Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Duurzaamheidkompas # oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Duurzaamheidkompas #2 2009. oktober 2009"

Transcriptie

1 Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Duurzaamheidkompas # oktober 2009

2 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische crises is het bepalen van de juiste strategische richting en het nemen van de daarbij horende beslissingen essentieel. Is duurzaam kansrijk of niet? Moet de voet op de rem of geven we gas? Besparen of investeren? Consuminderen of juist meer? Leiden of volgen? Dit zijn slechts enkele duurzaamheiddilemma s waar vrijwel elke producent, retailer, beleidsmaker of maatschappelijke organisatie mee te maken krijgt. Snelle en goede besluiten Het Duurzaamheidkompas geeft aan welke kant het opgaat met de publieke opinie inzake duurzaamheid. Het levert de benodigde inzichten voor het ontwikkelen, implementeren of evalueren van duurzame beleidsalternatieven. Inzicht in mening Nederlander MarketResponse voert het onderzoek online uit onder een representatieve steekproef van Nederlanders. Schuttelaar & Partners is verantwoordelijk voor een gedegen inhoudelijke inbreng in de vragenlijst en analyse. Met regelmaat Het Duurzaamheidkompas is een initiatief van Schuttelaar & Partners en MarketResponse. Driemaal per jaar bieden wij u inzicht en nieuwe inspiratie om effectieve en vooral duurzame beleidskeuzes te maken. Met steeds wisselende actuele thema's. Met dit keer: Welke thema s zijn hot? Onderzoeksopzet Het onderzoek is gehouden onder n= 512 respondenten in de periode van 3 tot 31 augustus Daarvan waren er 70 Cultureel Creatieven en 144 potentieel Cultureel Creatieven. De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van MarketResponse, levert de deelnemers aan het onderzoek. Cultureel Creatieven Cultureel Creatieven (ca. 15% van de volwassen Nederlanders) maken zich nadrukkelijk hard voor duurzaamheid. Een bijna even groot percentage is potentieel Cultureel Creatief. Wilt u meer weten over deze Nederlanders? Kijk op Definitie van duurzaamheid - Duurzaamheid is een breed begrip. Respondenten wordt gevraagd om spontaan aan te geven wat men onder duurzaamheid verstaat. Daarna wordt hen de volgende definitie meegegeven: Duurzaamheid is: Zorgen voor een balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten. Het doel daarvan is te voorzien in de behoeften van nu, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Uw eigen positie in kaart MarketResponse en Schuttelaar & Partners bieden bedrijven en organisaties de gelegenheid om de eigen duurzaamheidpositie en beleidsalternatieven te evalueren door mee te lopen in onze reguliere monitor. De volgende meting start half november. U kunt zich tot begin november aanmelden als participant. Meer informatie? Neem contact op met: Pauline Bron MarketResponse Jacqueline Rempt Schuttelaar & Partners Duurzaamheidkompas #

3 Leeswijzer Aandachtspunten, goede scores en trends In dit rapport maken we gebruik van pictogrammen die de lezer attent maken op een aantal punten. Prima score, met deze pictogram leggen we de nadruk op onderzoeksresultaten die goed zijn. Aandachtspunt, met deze pictogram leggen we nadruk op onderzoeksresultaten die aandacht behoeven.. Quote, met deze pictogram leggen we de nadruk op quotes uit onderzoek Nederlanders versus (potentieel) Cultureel Creatieven De uitkomsten van Nederland zijn vaak in het blauw weergegeven. Wanneer in de tekst of grafieken gesproken wordt over Nederland of Nederlanders is de basis alle n= 512 respondenten van dit onderzoek. De uitkomsten van de (potentieel) Cultureel Creatieven zijn in het groen weergegeven. Wanneer wordt gesproken over (potentieel) Cultureel Creatieven is de basis n= 144 respondenten. Duurzaamheidkompas #

4 Samenvatting van de resultaten (1) Nederlander maakt zich zorgen om de planeet en de verminderde zorg en aandacht voor de medemens De Nederlander maakt zich grote zorgen over hoe we met onze planeet en de mensen die daarop leven omgaan. Vooral lager opgeleiden en de (potentieel) Cultureel Creatieven, die zich nadrukkelijk hard maken voor een meer duurzame samenleving, spreken hun zorg daarover uit. Hoewel de Nederlander erkent dat er voor bedrijven en consumenten een schone taak ligt, wordt vooral van de overheid verwacht dat zij aan de slag gaat. Het regenwoud en de mens in de buurt hebben prioriteit Planet thema s domineren de top-10 van de duurzaamheid issues. Nederlanders maken zich het meest zorgen over het verdwijnen van het regenwoud. Maar ook het leegvissen van de zeeën, de vervuiling van bodem en oceanen en het uitsterven van planten en dieren vinden zij zorgwekkend. Laag opgeleide Nederlanders maken zich het meest zorgen over de vermindering van zorg en aandacht voor de medemens in de buurt. Samen met het verdwijnen van het regenwoud heeft dit thema topprioriteit in de ogen van de Nederlanders. Vooral omdat zij vinden dat de situatie van deze thema s de laatste tijd verslechterd is. Ondanks het feit dat de Nederlander het korte-termijn-winstbejag ook één van de meest zorgwekkende thema s vindt, wordt dit als minder urgent ervaren dan eerder genoemde thema's. De overheid aan zet, bedrijven moeten mee De Nederlander verwacht vooral van de overheid dat zij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor duurzame oplossingen. Dit geldt in nog sterkere mate voor de (potentieel) Cultureel Creatieven. Deze groep is echter ook veeleisend richting bedrijfsleven. Ruim de helft van hen legt een belangrijke verantwoordelijkheid bij bedrijven neer. 85% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat bedrijven duurzaam ondernemen. Duurzaamheidkompas #

5 Samenvatting van de resultaten (2) Voldoende kansen voor duurzaam ondernemen en profileren Duurzame merken hebben een streepje voor. Zij worden eerder aanbevolen en eerder gekocht. Tweederde van de consumenten leeft minder duurzaam dan ze eigenlijk zouden willen. 60% van de consumenten is niet in staat om een duurzaam merk te noemen. Gebrek aan vertrouwen in bedrijven en merken speelt hier een rol. Ondanks zorgen vertoont slechts een derde duurzaam gedrag Slechts een derde van de Nederlanders zegt bewust bezig te zijn met duurzaam consumptiegedrag. Onder (potentieel) Cultureel Creatieven is de motivatie groter. Ruim de helft van hen zegt naar duurzaam consumptiegedrag te streven. Duurzame merken hebben voordeel Duurzame merken worden eerder aanbevolen en eerder gekocht. Ook zegt de helft van de Nederlanders meer voor duurzame merken te willen betalen. Laag opgeleiden, die zich over de hele linie meer zorgen maken over duurzaamheid, zijn minder geneigd om duurzame merken eerder aan te schaffen. Duurzaamheid is ook goed voor het imago. De helft van de Nederlanders krijgt een goed gevoel bij een duurzaam merk. En een duurzame werkgever heeft de voorkeur. Bijna alle Nederlanders geven aan het belangrijk te vinden dat bedrijven duurzaam ondernemen. Kwaliteit, lange levensduur en eerlijke handel wint Spontaan worden merken die geassocieerd worden met kwaliteit, lange levensduur en eerlijke handel het meest duurzaam gevonden. Merken die van origine een duurzame positionering hebben, scoren het hoogst. Keurmerken zoals Max Havelaar en FSC hout vervullen steeds meer de rol van merk voor de consument. Niet duurzame merken Een kwart van de Nederlanders is overigens in staat spontaan een merk te noemen dat niet duurzaam is. Zij noemen met name Shell en Hummer als niet duurzame merken. Wantrouwen, gebrek aan communicatie en transparantie speelt grote rol bij oordeel over duurzaam Van bedrijven en merken die niet uitdragen dat zij duurzaam zijn en die niet transparant zijn over de wijze waarop ze dit bereiken, wordt al snel aangenomen dat ze niet duurzaam zijn. Duurzaamheidkompas #

6 Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Duurzaamheidkompas #

7 Waar maakt de Nederlander zich zorgen over? Vervuiling van de aarde, uitputting van natuurlijke bronnen en energieverbruik 22% bodemvervuiling 13% uitputting van natuurlijke bronnen 11% stijging energieverbruik 5% consumptiemaatschappij 9% stijgende hoeveelheid afval Duurzaamheidkompas #

8 Waar maakt de Cultureel Creatief zich zorgen over? Cultureel Creatief: meer bezorgd, ook over eerlijke beloning van werknemer in ontwikkelingslanden Bijna een derde van de Nederlandse volwassen bevolking is inmiddels (potentieel) Cultureel Creatief. Deze groep maakt zich nadrukkelijk hard voor een meer duurzame samenleving. Zij maken zich over de hele linie meer zorgen en zijn meer begaan met de medemens in andere delen van de wereld. 22% uitputting van natuurlijke bronnen 29% bodemvervuiling 18% stijgende hoeveelheid afval 10% eerlijke beloning werknemers ontwikkelingslanden 15% stijging energieverbruik Duurzaamheidkompas #

9 Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Zorgen om de planeet en verminderde zorg en aandacht voor medemens in de buurt domineren top-10 Planet thema s domineren de top-10 van duurzaamheidissues. Nederlanders maken zich het meest zorgen over het verdwijnen van het regenwoud. Maar ook het leegvissen van de zeeën, vervuiling, uitsterven van planten en dieren en stijging energieverbruik vindt men erg zorgwekkend. De hot People issues zijn in de eerst plaats verminderde zorg en aandacht voor de medemens in de buurt, maar ook kinderarbeid en gebrek aan vrijheid van meningsuiting. Profit. Opvallend is dat het thema korte-termijn-winstbejag, ondanks een 10 e plaats in de overall top-10, op een gedeelde 1 e plaats staat als het gaat om zaken die de laatste tijd sterk verslechterd zijn. Ondanks de roep om aandacht voor het warmer worden van de aarde door klimaatverandering, maakt slechts 12% zich daar veel zorgen over. De Nederlander legt niet direct de relatie tussen het warmer worden van de aarde en de stijging in energieverbruik waar men zich veel meer zorgen over maakt. Duurzaamheidkompas #

10 Top 10 Welke duurzaamheid thema s zijn hot? Nederlander maakt zich zorgen om de planeet en verminderde zorg en aandacht voor medemens in de buurt In hoeverre maakt u zich persoonlijk zorgen over onderstaande thema s? Verdwijnen regenwoud 36% 46% 14% 3% Vermindering zorg en aandacht voor medemens in buurt 36% 43% 16% 3% 2% Leegvissen zeeën 25% 53% 17% 4% Vervuiling oceanen 27% 51% 18% 3% 2% Vervuiling bodem 26% 50% 18% 5% 1% Kinderarbeid 35% 39% 18% 6% 2% Niet voor mening uit mogen komen in landen 28% 44% 20% 6% 2% Uitsterven planten en dieren 29% 43% 19% 7% 2% Stijging energiegebruik 21% 49% 20% 7% 2% Korte termijn winstbejag van bedrijven 36% 34% 22% 7% 1% Verspilling van voedsel in rijke landen 21% 45% 22% 10% 2% Honger en ondervoeding in Afrika 25% 41% 24% 7% 3% Stijgende hoeveelheid afval 22% 43% 23% 9% 3% Warmer worden aarde door klimaatverandering 12% 50% 18% 14% 6% Gebruik giftige bestrijdingsmiddelen 21% 39% 27% 11% 3% Eerlijke beloning werknemers ontw. landen 15% 43% 31% 8% 2% Stijging Zeespiegel 10% 47% 24% 13% 7% Obesitas 17% 39% 26% 12% 7% Steeds industriëler worden voedselproductie 16% 38% 31% 11% 4% Groeiende wereldbevolking 19% 33% 33% 13% 3% Stijgende vleesconsumptie 9% 27% 38% 19% 7% Veel zorgen Enigzins zorgen Neutraal Niet veel zorgen Helemaal geen zorgen Duurzaamheidkompas #

11 Welke duurzaamheidthema s zijn hot? Ook laag opgeleide Nederlander maakt zich veel zorgen Percentage dat zich veel / enigszins zorgen maakt over onderstaande thema s Nederland Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid Verdwijnen regenwoud 82% 83% 77% 86% Vermindering zorg en aandacht voor medemens in buurt 79% 90% 79% 71% Leegvissen zeeën 78% 83% 75% 79% Vervuiling oceanen 77% 83% 73% 79% Bodemvervuiling 76% 80% 74% 77% Kinderarbeid 74% 79% 70% 76% Vrijheid van meningsuiting 72% 72% 71% 73% Laag en hoog opgeleide Nederlanders maken zich meer zorgen over duurzame thema s dan middelbaar opgeleide personen. Spontaan weten laag opgeleide personen echter minder thema s te noemen waarover ze zich zorgen maken dan middelbaar en hoger opgeleiden. Opvallend is dat laag opgeleiden zich het meest zorgen maken over de vermindering van zorg en aandacht voor de medemens in de buurt, terwijl dit juist voor hoger opgeleiden veel minder speelt. Uitsterven van plant- en diersoorten 72% 76% 68% 74% Stijging van het energieverbruik 70% 71% 66% 74% Kortetermijn winstbejag 70% 79% 65% 70% Duurzaamheidkompas #

12 ontwikkeling Welke duurzaamheidthema s moeten worden aangepakt? Regenwoud en zorg en aandacht voor medemens in de buurt topprioriteit Het verdwijnen van het regenwoud en de vermindering van zorg en aandacht voor de medemens in de buurt hebben in de ogen van de Nederlander de hoogste prioriteit. Deze thema s vinden Nederlanders het meest belangrijk en zij vinden dat de situatie in de afgelopen tijd verslechterd is. De overige Planet-thema s en het terugdringen van kinderarbeid hebben hierna de meeste prioriteit. Opvallend is dat de duurzaamheidthema s die topprioriteit hebben zowel ver van het bed als heel dicht bij huis liggen. beter slechter Top prioriteit Nederlanders maken zich druk over kinderarbeid. Ook al vinden zij wel dat het daar beter mee gaat. onbelangrijk Belang x ontwikkeling belang belangrijk 1. Verdwijnen regenwoud 6. Kinderarbeid 2. Zorg en aandacht voor medemens 7. Vrijheid van meningsuiting 3. Leegvissen zeeën 8. Uitsterven van plant- en diersoorten 4. Vervuiling oceanen 9. Stijging energieverbruik 5. Vervuiling van bodem/ aarde 10. Korte-termijn-winstbejag Duurzaamheidkompas #

13 Wie moet verantwoordelijkheid voor oplossingen nemen? Verantwoordelijkheid voor oplossingen ligt vooral bij overheid Wie is er verantwoordelijk en moet aan de slag voor de `verbetering van de top 10 thema s? Nederland Consumenten Bedrijfsleven Overheid Verdwijnen regenwoud 49% 51% 78% Vermindering zorg en aandacht voor medemens in buurt 73% 11% 69% Leegvissen zeeën 53% 43% 78% Hoewel de Nederlander erkent dat er voor bedrijven en consumenten een schone taak ligt, wordt vooral van de overheid verwacht dat zij verantwoordelijkheid voor duurzame oplossingen neemt. Consumenten menen dat zij zelf het voortouw moeten nemen bij het terugdringen van energieverbruik en het verbeteren van de zorg en aandacht voor de medemens in de buurt. Vervuiling oceanen 56% 49% 74% Bodemvervuiling 61% 48% 72% Kinderarbeid 39% 38% 84% Vrijheid van meningsuiting 23% 10% 91% Uitsterven van plant- en diersoorten 62% 43% 72% Stijging van het energieverbruik 83% 48% 60% Korte-termijn-winstbejag 31% 48% 74% Duurzaamheidkompas #

14 Wie moet verantwoordelijkheid voor oplossingen nemen? Cultureel Creatief is meer veeleisend, vooral richting bedrijfsleven Wie is er verantwoordelijk en moet aan de slag voor de `verbetering van de top 10 thema s? (potentieel) Cultureel Creatieven Consumenten Bedrijfsleven Overheid Verdwijnen regenwoud 51% 62% 81% Vermindering zorg en aandacht voor medemens in buurt 76% 18% 68% Leegvissen zeeën 59% 51% 78% Vervuiling oceanen 61% 57% 73% Bodemvervuiling 66% 60% 73% Kinderarbeid 48% 50% 84% Vergeleken met de Nederlander verwacht de (potentieel) Cultureel Creatief in nog sterkere mate dat de overheid met duurzaam beleid oplossingen aandraagt. Zij zijn echter ook meer veeleisend richting bedrijfsleven. En maar liefst 90% is van mening dat vooral de consument actie moet ondernemen om de stijging van energieverbruik tegen te gaan. Vrijheid van meningsuiting 27% 16% 91% Uitsterven van plant- en diersoorten 65% 52% 76% Stijging van het energieverbruik 91% 60% 68% Korte-termijn-winstbejag 40% 56% 71% Duurzaamheidkompas #

15 Duurzaamheid trends Duurzaamheidkompas #

16 Belang van duurzaamheid Bedrijven moeten bezig zijn met duurzaamheid Hoe belangrijk vindt u het dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid? 85% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid. 11% 14% 3% 3% Heel onbelangrijk Bijna alle (potentieel) Cultureel Creatieven vinden dit belangrijk. 56% 63% 40% 50% Onbelangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk 33% 22% 57% 46% Belangrijk Heel belangrijk Nederland maart Nederland oktober (potentieel) Cultureel Creatieven maart (potentieel) Cultureel Creatieven oktober Duurzaamheidkompas #

17 Duurzaam consumptiegedrag Ondanks de wens van Nederlanders om duurzamer te worden is slechts een derde duurzaam in gedrag Hoe bewust bent u zelf met duurzaamheid bezig als u kijkt naar uw eigen consumptiegedrag? Ongeveer een derde van de Nederlanders zegt (heel) bewust bezig te zijn met zijn consumptiegedrag wanneer het gaat om duurzaamheid. 19% 22% 8% 6% Onder (potentieel) Cultureel Creatieven is dit zelfs ruim de helft. 44% 45% 35% 39% In vergelijking met de vorige meting is er een lichte daling in duurzaam gedrag zichtbaar. 37% 33% Nederland maart Nederland oktober (potentieel) Cultureel Creatieven maart 57% 54% (heel) bewust bezig Neutraal (helemaal) niet bewust bezig (potentieel) Cultureel Creatieven oktober Ik koop heel bewust en heel kritisch. Ik mijd bewust bepaalde artikelen en winkels. Ik betaal graag wat meer voor iets als ik weet dat het duurzaam geproduceerd is. Duurzaamheidkompas #

18 Positieve effecten van duurzaamheid Duurzame merken hebben voordeel, vooral onder de (potentieel) Cultureel Creatieven 59% Beveelt duurzame merken eerder aan 61% Zou duurzame merken eerder aanschaffen 74% 75% Duurzame merken hebben een streepje voor bij de consument. Zij worden eerder aanbevolen en eerder gekocht. Ook zegt de helft van de Nederlanders meer voor duurzame merken te willen betalen. 45% 37% maart 2009 oktober % 50% maart 2009 oktober 2009 Daarnaast is duurzaamheid ook goed voor het imago. De helft van de Nederlanders krijgt een goed gevoel bij een duurzaam merk. 76% Wil (iets) meer betalen voor duurzame merken 82% 73% 76% Krijgt eerder een goed gevoel bij duurzame merken 82% 76% 59% 58% 50% 53% 58% 53% maart meting oktober meting maart 2009 oktober 2009 Nederland (Potentiële) Cultureel Creatieven Duurzaamheidkompas #

19 Positieve effecten van duurzaamheid Vooral Cultureel Creatieven en hoog opgeleiden werken liever bij een duurzaam bedrijf 42% Werkt liever voor een duurzame werkgever 62% Ruim 40% van de Nederlanders werkt liever voor een duurzaam bedrijf. Dit geldt in nog sterkere mate voor de (potentieel) Cultureel Creatieven en de hoog opgeleiden. Respectievelijk 62% en 52% heeft voorkeur voor een duurzame werkgever. Nederland (potentieel) Cultureel Creatieven Ik zou liever voor een duurzaam bedrijf werken dan voor een niet-duurzaam bedrijf Nederland (potentieel) Cultureel Creatieven Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid Helemaal mee eens 6% 15% 8% 3% 9% Mee eens 35% 47% 23% 36% 43% Noch mee eens, noch mee oneens 46% 33% 53% 48% 38% Mee oneens 9% 4% 11% 8% 9% Helemaal mee oneens 4% 1% 5% 5% 2% Duurzaamheidkompas #2 2009

20 (potentieel) Cultureel Creatieven Nederland Duurzame merken volgens consument Spontaan worden merken die geassocieerd worden met kwaliteit, lange levensduur en eerlijke handel het meest genoemd Duurzame top tien: 1. Philips 6. Toyota Prius 2. Max Havelaar 7. Nuon 3. Miele 8. Bosch 4. Eneco 9. ASN Bank 5. Fair Trade 10. Essent Keurmerken zoals Max Havelaar en FSC Hout vervullen steeds meer de rol van merk voor de consument. Bijna 60% van de consumenten is niet in staat om een duurzaam merk te noemen. Shell en Hummer zijn merken die volgens de consument juist niet duurzaam zijn. Hoe groter, hoe vaker genoemd Duurzaamheidkompas #

21 Wat maakt een merk niet duurzaam? Wantrouwen, gebrek aan communicatie en transparantie speelt een grote rol het zijn veel mooie woorden, maar als het op winst aankomt zijn ze flinterdun zijn in hun uitstraling niet duurzaam, en staan daar ook niet voor omdat ik van die kant nooit iets over duurzaamheid hoor je weet niet wat de fabriek er mee uitspookt deze grote bedrijven willen alleen duurzaam lijken omdat dat IN is omdat zij in mijn beleving op geen enkele wijze rekening houden met het milieu, hun producten volstoppen met chemische toevoegingen, of geen enkele rekening houden met arbeidsomstandigheden in de regio's waar hun grondstoffen of producten vandaan komen gewoon gevoel, geen bewijs omdat dit bedrijf, voor zover ik weet, vooral let op de economische aspecten van de productie en niet op de milieu- of sociale kanten Duurzaamheidkompas #

22 Het onderzoeksbureau Over MarketResponse MarketResponse is één van de grootste onafhankelijke research consultancy bureaus van Nederland. MarketResponse streeft naar een zo groot mogelijke effectiviteit voor haar klanten. Op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek helpen wij onze klanten maximaal rendement te halen uit het managen van klanten, medewerkers, portfolio en communicatie, zodat zij hun bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. MarketResponse heeft ruim 24 jaar ervaring in het faciliteren van besluitvorming op basis van marktonderzoek. Duurzaamheidkompas #2 #

23 Het communicatieadviesbureau Over Schuttelaar & Partners Schuttelaar & Partners is een groot en snel groeiend communicatieadviesbureau dat draagvlak creëert voor innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Samen met onze klanten faciliteren wij maatschappelijke dialoog over ontwikkelingen in de landbouw, de biotechnologie, de gezondheidszorg en consumentengedrag. Als adviesbureau geloven wij dat de tijd rijp is om te investeren in innovaties die leiden tot meer gezondheid en duurzaamheid. Door middel van strategisch advies, onderzoek en communicatie helpen wij onze klanten een aanpak te kiezen die oog heeft voor science, society & sense. Duurzaamheidkompas #2 #

Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5#

Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5# Voedselverspilling hoog op de agenda Duurzaamheidkompas #5# Oktober 2010 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische crises is

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

CO footprint 2 en klimaatverandering. Duurzaamheidkompas #4

CO footprint 2 en klimaatverandering. Duurzaamheidkompas #4 CO footprint 2 en klimaatverandering Duurzaamheidkompas #4 Juni 2010 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische crises is het

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009

Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009. maart 2009 Impact van de economische crisis Duurzaamheidkompas #1 2009 Inleiding Duurzaamheidkompas Duurzaamheid dilemma s - In deze tijd van financiële-, klimaat-, voedsel- en systeemcrises is het bepalen van richting

Nadere informatie

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode

De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode De tijd is rijp voor communicatie over duurzaamheid Duurzaamheidkompas #8 thema: Duurzame Mode April 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs

Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs Duurzaam als basis en kiezen voor prijs Duurzaamheidkompas #6# thema: Een fatsoenlijke prijs Maart 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel-

Nadere informatie

Welke initiatieven dragen het meest bij aan duurzaamheid? Duurzaamheidkompas #3

Welke initiatieven dragen het meest bij aan duurzaamheid? Duurzaamheidkompas #3 Welke initiatieven dragen het meest bij aan duurzaamheid? Duurzaamheidkompas #3 Februari 2010 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017

Duurzaamheidk. Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheidkompas meting #17 beleid ten aanzien van voedsel januari 2017 Inleiding Duurzaamheidkompas #17 gezond en duurzaam voedsel Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014

Duurzaamheidk. Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Duurzaamheidk mpas Consument zoekt manieren om minder voedsel te verspillen Duurzaamheidkompas meting #13 December 2014 Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-,

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016

Duurzaamheidk. Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper. Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid nog niet top-of-mind bij online shopper Duurzaamheidkompas meting #16 (online) boodschappen doen april 2016 Inleiding Duurzaamheidkompas #16 boodschappen Antwoord op duurzaamheidvragen

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel

Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Consument heeft minder vertrouwen in voedsel Duurzaamheidkompas #10 thema: Vertrouwen in voedsel Mei 2013 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015

Duurzaamheidk. Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015 Duurzaamheidk mpas Consument wil gezond kiezen tijdens dagje uit: aanbod blijft achter. Duurzaamheidkompas meting #14 mei 2015 Er is markt voor verkoop van gezonde producten bij attracties Gezond eten

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven hecht aan mensenrechten

Nederlands bedrijfsleven hecht aan mensenrechten SAMR. en Schuttelaar & Partners maken kansen duidelijk Nederlands bedrijfsleven hecht aan mensenrechten Onderzoek in opdracht van de ABN AMRO Bank Conclusies Conclusies Ondernemers vinden mensenrechten

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis?

Duurzame vakantie: ver van mijn bed of dicht bij huis? Presentatie Bijeenkomst Duurzaam toeristisch ondernemen in de praktijk januari 010 Vakantiebeurs, Utrecht Ad Schalekamp Directeur NBTC-NIPO Research Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de houding

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

Duurzame melk in supermarkten

Duurzame melk in supermarkten Onderzoekssamenvatting Stelt u zich voor dat er voortaan alleen nog maar duurzaam geproduceerde melk te verkrijgen is in de supermarkt. Alle niet duurzame soorten worden niet langer verkocht. Hoe zou de

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Wat doen we met het eten?

Wat doen we met het eten? Wat doen we met het eten? Hoe bewust gaan stadjers om met voedsel en voedselproductie in 2011 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong

U geniet van goede en eerlijke producten. U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong U geniet van goede en eerlijke producten U hebt oog voor mens en milieu bij Langerak de Jong Voor mens en milieu Steeds meer organisaties willen in de bedrijfsvoering een balans vinden tussen planet, people

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban

Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Eerlijk handelen, samen doen! Ontwikkelingen in de achterban Juni 2011 Eerlijk Handelen, Samen Doen! Samenvatting uitslagen enquêtes onder achterban Woord en Daad gehouden in 2008 en 2011 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen

The Sustainable Suitcase. The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen The Sustainable Suitcase The Sustainable Suitcase is een handige koffer voor erfgoedinstellingen die met duurzaamheid actief aan de slag willen December 2011 The Sustainable Suitcase is een handige koffer

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Rapport Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk 21 maart 2016 CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Het CommunicatiePanel heeft naar aanleiding van

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid

Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden LNV Consumentenplatform Consumentenonderzoek Natuurlijkheid, waarde voor beleid 11 juni 2004 I Opinie-onderzoek 1. Inleiding 1 2. Associaties met natuurlijkheid

Nadere informatie

EKO-tellingen in de supermarkt november 2009

EKO-tellingen in de supermarkt november 2009 EKO-tellingen in de supermarkt 5 november Voor het twaalfde opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en producten in de schappen van de supermarkt geteld. Sinds 2006 wordt in samenwerking

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Jongeren en de natuur

Jongeren en de natuur Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010 Inhoud Rapport Onderzoeksopzet Zorgen over de toekomst De rol van Nederland Duurzaamheid Eigen inbreng voor duurzaamheid Stellingen m.b.t. de natuur

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola Inhoud Introductie... 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 3 Duurzaamheid... 4 Maatschappelijk betrokken ondernemen... 5 Het verschil tussen MVO en MBO... 6 Bronnelijst... 7 MBO... 7 MVO... 7 Introductie

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING

DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING DE KRACHT VAN HET BETER LEVEN KEURMERK 1-METING Marcel Temminghoff en Niek Damen Presentatie door Monique van Holland Mei 2015, project 18016 1 Resultaten 1.1 Relevantie keurmerk en diervriendelijker 1.2

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie