Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering. Onze missie: Wij vinden dat het intermenselijk contact, gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen medewerker en cliënt de werkelijke hefboom is tot verandering. Beste mensen, Actualiteiten van de Raad Actualiteiten van de Raad Hopelijk Beste mensen, heeft iedereen een goede vakantie gehad. Ondertussen zijn we alweer vol aan de bak. Verder wachten we, nu de verkiezingen zijn geweest, op nieuws uit Den Haag, o.a. over de transitie Hopelijk (=overgang) heeft van iedereen AWBZ functie een goede begeleiding vakantie gehad. (van rijk Ondertussen naar gemeente), zijn we bij alweer Tactus vol betreft aan dit de vooral bak. de Verder arbeid en wachten wonen we, trajecten. nu de verkiezingen Of over de eigen zijn geweest, bijdrage GGZ. op nieuws Goed uit nieuws Den Haag, is, dat o.a. steeds over meer de transitie (=overgang) gemeentes aan van minima-ggzers AWBZ functie begeleiding compensatie (van bieden, rijk naar vaak gemeente), d.m.v. Bijzondere bij Tactus Bijstand betreft (Apeldoorn, dit vooral de Berkelland, arbeid en wonen Deventer, trajecten. Enschede, Of over Heerde, eigen Hof bijdrage v. Twente, GGZ. Oldenzaal, Goed nieuws Olst-Wijhe, is, dat steeds Raalte meer en Zwolle zijn ons gemeentes bekend). aan Vraag minima-ggzers na bij je eigen compensatie gemeente. bieden, vaak d.m.v. Bijzondere Bijstand (Apeldoorn, Berkelland, Deventer, Enschede, Heerde, Hof v. Twente, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle zijn Ook ons bekend). Tactus heeft Vraag niet na stil bij gezeten. je eigen Er gemeente. lagen enkele adviesaanvragen op ons te wachten ter beoordeling. Zo heeft de CCR positief geadviseerd op de voorgenomen verhuizing van de locaties Hengelosestraat Ook Tactus heeft 67 niet + stil Institutenweg gezeten. Er in lagen Enschede enkele + adviesaanvragen Schouwburgplein in op Almelo, ons te naar wachten de ter Raiffeisenstraat beoordeling. Zo (v/h heeft Rabobank, de CCR positief tegenover geadviseerd J.Wierhuis) op de in Enschede. voorgenomen Het verhuizing betreft, voor van 2 locaties, de locaties een verhuizing Hengelosestraat binnen 67 dezelfde + Institutenweg stad. Op in de Enschede Almelose + locatie Schouwburgplein werden geen in cliënten Almelo, (meer) naar de behandeld. Raiffeisenstraat (v/h Rabobank, tegenover J.Wierhuis) in Enschede. Het betreft, voor 2 locaties, een verhuizing Realiseren binnen van een dezelfde tijdelijke stad. jeugdkliniek Op de Almelose op het terrein locatie van werden jeugdzorgorganisatie geen cliënten (meer) Rentray behandeld. in Eefde. Dit is nodig, omdat de eigenaar van het terrein in Wapenveld - jeugdzorgorganisatie Avenier - waar thans de jeugdkliniek Realiseren van is, zelf een weggaat tijdelijke en jeugdkliniek de huur heeft op het opgezegd. terrein van De jeugdzorgorganisatie CCR heeft positief geadviseerd. Rentray in Eefde. We vinden Dit is de nodig, jeugdkliniek omdat de waardevol. eigenaar van Uiteraard het terrein is er in vergaande Wapenveld samenwerking - jeugdzorgorganisatie met Rentray Avenier op - waar thans de jeugdkliniek zorg/behandelniveau. is, zelf weggaat Overigens en de blijft huur de heeft zorg/behandel-samenwerking opgezegd. De CCR heeft met positief Avenier geadviseerd. / de Sprengen We vinden bestaan. de jeugdkliniek Met een waardevol. tijdelijke periode Uiteraard (5 is jr.) er blijft vergaande het risico samenwerking beperkt. (Ook met de jeugdzorg Rentray op is in transitie ) zorg/behandelniveau. Overigens blijft de zorg/behandel-samenwerking met Avenier / de Sprengen bestaan. Met een tijdelijke periode (5 jr.) blijft het risico Herhuisvesting beperkt. (Ook Dubbel de jeugdzorg Diagnose. is De in kliniek transitie ) is een coproducties van Dimence en Tactus en staat thans op Herhuisvesting Dimence-terrein. Dubbel Dimence Diagnose. heeft Tactus De kliniek de huur is een opgezegd. coproducties Het van voornemen Dimence en van Tactus Tacus en is staat om in thans op Zutphen Dimence-terrein. (Piet Heinstraat, Dimence dichtbij heeft Tactus huidige de locatie huur Piet Heinstraat.) opgezegd. Het een voornemen nieuwe DD-kliniek van Tacus te bouwen. is om in Wij hebben Zutphen positief (Piet Heinstraat, geadviseerd dichtbij op dit huidige voornemen. locatie De Piet CCR Heinstraat.) vindt dat een de nieuwe DDD zijn DD-kliniek nut heeft te bewezen; bouwen. als Wij die ergens hebben weg positief moet, geadviseerd moet die ergens op dit voornemen. anders heen. De Over CCR dat vindt de dat samenwerking de DDD zijn nut met heeft Dimence bewezen; ook komt als die te ergens vervallen weg en moet, welke moet gevolgen die ergens dit heeft anders voor de heen. zorg / behandeling, Over dat samenwerking wil de CCR nader met geïnformeerd Dimence ook komt worden. te vervallen en welke gevolgen dit heeft voor de zorg / behandeling, wil de CCR nader geïnformeerd worden. Lokale participatie, inspraak van cliënten op de locaties, is een belangrijk onderdeel in de cliëntenparticipatie. Maar niet op alle locaties kunnen of willen cliënten er een rol in spelen. Reden voor de Lokale CCR participatie, en de bestuurder inspraak om nog van cliënten eens goed op te de kijken locaties, hoe is en een wat belangrijk er wel onderdeel in de kan. cliëntenparticipatie. Maar niet op alle locaties kunnen of willen cliënten er een rol in spelen. Reden voor de CCR en de bestuurder om nog eens goed te kijken hoe en wat er wel Gastvrijheid, kan. voor velen een vanzelfsprekend iets. Cliënten gaan ervan uit dat ze gastvrij ontvangen en bejegend worden, medewerkers vinden gastvrije Gastvrijheid, zorg hun voor werk. velen Desondanks een vanzelfsprekend is het goed iets. om Cliënten stil staan gaan bij ervan wat gastvrije uit dat ze zorg gastvrij / gastvrijheid ontvangen inhoud en bejegend in praktijk. worden, Vandaar medewerkers dat er binnen vinden Tactus gastvrije zo n zorg 2 jaar hun geleden werk. Desondanks een werkgroep is het in goed het leven om stil is te geroepen staan bij om wat te gastvrije zorg / gastvrijheid inhoud in praktijk. Vandaar dat er binnen Tactus zo n 2 jaar geleden een werkgroep in het leven is geroepen om te 1 1 Nieuws BRIEF

2 onderzoeken en aanbevelingen te doen over hoe Tactus zo gastvrij mogelijk kan zijn. Niet alleen tegenover cliënten, maar ook tegenover medewerkers en anderen (bijv. leveranciers, studenten, ) in woord, schrift en daad. De CCR heeft 2 afgevaardigden in de werkgroep. Als je een thema als gastvrijheid gaat onderzoeken / inventariseren dan kom je er al snel achter dat dit een veelomvattend onderwerp. Veel zaken hebben ermee te maken, niet alleen de voor-de-hand-liggende, zoals gebouwen plus inhoud, maar ook houding bejegening en serviceverlening (aan de telefoon, , face to face), informatievoorziening, huisregels. Bijv. Is het gastvrijer om koffie in de wachtruimte te zetten of te zorgen een kortere wachttijd? Men begrijpt dat er meer tijd voor nodig was dan oorspronkelijk gepland. Op dit moment is de werkgroep aan het afronden en bezig het verslag en aanbevelingen te schrijven. Toch zijn er dingen reeds zichtbaar als gevolg van de werkgroep-gastvrijheid: Gastvrijheid-trainingen voor medewerkers; een specialist (A. Vaasen) traint nu enkelen die straks hun team/afdeling/collega s gaan trainen. Zo moet het gastvrije gehalte van een team/afdeling en de door hun geleverde zorg bewaakt en (als het even kan) vermeerderd worden. Format voor huisregels; uitgangspunt is om zo weinig mogelijk huisregels te hebben. Eerst geldt de Nederlandse wet (dus ook binnen Tactus). Bijv.: stelen is verboden - net als discriminatie, privacy-regels, roken mag alleen in de rookzone. Daarna zijn er Tactus-brede protocollen en richtlijnen (zoals hoe Urine Controle afnemen) en behandelinhoudelijke regels (bijv.: wanneer en waar mag je bezoek ontvangen, openingstijden). Als laatste staat er veel in het behandelplan van cliënt (bijv.: weekendverlof, wanneer UC). Dus dan blijven er weinig (tot geen) zaken over. Overigens heeft de werkgroep ook goede exemplaren gezien (zoals van de PRK). Reorganisatie van de Informatiemap voor cliënten. Verderop in dit nummer kun je meer over de map lezen. Mijn afscheid Na 9 jaar bij de cliëntenraad neem ik eind van dit jaar afscheid van de Centrale Cliëntenraad Tactus, omdat dan de maximale termijn er op zit. In de afgelopen tijd heb ik veel gezien in de verslavingszorg - en bij Tactus. Er speelt van alles. En er is veel veranderd. De cliënt staat meer centraal, maatschappelijk herstel is uitgangspunt geworden, er zijn hostels (bij)gekomen, een jeugdkliniek geopend, een Dubbel Diagnosekliniek, InTact zelfhulp is erbij gekomen, Tactory, een werk/leer bedrijf voor cliënten is opgericht, heroïneverstrekking op drie locaties, cliënten scholen medewerkers (LeerNetwerk) en nog veel meer. Natuurlijk zal cliënteninspraak nog voor vele zaken nodig blijven. Ook de cliëntenraad is veranderd van een (formeel) inspraakorgaan tot een volwaardige kennis- en gesprekspartner voor heel Tactus. Daarbij staat het belang van cliënten voor op ook bij overleg over het beleid. Op het gebied van de kwaliteitsbewaking, zorginkoop bij de verzekeraars, is de cliëntenraad nu betrokken. Ook op landelijk niveau proberen cliëntenraden samen het beleid van instellingen te beïnvloeden. Daarom de oprichting van het Zwarte Gat waar de cliëntenraden uit de verslavingszorg samen optrekken. Dit was 9 jaar geleden niet denkbaar. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk ging, ben ik wel blij dat ik bij kon dragen aan het werk voor en met cliënten. Ik heb ook veel geleerd van de mensen en waardering gekregen. Ik neem nu afscheid met het idee dat er wel veel moet gebeuren, maar ook veel bereikt is. Bij deze bedank ik alle cliënten van Tactus en medewerkers voor de goede samenwerking en vertrouwen. Ik zal deze jaren niet vergeten en kijk er met veel voldoening op terug. Wie weet kan ik mij in de toekomst nog verdienstelijk maken voor Tactus of de verslavingszorg. Allen een welgemeende groet, Adrie Wams 2

3 Deventer badkuiprace beleeft natte 10 e editie (bron: Stentor regio Deventer, W. de Boer) Alsof de duvel ermee speelt. Zo reageerde de organisator van de Deventer Badkuiprace G. Andrée op het slechte weer van zondag 26 september jl.. De Badkuiprace beleefde zijn 10 e editie. Hoewel het wedstrijdtraject vrij kort is, van de voorhaven bij de Prins Bernhardsluis tot het Wellepad, legden de badkuipvaarders wel degelijk een flinke route af. De badkuipen vertrokken rond uur uit Gorssel en werden vergezeld door de reddingsbrigade en een Deventer brandweerboot. Rond uur bereikten zij de Prins Bernardsluis in Deventer, vanwaar de race naar de Welle begon. Ondanks de regen wisten veel mensen de kademuur te vinden en werden de deelnemers onder luid gejuich binnengehaald. Het cliëntenteam van Tactus Verslavingszorg (red. locatie Polstraat Deventer) verdedigde zijn in 2011 behaalde titel. Het herenteam 'Tactus' en vrouwenteam 'Molen Wind en Water' waren als eerste bij de bel. Leden van 'Boer Zoekt Hoer' kregen de pechprijs en het team van de Tobbe ging er met de originaliteitprijs vandoor. (door: CCR red.) Rob, 1 van de 4 teamleden legt uit: Onze badkuip bestaat eigenlijk uit 4 kuipen, een constructie die vorig jaar door de mensen van Tactory Emdenstraat is gemaakt. Ook dit jaar hebben we m weer met succes kunnen gebruiken. Ons team had deels de zelfde leden als vorig jaar we hadden toen immers gewonnen. Helaas was ook het weer het zelfde: heel veel regen! maar dat was het enige minpunt. Piet Bangma 25 jaar bij Tactus (door: A. Wams) Piet Bangma was 30 september 25 jaar in dienst als (verslavings)arts bij Tactus - en de voorloper ervan in Twente, Johannes Wierhuis. Velen zullen hem daar kennen als iemand met veel begrip en grote inzet voor zijn cliënten. Ik heb dat zelf ook ondervonden. En altijd druk in de weer, maar altijd de cliënt centraal. Door zijn Friese achtergrond is hij dan ook iemand zonder veel bombarie, maar wel met humor. Dit bleek dan ook weer op zijn jubileumfeestje, Piet vond het feestje wel heel aardig, maar hoefde niet op de voorgrond te staan. Ik ga er van uit dat Piet de komende jaren nog veel voor zijn cliënten wil blijven betekenen. Nog vele goede jaren bij Tactus gewenst!! Lid worden van de cliëntenraad??? Wij komen graag in contact met cliënten die zich willen inzetten!!! Tactus heeft al vele jaren een actieve cliëntenraad die waardering en respect verworven heeft. Ben jij: Tactus cliënt (of max. 2 jr. geleden geweest)? Niet bang voor wat leeswerk? Kan jij: Wekelijks op de dinsdag vergaderen? Vertrouwelijk met stukken en informatie omgaan? Als teamlid spelen? Eigen mening vormen, maar ook verder dan-je- eigen-neus-lang-is kijken? Wil jij: Een boeiende positie, waar alle terreinen van een organisatie aan bod komen? Contacten met zeer uiteenlopende cliënten, medewerkers en anderen? Ideeën, kennis en ervaring opdoen? Dan is de cliëntenraad wellicht iets voor jou!! Meer weten of aanmelden? Mail naar: of schrijf naar: Centrale Cliëntenraad Tactus I Antwoordnummer 851 I 7400 WB Deventer 3 Telefoon

4 Nieuwe groep 12-stappenbehandeling Begin oktober is er weer een nieuwe groep van de 12-stappenbehandeling begonnen. Deze behandeling vindt plaats in het centrum van Apeldoorn, Stationsstraat 47a (schuin tegenover Omnizorg). De Tactus 12-stappenbehandeling is een deeltijdbehandeling volgens het zgn. Minnesota-model. Het doel is geheelonthouding en het leren toepassen van de 12-stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten). Cliënten worden vanaf de 1 e dag vertrouwd gemaakt met deze zelfhulporganisatie en zullen ook al snel deelnemen aan zelfhulpbijeenkomsten. Zelfhulporganisaties zijn een heel belangrijk onderdeel van de (na)zorg. De 12-stappenbehandeling maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ex-verslaafden. De therapeuten zijn volledig getraind tot addiction counselor (zo n beetje alle therapeuten zijn ervaringsdeskundigen). De 12-stappenmethode werd in Minnesota in de Verenigde Staten voor het eerst uitgewerkt tot een klinische behandeling door professionele hulpverleners. (Dit onderscheid zich van het aanbod van AA dat op zelfhulp gebaseerd is.) In de afgelopen 50 jaar heeft het Minnesota-model zich ontwikkeld tot een wereldwijd veelgebruikte methode. De 12-stappenbehandeling van Tactus duurt 16 weken, gevolgd door een nazorggroep, waar men nog tot 1 jaar na de behandeling ondersteuning kan vinden. De indeling van het deeltijdprogramma is: in de 1 e 4 weken wordt er 5 middagen per week groepsbehandeling aangeboden. Vanaf de 5 e week is er nog op 3 middagen een groepsprogramma. Naast dit groepsprogramma is er in de ochtenden ruimte voor individuele gesprekken. Als aanvulling wordt dit najaar een familieprogramma aangeboden, voor naasten en andere betrokkenen. Het familieprogramma bestaat uit 8 sessies, eens per week, in de avonduren, ook aan de Stationsstraat 47a in Apeldoorn. Dit familieprogramma staat niet alleen open voor direct betrokkenen van 12-stappencliënten, maar voor iedereen die zich betrokken voelt bij iemand met een verslavingsprobleem; of die in behandeling is of niet. Als je al Tactus-cliënt bent, kunt je met je EVH / casemanager bespreken of de 12-stappenbehandeling voor jou een optie is. Die kan jou eventueel aanmelden. Als je nog geen cliënt van de verslavingszorg bent, dan kan je je laten verwijzen door je huisarts. Een verwijzing is altijd noodzakelijk. Hiervoor zijn 2 redenen: het is nodig om de behandeling door jouw verzekeringsmaatschappij te laten vergoeden. Daarnaast is het in het belang van goede zorg dat er, als er zich onverwachte moeilijkheden voordoen, een beroep kan worden gedaan op hulpverleners uit jouw directe omgeving. Eenmaal aangemeld, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of een screeninggesprek. Het kennismakingsgesprek is een gelegenheid om af te tasten of wensen en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast is het een moment waarop de (behandel) aanpak verder verduidelijkt wordt en kunnen er vragen worden beantwoord. Meer informatie over de behandeling of het familieprogramma: vraag naar de senior counselor of HBV van de 12-stappenbehandeling 4

5 Verder ter CCR tafel Amethist gaat van start (door: A. Wams) De samenwerking van Tactus met GGZ Centraal in Flevoland gaat, na 1 jaar vertraging, per 1 januari 2013 van start. Vanaf dan wordt de verslavingszorg in Flevoland (m.u.v. reclassering en preventie) geboden door Amethist. Dit betekent wat voor de cliënten in Noord West -Veluwe/Flevoland. Het wordt een organisatie, met als uitgangspunt het Tactus-model. Er komt, op de locaties, voor de cliënten, informatie. Houd dus alle informatie goed in de gaten en vraag wat het voor je betekend! De cliëntenraden van Tactus en GGZ Centraal overleggen nu al om tot een goede Amethist-Cliëntenraad te komen. Daar zijn natuurlijk mensen voor nodig. Je kunt je nu al aanmelden of informatie vragen bij de Centrale Cliëntenraad Tactus. Aarzel niet, het is ook je eigen belang. Meetinstrument ROPI Tactus is voornemens het meetinstrument ROPI (Recovery Oriented Practices Index) te gaan gebruiken. Bedoeling is, om m de 1 e keer alleen op het hostel Enschede af te nemen, om daarna verder over Tactus uit te rollen. Om grip te krijgen op de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van herstel en herstel ondersteunende zorg, is er behoefte aan meetinstrumenten, waarmee ontwikkelingen in kaart kunnen worden gebracht (proces-meting) en waarmee resultaten zichtbaar gemaakt kunnen worden (uitkomstmeting). De ROPI is een procesmeting die in kaart brengt in welke mate een afdeling/team herstel hanteert als leidend principe in begeleiding, behandeling, bejegening en hoe dit concreet wordt in de uitvoerende praktijk. De ROPI meet niet op cliëntniveau, maar op afdeling/teamniveau. Uitkomsten kunnen gebruikt worden voor verbeterplannen, maar ook als monitor. De ROPI is in 2006 ontwikkeld door het New York Office of Mental Health en is door het Trimbos i.s.m. GGZ Noord- Holland Noord vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie. Ondertussen zijn er verschillende versies ontwikkeld; respectievelijk voor verblijfsafdelingen (klinisch, intramuraal), instellingen voor beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen (hostel) en ambulante behandelteams. Nieuwste loot is die voor huiskamers/dagopvang. De ROPI wordt afgenomen door 2 auditoren, kunnen interne of externe (bij Tactus) mensen zijn. Als ze maar met enige afstand de situatie kunnen beschouwen en voldoende kennis hebben van herstel en herstel ondersteunende zorg. (Natuurlijk mogen ze geen deel uitmaken van het af te nemen team.) Het Trimbos kan voor externe auditoren zorgen. Interne auditoren kunnen worden getraind door het Trimbos (voorwaarde is dat zij een afgeronde HBO-opleiding hebben en - bij voorkeur - enkele jaren werkervaring in langdurige GGZ.) De auditoren verzamelen op 3 manieren informatie: 1. 3 Groepsinterviews met medewerkers (3 uur); 2. Interview met cliëntenpanel (2 uur), bij voorkeur i.s.m. een ervaringsdeskundige; 3. Inzage in documenten (1 uur), dit zijn geanonimiseerde kopieën van behandel-, begeleiding- of rehabilitatie-plannen. De interviews worden afgenomen aan de hand van (semi)gestructureerde vragenlijsten. Een auditor interviewt en de andere rapporteert. Op basis van de aldus verzamelde informatie, wordt voor zo n 25 items een score bepaald (1 tot 5, hoger = beter). Deze items hebben te maken met: cliëntgerichtheid 5 Telefoon

6 en keuzemogelijkheden, zelfbepaling van cliënt, tegemoetkoming aan basisbehoeften, hoe breed is het aanbod van diensten, medezeggenschap/participatiemogelijkheden, focus op herstel en ervaringsdeskundigheid, ed. De uitkomsten worden beschreven in een samenvattende rapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen. De CCR is hier erg blij mee; wij vinden de herstel en herstel ondersteunende zorg thema s zeer belangrijk (denk aan onze Maatschappelijk Herstel notitie). Zo kan nu jaarlijks het herstel-gehalte in de behandelplannen en -teams bekeken en beoordeeld worden. Tactus cliënten en LVB Integrale en multidisciplinaire diagnostiek en behandeling, heet het projectplan van Tactus en Ambiq (een organisatie in noord en oost Nederland die zich richt op jeugd en volwassenen met Licht Verstandelijke Beperking (LVB genoemd) en de bijkomende (vaak meervoudige, complexe) problematiek). In 2011 hebben bestuurders van de beide organisaties de basis gelegd voor een structurele samenwerking. Dit heeft geresulteerd in bovengenoemd plan. Er zijn volwassen en oudere jeugdcliënten bij Ambiq bij wie middelenmisbruik of afhankelijkheid wordt geconstateerd en Tactus heeft cliënten van wie het vermoeden bestaat van een LVB en de daaruit voortvloeiende problemen en beperkingen (schatting is ongeveer 20-25% van de BenB cliënten (Behandeling en Begeleiding) en 50% van de SVZ cliënten (Sociale Verslavingszorg) en verslaving- en LVB-problematiek kunnen elkaar versterken. Vandaar het belang van een geïntegreerd aanbod, vanaf het begin van het zorgtraject. Vanaf de aanmelding worden Ambiq-cliënten structureel op middelengebruik gescreend en Tactus-cliënten op LVB. Mocht er sprake zijn van middelenmisbruik bij een Ambiq-cliënt dan wordt samen met een Tactus-medewerker de (vervolg)diagnostiek uitgevoerd en op basis ervan een integraal behandelplan geschreven. Mocht er sprake zijn van LVB bij een Tactus-cliënt dan schuift de Ambiq-medewerker aan. Verder kan men elkaar op elk moment in de diagnostiek en behandeling consulteren c.q. expertise inroepen als een situatie rond een cliënt hierom vraagt. De regie van de behandeling blijft bij de vragende organisatie. De CCR juicht deze ontwikkeling toe; cliënten met LVB zijn extra kwetsbaar als het om middelengebruik en verslaving gaat. Zowel biologisch, psychologisch (impulsiviteit en moeizaam oorzaak-gevolg denken) als op sociaal /maatschappelijke gebied (kwetsbaar voor sociale druk) lopen zij verhoogd risico. Verder vinden we dat dit het kennis en kwaliteitsniveau van het zorgaanbod verbetert e Informatiemap voor cliënten uitgereikt Sinds begin 2012 krijgt iedereen die bij Tactus een behandeling gaat volgen een informatiemap (ook wel cliëntinformatiemap of welkomstmap genoemd), deze wordt uitgereikt en doorgenomen bij het adviesgesprek. Cliënten die reeds in behandeling zijn krijgen m bij de eerstvolgende zorgplanevaluatie met hun EVH/casemanager. Doel van de map is informatie geven. De map heeft een standaard inhoud; naast een welkomstwoord van de bestuurder (R. Rutten) bevat het de-meest-gestelde-vragen aan Tactus, informatie over wet en regelgeving, over financiële regelingen, de cliëntenraad, de klachtenregeling. En natuurlijk informatie over de fasen van de behandeling. Ook zit er een tabblad persoonlijk in, waar de cliënt tijdens de behandelperiode informatie kan bewaren en toevoegen. zoals folders, belangrijke (afdelings)reglementen, gespreksverslagen, visitekaartjes, maar ook persoonlijke aantekeningen. Er moet zo een persoonlijke map met informatie-op-maat ontstaan. Zo beschikken cliënten op elk moment over een naslagwerk en kan (de) Tactus(medewerker) op een makkelijke manier actuele informatie verstrekken. Na uitreiking is de map van de cliënt zelf. Indien nodig wordt de map op locatie bewaard. Er is aangepaste map in ontwikkeling voor de jeugdige cliënten (lees: <18 jr.) die eerdaags het levenslicht ziet. Verder wordt er gewerkt aan een versie voor Tactus-reclasserings-cliënten. Een digitale versie (USB-stick) is NIET mogelijk. 6

7 Wist je dat...?? Dr. Johannes Wier ( ) was een der eersten geneeskundigen die de heksen als geestelijk gestoorden kenschetste. Onvermoeibaar was hij in zijn pogingen om de wrede vervolgingen waaraan zij blootstonden te bestrijden. Zijn grote historische betekenis berust op het inzicht dat krankzinnigheid niet door bezetenheid werd veroorzaakt, maar een vorm van ziek-zijn kan zijn. Hiermee was hij zijn tijd ver vooruit. Wier publiceerde een aantal beschrijvingen van geestelijke stoornissen, waarvan hij duidelijk wist te maken dat dezen als ziekten moesten worden beschouwd. Zijn leermeester - Agrippa von Netterheim inspireerde hem tot zijn denkbeelden. In een van zijn boeken Pseudomonarchia Daemonium (leugenrijk der hellegeesten) verzocht hij met nadruk om af te zien van heksenwaan en heksenvervolging. Dr. Wier was een moedige baanbreker. Ter herinnering aan zijn redding van talloze heksen is aan zijn huis in Düsseldorf (waar hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond) een gedenkplaat aangebracht. Dr. Wier vond onder zijn beroepsgenoten al even weinig begrip voor zijn streven als bij de geestelijkheid. Volgens de toenmalige gewoonte, latiniseerde hij zijn naam tot Wierus (In het Duitse taalgebied werd hij Weyer genoemd). Hij werd geboren in Grave (Noord-Brabant) en studeerde geneeskunde in Bonn en Parijs en promoveerde in 1534 in Orléans tot doctor in de medicijnen. Lokale Cliëntenraad Zwolle e.o. praat bij over de geclusterde voorziening (uit verslag door A M. Garst) De Lokale Raad Zwolle e.o. is door J. Bakx (regiomanager Flevoland, Noordwest Veluwe en Zwolle e.o.) geïnformeerd over de stand van zaken van de zg. geclusterde voorziening Zwolle. De gemeente Zwolle is actief wat betreft de definitieve besluitvorming inzake de voorziening aan de Roelenweg. Plan was: gezamenlijke huisvesting van verschillende instellingen/voorzieningen met gescheiden ingangen. Te weten: studentenhuisvesting, Tactus hostel - gebruikersruimte - methadonpost - inloop en Leger des Heils - dagactiviteiten. Door de gebruikers van de gebouwen worden bijv. gezamenlijke voorzieningen benut, denk aan spreekkamers, activiteitenruimte, keuken, lift. Het Leger des Heils dreigt af te vallen. Huisvesting voor studenten is inmiddels elders in Zwolle opgelost. Voorkeur van Tactus is om de geclusterde voorziening redelijk dichtbij het centrum te huisvesten. Aandacht factor voor de nieuwe locatie: eerst grondvervuiling oplossen! Met de architect heeft Tactus intensieve contacten voor wat betreft buitenzijde/stadsaanzicht en indeling en maatvoering van de ruimtes. Voor binnen wordt gekozen voor een neutralere kleurstelling voor een lange periode. Het gevoel moet zijn: een thuis (om te wonen) voor huidige en toekomstige bewoners! Ook een time-out voorziening verdient aandacht op de locatie. Bij het realiseren van dit project zijn nauw betrokken: Volker Wessels, Delta Wonen, gemeente Zwolle, provincie Overijssel (en Tactus natuurlijk). Einddatum: 2 tot 3 jaar vanaf heden. De Lokale Raad Zwolle e.o. geeft adviezen en denkt mee, ook al is hier niet alle ruimte voor. De huidige huisvesting aan de Oostzeelaan wordt als prettig ervaren; door de mogelijkheden die van de ruimte rondom, zoals tuin en speelruimte. En de ontmoetingen met de buurtbewoners. De Lokale Cliëntenraad Zwolle e.o. kan altijd goede, gemotiveerde, leuke Zwolse cliënten gebruiken!! Meer weten? Bekijk de plaatselijke posters of informeer bij Centrale Cliëntenraad Tactus. 7 Telefoon

8 Compensatie?? Zoals we op blz. 1 ( van de raad ) al schreven, kan het mogelijk zijn om compensatie voor de eigen bijdrage GGZ te krijgen, d.m.v. Bijzondere bijstand van de gemeente (informeer bij je gemeente!) Er zijn meer manieren hoe GGZers met een laag inkomen gecompenseerd kunnen worden. Zoals door: CER (Compensatie Eigen Risico). Vanaf 2008 betaalt iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dus ook GGZ-zorg. (Dit is niet het zelfde als een eigen bijdrage!). Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, kan de overheid soms compensatie bieden van je verplichte eigen risico; de regeling CER. Dit is een wettelijk vastgesteld, voor ieder geldend bedrag ( ) Deze wordt uitbetaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan (1 van) de voorwaarden. Deze zijn te vinden op de CAK website van of via hun informatienummer. Heb je nog niet automatisch een beschikking ontvangen? Denk je recht te hebben op de CER? Je kan een aanvraag doen bij het CAK. Info: of tel Ook betaalt de CAK de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) uit. Als je chronisch ziek of gehandicapt bent, maak je hierdoor vaak extra kosten. Sinds 2009 is er de Wtcg. Om in aanmerking te komen voor Wtcg moet je voldoen aan 1 of meer van de voorwaarden. Of je recht hebt op de algemene tegemoetkoming en hoe hoog het bedrag is bepaalt het CAK De hoogte van bedrag hangt af van leeftijd, zorggebruik en woonsituatie. Er is een lage en een hoge tegemoetkoming. Via kan je zien of je in aanmerking komt 65-plussers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen automatisch een algemene tegemoetkoming. Info: of tel Voor chronisch zieken & gehandicapten en arbeidsongeschikten van het UWV is een specifieke tegemoetkoming (ook Wtcg). Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV hebt - minstens 35% afgekeurd - en AWBZ-verzekerd bent, dan kan je in aanmerking komen voor een extra jaarlijkse tegemoetkoming van het UWV. Als je recht hebt op de tegemoetkoming, betaalt het UWV deze automatisch uit. Info: of Tactus jaarrapport 2011 van de Stichting PVP Zie voor meer informatie het document Financiële regelingen en voorzieningen cliënten in de Informatiemap cliënten. Wil je dit document hebben? Vraag je EVH/casemanager. Binnen de klinische (intramurale) locaties van Tactus zijn 5 Patiënt Vertrouwens Personen (PVP-en) actief (ambulante cliënten zijn aangewezen op de helpdesk van Stichting PVP.) Volgens wettelijk voorschrift verleent de PVP advies en bijstand aan cliënten. Met name richt de PVP zich er op dat de cliënt zijn rechten kan uitoefenen. Er zijn meer dan 50 PVP-en verspreid over Nederland werkzaam. De PVP besteedt het merendeel van zijn of haar tijd aan het helpen van individuele patiënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten en vragen. Het grote voordeel hierbij is dat de PVP onafhankelijk van de instelling kan werken, en geen verantwoording aan deze instelling hoeft af te leggen. (citaat: Naast een landelijk jaarverslag, maken zij ook elk jaar een jaarrapport over de instelling met de belangrijkste cijfers. Het gaat dus over het aantal vragen en klachten die bij de, binnen Tactus actieve, PVP zijn gemeld. Enkele citaten en cijfers uit het jaarrapport 2011: De Stichting PVP hoopt met dit jaarrapport een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg bij Tactus. Door het verlenen van advies en bijstand aan cliënten bij de handhaving van hun rechten hebben PVP-en een goed beeld van de sterke en minder sterke kanten. Dat beeld is vooral gebaseerd op de vragen en klachten van cliënten en van ervaringen van de PVP-en. 8

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie