MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt"

Transcriptie

1 MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i

2

3 Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S Opdrachtgever SAS Offshre BV. Bedrijfsweg CB Alphen aan den Rijn Begeleider SAS Offshre BV. Drs. A. J. (Bert) Maat Prductiemanager Begeleiders Universiteit Twente Dr. P.C. Schuur Faculteit Management en Bestuur Vakgrep IEBIS IR. H. Krn Faculteit Management en Bestuur Vakgrep IEBIS i

4 MANAGEMENT SAMENVATTING Het nderzek dat beschreven is in dit verslag is gedaan bij SAS Offshre p de afdeling Prductie. SAS is prducent van deckequipement vr de ffshre lie- en gas industrie. Vrnamelijk prduceert het bedrijf pijp-leg equipement vr een grte internatinale markt. Vrafgaand aan dit nderzek is aangegeven dat er meer inzicht ndig is in huidige prblemen en welke kant SAS p zal meten p het gebied van de binnenkmende lgistiek. Dit is nderzcht aan de hand van een hfdvraag: Op welke manier kan SAS Offshre zijn binnenkmende gederenstrm efficiënter beheersen en wrden huidige prblemen uit de weg gegaan, dr een verbeterstap dr te veren binnen de afdeling prductie(assembly, manufacturing en warehuse)? Vr het Engineer-T-Order bedrijf SAS is met algemene magazijnbeheer literatuur en activity prfiling een kader geschetst waaraan de huidige situatie geanalyseerd kn wrden. Uit de analyse kwamen twee prblemen naar vren die binnen de scpe van het nderzek pasten. Om de prblemen aan te pakken zijn alternatieve plssingen bedacht, waarvan uiteindelijk het advies is een viertal implementaties te te passen m z veel mgelijk rzaken te beïnvleden. Deze variabelen zijn te beïnvleden in de vlgende structuur: : Het x valt alleen direct en p krte termijn te beïnvleden dr de manier van rapprtage te verbeteren. De meest favriete manier hiervr is het pnieuw prgrammeren van de rapprtage en de weergave van infrmatie hier direct mee te verbeteren. : De aanpak van de belangrijkste invleden heeft tt drie plssingen geleid, hierbij is nderscheid gemaakt tussen de externe en interne pslag van gederen. Externe pslag x Interne pslag x x Het daadwerkelijk in gebruik nemen van de verschillende pties vergt een aantal implementatiestappen. Deze zijn uitgebreid behandeld met als cnclusie de adviezen in een radmap (tabel 1) waarin aangegeven staat wat de betreffende acties zijn, wanneer aanbevlen is deze plaats te laten vinden en wie er verantwrding draagt. ii

5 Actie Wie? Wanneer? Magazijn Prductiemanager Fabriek PPE IT Dec. - '13 Jan. - '14 Feb. - '14 Mrt. - '14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TABEL 1 ROADMAP Met tepassing van de gestelde adviezen wrden huidige prblemen uit de weggegaan en zal de gederenstrm efficiënter te beheersen zijn. iii

6 VOORWOORD Het nderzek dat vr u ligt is uitgeverd ter afsluiting van mijn bachelr Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. De kennis en kunde die ik afgelpen drie jaar heb pgedaan binnen en buiten de studie is tegepast in dit nderzek. Ik ben in cntact gekmen met xx, de bij SAS. Via hem heb ik een plek gekregen bij de prductiemanager,. Ik wil graag bedanken vr de mgelijkheid mijn bachelrscriptie bij SAS te mgen uitveren, en vr de ndersteuning gedurende het nderzek. Ik zat tijdens het nderzek bij p kantr in de prductietren wat de cmmunicatie erg bevrderde. Het was erg interessant te hren en te zien he iemand verschillende therieën die ik de afgelpen jaren meermaals vrbij heb zien kmen, daadwerkelijk weet te te passen in de praktijk. Vrnamelijk Lean Manufacturing is een nderdeel dat vr mij nu veel cncreter is gewrden. Verder heb ik mij enrm p mijn plek geveld p de prductieafdeling, hiervr wil ik het hele prductieteam bedanken die dit mgelijk gemaakt heeft. Het was erg leerzaam te functineren in een prfessinele mgeving van een heel speciaal bedrijf. De grei die het bedrijf drmaakt is niet geheel nverwacht als gekeken wrdt naar de enrme heveelheid kennis en specialismen die men meedraagt. In eerste instantie werd ik verspeld met termen als tensiner, assy en trackrllen, maar ik heb na een tijdje het jargn tch enigszins eigen gemaakt. Naast de medewerkers bij SAS wil ik graag Peter Schuur bedanken vr de feedback p mijn nderzek, de keuze vr een specialist p magazijnbeheer als begeleider bleek een gede keuze. Uiteraard k Henk Krn bedankt vr een bjectieve mening ter berdeling van het verslag. Ik heb met plezier gewerkt bij SAS en hp dat dit tt zijn recht is gekmen in het verslag. Alphen aan den Rijn, december 2013 Thijs Spruijt iv

7 TABLE OF CONTENTS Management Samenvatting... ii Vrwrd... iv Lijst van gebruikte afkrtingen... vi 1 Intrductie Achtergrnd Organisatie Prducten Prbleembeschrijving Onderzeksdelen en vragen Deliverables Prbleemaanpak Onderzeksstructuur Interviews Theretisch kader Magazijnbeheer Warehuse Design & Activiteiten Opslag Order picking Lean Warehuse Key perfrmance indicatrs Warehuse Beslissingstherie Analyse Items Orders/Werkpakketten Magazijn Lcaties en indeling In- en uitslagprces Cnclusie Mgelijke plssingen x Externe pslag Interne pslag Implementatie Discussie v

8 6 Cnclusies en aanbevelingen Cnclusies Aanbevelingen Bibligrafie Appendices A. SAS B. SAS Nieuw C. Prces D. Prces Nieuw E. Berekening terugverdientijd F. Berekening terugverdientijd Kast G. Criteria en alternatieven scres H. plattegrnd LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN SAS QC WH PPE ETO ERP COI OOS (K)PI BM AHP SKU NC SAS Offshre BV. Quality Cntrl Warehuse Prductin Prcess Engineer Engineer-T-Order Enterprise-Resurce-Planning Cube-per-Order-Index Order Orientated Sltting (Key) Perfrmance Indicatr Bill f Materials Analytical Hierarchy Prcess Stck Keeping Unit Nn-Cnfrmance vi

9 1 INTRODUCTIE Het nderzek dat aan bd kmt in dit verslag is gedaan in pdracht van SAS Offshre BV. (SAS), als bachelrpdracht ter afrnding van de bachelr Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Het del is inzicht te bieden in de huidige knelpunten en verbetervrstellen p te leveren. Allereerst zal er krt ingegaan wrden p het bedrijf. Vervlgens wrdt het prbleem geïntrduceerd waar SAS tegenaan lpt en verder uitgelegd wrden. Het hfdstuk zal afgeslten wrden met een prbleemaanpak waarin de gebruikte vragen verder tegelicht wrden. 1.1 ACHTERGROND SAS is een internatinale leverancier van deckequipement in de ffshre lie- en gas industrie. Het bedrijf startte in 1896 als machine fabrikant, maar na de prductie van de eerste pipe tensiner in 1968 is SAS ntwikkeld tt een expert in het leveren van pijp-leg-systemen. In april 2012 heeft het Braziliaanse Brastec haar ffshre expertise uitgebreid dr SAS ver te nemen, dit betekent dat SAS nu een dchterbedrijf is van het eerder genemde cncern en tegang heeft tt een nieuwe markt. Het del van SAS is een z betruwbaar mgelijk prduct te leveren dr gebruik te maken van de laatste technlgieën, strakke kwaliteitscntrles, pgedane ervaringen en een gede after sales service. Dr het internatinale karakter en werken van SAS zal in dit verslag k de Engelstalig benaming van de verschillende nderdelen f prducten aangehuden wrden waar SAS dit in de bedrijfsvering zelf k det ORGANISATIE Een specifieke uitleg ver de rganisatie bij SAS gaat gepaard aan de hand van een rganigram. Deze is uiteengezet in figuur 1 en 2. In figuur 1 is gevisualiseerd he SAS nderdeel uitmaakt van het bedrijf Brastec, in figuur 2 is de afdeling Operatins binnen SAS Offshre BV. nader tegelicht. x FIGUUR 1 ORGANIGRAM BRASTEC / SAS x. Mijn verslag berust hfdzakelijk p nderzek binnen de afdelingen Prductin en Prcurement, allebei nderdeel van Operatins(zie figuur 2). De prductie valt p te delen in verschillende nderdelen, maar de fcus ligt p de Assembly(Systems Assembly in de figuur), Warehuse en Elektra(Cntrls Assembly & Installatin in de figuur). De grtte van de prductieafdeling varieert naar drukte in het prductieschema. Er zijn binnen deze afdeling mensen vast in dienst, waarvan vrnamelijk leads en vrmannen. In drukke perides kan dit ng uitgebreid wrden met z n extra flexwerkers, x. FIGUUR 2 SAS OPERATIONS PRODUCTEN SAS werkt prjectgewijs waarbij elk prduct een eigen ntwerp en eisen heeft, SAS valt hierdr te benemen als Engineer-T-Order(ETO) bedrijf (Gsling & Naim, 2009). Het prductntwerp wrdt 7

10 geheel nieuw gemaakt f aangepast naar de wensen van de klant zdat het eindprduct z ged mgelijk past p het schip waar het geassembleerd zal wrden. De hfdprducten vallen te nderscheiden in de grepen pipelay systems, winch systems en lifting and handling systems. Binnen pipelay specificeert SAS zich in drie srten machines die hren bij verschillende manieren van pijpleiding leggen. De meest vrkmende machines wrden gebruikt bij een S-lay syteem waarbij de pijp hrizntaal wrdt pgebuwd en in een S-vrm afgeznken wrdt naar de zeebdem. De variant hierp is het J-lay systeem waarbij de pijpleiding vrijwel verticaal wrdt pgebuwd en in deze huding afgeznken wrdt. Vrdeel hierbij is dat er minder kracht p de pijp kmt te staan. De laatste variant betreft het Reel-lay systeem, k wel Flexibel-lay genemd. In dit systeem wrdt gebruik gemaakt van een pgewnden leiding die afgewikkeld en afgeznken wrdt. Om de verschillende lagen van z n flexibele leiding niet nderling te laten schuiven met de tensiner (spanningssysteem dat de pijpleidingen p de plek hudt) sms wel tt 350 tn kracht genereren. In figuur 3 en 4 zijn twee hfdprducten weergegeven, respectievelijk de 2-track tensiner en de 4-track tensiner. De 2-track tensiner verschilt ten pzichte van de 4-track tensiner in grtte, kracht en aantal begeleidingsrupsen zals k in de figuren zichtbaar is. FIGUUR 4 2-TRACK TENSIONER FIGUUR 3 4-TRACK TENSIONER De prductcategrie winches betreft lieren in alle srten en maten die binnen de ffshre industrie gebruikt wrden(figuur 5). Wat vr srt lieren SAS maakt is k prjectgebnden en kan hierbij behrlijk in specificaties verschillen. De laatste srt prducten die SAS prduceert binnen lifting and handling zijn meer de ndersteunende gereedschappen vr de schepen en platfrmen. Hierbij valt bijvrbeeld te denken aan grte hijssystemen(figuur 6) f kabelgeleiders die de verankering van een brplatfrm reguleren. FIGUUR 5 WINCHES FIGUUR 6 LIFTING AND HANDLING 8

11 1.2 PROBLEEMBESCHRIJVING xx 1.3 ONDERZOEKSDOELEN EN VRAGEN Het del van dit nderzek is dat de uitkmst een breder inzicht zal geven in he huidige prcessen niet ptimaal zijn en welke richting SAS p zal meten p het gebied van binnenkmende lgistiek m dit beter p rde te krijgen, met nadruk binnen de afdeling prductie(assembly, manufacturing en warehuse). Hierbij is het del dit vanuit een wetenschappelijk gpunt te den. Met deze gedachte kmen we p de vlgende hfdvraag: Op welke manier kan SAS Offshre zijn binnenkmende gederenstrm efficiënter beheersen en wrden huidige prblemen uit de weg gegaan, dr een verbeterstap dr te veren binnen de afdeling prductin(assembly, manufacturing en warehuse)? Met efficiënter wrdt in deze cntext bedeld dat er na een verbeterstap evenveel f minder persneelsuren ndig zijn m dezelfde nderdelen binnen te melden, te laten cntrleren, p te slaan en weer p te zeken dr de medewerkers, binnen een krter tijdsbestek. Ter ndersteuning van de hfdvraag zijn enkele deelvragen pgesteld. Deze vragen zrgen vr een sluitend nderzek zdat geen van de te nderzeken nderdelen vergeslagen wrdt. He deze vragen beantwrdt wrden is behandeld in de nderzekspzet in Wat wrdt er in de literatuur beschreven ver magazijnbeheer m.b.t. een ETO-mgeving? (Hfdstuk 2) 2. He valt het huidige magazijnbeheer bij SAS te beschrijven en welke knelpunten kmen hierbij naar vren? (Hfdstuk 3) 3. Op welke manier kunnen huidige prblemen afgewend wrden en welke mgelijkheden passen hiervan het beste bij SAS? (Hfdstuk 4) 4. Welke stappen met SAS ndernemen m de verbeterstappen dr te veren? (Hfdstuk 4) 1.4 DELIVERABLES Vrafgaand aan het nderzek heeft SAS een drietal deliverables gesteld waar de inhud van dit nderzek aan met vlden. De punten wrden in vlgrde van belangrijkheid vr SAS behandeld. Het eerste punt is het in kaart brengen van de ttale gederenstrm, knelpunten in kaart brengen en de verbeterde gederenstrm verzichtelijk weergeven(van Prcurement, vereengekmen levertijden, leveringen, binnen beken gederen, fysieke pslag en registratie t/m gereguleerde uitgifte en plaatsing bij machine). Het tweede punt is het verbeteren van de fysieke pslag en strm van gederen vanaf binnenkmst tt en met de samenbuw. Hierbij wrdt gevraagd m een simpel en deltreffend systeem van pslag en registratie. Het laatste punt is dat er enkele prestatie indicatren(pi s) gewenst zijn m de gederenstrm te kunnen mnitren. 9

12 Met deze drie punten met dus inzicht geschapen wrden, verbetervrstellen gedaan wrden en PI s ntwikkeld wrden. Het resultaat met een PwerPint presentatie zijn met vrstellen m de genemde punten aan te pakken. 1.5 PROBLEEMAANPAK ONDERZOEKSSTRUCTUUR Om tt een sluitend antwrd te kmen p de hfdvraag en m de delen van SAS vr dit nderzek te bereiken zal deze analyse gestructureerd aangepakt wrden. Vr een passende nderzek structuur is gekeken naar de therie van Verschuren en Drenwaard, en is hiermee een nderzeksmdel(figuur 7) pgesteld dat gebruikt zal wrden in dit nderzek en dat past bij SAS en het gestelde vraagstuk (Verschuren & Drewaard, 1995). Buiten het pstellen van het mdel is deze therie niet gebruikt. Om tt een ged beeld van de huidige situatie(deelvraag 2) te kmen is er veel infrmatie te vergaren. Deze kennis wrdt verzamelend in gesprek met medewerkers van vele verschillende afdelingen. Ter berdeling van de verkregen infrmatie zal passende literatuur gebruikt wrden. De basis hiervr is het theretisch kader dat eerst uitgelegd wrdt(deelvraag 1). Hier wrdt dus k nderzcht wat magazijnbeheer behelst in een ETO-mgeving, qua activiteiten en keuzes die gemaakt wrden. Aan de hand van dit kader wrdt de huidige situatie beschreven en geanalyseerd. Hierbij wrdt niet alleen ingegaan p he het prces er nu uit ziet, maar k vral he het prces berdeeld wrdt aan de hand van literatuur. Na de analyse is er een duidelijk beeld ntstaan wat de prblemen precies zijn en dus wrdt afgeslten met een krte samenvatting waarin de meest essentiële nderwerpen terug kmen. Met dit in het achterhfd, en in cmbinatie met de bekende therie, zullen er verschillende alternatieven pgesteld wrden die de verbeterstap kunnen vrmen waar SAS naar p zek is(deelvraag 3). Binnen de pgestelde mgelijkheden tt verbetering zal uiteindelijk een alternatief gekzen meten wrden, dat aan de hand van een Multi-Criteria-Decisin-Analysis(MCDA) mdel zal gebeuren. Het daadwerkelijk tepassen en dus implementeren van het alternatief vergt enig achtergrnd wat na de keuze van het alternatief beschreven wrdt(deelvraag 4). Therie Engineer-T- Order Therie Lean Warehuse Therie Magazijnbeheer Gederenstrm Berdelings-criteria Magazijn Analyse Resultaten Analyse Resultaten Therie MCDA Alternatieven Aanbevelingen FIGUUR 7 ONDERZOEKSMODEL INTERVIEWS 10

13 De gesprekken waarm de infrmatie in dit nderzek is gebaseerd hebben plaatsgevnden tussen september en nvember Hiervr zijn geïnterviewd; (Prductin Manager), (Lead Warehuse), (Lead (Systems) Assembly), (Prcurement), (Prductin Prcess Engineer), (Lead Parts Manufacturing), (Lead Prductin), (Mechanical Engineer), (Lead Prcurement) en (Lead Cntrls Assembly & Installatin / Elektra). De gesprekken met deze persnen hebben meermaals plaatsgevnden. Mijn werkplek bevnd zich in het kantr van en wat de cmmunicatie met hen erg bevrderde. Ok bij en andere medewerkers in de prductie kn ik altijd binnen lpen m ideeën uit te wisselen. Buiten SAS is er zwel bij SAS als p lcatie cntact geweest met (Accunt Manager ) vr het bekijken van de mgelijkheden van een van de implementatiemgelijkheden. 11

14 2 THEORETISCH KADER In dit hfdstuk is uitgewerkt welke therieën als berdelingscriteria zijn gebruikt bij het analyseren van de huidige situatie en het vrmen van ptentiële plssingen. Bij een ETO-mgeving zijn veel prductie therieën niet van tepassing. Het Klant-rder-ntkppelings-punt ligt namelijk in de design fase en het prductieprces wrdt gedreven dr klant rders (Gsling & Naim, 2009). Een glbale weergave van de gederenstrm binnen een ETO-mgeving is weergeven in figuur 8. In dit figuur is terug te zien dat de gederenstrm bestaat uit nderdelen die eerst cmpnent manufacturing ingaan en dat er gederen zijn die direct ndig zijn vr de assembly. FIGUUR 8 GLOBALE WEERGAVE GOEDERENSTROOM (BERTRAND & MUNTSLAG, 1993) De materialen die besteld wrden zijn vaak maar ndig vr één enkel prject en verschillen elk prject weer drdat ETO-bedrijven prductntwerpen telkens aanpassen f helemaal pnieuw creëren. Hierdr variëren de aantallen, de grtte en het gewicht van de bestelde prducten enrm. Dit vraagt van het magazijn een hge mate van flexibiliteit. Vanwege de ETO-mgeving wrden in dit hfdstuk dan k alleen therieën behandeld die vlledig te te passen zijn, f therieën die in ieder geval een aanvulling kunnen zijn p de bendigde kennis m tt een vlledige analyse te kmen. 2.1 MAGAZIJNBEHEER Binnen dit nderdeel zal er een beeld geschetst wrden wat vr activiteiten er precies zijn binnen een magazijn, maar k wat vr keuzes in bijvrbeeld allcatie van inkmende gederen er gemaakt wrden. Een therie die nderzekt wat vr activiteiten aanwezig zijn in elk willekeurig magazijn (dus k bij SAS in een ETO-mgeving), is de activity prfiling aanpak. Deze manier van nderzek den in een magazijn is beschreven in Warehuse & Distributin Science (Barthldi & Hackman, 2011) en wrdt gedaan aan de hand van magazijneigenschappen, Stck-Keeping-Units(SKU s) pgeslagen en klant rders. Het is een methde die berust p data-mining waarbij databases wrden uitgepluisd naar patrnen die gebruikt kunnen wrden m de bedrijfsvering te verbeteren. Activity prfiling zekt naar activiteiten, namelijk waar en wanneer kmt arbeid vr. Arbeid ntstaat drdat een klant een prduct bestelt waarna de rderlijst een picklijst vrmt. Elk item p deze lijst creëert als het ware arbeid, het pzeken p lcatie en daarna cntrle, inpakken en verzenden van dit item. Deze gegevens ver rders en de bijbehrende pick activiteiten zijn vaak terug te vinden in een database. Om terug te kmen p de vraag waar en wanneer arbeid vrkmt, is de delstelling van 12

15 activity prfiling aan de hand van deze pgeslagen data de verspreiding van arbeid te achterhalen ver SKU s, prduct families, znes in het magazijn, pslag lcaties en tijd. Barthldi & Hackman geven hierbij aan dat een aantal belangrijke feiten achterhaald meten wrden. Deze zijn ingedeeld in de drie eerder genemde nderwerpen; items, rders en magazijn. Activity prfiling zal als leidraad gebruikt wrden m de huidige situatie in kaart te brengen. Met de verzamelde gegevens wrdt duidelijk welke items vr meer arbeid zrgen dan anderen en is het mgelijk een ABC-tewijzing(telichting in 2.1.2) te gebruiken, maar dan gebaseerd p arbeid in plaats van mzet. Maar eerst wrdt de arbeid achterhaald, hiervr is in de vlgende paragrafen uitgewerkt wat vr activiteiten er te classificeren zijn in een magazijn en wat hiermee de invled is p de ttale arbeid WAREHOUSE DESIGN & ACTIVITEITEN Het magazijn heeft een belangrijke functie binnen de supply chain van elk prductiebedrijf. Binnen de lgistieke keten verzrgt het magazijn veelal de pslag en buffering van items zals raw-materials, wrkin-prgress en finished gds. Een naadlze aansluiting van deze strm van gederen p de andere prductieprcessen vrkmt de meeste bttlenecks. Om dit te faciliteren zijn vaak flinke bedragen gemeid vr nder andere grnd gebruik, lnksten en apparatuur (Kster, Le-Duc, & Rdbergen, 2007). Wat zich precies afspeelt binnen het magazijn wrdt duidelijk aan de hand van een mdel van Tmpkins, et al., (2003). Zij erkennen binnen een magazijn 11 functies en strmen zals weergeven in figuur Receiving is de magazijnfunctie die enkele verschillende activiteiten mhelst. Het bevat de crrecte ntvangst van gederen in het magazijn en het verzekeren dat de geleverde gederen juist zijn in kwantiteit en kwaliteit. Hiernaast valt k nder receiving de verspreiding van binnengekmen gederen naar pslag f direct naar lcatie die ze ndig heeft. 2. Inspectin and quality cntrl is een expliciete functie van het magazijn als kwaliteit- en kwantiteitscntrle belangrijk zijn, de cntrle varieert hierbij van het tellen van aantallen tt een test in een lab. Inspectie van gederen kan verrzaakt wrden drdat leveranciers niet altijd met de juiste kwaliteit leveren f het te leveren prduct is z belangrijk, dat cntrle binnen alle prductiestappen ndig is. 3. Repackaging ntstaat als gederen binnen kmen in één pakket vanaf de leverancier. Het tch ls pslaan van deze items zrgt ervr dat er pnieuw verpakt met wrden, f als het binnengekmen pakket een nhandige verpakking heeft m p te slaan. Ok kmt het vr dat een gedeelte van de geleverde gederen pgesplitst wrdt, bijvrbeeld m direct te gebruiken, terwijl de rest ng pgeslagen wrdt. Bij pnieuw verpakken wrdt k vaak pnieuw labelen gedaan ter identificatie van het pakket. 4. Putaway bevat de daadwerkelijke bezrging en plaatsing van gederen in pslag. 5. Strage is het wachten van een item in de pslag ttdat er vraag is. Wat vr pslag tegepast wrdt is afhankelijk van bijvrbeeld de fysieke kenmerken van een item f heveelheid in pslag. 6. Order picking is wanneer de items uit het magazijn gehaald wrden m te vlden aan een bepaald rder. Veel magazijnntwerpen zijn gebaseerd p dit prces m deze z efficiënt

16 mgelijk te maken. Bij ETO is de prductieafdeling dan k eigenlijk de klant mdat deze p gederen wacht uit het magazijn en de rder dus bestaat uit bendigde raw-materials. De rder picker haalt raw-materials uit het magazijn vr de prductie van een item en niet vr verzending van finished gds. 7. Pstpnement is een stap waarin activiteiten uitgesteld wrden die de gederenstrm cmplexer maken. Binnen inventry management valt te denken aan gepickte rders pas z laat mgelijk wrden verpakt, m z de safety stck laag te huden. Hierdr blijven prducten z veel mgelijk standaard verpakt in het magazijn. Deze stap wrdt dan k niet veel gebruikt bij ETO mdat er geen safety stck aanwezig is en er k geen finished gds wachten p een bestelling. Finished gds znder rder zijn hier dan k eigenlijk waste. 8. Srtatin and accumulatin wrdt meestal gedaan tijdens het picken van rders met meerdere items, dit is het direct rderen en srteren tijdens het verzamelen van prducten. Maar het kan natuurlijk k later gebeuren. 9. Packaging and shipping mvat het p rde brengen van het rder. Hierbij wrdt gekeken f de rder cmpleet is en wrden de bijbehrende dcumenten verzrgd. Vervlgens wrdt het pakket ingepakt in een passende verpakking. Tussendr kunnen de rders ng gewgen wrden vr verzend ksten, maar uiteindelijk wrden ze ingeladen p de truck f via een ander verversmiddel dat hiervr is tegewezen. 10. Crss-dcking ntstaat als binnenkmende gederen direct behren tt de uitgaande gederen en dan k verplaatst wrden naar de shipping dck. 11. Replenishment is de activiteit waarbij vrraden die nrmaal gepickt wrden, wrden aangevuld met gederen die p een achtergelegen pslag zijn pgeslagen. FIGUUR 9 TYPISCHE MAGAZIJN STROMEN EN FUNCTIES (TOMPKINS, WHITE, BOZER, & TANCHOCO, 2003) In de vlgende paragrafen zal dieper ingegaan wrden p twee hfdactiviteiten van het magazijn, pslag en rder picking. Hierbij wrdt nder pslag verstaan de eerder genemde activiteiten receiving, repackaging en putaway. Vr rder picking zijn dit de activiteiten picking, packaging en srtatin and accumulatin (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003). 14

17 2.1.2 OPSLAG De inslag van gederen waarbij zals eerder gesteld items wrden ntvangen, herverpakt en geallceerd, heeft veel invled p he efficiënt later deze items weer gepickt wrden en heveel ruimte in beslag genmen wrdt. Er is dan k een significante invled p de arbeid die acitivity prfiling prbeert te achterhalen. Waar en waarm de gederen een bepaalde lcatie krijgen, is p verschillende manieren te bepalen, hier behandeld. De term sltting strategies gaat ver pslag-plitieken, he en waar wrden gederen binnen een magazijn pgeslagen. Er zijn vele verschillende van deze plitieken, maar dedicated strage en shared strage zijn het meest tegepast (Barthldi & Hackman, 2011). Dedicated Strage De simpelste plitiek is waarbij de verschillende plekken in het magazijn zijn gereserveerd vr één bepaald srt artikel. Met verlp van tijd leert de magazijnmedewerker de lcaties kennen en weet deze hiermee k sneller terug te vinden. Daarbij kunnen hard lpende gederen een plek tegewezen krijgen die makkelijker te bereiken is wat samen de rder-picking efficiëntie verhgt. Het gebruik van ruimte is echter niet ptimaal drdat veel pslaglcaties veelal halfvl f bijna leeg zijn. De pslagcapaciteit is hiermee slechts 50% in gebruik (Barthldi & Hackman, 2011). Shared Strage Het ptimaal gebruiken van de pslagcapaciteit wrdt wel tegepast bij shared (randm) strage. Als bij deze plitiek een pslaglcatie vrij kmt is het mgelijk dat er een ander prduct in geplaatst wrdt dan dat eruit is gehaald. Er heft dan niet gewacht te wrden ttdat hetzelfde prduct weer besteld is en de lege ruimte vult, dit zrgt vr een stuk ptimaler gebruik van ruimte. Nadelig is echter dat prductlcaties telkens veranderen en medewerkers hierdr geen lcaties leren kennen. Dit heeft een negatieve invled heeft p het pslaan en picken van prducten. Shared strage vereist dan k betere sftwarendersteuning en meer discipline in de magazijnprcessen. De Kster et al, (2006) benadrukken dit met de uitspraak dat shared strage alleen werkt binnen een cmputer gecntrleerde mgeving. Optimaal bij shared strage is het tepassen van Clsest-Open-Lcatin strage waarbij het binnengekmen item geplaatst wrdt p de dichtstbijzijnde pen lcatie. Class based strage Een mix tussen de twee vrige methdes is een plitiek waarbij items tegewezen naar een lcatie die bij hun prductgrep hrt (Ruwenhrst, Reuter, Stckrahm, Hutum, & Mantel, 2000). Bij welke prductgrep welk prduct hrt, wrdt vaak bepaald met ABC-zning met een indeling naar relatieve invled p de ttale mzet. Dit staat beter bekend als de wet van Paret (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003). Paret was een Italiaanse ecnmist die bserveerde dat 85% van de welvaart in de wereld in handen ligt van 15% van de bevlking. Maar deze bservering geldt k vaak vr de ppulariteit van items in pslag, hierbij zrgen 15% van de SKU s vaak vr 85% van de mzet. Deze 15% van de ttale SKU s meten daarm zdanig pgeslagen wrden zdat de afstand af te leggen geminimaliseerd wrdt. Om dit te den wrden SKU s ingedeeld in een klasse A, B f C met A de ppulairste items en z naar C met de minst ppulaire items. Elke prductgrep heeft dus een eigen regi binnen het magazijn. Een variatie hierp is de vlume-based strage waarbij de ABC-zning tegepast wrdt met een indeling p meest gevraagde items en niet naar mzet. Een andere class-based aanpak is het plaatsen van items naar verwachte verblijfduur, de duratin-f-stay-based strage methde. He langer de items ng zullen blijven in het magazijn he verder ze van het input/uput(i/o) punt geplaatst wrden. Hiernaast 15

18 vallen prducten k ng in een klasse te plaatsen naar fysieke eigenschappen waarbij zware f giftige gederen bijvrbeeld een aparte lcatie hebben. Cmbinaties De behandelde methdes geven k mgelijkheid tt cmbinatie. Z is het mgelijk een lcatiesysteem te gebruiken waarbij een bepaalde prductgrep aan een speciale ruimte is tegewezen, maar binnen deze ruimte shared strage wrdt tegepast. Cube per rder index De cmbinatie tussen class-based naar pslagruimte bendigdheden en ppulariteit is k mgelijk, de cube-per-rder index(coi). Dit mdel wijst prducten aan een lcatie te naar de rati tussen ppulariteit en de bendigde ruimte. Het bepaalt eerst de COI van alle SKU s en van laag naar hg wrden deze vervlgens tegewezen aan een lcatie die z dicht mgelijk bij het I/O punt ligt (Brynzér & Jhanssn, 1996). Order Orientated Sltting De laatste methdiek is een family-based-strage plitiek. In tegenstelling tt de COI aanpak bekijkt het Order Orientated Sltting(OOS) mdel niet alleen he vaak een item gepickt wrdt, maar k de relatie ten pzichte van andere SKU s. Het del van deze methdiek is het minimaliseren van ttale pick tijd, en baseert zich p het plaatsen van items bij elkaar in de buurt die vaak in tegelijkertijd in rders vrkmen (Mantel, Schuur, & Heragu, 2007). Naast de indeling met een van de methdieken wrdt k vaak een verschil gemaakt tussen bulk en werkvrraad bij het allceren van gederen in het magazijn. Dit hudt in dat gederen gepickt wrden van de werkvrraad en deze werkvrraad aangevuld wrdt vanuit de bulkvrraad. Dit is echter niet interessant in een ETO-mgeving waar meestal qua aantal weinig prducten per SKU zijn waardr er niet met een bulk vrraad gewerkt wrdt ORDER PICKING Order picking is een veel besprken nderwerp en zijn vele therieën ver. Een nderzek in het Verenigd Kninkrijk heeft aangetnd dat meer dan 55% van de warehuse ksten bestaan uit rder picking gerelateerde bezigheden (Drury, 1988). Als handvat m het rder picking prces efficiënt te laten verlpen hebben (Tmpkins, White, Bzer, & Tanchc, 2003) een aantal basis principes pgesteld. Een aantal hiervan kppelen weer terug p het ideaal indelen van het magazijn en allceren van items, welke hier niet verder behandeld zullen wrden. Gebruik van een duidelijk, gemakkelijk te lezen picking dcument Het pzeken van items gebeurt aan de hand van een picklist, een lijst waarm aangegeven is welke materialen ndig zijn. Een gede lijst is ged leesbaar en is gevuld met infrmatie in de vlgrde dat de picker ze ndig heeft. Dat is; lcatie, pslagnummer, mschrijving, aantal batches ndig, aantal items ttaal ndig. Wat vaak fut gaat is dat men de pakbn gebruikt die k naar de klant gaat als verzendlijst, en niet een speciale lijst vr de picker met alleen de infrmatie die deze ndig heet. 16

19 Cmbineren en elimineren van rder picker taken Het tepassen van een duidelijke pick list zal de zektijd verminderen, echter is het k een streven z veel mgelijk de andere activiteiten van een rder picker te minimaliseren. De activiteiten bestaan uit reizen, pakken, uitstrekken en buigen m tegang te krijgen tt pick lcatie, dcumenteren, srteren, verpakken en zeken. Tmpkins, et al., (2003) hebben uiteengezet in figuur 10 heveel tijd er relatief per activiteit besteedt wrdt. FIGUUR 10 VERDELING VAN DE TIJD VAN EEN ORDER PICKER (TOMPKINS, WHITE, BOZER, & TANCHOCO, 2003) Uit de figuur valt te zien dat de activiteit travel veruit de meeste tijd kst van de magazijn medewerker. Deze activiteit wrdt dan k gezien als belangrijkste activiteit m te verbeteren, mdat er veel winst te behalen valt. Gebruik van pre-gedefinieerde rute p het picking dcument Om deze reistijd/travel te verminderen bekijken we de rute die de rder picker aflegt. Als een magazijnmedewerker zelf de rute mag bepalen levert dat niet altijd de beste rute p. Daarm is het handig de medewerker een picklist te geven waarp een lprute al is aangegeven. Het ptimaliseren van de af te leggen afstand bij bepaalde rders is uitgebreid geanalyseerd in de literatuur. De basis hiervr is het plssen van het vraagstuk wat de krtste afstand te lpen is met een Traveling Salesman Prblem. Het rder ruting prbleem is namelijk vrij veel hetzelfde bij rder picking als dat van een verkper die verschillende steden met bezeken en daarvr z krt mgelijk wil reizen, de traveling salesman. Er zijn verschillende rder ruting strategieën waarmee een z ptimaal mgelijke rute gegenereerd kan wrden zdat alle items gegeven een set rders met items z snel mgelijk gepickt wrden. In figuur 11 zijn zes ruting plitieken gevisualiseerd binnen een enkelblks magazijn (Rdbergen, 2001). Deze plitieken vallen k te te passen binnen een grter magazijn met meerdere blkken, maar deze magazijngrtte is bij SAS niet het geval. De eerste plitiek is een S-shape f traversal plitiek waarbij gehandhaafd wrdt dat elk gangpad waar een te picken item zich in bevindt, vlledig uitgelpen wrdt. Gangpaden waar zich geen items bevinden die ndig zijn, wrden vergeslagen en aan het einde wrdt direct naar het I/O punt teruggekeerd. Bij een return methde wrdt telkens terug gekeerd naar het begin van het gangpad m vervlgens de vlgende weer in te gaan. Hierbij wrdt niet gekeken he ver iemand al is in het pad en misschien beter dr kan lpen. De derde methdiek, midpint, verdeeld de magazijnruimte in twee delen en hanteert vervlgens een return aanpak aan iedere zijde. De vierde plitiek bekijkt vanaf welke kant van het magazijn de afstand het grtst is naar het gewenste item in een gangpad en laat de rder picker vervlgens aan de andere, krtere kant het gangpad ingaan. Bij deze largest gap methde gaat de rder picker het gangpad weer uit p plek van binnenkmst en het laatste pad wrdt vlledig drgestken. Een lastigere methde vr ruting is de vijfde manier, cmbined ruting. Dr de eerder genemde methdieken lineair te prgrammeren is het mgelijk per 17

20 gangpad te bekijken wat de beste manier is de items in het vlgende gangpad te bereiken. Deze methde kan grte besparingen pleveren, maar het is een stuk lastiger de methde k daadwerkelijk te te passen. De zesde en laatste manier van ruting is de ptimale manier. Deze methde bekijkt het prbleem anders. De vrige methdieken bekijken het vraagstuk heel beperkt met strakke richtlijnen vr welke kant pgelpen met wrden p elk mment. De ptimale manier heeft de mgelijkheid elke mgelijke rute in en dr gangpaden dr te rekenen en hiermee uiteindelijk de ptimale rute te presenteren. FIGUUR 11 VOORBEELD VAN ROUTING POLITIEKEN IN EEN ENKELBLOKS MAGAZIJN (ROODBERGEN, 2001) 18

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie