} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "} J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM"

Transcriptie

1 } J.C. (Tiene) de Rek CMC MCM Statinsweg 35, 7941 HC Meppel Telefn: Website: Gebren p 10 ktber 1965 te Hasselt Persnlijke verbinding Tiene is analytisch, een ut f the bx / cnceptueel denker en daarmee innvatief, creatief en delgericht. Vr Tiene is het werken vanuit intuïtie een kerncmpetentie. Zij weet mdellen en technieken vanuit het dmein van veranderingsmanagement p een natuurlijke wijze te te passen en is daarmee in staat cmplexe en mgevingsgevelige prgramma s met succes te realiseren. Tiene is gericht p de kracht van de verbinding van mensen. Ze kan in deze interacties strategische beslissingen nemen, het prces aansturen en rust creëren, znder daarbij de mens uit het g te verliezen. Mensen in rganisaties raken gemtiveerd en enthusiast mdat ze het gedachteged weet ver te brengen en wrden gestimuleerd m gezamenlijk resultaat te behalen. Tegenwind geeft Tiene psitieve energie m andere wegen te zeken. Tegengestelde belangen wrden p een integere, maar heldere manier geslecht. Kennis en cmpetenties Strategisch verandermanagement (Interim)-management en bestuurlijke deskundigheid Organisatientwikkeling en cultuurverandering Prject- en prgramma management Beleid- en rganisatieadvisering Geregistreerd als Certified Management Cncultant (CMC) bij de Orde van Organisatiekundigen en adviseurs Master f Change Management (MCM) Lid van Orde van Organisatiekundigen en adviseurs (sinds 2008) Vereniging van Tezichthuders Wningcrpraties (sinds 2010)

2 } Curriculum vitae: Tiene de Rek CMC MCM Werkervaring als zelfstandig ndernemer } Directeur / eigenaar Blauwpurper, cnsultancy / changemanagement (aug heden) Huidige pdrachten Lcatiemanager a.i. en prgrammamanager Transfrmatie Lrentzhuis Innfrte in Velp. Start februari Opdracht is een bestaand verzrgingshuis te transfrmeren naar een verpleeghuis met een visie p mgevingszrg en kleinschalig wnen. Verantwrdelijk vr alle mens- en werkprcessen gedurende renvatie en nieuwbuw. Management Develpment traject Franciscus ziekenhuis Rsendaal met managers zrgeenheid en alle meewerkend teamleiders, RvB en stafhfden vanuit gedachtenged Vitaal Organiseren. Start maart 2014 vanuit een samenwerking met het Si. Adviseur en cach van team cördinatren en teamleden bij Huize Dahme, een particulier udereninitiatief in Lchem (vanaf dec 2013 tt heden). Als zrgndernemer ambitie gehad m Residentiële uderenzrg te ntwikkelen, waar een alternatief wrdt gebden m p een prachtige plek te wnen in stijl met eerste klas service en zrg p maat. Het initiatief is in ktber 2011 gestart met nderzek en een ndernemingsplan. Eind 2012 bleek de betreffende lcatie niet haalbaar. Residentiele zrg biedt mgelijkheden en kan m.i. ntwikkeld wrden in de reguliere sectr. Interim-management: Interimmanager a.i. Interzrg, Rden vr een afdeling intensieve zrg en behandeling (ZZP 6 t/m 9 en LG 4, 5 en 6). Start ktber 2012 tt 1april De pdracht bestnd uit verbruggingsmanagement en een verandervraagstuk. Er heeft een transitie plaatsgevnden binnen de dmeinen van de kwaliteit van zrg, samenwerking en werkstructuur. Lcatiemanager a.i. ZuidOstZrg, Drachten vr 3 lcaties (170 cliënten met ZZP 1t/m6 en 150 aanleunwningen), start mei 2011 t/m ktber Kern van de pdracht is leidinggeven aan meerdere teamleiders in een nieuwe rl van Manager Zrg en Dienstverlening, financiën p rde brengen, zrginkp en begrting 2012 regelen, kwaliteitssysteem Prez implementeren (audits in september), aansturen EVV-pilt en prject Client neem je Recht samen met Zrgbelang Fryslân. Gerealiseerd: huis financieel p rde, ziekteverzuim verminderd, EVV-ers in psitie, Teamleiders in nieuwe rl, prestaties psitief ge-audit en keurmerk gehaald. Train de trainer traject frmeel vastgelegd ver rechten cliënten in nieuwe wet (.a. wilsbeschikking). Hfd Prjectenbureau a.i. ROC Drenthe Cllege, start januari 2011 tt 1 mei. Kern van de pdracht: het inrichten van een prjectenbureau en aansturen en implementeren van strategische prjecten die de gehele ROC raken. Gerealiseerd: algehele prjectrganisatie ingericht, strategisch prject: Planning, Inzet en Registratie vrm en inhud gegeven met geautmatiseerd planningsysteem, kabelkrant infrmatie en registratiesysteem, waardr beter te sturen is p planning, inzet en registratie (=utput). Prject- en prgrammamanagement en rganisatieadvies: Ontwikkelen van een meerjaren integraal medisch beleidsplan vr het fusie ziekenhuis Ommelander Ziekenhuis Grep. Start januari 2010 tt ktber Resultaat: visiedcument dat in samenspraak met alle medisch specialisten, het management, bestuur en cliëntenraad is ntwikkeld. Hierin tevens nderzek van demgrafische ntwikkelingen en greiptentieel medici. Adviestraject regivrming Evean Grep/Icare en vervlechting met Verpleging en Verzrging van GGZ-Drenthe. Advies en ntwikkel- en implementatieplan geschreven vr RvB Espria (ktber 2008 februari 2009). Resultaat: meer wijkgerichte aanpak en implementatietraject. QuickScan vr zrginnvatie Blauwe stad in Grningen, i..v Zrginnvatiefrum (september 2008). Basisdcument vr regi breed verleg met stakehlders Blauwe Stad en ZIF-nrd. } Pagina 2 versie april 14

3 Bestuursfuncties Lid Raad van Cmmissarissen en lid auditcmmissie wningcrpratie Acantus Grep in Veendam, vanaf april Crpratie met wningen. Maatschappelijke en strategische vraagstukken in een krimpregi. Aandachtsgebied is zrg. Als lid auditcmmissie verantwrdelijk vr tetsing p financiële bedrijfsvering i.r.t. vlkshuisvesting. Vrzitter Stichting Urban Medical Centers Lags een gede delen stichting vr het bevrderen van de lkale gezndheidszrg en samenwerking tussen zrgaanbieders in Lags, Nigeria vanaf juli 2011 (www.umc-lags.rg) Lid Cmmissie Telating en Tetsing Oa vanaf sept Wij tetsen individuele rde leden en leden die Certified Management Cnsultant willen wrden. Daarnaast verzrgen wij accreditaties vr rganisatieadviesbureaus die een Accredited Cnsulting Practices bij de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (Oa) willen verwerven. Accreditatie gebeurt.b.v. internatinale criteria van de ICMCI (Internatinal Cuncil f Management Cnsulting Institutes). Del is de prfessinaliseringsstandaard in het vak te vergrten. Bestuursvrzitter Vereniging Fxheerd particulier wn-zrgcmplex vr zelfstandig wnende verstandelijk gehandicapten met begeleiding, van febr.2011-juli Vraagstukken behandeld inzake: tekmst van uderinitiatieven, samenwerking met instelling, pgb s, persneel en kwaliteit. Vrzitter schlcmmissie Mgr. Niermanschl, Meppel (april 04 juni 09). Lid adviesraad WEKA Uitgeverij BV en auteur: Kwaliteitsmanagement zrginstellingen ( ) Werkervaring in dienstverband } Pentascpe, Organisatieadviesbureau ( September 2007 September 2008) Accuntmanager Zrg, regi Nrd Nederland ntwikkelen zrgmarkt Senir cnsultant/ Prgrammamanager Organisatientwikkeling traject in UMC Grningen: Afdeling van 150 kenniswerkers. Organisatientwikkeling gericht p medewerkers, klantgerichtheid en nderlinge versterking MT t/m dec.2008 (deels vanuit Blauwpurper). Realisatie: Missie/visie/strategie traject (mdel Huis van de Tekmst ). Implementatie van cmmunicatietrainingen, teambuilding, leiderschapsntwikkeling, prcesmanagement en herijken persneelsmanagement. } Thuiszrg Het Friese Land, Leeuwarden (februari 2006 september 2007) (1500 medewerkers) Secretaris Raad van Bestuur a.i. en prgrammamanager Ondersteunen bestuurder,.a. Cliëntenraad, beleidsadvisering, schrijven jaardcument. Cnceptueel ntwerp Zrghtel en een zrgcncept vr kinderen met een intensieve zrgbehefte pgezet. Dit laatste heeft geresulteerd in Stichting Blmke. Als prgrammamanager verantwrdelijk vr de rerganisatie van Planning & Inzet. Zwel planning als (cliënt)administratie anders ingericht (.a. geautmatiseerd). Samenwerkingsverbanden eerste/tweede/derde lijn gerealiseerd: Transmurale prjecten i.s.m. Zrggrep Pasana (=Ziekenhuis Dkkum en 3 verpleeg- en 5 verzrgingshuizen) en huisartsen.

4 } Curriculum vitae: Tiene de Rek CMC MCM } Isala klinieken Zwlle (ktber 2001 maart 2006) (6000 medewerkers, 300 Medisch Specialisten) Beleidsadviseur/prjectmanager directeur Verpleegkundige Sectr (lid MT) ( ) Strategisch dcument Kers en Kaders geschreven na rerganisatie in resultaatverantwrdelijke eenheden. Inwerken en cachen nieuwe zrgmanagers na de kanteling. Beleidsdcument ver een nieuwe visie p patiënten-lgistiek met.a. dagbehandeling OK s is de basis geweest vr de kanteling. Prjectleider inzake hervrmingen wet BIG; Zrgvernieuwing bij Ogartsen; Evaluatienderzek naar Salmnella besmetting bij verpleeghuisbewners (Isala Ouderenzrg) na eten besmette tetjes. Landelijke publicatie bij RIVM van het actieplan ter vrkming vergiftigingen en besmettingen. Interim-manager: Hfd pname (sept mrt 2006) Als Leidinggevende taken en integratie van twee afdelingen pname (in de 2 ziekenhuizen). I..v. Raad van Bestuur ntwikkelen rganisatie breed planningsbeleid en implementatie daarvan. Resultaten: Visie p capaciteitsplanning ntwikkeld met (medische) Staf, prductieplanningssystematiek (= jaarplan.b.v. vertaling afspraken met zrgverzekeraars) drgeverd, bedden reductie van 1100 naar 900 bedden (bezuiniging), financiële drrekening gemaakt van nieuw ziekenhuis in Zwlle, lgistieke prcessen (k patiënten-lgistiek) heringericht. Businesscase ZBC geschreven vr Mrbide Obesitas t.b.v. algemeen chirurgen. Als prgrammamanager Bureau Zrg-Lgistiek ingericht (en afdeling pname pgeheven). Resultaten: het pzetten en bemensen van een bureau capaciteitsbeheer, ndersteuning in de rganisatie van in- dr en uitstrm van de (transmurale) patiëntenstrm (prces, prcedures, afstemming), k met huisartsen. Dagelijkse planning gedecentraliseerd p pliklinieken. Als prgrammamanager de Klantverdracht geptimaliseerd. Resultaten: Afstemming thuiszrg rganisaties, ziekenhuis en verpleeghuizen. Dit heeft geresulteerd in een Zrglket (preklinische zrg, transfer, nazrg, waarmee.a. verkeerde bed prblematiek is aangepakt. Bureau Traumacentrum mede vrmgegeven. Samenwerking met GGD en GHOR-bureau. } Reginale Ambulance Vrziening IJssel-Vecht (nvember 1999 ktber 2001) Manager Kwaliteit (Lid Directieteam) Verantwrdelijk vr prfessinalisering rganisatie & ntwerp en implementatie kwaliteitssysteem vlgens HKZ-nrmen (=INK-mdel). Enkele resultaten: Certificering HKZ in 2002 van zwel ambulancedienst als CPA (=8 vestigingen). Deelname kwaliteitstraject Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (i.s.m. GGD, RIAGG, reginale huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, brandweer en plitie.) Initiatiefnemer landelijke vereniging van kwaliteitsfunctinarissen ambulancediensten. } Ziekenhuis de Weezenlanden, Zwlle (ktber 1989 nvember 1999) Staffunctinaris/Prjectmanager en lid MT peratieafdeling (nv.1995 nv.1999) Operatie assistent/specialisme cördinatr (kt. 89 nv.95) } Ziekenhuis de Lichtenberg, Amersfrt (april 1987 ktber 1989) Leerling peratieassistent } Diacnessen Ziekenhuis, Meppel (april 1986 april 1987) Verpleegkundige } Pagina 4 versie april 14

5 Opleidingen en prfessinalisering Leergang Scenari s: Strategie nder spanning (Radbud Universiteit Nijmegen i.s.m. Twijnstra Gudde, nv. 2010) Leergang Succesvl Besturen in Ziekenhuizen (Si i.s.m. Ber&Crn, sept. 2010) Masterpleiding: Executive Change Management, titel MCM (Si, juni 2006) Praktisch Leidinggeven, 2001 (Gib Grep Management Cnsultants) Opleiding Kwaliteitsfunctinaris, 2000 (Ssa) Vrtgezette Opleiding Gezndheidszrg Berepsinnvatie Utrecht, titel Bachelr (1995) NZR pleiding tt peratieassistent chirurgie, Utrecht, sept Middelbare Berepspleiding Verpleging, Hgeveen, juli 1986 Intervisie 4x per jaar: met studiegrep Masterpleiding SIOO (sinds 2006) Intervisie via Vereniging Tezichthuders Wningcrpraties (2013 en 2014) Nevenactiviteiten Dcent / trainer /spreker Vitaal Organiseren en Veranderdiagnse Acredited Cnsulting Practices via de Oa bij het Ontwikkelaarsgilde en De Beuk Materiedeskundige bij Dekra Certificatins inzake HKZ-audits Mentr Studentennderneming HBO instellingen namens Jng Ondernemen ( ) Lid Cmmunity f Practice (Cp) GGZ ver Zrg, ICT en bekstiging, via Pentascpe ( ). Hpe Exchange (Hspitals f the Eurpean Unin), Uitwisselingsprgramma vr managers in zrginstellingen in Eurpa. Deelnemer in Zweden (19 mei 20 juni 2003). Lcal crdinatr vr HOPE-exchange kandidaten in de Isala klinieken ( ). In 2006 als Natinal cördinatr de buitenlandse deelnemers in Nederland en tijdens het Eurpese cngres in Italië begeleid. Publicaties Praktijkbek Veranderdiagnse. C-auteur in het bek van Rb van Es:. Publicatie dec. 2013, hfdstuk 4: Rts in de branding? Een veranderdiagnse in een zrgrganisatie. De kracht van vitaal rganiseren, 5 essentiële dmeinen vr het besturen van levensvatbare ziekenhuizen. Auteur samen met Rb Agelink: Publicatie 2011, 3e druk jan In heverre is ICT een enabler in de GGZ? Tijd m te gsten! Artikel in Ezine, 2009 Het nut, de vr- en nadelen van een managementsysteem: Hfdstuk in Kwaliteitsmanagement vr zrginstellingen, kt. 2001, update kt Onderzek naar ketenkwaliteit; vanuit patiëntenperspectief en vanuit ketenpartner perspectief: Hfdstuk in Kwaliteitsmanagement vr zrginstellingen in de praktijk, dec Het rgangram, een integraal ntwerp. Hfdstuk in Kwaliteitsmanagement vr zrginstellingen in de praktijk, juni 2004 Functiedifferentiatie p de peratieafdeling: Artikel in Operatineel nr. juni 1999

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Extra toegevoegde waarde Curriculum Vitae Persnalia Naam Marc Spruit Mbiele telefn 06 218 51 938 E-mail mail@marcspruit.nu Website www.marcspruit.nu Gebrtedatum 1 juni 1971 Natinaliteit Nederlands Opleidingen Studies Plaats Peride

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie