij zal worden herinnerd als de bestuurder die in vergaderingen voortdurend zat te tekenen/schetsen/ krabbelen maar daarbij opmerkelijk oplettend was, gelet op zijn deelname. Peter dankte en sloot af met: Het gaat u allen goed! Nieuwe kandidaten Er waren bij de aanvulling van het hoofdbestuur twee doelstellingen: verjonging/diversiteit en verantwoorde vulling. Door mutaties en verschuivingen waren er twee vacatures ontstaan en er moest een nieuwe voorzitter komen voor het Fonds Sociale Zorg (tevens HB-lid). Secretaris Theo Wielens had zich daarvoor aangemeld. Met het kaderberaad (KB) was een profiel opgesteld waaraan de drie belangstellenden zeer geschikte kandidaten leken. Om dat aanbod te kunnen benutten maar vooral ook kijkend naar de onderwerpen die extra de aandacht zullen vragen van het hoofdbestuur is de AV voorgesteld van acht naar tien leden in het HB te gaan. Toen dat door de AV was aanvaard kon de benoeming van vier nieuwe leden worden voorgelegd:» De heer D.I. (David) Goudzwaard,» Mevrouw M.W. (Martine) van der Linden Scherff,» De heer S.K. (Sven) Schuitema,» De heer Th.H. (Theo) Wielens. Wielens kon niet aanwezig te zijn. De andere drie kandidaten hadden zich kort voorgesteld. De benoeming had geen unaniem karakter omdat de fractie NAD bezwaar maakte tegen de gang van zaken op zeer korte termijn (daarbij werd nadrukkelijk gesteld dat het onthouden van instemming geen oordeel betrof over de voorgedragen personen). Ton de Zeeuw wil de speld erelid uitreiken aan Wim van Broeckhuijsen De vergadering liep uit de tijd en een paar punten werden verdaagd. Ton de Zeeuw sloot af met dank voor de wijze van vergaderen en het omgaan met elkaar in de vereniging. Dat kan allen met voldoende middelen en de inzet van vele vrijwilligers. Met ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheden in de verenging past een kritische opstelling maar altijd met respect voor elkaar. Want hij kan zich niet voorstellen dat mensen tijd en energie willen steken in een vereniging waarin men elkaar met achterdocht en wantrouwen benadert. Al met al gaf hij zelf het antwoord op de vraag in het begin gesteld en noemde de 114e Algemene Vergadering een extra bijzondere AV. 08 JULI 2014

9 werk en inkomen Tekst Alex Groothedde Kwestie VGB s leidt tot onrust op de werkvloer MARVER publiceert eigen landenlijst De kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties begint zorgelijke vormen aan te nemen. Het gaat hier met name om militairen met een partner uit een land waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Om deze reden zijn al zeker enkele tientallen militairen geschorst en volgt ontslag. Zij konden dit niet zien aankomen, want de lijst met deze landen is vertrouwelijk. Het beschadigt hen en het leidt tot onrust op de werkvloer. Om andere militairen deze ellende te besparen publiceert de MARVER een eigen lijst - en doen we nog meer. De MARVER, AFMP en de VBM en een aantal externe advocaten houden de kwestie in een samenwerkingsverband al geruime tijd nauwlettend in de gaten. Het is een steeds groter wordende bron van zorg. Bij de MARVER zijn er al veel zaken bekend van militairen die hun VGB s kwijtraakten, en het aantal neemt nog steeds toe. Het leidt tot groeiende onrust op de werkvloer. Veel mensen zien collega s verdwijnen omdat ze na intrekking van de VGB zijn geschorst. Als militairen naar de lijst vragen om te bezien of hun toekomstige liefde ook op de lijst staat, krijgen ze geen antwoord omdat het geheim is. De MIVD beroept zich namelijk op een vertrouwelijke lijst van landen die geen antecedenten verstrekken. Vandaar dat de MARVER (mede) op basis van meldingen van leden zelf een lijst publiceert van deze landen - zie het kader. Deze lijst is overigens zeker nog niet compleet; updates zullen we op de website melden. MARVER- jurist Herweijer: De MIVD roept keihard en stelselmatig: we kun- nen die landenlijst niet verstrekken omdat deze geheim is. En dat terwijl ze dat staatsgeheim zelf lekken, door aan de betrokken militair en onze leden te melden dat het land waaruit hun partner komt op die lijst staat. De MIVD is dus strafbaar en wakkert de discussie aan wie nu eigenlijk een gevaar vormt voor de Staatsveiligheid. MIVD lekt zelf staatsgeheim Naar Straatsburg De MARVER, AFMP, VBM en de externe advocaten nemen momenteel deze kwestie in studie of deze rijp is om voor te leggen aan het Europese College voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, aangezien het weigeren van de VGB vanwege de herkomst van de partner strijdig kan zijn met het recht op gezinshereniging en het recht op arbeid. Hoezo, vertrouwensfunctie? Vertrouwensfuncties zijn functies waarin de defensiemedewerker met geheime informatie en systemen werkt. Of op locaties werkt of komt die beveiligd zijn. Hierdoor kan deze functionaris de nationale veiligheid of andere zogenoemde gewichtige belangen van de staat schaden. Defensie scheert echter alle medewerkers over een kam: iedere militair en nagenoeg alle burgermedewerkers hebben een vertrouwensfunctie. Volgens deze normen zou dus ook de matroos 3 die in de kombuis piepers staat te jassen s lands veiligheid in gevaar brengen. En hoe staat het met die uitzendkracht die op de Nieuwe Haven te Den Helder die onderzeeboot staat te stralen? Overigens is bij een vergelijkbare organisatie als de politie liefst 80 procent van de functies géén vertrouwensfunctie. Defensie heeft iets te bewijzen, ook in een ander opzicht: Defensie roept heel hard dat alle militaire functies vertrouwensfuncties zijn. Als je zoiets maar lang en hard genoeg roept, gaat iedereen het geloven. Maar niemand heeft ooit dat daadwerkelijke besluit op papier gezien, terwijl uit de wettekst is te herleiden dat zoiets wel moet. Met andere woorden: bestaan die JULI

10 werk en inkomen Landeninventarisatie Op basis van cliënteninformatie: Afrika Burundi Ghana Kenia Marokko Zambia Azië Filipijnen Libanon Sri Lanka Turkije Indonesië Jemen China Saoedi-Arabië Europa Moldavië Oekraine Rusland Servië Wit-Rusland Georgië Centraal-Amerika Nicaragua Zuid-Amerika Colombia Venezuela Scherpslijperij De MARVER heeft grote moeite met de rücksichtsloze wijze waarop Defensie militairen uit hun vertrouwensfunctie zet, alleen omdat de antecedenten van hun partner niet kunnen worden nagevertrouwensfuncties (officieel) eigenlijk wel? Dit kan nog een interessante juridische schermutseling worden. Inmiddels heeft de MARVER dat in een bezwarenprocedure ingebracht en het wachten is op de reactie van de Minister. Hoorzitting Tweede Kamer De bonden staan in deze kwestie niet alleen. Advocaat mr. M. Ruperti, die ook veel van deze zaken behandelt, heeft op 24 april 2014 een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over deze kwestie. Naar aanleiding hiervan komt er in de Tweede Kamer een speciale hoorzitting (de datum is op het moment van schrijven nog onbekend). De advocaat lardeerde zijn vlammende betoog met schrijnende gevallen van uitmuntende militairen die ontslag aangezegd hebben gekregen omdat hun liefjes uit landen komen waar de inlichtingendiensten niet samenwerken met de MIVD. Volgens Ruperti heeft de MIVD een inspanningsverplichting om op zoek te gaan naar alternatieven om op de een of andere wijze de achtergrond van de partner te kunnen onderzoeken. Zoiets zou echter ook via andere kanalen kunnen, maar dat gebeurt niet. De MIVD is ook al niet ontvankelijk voor informatie die de militair of de partner zelf aandragen. Wiebe Herweijer: Zelfs al komt een vrouw uit Oekraïne met een verklaring van goed gedrag uit dat land, met een stempel van de politie en/of de ambassade erop, er wordt niets mee gedaan. En de Raad van State accepteert dat omdat er geen samenwerkingsverband tussen de inlichtingendiensten van Nederland en Oekraïne is en daardoor, zoals gezegd, geen antecedenten zijn te achterhalen. De wet wordt hier wel heel erg rigide toegepast. Idioot René Schilperoort, algemeen secretaris van de MARVER vindt dat hier erg ongenuanceerd met collega s wordt omgegaan. Defensie rekent hun eigen onvermogen af op militairen die zich hier niet tegen kunnen weren. In feite zegt Defensie dat je op personen uit bepaalde landen maar beter niet verliefd kan worden maar om welke landen dat gaat zeggen we niet, dat moet je zelf maar ondervinden. Het geheim houden van deze lijst is nog idioter dan het bestaan van de lijst zelf! Het antecedentenonderzoek richt zich niet alleen op partners uit andere landen. Er zijn meer voorbeelden te bedenken waarin een VGB niet afgegeven zal worden. Bijvoorbeeld wanneer uw thuiswonende kind besluit om enkele maanden naar een land te gaan die op de lijst van de MIVD voorkomt. Of wanneer uw partner, waar u al 10 jaar mee samen bent, eens in de drie jaar enkele maanden naar zijn of haar land van herkomst zou willen. Ook in die gevallen kan een VGB ingetrokken worden. Het bestaan van de lijst is al idioot, maar deze geheim houden is nog idioter! trokken. De Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie waarin staat dat in bepaalde gevallen de VGB moet worden ingetrokken, is gebaseerd op de Wet Veiligheidsonderzoeken. En deze wet bepaalt alleen dat een VGB kan worden ingetrokken; het hoeft dus niet per se. Dat maakt het allemaal des te wranger, aangezien de gevolgen van het intrekken van de VGB voor de militair in kwestie dramatisch zijn. Dit leidt altijd tot schorsing en na verloop van tijd volgt ontslag. Militairen die in Afghanistan hun leven op het spel hebben gezet, zich dus helemaal hebben gegeven, ook 10 JULI 2014

11 voor de veiligheid van de Nederlandse staat, kunnen door diezelfde staat de rug worden toegekeerd als ze op een vrouw of man vallen uit een land die op de geheime lijst staat. We vragen ons af welk belang nu eigenlijk wordt gediend met deze scherpslijperij. Geen goed werkgeverschap De opstelling van Defensie getuigt ook niet bepaald van goed werkgeverschap. Te meer omdat Defensie de procedures niet in alle gevallen afwacht en de ontslagprocedure al in gang zet, omdat de militair door de intrekking van de VGB geen enkele functie binnen Defensie meer mag vervullen. Deze militairen, vaak zijn ze kostwinner, raken hierdoor in psychische en sociale nood wegens de onzekerheid over hun militaire loopbaan en inkomen. De MIVD kent verschillende niveaus van vertrouwensfuncties waar verschillende onderzoeken voor worden gedaan. Nu kan het voorkomen dat men voor een andere functie in aanmerking wil komen maar dat uit onderzoek blijkt dat er geen VGB afgegeven kan worden voor het betreffende vertrouwensniveau. Niet alleen wordt er dan geen VGB afgegeven maar ook de VGB voor de oude functie kan worden ingetrokken, wat dan automatisch ontslag zou betekenen. Dit terwijl eerder al wel een VGB was afgegeven voor die functie. MARVER: geen ontslag De MARVER, AFMP en de overige vakbonden vinden dat er in dergelijke gevallen geen ontslag aan de orde mag zijn, maar dat er sprake moet zijn van reintegratie. Dat kan bijvoorbeeld interne herplaatsing zijn. De centrales waar deze bonden zijn aangesloten hebben in gezamenlijk (SCO-) verband een brief naar de minister gestuurd. Hierin is de minister verzocht op zoek te gaan naar functies die bestemd zijn voor militairen (en burgers) van wie de VGB is ingetrokken, zodat zij wel militair, maar bovenal het recht op werk en hun kostwinnerschap kunnen blijven behouden. Want vaak is het toch maar een tijdelijke situatie. De VGB moet om de vijf jaar worden hernieuwd en hiervoor is een hernieuwd veiligheidsonderzoek vereist. Zodra de partner van een militair vijf jaar in Nederland woont, zijn de antecedenten dus wél na te trekken. En dan kan er wel een VGB afgegeven worden. Wat kan de MARVER voor je betekenen als je VGB wordt ingetrokken? Onze afdeling Individuele Belangenbehartiging gaat voor je aan de slag, maar garanties kunnen we niet geven. Het gaat immers om een MIVDonderzoek waarvan sommige stukken geheim (of hoog gerubriceerd) zijn. En aan het besluit zelf is niet te zien of het een deugdelijk onderzoek is geweest; pas tijdens de juridische procedure komen we erachter wat de MIVD heeft gedaan, of juist niet. Belangrijk is dat als je een voornemen of een beslissing voor het intrekken (ontnemen) of weigeren (onthouden) van een VGB ontvangt, je dat altijd aan ons voorlegt. Doe dit ruim binnen de zogenoemde zienswijzetermijn van 14 dagen! JULI

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

Let op: Alleen gesproken woord geldt!

Let op: Alleen gesproken woord geldt! Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter opening van het congres Maak jezelf Zichtbaar op 11 maart 2010 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, We leven in het

Nadere informatie

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013.

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid Jaarverslag 2013 Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Instelling commissie Op verzoek van het College

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter.

Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Belangrijkste learnings vanuit klantonderzoek winter 2011/2012 Onderzoek naar sentiment en kennis onder klanten in het kader van de winter. Veldwerk uitgevoerd voor de winter: november 2011 onder 2400

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

...arbeidsconflict? mediation!

...arbeidsconflict? mediation! ...arbeidsconflict? mediation! De persoonlijke aanpak van een Mediatior werkt vele malen sneller en leidt minder vaak tot kostbare en langdurige beroepszaken en hoorzittingen. Bron: Laatste nieuws (Novum/ANP)

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I Opgave 2 De positie van huishoudelijk werkers Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en tabel 2. Inleiding In deze opgave staat de maatschappelijke positie van huishoudelijk werkers en de omgang met hun

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in de ploegendienst. - Kan dat wel?-

Gezond & veilig werken in de ploegendienst. - Kan dat wel?- Gezond & veilig werken in de ploegendienst - Kan dat wel?- Over mij Marjolein van Kleef Voedingsdeskundige ploegendienst Organisatieadviseur Bedrijfsdiëtist Voorlichter Trainer Enerjoy Enerjoy motiveert

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen.

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen. Datum: 18 juni 2015. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: R. van der Pol. (voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. (afwezig) D. Warnars. (verhinderd) B. van Uggelen. (overwerk)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie