Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni augustus 2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni 2011-15 augustus 2011)"

Transcriptie

1 Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni augustus 2011) Lucie Verachten 1. Inleiding Project Doc. Type Document Akte De zoekrobot zoeken naar personen geeft toegang tot de metadata van ca. 4 miljoen documenten en ca. 14 miljoen namen. De databank groeit regelmatig aan. De gegevens worden voornamelijk door vrijwiliggers ingevoerd. Een beperkt aantal projecten zijn gebaseerd op systematische analyses van documenten in het kader van inventarisatieopdrachten van het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief. Structuur van de gegevens Persoon 1 Persoon 2 Persoon Voor structuur van de gegevens wordt gekozen voor een relationeel model waarbij een document (een akte, een archiefdocument, een beschrijvingseenheid in een archiefdocument,..) afzonderlijk beschreven wordt. De beschrijvingen van het document worden vervolgens gekoppeld aan de beschrijvingen van de personen die vermeld staan in het document. Voor elke persoon wordt vermeld welke rol hij in het document speelt (bij voorbeeld in een huwelijksakte: bruid, bruidegom, vader bruid,...). Zowel voor de omschrijving van het document als voor de beschrijving van de personen zijn diverse velden voorzien. Deze worden enkel ingevuld voor zover de gegevens in het document voorkomen. Zowel voor de omschrijving van het document als voor de personen zijn een minimum aantal gegevens noodzakelijk. De gegevens met betrekking tot de documenten worden gegroepeerd per project. Dit maakt het mogelijk om een al dan niet uitgebreide beschrijving te maken van de doelstellingen van het 1

2 analyseproject, de medewerkers aan het project, de status van het project, de opties die genomen werden bij de invoer enz. Aangezien in de verschillende projecten vaak gelijksoortige documenten geanalyseerd worden (bij voorbeeld parochieregisters dopen enz...), wordt eveneens een tabel met de aard van de documenten aangemaakt. Ook hier is het mogelijk een algemene beschrijving van een typedocument te maken, een voorbeeld op te nemen van het archiefdocument,.enz. Aangezien zowel de beschrijving van de projecten als deze van de typedocumenten zeer verschillend kan zijn, wordt de informatie slechts gedeeltelijk in een database geplaatst en verder aangevuld als een html-document. Gegevens Bij de lancering van de nieuwe zoekrobot waren de gegevens van iets meer dan 4 miljoen documenten en 13,5 miljoen namen beschikbaar. De gegevens zijn het resultaat van de invoer in het kader van 47 projecten. De omvang van de projecten is zeer verschillend. Sommige projecten hebben betrekking op de beschrijving van meer dan documenten en meer dan een miljoen namen terwijl andere projecten nauwelijks enkele honderden beschrijvingen omvatten. Het overgrote deel van de beschrijvingen betreft parochieregisters en akten van de burgerlijke stand en in mindere mate notarisakten. Daarnaast worden ook steeds vaker analyses van andere types archiefdocumenten ingevoerd: bij voorbeeld documenten in verband met soldaten tijdens de Franse periode, bouwaanvragen, stadsrekeningen enz. Een grote meerderheid van de gegevens heeft betrekking op Vlaanderen. Dit is volledig afhankelijk van het aanbod van de gegevens. Nieuwe zoekrobot De nieuwe zoekrobot 'zoeken naar personen' werd gelanceerd op 24 juni De link werd beschikbaar gesteld via de website van het Rijksarchief onder de titel 'zoeken naar personen' en de nieuwe toepassing werd op dezelfde dag vermeld in de algemene nieuwsbrief die naar ongeveer 8000 abonnees gestuurd wordt. Op 20 juli 2011 werd intern een gestuurd naar alle diensten om de nieuwe toepassing voor te stellen. Op 25 juli werden via e- mail VVF-Vlaanderen en Faronet uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwe website. Beide verenigingen plaatsten onmiddellijk een aankondiging op de eigen website. In de nieuwe zoekrobot werden de gegevens uit de oude databank overgenomen. Enkel de beschrijving van de projecten de typedocumenten werd uitgebreid. De vernieuwing heeft dus voornamelijk betrekking op de verbetering en uitbreiding van de zoekfunctionaliteiten en de presentatie. Rekening houdend met de grote hoeveelheid informatie was nl. vooral de antwoordsnelheid en de stabiliteit van het systeem een probleem geworden. De belangrijkste vernieuwingen zijn de mogelijkheid om full-text te zoeken in de volledige databank en de optie om documenten op te zoeken waarin twee personen vermeld staan. 2

3 Enkele kencijfers Aantal bezoeken per dag Bezoeken 676 Gemiddeld aantal bezoeken per dag Absoluut unieke bezoekers Paginaweergaves 32,59 Gemiddelde aantal paginaweergaves per bezoek 00:20:07 Tijd op site 2. Gebruik van de zoekrobot Het gebruik van de website search.arch.be wordt gemonitored via awstats 1 geïnstalleerd op de webserver enerzijds en via google analytics anderzijds. Beide statistieken vullen elkaar aan en tonen gelijkaardige cijfers. Google analytics biedt echter veel meer mogelijkheden voor de analyse van de gegevens. Het gebruik van de zoekrobot wordt dan ook voornamelijk hierop gebaseerd. Aangezien de gegevens van google analytics slechts beschikbaar zijn vanaf 27 juni 2011 werd ervoor gekozen om hier ook een periode van 50 dagen te kiezen: namelijk van 27 juni tot en met 15 augustus Bezoeken per dag, per weekdag, per uur In totaal werden bezoeken genoteerd over een periode van 50 dagen. Dit komt neer op een gemiddelde 676 bezoeken per dag. De grafiek toont schommelingen in het dagelijks aantal bezoeken. De terugval op zondag 3 juli en maandag 4 juli was te wijten aan een onderbreking van de service. Op woensdag 27 juli werd het hoogst aantal bezoekers genoteerd namelijk 909. Over de gehele periode is een duidelijk stijgende trend vast te stellen. 3 1 Awstats is een freeware analysetool om de logfiles van websites, ftp-servers, te analyseren. (http://awstats.sourceforge.net/)

4 Aantal bezoeken per dag van de week De bezoeken zijn evenredig verdeeld over de dagen van de week. De afwijking tussen het hoogste en laagste cijfer is nauwelijks 2,3 %. Op woensdagen worden het meeste aantal bezoeken geteld terwijl op maandag het cijfer het laagst is. Aantal bezoeken per uur van de dag Het hoogste aantal bezoeken wordt genoteerd om Uit de grafiek blijkt dat de website vooral bezocht wordt in de late voormiddag en vervolgens in de namiddag tot ongeveer

5 Aantal unieke bezoekers per dag Unieke bezoekers en nieuwe bezoekers Tijdens de referentieperiode werden unieke bezoekers geteld. Dit betekent dat elke bezoeker gemiddeld 2,5 keer de website bezocht. Elke dag raadpleegden 470 unieke bezoekers de website. Ook voor de bezoeken valt een stijgende trend te noteren. De grafiek van het aantal unieke bezoekers vertoont een gelijkaardig verloop als de grafiek van het aantal bezoeken. Aantal nieuwe bezoekers per dag Het aantal nieuwe bezoekers dat de website bezoekt per dag, schommelt zeer fel. We merken bij voorbeeld een sterke toename na 25 juni. Deze stijging kan onmiddellijk verklaard worden door de vermelding van de nieuwe zoekrobot op de websites van VVF- Vlaanderen en Faronet. Het gemiddeld aantal nieuwe bezoekers per dag schommelt rond de 268 en dit gemiddelde cijfer is vrij stabiel over de gehele periode. 5

6 Aantal bezoeken per bezoeker Bezoekersloyauteit 40 % van de bezoekers heeft de website éénmaal bezocht in de referentieperiode. 22% van de bezoekers heeft de website tussen de 9 en de 50 keer bezocht. Duur van een bezoek Duur van het bezoek Gemiddeld duurt een bezoek ongeveer 20 minuten. 18 % verlaat de website na maximaal 30 seconden. Daar tegenover staat dat 43 % van de bezoeken meer dan 10 minuten duren. Een gemiddelde van 20 minuten is vrij hoog en kan betekenen dat de bezoekers ook daadwerkelijk informatie terugvinden en verder op zoek gaan naar meer informatie. 6

7 Gemiddeld aantal pagina s per bezoek Aantal pagina s per bezoek Gemiddeld worden 32 pagina s bekeken per bezoek. Gedurende de referentieperiode is er een lichte stijgende trend merkbaar voor wat betreft het aantal geraadpleegde pagina s per bezoek. De gemiddelde duur per pagina is 38 sec. Gemiddeld bouncepercentage Bouncepercentage Het bouncepercentage geeft het aantal bezoekers weer dat de website na één pagina verlaat. Het gemiddelde bouncepercentage bedraagt 11,85 %. Het percentage schommelt weliswaar maar de algemene trend is stabiel en situeert zich rond de 12 % voor de gehele referentieperiode. In vergelijking met andere websites is dit bouncepercentage zeer laag. Google geeft immers aan dat een bouncepercentage tussen 40 % en 60 % voor een website normaal is. Dit betekent dat de referenties naar de website en naar het juiste publiek gericht zijn en dat de website uitnodigt om verder te klikken en te zoeken. 7

8 Herkomst van bezoekers Herkomst van de bezoekers Op basis van het IP-adres van de computer van de gebruiker kan bepaald worden vanuit welke plaats het onderzoek gebeurt De bezoekers zijn afkomstig uit 57 verschillende landen. Het zwaartepunt van het aantal bezoeken ligt in België en in tweede instantie de buurlanden en vervolgens in de andere Europese landen. Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië zijn vertegenwoordigd maar Afrika en de Arabische wereld zijn niet of zeer beperkt vertegenwoordigd. Bezoeken Unieke bezoekers België 68,67% 60,50% Frankrijk 13,79% 17,91% Nederland 11,92% 15,09% Zowel voor wat betreft het aantal bezoeken als het aantal bezoekers behaalt Frankrijk en Nederland na België de hoogste cijfers. De andere landen volgen met 1 % of minder. Een gemiddelde van 147 paginaweergaves per bezoek en 16 bezoeken toont aan dat er een bijzonder geïnteresseerde onderzoeker in Thailand de website raadpleegt. Ook het gemiddelde van 110 paginaweergaves en 2 bezoeken wijst op een bijzondere interesse bij een onderzoeker in Guadeloupe. Het hoogste cijfer voor de gemiddelde duur van het websitebezoek wordt gehaald in Polen, namelijk 53 minuten en dit voor een totaal van 110 bezoeken. In totaal werd de website dus bijna 100 uur vanuit Polen geraadpleegd. De onderzoeken uit Malta, Colombia, Indonesië, Aruba en Frans Polynesië waren niet zeer vruchtbaar. Reeds na één bladzijde verlieten de bezoekers opnieuw de website. 8

9 Bezoeken per provincie Naast het land kan op basis van het ip-adres van de computer ook de herkomst per provincie achterhaald worden. Hoewel kleine afwijkingen mogelijk zijn, geven de cijfers een zeer duidelijk beeld. In absolute aantallen scoren Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel het hoogste aantal bezoeken. Luxemburg, Namen en Waals-Brabant scoren zeer laag. Unieke bezoekers per provincie Ook het aantal unieke bezoekers per provincie geeft een gelijkaardig resultaat. Het is opmerkelijk dat sommige buitenlandse regio s hoger scoren dan Belgische provincies. Het Franse departement Nord-Pas-de- Calais situeert zich tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Het Franse departement Île-de-France en de Nederlandse provincie Noord-Brabant staan vlak vóór Limburg. Waals-Brabant moet 20 voornamelijk Franse departementen en Nederlandse provincies laten voorgaan. 9

10 Unieke bezoekers per inwoners De absolute cijfers van het aantal bezoeken en/of aantal unieke bezoekers kunnen een vertekend beeld geven. Er werd een herberekening gemaakt rekening houdend met het aantal inwoners per provincie. De grafiek toont het aantal bezoekers per inwoners. West-Vlaanderen haalt met 134 bezoekers het hoogste cijfer gevolgd door Oost-Vlaanderen, het Brussels Hoofstedelijk Gewest en Antwerpen. De cijfers voor Waals-Brabant, Luxemburg en Namen blijven ook na de correctie op basis van het aantal inwoners nog zeer laag. Het is niet verwonderlijk dat de hoge scores in overeenstemming kunnen gebracht worden met die provincies waar heel wat analyseprojecten door vrijwilligers uitgevoerd worden. De beschikbaarheid van de informatie heeft een directe invloed op de aantrekkelijkheid van de website en dus op het aantal bezoeken en bezoekers. Gemiddeld.. Aantal bezoeken per bezoeker Duur per bezoek Aantal paginaweergaves per bezoek Antwerpen 2,80 0:21:26 32,48 Oost-Vlaanderen 2,62 0:20:11 32,94 West-Vlaanderen 2,85 0:26:43 44,61 Brussels Hoofstedelijk Gewest 3,41 0:20:30 32,92 Vlaams-Brabant 2,71 0:22:12 35,36 Henegouwen 2,52 0:21:55 33,67 Luik 2,12 0:14:04 24,33 Limburg 1,56 0:21:36 35,70 Waals- Brabant 1,91 0:19:38 22,74 Namen 2,15 0:33:57 50,41 Luxemburg 1,65 0:18:16 31,64 Het gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker, de gemiddelde duur per bezoek en het gemiddelde aantal paginaweergaves per bezoeker geven geen duidelijk verklaarbaar beeld. Niettegenstaande het klein aantal bezoekers uit de provincie Namen is de gemiddelde duur van het bezoek zeer hoog en wordt ook het hoogst aantal paginaweergaves per bezoek genoteerd. De provincies Limburg en Luxemburg tonen het laagste aantal bezoeken per bezoeker terwijl het Brussels Hoofstedelijk Gewest het hoogste aantal terugkomers telt. 10

11 Taal van de browser van de bezoekers Infrastructuur van de bezoeker Taal van de bezoeker De taal van de bezoeker wordt genoteerd op basis van de taal van de browser. In totaal werden 41 verschillende talen genoteerd. Sommige talen komen in meerdere varianten voor bij voorbeeld: nlbe en nl-nl of fr-be en fr-fr. Bij de verwerking werden ze echter samengenomen. Meer dan 58 % van de bezoekers maakt gebruikt van een Nederlandstalige browser. Bijna 30 % een Franstalige en 11 % een Engelstalige browser. Duits is nauwelijks goed voor 0,75 % en ook de andere talen scoren eerder laag. Browsers Browsers In het licht van de verdere ontwikkeling van de website is het belangrijk een overzicht te hebben van de gebruikte browsers. Er dient immers op toegezien te worden dat de website compatibel is met de gebruikte browsers. Bijna 65 % van de lezers gebruikt één of andere versie van Internet Explorer. Firefox komt op de tweede plaats met bijna 19 % gevolgd door Chrome met bijna 10 %. Ook Safari gebruikt door 7 % van de bezoekers is een niet te verwaarlozen browser. Van de Internet Explorer-gebruikers gebruikt de overgrote meerderheid IE 8.0 gevolgd door IE

12 Besturingssystemen Besturingssystemen Meer dan 91 % van de bezoekers gebruikt een toestel met Windows als besturingssysteem. Macintosh is goed voor 7 %. Ipad, Androïd, Iphone zijn goed voor bijna 1 % maar deze laatste zullen ongetwijfeld in de komende maanden en jaren in aandeel groeien. Scherminstellingen, flashversies De instellingen van het scherm hebben een belangrijke invloed op de presentatie en leesbaarheid van de informatie op scherm. De analyse leert ons dat er 287 verschillende schermresoluties gebruikt worden. Het is onmogelijk om alle mogelijke combinaties te testen. Er dient gefocused te worden op de vaakst voorkomende en evnetueel op basis van feedback van bezoekers bijgestuurd worden daar waar nodig. Ook de 62 gebruikte flashversies kunnen niet allemaal getest worden. Wel kan er kan op de website vermeld worden voor welke systemen de website geoptimaliseerd is en hoe eventuele problemen gesignaleerd kunnen worden. 12

13 Oorsprong Hoe vinden bezoekers de weg naar de website? 83 % van de bezoekers komt via de website van het Rijksarchief op de webpagina zoekrobot personen. Iets meer dan 10 % komt rechtstreeks op de website. Dit betekent dat ze het adres rechtstreeks in de browser invoeren ofwel dat ze de pagina opgenomen hebben in de favorieten en vanuit deze lijst rechtstreeks naar de website gaan. In totaal bereikt nauwelijks 3,70 % de website vanuit links uit andere websites. De hoogste scores worden gehaald door verwijzingen op de websites van familiekunde-vlaanderen, stamboomforum.nl, geneachtimi.com en faronet.be. In totaal worden nochtans een twintigtal websites vermeld die we op basis van hun adres als genelaogische websites kunnen catalogeren en die gebruikt worden als link naar search.arch.be. Het aandeel van verwijzingen uit zoekrobots is nog zeer beperkt. Iets meer dan 2 % van bezoekers heeft de website via Google gevonden terwijl de andere zoekrobots nauwelijks goed zijn voor 0,12 %. 13

14 Wat bekijkt men op de website? In totaal werden tijdens de referentieperiode pagina s geraadpleegd. Het betreft unieke bladzijden. Dit hoge cijfer kan verklaard worden. Elke ontsloten akte wordt immers als een unieke bladzijde weergegeven. De website telt dus bijna 5 miljoen unieke pagina s. Er zijn vier types pagina s te onderscheiden: - inleiding, toelichting bij zoekrobot,.. - beschrijvingen van de projecten - beschrijvingen van typedocumenten - analyse per document De vaakst geraadpleegde pagina s zijn de homepage van de website en de pagina die naar de zoekrobot leidt. Verder is het opmerkelijk dat de pagina met het overzicht van de projecten 9618 aangeklikt wordt. Dit betekent dus dat er heel wat interesse is voor het overzicht van de projecten. Gemiddeld wordt deze pagina gedurende 25 seconden bekeken. Aangezien de handleiding als een pdf-document opgenomen is, is niet mogelijk het aantal views hiervan te bekijken. namelijk tussen de 10 en 25 seconden. De beschikbare informatie op deze pagina's is dan ook nog zeer beperkt. Het merendeel van de paginaviews heeft betrekking op de raadpleging van de gegevens met betrekking tot één geanalyseerd document. Het is opmerkelijk dat sommige pagina's tot 40 maal geraadpleegd werden. Ongetwijfeld werden ze door een gebruiker als bookmark opgeslagen of als voorbeeld gebruikt. De meeste pagina's werden maar één keer geraadpleegd. De gemiddelde duur van een paginaview varieert zeer sterk en is afhankelijk van de informatie die getoond wordt en van de relevantie voor het onderzoek. Sommige pagina's bevatten tot 100 vermelde personen, opmerkingen,... terwijl andere pagina's een zeer summiere analyse geven en slechts één of twee namen vermelden. De detailpagina s met de beschrijvingen van de diverse projecten zijn goed voor 7418 views. Deze pagina's zijn bereikbaar vanaf de overzichtspagina 'projecten' en vanaf de resultatenlijst en vanaf de pagina met de analyse per document. De detailpagina's scoren een vrij hoge gemiddelde paginaview namelijk tussen de 20 en 60 seconden. De bladzijde met betrekking tot het project ontsluiting van huwelijksakten in Vlaams-Brabant en Brussel werd het vaakst geraadpleegd, namelijk 669 keer. De detailpagina's per typedocument worden minder vaak geraadpleegd. Ze zijn samen goed voor 1768 views. Deze pagina's zijn enkel bereikbaar vanaf de resultatenlijst en vanaf de pagina met de analyse per document. De gemiddelde paginaview is laag 14

15 3. Evaluatie van de gebruikersreacties Bij de lancering van de nieuwe zoekrobot werd aan de gebruikers gevraagd hun waardering over de nieuwe zoekrobot uit te spreken. De enquête heeft betrekking op de zoekmogelijkheden, de snelheid van de toepassing en de presentatie. Voor elk van deze elementen wordt een waardering gevraagd op een schaal van 1 tot 10 en wordt de mogelijkheid geboden bijkomende informatie in te voeren. De enquête kon anoniem ingevuld worden of men kon ervoor opteren om naam en adres te vermelden. genealogische website. De vermelding op Faronet en VVF- Vlaanderen op 25 juli heeft nagenoeg geen impact gehad op het aantal ingevulde enquêtes. Anoniem versus vermelding van contactgegevens 65 % van de respondenten vermelden naam en adres. De gegevens werden niet gecontroleerd maar we gaan ervan uit dat de gegevens correct zijn. 32 % vult de enquête anoniem in. Aantal reacties In totaal vulden 563 personen het enquêteformulier over het gebruik van de zoekrobot in. Vooral tijdens de twee eerste dagen na de lancering van de nieuwe website noteren we heel wat reacties. Naderhand valt het aantal terug maar die blijft toch schommelen rond de 10 reacties per dag. Er is geen onmiddellijke verklaring voor de piek rond 13 juli. Waarschijnlijk werd een link vermeld op één of andere 15 Oorsprong van gebruik Een kwart van de gebruikers vermeldt dat ze de lancering van de nieuwe website gelezen hebben in de nieuwsbrief en 14 % hebben de link op een website gevolgd. De vraag vanaf welke website men doorverwezen werd, werd slechts door een zeer beperkt aantal gebruikers ingevuld. Ongetwijfeld hebben velen de link op de homepage van het Rijksarchief gevolgd. 12 % heeft de website via vrienden of kennis leren kennen. 42 % van de gebruikers vermeldt dat ze de nieuwe website toevallig ontdekt hebben. Dit hoge cijfer

16 'toevallige bezoekers' moet ongetwijfeld lager ingeschat worden en kan gedeeltelijk verklaard worden omdat dit de laatste optie was. 70 % van de respondenten geeft aan dat ze de vroegere zoekrobot gebruikt heeft, 30 % geeft aan dat ze de vorige versie van de zoekrobot nooit gebruikt hebben. Infrastructuur van gebruikers Aangezien de infrastructuur van de gebruikers een belangrijke invloed heeft op de presentatie en beschikbaarheid van zoekmogelijkheden, werden deze gegevens automatisch geregistreerd bij het invullen van de enquête. Als referentiewebsites worden volgende URL-adressen vermeld. - (4 vermeldingen) - (2 vermeldingen) - (4 vermeldingen) - (3 vermeldingen) (4 vermeldingen) - (3 vermeldingen) - (2 vermeldingen) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - HerveGeneNet (1 vermelding) - GenWalBru (1 vermelding) Deze adressen hebben we ook genoteerd bij de 'oorsprong' van het bezoek op basis van google analytics. De overgrote meerderheid gebruikt een Windowssysteem. Windows XP, Windows 7 en Windows Vista worden het vaakst gebruikt. Er werden 34 verschillende browsers en versies genoteerd. Omwille van de leesbaarheid van het resultaat werden de browsers samengebracht per belangrijke release. 16

17 De grote meerderheid van de respondenten (66 %) gebruikt één of andere versie van Internet Explorer. Mozilla Firefox neemt met meer dan 21 % toch ook een belangrijk aandeel in. Google Chrome komt op de derde plaats gevolgd door Apple Safari. Het merendeel van de respondenten gebruikt een recente browser. Slechts een zeer kleine minderheid gebruikt een oude versie van Internet Explorer of Mozilla. opgegeven omdat ze wellicht een foutief begrip hadden van de inhoud van de database. Evaluatie van zoekcriteria De gemiddelde score voor de zoekcriteria is 7,1. Er is geen significant verschil tussen de respondenten die naam en adres opgaven (7,2) en diegenen die anoniem de enquête invulden (6,9). Het verschil tussen de respondenten die de vorige website gebruikten en de nieuwelingen is iets groter: respectievelijk 7,4 en 6,5. Zoals verder uit een meer gedetailleerde analyse van de commentaar blijkt, hebben heel wat respondenten een laag cijfer Een meer gedetailleerde analyse leert dat meer dan de helft van de respondenten 8, 9 of 10/10 als score aanduiden en dat bijna 75% 7 of meer geeft. De lage cijfers kunnen in verband gebracht worden met de opmerkingen over een beperkt resultaat op de vragen (zie hierover verder in de analyse van de opmerkingen). Evaluatie snelheid van de zoekmotor De snelheid waarmee de zoekopdrachten uitgevoerd worden, krijgt een gemiddelde score van 7,8. Het verschil tussen de respondenten die de vorige zoekmotor gebruikten (7,8) en de nieuwelingen (7,6) is eerder beperkt. 17

18 Een meer gedetailleerde analyse leert dat meer dan 82% van de respondenten 7 of meer als resultaat geven. De snelheid van de antwoorden in een zoekrobot die momenteel 4 miljoen akten en 14 miljoen namen telt, is zeer goed. Zowel bij eenvoudige vragen als full-text opzoekingen of gedetailleerde en complexe zoekvragen is de performantie van het systeem zeer goed. Een gedetailleerde analyse toont aan dat de helft van de respondenten 8 of meer geven voor presentatie. Bijna 75 % geeft 7 of meer. Opmerkingen Evaluatie van de presentatie van de gegevens Ook voor de presentatie van de gegevens haalt de website een hoge score namelijk 7,2. De score ligt hoger bij diegene die de vroegere website gebruikten (7,4) dan bij de nieuwelingen (6,6). Ook hier spelen de verwachtingen met betrekking tot de antwoorden een doorslaggevende rol. Heel wat respondenten beoordelen niet de presentatie maar de inhoud van de antwoorden zelf. Er is geen verschil tussen de respondenten die anoniem antwoordden en de respondenten die naam en adres opgeven. De respondenten konden naast een score ook commentaar toevoegen bij elk van de vragen (zoekcriteria, snelheid, presentatie) en een algemene opmerking toevoegen. 45 % van de respondenten gaven bijkomende commentaar. Aangezien de inhoud van de drie commentaarvelden vaak overlappend is, worden alle commentaren samen behandeld. 41 % van deze commentaren bevatten expliciete positieve opmerkingen: mooie gewaardeerde vooruitgang, een dikke proficiat, je suis vraiment très contente de votre site, très bonne conception du programme, I am happy with the improvements. 18

19 Because of those I have been able to find some new ancestors enz. 31 % van de commentaren waren negatief. Het merendeel van de negatieve opmerkingen heeft betrekking op het niet terugvinden van informatie: j ai des ancêtres dont je ne trouve pas de trace pourtant j ai les dates et la ville. ça ne fonctionne pas, me dit toujours 0 personne, ik heb niet de geboorteaktes of de overlijdensaktes kunnen vinden. Ik heb de nummers van de microfilms waar de gegevens zouden moeten opstaan, maar dat kan ik zo te zien ook niet inbrengen, I m filling in my family tree and can not find anything on my grandparents who were from Belgium!, heb alleen maar zeer slecht getikt omdat ik nergens toekwam. Interessanter zijn echter die opmerkingen die specifieke problemen weergeven, suggesties doen,... al dan niet in combinatie met een positieve of een negatieve opmerking. Deze opmerkingen worden in het volgende hoofdstuk gegroepeerd en geanalyseerd. 19

20 IV. Vragen, suggesties,... van gebruikers De vragen en suggesties van de gebruikers worden gegroepeerd rond drie thema s: inhoud, zoekmogelijkheden en presentatie. Telkens wordt een omschrijving gegeven van de vraag, klacht of suggestie, gevolgd door een voorstel voor verbetering of een verklaring waarom een bepaalde technische keuze gemaakt werd en de suggestie van de lezer dus niet kan gevolgd worden. geeft aan dat de optie voor verbetering nog verder onderzocht dient te worden of geïmplementeerd moet worden geeft aan dat aan de vraag, suggestie niet kan tegemoet gekomen worden om technische of praktische redenen geeft aan dat er een oplossing werd uitgewerkt A. INHOUD Fout begrip van inhoud Uit de opmerkingen en in beperkte mate uit de scores blijkt dat heel wat gebruikers een totaal verkeerd beeld hebben van de inhoud van de databank. Zij gaan ervan uit dat de website alle inwoners van het huidige België bevat met geboortedatum, overlijdensdatum enwoonplaats en dit voor de periode van de middeleeuwen tot halfweg de 20 ste eeuw. De inhoud van de databank wordt nochtans duidelijk beschreven in de inleiding, de handleiding en er werd een overzicht gemaakt van de projecten. Rekening houdend met de frequentie van de reactie wordt onderzocht of het mogelijk is bij geen resultaat en eventueel bij een resultaat kleiner dan 10 met een link door te klikken 20 naar een bladzijde waarop toegelicht wordt waarom het resultaat zo beperkt is. 1) inhoudsomschrijving van de database 2) suggestie voor aanpassing van de zoekcriteria a. minder zoekcriteria invoeren b. gebruik van wildcards Volledigheid van de inhoud Een aantal personen beklaagt er zich over dat de gegevens niet altijd volledig zijn. In de eerste plaats zijn de beschikbare gegevens verschillend van project tot project. Sommige vrijwilligers hebben er immers voor gekozen om alle gegevens in te voeren ; anderen hebben zich beperkt tot de meest essentiële informatie. Sommige respondenten vragen dat er meer informatie ingevoerd zou worden dan beschikbaar in het document zelf. In de handleiding of in een afzonderlijke bladzijde kan nog eens extra gewezen worden op de beperkingen met betrekking tot de volledigheid van de informatie. Fouten in de gegevens 5 respondenten geven aan dat het nuttig is om fouten te signaleren in de gegevens. In het verleden hebben we vastgesteld dat lezers via fouten signaleren in de gegevens of aanvullingen voorstellen. Soms gaat het inderdaad om fouten (foute interpretatie, foute lezing of tikfout) maar vaak suggeren lezers een verbetering op basis van informatie die ze in andere documenten hebben kunnen lezen. In de analyse worden de gegevens opgenomen zoals ze terug te vinden zijn in het geanalyseerde document. Eventueel kan door middel van [sic] aangegeven worden dat de gegevens wel degelijk zo vermeld staan. Eventuele verbeteringen of suggesties voor verbetering kunnen opgenomen worden in de opmerking. Het valt te overwegen om te onderzoeken of het opportuun is en technisch haalbaar om een antwoordformulier te voorzien via hetwelke lezers rechtstreeks vanaf het resultatenformulier

21 fouten kunnen signaleren. Dit hangt samen met de mogelijkheid om een persoonlijke pagina te creëren en bookmarks te maken. Intussentijd dient in de handleiding een vermelding opgenomen te worden dat fouten kunnen gemeld worden via Nieuwe gegevens, updates 3 lezers vragen of het mogelijk is aan te geven welke gegevens recent werden toegevoegd. Op die manier dient men alle antwoorden niet volledig te doorlopen. Er kan slechts ten dele worden tegemoet gekomen aan deze vraag. In het datamodel is voorzien dat de laatste wijzigingsdatum van elk gegeven kan geregistreerd worden. In de praktijk blijkt dat deze gegevens niet altijd kunnen aangegeven worden. In het kader van langlopende projecten (bij voorbeeld huwelijksakten West-Vlaanderen, huwelijksakten Vlaams-Brabant, notarisakten Antwerpen) geeft men er de voorkeur aan om telkens de volledige versie van de gegevens opnieuw door te sturen en te laten verwerken in plaats van aanvullingen, schrappingen en wijzigingen door te geven. Bij elke nieuwe upload worden dus alle gegevens verwijderd en opnieuw toegevoegd. Voor een beperkt aantal projecten worden echte updates uitgevoerd (bij voorbeeld Demogen project, GSU-project). Op elke projectpagina wordt nu reeds de laatste statusdatum vermeld alsook het aantal ingevoerde gegevens en een aanduiding van de voortgang van het project. De mogelijkheid wordt onderzocht of het technisch haalbaar is om de zoekvragen te beperken tot de gegevens die ingevoerd zijn na een bepaalde datum. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een bladzijde historiek waarbij de nieuwigheden systematisch vermeld worden. Uniformisatie van gegevens Een lezer suggereert om alle voornamen te uniformiseren om op die manier gemakkelijker te kunnen zoeken. Een andere suggestie 21 heeft betrekking op het opnemen van een lijst van gelijkluidende familienamen zodat op die manier kan verder gezocht worden. Het is belangrijk aan te geven dat de gegevens ingevoerd worden zoals ze in de documenten teruggevonden worden (eventueel met een toevoeging [sic] of een toelichting in de opmerking. Het uniformiseren van de gegevens door zoveel verschillende personen zou immers leiden tot onbruikbare en foutieve gegevens. Aan de interessante suggestie om een lijst op te nemen met verschillende schrijfwijzen en/of afleidingen van familienamen kan helaas geen gevolg gegeven worden. Er bestaan nl. een aantal publicaties met betrekking tot de oorsprong van familienamen die ook verschillende schrijfwijzen opnemen. 2 De lezer kan in de zoekmotor gebruik maken van de zoekopties om te zoeken op afwijkende schrijfwijzen. Link naar de originele documenten Zes lezers vragen dat de link kan gelegd worden naar het originele archiefdocument. De optie om door te klikken naar zoeken naar archieven en daar eventueel door te koppelen naar het gedigitaliseerde document is voorzien in het datamodel. In de praktijk zal dit echter slechts voor een zeer beperkt aantal projecten mogelijk zijn. Enkel de projecten waarbij de analyses gemaakt werden op basis van gedigitaliseerde documenten en waarbij de link naar het archiefdocument opgenomen werd, komen in aanmerking voor een eventuele directe link. Indien deze informatie niet aanwezig is, kan hoogstens doorgeklikt worden naar het archiefblok (en eventueel archiefbestanddeel) maar niet naar de juiste bladzijde in het document. 2 Bij voorbeeld. Debrabandere, F. Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk - Dictionnaire des noms de famille de Belgique et du nord de la France. Amsterdam, 2003.

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS STAGEVERSLAG MASTER BUSINESS ANALYTICS Auteur Lidewij Kooiman Begeleiders ir. Raoul Wilmans (MeasureWorks) dr. Sandjai Bhulai (VU) dr. Eduard Belitser

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen

Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen Verslag deelonderzoek Meer Digitale Feiten in opdracht van Digitaal Erfgoed Nederland Henk Voorbij Koninklijke Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014 Rapport website CollectieGelderland 2013-2014 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat 16 7204 CM Zutphen t 0575-547154 m 06-14786957 monica.wagenaar@deafdelingonderzoek.nl www.deafdelingonderzoek.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen?

Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs. Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan de huidige ICT-voorzieningen? Verslag van een webenquête naar wenselijke veranderingen in het UT onderwijs Volstaan

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs

Tablets in het onderwijs Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar 2012-2013 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter EERST LEZEN DAN GENEZEN Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een Masterthesis Farmaceutische Wetenschappen Juni

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie