Principes voor goed toezicht, dilemma s en pijnpunten; via regalis of via dolorosa?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Principes voor goed toezicht, dilemma s en pijnpunten; via regalis of via dolorosa?"

Transcriptie

1 Principes voor goed toezicht, dilemma s en pijnpunten; via regalis of via dolorosa? Congres: toezichthouden in de toekomst mei 2015 Dick Ruimschotel, directeur CMC en T11 Company Het boek: wat is goed toezicht? De enquête: top 3 dilemma s en pijnpunten Oplossingsrichtingen in samenspraak Wat voor toezichthouder bent u?

2 Achtergrond DR Opleiding: recht, sociale wetenschappen, filosofie; proefschrift: wat is een verklaring (sociale wetenschappen); 1987 Professioneel: 28 jaar in toezicht zowel universitair (EUR, VU, UVA, Florence) als onderzoeksinstituten (Veldkamp, Intomart, TG, AEF); strategie, risico-analyse, kennismanagement Huidige situatie: directeur CMC en T11 Company (1998); Projecten toezicht en opzetten en uitvoeren leergangen Goed Toezicht voor overheid en maatschappelijk organisaties start up Job Carousel (2014) voor verhoging van vrijwillige mobiliteit binnen en tussen grote organisaties (o.a. ministerie van EZ) senior lecturer onderzoeksmethoden PDO change management (VU) (2015) contact: boek en leergang:

3 1. Het boek Principes van goed toezicht: professionaliteit, democratie en good governance Deel I. Grondslagen, methodiek en strategie Deel II. Specifieke toezichtsgebieden in Nederland: overheid, semi-overheid, bedrijfsleven, samenleving Deel III. Democratisch toezicht: macht, toezicht en good governance

4 Goed hangt af van het soort toezicht dat men uitoefent nalevingstoezicht (compliance) risico toezicht kwaliteitstoezicht primair toezicht vs secundair toezicht: toezicht op toezicht intern toezicht vs extern toezicht systeemtoezicht, stelseltoezicht horizontaal en verticaal toezicht constructief toezicht, beleidstoezicht, collegiaal toezicht

5 Soorten toezicht: horizontaal en verticaal toezicht internationale overheden (EU en VN) internationale regelingen sector, sectorcode, sectoraal toezicht accountants andere adviseurs zoals banken (potentiële) leveranciers overheid, wetgeving, minister; overheidsbeleid parlement, Rekenkamer samenleving wettelijke regelingen richting organisaties externe toezichthouder vanuit overheid (clusters A-D) organisatie, beleid (RvB) interne toezichthouders (internal audit, risk en compliance manager e.d.) interne organisatie: werknemers wettelijke regelingen over RvB, RvC en AVA (BW) beurstoezicht, ondernemingskamer intern toezicht aandeelhouder, toezichthouder op beleid (RvC, RvT) maatschappelijk toezicht klanten wettelijke regeling over beurs potentiele eigenaren eigenaar (AVA) samenleving burgers potentiële klanten

6 Wat is goed? Effectiviteit. Wat levert effectief toezicht op? Procedurele definitie: toezicht is goed als het een bepaalde methodiek, proces of procedure doorloopt. Wat is dan die procedure?

7 De Adequate Toezichtscyclus (ATC) fase 1. analyse fase 2. prioritering en strategie fase 3. uitvoering fase 4. evaluatie fase 1. analyse fase 2. prioritering en strategie incidentenan prioritering (van alyse doeleinden, probleeman problemen, alyse doelgroepen e.d.) risicoanalyse strategie nalevingsana tactiek lyse planning doelgroepan alyse fase 3. uitvoering projectmatige uitvoering preventieve en reactieve uitvoering standaarduitvoer ing en maatwerk fase 4. evaluatie meting, monitoring, evaluatie (van interventies, output, effecten, beleid) feedback aan management feedback aan andere stakeholders

8 Principes en criteria voor adequaat toezicht - en voor falend toezicht: werking 1. Taakanalyse 1a. probleemanalyse Zorg voor inzicht in problemen, (non- )compliance en risico s. 1b. risico governance Zorg tussen stakeholders en adviseurs voor uitwisseling van informatie over risico s. 1c. prioritering Pas een overzichtelijke methode van prioritering toe qua toezichtsobjecten. 2. Strategie 2a. strategie gepland Stel op basis van de uitkomsten van de taakanalyse een strategie op, gebruikmakend van alle mogelijke methoden en instrumenten. 3. Uitvoering 3a. uitvoering Voer de geplande strategie uit. 3b. open uitvoering Blijf op een algemene manier alert voor signalen. 3c reactie 4. Evaluatie 4. monitoring en evaluatie Reageer adequaat op onverwachte zaken (signalen, risico s). Evalueer periodiek, zowel intern als extern.

9 Volgen RvT/RvC de Adequate toezichtcyclus (ATC), Principes van Adequaat Toezicht (PAT)? Nee, meer horizontaal toezicht; ze volgen, evt. sturen en beoordelen, het beleid en het toezicht van de RvB Volgt de RvB dan de ATC? Vaak wel, soms niet. Als de RvB of de RvT de maat wordt genomen (door zichzelf of door inspectie of Onderzoeksraad voor Veiligheid, dan hanteert die wel de ATC.

10 2. De enquête: Clusters Principes: hoe doe ik het goede, doe ik het goed? Bronnen en criteria: hoe weet ik dat ik het goed doe? Dilemma s: welke moeilijke, (quasi)strijdige keuzen of spanningen Problemen en pijnpunten: waar heb ik last van Evaluaties: van hoofdactoren en aspecten Verschil tussen dilemma s en probleem/pijnpunten!

11 Basisuitkomsten Clusters Gemiddelde Min-Max Spreiding Principes 4 3,1 4,5 Bronnen-criteria 3,8 3,0-4,4 Dilemma s 2,4 1,9-2,7 Probleem- & pijnputen 2,2 1,6-2,8

12 Oftewel We weten hoe we het moeten doen (principes en criteria) en de lijdensdruk is niet te hoog (dilemma s en problemenpijnpunten)!

13 Basisuitkomsten 2 gemiddelde zekerheid Hoe goed doet de RvT het? 7,4 8 Hoe goed doet u het in de RvT? 7,4 7,8 Hoe goed doet de RvB/directie het? 7,7 8,1 Hoe goed doet de voorzitter van de RvB/directie het? 7,7 8,2

14 Cluster 1. Principes: hoe doe ik het goede en hoe doe ik het goed? overall Ss onderwijs DS onderwijs DS zorg Zorg voor een goede RvB/directie. Wees onafhankelijk, kritisch en constructief in het eigen oordeel. Vraag door totdat je de relevante problemen inziet en de te maken keuzes overziet Bereid vergaderingen goed voor en wees alert tijdens vergaderingen. 4,54 Zorg dat er een goed systeem is van monitoring, meldingen, signalen waardoor je steeds goed weet in hoeverre je als organisatie op de goede/verkeerde weg zit. 4,48 Wees onafhankelijk, kritisch en constructief in het eigen oordeel. Vraag door totdat je de relevante problemen inziet en de te maken keuzes overziet 4,44 Zorg voor een goede RvB/directie. Zorg voor een goede RvB/directie. Werk goed samen in de RvT en werk goed samen met de RvB/directie. Wees onafhankelijk, kritisch en constructief in het eigen oordeel. Vraag door totdat je de relevante problemen inziet en de te maken keuzes overziet 4,6 Zorg voor een goede RvB/directie. 4,5 Bereid vergaderingen goed voor en wees alert tijdens vergaderingen. 4,4 Zorg dat de RvB op grond van een probleem- en risico- analyse van de organisatie en de omgeving een strategie heeft (doel, middelen, uitvoering, evaluatie). 4,9 4,7 4,6

15 Cluster 2. bronnen/criteria: hoe weet ik dat ik het goed doe? Overall SS Onderwijs DS Onderwijs DS Zorg zelfevalua(e van de RvT 4,5 zelfevalua(e van de RvT 4,4 B_zelfevalua(e van de RvT 4,6 B_zelfevalua(e van de RvT 4, 6 goede procesgang van vergaderingen: voorbereiding, uitvoering, rap- portage, follow up 4,2 goede procesgang van vergaderingen: voorbereiding, uitvoering, rappor- tage, follow up 4,3 B_feedback van de RvB/ direc(e 4,3 B_feedback van externe stake- holders (klanten/ cliënten en/of subsidiegevers) 4, 3 B_feedback van de RvB/direc(e 4,1 feedback van de RvB/ direc(e 4,1 goede procesgang van vergaderingen: voorbereiding, uitvoering, rappor- tage, follow up 4,1 goede procesgang van vergaderingen: voorbereiding, uitvoering, rappor- tage, follow up 4, 2

16 Cluster 3. Dilemma: tegenspraken, spanningen, keuzen Overall 134 Ss Onderwijs 44 DS Zorg 16 risico's voorkomen of juist risico's nemen. 2,7 (1) de ambitie om een maatschappelijke missie te vervullen vs. de moeilijkheid om hier operationeel zicht 2,5 risico's voorkomen of (1) juist risico's nemen. 2,9 (1) afstand houden en betrokkenheid de ambitie om een maatschappelijke missie te vervullen vs. de moeilijkheid om hier operationeel zicht en greep op te hebben informatievoorziening intern en extern 2,6 (2) 2,6 (3) 2,5 (4) en greep op te hebben afstand houden en betrokkenheid D- risico's voorkomen of juist risico's nemen. informatievoorziening intern en extern 2,5 (2) 2,5 (3) 2,4 (4) de ambitie om een maatschappelijke missie te vervullen vs. de moeilijkheid om hier operationeel zicht en greep op te hebben informatievoorziening intern en extern D- afstand houden en betrokkenheid 2,8 (2) 2,6 (3) 2,3 (6)

17 Cluster 4. Probleem- en pijnpunten: wat is problematisch; waar heeft de toezichthouder last van? Overall 134 Onderwijs (SS) 44 Zorg (DS) 16 2,7 bemoeienis van de 2,6 moeilijke tijden voor (1) overheid en/of (1) de hele sector bemoeienis van de overheid en/of overheids- inspecties moeilijke tijden voor de hele sector onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?) PP_afhankelijkhei d van bestuurder voor informatie 2,6 (2) 2,5 (3) 2,5 (4) overheidsinspecties afhankelijkheid van bestuurder voor informatie PP_onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?) PP_moeilijke tijden voor de hele sector 2,5 (2) 2,3 (3) 2,2 (4) bemoeienis van de overheid en/of overheidsinspecties PP_afhankelijkheid van bestuurder voor informatie PP_onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?) 3 (1) 2,6 (2) 2,5 (3) 2,3 (4)

18 Cluster 5. Evaluatie: actoren en aspecten

19 Algemene waardering voor verschillende aspecten en actoren RvT Positionering de helderheid van de verantwoordelijkheden of functies die de RvT heeft op grond van statuten of formele afspraken Tussen positionering en werking in de helderheid, geldigheid en toepasbaarheid van het beoordelingsframe Werking de toegankelijkheid, omvang en kwaliteit van de informatie die u uit andere bronnen ontvangt Waardering gemid. Zeker- heid 8,2 8,4 7,0 7,5 6,8 7,7 zelfstandig vergaren van informatie door de RvT 6,5 7,7 de openheid van de organisatie naar de RvT 7,5 7,8 De pro- activiteit van de RvT, d.w.z. de mate waarin ze zaken anticipeert, ontwikkelingen vroeg signaleren en problemen preventief willen oplossen 7,0 7,7 de voorspelbaarheid en consistentie van de oordelen van de RvT (grote voorspelbaarheid en consistent is goed) 7,5 7,8 de aard en omvang van interventie- mogelijkheden 7,2 7,7 de responsiviteit en het leervermogen de RvT 7,4 7,8

20 Algemene waardering voor verschillende aspecten en actoren RvB de kwaliteit van de informatie die u ontvangt van de RvB/ directie de responsiviteit en het leervermogen van de RvB en de organisatie Organisatie de cultuur van de organisatie, d.w.z. de mate waarin de hele organisatie committed is aan de missie en functie van de organisatie de mate waarin het management van de organisatie in algemene zin 'in control' is. de mate waarin de organisatie een adequaat antwoord op (problemen in) haar maatschappelijke omgeving weet te formuleren Waardering gemid. Zeker- heid 7,5 8,0 7,3 7,8 7,4 7,7 7,4 7,8 7,3 7,8 Algemene waarderingen de samenwerking met de voorzitter van de RvB 7,9 8,3 de samenwerking met de RvB in zijn geheel 7,9 8,2 het vertrouwen in de voorzitter van de RvB 8,0 8,3 het vertrouwen in de RvB 7,9 8,2

21 Enkele conclusies en aanbevelingen Belangrijkste principes en bronnen zijn mensgericht (dus available/beschikbaar). Naar eigen maatstaven zou men het dus makkelijk goed moeten doen. Maar 1 van de grootste probleem- en pijnpunten is zicht krijgen op de eigen effectiviteit (doen we het goed) en afhankelijkheid van informatie van het bestuur. Dat wringt; men voelt dat hier een probleem ligt. Zie ook dilemma van nabijheid en afstand houden met bestuur. (verschil tussen cogn. en emot.) Probleem- en pijnpunten vooral extern, last van overheid en slechte tijden voor de sector; fijn en jammer tegelijk. Dilemma: risico s voorkomen of juist risico s nemen

22 3. Oplossingsrichtingen in samenspraak Opzet: 1. kies favoriete dilemma dan wel probleem- of pijnpunt 2. loop de andere leden van uw groepje langs 3. wissel kaartjes en wissel uw oplossingsrichting uit 4. zeg daar evt. nog iets constructiefs of aardigs over 5. ga naar de volgende persoon 6. overpeins even wat iedereen tegen u gezegd heeft in relatie tot uw eigen oplossingsrichting Vraag: bent u er nu uit?

23 4. Typologie: intern (zelf) vs extern en cognitief vs emotioneel Aantal kenmerken: intern (zelf) vs extern emotioneel vs cognitief subjectief vs objectief vertrouwen vs controle inhoud, proces

24 De coördinaten van de : intern (zelf) vs extern en cognitief vs emotioneel intern (zelf) cognitief emotioneel extern (anderen)

25 Typologie: intern (zelf) vs extern en cognitief vs emotioneel GEOBJECTIVEERD denker INTERN/ZELF doener SUBJECTIEF COGNITIE/CONTROL INHOUD PROCES EMOTIE/VERTROUWEN OBJECTEIF toetser EXTERN/ANDER samenwerker INTER- SUBJECTIEF

26 DENKER cognitief TOETSER intern (zelf) extern (anderen) DOENER emotioneel SAMEN- WERKER

27 Typische mensen of typische nadruk GEOBJECTIVEERD denker professional adviseur compliance COGNITIE/ CONTROL kwaliteiten toetsingsframe feedback INTERN/ ZELF INHOUD visie, zelfvertrouwen overtuiging, gevoel SUBJECTIEF doener voorzitter actie EMOTIE/ VERTROUWEN accountant auditcommissie toetser OBJECTEIF processen, procedures, kengetallen PROCES EXTERN/ ANDER vertrouwen gevend, verbinding zoekend vrouwelijk lid van de RvT samenwerker INTER- SUBJECTIEF

28 GEOBJECTIVEERD DENKER: reflector, ideeënmens, begrips- en plichtsorientatie, macht en professionaliteit, kracht en kwaliteit feedback, leren, groeien (jullie) COGNITIE/ CONTROL controle, invloed, objectieve kwaliteiten, signalen (zij) corrector, feitenmens, proces oriëntatie TOETSER OBJECTIEF Monitor (specialist, afronder) Uitvoerder coordinator bron- onderzoeker Vormer (Plant) Groepswerker (zorgdrager) SUBJECTIEF DOENER: stimulator, zelfvertrouwen, wilsoriëntatie, macht en tegenmacht intuïtie, inzet, zelfvertrouwen, groei, openheid (ik) EMOTIE/ VERTROUWEN vertrouwen gevend, stimuleren (wij) faciltator, mensenmens, harmonie oriëntatie, stakeholders- oriëntatie, draagvlak, SAMEN WERKER: INTER- SUBJECTIEF

29 dimensies typen activiteiten (kern oriëntatie) management type argumenta tie wijze foucs systeem nadruk GEOBJECTIVEERD denker expliciterings- beoordelings- procedures ik begrijp het (niet); ik kan het niet beargumenteren quality management of performance management inhoud: argumentatie feedback, leren, groeien (jullie) INTERN/ ZELF human resource management (ik) inhoud: overtuiging intuïtie, inzet, zelfvertrouwen, groei, openheid beoordelingsframe kwaliteiten income en outcome COGNITIE doener SUBJECTIEF overtuigings=procedures het voelt (niet) goed, ik kan het (niet) rechtvaardigen missie EMOTIE toetsbare strategie throughput, processen, kengetallen toetsingsprocedures inhoud: Ik zie het (niet) goed, ik heb (te weinig) evidentie controller OBJECTEIF evidentie controle, invloed, objectieve kwaliteiten, kennis- management (zij) EXTERN/ ANDER cultuur, normen en waarden inhoud: convergentie vertrouwen gevend, stimuleren responsibility management (wij) gedeelde visie samenwerkings procedures we zitten(niet) op 1 lijn, er is (te weinig) convergentie samenwerker INTER- SUBJECTIEF

30 Conclusies en aanbevelingen Voorlopig: conceptuele typologie empirische typologie Typering van toezichthouders of typering van toezicht? Krijg uw eigen profiel. Van type (samenhangende kenmerken) en stijl naar typerende strategie Flexibele strategie afhankelijk van sector of groeimodel Balansmodel; model voor compenserende kwaliteiten: beter dan man/vrouw of jong/oud. Uit elkaar: u gaat steeds beter toezicht doen; wij hopen steeds beter te kunnen definiëren wat goed toezicht is. [uw type opgeplakt bij uitgang; kaartje in mandjes als door willen denken over oplossingsrichtingen]

Accountants en Toon aan de Top. Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken

Accountants en Toon aan de Top. Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken Accountants en Toon aan de Top Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Toon aan de Top 5 3. Maatschappelijke relevantie van

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR

RUIMTE VOOR GOED BESTUUR RUIMTE VOOR GOED BESTUUR TUSSEN PRESTATIE, PROCES EN PRINCIPE C. van Montfort WEBPUBLICATIE NR 2 Den Haag, december 2004 Dit essay is het resultaat van een opdracht die aan C. van Montfort is verstrekt

Nadere informatie

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Een goed gesprek Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

Voorzitters aan het woord

Voorzitters aan het woord Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen Aandachtspunten voor voorzitters en commissarissen Voorzitters aan het woord Interviews met voorzitters van raden van commissarissen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Fiscaal toezicht op maat

Fiscaal toezicht op maat Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat Soepel waar het kan, streng waar het moet Den Haag, juni 2012 1 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2 Commissie Horizontaal

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie