Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV"

Transcriptie

1 Call Recorder ISDN Handleiding Version VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel Fax

2 2 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING WIJZE VAN AANSLUITEN VOOR GESPREKSOPNAMEN MENGEN, COMPRESSIE EN CAPACITEIT DE NETWERK INTERFACE EN COMPATIBILITEIT Netwerkprotocol Compatibiliteit BEVEILIGING ENKELE BEGRIPPEN DE PLAATSING UITPAKKEN AANSLUITEN Aansluiten van de netvoeding Aansluiten S0 bussen Het aansluiten van externe luidsprekers (niet verplicht) Het aansluiten van een microfoon (niet verplicht) Verbinding met het LAN (niet verplicht) INSCHAKELEN DE INSTALLATIE ALGEMEEN LUIDSPREKER VOLUME COMPRIMEER SPRAAK GEBRUIK CRYPTOCARD DE KLOK DE TOEGANGSCODE TAAL OVERIGE INSTELLINGEN BEDIENING VAN DE RECORDER OPNEMEN VAN TELEFOONGESPREKKEN OPNEMEN MET DE MICROFOON Automatische volumeregeling Het maken van een opname ZOEKEN EN AFSPELEN VAN TELEFOONGESPREKKEN Het opzoeken van (telefoon-) gespreksopnamen Het afspelen De functie van de recordertoetsen tijdens het afspelen HET ZOEKEN EN AFSPELEN VAN MICROFOONOPNAMEN Het opzoeken van microfoonopnamen Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 3

4 4.4.2 Het afspelen van microfoonopnamen DE DISK TOETS DE MONITOR DE NETWERKINTERFACE DE MOGELIJKHEDEN CONFIGURATIE GEBRUIK VAN DE NETWERKINTERFACE Het FTP protocol De monitor DE CRYPTOCARD OPTIE DE WERKING WIJZIGEN VAN DE KAARTCODE GEBRUIK BIJ OPNAMEN GEBRUIK BIJ AFSPELEN WISSEN VAN OPNAMEN ACCESSOIRES PRIVACY INFORMATIEBLAD BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJLAGE GARANTIEVOORWAARDEN INDEX Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

5 1 Inleiding De Call Recorder ISDN is een audio-recorder speciaal ontworpen voor het opnemen van telefoongesprekken van ISDN basisaansluitingen (S0- bussen). Er zijn modellen voor 1, 2 en 4 S0 bussen en deze zijn technisch vrijwel gelijk. Een Call Recorder ISDN heeft een aantal bijzondere eigenschappen: Kan opnemen van 1 tot 4 ISDN S0 bussen en van 1 microfoon Neemt digitaal op De opname start en stopt automatisch (handmatig voor microfoonopnamen) Archiveert de opnamen zodat men gemakkelijk kan zoeken Comprimeert de opnamen sterk zodat de opslagcapaciteit zeer hoog is Is voorzien van Ethernet aansluiting waarmee opnamen kunnen worden uitgewisseld met computers en netwerken Is voorzien van een chipkaart- (IC Kaart-) lezer in verband met beveiliging van de opnamen Een Call Recorder wordt ingesteld om gelijktijdig op te nemen vanaf de aanwezige signaalbronnen: 2 opnamen per S0 bus dus maximaal 8 opnamen tegelijk Een opname van de microfoon Hiermee komt het totaal aantal gelijktijdig te maken opnamen op 9. De opnamen worden opgeslagen op een interne hard disk. De opslagcapaciteit wordt door ons uitgedrukt in aantal uren opnametijd waarbij de standaard compressie wordt gebruikt. Er zijn vijf verschillende uitvoeringen van de Call Recorder: Art Call Recorder ISDN 1xS0 2 gesprekken uur Art Call Recorder ISDN 1xS0 2 gesprekken uur Art Call Recorder ISDN 2xS0 4 gesprekken uur Art Call Recorder ISDN 2xS0 4 gesprekken uur Art Call Recorder ISDN 4xS0 8 gesprekken uur Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 5

6 1.1 Wijze van aansluiten voor gespreksopnamen Een Call Recorder ISDN kan op verschillende manieren worden ingezet: 1. Als bureaumachine waarbij meestal vooral de eigen gesprekken worden opgenomen. Meestal wordt daarvoor de kleinste uitvoering ISDN1 gebruikt. Het voordeel van deze manier van gebruik is dat opnamen direct op het eigen bureau beschikbaar zijn om te worden beluisterd. 2. Als toestel tussen de ISDN netlijnen en de telefooninstallatie waarmee alle externe gesprekken van het bedrijf worden opgenomen. Meestal zal een grotere uitvoering, de ISDN2 of ISDN4 hier op zijn plaats zijn. Het voordeel van deze manier van gebruik is dat de gesprekken van alle toestellen in het bedrijf worden opgenomen en dat deze toestellen elk afzonderlijk kunnen worden herkend. 1.2 Mengen, compressie en capaciteit Een Call Recorder ISDN past twee manieren toe om het ISDN signaal efficiënt op te slaan. Allereerst worden het inkomende en het uitgaande signaal digitaal gemengd. Hierdoor ontstaat een digitale opname die kwalitatief niet onderdoet voor het oorspronkelijke signaal. Vervolgens wordt elke opname achteraf met een factor 10 gecomprimeerd. De opname die na compressie overblijft is in theorie van mindere kwaliteit maar het verschil met het origineel is moeilijk te horen. Op basis van ervaring opgedaan met de vele duizenden Call Recorders die reeds zijn geleverd kunnen we vaststellen dat de standaard toegepaste compressie voor telefoongesprekken ten volle voldoet. Voor toepassingen waarbij speciale eisen aan de kwaliteit van de weergave worden gesteld kan een lagere compressiefactor worden ingesteld met als voordeel een belangrijke kwaliteitswinst maar met als nadeel een lagere opslagcapaciteit. Indien telefoongesprekken worden opgenomen komt deze kwaliteitswinst niet tot uitdrukking omdat de kwaliteit van de telefonie dan de beperkende factor is. Minder compressie en dus een hogere opnamekwaliteit is wel zinvol indien met behulp van een microfoon een opname van een vergadering wordt gemaakt. Hoge- en lage compressie mogen door elkaar worden gebruikt. Het is voldoende om voorafgaand aan de opname de instelling te wijzigen. Bij het afspelen herkent de recorder zelf de gebruikte compressie methode. 6 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

7 Er is een maximum aan het aantal opnamen dat zich in de recorder met hard disk bevindt te weten voor alle modellen, hetgeen nauwelijks als een beperking kan worden gezien. Indien na enkele jaren gebruik het moment nadert waarop de volledige capaciteit van de hard disk is gevuld toont de recorder gedurende enige tijd een waarschuwing hetgeen de gebruiker in de gelegenheid stelt om te onderzoeken of het een bezwaar is dat de oudste opnamen worden overschreven. 1.3 De netwerk interface en compatibiliteit Alle Call Recorders ISDN zijn voorzien van een Ethernet interface. Het doel van deze interface is om de opnamen te kunnen uitwisselen met computers en netwerken Netwerkprotocol De Call Recorder ISDN gebruikt TCP/IP als netwerkprotocol. De recorder kan worden benaderd als een FTP server met alleen een hoofd directory. Indien nodig kan een systeembeheerder via het Telnet protocol ingrijpen op de configuratie van de Call Recorder. Het is mogelijk om zowel op lokale netwerken als via wide area netwerken en internet bestanden uit te wisselen. Het netwerk wordt gebruikt in combinatie met de als optie leverbare Call Recorder Access software. Dankzij de standaard interface is het ook mogelijk dat derden toepassingen leveren Compatibiliteit De opnamen van de Call Recorder kunnen via de luidspreker boxen van een PC worden afgespeeld. Indien geen compressie wordt toegepast zal vrijwel elke PC die is voorzien van een geluidskaart de opnamen kunnen afspelen. Na compressie is dit niet meer mogelijk en is speciale software voor de PC vereist om de bestanden af te spelen. De als optie leverbare Call Recorder Access software voorziet in het rechtstreeks afspelen van de standaard compressie en is tevens in staat om deze opnamen zonder kwaliteitsverlies te exporteren naar het redelijk efficiënte formaat (.WAV) dat op elke PC kan worden afgespeeld. Indien gecomprimeerde bestanden aan derden worden opgestuurd dan kunnen zij voor het afspelen op de PC gebruik maken van een voor dit doel door Vidicode beschikbaar gesteld freeware programma. U vindt dit op onze website 1.4 Beveiliging Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 7

8 De toegang tot de recorder kan door de gebruiker middels een code worden beveiligd. Hiermee belet men anderen om de opnamen in de recorder te beluisteren. Tevens is de toegang via het netwerk door middel van code s beveiligd. De beveiliging door middel van een codes is minder zeker dan de beveiliging met behulp van de als optie leverbare CryptoCard. De CryptoCard biedt n.l. ook een waterdichte beveiliging indien de Call Recorder wordt gestolen of indien de opnamen via internet worden getransporteerd. Zonder de juiste kaart en de daarbij behorende pincode is het onmogelijk om de opnamen te beluisteren. 8 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

9 1.5 Enkele begrippen Om de uitleg te vereenvoudigen worden vaste benamingen voor de bedienings-organen gehanteerd. 1: LCD of display Het display dat de gebruiker informeert 2: Softkeys De toetsen onder het display waarvan de functie door het display wordt aangegeven 3: Cijfertoetsen de toetsen 0 en 1 t/m 9, * en # welke tevens dienen om alfanumerieke karakters in te geven 4: Functietoetsen de toetsen waarvan de functie door middel van een symbool is aangegeven 5: Recordertoetsen De toetsen,,,, en die u ook kent van een cassette recorder of video recorder Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 9

10 Voor de recordertoetsen worden in het gangbaar taalgebruik door elkaar Nederlandse en Engelse termen gebruikt: record toets - opname toets rewind toets - terugspoel toets stop toets play toets - afspeel toets fast forward toets - versneld vooruit spoelen Skip toets - speciale toets van de Call Recorder bedoeld om de volgende opname te selecteren De volgende toetsen noemen we functietoetsen: Volumeregeling Luidspreker toets Call Recorder toets Monitor toets Menu toets voor de netwerkinstellingen Disk toets 10 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

11 Menu toets voor de recorder functies Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 11

12 2 De plaatsing 2.1 Uitpakken Behalve de Call Recorder treft u in de verpakking de volgende onderdelen aan: de netvoedingsadapter per S0 bus 1 ISDN snoer van 240cm per S0 bus 1 ISDN snoer van 60cm per S0 bus 1 T-verbindingsstuk voor ISDN snoeren de handleiding 2.2 Aansluiten De manier waarop de Call Recorder wordt aangesloten verschilt afhankelijk van het gebruik. Hieronder zijn de aansluitingen aangegeven die u kunt maken: A Headset/microfoon/externe speakers (niet verplicht) B De netvoeding E 10BaseT Ethernet (niet verplicht) D 1 tot 4 S0 bussen van ISDN basis aansluitingen Aansluiten van de netvoeding Dit gebeurt als volgt: B Sluit de netvoeding aan op de ingang Power en op het lichtnet 12 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

13 De recorder is ontworpen om permanent te zijn aangesloten en er is geen aan/uit schakelaar. Het toestel is voorzien van een interne batterij maar deze dient alleen voor de stroomvoorziening van de interne klok Aansluiten S0 bussen De ISDN S0 bus staat het toe dat meerdere apparaten parallel worden aangesloten. De aansluiting is als volgt: D Sluit S0 bussen aan op de ingangen gemarkeerd Digital Telephone Lines 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 U maakt de verbinding tussen de wandcontactdoos en een willekeurig ISDN toestel los. En herstelt de verbinding weer via een van de bijgeleverde kabels en het T-stuk. Via de andere bijgeleverde kabel sluit u de recorder aan. Het maakt niet uit op welke plaats u aansluit of waar u de korte of de lange kabel gebruikt. U kunt de kabels toepassen zoals u het beste uitkomt. Aan de kant van de recorder sluit u als volgt aan: - bij een recorder ISDN1 sluit u aan op de poort bij een recorder ISDN2 sluit u aan op de poort 1-2 en/of bij een recorder ISDN4 kunnen alle poorten worden gebruikt Het aansluiten van externe luidsprekers (niet verplicht) Op de aansluiting LS kunnen diverse componenten met een audiongang worden aangesloten. Veel gebruikte componenten zijn: - versterkte luidsprekers zoals deze ook voor PC s worden gebruikt - headsets, eveneens zoals voor een PC gebruikt - een andere recorder indien de wens bestaat om een opname over te zetten op tape Indien luidsprekers worden aangesloten zijn dit meestal multimedia speakerboxjes zoals gangbaar voor een PC. Deze zijn per setje voorzien van een stereo aansluiting en omdat het signaal uit de Call Recorder mono is zal het geluid slechts uit een luidspreker komen. Dit valt op te lossen door de ingang parallel aan te sluiten. De als optie geleverde luidspreker set art is al op deze wijze aangesloten. Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 13

14 A Sluit weergave apparatuur aan op de poort LS Het aansluiten van een microfoon (niet verplicht) De Call Recorder kan worden gebruikt als dicteersysteem of recorder voor vergaderingen. Hiertoe kan een externe microfoon worden aangesloten. Regelmatig wordt ook een headset aangesloten die zowel voor opname als weergave wordt gebruikt. Wij leveren onder artikelnummer 1196 als optie een conferentiemicrofoon die geschikt is voor kleinere vergaderingen. Uw leverancier kan u eventueel adviseren over een microfoonsysteem voor grotere vergaderingen dat in combinatie met de Call Recorder kan worden gebruikt Verbinding met het LAN (niet verplicht) Indien u over PC software voor de Call Recorder beschikt kunt u het volgende aansluiten: C Sluit een UTP kabel aan op de poort Ethernet en op een Hub of Switch van uw netwerk De poort waarop wordt aangesloten dient 10-BASE-T (10 Megabit) te ondersteunen hetgeen vrijwel altijd het geval is daar de meeste moderne netwerkpoorten automatisch schakelen tussen 10 Megabit en 100 Megabit. Het verdient de voorkeur om aan te sluiten op een switch boven een hub. Het is eveneens mogelijk om de Call Recorder rechtstreeks aan te sluiten op de netwerkpoort van een PC. In dat geval is echter een speciale netwerkkabel (kruiskabel) nodig. Veel computerleveranciers hebben een dergelijke kabel in voorraad daar het heel gebruikelijk is om twee thuiscomputers op deze wijze met elkaar te verbinden. De kabel voor deze verbinding is niet meegeleverd daar er qua lengte en configuratie teveel mogelijkheden zijn. De meeste systeembeheerders hebben een assortiment van deze kabels in voorraad. 2.3 Inschakelen Sluit uw netvoedingsadapter aan op het lichtnet. U ziet op het display de tekst: RESET 14 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

15 gevolgd door: INIT met uiteindelijk bijvoorbeeld: Maandag :53 Gespreksrecorder Het is mogelijk dat het display op dit moment bijvoorbeeld meldt: Maandag :00 *** De KLOK is fout ** In dat geval is de klok nog niet ingesteld en dient u eerst de juiste datum en tijd in te stellen. U komt dit vanzelf tegen in het volgende hoofdstuk dat de installatie behandelt. Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 15

16 3 De installatie Een nieuw geplaatste recorder zal zonder verdere installatie alle telefoongesprekken van de S0 bussen waarop hij is aangesloten opnemen. Met behulp van een aantal installatievragen is het mogelijk om de werking van de recorder nog verder aan de wensen van de gebruiker aan te passen. Het installatie menu bereikt u door op de configuratie toets drukken. te 3.1 Algemeen De toegang tot de installatievragen kan met een toegangscode zijn beveiligd. Bij aflevering is dit nog niet het geval. Bij de installatie staan zoals altijd boven de softkeys de opties aangegeven. Verder kunt u ook met de recorder toetsen door de vragen bladeren. kiest de vorige menu functie 3.2 Luidspreker kiest de volgende menu functie (gelijk aan MEER ) Hiermee bepaalt u of de interne luidspreker bij het afspelen van- of meeluisteren met opnamen wordt gebruikt. Indien deze niet wordt gebruikt is het nodig om een externe luidspreker aan te sluiten. U ziet: Luidspreker: Aan MEER WIJZIG STOP Met behulp van de softkey WIJZIG schakelt u de interne luidspreker Aan of Uit. 3.3 Volume U ziet: 16 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

17 Volume: 10 MEER WIJZIG STOP Hiermee kiest u het afspeelvolume dat geldt voor de interne luidspreker en de uitgang LS. Door herhaald op de toets wijzig te drukken kunt u het volume dat is ingesteld als het afspelen begint regelen van de waarde 0 tot 15. Tijdens het afspelen kunt u het volume met de volumetoetsen tijdelijk verder bijregelen. De volume instelling blijft bewaard maar de bijregeling met de volumetoetsen niet. 3.4 Comprimeer Spraak U ziet: Comprimeer Spraak: Ja MEER WIJZIG STOP Dankzij spraakcompressie is het mogelijk dat recorder een zeer groot aantal uren spraak opslaat. De toegepaste compressie is een factor 10 t.o.v. standaard ISDN nadat het inkomend en het uitgaand signaal reeds zijn gemengd. Het kwaliteitsverlies als gevolg van de compressie is gering en wij raden u daarom sterk aan om de compressie niet uit te schakelen. Indien u het verschil in kwaliteit wilt beoordelen is het geen enkel bezwaar om compressie tijdelijk uit te schakelen. De nieuwe opnamen worden dan niet gecomprimeerd. Nadat u compressie weer inschakelt worden alle niet gecomprimeerde opnamen alsnog gecomprimeerd. Microfoonopnamen worden niet gecomprimeerd. Compressie gaat niet samen met gebruik van de CryptoCard optie. 3.5 Gebruik CryptoCard U ziet: Gebruik CryptoCard: Nee MEER WIJZIG STOP De CryptoCard optie wordt besproken in hoofdstuk 6. In het kader van dit hoofdstuk volstaan we ermee om uit te leggen dat het gebruik van de Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 17

18 CryptoCard niet samengaat met compressie. De optie WIJZIG ontbreekt derhalve indien compressie is ingeschakeld. 3.6 De klok U ziet bijvoorbeeld: Klok: Vr :40 MEER WIJZIG STOP Indien u WIJZIG kiest kunt u de datum en tijd instellen. Hierbij kiest u de dag met de cijfertoetsen 1 t/m 7 beginnend bij 1 voor zondag. 3.7 De toegangscode U ziet: Toegangscode actief: Nee MEER WIJZIG STOP Wanneer u wijzig kiest dient u 2 keer dezelfde toegangscode in te stellen. Vervolgens is de toegangscode actief. De toegangscode is een getal met een lengte naar keuze tot 8 cijfers. De toegangscode beveiligt de toegang tot het afspelen en tot alle instellingen. Indien de toegangscode in het gebruik 3 keer fout wordt ingegeven is de toegang tot de recorder voor 15 minuten geblokkeerd waarbij het opnemen wel gewoon doorgaat. Let op: De toegangscode is een goede bescherming. Het is daarom belangrijk dat u de toegangscode onthoudt en niet kwijtraakt daar verlies er toe zal leiden dat het apparaat niet meer kan worden gebruikt en dat u met hulp van uw leverancier een lastige procedure dient te doorlopen teneinde het toestel weer voor gebruik vrij te geven. 18 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

19 Let op: De toegangscode is geen volledige bescherming. In theorie kan ze worden doorbroken. Indien uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn dient een CryptoCard te worden toegepast. 3.8 Taal Taal: Nederlands WIJZIG STOP Door op de toets wijzig te drukken kunt u een keuze maken uit de in het toestel aanwezige talen. 3.9 Overige instellingen De Call Recorder beschikt over diverse service menu s met verdere instellingen. Het is belangrijk dat het gebruik hiervan wordt overgelaten aan gekwalificeerd personeel dat de bijbehorende documentatie heeft bestudeerd. Indien gewenst kan de toegang tot service menu s worden afgeschermd met een aanvullende service password. Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 19

20 4 Bediening van de recorder In dit hoofdstuk bespreken we de bediening van de recorder en de mogelijkheden om de werking van de recorder verder af te stellen. 4.1 Opnemen van telefoongesprekken De Call Recorder is ontwikkeld om automatisch op te nemen. Dit kan door de gebruiker niet worden beïnvloed U test e.e.a. door een telefoongesprek te beginnen. Het display geeft dan aan via welke lijn in gebruik is en of het een inkomende of uitgaande verbinding is. U ziet dan bijvoorbeeld: Vrijdag :31 3< 8> Waarmee in dit voorbeeld wordt aangeduid dat op lijn 3 een inkomende verbinding gaande is en op lijn 8 een uitgaande verbinding. Indien de verbinding een spraakverbinding is wordt het gesprek automatisch opgenomen. Het kan voorkomen dat op een lijn een dataverbinding actief is, zoals bijvoorbeeld de verbinding van een PC met internet. In dat geval wordt wel aangegeven dat de lijn bezet is maar er wordt geen opname gemaakt. Ook kunt u zien dat een lijn wordt gereserveerd doordat de hoorn van de haak is genomen. Indien er geen verbinding is wordt er echter nog niet opgenomen. Het is via de service menu s mogelijk om de recorder zo in te stellen dat ook mislukte verbindingen of dataverbindingen worden geregistreerd, in het geval van een dataverbinding overigens zonder dat een opname wordt gemaakt. Dit zal echter alleen voor bijzondere toepassingen van belang zijn. Om de inhoud van de recorder overzichtelijk te houden is er voor gekozen om in de basisconfiguratie mislukte verbindingen en dataverbindingen niet te registreren. 4.2 Opnemen met de microfoon De Call Recorder kan ook goed worden gebruikt voor het maken van opnamen via de microfoon. Dezelfde hoge opslagcapaciteit is beschikbaar. Indien een microfoon is aangesloten staat de Call recorder op elk moment voor deze toepassing gereed. Het maakt daarbij niet uit of er telefoongesprekken worden opgenomen. 20 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

21 De Call Recorder blijkt in de praktijk vooral te worden gebruikt om vergaderingen op te nemen en daar later een verslag van uit te werken Automatische volumeregeling Bij het opnemen valt op dat de Call Recorder zich automatisch inregelt op een zwak signaalniveau. Op dit gebied wordt er veel van de recorder gevraagd omdat men bij een bespreking op grote afstand van een microfoon spreekt die zich bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek direct voor de mond bevindt. Hoewel de Call Recorder op het terrein van automatische volumeregeling verbluffende prestaties levert verdient het bij veelvuldig gebruik van de Call Recorder als recorder voor vergaderingen aanbeveling om een speciale tafelmicrofoon aan te schaffen. Voor opnamen van grotere vergaderingen is een speciaal microfoonsysteem vereist dat op de microfooningang kan worden aangesloten Het maken van een opname De opname wordt gestart door gelijktijdig op de record- en de play toets ( en ) te drukken. Het venster toont dan b.v.: Neemt op van Microfoon! :59 00:00:53 U zult zien dat de teller voor de opnameduur loopt. Met de play toets kunt u de opname onderbreken (pauze). Wanneer u de play toets weer indrukt wordt de opname voortgezet. Druk op de stop toets om de opname te beëindigen. Vervolgens kunt u aangeven of u de opname wilt bewaren of wissen. U heeft daarvoor 60 seconden de tijd. Wanneer u niet beslist dan wordt de opname automatisch bewaard. Code: BEWAREN 55 WISSEN U kunt de opname nu eerst beluisteren, door de play toets in te drukken en vervolgens pas kiezen tussen BEWAREN of WISSEN. Tevens is het mogelijk om een code in te toetsen die later kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het zoeken van de opname. In de code zijn zowel Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 21

22 numerieke als alfanumerieke tekens toegestaan. Deze alfanumerieke tekens zijn boven de cijfertoetsen aangegeven. 4.3 Zoeken en afspelen van telefoongesprekken Bij een Call Recorder begint het afspelen steeds met het opzoeken van de opname. Een opmerkelijke eigenschap van de Call Recorder is dat u kunt afspelen terwijl tegelijkertijd tot 8 opnamen van telefoongesprekken worden gemaakt. U hoeft dus bij het afspelen geen rekening met het opnemen te houden. Dit ligt anders met microfoonopnamen. Het is niet mogelijk om van de microfoon op te nemen terwijl er wordt afgespeeld. Er zijn verschillende zoekcriteria op basis waarvan u kunt zoeken en deze criteria kunnen worden gebruikt voor een gecombineerde zoekopdracht bijvoorbeeld alle gesprekken in maart 2002 met telefoonnummer Het opzoeken van (telefoon-) gespreksopnamen U drukt op en u ziet: Afspelen Gesprekken ZOEKEN LAATSTE STOP Om het laatste gesprek te beluisteren drukt u nu op de softkey onder LAATSTE. De opname wordt dan direct afgespeeld. Indien u op de softkey ZOEK drukt ziet u: Gesprekken van ZOEKEN LOKAAL STOP Het zoekcriterium datum U kunt de datum nu wijzigen waarbij u de datum exact mag intoetsen en voor dag, datum en jaar ook een * kunt invullen. De volgende selectie geeft u bijvoorbeeld alle telefoongesprekken uit maart 2001: 22 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

23 Gesprekken van ** ZOEKEN LOKAAL STOP U heeft nu de mogelijkheid meteen op de softkey onder ZOEK te drukken of om verdere zoekcriteria in te vullen waarbij u nu de mogelijkheid heeft om door te gaan naar het criterium LOKAAL. Het zoekcriterium lokaal Bij het zoeken dient u steeds te bedenken dat de andere zoekcriteria ook meedoen zodat u om op alle gesprekken van een bepaalde lokale beller te zoeken de datum geheel met wildcards dient in te vullen dus b.v. als volgt: Gesprekken van **-**-** ZOEKEN LOKAAL STOP Het zoekcriterium lokaal betreft het MSN nummer van degene binnen uw eigen huis of organisatie die heeft gesproken zoals dat door de eigen huiscentrale of telefooninstallatie aan het openbare telefoonnetwerk wordt gecommuniceerd. Het is daarmee mogelijk om elk afzonderlijk toestel in het bedrijf te herkennen, voor zover dit in de centrale is geprogrammeerd hetgeen vrijwel altijd mogelijk is. U gebruikt het zoekcriterium lokaal dus om een overzicht te krijgen van alle gesprekken die met een bepaald toestel of bepaalde groep van toestellen binnen uw bedrijf zijn gevoerd. Let op: Dit gegeven wordt door de recorder opgenomen van de lijn. In de praktijk is het niet zeker of het netnummer wel of niet op de lijn wordt weergegeven. Wij raden daarom aan om voor de eigen nummers te zoeken met wildcards dus als volgt: *(nummer). Voor het nummer vult u dus in * Het zoekcriterium remote Remote is de Engelse term voor op afstand Het zoekcriterium remote is het nummer dat door de beller is gekozen. Dit nummer is alleen bij uitgaande gesprekken beschikbaar. U gebruikt het zoekcriterium remote dus om een overzicht te krijgen van gesprekken waarbij dit nummer is gekozen. Het kan hierbij interessant zijn Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 23

24 om te zoeken op een deel van het nummer b.v. de landcode. U vult dan (b.v. voor Duitsland) 0049* als criterium in. Het zoekcriterium verbonden Het zoekcriterium verbonden is het MSN nummer van het toestel waarmee het gesprek is verbonden. Bij een uitgaand gesprek hoeft dit niet het nummer te zijn dat is gekozen. Dit lijkt vreemd maar als regel belt men naar een hoofdnummer terwijl het toestel dat aanneemt een eigen nummer heeft waaronder het soms ook direct bereikbaar is. Bij een inkomend gesprek is verbonden het nummer dat de oproep heeft doen uitgaan. U gebruikt dit zoekcriterium indien u wilt zoeken naar alle gesprekken die met een bepaalde persoon of met een bepaald bedrijf zijn gevoerd. Om naar een bepaalde gesprekspartner te zoeken vult u het hele nummer in. Het zoekcriterium kan vaak (maar niet altijd) met succes worden gebruikt om te zoeken naar gesprekken die met een bepaald bedrijf zijn gevoerd omdat bij MSN nummers meestal alleen de laatste cijfers per toestel verschillen. U zoekt dan b.v. op *. Het is echter niet gegarandeerd dat alle nummers van een bedrijf een dergelijke aansluitende groep vormen. Het zoekcriterium lijn Per S0 bus zijn 2 lijnen beschikbaar en afhankelijk van de wijze waarop uw telefooninstallatie is opgezet kan het lijnnummer (1 t/m 8) nuttige aanvullende informatie bieden. De lijnnummers corresponderen met de aanduiding daarvan op het achterpaneel. De zoekopdracht Nadat u de relevante zoekcriteria heeft ingevuld drukt u op de softkey onder ZOEK waarna de Call Recorder de selectie samenstelt. Belangrijk: U hoeft geen zoekcriteria in te vullen. De recorder vult standaard de datum van vandaag in en voor alle andere zoekcriteria aan wildcard (*). Dat betekent echter dat als u bijvoorbeeld naar alle opnamen van een gebeld telefoonnummer zoekt, u voor de datum zelf wildcards moet invoeren. 24 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

25 U ziet nu de eerste opname uit het gekozen bereik en verder een opgave van het totale aantal gevonden opnamen :53 1/416 ZOEKEN INFO STOP Met de toetsen en kunt u nu in de tijd achteruit-, resp., vooruit bladeren in de gemaakte selectie totdat u de gewenste opname heeft gevonden. Indien u INFO kiest ziet u een opgave van de verbinding b.v. voor een uitgaand gesprek van naar : > TERUG of voor een inkomend gesprek van naar ons nummer : < TERUG Het afspelen Met de toets speelt u de opname vervolgens af De functie van de recordertoetsen tijdens het afspelen De volgende tabel beschrijft de gebruiksmogelijkheden van de recorder toetsen voor- en tijdens het afspelen: Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV 25

26 Voor het afspelen Tijdens het afspelen Tijdens pauze Begint afspelen geselecteerde opname Pauzeert het afspelen Hervat het afspelen Voor het afspelen Selecteert volgende opname uit de gemaakte selectie Tijdens het afspelen Versneld vooruitspoelen. Dit gaat met toenemende snelheid zodat u ook in lange opnamen snel op de juiste plaats bent Voor het afspelen Tijdens het afspelen Start het achter elkaar afspelen van de opnamen Start het afspelen van de volgende opname uit de selectie Voor het afspelen Selecteert de vorige opname uit de gemaakte selectie Tijdens het afspelen Versneld achteruitspoelen. Dit gaat met toenemende snelheid zodat u ook in lange opnamen snel op de juiste plaats bent Tijdens het afspelen Stopt het afspelen 26 Handleiding Call Recorder Vidicode Datacommunicatie BV

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

3PABX 5LAN. 5ISDN30 lijnbundel

3PABX 5LAN. 5ISDN30 lijnbundel CallRecorder PRI Universele recorder voor ISDN Primary Rate Telefoonlijnen Neemt gelijktijdig tot 30 telefoongesprekken op Real Time compressie tot 30 kanalen Uitgerust met harddisk en CD recorder Opslagcapaciteit

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Managed VoIP

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Managed VoIP Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed VoIP Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High level overzicht dienst... 7 2.2 Onderdelen dienst...

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Voice

Dienstbeschrijving Managed Voice Dienstbeschrijving Managed Voice Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High Level overzicht dienst... 7 2.2 Onderdelen dienst... 7 2.3

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

CallRecorder. Silver Line Octo Quarto ISDN ll PRI

CallRecorder. Silver Line Octo Quarto ISDN ll PRI Silver Line Octo Quarto ISDN ll PRI Silver Line Altijd op één lijn met uw relaties Call Recording: het opnemen en registreren van telefoongesprekken. Vidicode levert een serie compacte recorders die het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Voice

Dienstbeschrijving Managed Voice Dienstbeschrijving Managed Voice Auteur: Marketing Datum: 15-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 39 Nummer: 1004 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 6 1.1 Introductie... 6 1.2 Positionering dienst... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie