Unixware Nonstop, meer dan een simpel cluster!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Unixware Nonstop, meer dan een simpel cluster!"

Transcriptie

1 Unixware Nonstop, meer dan een simpel cluster! Cor Hilbrink, Hilbrink IT Solutions/2Complex Inleiding Unixware Nonstop Clusters (NSC) staat voor een gedistribueerd Unix systeem opgebouwd uit een aantal onafhankelijke PC systemen welke met elkaar verbonden zijn via een System Area Network (SAN). Ieder systeem (ook wel node genoemd) draait een eigen Unixware kernel, alle systemen tezamen presenteren zich in een Single System Image (SSI) aan de gebruikers. We kunnen ook wel zeggen dat NSC een virtueel Unixware systeem vormt voor de gebruiker en/of applicaties, de fysieke opbouw van het cluster wordt verborgen gehouden zonder concessies te doen aan het standaard Unix model. Bij uitval van een node of ander component kan de virtuele machine tijdelijk een resource verliezen. In geval van een Single Point Of Failure (SPOF) zal de resource via een andere weg zo snel mogelijk weer beschikbaar worden gesteld en is het SSI weer hersteld. Net als in de andere Unix omgevingen zijn er op het SCO platform ook ontwikkelingen geweest. In het algemeen kunnen we zeggen dat alle cluster addons voor zowel OpenServer als Unixware geënt waren op het zg. Failover principe. Het Single Point Of Failure wordt in al deze producten opgevangen door minimaal twee of meerdere gelijkwaardige machines op te bouwen en in geval van een calamiteit processen of procesgroepen te laten herstarten op een andere server binnen het cluster. In dit paper wordt het SCO NSC product (NSC) afgezet tegen de reeds bestaande clustering producten. Er zullen aan de hand van enkele praktijksituaties voorbeelden worden gegeven waar NSC een grote stap vooruit kan zijn. Wanneer er ondeskundig met de materie wordt omgesprongen kunnen deze situaties eenvoudig in een negatief scenario worden omgezet. Historie NSC is beschikbaar op het Unixware 7 platform en is afkomstig uit de keuken van het huidige Compaq. De ontwikkeling van NSC is zo n 11 jaar terug gestart bij Locus. In 1994 is Tandem deel gaan nemen aan de ontwikkelingen naast Locus. Tandem is verantwoordelijk voor de port naar SVr4. Het product dat door Tandem NonStop/UX is gedoopt, is in 1997 geporteerd naar Unixware 2. Deze versie is eigenlijk alleen door Tandem, later Compaq in de telecom markt ingezet. De versie die zowel door SCO als door Compaq op dit moment wordt ondersteund is gebaseerd op Unixware Aan het huidige product wordt nog steeds gebouwd door de ontwikkelaars van het eerste uur. Ook in de sourcetree zijn nog historische namen terug te vinden die al binnen Tandem werden gehanteerd. Waarom een cluster? In de laatste jaren zijn Unix machines steeds zwaarder en kostbaarder geworden. Applicaties eisen meer kracht, hardwareontwikkelingen gaan gestaag door, er wordt meer van de servers gevraagd. De betekenis van een Unix server voor een organisatie wordt pas duidelijk wanneer bijvoorbeeld een disk of een willekeurig andere component uitvalt. Beveiliging tegen spanning uitval is al lang niet meer voldoende en bij uitval van een server dient binnen zeer korte tijd (minuten/seconden) de productie te worden herstart. Andere, in de praktijk genoemde redenen zijn vaak bottlenecks die men wil vermijden, niet in de laatste plaats het opvoeren van performance. De doelstelling achter het inzetten van een cluster is een hogere graad van beschikbaarheid. Extra performance is, indien bereikt met een cluster, een prettige bijkomstigheid maar hoort niet het hoofddoel te zijn.

2 Uitgangspunten De meeste hoge beschikbaarheids systemen gebruiken het failover principe: faalt een (deel)systeem, dan neemt een ander systeem de taken over. Uitgangspunt van een cluster is dat de eerste calamiteit die met uitval van component(en) gepaard gaat zelfstandig kan worden overleefd. Mocht zich hierna nog een probleem voordoen zonder dat het initiële probleem verholpen is, bestaat er geen garantie dat het cluster deze uitval ook kan opvangen. Dit is afhankelijk in welke subsystemen beide problemen zich voordoen. In het gunstigste geval doet de calamiteit zich voor in een ander subsysteem waardoor het cluster nog steeds up is. Het blijft dus noodzaak een cluster te monitoren en in geval van problemen deze zo snel mogelijk weer te repareren. Het bovenstaande betekent dat in een cluster geen Single Point Of Failure (SPOF) mag zitten. Elke functie van elke component moet kunnen worden overgenomen door een andere component. Hoe een dergelijke overname geschiedt is configureerbaar. Wat is NSC en waar onderscheidt t zich Het NSC cluster concept gaat veel verder dan alleen het failover principe. NSC vormt uit meerdere fysieke servers één virtuele Unix machine met al de daarbij behorende facetten. Deze virtuele machine kan op basis van minimaal 2 tot mogelijk maximaal zo n 30 fysieke servers worden opgebouwd. Iedere machine binnen het cluster heet een node. Een node kan één of meerdere processoren bevatten, waardoor er met de op dit moment beschikbare servers een veel zwaardere virtuele machine kan worden gebouwd. Iedere node kan additioneel processoren, geheugen, diskruimte en netwerkkaarten aan de virtuele machine toevoegen. Alle nodes worden onderling met elkaar verbonden d.m.v. een zogenaamd Interconnect netwerk. De door Tandem ontwikkelde Servernet-I technologie is jarenlang als interconnect gebruikt. De beschikbare bandbreedte is 50 MB/sec. Inmiddels is het ook mogelijk om de interconnect op basis van TCP/IP te bouwen. Dit laatste zou bij voorkeur op basis van Gigabit Ethernet kaarten moeten worden opgezet. Vanaf release 7.1.1b+IP worden enkele van deze type kaarten ondersteund. Het virtuele Unixware systeem Na installatie en configuratie van SCO NSC ontstaat er een virtueel systeem dat zich naar de gebruiker presenteert als één logische Unix server. Er wordt een Single System Image gecreëerd, hetgeen betekent dat er op tal van punten wordt ingegrepen: Single namespace Alle beschikbare storage is op alle nodes beschikbaar op dezelfde plaats. Er is maar één root filesysteem, dus ook maar één /dev directory, één /etc/passwd etc. Virtuele procestabel Alle processen die draaien binnen het cluster worden getoond bij een ps ef commando. Er is maar één init proces, één cron en één lpsched proces clusterwide!!! Processen kunnen een nieuw proces starten op een andere node. Processen kunnen worden gemigreerd naar een andere node zonder opnieuw te worden opgestart. Het Process ID (PID) blijft hetzelfde. Clusterized Inter Proces Communication (IPC)subsystem Op een normal Unixsysteem kunnen processen onderling communiceren d.m.v. IPC s. Binnen het Unixware NSC cluster is dit ook mogelijk tussen processen die op verschillende nodes draaien. Er dient wel gemeld te worden dat dit bij intensief gebruik de snelheid niet ten goede komt.

3 Load balancing Op basis van CPU-belasting kan er een dynamische verdeling worden toegepast van processen. Er kunnen nodes worden gegroepeerd en over zo n groep kan dan de belasting evenredig worden verdeeld. Dit vergt een gedegen kennis van de applicatie(s) die hierin moeten functioneren. Virtuele swapspace en geheugen Alle swap slices zijn clusterwide beschikbaar. Is node1 door z n swapruimte heen dan kan node1 een beroep doen op de swapspace van node2. Single network stack (TCP/IP) Iedere node kan één of meerdere netwerkinterfaces (NIC) bezitten die ieder op zijn beurt weer deel kunnen uitmaken van een segment in het netwerk. Niet iedere node hoeft een NIC te hebben. Alle netwerkinterfaces zijn clusterwide beschikbaar, ieder node heeft dus een eigen route-tabel. Wel dienen we per segment minimaal twee NIC s beschikbaar te hebben om het SPOF probleem voor te blijven. Per aangesloten netwerk kan het cluster een additionele interface benoemen tot een maximum van 16 interfaces. Deze additionele NIC wordt als Cluster Virtual IP interface geconfigureerd. Deze interface vertegenwoordigd de virtuele machine op het betreffende segment en wordt bij uitval overgeheveld naar een andere nog wel in dat segment beschikbare node. Een CVIP interface kan als een normale interface worden behandeld en dus ook worden voorzien van aliases e.d. Op netwerkniveau is het mogelijk (geconditioneerd) meerdere processen te draaien die op dezelfde TCP of UDP poort luisteren. Dit is mogelijk doordat er op kernel-level een extra laag is ingebracht (Nerdlayer). Deze Nerd-layer checkt onder andere alle open sockets. Voor uitgaande IP pakketten altijd de kortste weg naar het netwerk gekozen. De inkomende netwerkpakketten kunnen dus via een andere NIC binnenkomen dan dat de uitgaande pakketten worden verstuurd. Normale beheer omgeving In NSC zijn er exact dezelfde beheer tools beschikbaar als op de standaard Unixware omgeving. Enkele tools zijn clusterised maar om standaard beheer uit te kunnen voeren is geen additionele scholing noodzakelijk. Voorbeeld: het aanmaken van een gebruiker of printer behoeft maar één maal te gebeuren. In vele andere clustervarianten is dit een aktie die op alle nodes opnieuw uit dient te worden gevoerd. Voorbeeld: Het down brengen van het cluster in z n geheel kan door exact hetzelfde commando worden uitgevoerd, nl. shutdown. Voor additionele beheerzaken zijn er nieuwe tools en menu s toegevoegd aan de administratie tool scoadmin. Geen noodzaak tot Applicatie veranderingen Niet in de laatste plaats is het belangrijk te melden dat er geen wijzigingen in de applicatie behoeven worden doorgevoerd om optimaal gebruik te kunnen maken van het cluster.

4 Voorbeeld: Een applicatie die luistert op een tcp-socket kan eenvoudig worden overgezet naar een Unixware NSC cluster. Als de Nerd-layer wordt gemeld dat er op een bepaalde TCP/UDP poort meerdere processen kunnen luis teren dan is het mogelijk op iedere node één zo n proces te starten. De Nerd-layer zal de binnenkomende verbindingen verdelen over de beschikbare listener processen. Hoe zijn nu de failures afgevangen? Zoals hierboven omschreven heeft NSC behoorlijk veel faciliteiten voor z n gebruikers. Processen on the fly migreren naar een andere node, IPC s Clusterwide maar ook loadleveling zijn geavanceerde eigenschappen. Hoe wordt een uitvallende schijf of een node crash op gevangen? Filesystemen Om het uitvallen van een disk op te kunnen vangen dient er dus een exacte kopie van deze disk binnen het cluster beschikbaar te zijn. Binnen NSC zijn een tweetal diskconfiguratie mogelijkheden, nl. Cross Node Mirror (CNM) en Shared Storage. CNM: NSC maakt gebruik van de Veritas Volume Manager, die tussen twee nodes een mirror van de interne disk(s) tot stand kan brengen. Valt één de twee nodes uit dan wordt dit op Veritas niveau opgemerkt en gaan beide nodes verder met de overgebleven kopie. Bij terugkomst van de uitgevallen disk wordt een complete rebuild van de disk uitgevoerd. Dit is een tijdrovend proces. De interconnect is het kanaal waarover de mirror wordt opgebouwd en in tact wordt gehouden. Algemeen wordt gesproken van een haalbaarheid van CNM bij een maximale mirror van 20 GB. Shared storage: Een sneller en duurder alternatief voor CNM. Basis zijn diskcabinets met daarin een dubbele RAID controller. In de cabinets wordt de data beschermd doordat de disks in RAID-1 of RAID- 10 zijn geconfigureerd. De diskcabinets zijn vanaf twee machines toegankelijk en dus clusterwide beschikbaar. In een eenvoudige configuratiefile is aan te geven welke nodes de filesystemen kunnen mounten en aan het cluster beschikbaar kunnen stellen. In dezelfde file is aangeven welke node de primaire node en welke node de fallback node betreft. Processen en/of primaire taken Tijdens het starten van het cluster worden de systeemtaken één voor één opgestart. Net als bij een normaal Unixware systeem vindt dit ook plaats vanuit de welbekende /etc/rc2.d en aanverwante directories. Er is een belangrijk verschil: de scripts registreren de op te starten taak bij de Keepalive daemon. Keepalive (en niet init) zal het daadwerkelijk te starten proces starten en blijvend monitoren of het proces draaien. Er kan zowel een enkelvoudig proces als wel een groep van processen worden gestart via Keepalive. Spawndaemon is het commando waarmee processen kunnen worden geregistreerd, maar ook kunnen worden ontrokken aan de aandacht van Keepalive. Bij het simpelweg afschieten van processen m.b.v. kill zal keepalive anders direct een nieuwe daemon starten! Naast het starten van gebruikersprocessen is er de CLuster Membership Service (CLMS). Deze service houdt het al dan niet up zijn van nodes in de gaten. Iedere node moet geregistreerd staan bij de CLMS.

5 Enkele ervaringen uit de praktijk Inmiddels heb ik zelf zo n drie jaar ervaring mogen opdoen met NSC. Ik heb met name in voor trajecten: het opbouwen van de testcluster ter acceptatie, maar ook met echte implementaties aktief bij kunnen dragen aan oplossingen. Het is me opgevallen dat klanten vaak een vertekend of zelfs verkeerd beeld hebben van een cluster. Door vooraf duidelijk de uitgangspunten en doelen te definiëren is het bouwen van een cluster beter uitvoerbaar. Hieronder een kleine greep van projecten waar clustering op een niet alledaagse wijze werd ingezet. Klant heeft populaire netwerkservice, hoe schalen ze op? Een bank had een telebanking applicatie in gebruik genomen op basis van een SCO Unixware7 server. In de eerste maanden na ingebruikname van de applicatie waren er slechts enkele gebruikers actief. Na verloop van tijd begon het usertal exponentieel te groeien. De groei was zelf zodanig dat kon worden uitgerekend wanneer de machine het maximum aantal connecties zou bereiken. Mogelijke oplossing was implementatie van een (identieke) tweede server ernaast. Nadeel: data niet meer in sync, twee adressen voor zelfde dienst. Zonder herschrijven van de applicatie software was dit niet uitvoerbaar. Door een NSC cluster in te zetten en daarop de Nerd-layer juist te configureren (meerdere listeners op een TCP poort) kon de applicatie via het CVIP worden verdeeld. De oplossing bood de gewenste schaalbaarheid voor de klant naast een hogere beschikbaarheid. De mogelijkheid om later meer nodes toe te kunnen voegen bood voor de klant tevens het gewenste groeipad. Klant heeft database plus gebruikers die op zelfde systeem inloggen Een klant heeft op basis van een Progress database een server draaien met zo n 30-tal gebruikers. De eerste gebruiker die op het systeem inlogt start ook meteen de database. Klant heeft een draaiend CNM cluster met zo n 30 GB aan diskruimte. Voor zowel klant als database leverancier waren hier wel eens tekenen van tegenvallende performance maar daar bleef het bij in de testfase. Na enige uitleg over de Nerd-layer bleek een kleine inschattingsfout boven te komen drijven. Een gebruiker die met een telnet een NSC cluster betreedt kan niet zeker weten op welke node hij terecht komt. Telnet wordt via de Nerd-layer gedistribueerd over de beschikbare nodes. Dit geheel kan tot gevolg hebben dat de eerste gebruiker binnenkomt op node2 en dus ook daar de database processen start, terwijl de filesystemen met de databasefiles onder beheer zijn van node1. Daarnaast communiceerden het client deel van de applicatie met de database server via shared memory. Het Cluster is opnieuw opgebouwd in een External Storage configuratie. De scripts zijn aangepast en de applicatie geconfigureerd zodat deze communiceert over beter schaalbare TCP/IP connecties. Het Cluster is nu bruikbaar. Klant is op zoek naar (betaalbaar) hoog beschikbaar XDM loginserver Bijna alle clusters zijn storage gericht. De data dient hoog beschikbaar te zijn en meestal draait er een RDBMS. In dit geval betrof het een grote klant waar een vier node cluster moest worden gebouwd zonder relevante storage. Enige gevraagde functie is Xdm loginserver. Dit is nu typisch een omgeving waar niet direct aan een cluster wordt gedacht. Er is hier totaal geen sprake van diskruimte die hoog beschikbaar moet zijn. Een dikke SMP machine zou de klus aan moeten kunnen. Toch moest het te bouwen cluster een oud HP cluster vervangen (functioneel was de oplossing dus al eens gebouwd). Een enkelvoudige loginserver zou in geval van storing ongeveer 300 mensen van hun werk

6 houden. Alle nodes zijn uitgerust met een gemirrorde 9 Gb boot/rootdisk. Alle benodigde dataruimte (home directories) is gelegen op een Netapp740, een snelle NFSserver. Er is dus totaal geen sprake van protected storage. De crux van dit cluster ligt puur op processor power en beschikbaarheid. De pre van de NSC oplossing t..o.v het oude HP cluster was het gebruik maken van het Single System Image. Dit leverde voor de systeembeheerders een aanzienlijke tijdwinst en een eenvoudiger cluster op. Conclusie Unixware NSC verbergt de gedistribueerde eigenschappen van onderliggende hardware door een SSI te implementeren. Applicaties kunnen zonder te worden gemodificeerd (clusterized) worden overgezet naar Unixware NSC. Voor gebruikers doet een cluster zich voor als één grote virtuele machine. Samenvatting In het bovenstaande is geprobeerd in vogelvlucht de specifieke kenmerken van het NSC cluster te omschrijven. In de praktijk zien we dat clusters failover bieden, NSC gaat echter een ruime stap verder. Het product is, mits deskundig behandeld, breed inzetbaar en betekent daardoor voor mij een spannende stap vooruit. Gelet op het tijdstip van publicatie zal hopelijk het sed 1,$ s/sco/caldera/g een positieve aanvulling op dit stuk zijn. Verwijzingen Er zijn over dit onderwerp diverse bronnen aanwezig op het Internet. Compaq: SCO/Caldera: Fujitsu-Siemens: Tevens zijn er vanuit SCO, Compaq en 2Complex workshops en trainingen voorhanden.

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Blackboard aan de TU Delft

Blackboard aan de TU Delft Blackboard aan de TU Delft Ir. W.F. van Valkenburg www.e-learn.nl February 21, 2008 1 Shared Service Centre ICT Ontwikkeling & Innovatie Agenda Load-balancing Custom authentication met A-Select Anti-hijacking

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

schoollan Post Installatie Handleiding

schoollan Post Installatie Handleiding schoollan Post Installatie Handleiding 24 augustus 2004 c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het systeem opstarten 1 3 Hardware detectie 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Computerarchitectuur en netwerken Toets 1 4 okt

Computerarchitectuur en netwerken Toets 1 4 okt 11.00 13.00 De open vragen moet je beantwoorden op tentamenpapier. De multiple-choice antwoorden moet je op het vragenblad invullen in de rechtervakjes en dat blad inleveren. Schrijf je naam, studentnummer

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Doelstelling Het doel van fase 2 van het project Interfacultaire communicatie training via een virtuele

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is.

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is. Inleiding In onze huidige omgevingen maken we voor bijna 1% gebruik van NFS. Het is bij ons intern bekend dat NFS op sommige punten steken laat vallen, denk hierbij aan performance, maar ook aan locking

Nadere informatie

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Voor veel van onze klanten, zoals Dutchdrops, is continuïteit cruciaal. Een geclusterd platform kan

Nadere informatie

10: Advertentie Database Systems 2003

10: Advertentie Database Systems 2003 10: Advertentie Database Systems 2003 Oracle 9i RAC Architectuur en toepassing Database systemen verwerken soms terabytes aan transactiedata per jaar. In de meeste gevallen gaat het hier om kritieke data

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden.

Deze applicatie nota legt uit hoe u een Net2 datalijn verbonden aan een TCP/IP netwerk, via een TCP/IP interface moet verbinden. Verbinden van via TCP/IP netwerken Oudere versies van ondersteunden enkel directe verbinding van de controle eenheden naar de server, via seriële poorten. Een nieuwe mogelijkheid, geïntroduceerd in standaard

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De Service Console als NFS en iscsi server

De Service Console als NFS en iscsi server De Service Console als NFS en iscsi server De auteur (Reinout Wijnveen, reinout@osp.nl).is werkzaam als consultant/trainer voor OSP (http://www.osp.nl/) en geeft in die hoedanigheid onder meer VMWare en

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Bij het installeren van Exim liep ik niet echt tegen problemen aan, behalve dan dat de informatie die je nodig hebt om het geheel werkend te krijgen, niet op één

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs

Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Virtual Desktop Infrastructure in het Onderwijs Sprekers: Penta college CSG MDCS Demo Scense Leo Smit Raymond Drielinger Dennis van Eijk Agenda Het PENTA college CSG Huidige situatie Toekomst van het

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Linux Mint Cinnamon 18.1 Waarom overstappen naar Linux Linux weetjes Achtergrond Linux Mint Ervaringen Aanbevelingen Waarom overstappen

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) KNX visie en strategische richting Een nieuwe kijk op KNX implementaties Martin van Ling, Hestia Domotica B.V. KNX Professionals, 22 juni 2017 KNX IoT Huidige KNX ecosysteem (KNXnet/

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

Security bij de European Registry for Internet Domain Names

Security bij de European Registry for Internet Domain Names Security bij de European Registry for Internet Domain Names Peter Janssen Technical Manager EURid vzw/asbl Computable Security Seminar 25/09/2008 Wie is EURid? Not for profit organisatie Naar Belgische

Nadere informatie

Linux FailSafe TM Ready for prime-time?!

Linux FailSafe TM Ready for prime-time?! Linux FailSafe TM Ready for prime-time?! n dit abstract wordt eerst de werking van Linux I FailSafe TM toegelicht en daarna volgt een overzicht van de aandachtsgebieden bij een NFS implementatie. Linux

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie Installatie & Configuratiehandleiding Socket Server OpenAT applicatie 2009 / 05 / 29 2 ! OPGEPAST! GEVAAR VOOR ELECTRISCHE SCHOKKEN BIJ VERWIJDERING BESCHERMEND DEKSEL VAN INDUBOX GSM IV ONDERHOUD ENKEL

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie