Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009"

Transcriptie

1 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel (Pinceel) Christine Bertrand (Standaard Uitgeverij) Alex Anseel (Titelive) Jan Halsberghe (Van Halewyck) Koen Croonenborghs (Van In) Erik Geerts (ZNU) Ben Verschooris (Boek.be) Annika Buysse (Boekenbank) Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Titelinformatie op internet 3. Actieplan 2010 a. Titelgegevens b. Content c. Voorraadmodule d. Bibliotheekmodule e. Titelbank f. Digitaal Aanbieden 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status 5. Varia a. Boekenbeesten opladen b. Toelichting Onix-werkgroep c. Wijziging FTP-server CB Online 1. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De projectleider stipt nog enkele punten aan bij het verslag: 1. Foutenlijst op Boekenbank: a. Sinds januari heeft de Raad van Bestuur van Boekenbank beslist om het boetesysteem, zoals voorgesteld in 2009, officieel te schrappen. Dat betekent niet dat er geen belang meer aan de foutenlijst op Boekenbank gehecht wordt. De Raad van Bestuur heeft het volgende voorstel goedgekeurd. De projectleider blijft de foutenlast wekelijks controleren, en stuurt maandelijks een overzicht naar de partijen die een gemiddelde foutenlast boven 2% per maand hebben. Indien een partij meer dan twee maanden na elkaar hierop geattendeerd moet worden, zal vanaf de derde maand een administratieve kost van 80 EUR aangerekend worden.

2 b. In januari bleek de foutenlijst af en toe niet beschikbaar voor de leveranciers. Dit werd veroorzaakt door de instant -berekeningswijze van de lijst, wat een te zware job bleek te zijn voor de applicatie. Vanaf nu wordt het foutenpercentage enkel s ochtends berekend en in de lijst geplaatst, waardoor de foutenlijst weer zonder problemen raadpleegbaar is. 2. Actieprijzen: Uitgevers die via CB werken kunnen meerdere standaardprijzen (van elkaar onderscheiden door de datum) ingeven in het systeem van CB. Boekenbank aanvaard echter maar één prijs en houdt geen rekening met de datumaanduidingen, als het niet over actieprijzen of introductieprijzen gaat. Als een titel dus een actieprijs heeft lopen, maar die is niet als dusdanig aangeduid in het systeem van CB, zal die prijs niet in Boekenbank worden opgenomen. Belangrijk is dus steeds een actieprijs als actieprijs aan te geven. 3. UTF-8: Blijkbaar exporteert nog niet elke leverancier de flapteksten in codering UTF8. We willen nog eens op het belang wijzen van het goed aanleveren van de flapteksten. Indien flapteksten niet in UTF8 worden aangeleverd, worden diakritische tekens, zoals accenten, sommige leestekens, e.d. met een onherkenbaar teken weergegeven. Dit staat dan niet enkel in het ledengedeelte van Boekenbank verkeerd weergegeven, maar ook op de publieke website van Boekenbank, op de website van Boek.be, op de websites van webshops als Azur, Proxis en Het nieuwsblad, op de websites van Co-Libro en Standaard Boekhandel, en op nog een aantal websites van nicheboekhandels die de gegevens van Boekenbank gebruiken. Door het foutief aanleveren van de gegevens aan Boekenbank worden die over heel wat andere websites ook foutief verspreid. Jozef Verhoeven wijst erop dat flapteksten in de AquaBrowser in UTF8 niet correct worden weergegeven. Hetzelfde geldt voor aangepaste covers, die blijkbaar in de AquaBrowser-zoekresultaten niet worden aangepast. De projectleider neemt dit op met MediaLab. 2. Titelinformatie op internet Zoals ook in het vorige punt over de flapteksten werd besproken, mag het belang van de gegevens die aan Boekenbank worden aangeleverd niet onderschat worden. Juist omdat er steeds meer boekhandels zijn die de gegevens van Boekenbank ook gebruiken voor de eigen website of webshop, is de verspreidingsgraad van de Boekenbank-gegevens veel groter geworden. Er zijn een aantal punten waarvan we merken dat er toch extra aandacht aan zou moeten besteed worden: - Aanleveren covers en flapteksten. Ontbreken van deze gegevens op Boekenbank, betekent meestal ook ontbreken op andere websites. - Correct aanleveren van de auteursnamen: In CSV hoort de auteursnaam als volgt opgenomen te zijn: NAAM, VOORNAAM TUSSENVOEGSELS. Neem ook nooit meer dan één auteursnaam op in het auteursveld! - Geef steeds het prefix door van de uitgever zelf, niet van de distributeur / importeur. De naam van de uitgever wordt in Boekenbank getoond, op basis van het uitgeversprefix en niet op basis van de fondscode! Als het uitgeversprefix fout is, wordt dus ook de foute uitgeversnaam getoond. Wie een uitgeversprefix van een uitgever niet kent, kan dit altijd bij Boekenbank opvragen. Ook uitgevers en /of

3 uitgeversprefixen die nog niet in Boekenbank bekend zijn, kunnen worden doorgegeven zodat wij ze kunnen toevoegen aan het systeem. - Belangrijk is ook dat de uitvoering en uitgavesoort steeds correct en met de juiste combinatie worden doorgegeven. Aangezien de database van Boekenbank opgebouwd is op de velden van Onix, vertalen wij de beide velden uit het CSVbestand steeds naar het enige Onix-veld Productform. Enkel uitgavesoort B kan daarom gecombineerd worden met de uitvoeringen GB (gebonden), PB (paperback), PK (Pocket), LB (Losbladig), GL (Garenloos), SP (Spiraalband). Alle andere uitgavesoorten (Kaart, Diverse, CD-ROM, e.d.) kunnen uitsluitend gecombineerd worden met uitgavesoort AA (andere) om een correcte vertaling naar het veld ProductForm te kunnen bekomen. We raden de distributeurs daarom aan rekening te houden met een correcte combinatie van de velden uitvoering en uitgavesoort. 3. Actieplan 2010 De projectleider overloopt het actieplan Hieronder worden de afzonderlijke punten verder besproken Titelgegevens Vanaf april wordt gestart met het inlezen van de titelbestanden van Bibnet om de titelinformatie op Boekenbank te verbeteren. Dit zou in april en mei nog in testfase draaien. De projectleider vraagt dan ook aan de aanwezigen om mee te werken tijdens deze testfase. Elke aanwezige op de werkgroep zou toegang krijgen tot de testomgeving, om de wijzigingen aan de eigen titels (voor de leveranciers) en op basis van steekproeven de wijziging aan alle titels (voor de boekhandels) te kunnen controleren. Alle opmerkingen kunnen worden doorgegeven aan de projectleider. De projectleider overloopt alle velden die van Bibnet worden overgenomen. Vooral het veld bijlage zou ook een wijziging teweeg brengen in het CSV-formaat. Momenteel is het veld bijlage in het CSV-bestand een veld waarvoor vaste codes gebruikt worden, namelijk DV (DVD), DI (Diskette) en CD (CD-rom). Het veld bijlage in de bestanden van Bibnet is een vrij tekstveld. Boekenbank zou dit veld willen inlezen, maar besluit daaruit dat het veld bijlage in het CSV-bestand ook een vrij tekstveld wordt. De aanwezigen op de werkgroep zien hier geen problemen in. Dit zal zo ingesteld worden in de testomgeving bij het testen van de gegevens uit Bibnet. Na de volgende technische werkgroep in juni wordt de wijziging ook in de productie-omgeving ingesteld, en wordt dus van alle leveranciers verwacht om bijlagen vanaf die datum (8 juni) niet langer in de oude codering aan te leveren. Ook zal een blokkering ingesteld worden zodat de titelgegevens, aangeleverd door Bibnet niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers. De projectleider acht het nodig om deze blokkering ook te kunnen opheffen, maar vraagt zich af waar dit het best ingesteld wordt, zijnde op titelniveau, fondsniveau of distributeursniveau. Voorlopig wordt beslist om nog geen deblokkering in te stellen voor de titels. Uit de testen zou dan afgeleid worden waar zo n deblokkering het best kan worden toegevoegd. Een deblokkering op alle drie de niveaus moet echter vermeden worden, omdat dit voor problemen zou kunnen zorgen bij het aan- en afvinken van bepaalde niveaus.

4 3.2. Content Er worden drie wijzigingen gepland voor het aanleveren van content aan Boekenbank. 1. Tot nu toe las Boekenbank nog geen covers en flapteksten in via Onix. Dat zal binnenkort wel mogelijk zijn. 2. Covers en flapteksten zullen niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers zodra een cover of flaptekst is aangeleverd. Dit heeft meerdere redenen, maar wordt onder andere bepaalt door het inlezen van de covers via Onix. Momenteel levert alleen CB gegevens aan in Onix, maar de aangeleverde covers zijn vaak ingescande beelden, en geen digitaal aangeleverde covers. Hierdoor is de kwaliteit van de cover lager dan als die door de uitgever zelf wordt aangeleverd. Voor een aantal uitgevers waarvan de gegevens door CB worden aangeleverd, krijgt Boekenbank echter afzonderlijk de covers aangereikt in een kwalitatiever digitaal formaat. We willen voorkomen dat deze covers overschreven zouden worden, door de ingescande covers die via Onix worden aangeleverd. De aanwezigen op de werkgroep vragen zich echter af of het niet mogelijk is om voor partijen als Scholtens en CB een uitzondering te maken zodat de covers van deze partijen enkel opgeladen worden voor nog lege covers en flapteksten, daar waar de andere uitgevers wel de mogelijkheid blijven hebben om covers te overschrijven. Vooral in de aanbiedingsperiode komt het vaker voor dat een cover nog wijzigt, en dan zou de workload bij Boekenbank hierdoor sterk omhoog kunnen gaan, omdat de projectleider op dat moment de gewijzigde covers manueel moet gaan aanpassen. De projectleider zal daarom het voorstel van de leveranciers (wijziging voor CB en Scholtens) bespreken met Cronos om na te gaan of dit praktisch mogelijk is. 3. De projectleider heeft een voorstel uitgewerkt om covers in groter formaat te kunnen aanleveren aan Boekenbank. Dat zou immers de kwaliteit van de covers verbeteren voor weergave op Boekenbank, en dus ook voor weergave op alle afnemende websites (zie lijstje onder punt 1.3). Na de volgende Technische Werkgroep (8 juni) zou deze werkwijze in productie gaan. De aanwezigen geven aan de covers in groter formaat te kunnen aanleveren. De nieuwe specificaties zijn: - Formaat 400 px (breedte) op 600 px (hoogte) (momenteel 200 px op 300 px) - Resolutie: 72 dpi (blijft gelijk) - Bestandsgrootte maximum 200 Kb Jozef Verhoeven vraagt of het mogelijk is om een statistisch overzicht te krijgen voor Lannoo van het aantal covers e.d. dat voor de fondsen van Lannoo is opgeladen. De projectleider kijkt na of dit niet eenmalig afgeleid kan worden uit de bestaande gegevens. Een nieuwe statistiek hiervoor laten ontwikkelen, is niet aan de orde Voorraadmodule Het ontwikkelen van een systeem waarmee een boekhandel rechtstreeks (via Boekenbank) zou kunnen opvragen bij een leverancier of er nog X exemplaren voorradig zijn van een boek, wordt door de aanwezige leveranciers op de Technische Werkgroep niet als nuttig ervaren. Dit was reeds besproken op de Technische Werkgroep in 2009, maar de Raad van Bestuur van Boekenbank heeft beslist om hier toch verder op in te zetten. De leveranciers geven aan dat ze geen mogelijkheid willen creëren waarmee concurrenten een zicht op de voorraad zouden kunnen hebben. De projectleider geeft aan dat dit in principe niet kan omdat de module alleen geïmplementeerd zou worden voor de boekhandelsaccount in Boekenbank. Bovendien zou enkel toegelaten worden dat een

5 boekhandel de vraag kan stellen voor X-aantal exemplaren (met een maximum van bv. 50 exemplaren), waarbij alleen een ja / nee wordt teruggestuurd. Het betekent dus niet dat als dit 3 keer herhaald wordt met het maximum van 50 exemplaren, dat daaruit afgeleid zou kunnen worden dat er 150 exemplaren voorhanden zijn. Vanuit Boekenbank beschouwen we dit als een verbetering van de service van uitgeverijen naar boekhandels, waarbij een boekhandel niet meer hoeft te bellen om meer informatie over de voorraad te kunnen krijgen, en waardoor er dus ook workload bij de uitgeverij/leverancier wordt weggenomen. Erik Geerts stelt dat de ontwikkeling van dit systeem opnieuw geld zal kosten, terwijl Boekenbank het financieel niet erg breed heeft. Aangezien er weinig interesse is om hiermee van start te gaan, heeft het dan ook geen zin hierin te investeren. De projectleider zal een werkwijze reeds op papier uitwerken, zodat de technische gegevens beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Indien er geïnteresseerde partijen zouden zijn, kan de ontwikkeling ingepland worden door Cronos en zal er dan pas geïnvesteerd worden in de ontwikkeling Bibliotheekmodule De projectleider geeft kort uitleg bij de module die voor de bestellingen van bibliotheken naar de boekhandel zou ontwikkeld worden. Hiervoor is in het verleden reeds een rondvraag bij de verschillende bibliotheekinstanties gebeurd. In 2010 zou een pilootproject opgestart worden met een partij als doorstart naar een volledig systeem Titelbank Over Titelbank is momenteel weinig nieuwe informatie voorhanden. Begin april zit de projectleider met CB samen om de technische aspecten rond Titelbank verder uit te klaren zodat Boekenbank zou kunnen optreden als afnemer van de gegevens uit Titelbank en als clusterorganisatie voor het aanleveren van titelinformatie uit Boekenbank naar Titelbank. Hierop wordt bij de volgende werkgroep verder ingegaan Digitaal Aanbieden CB heeft begin 2010 ook aangekondigd dat er aansluitend op Titelbank een platform zal ontwikkeld worden rond Digitaal Aanbieden waarin aanbiedingsinformatie continue ter beschikking kan worden gesteld, en dit op vraag van het Nederlandse boekenvak. CB treedt in deze opnieuw op als facilitator, zoals ook het geval was bij de ontwikkeling van Titelbank. Boekenbank werd bij het project betrokken met de vraag welke informatie belangrijk zou zijn in het platform Digitaal Aanbieden. De projectleider heeft ondertussen bij verschillende boekhandels navraag gedaan naar welke velden opgenomen zouden moeten worden. Het document met de velden wordt onder de aanwezigen van de werkgroep verspreid. In april wordt door CB een nieuwe vergadering rond Digitaal Aanbieden gepland waarop Boekenbank uitgenodigd is. De projectleider vraagt aan de aanwezigen van de werkgroep om mogelijke opmerkingen / aanvullingen bij de velden begin april door te geven, zodat deze nog meegenomen kunnen worden in de geplande vergadering met CB.

6 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status In 2009 werd tijdens de Technische Werkgroep reeds de aanpassingen aan de artikelstatus in functie van het Onix-veld Product Availability besproken. Sinds januari is er echter een nieuwe versie van het Onix-formaat aangeleverd door Editeur, de internationale organisatie die de Onix-standaard bepaalt. Hiervoor is de afgelopen weken door de Onix-werkgroep Vlaanderen - Nederland een handleiding uitgewerkt die de nieuwe versie op de situatie in Vlaanderen en Nederland afstemt. Ook voor de artikelstatus heeft dit consequenties, omdat er naast het veld Product Availability (een veld dat een gelijkaardige functie heeft als de voorraadcode in Boekenbank), rekening gehouden moet worden met het veld Publishing Status (een veld met een gelijkaardige functie als de artikelstatus). Er is echter geen één op één verhouding tussen de twee velden in Onix en de twee gekende velden in Boekenbank. De projectleider heeft in het overzichtsdocument een mapping tussen de Onix-velden ProductAvailability / PublishingStatus en Voorraadcode / artikelstatus proberen te maken. De belangrijkste conclusie hieruit is dat, bij in gebruikname van Onix 3.0 (gepland in 2011), de voorraadcode in Boekenbank een verplicht veld moet worden (wat nu nog niet het geval is) om geen informatie verloren te laten gaan. De projectleider vraagt de aanwezigen om het schema eens grondig na te kijken en, indien er informatie qua artikelstatus/voorraadcode in het schema zou ontbreken, dit per mail door te geven aan de projectleider. 5. Varia 5.1. Boekenbeesten opladen Wie wil, kan nog steeds in Boekenbank Boekenbeesten opladen bij de eigen titels zodat dit getoond wordt op de website. Dit werd reeds uitgevoerd voor de actietitels van de Boekenbeestenactie. De handleiding kan hiervoor opgevraagd worden bij de projectleider Toelichting Onix-werkgroep Aansluitend op de Technische Werkgroep vindt de Onix-werkgroep plaats. De projectleider geeft een korte toelichting bij de onderwerpen die op de Onix-werkgroep aan bod zullen komen. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering vormt de wijziging van Onix 2.1 naar Onix 3.0. De nieuwe handleiding zal uitgebreid besproken worden Wijziging FTP-server CB Online CB doet enkele wijzigingen aan de FTP-servers. Dit zal ook consequenties hebben voor Boekenbank. Aangezien de orders van Boekenbank naar CB via een FTP-server verlopen, zal er waarschijnlijk een dag zijn waarop de orders niet vlot doorgestuurd kunnen worden. We hebben hierover nog geen exact tijdstip van CB ontvangen, maar we houden iedereen op de hoogte hoe dit aangepakt zal worden.

7 De data van de Technische Werkgroep in 2010 worden voorzien op: Dinsdag 8 juni 2010 Donderdag 16 september 2010 Donderdag 9 december 2010 Het Huis van Het Boek Te Boelaerlei Borgerhout Inschrijven kan door te mailen naar

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE Meta4Books: inleiding 1 januari 2000 Bestellingen Titelinformatie Meta4Books: inleiding 12 mei 2011 Metadata Meta4Books: inleiding METADATA: een definitie Metadata

Nadere informatie

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen 2 oktober 2008 Aanwezig Jef Maes Boekenbank Annika Buysse Boekenbank Marc Nuijten Boekenbank Adriaan Lemmen Koninklijke Bibliotheek (Nederland)

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOEKENBANK

JAARVERSLAG BOEKENBANK JAARVERSLAG BOEKENBANK 1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De missie van Boekenbank is gericht op één centrale pijler, namelijk de titeldatabase. Boekenbank wil zoveel mogelijk informatie over boeken verzamelen

Nadere informatie

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability PA Omschrijving Vertaling Artikelstatus CSV Artikelstatus Voorraadcode Omschrijving Voorraadcode Bestel baar Icoo voor ntje boekh andel Verschijningsdatum

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Bestuur per 31/21/2013: Algemene Vergadering - Vennoten Koen De Meester (VVB) Martine Carron (VUV) Frank Libeer (VBI) Katrien Peenen Bestuur per 31/12/2013: AV en Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel

Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel Maken van een webshop bij Bookalike Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden van

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOEKENBANK

JAARVERSLAG BOEKENBANK JAARVERSLAG BOEKENBANK 1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De missie van Boekenbank concentreert zich op één centrale pijler, namelijk de titeldatabase. Boekenbank wil zoveel mogelijk informatie over boeken

Nadere informatie

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 METADATA IN EEN NIEUW JASJE Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 Meta4books Meta4Books ITafdeling Promotieafdeling Kenniscentrum Beroepsverenigingen: V.V.B. V.U.V. V.B.I. Algemene Vergadering Raad

Nadere informatie

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie.

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie. Verslag ONIX Werkgroep 3 oktober 2013 Lokatie: CB te Culemborg Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Pierre de Wit (Van Haren Publishing), Koos Nederstigt (Centric, namens Uitgeverij Zwijsen), Jozef

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.3

BOEKENBANK VERSIE 3.3 BOEKENBANK VERSIE 3.3 Een handige hulp voor elke leverancier! Een handleiding. (11/12/2012) Meta4Books vzw Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout T: 03 287 66 96 F: 03 281 22 40 www.boekenbank.be boekenbank@boek.be

Nadere informatie

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Aanwezigen Frans Cladder Wim Borgers Jan Driesen Margot Kersaan Nicole van Wijhe Erik-Jan Bulthuis Kurt Roeckx Huub van de Pol Adriaan Lemmen Annika

Nadere informatie

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012 HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING Herziene versie januari 2012 Uitgevers en importeurs wenden meer en meer kortingsbonnen aan om de consument tot een aankoop van een titel te bewegen. Voor bonnen

Nadere informatie

- - De ONIX-Editor opstarten

- - De ONIX-Editor opstarten - - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu naast Medialog kan opgestart worden, is het mogelijk om artikelen uit Medialog op het web zichtbaar te maken:

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie

Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie (versie 1 - februari 2012) OK!PI WEBAPPLICATIE https://associatie.kuleuven.be/okapi/login/ OK!PI CONTACTADRES okapi@associatie.kuleuven.be GEBRUIKERS De webapplicatie

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn!

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn! ISBN aanvragen E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen een boek om trots op te zijn! E-book ISBN aanvragen Wanneer je zelf een boek geschreven hebt, kun je een ISBN aanvragen. Deze

Nadere informatie

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap Handleiding versie 1.4 versiedatum: 05 november 2012 copyright: www.titelbank.nl

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 De hoofdlijnen op een rij Wat gaat er voor u veranderen? In 2013 gaat CB de facturatie die in opdracht van uitgevers wordt uitgevoerd gereed maken voor de toekomst. Wij voeren

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Informatieve mail 20 mei 2016 12 mei Dit blok is Bijeenkomst (volle breedte, beeld) Een blok specifiek om bijeenkomsten onder de aandacht te brengen. Zowel ter promotie, als nadat ze zijn

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht AFO 733 Leenrecht 733.1 Inleiding Het Vubis Smart systeem produceert leengegevens in twee verschillende formaten: Stichting Leenrecht en Public lending rights (PLR). Nadat u AFO 733 heeft gekozen vraagt

Nadere informatie

PostNL Checkout SEOshop handleiding

PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding Datum Versie 26 februari 2013 V3.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 SEOShop en PostNL

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 Wat gaat er voor u veranderen? Vanaf 1 juli 2013 veranderen de artikelfacturen van CB. Deze aanpassing doen we om een drietal redenen. Allereerst zorgen we met de nieuwe manier

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen

Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen Specificaties van de totale dienstverlening Het kastklaar maken Bij het kastklaar maken moet elk boek aan àlle volgende voorwaarden

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project.

De eerste 2 stappen zijn identiek voor de aanvraag van elk project, deze stappen staan los van de aard van het project. 1. Klik op de knop klik hier voor een nieuw project in het overzicht van de portefeuille. 2. Vervolgens komt men op het scherm van stap 1 van de aanvraag waar de ondernemer zijn nace code moet ingeven.

Nadere informatie

1 Gebruik. Beste uitgevers,

1 Gebruik. Beste uitgevers, Beste uitgevers, In het kader van 2 pilootprojecten binnen Uitgeverij van de Toekomst doen we een rondvraag bij de deelnemende Vlaamse uitgeverijen rond het gebruik van digitale dataformaten en ontsluiting

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF

MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF MAANDAANGIFTE BEDRIJFSVOORHEFFING FINPROF Bedrijfsvoorheffing 9.2.17.1 MAANDELIJKSE AANGIFTE NR. 274 Vanaf januari 2008 is voorzien om de maandelijkse aangifte te maken. De lijst 9.2.17.8 INTERN BELASTINGOVERZICHT

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account One-Stop-Webshop Datum Versie Handleiding Klarna Factuur en Klarna Account januari 2011 1.2 Auteur Telefoonnummer One-Stop-Webshop

Nadere informatie

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Copyrights : Uitgever : 2009 LogiVert LogiControle BV 2009 Easy Computing Easy Computing Publishing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel

Nadere informatie

Order 2 Suppliers. Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop

Order 2 Suppliers. Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop Order 2 Suppliers Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop Dyvelopment ontwikkelt prachtige websites, webshops en maatwerkoplossingen. We zorgen dat u online door uw doelgroep wordt gevonden. 2 Inleiding

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Om uw order met variabele data goed te kunnen verwerken heeft Lijnco een aantal voorwaarden waaraan uw data moet voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Inleiding Met de module artikelbeheer kunt u eenvoudig een of meerdere selecties maken van uw artikelen. U kunt meerdere of individuele artikelen toevoegen

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Responsive Design. Werkwijze en aanlevering Responsive Design. Mach3Builders

Responsive Design. Werkwijze en aanlevering Responsive Design. Mach3Builders Responsive Design Werkwijze en aanlevering Responsive Design Mach3Builders Introductie Door de explosieve stijging van het aantal soorten devices waarop websites bekeken kan worden, is het ontwerpen van

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank Aanleveren Artikelgegevens in 2.1. aan Boekenbank Versie 3.7 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. OVER DIT DOCUMENT 4 1.1 Uitgangsdocumentatie 4 1.2 Toepassingsveld 4 1.3 Algemene vereisten van het -bericht

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Klikwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

StoreInfo App v2.0. 29,95 per maand

StoreInfo App v2.0. 29,95 per maand StoreInfo App v2.0 29,95 per maand De Storeinfo app voor SEOshop voorziet in de synchronisatie van producten, voorraden en orders tussen SEOshop en Storeinfo. De producten en voorraad worden vanuit Storeinfo

Nadere informatie

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES

7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES 7.7 BEHEER VAN DE BROCHURES Deze rubriek laat toe de verzending van brochures aan reisbureaus in te geven en te beheren. Hieronder vindt men een afbeelding van het volledige menu : SERVITOUR DEMO 24-FEB-97

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Versie 29 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 2 Aanmelden... 2 Beginscherm... 3 Beheer... 4 1. Bibliotheek... 4 2. Welkomboodschap... 9 3. Gebruikers...

Nadere informatie

Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA

Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA Het is mogelijk om een bestelbon in Cafca onmiddellijk en automatisch door te sturen naar Cebeo. Hierbij mag u rekenen op de gekende 24u service. Alle bestellingen

Nadere informatie

Print on Demand. Gebruikershandleiding

Print on Demand. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Print on Demand Informatie over o.a. Praktijkvoorbeelden Onderhouden van POD via CB Online Aanleverspecificaties PDF-en en metadata Bestellen van short print runs Extra pre-press

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20

Release Notes. Afdrukdatum: 2011/12/20 Release Notes Afdrukdatum: 2011/12/20 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank Aanleveren Artikelgegevens in 2.1. aan Boekenbank Versie 3.6 11 december 2012 Inhoudsopgave 1. OVER DIT DOCUMENT 4 1.1 Uitgangsdocumentatie 4 1.2 Toepassingsveld 4 1.3 Algemene vereisten van het -bericht

Nadere informatie

Audit Automation. Nieuwsbrief WKB Audit Pack v4.4 SP2. www.kluwer.be/software

Audit Automation. Nieuwsbrief WKB Audit Pack v4.4 SP2. www.kluwer.be/software Audit Automation Nieuwsbrief WKB Audit Pack v4.4 SP2 www.kluwer.be/software Inhoudsopgave MASTERPACK WKB13... 2 NIEUWE PROGRAMMA S... 2 Nieuwe en aangepaste Checklists en programma s... 2 Main index...

Nadere informatie

Print on Demand. Gebruikershandleiding

Print on Demand. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Print on Demand Informatie over o.a. Praktijkvoorbeelden Onderhouden van POD via CB Online Aanleverspecificaties pdf en metadata Bestellen van short print runs PrePress dienstverlening

Nadere informatie

Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com

Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com Ford of Europe Special Service Tools & Equipment Webshop Snelstartgids www.fordspecialtools.com 1 Inhoud Voorkeuren selecteren Pagina 3 Gebruikersregistratie & Login Pagina 4&5 Producten zoeken Pagina

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

E-boeken lezen van start tofinish

E-boeken lezen van start tofinish Je eigen e-boekmaken Inleiding Laten we starten met enkele cijfers : In 2015 zal 15%-20% van de boekenmarkt digitaal zijn. Van deze markt zal 2/3 e tot 3/4 e via een tablet verlopen In 2011 wordt er een

Nadere informatie

Lokaalgebonden Design Aanmelden van duiven Bekijken van Tussenstanden Combineren van Tussenstanden Bekijken van Uitslagen Historiek van de uitslagen

Lokaalgebonden Design Aanmelden van duiven Bekijken van Tussenstanden Combineren van Tussenstanden Bekijken van Uitslagen Historiek van de uitslagen 1 2 Lokaalgebonden Design Aanmelden van duiven Bekijken van Tussenstanden Combineren van Tussenstanden Bekijken van Uitslagen Historiek van de uitslagen Inschrijvingen Beheer Ringen Mededelingen Bonverkoop

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

Factsheet RACS Invoice Management System

Factsheet RACS Invoice Management System Factsheet RACS Invoice Management System Pagina 1 / 7 Inleiding Met behulp van Racs Invoice Management worden de gegevens van inkomende facturen op een elektronische en geautomatiseerde wijze ingelezen.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke

Inschrijvingsmodule. Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Handleiding voor de ploegverantwoordelijke Dit document beschrijft in detail de inschrijvingsmodule en is geschreven om de ploegverantwoordelijke tijdens het inschrijven van zijn of haar ploeg te ondersteunen.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Webshopkoppeling versie 3

Webshopkoppeling versie 3 Webshopkoppeling versie 3 Technische beschrijving voor het koppelen van een eigen webshop met Wilmar Retail Document versie: 3.1 Sure IT b.v. 2008-2012, Sure IT b.v. Het Wilmar logo en Wilmar Infosystems

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat

WEBSHOPKOPPELING. Flexibel, efficiënt & accuraat WEBSHOPKOPPELING WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Algemeen 3 1.2. Wings Schema webshopkoppelingsmodule 3 1.3. Webshop Wings 5 1.4. Wings Webshop 5 INSTALLATIE 2.1.

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

DYNAPLUG 1. Praktische handleiding. DYNAPLUG: eenvoudig online bestellen bij Van Hoecke 2. Hoe gaat u te werk? 2

DYNAPLUG 1. Praktische handleiding. DYNAPLUG: eenvoudig online bestellen bij Van Hoecke 2. Hoe gaat u te werk? 2 DYNAPLUG 1 DYNAPLUG: eenvoudig online bestellen bij Van Hoecke 2 Hoe gaat u te werk? 2 1. Een kast ontwerpen en bestellen: DYNAPLAN 3 Stap 1. Maak een corpus aan in DYNAPLAN Stap 2. Corpus of commissie

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik QHConnect online bestel systeem van Quinton Hazell Nederland B.V.

Handleiding voor gebruik QHConnect online bestel systeem van Quinton Hazell Nederland B.V. Handleiding voor gebruik QHConnect online bestel systeem van Quinton Hazell Nederland B.V. 1. Bestellen via QHConnect Als eerste ziet u het aanmeldingscherm, hier dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Datum 9 september 2013 De Augustus/September release van DigInkoop gaat op 9 en 12 september 2013 naar productie. De release bestaat uit: 3 documenten en

Nadere informatie

Paazl Bezorgdatum Module. Handleiding voor de Bezorgdatum Module

Paazl Bezorgdatum Module. Handleiding voor de Bezorgdatum Module Paazl Bezorgdatum Module Handleiding voor de Bezorgdatum Module Versie: Februari 2013 1. De Bezorgdatum Module Met de Bezorgdatum Module is het mogelijk om zelf een bezorgdatum toe te kennen aan een verzendopdracht.

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Wilt u in de etalage bij 2500 (internet)boekhandels? Serieus uitgeven tegen een voordelig starterstarief? En ondersteuning in administratie en informatie? Dan

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager)

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Siemens Industry Mall Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Page: 1 of 16 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 GEBRUIKERSADMINISTRATIE...4 2.1 Creatie van een nieuwe

Nadere informatie