Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe"

Transcriptie

1 Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg- en welzijnsinstellingen, omdat hiermee een betere afstemming bereikt kan worden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Arbeidsmarktinformatie op het niveau van de provincies sluit onvoldoende aan op de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn doordat verschillende regio s binnen een provincie verschillen op specifieke kenmerken. Om deze reden is onderzocht hoe de arbeidsmarkt in een regio met een omvang van enkele gemeenten in kaart gebracht kan worden. Vervolgens is deze methode toegepast in de regio Zuidoost- (gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn). Belangrijke vragen hierbij zijn of vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, of er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is om het zorg- en welzijnswerk uit te kunnen voeren en welke aanpassingen nodig zijn om dit te bereiken. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen hier vervolgens op inspelen met hun personeelsbeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek was daarom: Hoe ziet de arbeidsmarkt van zorg en welzijn er uit in Zuidoost- en hoe kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hier met het personeelsbeleid op inspelen? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is zowel de arbeidsmarktsituatie van zorg- en welzijnssector als het personeelsbeleid van zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- geanalyseerd. In deze samenvatting wordt in paragraaf 1.1 kort in gegaan op de theorie over de werking van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie van de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- staat centraal in paragraaf 1.2, evenals de arbeidsmarktindicatoren die gebruikt zijn om dit in kaart te brengen. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 het personeelsbeleid van de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- besproken. In paragraaf 1.4 staat de conclusie van het onderzoek centraal. Tenslotte volgt in paragraaf 1.5 een korte weergave van de aanbevelingen voor de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost Theorie over de werking van de arbeidsmarkt De arbeidsmarkt bestaat uit een aanbod- en een vraagzijde. De aanbodzijde van de arbeidsmarkt bestaat uit de beroepsbevolking. Dit zijn alle personen (zowel werkzame als werkloze personen) die zich aanbieden op de arbeidsmarkt (De Beer, 2005; ROA, 2011) en die minstens 12 uur per week werken, willen of kunnen werken (StatLine, 2012). De vraagzijde betreft de zijde van de werkgevers, ook wel werkgelegenheid genoemd en bestaat uit het aantal banen en openstaande vacatures (De Beer, 2005). De vraagzijde kan weergegeven worden in personen of het aantal fte. In de sector zorg en welzijn is het belangrijk om bij de vraagzijde zowel naar het aantal personen als het aantal fte te kijken, omdat een groot deel van het personeel parttime werkt. 1

2 Op de arbeidsmarkt ontstaan knelpunten als de vraag groter is dan het aanbod. Er zullen dan meer openstaande vacatures zijn dan werknemers die zich op de arbeidsmarkt aanbieden. Er is dan sprake van een vraagoverschot en een krappe arbeidsmarkt. Bij een ruime arbeidsmarkt is het aanbod daarentegen groter dan de vraag. Er is dan sprake van werkloosheid (De Galan & Van Miltenburg, 1991). Dit worden kwantitatieve ontwikkelingen genoemd, die verwijzen naar de hoeveelheid werk (De Beer 2005: 35). Er kunnen tevens knelpunten op de arbeidsmarkt ontstaan doordat de opleidingseisen die gevraagd worden door werkgevers onvoldoende aansluiten op de opleiding waarover het aanbod beschikt. Dit worden kwalitatieve ontwikkelingen genoemd, die verwijzen naar het soort werk en inhoud van het werk (De Beer 2005: 35). 1.2 Arbeidsmarktsituatie van zorg en welzijn in Zuidoost- Op basis van de literatuurstudie over de werking van de arbeidsmarkt zijn indicatoren vastgesteld om de arbeidsmarktsituatie van zorg en welzijn in Zuidoost- te analyseren. Met behulp hiervan is de omvang, het geslacht en de leeftijd van zowel de totale, potentiële als de beroepsbevolking in kaart gebracht in Zuidoost-. Ook is de werkende beroepsbevolking in de zorg- en welzijnssector naar functie en dienstverband inzichtelijk gemaakt in deze regio, evenals de instroom in zorg- en welzijnsopleidingen, de opleidingsrichting en niveau en pendel. De vraag naar arbeid is in kaart gebracht met het totaal aantal banen en de openstaande vacatures in de zorg- en welzijnssector in Zuidoost-, zowel in personen als in fte. De gegevens van Zuidoost- zijn vergeleken met de gegevens over provincie. Ook is gekeken naar de ontwikkelingen per gemeente (Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn) indien daar gegevens over beschikbaar waren. De kerncijfers uit de analyse van de arbeidsmarktsituatie worden gepresenteerd in de tabel op pagina 3. Uit de tabel blijkt dat het arbeidsaanbod in Zuidoost- afneemt en vergrijst. Binnen de regio Zuidoost- is de totale bevolking in de gemeente Borger-Odoorn het meest vergrijsd in de afgelopen 12 jaar. Toch heeft de gemeente Coevorden het hoogste percentage personen van 65 jaar en ouder in verhouding tot personen tussen 20 en 65 jaar (grijze druk). Dit percentage in Coevorden (34,7%), Borger-Odoorn (34,2%) en Emmen (31,1%) is in 2012 hoger dan het percentage grijze druk vergeleken met Noord-Nederland (29,9%) in hetzelfde jaar, terwijl Noord-Nederland meer vergrijst dan het landelijk gemiddelde. Het arbeidsaanbod dat werkzaam is in de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- is toegenomen. Toch is de werkende beroepsbevolking in de zorg- en welzijnssector als percentage van de totaal werkende beroepsbevolking in alle sectoren in Zuidoost- het minst toegenomen in vergelijking met de andere twee regio s in de provincie. De werkende beroepsbevolking in de onderzochte zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- wordt gekenmerkt door een hoog percentage werknemers (tussen 85,2% en 94,8%) dat parttime werkt. Een ander kenmerk van de werkzame beroepsbevolking in de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- is dat een overgroot deel (tussen 74,5% en 85,5%) van het personeel dat 12 uur of meer per week werkt, in de werkregio Zuidoost- woont. Het arbeidsaanbod uit mbo zorg- en welzijnsopleidingen als percentage van het totaal aantal deelnemers in mbo-opleidingen is licht gedaald in Zuidoost-. De deelname aan mbo zorg- en welzijnsopleidingen op niveau 3 is tussen 2007 en 2001 afgenomen met 8,3%, terwijl de deelname aan mbo zorg- en welzijnsopleidingen op niveau 4 is toegenomen met 10,9% in dezelfde periode. 2 Managementsamenvatting Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt zorg en welzijn

3 Kerncijfers aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in Zuidoost- en Indicator Totale bevolking Aanbodzijde Periode/jaartal Ontwikkeling Indicator Zuidoost ,6% - 0,2% + 4,6% Banen zorg & welzijn Vraagzijde Periode/jaartal Ontwikkeling Zuidoost ,9% + 2,7% % van totaal: Emmen Coevorden Borger-Odoorn + 4,9% + 6,2% - 1,3% Grijze druk Emmen Coevorden Borger-Odoorn Potentiële beroepsbevolking Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking in zorg en welzijn % pers. parttime dienstverband % pers. wonend in Zuidoost- Deelname mbo zorg & welzijn % jaar % jaar 2010 % beroepsbevolking van de totale bevolking: Emmen Coevorden Borger-Odoorn + 7,4% + 6,3% + 8,7% + 10,1% - 2,6% + 7,3% Gelijk + 16,4% 45,7% 41,5% 38,4% +7,5% Vacatures (VVT branche) - 1,9% + 6,9% + 4,4% +13,2% Vacatures primair proces Gemiddeld fte % per werknemer ,8% - 5,6% Gemiddeld aantal uur per week % van totaal werkende beroepsbevolking: Zuidoost- Noord- Zuidwest- + 6,4% + 0,7% + 1,0% + 1,5% ,2% - 94,8% ,5% - 85,5% Niveau 3 Niveau 4-0,2% - 8,3% + 10,9% + 8,9% - 0,2% ,5% (VVT branche) + 24,1% ,3% Managementsamenvatting Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt zorg en welzijn

4 Wat betreft de ontwikkeling van de vraag naar arbeid in de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- is een toename zichtbaar van de werkgelegenheid. Ook het aandeel van de banen in de zorgen welzijnssector van het totaal aantal banen in Zuidoost- is toegenomen. Binnen de regio Zuidoost- heeft de gemeente Emmen het hoogste percentage banen in de zorg- en welzijnssector van het totaal aantal banen in alle sectoren. Toch is het percentage banen in de zorg- en welzijnssector in de gemeente Coevorden het meest gestegen tussen 2001 en In de gemeente Borger-Odoorn is dit percentage juist gedaald in dezelfde periode. Ook is het aantal vacatures van de onderzochte instelling in de VVT branche met 11,5% gestegen tussen 2009 en In deze periode is vooral het aantal vacatures in het direct uitvoerend zorgwerk gestegen met 24,1%. Uit de analyse van de arbeidsmarktsituatie van zorg en welzijn in Zuidoost- blijkt ook dat de onderzochte indicatoren voor Zuidoost- marginaal verschillen vergeleken met cijfers voor heel de provincie. De verschillen tussen gemeenten in Zuidoost- blijken wel groter te zijn dan de verschillen tussen Zuidoost- en. Dit geldt voor de arbeidsmarktindicator grijze druk en het percentage beroepsbevolking van de totale bevolking aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt zijn de verschillen tussen gemeenten groter voor de indicator aantal banen in de zorg- en welzijnssector als percentage van het totaal aantal banen. 1.3 Het personeelsbeleid van de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- Om het personeelsbeleid van de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- te analyseren zijn zes componenten vastgesteld op basis van een literatuurstudie over personeelsbeleid. Dit zijn de componenten personeelsbeleid voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn, cijfermatige arbeidsmarktinformatie en de knelpunten die zorg- en welzijnsinstellingen ervaren en verwachten in Zuidoost-. Op basis van deze zes componenten is middels het afnemen van interviews met negen P&O ers van zeven zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost-, onderzocht hoe het personeelsbeleid van deze instellingen is afgestemd op de toekomstige personeelsbehoefte. Hiermee is tevens in kaart gebracht welke knelpunten deze zorg- en welzijnsinstellingen ervaren en verwachten bij het voorzien in hun vraag op de arbeidsmarkt. Uit de interviews is gebleken dat de onderzochte zorg- en welzijnsinstellingen kwalitatieve knelpunten ervaren bij het voorzien in de vraag op de arbeidsmarkt in Zuidoost-. De arbeidsmarkt in Zuidoost- wordt gekenmerkt door werkloosheid, waardoor het aantal personen die solliciteren op openstaande vacatures is toegenomen. Ondanks dat zich meer personen aanbieden op de arbeidsmarkt, blijkt het vervullen van openstaande vacatures met kandidaten die voldoen aan de gestelde functie-eisen lastig. In de zorgsector worden de knelpunten ervaren bij het vervullen van vacatures voor verzorgenden op mbo niveau 3, verpleegkundigen op mbo niveau 4, (wijk)verpleegkundigen op hbo-niveau en artsen op universitair niveau. In de welzijnssector is er sprake van knelpunten doordat er een overschot is aan sociaal pedagogische werkers op mbo niveau 3 en 4. Ook worden er kwantitatieve knelpunten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zuidoost- verwacht als gevolg van de ontwikkelingen omtrent de Wmo, waar het overgrote deel van de onderzochte instellingen mee te maken heeft. Dit heeft gevolgen voor het voorzien in de vraag naar personeel. Een periode met een overschot aan personeel en weinig werk zou in de praktijk zomaar 4 Managementsamenvatting Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt zorg en welzijn

5 afgewisseld kunnen worden met periodes waarin personeelstekorten kunnen ontstaan als instellingen juist meer werk toegewezen krijgen via de gemeente. Uit de analyse is tevens gebleken dat beleid voor de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel bij de onderzochte zorg- en welzijnsinstellingen op de langere termijn ontbreekt. Om te anticiperen op de huidige knelpunten en knelpunten die verwacht worden op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zuidoost- willen de geïnterviewde P&O ers personeelsbeleid ontwikkelen dat gericht is op de langere termijn. Hiermee willen de P&O ers meer sturen op het optimaal inzetten van werknemers die flexibel en breed inzetbaar zijn. Dit wordt in eerste instantie gedaan met behulp van strategische personeelsplanning. 1.4 Conclusie Uit de resultaten van de analyse van de arbeidsmarktsituatie en de analyse van het personeelsbeleid is gebleken dat de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zuidoost- niet goed op elkaar aansluiten. Er is sprake van zowel kwantitatieve als kwalitatieve knelpunten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zuidoost-. De bevolking in Zuidoost- vergrijst waardoor de zorgvraag zal toenemen, terwijl de werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector is toegenomen en er naar verhouding minder aanbod beschikbaar is om het werk in de zorg uit te voeren als gevolg van een krimpende (potentiële) beroepsbevolking. Hierdoor zullen er onvoldoende potentiële werknemers beschikbaar zijn op de langere termijn om te kunnen voorzien in de vraag waardoor kwantitatieve knelpunten groter zullen worden op de arbeidsmarkt in Zuidoost-. Ook zullen er kwalitatieve knelpunten op de arbeidsmarkt van zorg in Zuidoost- ontstaan doordat er tekorten ontstaan aan opgeleid zorgpersoneel op niveau 3 als gevolg van een afgenomen deelname aan mbo zorg- en welzijnsopleidingen op niveau 3. Dit zal op termijn zorgen voor grotere problemen tussen de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Zuidoost-. Daarnaast heeft zowel de zorg- als de welzijnssector te maken met externe factoren door de ontwikkelingen in de Wmo die van grote invloed zijn op de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het gevolg hiervan zijn kwantitatieve knelpunten die ontstaan bij het voorzien in de vraag doordat perioden met personeelsoverschotten afgewisseld kunnen worden met perioden van personeelstekorten. 1.5 Aanbevelingen De zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost- staan voor grote uitdagingen om kwalitatief goede en betaalbare zorg en welzijn te kunnen blijven leveren aan de bevolking in Zuidoost-. Om te kunnen anticiperen op de huidige en verwachte knelpunten op de arbeidsmarkt zijn maatregelen nodig vanuit de zorg- en welzijnsinstellingen in Zuidoost-. Om deze reden worden er aanbevelingen gegeven aan de instellingen om met hun personeelsbeleid in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarmee te kunnen blijven voorzien in de vraag. Allereerst wordt het ontwikkelen van personeelsbeleid op de langere termijn aanbevolen. Hiervoor wordt strategische personeelsplanning als hulpmiddel geadviseerd. Om een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te bevorderen wordt tevens een regionale samenwerking aanbevolen tussen zorg- en welzijnsinstellingen en andere partijen in Zuidoost-. Hiervoor kan 5 Managementsamenvatting Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt zorg en welzijn

6 gebruik worden gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden om het personeelsbestand flexibeler vorm te geven en doorstroom van huidig personeel te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het mobiliteitsnetwerk en de regionale proeftuin mobiliteit van ZorgpleinNoord. Ten slotte wordt een samenwerking met onderwijsinstellingen aanbevolen die zorg- en welzijnsopleidingen aanbieden. Hiermee kan instroom van nieuwe werknemers voor de zorg bevorderd worden middels werk- en leertrajecten voor leerlingen en omscholing van bijvoorbeeld personeel afkomstig uit de welzijnssector voor de zorg. Literatuur Beer, P. de. (2005). Perspectief op de arbeidsmarkt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Galan, C. De, Miltenburg, A. J. M. Van. (1991). Economie van de arbeid. Alphen aan den Rijn: Samson. Faun, H.M.F.G.M., Gardeniers, J.W.M., Meuwissen, J.J.L., Paashuis, B.L.E., Schakel, L.P. (2011). Arbeidsmarktonderzoek 2011, Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Maastricht: Etil. Gardenier, J.D., Westerhof, E., Rijn, H. van. (2012). Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV) light, Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Groningen: CAB. Junggeburt, J. H. F. (1994). Arbeid en ondernemerschap, Ontwikkeling en structuur van de arbeidsmarkt. Utrecht: Uitgeverij Lemma BV. Kluijtmans, F. (2010). Leerboek HRM. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. ROA (2011). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot Maastricht: Maastricht University School of Business and Economics. ZorgpleinNoord (2013). Regionale proeftuin: Mobiliteit binnen Zorg en Welzijn in Groningen en, samenvatting. Haren: ZorgpleinNoord. Dit onderzoek is uitgevoerd door Dominika Duplicka in het kader van de master Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gehele rapport vindt u op Stichting ZorgpleinNoord Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. 6 Managementsamenvatting Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt zorg en welzijn

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost-Drenthe Dominika P. Duplicka, BBA Haren, maart 2013 Masterscriptie Sociologie, richting Beleid & Consultancy Faculteit Gedrags-

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Managementsamenvatting Aanleiding en onderwerp Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een verwacht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland Factsheet Tekorten Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland 1 Personeelstekorten zorg en welzijn in Flevoland De arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland is volop in beweging. Het aantal vacatures stijgt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april

Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april Factsheet Personeelstekorten in Zorg en Welzijn april 217 Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale arbeidsmarktrapportages; de Onderwijs in Kaart in het voorjaar en de Arbeidsmarkt in Kaart in

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt september 2006 De beleidsmatige belangstelling voor de arbeidsmarkt spitst zich over het algemeen toe op gevreesde tekorten aan de bovenkant van de markt en gevreesde

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Drenthe

Arbeidsmarkt Drenthe Nieuwsbrief Postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl Arbeidsmarkt Drenthe Wat houdt het in? In 2010 is in opdracht van de provincie Drenthe het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Toekomstbestendige arbeidsmarkt ouderenzorg. Vrijdag 10 maart 2017 te Zuidhorn Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord

Toekomstbestendige arbeidsmarkt ouderenzorg. Vrijdag 10 maart 2017 te Zuidhorn Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord Toekomstbestendige arbeidsmarkt ouderenzorg Vrijdag 10 maart 2017 te Zuidhorn Ida Grasdijk, directeur-bestuurder ZorgpleinNoord Recordhoogte vacatures zorg & welzijn Bron: vacaturesite ZorgpleinNoord,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004

Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2004 Hoofdrapport Samenstelling: Dr. L. Broersma & Drs D. Stelder, Sectie Ruimtelijke Economie, FEW, RuG Prof. Dr. J. van Dijk, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen,

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan?

De arbeidsmarkt van morgen, wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? , wie hebben we nodig en wie biedt zich aan? Biebwatch, Amsterdam, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht Opzet van de presentatie Ontwikkelingen op de

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drenthe december Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie