juni 2015 COLOFON Anthropos Jaargang 12 Nummer 5 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juni 2015 COLOFON Anthropos Jaargang 12 Nummer 5 juni 2015"

Transcriptie

1

2 Atropos 2

3 jui 2015 COLOFON Atropos Jaara 12 Nummr 5 jui 2015 Atropos is t vriis bla va Ms, Misc Natuurtscapplijk Stui vrii. Opla 100 xmplar 1 ruk Drukkr BlaNL Cotact RacCi: Naomi Butsma Carm va Hooijok Carly Razij Roosj Ruis Laura Sls Stij Sovl EiracCi: Nik Sijtsma D Atropos is i voll lori t bor op bsit va Ms,.ms-vu.l. Hir is it all omsla i klur t zi, maar ook volli bikat! Fotomuur 2 Woor va RacCi 4 Woor va t Bstuur 5 Batavirrac 6 D sta va Naomi 8 Colum: Muiziss 9 Vral uit tscap 10 Aakoii: Itrouctik 11 Ms Allrou 12 Quots: Stockolm 12 Kookkust: Pakok 13 Aa Vrjaara 14 ExcurCi Stockolm 15 D avotur va Br Mauric 18 Activ lavo 19 Afstur a? 20 Zilk 22 Eifst 23 3

4 Atropos Woor va Liv Msl, Voor julli lit alr laatst Atropos va t colljaar! Wat aat zo jaar toc sl! E jaar aari r luk activitit zij ou voor oz Msl: itrok, Msatio, iujaarsala, itrsport, Stockolm, Bata atuurlijk maalijks borrls. Jui is ars a ars, maa aari t a suprmooi r ka zij ilijk t arm is om coll t vol, vol a ka t all maar r r kou zij. E maa aari laatst ttams projct afro mot or aar t aftll aar zomrvakati vriji ka bi! D rjaars, zoals ik, zij aflop prio bzi st mt u rst sta. Zij bb coll vol maar voor t of ri maa u i orzokj aa. Voor mst va julli as it om of ro VU, voor sommi ook buit VU. Zoals julli t is it mij laatst Atropos als voorzittr, ik b t jaar mt vl plzir t voorzittrscap va RacCi op m om! Ik s julli succs mt laatst projct ttams, vl lsplzir l fij zomrvakati! Spciaal voor aakom rstjaars: julli ku i it vriisbla kijkj m o t is om MNW t stur li t zij va Ms! Grotjs, Laura RacCi Tkst oor: Laura Sls Li H vo va va aa So va AL a V M Na M Vo 4

5 Woor va jui 2015 Liv Ms, t Bstuur Tkst oor: Mauric Kima Ht r lustrum va oz practi vrii komt sts ictrbij! D oraisati vrloopt voorspoi, vrscill subcommissis bi al vorm aa t m. Op ALV va 11 mi is a ook lustrumcommissi aastl. Tijs z ALV zij ook pla va lustrumcommissi tot zovr bkmaakt. Naast at lustrumcommissi ort aastl is t bstuur tot bslissi kom om ook z ALV r t bruik om Sollicitaticommissi aa t stll om ook it jaar r vro t aa start mt t vi va iu bstuur it is ook op z ALV lukt! Dit maakt sam at voor rusti ALV bst l blarijk as, maar bov alls, as t ook oo supr zlli avo, ak aarvoor! Vrr is t bstuur t tij va scrijv ruk bzi mt Activ LAvo. Wat bb aa? Dat b j zlf mo mmak is i z Atropos t bor! Mt vrilijk rot, Nams t bstuur, Mauric Kima Voorzittr 5

6 Atropos D 43st Batavirrac vo it jaar plaats i t k voor Koisa, us va 24 t/m 26 april, i avoli va ijskou iti va t jaar l, racti iti va vori jaar, as t ook it jaar it ovrot mt zo. Maar al mt al vil r ook l m, afzi va i bui a, maar aar latr mr ovr E uitraar ko os at ook it tou om r supr zlli luk k va t mak. Missci als itroucti voor bata, zoals z mstal ort afkort, kl fit. Ruim 175 kilomtr la, 25 tapps, ovr 350 tams totaal va rrs. Plaats va ali: spciaal uitstippl rout tuss campus va Nijm Esc. Duur: va vrijaact 0.00 tot uur of zatramia. E aara atuurlijk o root fst op campus at tot i lat uurtjs i act ooraat aar i totaal ro stut op afkomt aarm t rootst stutfst va Blux. Dit jaar as voor mijzlf primur, omat ik voor t rst i zoaam actplo zat. Va loistik r zij loprs voor 25 tapps vrl i ri rop: act, oct miaplo i lkaar i z volor afissl. Wij bo oz us aar Nijm, t startput, trijl rst va plo aar Esc i om aar op campus t ovract. Emaal aakom i Nijm most ij, a kl i rl t bb, vooramlijk act op start. Door supr vro iscrijvi va SportCi it jaar, a t voorl om i rst startrop t zitt, aaroor prcis om 0.00 zou vrtrkk. Wact op start as r ook o voor t oi vrmaak zor mils fotookj, rumba paalas so. E voor t ist, most Naomi aar start br voor t bi va rst tapp. Naat aar kiar a tojuict bij t vrtrk, sl aar t busj to, om op aar t rst isslput t aa. 6 Batavir r a c Tkst oor: Stij Sovl Ht i irbij is, at trijl lopr tapp loopt sam mt fitsr voor morl orstui, rst va t tam zic i busj aar t vol put bft aar r issl ort pl zoat vol oor ka aa mt lop. I t okr vi vaaf bokj blk it altij voui t zij, zkr als r ook o aapassi zij oorvor, aaroor rout uitilijk o vrar is. Dit blk al bij t rst isslput, at trijl ij aa t act ar tot Yu bikam, as r jo va ar tam i l ar lop a, maar vrvols zo ti miut most act tot zij tam r as Glukki i issls bij os l o, al raakt l t kr kijt, maar oor o aviati stuurkust va oz stuurvrou Eva, kam ir kr o op tij aa. D act zlf r op v momt mr room aarbij j oor moi actif zij tlijkrtij op v momt i va tij mr bt. Zlf r ik ro 4 uur s acts oor stukj Duitsla, aar af to o auto tkam maar vrr ilijk its as. To uitilijk aakam bij t rot isslput ar blij at t sj fits ko oorv aa octplo zlf i bus aar campus va Esc ko aa zitt. Ro klok va zv kam bij tt aa aat sll ouc a om miaplo a bijpraat, ko i oz tt uik om o v at act rust t pakk. Ik kam r pas actr o mo ik ilijk as to ik akkr r i mr a aar ik mij jas a lat li voorat ik i slap. Ha ik m übraupt mom i bus of as ik m aar al vrt. Glukki rir Naomi m raa at ik m missci l m a om aar t ouc lukki i ij o i klkamr. Imils as octplo ook trukom bslot mst, ikzlf ook, om o maar v kort utj t o voorat fiis zou zij va laatst tapp. Dz zou E v ko T p ca zo ku m

7 k k, t u l f r, it ij s i r ts ts ii op sitlbaa, i op campus va Esc zlf la. Vori jaar most fiis o vrplaatst or va r, maar it jaar ko ij lukki oo aar plaatsvi Trijl os vrzaml om sitlbaa, pakt okr olk zic al bov t campustrri vrscill buialarm aarscu voor bui va apocalyptisc roott. Trijl sommi alvast bscutti zoct, blv aatal o staa bij baa, at rst loprs zou u lk momt ku fiis missci zou t l mvall toc? Bi ri miut sto jui 2015 l sitlbaa or laa atr va zo titi ctimtr as t trri rom vrar i rot morbaa. Maar t act r bloo a i tij fiist rst Sopi vrvols Jori, bi kltsat. Trijl os vrkl i paar ro klr i ovra, r pizza s opaal oor SportCi ko oz or still. Vrvols as t tij voor t fst. Ikzlf sommi am o kli utj voorat os op bav aar t fsttrri. Nt als ir jaar ar r r t rot tt, buit poium, t aktrras o kl zal bi, aar os o tot laat bb vrmaakt! r r 7

8 Atropos D sta D mst rjaars bb aflop maa of i ir val i april mi- zitt bikkl op u baclorprojct. Ht ovrrot l ot zij/aar sta op VU of i t VUmc, ict bij uis, maar r zij r ook aatal i uitaair aar ar istlli. E aar, b ik r éé va.. Al vro as ik aa sla aa mt t rl va staprojct or vluls va Mauric Aalrs. Vl MNW rs bb m, of i ir val zij aam, l s voorbij zi kom. Soms i lv lijv, ar ij vrtl ovr mastr Forsic Scic, soms i vrba mt Barbara Stam (MNW-alumus) t blau plkk orzok. Mt mij ambiti om Forsic Scic t ill o, za ik it als ultim tst ( opstap) zo sci Ik zou éé va ri projct o i i samrki mt t Nrlas Forsisc Istituut (NFI) ar opzt. E HBO-stut forsisc orzok zou al zij bo mt t orzok aar atri va bott, promovi as bo mt t aalysr va crmr bott ik zou poi o DNA t katificr. E it alls aa a va autofluorscti va bott. Fluorscti bb als MNW rs ilijk allmaal l s oor vl va os zull ook t at t is. Eri ka absorbr or oor bpaal stoff i stoff ku it lict ook r uitz. Omat va o vibratitosta aar la vibratitosta aa, aarva aar rotosta tru ku vall, is olflt va t ikom lict lar a i va t uitzo lict: ri mt amlijk af. Ook i bot zitt stoff i tot it procs i staat zij omat t ir ovr compot bb i va atur i t bioloisc matriaal zitt, sprk va autofluorscti. Sam mt t misj va HBO forsisc orzok bb t maa plotr om scikt mto t vi om z 8 va Naomi Tkst oor: Naomi Butsma fluorscti o i bl t br: mt ou bot is at zo makklijk amlijk it! Hl la ko all tst op brkt bot at zkr or jaar ou as va sijzal vaaa kam. Ei mi as r rlijk prorssi at op vrs bott ko kijk at fluorscti as. W bb irvoor zlf varkspoot mot otl, us at as r l iu rvari. Bi jui is bottcollcti va t NFI bi bract. W ko colla i ir val orsci aaraast a compot als masium vitami D i aarscijlijk tru za i spctrum, us a rfrtipik. Di vitami D kam i t vrs bot t, -zo blk latr- is ook it mr tru t vi i bott va 10 jaar our. Op t momt va scrijv zij ar bzi mt mti va l va botcollcti. W bb allmaal ID-ummrs kr, zor aarva t t uit lk tijsprio z bott afkomsti zij. Daar mot aa a va t fluorsctispctrum us zlf actr zi t kom. D DNA mti bb oor l vrtrai op zok aar mtmto laas l boorlijk at vrtrai oplop kas at ik aar o aa to kom is l l kli imils. Mt o 3,5 k t aa tot ik mij uitilijk vrsi mot ilvr bit tij amlijk l t ri.. Op afli b ik i ir val o lr. Zlfstai op zok aar mto, oplossi boval vl litratuurstui. Daaraast krij j ook o luk i m zoals vrvol stuis i t blau plkk orzok, orzok aar t spatpatroo va blo, allritst, maar ook afkoli va lijk, its aar Marlis va Bor (mastr) aar mastrsta aa ft bst! Allmaal supr luk i, us mti zij missci o l t itrssatst ir val t spast va stak. V a sl W o L zi D o t is H W b v v st M p li sl

9 Colum: Muiziss Voor muiz is lk ruimt i VU autooom. Missci a r aarom l ovral postrs, i os aaspor om z kaair t vrrijv. Al 2 k slaap ik mt muiz. Zoo rak ij aa lkaars aazii. W zij lkaar scuctr t t lijf lop i D Vrrkijkr u zij ovral. E prouct va vor bli. Lv op kruimls i acamisc mscap voor os actrlaat. Toc zij muis ik, Vrrkijkrbor, ralisr zi ars. jui 2015 Tkst oor: Carly Razij D muis pikt, aar aar ij ka, m at ima t at ij mist. Vrstrooi als tscap strotypisc is, blijkt it op uivrsitair ivau bst vl. Kis ft vrrplijk ii om it to t staa. D sciis is rali va voorvall aari t or ol or maat is tscap t ili mil. D muis is slcts prouct va z rlmatii. Hij buit uit, ij t it btr. Daarom zij ij it lijk. Wat o scril is t cotrast mt mij, t ravrscijsl i oook va j blikvl. D bztt ruimt i mij ssti omsluit, mt als ol at tru t v at ima a. Koffi voor stut, plk voor oct ruimt voor iscussi. Natuurlijk is t i t ol va muis, maar aar ov olifat va t mak. Hij a zij olltj op lat staa u zitt r sam. Mij matras lit al klaar campus soozt rlijk mt lict aa. Ook muis ft t pa vrlat. Hij mot mor vro op, i maatpak, om r aa rvormi t aa. Er lit altij l rs kruiml. Zkr i costrati va roraisati. Ook ik a maar slap, i mij olltj bij zij raam. 9

10 Atropos Vral uit tscap Tkst oor: Roosj Ruis Niu izict i t u D rs blijv o altij vrij ooto bi voor tscap. E blarijk vraa is o t u rkt. E vrs uitkom papr va orzokrs va MIT ft mr izict iri. I 2012 too orzokrs al aa at rop cll aam mmory ram cll i ippocampus aazi zij. Dz cll zor rvoor at riri ort opaal bij bpaal trir: als j bijvoorbl spcifik i zit a or z uro activr zoat riri aar bov komt. Dit r uitvor oor mil va optotica, tcik aarbij zucll tisc aapast or zoat z mt lict activr ku or. I t rct orzok r allrrst kk aar syapsvormi tuss z cll ar iu riri r vorm bij muiz. Al rr r aaom at syapsvormi (t cotactput tuss t zucll) vrstrki va syapsrki (bijvoorbl mr urotrasmittrs aazi) rol splt i t lr va iu i rir. Maar u ko orzokrs iitsyts va ramcll blokkr irct aat riri r vorm. I at val as r toam i syapsstrkt. D muiz vrtoo ook rspos op trir i t u zou mot activr. Altas, totat cll ractivr r oor mil va optotica. Op at momt vrtoo muiz ra at ui op riri! Dus bto tscapprs, riri or it opsla oor mil va syaps, maar, oor mil va circuit va ramcll i samrk om spcifik riri op t slaa. D strkt va syapsvrbii is va bla om toa t krij tot riri, maar spcifik mair aarop cll zlf i circuit zij vrbo is blarijk om t u op t slaa. Syaptisc vrari ku vrstoor or, aaroor riri it mr brikt ka or, maar riri blijft opsla. D orzokrs zij r zo aarklijk i slaa om uvrlis tit t o. Bro: Massacustts Istitut of Tcoloy. Scitists rtriv lost mmoris usi optotics. ScicDaily. ScicDaily, 28 May Tomás J. Rya, Draj S. Roy, Micl Piatlli, Autum Aros, a Susumu Toaa. Eram clls rtai mmory ur rtrora amsia. Scic, 29 May 2015: r vo T V va a li o B La O a ko m V B ja D m vo Illustratio: Cristi Dailoff/MIT 10

11 jui D prit voor iabts 3D prit is vlblov tcik. Voor iustri, maar ook voor cosumtbruik: j ka rlatif voui j i otrp omztt i tastbaar objct. Ook misc rl ka baat bb bij z tcik. Zo ort r i t 3D iovatio Lab i os i VUmc orzok aa aar t prit va bijvoorbl patiët spcifik sclimplatat. Maar 3D prit lijkt u ook r voorli t zij voor ms mt iabts typ 1. Hiraar ort orzok aa aa Uivrsitit Tt. Voor sommi patiët mt rsti iabts lijkt bst bali trasplatati va ilajs va Laras. Hlaas ft it it altij t st rsultaat, omat vl va trasplatr ilajs t or aa a trasplatati. Ht 3D prit va fsl ka irbij uitkomst bi. Bij fsl prits or st fslcll omul oor soort prit stlla prit va ar matriaal. Dit matriaal is zo otikkl at t o prit ka or, maar ook at t stvi o is als omulsl va ilajs t it fuctioalitit va cll bïvlo. Vrr ort t prit als poruz structuur, aaroor r blovat i ku roi isuli lucos mt t licaam uitissl ku or. Tlijkrtij bit prit bscrmi t t immuusystm: t trasplatr fsl ort zo it mr als licaamsvrm rk aavall. Ht orzok is o i voll a. Er mot o kl vrbtri aa prits plaatsvi voorat t aarklijk bij ms ïmplatr ka or. ct r,. t. Bro: Marcioli, G t al., Fabricatio of tr-imsioal bioplott yrol scaffols for islts of Laras trasplatatio. Biofabricatio, 2015; 7 (2) Aakoii: Itrouctik Tkst oor: Naomi Butsma Ook it jaar is WkCi r ruk bzi li itrouctik r t ztt voor aakom rstjaars MNW. Maar zoals vl va julli llict al mkr bb, lui kom stuijaar t lustrumjaar va Ms i. I ovmbr zal r uz lustrummaa klaar staa, maar i sptmbr trapp af mt lustrumvariat op t itrouctik! W aa vrr, t ort rootstr, ó lukr! Va 25 tot 27 sptmbr zull vrtov i kamprborrij, 4.5 km va Ep vaaa. Ht is ij va Vrij Uivrsitit vaaa, maar aarom zull rvoor zor at prt al bit op aar oz locati. Bos, v i li room (of loopafsta va) z locati, us zull o o tijs t k. Tvs li kas om (r) s bij t klts mt ourjaars, rstjaars j i jaarot: t k staat op voor ir! Dus, aa jij j slaapzak (oja, lux: ov matjs/luctb op t pomp it jaar) mt os m aar Ep it jaar? Scrijf j a sl i, via ms-vu.l/itrouctik! D kost zij, t als vooraa jar, 35Euro. 11

12 Atropos Tkst oor: Naomi Butsma Roosj Ruis Ms Woor va racci Lijkt t jou ook luk om stukj t scrijv i atropos? Stuur a j stukj aar Quots:Stockolm O ik b o spé s.. Eu, spars Yu Wat zou m ku m i abaa, at bb it zo vl ruimt... O! Ik b o l mss oi. Ayla Waar zij i ar? Ja, i i mt i vrtical lift. J t l, i zo aat. *ijst va bov aar b* Flur H O Z ft broo koct bij suprmarkt z ft brooscaar. Yu Mrl laat aar iu koct sirtj zi. O, is at tok? Voor Mauric z tas? Yu Ja, t is bij i Kustraar a ummr 6. Yu: Hb j t ars voor m? H p va Wat is i tbaaa (T-baa, mtro)? O ik b i i o aa t zitt is. Nik O Da spri ik zo mij b bov prullbak Naomi 3 a latr.. Oooo, u sap ik i vrtical lift! Maouk D O, ja, maar ik t! *loopt vrkr kat op bij mtroalt.* Yu 12

13 Allrou jui 2015 Kookkust: Pakok Wat? PANNENKOEKEN! Hozo? Hozo, ozo... Mr: aarom it?! Ht as atuurlijk activ lavo t bstuur il l vtjs flik a uit mou stk voor l br pakok. Waar ar? Op ALA, op 15 jui om prcis t zij. E a voor l la tij, at zat toc l la t act mt oz korr maajs. Wi kok r? Zoals z t bstuur Ho smaakt t? Hrlijk. D pakok zij it t ik o va smaak txtuur. E t zij ct orm pakok us at vult l. Z i l ri kr opvou t or of t t or vaaf 4 borjs tlijk zo root als z zij. Vrr is r kus uit aturl, spk kaas, ko z aar smaak bl or mt porsuikr stroop. Ho zitt rbij? Omat t borrl as, blv bak oo allmaal i Mskamr staa. W zat us zlli op bak room tafltjs aarop pakok voor os op rot scal srvr r. Ht as l v vct i r t rst moct pakk. Cijfr? D pakok zlf ar uitstk! Missci as katitit at laa ook t act as toc l miputj. I totaal aarom ikk 8! 13

14 Atropos 14 Aa Vrjaara Juli Aik Mstrs Joris va Ess Sopi Rcks Floris Tuiss, Tamara Moll Dis Kruijss Cris Spruit, Lart Brour, Marlis v Ws Aria Garra Fasco va Omm Micll Ou Di va Brok Tssa v Lit, Vit Bui Guus Haasoot, Joost Vluis Marij Ruytbr Ly Wstr Evly Lobk, Rata Zrvr # Auustus Coltt Bkkamp, Ruu v Stapp, Wir Tuiia Mark va Maasam Woutr Mooluiz Mara v Rijst, Roi Kust Frk Gurts Iris Mulma, Latt Kmprs Emma Baars, Ha Harbiy, Julia Bakx Susaa Halma Tim Otts, Woutr Wil Erik va Dijk VU Itrouctia Frak va Ruit, Rouquaya Ayai, VU Itrouctia VU Itrouctia Daiqu Bart, VU Itrouctia VU Itrouctia VU Itrouctia VU Itrouctia Ima Tarrai Ayla va Domml D lijst mt vrjaara is laas it complt, mis j ima mail a aar * s T a S a S zo v b o tr E r N S zo st b G zo

15 r ExcurCi: Stockolm *Pippippip*, ik rukt o maar s op sooz om m o vtjs om t ku raai. Ti miut latr i i vrrkt kkr laas alr af mt éé blik op tij ist ik o: STOCKHOLM. Jal, a afsprok om al om alf zs i oct t vrzaml op Scipol omat os vlitui o voor zv zou vrtrkk. Mt kkr om kart ovr vir (abaa)koffr al pakt as t us vrolijk klusj va klaarmak, otbijtj aar bi rk auto i. Mij liv papa bract mij lukki aar luctav, vl va oz liv Ms stapt al t vijf uur i tri om op tij op luctav t vrscij. E laatst cck of ir alls bij os a, o v mt zij all op foto i oua oor. Gcckt al baa os ricti at, alaar al rlijk sl ko boar. jui 2015 Tkst oor: Naomi Butsma Omat t o maar aa t i va oct as, umpt oz koffrs i ruimt i t ostl, aara sta i ko trkk. Ht bi va mia a ir u at tij voor ziczlf, om alvast t ar t otkk. U Na voorspoi vluct la i t ur Stockolm. D Stockolmcar r uitrikt, zoat ir vaaf at momt vratoorlijk as voor z i plzir: zol OV als cultuur ar ibrp mt i kaart, us i t bzit rva ko j l sta vrk. Mt stoptri kli stukj (om) lop vo t ostl, aar co rst o t at ars blk t zij a os va t vor oorv as. Glukki a sommi va os o oplt, zoat t ostl toc o ko btr. Er r al sl tscii trokk: Farly & tjaars bb oor sta trokk vrkli vrsi va issli va act zi, Tssa & rjaars bzoct t stauis bijbor (uitzict)tor. E rst bl as vorm aat i mia tru bij t ostl ar kom b ar opmaakt bav os r aar t opbaar vrvor: op aar boot! Al var ovr t atr maakt roj las t toristisc ila. Sommi va os maakt z toc its btr m a ar, aazi t toc l vro as vamor ;-) Hlaas r os uitzict aar buit l blmmr oor ruppls atr i op ruit vil, lukki zat aar bi roo rlijk arm. Mt ali oor sta i aar t rstaurat to, aar vaavo at zou t. I Stora Viki bb os to aa aa pizza pasta, mt rlijk totj a. Go vul rlijk mo zij r ricti t ostl aa, aar mst va os i avo zij blv. 15

16 Atropos D vol oct as t iszis vro a: ro uur sto t mrl al aast zij/ aar b, at om ti uur zou vaaf t ostl vrtrkk. Ht pla as Strtcar tour t o, mt ou trammtj at i t k oor Stockolm rijt. Naat t startput va t trammtj vo a, blk at it it ct tour zou or. W bslot aarom maar sl ir aa t v at z vrij staa om uit t stapp t aa staa aar z ill. E zo sci. E l stapt al a kl alts uit t trammtj, ar l blf zitt tot t i, om op tru op t toristisc ila, Djurar r uit t stapp. E bzokj aa t Vasaof Pipi Lakous musum lk l at. D rij ar ctr la, aar bslot a ook maar vaaf t zi. Ik b mt mij ropj, rjaars Tssa, to aar t Royal Palac afl, aar ortuss muzikal optoct op aar issli-va--act o tkam. E bzokj aa t Royal Palac lk os op at momt a ook it mst vrstai, us sl ok Stockolm catraal i om aa all rukt t otsapp. Broojs ortuss t bract bzok aa scatkamr va t Koiklijk Palis. Wat j j irbij voor mot stll? Otztt vl kamrs, mt rijk bot klur ba ovrai mubilair. Oja, l vl ms vl slfi-sticks. Zo lip os oor koiklijk kamrs, oor astvrtrkk 16 irp blikk i musumacti vitris. E bijzor bzokj! Daara toc o oor aar t Vasa Musum, root scip at vrijl irct a tatrlati zok is. Ht vraal ovr bou, t traisc zik rva, ka i t musum bor or. Daara bslot aar IKEA t aa, aar ar ook zou zij os to ko o aa (okop) IKEA maaltij. D ct IKEA bus zou ctr it rij, at t as k.. Mauric bract os aarva ctr tiji op oot, uitilijk a ij os t t op to ar a oriil potj vrstopprtj- aa tafl i. s Avos i l va rop o v at rik, om z a o af t sluit. Op zoa as r l a aa vrij tij bsti! WAUW. Dat btk voor sommi l oct uitbrakk r v opla, voor ar btk at o tij op om o at luk i t o. Zo i ij aar Skas to, aar t zotj rlijk sc r mooi oct va bb maakt. Skas is opluctmusum irtui i éé: voor ir at ils. Daara op aar souvirikl va t Vasa Musum, o kijkj m bij Pipi Lakous (maar aar moct laas it aar bi) r vrzaml om ricti t ou Ctrum t aa. Bram kr t ovris o l voor lkaar om zic aar bi t lull bij t Pipi Lakous uis, m N r b zo zo M v st a vo j N D S ko m b D u M ja m

17 s., t r. t r s l t, r t. ct kltsmajoor t mi aa zij zij mt Pipi Lakous l t vrblij.. ;-) Noblmusum, sltr oor ou sta, rstauratjs bkijk, ar ilaj bzok, uitkijk ovr t atr a ct op zok aar t. Bov alls as z a rlijk zoi bb zkr o stapp zt! Maaaoct a o btj vrij tij. I mia sto ctr t rst stuibzok op t proramma: bzokj aa t Hllay Laboratory. Hir kr, a alm itroucti ovr kakr, at t or ovr u orzok at zic rict op t voorkom va oxiativ strss om zo DNA sca voorafaa aa kakr- t voorkom. Ht iit at iri crucial rol splt? MTH1. Moct j zlf o at mr ill t, z bb i Natur publicr us t mot t vi zij! Di maaaavo zou oz laatst avo i Stockolm zij, us zij mt zij all uit t st. E rlijk rstauratj, aar ko it va vrscill, oostaa maaltij. D ssrts vil ctr l btj t, at z blk uitilijk maar lft va oz ssrts tot bscikki t bb. D sfr zat r ctr o i vols mij ft ir t ir aar zij zi a. Of ouja, uitilijk a. Ht rst alf uurtj zat mt root l boorlijk i strss om oz liv Mrl (ja, j t l, ou Msli, amakr va jaarlaa 2013). Z sc vraal t zij, maar ko aar absoluut it brik op aar mobil. Blk z uitilijk aar tlfoo ori aar tas t bb l jui 2015 Disaoct as t vro a, us vl a koffrs avo va t vor al ipakt. Om act uur vrtrokk vauit t ostl ar ook b al afaal. D koffrs r r opbor o kr i o kl op : opiu ricti t Karoliska istituut, maar vaaa bzoct afli Mical Raiatio Pysics i t zikuis. Hir bb vrscill PD stut os t ar ovr u orzok vrtl zoo kr at t or ovr vrscill soort raiotrapi bij kakr. Ht vraal succsvollr a t ar, maar vrijl allmaal bb z os mt tousiasm r oop ijzr maakt. Ht stuibzok as ro t miauur aflop, omat pas ro alf vijf r bij t ostl a vrzaml, a ir o at tij voor ziczlf. D laatst souvirs r ikoct, trrasj o opzoct o v va i laatst cultuuraspct op Stockolmcar bruik maakt. E aar i a. Friss ri o mo, oop iu irukk rijkr: tru aar luctav, op aar Nrla. D rootst tvallr va i isa? Dat j a oua l r ii molijk tot fatsolijk btaalbaar t a. Glukki r i t vlitui omaals voorzi va bl broojs, zoat toc it ori t la r bi i. Emaal tru op Nrlas bom i ir zij i. Ht as slaa rst Excursi, Stockolmars: bakt!! i r r 17

18 Atropos D avotur va Br Mauric Tkst oor: Br Mauric Ik t it mr ar ik bslot a om carrièr als tctiv t bi. Mij rst a bij tctivburau Ms as rot caos. D iu rcrcurs r iuli mt bsci fstj al mij iu colla s ar aazi. Mij partr zou Mauric or, oofrcrcur mt aastklijk lac. Br ij or o partrs, jij ik. Ik vol soort va trots i mij pluizi orbuik. Ik sto op v momt t prat mt paar aari ams. Ik boo rakj aa za mij kas scoo i. Ga j v m aar buit Br? vro mt okr krull. Ik ist at it i btk, act ik. 23:45 Ik scrok to r ops zak ovr mij oof r aa. D t ams ar strkr a z ruit za. Ik slo scopt om mij maar mij kort pootjs raakt all luct. 23:55 Ik r actr op fits plaatst. Ik probr t luistr aar omvislui, maar r r it ijzr va. 00:32 Ik tl 4 trapp 73 tr. 07:30 E va ams kam bi mt bor mt t. Mij maa bo ops t romml. Ha toc bst or als br. 08:05 Mij a zij lukki vrij ik ka u rolop. Mij b zij stijf mij k ot pij. 09:38 Ik vrvl m. Ik probr o at slaap i al i ik avo rvoor mist b. Da 2 mia. Ik b i mr o laat t is. Ik omml soms at. Ht is saai. Da 2 avo. D ams kom bi. Ik vraa omaals at ik ir o. Mij stm is scor va t ii bruik. Ik krij bor t voor mij us, r zit vls bij. Da 3 oct k ik. Ik b t opv om t otsapp Da 6 avo. D ams kom bi mt amp bor t. W klts at. Ik rik ijtj. Ht smaakt o. Z lac om rap i ik maak. D co p u A l M D b t a v m b va m 00:35 D zak vr va mij oof, maar fl lict vrbli o sts mij zict. Ik scru o its va: Waarom o julli it? Ht atoor as stuk Duck tap op mij mo. 01:55 D ams ar. Z a m all lat mt mij a bo. Slap i it, tvl arali. 03:25 Mij o or mo. Ik mot mair vi om ir t kom. Da 10 oct. Vaact i b slap bij mt okr krull. Ik r mt katr akkr. Wat avo. Da 10 mia. Ik ort aar b bract actrop fits zt. Ik t it at r aat bur. Tru kom op katoor ort ik brot oor mij partr. Hij kufflt m zt at ik vili b. Ik mis ams. Mr lz ovr avotur va tctiv Br Mauric? Kijk a uit aar vol Atropos. 05:15 Ik scrik akkr mt stijv k. Slap is ocomfortabl mt bo pot. 18

19 t t ik t r s.. u t t p A c t i v lavo D activ l, all l i zic via commissirk iztt voor Ms, or s pr jaar oor t bstuur vr. Z or a uitoi voor Activ LAvo a.k.a ALA. Dit jaar as t r luk bol mt lkkr pakok als ir(zi ook Kookkust lrs i z Atropos). Ortuss ar Mauric Kiki actr bar atrballo aa t vull... Dat lk us it vl os t blov, t r it rlax op z vravo. Na t t blk bij uitl va Mauric at r zlfs i tams t lkaar str most or. Maar it all mt atrballo: rop r i vir tams vrl, i omstburt vijf spll most o rs op campus. Zo r blootstl aa uopract aarbij foto most abou; puzzlspl at bsto uit zol t, rbus, vraastukk ool maps; kraak--co mt bulp va vrrkijkr; flssvotbal; us i atrballo aarm most ovrooi mt bulp va t ok aarbij k o it s l r oorkt zij raakt! jui 2015 Tkst oor: Roosj Ruis Op actrro klok muzik va Amstram Klzmrba, i op tzlf momt op t VU summrbrak fstival aa t spl as. Ir as l tousiast strijlusti missci lictlijk mli va kk opract zomrs sfr op campus. Hlaas kam r ook r i aa vijf splltjs. D i rop kr taart va sop, vrlizrs zak mt appls. Bakt bstuur! ij 19

20 Atropos 20 Afstur a? Tkst oor: Stij Sovl Naam: Mik va Rijssl Mastr (afsturricti): MNS Mical Pysics Jaar va afstur: 2014 Waar b j a j stur bo mt rk? E ar b j aar bo? Ik o u mij PD bij t UMC Utrct i zol ISI (Ima Scics Istitut,.isi.uu.l) als 7Tsla rop. Ik b ir start op 1 jauari. Wat zij rst irukk? Bvalt t is r luk rksfr? Bvalt o! Luk rop mt vl (l vl, k aa of zo) PD stut. Zkr omat ik bij t rop oor (ISI & 7T) is t l rot rop. Vl jo ms i allmaal orzok o i ricti raioloi/raiotrapi. Ja, at bvalt. Ho zij j rktij? Is t va 9 tot 5 of b j l vrij ili irva? Ik ka it boorlijk vrij il, z is ir all at j root lt va a r bt ( it l k va ti uur s avos tot 6 uur s octs aat rk, at a ort samrk zo lasti). Ik rk mstal ovr 9.30 tot 18.00, omat ik at prtti vi. Ho b j op zok aa iraar? Ho b j z plk vrkr? Gi at makklijk? Dat is mooi vraal. Ik as aa t sollicitr aar vrscill PD projct i m luk lk. Ik sprak irovr mt Mariska (Dam, jaaroot va mij) i ist at r i Utrct o its as, omat z aar sta a lop. Dus, zor at z at mt mij ovrl a, af z mij aam ummr aa aar blir (vi i vast l o) to r ik ops bl oor Dis Klomp va t UMC Utrct. Of ik kr il kom prat. La vraal kort: Dis is u mij copromotor. Wil j altij al raa PD o of b j ook ar optis ovro om a j stui t aa o? Ik a l i mij oof: als r PD plk laskomt ovr orrp at ik éct luk vi, a ik aarvoor. Maar ilijk as ik va pla lraroplii atuurku t o. Lsv is amlijk l tof om t o. (Vl ms t it it, us ik z t maar v. Ht lukst is t momt aarop j lrli t j zt: oooo, ilijk is t lmaaal it zo moilijk! Hrkbaar?) Maar ik b oor (o.a. va Tabita Drf, ou-voorlictr va MNW) at lraroplii vooral vl amiistrativ rompslomp is (ossir bijou, ir ls pla, v a vratoor, tc.) aar a ik ilijk lmaal zi mr i. Ik as soiso it va pla om rst va mij lv oct t zij. Missci o ik m ooit o. Ku j os at mr vrtll ovr t prciz orrp va j promoti aar j j kom 4 jaar m aat bziou? Nou, vooruit a maar. Laat ik rst t alm rclampraatj maar v copy-past: Btr tcti va borstkakr lit tot btr vooruitzict op zi, maar ook tot ovrbali bij 1 op 3 borstkakrpatiët. I it projct orzok ij mt zr voli MRI scar (7-Tsla MRI) lk borstkakr rlatif usti bioloi ft molijk mir arssif ka or bal. Dz i-fiitio MRI scar maakt bruik va vl strkr matvl a covtiol MRI scars. Daaroor ka it all tumor scrpr or afbl, maar ka ook itr rki va tumor i kaart or bract. Daaraast zull computrproramma s or maakt om z complx taillr bl automatisc t vrtal aar risicoscatti voor patiët. Dit alls zal t molijk mak om patiët mt borstkakr i tokomst bali aa t bi i p B Ik a co a ka P 7 zo H j o O va zi a

21 jui 2015 l op maat maakt is. Wij vract at iroor blasti va borstkakrtrapi voor patiët mt iolt tumor zal afm. B j o akkr? Klikt mooi è? Facy! Nou, ilijk, o ik it atuurlijk it i m tj. Ik zit vooral op, lat z, milst aralvzi: vl strkr matvl a covtiol MRI scars. Daaroor ka it all tumor scrpr or afbl, maar ka ook itr rki va tumor i kaart or barct. Di us. Er is o ar PD stut op tzlf projct, i zit vooral op vol zi. I fit b ik us bzi om 7T MR scar zo vl molijk uit t buit / r zo vl molijk cotrast uit t krij i os lp om z iaos (zi bov) t stll. Hb j irbij vl aa kis i j bij MNW bt lr of zij t mr vaari i j kut topass? Of combiati va t of b j r ilijk its aa? Oc jtj. Ik zit l ct aa atuurku kat va blvormi. (Tsja, ik mt siaal / ik zi ir bl, maar o kóm ik aar ilijk aa? Wlk fysisc procss vrklar t bl at ik zi? tc.) Dus vl atuurku isku va MNW komt tru. Orzoksvaari scrijfvaari atuurlijk ook, maar at zal l voor ir i PD ot. Ho zi j j zlf ovr 4 jaar, il j a l ar ricti op of missci l vrr i t orzok of laat j t o op j af kom? Dat zi a l r... Wat zou j roombaa zij? Of b j i it? Slap rijk or? Hol at ook maar saai is... Um, ir baa ft zo zij voor al k ik. Maar missci is mij fatasi oo at bprkt... Hb j zlf o ijz booscap of its om to t vo? Alays ko r your tol is! (Sorry, t as istr Itratioal Tol Day ) O, z il ik julli ook it otou: 21

22 Atropos Zilk Na oop strss op VU campus ko ook laatst vol bpakt auto vrtrkk aar t uct H i Frisla. Uitilijk as t a toc lukt om rop tousiast MENS-l u mbract baa (plus orm, maar scrofloz barbcu, i obruikt m tru r om) i t bprkt aatal vortui or t br. Na la vrmoi autorit las Mac ovr afsluitijk arrivr t sportiv zlscap op campi. Afzi va poll i, zo lk t, ima bspaar, rkt ook t r lukki o m, us at bloof at voor t k. Naat all tt ar opzt, vrzaml ir zic ro lkkr arm kampvuurtj om o v t otspa voor t zar rk at os vol a t act sto. Tkst oor: Jssi Lof Op zatra as ir vro uit tt om sl t atr op t ku aa. D zo lk oor t brk, aaroor al au kort brok tvoorscij r aal. D ri valkjs r r maakt om ost Fris mr t oorkruis mt rusti tuff motortj l t rst bootj av uit. Al obbr op t atr r aa mir rvar zilrs o sl v uitl o t zil ort s fok ort bi, aara valk oor i r mvor. To blk at r toc mr olk op komst ar a aavaklijk a lk r t rst zil, a ris vol olfsla ovr ra va boot otlbaar aatal kr ovrsta aa, omkr om t omslaa r t vrmij. D ar t bot brikt vlak voor rst rval passatav va Oua. I it Fris oor r zlf mbract luc vrorbr, ir aar aavul mt lkkrs uit sackbar. G so m m v H zo co H m vo D trutoct ovr t atr blk o zaarr a. Kltsat oor zol r als ovrslaa olv bibbr va kou most tmotkom bot or otk. Mt rot moit r zil aatrokk zoat valk aazoll i ko trotsr. Oaks t vi scomml va bot lukt t zilxprts va MENS bot iclusif opvar vili tru aa al t br. Na il, maar ook zr plziri a op t atr as t toc l fij r mt vot op vast ro t kom. Lazaam oparm bij vrufti ïmprovisr barbcu r trukk op zr slaa ziltoct. 22

23 jui 2015 Eifst Tkst oor: Roosj Ruis Gr ft aast aauii va t slact, brr btkis i zi va social culturl psycoloisc aspct va t ma of vrou zij. Dit vrscilt us pr cultuur, momt prsoo. Op t ifst va Ms mt Auilla, Gyrius, Salus, STORM, Sublim VCSVU ir aaact aa v of ima mr t volo aa vracti va i slactsrol. Ht is vraa of commissi r aarklijk zo ovr aact ft: il z aaact v aa vraastukk i sts mr stl or omtrt r LGBT(QIA) commuity art or rim stk, of as t oo rappi tma? Ht r it to. Ht blijkt at o ms t rlijk vi om vtjs its l ars t mo o. Go vrou mt ovrm stropass ( ook opplaksorrtjs maar i zat it zo lkkr) vl jos i zic aa i mooi jurk. Di laatst rop lk at vooral li t vi: lkkr mt upjs raai lipp tuit. Voor zovr ik b zi kr all Yu t voor lkaar om lkkr casual i zij (aar?) jurk t fst zor al i ovrrv vroulijk tor. Tvr irp ij rlmati mt zij moraisator blik ovr t voll Bittrzot. Wat mooi publik a z bijaal. D zaal sto lmaal vol, tot t poium room DJs aa to. Hlaas ar r m ractis op muzik i aar vaaa kam, maar op aakli va t fst as iks aa t mrk. E a b ik t it all ovr vrolijk sor- zolipslirs i opa ar, maar ook ovr aakli va t publik: voor opplaksorr, allak lippstift as zor, als j i o it otva a als ooi bij kaartvrkoop. Vrr as t ilijk ooormaal o fst, ir i lkkr los. Als afijki va slactsorm ou ook zo o accptr or i t alijks lv, a lijkt rivrsitit problm bij oz stuivrii. 23

24

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

GUIDO MAGAZINE. e n. ni eu w! hét blad voor studenten, jongeren en young starters 5 x per academiejaar

GUIDO MAGAZINE. e n. ni eu w! hét blad voor studenten, jongeren en young starters 5 x per academiejaar i to t u ar tr - - your tu t a y ou NL FR 2014 GUIDO MAGAZINE hét bla voor tut, jor you tartr 5 x pr acamijaar 15 jaara 80.000 xmplar Li va Ui va Uitvr va Prioik Pr CIM-cotrolr i u w! z i Guio maazi Itro

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning?

Hoe komt u aan een Energielabel voor uw woning? a Miisri va ilads Zak Ho kom u aa rilabl voor uw woi? i krij d iar va woi i Ndrlad, di o rilabl hbb, voorlopi rilabl va d Rijksovrhid. ij vrkoop of vrhuur va uw woi b u vrplich dfiiif labl ovrhadi. Ho

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Oplossingen vbtl 5 analyse 2, leerweg 6-8

Oplossingen vbtl 5 analyse 2, leerweg 6-8 = Oploss vtl aalys lrw -. Lmt va rj (lz. ) a ; u = ; u = ; u = ; u = ; u = _ ; u = ; u = _ ; u = a 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0-0 0-0 0 0 0 0; ; 0; 0; 0 a : u = u mt u = : u = u () mt u = ; : u = u mt

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier!

INSTRUCTIES BENODIGDHEDEN. Zo heb je een echt boekje Veel plezier! INSTRUCTIES Kip blaajs mioor lags sippllij Lg z op lkaar i go volgor i h bokj w kr Zo hb j ch bokj Vl plzir! BENODIGDHEDEN balp of vulp poloo gum klurpolo /of sif sickrjs kirlijs j hoofkuss rus) (om af

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen

getal en ruimte wi 1 vwo deel2 Uitwerkingen tal n ruimt wi 1 vwo l Uitwrkinn Gtal n ruimt 1VWO l - Hst 6 6.1 Kwaratn 1 40 x 40 = 1600 m 3 x 1600 4800. D kwkr poot 4800 ahlia's. tal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 0 5 kwaraat 1 4 9 16 5 36 49 64

Nadere informatie

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten.

Oplossingen. (2): y = ,50 x. 8 a (1): y = 10,50x Algebraïsche verbanden (blz. 21) 1 a a, d, f. meer dan 10 beurten. = Oplossinn.. Alraïsh vrann (lz. ) a a i h a i h in 00 aantal o n zwaarwon itsslahtors op 00 rnn a april novmr n mr januari 000 uro winst a Ilk is zwaarr an mst zls zwaarlijvi ay's ja (zi raik) nooit 6

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op.

De route begint voor het Stadhuis (Markt 11). LA de Zomerstraat/Dayer in/op. Bij de haven sla je RA de Westhavenkade op. 1 L Dz fkot kom outbsch t: LA = lksf RA = chtsf RD = chtoo Tp! Hb smtpho? Nt tu, op tls stt ook wbs. Not ht wbs kut thus of op school wbst pl. Bst fts, Voo lt puzzltocht oo ht o Vl. D o 20 km l tocht ot

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 1 ditit 2012 Wikl i zuioldr...dat is it voor ht hél zi! Gratis parkr Grot divrsitit aa wikls Gdltlijk ovrdkt Elk wkmarkt Vili schoo www.wiklctrumzuioldr.l Itrviw mt Kari Ko D laz pui bidt blik i d mooi

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende

Er zijn veel soorten bomen en heesters geschikt voor. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende l u z kijz H lij ib i lij iijp E b f h l blij u u E zij l b h chik W b il zuli kkijz bui. Vk i bhf l ib. Al l ku k z z pi. Wij ku u i b lli i l k z p pcll bij ku b l upl pl p bfpl, pk, i ui f kuz; fhklijk

Nadere informatie

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind 60% 70% 50% 50% Ramiz t al 2014, Mxic plimiay data CHOLINE EPA, DHA Pgacy dplts mths EFA sts! EFA status is assciatd with cgitiv ad visual acuity dvlpmt. Pcamplsia GstaIal diabts Pmatu bith Lw bith wight

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit?

Algebra Pijlen - hv. Opdracht 2 Je ziet hieronder een ander voorbeeld. Bouw ook dit schema na. Vul bij invoer de waarde 10 in. Wat komt er uit? 9 Psl Algr Pijln - hv A Bwrkingn mt Algr Pijln D shm s in pplt Algr pijln nomn w rknshm s. Oprht 1 Gruik pplt Algr Pijln. J ht ht shm uit ht voorl ngouw. Vul ij invor wr 18 in. Wt komt r uit? Voor kommgtlln

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Ontdek de topstukken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar Odk d opukk va h Koiklijk Muum va h Lgr d Krijggchidi Voor kidr va 6 o 8 jaar H orooihara va Filip II Di i hara voor riddrorooi. Tijd zo orooi mo j j gadr va zij paard probr o. Daarvoor had j gro, lag

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

BESTUUR. Reacties op Wibautlezing. Dualisme is geen succes Jan-Jaap over partijleiderschap. Sport in de schijnwerper Opmerkelijke initiatieven

BESTUUR. Reacties op Wibautlezing. Dualisme is geen succes Jan-Jaap over partijleiderschap. Sport in de schijnwerper Opmerkelijke initiatieven LOKAAL Jaargag 32 ummr 7/8 Juli/augustus 2008 BESTUUR Maabla va ht Ctrum voor Lokaal Bstuur va PvA Ractis op Wibautlzig Sport i schijwrpr Opmrklijk iitiativ Itgrati buit Rasta Vray zt i op participati

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB. Bijlage A bij de handreiking procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB Versie 2.

Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB. Bijlage A bij de handreiking procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB Versie 2. Procsgricht risicomaagmt t bhov va SCB Bijlag A bij d hadrikig procsgricht risicomaagmt t bhov va SCB Vrsi 2.0 april 2014 Systmgricht cotractbhrsig wrkd kwalititsmaagmt ON vaststll door risicogstuurd tots

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie

UITWERKINGEN. Wiskunde. voor het hoger onderwijs. Deel A. Sieb Kemme Wim Groen Harmen Timmer Chris Ultzen Jan Walter. Gewijzigde vijfde editie UITWERKINGEN Dl A Wiskun voor t or onrwijs Si Kmm Wim Gron Harmn Timmr Cris Ultzn Jan Waltr Gwijzi vij iti Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Wiskun voor t or onrwijs Dl A Uitwrkinn Si Kmm Wim Gron

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt

Een initiatief van BIEB (Bouwen In Eigen Beheer), Domein en Van Den Pauwert Architecten. bouw je eigen woning in de bloemenbuurt BLOEMENBUURT Zui Eiho fas 3 Blok a E iitiatif a BIEB (Bouw I Eig Bhr), Domi Va D Pauwrt Architct bouw j ig woig i blombuurt ou blombuurt Eiho ctrum E Blombuurt bouw j ig woig i blombuurt bouw j ig woig

Nadere informatie