Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6)"

Transcriptie

1 Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB

2 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO. Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB D/2002/7841/036

3 Inhoud 22 Systeeminstellingen beveiligen Opstartparameters CMOS MBR Startdiskette Labo 111: Beveiliging van opstartgegevens Systeeminfo Hulpprogramma voor handtekeningcontrole Dr Watson Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX Labo 112: Systeeminfo en hulpprogramma s Herstelfuncties Laatst bekende juiste configuratie Systeemherstel Soorten herstelpunten Plaats van de herstelpunten Instellingen van Systeemherstel Een herstelpunt maken Het systeem terugzetten naar een vorig herstelpunt Back-up Reservekopie van systeemstatusgegevens maken Terugzetten van systeemstatusgegevens Herstelconsole Reservekopie van het register Kopie nemen van een deel van het register in een tekstbestand Registersleutel importeren Labo 113: Herstelfuncties Labo 114: Controle van systeembestanden Computervirussen Malafide software Payload Activering Indeling In the wild lijst Virusmakers Verspreiding Labo 115: Verspreiding van virussen Beschermingsmaatregelen Labo 116: Anti-virussoftware Virussen opsporen Virussen verwijderen Anti-virusschild Bescherming tegen recente virussen Welke soorten virussen zijn er? Bootsectorvirus en partitiesectorvirus Werking Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen Virus verwijderen Bestandsvirus en mapvirus Werking van een bestandsvirus Mapvirus Companion virussen Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen Macrovirussen Werking Infectiebronnen Labo 117: Beschermingsmaatregelen Scriptvirussen Werking Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen

4 23.10 Indeling volgens eigenschappen Labo 118: Eigenschappen van virussen Wormen Trojaanse paarden (Trojan horses) Labo 119: Trojaanse paarden Labo 120: Ander malafide software Hoaxes Logische bommen Bugs Droppers Virus Imposters of nepvirussen Dialers Wat is een netwerk? Soorten Geografische spreiding Manier van doorgeven van gegevens Computertypes Voordelen van netwerken Componenten van een netwerk Knooppunt in een netwerk Netwerkdiensten Netwerkbesturingssystemen Evenknienetwerk Servergestuurd netwerk Client/server architectuur Concept Meerdere gebruikers van dezelfde gegevens Client/server verwerking Het client/server-proces De client of front-end De server of back-end Architecturen Labo 121: Client/server Keuze van een netwerk Labo 122: Netwerken Communicatie in verschillende lagen OSI-model De lagen van het OSI-model Fysische laag Verbindingslaag Netwerklaag Transportlaag Sessionlaag Presentatielaag Toepassingslaag Communicatie tussen lagen TCP/IP Bruikbaarheid van theoretische modellen

5 22 Systeeminstellingen beveiligen 22.1 Opstartparameters CMOS Tijdens het opstarten van een computer gebeuren allerlei belangrijke procedures vóór je de controle over het toestel krijgt door middel van een gebruikersinterface, bijvoorbeeld MS-DOS of Microsoft Windows. Eén van de procedures is het lezen van het CMOS- RAM, dat allerlei instelbare informatie bevat over de systeemconfiguratie, zoals type en grootte van de harde schijf, diskettestations, geheugen, etc. Bij moderne computers kan de toegang tot het CMOS-geheugen beveiligd worden met een wachtwoord. Het verdient aanbeveling dit ook te doen, al was het maar om te vermijden dat een gebruiker op het ongelukkige idee zou komen de inhoud van CMOS- RAM te wijzigen of een wachtwoord in te voeren dat de toegang tot de BIOS Setupprogramma s of het hele systeem onmogelijk maakt. Als je de Bootvolgorde instelt op C, A, is opstarten van een diskette niet onmogelijk, maar minder voor de hand liggend, wat al een beveiliging is tegen virussen of kwaadwillige gebruikers. Als de gegevens van CMOS-RAM verloren gaan of corrupt zijn, leidt dit tot het niet verder opstarten van de computer of tot verlies van gegevens of, in het ergste geval, fysieke schade aan de harde schijf. Daarom is het goed een kopie van de inhoud ervan te maken. Daartoe bestaan verschillende hulpprogramma's, maar het beste is een programma dat vanuit MS DOS-modus kan werken en op een startdiskette (zie ) kan staan. De te kopiëren CMOS-gegevens zelf nemen 128 bytes in beslag en kunnen er als volgt uitzien. Je ziet de hexadecimale weergave en rechts de omzetting in "gewone weergave. Hulpprogramma: CMOSSAVE Dit MS-DOS programma bestaat uit drie deelprogrammaatjes van elk circa 1 kb groot. Cmossave.com: schrijft de CMOS-gegevens weg Voorbeeld: CMOSSAVE A:\CMOSPC01.SAV Cmoschk.com: vergelijkt de inhoud van de actuele CMOS met de CMOS-gegevens in een eerder opgeslagen bestand Voorbeeld: CMOSCHK A:\CMOSPC01.SAV Cmosrest.com: schrijft de CMOS-gegevens uit een eerder opgeslagen bestand weg naar de CMOS-RAM van de computer Voorbeeld: CMOSREST A:\CMOSPC01.SAV De drie programmaatjes kunnen samen met het.sav-bestand op een startdiskette. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 415

6 MBR Een andere stap in de opstartprocedure is, voor zover het opstarten niet vanaf een diskette gebeurt, het zoeken naar de allereerste sector van de eerste fysische, harde schijf, de MBR (Master Boot Record). Wanneer deze corrupt of leeg is, stopt de opstartprocedure. In de MBR bevinden zich het Master Boot Programma en een partitietabel die al de partities van de harde schijf beschrijft, en soms ook informatie over de geometrie van de schijf (heads, cylinders, etc). Het Master Boot Programma zoekt in de partitietabel naar de actieve primaire partitie. Indien er maar 1 is, wordt het besturingssysteem van die partitie geladen en gestart. Als er meer dan 1 primaire partitie is, dan heeft elke opstartpartitie een eigen opstartrecord in de eerste sector. Dit record bevat een programma dat zorgt voor het opstarten van het besturingssysteem van die partitie. Normaal gezien wordt dit opstartrecord opgeslagen op het moment dat de partitie logisch geformatteerd wordt. Maar het kan ook later gebeuren door middel van een hulpprogramma, bijvoorbeeld Sys.com van MS- DOS. Hieronder de inhoud van een MBR, met de hexadecimale weergave en rechts de "gewone" weergave: Ook nu weer doe je er goed aan deze informatie op een startdiskette te bewaren, samen met een programma dat de gegevens kan terugzetten. Hulpprogramma: BOOTSAVE Dit MS-DOS programma bestaat uit drie deelprogrammaatjes van elk circa 1 KB groot. Bootsave.com: maakt een kopie van de MBR-gegevens en schrijft ze weg (512 bytes). Daarnaast bevat dit bestand informatie over de geometrie van de harde schijf (4 bytes). Dit laatste wordt gebruikt om te vermijden dat MBR-gegevens van een bepaald type harde schijf per ongeluk naar een ander type worden gekopieerd. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 416

7 Voorbeeld: BOOTSAVE A:\MBRPC01.SAV Bootchk.com: vergelijkt de inhoud van de actuele MBR met de MBR-gegevens in een eerder opgeslagen bestand Voorbeeld: BOOTCHK A:\MBRPC01.SAV Bootrest.com: schrijft de MBR-gegevens uit een eerder opgeslagen bestand weg naar de MBR van de computer. Voorbeeld: BOOTREST A:\MBRPC01.SAV De drie programmaatjes kunnen samen met het.sav-bestand op de Windows startdiskette. Hoe je die kunt aanmaken vind je in paragraaf Wie meer dan één primaire partitie heeft, moet op elke primaire partitie het programma Bootsave laten lopen Startdiskette In het verleden kon je bij de installatie van Windows altijd een opstartdiskette of bootdiskette maken. Hiermee was het steeds mogelijk om de computer op te starten en de schade in die mate te herstellen totdat je vanaf de harde schijf kon opstarten. Dit is nu niet meer voorzien in het installatieproces van Microsoft Windows XP, maar er bestaat wel nog de mogelijkheid om een startdiskette te maken. Je hebt hiervoor een 1,44 MB diskette nodig. Je opent de Verkenner en je klikt met je rechtermuisknop op het pictogram van het diskettestation. Je kiest uit het snelmenu de optie Formatteren. In het hiernaast vermeld dialoogvenster neem je de optie Een MS-DOS-opstartdiskette maken. Als je de computer opstart vanaf deze diskette, kom je terecht in de MS-DOS modus. Hierin zijn er geen stuurprogramma s geladen voor cd-romspeler of andere hardware. Je kunt hier ook enkel schijven zien die geformatteerd zijn met het FAT bestandsbeheersysteem Labo 111: Beveiliging van opstartgegevens Maak een opstartdiskette. Test de werking ervan uit. Welke bestanden komen er voor op deze opstartdiskette? Download de nodige hulpprogramma s ( en bewaar de instellingen van CMOS en MBR( s). VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 417

8 22.2 Systeeminfo In het hulpprogramma Systeeminfo van de Systeemwerkset uit de Bureau-accessoires vind je uitgebreide informatie over de systeemconfiguratie. Het is een zeer handig hulpmiddel als er iets fout loopt. De informatie is onderverdeeld in vijf categorieën: Hardwarebronnen toont de hardwarespecifieke instellingen: DMA, IRQ's, I/Oadressen en geheugenadressen. In de weergave Conflicten/Delen wordt aangegeven welke apparaten bronnen delen of onderlinge conflicten opleveren. Dit kan nuttig zijn bij het constateren van problemen met een bepaald apparaat. Onderdelen toont informatie over de Windows-configuratie. Aan de hand van deze categorie wordt de status bepaald van stuurprogramma's, netwerk- en multimediasoftware. Bovendien is er een uitgebreid historisch overzicht van stuurprogramma's beschikbaar. Hierin zie je welke wijzigingen je in de loop van de tijd aan de onderdelen hebt aangebracht. Softwareomgeving toont een momentopname van de software die in het computergeheugen is geladen. Je ziet of er nog processen bezig zijn en je kunt de versieinformatie controleren. In de categorie Internet-instellingen vind je in dit geval instellingen die te maken hebben met Internet Explorer. Je kunt daar zien op welke manier de verbinding met Internet gemaakt wordt, hoe de beveiliging ingesteld is en nog veel meer. De laatste categorie bevat de instellingen van de geïnstalleerde pakketten van Microsoft Office XP. Je kunt daar bijvoorbeeld zien welke marges ingesteld zijn bij de pagina-indeling van een geopend Word-document en ook eigenschappen over een openstaande presentatie in Powerpoint. Afhankelijk van het specifieke onderwerp, worden basis-, geavanceerde of historische systeemgegevens weergegeven. Een aantal van deze gegevens kunnen ook via andere wegen bekeken worden. Wijzigen van de gegevens kan hier niet. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 418

9 Je kunt alle instellingen exporteren als tekstbestand of opslaan als.nfo-bestand. Je kunt hierbij kiezen om dit per categorie te doen of niet. Om een.nfo-bestand te maken, kies je de menu-optie Bestand, Opslaan. Om een tekstbestand te maken, kies je de menu-optie Bestand, Exporteren. De meeste toepassingen voor systeembeheer en onderhoud zijn eigenlijk afzonderlijk toepassingen die op schijf bestaan. Systeeminfo is eigenlijk de toepassing msinfo32.exe. Via het menuonderdeel Beeld kun je de Systeemgeschiedenis opvragen. Je kunt ook de gegevens van een externe computer bekijken. Geef daartoe de naam of het IP-nummer van de externe pc in. Geschiedenisgegevens zijn van een externe pc echter niet beschikbaar. Via het menu Hulpprogramma s kun je bovendien hulpprogramma's starten om het systeem te controleren en eventueel herstellingen aan te brengen Hulpprogramma voor handtekeningcontrole VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 419

10 Dit programma zoekt naar systeembestanden zonder digitale handtekening. Het scherm dat je te zien krijgt bij het opstarten van het programma, geeft zeker uitleg over wat de betekenis is van een digitale handtekening. Meer informatie over de bedoeling van Microsoft met dit programma voor digitale handtekeningen vind je ook in de Help van Windows XP. Je kunt na de controle bijvoorbeeld het volgende resultaat krijgen. Bij h et opstarten van deze controle kun je via de knop Geavanceerd nog een aantal opties kiezen in verband met welke bestanden je wenst na te kijken en of je iets in het logboek wenst te schrijven en waar dit logboek zich op schijf bevindt. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 420

11 Dr Watson Dr. Watson is een programma dat een momentopname maakt van het systeem, onder andere van het gebruik van het inwendig geheugen, de taken die worden uitgevoerd en de programma s die werden geladen tijdens de systeemstart. Met Dr. Watson (wat eigenlijk de toepassing drwtsn32.exe is) kun je gegevens over systeem en programmafouten opsporen en deze gegevens in een logboekbestand vastleggen. Deze verzamelde gegevens kunnen dan doorgegeven worden aan de supportafdeling van de softwareleverancier. Als er onder Windows XP een programmafout optreedt, wordt Dr. Watson automatisch gestart. Het gegenereerde foutenrapport zie je ook op je scherm verschijnen en in sommige gevallen krijg je hierover nog de nodige feedback Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX Dit programma geeft gedetailleerde gegevens over de op het systeem geïnstalleerde DirectX-onderdelen en stuurprogramma s. Het programma laat toe allerlei tests uit te voeren, problemen te onderzoeken of de systeem-configuratie te optimaliseren. De gegevens kunnen bovendien bewaard worden. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 421

12 Labo 112: Systeeminfo en hulpprogramma s Waar bevindt het programma Systeeminfo zich op schijf? Hoe groot is deze toepassing? Welke toepassing schuilt achter het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX? Waar bevindt dit zich op schijf? Hoe groot is deze toepassing? Waar bevinden de andere hierboven beschreven toepassingen zich op schijf? Hoe groot zijn ze? Bekijk alle beschikbare informatie en instellingen van de beschikbare computer. Maak een tekstbestand van de beschikbare Office-instellingen. Bekijk de inhoud van dit tekstbestand. Wat herken je daarin? Maak van de Microsoft Office-instellingen ook een.nfo-bestand. Kun je hiervan de inhoud bekijken? Wat kun je er van zien? Welke.nfo-bestanden bevinden zich nog op jouw computer? Waar bevinden deze zich? Bestudeer de geschiedenisgegevens van de gebruikte computer. Zoek de echte betekenis van de digitale handtekening op. Onderzoek jouw computer op bestanden zonder of met een verlopen digitale handtekening. Welke bestanden vind je? Zoek vervolgens ook naar niet-systeembestanden zonder digitale handtekening. Test de mogelijkheden van Dr Watson uit. Bekijk en bestudeer de informatie die verzameld wordt door het diagnoseprogramma voor DirectX Herstelfuncties In Windows XP zijn er verschillende mogelijke functies ingebouwd die kunnen gebruikt worden om een bepaalde toestand te herstellen. Je kunt terugkeren naar de Laatst gekende juiste configuratie bij het opstarten van de computer na het indrukken van de F8-toets. Je vindt dit terug in Je kunt gebruik maken van Systeemherstel. Je maakt daarbij een momentopname van de systeeminstellingen, met of zonder de gegevensbestanden van de gebruikers. Deze momentopname kun je later indien nodig terugzetten zoals beschreven in Je kunt ook gebruik maken van de back-up functies die voorzien zijn in Windows XP. Eén van de mogelijkheden hierbij is een kopie te maken van register en de systeemconfiguratiebestanden. Je vindt de werkwijze in VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 422

13 Een andere mogelijkheid, bij drastische fouten, is gebruik maken van de Herstelconsole die desnoods de installatie van Windows XP opnieuw zal doen. Je start daarvoor op de installatie-cd en je kunt de hersteloptie van de installatiewizard gebruiken zoals te zien in In sommige gevallen is het ook voldoende om een reservekopie van het register te maken naar een tekstbestand en deze terug te plaatsen. Dit geeft echter de minste kans op succes. Je vindt de beschrijving in Als de bovenstaande procedures niet het gewenste resultaat opleveren, kun je hetzelfde proberen vanuit de Veilige Modus. Je kunt nog opstarten van een startdiskette. Dit werkt enkel voor FAT-partities, aangezien NTFS-partities vanuit een MS-DOS-omgeving niet te zien zijn Laatst bekende juiste configuratie Eén van de mogelijkheden om opnieuw een werkende computer te verkrijgen, is tijdens het opstarten van Windows XP de F8-toets ingedrukt houden. Je krijgt zo een opstartmenu te zien. Hier is de mogelijkheid Laatst bekende juiste configuratie beschikbaar, zodat je nadien de problemen met de nieuwe software of hardware kunt proberen op te lossen Systeemherstel Het hulpprogramma Systeemherstel (wat eigenlijk de toepassing Rstrui.exe is) controleert automatisch belangrijke systeemveranderingen op de computer zoals het installeren van software, hardware, updates en legt ze vast in een logboek. Als er een systeeminstelling verandert en nadien een probleem opduikt, kun je met deze informatie de verandering gemakkelijk ongedaan maken. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 423

14 Systeemherstel maakt de zogeheten controlepunten of herstelpunten, die in werkelijkheid momentopnamen van de status van het systeem zijn en bewaart die tot maximum 90 dagen. Het programma maakt deze automatisch, maar je kunt ook de opdracht geven een dergelijke herstelpunt te maken Soorten herstelpunten Er zijn een aantal types automatische herstelpunten voorzien. Deze herstelpunten worden automatisch aangemaakt op bepaalde momenten. Controlepunt voor aanvankelijk systeem wordt gemaakt onmiddellijk wanneer de computer voor het eerst start nadat Windows XP werd geïnstalleerd. Systeemcontrolepunten worden gemaakt om de 24 uur dat Windows XP actief is. Is de computer meer dan 24 uur uitgeschakeld geweest, dan wordt meteen na het opstarten een systeemcontrolepunt gemaakt. Herstelpunten met de naam van het geïnstalleerde programma worden gemaakt wanneer een nieuw programma wordt geïnstalleerd. De toestand van vlak vóór de installatie wordt geregistreerd. Herstelpunten van automatische updates van Windows XP Professional worden gemaakt als je een update voor Windows installeert. De toestand van vlak vóór de installatie wordt geregistreerd. Daarnaast zijn er dus ook de manuele herstelpunten waarvan je zelf kunt bepalen wanneer deze gemaakt worden en herstelpunten voor: Herstelbewerkingen: om herstellingen ongedaan te kunnen maken. Niet-ondertekende stuurprogramma's Herstelbewerkingen met Microsoft Back-up die gemaakt worden als je met Microsoft Back-up bestanden terugzet. Wanneer je Systeemherstel gebruikt, worden bestanden met gegevensbestandextensies (zoals.doc,.htm en.xls) en bestanden in de map Mijn documenten niet hersteld, m.a.w. ze blijven zoals ze waren vóór je het systeem herstelde Plaats van de herstelpunten Systeemherstel bewaart de noodzakelijke informatie in de map C:\System Volume Information. Deze map is voor iedereen ontoegankelijk, tenzij je de beveiliging anders ingesteld hebt. Je vindt er onder andere verschillende herstelpunten terug. RP0 = controlepunt voor het aanvankelijk systeem RPx = herstelpunt voor vóór de installatie van een softwarepakket, updates,. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 424

15 Instellingen van Systeemherstel Standaard staat Systeemherstel ingeschakeld voor elke partitie en gebruikt daarvoor maximaal 12% van die partitie. Deze instellingen kunnen door elke beheerder gewijzigd worden. Minimaal moet er 200 MB vrije ruimte per partitie beschikbaar zijn, anders verschijnt een waarschuwing en wordt gevraagd of je Schijfopruiming wilt starten. Je opent het tabblad Systeemherstel van het dialoogvenster Systeemeigenschappen. Als je systeemherstel uitschakelt, verdwijnen ook ineens alle aanwezige controlepunten. Via het register kun je de instellingen van Systeemherstel nog verder aanpassen. Je vindt ze terug in de sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 425

16 Normaal wordt er om de 24 uur een herstelpunt gemaakt, maar je kunt deze tijd halveren of verdubbelen. Hetzelfde geldt voor de duur dat een herstelpunt bewaard wordt, voor zover er voldoende vrije ruimte is. In beide gevallen wordt de tijd uitgedrukt in seconden. Om het interval tussen herstelpunten te wijzigen moet je de waarde van RPGlobalInterval wijzigen. Standaard is deze waarde in decimale notatie dus seconden (= 24 uur). Je kunt deze DWORD-waarde editeren. Kies daarbij best voor een decimaal grondtal en geef de nieuwe waarde in, bijvoorbeeld voor een herstelpunt om de 12 uur. Om een andere bewaartijd voor de herstelpunten in te stellen moeten we dezelfde procedure volgen voor RPLifeInterval, waarvan de standaardwaarde (in seconden) seconden (= 90 dagen) is Een herstelpunt maken Hiervoor sluit je alle actieve programma s af. Je start Systeemherstel vanuit de Systeemwerkset van Bureau-accessoires. Je selecteert in dit geval natuurlijk de optie Een herstelpunt maken. Je geeft een naam in voor het te maken herstelpunt. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 426

17 Het herstelpunt wordt gemaakt en je krijgt de mogelijkheid nog een taak uit te voeren of het programma te sluiten. Je vindt het gemaakte herstelpunt ook terug in de map System Volume Information Het systeem terugzetten naar een vorig herstelpunt Je sluit hiervoor opnieuw alle actieve programma s af en je start Systeemherstel. In het eerste scherm kies je nu de optie Een eerdere status van deze computer herstellen. In het volgende scherm selecteer je de datum van het herstelpunt dat je wenst terug te plaatsen. Rechts staat een lijst met de beschikbare herstelpunten en hun type voor die dag. Ook daar kies je het juiste herstelpunt. De dagen waarop een herstelpunt(en) gemaakt werden zijn vetgedrukt. Na het beëindigen van deze herstelfunctie, krijg je een samenvatting. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 427

18 Hierna wordt Windows afgesloten en herstart de computer met de gekozen configuratie. Nadien krijg je nog de kans deze hersteloperatie ongedaan te maken of te aanvaarden. Als je nieuwe gebruikers aangemaakt hebt sinds het gebruikte herstelpunt, kunnen die nieuwe gebruikers niet meer inloggen. Hun documenten worden evenwel niet vernietigd. Dezelfde opmerking geldt wanneer je een computer lid maakt van een domein of een andere werkgroep en dan naar een eerder herstelpunt terugkeert. Het systeem geeft dan wel een waarschuwing. Systeemherstel deïnstalleert geen programma s, hoewel het uitvoerbare bestanden en.dll s verwijdert. Om verweesde elementen te vermijden, kun je dus beter eerst een lijst maken van de software die na het gekozen herstelpunt geïnstalleerd werd. Programma s die je niet meer wilt, deïnstalleer je eerst, de andere moeten na het terugzetten van het herstelpunt opnieuw geïnstalleerd worden Back-up Via het bijgeleverde back-upprogramma Ntbackup.exe van Windows XP kun je op een heel eenvoudige manier een reservekopie van bestanden en instellingen maken en terugzetten. Het programma kan zelfs met geopende bestanden overweg. De bediening van dit programma gebeurt via een wizard of manueel Reservekopie van systeemstatusgegevens maken Interessant aan dit programma is dat je een back-up van de systeemstatusgegevens kunt maken die later kan worden teruggezet. Hiervoor moet je wel aangemeld zijn als beheerder. De systeemstatusgegevens zijn een verzameling systeemspecifieke gegevens en omvatten het register, de COM-klasseregistratiedatabase, de opstartbestanden van het systeem. Handmatig Bij servers omvatten de systeemstatusgegevens ook de Certificate Servicesdatabase (als de server fungeert als certificaatserver). Als de server een domeincontroller is, omvatten de systeemstatusgegevens ook de database van Active Directory en de map SYSVOL. Op deze manier maak je enkel een reservekopie van de systeemstatusgegevens zonder hersteldiskette. Data van gebruikers worden hierbij niet weggeschreven, tenzij je die mappen ook aanduidt. Om deze kopie terug te zetten moet Windows minstens in Veilige modus kunnen opstarten. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 428

19 Je kunt deze kopie zonder data van de gebruikers achteraf wegschrijven naar een cd-rom. Ze neemt ongeveer 300 MB in beslag, afhankelijk van de instellingen. Interessant is dat je deze kopie ook kunt terugzetten op een andere computer, met andere hardware. Je start het back-upprogramma vanuit de Systeemwerkset van de Bureau-accessoires. Er wordt meestal een wizard gestart, maar je kiest voor een manuele back-up. Je kiest hiervoor de optie Geavanceerde modus waardoor het onderstaande scherm geopend wordt. Je neemt het tabblad Back-up maken en je duidt aan dat je de System State wenst mee te nemen in de back-up. Je kiest ook de plaats van de te maken back-up, onderaan in het scherm. Een dit allemaal in orde, klik je op de knop Back-up starten. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 429

20 Je krijgt een dialoogvenster waarin je nog een pak instellingen kunt aanpassen in verband met de gekozen back-up. Je kunt via dit dialoogvenster ook het maken van een back-up plannen op een bepaalde datum en uur, of systematisch na een bepaalde tijdsspanne. Je krijgt nu een scherm met de voortgang en status van de te maken back-up. Je ziet daar ook de geschatte tijd dat het nemen van de back-up nog zal duren, samen met de geschatte grootte van de bestanden. Eens de back-up gemaakt, krijg je hiervan een melding, zoals te zien is in het onderstaande scherm. Je hebt daar ook de mogelijkheid om een rapport over de gemaakte back-up op te vragen. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 430

21 In de map waar je de back-up laten maken hebt, vind je nu inderdaad een bestand terug van ongeveer 300 MB. Met wizard Dit soort reservekopie kun je ook gebruiken als Windows niet meer opstart. Naast de systeemstatusgegevens worden ook de gegevens van de gebruikers en andere gegevens weggeschreven en wordt er een hersteldiskette aangemaakt. Om dit te doen gebruik je een wizard die je vindt in het opstartscherm van het backupprogramma, nadat je de Geavanceerde modus gekozen hebt. Dit is hetzelfde scherm als hierboven. Je kiest daar voor Wizard Automatisch systeemherstel. Tijdens de uitvoering van de wizard duid je de plaats aan, maar gebruik voor deze back-up zeker niet de gebruikte systeempartitie. Gebruik een andere partitie of een andere schijf. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen en gebruikt algauw enkele GB s. Op het einde van deze procedure vraagt het programma naar een lege, geformatteerde diskette. Hierop wordt informatie i.v.m. de reservekopie weggeschreven. Bewaar ze op een veilige plaats Terugzetten van systeemstatusgegevens Handmatig gemaakte reservekopie Als je beschikt over een handgemaakte reservekopie, zoals hierboven beschreven, ga je als volgt te werk. Je neemt in het opstartscherm van het back-upprogramma de optie Wizard Terugzetten. Dit bereik je ook indien je de wizard uitschakelt bij het opstarten van het backupprogramma, of bij de wizard de optie Geavanceerde modus kiest. Je komt dan automatisch terecht op het tabblad Media terugzetten en beheren. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 431

22 Je selecteert de juiste bron die je wenst terug te zetten. In hetzelfde venster kun je ook bepalen naar waar de back-up teruggezet wordt. Je krijgt nog een waarschuwing dat alles overschreven wordt zoals hieronder te zien is. Het terugzetten begint na het klikken op de OK-knop en na het proces kun je nog een rapport inkijken en Back-up sluiten, waarna het systeem vraagt om te herstarten. Systeemherstel heeft meteen ook een extra herstelpunt gemaakt voor als je zou willen terugkeren naar de status vóór het terugzetten van de systeemstatusgegevens. Kopie gemaakt met wizard Als Windows nog start, heb je geen hersteldiskette nodig. Je start gewoon het back-upprogramma en je kiest via Geavanceerde modus de optie Wizard Terugzetten. Het meeste wijst zichzelf uit, je moet alleen nog afvinken wat je wenst terug te zetten. Ook nu vraagt het systeem na afloop om te herstarten, tenminste als je de systeemstatusgegevens teruggezet hebt. Als Windows niet meer start, heb je de hersteldiskette wel nodig. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 432

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI1c Toegepaste Informatica Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken 5.1 Probleemstelling Gegevens worden

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Multiboot systeem maken

Multiboot systeem maken Multiboot systeem maken Met de opkomst van Linux stappen steeds meer mensen over op een multiboot systeem, waarbij meerdere Operating Systemen op de harde schijf worden geplaatst. Ook als u alleen bij

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Een Image van Windows maken

Een Image van Windows maken Een Image van Windows maken Waar een back-up zich in het algemeen richt op het veiligstellen en zo nodig herstellen van uw bestanden, herstelt u met images de volledige inhoud van een partitie of harde

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall,

Voorbereidende maatregelen: schakel alle beveiligingsprogramma s uit die je geïnstalleerd hebt zoals antivirussoftware, firewall, Service Pack 2 Sinds begin september heeft Microsoft het tweede Service Pack (SP2) voor Windows XP op de markt gebracht. Het hoofddoel van dit servicepack is de veiligheid van computers met Windows XP

Nadere informatie

Verwijderen onnodige files

Verwijderen onnodige files Verwijderen onnodige files Te verwijderen bestanden Windows XP In Windows XP zijn op zich weinig bestanden te verwijderen, waardoor u relatief veel ruimte kunt besparen, XP neemt namelijk behoorlijk wat

Nadere informatie

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-463

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-463 Inhoud 21 Reservekopie met Windows 2000... 464 21.1 Schijven en volumes... 464 21.2 Vereisten... 466 21.3 Een reservekopie maken... 466 21.3.1 Het bandapparaat... 466 21.3.2 Labo 156: Back-up maken met

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp

Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp Systeemherstel met Windows XP keywords : systeemherstel windows xp Soms wil het nog eens gebeuren dat na verloop van tijd, of na de installatie van een programma of apparaat, Windows wil niet meer stabiel

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Handleiding. Windows XP systeemherstel. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 maart 2010 Wijzigingen:

Handleiding. Windows XP systeemherstel. Concept; ongecorrigeerde uitgave. Auteur: Henk Schuurman eerste uitgave: 27 maart 2010 Wijzigingen: VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Handleiding Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Gsm : 06 55 806 940 Handelsreg. Arnhem nr. : 09051259 BTW

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Aanpassingen MSConfig

Aanpassingen MSConfig Aanpassingen MSConfig Met het programma MSConfig is het mogelijk om alle programma's welke tijdens het opstarten van Windows worden geladen te analyseren en desnoods te verwijderen. Dit bespaart u veel

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Windows Defender downloaden

Windows Defender downloaden 142 Windows XP onderhoud en beveiliging voor senioren Windows Defender downloaden Windows Defender is een programma waarmee u o.a. spyware kunt opsporen en verwijderen. Dit programma wordt door kenners

Nadere informatie

Registerback-ups maken met ERUNT

Registerback-ups maken met ERUNT Registerback-ups maken met ERUNT Vaak wordt het advies gegeven een back-up van het register te maken voordat u ingrijpende wijzigingen op uw pc gaat uitvoeren. De methode die hiervoor meestal wordt aangeraden

Nadere informatie

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO

VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO VEILIG INTERNET 5 HET PERSPECTIEF PCVO Veilig internet 5 Pagina 1 van 16 INHOUD 5 COMPUTERBEVEILIGING... 2 5.1 Installeer een beveiligingssoftware... 2 5.2 Schakel een firewall in... 3 5.3 Updaten van

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda

Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Oplossen van problemen na een foutieve update van Panda Dit document beschrijft het oplossen van problemen na een foutieve update van de detectie in Panda Antivirus beveiliging op 11 maart 2015. Oorzaak

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen.

Info-books. Toegepaste Informatica. Inform 5-6. Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet. Handel Secretariaat-talen. Info-books HA1c Inform 5-6 Toegepaste Informatica Handel Secretariaat-talen Deel A3: Systeembeheer (Win XP), communicatie en internet J. Gils E. Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben...

Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... Partitioneren harde schijf Voor de mensen onder ons die geen Partition Magic rescue disks hebben... OPLETTEN OPLETTEN OPLETTEN : MET HET PARTITIONEREN VAN EEN HARDE SCHIJF KUNT U ALLE GEGEVENS OP EEN SCHIJF/PARTITIE

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Uw PC weer in topconditie!

Uw PC weer in topconditie! Uw PC weer in topconditie! Om uw PC weer in topconditie te krijgen kunt u een aantal maatregelen nemen. De belangrijkste staan hieronder aangegeven. Ik ben uitgegaan van Windows 7, simpelweg omdat ik dat

Nadere informatie

PC onderhoud: Opschonen V4 (Windows 10)

PC onderhoud: Opschonen V4 (Windows 10) PC onderhoud: Opschonen V4 (Windows 10) Onderhoud van een computer is de verantwoording van de gebruiker, ook al kan dat erg lastig zijn. Deze hulp en hulpprogramma s maken het veel gemakkelijker. Gebruik

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc

Workshop CCleaner. Onderhoudsbeurt voor uw pc Workshop CCleaner Onderhoudsbeurt voor uw pc CCleaner is een gratis programma dat uw pc grondig onder handen neemt en allerlei ongewenste softwarerestjes en overbodige bestanden verwijdert. Niet alleen

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

Software-updates, backup en herstel van software

Software-updates, backup en herstel van software Software-updates, backup en herstel van software Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Microsoft Windows 98 installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje

Microsoft Windows 98 installatiegids. http://users.telenet.be/amdtje Microsoft Windows 98 installatiegids http://users.telenet.be/amdtje Voorwoord Bedankt voor het downloaden van de Microsoft Windows 98 installatiegids. Ik hoop dat deze gids overzichtelijk en duidelijk,

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

14 tips om windows 7 sneller te maken

14 tips om windows 7 sneller te maken 14 tips om windows 7 sneller te maken De vrije ruimte op uw vaste schijf én in het werkgeheugen is van grote invloed op de prestaties van uw systeem. Ook een 'Solid State Disk' kan voor een enorme prestatieboom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Inhoud 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Wat moet er na de installatie gebeuren?...4 1.1.1 Abonnement beheren...4 1.1.2 Het product openen...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor

Nadere informatie

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0

Skool Remote Backup. 2010 Skool BV Build 3.0.0 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding HitmanPro.Kickstart Gebruikershandleiding Page 1 Inhoudsopgave 1 Introductie HitmanPro.Kickstart... 3 2 Wat is ransomware?... 4 3 Waarom heb ik HitmanPro.Kickstart nodig?... 5 4 Het

Nadere informatie

Backup en herstel. Handleiding

Backup en herstel. Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt 7.0 Inleiding De meeste mensen die Excel gebruiken hebben af en toe te maken met vertraging en vastlopen van het systeem. Soms verschijnt zelfs de boodschap "Er is een

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management biedt een snelle, betrouwbare en veilige methode om uw computer te herstellen naar zijn standaardinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 Benodigdheden 6 Installatie-overzicht 6 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 6 Stap 2: De Boot Camp-assistent openen 6 Stap

Nadere informatie

Nieuw Windows register opbouwen

Nieuw Windows register opbouwen Nieuw Windows register opbouwen Na verloop van tijd vervuilt het Windows register, niet alleen door onnodige sleutels maar ook door het regelmatig toevoegen en weer verwijderen van sleutels. Met het programma

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Server Back-up Online

Veelgestelde vragen Server Back-up Online Veelgestelde vragen Server Back-up Online Welkom bij de Veel gestelde vragen Server Back-up Online van KPN. Geachte Server Back-up Online gebruiker, Om u nog sneller te kunnen helpen zijn veel problemen

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Aanvullende informatie voor Windows 8.1

Aanvullende informatie voor Windows 8.1 1 Aanvullende informatie voor Windows 8.1 Oktober 2013 is een update van het besturingssysteem Windows 8 verschenen: Windows 8.1. Ook daarna is er nog een aantal kleine updates verschenen. Deze updates

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten

Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten 2.1 Hoofdstuk 2. Schijfformaten en bestandsformaten 1. DEFINITIE EN INLEIDING De bestandsformaten komen in alle domeinen en programma's van informatica terug. Daarom worden zij hier apart behandeld.. 2.

Nadere informatie

Software-updates, backup en herstel van software

Software-updates, backup en herstel van software Software-updates, backup en herstel van software Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie