Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15"

Transcriptie

1 Ontwerpverslag

2

3 Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15

4 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking te maken. Bij het beschrijven van het ontwerp is uitgegaan van het volledige systeem met alle mogelijke opties. Door de opbouw in verschillende paragrafen is het echter mogelijk om alleen de onderdelen die aantrekkelijk lijken te lezen. Het is echter wel aan te raden om alle paragrafen even door te nemen, want veel uitbreidingen leveren aanzienlijke voordelen op. 1

5 Management summary Alvorens de technische details van het ontworpen systeem te beschrijven, wordt er eerst een algemeen overzicht van het ontwerp gegeven. Voordat een keuze gemaakt kan worden tussen de diverse mogelijkheden dient er nagedacht te worden over een groot aantal aspecten. De belangrijkste aspecten hierbij zijn: veiligheid, onderhoudbaarheid en de kosten. Waar deze aspecten met elkaar in conflict staan zal in eerste instantie voor de veiligheid gekozen worden. Veiligheid is iets waar niet op bezuinigd dient te worden! Het systeem maakt gebruik van meerdere computers. Hoewel dit in eerste instantie misschien niet nodig is voor de capaciteit, wordt het systeem hierdoor wel minder kwetsbaar. Wanneer er een computer uitvalt, werken de andere computers immers nog gewoon door en is het systeem nog (gedeeltelijk) bruikbaar. Het aanbod van functies van het systeem bevat onder meer het delen van bestanden en het toegankelijk maken van informatie. In dit verslag worden alle functies in detail beschreven. Het aspect onderhoud bestaat voornamelijk uit het beheren van het systeem. Zolang er niets mis gaat met het systeem, bestaat dit uit het aanmaken van de accounts van de gebruikers. Door het aanhouden van een centrale database met daarin alle noodzakelijke informatie over de gebruikers van het systeem is dit zo eenvoudig mogelijk gebleven. Doordat het systeem contact maakt met het internet via een gateway computer kan het netwerk eenvoudig beschermd worden. Dit gebeurt met een firewall die zo kan worden afgesteld dat ongewenste bezoekers het systeem niet binnen kunnen komen. Het hebben van een gateway computer heeft als bijkomend voordeel dat het onmogelijk is om vanaf het internet de samenstelling van het systeem te bekijken. Om te voorkomen dat (een gedeelte van) het systeem voor langere tijd onbruikbaar is indien er toch iets gebeurt met het systeem worden er back-ups gemaakt. Hiermee kan het systeem razendsnel weer in de oorspronkelijke staat worden terug gebracht. 2

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Technische details ontwerp Domein administratie De webserver FTP Firewall Proxyserver Pakket filter Reservekopieën Back-upmedium Back-upfrequentie Protocol Gebruikersaccounts Database Besturingssystemen Hardware Leverancierskeuze Gateway Webserver en accountbeheer Domain controller en overige diensten Samenvatting 15 A Verklarende woordenlijst 16 B Systeemoverzicht 18 Lijst van figuren 1 Het databaseschema Impressie onderlinge verbondenheid systemen

7 1 Inleiding Naar aanleiding van het Call-for-Proposals document is er een specificatie analyse uitgevoerd. De uitkomst van deze analyse is vastgelegd in het Our Understanding of your Problem document. De specificatie analyse heeft een serie vraagstukken opgeleverd. Deze vraagstukken worden allen in dit document behandeld. Voor ieder vraagstuk worden de voor- en nadelen van de mogelijke alternatieven tegen elkaar afgewogen en een oplossing geboden. Na het doorlezen van dit document is men op de hoogte gebracht van de door Geentroniks gemaakte ontwerpkeuzes. Hiernaast is dit document een aan te raden naslagwerk voor iedereen binnen het Geentroniks team. 4

8 2 Technische details ontwerp In dit hoofdstuk worden alle ontwerpbeslissingen besproken. Zo wordt er uitgelegd welke programma s gebruikt worden om de school te benaderen via het internet en via een FTP-server. Ook wordt uitgelegd wat voor programma s er worden gebruikt om de leerlingen en leraren te kunnen laten mailen en hoe hun accountgegevens worden bijgehouden. 2.1 Domein administratie Door middel van domein administratie kan iedere gebruiker beschikken over zijn eigen gegevens. Een leerling kan bijvoorbeeld inloggen op een computer en daar een verslag opslaan. Wanneer hij even later inlogt op een andere computer, kan hij daar over hetzelfde verslag beschikken. Voor de domein administratie hebben wij voor Samba gekozen. Hoewel het systeem van Novell ongeveer hetzelfde doet, is het wel veel duurder dan Samba; Samba is zelfs gratis. Andere gratis domein administratie systemen zijn minder uitgewerkt en stabiel dan Samba. Met Samba is het mogelijk om aan iedere gebruiker eigen bevoegdheden en instellingen te geven. Wanneer iemand op een willekeurig systeem met zijn naam en wachtwoord inlogt, worden deze instellingen actief. Ook is het mogelijk om iedere gebruiker een eigen stukje schijfruimte toe te kennen. Hierop kunnen leerlingen bijvoorbeeld hun verslagen bewaren. Dit is één van de aangeboden optionele modules. 2.2 De webserver Op de webserver staan de internetpagina s van de school. Deze pagina s kunnen door zowel leerlingen en studenten als wel door onbekenden worden bekeken. Maar niet alle informatie mag voor iedereen beschikbaar zijn. De webserver zal gebruik maken van Apache met PHP ondersteuning. Apache is snel, stabiel en veilig en is hiermee voor een UNIX server eigenlijk de enige realistische optie. Standaard zal de webserver gebruik maken van HTTP (HyperText Transfer Protocol). Omdat het echter mogelijk is, de met HTTP verzonden informatie te onderscheppen, zal er ook gebruik gemaakt worden van HTTPS (Secure HTTP). Gevoelige informatie zoals wachtwoorden en leerlinggegevens kunnen via HTTPS verzonden worden. HTTPS versleutelt de te verzenden gegevens met een 128bit encryptie, welke op het moment nog praktisch onkraakbaar is. Hierdoor wordt de informatie veilig verzonden. De toegangsrechten van de pagina s op de webserver zullen beschermd worden met htaccess. Hiermee kan er per directory, of zelfs per bestand, worden vastgelegd wie er wel en geen toegang tot heeft. Op deze manier 5

9 kunnen gedeelten van de webserver afgesloten worden voor onbevoegden en bijvoorbeeld pagina s alleen voor docenten of leerlingen toegankelijk gemaakt worden. 2.3 FTP FTP (File Transfer Protocol) wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van bestanden over internet. In het nieuwe systeem van de school wordt ook een FTP-server opgenomen, waar alle gebruikers bestanden heen kunnen sturen en vanaf kunnen halen. Voor het opzetten van een dergelijke server zijn er diverse oplossingen te bedenken. Wij hebben gekozen voor het gratis programma ProFTPD. Dit pakket kent een aantal voordelen ten opzichte van andere pakketten. Een voordeel is dat dit pakket de gebruikersnamen en wachtwoorden van alle gebruikers uit een centrale database kan halen. Dit is erg handig, aangezien zo ook andere programma s gebruik kunnen maken van deze gegevensbank. Op deze manier kan het beheer van gebruikersgegevens centraal gebeuren. Het andere voordeel is dat ProFTPD erg veilig is. Er is al lange tijd niet meer ingebroken op servers waar ProFTPD op geïnstalleerd staat. Er komt ook een versleutelde variant van FTP op de server, om op een veilige manier bestanden te kunnen verzenden. Hier gebruiken wij een via de browser te benaderen programma voor, dat met behulp van versleutelde HTTP werkt. Op deze manier kan iedereen via de browser bestanden uploaden via een beveiligde lijn. Dit heeft als voordeel dat er niet aparte accounts aangemaakt hoeven te worden voor elke gebruiker. Dat kan namelijk niet via de centrale database Via kan er heel handig gecommuniceerd worden via internet. Ook is het mogelijk op een eenvoudige manier bestanden, zoals verslagen en dergelijke, te versturen. Het plan is om elke scholier en elke docent een eigen adres van de school te geven. Op deze wijze kunnen zij makkelijk gebruik maken van deze functionaliteit. Voor het verwerken van de zijn er twee oplossingen mogelijk. Beide oplossingen zijn gebaseerd op een verschillend protocol, respectievelijk POP (Post Office Protocol) en IMAP (Internet Message Access Protocol). Deze protocollen verschillen op een aantal punten. Hoewel POP het meest gangbare protocol van de twee is, is er in dit geval toch gekozen voor IMAP. Er zijn een tweetal belangrijke argumenten aan te voeren die deze keuze ondersteunen. 6

10 Het eerste voordeel van IMAP is dat alle mail standaard op de server blijft staan. Op deze manier hebben leerlingen en docenten overal toegang tot dezelfde mail. Het risico dat ze mail die ze op school ophalen, thuis niet meer kunnen bekijken wordt op deze manier weggenomen. Bij het gebruik van POP wordt de mail wel automatisch verwijderd bij het ophalen. Deze functie is uit te schakelen, dit moet iedere gebruiker echter handmatig doen. Het tweede voordeel is dat IMAP de mogelijkheid kent om de mail op de server in mappen in te delen. Deze functionaliteit is erg handig in combinatie met het feit dat alle mail op de server blijft staan. De meeste mensen zullen deze mogelijkheid kennen uit hun eigen pakket waar ze alle s op hun eigen harde schijf indelen in mappen. Met IMAP bestaat de mogelijkheid om overal vandaan toegang te krijgen tot deze ingedeelde mail. Het nadeel van IMAP is dat het meer schrijfruimte verbruikt. Dit komt natuurlijk doordat alle mail op de server achterblijft. Daarom krijgt iedereen maar een beperkte hoeveelheid ruimte voor . Na verloop van tijd zullen oude s verwijderd moeten worden om binnen de gestelde limiet te blijven. Als programma voor de afhandeling van is gekozen voor Courier IMAP. Dit pakket ondersteunt het uitlezen van alle gebruikersgegevens vanuit een MySQL database. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een makkelijk te onderhouden systeem. Het andere mogelijke pakket, UW-IMAP, ondersteunt dit ook wel, maar er dient toch voor elke gebruiker een apart Linux gebruikersaccount aangemaakt te worden. Wij hebben juist besloten dit te voorkomen, omdat het beveiligingsproblemen kan veroorzaken. Voor het verzenden is gekozen voor het pakket Postfix. Dit is een veilig en eenvoudig te gebruiken programma. Bovendien is het een klein en efficiënt pakket. Dit in tegenstelling tot Sendmail, dat weliswaar erg veel kan maar daardoor ook erg ingewikkeld is. Om de mail op elke plaats met een internetverbinding te kunnen lezen, hebben wij gekozen om een webmail functie toe te voegen. Deze functie stelt de gebruiker in staat om via een webpagina haar mail te lezen. Als oplossing voor webmail hebben wij gekozen voor het veelgebruikte pakket IMP. Deze gratis software heeft een zeer goede betrouwbaarheid. Bovendien wordt het al gebruikt door diverse grote instellingen, waaronder bijvoorbeeld de Universiteit Twente. 2.5 Firewall Een firewall is een programma dat het binnenkomend en uitgaand verkeer tussen het interne netwerk en het wereldwijde web controleert. Dit programma neemt dus de beveiliging van het netwerk voor zijn rekening. Er zijn twee soorten programma s die gebruikt kunnen worden voor de beveiliging: een proxyserver en een pakket filter. 7

11 2.5.1 Proxyserver Een proxyserver zorgt ervoor dat internetbestanden lokaal worden opgeslagen. Voor een volgende keer dat de pagina opgevraagd wordt, kan deze heel snel worden binnengehaald. Een bijkomend voordeel van proxyservers, is het feit dat het traceren van computers in het netwerk vrijwel onmogelijk is. Er kleven echter ook een aantal nadelen aan het systeem. Proxyservers vereisen dure en snelle hardware, veel harde schijfruimte en het is in dit geval overbodig omdat er een 100 MBit/s verbinding is. Ook moeten andere onderdelen van de beveiliging, zoals indringers buiten houden, door andere programma s geregeld worden. Wij menen dus dat een proxyserver voor de door u gewenste toepassing niet een goede oplossing is Pakket filter Een pakket filter kan wel de gehele beveiliging voor zijn rekening nemen. Dit programma analyseert elke datapakketje dat via de gateway naar een willekeurige bestemming gaat. Een veelgebruikt pakket is iptables, dat kan zorgen voor een aantal belangrijke punten: Gezag: Websites met kindonvriendelijke inhoud kunnen ermee geblokkeerd worden. Veiligheid: Kwaadwillende mensen kunnen buiten het netwerk gehouden worden. Controle: Wanneer er vreemde dingen gebeuren vanaf computers binnen het netwerk, kan de oorzaak geanalyseerd worden en het probleem worden opgelost. Iptables is tegenwoordig het pakket met de beste prijs/functionaliteit verhouding. Tevens is dit voor Linux het enige serieuze alternatief. Verder kan iptables kan zorgen voor masquerading en NAT (Network Address Translation). Masquerading en NAT zorgen ervoor dat de clients niet door hebben dat ze niet direct aan het internet hangen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat internet-afhankelijke toepassingen gemakkelijk geconfigureerd kunnen worden. Al deze functies hebben er toe geleid dat wij voor iptables hebben gekozen. 2.6 Reservekopieën Zoals bij elk geautomatiseerd systeem is het ten zeerste aanbevolen met regelmaat reservekopieën, oftewel back-ups, te maken van de gegevens die zijn opgeslagen in het systeem, zeker als het gaat om vitale informatie waarvan de school afhankelijk is. Om deze vitale informatie bescherming te bieden, is er in ons systeem rekening gehouden met het maken van back-ups. 8

12 2.6.1 Back-upmedium Er zijn tegenwoordig 1001 media om back-ups op op te slaan, zoals beschrijfbare CD s, diskettes en het is ook mogelijk om kopien van gegevens op een andere computer te plaatsen door middel van internet. In ons systeem hebben wij echter gekozen voor een oud medium: de tapestreamer. Waarom is de keuze gevallen op dit misschien toch wat verouderde medium? Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken, waaronder betrouwbaarheid, opslaghoeveelheid en prijs. Omdat de tapestreamer al een tijdje bestaat is de betrouwbaarheid ondertussen wel bewezen in de praktijk. Het komt maar weinig voor dat op het ongelukkige moment dat de back-ups nodig zijn, er na uren zonder succes proberen gefrustreerd het medium in de hoek wordt gesmeten. Andere media hebben nog maar te bewijzen dat ze aan deze betrouwbaarheid kunnen tippen of, erger nog, hebben al aangetoond onbetrouwbaar te zijn. De tapestreamer is dus wat betrouwbaarheid betreft een solide keuze. Verder is de hoeveelheid gegevens die op een tape kan worden opgeslagen nog altijd erg groot, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld diskettes of zelfs vergeleken met beschrijfbare CD s. Dit drukt de hoeveelheid benodigde tapes aanzienlijk en daarmee ook de kosten. De kosten zijn in ieder geval al laag, omdat dit back-upmedium veel gebruikt wordt, wat de prijzen in het verleden erg heeft doen dalen. Het grootste nadeel van een tapestreamer, is dat het een erg traag medium is. Dit nadeel weegt echter niet op tegen de voordelen, vooral omdat snelheid bij het maken en terugzetten van back-ups niet zo n issue is. En wat heb je aan snelheid, als het niet eens mogelijk is de back-up foutloos uit te lezen? Back-upfrequentie Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen is het belangrijk dat er met regelmaat back-ups worden gemaakt. Aan de andere kant vergt het maken van back-ups toch een bepaalde hoeveelheid tijd en het zou fijn zijn als dat zo weinig mogelijk zou kunnen zijn. In het systeem zullen gegevens opgeslagen zijn die vaak veranderen, maar daarnaast zal er ook informatie in staan, die bijna nooit zal veranderen. Het lijkt dan ook een beetje overdreven om elke dag reservekopien te maken van deze laatste categorie. Het door ons ontworpen back-upsysteem speelt hierop in. Het back-upsysteem zal in principe dagelijks back-ups maken. Om niet alle gegevens onnodig op te slaan, zullen steeds alleen de gewijzigde gegevens worden opgeslagen. Zo wordt niet meer opgeslagen dan strikt noodzakelijk is: de ongewijzigde gegevens zijn immers op een eerdere tape te vinden. Dit 9

13 zal uiteindelijk uitmonden in een situatie die niet bruikbaar is: als er na een jaar een back-up teruggezet zou moeten worden, dan zijn daarvoor 365 verschillende tapes nodig. Om dit probleem tegen te gaan wordt elke week een complete back-up gemaakt. Hierdoor zijn er maximaal zeven back-ups nodig om het systeem te herstellen. Het kan zijn dat er een probleem is ontstaan, dat pas na een paar weken aan het licht komt. Daarom is het verstandiger om meerdere volledige backups te bewaren. Hierbij is het niet nodig om de incrementele backups te bewaren. Het is hierbij verstandig om vijf volledige backups te bewaren. Wanneer de zesde backup gemaakt moet worden, wordt daarvoor de eerste tape gebruikt. Met deze oplossing hebben wij gedacht zo veel mogelijk het beste van deze twee uitersten te combineren Protocol Voor het maken van back-ups wordt gebruik gemaakt van het TAR protocol: een bewezen betrouwbaar protocol dat bekend is op bijna alle systemen, zodat het ook mogelijk is om op andere systemen back-ups in te lezen, mocht dat nodig zijn. 2.7 Gebruikersaccounts Sommige onderdelen van het systeem moeten alleen toegankelijk zijn voor mensen die hiervoor de rechten hebben. Een duidelijk voorbeeld is deze mag alleen gelezen worden door mensen aan wie de is gestuurd. Zo zijn er nog meer modules die beschermd moeten worden tegen mensen die er niets te zoeken hebben. In principe is het mogelijk dat elke module apart zijn gebruikers en hun rechten bijhoudt. Dit is om twee redenen niet aan te raden: het is niet gebruikersvriendelijk, omdat gebruikers dan voor elke module apart een wachtwoord moeten onthouden of veel moeite moeten doen om het wachtwoord overal hetzelfde te krijgen. Verder wordt er op deze manier veel gegevens dubbel opgeslagen, wat niet efficiënt is. Om dit probleem te voorkomen hebben wij een alternatief systeem ontwikkeld waarin alle gebruikersgegevens centraal worden bewaard. In het systeem zal een aparte module worden opgenomen waarin in een database alle gebruikers, hun wachtwoord en hun rechten worden opgeslagen. Vervolgens kunnen andere modules, zoals de server, gebruik maken van deze module om gebruikers te verifiëren. Het wachtwoord zal gecodeerd worden opgeslagen. Op deze manier blijft de veiligheid gewaarborgd, mede omdat alleen andere modules toegang krijgen tot deze module; er is geen rechtstreeks contact met de buitenwereld mogelijk. Het gebruikersbeheer wordt hierdoor ook veel eenvoudiger. Met een webomgeving, die alleen toegankelijk is voor mensen met de rechten hier- 10

14 toe, kunnen er eenvoudig gebruikers worden aangemaakt, verwijderd of gewijzigd. Verder kunnen alle gebruikers hun wachtwoord wijzigen op deze website, nadat zij hun oude wachtwoord hebben laten verifiëren door deze module. Het wachtwoord zal dan direct op alle systemen zijn gewijzigd in het door hen gewenste nieuwe wachtwoord. 2.8 Database Op twee centrale servers komt de database te draaien. De database zal op beide servers volkomen gelijk zijn. Het grote voordeel van een dergelijk redundant systeem is dat op het moment dat er een van de beide systemen uitvalt de database nog steeds bereikbaar is. Er zijn veel systemen mogelijk hiervoor. MySQL is een relatief eenvoudige uitvoering van een databasesysteem. Het heeft een groot voordeel ten opzichte van de uitgebreidere uitvoeringen, namelijk dat de belasting voor de server waarop het draait aanzienlijk minder is dan andere databases. Dit is vooral terug te vinden in de gebruikte processortijd. Het feit dat MySQL niet zo heel erg uitgebreid is ten opzichte van de concurrentie is geen bezwaar om het niet te gebruiken. Het gebruik dat de school zal hebben van de database is relatief beperkt, er hoeven namelijk alleen accountgegevens in. Een mogelijke uitbreiding is de cijferdatabase.de functionaliteit die er in zit is dan ook groot genoeg voor het gebruik wat er van gemaakt wordt. Uitbreidingen in de toekomst zijn ook geen enkel probleem. Figuur 1 geeft precies aan op welke wijze alle gegevens opgeslagen worden. Uiteraard worden ook alle onderlinge relaties duidelijk. 2.9 Besturingssystemen De keuze van besturingsystemen voor de werk-pc s is vrij eenvoudig te maken. Gezien het feit dat bijna elke Nederlandse instelling gebruikt maakt van de besturingssystemen van Microsoft, lijkt het ons verstandig dit vanwege de goede compatibiliteit ook te doen. Bovenstaande is uiteraard wel een erg gemakkelijk argument om voor Microsoft te kiezen. Echter zijn er wel degelijk meerdere motieven om hiervoor te kiezen. Zo is het gebruik van deze besturingssystemen uitermate simpel, zodat de leerlingen en docenten zich hoofdzakelijk bezig kunnen houden met studiezaken, zonder zich druk te hoeven maken over allerlei technische bijkomstigheden. Verder is er voor Microsoft een breed scala aan toepassingen verkrijgbaar. Het is zelfs zo dat bijna elke toepassing die interessant zou kunnen zijn voor deze school, geschikt is voor Microsoft. 11

15 Figuur 1: Het databaseschema Er rest ons nu alleen nog de keuze over de te gebruiken versie. Er zijn twee mogelijkheden te benoemen die interessant kunnen zijn, namelijk Windows 2000 en Windows XP. Onze voorkeur gaat uit naar de laatste om de volgende reden. Windows 2000 is alweer een tijdje op de markt, zelfs zolang dat Microsoft heeft besloten geen support meer te leveren op dit product. Dit houdt hoofdzakelijk in dat er geen nieuwe updates en bugfixes meer komen voor Windows Mochten er dus grote problemen optreden, dan kan Microsoft geen ondersteuning meer leveren. Windows XP is een stuk jonger en heeft deze ondersteuning nog wel degelijk. Met dit systeem zal verreweg het langst gewerkt kunnen worden Hardware Alle bovenstaande diensten zijn te draaien op een drietal verschillende servers. Wij hebben als leverancier gekozen voor Dell. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de verschillende systemen er hardwarematig uit gaan zien Leverancierskeuze Bij de keuze voor het merk van alle apparatuur hebben wij ons beperkt tot de merken Compaq, HP en Dell. Deze drie merken beheersen de markt. 12

16 Hierdoor hebben we zekerheid dat er goede apparatuur geleverd wordt. Bovendien bieden deze merken aantoonbaar goede service. Compaq viel als eerste af omdat dit merk veel te veel geld vraagt voor de producten die ze bieden. Bij beide andere merken liggen de prijzen lager bij een vergelijkbare kwaliteit en vergelijkbaar serviceniveau. HP biedt erg goede kwaliteit en service, maar is nog steeds duurder dan Dell. Dit laatste merk heeft duidelijk de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Vandaar dat wij voor Dell gekozen hebben als leverancier voor alle hardware. Voor de realisering van deze diensten hebben wij gekozen voor drie verschillende systemen, waarop alle diensten zullen gaan draaien. Een overzicht van deze drie systemen volgt nu, waarbij er ter verduidelijking nog een figuur met de verschillende systemen is bijgevoegd. Deze is te vinden in bijlage B: Systeemoverzicht Gateway Er zal één systeem zijn dat als zogenaamde gateway fungeert. Dit is de enige computer die verbonden is met internet. Hierdoor loopt alle informatie tussen het internet en het netwerk. Daarom heeft deze een redelijke processor nodig. Het systeem hoeft echter niet overdreven snel te zijn. Vandaar dat wij de volgende specificatie in gedachten hebben. Intel Celeron 1,8 GHz processor 256 MB ECC intern geheugen 36 GB SCSI harde schijf Alle systemen krijgen, zoals dit systeem, een SCSI harde schijf. Deze harde schijven zijn speciaal ontworpen om altijd aan te staan en veel data te verwerken. Bijkomend voordeel is dat ze zeer snel zijn. Deze gateway-pc heeft een harde schijf van redelijke omvang. Mocht dit gewenst zijn, kan op deze pc nog een extra dienst draaien. Ook zou al het internet-verkeer in speciale logbestanden bijgehouden kunnen worden Webserver en accountbeheer Het tweede systeem zal vooral dienst doen als server voor de internetpagina s van de school. Bovendien zullen daar alle login-gegevens van iedereen die het netwerk gaat gebruiken opgeslagen staan. Omdat er bij het opvragen van deze gegevens geen vertraging dient te ontstaan, zal een redelijk snelle processor ook hier vereist zijn. Voor de login-gegevens en de website zal een redelijk grote harde schijf voldoende zijn. Zodoende zijn wij gekomen tot de volgende specificatie. 13

17 Intel Pentium 4 2,4 GHz processor 512 MB ECC intern geheugen 36 GB SCSI harde schijf Domain controller en overige diensten Op het laatste systeem draait onder andere de domain controller. Mocht de school dit willen, dan kan elke leerling op deze pc een stukje eigen ruimte krijgen. Dit zal ook gebruikt worden voor mail. Elke leerling zou dan MB eigen schijfruimte krijgen. Mede daarom heeft deze computer een grote harde schijf nodig. Bovendien draaien op dit systeem het grootste gedeelte van alle diensten die benodigd zijn in het netwerk van de school. Vandaar dat wij hebben gekozen voor de volgende specificatie, met een zwaardere processor en extra geheugen. Intel Pentium 4 2,4 GHz processor 1 GB ECC intern geheugen 73 GB SCSI harde schijf 14

18 3 Samenvatting In dit verslag staan alle ontwerpkeuze s die gemaakt zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Hier volgt een kleine samenvatting van de te gebruiken technieken. Er komt een Samba domaincontroller, deze is goedkoop en stabiel. De webserver zal een Apache zijn vanwege de snelheid, stabiliteit en veiligheid. Voor FTP hebben we een gratis programma uitgekozen, namelijk ProFT- PD. Dit is, ondanks het feit dat het gratis is, een veilige oplossing met de mogelijkheid om accountgegevens uit een database te halen. ondersteuning wordt ingebouwd door middel van IMAP. Dit type mail blijft op de server staan, zodat hij overal uitgelezen kan worden. Verder biedt dit systeem een uitgebreide mogelijkheid tot structurering door middel van mappen. De beveiliging wordt verzorgt door iptables. Dit systeem controleert elk verzonden pakketje en filtert de ongewenste. Een combinatie van masquerading en NAT zorgen voor een vloeiend verloop. Het maken van reservekopieën zal gebeuren op een tapestreamer. Dit ietwat verouderde medium zorgt voor een goede betrouwbaarheid, een grote opslagcapaciteit en een lage prijs. Van veranderingen worden dagelijks backups gemaakt, elke week wordt er één keer een volledige reservekopie gemaakt. Er worden maximaal vijf volledige reservekopieën bewaard. Dit alles gebeurt met het TAR-protocol. Alle accountgegevens worden centraal bijgehouden in een MySQL-database. Dit is een simpele, snelle database, welke uitgebreid genoeg is om de school te kunnen dienen. Op alle werkstations zal Windows XP worden geïnstalleerd. Dit Microsoftproduct is zeer compatibel en wordt nog steeds ondersteund. 15

19 A Verklarende woordenlijst Apache Apache is een webserver: een programma dat er voor zorgt dat webpagina s kunnen worden opgestuurd naar computers die ze hebben opgevraagd. Database Een programma dat verschillende gegevens in een logische structuur kan opslaan. Op een later moment kunnen deze gegevens worden opgevraagd, gewijzigd of verwijderd. Domaincontroller Met een domaincontroller kan een gebruiker inloggen en vervolgens zijn of haar persoonlijke instellingen gebruiken. Domein administratie Zie domaincontroller. Firewall Een firewall is een verzameling van hard- en softwaremiddelen voor het leggen van restricties tussen het beveiligde netwerk en het internet. FTP (File Transfer Protocol) FTP is een protocol, dat er voor zorgt dat gebruikers bestanden over een netwerk kunnen sturen naar een server. Ook het ontvangen van bestanden is mogelijk met dit protocol. Gateway Een gateway verbindt verschillende netwerken met elkaar en zorgt ervoor dat er communicatie mogelijk is tussen die twee netwerken. IMAP (Internet Message Access Protocol) IMAP staat voor Internet Messaging Access Protocol en is een methode voor het verkrijgen van toegang tot die wordt bewaard op een server. Met IMAP is het mogelijk te bewerken via een locale computer zonder dat een mailbestand daadwerkelijk naar de locale computer verzonden hoeft te worden. Iptables Een pakket filter; analyseert elk datapakketje dat via de gateway naar een willekeurige bestemming gaat en bepaalt of dit pakketje doorgestuurd mag worden. Masquerading Aangezien er maar één computer verbinding met het internet zal hebben, moet deze computer de verbinding voor de rest van het netwerk regelen. Op deze manier verbergt de computer als het ware dat er nog meer computers van de verbinding gebruik maken. MySQL Een populaire, kwalitatief goede en gratis database met voldoende mogelijkheden voor het systeem. NAT (Network Address Translation) NAT is een techniek dat het mogelijk maakt om meerdere computers gebruik te laten maken van één internetverbinding. Dit gebeurt in dit geval met een gateway. 16

20 POP (Post Office Protocol) POP is een protocol waarmee mail wordt ontvangen en bewaard op een server. De gebruiker kan periodiek inloggen op de server, mail controleren en downloaden. Nadat mail is opgehaald van de server, wordt het in principe van de server verwijderd. ProFTPD ProFTPD is een veilige en goed te configureren FTP-server. Proxyserver Een proxyserver is een programma dat het surfen op het internet kan versnellen. Samba Samba is een verzameling van programma s, voor een Unix-systeem, waarmee verschillende besturingssystemen bestanden kunnen uitwisselen. In dit geval gaat het om de besturingssystemen Linux en Windows. Tapestreamer Een bewezen betrouwbaar backup-medium, waarop reservekopieën op een soort van cassette-bandje kunnen worden opgeslagen. TAR-protocol TAR is een betrouwbaar systeem om bestanden op te kunnen slaan en uit te kunnen pakken. Het archief kan op een harde schijf gemaakt worden, maar het kan ook naar een tapestreamer worden weggeschreven. 17

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt instellen op uw iphone of ipad. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding. Online backup PC

Handleiding. Online backup PC Handleiding Online backup PC Inhoudsopgave 1. Installatie 2 2. Configuratie eerste keer 4 3. Bepalen waarvan een backup gemaakt moet worden 5 4. Instellen wanneer de backup wordt uitgevoerd 5 5. Beveiliging

Nadere informatie

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE WINDOWS LIVE MAIL. http://www.bit.nl E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - WINDOWS LIVE MAIL - PAGINA 1 / 10

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE WINDOWS LIVE MAIL. http://www.bit.nl E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - WINDOWS LIVE MAIL - PAGINA 1 / 10 E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE WINDOWS LIVE MAIL http://www.bit.nl E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - WINDOWS LIVE MAIL - PAGINA 1 / 10 INDEX ALGEMEEN Inleiding. Pagina 3 POP3 of IMAP. Pagina 4 Benodigde gegevens.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18 E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - MICROSOFT OUTLOOK - PAGINA 1 / 18 INDEX ALGEMEEN Inleiding. POP3 of IMAP. Benodigde gegevens. STAP 1: Pagina 3 Pagina 4 Pagina

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Verbinden met FTP server

Verbinden met FTP server We gaan kijken naar: Verbinden met een FTP server Je FTP wachtwoord veranderen Je website bekijken Bestanden op een FTP server zetten Verbinden met FTP server Websites staan op een webserver. Een webserver

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mamut Online Backup

Gebruikershandleiding Mamut Online Backup Gebruikershandleiding Mamut Online Backup Inhoud 1. MAMUT ONLINE BACKUP 3 2. SYSTEEMVEREISTEN 3 3. INSTALLATIE 3 4. MAMUT ONLINE BACKUP GEBRUIKEN 8 4.1 HOOFDVENSTER 8 4.2 BACKUP VAN DATA 9 4.3 INSTELLINGEN

Nadere informatie

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2

1. Startpagina 1. 2. Gebruikers 1. 3. Mail 2 Inhoudsopgave 1. Startpagina 1 2. Gebruikers 1 3. Mail 2 3.1 Een nieuwe e-mailbox aanmaken 2 3.2 Een e-mailalias aanmaken 2 3.3 Een e-mailbox/e-mailalias verwijderen 2 3.4 E-mail doorsturen en naar een

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies.

De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies. CarmenTV Injector De nieuwste build van CarmenTV Injector heeft een aantal verbeterde en nieuwe functies. Het beginscherm van Injector vindt u hierboven. In het scherm ziet u een overzicht van taken, welke

Nadere informatie

Prijslijst hosting pakketten

Prijslijst hosting pakketten Prijslijst hosting pakketten versie 2015-01 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Toelichting op de hosting pakketten...3 Linux hosting met DirectAdmin controlpanel...4 Windows hosting met Plesk controlpanel...6

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik.

Hosted Exchange. Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. Hosted Exchange Uw kantoor en gegevens altijd binnen handbereik. HOSTED EXCHANGE Hosted Exchange is een zakelijke oplossing waarmee u altijd beschikking heeft over uw e-mail, agenda en contactpersonen.

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MAGAZINE

CLOUD COMPUTING MAGAZINE LACIE KOPPELT NAS AAN VEILIGE WUALA-CLOUD PRIVACY IS GEEN STRUIKELBLOK MEER TEKST: REDACTIE LaCie staat al jaren goed bekend als een fabrikant van externe harde schijven, kleine nas-systemen, maar ook

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten

Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Webs.hogent.be Persoonlijke home/webdirectory voor personeel en studenten Inleiding Als personeelslid of student aan de beschikt u over de mogelijkheid om 100 MB aan data centraal op onze servers te plaatsen.

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE APPLE MAIL E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - APPLE MAIL - PAGINA 1 / 13

E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE APPLE MAIL E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - APPLE MAIL - PAGINA 1 / 13 E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE APPLE MAIL E-MAIL ACCOUNT CONFIGURATIE - APPLE MAIL - PAGINA 1 / 13 INDEX ALGEMEEN Inleiding. POP3 of IMAP. Benodigde gegevens. STAP 1: ACCOUNT SETUP Welkom bij Mail. Handmatig

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV)

Outlook Express 6. Senioren K.U.Leuven. maart 2008. ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Outlook Express 6 Senioren K.U.Leuven maart 2008 ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking (AIV) Inhoud: Deel 1 Inleiding Opstellen en verwerken van e-mail Gebruik van een adresboek Gebruik

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren.

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Snel start gids Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Naam: Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 2 2. De gids 3 3. Wat u nog moet weten 6 Gids Rapifia Nederland 2010 2012 1 / 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

Algemene computerhandleiding

Algemene computerhandleiding Algemene computerhandleiding HWG A Eskwadraat 25 Juni 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Hoe werkt het systeem? 2 3 De eerste keer inloggen 2 3.1 Het beginscherm........................... 2 3.2 Handige

Nadere informatie

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze

Over PHP. PHP en MySQL. 1.1 Inleiding. In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je eenvoudig

Nadere informatie

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt.

Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. Outlook is een mogelijke opvolger voor Windows Live Mail aangezien Microsoft (WLM) de ondersteuning van dit product per 10 januari 2017 heeft gestopt. 1 Windows Live Mail (WLM) wordt vanaf januari 2017

Nadere informatie

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat doet een besturingsysteem, en hoe werkt het?... 3 Algemene informatie... 3 Taken van een besturingssysteem...

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN?

IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? IN DE CLOUD WE BESPREKEN ER 4 WELKE KIEZEN? 08/06/2016 Wat is in de cloud? Overal zie je het en lees je het. We gaan in de cloud, we werken in de cloud en de toekomst is de cloud, aldus IT-deskunigen.

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Informatie Sandtronic IT Resellerprogramma

Informatie Sandtronic IT Resellerprogramma Voorwoord U wilt een bedrijf starten en daarbij domeinen en hosting aanbieden, maar u heeft niet de mogelijkheid om een aantal servers neer te zetten. Of u wilt zich alleen concentreren op de verkoop van

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Backup en Recovery Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Bekende scenario s? En toen had ik het bestand per ongeluk gewist en kon ik het niet meer terug vinden..

Nadere informatie

Supportblad. Datum: 24 december 2008

Supportblad. Datum: 24 december 2008 Supportblad Mobiele Werkbon (werkvoorbereiding) Datum: 24 december 2008 Mobile PC uitvoering Inleiding Vanaf InstallWare versie 9.82 levert AGP Capelle aan den IJssel B.V. de mobile PC werkbon waarmee

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding Aequos Online

Installatiehandleiding Aequos Online Installatiehandleiding Aequos Online Inleiding Aequos Online is een internetapplicatie die productinformatie bevat over duizenden financiële producten. Afhankelijk van uw abonnementsvorm heeft u toegang

Nadere informatie