Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan."

Transcriptie

1 Stichting CAI-Assendorp, het ontstaan. Inrichtingen. Ook in Assendorp. Voordat werd gewerkt met een centrale antenne, had iedere bewoner in ons land, dus ook in Zwolle, een eigen sprietantenne op het dak staan. Dit was geen mooi gezicht en vooral bij storm een bron van ergernis. Veel antennes braken af doordat tuidraden waren verroest of een schoorsteen het begaf. Velen hadden hun antenne hieraan bevestigd. Verschillende buurtbewoners in de stad Zwolle besloten hier iets aan te doen, d.m.v. het plaatsen van een centrale antenne en hierop meerdere woningen aan te sluiten. Zo ontstonden rond 1964 de Particuliere Centrale Antenne Ouderen onder u kunnen zich vast en zeker de naam herinneren van de heer Klaas Boer. Samen met zijn stichting CAI Dahliastraat vertolkte hij daarin een voortrekkersrol. Woningen rondom zo n centrale mast werden middels een rijgsysteem aangesloten, dat wil zeggen dat de bekabeling liep van woning naar woning. Een kwetsbaar systeem, want wanneer een abonnee thuis bezig was met zijn TV aansluiting, bestond de mogelijkheid dat alle achterliggende woningen geen beeld meer hadden. Maar het werkte perfect en iets anders was op dat moment niet voorhanden. In Assendorp kenden we meer stichtingen te weten : CAI van Ittersumstraat, CAI Commissiestraat, CAI Goudsbloemstraat, CAI Casa, CAI Eendrachtstraat, CAI Dahliastraat, CAI Pierik en CAI Onze mast. Om te voorkomen dat een grote / andere kabelexploitant in het particuliere gebied aansluitingen ging maken, werd door iedere stichting een machtiging aangevraagd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Dhr. K.Boer. Vz. Cai Dahliastraat Rond 1979 werd door de stichtingen in Assendorp de oude zwarte grondkabel vervangen door groene kabel, is het rijgsysteem verlaten en vervangen door het mini-stersysteem. Een karwei dat door de bewoners zelf werd uitgevoerd. Het mini-stersysteem wil zeggen dat vanuit iedere eindversterkerkast die in de straat werd geplaatst een afzonderlijke kabel werd gelegd naar iedere woning. Op deze manier had iedere woning zijn eigen aansluiting. Wanneer nu iemand met zijn TV aansluiting thuis bezig was had niemand hier last van. Ook een groot voordeel was dat, indien nodig, in de eindversterkerkast ieder abonnee afgesloten kon worden. Het onderhoud van deze netten werd hoofdzakelijk uitgevoerd door de bestuursleden van desbetreffende stichtingen. Waren de storingen te complex, dan werd een firma ingeschakeld voor herstel. Maar de techniek schrijdt voort en met komst van satellietontvangst ontstonden er nieuwe problemen. Er moesten schotels worden geplaatst en masten worden vervangen. Maar wie wilde een antennemast of satellietmast in zijn tuin hebben? Door een gelukkig samenloop van omstandigheden kreeg de stichting CAI Dahliastraat contact met de stichting CAI Goudsbloemstraat. Ook bij deze stichting moest de antennemast nodig vervangen worden. De heer Boer stelde voor om de antennemast in de spits van de St. Jozef toren te plaatsen en een nieuwe satellietmast te plaatsen op het fundament van de oude antennemast. Gezien in het bestuur van de CAI Goudsbloemstraat leden zaten van Nieuwe satellietmast het kerkbestuur St. Jozefparochie, is dit voorstel besproken in het kerkbestuur. Na beraad is door het kerkbestuur besloten dat tegen een jaarvergoeding onze sprietantennes geplaatst mochten worden onder de spits van de toren. Van buitenaf mocht dit niet zichtbaar zijn. 1

2 Na dit besluit is in 1983 een fusie aangegaan met de stichting CAI Goudsbloemstraat en is besloten gezamenlijk een ontvangstation in te richten en deze op fifty fifty basis te exploiteren. Wel hield iedere stichting zijn eigen bestuur, zijn eigen machtigingsgebied en moest tevens zijn eigen net blijven onderhouden. Door deze fusie is ontstaan het ontvangstation: CAI Dahlia / Goudsbloemstraat. Doordat ook andere stichtingen in Assendorp met hetzelfde euvel werden geconfronteerd, kwamen deze stichtingen bij ons aankloppen en wilden graag op dit ontvangstation aangesloten worden. Gezien we allemaal dezelfde doelstelling hadden is het logisch dat hier geen bezwaar tegen was. In een algemene vergadering werd besloten deze stichtingen toe te laten en aan te sluiten op het ontvangstation tegen een jaarlijkse vergoeding. In 1989 werd als eerste de stichting Cai Casa op het ontvangstation aangesloten en daardoor steeg het aantal aansluitingen van 650 naar 780 deelnemers. In mei 1992 kwam de heer Klaas Boer (plotseling) te overlijden en besloot ook de penningmeester de heer Van Dam ermee te stoppen. Wat te doen? Klaas Boer was immers de spil waar alles om draaide, niet alleen in Assendorp maar ook bij vele stichtingen in en rondom Zwolle. Door de heer Overbeek, zijn plaatsvervanger, is de zaak onmiddellijk opgepakt en hij heeft kans gezien in zeer korte termijn een nieuw bestuur samen te stellen, zodat het voortbestaan van de stichting CAI Dahliastraat bleef gewaarborgd en daardoor ook de continuïteit van het ontvangstation. In 1993 werden ook de stichtingen CAI Eendrachtstraat, CAI Commissiestraat en de GAI van Ittersumstraat op het ontvangstation aangesloten, tegen een vastgestelde jaarlijkse huurprijs. Het aantal aangesloten deelnemers op het ontvangstation kwam te staan op Met alle stichtingen werden overeenkomsten afgesloten over rechten en plichten. Tevens werd afgesproken dat 2x per jaar zou worden vergaderd door de gezamenlijke besturen. Als centraal aanspreekpunt richting omroepen, firma s enz. enz. werd de heer Overbeek met toestemming aangewezen. Hij was met de VUT, goed bereikbaar, bestuurslid vanaf het eerste uur en goed met de gang van zaken op de hoogte. Nog bleef alles bij het oude, d.w.z. de besturen bleven bestaan en hun eigen net onderhouden. Complexe werken werden uitgevoerd door de firma Communicatie Techniek Twente BV uit Delden.(CTT). In 1996 werd de Jozefkerk verkocht aan SWZ (Stichting Woningbeheer Zwolle). De pastorie werd afgebroken en in en om de kerk werden nieuwe woningen gebouwd. Gelukkig bleef de toren bestaan en na overleg met SWZ is toestemming verkregen tot behoud van onze masten in de toren. Hier waren we erg gelukkig mee, want anders zou dit het einde hebben betekend van het particuliere antenne gebeuren in Assendorp. Tevens werden de nieuwe bewoners van de woongemeenschap St.Jozef aangesloten op het ontvangstation. Ondanks dat we toch een behoorlijk programmapakket hadden, werd de vraag naar andere/meerdere zenders groter. Dit waren zenders die door middel van het ontvangstation niet kon worden ontvangen. Het ging om België 1 en 2, kabelkrant (TV Zwolle), BBC 1 en 2, TV Oost en kanaal Canal+ 1. Een probleem. In voorgaande jaren hadden we al eens onderhandeld met de grote kabelexploitant, om signaal in te huren. Dit is nooit wat geworden, omdat de grote kabelexploitant niet wilde verhuren maar wel alles wilde overnemen. We hebben het hier over de gemeente, later de GAZO, weer later de Gazo/YC. Aangezien we toch particulier wilden blijven zijn de gesprekken stopgezet en werd besloten gewoon door te gaan. Na verloop van tijd werd de Gazo/YC overgenomen door Castel. Opnieuw werden de gesprekken weer opgepakt en na goed overleg was Castel bereid ons de gevraagde signalen te verhuren. Maar.hier zat een groot kostenplaatje aan verbonden. In de gezamenlijke bestuursvergadering was niet iedereen voor, maar het overgrote deel ging akkoord met dit aanbod. Het leggen van glasvezel Op 1 juli 1996 kwamen al deze zenders op ons net, met het gevolg dat het signaalgeld moest worden opgeschroefd. Ook na overname van Castel door Essent bleef het jaarlijkse bedrag erg fors en werd jaarlijks verhoogd. Vooral de laatste jaren gaat de techniek met rasse schreden vooruit. 2

3 Internet via de kabel werd een algemeen begrip en Essent ging ook in Zwolle glasvezelkabel leggen en begon met het aanbieden van internet en telefoon via de kabel. Natuurlijk kwamen ook bij de besturen vragen binnen voor het internetten via de kabel. Gezien onze netten niet geschikt waren voor internet (tweeweg verkeer) werden in de komende jaren informatieve gesprekken gevoerd met Essent en CTT. De laatste was nog niet zo ver en daarom werd intensiever gesproken met Essent, wat resulteerde in een aanbieding van Essent voor complete overname van onze netten. Tijdens een gezamenlijke vergadering in 2000 werd unaniem tegen gestemd. Men wilde particulier blijven en baas in eigen huis! In februari 2001 toch weer overleg gehad met Essent en afgesproken dat Essent nogmaals zou bekijken om ons net retour geschikt te maken op hun kosten. Tekeningen werden richting Essent verzonden voor een inventarisatie van de kabelnetten. Echter in de loop van 2001 een schrijven van Essent ontvangen met de mededeling dat ons net niet aan de door hun gestelde eisen voldeed en dat toch de overname door Essent de beste oplossing is. Weer is de discussie gesloten en zijn de gesprekken stopgezet. Er werd naar een andere oplossing uitgekeken. Het onderwerp internet is een tijdlang niet meer aan de orde geweest totdat wij werden benaderd door de Compenz BV uit Dalfsen en WCT Witcom (De Wit Communicatietechniek) uit Nieuwleusen. Wie waren deze firma s? Compenz Media Services BV biedt diensten aan op gebied van exploitatie, beheer en onderhoud van CATVnetwerken en IPTV-diensten. Het bedrijf is gevestigd in Dalfsen. WCT Witcom is een bedrijf welke is gespecialiseerd in kabeltelevisie. De eigenaar is al meer dan 40 jaar werkzaam in ons gebied, heeft veel kennis in huis en kan het hele netwerk in Assendorp dromen. Op zich een mooie maar riskante aanbieding, want Compenz was geen kabelexploitant! Eind 2003 is in een gezamenlijke vergadering unaniem de beslissing genomen om met Compenz in zee te gaan t.a.v. breedband internet en met De Wit Communicatie Techniek om ons net te laten aanpassen voor breedband internet. Tevens werd eerst het ontvangstation in de toren gerenoveerd. Na deze renovatie is direct begonnen met het tweeweg geschikt maken van de 6 particuliere netten. In december vonden de eerste testen en proefverbindingen plaats en op 22 december 2003 zijn de eerste internetklanten door Compenz aangesloten. Het resultaat was zeer goed. In 2004 is de wet veranderd en aangepast aan de inhoud van de EUrichtlijnen van 2002 en overgenomen door de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Na de overname door OPTA kwam de mogelijkheid aanwezig dat een andere kabelexploitant in onze wijken kabel mag gaan leggen. Voor de particuliere besturen een reden temeer om de deelnemer te Aangeboden door de Fa.Compenz voorzien van een goed signaal tegen een lage prijs. In juni 2004 was het aantal internet-abonnee s al opgelopen naar 270. Het liep als een trein. Wat niet zo erg liep waren de snelle pakketten. Hier veel onderzoek naar gedaan om de oorzaak te vinden. Een spectrum-analyser werd ingezet om eventuele stoorproducten op te sporen. Een kabel werd vervangen door glasvezel. Het net werd omgebouwd van splitband naar breedband en alle groep en eindversterkers werden vervangen. De CMTS werd doorgemeten door de leverancier uit België. Maar niets hielp. Een raadsel!. Toen uiteindelijk Compenz besloot een try-and-buy overeenkomst te sluiten voor een CMTS van het merk Motorola en deze werd ingezet, was gelijk het euvel verholpen. De snelheden vlogen omhoog en het internetprobleem was hiermee opgelost. Dus toch! De resultaten waren verbluffend en de firma uit België is aangesproken op hun product. Maar de ontwikkelingen gingen door. Na het internet-verhaal komt in 2006 de digitalisering om de hoek kijken. Niet alleen de vraag naar digitale pakketten en telefonie wordt groter, ook komen er meer regels en wetten waaraan moet worden voldaan. Alles wordt ingewikkelder en het apparatuur is enkel meer in te regelen middels computers. Ook invoering van digitale pakketten is een te kostbare zaak voor een particuliere stichting. 3

4 Naast dit alles kwam ook de kennis en de bezetting van de besturen aan de orde. Vrijwilligers waren niet voorhanden om dit over te nemen. Wilden we verder, dan zou een oplossing moeten worden gezocht. Na veel vergaderen zijn we tot de conclusie gekomen dat overname of uitbesteding een reële oplossing zou zijn. Doch voor hier aan te werken zijn door de besturen van de 6 stichtingen in Assendorp, de volgende standpunten vastgesteld: 1. We willen particulier en eigenaar blijven van onze kabelnetten en apparatuur. 2. We willen de zeggenschap houden over de samenstelling van het programmapakket. 3. We willen de contributiegelden zo laag mogelijk houden. 4. We zijn bereid te gaan fuseren in één stichting om zodoende het bestuursledentekort op te heffen. Daarnaast willen we de mogelijkheid hebben tot ontvangst van digitale TV en telefonie over onze netten. Een werkgroep werd samengesteld en gesprekken gevoerd met Essent, Compenz Media Services BV en met De Wit Communicatie Techniek en werden offertes uitgebracht. Ondertussen is opdracht gegeven aan Essent om onze netten door te laten meten door de BAM om zodoende een beeld te krijgen over de kwaliteit van onze netten. In september 2007 is na veel overleg de beslissing genomen om met Compenz Media Services BV in zee te gaan. De overeenkomst werd getekend op 3 september 2007, ging in werking op 1 oktober t.a.v. de facturering en de storingsverwerking. Op 1 januari 2008 is de algehele exploitatie overgegaan. In vervolg op dit gebeuren is besloten dat de 6 stichtingen gaan fuseren in één nieuwe stichting, bestaande uit 6 bestuursleden. Deze bestuursleden zijn afgevaardigden vanuit de huidige stichtingsbesturen. Na deze fusie komen de oude stichtingen te vervallen. Het nieuwe bestuur van de nieuwe stichting CAI-Assendorp zal moeten toezien of Compenz Media Services BV zijn verplichtingen, die zijn vastgelegd in een onderhoudscontract, nakomt. De stichting Cai Assendorp gaat in zee met Compenz Media Bv. V.l.n.r. Harry Oosterhuis (Voorzitter Cai Assendorp) Eddy van der Vegt (Directeur Compenz Media Bv) Na deze ingrijpende beslissing moest veel gebeuren. Allereerst moest door Compenz een deelnemersbestand worden opgezet. Een tijdrovende zaak, gezien door de stichtingen altijd is gewerkt met huisnummers en niet met namen. Wie Assendorp kent met z n vele studenten en huurbazen weet, dat dit al een uitdaging is om dit nieuwe NAW-bestand rond te krijgen vóór In 2008 moest veel werk worden verzet door het nieuwe bestuur. Een nieuwe stichting moest worden opgericht, deelnemersvergaderingen werden vastgelegd door sommige stichtingen (verenigingen), een huishoudelijk reglement opgesteld. Statuten werden opgemaakt door de notaris, besproken en getekend. Instanties werden ingelicht over de verandering, financiën werden besproken en vele papieren gingen richting notaris voor verdere afwerking. Veel werkzaamheden waren gebonden aan wettelijke (lange) termijnen. Daarnaast werd er maandelijks vergaderd, want er zijn veel kleine zaken die wel degelijk hun aandacht vragen. Ook Compenz heeft in 2008 niet stilgezeten. Een website ( werd gemaakt en we kregen een nieuw Informatiekanaal op TV. Tevens zag Compenz kans een proefopstelling te maken voor digitale televisie. Dit stond eerst in Dalfsen, omdat de toevoerkabel naar Zwolle nog moest worden voorzien van een grotere bandbreedte. Toen dat was gerealiseerd kwam in mei 2008 de eerste digitale signalen op ons net. In juli werden reeds de eerste decoders aangeboden en men kon digitaal kijken naar een (voorlopig) pakket van 38 digitale zenders. Dat een papiermolen langzaam kan draaien hebben we ondervonden, want begin 2009 is officieel de nieuwe stichting Cai-Assendorp van kracht geworden en zijn officieel de oude stichtingen opgeheven en uitgeschreven. Op 18 januari 2009 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle oud -bestuursleden in het wijkcentrum De Enk in Assendorp. Op deze avond is een ieder uitvoerig ingelicht over het afgelopen jaar 2008 met al zijn up s en down s. 4

5 Inmiddels beschikt de stichting nog over een eigen ontvangstation en een eigen kabelnet. Het programmapakket is in eigen beheer en omvat 38 TV-zenders analoog, 40 TV-zenders digitaal en een radiopakket van 25 zenders. Er wordt veel gebruik gemaakt van een goed en snel internetpakket en de mogelijkheid om over het net te telefoneren is aanwezig. Financieel staat de stichting er goed voor en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. De samenwerking met Compenz Media Services BV is goed en we hopen dat dit zo mag blijven. Een storingsmelding dient derhalve individueel door de deelnemer te worden gedaan bij Compenz. Het bestuur bewaakt de kwaliteit van de zenders en de aandacht die Compenz hieraan samen met WCT Witcom besteedt. Ook de jaarlijkse contributieheffing vergt de nodige aandacht zowel voor de deelnemer als voor Compenz. Het gaat nu eenmaal anders dan voorheen en dat is even wennen. Doorlopend wordt aandacht geschonken aan andere zaken zoals: Uitbreiding zenders, uitbreiding net, optimaliseren van het kabelnet, keuzepakketten enz. enz. In de loop van 2009 is een beetje pas op de plaats gemaakt. Het stichtingsbestuur vergadert om de 2 maanden in het wijkcentrum De Enk en bij deze vergadering is Compenz uiteraard aanwezig. Het bestuur is hoofdzakelijk bezig orde op zaken te stellen. De penningmeester moet het financiele gedeelte opzetten, zodat aan het eind van 2009 een compleet financieel overzicht op tafel ligt en andere leden zijn bezig geweest om van de opgeheven stichtingen uit te zoeken wat wel / niet bewaard moet blijven. Dagelijks worden de TV- beelden en de radiozenders gecontroleerd en storingen doorgegeven richting Compenz. Ook besteedt het bestuur veel aandacht aan het oude rijgnet van de Casa. Willen we dit net weer updaten en hier een mini-sternet van maken, dan zal hier veel geld in moeten worden gestoken. De vraag blijft natuurlijk of het rendabel is en hoeveel deelnemers hier belang bij hebben. Alle bewoners in dit vroegere Casa-gebied zullen moeten worden benaderd. We hopen dat dit onderzoek positief uitvalt, want uiteindelijk is ons net in een goede staat en leveren we een goed signaal voor weinig geld. We hopen dat we begin 2010 hierover meer duidelijkheid krijgen. Nu het digitale pakket steeds meer ingeburgerd en steeds meer internetklanten van ons kabelnet gebruik maken, wordt uitgekeken naar een nieuwe CMTS. Dit houdt in dat de bandbreedte wordt vergroot en dat Compenz in staat is de internetsnelheden te verdriedubbelen. In 2009 ook veel gesproken over de invoering van interactieve TV. D.w.z. dat de huidige TV middels een digitale TV movie box kan worden aangesloten op internet. Begin 2010 heeft een bestuurswijziging plaats gevonden. Dhr. Wilmink is verhuisd en heeft zijn taak als secretaris overgedragen aan Dhr. Klomp. Dhr. Wilmink is vervangen door Mevr. v. Keulen. Zij was "oud -bestuurslid van de (opgeheven) stichting Cai Commissiestraat, evenals Dhr. Wilmink. Het bestuur is in 2010 bijna iedere maand bijeengeweest en heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de vooruitgang op het gebied van de digitale televisie. Hier doelen we niet alleen op het ontvangen van digitale zenders middels een digitale decoder, want dat kan al vanaf eind 2008, maar we denken hier aan Interactieve TV, HDTV ontvangst, Video on demand en invoering van keuzepakketten. Wat betekent dit allemaal: Interactieve TV betekent dat men niet alleen passief beelden ontvangt, maar met behulp van de afstandsbediening van de TV of digitale decoder actief deelneemt aan de informatie die men op TV ziet. Denk hierbij aan spelletjes meespelen, s te versturen, stemmen op uw idool, meedoen met een quiz en in de toekomst artikelen bestellen die op het scherm worden getoond. HDTV is een afkorting van High Definition Television. Televisie met een hogere resolutie, dan de bekende PAL en NTSC normen. Een hogere resolutie betekent een scherper beeld en daardoor een betere beleving van het televisiebeeld. Video on demand wil zeggen dat men thuis een video kan bestellen of een film kunt kiezen uit een catalogus, deze direct kan betalen en meteen bekijken. Keuzepakketten worden ingevoerd om een keuze te kunnen maken uit pakketten waarin betaalde zenders zitten. Men heeft gratis (digitaal en op proef) kunnen kijken naar een paar betaalde zenders, maar dat gaat in 2011 veranderen. Deze zenders worden ondergebracht in diverse betaalde pakketten. We proberen deze pakketten zo klein mogelijk te maken, zodat geen hogere prijs moet worden betaald voor dure zenders die ook in hetzelfde pakket zitten. 5

6 Voor al deze diensten is een andere digitale ontvanger nodig dan alleen voor ontvangst digitale televisie! De digitale ontvangers welke nodig zijn voor de ontvangst van interactieve TV zijn HD Ready. Dit betekent dat alle programma s die in High Definition worden uitgezonden ook in HD kwaliteit op uw TV te zien zijn. Voorwaarde is, dat u een geschikte televisie heeft die HD Ready of Full HD is. Analoge TV: De ontvangst van analoge TV wordt steeds moeilijker en duurder. De auteursrechten die de omroepen vragen, rijzen de pan uit en hier kunnen we niets aan doen. Besloten is een paar dure, niet frequent bekeken zenders, uit het analoge pakket te verwijderen. We moeten op de kleintjes letten en toch ook vooruitkijken, willen we blijven voldoen aan de vraag van de klant. Het zal ons niet verwonderen dat in de nabije toekomst het analoge pakket geheel gaat verdwijnen. Bij sommige kabelmaatschappijen is dit zelfs al gebeurd. Financiën. Dat de post financiën bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol speelt moge een gegeven zijn. Willen we meedoen in de markt, voldoen aan de vraag van de deelnemers en al het werk uitbesteden, dan kan dat voor een jaarbedrag van. 86,00 dit niet gerealiseerd kan worden. I.o.m. Compenz is afgesproken dat de contributie moet worden opgeschroefd naar. 99,00 per jaar. Met dit bedrag zitten we nog zeer laag t.o.v. andere kabelmaatschappijen. Dankzij de fusie heeft ook het stichtingsbestuur een flinke bijdrage kunnen leveren om dit te realiseren in het komende jaar. Doordat de prioriteit is gelegd op het toekomstplaatje en gezien het prijskaartje wat hier aan hangt groot is, is het project Casa voorlopig even opgeschoven. Plan is wel om eerst via een enquête de belangstelling te peilen, waarbij alle bewoners in het vroegere CASA-gebied worden benaderd. We hebben inmiddels wel al een geschatte offerte binnen, maar hebben hier nog niets mee gedaan. Uiteraard blijft het project Casa op de agenda staan. In 2011 is volop gewerkt aan de voorgestelde uitbreidingen op het gebied van televisie en internet via ons netwerk. Het Bestuur heeft de voortgang nauwlettend gevolgd, niet alleen in een acht-tal reguliere vergaderingen met onze exploitant maar ook los daarvan. De samenstelling van het Bestuur is ongewijzigd. Uit de periodieke rapportage voortgang digitalisering blijkt dat er technische problemen op ons pad kwamen waarvan de oorzaak elders lag. Zo was onze signaalleverancier Canal Digital voortdurend bezig met veranderingen in decodering en haar netwerk, wat bij ons vaak blokvorming of zelfs zenders op zwart veroorzaakte. Met de aanvoer van TV-signalen via Media Gateway begin januari 2012 zijn die problemen definitief opgelost. Ons nieuwe Docsis 3 platvorm werd stapsgewijs ingezet met als resultaat een verviervoudigde internet-snelheid. Ondertussen werd volop gewerkt aan verdere uitbreiding van TV met Digitaal Extra, bestaande uit o.a. extra pakketten, HD-TV, interactieve TV. Dit alles tegen een zo laag mogelijke prijs wat trouwens ook geldt voor de combipakketten: internet+ bellen+televisie. In het analoge TV-pakket zijn helaas een paar zenders komen te vervallen. De kosten van ontvangst en doorgifte zijn hiervan de oorzaak. CAI Assendorp zal proberen zo lang mogelijk analoge zenders te blijven doorgeven. Het Bestuur is er veel aan gelegen om de abonnee van actuele informatie te voorzien. Naast onze website en de telefoonnummers van Compenz Media Services, kan daarvoor ons Informatie-kanaal dienen. In de loop van het nieuwe jaar zal het Bestuur het Informatie-kanaal zelf actueel houden. Terugkijkend zijn er het afgelopen jaar voor een particuliere stichting belangrijke zaken gerealiseerd, ook al kun je nooit iedereen tevreden houden. Voor sommige abonnee s is dat reden ons te verlaten, voor andere buurtbewoners een reden om zich bij ons aan te sluiten. In 2012 zijn we er weer in geslaagd voortgang te maken in alles wat CAI Assendorp te bieden heeft; we mogen daar best een beetje trots op zijn. Toch ging niet alles van een leien dakje en vraagt om speciale aandacht van het Bestuur en onze exploitant Compenz Media Services B.V. CAI Assendorp heeft flink geïnvesteerd in een Arris CMTS, waardoor o.a. is aan te bieden: Digitaal Extra, HD-TV, interactieve TV, TV-theek. Het internet werkt stabiel en kende slechts één uitval rond 1 mei van een paar dagen. Ook zijn een aantal digitale zenders toegevoegd, zoals Politiek 24, Journaal 24 en Ketnet. In de nabije toekomst kan het digitale aanbod uitgebreid worden met extra premiumpakketten als Film 1, Sport 1 en Eredivisie Live achter 6

7 een smartcard. Na een lange aanloop werkt thans EPG ook. Door de aanhoudende verhogingen van rechten voor de RTL- zenders en SBS, alsmede de BTW-verhoging per 1 oktober, zag het Bestuur zich helaas genoodzaakt de jaarlijkse contributie weer aan te passen. In prijs is CAI Assendorp nog steeds een stuk voordeliger dan andere aanbieders, al kunnen die door een sterke marketing een aanzuigende werking hebben. In het komende jaar zal informatie en communicatie belangrijk zijn. Gebleken is dat de jaarlijkse brief, de zenderkaart en het Informatiekanaal alleen daarin niet voldoende middelen zijn. Ook de website vraagt om blijvende aandacht en het Bestuur geeft daarom voortdurend aanmerkingen door zich te verplaatsen in de positie van onze abonnee s. Ook in 2013 heeft de digitalisering verder vorm gekregen al werd er minder geïnvesteerd dan het jaar daarvoor. Helaas ging dat soms gepaard met blokken in de beelden. In onze reguliere vergaderingen maar ook in de veelvuldige contacten met onze exploitant daar buitenom, is hier veel aandacht aan besteed. Gelukkig is deze hardnekkige storing thans opgelost. Naast dat de gebruiker van ons netwerk een goed beeld mag verwachten, is veelal het aantal te ontvangen zenders ook van belang. Hierin werden onze abonnee s goed bediend. FOX deed in de loop van het jaar zijn intrede met een open kanaal en daarnaast nog een royaal aantal FOX Sportzenders in het extra premium pakket. Hierin zitten ook o.a. Film 1, Sport 1 en HBO. Ook kwamen een aantal HD-zenders op onze zenderlijst. Kortom: CAI Assendorp is volop in beweging. Het is te verwachten dat deze trend zich ook het komende jaar zal voortzetten. Het internet werkt stabiel wat ook voor EPG geldt. Veel wijkbewoners halen hun informatie van onze website alsmede het (analoge) Informatie-kanaal. Aan het einde van het jaar heeft dhr. Nauta aangegeven het Bestuur te willen verlaten. De fusie is al geruime tijd afgerond en hij is bovendien niet meer woonachtig in Assendorp. De heer Nauta heeft daarvoor jarenlang bestuurlijke functies bekleed bij CAI Goudsbloemstraat. Er vindt geen aanvulling plaats. Met Compenz Media Services B.V. is de focus voortdurend gericht op de toekomst; die toekomst wijzigt zich snel. Ook de mogelijkheden van CAI Assendorp zijn nog lang niet uitgeput is onze overtuiging. Met vertrouwen gaan we 2014 tegemoet! 7

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 kabelraad 07 informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket Op 9 februari jl. werd de analoge uitzending van het

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over het glasvezelnetwerk, televisie kijken en meer. Glasvezelnetwerk en uitnodiging

Speciale nieuwsbrief over het glasvezelnetwerk, televisie kijken en meer. Glasvezelnetwerk en uitnodiging Nieuwsbrief september 2010 - nummer 14 Speciale nieuwsbrief over het glasvezelnetwerk, televisie kijken en meer. Speciale uitgave Glasvezelnetwerk en uitnodiging 55+ zou worden verzorgd maar door Caiway

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. To be or not to be

Jaarverslag 2008. To be or not to be Jaarverslag 2008 To be or not to be 1 Algemeen 2008 was een roerig jaar. Er waren grote financiële problemen, enorme onrust en woede in de vereniging, mensen die hun ideaal zagen verdwijnen en uiteindelijk

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie