Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni augustus 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni 2011-15 augustus 2011)"

Transcriptie

1 Zoeken naar personen Evaluatie van 50 dagen nieuwe zoekrobot search.arch.be (27 juni augustus 2011) Lucie Verachten 1. Inleiding Project Doc. Type Document Akte De zoekrobot zoeken naar personen geeft toegang tot de metadata van ca. 4 miljoen documenten en ca. 14 miljoen namen. De databank groeit regelmatig aan. De gegevens worden voornamelijk door vrijwiliggers ingevoerd. Een beperkt aantal projecten zijn gebaseerd op systematische analyses van documenten in het kader van inventarisatieopdrachten van het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief. Structuur van de gegevens Persoon 1 Persoon 2 Persoon Voor structuur van de gegevens wordt gekozen voor een relationeel model waarbij een document (een akte, een archiefdocument, een beschrijvingseenheid in een archiefdocument,..) afzonderlijk beschreven wordt. De beschrijvingen van het document worden vervolgens gekoppeld aan de beschrijvingen van de personen die vermeld staan in het document. Voor elke persoon wordt vermeld welke rol hij in het document speelt (bij voorbeeld in een huwelijksakte: bruid, bruidegom, vader bruid,...). Zowel voor de omschrijving van het document als voor de beschrijving van de personen zijn diverse velden voorzien. Deze worden enkel ingevuld voor zover de gegevens in het document voorkomen. Zowel voor de omschrijving van het document als voor de personen zijn een minimum aantal gegevens noodzakelijk. De gegevens met betrekking tot de documenten worden gegroepeerd per project. Dit maakt het mogelijk om een al dan niet uitgebreide beschrijving te maken van de doelstellingen van het 1

2 analyseproject, de medewerkers aan het project, de status van het project, de opties die genomen werden bij de invoer enz. Aangezien in de verschillende projecten vaak gelijksoortige documenten geanalyseerd worden (bij voorbeeld parochieregisters dopen enz...), wordt eveneens een tabel met de aard van de documenten aangemaakt. Ook hier is het mogelijk een algemene beschrijving van een typedocument te maken, een voorbeeld op te nemen van het archiefdocument,.enz. Aangezien zowel de beschrijving van de projecten als deze van de typedocumenten zeer verschillend kan zijn, wordt de informatie slechts gedeeltelijk in een database geplaatst en verder aangevuld als een html-document. Gegevens Bij de lancering van de nieuwe zoekrobot waren de gegevens van iets meer dan 4 miljoen documenten en 13,5 miljoen namen beschikbaar. De gegevens zijn het resultaat van de invoer in het kader van 47 projecten. De omvang van de projecten is zeer verschillend. Sommige projecten hebben betrekking op de beschrijving van meer dan documenten en meer dan een miljoen namen terwijl andere projecten nauwelijks enkele honderden beschrijvingen omvatten. Het overgrote deel van de beschrijvingen betreft parochieregisters en akten van de burgerlijke stand en in mindere mate notarisakten. Daarnaast worden ook steeds vaker analyses van andere types archiefdocumenten ingevoerd: bij voorbeeld documenten in verband met soldaten tijdens de Franse periode, bouwaanvragen, stadsrekeningen enz. Een grote meerderheid van de gegevens heeft betrekking op Vlaanderen. Dit is volledig afhankelijk van het aanbod van de gegevens. Nieuwe zoekrobot De nieuwe zoekrobot 'zoeken naar personen' werd gelanceerd op 24 juni De link werd beschikbaar gesteld via de website van het Rijksarchief onder de titel 'zoeken naar personen' en de nieuwe toepassing werd op dezelfde dag vermeld in de algemene nieuwsbrief die naar ongeveer 8000 abonnees gestuurd wordt. Op 20 juli 2011 werd intern een gestuurd naar alle diensten om de nieuwe toepassing voor te stellen. Op 25 juli werden via e- mail VVF-Vlaanderen en Faronet uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwe website. Beide verenigingen plaatsten onmiddellijk een aankondiging op de eigen website. In de nieuwe zoekrobot werden de gegevens uit de oude databank overgenomen. Enkel de beschrijving van de projecten de typedocumenten werd uitgebreid. De vernieuwing heeft dus voornamelijk betrekking op de verbetering en uitbreiding van de zoekfunctionaliteiten en de presentatie. Rekening houdend met de grote hoeveelheid informatie was nl. vooral de antwoordsnelheid en de stabiliteit van het systeem een probleem geworden. De belangrijkste vernieuwingen zijn de mogelijkheid om full-text te zoeken in de volledige databank en de optie om documenten op te zoeken waarin twee personen vermeld staan. 2

3 Enkele kencijfers Aantal bezoeken per dag Bezoeken 676 Gemiddeld aantal bezoeken per dag Absoluut unieke bezoekers Paginaweergaves 32,59 Gemiddelde aantal paginaweergaves per bezoek 00:20:07 Tijd op site 2. Gebruik van de zoekrobot Het gebruik van de website search.arch.be wordt gemonitored via awstats 1 geïnstalleerd op de webserver enerzijds en via google analytics anderzijds. Beide statistieken vullen elkaar aan en tonen gelijkaardige cijfers. Google analytics biedt echter veel meer mogelijkheden voor de analyse van de gegevens. Het gebruik van de zoekrobot wordt dan ook voornamelijk hierop gebaseerd. Aangezien de gegevens van google analytics slechts beschikbaar zijn vanaf 27 juni 2011 werd ervoor gekozen om hier ook een periode van 50 dagen te kiezen: namelijk van 27 juni tot en met 15 augustus Bezoeken per dag, per weekdag, per uur In totaal werden bezoeken genoteerd over een periode van 50 dagen. Dit komt neer op een gemiddelde 676 bezoeken per dag. De grafiek toont schommelingen in het dagelijks aantal bezoeken. De terugval op zondag 3 juli en maandag 4 juli was te wijten aan een onderbreking van de service. Op woensdag 27 juli werd het hoogst aantal bezoekers genoteerd namelijk 909. Over de gehele periode is een duidelijk stijgende trend vast te stellen. 3 1 Awstats is een freeware analysetool om de logfiles van websites, ftp-servers, te analyseren. (

4 Aantal bezoeken per dag van de week De bezoeken zijn evenredig verdeeld over de dagen van de week. De afwijking tussen het hoogste en laagste cijfer is nauwelijks 2,3 %. Op woensdagen worden het meeste aantal bezoeken geteld terwijl op maandag het cijfer het laagst is. Aantal bezoeken per uur van de dag Het hoogste aantal bezoeken wordt genoteerd om Uit de grafiek blijkt dat de website vooral bezocht wordt in de late voormiddag en vervolgens in de namiddag tot ongeveer

5 Aantal unieke bezoekers per dag Unieke bezoekers en nieuwe bezoekers Tijdens de referentieperiode werden unieke bezoekers geteld. Dit betekent dat elke bezoeker gemiddeld 2,5 keer de website bezocht. Elke dag raadpleegden 470 unieke bezoekers de website. Ook voor de bezoeken valt een stijgende trend te noteren. De grafiek van het aantal unieke bezoekers vertoont een gelijkaardig verloop als de grafiek van het aantal bezoeken. Aantal nieuwe bezoekers per dag Het aantal nieuwe bezoekers dat de website bezoekt per dag, schommelt zeer fel. We merken bij voorbeeld een sterke toename na 25 juni. Deze stijging kan onmiddellijk verklaard worden door de vermelding van de nieuwe zoekrobot op de websites van VVF- Vlaanderen en Faronet. Het gemiddeld aantal nieuwe bezoekers per dag schommelt rond de 268 en dit gemiddelde cijfer is vrij stabiel over de gehele periode. 5

6 Aantal bezoeken per bezoeker Bezoekersloyauteit 40 % van de bezoekers heeft de website éénmaal bezocht in de referentieperiode. 22% van de bezoekers heeft de website tussen de 9 en de 50 keer bezocht. Duur van een bezoek Duur van het bezoek Gemiddeld duurt een bezoek ongeveer 20 minuten. 18 % verlaat de website na maximaal 30 seconden. Daar tegenover staat dat 43 % van de bezoeken meer dan 10 minuten duren. Een gemiddelde van 20 minuten is vrij hoog en kan betekenen dat de bezoekers ook daadwerkelijk informatie terugvinden en verder op zoek gaan naar meer informatie. 6

7 Gemiddeld aantal pagina s per bezoek Aantal pagina s per bezoek Gemiddeld worden 32 pagina s bekeken per bezoek. Gedurende de referentieperiode is er een lichte stijgende trend merkbaar voor wat betreft het aantal geraadpleegde pagina s per bezoek. De gemiddelde duur per pagina is 38 sec. Gemiddeld bouncepercentage Bouncepercentage Het bouncepercentage geeft het aantal bezoekers weer dat de website na één pagina verlaat. Het gemiddelde bouncepercentage bedraagt 11,85 %. Het percentage schommelt weliswaar maar de algemene trend is stabiel en situeert zich rond de 12 % voor de gehele referentieperiode. In vergelijking met andere websites is dit bouncepercentage zeer laag. Google geeft immers aan dat een bouncepercentage tussen 40 % en 60 % voor een website normaal is. Dit betekent dat de referenties naar de website en naar het juiste publiek gericht zijn en dat de website uitnodigt om verder te klikken en te zoeken. 7

8 Herkomst van bezoekers Herkomst van de bezoekers Op basis van het IP-adres van de computer van de gebruiker kan bepaald worden vanuit welke plaats het onderzoek gebeurt De bezoekers zijn afkomstig uit 57 verschillende landen. Het zwaartepunt van het aantal bezoeken ligt in België en in tweede instantie de buurlanden en vervolgens in de andere Europese landen. Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië zijn vertegenwoordigd maar Afrika en de Arabische wereld zijn niet of zeer beperkt vertegenwoordigd. Bezoeken Unieke bezoekers België 68,67% 60,50% Frankrijk 13,79% 17,91% Nederland 11,92% 15,09% Zowel voor wat betreft het aantal bezoeken als het aantal bezoekers behaalt Frankrijk en Nederland na België de hoogste cijfers. De andere landen volgen met 1 % of minder. Een gemiddelde van 147 paginaweergaves per bezoek en 16 bezoeken toont aan dat er een bijzonder geïnteresseerde onderzoeker in Thailand de website raadpleegt. Ook het gemiddelde van 110 paginaweergaves en 2 bezoeken wijst op een bijzondere interesse bij een onderzoeker in Guadeloupe. Het hoogste cijfer voor de gemiddelde duur van het websitebezoek wordt gehaald in Polen, namelijk 53 minuten en dit voor een totaal van 110 bezoeken. In totaal werd de website dus bijna 100 uur vanuit Polen geraadpleegd. De onderzoeken uit Malta, Colombia, Indonesië, Aruba en Frans Polynesië waren niet zeer vruchtbaar. Reeds na één bladzijde verlieten de bezoekers opnieuw de website. 8

9 Bezoeken per provincie Naast het land kan op basis van het ip-adres van de computer ook de herkomst per provincie achterhaald worden. Hoewel kleine afwijkingen mogelijk zijn, geven de cijfers een zeer duidelijk beeld. In absolute aantallen scoren Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel het hoogste aantal bezoeken. Luxemburg, Namen en Waals-Brabant scoren zeer laag. Unieke bezoekers per provincie Ook het aantal unieke bezoekers per provincie geeft een gelijkaardig resultaat. Het is opmerkelijk dat sommige buitenlandse regio s hoger scoren dan Belgische provincies. Het Franse departement Nord-Pas-de- Calais situeert zich tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Het Franse departement Île-de-France en de Nederlandse provincie Noord-Brabant staan vlak vóór Limburg. Waals-Brabant moet 20 voornamelijk Franse departementen en Nederlandse provincies laten voorgaan. 9

10 Unieke bezoekers per inwoners De absolute cijfers van het aantal bezoeken en/of aantal unieke bezoekers kunnen een vertekend beeld geven. Er werd een herberekening gemaakt rekening houdend met het aantal inwoners per provincie. De grafiek toont het aantal bezoekers per inwoners. West-Vlaanderen haalt met 134 bezoekers het hoogste cijfer gevolgd door Oost-Vlaanderen, het Brussels Hoofstedelijk Gewest en Antwerpen. De cijfers voor Waals-Brabant, Luxemburg en Namen blijven ook na de correctie op basis van het aantal inwoners nog zeer laag. Het is niet verwonderlijk dat de hoge scores in overeenstemming kunnen gebracht worden met die provincies waar heel wat analyseprojecten door vrijwilligers uitgevoerd worden. De beschikbaarheid van de informatie heeft een directe invloed op de aantrekkelijkheid van de website en dus op het aantal bezoeken en bezoekers. Gemiddeld.. Aantal bezoeken per bezoeker Duur per bezoek Aantal paginaweergaves per bezoek Antwerpen 2,80 0:21:26 32,48 Oost-Vlaanderen 2,62 0:20:11 32,94 West-Vlaanderen 2,85 0:26:43 44,61 Brussels Hoofstedelijk Gewest 3,41 0:20:30 32,92 Vlaams-Brabant 2,71 0:22:12 35,36 Henegouwen 2,52 0:21:55 33,67 Luik 2,12 0:14:04 24,33 Limburg 1,56 0:21:36 35,70 Waals- Brabant 1,91 0:19:38 22,74 Namen 2,15 0:33:57 50,41 Luxemburg 1,65 0:18:16 31,64 Het gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker, de gemiddelde duur per bezoek en het gemiddelde aantal paginaweergaves per bezoeker geven geen duidelijk verklaarbaar beeld. Niettegenstaande het klein aantal bezoekers uit de provincie Namen is de gemiddelde duur van het bezoek zeer hoog en wordt ook het hoogst aantal paginaweergaves per bezoek genoteerd. De provincies Limburg en Luxemburg tonen het laagste aantal bezoeken per bezoeker terwijl het Brussels Hoofstedelijk Gewest het hoogste aantal terugkomers telt. 10

11 Taal van de browser van de bezoekers Infrastructuur van de bezoeker Taal van de bezoeker De taal van de bezoeker wordt genoteerd op basis van de taal van de browser. In totaal werden 41 verschillende talen genoteerd. Sommige talen komen in meerdere varianten voor bij voorbeeld: nlbe en nl-nl of fr-be en fr-fr. Bij de verwerking werden ze echter samengenomen. Meer dan 58 % van de bezoekers maakt gebruikt van een Nederlandstalige browser. Bijna 30 % een Franstalige en 11 % een Engelstalige browser. Duits is nauwelijks goed voor 0,75 % en ook de andere talen scoren eerder laag. Browsers Browsers In het licht van de verdere ontwikkeling van de website is het belangrijk een overzicht te hebben van de gebruikte browsers. Er dient immers op toegezien te worden dat de website compatibel is met de gebruikte browsers. Bijna 65 % van de lezers gebruikt één of andere versie van Internet Explorer. Firefox komt op de tweede plaats met bijna 19 % gevolgd door Chrome met bijna 10 %. Ook Safari gebruikt door 7 % van de bezoekers is een niet te verwaarlozen browser. Van de Internet Explorer-gebruikers gebruikt de overgrote meerderheid IE 8.0 gevolgd door IE

12 Besturingssystemen Besturingssystemen Meer dan 91 % van de bezoekers gebruikt een toestel met Windows als besturingssysteem. Macintosh is goed voor 7 %. Ipad, Androïd, Iphone zijn goed voor bijna 1 % maar deze laatste zullen ongetwijfeld in de komende maanden en jaren in aandeel groeien. Scherminstellingen, flashversies De instellingen van het scherm hebben een belangrijke invloed op de presentatie en leesbaarheid van de informatie op scherm. De analyse leert ons dat er 287 verschillende schermresoluties gebruikt worden. Het is onmogelijk om alle mogelijke combinaties te testen. Er dient gefocused te worden op de vaakst voorkomende en evnetueel op basis van feedback van bezoekers bijgestuurd worden daar waar nodig. Ook de 62 gebruikte flashversies kunnen niet allemaal getest worden. Wel kan er kan op de website vermeld worden voor welke systemen de website geoptimaliseerd is en hoe eventuele problemen gesignaleerd kunnen worden. 12

13 Oorsprong Hoe vinden bezoekers de weg naar de website? 83 % van de bezoekers komt via de website van het Rijksarchief op de webpagina zoekrobot personen. Iets meer dan 10 % komt rechtstreeks op de website. Dit betekent dat ze het adres rechtstreeks in de browser invoeren ofwel dat ze de pagina opgenomen hebben in de favorieten en vanuit deze lijst rechtstreeks naar de website gaan. In totaal bereikt nauwelijks 3,70 % de website vanuit links uit andere websites. De hoogste scores worden gehaald door verwijzingen op de websites van familiekunde-vlaanderen, stamboomforum.nl, geneachtimi.com en faronet.be. In totaal worden nochtans een twintigtal websites vermeld die we op basis van hun adres als genelaogische websites kunnen catalogeren en die gebruikt worden als link naar search.arch.be. Het aandeel van verwijzingen uit zoekrobots is nog zeer beperkt. Iets meer dan 2 % van bezoekers heeft de website via Google gevonden terwijl de andere zoekrobots nauwelijks goed zijn voor 0,12 %. 13

14 Wat bekijkt men op de website? In totaal werden tijdens de referentieperiode pagina s geraadpleegd. Het betreft unieke bladzijden. Dit hoge cijfer kan verklaard worden. Elke ontsloten akte wordt immers als een unieke bladzijde weergegeven. De website telt dus bijna 5 miljoen unieke pagina s. Er zijn vier types pagina s te onderscheiden: - inleiding, toelichting bij zoekrobot,.. - beschrijvingen van de projecten - beschrijvingen van typedocumenten - analyse per document De vaakst geraadpleegde pagina s zijn de homepage van de website en de pagina die naar de zoekrobot leidt. Verder is het opmerkelijk dat de pagina met het overzicht van de projecten 9618 aangeklikt wordt. Dit betekent dus dat er heel wat interesse is voor het overzicht van de projecten. Gemiddeld wordt deze pagina gedurende 25 seconden bekeken. Aangezien de handleiding als een pdf-document opgenomen is, is niet mogelijk het aantal views hiervan te bekijken. namelijk tussen de 10 en 25 seconden. De beschikbare informatie op deze pagina's is dan ook nog zeer beperkt. Het merendeel van de paginaviews heeft betrekking op de raadpleging van de gegevens met betrekking tot één geanalyseerd document. Het is opmerkelijk dat sommige pagina's tot 40 maal geraadpleegd werden. Ongetwijfeld werden ze door een gebruiker als bookmark opgeslagen of als voorbeeld gebruikt. De meeste pagina's werden maar één keer geraadpleegd. De gemiddelde duur van een paginaview varieert zeer sterk en is afhankelijk van de informatie die getoond wordt en van de relevantie voor het onderzoek. Sommige pagina's bevatten tot 100 vermelde personen, opmerkingen,... terwijl andere pagina's een zeer summiere analyse geven en slechts één of twee namen vermelden. De detailpagina s met de beschrijvingen van de diverse projecten zijn goed voor 7418 views. Deze pagina's zijn bereikbaar vanaf de overzichtspagina 'projecten' en vanaf de resultatenlijst en vanaf de pagina met de analyse per document. De detailpagina's scoren een vrij hoge gemiddelde paginaview namelijk tussen de 20 en 60 seconden. De bladzijde met betrekking tot het project ontsluiting van huwelijksakten in Vlaams-Brabant en Brussel werd het vaakst geraadpleegd, namelijk 669 keer. De detailpagina's per typedocument worden minder vaak geraadpleegd. Ze zijn samen goed voor 1768 views. Deze pagina's zijn enkel bereikbaar vanaf de resultatenlijst en vanaf de pagina met de analyse per document. De gemiddelde paginaview is laag 14

15 3. Evaluatie van de gebruikersreacties Bij de lancering van de nieuwe zoekrobot werd aan de gebruikers gevraagd hun waardering over de nieuwe zoekrobot uit te spreken. De enquête heeft betrekking op de zoekmogelijkheden, de snelheid van de toepassing en de presentatie. Voor elk van deze elementen wordt een waardering gevraagd op een schaal van 1 tot 10 en wordt de mogelijkheid geboden bijkomende informatie in te voeren. De enquête kon anoniem ingevuld worden of men kon ervoor opteren om naam en adres te vermelden. genealogische website. De vermelding op Faronet en VVF- Vlaanderen op 25 juli heeft nagenoeg geen impact gehad op het aantal ingevulde enquêtes. Anoniem versus vermelding van contactgegevens 65 % van de respondenten vermelden naam en adres. De gegevens werden niet gecontroleerd maar we gaan ervan uit dat de gegevens correct zijn. 32 % vult de enquête anoniem in. Aantal reacties In totaal vulden 563 personen het enquêteformulier over het gebruik van de zoekrobot in. Vooral tijdens de twee eerste dagen na de lancering van de nieuwe website noteren we heel wat reacties. Naderhand valt het aantal terug maar die blijft toch schommelen rond de 10 reacties per dag. Er is geen onmiddellijke verklaring voor de piek rond 13 juli. Waarschijnlijk werd een link vermeld op één of andere 15 Oorsprong van gebruik Een kwart van de gebruikers vermeldt dat ze de lancering van de nieuwe website gelezen hebben in de nieuwsbrief en 14 % hebben de link op een website gevolgd. De vraag vanaf welke website men doorverwezen werd, werd slechts door een zeer beperkt aantal gebruikers ingevuld. Ongetwijfeld hebben velen de link op de homepage van het Rijksarchief gevolgd. 12 % heeft de website via vrienden of kennis leren kennen. 42 % van de gebruikers vermeldt dat ze de nieuwe website toevallig ontdekt hebben. Dit hoge cijfer

16 'toevallige bezoekers' moet ongetwijfeld lager ingeschat worden en kan gedeeltelijk verklaard worden omdat dit de laatste optie was. 70 % van de respondenten geeft aan dat ze de vroegere zoekrobot gebruikt heeft, 30 % geeft aan dat ze de vorige versie van de zoekrobot nooit gebruikt hebben. Infrastructuur van gebruikers Aangezien de infrastructuur van de gebruikers een belangrijke invloed heeft op de presentatie en beschikbaarheid van zoekmogelijkheden, werden deze gegevens automatisch geregistreerd bij het invullen van de enquête. Als referentiewebsites worden volgende URL-adressen vermeld (4 vermeldingen) - (2 vermeldingen) - (4 vermeldingen) - (3 vermeldingen) (4 vermeldingen) (3 vermeldingen) - (2 vermeldingen) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - (1 vermelding) - HerveGeneNet (1 vermelding) - GenWalBru (1 vermelding) Deze adressen hebben we ook genoteerd bij de 'oorsprong' van het bezoek op basis van google analytics. De overgrote meerderheid gebruikt een Windowssysteem. Windows XP, Windows 7 en Windows Vista worden het vaakst gebruikt. Er werden 34 verschillende browsers en versies genoteerd. Omwille van de leesbaarheid van het resultaat werden de browsers samengebracht per belangrijke release. 16

17 De grote meerderheid van de respondenten (66 %) gebruikt één of andere versie van Internet Explorer. Mozilla Firefox neemt met meer dan 21 % toch ook een belangrijk aandeel in. Google Chrome komt op de derde plaats gevolgd door Apple Safari. Het merendeel van de respondenten gebruikt een recente browser. Slechts een zeer kleine minderheid gebruikt een oude versie van Internet Explorer of Mozilla. opgegeven omdat ze wellicht een foutief begrip hadden van de inhoud van de database. Evaluatie van zoekcriteria De gemiddelde score voor de zoekcriteria is 7,1. Er is geen significant verschil tussen de respondenten die naam en adres opgaven (7,2) en diegenen die anoniem de enquête invulden (6,9). Het verschil tussen de respondenten die de vorige website gebruikten en de nieuwelingen is iets groter: respectievelijk 7,4 en 6,5. Zoals verder uit een meer gedetailleerde analyse van de commentaar blijkt, hebben heel wat respondenten een laag cijfer Een meer gedetailleerde analyse leert dat meer dan de helft van de respondenten 8, 9 of 10/10 als score aanduiden en dat bijna 75% 7 of meer geeft. De lage cijfers kunnen in verband gebracht worden met de opmerkingen over een beperkt resultaat op de vragen (zie hierover verder in de analyse van de opmerkingen). Evaluatie snelheid van de zoekmotor De snelheid waarmee de zoekopdrachten uitgevoerd worden, krijgt een gemiddelde score van 7,8. Het verschil tussen de respondenten die de vorige zoekmotor gebruikten (7,8) en de nieuwelingen (7,6) is eerder beperkt. 17

18 Een meer gedetailleerde analyse leert dat meer dan 82% van de respondenten 7 of meer als resultaat geven. De snelheid van de antwoorden in een zoekrobot die momenteel 4 miljoen akten en 14 miljoen namen telt, is zeer goed. Zowel bij eenvoudige vragen als full-text opzoekingen of gedetailleerde en complexe zoekvragen is de performantie van het systeem zeer goed. Een gedetailleerde analyse toont aan dat de helft van de respondenten 8 of meer geven voor presentatie. Bijna 75 % geeft 7 of meer. Opmerkingen Evaluatie van de presentatie van de gegevens Ook voor de presentatie van de gegevens haalt de website een hoge score namelijk 7,2. De score ligt hoger bij diegene die de vroegere website gebruikten (7,4) dan bij de nieuwelingen (6,6). Ook hier spelen de verwachtingen met betrekking tot de antwoorden een doorslaggevende rol. Heel wat respondenten beoordelen niet de presentatie maar de inhoud van de antwoorden zelf. Er is geen verschil tussen de respondenten die anoniem antwoordden en de respondenten die naam en adres opgeven. De respondenten konden naast een score ook commentaar toevoegen bij elk van de vragen (zoekcriteria, snelheid, presentatie) en een algemene opmerking toevoegen. 45 % van de respondenten gaven bijkomende commentaar. Aangezien de inhoud van de drie commentaarvelden vaak overlappend is, worden alle commentaren samen behandeld. 41 % van deze commentaren bevatten expliciete positieve opmerkingen: mooie gewaardeerde vooruitgang, een dikke proficiat, je suis vraiment très contente de votre site, très bonne conception du programme, I am happy with the improvements. 18

19 Because of those I have been able to find some new ancestors enz. 31 % van de commentaren waren negatief. Het merendeel van de negatieve opmerkingen heeft betrekking op het niet terugvinden van informatie: j ai des ancêtres dont je ne trouve pas de trace pourtant j ai les dates et la ville. ça ne fonctionne pas, me dit toujours 0 personne, ik heb niet de geboorteaktes of de overlijdensaktes kunnen vinden. Ik heb de nummers van de microfilms waar de gegevens zouden moeten opstaan, maar dat kan ik zo te zien ook niet inbrengen, I m filling in my family tree and can not find anything on my grandparents who were from Belgium!, heb alleen maar zeer slecht getikt omdat ik nergens toekwam. Interessanter zijn echter die opmerkingen die specifieke problemen weergeven, suggesties doen,... al dan niet in combinatie met een positieve of een negatieve opmerking. Deze opmerkingen worden in het volgende hoofdstuk gegroepeerd en geanalyseerd. 19

20 IV. Vragen, suggesties,... van gebruikers De vragen en suggesties van de gebruikers worden gegroepeerd rond drie thema s: inhoud, zoekmogelijkheden en presentatie. Telkens wordt een omschrijving gegeven van de vraag, klacht of suggestie, gevolgd door een voorstel voor verbetering of een verklaring waarom een bepaalde technische keuze gemaakt werd en de suggestie van de lezer dus niet kan gevolgd worden. geeft aan dat de optie voor verbetering nog verder onderzocht dient te worden of geïmplementeerd moet worden geeft aan dat aan de vraag, suggestie niet kan tegemoet gekomen worden om technische of praktische redenen geeft aan dat er een oplossing werd uitgewerkt A. INHOUD Fout begrip van inhoud Uit de opmerkingen en in beperkte mate uit de scores blijkt dat heel wat gebruikers een totaal verkeerd beeld hebben van de inhoud van de databank. Zij gaan ervan uit dat de website alle inwoners van het huidige België bevat met geboortedatum, overlijdensdatum enwoonplaats en dit voor de periode van de middeleeuwen tot halfweg de 20 ste eeuw. De inhoud van de databank wordt nochtans duidelijk beschreven in de inleiding, de handleiding en er werd een overzicht gemaakt van de projecten. Rekening houdend met de frequentie van de reactie wordt onderzocht of het mogelijk is bij geen resultaat en eventueel bij een resultaat kleiner dan 10 met een link door te klikken 20 naar een bladzijde waarop toegelicht wordt waarom het resultaat zo beperkt is. 1) inhoudsomschrijving van de database 2) suggestie voor aanpassing van de zoekcriteria a. minder zoekcriteria invoeren b. gebruik van wildcards Volledigheid van de inhoud Een aantal personen beklaagt er zich over dat de gegevens niet altijd volledig zijn. In de eerste plaats zijn de beschikbare gegevens verschillend van project tot project. Sommige vrijwilligers hebben er immers voor gekozen om alle gegevens in te voeren ; anderen hebben zich beperkt tot de meest essentiële informatie. Sommige respondenten vragen dat er meer informatie ingevoerd zou worden dan beschikbaar in het document zelf. In de handleiding of in een afzonderlijke bladzijde kan nog eens extra gewezen worden op de beperkingen met betrekking tot de volledigheid van de informatie. Fouten in de gegevens 5 respondenten geven aan dat het nuttig is om fouten te signaleren in de gegevens. In het verleden hebben we vastgesteld dat lezers via fouten signaleren in de gegevens of aanvullingen voorstellen. Soms gaat het inderdaad om fouten (foute interpretatie, foute lezing of tikfout) maar vaak suggeren lezers een verbetering op basis van informatie die ze in andere documenten hebben kunnen lezen. In de analyse worden de gegevens opgenomen zoals ze terug te vinden zijn in het geanalyseerde document. Eventueel kan door middel van [sic] aangegeven worden dat de gegevens wel degelijk zo vermeld staan. Eventuele verbeteringen of suggesties voor verbetering kunnen opgenomen worden in de opmerking. Het valt te overwegen om te onderzoeken of het opportuun is en technisch haalbaar om een antwoordformulier te voorzien via hetwelke lezers rechtstreeks vanaf het resultatenformulier

21 fouten kunnen signaleren. Dit hangt samen met de mogelijkheid om een persoonlijke pagina te creëren en bookmarks te maken. Intussentijd dient in de handleiding een vermelding opgenomen te worden dat fouten kunnen gemeld worden via Nieuwe gegevens, updates 3 lezers vragen of het mogelijk is aan te geven welke gegevens recent werden toegevoegd. Op die manier dient men alle antwoorden niet volledig te doorlopen. Er kan slechts ten dele worden tegemoet gekomen aan deze vraag. In het datamodel is voorzien dat de laatste wijzigingsdatum van elk gegeven kan geregistreerd worden. In de praktijk blijkt dat deze gegevens niet altijd kunnen aangegeven worden. In het kader van langlopende projecten (bij voorbeeld huwelijksakten West-Vlaanderen, huwelijksakten Vlaams-Brabant, notarisakten Antwerpen) geeft men er de voorkeur aan om telkens de volledige versie van de gegevens opnieuw door te sturen en te laten verwerken in plaats van aanvullingen, schrappingen en wijzigingen door te geven. Bij elke nieuwe upload worden dus alle gegevens verwijderd en opnieuw toegevoegd. Voor een beperkt aantal projecten worden echte updates uitgevoerd (bij voorbeeld Demogen project, GSU-project). Op elke projectpagina wordt nu reeds de laatste statusdatum vermeld alsook het aantal ingevoerde gegevens en een aanduiding van de voortgang van het project. De mogelijkheid wordt onderzocht of het technisch haalbaar is om de zoekvragen te beperken tot de gegevens die ingevoerd zijn na een bepaalde datum. Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een bladzijde historiek waarbij de nieuwigheden systematisch vermeld worden. Uniformisatie van gegevens Een lezer suggereert om alle voornamen te uniformiseren om op die manier gemakkelijker te kunnen zoeken. Een andere suggestie 21 heeft betrekking op het opnemen van een lijst van gelijkluidende familienamen zodat op die manier kan verder gezocht worden. Het is belangrijk aan te geven dat de gegevens ingevoerd worden zoals ze in de documenten teruggevonden worden (eventueel met een toevoeging [sic] of een toelichting in de opmerking. Het uniformiseren van de gegevens door zoveel verschillende personen zou immers leiden tot onbruikbare en foutieve gegevens. Aan de interessante suggestie om een lijst op te nemen met verschillende schrijfwijzen en/of afleidingen van familienamen kan helaas geen gevolg gegeven worden. Er bestaan nl. een aantal publicaties met betrekking tot de oorsprong van familienamen die ook verschillende schrijfwijzen opnemen. 2 De lezer kan in de zoekmotor gebruik maken van de zoekopties om te zoeken op afwijkende schrijfwijzen. Link naar de originele documenten Zes lezers vragen dat de link kan gelegd worden naar het originele archiefdocument. De optie om door te klikken naar zoeken naar archieven en daar eventueel door te koppelen naar het gedigitaliseerde document is voorzien in het datamodel. In de praktijk zal dit echter slechts voor een zeer beperkt aantal projecten mogelijk zijn. Enkel de projecten waarbij de analyses gemaakt werden op basis van gedigitaliseerde documenten en waarbij de link naar het archiefdocument opgenomen werd, komen in aanmerking voor een eventuele directe link. Indien deze informatie niet aanwezig is, kan hoogstens doorgeklikt worden naar het archiefblok (en eventueel archiefbestanddeel) maar niet naar de juiste bladzijde in het document. 2 Bij voorbeeld. Debrabandere, F. Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk - Dictionnaire des noms de famille de Belgique et du nord de la France. Amsterdam, 2003.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen Zoeken naar personen http://search.arch.be I. Beschikbare informatie Wat vindt u terug in de zoekrobot 'zoeken naar personen'? In de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Handleiding Website Laatste update: april 2014

Handleiding Website Laatste update: april 2014 Laatste update: april 2014 1. Google Search Tijdens de ontwikkeling van uw website werd er veel aandacht besteed aan optimalisatie voor zoekmachines zoals Google. Dit onder andere door de broncode technisch

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Installatiehandleiding KIK-Lokaal

Installatiehandleiding KIK-Lokaal Installatiehandleiding KIK-Lokaal Vragen over KIK? KIK@KADASTER.NL (088) 183 55 00 WWW.KADASTER.NL/KIK In deze handleiding wordt beschreven aan welke systeemeisen uw PC dient te voldoen en welke handelingen

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01

ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 ERFGOEDREGISTER GESPECIALISEERDE FUNCTIES 01 KIK gegevens koppelen aan een objectfiche in het Erfgoedregister. Versie: 30 maart 2010 Het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) startte in

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Groep aanmaken en beheren

Groep aanmaken en beheren Groep aanmaken en beheren versie December 2014 Om verhalen, foto s e.d. te kunnen toevoegen moet u eerst een groep hebben aangemaakt of van één groep de rechten hebben binnen die groep inhoud te plaatsen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen

Mijn HVW-dossier. Veel voorkomende vragen en problemen Mijn HVW-dossier Veel voorkomende vragen en problemen Inhoud 1. INSTALLATIE... 3 Welke software heeft u nodig?... 4 Uw installatie testen... 4 2. VRAGEN EN PROBLEMEN... 5 Federaal burgertoken... 6 Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie

Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Gebruikershandleiding bezwaar en beroep applicatie Versie: 3 B 1622e Datum: 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. EERSTE AANMELDING... 3 2.1 Wat heeft u nodig?... 3 3. OPSTARTEN EN AFSLUITEN...

Nadere informatie

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt. 1 van 5 14/04/2014 21:51 Handleiding Inleiding Inleiding Terminologie Vereisten Inloggen Bestaande patiënt openen Afgedrukte vragenlijst Spartanova WiPaM (Wireless Patient Monitoring) is een telegeneeskunde

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Dashboard. 1 jan. 2012-31 mrt. 2012 Vergelijken met: 1 jan. 2011-31 mrt. 2011. 34.199 Bezoeken. 44,23% Bouncepercentage. 00:02:51 Gem.

Dashboard. 1 jan. 2012-31 mrt. 2012 Vergelijken met: 1 jan. 2011-31 mrt. 2011. 34.199 Bezoeken. 44,23% Bouncepercentage. 00:02:51 Gem. www.banboneirubek.com Dashboard 1 jan. 212-31 mrt. 212 Vergelijken met: 1 jan. 211-31 mrt. 211 Vorige: Bezoeken Bezoeken 2. 2. 1. 1. 2 jan. 1 jan. 18 jan. 26 jan. 3 feb. 11 feb. 19 feb. 27 feb. 6 mrt.

Nadere informatie

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Inhoudstabel 1. Veiligheid... 3 2. Minimum vereiste configuratie... 3 a. Windows... 3 b. Macintosh... 3 3. Een eigen toegang

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) Auteur: Sandra van Beek-Jacobs Datum: 21-03-2017 Versie: 3.0 Inhoudsopgave Documenthistorie 3 Inleiding 4 1. Zoeken in het AGB-register

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Wanneer u in Belfius Direct Net kiest om een bestand te downloaden, zal er een pop-up worden geopend met daarin een link.

Wanneer u in Belfius Direct Net kiest om een bestand te downloaden, zal er een pop-up worden geopend met daarin een link. Belfius Direct Net Een pdf-bestand openen Windows & Mac Beste klant, Via Belfius Direct Net heeft u de mogelijkheid om allerlei documenten zoals rekeningafschriften, attesten enz naar uw computer te downloaden,

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

HORECA HANDLEIDING 1

HORECA HANDLEIDING 1 HORECA HANDLEIDING 1 Inhoud Algemeen menu... 4 Dashboard of Overzicht... 4 Beheerder (Manager) -> Profiel (Profile)... 5 Dashboard of Overzicht... 6 Ticket details:... 7 User Management of gebruikersbeheer...

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Hier worden de termen weergegeven die u in uw zoekvraag hebt opgenomen.

Hier worden de termen weergegeven die u in uw zoekvraag hebt opgenomen. Pagina Resultaten LexisNexis Help - Pagina Resultaten Op de pagina Resultaten vindt u diverse functies die u helpen maximaal te profiteren van uw zoekresultaten. De nieuwe pagina Resultaten is zo ontworpen

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Ariba Supplier Self-Registation

Ariba Supplier Self-Registation Over dit document Wanneer uw bedrijf geselecteerd is als Elia leverancier, wordt het geregistreerd in het Elia systeem zodat een bestelbon kan uitgestuurd worden. De eerste stap is dat u zich aanmeldt

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid. 3V cookiebeleid. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Voorbeelden van internetbrowsers zijn Internet Explorer, Safari, Google Chrome en Mozilla. De cookie wordt

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website.

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website. ConcorZoek programma Korte gebruikershandleiding Versie handleiding: 18 april 2006 Software ontwikkeld door: Wybo Hoekstra Handleiding: Enno van der Velde Beschrijving Met het ConcorZoek programma kan

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. DataReporter.

Handleiding. DataReporter. Handleiding DataReporter www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail info@howardshome.com

Nadere informatie

Voor technische hulp en assistentie bij zoekopdrachten kunt u het Online Support Team contacteren:

Voor technische hulp en assistentie bij zoekopdrachten kunt u het Online Support Team contacteren: 1. Inleiding 1.1. Contactgegevens Voor technische hulp en assistentie bij zoekopdrachten kunt u het Online Support Team contacteren: 24 uur Support van maandag tot vrijdag Noord-Amerika saegis.support.us@thomsonreuters.com

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

ANDI-tool handleiding

ANDI-tool handleiding ANDI-tool handleiding Inhoud: 1. Test selectie 1.1 Test selectie-tool 1.2 Advanced Settings 2. Data entry 2.1 Data invoeren op de ANDI website 2.2 Data invoeren middels het template 2.3 Advanced Settings

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) Auteur: Sandra van Beek-Jacobs Datum: 05-05-2017 Versie: 3.1 Inhoudsopgave Documenthistorie 3 Inleiding 4 1. Zoeken in het AGB-register

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Klik en er gaat iets moois gebeuren...

Klik en er gaat iets moois gebeuren... Dit document wordt stukje bij beetje voorzien van "Tips & Trucs" voor het gebruik van onze website. Hopelijk wordt hiermee voorzien in een behoefte van de bezoekers en gebruikers van onze website. Veel

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

1 Doelpubliek van deze handleiding

1 Doelpubliek van deze handleiding Spontaan solliciteren bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant 1 Doelpubliek van deze handleiding... 1 2 "Voor je begint"... 1 3 Toegang tot de " registratiepagina"... 2 4 Jobagents (systeem vragen je op

Nadere informatie

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Blog manager OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Blog manager OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 11-9-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal

Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal 1 Handleiding VZN HUB zorgverlener portaal Voorwoord Deze korte handleiding beschijft het inloggen en navigeren in het VZN zorgverlener portaal vanaf een Windows-pc. Het portaal gebruiken vanuit Apple

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie