Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering. Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering. Beste mensen, Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad Hopelijk Beste mensen, heeft iedereen een goede vakantie gehad. Ondertussen zijn we alweer vol aan de bak. Verder wachten we, nu de verkiezingen zijn geweest, op nieuws uit Den Haag, o.a. over de transitie Hopelijk (=overgang) heeft van iedereen AWBZ functie een goede begeleiding vakantie gehad. (van rijk Ondertussen naar gemeente), zijn we bij alweer Tactus vol betreft aan dit de vooral bak. de Verder arbeid en wachten wonen we, trajecten. nu de verkiezingen Of over de eigen zijn geweest, bijdrage GGZ. op nieuws Goed uit nieuws Den Haag, is, dat o.a. steeds over meer de transitie (=overgang) gemeentes aan van minima-ggzers AWBZ functie begeleiding compensatie (van bieden, rijk naar vaak gemeente), d.m.v. Bijzondere bij Tactus Bijstand betreft (Apeldoorn, dit vooral de Berkelland, arbeid en wonen Deventer, trajecten. Enschede, Of over Heerde, eigen Hof bijdrage v. Twente, GGZ. Oldenzaal, Goed nieuws Olst-Wijhe, is, dat steeds Raalte meer en Zwolle zijn ons gemeentes bekend). aan Vraag minima-ggzers na bij je eigen compensatie gemeente. bieden, vaak d.m.v. Bijzondere Bijstand (Apeldoorn, Berkelland, Deventer, Enschede, Heerde, Hof v. Twente, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle zijn Ook ons bekend). Tactus heeft Vraag niet na stil bij gezeten. je eigen Er gemeente. lagen enkele adviesaanvragen op ons te wachten ter beoordeling. Zo heeft de CCR positief geadviseerd op de voorgenomen verhuizing van de locaties Hengelosestraat Ook Tactus heeft 67 niet + stil Institutenweg gezeten. Er in lagen Enschede enkele + adviesaanvragen Schouwburgplein in op Almelo, ons te naar wachten de ter Raiffeisenstraat beoordeling. Zo (v/h heeft Rabobank, de CCR positief tegenover geadviseerd J.Wierhuis) op de in Enschede. voorgenomen Het verhuizing betreft, voor van 2 locaties, de locaties een verhuizing Hengelosestraat binnen 67 dezelfde + Institutenweg stad. Op in de Enschede Almelose + locatie Schouwburgplein werden geen in cliënten Almelo, (meer) naar de behandeld. Raiffeisenstraat (v/h Rabobank, tegenover J.Wierhuis) in Enschede. Het betreft, voor 2 locaties, een verhuizing Realiseren binnen van een dezelfde tijdelijke stad. jeugdkliniek Op de Almelose op het terrein locatie van werden jeugdzorgorganisatie geen cliënten (meer) Rentray behandeld. in Eefde. Dit is nodig, omdat de eigenaar van het terrein in Wapenveld - jeugdzorgorganisatie Avenier - waar thans de jeugdkliniek Realiseren van is, zelf een weggaat tijdelijke en jeugdkliniek de huur heeft op het opgezegd. terrein van De jeugdzorgorganisatie CCR heeft positief geadviseerd. Rentray in Eefde. We vinden Dit is de nodig, jeugdkliniek omdat de waardevol. eigenaar van Uiteraard het terrein is er in vergaande Wapenveld samenwerking - jeugdzorgorganisatie met Rentray Avenier op - waar thans de jeugdkliniek zorg/behandelniveau. is, zelf weggaat Overigens en de blijft huur de heeft zorg/behandel-samenwerking opgezegd. De CCR heeft met positief Avenier geadviseerd. / de Sprengen We vinden bestaan. de jeugdkliniek Met een waardevol. tijdelijke periode Uiteraard (5 is jr.) er blijft vergaande het risico samenwerking beperkt. (Ook met de jeugdzorg Rentray op is in transitie ) zorg/behandelniveau. Overigens blijft de zorg/behandel-samenwerking met Avenier / de Sprengen bestaan. Met een tijdelijke periode (5 jr.) blijft het risico Herhuisvesting beperkt. (Ook Dubbel de jeugdzorg Diagnose. is De in kliniek transitie ) is een coproducties van Dimence en Tactus en staat thans op Herhuisvesting Dimence-terrein. Dubbel Dimence Diagnose. heeft Tactus De kliniek de huur is een opgezegd. coproducties Het van voornemen Dimence en van Tactus Tacus en is staat om in thans op Zutphen Dimence-terrein. (Piet Heinstraat, Dimence dichtbij heeft Tactus huidige de locatie huur Piet Heinstraat.) opgezegd. Het een voornemen nieuwe DD-kliniek van Tacus te bouwen. is om in Wij hebben Zutphen positief (Piet Heinstraat, geadviseerd dichtbij op dit huidige voornemen. locatie De Piet CCR Heinstraat.) vindt dat een de nieuwe DDD zijn DD-kliniek nut heeft te bewezen; bouwen. als Wij die ergens hebben weg positief moet, geadviseerd moet die ergens op dit voornemen. anders heen. De Over CCR dat vindt de dat samenwerking de DDD zijn nut met heeft Dimence bewezen; ook komt als die te ergens vervallen weg en moet, welke moet gevolgen die ergens dit heeft anders voor de heen. zorg / behandeling, Over dat samenwerking wil de CCR nader met geïnformeerd Dimence ook komt worden. te vervallen en welke gevolgen dit heeft voor de zorg / behandeling, wil de CCR nader geïnformeerd worden. Lokale participatie, inspraak van cliënten op de locaties, is een belangrijk onderdeel in de cliëntenparticipatie. Maar niet op alle locaties kunnen of willen cliënten er een rol in spelen. Reden voor de Lokale CCR participatie, en de bestuurder inspraak om nog van cliënten eens goed op te de kijken locaties, hoe is en een wat belangrijk er wel onderdeel in de kan. cliëntenparticipatie. Maar niet op alle locaties kunnen of willen cliënten er een rol in spelen. Reden voor de CCR en de bestuurder om nog eens goed te kijken hoe en wat er wel Gastvrijheid, kan. voor velen een vanzelfsprekend iets. Cliënten gaan ervan uit dat ze gastvrij ontvangen en bejegend worden, medewerkers vinden gastvrije Gastvrijheid, zorg hun voor werk. velen Desondanks een vanzelfsprekend is het goed iets. om Cliënten stil staan gaan bij ervan wat gastvrije uit dat ze zorg gastvrij / gastvrijheid ontvangen inhoud en bejegend in praktijk. worden, Vandaar medewerkers dat er binnen vinden Tactus gastvrije zo n zorg 2 jaar hun geleden werk. Desondanks een werkgroep is het in goed het leven om stil is te geroepen staan bij om wat te gastvrije zorg / gastvrijheid inhoud in praktijk. Vandaar dat er binnen Tactus zo n 2 jaar geleden een werkgroep in het leven is geroepen om te 1 1 Nieuws BRIEF

2 onderzoeken en aanbevelingen te doen over hoe Tactus zo gastvrij mogelijk kan zijn. Niet alleen tegenover cliënten, maar ook tegenover medewerkers en anderen (bijv. leveranciers, studenten, ) in woord, schrift en daad. De CCR heeft 2 afgevaardigden in de werkgroep. Als je een thema als gastvrijheid gaat onderzoeken / inventariseren dan kom je er al snel achter dat dit een veelomvattend onderwerp. Veel zaken hebben ermee te maken, niet alleen de voor-de-hand-liggende, zoals gebouwen plus inhoud, maar ook houding bejegening en serviceverlening (aan de telefoon, , face to face), informatievoorziening, huisregels. Bijv. Is het gastvrijer om koffie in de wachtruimte te zetten of te zorgen een kortere wachttijd? Men begrijpt dat er meer tijd voor nodig was dan oorspronkelijk gepland. Op dit moment is de werkgroep aan het afronden en bezig het verslag en aanbevelingen te schrijven. Toch zijn er dingen reeds zichtbaar als gevolg van de werkgroep-gastvrijheid: Gastvrijheid-trainingen voor medewerkers; een specialist (A. Vaasen) traint nu enkelen die straks hun team/afdeling/collega s gaan trainen. Zo moet het gastvrije gehalte van een team/afdeling en de door hun geleverde zorg bewaakt en (als het even kan) vermeerderd worden. Format voor huisregels; uitgangspunt is om zo weinig mogelijk huisregels te hebben. Eerst geldt de Nederlandse wet (dus ook binnen Tactus). Bijv.: stelen is verboden - net als discriminatie, privacy-regels, roken mag alleen in de rookzone. Daarna zijn er Tactus-brede protocollen en richtlijnen (zoals hoe Urine Controle afnemen) en behandelinhoudelijke regels (bijv.: wanneer en waar mag je bezoek ontvangen, openingstijden). Als laatste staat er veel in het behandelplan van cliënt (bijv.: weekendverlof, wanneer UC). Dus dan blijven er weinig (tot geen) zaken over. Overigens heeft de werkgroep ook goede exemplaren gezien (zoals van de PRK). Reorganisatie van de Informatiemap voor cliënten. Verderop in dit nummer kun je meer over de map lezen. Mijn afscheid Na 9 jaar bij de cliëntenraad neem ik eind van dit jaar afscheid van de Centrale Cliëntenraad Tactus, omdat dan de maximale termijn er op zit. In de afgelopen tijd heb ik veel gezien in de verslavingszorg - en bij Tactus. Er speelt van alles. En er is veel veranderd. De cliënt staat meer centraal, maatschappelijk herstel is uitgangspunt geworden, er zijn hostels (bij)gekomen, een jeugdkliniek geopend, een Dubbel Diagnosekliniek, InTact zelfhulp is erbij gekomen, Tactory, een werk/leer bedrijf voor cliënten is opgericht, heroïneverstrekking op drie locaties, cliënten scholen medewerkers (LeerNetwerk) en nog veel meer. Natuurlijk zal cliënteninspraak nog voor vele zaken nodig blijven. Ook de cliëntenraad is veranderd van een (formeel) inspraakorgaan tot een volwaardige kennis- en gesprekspartner voor heel Tactus. Daarbij staat het belang van cliënten voor op ook bij overleg over het beleid. Op het gebied van de kwaliteitsbewaking, zorginkoop bij de verzekeraars, is de cliëntenraad nu betrokken. Ook op landelijk niveau proberen cliëntenraden samen het beleid van instellingen te beïnvloeden. Daarom de oprichting van het Zwarte Gat waar de cliëntenraden uit de verslavingszorg samen optrekken. Dit was 9 jaar geleden niet denkbaar. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk ging, ben ik wel blij dat ik bij kon dragen aan het werk voor en met cliënten. Ik heb ook veel geleerd van de mensen en waardering gekregen. Ik neem nu afscheid met het idee dat er wel veel moet gebeuren, maar ook veel bereikt is. Bij deze bedank ik alle cliënten van Tactus en medewerkers voor de goede samenwerking en vertrouwen. Ik zal deze jaren niet vergeten en kijk er met veel voldoening op terug. Wie weet kan ik mij in de toekomst nog verdienstelijk maken voor Tactus of de verslavingszorg. Allen een welgemeende groet, Adrie Wams 2

3 Deventer badkuiprace beleeft natte 10 e editie (bron: Stentor regio Deventer, W. de Boer) Alsof de duvel ermee speelt. Zo reageerde de organisator van de Deventer Badkuiprace G. Andrée op het slechte weer van zondag 26 september jl.. De Badkuiprace beleefde zijn 10 e editie. Hoewel het wedstrijdtraject vrij kort is, van de voorhaven bij de Prins Bernhardsluis tot het Wellepad, legden de badkuipvaarders wel degelijk een flinke route af. De badkuipen vertrokken rond uur uit Gorssel en werden vergezeld door de reddingsbrigade en een Deventer brandweerboot. Rond uur bereikten zij de Prins Bernardsluis in Deventer, vanwaar de race naar de Welle begon. Ondanks de regen wisten veel mensen de kademuur te vinden en werden de deelnemers onder luid gejuich binnengehaald. Het cliëntenteam van Tactus Verslavingszorg (red. locatie Polstraat Deventer) verdedigde zijn in 2011 behaalde titel. Het herenteam 'Tactus' en vrouwenteam 'Molen Wind en Water' waren als eerste bij de bel. Leden van 'Boer Zoekt Hoer' kregen de pechprijs en het team van de Tobbe ging er met de originaliteitprijs vandoor. (door: CCR red.) Rob, 1 van de 4 teamleden legt uit: Onze badkuip bestaat eigenlijk uit 4 kuipen, een constructie die vorig jaar door de mensen van Tactory Emdenstraat is gemaakt. Ook dit jaar hebben we m weer met succes kunnen gebruiken. Ons team had deels de zelfde leden als vorig jaar we hadden toen immers gewonnen. Helaas was ook het weer het zelfde: heel veel regen! maar dat was het enige minpunt. Piet Bangma 25 jaar bij Tactus (door: A. Wams) Piet Bangma was 30 september 25 jaar in dienst als (verslavings)arts bij Tactus - en de voorloper ervan in Twente, Johannes Wierhuis. Velen zullen hem daar kennen als iemand met veel begrip en grote inzet voor zijn cliënten. Ik heb dat zelf ook ondervonden. En altijd druk in de weer, maar altijd de cliënt centraal. Door zijn Friese achtergrond is hij dan ook iemand zonder veel bombarie, maar wel met humor. Dit bleek dan ook weer op zijn jubileumfeestje, Piet vond het feestje wel heel aardig, maar hoefde niet op de voorgrond te staan. Ik ga er van uit dat Piet de komende jaren nog veel voor zijn cliënten wil blijven betekenen. Nog vele goede jaren bij Tactus gewenst!! Lid worden van de cliëntenraad??? Wij komen graag in contact met cliënten die zich willen inzetten!!! Tactus heeft al vele jaren een actieve cliëntenraad die waardering en respect verworven heeft. Ben jij: Tactus cliënt (of max. 2 jr. geleden geweest)? Niet bang voor wat leeswerk? Kan jij: Wekelijks op de dinsdag vergaderen? Vertrouwelijk met stukken en informatie omgaan? Als teamlid spelen? Eigen mening vormen, maar ook verder dan-je- eigen-neus-lang-is kijken? Wil jij: Een boeiende positie, waar alle terreinen van een organisatie aan bod komen? Contacten met zeer uiteenlopende cliënten, medewerkers en anderen? Ideeën, kennis en ervaring opdoen? Dan is de cliëntenraad wellicht iets voor jou!! Meer weten of aanmelden? Mail naar: of schrijf naar: Centrale Cliëntenraad Tactus I Antwoordnummer 851 I 7400 WB Deventer 3 Telefoon

4 Nieuwe groep 12-stappenbehandeling Begin oktober is er weer een nieuwe groep van de 12-stappenbehandeling begonnen. Deze behandeling vindt plaats in het centrum van Apeldoorn, Stationsstraat 47a (schuin tegenover Omnizorg). De Tactus 12-stappenbehandeling is een deeltijdbehandeling volgens het zgn. Minnesota-model. Het doel is geheelonthouding en het leren toepassen van de 12-stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten). Cliënten worden vanaf de 1 e dag vertrouwd gemaakt met deze zelfhulporganisatie en zullen ook al snel deelnemen aan zelfhulpbijeenkomsten. Zelfhulporganisaties zijn een heel belangrijk onderdeel van de (na)zorg. De 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden. De therapeuten zijn volledig getraind tot addiction counselor (zo n beetje alle therapeuten zijn ervaringsdeskundigen). De 12-stappenmethode werd in Minnesota in de Verenigde Staten voor het eerst uitgewerkt tot een klinische behandeling door professionele hulpverleners. (Dit onderscheid zich van het aanbod van AA dat op zelfhulp gebaseerd is.) In de afgelopen 50 jaar heeft het Minnesota-model zich ontwikkeld tot een wereldwijd veelgebruikte methode. De 12-stappenbehandeling van Tactus duurt 16 weken, gevolgd door een nazorggroep, waar men nog tot 1 jaar na de behandeling ondersteuning kan vinden. De indeling van het deeltijdprogramma is: in de 1 e 4 weken wordt er 5 middagen per week groepsbehandeling aangeboden. Vanaf de 5 e week is er nog op 3 middagen een groepsprogramma. Naast dit groepsprogramma is er in de ochtenden ruimte voor individuele gesprekken. Als aanvulling wordt dit najaar een familieprogramma aangeboden, voor naasten en andere betrokkenen. Het familieprogramma bestaat uit 8 sessies, eens per week, in de avonduren, ook aan de Stationsstraat 47a in Apeldoorn. Dit familieprogramma staat niet alleen open voor direct betrokkenen van 12-stappencliënten, maar voor iedereen die zich betrokken voelt bij iemand met een verslavingsprobleem; of die in behandeling is of niet. Als je al Tactus-cliënt bent, kunt je met je EVH / casemanager bespreken of de 12-stappenbehandeling voor jou een optie is. Die kan jou eventueel aanmelden. Als je nog geen cliënt van de verslavingszorg bent, dan kan je je laten verwijzen door je huisarts. Een verwijzing is altijd noodzakelijk. Hiervoor zijn 2 redenen: het is nodig om de behandeling door jouw verzekeringsmaatschappij te laten vergoeden. Daarnaast is het in het belang van goede zorg dat er, als er zich onverwachte moeilijkheden voordoen, een beroep kan worden gedaan op hulpverleners uit jouw directe omgeving. Eenmaal aangemeld, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of een screeninggesprek. Het kennismakingsgesprek is een gelegenheid om af te tasten of wensen en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast is het een moment waarop de (behandel) aanpak verder verduidelijkt wordt en kunnen er vragen worden beantwoord. Meer informatie over de behandeling of het familieprogramma: vraag naar de senior counselor of HBV van de 12-stappenbehandeling 4

5 Verder ter CCR tafel Amethist gaat van start (door: A. Wams) De samenwerking van Tactus met GGZ Centraal in Flevoland gaat, na 1 jaar vertraging, per 1 januari 2013 van start. Vanaf dan wordt de verslavingszorg in Flevoland (m.u.v. reclassering en preventie) geboden door Amethist. Dit betekent wat voor de cliënten in Noord West -Veluwe/Flevoland. Het wordt een organisatie, met als uitgangspunt het Tactus-model. Er komt, op de locaties, voor de cliënten, informatie. Houd dus alle informatie goed in de gaten en vraag wat het voor je betekend! De cliëntenraden van Tactus en GGZ Centraal overleggen nu al om tot een goede Amethist-Cliëntenraad te komen. Daar zijn natuurlijk mensen voor nodig. Je kunt je nu al aanmelden of informatie vragen bij de Centrale Cliëntenraad Tactus. Aarzel niet, het is ook je eigen belang. Meetinstrument ROPI Tactus is voornemens het meetinstrument ROPI (Recovery Oriented Practices Index) te gaan gebruiken. Bedoeling is, om m de 1 e keer alleen op het hostel Enschede af te nemen, om daarna verder over Tactus uit te rollen. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van herstel en herstel ondersteunende zorg, is er behoefte aan meetinstrumenten, waarmee ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht (proces-meting) en waarmee resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden (uitkomstmeting). De ROPI is een procesmeting die in kaart brengt in welke mate een afdeling/team herstel hanteert als leidend principe in begeleiding, behandeling, bejegening en hoe dit concreet wordt in de uitvoerende praktijk. De ROPI meet niet op cliëntniveau, maar op afdeling/teamniveau. Uitkomsten kunnen gebruikt worden voor verbeterplannen, maar ook als monitor. De ROPI is in 2006 ontwikkeld door het New York Office of Mental Health en is door het Trimbos i.s.m. GGZ Noord- Holland Noord vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie. Ondertussen zijn er verschillende versies ontwikkeld; respectievelijk voor verblijfsafdelingen (klinisch, intramuraal), instellingen voor beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen (hostel) en ambulante behandelteams. Nieuwste loot is die voor huiskamers/dagopvang. De ROPI wordt afgenomen door 2 auditoren, kunnen interne of externe (bij Tactus) mensen zijn. Als ze maar met enige afstand de situatie kunnen beschouwen en voldoende kennis hebben van herstel en herstel ondersteunende zorg. (Natuurlijk mogen ze geen deel uitmaken van het af te nemen team.) Het Trimbos kan voor externe auditoren zorgen. Interne auditoren kunnen worden getraind door het Trimbos (voorwaarde is dat zij een afgeronde HBO-opleiding hebben en - bij voorkeur - enkele jaren werkervaring in langdurige GGZ.) De auditoren verzamelen op 3 manieren informatie: 1. 3 Groepsinterviews met medewerkers (3 uur); 2. Interview met cliëntenpanel (2 uur), bij voorkeur i.s.m. een ervaringsdeskundige; 3. Inzage in documenten (1 uur), dit zijn geanonimiseerde kopieën van behandel-, begeleiding- of rehabilitatie-plannen. De interviews worden afgenomen aan de hand van (semi)gestructureerde vragenlijsten. Een auditor interviewt en de andere rapporteert. Op basis van de aldus verzamelde informatie, wordt voor zo n 25 items een score bepaald (1 tot 5, hoger = beter). Deze items hebben te maken met: cliëntgerichtheid 5 Telefoon

6 en keuzemogelijkheden, zelfbepaling van cliënt, tegemoetkoming aan basisbehoeften, hoe breed is het aanbod van diensten, medezeggenschap/participatiemogelijkheden, focus op herstel en ervaringsdeskundigheid, ed. De uitkomsten worden beschreven in een samenvattende rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen. De CCR is hier erg blij mee; wij vinden de herstel en herstel ondersteunende zorg thema s zeer belangrijk (denk aan onze Maatschappelijk Herstel notitie). Zo kan nu jaarlijks het herstel-gehalte in de behandelplannen en -teams bekeken en beoordeeld worden. Tactus cliënten en LVB Integrale en multidisciplinaire diagnostiek en behandeling, heet het projectplan van Tactus en Ambiq (een organisatie in noord en oost Nederland die zich richt op jeugd en volwassenen met Licht Verstandelijke Beperking (LVB genoemd) en de bijkomende (vaak meervoudige, complexe) problematiek). In 2011 hebben bestuurders van de beide organisaties de basis gelegd voor een structurele samenwerking. Dit heeft geresulteerd in bovengenoemd plan. Er zijn volwassen en oudere jeugdcliënten bij Ambiq bij wie middelenmisbruik of afhankelijkheid wordt geconstateerd en Tactus heeft cliënten van wie het vermoeden bestaat van een LVB en de daaruit voortvloeiende problemen en beperkingen (schatting is ongeveer 20-25% van de BenB cliënten (Behandeling en Begeleiding) en 50% van de SVZ cliënten (Sociale Verslavingszorg) en verslaving- en LVB-problematiek kunnen elkaar versterken. Vandaar het belang van een geïntegreerd aanbod, vanaf het begin van het zorgtraject. Vanaf de aanmelding worden Ambiq-cliënten structureel op middelengebruik gescreend en Tactus-cliënten op LVB. Mocht er sprake zijn van middelenmisbruik bij een Ambiq-cliënt dan wordt samen met een Tactus-medewerker de (vervolg)diagnostiek uitgevoerd en op basis ervan een integraal behandelplan geschreven. Mocht er sprake zijn van LVB bij een Tactus-cliënt dan schuift de Ambiq-medewerker aan. Verder kan men elkaar op elk moment in de diagnostiek en behandeling consulteren c.q. expertise inroepen als een situatie rond een cliënt hierom vraagt. De regie van de behandeling blijft bij de vragende organisatie. De CCR juicht deze ontwikkeling toe; cliënten met LVB zijn extra kwetsbaar als het om middelengebruik en verslaving gaat. Zowel biologisch, psychologisch (impulsiviteit en moeizaam oorzaak-gevolg denken) als op sociaal /maatschappelijke gebied (kwetsbaar voor sociale druk) lopen zij verhoogd risico. Verder vinden we dat dit het kennis en kwaliteitsniveau van het zorgaanbod verbetert e Informatiemap voor cliënten uitgereikt Sinds begin 2012 krijgt iedereen die bij Tactus een behandeling gaat volgen een informatiemap (ook wel cliëntinformatiemap of welkomstmap genoemd), deze wordt uitgereikt en doorgenomen bij het adviesgesprek. Cliënten die reeds in behandeling zijn krijgen m bij de eerstvolgende zorgplanevaluatie met hun EVH/casemanager. Doel van de map is informatie geven. De map heeft een standaard inhoud; naast een welkomstwoord van de bestuurder (R. Rutten) bevat het de-meest-gestelde-vragen aan Tactus, informatie over wet en regelgeving, over financiële regelingen, de cliëntenraad, de klachtenregeling. En natuurlijk informatie over de fasen van de behandeling. Ook zit er een tabblad persoonlijk in, waar de cliënt tijdens de behandelperiode informatie kan bewaren en toevoegen. zoals folders, belangrijke (afdelings)reglementen, gespreksverslagen, visitekaartjes, maar ook persoonlijke aantekeningen. Er moet zo een persoonlijke map met informatie-op-maat ontstaan. Zo beschikken cliënten op elk moment over een naslagwerk en kan (de) Tactus(medewerker) op een makkelijke manier actuele informatie verstrekken. Na uitreiking is de map van de cliënt zelf. Indien nodig wordt de map op locatie bewaard. Er is aangepaste map in ontwikkeling voor de jeugdige cliënten (lees: <18 jr.) die eerdaags het levenslicht ziet. Verder wordt er gewerkt aan een versie voor Tactus-reclasserings-cliënten. Een digitale versie (USB-stick) is NIET mogelijk. 6

7 Wist je dat...?? Dr. Johannes Wier ( ) was een der eersten geneeskundigen die de heksen als geestelijk gestoorden kenschetste. Onvermoeibaar was hij in zijn pogingen om de wrede vervolgingen waaraan zij blootstonden te bestrijden. Zijn grote historische betekenis berust op het inzicht dat krankzinnigheid niet door bezetenheid werd veroorzaakt, maar een vorm van ziek-zijn kan zijn. Hiermee was hij zijn tijd ver vooruit. Wier publiceerde een aantal beschrijvingen van geestelijke stoornissen, waarvan hij duidelijk wist te maken dat dezen als ziekten moesten worden beschouwd. Zijn leermeester - Agrippa von Netterheim inspireerde hem tot zijn denkbeelden. In een van zijn boeken Pseudomonarchia Daemonium (leugenrijk der hellegeesten) verzocht hij met nadruk om af te zien van heksenwaan en heksenvervolging. Dr. Wier was een moedige baanbreker. Ter herinnering aan zijn redding van talloze heksen is aan zijn huis in Düsseldorf (waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond) een gedenkplaat aangebracht. Dr. Wier vond onder zijn beroepsgenoten al even weinig begrip voor zijn streven als bij de geestelijkheid. Volgens de toenmalige gewoonte, latiniseerde hij zijn naam tot Wierus (In het Duitse taalgebied werd hij Weyer genoemd). Hij werd geboren in Grave (Noord-Brabant) en studeerde geneeskunde in Bonn en Parijs en promoveerde in 1534 in Orléans tot doctor in de medicijnen. Lokale Cliëntenraad Zwolle e.o. praat bij over de geclusterde voorziening (uit verslag door A M. Garst) De Lokale Raad Zwolle e.o. is door J. Bakx (regiomanager Flevoland, Noordwest Veluwe en Zwolle e.o.) geïnformeerd over de stand van zaken van de zg. geclusterde voorziening Zwolle. De gemeente Zwolle is actief wat betreft de definitieve besluitvorming inzake de voorziening aan de Roelenweg. Plan was: gezamenlijke huisvesting van verschillende instellingen/voorzieningen met gescheiden ingangen. Te weten: studentenhuisvesting, Tactus hostel - gebruikersruimte - methadonpost - inloop en Leger des Heils - dagactiviteiten. Door de gebruikers van de gebouwen worden bijv. gezamenlijke voorzieningen benut, denk aan spreekkamers, activiteitenruimte, keuken, lift. Het Leger des Heils dreigt af te vallen. Huisvesting voor studenten is inmiddels elders in Zwolle opgelost. Voorkeur van Tactus is om de geclusterde voorziening redelijk dichtbij het centrum te huisvesten. Aandacht factor voor de nieuwe locatie: eerst grondvervuiling oplossen! Met de architect heeft Tactus intensieve contacten voor wat betreft buitenzijde/stadsaanzicht en indeling en maatvoering van de ruimtes. Voor binnen wordt gekozen voor een neutralere kleurstelling voor een lange periode. Het gevoel moet zijn: een thuis (om te wonen) voor huidige en toekomstige bewoners! Ook een time-out voorziening verdient aandacht op de locatie. Bij het realiseren van dit project zijn nauw betrokken: Volker Wessels, Delta Wonen, gemeente Zwolle, provincie Overijssel (en Tactus natuurlijk). Einddatum: 2 tot 3 jaar vanaf heden. De Lokale Raad Zwolle e.o. geeft adviezen en denkt mee, ook al is hier niet alle ruimte voor. De huidige huisvesting aan de Oostzeelaan wordt als prettig ervaren; door de mogelijkheden die van de ruimte rondom, zoals tuin en speelruimte. En de ontmoetingen met de buurtbewoners. De Lokale Cliëntenraad Zwolle e.o. kan altijd goede, gemotiveerde, leuke Zwolse cliënten gebruiken!! Meer weten? Bekijk de plaatselijke posters of informeer bij Centrale Cliëntenraad Tactus. 7 Telefoon

8 Compensatie?? Zoals we op blz. 1 ( van de raad ) al schreven, kan het mogelijk zijn om compensatie voor de eigen bijdrage GGZ te krijgen, d.m.v. Bijzondere bijstand van de gemeente (informeer bij je gemeente!) Er zijn meer manieren hoe GGZers met een laag inkomen gecompenseerd kunnen worden. Zoals door: CER (Compensatie Eigen Risico). Vanaf 2008 betaalt iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dus ook GGZ-zorg. (Dit is niet het zelfde als een eigen bijdrage!). Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, kan de overheid soms compensatie bieden van je verplichte eigen risico; de regeling CER. Dit is een wettelijk vastgesteld, voor ieder geldend bedrag ( ) Deze wordt uitbetaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan (1 van) de voorwaarden. Deze zijn te vinden op de CAK website van of via hun informatienummer. Heb je nog niet automatisch een beschikking ontvangen? Denk je recht te hebben op de CER? Je kan een aanvraag doen bij het CAK. Info: of tel Ook betaalt de CAK de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) uit. Als je chronisch ziek of gehandicapt bent, maak je hierdoor vaak extra kosten. Sinds 2009 is er de Wtcg. Om in aanmerking te komen voor Wtcg moet je voldoen aan 1 of meer van de voorwaarden. Of je recht hebt op de algemene tegemoetkoming en hoe hoog het bedrag is bepaalt het CAK De hoogte van bedrag hangt af van leeftijd, zorggebruik en woonsituatie. Er is een lage en een hoge tegemoetkoming. Via kan je zien of je in aanmerking komt 65-plussers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen automatisch een algemene tegemoetkoming. Info: of tel Voor chronisch zieken & gehandicapten en arbeidsongeschikten van het UWV is een specifieke tegemoetkoming (ook Wtcg). Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV hebt - minstens 35% afgekeurd - en AWBZ-verzekerd bent, dan kan je in aanmerking komen voor een extra jaarlijkse tegemoetkoming van het UWV. Als je recht hebt op de tegemoetkoming, betaalt het UWV deze automatisch uit. Info: of Tactus jaarrapport 2011 van de Stichting PVP Zie voor meer informatie het document Financiële regelingen en voorzieningen cliënten in de Informatiemap cliënten. Wil je dit document hebben? Vraag je EVH/casemanager. Binnen de klinische (intramurale) locaties van Tactus zijn 5 Patiënt Vertrouwens Personen (PVP-en) actief (ambulante cliënten zijn aangewezen op de helpdesk van Stichting PVP.) Volgens wettelijk voorschrift verleent de PVP advies en bijstand aan cliënten. Met name richt de PVP zich er op dat de cliënt zijn rechten kan uitoefenen. Er zijn meer dan 50 PVP-en verspreid over Nederland werkzaam. De PVP besteedt het merendeel van zijn of haar tijd aan het helpen van individuele patiënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten en vragen. Het grote voordeel hierbij is dat de PVP onafhankelijk van de instelling kan werken, en geen verantwoording aan deze instelling hoeft af te leggen. (citaat: Naast een landelijk jaarverslag, maken zij ook elk jaar een jaarrapport over de instelling met de belangrijkste cijfers. Het gaat dus over het aantal vragen en klachten die bij de, binnen Tactus actieve, PVP zijn gemeld. Enkele citaten en cijfers uit het jaarrapport 2011: De Stichting PVP hoopt met dit jaarrapport een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg bij Tactus. Door het verlenen van advies en bijstand aan cliënten bij de handhaving van hun rechten hebben PVP-en een goed beeld van de sterke en minder sterke kanten. Dat beeld is vooral gebaseerd op de vragen en klachten van cliënten en van ervaringen van de PVP-en. 8

9 Binnen Tactus is het aantal vragen en klachten, in vergelijking met het vorige jaar, behoorlijk toegenomen. Het totale aantal is gestegen, van 79 in 2010 naar 179 in Alhoewel wij vaker juist in de verslavingszorg zien dat cijfers per jaar kunnen fluctueren (red.: bewegen), zijn er toch een paar mogelijke factoren voor de stijging aan te wijzen. Een daarvan is dat op een aantal locaties weer een PVP werkzaam is die beter bereikbaar is voor cliënten. Ook de toename van het aantal voorlichtingen kan een verklaring zijn. De PVP-en zullen in de gaten houden of er zich een trend gaat aftekenen in de stijging. Er zijn 53 voorlichtingen aan cliënten gegeven en 4 aan personeel. Het aantal vragen en klachten aan de helpdesk steeg van 19 naar 37. Het percentage medewerkers binnen Tactus dat geheel of deels voldoet aan de vraag van de cliënt, ligt lager dan het landelijke gemiddelde in de verslavingszorg. Dit beeld komt overeen met voorgaande jaren. De bereidheid informatie te geven ligt daarentegen hoger. De PVP registreert gesprekken met cliënten als vraag of als klacht conform de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (www.cbo.nl). Daarnaast geeft de PVP ook voorlichting aan cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden. Aantal vragen, klachten en voorlichtingen Aantal vragen Aantal vragen/klachten lokaal Aantal klachten Aantal vragen/klachten aan helpdesk PVP Totaal Totaal Aantal voorlichtingen aan cliënten Aantal voorlichtingen aan medewerkers 6 4 Totaal 50 5 Aantal vragen en klachten naar locatie (top 4) lokaal + helpdesk Kliniek Zutphen 48 6 Piet Roordakliniek Apeldoorn 46 5 Dubbel Diagnosekliniek Kliniek Enschede 12 4 Totaal (alle locaties) Het aantal vragen en klachten, zoals vermeld bij de Piet Roordakliniek Apeldoorn omvat ook het aantal vragen en klachten van de IBW (Instelling Beschermd Wonen). Binnen de PRK werd er in 2011 beduidend meer geklaagd dan in 2010 (Echter in 2010 waren er minder klachten dan het jaar ervoor). De PVP registreert van alle vragen en klachten ook het onderwerp. De vragen en klachten zijn uitgesplitst in een aantal hoofdcategorieën van onderwerpen. Onderwerpen van klachten en vragen in aantallen: Dwangtoepassing - 1 Overige dwang 1 - Behandeling Dossier en informatie 5 5 Bejegening 16 3 Hotelfunctie 15 1 Jur. titel/ wenst ontslag/ overpl Tegen ontslag /overplaatsing 17 4 Geldbeheer en algemeen recht 2 6 Overige zaken 7 23 Totaal Een klacht kan, als de cliënt dat wil, ook resulteren in een formele klachtenprocedure. Dit houdt dan in dat de PVP informatie geeft over de gang van zaken, de juridische aspecten van een klachtgang en helpt bij 9 Telefoon

10 het opstellen van het klaagschrift. Desgewenst vergezelt de PVP de cliënt naar een hoorzitting en voert een pleidooi. In 2011 is er binnen Tactus 1 formele klachtenprocedures gestart. De klachtenprocedure werd vanwege verschillende omstandigheden, pas afgerond in Klacht, probleem of vraag? Het kan natuurlijk zijn dat je niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. Tactus hoopt dan dat je dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat ze kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen. Probeer er dan eerst met je contactpersoon (EVH, casemanager) uit te komen. Als dat niet lukt, vraag dan naar de manager en probeer het met hem of haar op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt je ook een beroep doen op een PVP. Binnen Tactus zijn de volgende PVP-en per kliniek ingedeeld: Dubbel Diagnose Deventer De heer IJzerman: Locatie Waalbanddijk, Beneden Leeuwen De heer Van Veldhuizen Locatie Dr. Slotlaan, Rekken Locatie Raiffeisenstraat, Enschede De heer De Koster: Mevrouw Bult Locatie Jachtlaan, Apeldoorn Mevrouw Paay: Locatie Piet Heinstraat 25 en 27, Zutphen Mevrouw De Geus: Ambulante cliënten (niet klinische) locaties Stichting PVP Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling door jouw contactpersoon of de manager, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. (Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen. De commissie zal altijd eerst nagaan of de klacht binnen Tactus al voldoende is behandeld. Zo niet, dan zal ze proberen alsnog een gesprek tussen jou als klager en Tactus op gang te brengen (eventueel met inschakeling van de Tactus-bemiddelaar). Als deze acties niets opleveren, dan stelt de klachtencommissie een onderzoek in. De klachtencommissie hoort beide partijen en doet binnen twee maanden na indiening van de klacht een uitspraak. Het adres van de Klachtencommissie is: Tactus Verslavingszorg t.a.v. ambtelijk secretaris Postbus AD Deventer Meer over Stichting PVP, cliëntenrechten, PVP-krant, etc.: of COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Cliëntenraad Tactus en verschijnt 4x/jr. Doel is het geven van informatie. Wil jij iets kwijt dan horen we dat graag. Centrale Cliëntenraad Tactus t.a.v. nieuwsbrief Antwoordnummer 851 Oplage: 800 exemplaren 7400 WB Deventer Druk: Graphic Improvements Of mail naar: De volgende Nieuwsbrief verschijnt in januari Uiterste inleverdatum kopij: 15 december

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure

U wilt verwijzen naar Tactus? Verwijzersbrochure U wilt verwijzen naar Tactus? Tactus Verwijzersbrochure Inhoud 3 Tactus Verslavingszorg 4 Efficiënt verwijzen 4 Zorgaanbod Tactus 7 Werkwijze Tactus 8 Afspraak maken met Tactus 9 Binnen bij Tactus zonder

Nadere informatie

Nieuws van de Raad. november 2011. Cliënttevredenheid? Doe mee!

Nieuws van de Raad. november 2011. Cliënttevredenheid? Doe mee! november 2011 Nieuws van de Raad Cliënttevredenheid? Doe mee! Wij houden ons voortdurend bezig met cliënttevredenheid. Bij de meting over 2010 bleek dat bij sommige locaties maar heel weinig clienten een

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar)

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar. Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor jeugdigen (12-16 jaar) Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen jonger dan 16 jaar Informatie voor

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

Wat is Altrecht? Wier

Wat is Altrecht? Wier Wier Wier Centrum voor onderzoek en behandeling van moeilijk lerende mensen met ernstige problemen 2 Wier Wie kunnen zich aanmelden voor onderzoek en behandeling op Wier? Wier is een behandelafdeling speciaal

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010 INFORMATIE 2010 Compensatie eigen risico 2010 Wat doet het CAK? Het CAK verzorgt het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Ook berekent en factureert het CAK de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf,

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015

Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015 Herstel als maat voor de praktijk Aanzet tot het werkplan 2015 1. Over het Zwarte Gat De invoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) in 1996 heeft geleid tot de instelling van

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog 2 Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek of behandeling verwezen naar de medisch psycholoog. In deze folder staat de manier van werken van de medisch psycholoog in het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Van harte welkom. Gent 03/12/2013

Van harte welkom. Gent 03/12/2013 Van harte welkom Gent 03/12/2013 WAT MOGEN JULLIE VAN ONS VERWACHTEN Korte inleiding: wat is herstel Situering van herstel in de GGZ Welke instrumenten gebruiken wij hiervoor Getuigenissen WAT IS HERSTELONDERSTEUNENDE

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. De is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. Wat is er aan de hand? Je hebt een vraag, een probleem of een klacht. Het kan gaan over lastige situaties met je medebewoners of met

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Tactus

Centrale Cliëntenraad Tactus Jaar verslag 2012 Centrale Cliëntenraad Tactus Contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid van medewerker en cliënt is de werkelijke hefboom tot verandering. Tactus_JaarverslagClientenraad_A4_210x297_fc.indd

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Tactus

Centrale Cliëntenraad Tactus Jaar verslag 2014 Centrale Cliëntenraad Tactus Contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid van medewerker en cliënt is de werkelijke hefboom tot verandering. INHOUD Inleiding door de voorzitter 3 Onze visie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure Inhoud Pagina Wat is een klacht? 5 Wie kan een klacht indienen? 5 Hoe dient u een klacht in? 5 Wat doet de klachtenfunctionaris voor u? 6 Wat doet de klachtencommissie

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Hebt u een klacht? Laat het ons weten!

Hebt u een klacht? Laat het ons weten! Hebt u een klacht? Laat het ons weten! GGZ Delfland doet haar best goede zorg te verlenen die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden.

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure

Welkom bij Tactus! Cliëntenbrochure Welkom bij Tactus! Tactus Cliëntenbrochure Verslavingsbehandeling Behandeling bij Tactus: een goed begin! Wij zijn er voor verslavingsproblemen rond alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks, gokken

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014

STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 1 STICHTING ADDICTS FOR ADDICTS (A4A) voor het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met verslavingsproblemen BELEIDSPLAN 2014 Oss 12 december 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING

KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTBEHANDELING KLACHTOPVANG KLACHTENREGELING KLACHTBEMIDDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIENTEN KLACHTBEHANDELING KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN Klachtenregeling Waarover kunt u een klacht indienen? NEOS ALS ORGANISATIE

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie, Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 RSZK is In voor Zorg! Woensdag 28 september was een mooie zonnige dag met zomerse temperaturen. Een prachtige dag om van start te gaan met het project In voor Zorg. In dit project gaan we als organisatie

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT!

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT! centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie SAMEN ZORGEN DAT HET BETER GAAT! De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren met zowel een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie