Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan."

Transcriptie

1 Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Inrichtingen. Ook in Assendorp. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak staan. Dit was geen mooi gezicht en vooral bij storm een bron van ergernis. Veel antennes braken af doordat tuidraden waren verroest of een schoorsteen het begaf. Velen hadden hun antenne hieraan bevestigd. Verschillende buurtbewoners in de stad Zwolle besloten hier iets aan te doen, d.m.v. het plaatsen van een centrale antenne en hierop meerdere woningen aan te sluiten. Zo ontstonden rond 1964 de Particuliere Centrale Antenne Ouderen onder u kunnen zich vast en zeker de naam herinneren van de heer Klaas Boer. Samen met zijn stichting CAI Dahliastraat vertolkte hij daarin een voortrekkersrol. Woningen rondom zo n centrale mast werden middels een rijgsysteem aangesloten, dat wil zeggen dat de bekabeling liep van woning naar woning. Een kwetsbaar systeem, want wanneer een abonnee thuis bezig was met zijn TV aansluiting, bestond de mogelijkheid dat alle achterliggende woningen geen beeld meer hadden. Maar het werkte perfect en iets anders was op dat moment niet voorhanden. In Assendorp kenden we meer stichtingen te weten : CAI van Ittersumstraat, CAI Commissiestraat, CAI Goudsbloemstraat, CAI Casa, CAI Eendrachtstraat, CAI Dahliastraat, CAI Pierik en CAI Onze mast. Om te voorkomen dat een grote / andere kabelexploitant in het particuliere gebied aansluitingen ging maken, werd door iedere stichting een machtiging aangevraagd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Dhr. K.Boer. Vz. Cai Dahliastraat Rond 1979 werd door de stichtingen in Assendorp de oude zwarte grondkabel vervangen door groene kabel, is het rijgsysteem verlaten en vervangen door het mini-stersysteem. Een karwei dat door de bewoners zelf werd uitgevoerd. Het mini-stersysteem wil zeggen dat vanuit iedere eindversterkerkast die in de straat werd geplaatst een afzonderlijke kabel werd gelegd naar iedere woning. Op deze manier had iedere woning zijn eigen aansluiting. Wanneer nu iemand met zijn TV aansluiting thuis bezig was had niemand hier last van. Ook een groot voordeel was dat, indien nodig, in de eindversterkerkast ieder abonnee afgesloten kon worden. Het onderhoud van deze netten werd hoofdzakelijk uitgevoerd door de bestuursleden van desbetreffende stichtingen. Waren de storingen te complex, dan werd een firma ingeschakeld voor herstel. Maar de techniek schrijdt voort en met komst van satellietontvangst ontstonden er nieuwe problemen. Er moesten schotels worden geplaatst en masten worden vervangen. Maar wie wilde een antennemast of satellietmast in zijn tuin hebben? Door een gelukkig samenloop van omstandigheden kreeg de stichting CAI Dahliastraat contact met de stichting CAI Goudsbloemstraat. Ook bij deze stichting moest de antennemast nodig vervangen worden. De heer Boer stelde voor om de antennemast in de spits van de St. Jozef toren te plaatsen en een nieuwe satellietmast te plaatsen op het fundament van de oude antennemast. Gezien in het bestuur van de CAI Goudsbloemstraat leden zaten van Nieuwe satellietmast het kerkbestuur St. Jozefparochie, is dit voorstel besproken in het kerkbestuur. Na beraad is door het kerkbestuur besloten dat tegen een jaarvergoeding onze sprietantennes geplaatst mochten worden onder de spits van de toren. Van buitenaf mocht dit niet zichtbaar zijn. 1

2 Na dit besluit is in 1983 een fusie aangegaan met de stichting CAI Goudsbloemstraat en is besloten gezamenlijk een ontvangstation in te richten en deze op fifty fifty basis te exploiteren. Wel hield iedere stichting zijn eigen bestuur, zijn eigen machtigingsgebied en moest tevens zijn eigen net blijven onderhouden. Door deze fusie is ontstaan het ontvangstation: CAI Dahlia / Goudsbloemstraat. Doordat ook andere stichtingen in Assendorp met hetzelfde euvel werden geconfronteerd, kwamen deze stichtingen bij ons aankloppen en wilden graag op dit ontvangstation aangesloten worden. Gezien we allemaal dezelfde doelstelling hadden is het logisch dat hier geen bezwaar tegen was. In een algemene vergadering werd besloten deze stichtingen toe te laten en aan te sluiten op het ontvangstation tegen een jaarlijkse vergoeding. In 1989 werd als eerste de stichting Cai Casa op het ontvangstation aangesloten en daardoor steeg het aantal aansluitingen van 650 naar 780 deelnemers. In mei 1992 kwam de heer Klaas Boer (plotseling) te overlijden en besloot ook de penningmeester de heer Van Dam ermee te stoppen. Wat te doen? Klaas Boer was immers de spil waar alles om draaide, niet alleen in Assendorp maar ook bij vele stichtingen in en rondom Zwolle. Door de heer Overbeek, zijn plaatsvervanger, is de zaak onmiddellijk opgepakt en hij heeft kans gezien in zeer korte termijn een nieuw bestuur samen te stellen, zodat het voortbestaan van de stichting CAI Dahliastraat bleef gewaarborgd en daardoor ook de continuïteit van het ontvangstation. In 1993 werden ook de stichtingen CAI Eendrachtstraat, CAI Commissiestraat en de GAI van Ittersumstraat op het ontvangstation aangesloten, tegen een vastgestelde jaarlijkse huurprijs. Het aantal aangesloten deelnemers op het ontvangstation kwam te staan op Met alle stichtingen werden overeenkomsten afgesloten over rechten en plichten. Tevens werd afgesproken dat 2x per jaar zou worden vergaderd door de gezamenlijke besturen. Als centraal aanspreekpunt richting omroepen, firma s enz. enz. werd de heer Overbeek met toestemming aangewezen. Hij was met de VUT, goed bereikbaar, bestuurslid vanaf het eerste uur en goed met de gang van zaken op de hoogte. Nog bleef alles bij het oude, d.w.z. de besturen bleven bestaan en hun eigen net onderhouden. Complexe werken werden uitgevoerd door de firma Communicatie Techniek Twente BV uit Delden.(CTT). In 1996 werd de Jozefkerk verkocht aan SWZ (Stichting Woningbeheer Zwolle). De pastorie werd afgebroken en in en om de kerk werden nieuwe woningen gebouwd. Gelukkig bleef de toren bestaan en na overleg met SWZ is toestemming verkregen tot behoud van onze masten in de toren. Hier waren we erg gelukkig mee, want anders zou dit het einde hebben betekend van het particuliere antenne gebeuren in Assendorp. Tevens werden de nieuwe bewoners van de woongemeenschap St.Jozef aangesloten op het ontvangstation. Ondanks dat we toch een behoorlijk programmapakket hadden, werd de vraag naar andere/meerdere zenders groter. Dit waren zenders die door middel van het ontvangstation niet kon worden ontvangen. Het ging om België 1 en 2, kabelkrant (TV Zwolle), BBC 1 en 2, TV Oost en kanaal Canal+ 1. Een probleem. In voorgaande jaren hadden we al eens onderhandeld met de grote kabelexploitant, om signaal in te huren. Dit is nooit wat geworden, omdat de grote kabelexploitant niet wilde verhuren maar wel alles wilde overnemen. We hebben het hier over de gemeente, later de GAZO, weer later de Gazo/YC. Aangezien we toch particulier wilden blijven zijn de gesprekken stopgezet en werd besloten gewoon door te gaan. Na verloop van tijd werd de Gazo/YC overgenomen door Castel. Opnieuw werden de gesprekken weer opgepakt en na goed overleg was Castel bereid ons de gevraagde signalen te verhuren. Maar.hier zat een groot kostenplaatje aan verbonden. In de gezamenlijke bestuursvergadering was niet iedereen voor, maar het overgrote deel ging akkoord met dit aanbod. Het leggen van glasvezel Op 1 juli 1996 kwamen al deze zenders op ons net, met het gevolg dat het signaalgeld moest worden opgeschroefd. Ook na overname van Castel door Essent bleef het jaarlijkse bedrag erg fors en werd jaarlijks verhoogd. Vooral de laatste jaren gaat de techniek met rasse schreden vooruit. 2

3 Internet via de kabel werd een algemeen begrip en Essent ging ook in Zwolle glasvezelkabel leggen en begon met het aanbieden van internet en telefoon via de kabel. Natuurlijk kwamen ook bij de besturen vragen binnen voor het internetten via de kabel. Gezien onze netten niet geschikt waren voor internet (tweeweg verkeer) werden in de komende jaren informatieve gesprekken gevoerd met Essent en CTT. De laatste was nog niet zo ver en daarom werd intensiever gesproken met Essent, wat resulteerde in een aanbieding van Essent voor complete overname van onze netten. Tijdens een gezamenlijke vergadering in 2000 werd unaniem tegen gestemd. Men wilde particulier blijven en baas in eigen huis! In februari 2001 toch weer overleg gehad met Essent en afgesproken dat Essent nogmaals zou bekijken om ons net retour geschikt te maken op hun kosten. Tekeningen werden richting Essent verzonden voor een inventarisatie van de kabelnetten. Echter in de loop van 2001 een schrijven van Essent ontvangen met de mededeling dat ons net niet aan de door hun gestelde eisen voldeed en dat toch de overname door Essent de beste oplossing is. Weer is de discussie gesloten en zijn de gesprekken stopgezet. Er werd naar een andere oplossing uitgekeken. Het onderwerp internet is een tijdlang niet meer aan de orde geweest totdat wij werden benaderd door de Compenz BV uit Dalfsen en WCT Witcom (De Wit Communicatietechniek) uit Nieuwleusen. Wie waren deze firma s? Compenz Media Services BV biedt diensten aan op gebied van exploitatie, beheer en onderhoud van CATVnetwerken en IPTV-diensten. Het bedrijf is gevestigd in Dalfsen. WCT Witcom is een bedrijf welke is gespecialiseerd in kabeltelevisie. De eigenaar is al meer dan 40 jaar werkzaam in ons gebied, heeft veel kennis in huis en kan het hele netwerk in Assendorp dromen. Op zich een mooie maar riskante aanbieding, want Compenz was geen kabelexploitant! Eind 2003 is in een gezamenlijke vergadering unaniem de beslissing genomen om met Compenz in zee te gaan t.a.v. breedband internet en met De Wit Communicatie Techniek om ons net te laten aanpassen voor breedband internet. Tevens werd eerst het ontvangstation in de toren gerenoveerd. Na deze renovatie is direct begonnen met het tweeweg geschikt maken van de 6 particuliere netten. In december vonden de eerste testen en proefverbindingen plaats en op 22 december 2003 zijn de eerste internetklanten door Compenz aangesloten. Het resultaat was zeer goed. In 2004 is de wet veranderd en aangepast aan de inhoud van de EUrichtlijnen van 2002 en overgenomen door de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Na de overname door OPTA kwam de mogelijkheid aanwezig dat een andere kabelexploitant in onze wijken kabel mag gaan leggen. Voor de particuliere besturen een reden temeer om de deelnemer te Aangeboden door de Fa.Compenz voorzien van een goed signaal tegen een lage prijs. In juni 2004 was het aantal internet-abonnee s al opgelopen naar 270. Het liep als een trein. Wat niet zo erg liep waren de snelle pakketten. Hier veel onderzoek naar gedaan om de oorzaak te vinden. Een spectrum-analyser werd ingezet om eventuele stoorproducten op te sporen. Een kabel werd vervangen door glasvezel. Het net werd omgebouwd van splitband naar breedband en alle groep en eindversterkers werden vervangen. De CMTS werd doorgemeten door de leverancier uit België. Maar niets hielp. Een raadsel!. Toen uiteindelijk Compenz besloot een try-and-buy overeenkomst te sluiten voor een CMTS van het merk Motorola en deze werd ingezet, was gelijk het euvel verholpen. De snelheden vlogen omhoog en het internetprobleem was hiermee opgelost. Dus toch! De resultaten waren verbluffend en de firma uit België is aangesproken op hun product. Maar de ontwikkelingen gingen door. Na het internet-verhaal komt in 2006 de digitalisering om de hoek kijken. Niet alleen de vraag naar digitale pakketten en telefonie wordt groter, ook komen er meer regels en wetten waaraan moet worden voldaan. Alles wordt ingewikkelder en het apparatuur is enkel meer in te regelen middels computers. Ook invoering van digitale pakketten is een te kostbare zaak voor een particuliere stichting. 3

4 Naast dit alles kwam ook de kennis en de bezetting van de besturen aan de orde. Vrijwilligers waren niet voorhanden om dit over te nemen. Wilden we verder, dan zou een oplossing moeten worden gezocht. Na veel vergaderen zijn we tot de conclusie gekomen dat overname of uitbesteding een reële oplossing zou zijn. Doch voor hier aan te werken zijn door de besturen van de 6 stichtingen in Assendorp, de volgende standpunten vastgesteld: 1. We willen particulier en eigenaar blijven van onze kabelnetten en apparatuur. 2. We willen de zeggenschap houden over de samenstelling van het programmapakket. 3. We willen de contributiegelden zo laag mogelijk houden. 4. We zijn bereid te gaan fuseren in één stichting om zodoende het bestuursledentekort op te heffen. Daarnaast willen we de mogelijkheid hebben tot ontvangst van digitale TV en telefonie over onze netten. Een werkgroep werd samengesteld en gesprekken gevoerd met Essent, Compenz Media Services BV en met De Wit Communicatie Techniek en werden offertes uitgebracht. Ondertussen is opdracht gegeven aan Essent om onze netten door te laten meten door de BAM om zodoende een beeld te krijgen over de kwaliteit van onze netten. In september 2007 is na veel overleg de beslissing genomen om met Compenz Media Services BV in zee te gaan. De overeenkomst werd getekend op 3 september 2007, ging in werking op 1 oktober t.a.v. de facturering en de storingsverwerking. Op 1 januari 2008 is de algehele exploitatie overgegaan. In vervolg op dit gebeuren is besloten dat de 6 stichtingen gaan fuseren in één nieuwe stichting, bestaande uit 6 bestuursleden. Deze bestuursleden zijn afgevaardigden vanuit de huidige stichtingsbesturen. Na deze fusie komen de oude stichtingen te vervallen. Het nieuwe bestuur van de nieuwe stichting CAI-Assendorp zal moeten toezien of Compenz Media Services BV zijn verplichtingen, die zijn vastgelegd in een onderhoudscontract, nakomt. De stichting Cai Assendorp gaat in zee met Compenz Media Bv. V.l.n.r. Harry Oosterhuis (Voorzitter Cai Assendorp) Eddy van der Vegt (Directeur Compenz Media Bv) Na deze ingrijpende beslissing moest veel gebeuren. Allereerst moest door Compenz een deelnemersbestand worden opgezet. Een tijdrovende zaak, gezien door de stichtingen altijd is gewerkt met huisnummers en niet met namen. Wie Assendorp kent met z n vele studenten en huurbazen weet, dat dit al een uitdaging is om dit nieuwe NAW-bestand rond te krijgen vóór In 2008 moest veel werk worden verzet door het nieuwe bestuur. Een nieuwe stichting moest worden opgericht, deelnemersvergaderingen werden vastgelegd door sommige stichtingen (verenigingen), een huishoudelijk reglement opgesteld. Statuten werden opgemaakt door de notaris, besproken en getekend. Instanties werden ingelicht over de verandering, financiën werden besproken en vele papieren gingen richting notaris voor verdere afwerking. Veel werkzaamheden waren gebonden aan wettelijke (lange) termijnen. Daarnaast werd er maandelijks vergaderd, want er zijn veel kleine zaken die wel degelijk hun aandacht vragen. Ook Compenz heeft in 2008 niet stilgezeten. Een website ( werd gemaakt en we kregen een nieuw Informatiekanaal op TV. Tevens zag Compenz kans een proefopstelling te maken voor digitale televisie. Dit stond eerst in Dalfsen, omdat de toevoerkabel naar Zwolle nog moest worden voorzien van een grotere bandbreedte. Toen dat was gerealiseerd kwam in mei 2008 de eerste digitale signalen op ons net. In juli werden reeds de eerste decoders aangeboden en men kon digitaal kijken naar een (voorlopig) pakket van 38 digitale zenders. Dat een papiermolen langzaam kan draaien hebben we ondervonden, want begin 2009 is officieel de nieuwe stichting Cai-Assendorp van kracht geworden en zijn officieel de oude stichtingen opgeheven en uitgeschreven. Op 18 januari 2009 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle oud -bestuursleden in het wijkcentrum De Enk in Assendorp. Op deze avond is een ieder uitvoerig ingelicht over het afgelopen jaar 2008 met al zijn up s en down s. 4

5 Inmiddels beschikt de stichting nog over een eigen ontvangstation en een eigen kabelnet. Het programmapakket is in eigen beheer en omvat 38 TV-zenders analoog, 40 TV-zenders digitaal en een radiopakket van 25 zenders. Er wordt veel gebruik gemaakt van een goed en snel internetpakket en de mogelijkheid om over het net te telefoneren is aanwezig. Financieel staat de stichting er goed voor en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. De samenwerking met Compenz Media Services BV is goed en we hopen dat dit zo mag blijven. Een storingsmelding dient derhalve individueel door de deelnemer te worden gedaan bij Compenz. Het bestuur bewaakt de kwaliteit van de zenders en de aandacht die Compenz hieraan samen met WCT Witcom besteedt. Ook de jaarlijkse contributieheffing vergt de nodige aandacht zowel voor de deelnemer als voor Compenz. Het gaat nu eenmaal anders dan voorheen en dat is even wennen. Doorlopend wordt aandacht geschonken aan andere zaken zoals: Uitbreiding zenders, uitbreiding net, optimaliseren van het kabelnet, keuzepakketten enz. enz. In de loop van 2009 is een beetje pas op de plaats gemaakt. Het stichtingsbestuur vergadert om de 2 maanden in het wijkcentrum De Enk en bij deze vergadering is Compenz uiteraard aanwezig. Het bestuur is hoofdzakelijk bezig orde op zaken te stellen. De penningmeester moet het financiele gedeelte opzetten, zodat aan het eind van 2009 een compleet financieel overzicht op tafel ligt en andere leden zijn bezig geweest om van de opgeheven stichtingen uit te zoeken wat wel / niet bewaard moet blijven. Dagelijks worden de TV- beelden en de radiozenders gecontroleerd en storingen doorgegeven richting Compenz. Ook besteedt het bestuur veel aandacht aan het oude rijgnet van de Casa. Willen we dit net weer updaten en hier een mini-sternet van maken, dan zal hier veel geld in moeten worden gestoken. De vraag blijft natuurlijk of het rendabel is en hoeveel deelnemers hier belang bij hebben. Alle bewoners in dit vroegere Casa-gebied zullen moeten worden benaderd. We hopen dat dit onderzoek positief uitvalt, want uiteindelijk is ons net in een goede staat en leveren we een goed signaal voor weinig geld. We hopen dat we begin 2010 hierover meer duidelijkheid krijgen. Nu het digitale pakket steeds meer ingeburgerd en steeds meer internetklanten van ons kabelnet gebruik maken, wordt uitgekeken naar een nieuwe CMTS. Dit houdt in dat de bandbreedte wordt vergroot en dat Compenz in staat is de internetsnelheden te verdriedubbelen. In 2009 ook veel gesproken over de invoering van interactieve TV. D.w.z. dat de huidige TV middels een digitale TV movie box kan worden aangesloten op internet. Begin 2010 heeft een bestuurswijziging plaats gevonden. Dhr. Wilmink is verhuisd en heeft zijn taak als secretaris overgedragen aan Dhr. Klomp. Dhr. Wilmink is vervangen door Mevr. v. Keulen. Zij was "oud -bestuurslid van de (opgeheven) stichting Cai Commissiestraat, evenals Dhr. Wilmink. Het bestuur is in 2010 bijna iedere maand bijeengeweest en heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de vooruitgang op het gebied van de digitale televisie. Hier doelen we niet alleen op het ontvangen van digitale zenders middels een digitale decoder, want dat kan al vanaf eind 2008, maar we denken hier aan Interactieve TV, HDTV ontvangst, Video on demand en invoering van keuzepakketten. Wat betekent dit allemaal: Interactieve TV betekent dat men niet alleen passief beelden ontvangt, maar met behulp van de afstandsbediening van de TV of digitale decoder actief deelneemt aan de informatie die men op TV ziet. Denk hierbij aan spelletjes meespelen, s te versturen, stemmen op uw idool, meedoen met een quiz en in de toekomst artikelen bestellen die op het scherm worden getoond. HDTV is een afkorting van High Definition Television. Televisie met een hogere resolutie, dan de bekende PAL en NTSC normen. Een hogere resolutie betekent een scherper beeld en daardoor een betere beleving van het televisiebeeld. Video on demand wil zeggen dat men thuis een video kan bestellen of een film kunt kiezen uit een catalogus, deze direct kan betalen en meteen bekijken. Keuzepakketten worden ingevoerd om een keuze te kunnen maken uit pakketten waarin betaalde zenders zitten. Men heeft gratis (digitaal en op proef) kunnen kijken naar een paar betaalde zenders, maar dat gaat in 2011 veranderen. Deze zenders worden ondergebracht in diverse betaalde pakketten. We proberen deze pakketten zo klein mogelijk te maken, zodat geen hogere prijs moet worden betaald voor dure zenders die ook in hetzelfde pakket zitten. 5

6 Voor al deze diensten is een andere digitale ontvanger nodig dan alleen voor ontvangst digitale televisie! De digitale ontvangers welke nodig zijn voor de ontvangst van interactieve TV zijn HD Ready. Dit betekent dat alle programma s die in High Definition worden uitgezonden ook in HD kwaliteit op uw TV te zien zijn. Voorwaarde is, dat u een geschikte televisie heeft die HD Ready of Full HD is. Analoge TV: De ontvangst van analoge TV wordt steeds moeilijker en duurder. De auteursrechten die de omroepen vragen, rijzen de pan uit en hier kunnen we niets aan doen. Besloten is een paar dure, niet frequent bekeken zenders, uit het analoge pakket te verwijderen. We moeten op de kleintjes letten en toch ook vooruitkijken, willen we blijven voldoen aan de vraag van de klant. Het zal ons niet verwonderen dat in de nabije toekomst het analoge pakket geheel gaat verdwijnen. Bij sommige kabelmaatschappijen is dit zelfs al gebeurd. Financiën. Dat de post financiën bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol speelt moge een gegeven zijn. Willen we meedoen in de markt, voldoen aan de vraag van de deelnemers en al het werk uitbesteden, dan kan dat voor een jaarbedrag van. 86,00 dit niet gerealiseerd kan worden. I.o.m. Compenz is afgesproken dat de contributie moet worden opgeschroefd naar. 99,00 per jaar. Met dit bedrag zitten we nog zeer laag t.o.v. andere kabelmaatschappijen. Dankzij de fusie heeft ook het stichtingsbestuur een flinke bijdrage kunnen leveren om dit te realiseren in het komende jaar. Doordat de prioriteit is gelegd op het toekomstplaatje en gezien het prijskaartje wat hier aan hangt groot is, is het project Casa voorlopig even opgeschoven. Plan is wel om eerst via een enquête de belangstelling te peilen, waarbij alle bewoners in het vroegere CASA-gebied worden benaderd. We hebben inmiddels wel al een geschatte offerte binnen, maar hebben hier nog niets mee gedaan. Uiteraard blijft het project Casa op de agenda staan. In 2011 is volop gewerkt aan de voorgestelde uitbreidingen op het gebied van televisie en internet via ons netwerk. Het Bestuur heeft de voortgang nauwlettend gevolgd, niet alleen in een acht-tal reguliere vergaderingen met onze exploitant maar ook los daarvan. De samenstelling van het Bestuur is ongewijzigd. Uit de periodieke rapportage voortgang digitalisering blijkt dat er technische problemen op ons pad kwamen waarvan de oorzaak elders lag. Zo was onze signaalleverancier Canal Digital voortdurend bezig met veranderingen in decodering en haar netwerk, wat bij ons vaak blokvorming of zelfs zenders op zwart veroorzaakte. Met de aanvoer van TV-signalen via Media Gateway begin januari 2012 zijn die problemen definitief opgelost. Ons nieuwe Docsis 3 platvorm werd stapsgewijs ingezet met als resultaat een verviervoudigde internet-snelheid. Ondertussen werd volop gewerkt aan verdere uitbreiding van TV met Digitaal Extra, bestaande uit o.a. extra pakketten, HD-TV, interactieve TV. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs wat trouwens ook geldt voor de combipakketten: internet+ bellen+televisie. In het analoge TV-pakket zijn helaas een paar zenders komen te vervallen. De kosten van ontvangst en doorgifte zijn hiervan de oorzaak. CAI Assendorp zal proberen zo lang mogelijk analoge zenders te blijven doorgeven. Het Bestuur is er veel aan gelegen om de abonnee van actuele informatie te voorzien. Naast onze website en de telefoonnummers van Compenz Media Services, kan daarvoor ons Informatie-kanaal dienen. In de loop van het nieuwe jaar zal het Bestuur het Informatie-kanaal zelf actueel houden. Terugkijkend zijn er het afgelopen jaar voor een particuliere stichting belangrijke zaken gerealiseerd, ook al kun je nooit iedereen tevreden houden. Voor sommige abonnee s is dat reden ons te verlaten, voor andere buurtbewoners een reden om zich bij ons aan te sluiten. In 2012 zijn we er weer in geslaagd voortgang te maken in alles wat CAI Assendorp te bieden heeft; we mogen daar best een beetje trots op zijn. Toch ging niet alles van een leien dakje en vraagt om speciale aandacht van het Bestuur en onze exploitant Compenz Media Services B.V. CAI Assendorp heeft flink geïnvesteerd in een Arris CMTS, waardoor o.a. is aan te bieden: Digitaal Extra, HD-TV, interactieve TV, TV-theek. Het internet werkt stabiel en kende slechts één uitval rond 1 mei van een paar dagen. Ook zijn een aantal digitale zenders toegevoegd, zoals Politiek 24, Journaal 24 en Ketnet. In de nabije toekomst kan het digitale aanbod uitgebreid worden met extra premiumpakketten als Film 1, Sport 1 en Eredivisie Live achter 6

7 een smartcard. Na een lange aanloop werkt thans EPG ook. Door de aanhoudende verhogingen van rechten voor de RTL- zenders en SBS, alsmede de BTW-verhoging per 1 oktober, zag het Bestuur zich helaas genoodzaakt de jaarlijkse contributie weer aan te passen. In prijs is CAI Assendorp nog steeds een stuk voordeliger dan andere aanbieders, al kunnen die door een sterke marketing een aanzuigende werking hebben. In het komende jaar zal informatie en communicatie belangrijk zijn. Gebleken is dat de jaarlijkse brief, de zenderkaart en het Informatiekanaal alleen daarin niet voldoende middelen zijn. Ook de website vraagt om blijvende aandacht en het Bestuur geeft daarom voortdurend aanmerkingen door zich te verplaatsen in de positie van onze abonnee s. Ook in 2013 heeft de digitalisering verder vorm gekregen al werd er minder geïnvesteerd dan het jaar daarvoor. Helaas ging dat soms gepaard met blokken in de beelden. In onze reguliere vergaderingen maar ook in de veelvuldige contacten met onze exploitant daar buitenom, is hier veel aandacht aan besteed. Gelukkig is deze hardnekkige storing thans opgelost. Naast dat de gebruiker van ons netwerk een goed beeld mag verwachten, is veelal het aantal te ontvangen zenders ook van belang. Hierin werden onze abonnee s goed bediend. FOX deed in de loop van het jaar zijn intrede met een open kanaal en daarnaast nog een royaal aantal FOX Sportzenders in het extra premium pakket. Hierin zitten ook o.a. Film 1, Sport 1 en HBO. Ook kwamen een aantal HD-zenders op onze zenderlijst. Kortom: CAI Assendorp is volop in beweging. Het is te verwachten dat deze trend zich ook het komende jaar zal voortzetten. Het internet werkt stabiel wat ook voor EPG geldt. Veel wijkbewoners halen hun informatie van onze website alsmede het (analoge) Informatie-kanaal. Aan het einde van het jaar heeft dhr. Nauta aangegeven het Bestuur te willen verlaten. De fusie is al geruime tijd afgerond en hij is bovendien niet meer woonachtig in Assendorp. De heer Nauta heeft daarvoor jarenlang bestuurlijke functies bekleed bij CAI Goudsbloemstraat. Er vindt geen aanvulling plaats. Met Compenz Media Services B.V. is de focus voortdurend gericht op de toekomst; die toekomst wijzigt zich snel. Ook de mogelijkheden van CAI Assendorp zijn nog lang niet uitgeput is onze overtuiging. Met vertrouwen gaan we 2014 tegemoet! 7

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak staan. Dit was geen mooi gezicht

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

propositie Boekelnet

propositie Boekelnet propositie Boekelnet Intro In de gehele gemeente Boekel ligt een gemeentedekkend glasvezelnetwerk. De technische oplevering van dit glasvezelnetwerk was in december 2013. Boekelnet wil meer keuzevrijheid

Nadere informatie

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden

CAI Hoogvonderen. is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden CAI Hoogvonderen is er klaar voor! Wij kunnen u vanaf nu de volgende pakketten aanbieden A Pakket A ALLES in EEN (groot) 46,-- p/mnd* Televisie Hoogvonderen TV-pakket 30 Mbit down / 3 Mbit up E-mail met

Nadere informatie

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011 Digitale TV zenders Nader belicht September 2011 Het digitale landschap Nederland digitaliseert X 1.000 6000 5000 Tele2 CanalDigitaal KPN Digitenne+IPTV Kabel Overig Ziggo UPC razend snel 4000 3000 2000

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Aansluiten TriNed Stipte >> door monteur basis, wel eenmalig 45,-- aansluitkosten >> door monteur inclusief bekabeling in huis voor TV; eenmalig 24,95 Fiber >> doe het zelf of 89,95; aansluitkosten 59,90

Nadere informatie

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER HELDEN VAN NU SLUIT HET MKB AAN OP HET GLASVEZELNETWERK VAN REGGEFIBER Vindt u goede en snelle service belangrijk? Houdt u van een persoonlijke en eerlijke benadering? U kunt

Nadere informatie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie

Vraag & Antwoord voor ambassadeursactie 1. Waarom zou ik overstappen? 2. Wat kunnen klanten verwachten wanneer zij kiezen voor de diensten van PLINQ / TriNed? Wij in Heeze, Leende en Sterksel zijn met elkaar een mooi lokaal initiatief begonnen.

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Triple play vergelijking Consumind Augustus 2015 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging.

Eindelijk. Doe mee en steun de vereniging. Eindelijk. Glasvezel. Glasvezel is goed voor u, maar ook voor de verenigingen bij u in de buurt. Want elk nieuw afgesloten glasvezelabonnement levert ze 10 euro op. In deze brochure vindt u de inschrijfformulieren

Nadere informatie

Triple play vergelijking Consumind december 2016

Triple play vergelijking Consumind december 2016 Triple play vergelijking Consumind december 2016 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie Internet, TV en (Vaste) Telefonie markt Voordelen Triple Play Vergelijking

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/21 TV in Nederland 2010 SKO TV IN NEDERLAND 2010 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 28-01-2011 Dit document is geschreven door SKO

Nadere informatie

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Q&A HBO Versie: 0 Versie:1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Bestellen Betalen Analoge kijkers Technisch

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel

Informatiebijeenkomst glasvezel Informatiebijeenkomst glasvezel Maandag 8 augustus Ambassadeurs Vechtdal Breedband Henk Hoekstra Arjo vd Berg Programma vanavond Vechtdal breedband Aanleg glasvezel buitenaf Mogelijkheden glasvezel Aanbod

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel Inhoud: Waarom glasvezel & BoekelNet Onze partners De aanleg Aanbod diensten Vergelijk (marktconform) Betrokkenheid verenigingen Het vervolg Waarom glasvezel Waarom Glasvezel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Product catalogus Xsarius

Product catalogus Xsarius Product catalogus Xsarius Xsarius i-go CICD edition Xsarius i-go CICD edition De Xsarius i-go HD1 beschikt over een 12 volts aansluiting waardoor deze digitale satelliet ontvanger ideaal is voor gebruik

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Televisie en internet Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Welke keuzes heeft u? 3 3. Welke apparatuur heeft u nodig voor televisie en

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Meer keuze met minder schotels Bewoners willen kunnen kiezen De tijd dat meer dan 90 procent van Nederlanders televisie keek via

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Caiway Albrandswaard. Onderzoeksresultaten gemeente Albrandswaard

Caiway Albrandswaard. Onderzoeksresultaten gemeente Albrandswaard Caiway Albrandswaard Onderzoeksresultaten gemeente Albrandswaard Inhoud als tabel Onderzoek 03 Respondenten 04 Aantal televisies in huishouden 05 HD-tv aanwezig in huishouden 06 Voorgestelde scenario s

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/23 TV in Nederland 2009 SKO TV IN NEDERLAND 2009 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 29-01-2010 Dit document is samengesteld door

Nadere informatie

Informatiebrochure. SiteSafe Keurmerk. Beveiligingskeurmerk voor websites en webshops

Informatiebrochure. SiteSafe Keurmerk. Beveiligingskeurmerk voor websites en webshops Informatiebrochure SiteSafe Keurmerk Beveiligingskeurmerk voor websites en webshops Inhoudsopgave Introductie...2 Het Basis pakket...3 Het Premium pakket...4 Pagina 1 Introductie In de afgelopen jaren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004

Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004 Gezamenlijke Verordening op de Programmaraad IJmond-Noord 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heemskerk Officiële naam regeling Gezamenlijke Verordening

Nadere informatie

Televisie, radio, internet en telefonie

Televisie, radio, internet en telefonie Televisie, radio, internet en telefonie More power, more joy More power, more joy Meer genieten van televisie, radio, internet en telefonie Bij UPC ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet

Nadere informatie

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving

Digitale TV Op Maat. Dienstbeschrijving Digitale TV Op Maat Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Doelgroep 2. Opbouw van Digitale TV Op Maat 5 2.1 Het basisabonnement 2.2 Extra zenderpakketten 2.3 Op Maat

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

ONTDEK. csi. Echo of the Elephants

ONTDEK. csi. Echo of the Elephants ONTDEK Digitale televisie via satelliet. csi PIpPI LANGKOUS WITSE Echo of the Elephants LIVE Roland Garros DIGITALE TELEVISIE VIA SATELLIET Meer dan 117 miljoen huishoudens KIJKEN reeds via satelliet Samen

Nadere informatie

T Inventaris van het archief van de Doornse. Centrale Antenne Stichting,

T Inventaris van het archief van de Doornse. Centrale Antenne Stichting, T00329 Inventaris van het archief van de Doornse Centrale Antenne Stichting, 1973-2007 E. Hinders Januari, 2011 Inleiding Geschiedenis en organisatie In de jaren zeventig van de vorige eeuw vond er een

Nadere informatie

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O.

Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. Hoe doe ik het nou? Geïntegreerd Systeem voor Ontvangst: G.S.O. De Techniek H G.S.O. systemen GSO technische achtergronden De distributie van satellietsignalen verschilt wezenlijk van de distributie van

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 8 Frequenties en netwerknummers Ziggo 9 11 Overzicht CI+ modellen

Nadere informatie

Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017)

Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017) 0 Ten geleide Het collectieve Radio en TV signaal Groenstichting Rozendaal (versie maart 2017) De wijk Rozendaal, beter bekend als de Eurowoningen, beschikt vanaf haar bestaan over een aantal unieke voorzieningen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Televisie, Radio, Internet en Bellen.

Televisie, Radio, Internet en Bellen. Televisie, Radio, Internet en Bellen. Meer genieten van televisie, radio, internet en bellen. Bij Ziggo ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet en bellen, via het Ziggo netwerk. We zijn

Nadere informatie

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden

TV for business. Onbegrensde mogelijkheden TV for business Onbegrensde mogelijkheden De complete, professionele tv-oplossing TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Hoofdinzichten onderzoek ideale televisiepakket De belangrijkste categorieën

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis. Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you

Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis. Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Internet, TV en Vast Bellen met Vodafone Thuis Dat je zelf iedere maand gratis kunt aanpassen. Vodafone Power to you Bepaal zelf hoe jouw Vodafone Thuis eruit ziet Vodafone Thuis is internet, TV en vast

Nadere informatie

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas.

Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen. Ik ga voor glas. Glasvezel. Daar gaan we met z n allen veel plezier van hebben. Barbara uit Wateringen Ik ga voor glas. Mijn eigen bioscoop. Thuis op de bank. Jan uit Wateringen Nu genieten en klaar voor de toekomst. Ongelooflijk

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 18035 Medianota Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

Glasvezel van Solcon.

Glasvezel van Solcon. Glasvezel van Solcon. Internet, Televisie en Telefonie solcon Provider met een hart solcon.nl/glasvezel d r i 3. n l / g l a s v e z e l Glasvezel van Solcon geeft u een voorsprong Met glasvezel van Solcon

Nadere informatie

12. KABELEXPLOITANTEN

12. KABELEXPLOITANTEN Inleiding * Kabelexploitanten zijn van oudsher veelal stichtingen zonder winstoogmerk. Nog steeds bestaat een groot aantal van de kabelexploitanten in deze vorm. Veel kabelabonnees zijn echter klant van

Nadere informatie

Radio, telefoon en televisie aan bed

Radio, telefoon en televisie aan bed Radio, telefoon en televisie aan bed 2 Radio Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een hoofdtelefoon. Met deze hoofdtelefoon kunt u luisteren naar zowel de radio als de televisie. De radio is gratis. De

Nadere informatie

Uw digitale televisie in 1-2-3

Uw digitale televisie in 1-2-3 s Uw digitale televisie in 1-2-3 http://www.televisie-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw digitale televisie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Beste abonnee, Wij zijn blij dat u ook in uw nieuwe woning gekozen heeft voor Ziggo. We begrijpen dat een verhuizing veel werk en geregel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat

Jaarverslag 2012. Stichting Gemeenschapshuis Epen. Het Patronaat Jaarverslag 2012 Stichting Gemeenschapshuis Epen Het Patronaat 2 INHOUDSOPGAVE 1. Van de voorzitter, nog effe dit. 2. Samenstelling bestuur 3. Beheerder 4. Financieel jaarverslag 2012 4.1 Financieel overzicht

Nadere informatie

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1. Woont u binnen de bebouwde kom? 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Glasvezel 1. Woont u binnen de bebouwde kom? 9 8 78% 7 6 5 4 3 22% Ja Nee 2. Heeft u een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 6 5 4 45% 51% 3 4% Ja Nee Weet niet 1 Maar maak er geen gebruik van 1 Wel de

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne.

5. Met e-mail van 12 maart 2014 is door KPN nog een overzicht verstrekt met het huidige zenderaanbod van Digitenne. Besluit Kenmerk: 619878/623042 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business

TV for business Onbegrensde mogelijkheden. Telenet for smart Business TV for business Onbegrensde mogelijkheden Telenet for smart Business De complete, TV for business is een portfolio van televisieoplossingen voor bedrijven, overheden en organisaties. De oplossingen zijn

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit

Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit Sport beleef je pas echt in HD-beeldkwaliteit Interactieve HD recorder Nu 99 bij Alles-in-1* (Los 459) Profiteer nog snel van deze aanbieding. Sport wil je niet gewoon kijken, sport wil je beleven. Met

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014

Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014 Meeste gestelde vragen netwerk harmonisatie Versie 0.4 December 2014 Wat gaat er precies gebeuren? Ziggo stapt met het DTV product over op een nieuw DTV Headend ( netwerk harmonisatie ). Hiervoor is het

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Sluit INTERACTIEVE TV eenvoudig zelf aan

Sluit INTERACTIEVE TV eenvoudig zelf aan Sluit INTERACTIEVE eenvoudig zelf aan VRAGEN? BEL 040 787 4000 WWW.ON.NL Kijk op www.on.nl of bel 040 787 4000 Eenvoudig aansluiten en install Gefeliciteerd met uw keuze voor Interactieve. Met deze handleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied

Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Betalingsbereidheid glasvezel in het buitengebied Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid hiervoor

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht

OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Universiteit Leiden Kabeldoorgifte en auteursrecht OPTA, kabeltoegang en auteursrecht Remy Chavannes 6 februari 2009 1 Indeling Wat is WLR-C? Auteursrechtelijke vragen Openbaarmakingsbegrip Toegangsregulering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Alternatieven voor inbellen.org?

Alternatieven voor inbellen.org? NETchange en Relisound verzorgen samen ca. 20% van alle aangesloten kerken op het Kerkdienstgemist platform. We hebben besloten in deze situatie samen op te trekken om u beter van dienst te zijn. Wij verschaffen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Zaterdag 25 maart 2006 Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Bevindingen 4 1.2 Conclusie 4 1.3 Indeling van dit rapport 4 2 De GSM mast 5 2.1 Ring netwerk 5

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma

Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Uw tv-signaal komt pas tot z n recht met Videma Tv-gebruik in bedrijf of instelling: niet alleen het signaal, ook de rechten! Voor het zakelijk gebruik van tv-beelden is voorafgaande toestemming van de

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Televisie Ik hou mijn werkstuk over de televisie omdat ik heel vaak tv kijk, en ik dacht dan hou ik het over de televisie. Ik ga het in mijn werkstuk hebben over: Hoe het vroeger ging met televisies Wat

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011

Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Installatie op CI+ gecertificeerde toestellen 2011 Onderwerp Pagina Belangrijke punten 2 3 Installatie ZIGGO Digitale TV op SAMSUNG CI+ TV 4 9 Frequenties en netwerknummers Ziggo 10-12 Problemen oplossen

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage TV in Nederland

ES SKO Jaarraportage TV in Nederland ES SKO Jaarraportage 2009 TV in Nederland SKO TV IN NEDERLAND 2011 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY Amstelveen 30-01-2012 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Nieuw design en meer mogelijkheden Utrecht, 17 oktober 2012 Ziggo heeft vandaag een vernieuwde, meer uitgebreide ios-versie (3.0) van de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

1

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Verschillen Replay TV en begin gemist van KPN: Replay TV heeft meer kanalen: 60 inclusief 32 HD vs KPN Begin Gemist 22 (alles SD) Replay TV werkt via de EPG: tot 7 dagen terug bladeren

Nadere informatie