MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt"

Transcriptie

1 MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i

2

3 Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S Opdrachtgever SAS Offshre BV. Bedrijfsweg CB Alphen aan den Rijn Begeleider SAS Offshre BV. Drs. A. J. (Bert) Maat Prductiemanager Begeleiders Universiteit Twente Dr. P.C. Schuur Faculteit Management en Bestuur Vakgrep IEBIS IR. H. Krn Faculteit Management en Bestuur Vakgrep IEBIS i

4 MANAGEMENT SAMENVATTING Het nderzek dat beschreven is in dit verslag is gedaan bij SAS Offshre p de afdeling Prductie. SAS is prducent van deckequipement vr de ffshre lie- en gas industrie. Vrnamelijk prduceert het bedrijf pijp-leg equipement vr een grte internatinale markt. Vrafgaand aan dit nderzek is aangegeven dat er meer inzicht ndig is in huidige prblemen en welke kant SAS p zal meten p het gebied van de binnenkmende lgistiek. Dit is nderzcht aan de hand van een hfdvraag: Op welke manier kan SAS Offshre zijn binnenkmende gederenstrm efficiënter beheersen en wrden huidige prblemen uit de weg gegaan, dr een verbeterstap dr te veren binnen de afdeling prductie(assembly, manufacturing en warehuse)? Vr het Engineer-T-Order bedrijf SAS is met algemene magazijnbeheer literatuur en activity prfiling een kader geschetst waaraan de huidige situatie geanalyseerd kn wrden. Uit de analyse kwamen twee prblemen naar vren die binnen de scpe van het nderzek pasten. Om de prblemen aan te pakken zijn alternatieve plssingen bedacht, waarvan uiteindelijk het advies is een viertal implementaties te te passen m z veel mgelijk rzaken te beïnvleden. Deze variabelen zijn te beïnvleden in de vlgende structuur: : Het x valt alleen direct en p krte termijn te beïnvleden dr de manier van rapprtage te verbeteren. De meest favriete manier hiervr is het pnieuw prgrammeren van de rapprtage en de weergave van infrmatie hier direct mee te verbeteren. : De aanpak van de belangrijkste invleden heeft tt drie plssingen geleid, hierbij is nderscheid gemaakt tussen de externe en interne pslag van gederen. Externe pslag x Interne pslag x x Het daadwerkelijk in gebruik nemen van de verschillende pties vergt een aantal implementatiestappen. Deze zijn uitgebreid behandeld met als cnclusie de adviezen in een radmap (tabel 1) waarin aangegeven staat wat de betreffende acties zijn, wanneer aanbevlen is deze plaats te laten vinden en wie er verantwrding draagt. ii

5 Actie Wie? Wanneer? Magazijn Prductiemanager Fabriek PPE IT Dec. - '13 Jan. - '14 Feb. - '14 Mrt. - '14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TABEL 1 ROADMAP Met tepassing van de gestelde adviezen wrden huidige prblemen uit de weggegaan en zal de gederenstrm efficiënter te beheersen zijn. iii

6 VOORWOORD Het nderzek dat vr u ligt is uitgeverd ter afsluiting van mijn bachelr Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. De kennis en kunde die ik afgelpen drie jaar heb pgedaan binnen en buiten de studie is tegepast in dit nderzek. Ik ben in cntact gekmen met xx, de bij SAS. Via hem heb ik een plek gekregen bij de prductiemanager,. Ik wil graag bedanken vr de mgelijkheid mijn bachelrscriptie bij SAS te mgen uitveren, en vr de ndersteuning gedurende het nderzek. Ik zat tijdens het nderzek bij p kantr in de prductietren wat de cmmunicatie erg bevrderde. Het was erg interessant te hren en te zien he iemand verschillende therieën die ik de afgelpen jaren meermaals vrbij heb zien kmen, daadwerkelijk weet te te passen in de praktijk. Vrnamelijk Lean Manufacturing is een nderdeel dat vr mij nu veel cncreter is gewrden. Verder heb ik mij enrm p mijn plek geveld p de prductieafdeling, hiervr wil ik het hele prductieteam bedanken die dit mgelijk gemaakt heeft. Het was erg leerzaam te functineren in een prfessinele mgeving van een heel speciaal bedrijf. De grei die het bedrijf drmaakt is niet geheel nverwacht als gekeken wrdt naar de enrme heveelheid kennis en specialismen die men meedraagt. In eerste instantie werd ik verspeld met termen als tensiner, assy en trackrllen, maar ik heb na een tijdje het jargn tch enigszins eigen gemaakt. Naast de medewerkers bij SAS wil ik graag Peter Schuur bedanken vr de feedback p mijn nderzek, de keuze vr een specialist p magazijnbeheer als begeleider bleek een gede keuze. Uiteraard k Henk Krn bedankt vr een bjectieve mening ter berdeling van het verslag. Ik heb met plezier gewerkt bij SAS en hp dat dit tt zijn recht is gekmen in het verslag. Alphen aan den Rijn, december 2013 Thijs Spruijt iv

7 TABLE OF CONTENTS Management Samenvatting... ii Vrwrd... iv Lijst van gebruikte afkrtingen... vi 1 Intrductie Achtergrnd Organisatie Prducten Prbleembeschrijving Onderzeksdelen en vragen Deliverables Prbleemaanpak Onderzeksstructuur Interviews Theretisch kader Magazijnbeheer Warehuse Design & Activiteiten Opslag Order picking Lean Warehuse Key perfrmance indicatrs Warehuse Beslissingstherie Analyse Items Orders/Werkpakketten Magazijn Lcaties en indeling In- en uitslagprces Cnclusie Mgelijke plssingen x Externe pslag Interne pslag Implementatie Discussie v

8 6 Cnclusies en aanbevelingen Cnclusies Aanbevelingen Bibligrafie Appendices A. SAS B. SAS Nieuw C. Prces D. Prces Nieuw E. Berekening terugverdientijd F. Berekening terugverdientijd Kast G. Criteria en alternatieven scres H. plattegrnd LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN SAS QC WH PPE ETO ERP COI OOS (K)PI BM AHP SKU NC SAS Offshre BV. Quality Cntrl Warehuse Prductin Prcess Engineer Engineer-T-Order Enterprise-Resurce-Planning Cube-per-Order-Index Order Orientated Sltting (Key) Perfrmance Indicatr Bill f Materials Analytical Hierarchy Prcess Stck Keeping Unit Nn-Cnfrmance vi

9 1 INTRODUCTIE Het nderzek dat aan bd kmt in dit verslag is gedaan in pdracht van SAS Offshre BV. (SAS), als bachelrpdracht ter afrnding van de bachelr Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Het del is inzicht te bieden in de huidige knelpunten en verbetervrstellen p te leveren. Allereerst zal er krt ingegaan wrden p het bedrijf. Vervlgens wrdt het prbleem geïntrduceerd waar SAS tegenaan lpt en verder uitgelegd wrden. Het hfdstuk zal afgeslten wrden met een prbleemaanpak waarin de gebruikte vragen verder tegelicht wrden. 1.1 ACHTERGROND SAS is een internatinale leverancier van deckequipement in de ffshre lie- en gas industrie. Het bedrijf startte in 1896 als machine fabrikant, maar na de prductie van de eerste pipe tensiner in 1968 is SAS ntwikkeld tt een expert in het leveren van pijp-leg-systemen. In april 2012 heeft het Braziliaanse Brastec haar ffshre expertise uitgebreid dr SAS ver te nemen, dit betekent dat SAS nu een dchterbedrijf is van het eerder genemde cncern en tegang heeft tt een nieuwe markt. Het del van SAS is een z betruwbaar mgelijk prduct te leveren dr gebruik te maken van de laatste technlgieën, strakke kwaliteitscntrles, pgedane ervaringen en een gede after sales service. Dr het internatinale karakter en werken van SAS zal in dit verslag k de Engelstalig benaming van de verschillende nderdelen f prducten aangehuden wrden waar SAS dit in de bedrijfsvering zelf k det ORGANISATIE Een specifieke uitleg ver de rganisatie bij SAS gaat gepaard aan de hand van een rganigram. Deze is uiteengezet in figuur 1 en 2. In figuur 1 is gevisualiseerd he SAS nderdeel uitmaakt van het bedrijf Brastec, in figuur 2 is de afdeling Operatins binnen SAS Offshre BV. nader tegelicht. x FIGUUR 1 ORGANIGRAM BRASTEC / SAS x. Mijn verslag berust hfdzakelijk p nderzek binnen de afdelingen Prductin en Prcurement, allebei nderdeel van Operatins(zie figuur 2). De prductie valt p te delen in verschillende nderdelen, maar de fcus ligt p de Assembly(Systems Assembly in de figuur), Warehuse en Elektra(Cntrls Assembly & Installatin in de figuur). De grtte van de prductieafdeling varieert naar drukte in het prductieschema. Er zijn binnen deze afdeling mensen vast in dienst, waarvan vrnamelijk leads en vrmannen. In drukke perides kan dit ng uitgebreid wrden met z n extra flexwerkers, x. FIGUUR 2 SAS OPERATIONS PRODUCTEN SAS werkt prjectgewijs waarbij elk prduct een eigen ntwerp en eisen heeft, SAS valt hierdr te benemen als Engineer-T-Order(ETO) bedrijf (Gsling & Naim, 2009). Het prductntwerp wrdt 7

10 geheel nieuw gemaakt f aangepast naar de wensen van de klant zdat het eindprduct z ged mgelijk past p het schip waar het geassembleerd zal wrden. De hfdprducten vallen te nderscheiden in de grepen pipelay systems, winch systems en lifting and handling systems. Binnen pipelay specificeert SAS zich in drie srten machines die hren bij verschillende manieren van pijpleiding leggen. De meest vrkmende machines wrden gebruikt bij een S-lay syteem waarbij de pijp hrizntaal wrdt pgebuwd en in een S-vrm afgeznken wrdt naar de zeebdem. De variant hierp is het J-lay systeem waarbij de pijpleiding vrijwel verticaal wrdt pgebuwd en in deze huding afgeznken wrdt. Vrdeel hierbij is dat er minder kracht p de pijp kmt te staan. De laatste variant betreft het Reel-lay systeem, k wel Flexibel-lay genemd. In dit systeem wrdt gebruik gemaakt van een pgewnden leiding die afgewikkeld en afgeznken wrdt. Om de verschillende lagen van z n flexibele leiding niet nderling te laten schuiven met de tensiner (spanningssysteem dat de pijpleidingen p de plek hudt) sms wel tt 350 tn kracht genereren. In figuur 3 en 4 zijn twee hfdprducten weergegeven, respectievelijk de 2-track tensiner en de 4-track tensiner. De 2-track tensiner verschilt ten pzichte van de 4-track tensiner in grtte, kracht en aantal begeleidingsrupsen zals k in de figuren zichtbaar is. FIGUUR 4 2-TRACK TENSIONER FIGUUR 3 4-TRACK TENSIONER De prductcategrie winches betreft lieren in alle srten en maten die binnen de ffshre industrie gebruikt wrden(figuur 5). Wat vr srt lieren SAS maakt is k prjectgebnden en kan hierbij behrlijk in specificaties verschillen. De laatste srt prducten die SAS prduceert binnen lifting and handling zijn meer de ndersteunende gereedschappen vr de schepen en platfrmen. Hierbij valt bijvrbeeld te denken aan grte hijssystemen(figuur 6) f kabelgeleiders die de verankering van een brplatfrm reguleren. FIGUUR 5 WINCHES FIGUUR 6 LIFTING AND HANDLING 8

11 1.2 PROBLEEMBESCHRIJVING xx 1.3 ONDERZOEKSDOELEN EN VRAGEN Het del van dit nderzek is dat de uitkmst een breder inzicht zal geven in he huidige prcessen niet ptimaal zijn en welke richting SAS p zal meten p het gebied van binnenkmende lgistiek m dit beter p rde te krijgen, met nadruk binnen de afdeling prductie(assembly, manufacturing en warehuse). Hierbij is het del dit vanuit een wetenschappelijk gpunt te den. Met deze gedachte kmen we p de vlgende hfdvraag: Op welke manier kan SAS Offshre zijn binnenkmende gederenstrm efficiënter beheersen en wrden huidige prblemen uit de weg gegaan, dr een verbeterstap dr te veren binnen de afdeling prductin(assembly, manufacturing en warehuse)? Met efficiënter wrdt in deze cntext bedeld dat er na een verbeterstap evenveel f minder persneelsuren ndig zijn m dezelfde nderdelen binnen te melden, te laten cntrleren, p te slaan en weer p te zeken dr de medewerkers, binnen een krter tijdsbestek. Ter ndersteuning van de hfdvraag zijn enkele deelvragen pgesteld. Deze vragen zrgen vr een sluitend nderzek zdat geen van de te nderzeken nderdelen vergeslagen wrdt. He deze vragen beantwrdt wrden is behandeld in de nderzekspzet in Wat wrdt er in de literatuur beschreven ver magazijnbeheer m.b.t. een ETO-mgeving? (Hfdstuk 2) 2. He valt het huidige magazijnbeheer bij SAS te beschrijven en welke knelpunten kmen hierbij naar vren? (Hfdstuk 3) 3. Op welke manier kunnen huidige prblemen afgewend wrden en welke mgelijkheden passen hiervan het beste bij SAS? (Hfdstuk 4) 4. Welke stappen met SAS ndernemen m de verbeterstappen dr te veren? (Hfdstuk 4) 1.4 DELIVERABLES Vrafgaand aan het nderzek heeft SAS een drietal deliverables gesteld waar de inhud van dit nderzek aan met vlden. De punten wrden in vlgrde van belangrijkheid vr SAS behandeld. Het eerste punt is het in kaart brengen van de ttale gederenstrm, knelpunten in kaart brengen en de verbeterde gederenstrm verzichtelijk weergeven(van Prcurement, vereengekmen levertijden, leveringen, binnen beken gederen, fysieke pslag en registratie t/m gereguleerde uitgifte en plaatsing bij machine). Het tweede punt is het verbeteren van de fysieke pslag en strm van gederen vanaf binnenkmst tt en met de samenbuw. Hierbij wrdt gevraagd m een simpel en deltreffend systeem van pslag en registratie. Het laatste punt is dat er enkele prestatie indicatren(pi s) gewenst zijn m de gederenstrm te kunnen mnitren. 9

12 Met deze drie punten met dus inzicht geschapen wrden, verbetervrstellen gedaan wrden en PI s ntwikkeld wrden. Het resultaat met een PwerPint presentatie zijn met vrstellen m de genemde punten aan te pakken. 1.5 PROBLEEMAANPAK ONDERZOEKSSTRUCTUUR Om tt een sluitend antwrd te kmen p de hfdvraag en m de delen van SAS vr dit nderzek te bereiken zal deze analyse gestructureerd aangepakt wrden. Vr een passende nderzek structuur is gekeken naar de therie van Verschuren en Drenwaard, en is hiermee een nderzeksmdel(figuur 7) pgesteld dat gebruikt zal wrden in dit nderzek en dat past bij SAS en het gestelde vraagstuk (Verschuren & Drewaard, 1995). Buiten het pstellen van het mdel is deze therie niet gebruikt. Om tt een ged beeld van de huidige situatie(deelvraag 2) te kmen is er veel infrmatie te vergaren. Deze kennis wrdt verzamelend in gesprek met medewerkers van vele verschillende afdelingen. Ter berdeling van de verkregen infrmatie zal passende literatuur gebruikt wrden. De basis hiervr is het theretisch kader dat eerst uitgelegd wrdt(deelvraag 1). Hier wrdt dus k nderzcht wat magazijnbeheer behelst in een ETO-mgeving, qua activiteiten en keuzes die gemaakt wrden. Aan de hand van dit kader wrdt de huidige situatie beschreven en geanalyseerd. Hierbij wrdt niet alleen ingegaan p he het prces er nu uit ziet, maar k vral he het prces berdeeld wrdt aan de hand van literatuur. Na de analyse is er een duidelijk beeld ntstaan wat de prblemen precies zijn en dus wrdt afgeslten met een krte samenvatting waarin de meest essentiële nderwerpen terug kmen. Met dit in het achterhfd, en in cmbinatie met de bekende therie, zullen er verschillende alternatieven pgesteld wrden die de verbeterstap kunnen vrmen waar SAS naar p zek is(deelvraag 3). Binnen de pgestelde mgelijkheden tt verbetering zal uiteindelijk een alternatief gekzen meten wrden, dat aan de hand van een Multi-Criteria-Decisin-Analysis(MCDA) mdel zal gebeuren. Het daadwerkelijk tepassen en dus implementeren van het alternatief vergt enig achtergrnd wat na de keuze van het alternatief beschreven wrdt(deelvraag 4). Therie Engineer-T- Order Therie Lean Warehuse Therie Magazijnbeheer Gederenstrm Berdelings-criteria Magazijn Analyse Resultaten Analyse Resultaten Therie MCDA Alternatieven Aanbevelingen FIGUUR 7 ONDERZOEKSMODEL INTERVIEWS 10

13 De gesprekken waarm de infrmatie in dit nderzek is gebaseerd hebben plaatsgevnden tussen september en nvember Hiervr zijn geïnterviewd; (Prductin Manager), (Lead Warehuse), (Lead (Systems) Assembly), (Prcurement), (Prductin Prcess Engineer), (Lead Parts Manufacturing), (Lead Prductin), (Mechanical Engineer), (Lead Prcurement) en (Lead Cntrls Assembly & Installatin / Elektra). De gesprekken met deze persnen hebben meermaals plaatsgevnden. Mijn werkplek bevnd zich in het kantr van en wat de cmmunicatie met hen erg bevrderde. Ok bij en andere medewerkers in de prductie kn ik altijd binnen lpen m ideeën uit te wisselen. Buiten SAS is er zwel bij SAS als p lcatie cntact geweest met (Accunt Manager ) vr het bekijken van de mgelijkheden van een van de implementatiemgelijkheden. 11

14 2 THEORETISCH KADER In dit hfdstuk is uitgewerkt welke therieën als berdelingscriteria zijn gebruikt bij het analyseren van de huidige situatie en het vrmen van ptentiële plssingen. Bij een ETO-mgeving zijn veel prductie therieën niet van tepassing. Het Klant-rder-ntkppelings-punt ligt namelijk in de design fase en het prductieprces wrdt gedreven dr klant rders (Gsling & Naim, 2009). Een glbale weergave van de gederenstrm binnen een ETO-mgeving is weergeven in figuur 8. In dit figuur is terug te zien dat de gederenstrm bestaat uit nderdelen die eerst cmpnent manufacturing ingaan en dat er gederen zijn die direct ndig zijn vr de assembly. FIGUUR 8 GLOBALE WEERGAVE GOEDERENSTROOM (BERTRAND & MUNTSLAG, 1993) De materialen die besteld wrden zijn vaak maar ndig vr één enkel prject en verschillen elk prject weer drdat ETO-bedrijven prductntwerpen telkens aanpassen f helemaal pnieuw creëren. Hierdr variëren de aantallen, de grtte en het gewicht van de bestelde prducten enrm. Dit vraagt van het magazijn een hge mate van flexibiliteit. Vanwege de ETO-mgeving wrden in dit hfdstuk dan k alleen therieën behandeld die vlledig te te passen zijn, f therieën die in ieder geval een aanvulling kunnen zijn p de bendigde kennis m tt een vlledige analyse te kmen. 2.1 MAGAZIJNBEHEER Binnen dit nderdeel zal er een beeld geschetst wrden wat vr activiteiten er precies zijn binnen een magazijn, maar k wat vr keuzes in bijvrbeeld allcatie van inkmende gederen er gemaakt wrden. Een therie die nderzekt wat vr activiteiten aanwezig zijn in elk willekeurig magazijn (dus k bij SAS in een ETO-mgeving), is de activity prfiling aanpak. Deze manier van nderzek den in een magazijn is beschreven in Warehuse & Distributin Science (Barthldi & Hackman, 2011) en wrdt gedaan aan de hand van magazijneigenschappen, Stck-Keeping-Units(SKU s) pgeslagen en klant rders. Het is een methde die berust p data-mining waarbij databases wrden uitgepluisd naar patrnen die gebruikt kunnen wrden m de bedrijfsvering te verbeteren. Activity prfiling zekt naar activiteiten, namelijk waar en wanneer kmt arbeid vr. Arbeid ntstaat drdat een klant een prduct bestelt waarna de rderlijst een picklijst vrmt. Elk item p deze lijst creëert als het ware arbeid, het pzeken p lcatie en daarna cntrle, inpakken en verzenden van dit item. Deze gegevens ver rders en de bijbehrende pick activiteiten zijn vaak terug te vinden in een database. Om terug te kmen p de vraag waar en wanneer arbeid vrkmt, is de delstelling van 12

15 activity prfiling aan de hand van deze pgeslagen data de verspreiding van arbeid te achterhalen ver SKU s, prduct families, znes in het magazijn, pslag lcaties en tijd. Barthldi & Hackman geven hierbij aan dat een aantal belangrijke feiten achterhaald meten wrden. Deze zijn ingedeeld in de drie eerder genemde nderwerpen; items, rders en magazijn. Activity prfiling zal als leidraad gebruikt wrden m de huidige situatie in kaart te brengen. Met de verzamelde gegevens wrdt duidelijk welke items vr meer arbeid zrgen dan anderen en is het mgelijk een ABC-tewijzing(telichting in 2.1.2) te gebruiken, maar dan gebaseerd p arbeid in plaats van mzet. Maar eerst wrdt de arbeid achterhaald, hiervr is in de vlgende paragrafen uitgewerkt wat vr activiteiten er te classificeren zijn in een magazijn en wat hiermee de invled is p de ttale arbeid WAREHOUSE DESIGN & ACTIVITEITEN Het magazijn heeft een belangrijke functie binnen de supply chain van elk prductiebedrijf. Binnen de lgistieke keten verzrgt het magazijn veelal de pslag en buffering van items zals raw-materials, wrkin-prgress en finished gds. Een naadlze aansluiting van deze strm van gederen p de andere prductieprcessen vrkmt de meeste bttlenecks. Om dit te faciliteren zijn vaak flinke bedragen gemeid vr nder andere grnd gebruik, lnksten en apparatuur (Kster, Le-Duc, & Rdbergen, 2007). Wat zich precies afspeelt binnen het magazijn wrdt duidelijk aan de hand van een mdel van Tmpkins, et al., (2003). Zij erkennen binnen een magazijn 11 functies en strmen zals weergeven in figuur Receiving is de magazijnfunctie die enkele verschillende activiteiten mhelst. Het bevat de crrecte ntvangst van gederen in het magazijn en het verzekeren dat de geleverde gederen juist zijn in kwantiteit en kwaliteit. Hiernaast valt k nder receiving de verspreiding van binnengekmen gederen naar pslag f direct naar lcatie die ze ndig heeft. 2. Inspectin and quality cntrl is een expliciete functie van het magazijn als kwaliteit- en kwantiteitscntrle belangrijk zijn, de cntrle varieert hierbij van het tellen van aantallen tt een test in een lab. Inspectie van gederen kan verrzaakt wrden drdat leveranciers niet altijd met de juiste kwaliteit leveren f het te leveren prduct is z belangrijk, dat cntrle binnen alle prductiestappen ndig is. 3. Repackaging ntstaat als gederen binnen kmen in één pakket vanaf de leverancier. Het tch ls pslaan van deze items zrgt ervr dat er pnieuw verpakt met wrden, f als het binnengekmen pakket een nhandige verpakking heeft m p te slaan. Ok kmt het vr dat een gedeelte van de geleverde gederen pgesplitst wrdt, bijvrbeeld m direct te gebruiken, terwijl de rest ng pgeslagen wrdt. Bij pnieuw verpakken wrdt k vaak pnieuw labelen gedaan ter identificatie van het pakket. 4. Putaway bevat de daadwerkelijke bezrging en plaatsing van gederen in pslag. 5. Strage is het wachten van een item in de pslag ttdat er vraag is. Wat vr pslag tegepast wrdt is afhankelijk van bijvrbeeld de fysieke kenmerken van een item f heveelheid in pslag. 6. Order picking is wanneer de items uit het magazijn gehaald wrden m te vlden aan een bepaald rder. Veel magazijnntwerpen zijn gebaseerd p dit prces m deze z efficiënt

16 mgelijk te maken. Bij ETO is de prductieafdeling dan k eigenlijk de klant mdat deze p gederen wacht uit het magazijn en de rder dus bestaat uit bendigde raw-materials. De rder picker haalt raw-materials uit het magazijn vr de prductie van een item en niet vr verzending van finished gds. 7. Pstpnement is een stap waarin activiteiten uitgesteld wrden die de gederenstrm cmplexer maken. Binnen inventry management valt te denken aan gepickte rders pas z laat mgelijk wrden verpakt, m z de safety stck laag te huden. Hierdr blijven prducten z veel mgelijk standaard verpakt in het magazijn. Deze stap wrdt dan k niet veel gebruikt bij ETO mdat er geen safety stck aanwezig is en er k geen finished gds wachten p een bestelling. Finished gds znder rder zijn hier dan k eigenlijk waste. 8. Srtatin and accumulatin wrdt meestal gedaan tijdens het picken van rders met meerdere items, dit is het direct rderen en srteren tijdens het verzamelen van prducten. Maar het kan natuurlijk k later gebeuren. 9. Packaging and shipping mvat het p rde brengen van het rder. Hierbij wrdt gekeken f de rder cmpleet is en wrden de bijbehrende dcumenten verzrgd. Vervlgens wrdt het pakket ingepakt in een passende verpakking. Tussendr kunnen de rders ng gewgen wrden vr verzend ksten, maar uiteindelijk wrden ze ingeladen p de truck f via een ander verversmiddel dat hiervr is tegewezen. 10. Crss-dcking ntstaat als binnenkmende gederen direct behren tt de uitgaande gederen en dan k verplaatst wrden naar de shipping dck. 11. Replenishment is de activiteit waarbij vrraden die nrmaal gepickt wrden, wrden aangevuld met gederen die p een achtergelegen pslag zijn pgeslagen. FIGUUR 9 TYPISCHE MAGAZIJN STROMEN EN FUNCTIES (TOMPKINS, WHITE, BOZER, & TANCHOCO, 2003) In de vlgende paragrafen zal dieper ingegaan wrden p twee hfdactiviteiten van het magazijn, pslag en rder picking. Hierbij wrdt nder pslag verstaan de eerder genemde activiteiten receiving, repackaging en putaway. Vr rder picking zijn dit de activiteiten picking, packaging en srtatin and accumulatin (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003). 14

17 2.1.2 OPSLAG De inslag van gederen waarbij zals eerder gesteld items wrden ntvangen, herverpakt en geallceerd, heeft veel invled p he efficiënt later deze items weer gepickt wrden en heveel ruimte in beslag genmen wrdt. Er is dan k een significante invled p de arbeid die acitivity prfiling prbeert te achterhalen. Waar en waarm de gederen een bepaalde lcatie krijgen, is p verschillende manieren te bepalen, hier behandeld. De term sltting strategies gaat ver pslag-plitieken, he en waar wrden gederen binnen een magazijn pgeslagen. Er zijn vele verschillende van deze plitieken, maar dedicated strage en shared strage zijn het meest tegepast (Barthldi & Hackman, 2011). Dedicated Strage De simpelste plitiek is waarbij de verschillende plekken in het magazijn zijn gereserveerd vr één bepaald srt artikel. Met verlp van tijd leert de magazijnmedewerker de lcaties kennen en weet deze hiermee k sneller terug te vinden. Daarbij kunnen hard lpende gederen een plek tegewezen krijgen die makkelijker te bereiken is wat samen de rder-picking efficiëntie verhgt. Het gebruik van ruimte is echter niet ptimaal drdat veel pslaglcaties veelal halfvl f bijna leeg zijn. De pslagcapaciteit is hiermee slechts 50% in gebruik (Barthldi & Hackman, 2011). Shared Strage Het ptimaal gebruiken van de pslagcapaciteit wrdt wel tegepast bij shared (randm) strage. Als bij deze plitiek een pslaglcatie vrij kmt is het mgelijk dat er een ander prduct in geplaatst wrdt dan dat eruit is gehaald. Er heft dan niet gewacht te wrden ttdat hetzelfde prduct weer besteld is en de lege ruimte vult, dit zrgt vr een stuk ptimaler gebruik van ruimte. Nadelig is echter dat prductlcaties telkens veranderen en medewerkers hierdr geen lcaties leren kennen. Dit heeft een negatieve invled heeft p het pslaan en picken van prducten. Shared strage vereist dan k betere sftwarendersteuning en meer discipline in de magazijnprcessen. De Kster et al, (2006) benadrukken dit met de uitspraak dat shared strage alleen werkt binnen een cmputer gecntrleerde mgeving. Optimaal bij shared strage is het tepassen van Clsest-Open-Lcatin strage waarbij het binnengekmen item geplaatst wrdt p de dichtstbijzijnde pen lcatie. Class based strage Een mix tussen de twee vrige methdes is een plitiek waarbij items tegewezen naar een lcatie die bij hun prductgrep hrt (Ruwenhrst, Reuter, Stckrahm, Hutum, & Mantel, 2000). Bij welke prductgrep welk prduct hrt, wrdt vaak bepaald met ABC-zning met een indeling naar relatieve invled p de ttale mzet. Dit staat beter bekend als de wet van Paret (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003). Paret was een Italiaanse ecnmist die bserveerde dat 85% van de welvaart in de wereld in handen ligt van 15% van de bevlking. Maar deze bservering geldt k vaak vr de ppulariteit van items in pslag, hierbij zrgen 15% van de SKU s vaak vr 85% van de mzet. Deze 15% van de ttale SKU s meten daarm zdanig pgeslagen wrden zdat de afstand af te leggen geminimaliseerd wrdt. Om dit te den wrden SKU s ingedeeld in een klasse A, B f C met A de ppulairste items en z naar C met de minst ppulaire items. Elke prductgrep heeft dus een eigen regi binnen het magazijn. Een variatie hierp is de vlume-based strage waarbij de ABC-zning tegepast wrdt met een indeling p meest gevraagde items en niet naar mzet. Een andere class-based aanpak is het plaatsen van items naar verwachte verblijfduur, de duratin-f-stay-based strage methde. He langer de items ng zullen blijven in het magazijn he verder ze van het input/uput(i/o) punt geplaatst wrden. Hiernaast 15

18 vallen prducten k ng in een klasse te plaatsen naar fysieke eigenschappen waarbij zware f giftige gederen bijvrbeeld een aparte lcatie hebben. Cmbinaties De behandelde methdes geven k mgelijkheid tt cmbinatie. Z is het mgelijk een lcatiesysteem te gebruiken waarbij een bepaalde prductgrep aan een speciale ruimte is tegewezen, maar binnen deze ruimte shared strage wrdt tegepast. Cube per rder index De cmbinatie tussen class-based naar pslagruimte bendigdheden en ppulariteit is k mgelijk, de cube-per-rder index(coi). Dit mdel wijst prducten aan een lcatie te naar de rati tussen ppulariteit en de bendigde ruimte. Het bepaalt eerst de COI van alle SKU s en van laag naar hg wrden deze vervlgens tegewezen aan een lcatie die z dicht mgelijk bij het I/O punt ligt (Brynzér & Jhanssn, 1996). Order Orientated Sltting De laatste methdiek is een family-based-strage plitiek. In tegenstelling tt de COI aanpak bekijkt het Order Orientated Sltting(OOS) mdel niet alleen he vaak een item gepickt wrdt, maar k de relatie ten pzichte van andere SKU s. Het del van deze methdiek is het minimaliseren van ttale pick tijd, en baseert zich p het plaatsen van items bij elkaar in de buurt die vaak in tegelijkertijd in rders vrkmen (Mantel, Schuur, & Heragu, 2007). Naast de indeling met een van de methdieken wrdt k vaak een verschil gemaakt tussen bulk en werkvrraad bij het allceren van gederen in het magazijn. Dit hudt in dat gederen gepickt wrden van de werkvrraad en deze werkvrraad aangevuld wrdt vanuit de bulkvrraad. Dit is echter niet interessant in een ETO-mgeving waar meestal qua aantal weinig prducten per SKU zijn waardr er niet met een bulk vrraad gewerkt wrdt ORDER PICKING Order picking is een veel besprken nderwerp en zijn vele therieën ver. Een nderzek in het Verenigd Kninkrijk heeft aangetnd dat meer dan 55% van de warehuse ksten bestaan uit rder picking gerelateerde bezigheden (Drury, 1988). Als handvat m het rder picking prces efficiënt te laten verlpen hebben (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003) een aantal basis principes pgesteld. Een aantal hiervan kppelen weer terug p het ideaal indelen van het magazijn en allceren van items, welke hier niet verder behandeld zullen wrden. Gebruik van een duidelijk, gemakkelijk te lezen picking dcument Het pzeken van items gebeurt aan de hand van een picklist, een lijst waarm aangegeven is welke materialen ndig zijn. Een gede lijst is ged leesbaar en is gevuld met infrmatie in de vlgrde dat de picker ze ndig heeft. Dat is; lcatie, pslagnummer, mschrijving, aantal batches ndig, aantal items ttaal ndig. Wat vaak fut gaat is dat men de pakbn gebruikt die k naar de klant gaat als verzendlijst, en niet een speciale lijst vr de picker met alleen de infrmatie die deze ndig heet. 16

19 Cmbineren en elimineren van rder picker taken Het tepassen van een duidelijke pick list zal de zektijd verminderen, echter is het k een streven z veel mgelijk de andere activiteiten van een rder picker te minimaliseren. De activiteiten bestaan uit reizen, pakken, uitstrekken en buigen m tegang te krijgen tt pick lcatie, dcumenteren, srteren, verpakken en zeken. Tmpkins, et al., (2003) hebben uiteengezet in figuur 10 heveel tijd er relatief per activiteit besteedt wrdt. FIGUUR 10 VERDELING VAN DE TIJD VAN EEN ORDER PICKER (TOMPKINS, WHITE, BOZER, & TANCHOCO, 2003) Uit de figuur valt te zien dat de activiteit travel veruit de meeste tijd kst van de magazijn medewerker. Deze activiteit wrdt dan k gezien als belangrijkste activiteit m te verbeteren, mdat er veel winst te behalen valt. Gebruik van pre-gedefinieerde rute p het picking dcument Om deze reistijd/travel te verminderen bekijken we de rute die de rder picker aflegt. Als een magazijnmedewerker zelf de rute mag bepalen levert dat niet altijd de beste rute p. Daarm is het handig de medewerker een picklist te geven waarp een lprute al is aangegeven. Het ptimaliseren van de af te leggen afstand bij bepaalde rders is uitgebreid geanalyseerd in de literatuur. De basis hiervr is het plssen van het vraagstuk wat de krtste afstand te lpen is met een Traveling Salesman Prblem. Het rder ruting prbleem is namelijk vrij veel hetzelfde bij rder picking als dat van een verkper die verschillende steden met bezeken en daarvr z krt mgelijk wil reizen, de traveling salesman. Er zijn verschillende rder ruting strategieën waarmee een z ptimaal mgelijke rute gegenereerd kan wrden zdat alle items gegeven een set rders met items z snel mgelijk gepickt wrden. In figuur 11 zijn zes ruting plitieken gevisualiseerd binnen een enkelblks magazijn (Rdbergen, 2001). Deze plitieken vallen k te te passen binnen een grter magazijn met meerdere blkken, maar deze magazijngrtte is bij SAS niet het geval. De eerste plitiek is een S-shape f traversal plitiek waarbij gehandhaafd wrdt dat elk gangpad waar een te picken item zich in bevindt, vlledig uitgelpen wrdt. Gangpaden waar zich geen items bevinden die ndig zijn, wrden vergeslagen en aan het einde wrdt direct naar het I/O punt teruggekeerd. Bij een return methde wrdt telkens terug gekeerd naar het begin van het gangpad m vervlgens de vlgende weer in te gaan. Hierbij wrdt niet gekeken he ver iemand al is in het pad en misschien beter dr kan lpen. De derde methdiek, midpint, verdeeld de magazijnruimte in twee delen en hanteert vervlgens een return aanpak aan iedere zijde. De vierde plitiek bekijkt vanaf welke kant van het magazijn de afstand het grtst is naar het gewenste item in een gangpad en laat de rder picker vervlgens aan de andere, krtere kant het gangpad ingaan. Bij deze largest gap methde gaat de rder picker het gangpad weer uit p plek van binnenkmst en het laatste pad wrdt vlledig drgestken. Een lastigere methde vr ruting is de vijfde manier, cmbined ruting. Dr de eerder genemde methdieken lineair te prgrammeren is het mgelijk per 17

20 gangpad te bekijken wat de beste manier is de items in het vlgende gangpad te bereiken. Deze methde kan grte besparingen pleveren, maar het is een stuk lastiger de methde k daadwerkelijk te te passen. De zesde en laatste manier van ruting is de ptimale manier. Deze methde bekijkt het prbleem anders. De vrige methdieken bekijken het vraagstuk heel beperkt met strakke richtlijnen vr welke kant pgelpen met wrden p elk mment. De ptimale manier heeft de mgelijkheid elke mgelijke rute in en dr gangpaden dr te rekenen en hiermee uiteindelijk de ptimale rute te presenteren. FIGUUR 11 VOORBEELD VAN ROUTING POLITIEKEN IN EEN ENKELBLOKS MAGAZIJN (ROODBERGEN, 2001) 18

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces Ebk Ontwerp een ptimaal verkpprces Een ptimaal sales ritme draagt bij aan een maximale nett sales tijd en een lerende rganisatie die steeds slimmer en dus succesvller er te werk gaat. Maar he km je nu

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen.

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Verbanden 2 Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Delgrep Verbanden 2 Verbanden 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1-4 van het vmb en in klas 1-3 van hav/vw.

Nadere informatie

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2 VERBANDEN 2 Het cmputerprgramma Verbanden 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw van hav/vw wrden aangeleerd, geefend en

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat

Bijlage 12 Visie op Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Bijlage 12 Visie p Strategisch Leveranciersmanagement Rijkswaterstaat Paragraaf 1 Strategisch Leveranciersmanagement Het IUC Bedrijfsvering Cntractmanagement RWS (hierna te nemen Cntractmanagement) vert

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recgnitin. PCA Niclaas Heyning 0152447 Sjerd kerkstra 0445061 Inleiding Bij deze pdracht is het de bedeling de werking van Principal Cmpnent Analyse (PCA) te bestuderen. Er

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006 Eisen definitief strategisch ndernemingsverslag 2006 umière A. Intrductie De afsluiting van het semester en het prject vindt plaats dr het schrijven van een verslag waarin beschreven wrdt he jullie rganisatie

Nadere informatie

Brochure Samenwerking Opleidingen

Brochure Samenwerking Opleidingen 1 Brchure Samenwerking Opleidingen Online Effects BV Daniël Staal VergunningCuraca.cm HuisvestingCuraca.cm HrecaWerkCuraca.cm Cpyright 1 januari 2015 2 Beste stagecördinatr, Onze dank vr uw getnde interesse

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie