De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel Geachte ouders,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders,"

Transcriptie

1 Kalender Ma 17 mrt uur aanmeldingszitting uur ouderavond verbreding en discover! Di 18 mrt uur speeddate voor meisjes Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april Rekentoets VO Donderdag 20 en vrijdag 21 maart SE 5 havo en 6 vwo Maandag 24 maart t/m vrijdag 28 mrt TOP-week 3 Do 27 mrt eventuele loting Ma 31 mrt uur inleveren herkansingsformulieren 5 havo/6 vwo (mentor) Wo 02 apr uur ouderavond 5 havo/6 vwo Donderdag 3 april t/m maandag 7 april herkansingen 5 havo en 6 vwo Do 03 apr uur aanmeldingsmoment uitgelote brugklas leerlingen Ma 07 apr eventuele tweede loting Di 08 apr IRIS onderwijsdag voor personeel (leerlingen zijn vrij) Week 15 uitdelen april rapportage Woensdag 9 april t/m vrijdag 18 april examentraining 5 havo/6 vwo Wo 09 apr uur klankbordgroep uur muziek presentatieavond uur opening eindexamenexpositie kunst beeldend Vr 11 apr lustrum receptie oud-medewerkers Ma 14 apr uur exameninstructie 5 havo en uitdelen akkoordverklaringen mentor uur exameninstructie 6 vwo en uitdelen akkoordverklaringen mentor Di 15 apr uur inleveren getekende akkoordverklaring 5 havo/6 vwo laatste module week Wo 16 apr uur MR Vr 18 apr lesdag en paasviering Zaterdag 19 april t/m maandag 5 mei meivakantie Dinsdag 6 mei t/m vrijdag 9 mei buitenlandexcursie 5 vwo Di 06 mei start semester 2B Wo 14 mei bouwdag totaaltheater Do 15 mei totaaltheater doorloopdag (groep 1) Vr 16 mei totaaltheater doorloopdag (groep 2) De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel Geachte ouders, Aan het einde van dit schooljaar gaat ons MR-lid Hans Wilmink met pensioen. Na negen jaar verliezen wij met Hans een zeer gewaardeerde ouder die zich met veel energie en passie heeft ingezet voor onze gezamenlijke doelen. Wij willen Hans dan ook van harte bedanken voor zijn inzet. Het vertrek van Hans betekent dat wij op zoek zijn naar een ouder die het leuk en interessant vindt om deel te nemen aan onze medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden, van wie één onderwijsondersteunend personeelslid is. Als MR komen wij zes keer per jaar bijeen om niet alleen verschillende onderwerpen te bespreken, maar ook om advies te geven, te stemmen over zaken van gemeenschappelijk belang en ons initiatiefrecht te gebruiken waar noodzakelijk.

2 Een greep uit de onderwerpen waarmee wij te maken hebben zijn: de interne en externe communicatie, financiën, huisvesting, tevredenheidsonderzoeken, de schoolorganisatie, de uitwerking van actuele overheidsbeslissingen en diverse stukken zoals het schooljaarplan en de balanced scorecard. Als lid van de MR maakt u tevens deel uit van de ouderraad die ook een aantal keer per jaar bijeen komt. Mocht u na het lezen van het bovenstaande interesse hebben, dan kunt u reageren door een mail, vergezeld van een korte motivatie, te sturen naar Indien meerdere kandidaten zich aanmelden, zullen er verkiezingen gehouden worden waarbij alle ouders stemrecht hebben. De motivaties van de kandidaten worden vervolgens in de nieuwsbrief gepubliceerd. Zoals u hieronder kunt lezen, heeft één ouder haar interesse al getoond. Even voorstellen, ik ben Anne Marie Baud, mijn dochter zit in 4vg. Ik wil mij graag kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR, omdat ik de invloed van de ouders op school belangrijk vind. Gelukkig is er op het ECL veel ruimte voor betrokken ouders om hun feedback in te brengen in de klankbordgroepen en de ouderraad. In de MR als inspraakorgaan gaat het er over het algemeen wat formeler aan toe. Het lijkt mij een mooie taak om te midden van de officiële regels en medezeggenschap de stem van de ouders zo goed mogelijk te laten horen; mijn eerdere ervaringen in een MR en een schoolbestuur komen daarbij hopelijk goed van pas! U kunt tot maandag 7 april uw interesse kenbaar maken. Namens de MR, Andrew Gilman, voorzitter Het ECL wordt 95! Het ECL opende in september 1918 haar deuren voor de eerste lichting leerlingen. Dat de school nu na bijna 95 jaar elke dag meer dan 1200 leerlingen onderwijs, kunst en cultuur biedt, is alle reden voor een feestje. Het wordt een feest op bescheiden schaal; de grote kruitvoorraad houden we droog voor het eeuwfeest over vijf jaar. Al het goede komt in drieën en dat geldt ook voor de verjaardag van onze springlevende school met een eerbiedwaardige leeftijd: Op 11 april is er op school een receptie voor oud-medewerkers, die natuurlijk ook toegankelijk is voor huidige medewerkers die willen bijpraten met hun oud-collega s. Een hapje, een drankje, een rondleiding door de aanbouw en ongetwijfeld een passend muziekje uit eigen kring we zijn per slot van rekening cultuurprofielschool - zijn de ingrediënten voor de avond. Op 5 juni gaan we los. Voor die dag organiseren we ons eigen ECL-lustrumfestival. Een binnen- en een buitenpodium bieden ruimte voor muzikale, cabareteske en andere optredens. Talent uit eigen gelederen uit heden en verleden krijgt de gelegenheid om de show te stelen. Op 3 juli tot slot is er een speciale lustrumeditie van de schoolsportdag in Spaarnwoude.

3 Suggesties, steun en sponsoring Wellicht brengt dit feestplan sommigen van u op ideeën waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Kunt u vanuit uw beroepsachtergrond een inbreng hebben die onze festivaldag meer luister kan bijzetten (van een ijscokar tot een gastoptreden van artiesten uit uw kring), heeft u ideeën voor sponsoring of andere ideeën waarmee wij ons voordeel kunnen doen, we horen het graag. Het contactadres is: Namens de lustrumcommissie Auke van der Wal rector Talent onderzoek klas 1 In december hebben alle leerlingen van klas 1 meegedaan aan een onderzoek dat op ons verzoek werd uitgevoerd door het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit). We hebben dit onderzoek laten uitvoeren om op basis van de resultaten daarvan leerlingen nóg beter te kunnen begeleiden. Wat werd onderzocht? De leerlingen hebben in totaal drie testen gemaakt: 1. In het eerste en langstdurende onderdeel van het onderzoek de Intelligentie Structuur Test (IST) worden intelligentie, geheugen en kennis onderzocht. 2. De SchoolVragenlijst : met de SchoolVragenLijst wordt in beeld gebracht wat de Leerlingen vinden van de school waarop zij nu zitten, dat wil zeggen: van de leerkracht, de kinderen in de klas, huiswerk, etc. De test bestaat uit drie delen: motivatie, welbevinden op school en het zelfbeeld van leerlingen wat betreft schoolse zaken. 3. De Prestatie-Motivatie-Test voor kinderen. Deze test bestaat uit een vragenlijst waarbij de prestatie-motivatie centraal staat. Dat wil zeggen: onderzocht wordt in hoeverre de leerling uit zichzelf gemotiveerd is om prestaties te leveren. Verbreding en Discover! Op basis van de testresultaten zijn twee groepen leerlingen geformeerd: een groep die wordt uitgenodigd om mee te doen aan Verbreding: hierin werken leerlingen aan een eigen project. De tweede groep bestaat uit leerlingen die beneden hun niveau blijken te presteren. Zij krijgen een programma aangeboden dat tot doel heeft om hun leergedrag bij te stellen. Dat kan niet op een achternamiddag. Het vereist een langer durend proces waarin de leerling steeds vier weken in een groep werkt onder begeleiding van een coach; tussen deze vier bijeenkomsten is steeds een tussenpoos waarin de leerling probeert zijn goede voornemens werkelijkheid te laten worden. Informatiebijeenkomsten Op 17 maart is er een informatiebijeenkomst over Verbreding. Alle betrokkenen (leerlingen, ouders, mentoren) hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Op een later, nog te bepalen tijdstip zal informatie gegeven worden over Discover! (ja, dat uitroepteken hoort er bij). In de volgende Nieuwsbrief meer nieuws over het Talent-project.

4 ECL Wintersportreis 2014 De traditionele ECL Wintersportreis in de voorjaarsvakantie was ook dit jaar weer een mooi feest! We hebben de hele week, onder een strak blauwe hemel, genoten van het samen skiën en boarden in de skigebieden van Ski Arena Wildkogel en Zillertal Arena in Oostenrijk. Ook de avondactiviteiten in en om ons Gasthof Rosentalwirt in Neukirchen am Großvenediger waren erg leuk. Dit kwam niet alleen door de verrassende vragen in de pub quiz, het levend stratego spelen in een sneeuwvlakte bij kampvuurtjes, de wandelingen in de omgeving onder een fantastisch mooie sterrenhemel, de glijbaan in het Kristalbad, de gezellige spelletjesavonden en de sfeermakende dj s bij de après-ski, maar vooral door de leerlingen zelf. Want wat een fantastisch leuke groep was er dit jaar mee, het was prachtig om te zien hoe leerlingen uit klas 3 t/m 6 havo en vwo in steeds wisselende samenstellingen plezier met elkaar en hun begeleiders maakten. Volgend jaar gaan we dus zeker weer!!! Klankbordgroep 30 januari 2014: de driehoek. In de tweede bijeenkomst van klankbordouders en leerlingen met de afdelingsleiders werd een groot deel van het overleg besteed aan wederzijdse verwachtingen tussen ouders, school en leerling. Er waren vier dilemma s voorbereid waarover in kleinere werkgroepjes nagedacht werd. Hieronder leest u eerst de vier dilemma s, daarna de conclusie die wij hebben getrokken uit de vergelijking van de diverse verslagen. Benieuwd naar het complete verslag van de klankbordgroepen? Dat vindt u op It s Learning --> info voor leerlingen --> klankbordgroepen --> enz.

5 Kind komt boos thuis over een maatregel/actie van een docent. Ouder mailt naar de afdelingsleider/rector dat hij niet achter de actie van de docent staat en vindt dat zijn kind hieraan niet hoeft te voldoen. Hij verzoekt de afdelingsleider/rector de docent aan te spreken op zijn foute gedrag. Is dit de beste manier om iets bespreekbaar te maken voor je kind? Zo nee, wat is dan wel de beste manier? Kind moet een paragraaf leren die volgens hem nog niet behandeld is, met de kans dat er morgen een HO komt. Het kind protesteert: dat ga ik niet doen, ik snap het niet, het is niet uitgelegd. Wat doe je als ouder? Met hem paragraaf doornemen en het beste ervan maken? Kind gelijk geven? Leerlingen vinden dat een docent niet zo goed functioneert; de ouders gaan hierover met elkaar mailen. Er wordt een brandbrief gestuurd naar de afdelingsleider met een cc aan de docent en de mentor. De afdelingsleider heeft uit andere klassen geen klachten gehad en lesbezoek wijst ook niet op disfunctioneren. Is dit de juiste route? In de topweek staan eerst twee dagen projecten gepland en daarna een grote toets (SET). Leerling heeft niet goed gepland en besluit de projectdagen over te slaan om te kunnen leren voor de toets. Ouder belt naar school dat leerling met zijn instemming afwezig is. Is dit de juiste keuze van de ouder? Ouders en leerlingen herkenden dit soort verhalen. Er werd dan ook druk over gediscussieerd. Algemeen werd gesteld dat het de taak is van de ouders om de zaak waar een kind mee thuis komt van elke kant te bekijken en elk perspectief te benadrukken. Ouders moeten dan ook vooral doorvragen en daarna, indien nodig, ook zaken relativeren. Natuurlijk staan ouders onvoorwaardelijk achter hun kind, maar het is wel hun rol om een kind te laten inzien dat er altijd een andere kant is. Het is een van de rollen van de ouders om de reflectie van een kind te stimuleren. Het is voor ouders van groot belang om in het geval van een conflict aan wederhoor te doen. Al te duidelijke stellingname tegen school, belemmert de begeleiding van het kind door school. Het is dus zaak om problemen altijd als een gezamenlijk probleem te beschouwen. Dat geldt voor de hele driehoek. Communicatie is een sleutelbegrip in de driehoek. Door miscommunicatie kunnen ouders en school tegenover elkaar komen te staan. Dit is misschien ook wel iets van de tijdgeest maar het is voor allen, en zeker voor de school, van belang hierop te letten en te zorgen voor een heldere communicatie. Belangrijk is het dat in het voortraject van een probleem beter wordt gehandeld. Wanneer de leerling op school écht gehoord wordt wanneer er een probleem is, kan hij het probleem veel beter zelf oplossen. Het centrale thema in de dilemma s is nu vaak dat een leerling onrecht aangedaan lijkt te zijn. In het mentorprogramma zouden de leerlingen in het voeren van probleemoplossende gesprekken met docenten getraind moeten worden. Wanneer school en leerling eruit komen zijn de ouders minder nodig als derde partij.

6 Wanneer de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn, wordt spanning in de driehoek voorkomen. Helder moet zijn wat de school van ouders kan verwachten en wat de ouder van school verwacht, dan kunnen er ook echte driehoekgesprekken ontstaan. TOP-week Brugklas De TOP-week Brugklas heeft als thema Meningen. Alle eersteklassers gaan zich bezighouden met het vormen van hun eigen mening over verschillende onderwerpen, uiteenlopend van politiek, vooroordelen tot imago. De leerlingen richten de tweede helft van de week een politieke partij op en presenteren deze op vrijdag aan elkaar en aan ouders. TOP-week klas 2 De TOP-week klas 2 heeft een programma met de onderwerpen gezondheid, mensen met beperkingen, verslaving en seksualiteit. Leerlingen gaan een bezoek brengen aan de voedselbank en doen mee aan een sponsorloop t.b.v. de stichting Bartimeus. Hiervoor moeten de leerlingen in de week voorafgaand aan de sponsorloop sponsoren zoeken. Alle leerlingen uit klas twee hebben hiervoor een formulier meegekregen. Op vrijdag maken de leerlingen een presentatie bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje of toneelstukje. TOP-week 3 havo Maandag 24 en dinsdag 25 maart zijn voor de leerlingen uit klas 3 havo toetsdagen. Welke toetsen dit zijn weten ze al geruime tijd, de tijden en locaties worden bekend gemaakt via hun klassenrooster in It s Learning. Van woensdag 26 t/m vrijdag 28 maart zal de Maatschappelijke Stage (MaS) voor de leerlingen uit 3 havo plaatsvinden. Ze gaan kennismaken met vrijwilligerswerk of iets belangeloos doen voor een ander. De bedoeling is dat er in deze dagen 20 uur wordt meegewerkt in bijvoorbeeld een centrum voor ouderen, een dierenasiel, een kinderboerderij, of iets soortgelijks. Onze maatschappelijke stages worden grotendeels aangeboden door de Vrijwilligerscentrale. Medewerkers hiervan hebben op school voorlichting gegeven over wat precies de bedoeling is. Ze hebben naar de voorkeur van de leerling gevraagd en vervolgens geprobeerd hierbij een geschikte stageplek te vinden. Een leerling mocht ook zelf een stageplek zoeken, maar alleen via het netwerk van de ouders en in de nonprofitsector. Dus niet bij instellingen die al verbonden zijn aan de Vrijwilligerscentrale. E.e.a. is vastgelegd in een contract waarin de handtekening van de ouders (toestemming) ook vereist is. Voor verdere info zie: Ergens in de week komt er een 3 havo mentor langs om te kijken hoe het de leerling vergaat tijdens de stage. Contactpersoon bij problemen in deze week is onze MaS coördinator Helene Korteweg We wensen de leerlingen een leuke en leerzame ervaring! TOP-week 3 vwo Maandag 24 is voor alle leerlingen uit klas 3 vwo toetsdagen. Welke toetsen dit zijn, weten ze al geruime tijd, de tijden en locaties worden bekend gemaakt via hun klassenrooster in It s Learning. Op dinsdag 25 vertrekken onze gymnasiasten naar Engeland om daar in de eerste voetstappen van de Romeinen te treden. Behalve heel leerzaam is dit project Romans in Britain, natuurlijk ook heel belangrijk voor het groepsgevoel.

7 3 Atheneum heeft op dinsdag nog twee toetsen en daarna is er een film over Lille voor de leerlingen die naar Lille gaan en een film over Keulen voor de leerlingen die naar Keulen gaan. Op woensdag bereiden de leerlingen zich op school voor op de excursies en donderdagochtend vertrekken ze. De heer Haarhuis is de aanspreekpersoon voor de Keulenreis en de heer Swart voor de reis naar Lille en Ieper. Heel 3V is vrijdagavond weer terug! Over de verschillende excursies bent u reeds per mail geïnformeerd. TOP-week 4 havo Deze TOP-week staat voor de leerlingen uit 4 havo voor een groot deel uit toetsen en opdrachten uit het PTA, die derhalve dus meetellen voor het uiteindelijke eindexamencijfer in 5 havo. Er is op maandag één schriftelijke schoolexamentoets, voor alle leerlingen is dit maatschappijleer. Daarnaast zijn er verdeeld over de week voor het PTA meetellende praktische opdrachten voor natuurkunde, management & organisatie, biologie, wiskunde A en wiskunde B. Verder heeft elke leerling op dinsdag, afhankelijk van zijn vakkenpakket, nog één of twee voortgangstoetsen die niet meetellen voor het PTA Het toetsrooster met hierin de schriftelijke schoolexamentoetsen, voortgangstoetsen en praktische opdrachten, tijden en locaties staat op It s Learning bij: Info voor leerlingen > TOPdagen (inclusief Toetsen) > TOP-week 3 (week 13) en is ook nog voor de leerlingen opgehangen bij de examenzalen. Op woensdagochtend zijn er voor 4 havo in het kader van het vak CKV workshops Dans. Donderdagochtend zullen de leerlingen starten met het ProfielWerkStuk (PWS). Dit PWS-traject loopt door tot de zomervakantie en gaat vervolgens verder in 5 havo waar het in maart 2015 zal worden afgerond met het geven van een presentatie. De hele gang van zaken rondom het PWS, het kiezen van een onderwerp en het opzetten van een PWS zullen in verschillende sessies aan de orde komen. De leerlingen krijgen deze ochtend ook de opdracht zich vast te oriënteren op een voor hen interessant en geschikt onderwerp door hierover te brainstormen met een groot aantal beschikbare profielwerkstukbegeleiders uit de afdeling 3, 4 en 5 havo. Vervolgens moet er in de komende weken per groepje (van meestal 2 leerlingen) een aan een profielwerkstukbegeleider gerichte sollicitatiebrief geschreven worden. Rob Visser is coördinator PWS voor de havo afdeling. TOP-week 4 vwo Maandag 24 en dinsdag 25 maart zijn voor de leerlingen uit klas 4 vwo toetsdagen. Welke toetsen dit zijn weten ze al geruime tijd, de tijden en locaties worden bekend gemaakt via hun klassenrooster in It s Learning. Op dinsdagmiddag is er een literaire ontmoeting met de schrijver Philip Huff. Zo n twintig leerlingen zullen de schrijver aan een vragenvuur onderwerpen en in de kunstmuziekklas zijn er diverse nummers voorbereid voor de muzikale omlijsting. Ook vertonen we de verfilming van Huffs boek Dagen van gras. Leerlingen kunnen uiteraard boeken laten signeren. Op woensdag en donderdag zijn de leerlingen bezig met PO-Haarlem: een vakoverstijgende onderzoeksopdracht voor twee profielvakken. De leerlingen hebben zich inmiddels ingeschreven voor hun onderzoek naar keuze. Dit PO kent een gezamenlijke aftrap op woensdag het tweede uur. Daarna gaan de leerlingen individueel verder. Het eindverslag en de presentatie ervan leveren een cijfer op dat voor beide vakken meeweegt in het SE-gemiddelde. Serieuze zaak dus! Op vrijdag is er dan nog een debatdag. De leerlingen zijn een hele dag bezig met debattechnieken, van de eerste beginselen van het spreken in het openbaar tot het voeren van een heus debat. Aan het slot van de dag is er een debattoernooi waaruit moet blijken welke klas de beste debaters huist. Een drukke, maar boeiende week, dus.

8 Rijsenbrij- en M-symposium voor de leerlingen van 4 en 5 vwo op vrijdagmiddag 14 maart Op vrijdag 14 maart vonden de jaarlijkse symposia plaats voor de leerlingen van 4 en 5V, dit jaar al weer voor de elfde keer. Deze traditie is gestart door de helaas veel te vroeg overleden oud-docent van het ECL, Pieter Rijsenbrij die zijn leerlingen in contact wilde brengen met oud-ecl-leerlingen die in de wetenschap aan het werk zijn. Sinds enige jaren is er ook voor de maatschappijleerlingen een apart symposium. De opzet van de symposia is enige jaren geleden iets aangepast. We zijn trots op dit jaarlijkse moment waarbij de leerlingen van 4 en 5 vwo kunnen luisteren naar presentaties van wetenschappers (dit jaar één gepromoveerde eigen docent, mevrouw Paula van Schie en één oud-docent mevrouw Sophie Brand, die momenteel met haar promotieonderzoek bezig is). Daarnaast zullen zes leerlingen uit 6V hun eigen genomineerde profielwerkstukken over het voetlicht brengen. Aan het einde van de bijeenkomst zal de ECL PWS-prijs uitgereikt worden voor het beste PWS van de natuurprofielen en het beste PWS van de maatschappijprofielen. We hopen dat de leerlingen van met name 5V geïnspireerd zullen raken door deze presentaties om in de komende TOP-week gemotiveerd aan het werk zullen gaan met de start van hun eigen PWS. TOP-week 5 vwo Voor 5 vwo bestaat de TOP-week uit een mengeling van schriftelijke schoolexamens, het PO voor wiskunde, de voorbereiding voor de buitenlandexcursie in mei, de slotmanifestatie van het GLO-project Engagement en de eerste stappen voor hun PWS tijdens het vaardighedenproject. Ook zal een aantal leerlingen deelnemen aan het officiële rekenexamen. Het definitieve programma voor de leerlingen staat op it s learning bij: Info voor leerlingen > TOP-dagen (inclusief Toetsen) > TOP-week 3 (week 13). Ouderavond 5 havo en 6 vwo De ouders van de examenleerlingen worden van harte uitgenodigd voor een informatieve ouderavond op woensdag 2 april om uur. Op deze avond nemen we alle belangrijke zaken die er dit examenjaar nog volgen, van voorbereiding op de herkansingsdagen voor het schoolexamen in april tot en met de diplomauitreiking eind juni, samen met u door. TOP-week en de laatste schoolweken voor de eindexamenklassen 5 havo en 6 vwo Voor de examenleerlingen uit 5 havo en 6 vwo staat in hun laatste TOP-week, die al op donderdag 20 maart begint en duurt tot en met vrijdag 28 maart, een flink aantal schriftelijke schoolexamentoetsen gepland. Daarnaast worden in deze week de GLO (= Geïntegreerd Literatuur Onderwijs) mondelingen afgenomen. Ook het officiële rekenexamen wordt in deze week afgenomen. Op woensdag 19 maart zijn de lessen voor de examenleerlingen facultatief. Het toets rooster met alle tijden en locaties staat op It s Learning bij: Info voor leerlingen > TOPdagen (inclusief Toetsen) > TOP-week 3 (week 13) en is ook nog voor de leerlingen opgehangen bij de examenzalen. De leerlingen zijn bezig met hun laatste loodjes wat betreft de schoolexamens. Na deze toetsen volgen alleen nog de herkansingsdagen op donderdag 3, vrijdag 4 en maandag 7 april en natuurlijk het centraal eindexamen dat op maandag 12 mei van start gaat. Door de lange meivakantie is de voorbereidingstijd voor de leerlingen dit jaar erg kort. Wij wensen de leerlingen veel succes voor de komende drukke en spannende maanden. Nieuws decanaat Profielkeuze In de week die begint op maandag 7 april zullen de leerlingen van klas 3 hun definitieve profielkeuze maken. Hun ouders zal gevraagd worden om de papieren uitdraai waarop de definitieve profielkeuze is geprint ondertekend mee te geven aan hun zoon/dochter (inleveren bij de mentor). Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de profielkeuze, dan kunnen leerlingen en hun ouders zich via de mail tot de decanen van klas 3 wenden (3 havo: 3 vwo:

9 Aanmelden voor een vervolgstudie Geheel ten overvloede vermelden wij in deze Nieuwsbrief dat de aanmelding voor een vervolgopleiding aan het Hoger Onderwijs (HBO of Universiteit) voor 1 mei geregeld moet zijn. Leerlingen hebben voor de inschrijving via een DigiD nodig. Heb je die nog niet, zorg er dan voor dat je die ruim op tijd aanvraagt: de tijd tussen aanvraag en ontvangst is best lang. Maak ook gebruik van de mogelijkheid om de matching in te zetten als vervolg op je studieoriëntatie. Geef je voor meerdere studies op en doe dus aan meerdere matchingstrajecten mee. Zo heb je de mogelijkheid om na te gaan of jouw favoriete studie écht bij je past, terwijl je een back-up studie achter de hand hebt óf om na de aanmelding je definitieve keuze te maken. En over back-up studie gesproken: zorg dat je die achter de hand hebt zeker als je je inschrijft voor een lotingsstudie! Mijn kind moet een studie kiezen..!? Suggesties voor ouders die hun zoon/dochter willen begeleiden bij het maken van een goede studiekeuze zijn o.m. te vinden op: PraktijkStudies In Leiden (en alleen daar) kun je tijdens je universitaire bachelorstudie je studie combineren met een PraktijkStudie. In je tweede of derde jaar verdiep je je dan in werk waarvoor jij als student geknipt bent. Zo verruim je je theoretische blik alvast met kennis van de praktijk. Een perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt! Meer informatie over deze mogelijkheid vind je op de volgende website: universiteit/praktijkstudies/ Werken in de Zorg? Op elke 3e zaterdag in maart vindt een landelijke Open Dag van de Zorg plaats. Op deze dag openen zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Nederland hun deuren voor belangstellenden. Dit jaar valt deze dag op 15 maart. Heb je interesse voor het werken in de zorg (in welke functie dan ook) kijk dan eens op: - Op deze site kun je vinden welke instellingen in jouw directe omgeving (of verder weg) voor jou openstaan. Open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen Je vindt hieronder een MEGA-overzicht van heel veel voorlichtingsactiviteiten van universiteiten en hogescholen. Vind je dit overzicht zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Maak dan gebruik van de Open Dagen-wizzard op do-za Universiteit Twente Bachelor Open Dagen mrt do 13 mrt RUG Een Dag Student Scheikunde do 13 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Latijns-Amerikastudies do 13 mrt Stenden Hogeschool Open dag Hogere Hotelschool Leeuwarden do 13 mrt Rijksuniversiteit Groningen Student for a Day / FEB do 13 mrt Maastricht University Beurs/Fair FIEP Madrid

10 vr 14 mrt Meeloopdag Chinastudies vr 14 mrt Universiteit Leiden Open House Psychology vr 14 mrt Universiteit Leiden Open Huis Psychologie vr 14 mrt Universiteit Leiden Open Huis Pedagogiek vr 14 mrt Maastricht University Student for a Day European Studies vr 14 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Taalwetenschap vr 14 mrt Technische Universiteit Eindhoven Open dag za 15 mrt Hogeschool van Amsterdam Open dag HvA za 15 mrt Hogeschool Rotterdam Open dag za 15 mrt Maastricht University Bachelor Open Dag za 15 mrt Technische Universiteit Eindhoven Open dag za 15 mrt NHTV internationaal hoger onderwijs Open dag alle opleidingen Breda za 15 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie za 15 mrt Universiteit Utrecht Bachelor open dag ma 17 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag International Studies ma 17 mrt [Universiteit Leiden Student for a Day ma 17 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies Universiteit Leiden di 18 mrt Hanzehogeschool Groningen Meeloopdag Sociaal Juridische Dienstverlening di 18 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Bestuurskunde di 18 mrt TiasNimbas Business School Informatie-avond: Marketing Management di 18 mrt Hanzehogeschool Groningen Meeloopdag HBO-Rechten di 18 mrt Hogeschool Van Hall-Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Leeuwarden di 18 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 18 mrt Rijksuniversiteit Groningen Master Your Talent / FEB di 18 mrt Universiteit Leiden Chat with International Studies on Skype! di 18 mrt HKU Meeloopdag Theatre Design di 18 mrt Maastricht University Student for a Day European Studies wo 19 mrt Universiteit Twente Meeloopdag Scheikundige Technologie wo 19 mrt Maastricht University Life Science Career Event wo 19 mrt Vrije Universiteit Amsterdam Dagje Psychologie studeren wo 19 mrt Maastricht University Verdiepingsdag Faculteit der Rechtsgeleerdheid wo 19 mrt Maastricht University Experience Day Faculty of Law wo 19 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag TWIN wo 19 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Wiskunde do 20 mrt Stenden Hogeschool Open dag Hogere Hotelschool Leeuwarden

11 do-vr Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Kunstmatige Intelligentie mrt do 20 mrt Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Life Science and Technology do 20 mrt Maastricht University Schoolbezoek Regionale voorlichting Ichthus College do 20 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Franse taal en cultuur do 20 mrt Maastricht University Student for a Day Arts and Culture do 20 mrt Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student Technische planologie do 20 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Natuur- en Sterrenkunde do 20 mrt Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Farmacie do 20 mrt IVA Driebergen Business School Open avond vr 21 mrt Universiteit Leiden Open Huis Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie vr 21 mrt Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen rechten vr 21 mrt Maastricht University Student for a Day European Studies vr 21 mrt Universiteit Leiden Open Dag op locatie vr 21 mrt Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor Challenge Erasmus School of Economics vr 21 mrt Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen opleidingen Faculteit der Sociale wetenschappen vr 21 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies vr 21 mrt Hogeschool Rotterdam Open avond Rotterdam Mainport University vr 21 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Biomedische Wetenschappen vr 21 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Informatiekunde vr 21 mrt Universiteit Leiden Open Huis Politicologie za 22 mrt Hogeschool Van Hall-Larenstein Open Dag Van Hall Larenstein Velp za 22 mrt Wageningen University Bachelor Open Dag za 22 mrt Radboud Universiteit Nijmegen Open dag za 22 mrt Radboud Universiteit Nijmegen za 22 mrt HKU Open Dag HKU za 22 mrt Hogeschool Rotterdam pen dag Rotterdam Mainport University za 22 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie za 22 mrt Amsterdam Fashion Academy Open dag ma 24 mrt HKU Informatieavond Master of Education in Arts di 25 mrt Hanzehogeschool Groningen Meeloopdag HBO-Rechten di 25 mrt HKU Meeloopdag Interactive Performance Design di 25 mrt Hanzehogeschool Groningen Meeloopdag Sociaal Juridische Dienstverlening di 25 mrt Stenden Hogeschool Open dag Hogere Hotelschool Leeuwarden wo 26 mrt Maastricht University Experience Day School of Business and Economics wo 26 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Informatica wo 26 mrt Hogeschool Rotterdam Open avond

12 wo 26 mrt Universiteit Twente Meeloopdag Scheikundige Technologie wo 26 mrt Universiteit Utrecht Meeloopdag Scheikunde do 27 mrt ArtEZ hogeschool voor de kunsten Open dag ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle do 27 mrt Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Wiskunde do 27 mrt Stenden Hogeschool Proefstuderen Leeuwarden do 27 mrt Wageningen University Meeloopdag Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen do 27 mrt Avans Hogeschool Proefstuderen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek do 27 mrt Tilburg University Open Huis Theologie do 27 mrt Rijksuniversiteit Groningen Music Matters No. 4 - Prins Claus Jazz Group and Walter van der Leur vr 28 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Taalwetenschap za 29 mrt Universiteit Utrecht Open Day University College Roosevelt ma-vr 31-4 apr Universiteit van Amsterdam UvA Proefstuderen ma 31 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag International Studies ma 31 mrt Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies ma 31 mrt Universiteit Leiden Student for a Day di 1 apr Wageningen University Meeloopdag Bodem, Water, Atmosfeer di 1 apr Wageningen University Meeloopdag Biotechnologie wo 2 apr Avans Hogeschool Open avond 2 april wo 2 apr Hogeschool Rotterdam Proefstuderen wo 2 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag TWIN wo 2 apr Hogeschool Inholland (alle vestigingen) Open avond do 3 apr Wageningen University Meeloopdag Internationaal Land- en Waterbeheer do 3 apr Erasmus Universiteit Rotterdam RSM BScIBA Virtual Info Sessions do 3 apr Tilburg University Bachelor open dag do 3 apr Hogeschool Rotterdam Cursus studiekeuze do 3 apr Hogeschool Rotterdam Proefstuderen do 3 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Natuur- en Sterrenkunde do 3 apr Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Biologie do 3 apr Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student Taalwetenschap vr 4 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen opleidingen Faculteit der Managemenwetenschappen vr 4 apr Rijksuniversiteit Groningen Een dag student Geschiedenis vr 4 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies vr 4 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Informatica vr 4 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Biologie vr 4 apr Tilburg University Bachelor open dag

13 za 5 apr Fotoacademie Amsterdam Open dag za 5 apr Universiteit Leiden Open Dag alle bacheloropleidingen Universiteit Leiden za 5 apr Universiteit Leiden Open Day za 5 apr Hogeschool Artemis Open dag ma 7 apr Maastricht University Schoolbezoek Graaf Huyn College ma 7 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Koreastudies ma 7 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies ma 7 apr Universiteit Leiden Meeloopdag International Studies ma 7 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Griekse en Latijnse taal en cultuur ma 7 apr Universiteit Leiden Student for a Day International Studies di 8 apr Maastricht University Schoolbezoek Sint Ursula di 8 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 8 apr Maastricht University di 8 apr Wageningen University Meeloopdag Plantenwetenschappen di 8 apr Maastricht University Experience Day University College Maastricht di 8 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Politicologie di 8 apr Wageningen University Meeloopdag Biologie di 8 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Duitse taal en cultuur di 8 apr Wageningen University Meeloopdag Voeding en Gezondheid wo 9 apr Maastricht University Experience Day wo 9 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Italiaanse taal en cultuur wo 9 apr Universiteit van Amsterdam Information evening Amsterdam Business School (UvA) do 10 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen rechten do 10 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Japanstudies do 10 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen taalwetenschap do 10 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen Duitse taal en cultuur do 10 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Film- en literatuurwetenschap do 10 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Franse taal en cultuur do 10 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Griekse en Latijnse taal en cultuur do 10 apr NHL Hogeschool Walk In do 10 apr Rijksuniversiteit Groningen Master Your Talent do 10 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag College of Pharmaceutical Sciences

14 vr 11 apr De Haagse Hogeschool vr 11 apr Tilburg University Proefstudeerdag Psychologie vr 11 apr Tilburg University Proefstudeerdag Personeelwetenschappen vr 11 apr Wageningen University Master Open Dag vr 11 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies vr 11 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Kunstgeschiedenis vr 11 apr Avans Hogeschool Proefstuderen Chemie vr 11 apr Tilburg University Proefstudeerdag Sociologie vr 11 apr De Haagse Hogeschool Open Dag (Hoofdvestiging) vr 11 apr Tilburg University Proefstudeerdag Organisatiewetenschappen za 12 apr Nyenrode Business Universiteit Open Dag (Post) Master of Science in Accountancy za 12 apr Hogeschool Van Hall-Larenstein Open Dag Van Hall Larenstein Wageningen za 12 apr Nyenrode Business Universiteit Open Day Master of Science in Management Full-time za 12 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie za 12 apr Nyenrode Business Universiteit Open Dag Bachelor of Science in Accountancy ma 14 apr Tilburg University Proefstudeerdag Theologie ma 14 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies ma 14 apr Avans Hogeschool Proefstuderen Civiele Techniek ma 14 apr Universiteit Leiden Meeloopdag International Studies ma 14 apr Hogeschool Van Hall-Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Velp ma 14 apr Rijksuniversiteit Groningen Een Dag Student Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs ma 14 apr Universiteit Leiden Student for a Day International Studies ma 14 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Nederlandse taal en cultuur di 15 apr Hogeschool van Amsterdam Open avond HvA di 15 apr Maastricht University Experience Day School of Business and Economics di 15 apr HKU Meeloopdag Theatre Design di 15 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 15 apr Tilburg University Proefstudeerdag Theologie di 15 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Latijns-Amerikastudies di 15 apr Hogeschool Van Hall-Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Velp di 15 apr Nyenrode Business Universiteit Open avond Controlling di 15 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Griekse en Latijnse taal en cultuur di 15 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen kunstgeschiedenis di 15 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen communicatie- en informatiewetenschappen di 15 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen algemene cultuurwetenschappen

15 di-vr Universiteit Twente apr di 15 apr Avans Hogeschool Proefstuderen HBO-Rechten di 15 apr Avans Hogeschool Proefstuderen HBO-Verpleegkunde di 15 apr Rijksuniversiteit Groningen Master your Talent FWN di 15 apr Avans Hogeschool Proefstuderen International Business and Management Studies di 15 apr Avans Hogeschool Proefstuderen International Financial Management di 15 apr Hanzehogeschool Groningen Meeloopdag Sociaal Juridische Dienstverlening di 15 apr Hogeschool Rotterdam Proefstuderen di 15 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Taalwetenschap wo 16 apr Stenden Hogeschool Informatieavond Werken en Leren wo 16 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Recht en Economie wo 16 apr Maastricht University Class Day Stella Maris College wo 16 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen theologie, religiewetenschappen en islamstudies wo 16 apr Maastricht University Experience Day Maastricht Science Programme wo 16 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Italiaanse taal en cultuur wo 16 apr Hogeschool Van Hall-Larenstein Meeloopdag Van Hall Larenstein Velp wo 16 apr Universiteit Leiden Meeloopdag XL Culturele antropologie wo 16 apr Maastricht University Experience Day Faculty of Law wo 16 apr Maastricht University Verdiepingsdag Faculteit der Rechtsgeleerdheid wo 16 apr Erasmus Universiteit Rotterdam Experience Erasmus University College wo 16 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Wijsbegeerte wo 16 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Film- en literatuurwetenschap wo 16 apr Maastricht University Class Day Bonnefantencollege do 17 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen Romaanse talen en culturen: Frans en Spaans do 17 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen Engelse taal en cultuur + Amerikanistiek do 17 apr Tilburg University Proefstudeerdag Liberal Arts and Sciences do 17 apr Rijksuniversiteit Groningen Meeloopmoment Bewegingswetenschappen do 17 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen Nederlandse taal en cultuur do 17 apr Wageningen University Meeloopdag Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen do 17 apr Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student Archeologie do 17 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Internationale Betrekkingen en Organisaties do 17 apr Maastricht University Class Day Radulphus College Curacao vr 18 apr Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen filosofie

16 di 22 apr Open dag Hogere Hotelschool Leeuwarden di 22 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Geschiedenis di 22 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Politicologie di 22 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Engelse taal en cultuur wo 23 apr Wageningen University Meeloopdag Bos- en Natuurbeheer wo 23 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Wiskunde Wo 23 apr IVA Driebergen Business School Open avond wo 23 apr Hogeschool Rotterdam Open dag Rotterdam Mainport University do 24 apr HKU Informatieavond Master Interiordesign do 24 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Latijns-Amerikastudies do 24 apr Wageningen University Meeloopdag Dierwetenschappen do 24 apr Stenden Hogeschool Open dag Hogere Hotelschool Leeuwarden do 24 apr Hogeschool Rotterdam Proefstuderen do 24 apr Rijksuniversiteit Groningen Eén dag student English Language and Culture do 24 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Film- en literatuurwetenschap do 24 apr Tilburg University Proefstudeerdag International Business Administration, Economics en Econometrics & Operations Re do 24 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Informatica do 24 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Biologie vr 25 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies za 26 apr Universiteit Utrecht Meeloopdag Farmacie ma 28 apr HKU Informatieavond Master of Education in Arts ma 28 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Koreastudies ma 28 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Chinastudies ma 28 apr Universiteit Leiden Meeloopdag Nederlandse taal en cultuur

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Kalender Za 30 nov 13.30 uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec 19.30 21.30 uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec 19.30 uur Thema avond georganiseerd

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Uitdaging in de vwo-bovenbouw

Uitdaging in de vwo-bovenbouw JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A5 04-10-12 09:44 Pagina 1 Kijk je toekomst Uitdaging in de vwo-bovenbouw Johannes Fontanus College Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld Postbus 108

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant

Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Presentatiemiddag onderzoek AOS-West Brabant Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom, 18 juni 2015 Georganiseerd door de Academische Opleidingsschool West-Brabant Academische Opleidingsschool West-Brabant

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie