Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6)"

Transcriptie

1 Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB

2 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO. Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel6) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB D/2002/7841/036

3 Inhoud 22 Systeeminstellingen beveiligen Opstartparameters CMOS MBR Startdiskette Labo 111: Beveiliging van opstartgegevens Systeeminfo Hulpprogramma voor handtekeningcontrole Dr Watson Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX Labo 112: Systeeminfo en hulpprogramma s Herstelfuncties Laatst bekende juiste configuratie Systeemherstel Soorten herstelpunten Plaats van de herstelpunten Instellingen van Systeemherstel Een herstelpunt maken Het systeem terugzetten naar een vorig herstelpunt Back-up Reservekopie van systeemstatusgegevens maken Terugzetten van systeemstatusgegevens Herstelconsole Reservekopie van het register Kopie nemen van een deel van het register in een tekstbestand Registersleutel importeren Labo 113: Herstelfuncties Labo 114: Controle van systeembestanden Computervirussen Malafide software Payload Activering Indeling In the wild lijst Virusmakers Verspreiding Labo 115: Verspreiding van virussen Beschermingsmaatregelen Labo 116: Anti-virussoftware Virussen opsporen Virussen verwijderen Anti-virusschild Bescherming tegen recente virussen Welke soorten virussen zijn er? Bootsectorvirus en partitiesectorvirus Werking Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen Virus verwijderen Bestandsvirus en mapvirus Werking van een bestandsvirus Mapvirus Companion virussen Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen Macrovirussen Werking Infectiebronnen Labo 117: Beschermingsmaatregelen Scriptvirussen Werking Infectiebronnen Beschermingsmaatregelen

4 23.10 Indeling volgens eigenschappen Labo 118: Eigenschappen van virussen Wormen Trojaanse paarden (Trojan horses) Labo 119: Trojaanse paarden Labo 120: Ander malafide software Hoaxes Logische bommen Bugs Droppers Virus Imposters of nepvirussen Dialers Wat is een netwerk? Soorten Geografische spreiding Manier van doorgeven van gegevens Computertypes Voordelen van netwerken Componenten van een netwerk Knooppunt in een netwerk Netwerkdiensten Netwerkbesturingssystemen Evenknienetwerk Servergestuurd netwerk Client/server architectuur Concept Meerdere gebruikers van dezelfde gegevens Client/server verwerking Het client/server-proces De client of front-end De server of back-end Architecturen Labo 121: Client/server Keuze van een netwerk Labo 122: Netwerken Communicatie in verschillende lagen OSI-model De lagen van het OSI-model Fysische laag Verbindingslaag Netwerklaag Transportlaag Sessionlaag Presentatielaag Toepassingslaag Communicatie tussen lagen TCP/IP Bruikbaarheid van theoretische modellen

5 22 Systeeminstellingen beveiligen 22.1 Opstartparameters CMOS Tijdens het opstarten van een computer gebeuren allerlei belangrijke procedures vóór je de controle over het toestel krijgt door middel van een gebruikersinterface, bijvoorbeeld MS-DOS of Microsoft Windows. Eén van de procedures is het lezen van het CMOS- RAM, dat allerlei instelbare informatie bevat over de systeemconfiguratie, zoals type en grootte van de harde schijf, diskettestations, geheugen, etc. Bij moderne computers kan de toegang tot het CMOS-geheugen beveiligd worden met een wachtwoord. Het verdient aanbeveling dit ook te doen, al was het maar om te vermijden dat een gebruiker op het ongelukkige idee zou komen de inhoud van CMOS- RAM te wijzigen of een wachtwoord in te voeren dat de toegang tot de BIOS Setupprogramma s of het hele systeem onmogelijk maakt. Als je de Bootvolgorde instelt op C, A, is opstarten van een diskette niet onmogelijk, maar minder voor de hand liggend, wat al een beveiliging is tegen virussen of kwaadwillige gebruikers. Als de gegevens van CMOS-RAM verloren gaan of corrupt zijn, leidt dit tot het niet verder opstarten van de computer of tot verlies van gegevens of, in het ergste geval, fysieke schade aan de harde schijf. Daarom is het goed een kopie van de inhoud ervan te maken. Daartoe bestaan verschillende hulpprogramma's, maar het beste is een programma dat vanuit MS DOS-modus kan werken en op een startdiskette (zie ) kan staan. De te kopiëren CMOS-gegevens zelf nemen 128 bytes in beslag en kunnen er als volgt uitzien. Je ziet de hexadecimale weergave en rechts de omzetting in "gewone weergave. Hulpprogramma: CMOSSAVE Dit MS-DOS programma bestaat uit drie deelprogrammaatjes van elk circa 1 kb groot. Cmossave.com: schrijft de CMOS-gegevens weg Voorbeeld: CMOSSAVE A:\CMOSPC01.SAV Cmoschk.com: vergelijkt de inhoud van de actuele CMOS met de CMOS-gegevens in een eerder opgeslagen bestand Voorbeeld: CMOSCHK A:\CMOSPC01.SAV Cmosrest.com: schrijft de CMOS-gegevens uit een eerder opgeslagen bestand weg naar de CMOS-RAM van de computer Voorbeeld: CMOSREST A:\CMOSPC01.SAV De drie programmaatjes kunnen samen met het.sav-bestand op een startdiskette. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 415

6 MBR Een andere stap in de opstartprocedure is, voor zover het opstarten niet vanaf een diskette gebeurt, het zoeken naar de allereerste sector van de eerste fysische, harde schijf, de MBR (Master Boot Record). Wanneer deze corrupt of leeg is, stopt de opstartprocedure. In de MBR bevinden zich het Master Boot Programma en een partitietabel die al de partities van de harde schijf beschrijft, en soms ook informatie over de geometrie van de schijf (heads, cylinders, etc). Het Master Boot Programma zoekt in de partitietabel naar de actieve primaire partitie. Indien er maar 1 is, wordt het besturingssysteem van die partitie geladen en gestart. Als er meer dan 1 primaire partitie is, dan heeft elke opstartpartitie een eigen opstartrecord in de eerste sector. Dit record bevat een programma dat zorgt voor het opstarten van het besturingssysteem van die partitie. Normaal gezien wordt dit opstartrecord opgeslagen op het moment dat de partitie logisch geformatteerd wordt. Maar het kan ook later gebeuren door middel van een hulpprogramma, bijvoorbeeld Sys.com van MS- DOS. Hieronder de inhoud van een MBR, met de hexadecimale weergave en rechts de "gewone" weergave: Ook nu weer doe je er goed aan deze informatie op een startdiskette te bewaren, samen met een programma dat de gegevens kan terugzetten. Hulpprogramma: BOOTSAVE Dit MS-DOS programma bestaat uit drie deelprogrammaatjes van elk circa 1 KB groot. Bootsave.com: maakt een kopie van de MBR-gegevens en schrijft ze weg (512 bytes). Daarnaast bevat dit bestand informatie over de geometrie van de harde schijf (4 bytes). Dit laatste wordt gebruikt om te vermijden dat MBR-gegevens van een bepaald type harde schijf per ongeluk naar een ander type worden gekopieerd. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 416

7 Voorbeeld: BOOTSAVE A:\MBRPC01.SAV Bootchk.com: vergelijkt de inhoud van de actuele MBR met de MBR-gegevens in een eerder opgeslagen bestand Voorbeeld: BOOTCHK A:\MBRPC01.SAV Bootrest.com: schrijft de MBR-gegevens uit een eerder opgeslagen bestand weg naar de MBR van de computer. Voorbeeld: BOOTREST A:\MBRPC01.SAV De drie programmaatjes kunnen samen met het.sav-bestand op de Windows startdiskette. Hoe je die kunt aanmaken vind je in paragraaf Wie meer dan één primaire partitie heeft, moet op elke primaire partitie het programma Bootsave laten lopen Startdiskette In het verleden kon je bij de installatie van Windows altijd een opstartdiskette of bootdiskette maken. Hiermee was het steeds mogelijk om de computer op te starten en de schade in die mate te herstellen totdat je vanaf de harde schijf kon opstarten. Dit is nu niet meer voorzien in het installatieproces van Microsoft Windows XP, maar er bestaat wel nog de mogelijkheid om een startdiskette te maken. Je hebt hiervoor een 1,44 MB diskette nodig. Je opent de Verkenner en je klikt met je rechtermuisknop op het pictogram van het diskettestation. Je kiest uit het snelmenu de optie Formatteren. In het hiernaast vermeld dialoogvenster neem je de optie Een MS-DOS-opstartdiskette maken. Als je de computer opstart vanaf deze diskette, kom je terecht in de MS-DOS modus. Hierin zijn er geen stuurprogramma s geladen voor cd-romspeler of andere hardware. Je kunt hier ook enkel schijven zien die geformatteerd zijn met het FAT bestandsbeheersysteem Labo 111: Beveiliging van opstartgegevens Maak een opstartdiskette. Test de werking ervan uit. Welke bestanden komen er voor op deze opstartdiskette? Download de nodige hulpprogramma s (http://mindprod.com/products.html) en bewaar de instellingen van CMOS en MBR( s). VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 417

8 22.2 Systeeminfo In het hulpprogramma Systeeminfo van de Systeemwerkset uit de Bureau-accessoires vind je uitgebreide informatie over de systeemconfiguratie. Het is een zeer handig hulpmiddel als er iets fout loopt. De informatie is onderverdeeld in vijf categorieën: Hardwarebronnen toont de hardwarespecifieke instellingen: DMA, IRQ's, I/Oadressen en geheugenadressen. In de weergave Conflicten/Delen wordt aangegeven welke apparaten bronnen delen of onderlinge conflicten opleveren. Dit kan nuttig zijn bij het constateren van problemen met een bepaald apparaat. Onderdelen toont informatie over de Windows-configuratie. Aan de hand van deze categorie wordt de status bepaald van stuurprogramma's, netwerk- en multimediasoftware. Bovendien is er een uitgebreid historisch overzicht van stuurprogramma's beschikbaar. Hierin zie je welke wijzigingen je in de loop van de tijd aan de onderdelen hebt aangebracht. Softwareomgeving toont een momentopname van de software die in het computergeheugen is geladen. Je ziet of er nog processen bezig zijn en je kunt de versieinformatie controleren. In de categorie Internet-instellingen vind je in dit geval instellingen die te maken hebben met Internet Explorer. Je kunt daar zien op welke manier de verbinding met Internet gemaakt wordt, hoe de beveiliging ingesteld is en nog veel meer. De laatste categorie bevat de instellingen van de geïnstalleerde pakketten van Microsoft Office XP. Je kunt daar bijvoorbeeld zien welke marges ingesteld zijn bij de pagina-indeling van een geopend Word-document en ook eigenschappen over een openstaande presentatie in Powerpoint. Afhankelijk van het specifieke onderwerp, worden basis-, geavanceerde of historische systeemgegevens weergegeven. Een aantal van deze gegevens kunnen ook via andere wegen bekeken worden. Wijzigen van de gegevens kan hier niet. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 418

9 Je kunt alle instellingen exporteren als tekstbestand of opslaan als.nfo-bestand. Je kunt hierbij kiezen om dit per categorie te doen of niet. Om een.nfo-bestand te maken, kies je de menu-optie Bestand, Opslaan. Om een tekstbestand te maken, kies je de menu-optie Bestand, Exporteren. De meeste toepassingen voor systeembeheer en onderhoud zijn eigenlijk afzonderlijk toepassingen die op schijf bestaan. Systeeminfo is eigenlijk de toepassing msinfo32.exe. Via het menuonderdeel Beeld kun je de Systeemgeschiedenis opvragen. Je kunt ook de gegevens van een externe computer bekijken. Geef daartoe de naam of het IP-nummer van de externe pc in. Geschiedenisgegevens zijn van een externe pc echter niet beschikbaar. Via het menu Hulpprogramma s kun je bovendien hulpprogramma's starten om het systeem te controleren en eventueel herstellingen aan te brengen Hulpprogramma voor handtekeningcontrole VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 419

10 Dit programma zoekt naar systeembestanden zonder digitale handtekening. Het scherm dat je te zien krijgt bij het opstarten van het programma, geeft zeker uitleg over wat de betekenis is van een digitale handtekening. Meer informatie over de bedoeling van Microsoft met dit programma voor digitale handtekeningen vind je ook in de Help van Windows XP. Je kunt na de controle bijvoorbeeld het volgende resultaat krijgen. Bij h et opstarten van deze controle kun je via de knop Geavanceerd nog een aantal opties kiezen in verband met welke bestanden je wenst na te kijken en of je iets in het logboek wenst te schrijven en waar dit logboek zich op schijf bevindt. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 420

11 Dr Watson Dr. Watson is een programma dat een momentopname maakt van het systeem, onder andere van het gebruik van het inwendig geheugen, de taken die worden uitgevoerd en de programma s die werden geladen tijdens de systeemstart. Met Dr. Watson (wat eigenlijk de toepassing drwtsn32.exe is) kun je gegevens over systeem en programmafouten opsporen en deze gegevens in een logboekbestand vastleggen. Deze verzamelde gegevens kunnen dan doorgegeven worden aan de supportafdeling van de softwareleverancier. Als er onder Windows XP een programmafout optreedt, wordt Dr. Watson automatisch gestart. Het gegenereerde foutenrapport zie je ook op je scherm verschijnen en in sommige gevallen krijg je hierover nog de nodige feedback Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX Dit programma geeft gedetailleerde gegevens over de op het systeem geïnstalleerde DirectX-onderdelen en stuurprogramma s. Het programma laat toe allerlei tests uit te voeren, problemen te onderzoeken of de systeem-configuratie te optimaliseren. De gegevens kunnen bovendien bewaard worden. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 421

12 Labo 112: Systeeminfo en hulpprogramma s Waar bevindt het programma Systeeminfo zich op schijf? Hoe groot is deze toepassing? Welke toepassing schuilt achter het diagnostisch hulpprogramma voor DirectX? Waar bevindt dit zich op schijf? Hoe groot is deze toepassing? Waar bevinden de andere hierboven beschreven toepassingen zich op schijf? Hoe groot zijn ze? Bekijk alle beschikbare informatie en instellingen van de beschikbare computer. Maak een tekstbestand van de beschikbare Office-instellingen. Bekijk de inhoud van dit tekstbestand. Wat herken je daarin? Maak van de Microsoft Office-instellingen ook een.nfo-bestand. Kun je hiervan de inhoud bekijken? Wat kun je er van zien? Welke.nfo-bestanden bevinden zich nog op jouw computer? Waar bevinden deze zich? Bestudeer de geschiedenisgegevens van de gebruikte computer. Zoek de echte betekenis van de digitale handtekening op. Onderzoek jouw computer op bestanden zonder of met een verlopen digitale handtekening. Welke bestanden vind je? Zoek vervolgens ook naar niet-systeembestanden zonder digitale handtekening. Test de mogelijkheden van Dr Watson uit. Bekijk en bestudeer de informatie die verzameld wordt door het diagnoseprogramma voor DirectX Herstelfuncties In Windows XP zijn er verschillende mogelijke functies ingebouwd die kunnen gebruikt worden om een bepaalde toestand te herstellen. Je kunt terugkeren naar de Laatst gekende juiste configuratie bij het opstarten van de computer na het indrukken van de F8-toets. Je vindt dit terug in Je kunt gebruik maken van Systeemherstel. Je maakt daarbij een momentopname van de systeeminstellingen, met of zonder de gegevensbestanden van de gebruikers. Deze momentopname kun je later indien nodig terugzetten zoals beschreven in Je kunt ook gebruik maken van de back-up functies die voorzien zijn in Windows XP. Eén van de mogelijkheden hierbij is een kopie te maken van register en de systeemconfiguratiebestanden. Je vindt de werkwijze in VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 422

13 Een andere mogelijkheid, bij drastische fouten, is gebruik maken van de Herstelconsole die desnoods de installatie van Windows XP opnieuw zal doen. Je start daarvoor op de installatie-cd en je kunt de hersteloptie van de installatiewizard gebruiken zoals te zien in In sommige gevallen is het ook voldoende om een reservekopie van het register te maken naar een tekstbestand en deze terug te plaatsen. Dit geeft echter de minste kans op succes. Je vindt de beschrijving in Als de bovenstaande procedures niet het gewenste resultaat opleveren, kun je hetzelfde proberen vanuit de Veilige Modus. Je kunt nog opstarten van een startdiskette. Dit werkt enkel voor FAT-partities, aangezien NTFS-partities vanuit een MS-DOS-omgeving niet te zien zijn Laatst bekende juiste configuratie Eén van de mogelijkheden om opnieuw een werkende computer te verkrijgen, is tijdens het opstarten van Windows XP de F8-toets ingedrukt houden. Je krijgt zo een opstartmenu te zien. Hier is de mogelijkheid Laatst bekende juiste configuratie beschikbaar, zodat je nadien de problemen met de nieuwe software of hardware kunt proberen op te lossen Systeemherstel Het hulpprogramma Systeemherstel (wat eigenlijk de toepassing Rstrui.exe is) controleert automatisch belangrijke systeemveranderingen op de computer zoals het installeren van software, hardware, updates en legt ze vast in een logboek. Als er een systeeminstelling verandert en nadien een probleem opduikt, kun je met deze informatie de verandering gemakkelijk ongedaan maken. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 423

14 Systeemherstel maakt de zogeheten controlepunten of herstelpunten, die in werkelijkheid momentopnamen van de status van het systeem zijn en bewaart die tot maximum 90 dagen. Het programma maakt deze automatisch, maar je kunt ook de opdracht geven een dergelijke herstelpunt te maken Soorten herstelpunten Er zijn een aantal types automatische herstelpunten voorzien. Deze herstelpunten worden automatisch aangemaakt op bepaalde momenten. Controlepunt voor aanvankelijk systeem wordt gemaakt onmiddellijk wanneer de computer voor het eerst start nadat Windows XP werd geïnstalleerd. Systeemcontrolepunten worden gemaakt om de 24 uur dat Windows XP actief is. Is de computer meer dan 24 uur uitgeschakeld geweest, dan wordt meteen na het opstarten een systeemcontrolepunt gemaakt. Herstelpunten met de naam van het geïnstalleerde programma worden gemaakt wanneer een nieuw programma wordt geïnstalleerd. De toestand van vlak vóór de installatie wordt geregistreerd. Herstelpunten van automatische updates van Windows XP Professional worden gemaakt als je een update voor Windows installeert. De toestand van vlak vóór de installatie wordt geregistreerd. Daarnaast zijn er dus ook de manuele herstelpunten waarvan je zelf kunt bepalen wanneer deze gemaakt worden en herstelpunten voor: Herstelbewerkingen: om herstellingen ongedaan te kunnen maken. Niet-ondertekende stuurprogramma's Herstelbewerkingen met Microsoft Back-up die gemaakt worden als je met Microsoft Back-up bestanden terugzet. Wanneer je Systeemherstel gebruikt, worden bestanden met gegevensbestandextensies (zoals.doc,.htm en.xls) en bestanden in de map Mijn documenten niet hersteld, m.a.w. ze blijven zoals ze waren vóór je het systeem herstelde Plaats van de herstelpunten Systeemherstel bewaart de noodzakelijke informatie in de map C:\System Volume Information. Deze map is voor iedereen ontoegankelijk, tenzij je de beveiliging anders ingesteld hebt. Je vindt er onder andere verschillende herstelpunten terug. RP0 = controlepunt voor het aanvankelijk systeem RPx = herstelpunt voor vóór de installatie van een softwarepakket, updates,. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 424

15 Instellingen van Systeemherstel Standaard staat Systeemherstel ingeschakeld voor elke partitie en gebruikt daarvoor maximaal 12% van die partitie. Deze instellingen kunnen door elke beheerder gewijzigd worden. Minimaal moet er 200 MB vrije ruimte per partitie beschikbaar zijn, anders verschijnt een waarschuwing en wordt gevraagd of je Schijfopruiming wilt starten. Je opent het tabblad Systeemherstel van het dialoogvenster Systeemeigenschappen. Als je systeemherstel uitschakelt, verdwijnen ook ineens alle aanwezige controlepunten. Via het register kun je de instellingen van Systeemherstel nog verder aanpassen. Je vindt ze terug in de sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 425

16 Normaal wordt er om de 24 uur een herstelpunt gemaakt, maar je kunt deze tijd halveren of verdubbelen. Hetzelfde geldt voor de duur dat een herstelpunt bewaard wordt, voor zover er voldoende vrije ruimte is. In beide gevallen wordt de tijd uitgedrukt in seconden. Om het interval tussen herstelpunten te wijzigen moet je de waarde van RPGlobalInterval wijzigen. Standaard is deze waarde in decimale notatie dus seconden (= 24 uur). Je kunt deze DWORD-waarde editeren. Kies daarbij best voor een decimaal grondtal en geef de nieuwe waarde in, bijvoorbeeld voor een herstelpunt om de 12 uur. Om een andere bewaartijd voor de herstelpunten in te stellen moeten we dezelfde procedure volgen voor RPLifeInterval, waarvan de standaardwaarde (in seconden) seconden (= 90 dagen) is Een herstelpunt maken Hiervoor sluit je alle actieve programma s af. Je start Systeemherstel vanuit de Systeemwerkset van Bureau-accessoires. Je selecteert in dit geval natuurlijk de optie Een herstelpunt maken. Je geeft een naam in voor het te maken herstelpunt. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 426

17 Het herstelpunt wordt gemaakt en je krijgt de mogelijkheid nog een taak uit te voeren of het programma te sluiten. Je vindt het gemaakte herstelpunt ook terug in de map System Volume Information Het systeem terugzetten naar een vorig herstelpunt Je sluit hiervoor opnieuw alle actieve programma s af en je start Systeemherstel. In het eerste scherm kies je nu de optie Een eerdere status van deze computer herstellen. In het volgende scherm selecteer je de datum van het herstelpunt dat je wenst terug te plaatsen. Rechts staat een lijst met de beschikbare herstelpunten en hun type voor die dag. Ook daar kies je het juiste herstelpunt. De dagen waarop een herstelpunt(en) gemaakt werden zijn vetgedrukt. Na het beëindigen van deze herstelfunctie, krijg je een samenvatting. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 427

18 Hierna wordt Windows afgesloten en herstart de computer met de gekozen configuratie. Nadien krijg je nog de kans deze hersteloperatie ongedaan te maken of te aanvaarden. Als je nieuwe gebruikers aangemaakt hebt sinds het gebruikte herstelpunt, kunnen die nieuwe gebruikers niet meer inloggen. Hun documenten worden evenwel niet vernietigd. Dezelfde opmerking geldt wanneer je een computer lid maakt van een domein of een andere werkgroep en dan naar een eerder herstelpunt terugkeert. Het systeem geeft dan wel een waarschuwing. Systeemherstel deïnstalleert geen programma s, hoewel het uitvoerbare bestanden en.dll s verwijdert. Om verweesde elementen te vermijden, kun je dus beter eerst een lijst maken van de software die na het gekozen herstelpunt geïnstalleerd werd. Programma s die je niet meer wilt, deïnstalleer je eerst, de andere moeten na het terugzetten van het herstelpunt opnieuw geïnstalleerd worden Back-up Via het bijgeleverde back-upprogramma Ntbackup.exe van Windows XP kun je op een heel eenvoudige manier een reservekopie van bestanden en instellingen maken en terugzetten. Het programma kan zelfs met geopende bestanden overweg. De bediening van dit programma gebeurt via een wizard of manueel Reservekopie van systeemstatusgegevens maken Interessant aan dit programma is dat je een back-up van de systeemstatusgegevens kunt maken die later kan worden teruggezet. Hiervoor moet je wel aangemeld zijn als beheerder. De systeemstatusgegevens zijn een verzameling systeemspecifieke gegevens en omvatten het register, de COM-klasseregistratiedatabase, de opstartbestanden van het systeem. Handmatig Bij servers omvatten de systeemstatusgegevens ook de Certificate Servicesdatabase (als de server fungeert als certificaatserver). Als de server een domeincontroller is, omvatten de systeemstatusgegevens ook de database van Active Directory en de map SYSVOL. Op deze manier maak je enkel een reservekopie van de systeemstatusgegevens zonder hersteldiskette. Data van gebruikers worden hierbij niet weggeschreven, tenzij je die mappen ook aanduidt. Om deze kopie terug te zetten moet Windows minstens in Veilige modus kunnen opstarten. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 428

19 Je kunt deze kopie zonder data van de gebruikers achteraf wegschrijven naar een cd-rom. Ze neemt ongeveer 300 MB in beslag, afhankelijk van de instellingen. Interessant is dat je deze kopie ook kunt terugzetten op een andere computer, met andere hardware. Je start het back-upprogramma vanuit de Systeemwerkset van de Bureau-accessoires. Er wordt meestal een wizard gestart, maar je kiest voor een manuele back-up. Je kiest hiervoor de optie Geavanceerde modus waardoor het onderstaande scherm geopend wordt. Je neemt het tabblad Back-up maken en je duidt aan dat je de System State wenst mee te nemen in de back-up. Je kiest ook de plaats van de te maken back-up, onderaan in het scherm. Een dit allemaal in orde, klik je op de knop Back-up starten. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 429

20 Je krijgt een dialoogvenster waarin je nog een pak instellingen kunt aanpassen in verband met de gekozen back-up. Je kunt via dit dialoogvenster ook het maken van een back-up plannen op een bepaalde datum en uur, of systematisch na een bepaalde tijdsspanne. Je krijgt nu een scherm met de voortgang en status van de te maken back-up. Je ziet daar ook de geschatte tijd dat het nemen van de back-up nog zal duren, samen met de geschatte grootte van de bestanden. Eens de back-up gemaakt, krijg je hiervan een melding, zoals te zien is in het onderstaande scherm. Je hebt daar ook de mogelijkheid om een rapport over de gemaakte back-up op te vragen. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 430

21 In de map waar je de back-up laten maken hebt, vind je nu inderdaad een bestand terug van ongeveer 300 MB. Met wizard Dit soort reservekopie kun je ook gebruiken als Windows niet meer opstart. Naast de systeemstatusgegevens worden ook de gegevens van de gebruikers en andere gegevens weggeschreven en wordt er een hersteldiskette aangemaakt. Om dit te doen gebruik je een wizard die je vindt in het opstartscherm van het backupprogramma, nadat je de Geavanceerde modus gekozen hebt. Dit is hetzelfde scherm als hierboven. Je kiest daar voor Wizard Automatisch systeemherstel. Tijdens de uitvoering van de wizard duid je de plaats aan, maar gebruik voor deze back-up zeker niet de gebruikte systeempartitie. Gebruik een andere partitie of een andere schijf. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen en gebruikt algauw enkele GB s. Op het einde van deze procedure vraagt het programma naar een lege, geformatteerde diskette. Hierop wordt informatie i.v.m. de reservekopie weggeschreven. Bewaar ze op een veilige plaats Terugzetten van systeemstatusgegevens Handmatig gemaakte reservekopie Als je beschikt over een handgemaakte reservekopie, zoals hierboven beschreven, ga je als volgt te werk. Je neemt in het opstartscherm van het back-upprogramma de optie Wizard Terugzetten. Dit bereik je ook indien je de wizard uitschakelt bij het opstarten van het backupprogramma, of bij de wizard de optie Geavanceerde modus kiest. Je komt dan automatisch terecht op het tabblad Media terugzetten en beheren. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 431

22 Je selecteert de juiste bron die je wenst terug te zetten. In hetzelfde venster kun je ook bepalen naar waar de back-up teruggezet wordt. Je krijgt nog een waarschuwing dat alles overschreven wordt zoals hieronder te zien is. Het terugzetten begint na het klikken op de OK-knop en na het proces kun je nog een rapport inkijken en Back-up sluiten, waarna het systeem vraagt om te herstarten. Systeemherstel heeft meteen ook een extra herstelpunt gemaakt voor als je zou willen terugkeren naar de status vóór het terugzetten van de systeemstatusgegevens. Kopie gemaakt met wizard Als Windows nog start, heb je geen hersteldiskette nodig. Je start gewoon het back-upprogramma en je kiest via Geavanceerde modus de optie Wizard Terugzetten. Het meeste wijst zichzelf uit, je moet alleen nog afvinken wat je wenst terug te zetten. Ook nu vraagt het systeem na afloop om te herstarten, tenminste als je de systeemstatusgegevens teruggezet hebt. Als Windows niet meer start, heb je de hersteldiskette wel nodig. VVKSO Ondersteuning IB Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP - pagina 432

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten

Inhoudsopgave. G Data Software. G Data Software. G Data ServiceCenter. Installatie van de software. Na de installatie. De eerste keer starten Inhoudsopgave 3 G Data ServiceCenter 5 Installatie van de software 6 Na de installatie 8 De eerste keer starten 10 SecurityCenter 16 Tips over viruscontrole 21 Tips over de virusbewaker 34 Tips over virusupdates

Nadere informatie

Onderhoud en beveiliging 1/25

Onderhoud en beveiliging 1/25 Onderhoud en beveiliging 1/25 Onderhoud en beveiliging... 2 Onderhoud... 2 Waar?... 2 Wat: Programma s... 3 Wat: Data... 3 Wie?... 3 Wachtwoorden... 4 Werken met beperkte rechten... 4 Samenvattend:...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. 13 e druk

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows 7. 13 e druk Het SchoonePC boek Installeren en optimaliseren van Windows 7 13 e druk Voorwoord Hallo, mag ik mij even voorstellen? Ik ben Menno Schoone, auteur en beheerder van de website www.schoonepc.nl en uitgever

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

G DATA NotebookSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA NotebookSecurity. Gebruikshandleiding G DATA NotebookSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 7 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 12 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 GEBRUIKERS- HANDLEIDING KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab http://www.kaspersky.nl Revisiedatum: januari 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Inhoudsopgave. G Data TotalCare. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen

Inhoudsopgave. G Data TotalCare. De eerste stappen. Installatie. Na de installatie. SecurityCenter. Virusbeveiliging. Virushandtekeningen Inhoudsopgave De eerste stappen 2 Installatie 3 Na de installatie 5 SecurityCenter 6 Virusbeveiliging 8 Virushandtekeningen 10 Webbeveiliging 11 Firewall 12 Back-up 13 Spambeveiliging 14 Kinderslot 16

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard

Alles over het gebruik van UPC Smart Guard Alles over het gebruik van UPC Smart Guard ALGEMENE INTERNETBEVEILIGING Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met malware?...1 Hoe zie ik dat mijn computer besmet is met spyware?...2 Wat is een virus?...2

Nadere informatie

7 virussen, spam, en spyware

7 virussen, spam, en spyware 7 virussen, spam, en spyware 7.1 Virussen De laatste maanden werd het internet weer overstelpt met verschillende soorten virussen zoals Bagle, Netsky en Mydoom. Er zijn verschillende varianten van deze

Nadere informatie

Onsma. Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista

Onsma. Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista Handleiding door Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista I. Inleiding. II. Downloaden, installeren en registreren. a. Downloaden. b. Installeren. c. Registreren. III. Diverse functies

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Officiële Gebruikershandleiding

Officiële Gebruikershandleiding Officiële Gebruikershandleiding Linux Mint 17.1 CINNAMON Editie Pagina 1 van 48 Inhoudsopgave INTRODUCTIE LINUX MINT... 4 HISTORIE...4 DOEL...4 VERSIENUMMERS EN CODENAMEN...5 EDITIES...6 WAAR IS HULP TE

Nadere informatie

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1)

Onderhoud en Beveiliging van Windows (v2.1) Auteur: Arie van Wingerden Leercentrum Seniorweb Gorinchem www.seniorwebgorinchem.nl V2.1 02-12-2014 Versies Windows Vista, 7 8 en 8.1 Leercentrum Seniorweb Gorinchem 1 / 31 Start In deze cursus wordt

Nadere informatie

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 6.0 en hoger) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klik hier om de recentste versie van dit document te downloaden

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 USER GUIDE KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 User Guide Kaspersky Lab http://www.kaspersky.nl Revisie datum april, 2006 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. BEDREIGINGEN

Nadere informatie

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows XP. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 15 e druk

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows XP. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 15 e druk Het SchoonePC boek Installeren en optimaliseren van Windows XP De website www.schoonepc.nl in boekvorm 15 e druk Menno Schoone www.schoonepc.nl www.optimizingpc.com Het SchoonePC Boek - Windows XP Voor

Nadere informatie

Veilige software. Security Hardening Guide. Microsoft Dynamics NAV 5.00. Document

Veilige software. Security Hardening Guide. Microsoft Dynamics NAV 5.00. Document Veilige software. Microsoft Dynamics NAV 5.00 Security Hardening Guide Document 2007 Inhoudsopgave Inleiding...4 Beveiliging in Microsoft Dynamics TM NAV: aanbevolen procedures...5 De C/SIDE Database Server

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie