Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009"

Transcriptie

1 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel (Pinceel) Christine Bertrand (Standaard Uitgeverij) Alex Anseel (Titelive) Jan Halsberghe (Van Halewyck) Koen Croonenborghs (Van In) Erik Geerts (ZNU) Ben Verschooris (Boek.be) Annika Buysse (Boekenbank) Agenda 1. Verslag vorige vergadering 2. Titelinformatie op internet 3. Actieplan 2010 a. Titelgegevens b. Content c. Voorraadmodule d. Bibliotheekmodule e. Titelbank f. Digitaal Aanbieden 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status 5. Varia a. Boekenbeesten opladen b. Toelichting Onix-werkgroep c. Wijziging FTP-server CB Online 1. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De projectleider stipt nog enkele punten aan bij het verslag: 1. Foutenlijst op Boekenbank: a. Sinds januari heeft de Raad van Bestuur van Boekenbank beslist om het boetesysteem, zoals voorgesteld in 2009, officieel te schrappen. Dat betekent niet dat er geen belang meer aan de foutenlijst op Boekenbank gehecht wordt. De Raad van Bestuur heeft het volgende voorstel goedgekeurd. De projectleider blijft de foutenlast wekelijks controleren, en stuurt maandelijks een overzicht naar de partijen die een gemiddelde foutenlast boven 2% per maand hebben. Indien een partij meer dan twee maanden na elkaar hierop geattendeerd moet worden, zal vanaf de derde maand een administratieve kost van 80 EUR aangerekend worden.

2 b. In januari bleek de foutenlijst af en toe niet beschikbaar voor de leveranciers. Dit werd veroorzaakt door de instant -berekeningswijze van de lijst, wat een te zware job bleek te zijn voor de applicatie. Vanaf nu wordt het foutenpercentage enkel s ochtends berekend en in de lijst geplaatst, waardoor de foutenlijst weer zonder problemen raadpleegbaar is. 2. Actieprijzen: Uitgevers die via CB werken kunnen meerdere standaardprijzen (van elkaar onderscheiden door de datum) ingeven in het systeem van CB. Boekenbank aanvaard echter maar één prijs en houdt geen rekening met de datumaanduidingen, als het niet over actieprijzen of introductieprijzen gaat. Als een titel dus een actieprijs heeft lopen, maar die is niet als dusdanig aangeduid in het systeem van CB, zal die prijs niet in Boekenbank worden opgenomen. Belangrijk is dus steeds een actieprijs als actieprijs aan te geven. 3. UTF-8: Blijkbaar exporteert nog niet elke leverancier de flapteksten in codering UTF8. We willen nog eens op het belang wijzen van het goed aanleveren van de flapteksten. Indien flapteksten niet in UTF8 worden aangeleverd, worden diakritische tekens, zoals accenten, sommige leestekens, e.d. met een onherkenbaar teken weergegeven. Dit staat dan niet enkel in het ledengedeelte van Boekenbank verkeerd weergegeven, maar ook op de publieke website van Boekenbank, op de website van Boek.be, op de websites van webshops als Azur, Proxis en Het nieuwsblad, op de websites van Co-Libro en Standaard Boekhandel, en op nog een aantal websites van nicheboekhandels die de gegevens van Boekenbank gebruiken. Door het foutief aanleveren van de gegevens aan Boekenbank worden die over heel wat andere websites ook foutief verspreid. Jozef Verhoeven wijst erop dat flapteksten in de AquaBrowser in UTF8 niet correct worden weergegeven. Hetzelfde geldt voor aangepaste covers, die blijkbaar in de AquaBrowser-zoekresultaten niet worden aangepast. De projectleider neemt dit op met MediaLab. 2. Titelinformatie op internet Zoals ook in het vorige punt over de flapteksten werd besproken, mag het belang van de gegevens die aan Boekenbank worden aangeleverd niet onderschat worden. Juist omdat er steeds meer boekhandels zijn die de gegevens van Boekenbank ook gebruiken voor de eigen website of webshop, is de verspreidingsgraad van de Boekenbank-gegevens veel groter geworden. Er zijn een aantal punten waarvan we merken dat er toch extra aandacht aan zou moeten besteed worden: - Aanleveren covers en flapteksten. Ontbreken van deze gegevens op Boekenbank, betekent meestal ook ontbreken op andere websites. - Correct aanleveren van de auteursnamen: In CSV hoort de auteursnaam als volgt opgenomen te zijn: NAAM, VOORNAAM TUSSENVOEGSELS. Neem ook nooit meer dan één auteursnaam op in het auteursveld! - Geef steeds het prefix door van de uitgever zelf, niet van de distributeur / importeur. De naam van de uitgever wordt in Boekenbank getoond, op basis van het uitgeversprefix en niet op basis van de fondscode! Als het uitgeversprefix fout is, wordt dus ook de foute uitgeversnaam getoond. Wie een uitgeversprefix van een uitgever niet kent, kan dit altijd bij Boekenbank opvragen. Ook uitgevers en /of

3 uitgeversprefixen die nog niet in Boekenbank bekend zijn, kunnen worden doorgegeven zodat wij ze kunnen toevoegen aan het systeem. - Belangrijk is ook dat de uitvoering en uitgavesoort steeds correct en met de juiste combinatie worden doorgegeven. Aangezien de database van Boekenbank opgebouwd is op de velden van Onix, vertalen wij de beide velden uit het CSVbestand steeds naar het enige Onix-veld Productform. Enkel uitgavesoort B kan daarom gecombineerd worden met de uitvoeringen GB (gebonden), PB (paperback), PK (Pocket), LB (Losbladig), GL (Garenloos), SP (Spiraalband). Alle andere uitgavesoorten (Kaart, Diverse, CD-ROM, e.d.) kunnen uitsluitend gecombineerd worden met uitgavesoort AA (andere) om een correcte vertaling naar het veld ProductForm te kunnen bekomen. We raden de distributeurs daarom aan rekening te houden met een correcte combinatie van de velden uitvoering en uitgavesoort. 3. Actieplan 2010 De projectleider overloopt het actieplan Hieronder worden de afzonderlijke punten verder besproken Titelgegevens Vanaf april wordt gestart met het inlezen van de titelbestanden van Bibnet om de titelinformatie op Boekenbank te verbeteren. Dit zou in april en mei nog in testfase draaien. De projectleider vraagt dan ook aan de aanwezigen om mee te werken tijdens deze testfase. Elke aanwezige op de werkgroep zou toegang krijgen tot de testomgeving, om de wijzigingen aan de eigen titels (voor de leveranciers) en op basis van steekproeven de wijziging aan alle titels (voor de boekhandels) te kunnen controleren. Alle opmerkingen kunnen worden doorgegeven aan de projectleider. De projectleider overloopt alle velden die van Bibnet worden overgenomen. Vooral het veld bijlage zou ook een wijziging teweeg brengen in het CSV-formaat. Momenteel is het veld bijlage in het CSV-bestand een veld waarvoor vaste codes gebruikt worden, namelijk DV (DVD), DI (Diskette) en CD (CD-rom). Het veld bijlage in de bestanden van Bibnet is een vrij tekstveld. Boekenbank zou dit veld willen inlezen, maar besluit daaruit dat het veld bijlage in het CSV-bestand ook een vrij tekstveld wordt. De aanwezigen op de werkgroep zien hier geen problemen in. Dit zal zo ingesteld worden in de testomgeving bij het testen van de gegevens uit Bibnet. Na de volgende technische werkgroep in juni wordt de wijziging ook in de productie-omgeving ingesteld, en wordt dus van alle leveranciers verwacht om bijlagen vanaf die datum (8 juni) niet langer in de oude codering aan te leveren. Ook zal een blokkering ingesteld worden zodat de titelgegevens, aangeleverd door Bibnet niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers. De projectleider acht het nodig om deze blokkering ook te kunnen opheffen, maar vraagt zich af waar dit het best ingesteld wordt, zijnde op titelniveau, fondsniveau of distributeursniveau. Voorlopig wordt beslist om nog geen deblokkering in te stellen voor de titels. Uit de testen zou dan afgeleid worden waar zo n deblokkering het best kan worden toegevoegd. Een deblokkering op alle drie de niveaus moet echter vermeden worden, omdat dit voor problemen zou kunnen zorgen bij het aan- en afvinken van bepaalde niveaus.

4 3.2. Content Er worden drie wijzigingen gepland voor het aanleveren van content aan Boekenbank. 1. Tot nu toe las Boekenbank nog geen covers en flapteksten in via Onix. Dat zal binnenkort wel mogelijk zijn. 2. Covers en flapteksten zullen niet meer overschreven kunnen worden door de leveranciers zodra een cover of flaptekst is aangeleverd. Dit heeft meerdere redenen, maar wordt onder andere bepaalt door het inlezen van de covers via Onix. Momenteel levert alleen CB gegevens aan in Onix, maar de aangeleverde covers zijn vaak ingescande beelden, en geen digitaal aangeleverde covers. Hierdoor is de kwaliteit van de cover lager dan als die door de uitgever zelf wordt aangeleverd. Voor een aantal uitgevers waarvan de gegevens door CB worden aangeleverd, krijgt Boekenbank echter afzonderlijk de covers aangereikt in een kwalitatiever digitaal formaat. We willen voorkomen dat deze covers overschreven zouden worden, door de ingescande covers die via Onix worden aangeleverd. De aanwezigen op de werkgroep vragen zich echter af of het niet mogelijk is om voor partijen als Scholtens en CB een uitzondering te maken zodat de covers van deze partijen enkel opgeladen worden voor nog lege covers en flapteksten, daar waar de andere uitgevers wel de mogelijkheid blijven hebben om covers te overschrijven. Vooral in de aanbiedingsperiode komt het vaker voor dat een cover nog wijzigt, en dan zou de workload bij Boekenbank hierdoor sterk omhoog kunnen gaan, omdat de projectleider op dat moment de gewijzigde covers manueel moet gaan aanpassen. De projectleider zal daarom het voorstel van de leveranciers (wijziging voor CB en Scholtens) bespreken met Cronos om na te gaan of dit praktisch mogelijk is. 3. De projectleider heeft een voorstel uitgewerkt om covers in groter formaat te kunnen aanleveren aan Boekenbank. Dat zou immers de kwaliteit van de covers verbeteren voor weergave op Boekenbank, en dus ook voor weergave op alle afnemende websites (zie lijstje onder punt 1.3). Na de volgende Technische Werkgroep (8 juni) zou deze werkwijze in productie gaan. De aanwezigen geven aan de covers in groter formaat te kunnen aanleveren. De nieuwe specificaties zijn: - Formaat 400 px (breedte) op 600 px (hoogte) (momenteel 200 px op 300 px) - Resolutie: 72 dpi (blijft gelijk) - Bestandsgrootte maximum 200 Kb Jozef Verhoeven vraagt of het mogelijk is om een statistisch overzicht te krijgen voor Lannoo van het aantal covers e.d. dat voor de fondsen van Lannoo is opgeladen. De projectleider kijkt na of dit niet eenmalig afgeleid kan worden uit de bestaande gegevens. Een nieuwe statistiek hiervoor laten ontwikkelen, is niet aan de orde Voorraadmodule Het ontwikkelen van een systeem waarmee een boekhandel rechtstreeks (via Boekenbank) zou kunnen opvragen bij een leverancier of er nog X exemplaren voorradig zijn van een boek, wordt door de aanwezige leveranciers op de Technische Werkgroep niet als nuttig ervaren. Dit was reeds besproken op de Technische Werkgroep in 2009, maar de Raad van Bestuur van Boekenbank heeft beslist om hier toch verder op in te zetten. De leveranciers geven aan dat ze geen mogelijkheid willen creëren waarmee concurrenten een zicht op de voorraad zouden kunnen hebben. De projectleider geeft aan dat dit in principe niet kan omdat de module alleen geïmplementeerd zou worden voor de boekhandelsaccount in Boekenbank. Bovendien zou enkel toegelaten worden dat een

5 boekhandel de vraag kan stellen voor X-aantal exemplaren (met een maximum van bv. 50 exemplaren), waarbij alleen een ja / nee wordt teruggestuurd. Het betekent dus niet dat als dit 3 keer herhaald wordt met het maximum van 50 exemplaren, dat daaruit afgeleid zou kunnen worden dat er 150 exemplaren voorhanden zijn. Vanuit Boekenbank beschouwen we dit als een verbetering van de service van uitgeverijen naar boekhandels, waarbij een boekhandel niet meer hoeft te bellen om meer informatie over de voorraad te kunnen krijgen, en waardoor er dus ook workload bij de uitgeverij/leverancier wordt weggenomen. Erik Geerts stelt dat de ontwikkeling van dit systeem opnieuw geld zal kosten, terwijl Boekenbank het financieel niet erg breed heeft. Aangezien er weinig interesse is om hiermee van start te gaan, heeft het dan ook geen zin hierin te investeren. De projectleider zal een werkwijze reeds op papier uitwerken, zodat de technische gegevens beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Indien er geïnteresseerde partijen zouden zijn, kan de ontwikkeling ingepland worden door Cronos en zal er dan pas geïnvesteerd worden in de ontwikkeling Bibliotheekmodule De projectleider geeft kort uitleg bij de module die voor de bestellingen van bibliotheken naar de boekhandel zou ontwikkeld worden. Hiervoor is in het verleden reeds een rondvraag bij de verschillende bibliotheekinstanties gebeurd. In 2010 zou een pilootproject opgestart worden met een partij als doorstart naar een volledig systeem Titelbank Over Titelbank is momenteel weinig nieuwe informatie voorhanden. Begin april zit de projectleider met CB samen om de technische aspecten rond Titelbank verder uit te klaren zodat Boekenbank zou kunnen optreden als afnemer van de gegevens uit Titelbank en als clusterorganisatie voor het aanleveren van titelinformatie uit Boekenbank naar Titelbank. Hierop wordt bij de volgende werkgroep verder ingegaan Digitaal Aanbieden CB heeft begin 2010 ook aangekondigd dat er aansluitend op Titelbank een platform zal ontwikkeld worden rond Digitaal Aanbieden waarin aanbiedingsinformatie continue ter beschikking kan worden gesteld, en dit op vraag van het Nederlandse boekenvak. CB treedt in deze opnieuw op als facilitator, zoals ook het geval was bij de ontwikkeling van Titelbank. Boekenbank werd bij het project betrokken met de vraag welke informatie belangrijk zou zijn in het platform Digitaal Aanbieden. De projectleider heeft ondertussen bij verschillende boekhandels navraag gedaan naar welke velden opgenomen zouden moeten worden. Het document met de velden wordt onder de aanwezigen van de werkgroep verspreid. In april wordt door CB een nieuwe vergadering rond Digitaal Aanbieden gepland waarop Boekenbank uitgenodigd is. De projectleider vraagt aan de aanwezigen van de werkgroep om mogelijke opmerkingen / aanvullingen bij de velden begin april door te geven, zodat deze nog meegenomen kunnen worden in de geplande vergadering met CB.

6 4. Onix: ProductAvailability vs. Publishing Status In 2009 werd tijdens de Technische Werkgroep reeds de aanpassingen aan de artikelstatus in functie van het Onix-veld Product Availability besproken. Sinds januari is er echter een nieuwe versie van het Onix-formaat aangeleverd door Editeur, de internationale organisatie die de Onix-standaard bepaalt. Hiervoor is de afgelopen weken door de Onix-werkgroep Vlaanderen - Nederland een handleiding uitgewerkt die de nieuwe versie op de situatie in Vlaanderen en Nederland afstemt. Ook voor de artikelstatus heeft dit consequenties, omdat er naast het veld Product Availability (een veld dat een gelijkaardige functie heeft als de voorraadcode in Boekenbank), rekening gehouden moet worden met het veld Publishing Status (een veld met een gelijkaardige functie als de artikelstatus). Er is echter geen één op één verhouding tussen de twee velden in Onix en de twee gekende velden in Boekenbank. De projectleider heeft in het overzichtsdocument een mapping tussen de Onix-velden ProductAvailability / PublishingStatus en Voorraadcode / artikelstatus proberen te maken. De belangrijkste conclusie hieruit is dat, bij in gebruikname van Onix 3.0 (gepland in 2011), de voorraadcode in Boekenbank een verplicht veld moet worden (wat nu nog niet het geval is) om geen informatie verloren te laten gaan. De projectleider vraagt de aanwezigen om het schema eens grondig na te kijken en, indien er informatie qua artikelstatus/voorraadcode in het schema zou ontbreken, dit per mail door te geven aan de projectleider. 5. Varia 5.1. Boekenbeesten opladen Wie wil, kan nog steeds in Boekenbank Boekenbeesten opladen bij de eigen titels zodat dit getoond wordt op de website. Dit werd reeds uitgevoerd voor de actietitels van de Boekenbeestenactie. De handleiding kan hiervoor opgevraagd worden bij de projectleider Toelichting Onix-werkgroep Aansluitend op de Technische Werkgroep vindt de Onix-werkgroep plaats. De projectleider geeft een korte toelichting bij de onderwerpen die op de Onix-werkgroep aan bod zullen komen. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering vormt de wijziging van Onix 2.1 naar Onix 3.0. De nieuwe handleiding zal uitgebreid besproken worden Wijziging FTP-server CB Online CB doet enkele wijzigingen aan de FTP-servers. Dit zal ook consequenties hebben voor Boekenbank. Aangezien de orders van Boekenbank naar CB via een FTP-server verlopen, zal er waarschijnlijk een dag zijn waarop de orders niet vlot doorgestuurd kunnen worden. We hebben hierover nog geen exact tijdstip van CB ontvangen, maar we houden iedereen op de hoogte hoe dit aangepakt zal worden.

7 De data van de Technische Werkgroep in 2010 worden voorzien op: Dinsdag 8 juni 2010 Donderdag 16 september 2010 Donderdag 9 december 2010 Het Huis van Het Boek Te Boelaerlei Borgerhout Inschrijven kan door te mailen naar

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding. Informatie over o.a.

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding. Informatie over o.a. gebruikershandleiding uitgeverij CB Online Informatie over o.a. ISBN Assortiment Promotionele gegevens Coming Soon Orderinvoer Ordermanagement Retouren Afspraken Facturatie Niet-verzekerde bedragen Systeem

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers Stichting Bibliotheek.nl Aanvragen informatie voor bibliotheekmedewerkers Paula Braun Versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2 Afkortingen... 4 3. aanvragen - algemeen... 5 4.

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerkers Aanvragen Versie 1.1 Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afkortingen... 4 3. Aanvragen

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding bol.com Partnerprogramma

Handleiding bol.com Partnerprogramma Handleiding bol.com Partnerprogramma Versie: 1.09 Datum: 28-05-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wijzigingen handleiding... 4 Homepage... 5 Homepage rapportage... 5 Openstaand saldo... 6 Laatste betaling...

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie