Advies Perseus Implementatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies Perseus Implementatie"

Transcriptie

1 Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van Perseus en de veranderingen rondom het netwerk van de Kennissatelliet Amersfoort. Auteur: Datum: 24 mei 2004 Versie: 1.3 Perseus [FFrroom [ maaddnneessss ttoo ssttrruuccttuurree] ]

2 Het bestuur van de Stichting Hogeschool van Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik van enig gegeven, hulpmiddel of procédé in dit verslag geschreven. Vermenigvuldiging zonder toestemming van zowel de opleiding Mediatechnologie van de Hogeschool van Utrecht als de opdrachtgever, projectbureau ImmI, is niet toegestaan. 2

3 Samenvatting Binnen de Kennissatelliet Amersfoort(KSA) is er duidelijk behoefte aan één centraal informatiesysteem. Er zijn binnen de Hogeschool van Utrecht(HvU) tal van informatiebronnen beschikbaar maar deze zijn niet onder een enkel systeem gebracht. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid in de wijze waarop naar informatie gezocht moet worden. Om dit probleem op te lossen zijn de Faculteit Natuur en Techniek(FNT) en Faculteit Communicatie en Journalistiek(FCJ) bezig met de ontwikkeling van een centraal intranet systeem onder de naam Perseus. Perseus is in essentie een modulair opgebouwd, web gebaseerd publicatiesysteem en leeromgeving met een rechtensysteem. Er zal een Perseus server worden geïmplementeerd bij de KSA waar een aantal HvU opleidingen deel van zijn. Met deze server zullen, in samenwerking met de FCJ, eigen modules worden ontwikkeld ter uitbreiding van het systeem. Er wordt naar gestreefd om vanaf het nieuwe schooljaar(2004/2005) een eerste, goed werkende, versie te hebben draaien. Perseus is opgebouwd met de scripttaal ColdFusion van Macromedia. ColdFusion is een J2EE ondersteunende applicatie server die naast CFML(ColdFusion Markup Language) de mogelijkheid biedt om onder andere met COM objecten te werken. Dit maakt het mogelijk om, via de ADSI API, Active Directory(AD) uit te vragen wat gebruikt zal worden voor het centrale rechtensysteem van Perseus. Dit naast dat ColdFusion al van zichzelf LDAP ondersteuning heeft om directory services uit te kunnen vragen. Het gebruikt van AD voor het Perseus rechtensysteem is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van nieuwe modules. ColdFusion is in verschillende pakketten beschikbaar. Samen met de wensen van de KSA, het gebruikte pakket op de FCJ, de licentievoorwaarden en kosten van een pakket is gekozen voor de standaard ColdFusion editie. Tevens zal hierbij een abonnement voor updates worden aangeschaft voor gedurende twee jaar. Tot de aanschaf van een licentie kan, ten behoeve van de ontwikkeling van Perseus modules, gebruik worden gemaakt van de gratis Developer editie. Uit onderzoek blijkt dat ColdFusion qua performance en schaalbaarheid beter onder het Windows besturingssysteem werkt, in het bijzonder onder Windows 2003 server, in tegenstelling tot diverse Linux distributies. Omdat de performance van het systeem hoog in het vaandel staat zal hiermee rekening worden gehouden. Tevens zal er ook, in een toekomstige situatie, een tweede server worden aangeschaft die de database van Perseus zal gaan bevatten. Dit moet ten goede komen van de gehele performance van het Perseus systeem. De aanschaf van nieuwe server hangt ook sterk samen met de verandering in het KSA netwerk en de groeiwensen van de KSA. Er zullen, vanaf het nieuwe schooljaar, twee servers afgeschreven worden waarvan alle toepassingen, services en faciliteiten onder andere servers moeten worden ondergebracht. De huidige Hawk server en een nieuwe database server zullen in staat zijn om Perseus te kunnen draaien. Met daarnaast ook zaken zoals onder andere een file server, Oracle database, en diverse netwerkgerelateerde applicaties zoals Active Directory (Domain Controller, DHCP- en DNS servers), Proxy-, mail- en andere servers. Het gebruikt van Virtual Machines, ten behoeve van de maximale benutting en performance van de productie server(s), is van minder belang. Hoewel het een aantal voordelen heeft staat dat niet in verhouding om gebruik te maken van Virtual Machines zoals de GSX server van VMWare. Wel kan gebruik van Virtual Machines interessant zijn op test servers voor studentenprojecten (MT Lab). 3

4 Conclusies en aanbevelingen Omdat Perseus een ColdFusion applicatie is moet gekeken worden welke pakketen hiervoor beschikbaar zijn en wat voor licentievoorwaarden en kosten hieraan verbonden zijn. De twee mogelijke pakketten, ColdFusion MX 6.1 Standaard en Enterprise editie, blijken beide te voldoen aan de wensen die de KSA heeft. Echter is de standaard editie meer dan voldoende en biedt het de gehele infrastructuur en extra s die benodigd zijn voor Perseus. Dit is tevens ook de editie die op de FCJ gebruikt wordt. Deze editie biedt tevens ook ondersteuning voor COM componenten zodat de Active Directory via ADSI kan worden uitgevraagd. Tevens heeft ColdFusion zelf ook LDAPv3 toegang tot Active Directory. Bij dit pakket zal bij voorkeur ook een subscription worden aangeschaft zodat de KSA gedurende twee jaar recht heeft op updates voor ColdFusion. De aanschaf van het pakket hoeft niet gelijk te gebeuren met de komst van de Perseus core. Zolang de intranetapplicatie nog in ontwikkeling is kan gebruik worden gemaakt van de ColdFusion Developer editie die gratis gedownload kan worden van de Macromedia website. Omdat performance een belangrijk onderdeel is van het nieuwe systeem is hier met betrekking tot het te gebruiken besturingsysteem, webserver en database naar gekeken. Omdat uit de Macromedia performance test blijkt dat ColdFusion sneller werkt onder Windows, in tegenstelling tot Linux, zal de keus op een Windows systeem vallen. De keus voor de te gebruiken editie, van het Windows 2003 server besturingssysteem, is de Enterprise editie. Uit onderzoek blijkt dat Windows 2003 server het op alle vlakken beter doet dan zijn voorgangers. Omdat gewerkt zal worden met Windows 2003 server zal er ook gebruik worden gemaakt van de IIS 6.0 webserver. Deze wordt standaard meegeleverd met Windows 2003 server en is tevens de beste oplossing voor een Windows omgeving. Voor de database server zal gebruik worden gemaakt van Microsoft SQL server De keuze voor deze database server, in tegenstelling tot MySQL wat huidige FCJ Perseus gebruikt, is gebaseerd op vele voordelen. Enkele van de belangrijkste zijn dat het AD intergratie en XML Web Service ondersteuning heeft(net als IIS), het heeft online back-up mogelijkheden en de KSA heeft al een licentie voor MS SQL server Binnen het KSA netwerk zal met de komst van Perseus een aantal zaken veranderen. Zo zal er, in de toekomst, een aparte database server worden aangeschaft voor de Perseus database. Omdat de Falcon en Eagle servers niet meer geschikt zijn als productie servers zal alles van deze servers moeten worden opgevangen. Dit is voornamelijk zo omdat de KSA niet volledig afhankelijk wil zijn van de centralisatie in Utrecht. Twee mogelijk oplossingen zijn gegeven in hoofdstuk 7 paragraaf 3.2. De voorkeur gaat uit naar de tweede oplossing omdat het een meer uitgebalanceerd geheel geeft. Dit betekend dat de Hawk server uitgebreid zal worden met meer fysiek geheugen en extra schijven en de database server vrijwel gelijk zal zijn aan de Hawk op de schijven na. In de netwerkstructuur zelf zal niet veel veranderen. De Hawk en database server zullen op gelijke wijze gekoppeld worden als de Falcon en Eagle nu aan het netwerk gekoppeld zijn. Omdat het hier gaat om een toekomstige oplossing is er ook een derde oplossing aangegeven voor de beginsituatie bij de implementatie van Perseus en het onderbrengen van applicaties, services en faciliteiten. Het gebruik van Virtual Machines(VM) is af te raden. VM kan een optie zijn omdat het een aantal zeer interessante mogelijkheden beschikbaar stelt. Echter biedt het, binnen de gegeven oplossingen voor de productie server(s), niet genoeg toegevoegde waarde. Het gebruik van VM op de Falcon en Eagle, als test servers, is wel een interessante mogelijkheid. 4

5 Voorwoord In maart 2004 ben ik begonnen met mijn afstudeerperiode bij het projectbureau ImmI(Instituut voor Multimedia en Interactie). Ik ben student aan de opleiding HBO Mediatechnologie aan de Hogeschool van Utrecht. Het projectbureau ImmI is verbonden aan de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool van Utrecht en wordt bekostigd uit het innovatiefonds van deze faculteit. De onderwijsconcepten van de Mediatechnologie en Information Engineering opleidingen aan deze faculteit zijn modern en gaan uit van een nauwe band met de beroepspraktijk. Het doel van dit projectbureau is door vanuit een heldere en zorgvuldig geformuleerde positionering projecten samen met de beroepspraktijk te gaan doen, met harde deadlines, resultaatverplichting en potentieel materieel gewin ten behoeve van de opleidingen. Tevens ligt de hieronder beschreven afstudeeropdracht in het verlengde van het project Verbetering In & Externe Infovoorziening wat tevens ook een innovatiefonds project is. De afstudeeropdracht is geformuleerd als zijnde: het aanvullen van Perseus. Perseus is een centraal informatie systeem wat bij de Kennissatelliet van Amersfoort zal worden geïmplementeerd. De opdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: Een adviesrapport over de installatie van Perseus. De daadwerkelijke implementatie van de Perseus server. De implementatie van bestaande informatiesystemen in Perseus. Het ontwikkelen van een search-module voor Perseus. Een handleiding van Perseus m.b.t. instellingen, toevoegen nieuwe modules en dergelijke. Dit adviesrapport zal de eerste deelopdracht van mijn afstudeeropdracht beslaan. Deze rapportage moet een beeld geven van de huidige netwerksituatie van de KSA en hoe Perseus hierin gaat passen. Hieruit zal een gepast advies worden samengesteld. De rapportage is dusdanig geschreven dat het, zonder veel technische achtergrond, duidelijk is voor de lezer., 24 mei

6 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Inleiding Context Probleemstelling Wensen en randvoorwaarden Doel van het rapport Uitgangspunten Opbouw rapport Perseus Wat is Perseus Welke modules worden er ontwikkeld Wat wordt op de KSA ontwikkeld ColdFusion Wat is ColdFusion De edities van ColdFusion Wat zijn voornaamste verschillen Performance en schaalbaarheid J2EE in ColdFusion Performance test Windows en Linux Systeem vereisten Licentievoorwaarden Macromedia Software Subscriptions Licentievoorwaarden specifiek Macromedia Volume Licensing Program(MVLP) Indicatie kosten Netwerksituatie KSA Huidige situatie Wat gaat veranderen Waar dient rekening mee worden gehouden

7 5. Directory Services Wat zijn Directory Services Wat is Active Directory Waarmee is Active Directory te benaderen Lightweight Directory Access Protocol(LDAP) API Active Directory Service Interface(ADSI) API Active Directory Application Mode (ADAM) Directory Services Markup Language (DSML) Active Directory benaderen met Linux Mogelijkheden van ColdFusion met Active Directory Software oplossing servers Besturingsysteem Webserver Database Benodigde capaciteit database Beschikbare en benodigde hardware De Hawk server Een nieuwe (database) server Nieuwe server opstelling KSA Belangrijke punten Server oplossingen Nieuwe netwerk opstelling KSA Doorroutering VPN / NAT Virtual Machines Wat zijn Virtual Machines Het verschil tussen een emulator en Virtual Machines Het verschil tussen een standalone en hosted VMMs Virtual Machine oplossingen De verschillen tussen VMWare ESX en GSX Mogelijke toepassing binnen KSA Literatuuroverzicht Bijlagen Bijlage I. Macromedia ColdFusion Performance Brief Bijlage II. ColdFusion support overview Bijlage III. Schatting hard disk capaciteit Bijlage IV. Huidige server specificaties KSA Bijlage V. Verklarende woordenlijst 7

8 1. Inleiding Binnen de Hogeschool van Utrecht(HvU) kan en breed scala van verschillende informatiebronnen apart worden geraadpleegd. Hierbij kan gedacht worden aan studentenmail, cijferbureau, roosterbureau, diverse bronnen van naslagwerk, webpagina s, file server s enzovoorts. Hierdoor ontstaat vaak onduidelijkheid in de wijze waarop naar informatie moet worden gezocht. Om hier orde in te scheppen zal er een intranet ontwikkeld worden om alle informatie onder één interface te brengen. 1.1 Context Binnen de Kennissatelliet Amersfoort(KSA) zijn enkele opleidingen van de Faculteit Natuur en Techniek(FNT) aan de Hogeschool van Utrecht(HvU) ondergebracht, waarbij duidelijk de behoefte is aan één centraal informatiesysteem. De eerste insteek was om op de KSA zelf een intranet informatie systeem te ontwikkelen, echter bleef dit idee niet onopgemerkt en al snel kwamen andere mogelijkheden aan het licht. Zo was er een intranet systeem van de Faculteit Communicatie en Journalistiek(FCJ) wat aan de eisen zou voldoen van een dergelijk intranet. Dit systeem ging onder de naam Medusa. Echter was deze faculteit al bezig met een nieuwe versie genaamd Perseus. Na veel overleg tussen de FNT en FCJ is besloten om samen dit systeem verder te gaan ontwikkelen. Het Perseus systeem is een modulair opgebouwd systeem waarbij de core al ontwikkeld is. De functionaliteit van het systeem zal worden uitgebreid door verschillende modules te ontwikkelen en te koppelen aan dit systeem. De KSA zal een eigen Perseus server gaan draaien en eigen modules aan het systeem gaan koppelen op basis van alle behoefte en wensen. Perseus is overigens een tussenstap voor een uniform intranet systeem die hogeschool breed zal moeten gaan draaien. Er zal dan vermoedelijk gaan gewerkt worden met Microsoft SharePoint. De definitieve keuze hiervoor moet echter nog gemaakt worden. Om op de korte termijn toch tegemoet te komen aan de wens voor een centraal geïntegreerd informatiesysteem zal gebruik worden gemaakt van Perseus. 1.2 Probleemstelling Perseus zal, met voorkeur, vanaf het nieuwe schooljaar(2004/2005) geïmplementeerd en gebruiksklaar moeten zijn. Perseus is momenteel fysiek nog niet geplaatst op een server, de core moet nog geïnstalleerd worden. Er zal gekeken moeten worden naar software en hardware oplossingen bij een dergelijke plaatsing. Performance en schaalbaarheid zijn daarbij belangrijke punten. Er zal een beeld gevormd moeten worden van de huidige netwerksituatie om een goede integratie mogelijk te maken. In verband met de installatie van de Perseus server moet ook onderzocht worden of het gebruik van Virtual Machines een aanwinst kan zijn om de verschillende informatiebronnen onder één server te integreren. 1.3 Wensen en randvoorwaarden Er is specifiek gekozen voor een centraal informatiesysteem ten behoeve van hoger student en medewerker tevredenheid, betere interne en externe informatievoorziening, kennisdeling en optimale samenwerking. Dit staat voorop bij de implementatie van de Perseus server. Het moet de mogelijkheid bieden om bestaande systemen centraal te integreren. Zo is de wens om onder andere de huidige file server, de studentenmail, Osiris(cijfers/roosters) en (mogelijk) NetPro applicaties centraal onder te brengen in dit systeem. Daarnaast moeten er informatiepagina s 8

9 beschikbaar zijn waarop studenten en docenten kunnen communiceren met betrekking tot lessen, het maken van afspraken of het opzoeken van contactinformatie. Perseus voldoet in al deze zaken en er kan, omdat het modulair is opgebouwd, op eenvoudige wijze nieuwe functionaliteit worden ontwikkeld en toegevoegd. 1.4 Doel van het rapport Het doel van dit rapport is het geven van een overzicht van de veranderingen die plaats zullen vinden met de komst van Perseus. Hierbij wordt ook rekening gehouden met andere zaken die te maken hebben met veranderingen in het beleid van de HvU en de netwerksituatie binnen de KSA. Op basis hiervan moet een advies worden gegeven over de implementatie van de Perseus server en de veranderingen in het netwerk binnen de KSA. 1.5 Uitgangspunten Er wordt in ieder geval uit gegaan van een eigen server voor Perseus op de KSA. Daarnaast zal er in de toekomst, rekening houdend met de groei van de KSA en het systeem, een nieuwe server komen die de database van Perseus zal gaan bevatten. De achterliggende rede van twee servers is dat deze servers ook zorg moeten gaan dragen voor andere netwerkapplicaties en faciliteiten vanwege het wegvallen van een tweetal servers. In eerste instantie zal er een Developer editie van ColdFusion worden gebruikt voor de ontwikkeling van het Perseus systeem. Daarna zal er worden overgegaan op de aanschaf van een licentie voor de ColdFusion Standaard editie die tevens bij de FCJ wordt gebruikt. Daarbij zal ook een tweejarig abonnement worden aangeschaft voor updates gedurende deze periode. Het is zeker dat alle rechten binnen het systeem gaan ontleend worden via Active Directory. Dit alles ten behoeve van het éénmaal inloggen en toegang krijgen tot alle faciliteiten die toegewezen zijn aan een specifieke gebruiker. Uiteindelijk zal een gebruiker via Perseus geverifieerd kunnen worden(ook ten behoeve van andere applicaties). Hiervoor zal in een nieuwe module in Perseus worden ontwikkeld die via COM de ADSI API zal aanspreken om Active Directory uit te vragen. 1.6 Opbouw rapport Dit adviesrapport zal eerst dieper ingaan op wat Perseus precies is en er zal gekeken worden naar het hart van de applicatie: ColdFusion. Daarna wordt er gekeken naar de huidige netwerksituatie van de Kennissatelliet Amersfoort gevolgd door een overzicht van, de netwerkgerelateerde, directory services binnen dit intranet. Dit laatste speelt een belangrijke rol in het rechtensysteem van Perseus. De laatste hoofdstukken zullen de software en hardware van de KSA servers onder de loep nemen met een gepast advies voor de implementatie van Perseus. Tevens zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van Virtual Machines binnen de gegeven oplossingen. De rapportage bevat tevens een aantal bijlagen waarnaar verwezen zal worden in de verschillende hoofdstukken. Dit omvat ook een bijlage met een verklarende woordenlijst die cursief geschreven woorden in dit document zal bevatten. Het gaat om woorden die niet in het rapport zijn beschreven of uitgelegd maar wel enigszins van belang zijn om het rapport beter te doorgronden. De samenvatting, conclusies en aanbevelingen zijn voor de overzichtelijkheid van het rapport bovenaan geplaatst. 9

10 2. Perseus In dit hoofdstuk wordt het centrale informatiesysteem Perseus beschreven en gekeken waarom er binnen de Kennissatelliet Amersfoort behoefte is aan een dergelijk intranetsysteem. Daarna wordt ingegaan op de modules die, na de oplevering van de Perseus core, zijn of worden ontwikkeld door de FCJ en de modules die worden ontwikkeld door de KSA. 2.1 Wat is Perseus Perseus is een intranet informatiesysteem dat binnen een organisatie(in dit geval de KSA) toegankelijk is. Een intranet heeft het hoofddoel informatie te verstrekken waarbij de daarvoor gebruikte technieken ver uiteenlopend kunnen zijn. Verschillenden informatiebronnen kunnen op deze wijze centraal, al dan niet aan elkaar gekoppeld, worden. Daarnaast kan een intranet ook aan het internet worden gekoppeld, om gebruikers van het systeem altijd toegang te geven tot de diensten, ongebonden aan fysieke en/of virtuele locatie(met of zonder authenticatie en autorisatie). De belangrijkste voordelen van een dergelijk intranetsysteem, zoals Perseus, binnen de KSA zijn: Hogere student, docent en medewerker tevredenheid Betere interne en externe informatievoorzieningen Kennisdeling en optimale samenwerking. Het koppelen van andere informatiebronnen om een centraal punt te creëren voor alle informatie betreffende de KSA. Uit onderzoek blijkt dat op de KSA er een behoefte is (zie eerste literatuurverwijzing) aan een dergelijk intranet systeem dat alle informatiebronnen koppelt en met één klik op de knop de informatie, die van belang is, weergeeft voor een specifieke gebruiker. De eerste insteek was om een degelijk systeem zelf te ontwikkelen op de KSA. Echter werd al snel duidelijk dat er al een systeem onder ontwikkeling was die aan de wensen en eisen van de KSA voldeed. Aan de FCJ(Faculteit Communicatie en Journalistiek) bestond al een intranetsysteem onder de naam Medusa waar een nieuwe versie voor ontwikkeld wordt genaamd Perseus. De FNT en FCJ hebben besloten dit systeem samen verder te ontwikkelen. De FCJ zal een versie van Perseus opleveren met de bijbehorende modules die Medusa al als functionaliteiten bevatte. Het is bovendien de bedoeling dat Perseus een centrale plaats, op een daarvoor ingerichte server, in gaat nemen op de KSA. De verschillen tussen Medusa en het nieuwe Perseus systeem zullen qua functionaliteit niet groot zijn bij oplevering van het systeem. Echter zal de achterliggende techniek wel opnieuw worden opgebouwd om zo een meer modulair systeem te ontwikkelen met en hogere performance door het debuggen van de huidige programmeercode. Deze modulairheid zorgt er tevens voor dat het eenvoudiger wordt om nieuwe functionaliteiten te implementeren. Perseus is een veelomvattend systeem. Zo is het een algemeen web gebaseerd publicatiesysteem waarbij elk project, dienst, commissie of organisatie in een handomdraai zich kan presenteren aan een intern of extern publiek. De technische vaardigheden benodigd zijn nihil en maken dit een eenvoudig systeem om informatie mee beschikbaar te stellen. Daarnaast is Perseus ook een web gebaseerde leeromgeving. Elke onderwijsmodule heeft zijn eigen pagina met nieuws- en discussievoorzieningen en andere (uit te breiden) functionaliteiten die 10

11 op zichzelf uit kunnen groeien tot een volledige website. Ook de koppelingen met verschillende informatievoorzieningen maakt het mogelijk onderwijsinformatie zoals lesroosters, tentamenroosters, aanwezigheidslijsten en dergelijke eenvoudig te koppelen en aan te bieden. Perseus kent ook een rechtensysteem waardoor het mogelijk is bepaalde personen of groepen toegang te geven tot bepaalde delen van het systeem. Zo krijgt elke gebruiker zijn informatie op maat gesneden aangereikt. Tevens maak deze autorisatie (die op de KSA zal verlopen via een Domain Controller van Windows Active Directory) het ook mogelijk externe toegang te leveren tot het systeem. Daarnaast zijn er ook voorzieningen die het mogelijk maken automatisch een selectie uit het informatie aanbod te presenteren op informatiemonitoren. Daarvoor geplaatste monitoren kunnen per periode ingesteld worden op welke informatie weergeven moet worden. Naast deze basis onderdelen bevat Perseus het ook een enquêtering systeem, een vacature- en stagebank en een reserveringsysteem. Er wordt naar gestreefd Perseus aan het begin van het nieuwe cursusjaar( ) te gaan draaien. De eerste versie moet dusdanig operationeel zijn dat het bug-free is en tevens de basis functionaliteiten bevat. De gedachte hierachter het acceptatieproces van studenten, docenten en medewerkers van de KSA met Perseus te bevorderen. Dit is uiteraard enorm belangrijk voor het welslagen van het systeem. 2.2 Welke modules worden er ontwikkeld Zoals al aangegeven zal de eerste versie met basis functionaliteiten door de FCJ ontwikkeld worden. De core van Perseus is echter al eerder beschikbaar en er kan dus ook al eerder worden begonnen met de ontwikkeling van extra modules. Perseus wordt ontwikkeld met CFML(ColdFusion Markup Language) ofwel ColdFusion van Macromedia. Dit houdt in dat er een server beschikbaar moet zijn waarop een ColdFusion server kan worden gedraaid. Omdat Perseus een centraal informatiesysteem is kan via HTTP of HTTPS een interface worden opgezet voor informatie uitwisseling. Modules hoeven dus niet per definitie in ColdFusion worden geschreven en kunnen in eigen proces of op een eigen server draaien. De modules en functionaliteiten die in eerste instantie beschikbaar zullen zijn, die ontwikkeld worden door de FCJ, zullen wel in CFML zijn geschreven. Deze geven uitbreiding op de basis functionaliteit van Perseus. De exacte werking van deze modules is nog niet bekend. De documentatie hiervan wordt tijdens de oplevering van een module bijgeleverd. De modules zijn: Informatie De informatie pagina s en editor Flash versie van het menu en TOC informatie pagina Model Mijn plek Model Site beheer (redactie) Koppeling Osiris Document management Model Projectruimte Messaging Chat Whiteboard Nieuws en Discussie Abonnementen B personen / groepen Overige Enquêtering Alumni Monitoren Zoeken CV en vacatures Kenniskaarten Blogs School Tentamen inschrijvingen Inschrijving vakken en keuzevakken Portfolio Roosters Reserveringen 11

12 Zodra Perseus geïmplementeerd is op een server dient er goed gekeken te worden naar deze FCJ modules. Het kan namelijk in bepaalde gevallen interessant zijn modules uit te breiden of juist te verwijderen. Het systeem is in eerste instantie een intranet gebouwd voor de FCJ. Het is wellicht nodig een aantal zaken aan te passen om volledig aan de wensen en eisen van de KSA te voldoen. Dit moet zich dan uitten in het ontwikkelen van eigen, of het aanpassen van bestaande, modules. Het FCJ systeem gebruikt ook de combinatie Windows, IIS en MySQL wat ook aan eventuele veranderingen onderhevig kan zijn. 2.3 Wat wordt op de KSA ontwikkeld Het belangrijkste doel van een centraal systeem, zoals Perseus, op de KSA is een geïntegreerd geheel van alle informatiestromen die studenten, docenten en medewerkers nodig hebben. De zichtbare informatie is afhankelijk van de rechten die een persoon of groep heeft. Deze rechten worden beschreven door een Domain Controller van Active Directory. De uiteindelijke bedoeling is dat er één enkel gebruikersnaam en wachtwoord nodig is om toegang verkrijgen tot het systeem en alle gebruikersspecifieke informatie en diensten. Om aan deze wensen te voldoen zullen de volgende functionaliteiten worden toegevoegd aan Perseus: Active Directory koppeling. Het ontwikkelen van een COM/COM+ component die Active Directory kan uitvragen ten behoeve van Perseus. ColdFusion kan er niet volledig bij, maar kan wel COM objecten gebruiken die dit kunnen. Intergratie van de KSA file server. Op deze server staat tevens een share voor alle lesmateriaal. Deze moet in ieder geval via Perseus te benaderen en mogelijk te doorzoeken zijn. Een universele zoekmodule m.b.v. Microsoft SharePoint. Deze moet het mogelijk maken om naast databases ook bestanden en mailboxen te doorzoeken. Perseus heeft alleen zoekmogelijkheden binnen databases. Intergratie van de studentenmail. Dit systeem wordt veelal gebruikt door studenten en zou, desnoods met een inlogformulier als dit niet geautomatiseerd zou kunnen worden, vanuit Perseus beschikbaar moeten zijn. Het koppelen van Osiris. De cijfers uit dit systeem moeten opvraagbaar zijn net als de lesroosters die daar zijn ondergebracht. Het koppelen van de Mediatheek. Intergratie van NetPro. Deze inleverapplicatie is, binnen de KSA, de applicatie die gebruikt wordt voor het inleveren van werk van studenten. De toekomst van NetPro was onzeker door de vele bugs binnen het systeem. Echter wordt op de KSA een herziene versie ontwikkeld die de problemen moet gaan oplossen. Dit moet NetPro weer een waardevolle plaats bieden binnen de KSA en deze kan geïntegreerd worden in Perseus. Belangrijk is wel te weten dat Perseus zelf ook al een inleverapplicatie in zich heeft. Onder Perseus zullen ook alle overige shares, websites(mt/ie/immi/alumni), forum(stimpy of nieuw een systeem), FTP, sms diensten en mail(exchange) beschikbaar moeten zijn. Dit alles geldt voor zowel interne als externe gebruikers van het systeem. Verder komen er nog tal van andere functionaliteiten in het systeem zoals het koppelen van onder andere ziek- en betermeldingen, roosterwijzigingen, inschrijvingen, studiegids, keuzevakken, kenniskaarten, pagina s voor receptie, docenten, medewerkers, studenten enz. Tevens zal er een SDK voor Perseus moeten worden geschreven. Het systeem is op dit moment onvoldoende gedocumenteerd en dit kan in de toekomst bij de verdere ontwikkeling problemen gaan geven. Het systeem zelf is niet bijzonder ingewikkeld en het schrijven van deze SDK zal bij voorkeur uitgevoerd moeten worden op de FCJ. 12

13 3. ColdFusion In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat ColdFusion voor scripttaal is en welke edities er beschikbaar zijn. Verder wordt er gekeken naar de performance en schaalbaarheid van ColdFusion en de licentievoorwaarden. 3.1 Wat is ColdFusion ColdFusion is een web applicatieserver waarmee websites en applicaties ontwikkeld kunnen worden. Het voordeel van ColdFusion is dat de leercurve veel kleiner is dan andere (script)talen die gebruikt worden voor het internet, intranet en voor extranetten. Het benodigd geen traditionele programmeertalen zoals C/C++, Java of XML ondanks het wel ondersteund wordt door ColdFusion. ColdFusion MX bestaat uit de volgende drie kern componenten: ColdFusion server ColdFusion Markup Language (CFML) ColdFusion Administrator De ColdFusion applicatieserver is zelf een web applicatie wat zich normaal bevindt op dezelfde computer als de webserver(-software). Dit programma parsed (leest en interpreteert) de code en voert de gegeven instructies uit. Deze instructies gaan door ColdFusion doormiddel van ColdFusion pagina s met de bestandsextensies CFM(pagina s) of CFC(componenten). Een ColdFusion pagina lijkt op een HTML pagina maar bevat speciale tags die de ColdFusion server onderricht om specifieke operaties te verrichten. De volgende stappen worden ondernomen op het moment dat een ColdFusion pagina door de ColdFusion server wordt behandeld: 1. De ColdFusion server kijkt naar alle content van een pagina en zoekt naar de volgende ColdFusion instructies: Tags die beginnen met CF. Tags zijn de opmaakstructuren van de code. Variabele en functies die altijd tussen hekjes(#) staan. 2. Als de ColdFusion server HTML of normale tekst vindt op de pagina wordt deze onaangepast doorgestuurd naar de webserver. 3. De ColdFusion server voert alle processen uit van de gevonden instructies en stuurt het overige resultaat naar de webserver. De webserver stuurt dan op zijn beurt de gehele output door naar de browser. De ColdFusion Markup Language(CFML) is een tag gebaseerde taal, wat lijkt op HTML, dat gebruik maakt van speciale tags en functies. Met CFML kan de standaard HTML worden versterkt met database functies, conditionele operators en hoog niveau formatteerfuncties om snel een eenvoudig te onderhouden web applicatie te produceren. CFML heeft, net als HTML, begin en eind tags en het staat tussen groter dan / kleiner dan tekens. Alle eind tags beginnen met een forward slash (/) en alle tag namen beginnen met CF. Een ColdFusion applicatie bestaat meestal uit een serie van pagina s die CFML bevatten. Ontwikkelaars kunnen deze taal uitbreiden door zelf tags of gebruikers gedefinieerde functies(udf, User Defined Functions) te ontwikkelen. Daarnaast kunnen COM, C++ en Java componenten(zoals JSP tags) geïntegreerd worden. ColdFusion applicaties kunnen interactie ondergaan met elke op JDBC(Java Database Connectivity) technologie gebaseerde database driver. Deze JDBC driver gebruikt een Application 13

14 Programming Interface (API) om SQL statements uit te voeren op een database op de meeste platformen. Echter is ColdFusion niet gelimiteerd aan JDBC databronnen. Interactie kan ook plaats vinden met ODBC(Open Database Connectivity) databronnen door middel van een ODBC socket(een driver dat deze interactie mogelijk). Verder kan de ColdFusion Administrator worden gebruikt voor het configureren en onderhouden van de ColdFusion applicatieserver. Dit is een web gebaseerde applicatie waarmee toegang kan worden verkregen via de webbrowser vanaf elke computer met een internetverbinding. Hiermee kunnen configuratieopties van ColdFusion databronnen, output voor het debuggen, server instellingen en applicatiebeveiliging worden bekeken en ingesteld De edities van ColdFusion Macromedia ColdFusion is beschikbaar in twee verschillende productedities: ColdFusion MX Standaard 6.1 en ColdFusion MX Enterprise 6.1. De kenmerken van ColdFusion MX 6.1 zijn afhankelijk van de producteditie en het besturingssysteem. Beide bevatten de gehele infrastructuur benodigd om ColdFusion applicaties uit te voeren. ColdFusion MX Enterprise 6.1 geeft een volledige oplossing voor de ontwikkeling van geavanceerde applicaties en webservices. Hierbij kan gedacht worden aan hoge performance, management en beveiligingsopties benodigd voor grootschalige websites, applicaties en hosting omgevingen. Dit pakket bevat tal van extra opties boven het ColdFusion Standaard pakket. De toevoeging van JRun(J2EE applicatieserver van Macromedia) maakt het mogelijk om hybride applicaties, die gebruik maken van ColdFusion pagina s en backend logica geschreven in Java, te ontwikkelen. De keuze tussen het gebruik van verschillende applicatie servers naast JRun, in de gekozen J2EE infrastructuur(zoals IBM WebSphere, BEA WebLogic, Sun ONE), met het inzetten van ColdFusion MX 6.1. Het gebruik van meerdere instanties van de ColdFusion server om beveiliging te verhogen zonder daarvoor aparte hardware te moeten aanschaffen. Zodoende wordt elke applicatie in een eigen server proces geplaatst. Het gebruikt van Server Sandbox Security. Het beveiligen van gedeelde hosting omgevingen met directory gebaseerde toegangscontrole voor tags, functies, databronnen en IP adressen. Het gebruik van Application Deployment Service om eenvoudig applicaties te packagen of te migreren en archiveren vanuit de ColdFusion administrator Het gebruik van Integrated Application Services zoals een ingebouwde full-text search engine en geïntegreerde charting en graphing engine. Daarnaast het eenvoudig kunnen bouwen van ondersteunende applicaties en hoge performance integratie. ColdFusion MX Standaard 6.1 geeft een beginnend niveau server ideaal voor tamelijk eenvoudige websites en kleine tot middelgrote applicaties. De ColdFusion Standaard editie geeft de capaciteit die benodigd is om snel een dynamische internetapplicatie te ontwikkelen met het relatief eenvoudig te leren ColdFusion. Naast de commerciële edities van ColdFusion MX 6.1 zijn er nog twee andere edities. De ColdFusion MX 6.1 Developer editie en de ColdFusion MX 6.1 Trial editie. 14

15 De Developer editie is een volledig functionele server die alleen bedoelt is voor ontwikkelingsdoeleinden. Omdat deze versie alleen mag gebruikt worden als een ontwikkelingsomgeving om ColdFusion MX te leren gebruiken, of om in te zetten naar andere hosting providers, is de toegang gelimiteerd tot de localhost of één IP adres van buitenaf. De Trial editie is een, 30 dagen volledig werkende, ColdFusion MX Enterprise 6.1 editie. Alle features binnen deze editie zijn beschikbaar. Na het verstrijken van de periode zet deze editie zich om in de Developer Editie. Men kan ten alle tijden een licentie aanvragen en van de Trial of Developer editie een volledige Standaard of Enterprise editie maken zonder een herinstallatie uit te moeten voeren Wat zijn voornaamste verschillen De voornaamste verschillen tussen de Standaard en Enterprise editie zitten in de ondersteuning van het besturingsysteem, database en extra features. Daarbij is de Enterprise editie de meest uitgebreide editie van de twee. Beide bieden uiteraard ondersteuning voor CFML. Daarnaast kan voor zowel de Standaard als de Enterprise editie gebruik worden gemaakt van Windows en Linux als besturingssysteem en Microsoft Access(ODBC), Microsoft SQL Server en MySQL als database. De Enterprise editie ondersteunt ook Solaris, HP-UX en AIX als besturingssystemen en onder andere Oracle en Sybase als databases. Bovendien heeft deze editie ook een aantal extra s zoals: Een volledige versie van JRun 4 met ondersteuning voor JSPs, Servlets, EJBs en JMS De mogelijkheid meerdere server instanties te starten J2EE Application Server Deployment Enterprise Server Beveiliging Archivering and Deployment Services Hoge performance bezorging Server/Instance Clustering De Developer en Trial edities zijn gelijk aan de Enterprise editie van ColdFusion MX 6.1. De Developer editie kan echter op enkele besturingssystemen meer draaien dan de Enterprise editie omdat deze slechts bedoel is als ontwikkelingsomgeving. De complete vergelijkingsmatrix is te vinden in het literatuuroverzicht onder Macromedia productedities. 15

16 3.2 Performance en schaalbaarheid Het behalen van de hoogst mogelijke performance en schaalbaarheid met ColdFusion applicaties is afhankelijk van een complexe combinatie van veel verschillende factoren. Bij performance gaat het specifiek om de responstijd, van CFML pagina s en ColdFusion componenten, aanvragen. Bij schaalbaarheid gaat het om de verandering in de performance als er meer load op de server wordt gezet. Een goede maatstaaf voor performance en schaalbaarheid is de verwerkingscapaciteit (het aantal aanvragen dat over een bepaalde periode zijn afgehandeld). Factoren die de performance beïnvloeden zijn: Hardware en software configuraties. De responstijd van database en andere externe systemen(database query s, web service load, LDAP server uitvragen enz.). Webserver performance. De CFML applicatie zelf. Al deze factoren zijn belangrijk om het maximale uit de ColdFusion server te halen. Beginnend bij de hardware kan voortijdig al rekening worden gehouden met de configuratie van een systeem. Harde schijven, de CPU, het RAM en het netwerk zijn de vier hoofdfactoren die de performance van de hardware beïnvloeden. Afhankelijk van de resources die een applicatie vraagt zullen deze optimaal afgestemd moeten worden. Qua software kan als eerst gekeken worden naar het besturingssysteem. Elk specifiek besturingssysteem heeft zijn eigen punten die te optimaliseren zijn(zie literatuuroverzicht onder Macromedia performance). ColdFusion MX 6.1 is tevens ook een Enterprise Java Applicatie(J2EE) en de Java Virtual Machine(JVM) is een fundamenteel component die betrekking heeft op de performance. Zowel ColdFusion MX 6.1 Standaard als Enterprise heeft een ingebouwde versie van Macromedia JRun(J2EE applicatie server met de JVM 1.4.1). Daarbij is deze bij de Standaard editie sterk uitgekleed. Bij de Enterprise editie kan JRun ook als losse en volledige J2EE applicatie server worden geïnstalleerd. De CFML applicaties zijn, naast externe bronnen zoals database en webserver, de laatste vorm die performance kunnen beïnvloeden. Het komt er simpelweg op neer dat applicaties zo goed werken als ze zijn ontwikkeld. Het debuggen van code is daarbij het belangrijkste punt. Naast de hier bovenstaande zaken is het belangrijk om een applicatie onder load te testen. Dit blijft een zeer belangrijk onderdeel van web ontwikkeling en het plaatsingsproces. De zogenaamde load testing is de enige (handige) wijze om een applicatie af te stellen en bottlenecks te verwijderen. Tevens geeft het ook een beeld van de capaciteit die benodigd is voordat een applicatie live gaat. Er zijn meerdere applicaties hiervoor beschikbaar zoals de Microsoft Web Application Stress Tool en OpenSTA. 16

17 3.2.1 J2EE in ColdFusion Java 2 Enterprise Edition(J2EE) is een set APIs en services, waarvan de specificaties opgesteld worden door Sun Microsystems, in samenwerking met een brede groep geïnteresseerden (waaronder ook veel commerciële partijen). ColdFusion MX maakt volledig gebruik van het onderliggende J2EE platform dat zorgt voor hoge performance en betrouwbaarheid. Daarnaast biedt J2EE uitgebreide extensie mogelijkheden zoals zelfgemaakte tags, ColdFusion componenten (CFC), JSP/servlets, EJBs, COM, COBRA, Java, XML enz. De CFML scripttaal is op zichzelf niet enorm uitgebreid maar ColdFusion word door J2EE een stuk krachtiger en een stuk sneller. Het is mogelijk om complexe Java gebaseerde applicaties te schrijven en te plaatsen, naast ColdFusion applicaties(en deze uiteraard te koppelen), op een enkele server Performance test Windows en Linux ColdFusion MX 6.1 kan geplaatst worden in verschillende configuraties afhankelijk van de behoefte en de server omgeving. Macromedia heeft testen laten uitvoeren op meerdere besturingssystemen, webservers en hardware configuraties. De volgende testen zijn die van de ColdFusion MX 6.1 Enterprise editie als standalone server(server configuratie) in plaats van een J2EE configuratie(de twee hoofdtype installaties). Een server configuratie houdt in dat de onderliggende J2EE applicatieserver niet zichtbaar is. Dit is ook het geval bij de Standaard editie van ColdFusion. De Windows 2003 server performance test gebruikte de volgende specificaties: Windows Server 2003 web editie, IIS 6.0, Compaq Proliant 1850 Server, 2x 500 MHz PIII Xeon processors en 1024 MB RAM. De Linux PC werkte op de volgende specificaties: Red Hat Enterprise Linux AS 2.1, Apache , Compaq Proliant DL360 Server, 2x 733 MHz PIII Xeon processors en 2048 MB Ram. Beide systemen gebruikte een aparte Compaq 6500 met 4x 500MHz PIII processors met Microsoft SQL server Uit de test kwam naar voren dat de gemiddelde responstijd voor Windows seconden, en voor Linux seconden was. Hieruit blijkt dat Windows een stuk sneller werkt, zelfs op minder stevige hardware. Deze tests gingen uit van 30 gelijktijdige virtuele gebruikers zonder tussenpozen. Dit simuleert activiteit van ongeveer twee tot zes miljoen aanvragen per dag. Elke stresstest was meerdermalen ondernomen om accurate gegevens te verwerven. In de meeste webapplicaties gaat de tijd van een (gebruikers)sessie voornamelijk op aan het wachten op een gebruikeractie. Vooral in websites waar content centraal staat word veel tijd besteed aan het lezen van de pagina. Een grote applicatie kan honderden open sessie hebben met slechts tientallen actieve aanvragen die behandeld moeten worden door de applicatieserver. De exacte ratio van open sessies en actieve sessie is geheel afhankelijk van de applicaties. Echter zou deze test van 30 virtuele gebruikers zonder pauzes grofweg gelijk staan aan 600 gelijktijdige sessie binnen de applicatie. De volledige performance test is terug te vinden in bijlage I. 17

18 3.3 Systeem vereisten Windows De minimale systeemeisen op een Windows besturingssysteem voor ColdFusion MX 6.1 zijn: Intel Pentium processor of hoger 256 MB RAM (512 MB is aangeraden) 400 MB HD ruimte Microsoft Windows 98 of ME indien gebruikt van de Developer editie wordt gemaakt Microsoft XP, NT 4 SP6A, 2000 server SP3, of 2003 server Linux De minimale systeemeisen op een Linux besturingssysteem voor ColdFusion MX 6.1 zijn: Intel Pentium processor of hoger 256 MB RAM (512 MB is aangeraden) 400 MB HD ruimte Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0, 9, AS & ES 2.1, AS & ES 3.0 SuSE Linux 7.2, 7.3, of 8.x TurboLinux 8 Server (Alleen Japanse versie) Linux voor zseries: SuSE Linux Enterprise Server 8 Service Pack 2 running in 31-bit mode UNIX De minimale systeemeisen op een Unix besturingssysteem voor ColdFusion MX 6.1 zijn: SPARC, PA-RISC 1.1 of 2.0, of POWER/3 processor 256 MB RAM (512 MB is aangeraden) 400 MB HD ruimte Sun Solaris 7, 8, of 9 HP-UX 11i IBM AIX 5L 4.3.3, 5.1, of 5.2 Apple Mac OS X indien gebruikt van de Developer editie wordt gemaakt Ondersteunde applicatie servers Macromedia JRun 4 IBM WebSphere Application Server 4 and 5 BEA WebLogic Server 6, 7, and 8.1 Sun ONE Application Server 7 De exacte besturingsysteem, webserver, database en J2EE applicatieserver ondersteuning van de ColdFusion MX 6.1 edities is terug te vinden in bijlage II. 18

19 3.4 Licentievoorwaarden De ColdFusion MX producten zijn, zoals al aangegeven, verkrijgbaar in twee edities: Standaard of Enterprise. Beide bezitten over de gehele infrastructuur benodigd om ColdFusion applicaties uit te voeren. Een korte terugblik op de edities van ColdFusion: De Standaard editie biedt een instapniveau server dat ideaal geschikt is voor basis websites en klein tot middelgrootte applicaties. Deze editie bevat de basis mogelijkheden om snel dynamische Internet applicaties te ontwikkelen met de ColdFusion Markup Language (CFML). De Enterprise editie is de meest uitgebreide editie. Deze biedt ondersteuning voor diverse, minder gebruikte, besturingsystemen en databases. Naast diverse extra functionaliteiten heeft deze editie de bijvoeging van de (volledige) Macromedia JRun web server. Naast deze twee edities zijn er nog twee ander edities die gratis zijn te verkrijgen. Het gaat hier om de Developer en Trial edities. Deze edities zijn onderhevig aan verschillende beperkingen. Zo is de Developer editie alleen te gebruiken als locale test- en ontwikkelingsomgeving voor ColdFusion applicaties. De Trial editie is een volledige Enterprise editie gedurende een periode van 30 dagen. Na deze evaluatieperiode zet deze zich om in de Developer editie. Bij de Trial en Developer editie is het mogelijk om na het verstrijken van de evaluatieperiode een licentie aan te schaffen, en een serienummer in te voeren. Er kan dan wederom gebruik worden gemaakt van en volledig ColdFusion MX 6.1 Standaard of Enterprise editie zonder een herinstallatie. Naast de aankoop van een licentie om een editie van ColdFusion MX 6.1 Standaard of Enterprise te draaien kan men ook een subscription aanvragen. Dit wordt hieronder beschreven gevolgd door de mogelijke licenties, voorwaarden en kosten Macromedia Software Subscriptions Een subscription is een abonnement op gratis updates gedurende een periode van twee jaar. Deze gratis updates zijn niet echt gratis, men betaald een extra bedrag om dit abonnement te activeren. De software updates zijn alleen beschikbaar gedurende de abonnementsperiode wanneer er een nieuwe, commercieel verkrijgbare, updates beschikbaar zijn. Een abonnement moet binnen 30 dagen na aankoop van een product worden geactiveerd. Dit abonnement is uiteraard optioneel maar moet aangeschaft worden tijdens de aankoop van een product en licentie. Indien een dergelijk abonnement moet worden verlengd met een nieuwe periode van twee jaar zal dit moeten gebeuren binnen 90 dagen voor het verloopt van het abonnement. Gebeurd dit niet zal het abonnement komen te vervallen. Er moet in dat geval eerst weer een product upgrade met subscription worden aangeschaft om abonnee te worden. Een abonnement in combinatie met het MVLP(zie onder) heeft afwijkende regels. Standaard is een abonnement twee jaar lang. Als het gaat om MVLP betreffende overheden is de periode slechts één jaar tenzij anders afgesproken met Macromedia. Ook hier kan een verlenging 90 dagen voor het einde van het abonnement worden aangevraagd. 19

20 3.4.2 Licentievoorwaarden specifiek Alle ColdFusion edities zijn onderhevig aan de End User License Agreements (EULA) voor server producten van Macromedia. Zodra het product wordt geïnstalleerd zijn de beschreven voorwaarden rechtsgeldig. De belangrijkste zaken zijn hieronder samengevat Als de software een Developer editie 4, Trial editie 7, of ander editie van server gebaseerde software 3 is mag deze worden geïnstalleerd op een enkele computer. Een licentie van deze software mag niet gezamenlijk worden gebruikt, geïnstalleerd of worden gebruikt samenvallend op verschillende computers. Gaat het om een commerciële editie 1, educatieve editie 5 of niet voor verkoop editie 6 van, in ieder geval, CPU gebaseerde software 2 mag deze op meerdere computers worden geïnstalleerd. Echter mag het aantal CPUs, verdeeld over alle computers waarop de software is geïnstalleerd, niet hoger zijn dan het totale aantal CPU licenties voor de betreffende installatie. Als de gebruikte software ColdFusion 6.1 Standaard editie is, van de ColdFusion software van Macromedia, mag de software niet geïnstalleerd worden op een computer met meer dan acht CPUs tenzij meer licenties worden aangeschaft. Het aantal aangekochte licenties moet gelijk of groter zijn dan het quotiënt uit de deling van het aantal CPUs door acht in een dergelijke server waarop de software is geïnstalleerd. Indien er gebruik wordt gemaakt van de Developer editie mag deze niet gebruikt worden om een applicatie te plaatsen en uit te voeren in een live of stand-by omgeving of opvoerende omgeving toegankelijk door applicatie eindgebruikers vanaf servers, werkstations en dergelijke. De Developer editie mag slechts gebruikt worden voor het doel design, ontwikkeling en evaluatie van applicaties in een interne omgeving. De Developer editie mag vanuit slechts één IP adres op elk mogelijk moment benaderd worden. Tevens mag de Developer editie niet vanuit een andere computer benaderd worden dan waarop deze is geïnstalleerd of applicaties beschikbaar stellen met toegang voor meerdere browsers of gebruikers. 1) Commerciële editie betekend dat het gaat om een editie van de software die niet een Developer editie, educatieve editie, niet voor verkoop editie of Trial editie is 2) CPU gebaseerde software betekend, als het toepasbaar is, de software dat niet server gebaseerde software is. (o.a. Macromedia Flash Remoting software, Macromedia JRun, en de Enterprise editie van Macromedia ColdFusion software wat niet CFMX 6.1 Enterprise update is) 3) Server gebaseerde software betekend, als het toepasbaar is, Macromedia Flash Communication Server software, CFMX 6.1 Enterprise Update of de Standard editie van Macromedia ColdFusion software. 4) Developer editie is een versie van de software, zo geïdentificeerd, om intern gebruikt te worden voor design, ontwikkeling en evaluatie als enig doel. 5) Educatieve editie is een versie van de software, zo geïdentificeerd, om enkel gebruikt te worden door gekwalificeerde (school)instellingen, inclusief de studenten en faculteit daarvan. 6) Niet voor verkoop editie is een versie van de software, zo geïdentificeerd, om enkel gebruikt te worden om de software te herzien en te evalueren. 7) Trial editie is een versie van de software, zo geïdentificeerd, om alleen te worden gebruikt om de software te herzien, te demonstreren en te evalueren voor een gelimiteerde periode. Deze versie kan een gebrek hebben aan bepaalde functionaliteiten en zal na een vastgestelde periode ophouden te werken doormiddel van een intern mechanisme. 20

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006 Unattended Install Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam Maart/april 2006 1 Abstract Unattended Install is een techniek wat het beheer van werkplekken moet vereenvoudigen. Het maakt

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Software Archivering met Emulatie Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Executive Summary Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo n archief

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Woord vooraf Deze bachelorproef is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn stage in de Arteveldehogeschool. Mijn belangrijkste opdracht was een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Eindrapportage werkpakket 1.4

Eindrapportage werkpakket 1.4 Onderwijstechnologisch expertisecentrum Otec Open Universiteit Nederland Eindrapportage werkpakket 1.4 Architectuur, pakketreviews en testomgeving Onderwijstechnologisch expertisecentrum (Otec) Open Universiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Afstudeerverslag Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Aangeboden aan de afdeling Informatica-voltijd van de Haagse Hogeschool (NL) door M.M.G Rootsaert op 23 Maart 2007 Examinatoren: dhr

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie