Brug naar. ene. leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL"

Transcriptie

1 Brug naar het groene ene leven / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO

2 Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De Groene Welle. Talentontwikkeling staat hierbij centraal en respect is hierbij onze kernwaarde. Respect voor leerlingen, medewerkers en de (groene) omgeving. De activiteiten van De Groene Welle worden gedragen door drie belangrijke pijlers: vakmanschap, samenwerking en ondernemen. Deze pijlers zijn de kern van De Groene Welle. Wij willen onze leerlingen opleiden tot vakmensen en kunnen dat doen omdat wij dat zelf ook zijn. Samenwerken doen we binnen teams, tussen vmbo en mbo, met externe (zorg)organisaties en het bedrijfsleven. In (internationaal) ondernemen tonen wij onze inzet naar de toekomst. Samen met het bedrijfsleven geven we hier invulling aan. De drie pijlers en een goede basiskwaliteit maken het plaatje van De Groene Welle compleet. Kort gezegd is dat waar De Groene Welle voor staat. Wat we belangrijk vinden en waar we samen met onze omgeving aan werken. We bieden uw kind een prettige schooltijd, waarin aandacht is voor het toekomstige beroep, de theorie en praktijk, maar ook voor elkaar. Samen leren leerlingen werken aan hun eigen, professionele toekomst. Om te realiseren waar we voor staan hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in deze schoolgids. U vindt hier informatie over onder meer de schoolorganisatie, de begeleiding en de contactpersonen. Maar ook over de kosten van het onderwijs, regels en afspraken, en vakantieperiodes. In deze gids vindt u hier en daar ook wat foto s van ons groene onderwijs. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de mentor. We wensen u en uw kind een goed schooljaar! Deze schoolgids vindt u ook digitaal op Augustus/september 2014 Waar in de schoolgids hij en hem staat, kan ook zij en haar worden gelezen. 1

3 Inhoud De Groene Welle in beeld... 3 Medewerkers van het groene vo... 5 Leerlingbegeleiding... 8 Onderwijs in de praktijk Samenwerking ouders Kosten van het onderwijs Veiligheid in de school Het gebouw en de voorzieningen Regels en afspraken Belangrijke data VMBO-groen Het Groene Lyceum

4 De Groene Welle in beeld Veelzijdig onderwijs in een vertrouwde omgeving met planten en dieren. Dat is het groene voortgezet onderwijs op De Groene Welle. Wij bieden binnen het vmbo alle leerwegen aan en in Het Groene Lyceum kunnen leerlingen in vijf jaar doorstromen naar het hbo. Daarnaast biedt De Groene Welle ook verschillende mbo-opleidingen en een gevarieerd aanbod in cursus- en contractonderwijs. Een opleiding aan De Groene Welle biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. In totaal volgen circa 500 leerlingen het groene voortgezet onderwijs. Wij bieden uitdagende mbo-opleidingen aan circa 1300 studenten en daarnaast volgen ruim 1700 volwassenen één van de vele cursussen. Raad van Toezicht en directie De Groene Welle kent een directieteam, die wordt voorgezeten door de voorzitter College van Bestuur, mw. F.W. (Frida) Hengeveld. Daarnaast hebben dhr. E. (Eimert) Fikse (directeur vo/mbo) en dhr. T. (Theo) Schotman (directeur stafdiensten) zitting in het directieteam. Het toezicht op de directie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. Dhr. H. Dijkstra is hiervan de voorzitter. Overige leden: mw. E. Kruize, mw. R. Grefelman, dhr. G. Naber en dhr. H. Verweij. Binnen de Raad is veel deskundigheid aanwezig vanuit de verschillende relevante sectoren uit het bedrijfsleven, zoals de paardenhouderij en groen, grond en infra. De samenwerking tussen Raad en directie is open en constructief. Dagelijkse leiding groene vo Dhr. E. Fikse (directeur), dhr. M. Kuijpers (teamleider klassen a, b, c en d) en mevr. E. de Velde (teamleider klassen f, g en h) vormen samen het management (MT) van De Groene Welle. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen het voortgezet onderwijs en wordt hierbij ondersteund door de teamleiders. Hij kan taken mandateren naar de andere leden van het MT. Ondernemingsraad De Groene Welle vindt de mening van medewerkers, ouders en leerlingen over de gang van zaken binnen de school belangrijk. Daarom zijn we blij met de Ondernemingsraad (OR). In de OR kunnen medewerkers, ouders en leerlingen hun invloed op het beleid van de school uitoefenen. In belangrijke zaken kan de OR adviseren richting de directie en soms heeft de OR zelfs instemmingsrecht. Als u vindt dat bepaalde zaken meer aandacht verdienen, kunt u contact opnemen met de dhr. T. Keizer. Ouderraad groene vo De ouderraad komt, in overleg met de school, op de belangen ouders en/of verzorgers en leerlingen. Ze wil onder meer zorgen voor een goed leef- en werkklimaat. Ook gaat ze regelmatig in gesprek met de school en de schoolleiding. Bij belangrijke schoolgebeurtenissen, zoals de Open dag en diploma-uitreikingen, zijn steeds leden van de ouderraad aanwezig. Verder is een ouderraadslid vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR). Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering, waar verschillende onderwerpen worden besproken. Voor deze vergadering worden alle ouders en/of verzorgers van onze leerlingen uitgenodigd. Heeft u vragen voor de ouderraad? Mail dan Leerlingenraad Het voortgezet onderwijs heeft ook een eigen leerlingenraad. De komende periode willen ze onder leiding van mw. Woltinge verschillende onderwerpen bespreken. Wilt u weten wat 3

5 deze onderwerpen zijn? Uw kind kan ze vinden op het prikbord en het intranet. Het leerling-statuut In het leerling-statuut staan de rechten en plichten van de leerling van De Groene Welle. Het gaat hier om afspraken in de lessen voor leerlingen en docenten, wat leerlingen moeten doen wanneer ze te laat komen en welke formulieren moeten worden ingeleverd bij de administratie. Veel onderwerpen staan ook al beschreven in deze leerlingengids. Het leerlingenstatuut kunt u inzien op Inspectie van het onderwijs Bij het beoordelen van de kwaliteit van ons onderwijs speelt de Inspectie van het Onderwijs een belangrijke rol. Zij let er bijvoorbeeld op hoe er onderwijs wordt gegeven, of de onderwijsstof aan de wettelijke eisen voldoet, of de kwaliteit van de examens is gewaarborgd en of er voldoende les wordt gegeven. Op grond van haar bevindingen brengt de inspectie een rapport uit. Dit rapport kunt u inzien op Het adres van de onderwijsinspectie is: Inspectie van het onderwijs, t.a.v. ir. A.J. Essink, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht. Telefoon: (088) Klachten Wanneer er tussen uw kind en een docent problemen zijn, dan proberen wij dit samen op te lossen. Vaak is het verstandig om de hulp van de mentor daarbij in te roepen. Hij/zij kent uw kind en de collega s goed en heeft een vertrouwelijker positie. Natuurlijk kan uw kind er ook voor kiezen om zijn problemen te bespreken met de vertrouwenspersoon. Ook wanneer u als ouder problemen heeft met schoolse aangelegenheden, hopen we dat u er met de betreffende docent en/of de mentor door middel van een rustig gesprek uitkomt. Het is altijd verstandig om van te voren even een afspraak te maken met de persoon in kwestie. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan de teamleider u wellicht te woord staan. Bij het indienen van een officiële klacht moet u uw klacht richten aan de Klachtencommissie De Groene Welle, t.a.v. mevr. J. Drent, Postbus 552, 8000 AN Zwolle. Op vindt u alle informatie rondom onze klachtenregeling. Leerlingenregistratie en privacy De gegevens van uw kind worden opgenomen in een leerlingenregistratie. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zoals dit geregeld is in het privacyreglement. Hierin is onder andere vastgelegd welke gegevens geregistreerd zijn, hoe de gegevens beveiligd zijn en aan wie de gegevens zonder toestemming kunnen worden verstrekt, zoals aan het Ministerie van OC&W. Social media & De Groene Welle De Groene Welle werkt met een social media beleid. Doelstelling hiervan is om duidelijk te maken hoe om te gaan met social media. Het complete beleid staat op ons intranet. De richtlijn is zou je een bericht ook aan je oma laten lezen of zien. De Groene Welle is zelf ook actief op Facebook en Twitter. Regelmatig laten we met foto s en films zien op welke manier vakmanschap in de diverse opleidingen aan de orde komt. En natuurlijk kunt u ons altijd volgen. Uiteraard hanteren we in ons eigen gebruik ook onze eigen richtlijnen uit het social media beleid. 4

6 Medewerkers van het groene vo Binnen onze school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de teams (team BK, team KGT en team Groene Lyceum) werken docenten, mentoren, teamleiders en andere collega s samen aan de ontwikkeling van uw kind. Er staat dus altijd iemand klaar voor uw kind. Teamleiders De teamleiders zijn dhr. M. Kuijpers (teamleider BK - klassen a, b, c en d) en mevr. E. de Velde (teamleider KGT en Het Groene Lyceum - klassen f, g en h). Zij hebben de dagelijkse leiding over de afdelingen. Coördinator leerlingenzaken Dhr. W. Roosken is coördinator leerlingenzaken. Hij ondersteunt de mentoren in de begeleiding van de leerlingen. 2A 2B 2C 2F 2G 2H 3A 3B 3C 3F 3G 4A 4B 4C 4F 4G Dhr. Koorman Dhr. Van der Graaf en mw. Frijlink Dhr. During en dhr. Van den Broek Mw. Woltinge en mw. André Dhr. Wassens Dhr. Adema Dhr. Nieuwenhuis en dhr. Koorman Mw. Gerbrandij en dhr. Bredewout Dhr. Van Oene en dhr. Nijkamp Mw. Van Koppen en mw. Van der Voort Mw. Hulsman en dhr. Dik Dhr. Keizer Mw. Heemstra en mw. Bestebreurtje Dhr. Dankelman Dhr. Ten Have en dhr. Winters Mw. Benedictus en mw. Loef Mentor Iedere klas heeft een mentor. De klassenmentor is degene die zich speciaal met de klas en met de leerling persoonlijk bezig houdt. Als de leerling vragen heeft of er zijn problemen, dan kan hij bij de mentor terecht. De mentor zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op school. Ook houdt de mentor bij hoe het gaat met de cijfers van de leerlingen. Voor de ouders is de mentor ook het eerste aanspreekpunt. Mentoren A Mw. Fokkens en mw. Voswijk 1B Mw. Dullemond en mw. Zielman 1C Mw. Van Erp en dhr. Ramaker 1F Mw. Verhagen en mw. Hommes 1G Dhr. Dijks 1H Dhr. Veurink en dhr. Frijlink Decanen Op verschillende momenten in een schoolloopbaan moet uw kind beslissingen nemen over de sector, de leerweg, het vakkenpakket, de vervolgopleiding of zijn beroep. Het is de taak van de decanen uw kind te helpen bij die keuze. De decaan bereidt samen met de mentor en de vakleraren uw kind zo goed mogelijk voor op deze beslissingen. Komend jaar zijn de decanen van het voortgezet onderwijs mw. Dullemond (voor de leerlingen met leerwegondersteuning) en mw. Prins (voor de leerlingen zonder leerwegondersteuning en Het Groene Lyceum). 5

7 Medewerkers groene vo Binnen het groene vo van De Groene Welle in Zwolle zijn komend schooljaar de volgende personen werkzaam. Dhr. H. Adema Mw. I. André Mw. M. Benedictus Mw. H. Bestebreurtje Dhr. B. Bredewout Dhr. M. v.d. Broek en stagebegeleider Mw. J. Brinkman-Held - Onderwijsassistent Dhr. G. Dankelman Dhr. B. Dijks Dhr. M. Dik Mw. I. Dullemond-Bos en decaan LWOO Dhr. T. During en begeleider maatschappelijke stage Mw. G. v. Erp Dhr. E. Fikse - Directeur VO en MBO Mw. C. Fokkens Dhr. B. Frijlink Mw. M. Frijlink Dhr. W. v. Gelder Mw. H. Geurts Dhr. B. van der Graaf Dhr. W. ten Have Mw. A. Heemstra, leerling- en stagebegeleider Mw. G. Hommes Mw. T. Hulsman Dhr. D. Idema - Zorgcoördinator Dhr. T. Keizer Dhr. M. Koorman en leerlingbegeleider Mw. M. van Koppen Dhr. M. Kuijpers - Teamleider Mw. A. Loef Dhr. J. Nieuwenhuis Dhr. B. Nijkamp Dhr. G. Nolte - Coördinator LWT en stagebegeleider Dhr. R. van Oene Mw. W. van Os en leerlingbegeleider Dhr. I. Pelgrim Mw. J. Prins Dhr. H. Ramaker Dhr. W. Roosken Mw. M. Splinter Mw. E. de Velde Mw. A. Verhagen Mw. C. van der Voort Dhr. R. Wassens Dhr. U. Winters Mw. L. Woltinge Mw. L. Zandman Mw. M. Zielman Conciërges en stagebegeleider en decaan vmbo en coördinator leerlingenzaken - Teamleider en stagebegeleider De conciërges hebben als taak toezicht te houden op gebouwen en lokalen. Samen met docenten zorgen zij ervoor dat de pauzes rustig verlopen en dat de leerlingen zich aan de regels houden. Daarnaast zijn ze betrokken bij andere activiteiten op school, bijvoorbeeld bij klassenavonden en projecten. Leerlingen kunnen met vragen altijd bij een conciërge terecht. De conciërges zijn mevr. B. Koning ter Heege, dhr. A. Kasperink, dhr. J. Vulkers en dhr. J. Sijbom. Kantinemedewerkers De pauzes zijn voor veel leerlingen gezellige momenten. In een aparte kantine wordt dan bijgepraat en gegeten. De leerlingen kunnen 6

8 hier hun meegenomen lunch en drinken nuttigen. Ook kunnen leerlingen dagelijks verse broodjes, frisdranken en fruit kopen. De verkoop van warme snacks proberen de kantinemedewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. We doen namelijk mee aan de actie een gezonde school. Tijdens de ochtendpauze van het groene vo (van uur tot uur) worden er geen warme snacks verkocht. Mw. I. Heumann en mw. T. Hooisma zijn het aanspreekpunt in de kantine. Omdat de kantine een belangrijke plek is, wordt deze regelmatig versierd. Kerstbomen, slingers en lichtjes met de kerst, oranje vlaggen en voetballen bij grote sporttoernooien en vrolijke kunstwerken van leerlingen zelf. Met schoolfeesten hangen er regelmatig zelfgemaakte kleurrijke affiches. In de kantine gelden de volgende regels: De consumpties moeten in de kantine worden genuttigd. Het dienblad, kop, bord, bestek en het afval ruimen leerlingen zelf op op de aangegeven plaats. De stoel vóór het verlaten van de kantine aanschuiven. Aanwijzingen van de medewerkers opvolgen De mobiele telefoon mag hier worden gebruikt door leerlingen. Het gebruik mag geen overlast veroorzaken voor andere leerlingen en personeel. Receptionistes Telefonisch is De Groene Welle te bereiken van 7.30 uur tot uur. Bij de receptionistes /telefonistes kunt u ziekmeldingen doorgeven. Uiteraard verbinden zij u desgevraagd door naar andere medewerkers binnen De Groene Welle. Open Leer Centrum Tijdens en buiten de lessen om kan uw kind gebruik maken van het Open Leer Centrum (OLC). Hier werken leerlingen op computers aan opdrachten, zoeken ze informatie op internet of maken ze huiswerk. Het Open Leer Centrum (OLC) is de hele week geopend. Van 8.15 uur tot uur kunnen leerlingen terecht in L215. Aanspreekpunt in het OLC is mw. G. van de Kerke. Zij houdt toezicht en kan vragen beantwoorden over het OLC. Lees meer over het Open Leer Centrum in het hoofdstuk Het gebouw en de voorzieningen. 7

9 Leerlingbegeleiding Binnen onze school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo houden we van uw kind een leerling dossier bij en bieden we, waar nodig, extra begeleiding en ondersteuning. Doel van onze zorg is om leerlingen te begeleiden bij het succesvol afronden van een gekozen opleiding of het kiezen van een passende vervolgopleiding. Zorgcoördinator De zorg binnen De Groene Welle wordt op elkaar afgestemd door de zorgcoördinator, dhr. D. Idema. Hij stemt de zorgbehoefte van de leerling af met leerlingbegeleider en/of externe deskundigen. Eén van die externe deskundigen is de schoolmaatschappelijk werker, die iedere week een aantal uren op De Groene Welle aanwezig is. Het ondersteuningstraject De spil in de leerlingbegeleiding is de mentor. Hij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Signaleert de mentor een probleem, dan neemt hij contact op met de zorgcoördinator. Samen stellen ze een plan van aanpak op en bespreken welke begeleiding en ondersteuning gewenst is. Bij speciale problemen kan de zorgcoördinator in overleg met de mentor en ouders externe organisaties inschakelen voor advies of begeleiding. Huiswerkbegeleiding Ook komend schooljaar is het mogelijk voor leerlingen om op school onder begeleiding huiswerk te maken. Op dinsdag en donderdag wordt deze mogelijkheid geboden. Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd. Leerlingbegeleider Op school zijn drie leerlingbegeleiders, waarmee de leerling kan praten over verschillende problemen. Hij luistert naar de leerling en helpt hem bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast geeft hij informatie over andere hulpverlening. Ook helpt hij de leerlingen bij het indienen van een klacht. Alle gesprekken vinden in vertrouwen plaats. Dit houdt in dat problemen niet zomaar met anderen worden besproken Mw. W. van Os, mw. A. Heemstra en dhr. M. Koorman zijn binnen het vo de leerlingbegeleiders. Zij zijn ook vertrouwenspersoon. De leerling kan zelf kiezen bij wie hij zijn verhaal kwijt wil. Een afspraak maken gaat heel gemakkelijk door een briefje in het postvak van de leerlingbegeleider of het sturen van een . Langskomen op hun werkkamer kan natuurlijk ook. Extra hulp De zorgcoördinator stelt een speciaal programma op om extra hulp te verlenen bij leer- en/of spellingsproblemen. Deze extra hulp kan zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden. Eventueel wordt dit aangepaste programma opgesteld in samenwerking met vakdocenten of externe deskundigen, zoals een orthopedagoge. 8

10 Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon komt in beeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, racisme en geweld. Binnen het groene vo zijn mw. W. van Os, mw. A. Heemstra en dhr. M. Koorman de vertrouwenspersonen. Zij weten ook alles van de officiële klachtenregeling die binnen De Groene Welle geldt. Jeugdgezondheidszorg Ieder jaar bezoekt de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio IJssel-Vecht onze school. De Jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Dit betekent het tijdig opsporen, bestrijden en voorkomen van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling verstoren, zowel op psychosociaal als op lichamelijk gebied. De zorg is in handen van Jeugdgezondheid zorgteams. Een team bestaat uit een jeugdarts, doktersassistente, jeugdverpleegkundige, een tandheelkundig preventief medewerker en een logopedist. Ook komend schooljaar zal het team een bezoek brengen aan klas 2 van De Groene Welle. Met een brief van de GGD wordt u geïnformeerd. 9

11 Onderwijs in de praktijk Veelzijdig onderwijs in een vertrouwde omgeving met planten en dieren. Dat is het voortgezet onderwijs van De Groene Welle. Doel van het onderwijs Binnen het onderwijs op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren door te doen. Daarom werken leerlingen in de onderbouw aan herkenbare vakken en in de bovenbouw aan projecten en thema s. Leerlingen werken dan aan vakoverstijgende opdrachten. Om de kwaliteit van de opdrachten te waarborgen, wordt elk schooljaar gekeken naar inhoudelijke verbetering. Door onze aandacht voor kwaliteit, die zich onder andere uit in een resultaatgerichte cultuur, streven we ernaar de leerlingen optimaal te laten presteren en succesvol de school te laten doorlopen en hen goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. De Groene Welle biedt extra zorg aan leerlingen, die moeite hebben tijdens de lessen. Bovendien willen we dat voor alle leerlingen de overgang van bijvoorbeeld basisschool naar het voortgezet onderwijs, en van de onderbouw naar de bovenbouw, vloeiend verloopt. Inzicht in ontwikkeling Wij vinden het belangrijk dat uw kind de beste kans krijgt om van zijn schoolloopbaan een succes te maken. Daarom volgen wij de ontwikkelingen van leerlingen op de voet. We maken hierbij gebruik van de het Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 voor voortgezet onderwijs. De toets resultaten worden vergeleken met de landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt zo een stuk makkelijker. Wij toetsen de eerste drie leerjaren vier keer en brengen zo de voortgang van uw kind in beeld op het gebied van taal en rekenen. Blijkt onverhoopt dat uw kind een voorsprong of achterstand heeft op een bepaald gebied qua kennis of vaardigheid, dan spelen docenten daar tijdig op in. Kijk op voor meer informatie. Ondanks alle begeleiding kan het soms zijn dat het verstandig is om een jaar over te doen. Uiteraard willen we het zitten blijven zoveel mogelijk voorkomen. Daarom houden we de prestaties van uw kind goed in de gaten. We hebben diverse contactmomenten met ouders/verzorgers, zodat we de ontwikkeling en prestaties van uw kind kunnen bespreken. Ook is er intensief contact tussen docenten, mentoren en de zorgcoördinator. Magister Als ouder/verzorger vertrouwt u uw kind toe aan onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u daarbij voldoende op de hoogte bent en blijft. Naast contacten met de docenten en mentoren tijdens bijvoorbeeld spreekavonden vinden wij het belangrijk dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent van de stand van zaken als het gaat om aanwezigheid en cijfers. Daarom wordt het ook komend schooljaar voor ouders mogelijk om vanuit huis inzage te krijgen in ons registratiesysteem Magister. U kunt dan op ieder moment van de dag via ons intranet cijfers en absentie van uw kind bekijken. In september ontvangen ouders van nieuwe leerlingen de inlogcodes en handleiding per post. Voor vragen kunt u mailen naar Intranet Binnen de school speelt het intranet een belangrijke rol. Op dit medium vinden leerlingen informatie over (internationale) stages, schoolregels en andere relevante onderwijszaken. Ook staat hier voor verschillende lessen de lesstof en opdrachten klaar. Roosterwijzigingen en mededelingen van docenten komen ook op het intranet te staan. 10

12 Burgerschap en sociale integratie Burgerschap en integratie is een maatschappelijk en politiek thema. Onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren tot een betrokken en actief burger. Uiteraard vervalt hierin de verantwoordelijkheid van ouders en anderen die bij de opvoeding betrokken zijn hebben niet. Voor scholen is het verplicht en in de wet vastgelegd om Burgerschap en sociale integratie op te nemen in het lesprogramma. De Onderwijsinspectie ziet erop toe dat scholen deze verplichting serieus nemen. De Groene Welle vindt het vanzelfsprekend om aan dit aspect van vorming aandacht te besteden. Op deze manier dragen wij ook onze maatschappelijke betrokkenheid uit. Tijdens lessen en in groepsgesprekken, maar ook tijdens projecten, gebeurt dit onder andere door aandacht te besteden aan: Mensenrechten overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing de betekenis van Europa zelfredzaamheid en zorg voor anderen, eigen en andermans veiligheid actuele maatschappelijke kwesties het politieke bestel in Nederland ontwikkeling op milieugebied en de consequenties daarvan. Ook de maatschappelijke stage en de lessen Rots en Water leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie. Onderwijstijd en lestijden Onder de onderwijstijd (of schooltijd) verstaan we alle activiteiten onder begeleiding van onderwijzend personeel. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten en activiteiten buiten de lestijden. In klas 1 en 2 (de onderbouw) moet uw kind jaarlijks minimaal 1000 uur naar school. Dat klinkt veel, maar valt reuze mee. In deze 1040 uur vallen namelijk ook de werkweek, excursies, sportdagen en (maatschappelijke) stages. In een schooljaar gaat uw kind gemiddeld 38 tot 40 weken naar school en heeft hij les van maandag tot en met vrijdag. Bij De Groene Welle krijgen leerlingen lessen van 45 minuten, die beginnen om 8.30 uur en duren tot uur. Voor komend schooljaar zijn de lestijden als volgt: Pauze Pauze Pauze Inhaalmoment toetsen Voor alle leerlingen zijn er vaste momenten om toetsen (proefwerken, PTA s, Schriftelijke overhoringen) in te halen. De inhaalmomenten zijn op maandag, woensdag en vrijdag het 9e uur. De docent maakt met de leerling een afspraak wanneer de toets wordt ingehaald. De lesroosters wijzigen regelmatig in een schooljaar. Leerlingen moeten dagelijks voor school beschikbaar zijn tot uur. Hobby s, sport en bijbaantjes kunnen pas na uur beginnen. Om te voorkomen dat uw kind de wettelijke onderwijstijd niet haalt, is het belangrijk dat bezoek aan tandarts, orthodontist, huisarts, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvindt. 11

13 Pauzes Elke dag heeft uw kind op drie momenten pauze. In de kantine kan hij dan eten en gezellig bijkletsen. Tijdens de pauzes kan uw kind ook een balletje trappen of een potje basketbal spelen in de pannakooi achter de school. Aanmelden voor deze pannakooi kan via een reserveringsboek bij de conciërge. Ook tijdens de pauzes gelden natuurlijk de schoolregels. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens de pauze door de school te lopen. Ook is het niet de bedoeling dat uw kind buiten rondom de school verblijft. Docenten en conciërges houden dan ook een oogje in het zeil. Tijdens de pauzes van het groene vo is het OLC voor vo-leerlingen gesloten. Lesuitval Hoe vervelend we het ook vinden, het komt soms voor dat docenten door ziekte of scholing niet in staat zijn de geplande lessen te verzorgen. Leerlingen mopperen daar niet gauw over, maar het moet niet te vaak gebeuren! De Groene Welle probeert lesuitval zoveel mogelijk op te vangen. Die de lessen kan overnemen. U wordt hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd. Lesuitval is af te lezen op de tv s op de begane grond, op de eerste verdieping en op de internetsite van onze school. Voor het eerste lesuur heeft uw kind een belrooster. Zo kan een zieke docent zijn leerlingen 's morgens bijtijds laten weten dat er het eerste uur geen les is. Excursies en leerling-activiteiten Excursies en leerling-activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijskundige programma. We verwachten dat alle leerlingen deelnemen aan de door school georganiseerde activiteiten. Deze vormen een leuke en leerzame onderbreking van de lesweken. Maatschappelijke stage Sinds 2011 is de maatschappelijke stage verplicht. Leerlingen moeten dan aan het eind van hun opleiding minimaal 30 uren Maatschappelijke Stage hebben gedaan. Dit kunnen stages zijn in groepsverband of individuele stages. De stages mogen zowel onder als buiten schooltijd worden gedaan. Een maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen. Het geeft jongeren de kans een belangrijke kant van onze samenleving te ontdekken en daarvan te leren. Binnen De Groene Welle werken we met invaldocenten, zodat lesuitval zoveel mogelijk wordt beperkt. Waar mogelijk wordt getracht het rooster aan te passen, zodat tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden. In de onderbouw-lwoo worden invallessen ingezet. In groepjes worden leerlingen over andere klassen verdeeld en werken zelfstandig aan opdrachten. Bij langdurig ziekteverzuim of verlof van docenten zoeken we voor vervanger 12

14 Samenwerking ouders Een goede samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind(eren). Wij organiseren daarom door het jaar heen ook verschillende momenten waarop u wordt uitgenodigd om naar school te komen. Zo kunnen we in een rustige omgeving met elkaar in gesprek. Want het is belangrijk dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en de gang van zaken op onze school. Alleen zo kunt u uw kind steunen bij het halen van zijn diploma. Uiteraard kunt u altijd tussentijds contact met ons opnemen. Ouderspreekavonden Tijdens de ouderspreekavonden krijgt u de mogelijkheid met vakdocenten te praten over hoe het bij bepaalde vakken gaat. Deze avonden worden twee keer gehouden nadat uw kind een rapport heeft ontvangen. Mentorspreekavonden Tijdens de mentorspreekavonden kunt u wat uitgebreider praten over de studie, de houding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. De mentor heeft tijdens het schooljaar de bijzondere zorg over een bepaalde klas. Hij wordt ook door collega-docenten ingelicht bij eventuele problemen die leerlingen ondervinden tijdens hun vak. De mentor is dus van veel zaken op de hoogte. Informatieavonden In sommige situaties is het handig dat wij algemene informatie geven aan een bepaalde groep ouders/verzorgers. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het eindexamen of de leerwegkeuze. Voor de informatiebijeenkomsten ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Nieuwsbrief Vijf keer per jaar komt de nieuwsbrief uit. Hierin wordt u geïnformeerd over de belangrijke zaken die in het schooljaar gepland staan. De eerste nieuwsbrief komt uit in de tweede week van het schooljaar. De overige nieuwsbrieven komen uit na elke vakantie (herfst, kerst, voorjaars, mei). De nieuwsbrief kunt u lezen op onze website Foto s voor brochures en website In onze voorlichtingsbrochure vmbo-groen en Het Groene Lyceum maken we zoveel mogelijk gebruik van foto s waarop onze eigen leerlingen staan. Hiermee laten we een zo goed mogelijk beeld zien van ons onderwijs en de school. In de maanden mei en juni zal een fotograaf weer een aantal nieuwe beelden maken in de school en de lessen. Wilt u niet dat uw kind op deze foto s komt? Laat dit dan weten. Wij zorgen er dan voor dat dit niet gebeurt. Uiteraard worden de gemaakte beelden alleen gebruikt voor eigen middelen en stellen we ze niet aan derden ter beschikking. Video opnames School Video- Interactie Begeleiding (S-VIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg en onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Film Interactie Begeleider (filmcoach) verbonden, die korte filmopnames maakt in de klas en dit 13

15 vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de filmcoach een beroepscode. Hierin staat o.a. dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo blijven de filmbeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de filmcoach en worden niet - zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en vragen wij om toestemming. 14

16 Kosten van het onderwijs Het ministerie van OC&W vergoedt niet alle schoolkosten. Van ouders/verzorgers wordt ook een bijdrage verwacht. Van deze bijdrage betaalt De Groene Welle verschillende dingen. Denk bijvoorbeeld aan verzekering van de leerlingen tegen ongevallen, practicummateriaal en kopieën van lesmateriaal. Over de hoogte van de ouderbijdrage voor komend schooljaar en de verantwoording hiervan wordt u aan begin van het schooljaar geïnformeerd. Schoolfonds/boekenfonds Hoewel we ook werken met computers, gebruiken we wel degelijk schoolboeken. De leerlingen in Het Groene Lyceum gebruiken digitale schoolboeken, die op de ipad worden gezet. Leerlingen moeten veel verschillende onderwerpen of vakken volgen, dus maken ze ook gebruik van veel (digitale) boeken. In het vo werken we met een zogenaamd intern boekenfonds. Dit houdt in dat u de (digitale) schoolboeken van de school in bruikleen krijgt. Voor deze boeken geldt dat ze vallen onder de regeling gratis schoolboeken van de overheid. U hoeft hiervoor dus niet te betalen. Omdat de boeken meerdere jaren worden gebruikt moeten ze wel worden gekaft. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Bij verlies of (ernstige) beschadigingen wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. Tegemoetkoming reis- en studiekosten In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Bij de administratie en de DUO- IB-groep kunt u over dit onderwerp diverse folders en het aanvraagformulier ophalen. Hebt u vragen? Neem gerust even contact op met mw. Akkermans, financiële administratie. Verzekering Leerlingen zijn het hele jaar 24 uur per dag verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering geldt ook tijdens de stage in Nederland. Daarnaast is voor elke leerling een WAverzekering afgesloten. Deze verzekeringen moeten worden gezien als een aanvulling op de voorzieningen die thuis al getroffen zijn op dit gebied. De polisvoorwaarden van de verzekeringen kunt u opvragen bij de financiële administratie. Schade? Veroorzaakt uw kind (tijdens schooltijd of stage) schade aan bijvoorbeeld schoolinventaris, lokalen, kassen of gereedschap? Dan wordt hij aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook voor schade aan eigendommen van medeleerlingen, docenten of buurtbewoners. De school is niet aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal. Wanneer uw kind ergens schade heeft veroorzaakt, meldt hij dit altijd bij de docent of administratie. Wij kunnen dan een schadeformulier opsturen. Om diefstal en schade te voorkomen heeft elke leerling een kluisje. Hierin kunnen tassen, kleding en andere waardevolle zaken worden bewaard. In de fietsenstallingen worden, ondanks het feit dat er camera s hangen, soms nog fietsen gestolen. Het gaat dan meestal om fietsen die door de leerling niet op slot zijn gezet. Goed op de eigen spullen passen blijft dus gewoon belangrijk! En voorkomt veel narigheid. Betalingsvoorwaarden De ouderbijdrage wordt in principe in een keer betaald. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een brief met motivatie naar De Groene Welle, t.a.v. de administratie, Postbus 552, 8000 AN Zwolle. Mailen kan ook: 15

17 Veiligheid in de school De Groene Welle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier veel aandacht aan (sociale) veiligheid. Kort gezegd we werken samen aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan. Om deze doelen duidelijker te maken werken we met een gedragscode. Samen leren Vorige jaar zijn we gestart met de campagne Samen leren, waarmee we duidelijk aangeven waar we samen aan werken en waar we voor staan. Middels posters en boekenleggers worden de nieuwe spelregels onder de aandacht gebracht. Uiteraard besteedt ook de mentor tijd aan het onderwerp. Samen leren Wij ontwikkelen samen onze talenten. Wij leren van en met elkaar (door) samen te werken. Wij werken op school aan onze toekomst. Toon iedereen respect Ik accepteer je zoals je bent, jij accepteert mij. En pesten hoort daar niet bij. Ik kom zoals ik ben, in kleding die niet schokkend is voor anderen. Ik wil dat onze school een veilige school is. Ik houd mij aan afspraken en schoolregels, jij ook. Jouw spullen, mijn spullen Ik eet, drink en snoep alleen in de kantine of op het schoolplein. Ik houd onze school heel, netjes en opgeruimd. Ik respecteer de spullen van een ander, jij ook. We doen normaal We bezorgen elkaar zo min mogelijk last. Spijbelen en te laat komen, dat doen we gewoon niet. We hebben een rookvrije school. We eten en drinken gezond, daar horen geen alcohol en/of drugs bij. De regels zijn niet compleet. De Groene Welle hanteert meer regels. In de computerruimten en openleercentrum gelden speciale regels die de leerlingen daar kunnen lezen. In het hoofdstuk Het gebouw en de voorzieningen staan nog meer praktische leefregels. Lees hier ook goed het onderdeel over landbouwvoertuigen. BHV en EHBO Tijdens de lessen kunnen leerlingen of medewerkers onwel worden of gewond raken. Is EHBO nodig dan meldt de leerling of medewerker dit bij de telefoniste van de receptie (tel. 120). Vanuit dit centrale punt worden de zaken geregeld. BHV is de afkorting van Bedrijfs Hulp Verlening. Een aantal medewerkers is bevoegd BHV-er en kan dus ook worden ingeschakeld bij hulp bij ongevallen. Een aantal medewerkers is in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen. Als er brand is of er gebeurt een ongeluk, dan moeten leerlingen goed weten wat ze moeten doen. Daarom hangt er in elk lokaal naast de deur een kaartje met spelregels. Hierop staat wat te doen bij een calamiteit. 16

18 Defibrillator In geval van hartstilstand kan de BHV-er of de EHBO-er de defibrillator gebruiken. Er zijn er twee in Zwolle, één in de personeelskamer en één bij de receptie. In Hardenberg is er een exemplaar bij de receptie. Ontruiming Een calamiteit kan zulke grote vormen aannemen dat de school moet worden ontruimd. Wanneer het alarm afgaat, volgt de leerling de instructies op van de docent. Hij zorgt er dan voor dat uw kind samen met zijn klas naar een veilige plek gaat. 17

19 Het gebouw en de voorzieningen Ons gebouw staat aan de Koggelaan in Zwolle en bestaat in totaal uit drie verdiepingen en heeft zeventig lesruimtes. Dat klinkt groot, maar toch kunnen we ons voortgezet onderwijs kleinschalig noemen. De VO-lessen vinden voornamelijk plaats op de eerste verdieping en de lokalen liggen dichtbij elkaar. Door deze ruimtelijke indeling en door verschillende pauzes en lestijden zijn het VO en MBO van elkaar gescheiden. Hierdoor creëren we een kleine, herkenbare en vertrouwde omgeving. In- en uitgang gebouw Er zijn twee in- en uitgangen die door leerlingen mogen worden gebruikt. Dit zijn de hoofdingang met de draaideur bij de entree aan de Koggelaan en de ingang bij de parkeerplaats. De buitendeuren in de trappenhuizen zijn vluchtdeuren, die alleen in geval van nood mogen worden gebruikt. Afval Peuken, papiertjes, blikjes e.d. horen in de afvalbakken. Samen houden we de school schoon. Gebruik lift Leerlingen mogen geen gebruik maken van de lift. Wanneer iemand door omstandigheden geen trappen kan lopen, maken we uiteraard een uitzondering. Gevonden voorwerpen Elke dag worden spullen opgeruimd die in de gangen en bij de kapstokken blijven liggen. Alles wordt ongeveer een maand bewaard. Iets kwijt? Informeer bij de conciërge of bij de receptie. Tip: een naam of een merkteken op de spullen van uw kind voorkomt veel problemen Bagagekluisjes Iedere leerling kan een bagagekluis huren. Uw kind tekent hiervoor een huurcontract. Hierin staan ook de voorwaarden, zoals huurperiode, schade, huur en verlies. De kosten van de huur van de bagagekluis zijn opgenomen in de studiekosten. Rookvrij gebouw Ons gebouw is een rookvrij gebouw. Roken is voor leerlingen alleen toegestaan onder de overkapping op het achterplein. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 is het verboden om te roken op school en schoolomgeving. Meegebracht eten en drinken Met ingang van schooljaar 2014/2015 is het verboden om energydrank mee naar school te nemen. Onder energydrank verstaan wij drankjes die vrijwel altijd onder de aanduiding 'Energy Drink' wordt verkocht en waarvan een blikje een hoeveelheid cafeïne en soortgelijke bestanddelen bevat die vergelijkbaar is met koffie. Openingstijden De school is open van 7.30 uur tot uur. Het hek van de parkeerplaats gaat om dicht. Op de maandag- en donderdagavond is de school open tot uur. Er worden dan bijvoorbeeld ouderavonden en cursussen georganiseerd. 18

20 De mobiele telefoon Op De Groene Welle gelden de volgende afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon: Ik mag geen telefoon gebruiken onder lestijd, tenzij de telefoon als educatief middel wordt ingezet. Ik heb mijn telefoon onder lestijd en op de gang netjes opgeborgen, mijn telefoon is niet hoorbaar en niet zichtbaar. Ik mag mijn telefoon buiten lestijd gebruiken op de begane grond. Mijn telefoongebruik mag nooit en nergens hinderlijk zijn voor anderen. Ik mag in de school en op het schoolterrein niet fotograferen of filmen. Fietsenstalling Uw kind parkeert zijn fiets of bromfiets in de stalling bij de parkeerruimte van de school. De fiets of bromfiets moet op slot gezet worden. Het is onverstandig helmen, tassen en kledingstukken in de stalling achter te laten. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. De fietsenstalling wordt bewaakt met onder meer camera s. Zo willen wij vernielingen tegengaan. LET OP: Het is voor leerlingen ter strengste verboden om, zonder toestemming van de directie, landbouwvoertuigen te parkeren op het parkeerterrein van de school. Zitjes Op de eerste verdieping staan verschillende zitjes, waarvan leerlingen gebruik kunnen maken. Leerlingen kunnen hier opdrachten maken met medeleerlingen of werken aan hun eigen huiswerk. Als de leerling weggaat, ruim hij natuurlijk zijn eigen rommel op en zet hij de stoelen weer op hun plaats. Werkkleding en werkschoenen Tijdens het werken in de tuin en de kassen is het dragen van werkschoenen verplicht. Aan het eind van de praktijklessen gaan uiteraard de gewone schoenen weer aan. We stellen het op prijs dat iedereen voor het werken in tuin en kassen werkkleding draagt. Het niet dragen van deze kleding is geen excuus om niet aan de les mee te doen. Leerlingen moeten zelf voor werkkleding zorgen in overleg met de vakdocent. Computergebruik In het Open Leer Centrum (L213) staan verschillende computers waar uw kind gebruik van kan maken. De leerlingen kunnen hier werken aan opdrachten voor school en gebruik maken van de aanwezige vakliteratuur, kranten en tijdschriften. In het OLC zijn diverse zaken tegen kostprijs te koop. Denk daarbij aan het opwaarderen van printtegoed, beschrijfbare cd s en dvd s en koptelefoontjes. Verder is er een computer uitgerust met een dvd/cd-brander. Ook is er op die computer een scanner aangesloten voor het scannen van plaatjes en teksten. Wanneer uw kind werkt met een computer op school dan gelden de volgende voorschriften: Het OLC is de hele week geopend van 8.30 uur tot uur. Mw. G. van de Kerke is aanwezig om ondersteuning te geven bij je opdrachten. Je kunt altijd bij haar terecht voor hulp. Tijdens de pauzes is het OLC voor voleerlingen gesloten. Aanmelden bij het netwerk met je eigen gebruikersnaam Gebruik de computers alleen voor werk van school. Je mag geen software van huis meenemen. Bewaar je bestanden op usb-stick. Controleer je usb-stick goed op beschadigingen. De computer afsluiten volgens de voorschriften. Printen door leerlingen Leerlingen kunnen op de tweede verdieping (ter hoogte van de computerlokalen) printen. Hier staat een laserprinter die in het netwerk staat. Leerlingen kunnen jaarlijks 25 zwart-wit prints maken. Extra prints kunnen gekocht worden bij mw. G. van de Kerke. De werkinstructie hangt boven de printer. 19

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie