Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS"

Transcriptie

1 Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

2

3 . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument uw organisatie op? Welke zes EVC-hofleveranciers kunnen u begeleiden? 6 3. EVC in gemeente Zwolle Vakmanschap van afdeling Uitvoering erkend EVC in gemeente Dalfsen De Buitendienst staat weer op de kaart EVC in gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen gaat voor mobiliteit EVC in gemeente Haarlemmermeer Goede match met landelijke standaard cruciaal EVC en EVP in Almelo Ontwikkelinstrumenten bevorderen flexibele inzetbaarheid 30 Milieuinspecteur John van Kesteren, gemeente Haarlemmermeer, overlegt met teammanager Femke Veerman over het vullen van zijn portfolio. Cover: Bouwinspecteur Christian Hassing (op de voorgrond) krijgt daarbij ook begeleiding van haar.

4 Mamadou Barry, gemeente Almelo, vult zijn portfolio met alle relevante bewijzen van kennis en vaardigheden die hij op het werk én privé heeft opgedaan.

5 1. Inleiding Het werk bij gemeenten verandert in hoog tempo door bezuinigingen, fusies, gemeentelijke herindelingen en decentralisaties. Dat vraagt om een ambtenaar die mee beweegt met deze ontwikkelingen. Daardoor kan uw medewerker inzetbaar blijven binnen uw organisatie, maar ook eventueel daarbuiten. Het instrument EVC stimuleert uw organisatie en uw medewerkers in het realiseren van de benodigde ontwikkeling en mobiliteit. Dankzij EVC worden uw medewerkers breder inzetbaar EVC staat voor het Erkennen van reeds Verworven Competenties. Met EVC kunnen uw medewerkers aantonen welke kennis en ervaring ze binnen én buiten hun werk hebben opgedaan. Dat levert een ervaringscertificaat op, een document waarin staat wat iemand kan en weet. Op basis daarvan kunnen vrijstellingen voor een betreffende opleiding worden verkregen. Uw medewerker kan daardoor dus versneld een diploma behalen. Als gemeente krijgt u daardoor niet alleen hoger opgeleid personeel, maar uw medewerker realiseert zich ook wat hij daadwerkelijk waard is. In deze brochure leest u dat EVC naast een hoger opleidingsniveau en een erkend diploma ook kan leiden tot meer tevredenheid, minder ziekteverzuim, en betere dienstverlening van uw medewerkers. Ze worden daadwerkelijk breder inzetbaar. Zowel binnen hun huidige functie, in uw gemeente als erbuiten. EVC kan dus een belangrijke impuls bieden aan de ontwikkeling van uw medewerkers én die van uw organisatie. Een belangrijke reden waarom het A+O fonds Gemeenten EVC stimuleert met informatie, voorlichtingsmateriaal, helpdesk, subsidie en de selectie van EVC-hofleveranciers. In deze brochure leest u in het volgende hoofdstuk wat EVC inhoudt. Daarbij komen ook het ervaringsprofiel (EVP) en het zogenaamde eportfolio aan de orde. Vervolgens vertellen de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Amsterdam en Haarlemmermeer over de wijze waarop zij EVC hebben aangepakt en welke resultaten - maar ook lessen - dit heeft opgeleverd. Tot slot laat de gemeente Almelo zien hoe ze zowel EVC als EVP als twee belangrijke ontwikkelinstrumenten inzetten om de mobiliteit van haar medewerkers te bevorderen. Alle vijf gemeenten presenteren tips voor een succesvolle aanpak en een zo groot mogelijk rendement. In deze brochure zijn medewerkers van de gemeenten Almelo, Hof van Twente en Haarlemmermeer gefotografeerd die een EVC- of EVP-traject hebben gevolgd of begeleid. Wij danken hen én de vijf geïnterviewde gemeenten hartelijk voor hun bijdrage aan deze brochure. A+O fonds Gemeenten, september EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

6

7 2. EVC zet medewerkers in beweging Met EVC toont uw medewerker aan wat hij waard is. Het ontwikkelinstrument biedt bovendien een versnelde weg naar een diploma. Daarnaast kan het ook leiden tot bredere inzetbaarheid. Dit hoofdstuk biedt inzicht in wat EVC kan opleveren. Voor uw organisatie én uw medewerker. Secretaresse Sabine Wunderink (l.), gemeente Almelo, geeft toelichting op haar portfolio aan de assessor (onafhankelijke beoordelaar). 7 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

8 WAT IS EEN ERVARINGSCERTIFICAAT? EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Daarvoor brengt een medewerker tijdens een traject nauwkeurig in kaart wat hij heeft bijgeleerd. Op het werk én daarbuiten. Dit zogenaamde portfolio levert een ervaringscertificaat op: een rapportage waarin is vastgelegd wat iemand nu kan en weet. Een onafhankelijke beoordelaar vergelijkt deze kennis en ervaring met een landelijke standaard - een meetlat - zoals die in het mbo, hbo of een branche wordt gebruikt. WAT LEVERT EVC UW ORGANISATIE OP? Bredere inzetbaarheid Met het ervaringscertificaat toont uw medewerker aan wat hij waard is. Dat kan leiden tot het vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen, waardoor hij bijvoorbeeld eerder de regie neemt over zijn eigen loopbaanontwikkeling. Op basis van het ervaringscertificaat weet u, als werkgever, ook precies op welk niveau hij kan functioneren. Daardoor kunt u uw medewerker bijvoorbeeld laten doorgroeien binnen zijn functie. Bovendien wordt hij flexibeler inzetbaar. Dat betekent dat medewerkers die een ervaringscertificaat hebben behaald gemakkelijker veranderen van functie bij bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie. Ook is de kans groter dat ze gemakkelijker een andere baan vinden. Medewerkers die een ervaringscertificaat hebben behaald veranderen gemakkelijker van functie Diploma Een ervaringscertificaat is echter geen erkend diploma. Het wordt dan ook niet overal op de arbeidsmarkt op dezelfde waarde geschat. EVC is daarom het meest krachtig als daaraan een opleidingstraject wordt gekoppeld en de medewerker een erkend diploma behaalt. Examencommissies van onderwijsinstellingen kunnen het aantal vrijstellingen voor een vervolgopleiding bepalen. Soms wordt op basis van een ervaringscertificaat meteen een diploma afgegeven. Maar meestal leidt het tot een verkorting van de opleiding. Dat kan uw werknemer soms wel twee jaar schelen. Een vrijstelling halen van vijftig tot tachtig procent voor een mbo-opleiding is namelijk geen uitzondering. Dat vooruitzicht verlaagt de drempel voor werknemers om aan een opleiding te beginnen. En dat is belangrijk, want daardoor stijgt het opleidingsniveau in uw organisatie en dat leidt doorgaans tot een hogere waardering en betere prestaties van uw werknemers. Als gevolg daarvan staan medewerkers ook sterker op de arbeidsmarkt. Een verkorte opleiding levert uw organisatie bovendien efficiency winst op. In zowel tijd als geld. EEN ERVARINGSCERTIFICAAT IN DRIE STAPPEN Nadat u het doel van EVC heeft vastgesteld voor uw gemeente en bepaald heeft welke medewerkers daaraan kunnen deelnemen selecteert u een geschikte EVC-aanbieder. Daarna start het EVC-traject. 1. Formuleer een duidelijk doel Voordat u met EVC begint is het belangrijk om een duidelijk doel voor uw gemeente te formuleren. Wat wilt u als gemeente met EVC bereiken? Wilt u de inzetbaarheid van al uw medewerkers vergroten? Of heeft u bijvoorbeeld lager opgeleiden voor ogen, die op een hoger niveau moeten gaan functioneren? Misschien wilt u juist de talenten van medewerkers ontwikkelen of de kans dat ze ander werk vinden vergroten. U kunt ook meerdere doelstellingen 8 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

9 Tijdens een EVC-traject brengt een medewerker nauwkeurig in kaart wat hij na school heeft bijgeleerd. Op het werk én erbuiten. formuleren, zoals bijvoorbeeld de gemeente Zwolle (zie hoofdstuk 3) die met het EVC-traject wilde bereiken dat de juiste man op de juiste plek kwam, talenten efficiënter werden ontwikkeld en de medewerkers van de afdeling Uitvoering werden opgeschoold. En voor bijvoorbeeld de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen waren verzilveren van werkervaring, opscholing en bewustwording van wat iemand waard is de doelstellingen (zie hoofdstuk 5). Nadat u de doelstelling heeft vastgesteld bepaalt u aan welke medewerkers u het EVC-traject wilt aanbieden en wie hen binnen de organisatie gaat begeleiden. Overleg dit met alle betrokkenen: directie en management, leidinggevenden en de P&O afdeling. 2. Kies uw EVC-hofleverancier Zonder ervaring kost het een gemeente vaak veel tijd om een EVC-bureau te vinden dat aansluit bij de vraag en behoefte. Om u daarbij te helpen heeft het A+O fonds Gemeenten een voorselectie gemaakt van zes EVC-bureaus. De selectie werd gemaakt in samenwerking met een klankbordgroep met ABVAKABO FNV, DWI gemeente Amsterdam, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de ROVA uit Zwolle, gemeente Enschede, SCD Drechtsteden, bureau Van Werk Naar Werk gemeente Amsterdam en het bureau Bergshoeff Advies. Met de EVC-bureaus zijn kwaliteitsafspraken gemaakt. 9 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

10 Op vindt u meer informatie over de EVC-Hofleveranciers en hun manier van werken, het werkgebied en de prijzen die ze hanteren. Een deel van de bureaus levert naast EVC ook een Ervaringsprofiel (EVP). 3. EVC-traject Een EVC-traject duurt gemiddeld drie à vier maanden. Het bestaat uit de volgende fasen:.. (!) Oriëntatie: HET ZIJN DE VOLGENDE EVC-HOFLEVERANCIERS: EVC Dienstencentrum Deltion College EVC EVC Centrum Nederland Libereaux QRM EVC Centrum Vigor TIP Neem met minimaal twee EVC-bureaus contact op. Zo krijgt u goed inzicht in de kwaliteiten, verschillen en overeenkomsten van de bureaus. Een intakegesprek met een gemeente is vrijblijvend en gratis. Informeer de medewerkers over het doel van het traject, wat het hen kan opleveren en wat ze moeten doen om een ervaringscertificaat te behalen. EVC is het meest krachtig als het leidt tot een erkend diploma.. Bespreek met medewerkers die geïnteresseerd zijn of hun eigen loopbaandoelen passen binnen die van het EVC-traject. Bij de start van een EVCtraject moeten iemands wensen en talenten enigszins duidelijk zijn. Of EVC het geschikte instrument is, kan ook met een quickscan (zie ) duidelijker worden. Of de EVC-aanbieder kan dit tijdens het intakegesprek bepalen. Uitvoering:... De werknemer heeft een intakegesprek met de EVC-aanbieder, waarin wordt besproken welke ervaring belangrijk is voor de gekozen opleidingsof branche standaard. De werknemer verzamelt alle relevante bewijzen van kennis en ervaring in een (digitaal) portfolio. Het gaat daarbij om alles wat iemand na school aan kennis en vaardigheden heeft opgedaan op het werk én privé. Iemand kan bijvoorbeeld in zijn vrije tijd trainer zijn bij een voetbalclub, de administratie beheren voor een goed doel, of actief zijn in de politiek. Waarderen:. Een onafhankelijke beoordelaar, ook wel assessor genoemd, beoordeelt het portfolio. De assessor toetst bepaalde ervaringen tijdens een gesprek met uw medewerker en verzoekt hem soms ook om bepaalde vaardigheden te laten zien. Erkennen: De assessor stelt de EVC-rapportage op waarin een nauwkeurige beschrijving staat van de verworven competenties. 10 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

11 Projectleider HRD Alain Smit, gemeente Almelo, overhandigt het ervaringscertificaat aan senior medewerker Publiekszaken Tiny Witteman. Ik weet nu wat ik kan en waar ik sta. EEN ERVARINGSCERTIFICAAT: WAT DAN? Het is belangrijk dat de leidinggevende en/ of personeelsadviseur met de medewerker mogelijke ontwikkelstappen op basis van het ervaringscertificaat bespreekt. Zoals het starten van een verkorte opleiding op basis van vrijstellingen, mogelijkheden om door te groeien binnen de huidige functie of eventueel naar andere functies. Een EVC levert meer op als het onderdeel is van het loopbaanen HR-beleid van uw gemeente. KOSTEN EN SUBSIDIES De kosten variëren tussen de duizend en vijftienhonderd euro. Deze kosten kunt u - deels - vergoed krijgen. De Wet vermindering afdracht (Wva) biedt de mogelijkheid van een teruggave van 327 euro (in 2013). Het A+O fonds Gemeenten subsidieert in 2013 duizend euro per medewerker binnen de Loopbaanregeling. Deze regeling is bedoeld voor medewerkers die drie jaar of langer niet hebben gewerkt aan hun (loopbaan)ontwikkeling. Hoeveel medewerkers hiervoor in aanmerking komen hangt af van de grootte van de gemeente. Als uw gemeente projectmatig EVC als ontwikkelinstrument wil 11 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

12 invoeren in uw organisatie, kunt u gebruik maken van de impulsregeling Ontwikkeling & Mobiliteit. Daarmee kunnen de kosten van een op-maat-advies van een onafhankelijke EVC-deskundige (tot uiterlijk 15 december 2013) deels worden vergoed. Zie hiervoor EVC EN EVP Een EVP kan nuttig zijn wanneer het beschrijven van de competenties en kwaliteiten belangrijker is dan het behalen van een erkend diploma. De resultaten worden vastgelegd in een ervaringsprofiel. Met dit document kan uw medewerker laten zien over welke kwaliteiten hij beschikt. Vervolgens kan hij met een loopbaanadviseur en/of leidinggevende verdere ontwikkel- of werkperspectieven in kaart brengen. EVC is een effectief instrument als een medewerker in het vervolg van wat hij heeft gedaan een nieuwe stap wil zetten, zich wil verbreden of verdiepen. Als uw medewerker daarbij een concreet doel voor ogen heeft en wil aantonen over welke kwaliteiten hij beschikt is EVC een juiste keus. EVC is echter geen panacee voor iedere medewerker. Het kan zijn dat uw werknemer meer baat heeft bij een ander traject. Als een medewerker bijvoorbeeld al jarenlang in eenzelfde functie binnen uw gemeente werkt en geen idee heeft wat hij verder wil, kunnen loopbaangesprekken, een loopbaantraining of een ervaringsprofiel (EVP) geschikter zijn. Het doel is dan vooral een loopbaanoriëntatie van uw medewerker. Ervaringsprofiel De procedure van een EVP komt erg overeen met die van een EVC. Er zijn dan ook diverse EVC-aanbieders die beide instrumenten aanbieden (zie: Het verschil met EVC is dat aan het eind van een EVPtraject geen onafhankelijke beoordeling plaatsvindt. Dat betekent dan ook dat het geen vrijstellingen kan opleveren voor een opleiding of kan worden omgezet in een erkend diploma. Als je weet waar je staat, weet je ook beter waar je naar toe wilt PORTFOLIO: VAN FOTO NAAR FILM EVP en EVC leveren een helder beeld op - een exacte foto - van iemands competenties op dat moment. Maar zoals het leven doorgaat, zou ook de foto niet moeten stilstaan maar bewegen. Als een film van de ontwikkeling die mensen doormaken. Een interessante ontwikkeling is wat dat betreft het eportfolio. Het idee daarbij is dat uw medewerker zelf verantwoordelijk is om dat voortdurend aan te vullen met belangrijke kennis en ervaring. Zijn huidige maar ook toekomstige werkgever(s) kan hij dus laten zien wat hij in huis heeft. Bij het invoeren van een eportfolio is het belangrijk dat de informatie overdraagbaar is zodat uw medewerker deze kan meenemen en dus kan aantonen - naar een nieuwe MEER WETEN? Voor informatie over EVC, zie: en over eportfolio: 12 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

13 Milieuinspecteur John van Kesteren, gemeente Haarlemmermeer, volgt een EVC-traject zodat hij zich bij de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst beter kan positioneren. 13 PRAKTIJKVOORBEELDEN EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING VAN EVC EN EVP

14 Vakmanschap van afdeling Uitvoering erkend Medewerkers zijn ambassadeurs EVC

15 3. EVC in gemeente Zwolle De juiste man op de juiste plaats. Dat doel had Jan van der Weerd voor ogen toen hij besloot om op vernieuwende wijze te investeren in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Hij begon reeds in 2002 te pionieren met EVC. Tijdens het traject bleek dat de meesten zichzelf veel te laag hadden ingeschat. Toen Jan van der Weerd op 1 januari 2002 aantrad als hoofd van de afdeling Uitvoering trof hij een relatief oude ploeg vakmensen aan. Er was in het verleden echter nauwelijks in hen geïnvesteerd, wat onder meer bleek uit hun negatieve zelfbeeld en werkhouding, blikt Van der Weerd terug. De gemeente Zwolle zat bovendien middenin een reorganisatie. Deze had alleen kans van slagen als de kennis en vooral ook vaardigheden van de medewerkers werden bijgespijkerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe functie- en competentieprofielen die waren opgesteld. Om het tij te keren schakelde Van der Weerd het agrarisch opleidingscentrum De Groene Welle in. Samen met hen werd een systematiek ontwikkeld, waarbij via 360 graden feedback in een nulmeting de kennis, vaardigheden en attitude van de medewerkers werden vastgesteld. Allereerst werd dit toegepast op de circa twintig voormannen, omdat zij over onvoldoende capaciteiten beschikten om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Deelname was verplicht, vertelt Van der Weerd. Dat riep aanvankelijk de nodige weerstand op. Ook omdat ze zich op basis hiervan wellicht moesten bijscholen in hun eigen tijd. Ik heb zowel OR als medewerkers echter laten inzien dat het ook geen alternatief was om hen de vrije keuze te laten. Wie dan zou besluiten om niet deel te nemen zou namelijk problemen krijgen tijdens de beoordelingscyclus en er zelf alsnog voor moeten zorgen de ontbrekende kennis te verkrijgen. Terwijl we als werkgever nu het traject faciliteerden en betaalden en ze dus er alleen zelf wat eigen tijd in moesten stoppen. Tijdens een bezoek van de assessor heeft Gerrit Boezewinkel, gemeente Hof van Twente, laten zien dat hij het besturen van een hijskraan beheerst en aan de veiligheidsvoorschriften in de houtwerkplaats voldoet. POSITIEVERE WERKHOUDING De voormannen waren geenszins gewend om elkaar feedback te geven, aldus Van der Weerd. Desalniettemin had dat verrassende resultaten tot gevolg. Zo kwam een voorman er achter dat zijn collega s hem helemaal niet zo klantvriendelijk vonden als hij zelf dacht. Hij was verbouwereerd dat hem dat voor 15 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

16 het eerst in dertig jaar werd verteld. Door hem voor te houden dat hij met dit nieuwe inzicht de rest van zijn leven voordeel kon doen kwamen er vervolgens positieve gesprekken los. Na aanvankelijke aarzelingen zag je dat de medewerkers zich kwetsbaar gingen op stellen. De voormannen gingen met elkaar in gesprek, waardoor het onderlinge vertrouwen groeide. Het gevolg was dat ze ook tijdens de ontwikkelingsgesprekken met hun leidinggevenden open spraken over hun ambities en punten waarin ze zich nog zouden moeten ontwikkelen. Ook besloten sommigen uit zichzelf een stapje terug te doen. Na een half jaar constateerde Van der Weerd tijdens een afdelingsoverleg dat de voormannen een veel positievere werkhouding hadden gekregen. Tegelijkertijd bleek echter dat de rest van de medewerkers alleen maar negatiever waren geworden. Bij nader inzien was dat ook logisch want in hen had ik niet geïnvesteerd, terwijl je iedereen even hard nodig hebt. NEVENEFFECT Om ook diploma s aan het traject te kunnen koppelen besloot Van der Weerd een EVC-traject te starten onder begeleiding van de Groene Welle. Dat was ook het moment dat ik besloot om de andere medewerkers erbij te betrekken. Ook hun kennis, vaardigheden en attitudes werden via 360 graden feedback vastgesteld. Daarnaast vulde de hele afdeling een portfolio in met de levens-, opleidingsen werkervaring. Een assessor van de EVC-aanbieder heeft op basis daarvan aanvullende gesprekken met hen gevoerd en op basis van de nulmeting, persoonlijk ontwikkelingsplannen en de porfolio s punten toegekend. Daaruit bleek welke ontbrekende kennis nog moest worden aangevuld om aan de gestelde functieprofielen te voldoen. Daar kwam een aantal verplichte cursussen uit. Zo moesten alle medewerkers de gecertificeerde cursus voor veilig werken (VCA) volgen. Een aantal had bovendien een of meerdere cursussen op het gebied van communicatie, klantgerichtheid, of gastheerschap nodig. Ook deed een aantal een cursus Word en Excell. De lessen vonden een keer per week tussen 16 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

17 13 en 20 uur plaats. De klassen waren heel wisselend qua samenstelling, waardoor mensen elkaar veel beter leerden kennen. Dat was een heel prettig neveneffect omdat er daardoor in het dagelijks werk ook veel meer werd uitgewisseld en beter werd samengewerkt. ontwikkelinstrument ingezet (zie pagina 18). Van der Weerd: Mijn medewerkers hebben daar en in andere gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam en Breda enthousiaste presentaties gegeven. Ze zijn de ambassadeurs voor EVC. MBO-DIPLOMA S Van de negentig medewerkers behaalden in een jaar tijd zeventig een diploma groenvoorziening woonomgeving op mbo-niveau 2, 3 of 3+. Van der Weerd: De meesten kregen het diploma nagenoeg vanzelf, omdat het EVC-traject had uitgewezen dat ze over voldoende vakkennis beschikten. Dat was zeer stimulerend, temeer omdat tijdens het traject was gebleken dat de meesten zichzelf veel te laag hadden ingeschat. Een aantal heeft het diploma ook behaald door nog aanvullende vakken te volgen. Dat was echter niet verplicht. Twintig medewerkers hebben daar van afgezien en ontvingen een ervaringscertifciaat waarin beschreven staat wat hun werkervaring waard is. De meesten kregen het diploma nagenoeg vanzelf ZIEKTEVERZUIM GEDAALD Dankzij het gevolgde traject is de afdeling Uitvoering sindsdien bemand met zelfbewuste en gemotiveerde medewerkers, aldus het hoofd. Ze hebben meer passie voor hun werk en voelen zich verantwoordelijk. Er wordt dan ook geen nee meer verkocht en de kwaliteit van de dienstverlening is bovendien sterk verbeterd, evenals de communicatie naar de burgers. Verder is het ziekteverzuim gedaald. Om deze resultaten te waarborgen hebben we sindsdien al twee keer een EVC-traject aan nieuwe medewerkers aangeboden. Het succes van het project bleef niet ongemerkt en leverde de afdeling in 2005 de Nationale EVC prijs op. Het had bovendien een uitstraling naar andere gemeenten. De naastgelegen gemeente Dalfsen heeft bijvoorbeeld ook voor de Buitendienst het (!) TIPS VOOR EEN SUCCESVOL EVC-TRAJECT > Zet het instrument EVC niet zomaar in. Werk vanuit een visie: welke mensen heeft u nodig en wie zijn er nu in huis? Hoe kunt u dat verschil effectief overbruggen? Het portfolio zoals dat bij EVC ingezet wordt kan u daarbij helpen. Maar het is niet altijd noodzakelijk, want ook met 360 graden feedback komt u al een eind. > Betrek de hele afdeling bij een ontwikkelingstraject, of leg anders vooraf heel goed uit waarom het nodig is dat de een wel daaraan deelneemt en de ander niet. > Wees kritisch met welke EVC-aanbieder u in zee gaat en zorg dat u daarbij altijd zelf de regie in handen houdt. Maak van te voren duidelijke afspraken over wat u van hen MEER WETEN? Neem dan contact op met Jan van der Weerd. T E 17 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

18 EVC zet Buitendienst weer op de kaart De dienstverlening is sterk verbeterd 4. EVC in gemeente Dalfsen

19 Bert Snellink van de afdeling Openbare Werken, gemeente Hof van Twente, heeft al zijn opgedane ervaringen in een EVC-procedure aangetoond. Wijkuitvoerder Dik van Pijkeren besefte in 2009 dat de helft van veertig buitendienstmedewerkers bij de gemeente Dalfsen ongeschoold was. Daarop startte hij met ROC de Groene Welle een EVC-traject. De wijkteams zijn nu het visitekaartje van de gemeente. 19 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

20 In 2009 kreeg Dik van Pijkeren van P&O de opdracht om jaargesprekken te voeren met zijn buitendienstmedewerkers. Dat leek hem lastig: hoe beoordeel je medewerkers? Bovendien besefte hij dat de helft van zijn medewerkers ongeschoold was. Destijds las hij in een vakblad dat de gemeente Zwolle veel met EVC deed. Ik ben daar toen op bezoek gegaan en heb vervolgens contact opgenomen met het agrarisch opleidingscentrum de Groene Welle. Op basis van die gesprekken nam ik contact op met P&O en overtuigde hen dat een EVC-traject een nuttig handvat kan bieden om te kijken wat een medewerker wel in huis heeft en wat hij eventueel aan kennis en vaardigheden mist. Daarbij was het vooral ook mijn doel om hen het besef bij te brengen wat ze waard waren en de Buitendienst weer sterker te positioneren. Zowel binnen de gemeente als bij de burgers. De medewerkers gingen het traject als een kans beschouwen KANS Om mensen te enthousiasmeren voor het traject is het heel belangrijk om mensen van onderaf mee te krijgen, aldus Van Pijkeren. Heel bewust heb ik samen met mijn chef de voorlichting verzorgd. Wij hebben namelijk jarenlang in de praktijk gewerkt en staan dus veel dichterbij de mensen dan het management of de directie. Al is van cruciaal belang dat ook zij een dergelijk traject omarmen. Het EVCtraject is bovendien een groot succes geworden door aan deelname het vooruitzicht van een diploma en een hogere salarisschaal van 4 naar 5 te koppelen. De medewerkers gingen het daardoor als een kans in plaats van verplichting beschouwen. Deelname aan het EVC-traject was niet verplicht. We hebben wel gezegd dat we naar de reden zouden vragen als iemand niet mee zou doen, stelt Van Pijkeren. Als het onwil was dan zouden we dat namelijk niet accepteren. Uiteindelijk is slechts één persoon er niet aan begonnen omdat hij tegen het traject opzag en daardoor vaker ziek thuis zat. Dat hebben we geaccepteerd, want een medewerker moet natuurlijk niet de dupe worden van de ambities van de werkgever. Hij zit nu wel een schaal lager dan de rest. ANGEL Met behulp van 360 graden feedback beoordeelden alle medewerkers elkaars kennis, vaardigheden en attitudes. Aanvankelijk bestond hier veel weerstand tegen, want iedereen moest zich kwetsbaar opstellen, aldus de wijkuitvoerder. Niemand was namelijk gewend om elkaar feedback te geven. Ik heb de angel eruit gehaald door te zeggen dat iedereen de vragen over zijn collega eerlijk moest invullen, maar dat er daarna niet meer op teruggekomen werd. Dus niemand zou commentaar geven op de collega die hem beoordeeld had en als je ergens mee zat kon je bij je leidinggevende terecht. Daarnaast was het een geruststellend idee dat een onafhankelijk persoon - de begeleider van de EVC-aanbieder - de feedback bekeek. Van vriendjespolitiek kon dus geen sprake zijn. Vervolgens maakten de buitendienstmedewerkers een portfolio met bewijzen van opgedane ervaring. Daarbij kregen ze intensieve begeleiding van de docenten, want voor mensen die gewend zijn buiten te werken was dit wel pittig. Je spit je hele leven door, vertelt een van de medewerkers Gerrit Morrenhof. Vroeger was ik melkveehouder. Een ander vak, waarvan ik veel heb geleerd. Als je al je ervaringen bundelt, dan is dat een heel boekwerk. Daar krijg je zelfvertrouwen van. Bovendien besef je dan hoe belangrijk het is om bij te blijven. SCHOLING De begeleider van de Groende Welle beoordeelde de portfolio s en bekeek wat iemand nog aan bijscholing moest doen. Morrenhof is een van de zes medewerkers die het ervaringscertificaat meteen kon verzilveren in een mbo-diploma op niveau 3. De andere deelnemers 20 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

21 moesten nog een aantal modules volgen aan de Groene Welle om hun diploma (hovenier, trekkerchauffeur of medewerker loonbedrijf) te behalen. Van Pijkeren: Dat bestond uit zowel theorie als het uitvoeren van praktijkopdrachten, zoals een kikkerpoel inrichten of zelf een kraan bestellen. De scholing gebeurde hoofdzakelijk onder werktijd. Daar is door het afdelingshoofd wel eens over geklaagd, maar nu is ook hij blij met het resultaat. Dankzij het EVC-traject ontstond bij een aantal medewerkers bovendien doorgroei ambities. Zo solliciteerden zeven medewerkers naar de functie van wijkuitvoerder, van wie drie geschikt werden bevonden en een werd aangenomen. De meerderheid bleef echter werken in zijn huidige baan. Ze zijn er trots op dat ze bij de buitendienst werken, zeker nu ze zich als vakman erkend voelen, vertelt Van Pijkeren. De dienstverlening van de afdeling is sterk verbeterd. Daardoor hoeft Dalfsen minder in te huren dan andere gemeenten, want wij kunnen dingen als boomverzorging en gladheidsbestrijding beter en goedkoper zelf. Een positief bijeffect van het EVC-traject is bovendien dat er nu ook beter wordt samengewerkt. Als er een boom over de weg ligt, dan halen onze medewerkers die meteen weg. (!) TIPS VOOR EEN SUCCESVOL EVC-TRAJECT > Communiceer voorafgaand en tijdens het traject goed met uw medewerkers. Dat is het halve werk: maak duidelijk waarom u er als leidinggevende enthousiast over bent. > Overtuig de medewerkers van de kansen die een EVC-traject hen biedt. > Probeer mensen van onderaf te enthousiasmeren voor het traject. In Dalfsen nam de leidinggevende zelf het initiatief en stapte zelf op P&O af. Als een directie, MT en/of P&O een traject aanbieden kan het gevoel ontstaan dat het instrument van bovenaf wordt opgelegd. > Koppel aan deelname het vooruitzicht van een diploma en een hogere salarisschaal. Het bundelen van ervaringen in een portfolio leverde een heel boekwerk op. Daar krijg je zelfvertrouwen van GOUDEN CERTIFICAAT Als klap op de vuurpijl behaalden de medewerkers in 2010 als derde gemeente in Nederland een gouden certificaat voor het duurzaam beheer van de openbare ruimte. Van Pijkeren: De wethouder kwam toen op vrijdagavond langs en trakteerde iedereen op een gehaktbal. Hij onderstreepte dat de wijkteams het visitekaartje van de gemeente MEER WETEN? Neem dan contact op met wijkuitvoerder Dik van Pijkeren. T E of met de afdeling Personeelszaken T E 21 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

22 Dienst Werk en Inkomen gaat voor mobiliteit Geen EVC zonder scholing

23 5. EVC in gemeente Amsterdam De Dienst Werk en Inkomen zette zeven jaar lang EVC als belangrijk mobiliteitsinstrument in. De medewerkers konden daardoor aan de hogere functie-eisen voldoen die voortkwamen uit een reorganisatie. Bovendien stroomde een groot aantal door naar hogere posities. Een groot aantal medewerkers bij de Sociale Dienst had in 2005 geen diploma op zak, vertelt P&O adviseur Richard Mertens. In het kader van de reorganisatie naar de Dienst Werk en Inkomen werden de functieeisen echter verhoogd naar minimaal mbo-niveau. Van de 1500 à 1600 medewerkers bleken zo n 200 medewerkers geen mbo-diploma te hebben terwijl ze wel over een schat aan werkervaring beschikten. De vraag rees hoe deze groep alsnog aan het vereiste diploma kon komen. Het ging dikwijls om veertigers die niet zomaar bereid waren om drie jaar naar school te gaan. Mamadou Barry van de gemeente Almelo hoopt dat hij dankzij het behaalde ervaringscertificaat een verkorte ICT-opleiding kan volgen. MOTIVATIE Het antwoord kwam van Ecabo. Het kenniscentrum nam in deze periode contact op met DWI, die de EVCaanbieder uitnodigde om een voorlichtingsbijeenkomst te geven. Daar kwamen 135 medewerkers op af. Ook gingen Richard Mertens en zijn collega opleidingsadviseur Alina de Groot alle werkpleinen af om bekendheid te geven aan het loopbaaninstrument. De grote belangstelling was volgens Mertens te verklaren uit de onzekerheid die de reorganisatie met zich meebracht. Velen beseften namelijk dat het gros van de functies begon op mbo-4 niveau. Het vooruitzicht dat ze de opleiding konden bekorten - afhankelijk van het aantal vrijstellingen - haalden velen over de streep om deel te nemen aan het EVC-traject. Om hun motivatie te peilen heeft de afdeling P&O vervolgens met alle belangstellenden een apart gesprek gevoerd. Als het daaraan ontbreekt is óók een verkorte opleiding namelijk een kansloze missie. 23 EVC ZET AMBTENAAR IN BEWEGING

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma EVC stimuleert de inzetbaarheid van uw medewerkers Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten bezuinigen, gaan meer samenwerken en krijgen

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Zoë van Ginneken Jo Lucassen Mulier Instituut, Utrecht Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond Hoofdstuk 2: Bevindingen Hoofdstuk 3: Resultaten Introductie

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Het werk verandert door bezuinigingen,

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst

Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Op een eenvoudige manier aantonen wat je al beheerst Zorgorganisatie ASVZ neemt als werkgever deel aan de ECVETpilots. Dick-Jan de Rover van de afdeling opleiden en leren van ASVZ vertelt vanuit werkgeversperspectief

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

De gevarieerde aanpak van Amstelveen

De gevarieerde aanpak van Amstelveen VIJFTIGPLUSSERS GEZOND EN GEMOTIVEERD LATEN WERKEN De gevarieerde aanpak van Amstelveen Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Hoe zorg je er als gemeente voor dat vijftigplussers gezond en

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. Quickscan Prepress (DTP)

EVC Erkennen van Verworven Competenties. Quickscan Prepress (DTP) EVC Erkennen van Verworven Competenties Quickscan (DTP) > EVC iets voor u? > Beoordeel het zelf met deze Quickscan! Inleiding EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Met kennis en ervaring

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De Loopbaanuniversiteit

De Loopbaanuniversiteit De Loopbaanuniversiteit Business Development Group September 2010 Business Development Group De Loopbaanrotonde Wilfried Vander Meeren Antoinette Deusings Vitaliteit voor organisatie en individu Producten

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie