Euro thermostaat 091. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Euro thermostaat 091. Bestnr.: 61 59 35. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Euro thermostaat 091 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de thermostaat installeert. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst, Inhoudsopgave Pagina Nederland: Ma. - vr uur Introductie 3 Gebruik waarvoor de thermostaat bedoeld is 3 1. Productbeschrijving 3 2. Veiligheidsbepalingen 4 3. Bedieningselementen 5 4. Ingebruikname, aansluiting, schema 6 programmering, vervangen batterij 5. Technische gegevens 20 Extra informatie 21 2 Gebruik waarvoor de thermostaat bedoeld is: - Meten van de kamertemperatuur - Aan-/uitschakelen van de aangesloten verwarming, airco-installatie volgens de ingestelde of geprogrammeerde tijden resp. temperaturen. 1. Productbeschrijving Deze elektronische kamerthermostaat is gebaseerd op een microcomputergestuurde schakelklok met LCD-weergave. De elektronica resp. de weergave en het schakelrelais worden gevoed via twee penlitebatterijen (1,5 V. AA-type). De relaisuitgang wordt met het elektriciteitsnet in huis (230 VAC) resp. met de te regelen verwarming of airconditionering verbonden. Deze uitgang is met 230 V wisselspanning, 50 Hz bij een wisselstroom van max. 5 A te belasten. Onder de schuifbare afdekking bevinden zich de instellingsresp. de programmeertoetsen. Met deze toetsen zijn bijna alle mogelijke kamertemperaturen tussen +5 C en +30 C in te stellen. De thermostaat is te gebruiken voor in de winter, in verbinding met de verwarming en in de zomer in verbinding met een airco-installatie. De thermostaat is geschikt voor wandmontage. Lees voor de aansluiting resp. ingebruikname beslist eerst de veiligheidsbepalingen. 3

3 2. Veiligheidsbepalingen LET OP! Voor de montage van de thermostaat moet beslist de hoofdschakelaar (aardlekschakelaar) van het elektriciteitsnet in huis uitgeschakeld worden. 2.1 De kamerthermostaat is opgebouwd in veiligheidsklasse II en is ontstoord volgens de VDE-bepalingen. De kamerthermostaat mag alleen op 230-V-wisselspanning aangesloten worden resp. werken. 2.2 De installatie mag uitsluitend door een erkend installateur uitgevoerd worden, welke vertrouwd is met de installatie- en bouwvoorschriften. Bij de installatie moet er op gelet worden dat de thermostaat niet bloot gesteld is aan directe zonne-instraling. Let op punt 4 (aansluiting) van deze handleiding. 2.3 Er moet op gelet worden dat de isolatie van de aansluitleidingen niet beschadigd wordt opdat bij blanke leidingen levensgevaar bestaat. 2.4 De kamerthermostaat is niet geschikt voor buitenmontage en mag zodoende alleen binnen aangesloten en gebruikt worden. 2.5 Bij het openen van afdekkingen of het verwijderen van onderdelen, behalve als dat met de hand mogelijk is, kunnen spanningvoerende delen blootgelegd worden. Ook aansluitingen kunnen spanningvoerend zijn. Voor het afstellen, onderhoud, reparatie of het vervangen van onderdelen of modules moet het apparaat van alle spanningsbronnen en meetcircuits losgekoppeld zijn, als het openen van het apparaat noodzakelijk is. Als onderhoud of een reparatie aan het geopende apparaat onder spanning onvermijdelijk is, mag dit alleen door een vakman uitgevoerd worden, die met de daaraan verbonden gevaren resp. met de desbetreffende voorschriften vertrouwd is. 2.6 Condensatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het apparaat van alle spanningsbronnen losgekoppeld is. 2.7 Er moet gecontroleerd worden of het aansluitvermogen niet overschreden wordt. Deze bedraagt bij de Eurothermostaat 091: 230 VAC/50 Hz max. 5 A (ohmse belasting!!!). 2.8 Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden. U kunt aannemen dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, als: - het apparaat zichtbaar beschadigd is - het apparaat niet meer werkt - na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden - na transport onder moeilijke omstandigheden 3. Bedieningselementen 4 5

4 1. Behuizing, 1a afdekking (verschuifbaar) 2. Aansluitklemmen (achterkant) 3. Temperatuurvoeler 4. Toets voor comforttemperatuur 5. Toets voor spaargebruik (Economy) 6. Tijd- en datuminstelling h= uur, m= minuut, d= dag 7. Boorgaten voor bevestiging (achterkant) 8. Temperatuurtoets 9. Programmatoets voor het opvragen van de ingestelde programma's 10. Prog.# Programmatoets voor het instellen van een nieuw programma 11. OK invoerbevestigingstoets (ENTER-toets) 12. RESET voor het terugzetten van alle invoeren 13. DIP-schakelaar voor de instelling van de temperatuurspanne, een 5-min-vertraging en de omschakeling van verwarming naar koeling 14. Batterijvak 15. LCD-weergave 16. Aanduiding van de weekdag 17. Tijdaanduiding 18. Temperatuurweergave 19. Programmanummer 20. Programma-verloop-aanduiding 21. Aanduiding van de werkingssoort (behaaglijk, economisch of vorst beveiliging) 22. Aanduiding voor handmatig gebruik 23. Aanduiding voor uitgang (verbruiker) "in" 24. Aanduiding voor het vervangen van de batterij warmtebron (apparaten met warmteschommelingen) gemonteerd worden. Op de achterkant van de behuizing bevindt zich een 3-polige schroefaansluitklem. Sluit nu de kamerthermostaat volgens onderstaand schema (afb. 3) en volgens de veiligheidsbepalingen aan. Aansluitend schroeft u de thermostaat op de muur vast (neem beslist afb. 4 in acht). afb. 3 NO = normaal open (OPEN) NC = normaal gesloten (CLOSED) COM = COMMON (ingang) 4. Ingebruikname, aansluiting, schema, programmering, vervangen van de batterij LET OP! Schakel in uw zekeringskast de hoofdzekering uit voordat u met de installatie van de kamerthermostaat begint of de batterij vervangt. Om een foutieve werking van de thermostaat te vermijden mag deze niet in de buurt van de airco-afzuiging, radiator resp. niet in de buurt van een andere 6 7

5 a) Ingebruikname, vervangen van de batterij Het apparaat wordt met 2x 1,5-V-penlite batterijen gevoed. Als het symbool voor het vervangen van de batterij op het display linksonder verschijnt, moet de batterij vervangen worden. LET OP! Schakel in uw zekeringskast de hoofdzekering uit voordat u de batterijen vervangt. Schuif de afdekking zo ver naar rechts tot het batterijvak vrij ligt. Plaats twee nieuwe batterijen in het vak. Let op de correcte polariteit (zie kenmerk in het batterijvak). Zijn de batterijen juist geplaatst is de LC-display te herkennen. Sluit het batterijvak weer af. Als de kamerthermostaat niet juist functioneert neemt u een pen en drukt u op de Reset-toets (12) 1 LCD-aanduiding na de ingebruikname of na een reset m LET OP! Gebruik voor het indrukken van de reset-toets geen potlood of derg.. Het grafiet kan op de printplaat een kortsluiting veroorzaken en hierdoor kan de thermostaat niet meer functioneren. 8 9

6 b.) Instelling van de tijd / de weekdag Voor de instelling van de weekdag drukt u op de "d"-toets (d=day=dag). Voor de instelling van de tijd drukt u op de "h"-toets (h=hour=uur) voor de uren en de "m"-toets (m=minute=minuut) voor de minuten. Voorbeeld: Normale weergave Druk op Temp.. de comforttemperatuur wordt knipperend weergegeven Bij de ingebruikname resp. na een reset verschijnt "00:00 SUN" op het display (SUN= Sundey=zondag). Voor het instellen van de actuele tijd (b.v. dinsdag, 11:23) drukt u twee keer op de "d"-toets, 11-keer of de "h"-toets en 23- keer op de "m"-toets. LET OP! Als u langer dan 2 sec. de toetsen ingedrukt houd verhoogd zich de doorloopsnelheid. Laat de toets los zodra de positie op de juiste waarde staat. b) Bekijken/wisselen van de temperatuur Druk op de toets TEMP (8). De weergave laat de op dit moment gemeten temperatuur zien (comfort of economy). Deze temperatuurweergave knippert. Druk nu op een van de twee toetsen of om de temperatuur te bekijken resp., te veranderen. Voor het veranderen van de temperatuur op de toets drukken, hier op 21,5 C vijf keer Om de economy-temperatuur te bekijken drukt u op de toets Om de economy-temperatuur te veranderen drukt u opnieuw op deze toets, tot de gewenste temperatuur ingesteld is. Als u terug wilt keren naar de normale weergave resp. de ingevoerde temperatuur wilt opslagen drukt u op de toets OK = ENTER-toets =bevestigingstoets. Gebruikte toetsen 10 11

7 LET OP! Het in te stellen temperatuurbereik is van +5 C tot +30 C. Als u de temperatuur wilt verlagen drukt u op de betreffende toets of tot de gewenste temperatuur bereikt is. Als u nog een keer op een van deze toetsen drukt begint de temperatuurwaarde opnieuw bij 5 C te tellen. Ook hier geldt: als u langer op de toets drukt versnelt zich het doorlopen. Als op het display verschijnt is dit het vorstbewakingssymbool. De vorstbeveiligingstemperatuur is vast ingesteld op +7 C en kan niet veranderd worden. Niet altijd is het noodzakelijk de OK toets te drukken om terug te keren naar de normale weergave. Na 15 sec. zonder op een toets te drukken gaat het display automatisch terug op normale weergave. c) Handmatig bedrijf (handmatig = Manual Override) Druk op om de comforttemperatuur in te stellen en op om de "spaar"- temperatuur in te stellen. De op het moment gemeten temperatuur wordt "overgeslagen" tot de volgende programmastap. Als u in de normale weergave terug wilt keren drukt u op OK of wacht u 15 sec. Gebruikte toetsen Voorbeeld: Normale weergave 12 Druk op de toets om in de economieweergave te komen. De temperatuurregeling is nu op "economisch" ingesteld. Handmatige regeling betekent dat het programma 1 welke nu normaalgesproken zou lopen (vanaf 06:00 tot 23:00 uur) wordt overgeslagen. Vanaf 23:00 uur verdwijnt het symbool uit het display, de override-mode gaat terug in de normale weergave. De economie-instelling loopt verder tot de volgende dag 06:00 uur. Vanaf die tijd schakelt de thermostaat over op comfortinstelling. Timer stop Deze onderfunctie kan in plaats van de override-mode gekozen worden. Bij deze functie worden de 9 timerprogramma's gestopt. Drukt u langer dan 2 sec. op een van de twee toetsen of, wordt de timertijd in uren aangeduid. Opnieuw op een van deze toetsen drukken en u kunt de timer-hold-tijd tot 24 uur instellen. Dit betekent, dat tijdens deze ingestelde tijd geen van de 9 programma's geactiveerd wordt. Drukt u na een tijdje opnieuw op de toets of, met welke u de tijd heeft ingesteld, hierna wordt het ingevoerde aantal uren links boven op het display weergegeven. Zodra u echter op de andere toets drukt (misschien per ongeluk) wordt de timer-hold-mode deactiveert/teruggezet. Voorbeeld: Verandering van de momentane instelling van comfort op economy voor een periode van 5 uur. Druk en houd de toets 2 sec. vast. De timer-tijd wordt weergegeven. 13

8 De "stop"-tijd bedraagt 1 uur (01). Druk 4 keer op de toets. "05" = voor 5 uur wordt nu weergegeven. Bevestig deze invoer met de toets OK of wacht 15 sec. zonder een toets te drukken. Hierna komt u in de normale weergave terug. Opmerking! Een hand verschijnt rechtsonder op het display als de "Override"- functie (handmatig bedrijf) gekozen is. e) Bekijken/wisselen van een programma Druk op de toets Prog. hiermede kunt u het actuele dagprogramma veranderen. Nog een keer op deze toets drukken kiest u de volgende dag enz. Met toets prog.# verandert u het programma. De programma's 6, 7 en 8 kunnen veranderd worden, het programma 9 is niet aanwezig en programma 0 is het vorstbeveiligingsprogramma. Gebruik bij de programmaverandering de toetsen en de gewenste kamertemperatuur aangenaam (comfort) of laag (zuinig stoken). Gebruikte toetsen 14 Voor de programmakeuze heeft u in totaal 9 programma's ter beschikking, zie navolgende tabellen: Programma "0" is een speciaal programma.deze verlaagt de gehele dag de kamertemperatuur op +7 C. Als u een aircoinstallatie in plaats van een verwarming toepast wordt het systeem uitgeschakeld (zie onder hfst. 4 van deze handleiding). Programma 1, 2 en 3 zijn gangbare schakelingen voor een dagprogramma. Als een van deze programma's volgens u wensen is kunt u een van deze kiezen. Bij programma 4 is voor de gehele dag de comforttemperatuur en bij programma 5 de gehele dag economisch gebruik ingesteld. Als er geen een van de vooraf ingestelde programma's volgens u wensen is kunt u de programma's 6, 7 en 8 volgens uw vorkeur veranderen '18 24 PROG 0 Voorbeeld: Gesteld dat u het programma 6 over de gehele zaterdag met economische instelling laat lopen behalve in de tijd van 13:00 uur tot 18:00 uur. Druk hiervoor de toets Prog. De kamerthermostaat schakelt over op programmeermode en het programma van de actuele dag (b.v. dinsdag) kan veranderd worden. Op de weergave staat de actuele dag (dinsdag), het programma 1 (rechtsonder PROG 1), de tijd op 00:00 en het schakelverloop van programma 1 (balkweergave). De kamertemperatuur is op economisch ingesteld en bedraagt hier +15 C PROG 6 7 PROG 8 15

9 Op het linker einde van de balk knippert de cursor, dit is omdat aansluitend de tijd ingesteld wordt. Druk 4x op de toets Prog. Hierdoor wordt de dag op zaterdag ingesteld. (Sat=saturday=zaterdag) Uiteindelijk drukt u opnieuw 5x op de toets voor het instellen van de economische temperatuur in de tijd van 19:00 uur tot 24:00 uur. Druk nu op de toets OK of wacht 15 sec. als invoerbevestiging resp. tot de programmeerweergave terugkeert naar de normale weergave. Opmerking! In de programma's 0 tot 5 (vast ingestelde) zijn de toetsen en functie, zolang de toets "h" functioneert. zonder Druk 5x op de toets Prog.# om het programma 6 te kiezen. Nu kunt u het door u gewenste programma met de toetsen of en de toets "h" veranderen. Met de toets "h" doorloopt u de balkaanduiding zonder deze te veranderen. Het programma zal nu zo veranderd worden dat in de tijd van 0:00 uur tot 24:00 uur, met uitzondering de tijd van 13:00 tot 18:00 uur, de besparingstemperatuur ingesteld wordt. Druk hiervoor 13x op de toets (economy). In de tijd van 0:00 uur tot 12:00 uur is nu de economische temperatuur (+15 C) ingesteld. Druk 6x op de toets "h" of om de cursor (knipperend balksegment) op 19:00 uur te zetten. De 9 programma's gelden voor elke dag, inclusief de drie veranderbare programma's 6, 7 en 8. Als u b.v. het programma 6 op dinsdag gaat veranderen en op woensdag oproept en opnieuw wilt veranderen, dan wordt ook het programma 6 van dinsdag opnieuw ingesteld. Dit betekent dat de al veranderde programma's 6, 7 en 8 voor elke dag gelijk gelden en niet voor iedere dag individueel veranderd kunnen worden. Als u langer op de desbetreffende programmeertoets drukt wordt hiermede een vluggere doorloop resp. keuze bereikt. f) Reset-toets Rechts naast de toets "OK" bevindt zich een gaatje. Hierin onder de rubberen afdekking bevind zich de reset-toets. Als u deze toets (met een pen, geen potlood/grafietstift!!) indrukt worden alle ingestelde programma's resp. het apparaat wordt in de "oertoestand" gezet (zoals bij de ingebruikname of een succesvolle vervanging van de batterij): 16 17

10 Basisinstelling als volgt: Tijd : 00:00 Dag : zondag Temperatuur : comfort C : economy C Programma-instelling : elke dag (7 dagen) is het programma 1 ingesteld De veranderbare programma's 6, 7 en 8 zijn op comfort (+19 C) ingesteld. Handmatige werking : alles verwijdert Uitgang : uitgeschakeld LET OP! Door de reset-toets met een potlood of grafietstift (elektrisch geleidend!!) in te drukken kan op de printplaat binnen in het apparaat een kortsluiting veroorzaken en deze kan als gevolg de kamerthermostaat vernielen. g) "Dip"-schakelaar Als u de afdekking (1a) verder naar rechts schuift zijn drie kleine schakelars te zien, zogenoemde DIP-schakelaar. Met deze drie schakelaars kunt u volgende functies instellen: 1. De overschakeling van verwarming op koeling (zie hiervoor hfst.4 h) 2. De tijdvertraging voor "uitgang aan" (= 5 minuten schakelpauze) 3. De temperatuurschakeldrempel tussen inschakeltemperatuur en de uitschakeltemperatuur (1 C of 2 C) DIP-schakelaar ON : 2 C DIP-schakelaar OFF: 1 C 1. Instelling van de schakeldrempel De temperatuurdrempel is het verschil tussen inschakeltemperatuur, wanneer de verwarming of de airco-installatie ingeschakeld wordt en de uitschakeltemperatuur, wanneer de verwarming of airco-installatie uitgeschakeld wordt. U kunt kiezen tussen 1 C of 2 C, zie hiervoor navolgende tabel: Temp.drempel Verwarming Airco-installatie 1 C aan, als Tr<=Ts-0,5 C Tr>=Ts+0,5 C uit, als Tr>=Ts+0,5 C Tr<=Ts-0,5 C 2 C aan, als Tr<=Ts-1,0 C Tr>=Ts+1,0 C uit, als Tr>=Ts+1,0 C Tr<=Ts-1,0 C Tr = kamertemperatuur Ts = ingestelde temperatuur Voorbeeld: U stelt een temperatuur van +20 C, met een temperatuurdrempel van 1 C in (±0,5 C). De verwarming wordt ingeschakeld zodra de temperatuur op + 19,5 C daalt en uitgeschakeld zodra de temperatuur op +20,5 C is aangestegen minuten-pauzeschakeling (= uitgang aan, na een vertraging van 5 minuten) Wordt deze schakelaar naar voren (boven) geschoven wordt de aangesloten verwarming pas dan weer ingeschakeld als deze ten minste 5 minuten lang uitgeschakeld was. Is in plaats van een verwarming een koeling aangesloten wordt deze vertraging (zonder de schakelaar te stellen) geactiveerd. 3. Overschakelen tussen verwarming en koeling (airco-installatie) Deze schakelaar blijft in de uit-positie als u geen verwarming aangesloten 18 19

11 heeft. Heeft u daarentegen een airco-installatie aangesloten dan schuift u de schakelaar naar voren (boven). Let er op, dat bij een verwarming gewoonlijk de comforttemperatuur hoger is dan de besparingstemperatuur. Bij de koeling is dit net andersom, hier ligt de comforttemperatuur doorgans onder de economy-temperatuur (Economy = economische werking = zuinig gebruik). h) Sturing van een airco-installatie Wordt de DIP-schakelaar ingeschakeld (na voren/boven) en is op het relais een airco-installatie aangesloten kan deze, net zoals bij een verwarming, temperatuurafhankelijk geregeld worden. Er zijn echter, in vergelijking met een verwarmingsregeling navolgende verschillen: 1. De comforttemperatuur ligt tijdens koelen onder de economy-temperatuur (besparingstemperatuur). 2. De aan-/uitschakeling is in vergelijking tot de verwarming andersom: de koelinstallatie wordt ingeschakeld als de kamertemperatuur over! de ingestelde temperatuur ligt. 3. De vorstbeveiliging is tijdens koelwerking niet actief. Het symbool verschijnt niet op het display. Wordt bij de programmakeuze het programma "0" gekozen dan schakelt de kamerthermostaat de aangesloten koelinstallatie af. 4. De 5-minuten-tijdsvertraging (onder g,2 beschreven) is tijdens koelwerking automatisch geactiveerd, ook als de DIP-schakelaar op "uit" staat. 5. Technische gegevens Voedingsspanning : 3 VDC Stroomopname ca. : 1 ma in rust, tijdens de relaisschakeling 40 ma Relaisbelastbaarheid (schakelvermogen) : max. 230 VAC / 50 Hz 5 A (ohmse belasting, geen inductieve belasting aansluiten) Temperatuurmeetbereik : 0 C - 34,5 C (in 0,5 C-stappen) Temperatuurcontrolebereik : 5 C - 30 C (0,5 C-stappen) 20 Temperatuurprecisie : ± 1 C Precisie van de klok : ± 70 s/maand Programmakeuze : 6 vaste programma's, oproepbaar; 3 vrij instelbare programma's Schakeldrempel : 1 C of 2 C Min. cyclustijd : 5 minuten Batterijen : 2x LR-6 penlitebatterijen 1,4 V type alkaline Afmetingen lxbxh : 154 x 80 x 30 mm Gebruikstemperatuur : 0 C tot 45 C Opslagtemperatuur : -20 C tot +60 C Relatieve luchtvochtigheid : 5% tot max. 90% niet condenserend (geen damp) EXTRA INFORMATIE voor de Eurothermostaat Bestnr Bewaar deze extra informatie zorgvuldig met de handleiding en lees deze voor de ingebruikname eerst door. Extra geldt: 1. De Eurothermostaat is CE-getest en voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EWG. 2. De kamerthermostaat 091 mag niet voor buiten gebruikt worden, alleen in droge ruimtes monteren, aansluiten en gebruiken. 3. Gebruik de Eurothermostaat 091 niet in ruimtes of bij ongunstige omstandigheden, waarin/-bij brandbare stoffen, gassen, dampen of stof aanwezig (kunnen) zijn. Vermijd voor uw eigen veiligheid beslist het vochtig of nat worden van de Eurothermostaat 091 resp. de aansluitleidingen. 21

12 Vermijd verder de onmiddellijke nabijheid van sterke magnetische velden (spoelen, transformatoren, motoren) resp. elektrostatische velden (op-/ ontladigingen). Let op de afbeeldingen in de handleiding op pag. 8. De cijferaanduiding "7,9,11" op de klemmenblok van de Eurothermostaat 091 zijn fout. Navolgend is de juiste afbeelding weergegeven: 22

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

PIR-bewegingsmelder 360 R-360-U

PIR-bewegingsmelder 360 R-360-U G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 11 89 PIR-bewegingsmelder 360 R-360-U Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 88 64 Tesla Monitor Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 50 13 DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 45 Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 61 82 92 Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

CATSCAT Kattentrainer

CATSCAT Kattentrainer G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 31 CATSCAT Kattentrainer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Zendergestuurde lichtschakelaar

Zendergestuurde lichtschakelaar G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 87 Zendergestuurde lichtschakelaar met zender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 99 84 27 ATX-pc-schakelnetvoeding 250W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Digitale paneelmeter PM- 129

Digitale paneelmeter PM- 129 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 69 41 Digitale paneelmeter PM- 129 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Tuinlamp op zonne-energie 700 MS

Tuinlamp op zonne-energie 700 MS G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 10 30 Tuinlamp op zonne-energie 700 MS Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Inbouw bewegingsmelder LightBoy

Inbouw bewegingsmelder LightBoy 620001 2003 30-10-2003 14:59 Pagina 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 01 Inbouw bewegingsmelder LightBoy Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen,

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Mehne Inbouwschakelklok CPU 35 w2u

Mehne Inbouwschakelklok CPU 35 w2u G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 62 22 Mehne Inbouwschakelklok CPU 35 w2u Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Bestnr. 11 20 11 Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Oplaadapparaat op zonne-energie

Oplaadapparaat op zonne-energie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 65 05 Oplaadapparaat op zonne-energie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bewegingsmelder 120. Bestnr.: zwart - Bestnr.: wit - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 120. Bestnr.: zwart - Bestnr.: wit - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 58 26 - zwart - Bestnr.: 75 59 74 - wit - Bewegingsmelder 120 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Sprekende timer UT-8845

Sprekende timer UT-8845 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 12 50 Sprekende timer UT-8845 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat Installatie- en bedieningshandleiding www.chacon.be hotline@chacon.be Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Technische kenmerken...6 2.1. Verwarmingssysteem...6

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 67 Zonneenergieaccu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VARTA zonne-energie accu 100

VARTA zonne-energie accu 100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 11 04 VARTA zonne-energie accu 100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inbouw bewegingsmelder LightBoy

Inbouw bewegingsmelder LightBoy G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 00 01 Inbouw bewegingsmelder LightBoy Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Zonne-energie-accu. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 17 75 Zonne-energie-accu Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

PIR-bewegingsmelder ES-37

PIR-bewegingsmelder ES-37 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 65 71 (wit) Bestnr.: 75 65 80 (zwart) PIR-bewegingsmelder ES-37 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

FlammEx rookmelder 230 V

FlammEx rookmelder 230 V G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 92 FlammEx rookmelder 230 V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag 310 791 01 TR 612 top TERMINA 2-kanaals weekklok Afhankelijk van type Voorgeprogrammeerd met de actuele kloktijd en de zomer-/wintertijdomschakeling Veiligheidsaanwijzing De aansluiting en de montage van

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Echo-microfoon WH-787

Echo-microfoon WH-787 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 90 01 Echo-microfoon WH-787 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Mini-PH-meter PH-201. Bestnr.: 12 77 44. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Mini-PH-meter PH-201. Bestnr.: 12 77 44. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 77 44 Mini-PH-meter PH-201 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Digitale spanningstester DUSPOL digital

Digitale spanningstester DUSPOL digital G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 13 13 42 Digitale spanningstester DUSPOL digital Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Digitale schakelklok PT 1007

Bestnr Digitale schakelklok PT 1007 Bestnr. 61 60 01 Digitale schakelklok PT 1007 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder NL-90

Bewegingsmelder NL-90 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 06 54 Bewegingsmelder NL-90 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening Lifter 2-deurs Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Buitenlamp met bewegingsmelder

Buitenlamp met bewegingsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 66 05 - wit 61 66 13 - zwart Buitenlamp met bewegingsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Schakelnetvoeding Module

Schakelnetvoeding Module G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 19 00 51 Schakelnetvoeding Module Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Tuinlamp Crystal Light

Tuinlamp Crystal Light G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 07 Tuinlamp Crystal Light Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Bestnr FALCON Paneelmeter DPM951

Bestnr FALCON Paneelmeter DPM951 Bestnr. 12 11 42 FALCON Paneelmeter DPM951 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie