Full text search met Lucene op Azure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Full text search met Lucene op Azure"

Transcriptie

1 Roy de Boer en Freek Paans Full text search met Lucene op Azure Lucene is een full text search engine, oorspronkelijk geschreven in Java. Het biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden tekst efficiënt te doorzoeken. In dit artikel beschrijven we onze ervaringen met het inzetten van Lucene.NET (een populaire.net port van Lucene) binnen een Azure-omgeving, de cloud-oplossing van Microsoft. Azure stelt namelijk een aantal specifieke eisen aan de architectuur van een applicatie, die ook van invloed zijn op de Lucene implementatie. We stellen daartoe een dergelijke architectuur voor en onderzoeken een aantal karakteristieken hiervan. Bij dit artikel hoort een voorbeeldproject, waarin we de publieke domein boeken van gutenberg.org doorzoekbaar maken. In dit voorbeeldproject passen we de voorgestelde architectuur toe. Daarnaast kan dit project ook als basis dienen om zelf verder met Lucene op Azure te experimenteren. Het project is te vinden op https://github.com/infi-nl/lucene-azure. We zullen nu beginnen met een korte review van de Lucene API, waarna we ingaan op de Azure-specifieke uitdagingen. Vervolgens tonen we een mogelijke implementatie en sluiten af met een analyse van de operationele karakteristieken van die implementatie. Lucene Vroeger was het gebruikelijk om informatie te zoeken aan de hand van sleutelwoorden in een kaartenbak. Dit was beter dan niets, maar met de komst van zoekmachines is het gebruikelijk geworden om informatie te zoeken op basis van willekeurige tekstfragmenten. Dit concept staat bekend als full text search. Mocht je zelf full text search willen aanbieden om applicatie-specifieke informatie doorzoekbaar te maken, dan bieden veel databases daar standaard mogelijkheden voor. Als die mogelijkheid er echter niet is, zoals in Azure SQL Database, dan bestaan er ook externe componenten die dit kunnen, zoals Lucene. Dit is een populaire keuze voor Java-projecten, en wordt onder andere gebruikt door Solr en ElasticSearch. Daarnaast is het project inmiddels ook naar.net geport, deze port gebruiken we voor dit artikel. Lucene Document Waar binnen een relationele database een record de kleinste eenheid van opslag is, is dat binnen Lucene een Document. Dit is een datastructuur waarmee je de te doorzoeken data in één of meerdere velden kunt onderbrengen. Naast deze zelf te definiëren velden, houdt Lucene ook een intern ID bij voor elk document. Dit ID zullen we later terugzien bij het ophalen van resultaten. Zo maken we in het voorbeeldproject per boek een document aan, met daarin de volgende velden: Gutenberg ID, titel, publicatiedatum op Gutenberg, taal, auteur en de volledige tekst van het boek. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld specifiek op Gutenberg ID of taal te zoeken. IndexReader en IndexWriter Lucene slaat alle documenten op in de zogenoemde index. Net als bij bijvoorbeeld een relationele database zorgt de index ervoor dat er efficiënt gezocht kan worden. Het uitlezen van en wegschrijven naar deze index wordt respectievelijk door de classes IndexReader en IndexWriter verzorgd. Deze classes zijn ontworpen met multithreaded applicaties in het achterhoofd: een enkele instantie kan worden gedeeld tussen alle threads binnen de applicatie zonder dat je zelf voor synchronisatie hoeft te zorgen. In verband met performance en geheugengebruik wordt geadviseerd om met één instantie per applicatie te werken. In ieder geval kan de fysieke index maar door één IndexWriter tegelijkertijd worden bewerkt. In het algemeen is de geïndexeerde informatie, en zo ook de Lucene index, aan verandering onderhevig. IndexReader detecteert wijzigingen niet automatisch. De wijzigingen worden pas zichtbaar na het aanmaken van een nieuwe instantie. Hoe we hier mee omgaan, laten we verderop in het artikel ook zien. Query en IndexSearcher Zoekopdrachten binnen Lucene worden gëencapsuleerd in een Query object. Een dergelijk object is op meerdere manieren te verkrijgen, bijvoorbeeld via de QueryParser class die een tekstuele query zoals titel:max AND auteur: mult* vertaalt naar een Query. Maar er is bijvoorbeeld ook de TermQuery. De Query kan vervolgens door de Search methode van de class IndexSearcher worden uitgevoerd. Dit levert een op relevantie gesorteerde lijst met Lucene Document ID s op. IndexSearcher is net als IndexReader en IndexWriter threadsafe, waardoor één instantie per applicatie voldoende is. Directory Toegang tot de fysieke index wordt geregeld door implementaties van de abstract class Directory, zoals bijvoorbeeld FSDirectory of RAMDirectory (die de index respectievelijk op het filesystem of in RAM opslaan). Tot zover de review van de Lucene API. We gaan nu verder in op de Azure-specifieke uitdagingen. magazine voor software development 5

2 Uitdagingen op Azure Om Lucene te gebruiken op Azure moet je rekening houden met een aantal uitgangspunten van Azure: In een Azure-omgeving moet je elk logisch onderdeel van je systeem op minimaal twee nodes draaien om aanspraak te kunnen maken op de SLA van 99.95% beschikbaarheid. Zo zul je minimaal twee nodes van je web- of worker-roles nodig hebben. Binnen de Azure-rollen heb je te maken met een transient harddisk. Dat wil zeggen dat bestanden die je wegschrijft op het lokale filesystem niet durable zijn; als Azure de node re-imaged krijg je weer een kaal filesystem. Aangezien Azure dit op willekeurige tijden doet, moet je hier rekening mee houden bij het ontwikkelen van je applicatie. Voor het gebruik van Lucene heeft dit een aantal implicaties. Een request als GET /Search?q=foo+bar komt namelijk op een willekeurige web-node uit. De node in kwestie zal toegang moeten hebben tot de fysieke index om het request af te kunnen handelen. In een dergelijke multi-node situatie zijn er twee voor de hand liggende opties voor de locatie van de index: ofwel het lokale filesystem, ofwel een shared storage, in het geval van Azure bijvoorbeeld de Windows Azure Blob Storage. De oplossing met het lokale filesystem is vrij complex omdat je zelf de index op de diverse nodes gesynchroniseerd moet houden. Je loopt dan al snel tegen situaties aan waar je gebruik moet maken van gedistribueerde transacties om de indices consistent te houden. Een ander probleem is het initialiseren van een kale node, bijvoorbeeld omdat een node wordt toegevoegd, of een bestaande node opnieuw wordt ge-imaged. In dergelijke situaties moet je de index herbouwen, wat afhankelijk van de grootte een tijdrovende klus kan zijn. We hebben daarom gekozen voor de oplossing waar we de index delen via een shared storage. Hierbij zullen de indices wel altijd in-sync zijn. Er kleeft echter ook een nadeel aan: elke node moet updates kunnen doorvoeren op de index, terwijl er maar één actieve Index Writer kan zijn. In principe regelt Lucene deze synchronisatie zelf via locking, maar nodes moeten hierdoor op elkaar wachten. Hierdoor kunnen de responsetijden oplopen en kunnen er uiteindelijk zelfs time-outs optreden. Dit probleem is op te lossen door één proces aan te wijzen dat alle writes doet. Andere nodes geven dan hun gewenste wijzigingen door aan dit proces. In onze implementatie noemen we dit proces de Indexer, en communiceren we de updates via een queue. Nadeel van deze oplossing is wel dat je eventual consistency introduceert: na een write zal het even duren voordat deze zichtbaar is op elke node. De tijd tussen het doorgeven van een wijziging en het daadwerkelijk zichtbaar worden op een web-node noemen we de update-latency. Een ander probleem is dat de index niet op het lokale filesystem leeft en de daarom benodigde netwerktoegang tot de shared storage extra latency zal opleveren. Dit probleem zou je kunnen verzachten door de index lokaal te cachen. Lucene leent zich hier goed voor omdat updates incrementeel te downloaden zijn. Beide oplossingen voor de genoemde problemen worden geïmplementeerd door de vrij beschikbare component AzureDirectory (http://azuredirectory.codeplex.com). Dit is een implementatie van de Lucene Directory die de index opslaat op de Blob Storage. Bovendien wordt de index ook in een cache op het lokale filesystem bijgehouden. Een complete oplossing zou er dan zo uit kunnen zien: In dit schema valt op dat er twee Indexer nodes zijn (waar het Indexer proces op draait), dit is nodig vanwege de Azure SLA voorwaarden. We leggen later uit hoe we zorgen dat er slechts één actief is. We zullen nu de geschetste architectuur verder uitwerken en onderzoeken. Implementatie Er zijn twee aspecten waar een wezenlijk verschil ontstaat tussen deze architectuur en een single-node situatie: het doorvoeren van updates en het verversen van de IndexReader. Omdat ons artikel specifiek gaat over Lucene op Azure zullen we deze aspecten verder uitdiepen. Index updates Een update op de index bestaat uit twee stappen: allereerst wordt de gewenste update gequeued door een web-node, waarna hij wordt gedequeued en aan de index wordt toegevoegd door het Indexer proces. Het queuen gebeurt, in pseudocode, als volgt: Book book = ; queue.enqueue(serialize(book)); Het verwerken van de update ziet er dan zo uit: IndexWriter writer = ; Message message = queue.dequeue(); Book book = Deserialize(message.Body); writer.adddocument(tolucenedocument(book)); writer.commit(); message.complete(); De call naar Message.Complete wordt gedaan omdat er gewerkt wordt met een peek-lock pattern. Dit voorkomt verlies van berichten bij fouten tijdens de verwerking. Het is dan wel belangrijk om Message.Complete pas na writer.commit aan te roepen. Azure Service Bus Queues biedt deze peek-lock semantiek en gebruiken we dan ook in onze implementatie. De API s van Lucene en de Service Bus bieden beide mogelijkheden tot batchverwerking. Wanneer er meerdere berichten beschikbaar zijn 6 MAGAZINE

3 in de queue kunnen deze in één keer worden verwerkt. Zoals we straks laten zien heeft dit invloed op de performance. De batch size noemen we B. Dat ziet er dan zo uit: IndexWriter writer = ; int batchsize = ; Message[] messages = queue.receivebatch(batchsize); foreach (var message in messages) { AddMessageToIndex(writer, message); writer.commit(); queue.completebatch(messages); Bij het bepalen van de batch size kijken we naar de verwerkingssnelheid van de Indexer en naar de update-latency : function GetIndexWriter() { Directory directory = Ö; while (true) { try { return new IndexWriter (directory); catch (LockObtainFailedException) { Sleep(Ö); De LockObtainFailedException treedt op wanneer een Indexer-node al een IndexWriter open heeft op de index. Met deze constructie kan er dus altijd maar één Indexer-node berichten verwerken. Verversen van de IndexReader Voor het lezen van de index implementeren we een IndexReader singleton: static _indexreader = new IndexReader(..) static GetInstance() { return _indexreader; We zien dat een batch size van minder dan B=200 berichten de verwerkingssnelheid beperkt. Voor batch sizes groter dan 200 neemt de verwerkingssnelheid niet meer toe. De optimale verwerkingssnelheid is dus te bereiken door de batch size op minimaal B=200 berichten te stellen. Als er updates plaatsvinden op de index worden deze pas zichtbaar als we een nieuwe IndexReader openen. We hebben voor een strategie gekozen waarbij de IndexReader periodiek, dus elke x seconden, opnieuw geopend wordt. Dit zorgt er dus voor dat we elke x seconden een verse IndexReader hebben. We noemen die periode de verversperiode R. Het verversen gaat dan als volgt: _indexreader = new IndexReader( ); Schedule.Every(x seconden, IndexReaderSingleton.Refresh) We hebben voor de overzichtelijkheid synchronisatie- en lockingoverwegingen buiten beschouwing gelaten. We hebben ook gekeken hoe de update-latency zich bij verschillende aanvoersnelheden v (updates per seconde) gedraagt: We zien dat er voor batch sizes groter dan 175 berichten geen significant verschil in update-latency is bij deze aanvoersnelheden. We zien ook dat rond de 100 updates per seconde verzadiging van de queue plaatsvindt en dat de latencies daardoor oplopen. Dit strookt met de observaties met betrekking tot de verwerkingssnelheid. Een laatste overweging bij implementatie is de Azure SLA: het proces dat schrijft zal ook dubbel uitgevoerd moeten worden, maar er mag slechts één IndexWriter tegelijkertijd actief zijn. Dit lossen we op door het synchronisatiemechanisme van Lucene te gebruiken: Een nadeel van deze oplossing is dat we steeds een compleet nieuwe IndexReader openen, wat potentieel duur is. We benutten daarom de Reopen()-methode van de IndexReader, deze methode vult de door de huidige IndexReader geladen data aan met nieuw beschikbare informatie. _indexreader = _indexreader.reopen(); Voor het uitvoeren van zoekopdrachten hebben we tot slot de Index- Searcher nodig. Deze heeft een afhankelijkheid op de IndexReader en daarom laten we de lifecycle van de IndexSearcher samenlopen met die van de IndexReader. magazine voor software development 7

4 class IndexSearcherSingleton { static _indexreader = new IndexReader(Ö) static indexsearcher = new IndexSearcher(_indexReader); IndexReader newreader = _indexreader.reopen(); if (newreader == _indexreader) { return; _indexreader = newreader; indexsearcher = new IndexSearcher(_indexReader) static GetInstance() { return _indexsearcher; We maken hierbij gebruik van het feit dat _indexreader.reopen zichzelf teruggeeft als de index onveranderd is. Een zoekopdracht neemt dan de volgende vorm aan: IndexSearcher indexsearcher = IndexSearcherSingleton.GetInstance(); string userquery = ; Query query = new QueryParser( ).parse(userquery); TopDocs topdocs = indexsearcher.search(query, ); TopDocs bevat dan de lijst met de meest relevante Lucene Document ID s. Dan moeten we nog een keuze maken voor de waarde van de verversperiode R. Om dit te bepalen bekijken we hoe de updatelatency hierdoor beïnvloed wordt bij verschillende aanvoersnelheden v. We zien dat de aanvoersnelheid in de gevallen v=0, v=10, v=20 updates per seconde geen significante invloed heeft op de updatelatency bij verschillende verversperiodes. Voor een aanvoersnelheid van v=50 updates per seconde zie je een hogere latency voor verversperiodes kleiner dan 2000 ms, dan voor 2500 ms. We hebben dit verder niet onderzocht. Daarnaast zien we dat de update-latency in de overige gevallen lineair schaalt met de verversperiode. Een tweede overweging is de interactie met de Blob Storage. We hebben daarom gemeten hoeveel data er vanaf de Blob Storage gedownload wordt per web-node, uitgezet tegen de tijd. Tijdens deze meting was de aanvoersnelheid 75 updates per seconde: We zien dat de verversperiode geen significante invloed heeft op de hoeveelheid gedownloade data. Overigens zijn de duidelijke stappen in de grafiek toe te schrijven aan het index merge proces van Lucene. Dit proces optimaliseert de fysieke index door onder andere data samen te voegen. Deze samengevoegde data staat dan niet in de cache, en moet dus in zijn geheel gedownload worden. De initiële download is 465 MB, wat ruwweg overeenkomt met de grootte van de index op de Blob Storage, 425 MB. Er blijkt dus dat een verversperiode van 2500 ms voor alle onderzochte aanvoersnelheden resulteert in een update-latency van lager dan 4 seconden. Daarbij levert dit ten opzichte van langere verversperiodes geen groot verschil op in traffic naar de Blob Storage. We hebben echter het gebruik van systeemresources niet gemeten en kunnen ons voorstellen dat er problemen kunnen ontstaan bij korte verversperiodes, vooral wanneer je het opruimen van de IndexReader en Index- Searcher overlaat aan de garbage collector. Dit lichten we hieronder verder toe. Dispose versus GC In bovenstaande implementatie laten we het opruimen van de oude IndexReader en IndexSearcher over aan de garbage collector.dit kan ervoor zorgen dat sommige resources (zoals files) onnodig lang geopend blijven. Als dit een probleem blijkt kun je ervoor kiezen om de Dispose()-methodes van IndexSearcher en IndexReader aan te roepen na gebruik. Pas echter op: meerdere threads kunnen een reference hebben naar deze objecten en Dispose() mag pas aangeroepen worden nadat alle threads hebben aangegeven klaar te zijn met hun reference. Een methode om dit te doen is het gebruik van reference counting. Een mogelijke implementatie hiervan tonen we in het voorbeeldproject. Operationele karakteristieken Als laatste zijn we geïnteresseerd in de operationele eigenschappen van deze oplossing. We kijken daarvoor naar enkele omgevingsparameters: wat is de invloed van het aantal gebruikers op de zoeksnelheid, en wat is de invloed van het aantal documenten op de update-latency. 8 MAGAZINE

5 We hebben gemeten hoe de zoekperformance schaalt met het aantal zoekende gebruikers (gesimuleerd met meerdere threads) bij twee verschillende indexgroottes N (aantal documenten in de index). We doen dit door te zoeken op willekeurige zoektermen en de 10 meest relevante resultaten op te vragen: We zien dat een concurrency tot 25 threads per node in beide gevallen een zoeklatency van minder dan 100 ms oplevert. Bij documenten is er nog ruimte voor hogere concurrency bij gelijke zoeklatency. Voor documenten is dit echter niet het geval; daar loopt de zoeklatency snel op. Het aantal concurrent zoekopdrachten dat je per node kunt bedienen wordt dus beperkt door de indexgrootte. Tenslotte onderzoeken we hoe de update-latency zich gedraagt bij verschillende indexgroottes. Hiertoe meten we de update-latency als functie van het aantal documenten in de index N, bij verschillende aanvoersnelheden v. Dit hebben we verder niet onderzocht. De updatedoorvoersnelheid van 100 updates per seconde is in onze gevallen toereikend geweest. We hebben daarom niet onderzocht of we deze nog hoger konden krijgen. De Indexer lijkt wel moeilijker uit te schalen omdat er maar één Indexer actief kan zijn. Deze eigenschappen maken dat wij Lucene een geschikte oplossing vinden voor het aanbieden van full text search in een Azure-omgeving. In de praktijk zetten wij de geschetste oplossing met succes in binnen meerdere projecten. We zijn hierbij niet tegen grote verrassingen aangelopen en zullen Lucene blijven overwegen voor nieuwe projecten. Roy de Boer Roy de Boer is één van de oprichters van Infi. Naast een voorliefde voor C#, en de oneindige tocht naar elegant softwareontwerp, is hij ook nogal enthousiast over OS X en FreeBSD. Freek Paans Het blijkt dat het aantal documenten in de index geen significante invloed heeft op de update-latency. Daarnaast is de gemeten ondergrens van de update-latency 2.0 s. Conclusie We hebben de Lucene API in het kort geïntroduceerd en de problemen om deze op Azure in te zetten uiteengezet. Vervolgens hebben we een architectuur die deze problemen oplost voorgesteld en de karakteristieken hiervan doorgemeten. We hebben de volgende observaties gedaan voor een implementatie die gebruik maakt van Azure Service Bus voor queueing en Azure Blob Storage voor persistent storage voor de index: De zoeklatency is bij indices tot documenten en een concurrency van 25 threads minder dan 100 ms. De indexgrootte heeft een duidelijke invloed op de zoeklatency: grote indices hebben in het algemeen een hogere latency en beperken bovendien de concurrency per node ten opzicht van kleinere indices. De indexgrootte heeft geen significante invloed op de updatelatency. We kunnen tot 100 updates per seconde op de index doorvoeren, hiervoor is wel een batch size van minimaal 200 berichten vereist. Bij een verversperiode van 2.5 s zien we een update-latency van 4 seconden. De traffic van de Blob Storage wordt niet significant beïnvloed door de verversperiode. Lucene op Azure is daarmee binnen onze projecten een schaalbare oplossing gebleken. Binnen een node vinden wij de performance van Lucene acceptabel en je ziet bovendien ook lineair gedrag bij het bijschakelen van web-nodes. Uiteindelijk zal de Blob Storage waar de index op staat mogelijk een bottleneck worden. Freek Paans werkt als technisch directeur bij Infi. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het optimaliseren van het softwareontwikkeltraject binnen Infi, maar typt ook nog actief mee aan verschillende projecten. Verder vindt hij het leuk om na te denken over vrijwel elk vraagstuk in de softwareontwikkeling: van low-level performancewerk tot teamorganisatie tot conceptontwikkeling. Freek is ook te vinden op twitter 1 We gebruiken in de metingen documenten tussen de 0 en 3 kb. Mocht je meer vragen hebben over de meetmethode dan kun je deze per mail aan ons stellen. TIP: Downloaden SDN Magazines Op de site van SDN vind je niet alleen een archief van alle magazines, het is ook mogelijk om de magazines te downloaden: magazine voor software development 9

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Full text search met Lucene op Azure < Async/await en het restaurantmodel < Talking about Frames < Continuous Deployment met TFS,

Nadere informatie

Serious Request. Michaël Hompus & Michiel Lankamp

Serious Request. Michaël Hompus & Michiel Lankamp Serious Request Michaël Hompus & Michiel Lankamp De agenda voor deze sessie Introductie De aanleiding De opzet De applicaties De lessen en tips De aanleiding Het Nederlandse Rode Kruis Sp@rk Microsoft

Nadere informatie

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen

Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Elastic Search wat heb je aan data als je er niets mee doet.. Oscar Buse 11 juli 2017 Linux User Group Nijmegen Inleiding Dit praatje gaat over Elasticsearch. De onderwerpen die aan bod komen: Wat is Elasticsearch?

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven

Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Vakgroep CW KAHO Sint-Lieven Objecten Programmeren voor de Sport: Een inleiding tot JAVA objecten Wetenschapsweek 20 November 2012 Tony Wauters en Tim Vermeulen tony.wauters@kahosl.be en tim.vermeulen@kahosl.be

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix'

Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Gimme Five! Op weg naar TYPO3 5.0 'Phoenix' Waarom TYPO3 5.0? Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Waarom TYPO3 5.0? Enkele redenen: Complexiteit De TYPO3 Core architectuur heeft zijn limiet bereikt en is

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be DB architectuur joost.vennekens@denayer.wenk.be DB - logisch perspectief - DB - fysisch perspectief - DBMS Fysische details van databank beheren Zodat gebruiker zich enkel om logische perspectief moet

Nadere informatie

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8

INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 INFITT01 - Internettechnologie WEEK 8 Programma Databases (JDBC, JNDI, ORM, JPA) MVC & Spring/Struts EJB Databases Veel web applicaties moeten informatie over langere tijd op kunnen slaan. Een voor de

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren

Chris de Kok 223548 TDI 3. Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Chris de Kok 223548 TDI 3 Vak: Software Architectuur Datum: 21-01-2008 Docent: Fons van Kesteren Inhoud Inleiding... 3 Black box / White box... 3 XP... 3 SimpleTest... 3 Eclipse plugin... 4 GroupTest...

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen.

Dergelijke functionaliteit kunnen we zelf ook aan eigen code toevoegen. Indexers in C#.Net In deze tutorial ga ik het hebben over indexers. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een ArrayList object, kan je de gegevens uit deze collectie opvragen als ware het een array. // ArrayList

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker

Kleine cursus PHP5. Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP5 Auteur: Raymond Moesker Kleine cursus PHP PHP is platform en CPU onafhankelijk, open source, snel, heeft een grote userbase, het is object georiënteerd, het wordt omarmd door grote bedrijven

Nadere informatie

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2).

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Wat is een database? Een centrale opslagruimte voor gegevens. Alle informatie wordt centraal opgeslagen en kan door iedereen geraadpleegd worden. Voordelen van

Nadere informatie

Oracle WebCenter Content in grote omgevingen

Oracle WebCenter Content in grote omgevingen Oracle WebCenter Content in grote omgevingen Maarten van Veelen Consultant Oracle WebCenter Content Werkzaam bij Quobell BV, Houten mvveelen@quobell.nl 6 juni 2013 1 2 3 Introductie Groot vs Complex vs

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

De macro onthoudt na gebruik de laatste instelling en controleert alle stappen.

De macro onthoudt na gebruik de laatste instelling en controleert alle stappen. Macro GetNewestCaches, versie 2.5 Auteur: Thex Doel Deze macro zal voor Nederland, Belgie en of Luxemburg (en iedere combi hiervan) de nieuwste caches ophalen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het menu

Nadere informatie

Windows Azure in de praktijk

Windows Azure in de praktijk Windows Azure in de praktijk Eelco Koster IT Architect, Ordina eelco.koster@ordina.nl http://eelco.azurewebsites.net/ @eelco_zelf Agenda Wat is cloud Wat biedt Microsoft? Praktijk voorbeelden Wat is cloud?

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

CQRS, event sourcing en Windows Azure

CQRS, event sourcing en Windows Azure Thema CQRS, event sourcing en Windows Azure TRANSACTIES EN BEVRAGINGEN SCHEIDEN EN WEER KOPPELEN Tijmen van de Kamp CQRS (command query responsibility segregation) en event sourcing zijn op dit moment

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

JSF webapplicatie performance

JSF webapplicatie performance JSF webapplicatie performance Kees Broenink (JSF expert), 27 januari 2009 JSF webapplicatie performance... 1 Applicatieserver in productie... 2 HotSpot... 2 Geheugen... 2 Webapplicatie performance analyse...

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden:

Je hoeft je maar met twee bestanden bezig te houden: 1 2 3 Deze set Sushi Kaarten leert je hoe je een web-app maakt met een nogte-doen lijst. Als je op enig moment wilt zien hoe de web-app kan worden, kijk dan op dojo.soy/js-todo. Deze app kun je gebruiken

Nadere informatie

Practicumopgave 3: SAT-solver

Practicumopgave 3: SAT-solver Practicumopgave 3: SAT-solver Modelleren en Programmeren 2015/2016 Deadline: donderdag 7 januari 2016, 23:59 Introductie In het vak Inleiding Logica is onder andere de propositielogica behandeld. Veel

Nadere informatie

Marktscan Digikoppeling 2017

Marktscan Digikoppeling 2017 Testrapport Marktscan Digikoppeling 2017 Versie: 1.0 Datum: 18-6-2015 Auteur: egem Datum : 2 juni 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Managementsamenvatting... 3 3. Testopzet... 4 3.1

Nadere informatie

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Tijdsbesparing door de snelle, digitale distributie van

Nadere informatie

Programmeerstructuren met App Inventor

Programmeerstructuren met App Inventor Programmeerstructuren met App Inventor Kevin Krul, Universiteit Utrecht Roncalli, Bergen op Zoom Inhoud: Les 1: Introductie tot App Inventor, when statement en variabelen. Les 2: Introductie if-statement

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Kosten factoren in Azure

Kosten factoren in Azure Kosten factoren in Azure Geopunt infrastructuur initieel Geopunt = kaartviewer + tileservices + website 2 Loadbalancers 5 VM s Gehost in extern datacenter 8 Tb storage 1 Gb bandbreedte Postgis db Geopunt

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet.

Open SQL Server Management Studio en log in als Administator. Je ziet dan wat je in figuur 2.1 ziet. Hoofdstuk 2 Een ASP.NET applicatie met ADO.NET opzetten In dit hoofdstuk ga je een eenvoudige website opzetten, waarbij je een aantal gegevens uit een database ophaalt. Je moet je kennis van ADO.NET dus

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Tentamen Imperatief Programmeren

Tentamen Imperatief Programmeren Tentamen Imperatief Programmeren Maandag 22 oktober 2001 Toelichting Dit is een open boek tentamen, d.w.z. het cursusboek mag gebruikt worden. N.B.: Het tentamen is individueel: voor het maken van de opgaven

Nadere informatie

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar

ProjectHeatmap. Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar ProjectHeatmap Onderzoeksrapport v0.5 11-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Gheat...4 Info...4 Voordelen...4 Nadelen...4 Google Fusion Tables...5 Info...5 Voordelen...5 Nadelen...5 OLHeatmap...6

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Dynamisch Programmeren. Het Rugzakprobleem

Dynamisch Programmeren. Het Rugzakprobleem INLEIDING Dynamisch Programmeren 1 Dynamisch Programmeren Section Page Inleiding................................................. 1 1 Oplossing................................................ 2 2 Subprobleem.............................................

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Dynamiek met VO-Script

Dynamiek met VO-Script Dynamiek met VO-Script Door Bert Dingemans DLA Ontwerp & Software bert@dla-architect.nl Inleiding Op de SDGN nieuwsgroep voor Visual Objects ontstond laatst een draad van berichten over de nieuwe libraries

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

AFO Vergelijken van documenten

AFO Vergelijken van documenten AFO 114 - Vergelijken van documenten 114.1 Inleiding Met behulp van AFO 114 kunt u titelbeschrijvingen vergelijken als voorbereiding op het samenvoegen van gelijke records. Gebruik deze AFO voor: Het opsporen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode

SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode SQL Plan Management in Oracle11g Harald van Breederode Sinds de introductie van de Cost Based Optimizer (CBO) in Oracle7 hebben zowel database beheerders als database ontwikkelaars de wens om deze optimizer

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

DatamedFT Gebruiksaanwijzing

DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT v3 Doc ID DMD-10100-01100-NL Rev A 4/2017 COPYRIGHT Copyright. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande

Nadere informatie

RavenDB vs. SQL Server

RavenDB vs. SQL Server RavenDB vs. SQL Server Toepasbaarheid RavenDB in Microsoft.Net ontwikkelshops 2012 Integrace RavenDB vs SQL Server Versie 1.0 06/08/2012 pagina 1 1. Introductie RavenDB is een open source 2nd generation

Nadere informatie

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag

ArcGIS Mobile ADF. Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag ArcGIS Mobile ADF Smart Client Applicaties voor ArcGIS Server Eva Dienske, Wim Ligtendag Agenda Wat is de Mobile ADF? Architectuur Demo Wat is de mobile ADF? Ontwikkeltoolkit voor mobiele (Smart Client)

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Inhousopgave. Visio / White paper 1

Inhousopgave. Visio / White paper 1 Inhousopgave Wat is het Visio Platform Architectuur Werken met de Content Bronnen van de Content Content Verwijderen Kern Functionaliteiten Gebruikersprofiel Gebruikersbeheer Advertentiesysteem Kluis API

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Computerarchitectuur. H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism

Computerarchitectuur. H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism Computerarchitectuur H&P Ch 5. Thread-Level Parallelism Kristian Rietveld http://ca.liacs.nl/ Thread-Level Parallelism In het geval van thread-level parallelism (TLP) gaan we uit van meerdere threads.

Nadere informatie

Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden.

Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden. Herhaling Objectgeorïenteerd werken is gebaseerd op de objecten die door het systeem gemanipuleerd worden. De basisbouwsteen is het object; een geïntegreerde eenheid van data en operaties werkend op deze

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling

Gestart als demo/research voor cloud-oplossing. Een Afslagveiling WAZUG BCC Veiling Concept Gestart als demo/research voor cloud-oplossing Een Afslagveiling Afslag variant Prijsdump variant Windows Azure CMS: Orchard Admin app: dynamic data Auction Manager Proces: worker

Nadere informatie

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen??

Centrale begrippen hoofdstuk 3. Waarom multiprogramming? Vandaag. processen proces state: running, ready, blocked,... Vragen?? Vragen?? Vandaag Hoofdstuk 4: threads (tentamenstof : 4.1 t/m 4.2) Kleine Opgaven 4.1 (niet alleen ja of nee, ook waarom!) en 4.4 inleveren maandag Centrale begrippen hoofdstuk 3 processen proces state:

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1

INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q1 2015-Q1 2015 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Exact Globe voorbereidingen

Exact Globe voorbereidingen Bedrijfsadministratie voor de horeca deel 2, Computerboekhouden ISBN 978-90-74625-49-4 Exact Globe voorbereidingen In dit document wordt het volgende beschreven: 1. De software waarop de methode is gebaseerd.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

The End of an Architectural Era

The End of an Architectural Era The End of an Architectural Era M. Stonebraker, S. Madden, D. J. Abadi, S. Harizopoulos, N. Hachem, P. Helland Jorn Van Loock Inleiding Oorsprong relationele DBMS IBM System R (1974) DB2 Sybase SQL Server

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

JSTOR Zoeken in JSTOR

JSTOR Zoeken in JSTOR BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen JSTOR Zoeken in JSTOR Karen Vanholzaets Klik en typ de subtekst september 2016 Inhoud Beschrijving van de databank... 5 1 Start... 7 2 Search: eenvoudig

Nadere informatie