Brug naar. ene. leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL"

Transcriptie

1 Brug naar het groene ene leven / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO

2 Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De Groene Welle. Talentontwikkeling staat hierbij centraal en respect is hierbij onze kernwaarde. Respect voor leerlingen, medewerkers en de (groene) omgeving. De activiteiten van De Groene Welle worden gedragen door drie belangrijke pijlers: vakmanschap, samenwerking en ondernemen. Deze pijlers zijn de kern van De Groene Welle. Wij willen onze leerlingen opleiden tot vakmensen en kunnen dat doen omdat wij dat zelf ook zijn. Samenwerken doen we binnen teams, tussen vmbo en mbo, met externe (zorg)organisaties en het bedrijfsleven. In (internationaal) ondernemen tonen wij onze inzet naar de toekomst. Samen met het bedrijfsleven geven we hier invulling aan. De drie pijlers en een goede basiskwaliteit maken het plaatje van De Groene Welle compleet. Kort gezegd is dat waar De Groene Welle voor staat. Wat we belangrijk vinden en waar we samen met onze omgeving aan werken. We bieden uw kind een prettige schooltijd, waarin aandacht is voor het toekomstige beroep, de theorie en praktijk, maar ook voor elkaar. Samen leren leerlingen werken aan hun eigen, professionele toekomst. Om te realiseren waar we voor staan hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in deze schoolgids. U vindt hier informatie over onder meer de schoolorganisatie, de begeleiding en de contactpersonen. Maar ook over de kosten van het onderwijs, regels en afspraken, en vakantieperiodes. In deze gids vindt u hier en daar ook wat foto s van ons groene onderwijs. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de mentor. We wensen u en uw kind een goed schooljaar! Deze schoolgids vindt u ook digitaal op Augustus/september 2014 Waar in de schoolgids hij en hem staat, kan ook zij en haar worden gelezen. 1

3 Inhoud De Groene Welle in beeld... 3 Medewerkers van het groene vo... 5 Leerlingbegeleiding... 8 Onderwijs in de praktijk Samenwerking ouders Kosten van het onderwijs Veiligheid in de school Het gebouw en de voorzieningen Regels en afspraken Belangrijke data VMBO-groen Het Groene Lyceum

4 De Groene Welle in beeld Veelzijdig onderwijs in een vertrouwde omgeving met planten en dieren. Dat is het groene voortgezet onderwijs op De Groene Welle. Wij bieden binnen het vmbo alle leerwegen aan en in Het Groene Lyceum kunnen leerlingen in vijf jaar doorstromen naar het hbo. Daarnaast biedt De Groene Welle ook verschillende mbo-opleidingen en een gevarieerd aanbod in cursus- en contractonderwijs. Een opleiding aan De Groene Welle biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. In totaal volgen circa 500 leerlingen het groene voortgezet onderwijs. Wij bieden uitdagende mbo-opleidingen aan circa 1300 studenten en daarnaast volgen ruim 1700 volwassenen één van de vele cursussen. Raad van Toezicht en directie De Groene Welle kent een directieteam, die wordt voorgezeten door de voorzitter College van Bestuur, mw. F.W. (Frida) Hengeveld. Daarnaast hebben dhr. E. (Eimert) Fikse (directeur vo/mbo) en dhr. T. (Theo) Schotman (directeur stafdiensten) zitting in het directieteam. Het toezicht op de directie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Dhr. H. Dijkstra is hiervan de voorzitter. Overige leden: mw. E. Kruize, mw. R. Grefelman, dhr. G. Naber en dhr. H. Verweij. Binnen de Raad is veel deskundigheid aanwezig vanuit de verschillende relevante sectoren uit het bedrijfsleven, zoals de paardenhouderij en groen, grond en infra. De samenwerking tussen Raad en directie is open en constructief. Dagelijkse leiding groene vo Dhr. E. Fikse (directeur), dhr. M. Kuijpers (teamleider klassen a, b, c en d) en mevr. E. de Velde (teamleider klassen f, g en h) vormen samen het management (MT) van De Groene Welle. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen het voortgezet onderwijs en wordt hierbij ondersteund door de teamleiders. Hij kan taken mandateren naar de andere leden van het MT. Ondernemingsraad De Groene Welle vindt de mening van medewerkers, ouders en leerlingen over de gang van zaken binnen de school belangrijk. Daarom zijn we blij met de Ondernemingsraad (OR). In de OR kunnen medewerkers, ouders en leerlingen hun invloed op het beleid van de school uitoefenen. In belangrijke zaken kan de OR adviseren richting de directie en soms heeft de OR zelfs instemmingsrecht. Als u vindt dat bepaalde zaken meer aandacht verdienen, kunt u contact opnemen met de dhr. T. Keizer. Ouderraad groene vo De ouderraad komt, in overleg met de school, op de belangen ouders en/of verzorgers en leerlingen. Ze wil onder meer zorgen voor een goed leef- en werkklimaat. Ook gaat ze regelmatig in gesprek met de school en de schoolleiding. Bij belangrijke schoolgebeurtenissen, zoals de Open dag en diploma-uitreikingen, zijn steeds leden van de ouderraad aanwezig. Verder is een ouderraadslid vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR). Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering, waar verschillende onderwerpen worden besproken. Voor deze vergadering worden alle ouders en/of verzorgers van onze leerlingen uitgenodigd. Heeft u vragen voor de ouderraad? Mail dan Leerlingenraad Het voortgezet onderwijs heeft ook een eigen leerlingenraad. De komende periode willen ze onder leiding van mw. Woltinge verschillende onderwerpen bespreken. Wilt u weten wat 3

5 deze onderwerpen zijn? Uw kind kan ze vinden op het prikbord en het intranet. Het leerling-statuut In het leerling-statuut staan de rechten en plichten van de leerling van De Groene Welle. Het gaat hier om afspraken in de lessen voor leerlingen en docenten, wat leerlingen moeten doen wanneer ze te laat komen en welke formulieren moeten worden ingeleverd bij de administratie. Veel onderwerpen staan ook al beschreven in deze leerlingengids. Het leerlingenstatuut kunt u inzien op Inspectie van het onderwijs Bij het beoordelen van de kwaliteit van ons onderwijs speelt de Inspectie van het Onderwijs een belangrijke rol. Zij let er bijvoorbeeld op hoe er onderwijs wordt gegeven, of de onderwijsstof aan de wettelijke eisen voldoet, of de kwaliteit van de examens is gewaarborgd en of er voldoende les wordt gegeven. Op grond van haar bevindingen brengt de inspectie een rapport uit. Dit rapport kunt u inzien op Het adres van de onderwijsinspectie is: Inspectie van het onderwijs, t.a.v. ir. A.J. Essink, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht. Telefoon: (088) Klachten Wanneer er tussen uw kind en een docent problemen zijn, dan proberen wij dit samen op te lossen. Vaak is het verstandig om de hulp van de mentor daarbij in te roepen. Hij/zij kent uw kind en de collega s goed en heeft een vertrouwelijker positie. Natuurlijk kan uw kind er ook voor kiezen om zijn problemen te bespreken met de vertrouwenspersoon. Ook wanneer u als ouder problemen heeft met schoolse aangelegenheden, hopen we dat u er met de betreffende docent en/of de mentor door middel van een rustig gesprek uitkomt. Het is altijd verstandig om van te voren even een afspraak te maken met de persoon in kwestie. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan de teamleider u wellicht te woord staan. Bij het indienen van een officiële klacht moet u uw klacht richten aan de Klachtencommissie De Groene Welle, t.a.v. mevr. J. Drent, Postbus 552, 8000 AN Zwolle. Op vindt u alle informatie rondom onze klachtenregeling. Leerlingenregistratie en privacy De gegevens van uw kind worden opgenomen in een leerlingenregistratie. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zoals dit geregeld is in het privacyreglement. Hierin is onder andere vastgelegd welke gegevens geregistreerd zijn, hoe de gegevens beveiligd zijn en aan wie de gegevens zonder toestemming kunnen worden verstrekt, zoals aan het Ministerie van OC&W. Social media & De Groene Welle De Groene Welle werkt met een social media beleid. Doelstelling hiervan is om duidelijk te maken hoe om te gaan met social media. Het complete beleid staat op ons intranet. De richtlijn is zou je een bericht ook aan je oma laten lezen of zien. De Groene Welle is zelf ook actief op Facebook en Twitter. Regelmatig laten we met foto s en films zien op welke manier vakmanschap in de diverse opleidingen aan de orde komt. En natuurlijk kunt u ons altijd volgen. Uiteraard hanteren we in ons eigen gebruik ook onze eigen richtlijnen uit het social media beleid. 4

6 Medewerkers van het groene vo Binnen onze school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de teams (team BK, team KGT en team Groene Lyceum) werken docenten, mentoren, teamleiders en andere collega s samen aan de ontwikkeling van uw kind. Er staat dus altijd iemand klaar voor uw kind. Teamleiders De teamleiders zijn dhr. M. Kuijpers (teamleider BK - klassen a, b, c en d) en mevr. E. de Velde (teamleider KGT en Het Groene Lyceum - klassen f, g en h). Zij hebben de dagelijkse leiding over de afdelingen. Coördinator leerlingenzaken Dhr. W. Roosken is coördinator leerlingenzaken. Hij ondersteunt de mentoren in de begeleiding van de leerlingen. 2A 2B 2C 2F 2G 2H 3A 3B 3C 3F 3G 4A 4B 4C 4F 4G Dhr. Koorman Dhr. Van der Graaf en mw. Frijlink Dhr. During en dhr. Van den Broek Mw. Woltinge en mw. André Dhr. Wassens Dhr. Adema Dhr. Nieuwenhuis en dhr. Koorman Mw. Gerbrandij en dhr. Bredewout Dhr. Van Oene en dhr. Nijkamp Mw. Van Koppen en mw. Van der Voort Mw. Hulsman en dhr. Dik Dhr. Keizer Mw. Heemstra en mw. Bestebreurtje Dhr. Dankelman Dhr. Ten Have en dhr. Winters Mw. Benedictus en mw. Loef Mentor Iedere klas heeft een mentor. De klassenmentor is degene die zich speciaal met de klas en met de leerling persoonlijk bezig houdt. Als de leerling vragen heeft of er zijn problemen, dan kan hij bij de mentor terecht. De mentor zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op school. Ook houdt de mentor bij hoe het gaat met de cijfers van de leerlingen. Voor de ouders is de mentor ook het eerste aanspreekpunt. Mentoren A Mw. Fokkens en mw. Voswijk 1B Mw. Dullemond en mw. Zielman 1C Mw. Van Erp en dhr. Ramaker 1F Mw. Verhagen en mw. Hommes 1G Dhr. Dijks 1H Dhr. Veurink en dhr. Frijlink Decanen Op verschillende momenten in een schoolloopbaan moet uw kind beslissingen nemen over de sector, de leerweg, het vakkenpakket, de vervolgopleiding of zijn beroep. Het is de taak van de decanen uw kind te helpen bij die keuze. De decaan bereidt samen met de mentor en de vakleraren uw kind zo goed mogelijk voor op deze beslissingen. Komend jaar zijn de decanen van het voortgezet onderwijs mw. Dullemond (voor de leerlingen met leerwegondersteuning) en mw. Prins (voor de leerlingen zonder leerwegondersteuning en Het Groene Lyceum). 5

7 Medewerkers groene vo Binnen het groene vo van De Groene Welle in Zwolle zijn komend schooljaar de volgende personen werkzaam. Dhr. H. Adema Mw. I. André Mw. M. Benedictus Mw. H. Bestebreurtje Dhr. B. Bredewout Dhr. M. v.d. Broek en stagebegeleider Mw. J. Brinkman-Held - Onderwijsassistent Dhr. G. Dankelman Dhr. B. Dijks Dhr. M. Dik Mw. I. Dullemond-Bos en decaan LWOO Dhr. T. During en begeleider maatschappelijke stage Mw. G. v. Erp Dhr. E. Fikse - Directeur VO en MBO Mw. C. Fokkens Dhr. B. Frijlink Mw. M. Frijlink Dhr. W. v. Gelder Mw. H. Geurts Dhr. B. van der Graaf Dhr. W. ten Have Mw. A. Heemstra, leerling- en stagebegeleider Mw. G. Hommes Mw. T. Hulsman Dhr. D. Idema - Zorgcoördinator Dhr. T. Keizer Dhr. M. Koorman en leerlingbegeleider Mw. M. van Koppen Dhr. M. Kuijpers - Teamleider Mw. A. Loef Dhr. J. Nieuwenhuis Dhr. B. Nijkamp Dhr. G. Nolte - Coördinator LWT en stagebegeleider Dhr. R. van Oene Mw. W. van Os en leerlingbegeleider Dhr. I. Pelgrim Mw. J. Prins Dhr. H. Ramaker Dhr. W. Roosken Mw. M. Splinter Mw. E. de Velde Mw. A. Verhagen Mw. C. van der Voort Dhr. R. Wassens Dhr. U. Winters Mw. L. Woltinge Mw. L. Zandman Mw. M. Zielman Conciërges en stagebegeleider en decaan vmbo en coördinator leerlingenzaken - Teamleider en stagebegeleider De conciërges hebben als taak toezicht te houden op gebouwen en lokalen. Samen met docenten zorgen zij ervoor dat de pauzes rustig verlopen en dat de leerlingen zich aan de regels houden. Daarnaast zijn ze betrokken bij andere activiteiten op school, bijvoorbeeld bij klassenavonden en projecten. Leerlingen kunnen met vragen altijd bij een conciërge terecht. De conciërges zijn mevr. B. Koning ter Heege, dhr. A. Kasperink, dhr. J. Vulkers en dhr. J. Sijbom. Kantinemedewerkers De pauzes zijn voor veel leerlingen gezellige momenten. In een aparte kantine wordt dan bijgepraat en gegeten. De leerlingen kunnen 6

8 hier hun meegenomen lunch en drinken nuttigen. Ook kunnen leerlingen dagelijks verse broodjes, frisdranken en fruit kopen. De verkoop van warme snacks proberen de kantinemedewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. We doen namelijk mee aan de actie een gezonde school. Tijdens de ochtendpauze van het groene vo (van uur tot uur) worden er geen warme snacks verkocht. Mw. I. Heumann en mw. T. Hooisma zijn het aanspreekpunt in de kantine. Omdat de kantine een belangrijke plek is, wordt deze regelmatig versierd. Kerstbomen, slingers en lichtjes met de kerst, oranje vlaggen en voetballen bij grote sporttoernooien en vrolijke kunstwerken van leerlingen zelf. Met schoolfeesten hangen er regelmatig zelfgemaakte kleurrijke affiches. In de kantine gelden de volgende regels: De consumpties moeten in de kantine worden genuttigd. Het dienblad, kop, bord, bestek en het afval ruimen leerlingen zelf op op de aangegeven plaats. De stoel vóór het verlaten van de kantine aanschuiven. Aanwijzingen van de medewerkers opvolgen De mobiele telefoon mag hier worden gebruikt door leerlingen. Het gebruik mag geen overlast veroorzaken voor andere leerlingen en personeel. Receptionistes Telefonisch is De Groene Welle te bereiken van 7.30 uur tot uur. Bij de receptionistes /telefonistes kunt u ziekmeldingen doorgeven. Uiteraard verbinden zij u desgevraagd door naar andere medewerkers binnen De Groene Welle. Open Leer Centrum Tijdens en buiten de lessen om kan uw kind gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC). Hier werken leerlingen op computers aan opdrachten, zoeken ze informatie op internet of maken ze huiswerk. Het Open Leer Centrum (OLC) is de hele week geopend. Van 8.15 uur tot uur kunnen leerlingen terecht in L215. Aanspreekpunt in het OLC is mw. G. van de Kerke. Zij houdt toezicht en kan vragen beantwoorden over het OLC. Lees meer over het Open Leer Centrum in het hoofdstuk Het gebouw en de voorzieningen. 7

9 Leerlingbegeleiding Binnen onze school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo houden we van uw kind een leerling dossier bij en bieden we, waar nodig, extra begeleiding en ondersteuning. Doel van onze zorg is om leerlingen te begeleiden bij het succesvol afronden van een gekozen opleiding of het kiezen van een passende vervolgopleiding. Zorgcoördinator De zorg binnen De Groene Welle wordt op elkaar afgestemd door de zorgcoördinator, dhr. D. Idema. Hij stemt de zorgbehoefte van de leerling af met leerlingbegeleider en/of externe deskundigen. Eén van die externe deskundigen is de schoolmaatschappelijk werker, die iedere week een aantal uren op De Groene Welle aanwezig is. Het ondersteuningstraject De spil in de leerlingbegeleiding is de mentor. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Signaleert de mentor een probleem, dan neemt hij contact op met de zorgcoördinator. Samen stellen ze een plan van aanpak op en bespreken welke begeleiding en ondersteuning gewenst is. Bij speciale problemen kan de zorgcoördinator in overleg met de mentor en ouders externe organisaties inschakelen voor advies of begeleiding. Huiswerkbegeleiding Ook komend schooljaar is het mogelijk voor leerlingen om op school onder begeleiding huiswerk te maken. Op dinsdag en donderdag wordt deze mogelijkheid geboden. Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd. Leerlingbegeleider Op school zijn drie leerlingbegeleiders, waarmee de leerling kan praten over verschillende problemen. Hij luistert naar de leerling en helpt hem bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast geeft hij informatie over andere hulpverlening. Ook helpt hij de leerlingen bij het indienen van een klacht. Alle gesprekken vinden in vertrouwen plaats. Dit houdt in dat problemen niet zomaar met anderen worden besproken Mw. W. van Os, mw. A. Heemstra en dhr. M. Koorman zijn binnen het vo de leerlingbegeleiders. Zij zijn ook vertrouwenspersoon. De leerling kan zelf kiezen bij wie hij zijn verhaal kwijt wil. Een afspraak maken gaat heel gemakkelijk door een briefje in het postvak van de leerlingbegeleider of het sturen van een . Langskomen op hun werkkamer kan natuurlijk ook. Extra hulp De zorgcoördinator stelt een speciaal programma op om extra hulp te verlenen bij leer- en/of spellingsproblemen. Deze extra hulp kan zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden. Eventueel wordt dit aangepaste programma opgesteld in samenwerking met vakdocenten of externe deskundigen, zoals een orthopedagoge. 8

10 Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon komt in beeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, racisme en geweld. Binnen het groene vo zijn mw. W. van Os, mw. A. Heemstra en dhr. M. Koorman de vertrouwenspersonen. Zij weten ook alles van de officiële klachtenregeling die binnen De Groene Welle geldt. Jeugdgezondheidszorg Ieder jaar bezoekt de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio IJssel-Vecht onze school. De Jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Dit betekent het tijdig opsporen, bestrijden en voorkomen van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling verstoren, zowel op psychosociaal als op lichamelijk gebied. De zorg is in handen van Jeugdgezondheid zorgteams. Een team bestaat uit een jeugdarts, doktersassistente, jeugdverpleegkundige, een tandheelkundig preventief medewerker en een logopedist. Ook komend schooljaar zal het team een bezoek brengen aan klas 2 van De Groene Welle. Met een brief van de GGD wordt u geïnformeerd. 9

11 Onderwijs in de praktijk Veelzijdig onderwijs in een vertrouwde omgeving met planten en dieren. Dat is het voortgezet onderwijs van De Groene Welle. Doel van het onderwijs Binnen het onderwijs op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren door te doen. Daarom werken leerlingen in de onderbouw aan herkenbare vakken en in de bovenbouw aan projecten en thema s. Leerlingen werken dan aan vakoverstijgende opdrachten. Om de kwaliteit van de opdrachten te waarborgen, wordt elk schooljaar gekeken naar inhoudelijke verbetering. Door onze aandacht voor kwaliteit, die zich onder andere uit in een resultaatgerichte cultuur, streven we ernaar de leerlingen optimaal te laten presteren en succesvol de school te laten doorlopen en hen goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. De Groene Welle biedt extra zorg aan leerlingen, die moeite hebben tijdens de lessen. Bovendien willen we dat voor alle leerlingen de overgang van bijvoorbeeld basisschool naar het voortgezet onderwijs, en van de onderbouw naar de bovenbouw, vloeiend verloopt. Inzicht in ontwikkeling Wij vinden het belangrijk dat uw kind de beste kans krijgt om van zijn schoolloopbaan een succes te maken. Daarom volgen wij de ontwikkelingen van leerlingen op de voet. We maken hierbij gebruik van de het Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 voor voortgezet onderwijs. De toets resultaten worden vergeleken met de landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt zo een stuk makkelijker. Wij toetsen de eerste drie leerjaren vier keer en brengen zo de voortgang van uw kind in beeld op het gebied van taal en rekenen. Blijkt onverhoopt dat uw kind een voorsprong of achterstand heeft op een bepaald gebied qua kennis of vaardigheid, dan spelen docenten daar tijdig op in. Kijk op voor meer informatie. Ondanks alle begeleiding kan het soms zijn dat het verstandig is om een jaar over te doen. Uiteraard willen we het zitten blijven zoveel mogelijk voorkomen. Daarom houden we de prestaties van uw kind goed in de gaten. We hebben diverse contactmomenten met ouders/verzorgers, zodat we de ontwikkeling en prestaties van uw kind kunnen bespreken. Ook is er intensief contact tussen docenten, mentoren en de zorgcoördinator. Magister Als ouder/verzorger vertrouwt u uw kind toe aan onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u daarbij voldoende op de hoogte bent en blijft. Naast contacten met de docenten en mentoren tijdens bijvoorbeeld spreekavonden vinden wij het belangrijk dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent van de stand van zaken als het gaat om aanwezigheid en cijfers. Daarom wordt het ook komend schooljaar voor ouders mogelijk om vanuit huis inzage te krijgen in ons registratiesysteem Magister. U kunt dan op ieder moment van de dag via ons intranet cijfers en absentie van uw kind bekijken. In september ontvangen ouders van nieuwe leerlingen de inlogcodes en handleiding per post. Voor vragen kunt u mailen naar Intranet Binnen de school speelt het intranet een belangrijke rol. Op dit medium vinden leerlingen informatie over (internationale) stages, schoolregels en andere relevante onderwijszaken. Ook staat hier voor verschillende lessen de lesstof en opdrachten klaar. Roosterwijzigingen en mededelingen van docenten komen ook op het intranet te staan. 10

12 Burgerschap en sociale integratie Burgerschap en integratie is een maatschappelijk en politiek thema. Onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren tot een betrokken en actief burger. Uiteraard vervalt hierin de verantwoordelijkheid van ouders en anderen die bij de opvoeding betrokken zijn hebben niet. Voor scholen is het verplicht en in de wet vastgelegd om Burgerschap en sociale integratie op te nemen in het lesprogramma. De Onderwijsinspectie ziet erop toe dat scholen deze verplichting serieus nemen. De Groene Welle vindt het vanzelfsprekend om aan dit aspect van vorming aandacht te besteden. Op deze manier dragen wij ook onze maatschappelijke betrokkenheid uit. Tijdens lessen en in groepsgesprekken, maar ook tijdens projecten, gebeurt dit onder andere door aandacht te besteden aan: Mensenrechten overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing de betekenis van Europa zelfredzaamheid en zorg voor anderen, eigen en andermans veiligheid actuele maatschappelijke kwesties het politieke bestel in Nederland ontwikkeling op milieugebied en de consequenties daarvan. Ook de maatschappelijke stage en de lessen Rots en Water leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie. Onderwijstijd en lestijden Onder de onderwijstijd (of schooltijd) verstaan we alle activiteiten onder begeleiding van onderwijzend personeel. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten en activiteiten buiten de lestijden. In klas 1 en 2 (de onderbouw) moet uw kind jaarlijks minimaal 1000 uur naar school. Dat klinkt veel, maar valt reuze mee. In deze 1040 uur vallen namelijk ook de werkweek, excursies, sportdagen en (maatschappelijke) stages. In een schooljaar gaat uw kind gemiddeld 38 tot 40 weken naar school en heeft hij les van maandag tot en met vrijdag. Bij De Groene Welle krijgen leerlingen lessen van 45 minuten, die beginnen om 8.30 uur en duren tot uur. Voor komend schooljaar zijn de lestijden als volgt: Pauze Pauze Pauze Inhaalmoment toetsen Voor alle leerlingen zijn er vaste momenten om toetsen (proefwerken, PTA s, Schriftelijke overhoringen) in te halen. De inhaalmomenten zijn op maandag, woensdag en vrijdag het 9e uur. De docent maakt met de leerling een afspraak wanneer de toets wordt ingehaald. De lesroosters wijzigen regelmatig in een schooljaar. Leerlingen moeten dagelijks voor school beschikbaar zijn tot uur. Hobby s, sport en bijbaantjes kunnen pas na uur beginnen. Om te voorkomen dat uw kind de wettelijke onderwijstijd niet haalt, is het belangrijk dat bezoek aan tandarts, orthodontist, huisarts, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvindt. 11

13 Pauzes Elke dag heeft uw kind op drie momenten pauze. In de kantine kan hij dan eten en gezellig bijkletsen. Tijdens de pauzes kan uw kind ook een balletje trappen of een potje basketbal spelen in de pannakooi achter de school. Aanmelden voor deze pannakooi kan via een reserveringsboek bij de conciërge. Ook tijdens de pauzes gelden natuurlijk de schoolregels. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens de pauze door de school te lopen. Ook is het niet de bedoeling dat uw kind buiten rondom de school verblijft. Docenten en conciërges houden dan ook een oogje in het zeil. Tijdens de pauzes van het groene vo is het OLC voor vo-leerlingen gesloten. Lesuitval Hoe vervelend we het ook vinden, het komt soms voor dat docenten door ziekte of scholing niet in staat zijn de geplande lessen te verzorgen. Leerlingen mopperen daar niet gauw over, maar het moet niet te vaak gebeuren! De Groene Welle probeert lesuitval zoveel mogelijk op te vangen. Die de lessen kan overnemen. U wordt hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd. Lesuitval is af te lezen op de tv s op de begane grond, op de eerste verdieping en op de internetsite van onze school. Voor het eerste lesuur heeft uw kind een belrooster. Zo kan een zieke docent zijn leerlingen 's morgens bijtijds laten weten dat er het eerste uur geen les is. Excursies en leerling-activiteiten Excursies en leerling-activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijskundige programma. We verwachten dat alle leerlingen deelnemen aan de door school georganiseerde activiteiten. Deze vormen een leuke en leerzame onderbreking van de lesweken. Maatschappelijke stage Sinds 2011 is de maatschappelijke stage verplicht. Leerlingen moeten dan aan het eind van hun opleiding minimaal 30 uren Maatschappelijke Stage hebben gedaan. Dit kunnen stages zijn in groepsverband of individuele stages. De stages mogen zowel onder als buiten schooltijd worden gedaan. Een maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen. Het geeft jongeren de kans een belangrijke kant van onze samenleving te ontdekken en daarvan te leren. Binnen De Groene Welle werken we met invaldocenten, zodat lesuitval zoveel mogelijk wordt beperkt. Waar mogelijk wordt getracht het rooster aan te passen, zodat tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden. In de onderbouw-lwoo worden invallessen ingezet. In groepjes worden leerlingen over andere klassen verdeeld en werken zelfstandig aan opdrachten. Bij langdurig ziekteverzuim of verlof van docenten zoeken we voor vervanger 12

14 Samenwerking ouders Een goede samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind(eren). Wij organiseren daarom door het jaar heen ook verschillende momenten waarop u wordt uitgenodigd om naar school te komen. Zo kunnen we in een rustige omgeving met elkaar in gesprek. Want het is belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en de gang van zaken op onze school. Alleen zo kunt u uw kind steunen bij het halen van zijn diploma. Uiteraard kunt u altijd tussentijds contact met ons opnemen. Ouderspreekavonden Tijdens de ouderspreekavonden krijgt u de mogelijkheid met vakdocenten te praten over hoe het bij bepaalde vakken gaat. Deze avonden worden twee keer gehouden nadat uw kind een rapport heeft ontvangen. Mentorspreekavonden Tijdens de mentorspreekavonden kunt u wat uitgebreider praten over de studie, de houding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. De mentor heeft tijdens het schooljaar de bijzondere zorg over een bepaalde klas. Hij wordt ook door collega-docenten ingelicht bij eventuele problemen die leerlingen ondervinden tijdens hun vak. De mentor is dus van veel zaken op de hoogte. Informatieavonden In sommige situaties is het handig dat wij algemene informatie geven aan een bepaalde groep ouders/verzorgers. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het eindexamen of de leerwegkeuze. Voor de informatiebijeenkomsten ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Nieuwsbrief Vijf keer per jaar komt de nieuwsbrief uit. Hierin wordt u geïnformeerd over de belangrijke zaken die in het schooljaar gepland staan. De eerste nieuwsbrief komt uit in de tweede week van het schooljaar. De overige nieuwsbrieven komen uit na elke vakantie (herfst, kerst, voorjaars, mei). De nieuwsbrief kunt u lezen op onze website Foto s voor brochures en website In onze voorlichtingsbrochure vmbo-groen en Het Groene Lyceum maken we zoveel mogelijk gebruik van foto s waarop onze eigen leerlingen staan. Hiermee laten we een zo goed mogelijk beeld zien van ons onderwijs en de school. In de maanden mei en juni zal een fotograaf weer een aantal nieuwe beelden maken in de school en de lessen. Wilt u niet dat uw kind op deze foto s komt? Laat dit dan weten. Wij zorgen er dan voor dat dit niet gebeurt. Uiteraard worden de gemaakte beelden alleen gebruikt voor eigen middelen en stellen we ze niet aan derden ter beschikking. Video opnames School Video- Interactie Begeleiding (S-VIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg en onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Film Interactie Begeleider (filmcoach) verbonden, die korte filmopnames maakt in de klas en dit 13

15 vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de filmcoach een beroepscode. Hierin staat o.a. dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo blijven de filmbeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de filmcoach en worden niet - zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en vragen wij om toestemming. 14

16 Kosten van het onderwijs Het ministerie van OC&W vergoedt niet alle schoolkosten. Van ouders/verzorgers wordt ook een bijdrage verwacht. Van deze bijdrage betaalt De Groene Welle verschillende dingen. Denk bijvoorbeeld aan verzekering van de leerlingen tegen ongevallen, practicummateriaal en kopieën van lesmateriaal. Over de hoogte van de ouderbijdrage voor komend schooljaar en de verantwoording hiervan wordt u aan begin van het schooljaar geïnformeerd. Schoolfonds/boekenfonds Hoewel we ook werken met computers, gebruiken we wel degelijk schoolboeken. De leerlingen in Het Groene Lyceum gebruiken digitale schoolboeken, die op de ipad worden gezet. Leerlingen moeten veel verschillende onderwerpen of vakken volgen, dus maken ze ook gebruik van veel (digitale) boeken. In het vo werken we met een zogenaamd intern boekenfonds. Dit houdt in dat u de (digitale) schoolboeken van de school in bruikleen krijgt. Voor deze boeken geldt dat ze vallen onder de regeling gratis schoolboeken van de overheid. U hoeft hiervoor dus niet te betalen. Omdat de boeken meerdere jaren worden gebruikt moeten ze wel worden gekaft. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Bij verlies of (ernstige) beschadigingen wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. Tegemoetkoming reis- en studiekosten In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Bij de administratie en de DUO- IB-groep kunt u over dit onderwerp diverse folders en het aanvraagformulier ophalen. Hebt u vragen? Neem gerust even contact op met mw. Akkermans, financiële administratie. Verzekering Leerlingen zijn het hele jaar 24 uur per dag verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering geldt ook tijdens de stage in Nederland. Daarnaast is voor elke leerling een WAverzekering afgesloten. Deze verzekeringen moeten worden gezien als een aanvulling op de voorzieningen die thuis al getroffen zijn op dit gebied. De polisvoorwaarden van de verzekeringen kunt u opvragen bij de financiële administratie. Schade? Veroorzaakt uw kind (tijdens schooltijd of stage) schade aan bijvoorbeeld schoolinventaris, lokalen, kassen of gereedschap? Dan wordt hij aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook voor schade aan eigendommen van medeleerlingen, docenten of buurtbewoners. De school is niet aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal. Wanneer uw kind ergens schade heeft veroorzaakt, meldt hij dit altijd bij de docent of administratie. Wij kunnen dan een schadeformulier opsturen. Om diefstal en schade te voorkomen heeft elke leerling een kluisje. Hierin kunnen tassen, kleding en andere waardevolle zaken worden bewaard. In de fietsenstallingen worden, ondanks het feit dat er camera s hangen, soms nog fietsen gestolen. Het gaat dan meestal om fietsen die door de leerling niet op slot zijn gezet. Goed op de eigen spullen passen blijft dus gewoon belangrijk! En voorkomt veel narigheid. Betalingsvoorwaarden De ouderbijdrage wordt in principe in een keer betaald. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een brief met motivatie naar De Groene Welle, t.a.v. de administratie, Postbus 552, 8000 AN Zwolle. Mailen kan ook: 15

17 Veiligheid in de school De Groene Welle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier veel aandacht aan (sociale) veiligheid. Kort gezegd we werken samen aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan. Om deze doelen duidelijker te maken werken we met een gedragscode. Samen leren Vorige jaar zijn we gestart met de campagne Samen leren, waarmee we duidelijk aangeven waar we samen aan werken en waar we voor staan. Middels posters en boekenleggers worden de nieuwe spelregels onder de aandacht gebracht. Uiteraard besteedt ook de mentor tijd aan het onderwerp. Samen leren Wij ontwikkelen samen onze talenten. Wij leren van en met elkaar (door) samen te werken. Wij werken op school aan onze toekomst. Toon iedereen respect Ik accepteer je zoals je bent, jij accepteert mij. En pesten hoort daar niet bij. Ik kom zoals ik ben, in kleding die niet schokkend is voor anderen. Ik wil dat onze school een veilige school is. Ik houd mij aan afspraken en schoolregels, jij ook. Jouw spullen, mijn spullen Ik eet, drink en snoep alleen in de kantine of op het schoolplein. Ik houd onze school heel, netjes en opgeruimd. Ik respecteer de spullen van een ander, jij ook. We doen normaal We bezorgen elkaar zo min mogelijk last. Spijbelen en te laat komen, dat doen we gewoon niet. We hebben een rookvrije school. We eten en drinken gezond, daar horen geen alcohol en/of drugs bij. De regels zijn niet compleet. De Groene Welle hanteert meer regels. In de computerruimten en openleercentrum gelden speciale regels die de leerlingen daar kunnen lezen. In het hoofdstuk Het gebouw en de voorzieningen staan nog meer praktische leefregels. Lees hier ook goed het onderdeel over landbouwvoertuigen. BHV en EHBO Tijdens de lessen kunnen leerlingen of medewerkers onwel worden of gewond raken. Is EHBO nodig dan meldt de leerling of medewerker dit bij de telefoniste van de receptie (tel. 120). Vanuit dit centrale punt worden de zaken geregeld. BHV is de afkorting van Bedrijfs Hulp Verlening. Een aantal medewerkers is bevoegd BHV-er en kan dus ook worden ingeschakeld bij hulp bij ongevallen. Een aantal medewerkers is in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen. Als er brand is of er gebeurt een ongeluk, dan moeten leerlingen goed weten wat ze moeten doen. Daarom hangt er in elk lokaal naast de deur een kaartje met spelregels. Hierop staat wat te doen bij een calamiteit. 16

18 Defibrillator In geval van hartstilstand kan de BHV-er of de EHBO-er de defibrillator gebruiken. Er zijn er twee in Zwolle, één in de personeelskamer en één bij de receptie. In Hardenberg is er een exemplaar bij de receptie. Ontruiming Een calamiteit kan zulke grote vormen aannemen dat de school moet worden ontruimd. Wanneer het alarm afgaat, volgt de leerling de instructies op van de docent. Hij zorgt er dan voor dat uw kind samen met zijn klas naar een veilige plek gaat. 17

19 Het gebouw en de voorzieningen Ons gebouw staat aan de Koggelaan in Zwolle en bestaat in totaal uit drie verdiepingen en heeft zeventig lesruimtes. Dat klinkt groot, maar toch kunnen we ons voortgezet onderwijs kleinschalig noemen. De VO-lessen vinden voornamelijk plaats op de eerste verdieping en de lokalen liggen dichtbij elkaar. Door deze ruimtelijke indeling en door verschillende pauzes en lestijden zijn het VO en MBO van elkaar gescheiden. Hierdoor creëren we een kleine, herkenbare en vertrouwde omgeving. In- en uitgang gebouw Er zijn twee in- en uitgangen die door leerlingen mogen worden gebruikt. Dit zijn de hoofdingang met de draaideur bij de entree aan de Koggelaan en de ingang bij de parkeerplaats. De buitendeuren in de trappenhuizen zijn vluchtdeuren, die alleen in geval van nood mogen worden gebruikt. Afval Peuken, papiertjes, blikjes e.d. horen in de afvalbakken. Samen houden we de school schoon. Gebruik lift Leerlingen mogen geen gebruik maken van de lift. Wanneer iemand door omstandigheden geen trappen kan lopen, maken we uiteraard een uitzondering. Gevonden voorwerpen Elke dag worden spullen opgeruimd die in de gangen en bij de kapstokken blijven liggen. Alles wordt ongeveer een maand bewaard. Iets kwijt? Informeer bij de conciërge of bij de receptie. Tip: een naam of een merkteken op de spullen van uw kind voorkomt veel problemen Bagagekluisjes Iedere leerling kan een bagagekluis huren. Uw kind tekent hiervoor een huurcontract. Hierin staan ook de voorwaarden, zoals huurperiode, schade, huur en verlies. De kosten van de huur van de bagagekluis zijn opgenomen in de studiekosten. Rookvrij gebouw Ons gebouw is een rookvrij gebouw. Roken is voor leerlingen alleen toegestaan onder de overkapping op het achterplein. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 is het verboden om te roken op school en schoolomgeving. Meegebracht eten en drinken Met ingang van schooljaar 2014/2015 is het verboden om energydrank mee naar school te nemen. Onder energydrank verstaan wij drankjes die vrijwel altijd onder de aanduiding 'Energy Drink' wordt verkocht en waarvan een blikje een hoeveelheid cafeïne en soortgelijke bestanddelen bevat die vergelijkbaar is met koffie. Openingstijden De school is open van 7.30 uur tot uur. Het hek van de parkeerplaats gaat om dicht. Op de maandag- en donderdagavond is de school open tot uur. Er worden dan bijvoorbeeld ouderavonden en cursussen georganiseerd. 18

20 De mobiele telefoon Op De Groene Welle gelden de volgende afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon: Ik mag geen telefoon gebruiken onder lestijd, tenzij de telefoon als educatief middel wordt ingezet. Ik heb mijn telefoon onder lestijd en op de gang netjes opgeborgen, mijn telefoon is niet hoorbaar en niet zichtbaar. Ik mag mijn telefoon buiten lestijd gebruiken op de begane grond. Mijn telefoongebruik mag nooit en nergens hinderlijk zijn voor anderen. Ik mag in de school en op het schoolterrein niet fotograferen of filmen. Fietsenstalling Uw kind parkeert zijn fiets of bromfiets in de stalling bij de parkeerruimte van de school. De fiets of bromfiets moet op slot gezet worden. Het is onverstandig helmen, tassen en kledingstukken in de stalling achter te laten. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. De fietsenstalling wordt bewaakt met onder meer camera s. Zo willen wij vernielingen tegengaan. LET OP: Het is voor leerlingen ter strengste verboden om, zonder toestemming van de directie, landbouwvoertuigen te parkeren op het parkeerterrein van de school. Zitjes Op de eerste verdieping staan verschillende zitjes, waarvan leerlingen gebruik kunnen maken. Leerlingen kunnen hier opdrachten maken met medeleerlingen of werken aan hun eigen huiswerk. Als de leerling weggaat, ruim hij natuurlijk zijn eigen rommel op en zet hij de stoelen weer op hun plaats. Werkkleding en werkschoenen Tijdens het werken in de tuin en de kassen is het dragen van werkschoenen verplicht. Aan het eind van de praktijklessen gaan uiteraard de gewone schoenen weer aan. We stellen het op prijs dat iedereen voor het werken in tuin en kassen werkkleding draagt. Het niet dragen van deze kleding is geen excuus om niet aan de les mee te doen. Leerlingen moeten zelf voor werkkleding zorgen in overleg met de vakdocent. Computergebruik In het Open Leer Centrum (L213) staan verschillende computers waar uw kind gebruik van kan maken. De leerlingen kunnen hier werken aan opdrachten voor school en gebruik maken van de aanwezige vakliteratuur, kranten en tijdschriften. In het OLC zijn diverse zaken tegen kostprijs te koop. Denk daarbij aan het opwaarderen van printtegoed, beschrijfbare cd s en dvd s en koptelefoontjes. Verder is er een computer uitgerust met een dvd/cd-brander. Ook is er op die computer een scanner aangesloten voor het scannen van plaatjes en teksten. Wanneer uw kind werkt met een computer op school dan gelden de volgende voorschriften: Het OLC is de hele week geopend van 8.30 uur tot uur. Mw. G. van de Kerke is aanwezig om ondersteuning te geven bij je opdrachten. Je kunt altijd bij haar terecht voor hulp. Tijdens de pauzes is het OLC voor voleerlingen gesloten. Aanmelden bij het netwerk met je eigen gebruikersnaam Gebruik de computers alleen voor werk van school. Je mag geen software van huis meenemen. Bewaar je bestanden op usb-stick. Controleer je usb-stick goed op beschadigingen. De computer afsluiten volgens de voorschriften. Printen door leerlingen Leerlingen kunnen op de tweede verdieping (ter hoogte van de computerlokalen) printen. Hier staat een laserprinter die in het netwerk staat. Leerlingen kunnen jaarlijks 25 zwart-wit prints maken. Extra prints kunnen gekocht worden bij mw. G. van de Kerke. De werkinstructie hangt boven de printer. 19

Voorwoord. Deze schoolgids vindt u ook digitaal op www.groenewelle.nl

Voorwoord. Deze schoolgids vindt u ook digitaal op www.groenewelle.nl Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De Groene Welle. Talentontwikkeling staat hierbij centraal en respect is hierbij onze kernwaarde. Respect voor leerlingen,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM

SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM Schooljaar 2016-2017 SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM Schoolgids groene vo 2016-2017 VOORWOORD Groene Welle als jouw brug naar het groene leven. Dat is wat we willen zijn. Vanuit onze groene identiteit

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM

SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM Schooljaar 2017-2018 SCHOOLGIDS VMBO GROEN & GROENE LYCEUM Schoolgids Groene Welle VO 2017-2018 VOORWOORD De Groene Welle als jouw brug naar het groene leven. Dat is wat we willen zijn. Vanuit onze groene

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief groene vo januari 2015

Nieuwsbrief groene vo januari 2015 Nieuwsbrief groene vo januari 2015 Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 t/m 4 van De Groene Welle in Zwolle. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, waarin we u informeren

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

januari 2016 Nieuwsbrief groene vo Een goed 2016! Huiswerkbegeleiding Wijziging adres Correctie van toetsen Personeel Minilessen basisscholen

januari 2016 Nieuwsbrief groene vo Een goed 2016! Huiswerkbegeleiding Wijziging  adres Correctie van toetsen Personeel Minilessen basisscholen Nieuwsbrief groene vo januari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 t/m 4 van De Groene Welle in Zwolle. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, waarin we u informeren

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Algemeen: het klimaat op school; de visie In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis.

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

VMBO GROEN NATUURLIJK DOEN! Schooljaar 2016-2017

VMBO GROEN NATUURLIJK DOEN! Schooljaar 2016-2017 VMBO GROEN NATUURLIJK DOEN! Schooljaar 2016-2017 GROEN & MEER Groei! Groene Welle biedt onderwijs aan in een groene omgeving. Dat houdt in dat leerlingen leren en werken met planten, bloemen, dieren en

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding Naam notitie/afspraak/procedure Regels en afspraken Griftdijk Portefeuillehouder N.Schoot/J. van den Broek Versie nummer 2 Datum Versienummer 6-6-2016 Status document: Voorstel na bespreking in LO Concept

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer zul je

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Houten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel 6 1.3 Schooltijden

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie