Een half miljoen onder de streep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een half miljoen onder de streep"

Transcriptie

1 Topbeloningen 2010 in mbo, hbo en wo Een half miljoen onder de streep Vorig jaar was een tussenjaar voor topsalarissen. Het was wachten op het wettelijke inkomensplafond, dat rond deze tijd in de Tweede Kamer wordt behandeld. Een aantal opvallende beloningen op een rij, op basis van meer dan honderd jaarverslagen uit mbo, hbo en wo. Zoals een vertrekvergoeding van anderhalf tot twee ton voor bestuurders die hooguit drie jaar in dienst waren. En de verlossende afrekening bij het Friesland College Tekst Arno Kersten Beeld Wim Stevenhagen Van de middenmoot naar de top in twee jaar tijd. Het bruto salaris van bestuursvoorzitter Ronald Wilcke van Roc Flevoland groeide van 140 duizend euro in 2008 naar 152 duizend in 2009 naar bijna 168 duizend in 2010, opgeteld bijna 20 procent. Zijn totale bezoldiging kwam in 2010 uit rond de twee ton. De beloning van collegabestuurder Gerrit Vreugdenhil maakte een vergelijkbare opmars. Geke Faber, burgemeester van Zaanstad en sinds 1 januari 2010 voorzitter van de raad van toezicht, heeft een verklaring: De bestuurlijke krachtenbundeling. Roc Flevoland werkt namelijk heel erg nauw samen met het Roc van Amsterdam. De bestuurders dragen meer verantwoordelijkheid. Daarom is met ingang van 2009 de beloning opnieuw vastgesteld, lees: verhoogd. Ze zijn bestuurder van hun eigen roc, maar ze zijn alle vier ook verantwoordelijk voor het geheel. De heer Vreugdenhil is bijvoorbeeld dé financiële man voor beide instellingen, aldus Faber. Roc Flevoland is met een omzet van 54 miljoen euro en ruim tienduizend deelnemers veel kleiner dan het Roc van Amsterdam met 247 miljoen aan inkomsten en dik 38 duizend studenten. Dankzij die samenwerking zitten alle vier de bestuurders nu in de top tien van best betaalde roc-bazen. Bestuursvoorzitter Edo de Jaeger van het Roc van Amsterdam staat aan de absolute top in het mbo. In 2010 bedroeg zijn bruto salaris ruim 193 duizend euro, zijn totale beloning Zes- tot zevenduizend euro meer dan in En meer dan de norm die het kabinet nu al hanteert, vooruitlopend op de Wet normering topinkomens (Wnt). Dat geeft het instellingsjaarverslag ook toe. Achteraf heb ik er misschien een beetje spijt dat het erin staat, lacht Faber, ook toezichthouder van het Amsterdamse roc. Volgens haar past het salaris wel binnen de mbo-beloningscode uit Maar het klopt inderdaad dat de voorzitter boven de norm van het wetsvoorstel zit. Regime Het ministerie van Onderwijs ziet voor 2010 die algemene Wnt-norm van als Balkenendenorm. En nog niet de lagere maxima voor onderwijssectoren die het kabinet afgelopen juni voorstelde: 217 duizend euro voor het wetenschappelijk onderwijs, 194 duizend voor het mbo en hbo. Dat betekent dat onderwijsbestuurders over 2010 nog in een verhoudingsgewijs gunstig regime vallen. (De conceptwet wordt zeer binnenkort in de Tweede Kamer behandeld, misschien zelfs vóór verschijnen van dit Onderwijsblad.) 34 Onderwijsblad15 1 oktober 2011

2 Bovenkop Duidelijker is het er in de tussentijd niet op geworden. De enige norm die in 2010 wettelijk was vastgelegd, was de Wet op de openbaarmaking van publiek gefinancierde topinkomens (Wopt). De Wopt staat voor het gemiddelde ministerssalaris, maar geldt wat het kabinet betreft niet als Balkenendenorm. Boven het grensbedrag van in 2010 moeten organisaties in de semipublieke sector verplicht melding maken van overschrijding. De Wopt gebruikt een andere berekening dan de Wnt en telt bijvoorbeeld ook het werknemersdeel van de pensioenafdracht mee. Het belangrijkste verschil: de Wnt hanteert het met 30 procent verhoogde ministerssalaris als basis, de Wopt niet. Onderwijsinstellingen zetten nu op allerlei manieren de bestuursbeloning in de jaarrekeningen. Veel roc s vermelden simpelweg alleen de totale werkgeverslasten, hogescholen volgen veelal de Wnt-definitie, terwijl universiteiten zich vaak beperken tot de verplichte Wopt-vermelding. Sommige instellingen publiceren wel drie verschillende staatjes, andere verstoppen alle beloningsonderdelen onder één totaalkopje. Ook om die reden is het hoog tijd voor één norm, die het beter mogelijk maakt de bestuursbeloning op een roc en universiteit naast elkaar te leggen. Pensioenderving Maar lijstjes zeggen ook niet alles. Het salarisoverzicht dat de Hbo-raad begin dit jaar zelf publiceerde, hanteert de berekening van het wetsvoorstel normering topinkomens (Wnt). Ontslagvergoedingen zijn erbuiten gelaten, want die wil het kabinet apart begrenzen op maximaal Zo staat Cor de Ruiter, drie jaar bestuurder van de Hanzehogeschool in Groningen, voor 133 duizend euro in de lijst, terwijl hij vorig jaar ook een gouden handdruk kreeg van Voormalig voorzitter Simone de Wit van Hogeschool Domstad staat voor 86 duizend euro genoteerd, maar dat is exclusief aan vertrekverplichtingen. Ironisch trouwens: De Wit vertrok nadat Hogeschool Domstad vorig jaar opging in de Hogeschool Utrecht (HU); als interimmer is ze daarna door de HU weer ingehuurd voor tijdelijke diensten. En zo vermeldt het overzicht van de Hboraad 121 duizend euro voor oud-voorzitter Maarten Denters van Hogeschool Ipabo in Amsterdam. Terwijl hij ook een compensatie voor opgelopen pensioenderving ontving. Hoewel er al een wervingstraject liep voor een opvolger, legde Denters in november 2009 vervroegd zijn voorzitterschap neer. Dat gebeurde nadat Ipabo de accreditatie was geweigerd en de hogeschool kopje-onder dreigde te gaan. Voormalig Fontysbestuurder Jan Houben werd ingehuurd om als interim-voorzitter Ipabo uit de brand te helpen. Tot zijn vertrek per 1 augustus 2010 hield Denters zich officieel bezig met externe projecten. De totale beloning bedroeg vorig jaar rond de 2,3 ton. Voorzitter Jannie van den Hul-Omta laat per weten dat Denters een pensioencompensatie kreeg van , op basis van afvloeiingsmogelijken voor medewerkers van de hogeschool. Hij heeft uit rechtvaardigheidsoverweging dezelfde rechten toegekend gekregen als de andere medewerkers. Dit is nu een prachtig voorbeeld van selectief shoppen, vindt AOb-rayonbestuurder Roelf van der Ploeg. Als de cao minder betaalt, dan geldt er vanwege het zogenoemde afbreukrisico een eigen beloningscode voor bestuurders. Maar ligt er op basis van de cao een interessante regeling, dan heeft een bestuurder opeens weer dezelfde rechten als andere medewerkers. n 1 oktober 2011 Onderwijsblad15 35

3 Top 11 Wopt-beloning bestuurders 2010 Organisatie Naam wopt 2010 verschil tov 2009 belastbaar loon vertrekuitkering Wageningen UR A.A. Dijkhuizen* Hanzehogeschool C. de Ruiter** Roc Rijn IJssel J. Ramaker*** Vrije Universiteit R.M. Smit Universiteit Maastricht J.M.M. Ritzen Wageningen UR M.J. Kropff* Deltion College A.J.H. Sprenkels**** Wageningen UR IJ.J.H. Breukink* Universiteit Utrecht Y.C.M.T. van Rooy Vrije Universiteit L. Bouter Fontys Hogescholen M.J.G. Wintels * De bezoldiging bij Wageningen University & Research Centre wordt verdeeld over Wageningen Universiteit (46,5%), Stichting Van Hall Larenstein (7%) en Stichting DLO (46,5%). ** Cvb-lid van tot *** Cvb-lid tot ; in dienst tot **** Cvb-voorzitter van tot Bron: Jaarverslagen en jaarrekeningen 2010 Friesland College Wopt-beloning Klaas Koops 2010 functie: projectleider strategische beleidsvorming in dienst t/m belastbaar loon pensioenafdracht aanvullende verzekering belastbaar loon: ontslagvergoeding aanvullende kapitaalverzekering aanvullende kapitaalverzekering totaal Bron: jaarrekening 2010 Friesland College Ook in het mbo zijn er vertrekvergoedingen te melden. Bestuursvoorzitter Twan Sprenkels liet na ruim tweeënhalf jaar het Deltion College in Zwolle weer achter zich. Dagblad De Stentor meldde dat de voorzitter intern bekritiseerd werd door het managementteam, maar in een interview zei Sprenkels dat zijn klus er gewoon op zat. Volgens de jaarrekening vertrok hij met aan verplichtingen in verband met beëindiging van het dienstverband. Zo n zestig kilometer zuidelijker kwam Roc Rijn IJssel in Arnhem in het nieuws vanwege ten onrechte verkregen Europese subsidie. De eerste helft van 2010 vertrokken beide bestuursleden. Met de subsidiekwestie zou het niets te maken hebben, het roc verklaarde dat het tijd was om andere accenten te leggen en de interne bedrijfsvoering versneld te verbeteren. Bestuursvoorzitter Dorothé Lamers legde op 13 april 2010 haar functie neer. Maar volgens de jaarrekening bleef ze het hele jaar in dienst en verdiende ze een volwaardig jaarsalaris: ruim 164 duizend euro. Collega-bestuurder Jitze Ramaker trad op 7 januari 2010 terug en bleef volgens het beloningsoverzicht tot 1 juni in dienst. Naast 65 duizend euro aan reguliere bezoldiging kreeg hij een ontslagvergoeding van mee. Het collegelid begon voor zichzelf als Jitze Ramaker Management & Advies en schreef begin mei vorig jaar bij de Kamer van Koophandel zijn bv in. In de tussentijd was er ook een interimbestuurder die voor een uurtarief van 187,50 exclusief btw werd ingehuurd via het bureau De Roo Management & Advies. Tussen januari en oktober 2010 factureerde het bureau 1168 uur (gelijk aan 146 dagen van 8 uur). Rijn IJssel betaalde Op vragen van het Onderwijsblad reageerde het roc na een week met een schriftelijke verklaring van drie korte alinea s. De ontslagregelingen van het voormalige college van bestuur zijn gebaseerd op de bestaande arbeidsovereenkomsten en een gevalideerde inschatting van de mogelijke uitkomst in gerechtelijke procedures, en hebben een beschreven uitwerking gekregen waar tijd, geld en inzet deel van uitmaken. Bij herhaalde vragen verwees het roc terug naar zijn verklaring. 36 Onderwijsblad15 1 oktober 2011

4 Afgewikkeld De opvallendste, en hoogste, afrekening in 2010 vond plaats in Leeuwarden (zie tabel Friesland College). Op het Friesland College moest de kwestie rond voormalig voorzitter Klaas Koops worden opgelost. Het verhaal is bekend: Koops zou na zijn aftreden in september 2007 nog vijf jaar op de loonlijst blijven als projectleider strategische beleidsvorming. Nadat die afspraken in het voorjaar van 2009 de voorpagina s haalden, concludeerde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt op grond van inspectieonderzoek dat er sprake was van een ondoelmatige vertrekregeling. Ze dreigde het roc bijna zeven ton te korten op de rijksbijdrage, in haar ogen het bedrag dat de afspraken duurder waren dan een kantonrechtersuitspraak. September vorig jaar kwam er witte rook uit Friesland. Een persbericht van de raad van toezicht meldde dat de kwestie was afgewikkeld. Het roc zou nog wel ruim twee ton worden gekort, maar daar nam de raad van toezicht genoegen mee. Koops dienstverband is voortijdig beëindigd, per 1 september vorig jaar. Pas een jaar later, in de jaarrekening 2010, wordt zichtbaar welke prijs het Friesland College precies betaalt. Onder de streep staat een bedrag van , grotendeels afgekochte verplichtingen voor de periode tot Het bedrag omvat onder meer 90 duizend euro aan salaris, een vergelijkbaar bedrag aan ontslagvergoeding en aan aanvullende kapitaalverzekeringen. Gevraagd naar een toelichting verwijzen het college van bestuur en de raad van toezicht via secretaris Jan Douma naar het persbericht van vorig jaar. In de vaststellingsovereenkomst met de heer Koops is vastgelegd dat partijen over de inhoud niet naar buiten zullen treden, mailt hij. De afgelopen jaren moest het Friesland College steeds melding maken van Koops beloning vanwege de hoogte ervan. Wie die Wopt-bedragen over 2008 en 2009 optelt bij de afwikkeling in 2010, komt uit op een totaal van Maar die rekensom klopt niet, volgens Douma. Dan tel je appels en peren bij elkaar op. In de voorgaande jaren was er sprake van een dienstverband, waarvoor de heer Koops een arbeidsinspanning heeft verricht, aldus de bestuurssecretaris in een telefonische toelichting. Koops zelf is boos. Op het Onderwijsblad, dat de kwestie weer oprakelt, en de media in het algemeen, maar klaarblijkelijk vooral op Van Bijsterveldt. Die heeft zijn demotiecontract ten onrechte aangemerkt als een ondoelmatige vertrekregeling en de suggestie gewekt dat hij zijn zakken zat te vullen. Ik weet niet hoe zij erbij komt. Mij is nooit iets gevraagd. Maar ik heb gewoon gewerkt voor mijn geld, ik heb de uren gemaakt. Inhoudelijk wil hij niet op de afwikkeling ingaan, maar hij zegt wel: Ik heb gekregen waar ik recht op had. Voor het Friesland College is de kous af. Of toch niet helemaal. Er is nog de sanctie van Van Bijsterveldt. Die zal het roc in 2011 en 2012 per jaar ,50 kosten aan rijksbijdrage. Dat is aan onderwijsgeld. Zie voor veel meer bezoldigingen. 1 oktober 2011 Onderwijsblad15 37

5 Aalt Dijkhuizen wil niet in ons lijstje staan Aalt Dijkhuizen, collegevoorzitter van Wageningen, staat alweer bovenaan in ons lijstje van best betaalde onderwijsbestuurders. Met een bezoldiging van euro zit hij zo n anderhalf keer boven de Balkenendenorm. Alleen vindt Dijkhuizen dat hij niet in ons lijstje van onderwijsinstellingen thuishoort. Wij wel. Dijkhuizen liet vorig jaar het Onderwijsblad nadrukkelijk weten dat hij niet past in een lijstje van onderwijsbestuurders. Eerst belde zijn voorlichter, daarna mailde de secretaris van het college van bestuur en vervolgens kwam daar een mail overheen van een heel dure advocaat. Kort voor deze zomer, nog voordat het jaarverslag 2010 was verschenen, werden we er per mail nog eens op gewezen dat Wageningen ons bij een nieuwe incorrecte interpretatie van de feiten aansprakelijk zou stellen. Wat zijn volgens Dijkhuizen de feiten? Zijn werkgever Wageningen is veel meer dan een onderwijsinstelling. Wageningen University & Researchcentre (WUR) is de moedermaatschappij van een kleine universiteit, een minihogeschool en de omvangrijke Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Die laatste is volgens de WUR zeer actief op het gebied van contractresearch, een woord dat ruikt naar knokken op de vrije markt. Het salaris van Dijkhuizen wordt opgebracht door de drie bedrijfsonderdelen. Van de universiteit komt 46,5 procent, nog eens 46,5 procent wordt betaald door DLO en de hogeschool wordt voor 7 procent aangeslagen. Tot zo ver de feiten, daarna beginnen de meningen, van Wageningen èn het Onderwijsblad. De suggestie is dat het onderwijsdeel van het concern voor een schijntje een topbestuurder in dienst heeft. Zo presenteert de WUR het ook in het jaarverslag. Het roept de vraag op of die verdeelsleutel ook geldt voor de portier van het bestuursgebouw in Wageningen, en of die portier door zijn efficiente inzet voor het totale concern ook anderhalf maal meer toucheert dan zijn collega bij andere universiteiten. Maar dat is een zijpad. Want de collegevoorzitter van Wageningen is weliswaar verantwoordelijk voor meerdere bedrijfsonderdelen, maar die situatie geldt net zo hard voor andere onderwijsinstellingen met onderzoeks- of nevenactiviteiten. Oké, de onderzoekspoot is met een omzet van 358 miljoen euro relatief groot ten opzichte van de 343 miljoen die het onderwijsdeel ontvangt. Maar komt dat doordat de universiteit en hogeschool klein zijn, of de onderzoekspoot groot is? Nog een vraag die opduikt: juridisch zijn de bedrijfsonderdelen keurig van elkaar gescheiden, maar volgens het organigram op de website werken de universiteit en onderdelen van DLO op wetenschappelijk terrein samen in vijf kennisgebieden. Onderwijs en onderzoek gaan hand in hand, zoals gebruikelijk in instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Rechtvaardigt dan de marktgeoriënteerde aanpak van de onderzoekspoot een hoog salaris? Duiken we wat dieper in de jaarrekening, dan blijkt dat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek maar een klein deel van de inkomsten op de vrije markt verwerft. Om te beginnen komt 155 miljoen rechtstreeks van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en hangt DLO dus stevig aan de subsidiespeen. Het overgrote deel van de contractresearch wordt bovendien betaald uit publieke middelen, zoals ministeries, Europa, gemeenten en bedrijfschappen. Pakweg een derde komt echt uit de vrije markt. Laten we dan voor het beoordelen van de beloningen van de topbestuurders nog eens wat vergelijkingsmateriaal in de publieke sector bekijken op basis van de omzet. Wageningen had in 2010 een totaalomzet van 701 miljoen euro. Niet gek. De Universiteit Utrecht meer onderwijs, minder contractresearch zette 750 miljoen om. Daar krijgt bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij euro voor. Onderzoeksinstituut TNO wel research, geen onderwijs haalde een omzet van 492 Veelverdiener Aalt Dijkhuizen, collegevoorzitter van Wageningen. miljoen, bestuursvoorzitter Jan Mengelers heeft een bezoldiging van Wanneer je het jaarverslag 2010 uit hebt, valt er een behoorlijk beeld van Wageningen te schetsen. Het is een efficiënt werkende onderwijs- en onderzoeksinstelling, de omzet groeit, de studentenaantallen nemen toe. Wageningen heeft zich weten te ontworstelen aan het boerenimago. Nee, nu gaat het om food & health, waarmee de aantrekkingskracht in binnen- en buitenland is verbeterd. Een knappe prestatie, dat is zeker wat waard. Alleen wordt Wageningen University & Researchcentre voor het overgrote deel betaald uit de publieke kas en moet de WUR zich houden aan de normen die daarvoor gelden: de Balkenendenorm. Dat het inkomen wordt opgebracht door drie bedrijfsonderdelen is een smoesje om die extreme hoogte te rechtvaardigen, zoals we bij bovenmatige beloningen wel vaker wonderlijke uitvluchten tegenkomen. Of Wageningen thuishoort in het lijstje van onderwijsinstellingen wordt dan minder relevant. Wij vinden door de combinatie van onderwijs en onderzoek van wel. En wie daar anders over denkt, heeft alle recht op een eigen mening. Robert Sikkes, hoofdredacteur het Onderwijsblad foto: Herman Stöver 1 oktober 2011 Onderwijsblad15 39

28-10-2011. Top 15 beloningen 2011

28-10-2011. Top 15 beloningen 2011 28-10-2011 Top 15 beloningen 2011 Deze lijst bevat beloningen verantwoord in boekjaar 2011. De bedragen zijn volgens de definitie van de Wet Openbaarmaking semi-publiek gefinancierde topinkomens (WOPT,

Nadere informatie

Datum 16 november 2010 Betreft antwoorden op de vragen van de leden Ferrier (CDA), Van Dijk (SP) en Jadnanansing (PvdA)

Datum 16 november 2010 Betreft antwoorden op de vragen van de leden Ferrier (CDA), Van Dijk (SP) en Jadnanansing (PvdA) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Zwolse zorgbaronnen. Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle

Zwolse zorgbaronnen. Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle Zwolse zorgbaronnen Resultaten van een inventarisatie naar de topsalarissen in de zorgsector in Zwolle oktober 2013 Inleiding In september 2013 heeft de Zwolse SP een inventarisatie uitgebracht over de

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 oktober 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2013 REMUNERATIE RAPPORT 2013 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens Wet normering topinkomens Zorgseminar 7 oktober 2013 Mr. Dymphy Schuurman en Mr. Léon Peeters Inleiding: de achtergrond van de WNT WOPT Invoering WNT Doel WNT: - de normering van beloningen van topfunctionarissen

Nadere informatie

Uw brief van. 22 september 2005

Uw brief van. 22 september 2005 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 17 november 2005 AP/FBB/2005/47873 Uw brief van 22 september 2005 Uw kenmerk 05-OCW-B-078

Nadere informatie

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014.

Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014. Aan: College van B&W Zwolle Van: Tjitske Siderius (SP) Betreft: topsalarissen bij sociale zaken Datum: 3 januari 2014 Geacht college, In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda Telefonische toelichting bestuursvoorzitter Paul Rüpp:

Avans Hogeschool, Breda Telefonische toelichting bestuursvoorzitter Paul Rüpp: Index reacties Avans Hogeschool Stichting Carmel College PCOU/Willibrord stichting Roc Flevoland Hanzehogeschool Haagse Hogeschool Hogeschool Zuyd Technische Universiteit Eindhoven Avans Hogeschool, Breda

Nadere informatie

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer,

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer, Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT Geachte lezer, Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen sietse@hofsteengezeeman.nl ellen@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl U hebt

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013

Bezoldigingscode. Bestuurders Hogescholen. Maart 2013 Maart 2013 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen 2013 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU).

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer inzake over problemen bij de Hogeschool Utrecht (HU). >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur

Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur cl RM014-0093 Motie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Inzake Inhuur De Gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op donderdag 19 juni 2014 in beraadslaging over "Jaarstukken 2013"

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bijlagen 1 Rapport Belonen, Besturen en Toezicht bij Hogeschool Inholland 10 juni 2011 Betreft Beleidsreactie Inspectierapport

Nadere informatie

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ]

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ] WNT-verantwoording 2015 [NAAM INSTELLING] Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Algemeen RJ-Uiting 2013-8 is een gevolg van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting.

Met de publicatie van dit rapport voldoet de Raad van Toezicht aan de hierboven geformuleerde verplichting. Raad van Toezicht Remuneratierapport 2012 over het kalenderjaar 2011 Definitieve versie 26 april 2012 (N.B. de eerdere versie van dit rapport is in de decembervergadering van de RvT besproken; het stuk

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur

Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Arbeidsvoorwaardenbeleid College van Bestuur Bezoldiging conform WNT en het sectorale bezoldigingsmaximum voor onderwijsbestuurders De HAN conformeert zich al vanaf 2010 aan het wetsontwerp Normering Topinkomens

Nadere informatie

3 0 DEC. 20» Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 0 DEC. 20» Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gr voor het Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ). De Directie / Het Bestuur postbus 341 GROENSERVICE

Nadere informatie

Topinkomens in het onderwijs

Topinkomens in het onderwijs 93 Topinkomens in het onderwijs B.L van Hulst* E. van der Boom** C.M.G. Haelermans*** S. van de Vlasakker** Samenvatting In januari 2011 is het wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke

Nadere informatie

Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht

Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in besturen en raden van toezicht Vrouwen domineren het onderwijs, maar mannen delen de lakens uit. Vrouwelijke bestuurders en toezichthouders zijn anno 2014 nog zwaar

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom Gemeente n Bergen op Zoom ^^^M kaadsmededeimq Datum -6 JUNI 201! Nr. Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Motie topinkomens gemeente Contactpersoon: Jan Sengers Email:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42811 27 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 19-3-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) RV01-2013 B. Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Topinkomens

Nadere informatie

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN

RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN RAPPORT TOEKENNING BELONING AAN DE HEER WIGMANS IN 2011 DOOR BESTUUR SCOPE (40530) TE ALPHEN AAN DEN RIJN Utrecht, 28 maart 2014 Voorwoord Dit concept rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage

VRAGEN Nr. 39. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 8 juni Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage VRAGEN Nr. 39 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 juni 2004 Onderwerp: vragen van mw. C. Boelhouwer (SP) 1 bijlage De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 24 mei 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/60

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/60 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/60 Officiële naam regeling: Beleidsregel topbeloningen Provincie Limburg 2012 Citeertitel: idem Naam ingetrokken regeling: n.v.t. Besloten door: Gedeputeerde Staten Onderwerp:

Nadere informatie

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Marion van den Brekel Amersfoort, 26 mei 2016 Inhoud Introductie WNT: * doel * instellingen * (gewezen) topfunctionaris * bezoldigingsmaximum * einde

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 715 Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Bezoldiging Raad van Bestuur 2010

Bezoldiging Raad van Bestuur 2010 Bezoldiging Raad van Bestuur 2010 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast, op voorstel van de zgn. remuneratiecommissie, een en ander binnen

Nadere informatie

De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van. MEVA/ABA/ Aloys Kersten Verantwoording inkomen bestuurder

De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van. MEVA/ABA/ Aloys Kersten Verantwoording inkomen bestuurder De voorzitter van de Raad van Toezicht/het Stichtingsbestuur van Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Aloys Kersten 070 340 5886 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verantwoording inkomen bestuurder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek om inlichtingen omtrent enkele kosten van het College van Bestuur ontvangen, bij brief van 12 maart 2015.

Wij hebben uw verzoek om inlichtingen omtrent enkele kosten van het College van Bestuur ontvangen, bij brief van 12 maart 2015. Aan de heer Bart de Berg, RTL Nieuws redactie Nieuwsresearch, Bart..den.berg@rtl.nl Postbus 15016, 1217 GP Hilversum Kampen, 5 mei 2015. Geachte heer Van de Berg, Wij hebben uw verzoek om inlichtingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht 'enorme bedragen managers jeugdzorg'? 1)

Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht 'enorme bedragen managers jeugdzorg'? 1) Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Cörüz, Bouchibti, Dibi en Agema over het bericht dat managers de jeugdzorg tonnen kosten. (2070823440, 2070823430, 2070823340, 2070823440, 2070823430,, 2070823450)

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris

Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven Opdrachtgever Cedris Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Beloningsniveau Directeuren SW-bedrijven 2014 Opdrachtgever Cedris Referentie

Nadere informatie

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Inleiding. Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Project normeringsbeleid Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

Blauwvingers aan de top

Blauwvingers aan de top Blauwvingers aan de top Resultaten van een inventarisatie naar de salarissen in de (semi-)publieke sector in Zwolle, september 2013 Inleiding Al jaren groeit in Nederland de verontwaardiging over de alsmaar

Nadere informatie

Wet Normering bezoldiging

Wet Normering bezoldiging Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Op 13 november 2012 heeft de Eerste Kamer met algemene stemmen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT.

Meer informatie In de bijlage bij deze brief en op de website www.todinkomens.nl kunt u meer informatie vinden over de WNT. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg De Directie / Het Bestuur Postbus 341 [ _ 3100AH SCHIEDAM! "

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij stichting R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 78482 Onderzoeksnummer: 283553 Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD VERGADERING VAN DE REGIORAAD Vergaderdatum: 9 december 2014 Agendapunt : 12 Voorstelnummer: 2014/036-2 Onderwerp: Aanpassing Notitie Inkoop en Aanbesteden Stadsregio Amsterdam 2014 en vaststelling maximumtarief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

opbrengsten Toelichting op de winst- en verliesrekening

opbrengsten Toelichting op de winst- en verliesrekening Toelichting op de winst- en verliesrekening opbrengsten In het navolgend overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2010 vergeleken met de gerealiseerde

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

PE Inkomen oefenexamen

PE Inkomen oefenexamen Kennis Vraag 1: Klachtenbegeleiding Kifid Sinds 1 oktober 2014 hanteert het Kifid een nieuwe procedure, om een geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hierbij worden een aantal stappen doorlopen. Zet

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Jaarverslag 2013 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV NH

Rapport van bevindingen WNT RTV NH Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV NH Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. R.M. Smit) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datumonderzoek: najaar 2014 - voorjaar 2015 Datum vaststelling:

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag

TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag TO-DO-LIST Het ideale governance jaarverslag HayGroup HET IDEALE GOVERNANCE JAARVERSLAG - februari 2005 Inhoud Inleiding 1 1 Geef inzicht in persoonlijke gegevens 2 2 Geef inzicht in de werkwijze 3 3 Verantwoord

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. "RSV^O I Xl&Ä M 2 2 MRT 2012. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. RSV^O I Xl&Ä M 2 2 MRT 2012. Routing Provinciale Staten van Overijss PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL e Reg.nr. "RSV^O I Xl&Ä M Dat. 2 2 MRT 2012 ontv.: a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038

Nadere informatie