WP4 - Demonstratieplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WP4 - Demonstratieplatform"

Transcriptie

1 WP4 - Demonstratieplatform D4.5 Shared Repository Authors Kris Buytaert, Dimitri Vanoverbeke, Stijn Beauprez, Matthias Vandermaesen, Eline Van de Voorde, Filip Borloo, Bart Janssens, Gert Goossens Document WP4 D4 5 Shared Repository v1.doc Date created September 21, 2010

2 Inhoud 1 Documentstructuur Management samenvatting Shared Repository, historiek MediaMosa Installation Prerequisites Installation steps Features Architecture MediaMosa admin Test overview Server overview Transcoding profiles MediaMosa frontend Pro s and Contra's Pro Contra Omeka Installation experiences Prerequisites Effective installation User experiences Admin Website user experience Conclusion Public Website user experiences Conclusion Pro s and Contra's Pro Contra MediaMosa en Omeka gebruiken Wat? Omeka MediaMosa Schaalbaarheid Omeka en MediaMosa Omeka MediaMosa Overzicht ServerTypes Metatag definities Management Applicatie Conclusie Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 2 van 23

3 8.1 Situatieschets Probleemstelling Oplossingen Gekozen oplossing...22 Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 3 van 23

4 1 Documentstructuur Dit document behandelt de deliverable D.4.5: Shared Repository binnen werkpakket 4 (Demonstratieplatform) van het Archipel project. De tekst is als volgt onderverdeeld: - Hoofdstuk 2 bevat de management samenvatting. - Hoofdstuk 3 beschrijft het doorlopen onderzoekstraject en hoe tot de uiteindelijke oplossing werd gekomen. - Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven vanuit technisch standpunt de twee softwareproducten die in aanmerking kwamen voor de shared repository: MediaMosa en Omeka. Daarbij wordt zowel de server als de front end geëvalueerd, en worden de pro s en contra s opgesomd. - Hoofdstuk 6 behandelt de gebruikerservaring. Hiervoor werd de Toneelstofcase bij VTi gebruikt. - In hoofdstuk 7 wordt de schaalbaarheid van beide oplossingen bekeken. - Hoofdstuk 8 omvat de conclusie. 2 Management samenvatting Binnen het demonstratieplatform is er nood aan een eenvoudige oplossing om content op te nemen voor archivering en/of disseminatie. Deze oplossing is vooral bedoeld voor instellingen die zelf niet over de middelen en kennis beschikken om content digitaal op te slaan zodat deze ter disseminatie/archivering kan worden aangeboden. Daarom zijn we binnen WP4 op zoek gegaan naar een oplossing die ons in staat stelt om voor dergelijke partijen een oplossing aan te bieden. Die oplossing hoort bovendien op eenvoudige manier te kunnen worden gedeeld zodat instellingen zeer eenvoudig kunnen aansluiten. Tijdens de looptijd van het WP4 werkpakket zijn er een aantal mogelijke oplossingen uit de bus gekomen, met name Islandora, Hydra, Omeka en MediaMosa. Uiteindelijk is er geopteerd om met de laatste 2 verder onderzoek te verrichten op basis van een praktische casestudy, namelijk de VTi Toneelstof content. Na deze testen met Toneelstof ging onze voorkeur uit naar MediaMosa, een platform dat kan mee groeien met het Archipel platform maar ook onafhankelijk verder kan blijven bestaan na het project. Bovendien gaat het om een Open Source project waarop/rond verder kan worden gebouwd. MediaMosa werd verder ook getest door Kennisnet en Schoolnet in Nederland. De volgende stappen bestaan erin het business model verder uit te werken en MediaMosa te integreren in een gebruikersgericht platform. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 4 van 23

5 3 Shared Repository, historiek Binnen het gemeenschappelijke platform wordt een shared repository opgezet. De bedoeling is dat kleine bewaarinstellingen die zelf geen eigen repositories onderhouden, hun digitale/gedigitaliseerde assets in de shared repository kunnen onderbrengen. Het digital asset management systeem dat de shared repository draagt is Fedora Commons. Via verschillende toegangspunten zouden instellingen materiaal kunnen transfereren naar de shared repository. Eén van die modi is een webbased toegang voor objecten met een beperkte omvang. Via een website zouden instellingen hun materiaal kunnen uploaden en beschrijven. Het onderzoek concentreerde zich voornamelijk op de mogelijkheden die bestaande software biedt, om snel een oplossing te realiseren. Een mogelijke kandidaat was het Islandora project (http://islandora.ca/) Dit is een set van modules die Fedora Commons integreert met Drupal. Binnen de Islandora context wordt Drupal niet beschouwd als een op zichzelf staand content management framework maar louter als een webbased I/O interface tot Fedora Commons. In deze aanpak liggen een aantal sterktes en zwaktes. Dankzij de goede ondersteuning (documentatie, fexibele API's,...) van Drupal was het voor Islandora mogelijk om het project snel te realiseren. Drupal is een project met een grote visibiliteit wat erfgoedinstellingen sneller over de streep zal trekken om voor Islandora te kiezen. De Drupal API's zijn echter gebouwd bovenop de premise dat de (inhoudelijke) data bewaard wordt in een database waarvan de structuur opgebouwd is op basis van een vooraf door Drupal gedefnieerd relationeel datamodel. Fedora Commons werkt eerder op basis van een object georiënteerd, flexibel model. Door de conceptuele verschillen tussen beide modellen, is het zeer moeilijk om de Drupal API's toe te passen buiten het relationele referentiekader. Drupal's Node API is nauw verweven met Drupal's database abstractie laag. Contributed modules zoals CCK, Views, Panels, Display Suite,... zijn juist rond deze API's opgebouwd maar bevatten geen of onvoldoende ondersteuning om met externe databronnen om te gaan. Ook andere API's en subsystemen binnen Drupal die bovenop de Node API zijn gebouwd kunnen niet zonder meer worden gebruikt om externe data te verwerken. Dit blijkt ook in de manier waarop de Islandora modules zijn opgebouwd. Er wordt geen gebruik gemaakt van de drupal API's die met inhoudelijke data omgaan. Fedora Commons wordt door Islandora benaderd via een aantal hard coded SPARQL queries om data op te halen. In plaats van gebruik te maken van Drupal's native Theme API om de resultatenset vorm te geven, wordt er gebruik gemaakt van XSLT. De XSLT stylesheets worden bijgehouden in Fedora. Deze XSLT's zelf aanpassen om tegemoet te komen aan de specifeke vereisten voor de shared repository kost meer tijd en moeite. Voor de opbouw van de invoerformulieren gebruik gemaakt van de Form API. Op basis van de objectdefinities in Fedora worden deze formulieren dynamisch gegenereerd, maar de mapping zelf gebeurt op een weinig flexibele wijze. De Islandora module voorziet onvoldoende hooks die third party developers toe laten bovenop Islandora verder kunnen bouwen. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om de SPARQL queries aan te passen zonder de Islandora module zelf te veranderen. De Islandora modules zijn echter ook kwalitatief niet zeer leesbaar. De code is nauwelijks gedocumenteerd en er worden verschillende coding styles gehanteerd. De conclusie van het onderzoek was dat Islandora een goede oplossing is voor projecten waarvan de requirements binnen de featureset van de modules vallen, maar dat het aanpassen van Islandora project voor specifeke vereisten niet aangewezen is. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 5 van 23

6 Islandora bleek uiteindelijk niet geschikt voor de shared repository. Er werd besloten om een alternatieve oplossing te zoeken. Het Hydra project was één van de pistes, maar voor implementatie hiervan ontbrak de kennis bij de technologiepartners. Daarom zijn we op zoek gegaan naar bestaande oplossingen waaruit Omeka en MediaMosa de meest valabele kandidaten leken. Op basis van een concrete case werden beide producten met elkaar vergeleken. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 6 van 23

7 4 MediaMosa MediaMosa is software to build a Full Featured, Webservice Oriented Media Management and Distribution platform. With MediaMosa you can build a state-of-the-art, scalable Middleware Media Distribution Platform which facilitates access to, and usage of (shared) storage capacity, metadata databases, transcoding- and streaming servers. A MediaMosa platform offers functionality for searching, playing, uploading, transcoding, as well as a fine granularity media access control system towards its users. MediaMosa is based on the Representational State Transfer (REST) architecture and is designed to support content streaming applications by providing a back-end-, audio- and video-infrastructure. 4.1 Installation Installation of the MediaMosa backend is quite straightforward. You can download a.tar.gz package from the MediaMosa website. The current stable version is which has been build on drupal 6. The 2.1 release which is currently in alpha will use drupal Prerequisites Linux Apache2 (mod_rewrite enabled) Mysql-server PHP5 PHP5 extensions: 'bcmath', 'gd', 'mcrypt', 'curl', 'mysql', 'mysqli', 'SimpleXML' FFMPEG: 'php5-ffmpeg' LUA: 'lua5.1', 'liblua5.1-lpeg1', 'liblua' Installation steps Create an apache vhost or copy the package contents to the apache documentroot. MediaMosa comes with a drupal installation profile which will guide you trough the installation. You will need to create 3 databases and a mysql user: CREATE USER IDENTIFIED BY 'yourpasswd'; CREATE USER IDENTIFIED BY 'yourpasswd'; GRANT USAGE ON *. * TO IDENTIFIED BY 'yourpasswd' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0 ; CREATE DATABASE memo DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE DATABASE memo_data DEFAULT CHARSET=utf8; CREATE DATABASE memo_jobserver DEFAULT CHARSET=utf8; GRANT ALL ON `memo`.* TO GRANT ALL ON `memo\_data`.* TO GRANT ALL ON `memo\_jobserver`.* TO Move sites/default/default.settings.php to sites/default/settings.php and make it writable. Also make a directory sites/default/files and make it writable. For the database configuration use the memo database and the created mysql user. Configure the Drupal website by giving a site name, -address and user account to create. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 7 van 23

8 It is possible that MediaMosa can't find LUA. MediaMosa currently checks for version It is possible that you have installed. You can trick MediaMosa by changing profiles/mediamosa.profile: define('mediamosa_test_lua', 'Lua Copyright (C) Lua.org, PUC- Rio'); into define('mediamosa_test_lua', 'Lua Rio'); Copyright (C) Lua.org, PUC- Update the php5 settings with the settings provided by the wizard. PHP error_reporting should be set at E_ALL & ~E_NOTICE. upload_max_filesize should be at least 100M. Currently: 2M post_max_size should be at least 100M. Currently: 8M max_input_time should be at least Currently: 60 max_execution_time should be at least Currently: 30 Create a directory /srv/mediamosa which will serve all the media files and make it writable by the apache user. The wizard should now give you instructions on how to setup cron. And how to configure apache for the mediafiles directory. MediaMosa is now installed Features Provides a storage platform for any type of content Streams Flash, H.264 MPEG-4 and Windows Media Transcoding based on FFmpeg Flexible Metadata Element Sets Architecture MediaMosa is built on a SOA(Service Oriented Architecture). The most important part of the backend are the web services. A little overview: Video playback (PlayProxy HTML wrapper) Authentication (D-Bus for EGA) Authorisation (domain, realm, group or a combination) Upload (PUT, POST, FTP) Transcoding (converting media files from one format to another) Media Management Search function: Contextual Query Language (CQL), level 2 OAI-PMH: DC, QDC, LOM, CZP Logging and statistics Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 8 van 23

9 Automatically generates stills 4.2 MediaMosa admin Test overview Here you can see a small set of important tests. These tests are run each minute using the cron job. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 9 van 23

10 4.2.2 Server overview At the server overview you can add extra servers for streaming, transcoding, download, upload and stills Transcoding profiles With MediaMosa it is possible to create different transcoding profiles and assign them to a certain application. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 10 van 23

11 4.2.4 MediaMosa frontend Normally MediaMosa doesn't come with a real frontend application. For testing or as a template you can use the WLE (White Label End-user application). This can be downloaded from the MediaMosa website. The WLE is also build on top of drupal. Making it easy to install and easy to use as a template for another End-user application. There are two main features: Uploading media Browsing and watching media When you upload media you can give extra meta information, which then can be used to search mediafiles. 4.3 Pro s and Contra's Pro Easy to install with a nicely guided installation Service Oriented Architecture(SOA) using REST this makes MediaMosa usable in a lot of different applications and programming languages Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 11 van 23

12 It is possible to create extra webservices using drupal modules Many configuration options Actively developed Each functionality has tests making MediaMosa very reliable Streaming Scalable Contra Because of the many options, lot's of configuration has to be done. Still some small bugs Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 12 van 23

13 5 Omeka Omeka is a professional free/opensource media publishing project. The core is based on php and linked to a mysql database. Omeka is currently used in several organizations: Yaddo, New York Public Library Lincoln at 200, Newberry Library and Chicago History Museum Inventing Europe, European Science Foundation and the Foundation for the History of Technology Omeka is working on this project based on the Dublin Core Metadata standard. 5.1 Installation experiences Installation of Omeka is quite straightforward. It consists of a.tar.gz which needs to be unpacked in the document root of the Apache webserver Prerequisites Several applications need to be ready before we can go further in the installation path. Your favorite Linux blend Apache2 (mod_rewrite has to be installed) PHP Mail system MySQL Postfix is not 100 % necessary. It is although very important that the system is able to send mail out Effective installation The installation itself is based on a wizard. Of course it will request you for some system settings, please remember that you will need to modify some system variables (e.g. php.ini) and permissions. The installer will though point you to all different settings that are needed. Further on you need to fill in details regarding admin users, sitenames and etc. Plugins and Themes Omeka can be modified using several Plugins and themes. 5.2 User experiences For the test of Omeka at Archipel, we tried to setup several mediafiles to see what the exact look and feel is of the environments installed. It is very important to understand what kind of useraccounts exist. Admin: The ring bearer Super: Can create content and provide users with access Contributor: Can create content Researcher: Can browse content and modify content Depending on what users you have, you have fully predefined rules. Below I will describe some of the tests I did. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 13 van 23

14 5.2.1 Admin Website user experience You have a different login page on the Omeka website: (http://youromekaserver.country/admin/). The login page is not modifiable. After login you will find several possibility in the sidebars and upper bars: These give you the possibility s to add items, and other functions you have Installed (plugins). Next to this you have a very clear and usable dashboard which can give you links to the important parts of the application. The problem with the dashboard is that it has no user functionality to change the dashboard in any way. You have several types of content: Exhibitions (Exhibition plugin is standard but deactivated) Collections (A collection can have several items) Items (An item can be in only one collection or can be a separate entity) As this application is based on a the Dublin Core Metadata convention you will need to provide quite some information regarding the data you are plugging in. Every item has to be declared fully. You can choose between following formats to add data: ac,aif,aiff,asf,asx,avi,bmp,c,cc,class,css,divx,doc,docx,exe,gif,gz,gzip,h,ico,j2k,jp2,jpe,jpeg, jpg,m4a,mdb,mid,midi,mov,mp2,mp3,mp4,mpa,mpe,mpeg,mpg,mpp,odb,odc,odf,odg,odp, ods,odt,ogg, pdf,png,pot,pps,ppt,pptx,qt,ra,ram,rtf,rtx,swf,tar,tif,tiff,txt, wav,wax,wma,wmv,wmx,wri,xla,xls,xlsx,xlt,xlw,zip Adding data is quite easy, as is creating a new item. See the screenshots below: Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 14 van 23

15 5.2.2 Conclusion In all, the user experience on the admin page is adequate. The simplicity in design gives you a possibility to let users upload and manage files. Through some plugins a lot of extra functionality is possible. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 15 van 23

16 5.3 Public Website user experiences The public does not require any authentication. The exhibits and items that are publicly shared are viewable on the website. Every public user can browse through collections and items that are public. Featured items and collections will be visualized in the mainpage. If you visit an Item you will see that your browser will visualize the files if it is video or music media, in the other perspective it will show a link for text or pdf files. It will use your browser and computer functionality it has no streaming server or technology provided Conclusion The public interfaces are a bit too simple in regards to the functionality required. Although it can provide all sorts of mediafiles, it is one big issue that the file functionality is limited to the users computer infrastructure. This means that actually the user can download the provided files without any authentication and can retrieve the files provided quite easily. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 16 van 23

17 5.4 Pro s and Contra's Pro Very easy to install and manage: The installation requires a standard LAMP environment. In the end installation is moving the files in the document root. Installation will be completed by filling out the parameters forms. Dublin core metadata standards:this metadata is a standard used in library and other official institutions for identifying and archiving data. Nice plugin functionality and easy install of plugins and themes Several plugins are available for extra functionality Contra Very limited user interface, not modifiable: Additional programming is necessary to modify the source. No streaming server: The data on the server is provided as a file. No other functionality is provided by default. Limited user experiences Limited admin experiences Some php settings need to be tweaked without it being mentioned in documentation The installation is quite simple but when using the application it is quickly visible that some of the php.ini parameters need to be modified just to be able to upload normal filesizes. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 17 van 23

18 6 MediaMosa en Omeka gebruiken 6.1 Wat? Concreet werd het gebruik van MediaMosa en Omeka afgetoetst aan de hand van een concrete case, met name de Toneelstof content. Vanuit Vti heeft men zijn ervaring gebundeld en hier weergegeven. Zowel in MediaMosa als Omeka werden 10 fragmenten van Toneelstof interviews ingevoerd. Deze fragmenten werden opgeladen in 3 formaten: quicktime, flash, MP Omeka Op zich is Omeka gemakkelijk in gebruik. Je hebt wat uitleg nodig voor je eraan begint, om te weten waar je bepaalde informatie moet invullen. Het enige probleem met Omeka is dat je verschillende onderdelen hebt bij een file: Dublin Core, Item Type Metadata, Collection, Files, Tags. Je moet elk onderdeel apart invullen en apart opslaan. Dit betekent dat je telkens terug moet naar het bestand om het juiste onderdeel te kiezen en dat te bewaren. Hierdoor verlies je veel tijd. Het opladen zelf lijkt ook erg traag te gaan. 6.3 MediaMosa De gebruiksvriendelijkheid van MediaMosa is beter dan die van Omeka. Zaken opladen bij Omeka is tamelijk omslachtig en neemt meer tijd in beslag. MediaMosa is duidelijker en je moet niet elke keer terugkeren naar het resultaat. Je kan alle informatie meteen invullen en dan een bestand toevoegen, om een tweede bestand toe te voegen moet je dan terug naar het resultaat zoals ook bij Omeka. Aangezien we op VTi met Drupal werken, is de manier van werken van MediaMosa me niet vreemd. In het geheel lijkt het invullen van data en het opladen van fragmenten me minder omslachtig bij MediaMosa en het lijkt ook sneller te gaan. Het uiteindelijke resultaat bij MediaMosa is ook veel overzichtelijker. Je ziet goed wat je hebt opgeladen (welk formaten en dergelijke), alle info staat in een overzicht naast het fragment. Bij Omeka is de layout wat slordiger, zodat je minder snel kan zien of alles wat er moet opstaan er ook werkelijk staat. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 18 van 23

19 7 Schaalbaarheid Omeka en MediaMosa 7.1 Omeka Currently Omeka has no built-in functionality providing the ability to split up instances. The procedure is currently still not existant. Also currently no examples can be portrayed. It is in this case very difficult/almost impossible to split up instances and link the uploader and other metadata to the appropriate files. The current DB is difficult to modify as it has not yet been clearly investigated by the Omeka developers, how to extract this sort of information. A multi site version of Omeka is in the process of being developed, although no timeframe is available yet. Currently Omeka won't support application scaling. The inability to split up or merge isolated instances makes it in our perspective not a good solution for the Archipel project. 7.2 MediaMosa Omdat Mediamosa een service is maakt het gebruik van app id's om verschillende clients te authenticeren. Elke client kan meerdere collections hebben met meerdere assets. In Mediamosa is het mogelijk om meerdere servers toe te voegen om de capaciteit te verhogen. De service calls passeren wel eerst nog langs de Mediamosa server. Standaard wordt dezelfde Mediamosa server gebruikt voor meerdere clients. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 19 van 23

20 7.2.1 Overzicht ServerTypes Streaming Server Download Server Upload Server Transcoding Server Metatag definities Om globale metatags te hebben tussen de verschillende clients kan er gebruik gemaakt worden van globale metatag sets. Standaard zijn dublin core, qualified dublin core en CZP aanwezig als metatag definities. Het is mogelijk zelf metatag definities toe te voegen maar dit moet wel gebeuren in de database. Het is ook aan te raden deze te maken onmiddelijk na de installatie van MediaMosa Management Applicatie Het is mogelijk om voor MediaMosa een management applicatie te maken. Deze kan dan toegang hebben tot meerdere collections van meerdere clients. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 20 van 23

21 8 Conclusie 8.1 Situatieschets Archipel vertrekt vanuit de vaststelling dat in Vlaanderen een duurzame digitale archiefinfrastructuur nodig is om de problematiek van digitale archivering structureel aan te pakken. Daarenboven veronderstelt dit project dat in de ontwikkeling van deze infrastructuur een belangrijke rol is weggelegd voor actoren in het domein van de kunsten, het cultureel en wetenschappelijk erfgoed en het onderwijs. In dit onderzoeksproject willen we nagaan wat het concreet betekent om binnen een gedecentraliseerde Vlaamse digitale archiefinfrastructuur een duurzaam digitaal archief van diverse (complexe) digitale en multimediale objecten te implementeren. 8.2 Probleemstelling Hoe meer inhoud we krijgen vanuit de sector hoe waardevoller het aanbod vanuit Archipel wordt. In zeker zin kan je Metcalfs law toepassen die poneert dat de waarde van een netwerk kwadratisch toeneemt met het aantal aangesloten nodes. In het kader van Archipel betekent dit dus dat hoe meer partners hun archief digitaliseren en aansluiten op onze architectuur, des te waardevoller ons platform wordt. Maar in de context van de Vlaamse cultuursector is het niet realistisch te veronderstellen dat de verschillende instellingen zelf de nodige infrastructuur kunnen uitbouwen om dit te doen. Vandaar het idee om een shared repository aan te bieden. Deze centraal beheerde oplossing moet kleinere organisaties toelaten zelf een archief aan te maken en te beheren, zonder de kost en complexiteit die daar typisch mee geassocieerd wordt. Om te verzekeren dat we verder in het project de nodige inhoud zouden hebben om ons platform te testen werd dit deel van het project naar voor geschoven. 8.3 Oplossingen Tijdens de voorbereiding van het project werden een aantal technologieën gekozen op basis van de kennis van de verschillende partners en compatibiliteit met Fedora Commons, één van de toonaangevende technologieën rond archivering. Fedora zou worden gebruikt voor de opslag en bewaring van de collecties maar moest worden gecombineerd met een meer gebruiksvriendelijke front-end oplossing. Onze eerste keuze was Islandora, een op Drupal gebaseerde oplossing die ontwikkeld werd door de University of Prince Edwards Island in Canada. Jammer genoeg bleek deze oplossing reeds bij installatie niet te voldoen. De technologie werd ontwikkeld voor onderzoeksdoelstellingen maar was nog lang niet klaar voor eindgebruikers. De volgende optie was om zelf een aantal van de concepten en ideeën uit Islandora uit te werken. Deze optie was niet haalbaar binnen de voorziene middelen zonder andere delen van het project in gevaar te brengen. Een ander veelbesproken platform binnen de sector is Hydra. Door hun modulaire aanpak en architectuur leek het de meest geavanceerde oplossing op basis van Fedora. Jammer genoeg hadden zij gekozen voor Ruby on Rails, een technologie waarvan geen van de partners in het consortium de nodige expertise in huis had. Verschillende scenario's werden geëvalueerd maar uiteindelijk was de concensus binnen het team dat we een oplossing moesten zoeken waarin we allemaal thuis waren. Daarnaast werd ook besloten om de link met Fedora niet meer als absolute voorwaarde te stellen. Het voordeel van Fedora was haar flexibiliteit om over de verschillende collecties heen te kunnen werken, maar dit was niet van toepassing in onze architectuur omdat al dat soort taken door de middleware zouden worden opgevangen. Ondertussen gebruiken we Fedora Commons als deel van deze middleware. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 21 van 23

22 Eens verlost van Fedora Commons konden we meerdere oplossingen overwegen, wat leidde tot een shortlist met MediaMosa en Omeka. Tijdens het afgelopen traject hebben we deze twee oplossingen geëvalueerd op technische betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor wat betreft het beheer en het dagelijks gebruik. 8.4 Gekozen oplossing Uiteindelijk ging onze voorkeur uit naar MediaMosa, een platform dat kan meegroeien met het Archipel platform, maar ook onafhankelijk verder kan blijven bestaan na het project. Bovendien is het een Open Source basis waarop/rond verder kan gebouwd worden en is het tried and tested door Kennisnet en Schoolnet in Nederland. Dit was ook de conclusie van de testen met Toneelstof bij VTi. De volgende stappen zijn de verdere uitwerking van het business model en de integratie van MediaMosa in een gebruikersgericht platform. Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 22 van 23

23 Bronvermelding Nr Naam URL 1 Omeka Site 2 MediaMosa Site 3 MediaMosa Documentation 4 MediaMosa Installation Presentation 5 Omeka Mailinglist pdf Archipel WP4 D4.4 Cloud Storage Pagina 23 van 23

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me

1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me 1. Drupal 8 installatie uittesten op Symplytest.me Surf naar www.symplytest.me Geef een projectnaam op (drupal core) en kies Launch Sandbox Hierna kan je je versie kiezen, kies de hoogst mogelijke Klik

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden?

[BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? [BP-ebMS-H-000] Welke versie van Hermes moet er gebruikt worden? Gebruik altijd de laatste versie omdat er serieuse bug-fixes in kunnen zitten. Check altijd de release notes en openstaande bugs. Er is

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

! GeoNetwork INSPIRE Atom!

! GeoNetwork INSPIRE Atom! GeoNetwork INSPIRE Atom GeoNetwork INSPIRE Atom 1 Configuration 2 Metadata editor 3 Services 3 Page 1 of 7 Configuration To configure the INSPIRE Atom go to Administration > System configuration and enable

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties meldportaal.fiu-nederland.nl

Nadere informatie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie

DRUPAL Dev Training, dag 1. Introductie DRUPAL Dev Training, dag 1 Introductie Me in nuttshell www.jorissnoek.nl Inleiding Globale inhoud Drupal Block 1: Drupal intro Block 2: use case, VBM ontwikkeling Block 3: Themen die hap! Block 4: Programmeren

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Interactive Information Access UvA, Institute for Informatics Presentation of Google results: text 2 1

Nadere informatie

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress)

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) Een weblog is van oorsprongeen lijstje linktips met een stukje tekst. Oorspongvan het weblog Jorn Barger is an American blogger, best known as editor of

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide

Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Fall Detector Add-on Device Quickstart Guide Model No. FDS1300 What s inside: 1x Fall Detector 1x Lanyard 1x Power Cable All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1: Apparaat

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Model No. WRP1220 What s inside: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Power Adapter All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1:

Nadere informatie

Als u dit dan probeert te doen dan zal hij zeggen dat de versie van Silverlight al geïnstalleerd is.

Als u dit dan probeert te doen dan zal hij zeggen dat de versie van Silverlight al geïnstalleerd is. GPS-eSuite werkt niet meer in Google Chrome versie 42. Indien uw Google Chrome een update heeft gehad naar de laatste versie 42 of hoger dan zal u merken dat hij constant komt vragen om Microsoft Silverlight

Nadere informatie

SendCloud OpenCart 2 Extension Documentation

SendCloud OpenCart 2 Extension Documentation SendCloud OpenCart 2 Extension Documentation Release 1.1.3 Comercia 05. July 2017 Inhoudsopgave 1 GitHub README info 3 1.1 Links................................................... 3 1.2 Versie ondersteuning...........................................

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204 AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide Model No. OPG2204 Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Security Shuttle met

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

SEO Content. Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken.

SEO Content. Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken. Website review creditcardkiezer.nl Generated on October 16 2016 08:23 AM The score is 45/100 SEO Content Title Creditcard aanvragen? Dé beste creditcards vergelijken. Length : 57 Perfect, your title contains

Nadere informatie

CBSOData Documentation

CBSOData Documentation CBSOData Documentation Release 0.1 Jonathan de Bruin Mar 18, 2017 Contents 1 Statistics Netherlands opendata API client for Python 3 1.1 Installation................................................ 3

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Zaaksysteem koppelvlak en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Agenda Doel van koppelvlak Welke uitgangspunten zijn gehanteerd Werking van koppelvlak Wat is CMIS en waarom CMIS gebruiken? Doel Zaaksysteem

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger

Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger Installatiehandleiding Oracle client 1.2 voor ixperion 1.3 en hoger voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010 Versie 1.0.1 Seneca 2010 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Portals & Open Source

Portals & Open Source Portals & Open Source OGh Jaarcongres 2003 Zeist, 7 october R.V.L.P. Schaaf Agenda Introductie Begrippenkader en standaards Open Source portals Onder de loep: Imbrium Praktijk case Open Source in uw organisatie?

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie