Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009"

Transcriptie

1 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel (Pinceel) Christine Bertrand (Standaard Uitgeverij) Alex Anseel (Titelive) Jan Halsberghe (Van Halewyck) Koen Croonenborghs (Van In) Erik Geerts (ZNU) Ben Verschooris (Boek.be) Annika Buysse (Boekenbank) Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Titelinformatie op internet 3. Actieplan 2010 a. Titelgegevens b. Content c. Voorraadmodule d. Bibliotheekmodule e. Titelbank f. Digitaal Aanbieden 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status 5. Varia a. Boekenbeesten opladen b. Toelichting Onix-werkgroep c. Wijziging FTP-server CB Online 1. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De projectleider stipt nog enkele punten aan bij het verslag: 1. Foutenlijst op Boekenbank: a. Sinds januari heeft de Raad van Bestuur van Boekenbank beslist om het boetesysteem, zoals voorgesteld in 2009, officieel te schrappen. Dat betekent niet dat er geen belang meer aan de foutenlijst op Boekenbank gehecht wordt. De Raad van Bestuur heeft het volgende voorstel goedgekeurd. De projectleider blijft de foutenlast wekelijks controleren, en stuurt maandelijks een overzicht naar de partijen die een gemiddelde foutenlast boven 2% per maand hebben. Indien een partij meer dan twee maanden na elkaar hierop geattendeerd moet worden, zal vanaf de derde maand een administratieve kost van 80 EUR aangerekend worden.

2 b. In januari bleek de foutenlijst af en toe niet beschikbaar voor de leveranciers. Dit werd veroorzaakt door de instant -berekeningswijze van de lijst, wat een te zware job bleek te zijn voor de applicatie. Vanaf nu wordt het foutenpercentage enkel s ochtends berekend en in de lijst geplaatst, waardoor de foutenlijst weer zonder problemen raadpleegbaar is. 2. Actieprijzen: Uitgevers die via CB werken kunnen meerdere standaardprijzen (van elkaar onderscheiden door de datum) ingeven in het systeem van CB. Boekenbank aanvaard echter maar één prijs en houdt geen rekening met de datumaanduidingen, als het niet over actieprijzen of introductieprijzen gaat. Als een titel dus een actieprijs heeft lopen, maar die is niet als dusdanig aangeduid in het systeem van CB, zal die prijs niet in Boekenbank worden opgenomen. Belangrijk is dus steeds een actieprijs als actieprijs aan te geven. 3. UTF-8: Blijkbaar exporteert nog niet elke leverancier de flapteksten in codering UTF8. We willen nog eens op het belang wijzen van het goed aanleveren van de flapteksten. Indien flapteksten niet in UTF8 worden aangeleverd, worden diakritische tekens, zoals accenten, sommige leestekens, e.d. met een onherkenbaar teken weergegeven. Dit staat dan niet enkel in het ledengedeelte van Boekenbank verkeerd weergegeven, maar ook op de publieke website van Boekenbank, op de website van Boek.be, op de websites van webshops als Azur, Proxis en Het nieuwsblad, op de websites van Co-Libro en Standaard Boekhandel, en op nog een aantal websites van nicheboekhandels die de gegevens van Boekenbank gebruiken. Door het foutief aanleveren van de gegevens aan Boekenbank worden die over heel wat andere websites ook foutief verspreid. Jozef Verhoeven wijst erop dat flapteksten in de AquaBrowser in UTF8 niet correct worden weergegeven. Hetzelfde geldt voor aangepaste covers, die blijkbaar in de AquaBrowser-zoekresultaten niet worden aangepast. De projectleider neemt dit op met MediaLab. 2. Titelinformatie op internet Zoals ook in het vorige punt over de flapteksten werd besproken, mag het belang van de gegevens die aan Boekenbank worden aangeleverd niet onderschat worden. Juist omdat er steeds meer boekhandels zijn die de gegevens van Boekenbank ook gebruiken voor de eigen website of webshop, is de verspreidingsgraad van de Boekenbank-gegevens veel groter geworden. Er zijn een aantal punten waarvan we merken dat er toch extra aandacht aan zou moeten besteed worden: - Aanleveren covers en flapteksten. Ontbreken van deze gegevens op Boekenbank, betekent meestal ook ontbreken op andere websites. - Correct aanleveren van de auteursnamen: In CSV hoort de auteursnaam als volgt opgenomen te zijn: NAAM, VOORNAAM TUSSENVOEGSELS. Neem ook nooit meer dan één auteursnaam op in het auteursveld! - Geef steeds het prefix door van de uitgever zelf, niet van de distributeur / importeur. De naam van de uitgever wordt in Boekenbank getoond, op basis van het uitgeversprefix en niet op basis van de fondscode! Als het uitgeversprefix fout is, wordt dus ook de foute uitgeversnaam getoond. Wie een uitgeversprefix van een uitgever niet kent, kan dit altijd bij Boekenbank opvragen. Ook uitgevers en /of

3 uitgeversprefixen die nog niet in Boekenbank bekend zijn, kunnen worden doorgegeven zodat wij ze kunnen toevoegen aan het systeem. - Belangrijk is ook dat de uitvoering en uitgavesoort steeds correct en met de juiste combinatie worden doorgegeven. Aangezien de database van Boekenbank opgebouwd is op de velden van Onix, vertalen wij de beide velden uit het CSVbestand steeds naar het enige Onix-veld Productform. Enkel uitgavesoort B kan daarom gecombineerd worden met de uitvoeringen GB (gebonden), PB (paperback), PK (Pocket), LB (Losbladig), GL (Garenloos), SP (Spiraalband). Alle andere uitgavesoorten (Kaart, Diverse, CD-ROM, e.d.) kunnen uitsluitend gecombineerd worden met uitgavesoort AA (andere) om een correcte vertaling naar het veld ProductForm te kunnen bekomen. We raden de distributeurs daarom aan rekening te houden met een correcte combinatie van de velden uitvoering en uitgavesoort. 3. Actieplan 2010 De projectleider overloopt het actieplan Hieronder worden de afzonderlijke punten verder besproken Titelgegevens Vanaf april wordt gestart met het inlezen van de titelbestanden van Bibnet om de titelinformatie op Boekenbank te verbeteren. Dit zou in april en mei nog in testfase draaien. De projectleider vraagt dan ook aan de aanwezigen om mee te werken tijdens deze testfase. Elke aanwezige op de werkgroep zou toegang krijgen tot de testomgeving, om de wijzigingen aan de eigen titels (voor de leveranciers) en op basis van steekproeven de wijziging aan alle titels (voor de boekhandels) te kunnen controleren. Alle opmerkingen kunnen worden doorgegeven aan de projectleider. De projectleider overloopt alle velden die van Bibnet worden overgenomen. Vooral het veld bijlage zou ook een wijziging teweeg brengen in het CSV-formaat. Momenteel is het veld bijlage in het CSV-bestand een veld waarvoor vaste codes gebruikt worden, namelijk DV (DVD), DI (Diskette) en CD (CD-rom). Het veld bijlage in de bestanden van Bibnet is een vrij tekstveld. Boekenbank zou dit veld willen inlezen, maar besluit daaruit dat het veld bijlage in het CSV-bestand ook een vrij tekstveld wordt. De aanwezigen op de werkgroep zien hier geen problemen in. Dit zal zo ingesteld worden in de testomgeving bij het testen van de gegevens uit Bibnet. Na de volgende technische werkgroep in juni wordt de wijziging ook in de productie-omgeving ingesteld, en wordt dus van alle leveranciers verwacht om bijlagen vanaf die datum (8 juni) niet langer in de oude codering aan te leveren. Ook zal een blokkering ingesteld worden zodat de titelgegevens, aangeleverd door Bibnet niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers. De projectleider acht het nodig om deze blokkering ook te kunnen opheffen, maar vraagt zich af waar dit het best ingesteld wordt, zijnde op titelniveau, fondsniveau of distributeursniveau. Voorlopig wordt beslist om nog geen deblokkering in te stellen voor de titels. Uit de testen zou dan afgeleid worden waar zo n deblokkering het best kan worden toegevoegd. Een deblokkering op alle drie de niveaus moet echter vermeden worden, omdat dit voor problemen zou kunnen zorgen bij het aan- en afvinken van bepaalde niveaus.

4 3.2. Content Er worden drie wijzigingen gepland voor het aanleveren van content aan Boekenbank. 1. Tot nu toe las Boekenbank nog geen covers en flapteksten in via Onix. Dat zal binnenkort wel mogelijk zijn. 2. Covers en flapteksten zullen niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers zodra een cover of flaptekst is aangeleverd. Dit heeft meerdere redenen, maar wordt onder andere bepaalt door het inlezen van de covers via Onix. Momenteel levert alleen CB gegevens aan in Onix, maar de aangeleverde covers zijn vaak ingescande beelden, en geen digitaal aangeleverde covers. Hierdoor is de kwaliteit van de cover lager dan als die door de uitgever zelf wordt aangeleverd. Voor een aantal uitgevers waarvan de gegevens door CB worden aangeleverd, krijgt Boekenbank echter afzonderlijk de covers aangereikt in een kwalitatiever digitaal formaat. We willen voorkomen dat deze covers overschreven zouden worden, door de ingescande covers die via Onix worden aangeleverd. De aanwezigen op de werkgroep vragen zich echter af of het niet mogelijk is om voor partijen als Scholtens en CB een uitzondering te maken zodat de covers van deze partijen enkel opgeladen worden voor nog lege covers en flapteksten, daar waar de andere uitgevers wel de mogelijkheid blijven hebben om covers te overschrijven. Vooral in de aanbiedingsperiode komt het vaker voor dat een cover nog wijzigt, en dan zou de workload bij Boekenbank hierdoor sterk omhoog kunnen gaan, omdat de projectleider op dat moment de gewijzigde covers manueel moet gaan aanpassen. De projectleider zal daarom het voorstel van de leveranciers (wijziging voor CB en Scholtens) bespreken met Cronos om na te gaan of dit praktisch mogelijk is. 3. De projectleider heeft een voorstel uitgewerkt om covers in groter formaat te kunnen aanleveren aan Boekenbank. Dat zou immers de kwaliteit van de covers verbeteren voor weergave op Boekenbank, en dus ook voor weergave op alle afnemende websites (zie lijstje onder punt 1.3). Na de volgende Technische Werkgroep (8 juni) zou deze werkwijze in productie gaan. De aanwezigen geven aan de covers in groter formaat te kunnen aanleveren. De nieuwe specificaties zijn: - Formaat 400 px (breedte) op 600 px (hoogte) (momenteel 200 px op 300 px) - Resolutie: 72 dpi (blijft gelijk) - Bestandsgrootte maximum 200 Kb Jozef Verhoeven vraagt of het mogelijk is om een statistisch overzicht te krijgen voor Lannoo van het aantal covers e.d. dat voor de fondsen van Lannoo is opgeladen. De projectleider kijkt na of dit niet eenmalig afgeleid kan worden uit de bestaande gegevens. Een nieuwe statistiek hiervoor laten ontwikkelen, is niet aan de orde Voorraadmodule Het ontwikkelen van een systeem waarmee een boekhandel rechtstreeks (via Boekenbank) zou kunnen opvragen bij een leverancier of er nog X exemplaren voorradig zijn van een boek, wordt door de aanwezige leveranciers op de Technische Werkgroep niet als nuttig ervaren. Dit was reeds besproken op de Technische Werkgroep in 2009, maar de Raad van Bestuur van Boekenbank heeft beslist om hier toch verder op in te zetten. De leveranciers geven aan dat ze geen mogelijkheid willen creëren waarmee concurrenten een zicht op de voorraad zouden kunnen hebben. De projectleider geeft aan dat dit in principe niet kan omdat de module alleen geïmplementeerd zou worden voor de boekhandelsaccount in Boekenbank. Bovendien zou enkel toegelaten worden dat een

5 boekhandel de vraag kan stellen voor X-aantal exemplaren (met een maximum van bv. 50 exemplaren), waarbij alleen een ja / nee wordt teruggestuurd. Het betekent dus niet dat als dit 3 keer herhaald wordt met het maximum van 50 exemplaren, dat daaruit afgeleid zou kunnen worden dat er 150 exemplaren voorhanden zijn. Vanuit Boekenbank beschouwen we dit als een verbetering van de service van uitgeverijen naar boekhandels, waarbij een boekhandel niet meer hoeft te bellen om meer informatie over de voorraad te kunnen krijgen, en waardoor er dus ook workload bij de uitgeverij/leverancier wordt weggenomen. Erik Geerts stelt dat de ontwikkeling van dit systeem opnieuw geld zal kosten, terwijl Boekenbank het financieel niet erg breed heeft. Aangezien er weinig interesse is om hiermee van start te gaan, heeft het dan ook geen zin hierin te investeren. De projectleider zal een werkwijze reeds op papier uitwerken, zodat de technische gegevens beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Indien er geïnteresseerde partijen zouden zijn, kan de ontwikkeling ingepland worden door Cronos en zal er dan pas geïnvesteerd worden in de ontwikkeling Bibliotheekmodule De projectleider geeft kort uitleg bij de module die voor de bestellingen van bibliotheken naar de boekhandel zou ontwikkeld worden. Hiervoor is in het verleden reeds een rondvraag bij de verschillende bibliotheekinstanties gebeurd. In 2010 zou een pilootproject opgestart worden met een partij als doorstart naar een volledig systeem Titelbank Over Titelbank is momenteel weinig nieuwe informatie voorhanden. Begin april zit de projectleider met CB samen om de technische aspecten rond Titelbank verder uit te klaren zodat Boekenbank zou kunnen optreden als afnemer van de gegevens uit Titelbank en als clusterorganisatie voor het aanleveren van titelinformatie uit Boekenbank naar Titelbank. Hierop wordt bij de volgende werkgroep verder ingegaan Digitaal Aanbieden CB heeft begin 2010 ook aangekondigd dat er aansluitend op Titelbank een platform zal ontwikkeld worden rond Digitaal Aanbieden waarin aanbiedingsinformatie continue ter beschikking kan worden gesteld, en dit op vraag van het Nederlandse boekenvak. CB treedt in deze opnieuw op als facilitator, zoals ook het geval was bij de ontwikkeling van Titelbank. Boekenbank werd bij het project betrokken met de vraag welke informatie belangrijk zou zijn in het platform Digitaal Aanbieden. De projectleider heeft ondertussen bij verschillende boekhandels navraag gedaan naar welke velden opgenomen zouden moeten worden. Het document met de velden wordt onder de aanwezigen van de werkgroep verspreid. In april wordt door CB een nieuwe vergadering rond Digitaal Aanbieden gepland waarop Boekenbank uitgenodigd is. De projectleider vraagt aan de aanwezigen van de werkgroep om mogelijke opmerkingen / aanvullingen bij de velden begin april door te geven, zodat deze nog meegenomen kunnen worden in de geplande vergadering met CB.

6 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status In 2009 werd tijdens de Technische Werkgroep reeds de aanpassingen aan de artikelstatus in functie van het Onix-veld Product Availability besproken. Sinds januari is er echter een nieuwe versie van het Onix-formaat aangeleverd door Editeur, de internationale organisatie die de Onix-standaard bepaalt. Hiervoor is de afgelopen weken door de Onix-werkgroep Vlaanderen - Nederland een handleiding uitgewerkt die de nieuwe versie op de situatie in Vlaanderen en Nederland afstemt. Ook voor de artikelstatus heeft dit consequenties, omdat er naast het veld Product Availability (een veld dat een gelijkaardige functie heeft als de voorraadcode in Boekenbank), rekening gehouden moet worden met het veld Publishing Status (een veld met een gelijkaardige functie als de artikelstatus). Er is echter geen één op één verhouding tussen de twee velden in Onix en de twee gekende velden in Boekenbank. De projectleider heeft in het overzichtsdocument een mapping tussen de Onix-velden ProductAvailability / PublishingStatus en Voorraadcode / artikelstatus proberen te maken. De belangrijkste conclusie hieruit is dat, bij in gebruikname van Onix 3.0 (gepland in 2011), de voorraadcode in Boekenbank een verplicht veld moet worden (wat nu nog niet het geval is) om geen informatie verloren te laten gaan. De projectleider vraagt de aanwezigen om het schema eens grondig na te kijken en, indien er informatie qua artikelstatus/voorraadcode in het schema zou ontbreken, dit per mail door te geven aan de projectleider. 5. Varia 5.1. Boekenbeesten opladen Wie wil, kan nog steeds in Boekenbank Boekenbeesten opladen bij de eigen titels zodat dit getoond wordt op de website. Dit werd reeds uitgevoerd voor de actietitels van de Boekenbeestenactie. De handleiding kan hiervoor opgevraagd worden bij de projectleider Toelichting Onix-werkgroep Aansluitend op de Technische Werkgroep vindt de Onix-werkgroep plaats. De projectleider geeft een korte toelichting bij de onderwerpen die op de Onix-werkgroep aan bod zullen komen. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering vormt de wijziging van Onix 2.1 naar Onix 3.0. De nieuwe handleiding zal uitgebreid besproken worden Wijziging FTP-server CB Online CB doet enkele wijzigingen aan de FTP-servers. Dit zal ook consequenties hebben voor Boekenbank. Aangezien de orders van Boekenbank naar CB via een FTP-server verlopen, zal er waarschijnlijk een dag zijn waarop de orders niet vlot doorgestuurd kunnen worden. We hebben hierover nog geen exact tijdstip van CB ontvangen, maar we houden iedereen op de hoogte hoe dit aangepakt zal worden.

7 De data van de Technische Werkgroep in 2010 worden voorzien op: Dinsdag 8 juni 2010 Donderdag 16 september 2010 Donderdag 9 december 2010 Het Huis van Het Boek Te Boelaerlei Borgerhout Inschrijven kan door te mailen naar

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE Meta4Books: inleiding 1 januari 2000 Bestellingen Titelinformatie Meta4Books: inleiding 12 mei 2011 Metadata Meta4Books: inleiding METADATA: een definitie Metadata

Nadere informatie

Boekenbank: handleiding ISBN aanvraag

Boekenbank: handleiding ISBN aanvraag Boekenbank: handleiding ISBN aanvraag Sinds 2011 kan u al uw ISBN s (voor meerdere publicaties, eenmalige publicaties, publicaties in eigen beheer) via Boekenbank aanvragen. U hoeft zich hiervoor niet

Nadere informatie

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen 2 oktober 2008 Aanwezig Jef Maes Boekenbank Annika Buysse Boekenbank Marc Nuijten Boekenbank Adriaan Lemmen Koninklijke Bibliotheek (Nederland)

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOEKENBANK

JAARVERSLAG BOEKENBANK JAARVERSLAG BOEKENBANK 1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De missie van Boekenbank is gericht op één centrale pijler, namelijk de titeldatabase. Boekenbank wil zoveel mogelijk informatie over boeken verzamelen

Nadere informatie

Infodossier. Opgemaakt door. Te Boelaerlei 37 T: F:

Infodossier.  Opgemaakt door. Te Boelaerlei 37 T: F: Infodossier www.boekenbank.be Opgemaakt door Te Boelaerlei 37 T: 03 287 66 94 F: 03 281 22 40 boekenbank@boek.be www.boekenbank.be 1 Beste heer/mevrouw, Hierbij bezorgen wij u het informatiedossier omtrent

Nadere informatie

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability PA Omschrijving Vertaling Artikelstatus CSV Artikelstatus Voorraadcode Omschrijving Voorraadcode Bestel baar Icoo voor ntje boekh andel Verschijningsdatum

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Bestuur per 31/21/2013: Algemene Vergadering - Vennoten Koen De Meester (VVB) Martine Carron (VUV) Frank Libeer (VBI) Katrien Peenen Bestuur per 31/12/2013: AV en Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel

Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel Maken van een webshop bij Bookalike Bookalike faciliteert de verkoop uit voorraad of on demand rechtstreeks aan de consument of via de boekhandel Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden van

Nadere informatie

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 METADATA IN EEN NIEUW JASJE Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 Meta4books Meta4Books ITafdeling Promotieafdeling Kenniscentrum Beroepsverenigingen: V.V.B. V.U.V. V.B.I. Algemene Vergadering Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOEKENBANK

JAARVERSLAG BOEKENBANK JAARVERSLAG BOEKENBANK 1 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De missie van Boekenbank concentreert zich op één centrale pijler, namelijk de titeldatabase. Boekenbank wil zoveel mogelijk informatie over boeken

Nadere informatie

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie.

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie. Verslag ONIX Werkgroep 3 oktober 2013 Lokatie: CB te Culemborg Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Pierre de Wit (Van Haren Publishing), Koos Nederstigt (Centric, namens Uitgeverij Zwijsen), Jozef

Nadere informatie

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE Meta4Books: inleiding 1 januari 2000: Bestellingen Titelinformatie Opgericht door Boek.be > Doorsturen orders van boekhandel naar leverancier > Informatie leverbare

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.3

BOEKENBANK VERSIE 3.3 BOEKENBANK VERSIE 3.3 Een handige hulp voor elke leverancier! Een handleiding. (11/12/2012) Meta4Books vzw Te Boelaerlei 37 2140 Borgerhout T: 03 287 66 96 F: 03 281 22 40 www.boekenbank.be boekenbank@boek.be

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.7

BOEKENBANK VERSIE 3.7 BOEKENBANK VERSIE 3.7 WELKE VOORDELEN VOOR BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN? EEN HANDLEIDING. Vanaf 30 juni 2008 is de nieuwe versie van Boekenbank in gebruik. Sinds 2002 kunnen bibliotheken en instellingen

Nadere informatie

Hoe deze te bereiken:

Hoe deze te bereiken: - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu geïntegreerd is in Medialog, is het mogelijk om artikelen vanuit Medialog op het web zichtbaar te maken: - Artikelen

Nadere informatie

- - De ONIX-Editor opstarten

- - De ONIX-Editor opstarten - - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu naast Medialog kan opgestart worden, is het mogelijk om artikelen uit Medialog op het web zichtbaar te maken:

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie

Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie Handleiding bij de OK!PI-webapplicatie (versie 1 - februari 2012) OK!PI WEBAPPLICATIE https://associatie.kuleuven.be/okapi/login/ OK!PI CONTACTADRES okapi@associatie.kuleuven.be GEBRUIKERS De webapplicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012 HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING Herziene versie januari 2012 Uitgevers en importeurs wenden meer en meer kortingsbonnen aan om de consument tot een aankoop van een titel te bewegen. Voor bonnen

Nadere informatie

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Aanwezigen Frans Cladder Wim Borgers Jan Driesen Margot Kersaan Nicole van Wijhe Erik-Jan Bulthuis Kurt Roeckx Huub van de Pol Adriaan Lemmen Annika

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016 GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP 8 december 2016 DEEL 1 Gereglementeerde Boekenprijs Algemeen (volgens decreet) OPGELET Het decreet is goedgekeurd, maar bepaalde onderdelen van de praktische implementatie

Nadere informatie

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht

AFO 733 Leenrecht. 733.1 Inleiding. Licentie informatie. Stichting Leenrecht AFO 733 Leenrecht 733.1 Inleiding Het Vubis Smart systeem produceert leengegevens in twee verschillende formaten: Stichting Leenrecht en Public lending rights (PLR). Nadat u AFO 733 heeft gekozen vraagt

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 De hoofdlijnen op een rij Wat gaat er voor u veranderen? In 2013 gaat CB de facturatie die in opdracht van uitgevers wordt uitgevoerd gereed maken voor de toekomst. Wij voeren

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden?

2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? FAQ Import 1) Welke gegevens moeten geregistreerd zijn in Medega voordat ik een CSV bestand kan importeren? 2) Aan welke voorwaarden moet het CSV bestand voldoen om geïmporteerd te kunnen worden? 3) Hoe

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Informatieve mail 20 mei 2016 12 mei Dit blok is Bijeenkomst (volle breedte, beeld) Een blok specifiek om bijeenkomsten onder de aandacht te brengen. Zowel ter promotie, als nadat ze zijn

Nadere informatie

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap Handleiding versie 1.4 versiedatum: 05 november 2012 copyright: www.titelbank.nl

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen

Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen Sprinters door Medio via Bibnet voor openbare bibliotheken in Vlaanderen Specificaties van de totale dienstverlening Het kastklaar maken Bij het kastklaar maken moet elk boek aan àlle volgende voorwaarden

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5

Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Handleiding ideal van ING / Postbank instellen met Easy Business Tools 5 Copyrights : Uitgever : 2009 LogiVert LogiControle BV 2009 Easy Computing Easy Computing Publishing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel

Nadere informatie

IMPACTXRM ATS. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM ATS. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 12.092016 Inhoud Inhoud... 1 ATS VOOR ADMINISTRATORS... 2 Algemene Informatie... 2 ATS inschakelen... 2 Frequenties

Nadere informatie

Briljant Serienummers

Briljant Serienummers Briljant Serienummers Inhoud 1. Serienummers 1 Werken met serienummers 1 De instellingen voor de serienummers 2 Serienummers ingeven bij de levering 3 Serienummers ingeven bij de aflevering 5 De historiek

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs

Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 20 maart 2014 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inschrijvingsregister voor het basisonderwijs 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2 Voorbereidend

Nadere informatie

DURAPRINT ONLINE HELP

DURAPRINT ONLINE HELP DURAPRINT ONLINE HELP U MAAKT GEBRUIK VAN EEN DATABASE Ga verder naar pagina 4 als u geen gebruik maakt van een database 1. Start Duraprint 2. Selecteer nieuw document Klik om DURAPRINT te starten Klik

Nadere informatie

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV Metadata in het boekenvak Huub van de Pol Icontact BV Vroeger had een uitgeverij verkopers nodig, tegenwoordig is dat metadata Het belang van metadata in het boekenvak Huub van de Pol? Oprichter Icontact

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Responsive Design. Werkwijze en aanlevering Responsive Design. Mach3Builders

Responsive Design. Werkwijze en aanlevering Responsive Design. Mach3Builders Responsive Design Werkwijze en aanlevering Responsive Design Mach3Builders Introductie Door de explosieve stijging van het aantal soorten devices waarop websites bekeken kan worden, is het ontwerpen van

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Om uw order met variabele data goed te kunnen verwerken heeft Lijnco een aantal voorwaarden waaraan uw data moet voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Het nieuwe factureren

Het nieuwe factureren Het nieuwe factureren 2013 Wat gaat er voor u veranderen? Vanaf 1 juli 2013 veranderen de artikelfacturen van CB. Deze aanpassing doen we om een drietal redenen. Allereerst zorgen we met de nieuwe manier

Nadere informatie

Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA

Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA Electronisch bestellen naar CEBEO vanuit CAFCA Het is mogelijk om een bestelbon in Cafca onmiddellijk en automatisch door te sturen naar Cebeo. Hierbij mag u rekenen op de gekende 24u service. Alle bestellingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen.

U moet natuurlijk wel als zodanig op de NBF-site in de verenigingsgegevens zijn opgenomen. 2.5. Download leden door bestuur. 2.5.0. Algemeen. Bij de werkzaamheden van diverse bestuursleden is vaak het hebben van een overzicht van de leden van de vereniging gewenst. Op verzoek van vele verenigingen

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Handleiding Compliance

Handleiding Compliance De VoedingWetWijzer is een attenderings-service die u wekelijks op de hoogte houdt van alle voor u relevante wijzigingen op het gebied van voeding en voedselveiligheid Deze handleiding gaat specifiek over

Nadere informatie

BOEKENBANK ALS REFERENTIEDATABANK VOOR DE GEREGLEMENTEERDE BOEKENPRIJS (GBP)

BOEKENBANK ALS REFERENTIEDATABANK VOOR DE GEREGLEMENTEERDE BOEKENPRIJS (GBP) BOEKENBANK ALS REFERENTIEDATABANK VOOR DE GEREGLEMENTEERDE BOEKENPRIJS (GBP) AANLEVEREN VAN GEREGLEMENTEERDE PRIJZEN DOOR NIET-LEDEN (Laatste wijziging op 20/07/2017) 1. Inleiding... 3 1.1 Voor wie is

Nadere informatie

1 Gebruik. Beste uitgevers,

1 Gebruik. Beste uitgevers, Beste uitgevers, In het kader van 2 pilootprojecten binnen Uitgeverij van de Toekomst doen we een rondvraag bij de deelnemende Vlaamse uitgeverijen rond het gebruik van digitale dataformaten en ontsluiting

Nadere informatie

PRN flatfile-upload Handleiding

PRN flatfile-upload Handleiding PRN flatfile-upload Handleiding Versiebeheer en distributielijst Documentbeheer Titel Gebruikershandleiding PRN-upload Bestandsnaam PRN_flatfile_upload_Gebruikershandleiding_v1.8.docx Versiebeheer Versie

Nadere informatie

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening E-book distributie in Nederland Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 28 november 2012 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Handleiding installatie. 3WA Local Connect

Handleiding installatie. 3WA Local Connect Handleiding installatie 3WA Local Connect 141210 versie 1.0.0 Inhoud Inleiding.. 3 Voor de 1 e keer installeren. 4 Uitvoeren upgrade 11 Verwijderen.... 15 Pagina 2 van 15 Inleiding Dit document is voor

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn!

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn! ISBN aanvragen E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen een boek om trots op te zijn! E-book ISBN aanvragen Wanneer je zelf een boek geschreven hebt, kun je een ISBN aanvragen. Deze

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Inleiding Met de module artikelbeheer kunt u eenvoudig een of meerdere selecties maken van uw artikelen. U kunt meerdere of individuele artikelen toevoegen

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad

HANDLEIDING store2actions. Online-beheer van uw voorraad HANDLEIDING 2actions Online-beheer van uw voorraad U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website : via de klantenruimte op www.services2actions.com of rechtstreeks via de link www.2actions.com De

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor Wat? Tool voor het opsporen van anomalieën bij adressen op basis van beschikbare data door middel van ruimtelijke

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Handleiding HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een Excel bestand vanuit het bronsysteem ONATAL naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Inleiding Met de module artikelbeheer kunt u eenvoudig een of meerdere selecties maken van uw artikelen. U kunt meerdere of individuele artikelen toevoegen

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Versie 29 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 2 Aanmelden... 2 Beginscherm... 3 Beheer... 4 1. Bibliotheek... 4 2. Welkomboodschap... 9 3. Gebruikers...

Nadere informatie

PostNL Checkout SEOshop handleiding

PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding Datum Versie 26 februari 2013 V3.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 SEOShop en PostNL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e).

Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Pagina 1 van 5 Therapeutische link en geïnformeerde instemming van de patiënt(e). Voor veel online diensten waarbij aan u dossiergegevens beschikbaar gesteld moet er een therapeutische link zijn tussen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE HANDLEIDING ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE Bij het bepalen van nieuwe woorden en teksten voor de zoekmachine moet rekening gehouden worden met de inhoud van de website, en hoe Google websites een rang geeft

Nadere informatie

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven

De stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven De 10.000- stappenclash tussen bedrijven! Handleiding voor bedrijven 2 Inhoudstafel - Beheerder worden van de groep van uw bedrijf - Subgroepen aanmaken binnen uw bedrijfsgroep - Subgroepen beheren - Personen

Nadere informatie

Handleiding Fieldmarketingtool Exterion Media Winkelcentra

Handleiding Fieldmarketingtool Exterion Media Winkelcentra Handleiding Fieldmarketingtool Exterion Media Winkelcentra Nieuwe aanvraag Inloggen Beoordelen vergunningsaanvraag Overzicht van aanvragen waarvoor een vergunning is verleend Beschikbaarheid beheren Gegevens

Nadere informatie

Verslag ouderraad Sportschool maandag 17 maart 2014

Verslag ouderraad Sportschool maandag 17 maart 2014 Verslag ouderraad Sportschool maandag 17 maart 2014 Aanwezig : Diaine Sacha, Ilse Pauwelyn, Veerle Vandenbussche, Ann Bogaert, Peter Hulpiau, Jutta Rogge, May De Clerck Schoolteam : Ronny Troch, juf Viva,

Nadere informatie

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?

Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Meta4Books 1 Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel? Inhoud Handleiding Bibbank: hoe registreer ik me als boekhandel?... 1 1. Eerste registratie van een Gebruiker... 2 2. Aanmelden van

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel

FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1 Inhoudsopgave FostPack Importeren verpakkingsfiches via Excel 1. Algemeen... 3 2. Aandachtspunten bij het importeren van verpakkingsfiches... 3 3. Verpakkingsfiches

Nadere informatie

Werken met de Groeps Login app

Werken met de Groeps Login app Werken met de Groeps Login app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegang tot Groeps Login/app... 3 2.1 Inloggen app... 4 2.1.1 App installeren, administratie koppelen en inloggen... 4 2.1.2 Administratie koppelen

Nadere informatie

Handleiding FVP-webapplicatie Bijlage 3 FVP levering bij een Andere skeletkartering of een Ander karteringsproject Uitgewerkt voorbeeld of bij een Ander Karteringsproject Pagina 1 van 13 Inhoudstafel Andere

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

INFOSESSIE LID WORDEN VAN JE CLUB. Nieuwe mogelijkheden in Elit-webtoepassing en

INFOSESSIE LID WORDEN VAN JE CLUB. Nieuwe mogelijkheden in Elit-webtoepassing en INFOSESSIE LID WORDEN VAN JE CLUB Nieuwe mogelijkheden in Elit-webtoepassing en www.tennisvlaanderen.be Infosessie Lid worden van je club INTRO WELKOM Welkom Clubbestuurders Voorstelling personeel Elit-helpdesk

Nadere informatie

Fast-Audit Handleiding

Fast-Audit Handleiding Fast-Audit Handleiding 1 P a g e Inhoudstafel 1. Algemene informatie... 3 2. Gebruiksaanwijzing... 3 a. Stap 1 : Registratie... 4 b. Stap 2: Login... 5 c. Stap 3 : Een nieuwe audit maken... 6 d. Stap 4:

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank

Aanleveren Artikelgegevens in Onix 2.1. aan Boekenbank Aanleveren Artikelgegevens in 2.1. aan Boekenbank Versie 3.6 11 december 2012 Inhoudsopgave 1. OVER DIT DOCUMENT 4 1.1 Uitgangsdocumentatie 4 1.2 Toepassingsveld 4 1.3 Algemene vereisten van het -bericht

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Yammer Groep CONNECT 2 ANTWERP. Wat is een Yammer- groep? Voor wie is de Yammer Connect2Antwerp- groep bedoeld?

Handleiding voor het gebruik van de Yammer Groep CONNECT 2 ANTWERP. Wat is een Yammer- groep? Voor wie is de Yammer Connect2Antwerp- groep bedoeld? Handleiding voor het gebruik van de Yammer Groep CONNECT 2 ANTWERP Wat is een Yammer- groep? Een Yammer- groep is een online netwerk waarin enkel toegelaten leden informatie kunnen delen en opladen en

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem MOSOS naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account

Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account Gebruikershandleiding One Stop Webshop Voor Klarna Factuur en Klarna Account One-Stop-Webshop Datum Versie Handleiding Klarna Factuur en Klarna Account januari 2011 1.2 Auteur Telefoonnummer One-Stop-Webshop

Nadere informatie

Order 2 Suppliers. Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop

Order 2 Suppliers. Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop Order 2 Suppliers Handleiding voor uw Lightspeed ecom webshop Dyvelopment ontwikkelt prachtige websites, webshops en maatwerkoplossingen. We zorgen dat u online door uw doelgroep wordt gevonden. 2 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Giropay. door Patricia Sturm 13 september Versie 2.1 Openbaar

Handleiding Giropay. door Patricia Sturm 13 september Versie 2.1 Openbaar Handleiding Giropay door Patricia Sturm 13 september 2016 Versie 2.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Giropay... 4 2.1. Verloop van een Giropay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een Giropay transactie...

Nadere informatie