Wat er allemaal mogelijk is!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat er allemaal mogelijk is!"

Transcriptie

1 Handleiding

2 & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen. e Twee gestapelde klanken spelen pag. 16 pag. 17 U kunt twee klanken op één enkele toets stapelen. e Verschillende klanken met de linker- en rechterhand spelen U kunt het klavier in linker en rechter zones verdelen, en voor elke zone een andere klank selecteren. e Duetten spelen pag. 18 pag. 22 U kunt het klavier in linker en rechter helften verdelen, en spelen alsof er twee piano s zijn. & Songs oefenen e Een metronoom laten klinken U kunt een metronoom laten klinken e Met ingebouwde songs meespelen Dit apparaat heeft talloze ingebouwde songs. De songtitels vindt u in de Lijst van interne songs (p55) e Elke hand apart oefenen pag. 24 pag. 26 pag. 28 U kunt met een song meespelen terwijl alleen het rechterhand- of linkerhandgedeelte wordt afgespeeld. & Songs opnemen e Uw spel opnemen pag U kunt uw eigen spel opnemen. e De computer gebruiken om een CD te creëren van een song die u heeft opgenomen pag. 38 Een song die u heeft opgenomen, kan naar de computer gekopieerd worden en op een CD worden gezet.

3 & De Piano aanpassen e De aanslaggevoeligheid aanpassen U kunt de aanslaggevoeligheid van het klavier aan uw eigen speelstijl aanpassen. e Galm aan het geluid toevoegen U kunt weerkaatsing (galm) toevoegen om het gevoel dat u in een concertzaal speelt te creëren. e De helderheid van het geluid aanpassen pag. 21 pag. 20 pag. 20 U kunt de klankkwaliteit van het geluid aanpassen, variërend van een briljant timbre tot een milde klank. & Handige functies e De toonhoogte van het klavier of de song transponeren Met de Transpose functie kunt u de toonhoogte van het klavier of een song verschuiven, zodat u gemakkelijk kunt spelen. e De knoppen uitschakelen Met de Panel Lock functie kunt u voorkomen dat klanken of instellingen worden veranderd wanneer knoppen per ongeluk worden ingedrukt. e De resonantie van akkoorden aanpassen U kunt de resonantie van akkoorden wijzigen door de manier waarop de zangbodem van de piano vibreert te veranderen. e De stemming veranderen & Milieuvriendelijk energiebesparend ontwerp pag. 23 pag. 44 pag. 46 pag. 46 U kunt tussen de verschillende stemmingen afwisselen, zoals historische stemmingen die gedurende het Barok tijdperk werden gebruikt. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix e De stroom wordt uitgeschakeld nadat een gespecificeerde tijd is verstreken pag. 41 Als er 30 minuten zijn verstreken sinds u voor het laatst speelde of het apparaat bediende, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. * Als u niet wilt dat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld, verandert u de Auto Of instelling (p.41). 3

4 Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld Het apparaat op een veilige manier gebruiken (p.58) en Belangrijke opmerkingen (p. 60). In deze secties vindt u belangrijke informatie over het op juiste wijze gebruiken van het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te krijgen van alles dat dit apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding zodat u er later aan kunt refereren. 4 Copyright 2012 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION gereproduceerd worden. Roland, GS en SuperNATURAL zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.

5 & Inhoud Wat er allemaal mogelijk is!...2 Bedieningsfuncties...6 Paneelbeschrijvingen Achterpaneel en onderpaneel (HP505)...11 Achterpaneel en onderpaneel (HP503)...12 Voordat u gaat spelen De muziekstandaard opzetten (HP505)...13 De muziekstandaard opzetten (HP503)...13 Het deksel openen/sluiten...14 De stroom aan/uitzetten...15 Spelen Spelen met verschillende klanken...16 Klanken veranderen...16 Spelen met twee gestapelde klanken (Dual Play)...17 Verschillende klanken spelen met de rechter en linkerhand (Split Play)...18 Het geluid naar uw smaak aanpassen...20 Galm aan het geluid toevoegen (Ambience)...20 De helderheid van het geluid aanpassen (Brilliance)...20 De aanslaggevoeligheid aanpassen (Key Touch)...21 Het klavier verdelen om met twee personen te spelen (Twin Piano)...22 De toonhoogte verschuiven (Transpose)...23 Oefenen Oefenen met de metronoom...24 Het tempo veranderen...24 De maatsoort veranderen...24 Het volume van de metronoom aanpassen...25 Een aftelling toevoegen om uw spel te synchroniseren Oefenen met een song...26 Een song selecteren en spelen...26 Songs opeenvolgend afspelen (All Songs Play)...27 De volumebalans van de song en de uitvoering op het klavier aanpassen (Song Balance)...27 Het tempo van een song aanpassen om gemakkelijker te kunnen oefenen 28 Elke hand apart oefenen (Part Mute)...28 Een gedeelte van de song herhaaldelijk oefenen (AB Repeat)...30 De song die u oefent opnemen...31 SMF opname...31 Een opgenomen song overdubben...32 Een song die als SMF is opgenomen in Audio omzetten...35 Geluid opnemen...36 Een song transponeren zodat deze gemakkelijker te spelen is (Audio Transpose) Genieten van Karaoke met een geluidsbestand (Center Cancel)...37 Een geluidsopname van een song (WAV-bestand) op een CD branden...38 Een song opslaan met een door u gespeciiceerde naam...39 Een interne song opslaan...40 Handige functies De stroom na een bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of)...41 De instellingen behouden, zelfs nadat de stroom is uitgezet (Memory Backup)...41 De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)...42 Een opgeslagen song kopiëren (Copy Song)...42 Een opgeslagen song verwijderen (Delete Song)...43 Hoe de verklarende illustraties worden gelezen Het geheugen initialiseren (Format Media)...43 De knoppen uitschakelen (Panel Lock)...44 Diverse instellingen (Functie modus) De stroom na bepaalde tijd automatisch uitschakelen (Auto Of) (p. 41)...45 Natuurlijke resonantie produceren als u het demperpedaal indrukt (Damper Resonance)...45 De resonantie van de snaren produceren als de toetsen worden bespeeld (String Resonance)...45 Geluiden spelen als de toetsen zijn losgelaten (Key Of Resonance)...45 De natuurlijke resonantie van de klankkast van de concertvleugel aanpassen (Cabinet Resonance)...45 De helderheid van individuele noten in een akkoord aanpassen (SoundBoard Behavior)...46 De toonhoogte met die van andere instrumenten overeen laten komen (Master Tuning)...46 De stemmingsmethode veranderen (Temperament)...46 De grondtoon van een song speciiceren (Temperament Key)...46 De unieke stemming van een piano gebruiken (Stretch Tuning)...46 De Dual Play volumebalans aanpassen (Dual Balance)...47 Het volume van een geluidsapparaat aanpassen (Input Volume)...47 Een geluidsbestand afspelen terwijl zijn centrale geluid geminimaliseerd is (Center Cancel)...47 Een geluidsbestand transponeren (Audio Transpose)...47 Speciiceren waarop de transpositie van invloed is (Transpose Mode) De toonhoogte van de klank in stappen van octaven veranderen (Octave Shift)...47 Het formaat voor opnemen selecteren (Recording Mode)...48 De manier waarop pedaalefecten worden toegepast veranderen (Damper Pedal Part)...48 De manier waarop de pedalen werken veranderen (Center Pedal)...48 Dubbele noten voorkomen als een sequencer is aangesloten (Local Control)...48 MIDI-zendkanaal instellingen (MIDI Transmit Channel)...48 Het CD type dat afgespeeld wordt instellen (CD/Audio Type)...49 Een interne song opslaan (Save Song) (p. 40)...49 Een opgeslagen song kopiëren (Copy Song) (p. 42)...49 Een opgeslagen song verwijderen (Delete Song ) (p. 43)...49 Het geheugen initialiseren (Format Media) (p. 43)...49 De instellingen voor de USB Driver veranderen (USB Driver)...49 De instelling van de USB lashdrive veranderen (USB Memory Mode)...49 Videoapparatuur besturen (Visual Control Mode)...50 Het Visual Control kanaal speciiceren (Visual Control Channel)...50 De taal die in het scherm wordt gebruikt veranderen (Language)...50 De instellingen opslaan (Memory Backup) (p. 41)...50 De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset) (p. 42)...50 Probleemoplossing Foutmeldingen Lijst van klanken Lijst van interne songs Belangrijkste speciicaties HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN Over het Ivory Feel klavier Montage Index Druk op één van de ingesloten knoppen Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix 1 2 Druk op twee knoppen Nummers geven de volgorde van stappen aan. Terwijl u een knop ingedrukt houdt, drukt u op een andere knop. 5

6 & Bedieningsfuncties Galm toevoegen (Ambience) De helderheid van het geluid aanpassen (Brilliance) U kunt een aangename galm aan de klanken toevoegen, zodat het de indruk geeft dat u in een concertzaal speelt. pag. 20 U kunt de helderheid van het geluid dat u op het klavier speelt of de klanken van een song die u afspeelt, aanpassen. pag. 20 Galm aanzetten De helderheid inschakelen Druk op de [Ambience] knop, zodat deze verlicht is. Druk op de [Brilliance] knop, zodat deze verlicht is. De galm aanpassen De helderheid aanpassen Terwijl u de [Ambience] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. Terwijl u de [Brilliance] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. Algehele volume aanpassen Het volume. aanpassen pag. 15 Min Max Volume van de song aanpassen (Song Balance) Door het afspeelvolume van de song te wijzigen, kunt u de balans tussen de song en uw spel op het klavier aanpassen. De songbalans aanzetten Druk op de [Song Balance] knop, zodat deze verlicht is. De songbalans aanpassen pag. 27 Terwijl u de [Song Balance] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. Aanslaggevoeligheid aanpassen (Key Touch) U kunt de manier waarop het klavier op uw spel reageert aanpassen. pag. 21 Aanslaggevoeligheid inschakelen Druk op de [Key Touch] knop, zodat deze verlicht is. Aanslaggevoeligheid aanpassen Terwijl u de [Key Touch] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. Uw spel transponeren (Transpose) Transponeert het klavier en/of de song. Transpositie inschakelen Druk op de [Transpose] knop, zodat deze verlicht is. Hoeveelheid transpositie aanpassen pag. 23 Terwijl u de [Transpose] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. De instellingen behouden nadat de stroom is uitgezet (Memory Backup) Met dit apparaat kunt u talloze instellingen aanpassen, maar deze keren naar hun beginwaardes terug op het moment dat u de stroom uitzet. Met gebruik van de Memory Backup kunt u de veranderingen die u in instellingen heeft aangebracht behouden. pag Terwijl u de [Key Touch] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [Transpose] knop. 2. Gebruik de [ ] [ ] (Slow/Fast) knoppen om Memory Backup te selecteren. 3. Druk op de [Song] knop. 4. Gebruik de [ ] (Fast) knop om Y te selecteren. 6

7 Bedieningsfuncties Klankknoppen Een enkele klank selecteren Druk op één van de klankknoppen, en gebruik dan de [-] [+] knoppen. Het klavier verdelen om met twee personen te spelen (Twin Piano) Deze functie verdeelt het klavier in links en rechts, zodat twee mensen binnen dezelfde toonhoogtereeks kunnen spelen. Twin Piano inschakelen Druk op de [Twin Piano] knop, zodat deze verlicht is. De manier waarop de klanken zijn te horen veranderen Terwijl u de [Twin Piano] ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. 1 2 Druk één knop in pag. 22 Het geluid van de linkerhand klavierzone is door de rechter luidspreker luider te horen dan door de linker luidspreker. Het geluid van de linkerhand klavierzone is door de linker luidspreker luider te horen dan door de rechter luidspreker. Het geluid van de rechterhand klavierzone is alleen via de rechter luidspreker te horen. pag. 16 Het geluid van de linkerhand klavierzone is alleen via de linker luidspreker te horen. Twee klanken stapelen (Dual Play) Druk op twee klankknoppen. De klanken veranderen Tone 1 Tone 2 Verschillende klanken spelen met de rechter- en linkerhand (Split Play) Deze functie verdeelt het klavier in linker en rechter zones, zodat u in elke zone een andere klank kunt spelen. Split aanzetten Terwijl u de [Transpose] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [Twin Piano] knop. De klanken veranderen Right-hand Tone Left-hand Tone Druk twee knoppen in Druk op de [-] [+] knoppen. Houd de verlichte klankknop uiterst rechts ingedrukt, en gebruik dan de [-] [+] knoppen. 1. Druk op een klankknop. 2. Druk op de [-] [+] knoppen. 1. Terwijl u de [Transpose] knop en [Twin Piano] knop ingedrukt houdt, drukt u op een klankknop. 2. Terwijl u de [Transpose] knop en [Twin Piano] knop ingedrukt houdt, gebruikt u de [-] [+] knoppen. Het splitspunt van het klavier veranderen pag. 17 pag. 18 Terwijl u de [Transpose] knop en [Twin Piano] knop ingedrukt houdt, speelt u de toets die u als het splitspunt wilt speciiceren. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix 7

8 Bedieningsfuncties De metronoom gebruiken Het tempo of de maatsoort veranderen Hier ziet u hoe u de metronoom kunt laten klinken. pag. 24 U kunt het tempo van de metronoom of de song aanpassen. pag. 24 De metronoom aanzetten Het tempo veranderen Druk op de [Metronome] knop, zodat deze verlicht is. Gebruik de [ ] [ ] (Slow/Fast) knoppen. Het volume van de metronoom aanpassen Terwijl u de [Metronome] knop ingedrukt houdt, gebruikt u de [-] [+] knoppen. De maatsoort veranderen Terwijl u de [Metronome] knop ingedrukt houdt, gebruikt u de [ ] [ ] (Slow/Fast) knoppen. Beeldscherm Dit toont informatie zoals namen van klanken, namen van songs en de waarde van instellingen. Een song selecteren U kunt songs selecteren. Een song selecteren 1. Druk op de [Song] knop. Songnaam pag. 26 Klanknummer Klanknaam Categorie Songnummer Variatieklanken selecteren/de instellingen aanpassen U kunt klankvariaties of songs selecteren, en verschillende instellingen aanpassen. Als de [-] [+] knoppen ingedrukt worden gehouden, verandert de waarde doorlopend. Om de waarde snel toe te laten nemen, houdt u de [+] knop ingedrukt en drukt u op de [-] knop. Om de waarde snel af te laten nemen, houdt u de [-] knop ingedrukt en drukt u op de [+] knop. Om de waarde op de begininstelling terug te zetten, drukt u de [+] en [-] knoppen tegelijk in. 2. Gebruik de [-] [+] knoppen om een song te selecteren. Een in USB lashdrive opgeslagen song selecteren 1. Druk op de [Song] knop. 2. Terwijl u de [Song] knop ingedrukt houdt, gebruikt u de [-] [+] knoppen om S te selecteren. USB lashdrive 3. Gebruik de [-] [+] knoppen om een song te selecteren. 8

9 Bedieningsfuncties De Parts die gespeeld worden selecteren Hier ziet u hoe u de Parts die gespeeld worden kunt selecteren. Het rechterhand Part selecteren Het linkerhand Part selecteren De andere Parts selecteren Het volume van een Part aanpassen Opnemen/afspelen Hier ziet u hoe een song wordt afgespeeld of opgenomen Naar het begin van de song terugkeren Druk op de [ ] (Reset) knop. Play/Stop Druk op de [ ] (Play/Stop)] knop. Naar de standby-vooropname modus gaan Opnemen Terwijl gestopt, drukt u op de [ ] (Rec) knop. Terwijl u in de standby-voor-opname modus bent, drukt u op de [ ] knop. Terugspoelen Druk op de [ ] knop. Vooruitspoelen Druk op de [ ] knop. Alle songs afspelen Terwijl u de [Song] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [ ] knop. Een nieuwe opname maken pag. 26 pag. 28 Druk op de [Right] knop, zodat deze verlicht is. Druk op de [Left] knop, zodat deze verlicht is. Druk op de [Accomp] knop, zodat deze verlicht is. Houd de knop van het Part waarvan u het volume wilt aanpassen ingedrukt, en gebruik de [-] [+] knoppen. pag. 31 pag. 27 pag Selecteer de klank die u wilt spelen. 2. Druk op de [ ] (Rec) knop. 3. Druk op de [ ] knop om de opname te starten. 4. Druk op de [ ] knop om de opname te stoppen. Een deel van de song herhaaldelijk oefenen (AB Repeat) Hier ziet u hoe u een speciiek gedeelte van een song herhaaldelijk kunt afspelen. De knoppen uitschakelen (Panel Lock) Houd de [AB Repeat] knop ingedrukt, totdat Lock in het scherm wordt getoond. Panel Lock ophefen Houd de [AB Repeat] knop weer even ingedrukt. Overdubben pag Druk op de [ ] knop om de song af te spelen. 2. Aan het begin van het gedeelte dat herhaald moet worden, drukt u op de [AB Repeat] knop. 3. Aan het eind van het gedeelte dat herhaald moet worden, drukt u de [AB Repeat] knop nogmaals in. pag. 44 pag Selecteer de klank die gespeeld moet worden. 2. Selecteer de song die gedubd moet worden. 3. Druk op de [ ] (Rec) knop. 4. Druk op de [+] knop. 5. Druk op de knop van het Part dat u wilt opnemen, zodat deze knippert. 6. Druk op de [ ] knop om de opname te starten. 7. Druk op de [ ] knop om de opname te stoppen. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix 9

10 & Paneelbeschrijvingen [Power] schakelaar Hiermee wordt de stroom aan en uitgezet. pag. 15 * In de fabrieksinstelling wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als u 30 minuten niet gespeeld heeft of het apparaat niet heeft bediend. Wanneer het apparaat automatisch is uitgeschakeld, kunt u het met de [Power] schakelaar opnieuw aanzetten. Als u niet wilt dat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld, verandert u de Auto Of instelling in Of, zoals bij De stroom na een bepaalde tijd automatisch uitzetten (Auto Of) (p.41) wordt beschreven. * Als u de stroom opnieuw aanzet, moet u, vanaf het moment dat de stroom werd uitgezet, ten minste vijf seconden wachten voordat u deze weer aanzet. Als u niet lang genoeg wacht, kan de Auto Of functie mogelijk niet opnieuw ingesteld worden, zodat de stroom niet op correcte wijze wordt aangezet. USB-aansluiting Als een USB lashdrive is aangesloten, kunt u pag. 26 pag. 40 deze gebruiken om songs op te slaan of af te spelen. Met een USB lashdrive kunt u de volgende dingen doen: WAVE bestanden of MIDI-bestanden (SMF) data die van de computer zijn gekopieerd, kunnen door dit apparaat worden afgespeeld. Op dit apparaat kunt u geluidsopnames maken van dat wat u speelt. De door u gemaakte geluidsopnames van songs kunnen op de computer worden gespeeld of op een CD worden gebrand. Steek de USB lashdrive helemaal naar binnen, totdat deze stevig op zijn plaats zit. Gebruik een USB lashdrive van Roland. We kunnen een juiste werking niet garanderen wanneer een andere USB lashdrive wordt gebruikt. Koptelefoonhaak USB-aansluiting Als u een in de handel verkrijgbare USBkabel gebruikt om de USB-aansluiting van dit apparaat op de USB-aansluiting van de computer aan te sluiten, kunt u de volgende dingen doen: SMF data die door MIDI-compatibele software wordt afgespeeld, kan op het apparaat ten gehore worden gebracht. MIDI-data kan tussen het apparaat en de sequencer software (apart verkrijgbaar) worden overgebracht, hetgeen een brede reeks mogelijkheden voor muziekproductie en bewerking biedt. Wanneer de koptelefoon niet wordt gebruikt, kunt u deze op de koptelefoonhaak hangen. Voorpaneel Deze knoppen en schuifregelaars worden gebruikt voor de bediening van het apparaat. Bedieningsinstructies pagina 6-10 * Hang niets anders dan koptelefoons op deze haak, en druk er niet overmatig hard op. Hierdoor kan de koptelefoonhaak beschadigen. 10 Pedalen Demperpedaal Gebruik dit pedaal om het geluid te laten doorklinken. Terwijl dit pedaal ingedrukt wordt gehouden, blijven noten klinken, zelfs als u uw vingers van het klavier neemt. Als het demperpedaal van een akoestische piano wordt ingedrukt, voelt u eerst een lichte weerstand, maar als u het dieper indrukt begint het zwaarder aan te voelen. Op dit apparaat wordt deze verandering in de mate van weerstand nagebootst. Als u het demperpedaal van een akoestische piano indrukt, hoort u eerst het geluid van de dempers die de snaren loslaten. Vervolgens zou u het geluid van de aangrenzende snaren die meetrillen moeten horen, hetgeen in een rijke, welluidende klank resulteert. Bovendien, wanneer half-pedaal technieken worden gebruikt, verdwijnt de kern van de klank snel, terwijl een rijke, ruimtelijke resonantie overblijft, en een unieke vorm van weerkaatsing wordt geproduceerd. Op dit apparaat worden deze unieke, doorklinkende klanken die door de half-pedaal techniek worden geproduceerd gesimuleerd, samen met de klanken van snaren die zijn losgelaten (Damper Noise) en doorklinkende klanken (Damper Resonance). Sostenuto pedaal De noten die u speelt terwijl dit pedaal is ingedrukt blijven klinken. Soft pedaal Dit pedaal wordt gebruikt om de klank zachter te maken. Als u speelt met een ingedrukt Soft pedaal, wordt een klank geproduceerd die niet zo sterk is als de klank die geproduceerd wordt als u anders met dezelfde sterkte speelt. Dit is dezelfde functie als het linkerpedaal van een akoestische piano. Door de diepte waarmee het pedaal wordt ingedrukt af te wisselen, kan de zachtheid van de klank op subtiele wijze gevarieerd worden.

11 Achterpaneel en onderpaneel (HP505) DC In Jack Sluit hier de pag. 62 meegeleverde adapter aan. * Voordat u deze aansluiting maakt, moet u controleren of de [Power] schakelaar uit is. Uitgangsjacks Als u deze Jacks op versterkte luidsprekers aansluit, is het geluid van de HP505 via deze te horen. Phones Jacks Hier kunt u een stereo koptelefoon aansluiten. Pedaalaansluiting De HP505 heeft twee koptelefoon Jacks, dus twee personen kunnen tegelijkertijd een koptelefoon gebruiken. Sluit het pedaalsnoer pag. 62 van de speciale standaard hier aan. Vergeet niet om de plug van de koptelefoon te verwijderen! Als u de plug van een koptelefoon in de koptelefoon Jack laat zitten, is er geen geluid van de piano hoorbaar. Als u geen geluid van de piano hoort, controleer dan de koptelefoon Jacks. Achterzijde Ingangsjacks Als hier een digitale speler of ander geluidsapparaat is aangesloten, kunt u het geluid daarvan via de HP505 beluisteren. Gebruik de regelaars van het geluidsapparaat om het volume aan te passen. MIDI-aansluitingen Paneelbeschrijvingen Deze kunt u op externe MIDI-apparaten aansluiten. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix * Om storingen en defecte apparatuur te voorkomen, draait u het volume altijd helemaal laag en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt. * Wanneer aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van apparatuur die op de ingangsjacks is aangesloten laag zijn. Als dit gebeurt, gebruikt u aansluitkabels die geen weerstanden bevatten. 11

12 Paneelbeschrijvingen Achterpaneel en onderpaneel (HP503) MIDI-aansluitingen Deze kunt u op externe MIDI-apparaten aansluiten. Ingangsjacks Als hier een digitale speler of ander geluidsapparaat is aangesloten, kunt u het geluid daarvan via de HP503 beluisteren. Gebruik de regelaars van het geluidsapparaat om het volume aan te passen. DC In Jack Sluit hier de pag. 62 meegeleverde adapter aan. * Voordat u deze aansluiting maakt, moet u controleren of de [Power] schakelaar uit is. Pedaalaansluiting Sluit het pedaalsnoer pag. 62 van de speciale standaard hier aan. Achterzijde Uitgangsjacks Als u deze Jacks op versterkte luidsprekers aansluit, is het geluid van de HP503 via deze te horen. Phones Jacks Hier kunt u een stereo koptelefoon aansluiten. De HP503 heeft twee koptelefoon Jacks, dus twee personen kunnen tegelijkertijd een koptelefoon gebruiken. Vergeet niet om de plug van de koptelefoon te verwijderen! Als u de plug van een koptelefoon in de koptelefoon Jack laat zitten, is er geen geluid van de piano hoorbaar. Als u geen geluid van de piano hoort, controleer dan de koptelefoon Jacks. * Om storingen en defecte apparatuur te voorkomen, draait u het volume altijd helemaal laag en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt. * Wanneer aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van apparatuur die op de ingangsjacks is aangesloten laag zijn. Als dit gebeurt, gebruikt u aansluitkabels die geen weerstanden bevatten. 12

13 & Voordat u gaat spelen * Tijdens het openen/sluiten van het deksel of het opzetten/inklappen van de muziekstandaard moet u opletten dat uw vingers niet bekneld raken tussen de beweegbare delen en het paneel. Op plaatsen waar kleine kinderen aanwezig zijn, dient een volwassene toezicht te houden en aanwijzingen te geven. De muziekstandaard opzetten (HP505) De muziekstandaard omhoog brengen 1. Breng de muziekstandaard voorzichtig omhoog. 2. Klap de vergrendelingen naar beneden om de muziekstandaard vast te zetten. De muziekstandaard inklappen 1. Terwijl u de muziekstandaard met één hand ondersteunt, brengt u de vergrendelingen aan de achterkant van de muziekstandaard omhoog. Vouw de muziekstandaard dan voorzichtig in. De muziekstandaard opzetten (HP503) Bevestig de meegeleverde muziekstandaard met gebruik van de hieronder beschreven procedure. De muziekstandaard bevestigen 1. Steek de schroeven voor bevestiging van de muziekstandaard in de schroefgaten boven op de HP503, en draai de schroeven lichtjes aan. 2. Plaats de muziekstandaard tussen de schroeven en de behuizing van de HP503. De muziekhouders gebruiken U kunt de houders gebruiken om de pagina s op hun plaats te houden. Als u de houders niet gebruikt, laat u deze ingeklapt. Druk in 3. Terwijl u de muzieksteun met één hand ondersteunt, zet u deze op zijn plaats vast door de schroeven aan te draaien. De muziekstandaard verwijderen Ondersteun de standaard met één hand terwijl u de schroeven losdraait. Nadat de standaard is verwijderd, moet u niet vergeten om de schroeven weer vast te draaien. OPMERKING Druk of duw nooit hard op de geïnstalleerde muziekstandaard. Gebruik de meegeleverde schroeven om de muziekstandaard te bevestigen. Voordat u de piano verplaatst, verwijdert u de muziekstandaard om ongelukken te voorkomen. Let op dat de schroeven waarmee de muziekstandaard is vastgezet niet loskomen, en pas op dat kleine kinderen deze niet per ongeluk inslikken. De muziekhouders gebruiken U kunt de muziekhouders gebruiken om de pagina s op hun plaats te houden. Als u de muziekhouders niet gebruikt, laat u deze ingeklapt. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix Druk in Als u de muziekstandaard bevestigt, steekt u deze helemaal naar binnen terwijl u de standaard met uw hand ondersteunt zodat deze niet kan vallen. Pas op dat uw vingers niet bekneld raken. 13

14 Voordat u gaat spelen Het deksel openen/sluiten Om het deksel te openen, tilt u het met beide handen voorzichtig op, en schuift u het van u af. Om het deksel te sluiten, trekt u het voorzichtig naar u toe en verlaagt u het zachtjes nadat het volledig is uitgetrokken. OPMERKING Tijdens het openen/sluiten van het deksel moet u opletten dat uw vingers niet bekneld raken. Als kleine kinderen dit apparaat gaan gebruiken, moet een volwassene toezicht houden. Als u de piano moet verplaatsen, moet het deksel gesloten zijn om ongelukken te voorkomen. Het deksel gebruiken om de knoppen en het beeldscherm te verbergen (klassieke positie) U kunt het deksel gebruiken om de knoppen en het beeldscherm verbergen. Op die manier kunt u zich op uw spel concentreren, zonder dat u door de knoppen of het beeldscherm wordt afgeleid. Klep 14 De CD-drive installeren (apart verkrijgbaar) Bevestig de CD-drive zoals in het iguur wordt aangegeven, met gebruik van de montagegaten op het onderpaneel van het apparaat. * Details over het bevestigen of aansluiten vindt u in de gebruikershandleiding van de CD-drive. * Gebruik een door Roland verkochte CD-drive. We kunnen een juiste werking niet garanderen als een andere CD-drive wordt gebruikt. OPMERKING U kunt geen CD-R/RW disks afspelen waaraan geluidstracks zijn toegevoegd of CD s afspelen die zowel geluidstracks als data bevatten (CD Extra). Het apparaat kan alleen in de handel verkrijgbare CD s afspelen, die aan de oiciële standaards voldoen de disks die het COMPACT DISC DIGITAL AUDIO logo dragen. De bruikbaarheid en geluidskwaliteit van geluidsdisks die auteursrechtelijke beveiliging bevatten en andere niet standaard CD s, kan niet gegarandeerd worden. Meer gedetailleerde informatie over geluidsdisks met auteursrechtelijke beveiliging en andere niet standaard CD s kunt u via de handelaar verkrijgen. Op CD s kunnen geen songs en stijlen worden opgeslagen, en songs of stijlen die op CD s zijn opgenomen kunnen niet verwijderd worden. Bovendien kunnen CD s niet geformatteerd worden.

15 Voordat u gaat spelen De stroom aan/uitzetten OPMERKING Nadat alle apparaten correct zijn aangesloten (p.15), volgt u onderstaande procedure deze aan te zetten. Als u apparatuur in de verkeerde volgorde aanzet, kunnen storingen of defecten in de apparatuur optreden. Voordat u het apparaat aan/uitzet, draait u het volume altijd helemaal laag. Zelfs als het volume helemaal laag is gedraaid, kan er nog geluid te horen zijn als het apparaat wordt uitgezet. Dit is echter normaal en duidt niet op een storing. 2 On Of De stroom aanzetten 1 Min 1. Verplaats de [Volume] schuifregelaar helemaal naar links om het volume te minimaliseren. 2. Druk op de [Power] schakelaar. Na korte tijd kunt u klanken produceren door op het klavier te spelen. 3 Max * Dit apparaat is met een beveiligingscircuit uitgerust. Na opstarten duurt het daarom korte tijd (enkele seconden) voordat het apparaat normaal in werking treedt. 3. Gebruik de [Volume] schuifregelaar om het volume aan te passen. Pas het volume aan terwijl u iets op het klavier speelt, zodat u kunt horen hoe het klinkt. Het volume neemt toe als u naar rechts schuift, en neemt af als u naar links schuift. MEMO Het apparaat is zo ontworpen dat nuances in uw speeldynamiek ook op een laag volume duidelijk hoorbaar zijn, en het geluid zelfs op een hoog volume helder blijft. De stroom uitzetten 1. Verplaats de [Volume] schuifregelaar helemaal naar links om het volume te minimaliseren. 2. Druk op de [Power] schakelaar. De stroom wordt uitgezet. * Als u de stroom volledig moet uitschakelen, zet u eerst het apparaat uit, en haalt u vervolgens het netsnoer uit het stopcontact. Zie Stroomvoorziening (p.60). Als u niet wilt dat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld, verandert u de Auto Off instelling in OFF! In de fabrieksinstellingen wordt de stroom van het apparaat automatisch uitgeschakeld, 30 minuten nadat u voor het laatst heeft gespeeld of het apparaat heeft bediend. Als het apparaat automatisch is uitgeschakeld, kunt u de [Power] schakelaar gebruiken om het weer aan te zetten. Als u niet wilt dat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld, verandert u de Auto Of instelling in Of, Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix OPMERKING Nadat de stroom is uitgezet, moet u ten minste vijf seconden wachten voordat u de stroom weer aanzet. Als u niet lang genoeg wacht, kan de Auto Of functie niet opnieuw ingesteld worden, zodat de stroom niet op juiste wijze wordt aangezet. De instellingen worden geïnitialiseerd nadat de stroom is uitgezet. Als u wilt dat deze behouden blijven als u de volgende keer de stroom aanzet, kijkt u bij De instellingen behouden, zelfs nadat de stroom is uitgezet (Memory Backup) (p.41) en slaat u de instellingen op. 15

16 & Spelen Spelen met verschillende klanken Naast pianoklanken kunt u op de HP505 met vele andere klanken (347 types) spelen. Deze klanken worden Tones genoemd. De Tones zijn in vijf groepen ondergebracht, en iedere groep is aan een andere Tone knop toegewezen. Klanken veranderen Laten we beginnen met het spelen van een pianoklank. Als u de stroom aanzet, is de ConcertPiano klank geselecteerd Druk op een klankknop om de klankgroep te selecteren. Het op dat moment geselecteerde klanknummer en de klanknaam worden weergegeven. Klankgroepen * De uitleg in deze handleiding bevat illustraties die uitbeelden wat er normaalgesproken in het scherm zou moeten verschijnen. Wees er echter van bewust dat het apparaat een nieuwere, verbeterde versie van het systeem kan hebben (bijv. nieuwere klanken heeft), dus dat wat u daadwerkelijk in het scherm ziet, komt niet altijd overeen met hetgeen in de handleiding wordt getoond. Klankknop Piano [Grand] knop Piano [Early] knop [E. Piano] knop [Strings] knop [Other] knop Omschrijving Selecteert concertvleugelklanken. Selecteert klanken van de eerste historische piano s. Selecteert verscheidene elektrische pianoklanken die in Pop of Rock worden gebruikt. Selecteert de klanken van snaarinstrumenten zoals violen, alsmede andere instrumenten die in een orkest worden gebruikt. Selecteert een verscheidenheid aan klanken zoals orgel, bas of begeleidingsklanken. * Als u klanknummers selecteert, kunt u de klanken van een drumset of SFX op het klavier spelen. * Als u een orgelklank heeft geselecteerd dat een roterend efect (*1) heeft, zoals Jazz Org of een Ballad Org, verandert de snelheid van het roterende efect als u op de [Other] knop drukt. Voor details over de klanken bekijkt u de Lijst van klanken (p.54). *1 Rotary-efect: Rotary is een efect dat het geluid van roterende luidsprekers simuleert. Er zijn twee instellingen beschikbaar: Fast en Slow. 2. Gebruik de [-] [+] knoppen om een variatie binnen de klankgroep te selecteren. * Als u een klank van een drumset of SFX set heeft geselecteerd, produceren sommige toetsen van het klavier geen geluid. Klanken beluisteren (Tone Demo) 1. Terwijl u een klankknop ingedrukt houdt, drukt u op de [ ] knop. Een demonstratie van de klanken wordt gespeeld. 2. Om de demo te stoppen, drukt u op de [Song] knop. 16 Als u de VIMA TUNES gebruikt U kunt een (apart verkrijgbare) USB CD-drive op de HP505 aansluiten (p.14), en apart verkrijgbare CD-ROMs die voor VIMA zijn gecreëerd afspelen. Songs op een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) zijn met aanbevolen klanken geprogrammeerd, geschikt voor elke song. Als u een song van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) selecteert, worden aanbevolen klanken aan de [E. Piano], [Strings] en [Other] klankknoppen van het apparaat toegewezen, en deze drie klankknoppen knipperen. Als u een knipperende klankknop indrukt, wordt de aanbevolen klank geselecteerd, en kunt u de geselecteerde song spelen met een klank die bij die song past, terwijl deze wordt afgespeeld.

17 Spelen Spelen met twee gestapelde klanken (Dual Play) U kunt twee klanken gelijktijdig spelen, vanaf elke noot van het klavier. Deze mogelijkheid wordt Dual Play genoemd. Bij wijze van voorbeeld ziet u hier hoe piano- en snaarinstrumentklanken gestapeld worden. 1. Terwijl u de Piano [Grand] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [Strings] knop. De twee knoppen zijn verlicht. Als u op het klavier speelt, hoort u de piano en de snaarinstrumentklanken samen. Klanken voor Dual Play selecteren Klanknaam Corresponderende knop Hoe u klanken selecteert Tone 1 Linker klankknop Druk op de [-] [+] knoppen. Tone 2 Rechter klankknop 2. Om Dual Play te verlaten, drukt u op één van de klankknoppen. 1 2 Terwijl u de klankknop van Tone 2 ingedrukt houdt (de meest rechtse van de verlichte klankknoppen), drukt u op de [-] [+] knoppen. * Dual Play is niet beschikbaar als Split Play (p.18) of Twin Piano (p.22) zijn aangezet. * Bij sommige combinaties van klanken wordt het efect niet op klank 2 toegepast, en dit kan invloed hebben op de manier waarop de klank klinkt. * Het is niet mogelijk om Piano [Grand] en Piano [Early] klanken te stapelen. Geavanceerde technieken De toonhoogte van klank 2 in stappen van een octaaf veranderen: Het gedeelte dat door het demperpedaal wordt beïnvloed speciiceren: De volumebalans van de twee klanken aanpassen: De luidspreker demo beluisteren Alleen HP Houd de Piano [Grand] knop ingedrukt en druk op de Piano [Early] knop. 2. Druk op de [ ] knop om de demo te starten. 3. Om de luidspreker demo te stoppen, drukt u op de [Metronome] knop. Octave Shift (p.47) Damper Pedal Part (p.48) Dual Balance (p.47) Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix Wat zijn effecten? Sommige klanken bieden een grote verscheidenheid aan andere efecten die het geluid op verschillende manieren kunnen wijzigen. Het Rotary-efect is één van deze efecten. 17

18 Spelen Verschillende klanken spelen met de rechter en linkerhand (Split Play) U kunt verschillende klanken spelen in de linker en rechtergebieden van het klavier, die op een bepaalde toets zijn verdeeld. Deze optie wordt Split Play genoemd, en de toets waar het klavier wordt verdeeld, heet het splitspunt Terwijl u de [Transpose] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [Twin Piano] knop. In het scherm wordt SPLIT weergegeven. Naam van de rechterhandklank Als Split is aangezet, zijn de klavierinstellingen als volgt: Splitspunt (standaardinstelling na opstarten: F#3) Klank voor de linkerhand Klank voor de rechterhand 2. Om Split Play te verlaten, houdt u de [Transpose] knop ingedrukt en drukt u nogmaals op de [Twin Piano] knop. * Afhankelijk van welke klanken samen worden gebruikt, kunnen de klanken anders klinken omdat er geen efect op de klank van de linkerhand wordt toegepast. Geavanceerde techniek De gedeeltes die door het demperpedaal worden beïnvloed speciiceren: Damper Pedal Part (p.48). De klank voor de rechterhand veranderen Druk op een klankknop. Het nummer en de naam van de klank die op dat moment voor de rechterhand zone is geselecteerd worden getoond. 2. Druk op de [-] [+] knoppen. Een andere klank wordt geselecteerd. 18

19 Spelen De klank voor de linkerhand veranderen 1. Terwijl u de [Transpose] knop en [Twin Piano] knoppen ingedrukt houdt, drukt u op een klankknop. Het nummer en de naam van de klank die op dat moment voor de linkerhand zone is geselecteerd worden getoond. 2. Terwijl u de [Transpose] en [Twin Piano] knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. Een andere klank wordt geselecteerd. Geavanceerde techniek De toonhoogte van de linkerhandklank in stappen van octaven veranderen: Octave Shift (p.47). Het splitspunt van het klavier veranderen Reeks waarbinnen het splitspunt gespeciiceerd kan worden (B1-B6) Splitspunt Standaard na opstarten: F#3 Het splitspunt behoort tot de linkerhandsectie van het klavier. 1. Terwijl u de [Transpose] en [Twin Piano] knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de toets die u als het splitspunt wilt toewijzen. De toets die u indrukte wordt het nieuwe splitspunt, en die toets wordt in het scherm getoond. Scherm Waarde B1 B6 (standaard: F#3) * In het scherm staat een aanhalingsteken ( ) voor een kruis (#). Uw instellingen opslaan De instellingen van de HP505 keren naar hun beginwaardes terug als u de stroom uitzet, maar u kunt deze opslaan, zoals in De instellingen behouden, zelfs nadat de stroom is uitgezet (Memory Backup) (p.41) wordt beschreven. Bedieningsfuncties Paneelbeschrijvingen Voordat u gaat spelen Spelen Oefenen Handige functies Functie modus Appendix 19

20 Spelen Het geluid naar uw smaak aanpassen Met dit apparaat kunt u galm toevoegen of de helderheid van het geluid wijzigen. Galm aan het geluid toevoegen (Ambience) U kunt een aangename galm aan de klanken van dit apparaat toevoegen, hetgeen de indruk creëert dat u in een concertzaal speelt. Dit efect wordt Ambience genoemd Druk op de [Ambience] knop. De [Ambience] knop licht op. 2. Terwijl u de [Ambience] knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] [+] knoppen. De diepte van de Ambience efectwaardes wordt in het scherm aangegeven. Uw instellingen opslaan De instellingen van de HP505 keren naar hun beginwaardes terug wanneer u de stroom uitzet, maar u kunt deze opslaan, zoals in De instellingen behouden, zelfs nadat de stroom is uitgezet (Memory Backup) (p.41) wordt beschreven. Scherm Waarde Uitleg 1 10 (standaard: 5) Met hogere waardes wordt een diepere Ambience toegepast. 3. Om het Ambience efect uit te zetten, drukt u nogmaals op de [Ambience] knop. De verlichting van de [Ambience] knop dooft uit. * Het is niet mogelijk om de diepte van de Ambience individueel voor elke klank te speciiceren. Het efect wordt op iedere klank op dezelfde manier toegepast. De helderheid van het geluid aanpassen (Brilliance) U kunt de helderheid van de klanken, die op het klavier of door een song worden gespeeld, aanpassen Druk op de [Brilliance] knop. De [Brilliance] knop licht op. 20

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

CS7 Gebruikershandleiding

CS7 Gebruikershandleiding Inleiding Spelen op het instrument CS7 Gebruikershandleiding Music menu Recorder Instellingen Bijlage Hartelijk dank voor de aanschaf van een Kawai Concert Artist CS7 digitale piano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

CN14 Gebruikershandleiding

CN14 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument CN14 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding E-14 Intelligent Keyboard Bedankt voor uw aankoop van het Roland E-14 Intelligent Keyboard. Ook uw E-14 beschikt over de prachtige klankbron die

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc.

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Pocket RCT Aan de slag met pocket RCT Lees dit eerst! Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Attentie:

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 1800 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1800 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie