DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand"

Transcriptie

1 DU 6014 Labs on Line D1 Een businessmodel voor Experimenteren op Afstand Versie 1.00, juni Een pioniersdomein Remote operations zijn in de techniek breed geaccepteerd en toegepast: besturingselementen worden bediend via remote control, afnemers kunnen vorderingen in productieprocessen remote volgen, met sondes van allerlei soort wordt het hart van ontoegankelijke processen (van het oppervlak van Mars tot het inwendige van een vulkaan) waargenomen, gemeten en beïnvloed. De toepassing van experimenteren op afstand in opleidingen bevindt zich echter zowel in het onderwijs als in de bedrijven nog in het stadium van prille innovatie. Er is veel aandacht voor laboratoria online in tijdschriften en congressen, er vinden tal van experimenten plaats (met veel dubbeling van inspanningen), maar het aantal via internet toegankelijke experimenten is nog zeer klein, de toegankelijkheid wordt nog zeer belemmerd door een wildgroei van oplossingen en ontbrekende standaarden, en de groep daadwerkelijk geïnformeerde en actieve ontwikkelaars en opleiders in dit onderwerp is nog buitengewoon gering. Tegelijkertijd is de case voor experimenteren op afstand zich snel aan het versterken: De voordelen worden steeds duidelijker. Financieel liggen er voordelen in de deling van de stichtingskosten van (dure) experimenten, de deling van investeringen (dit sluit aan bij trends als open innovation) en in verhoging van de bezettingsgraad. Onderwijsinhoudelijk worden voordelen gevonden in de grotere toegankelijkheid (anytime, anyplace), in de flexibele individuele inzet van onderwijs dat zelf ook steeds flexibeler en individueler wordt, en in de creatie van nieuwe mogelijkheden (experimenten die te groot, te klein, te gevaarlijk, te traag, te ontoegankelijk zijn). Vanuit het beroepenveld groeit de druk om het onderwijs meer te laten aansluiten bij de praktijk, waarin remote operations gemeengoed zijn. De technische mogelijkheden zijn er en ze zijn in toenemende mate toereikend. Netwerkverbindingen zijn overal aanwezig en stabiel; ze worden steeds meer ook gebruikt voor de communicatie tussen technische componenten. Steeds meer experimenteeropstellingen zijn verbonden met computers, waarnemingen worden steeds vaker digitaal gedaan en opgeslagen, steeds meer technische componenten zijn online toegankelijk. Het klimaat voor Experimenteren op Afstand (we spreken verder van Labs on Line, nu bedoeld als generieke aanduiding van het domein, niet als naam van een project) lijkt dus gunstig. Maar in de huidige innovatiefase is er nog veel zendingswerk nodig: het is van belang om managers en docenten te informeren en te enthousiasmeren, om voorbeelden te laten zien van succesvolle en laagdrempelige toepassing en om de innovatieve kernen in allerlei instellingen en bedrijven te bundelen. Dit vraagt om een businessmodel, waarin samenwerken en delen voorop staan. Voor een uitgeversaanpak met rigoureuze financiële exploitatiemodellen met grote groei en commerciële pagina 1 van 6

2 doorberekening is het te vroeg. Het model van een founding community, gericht op win-winsituaties voor deelnemers en op het gezamenlijk tot verdere bloei brengen van het domein, is voor een dergelijke fase aangewezen en wordt hier geadopteerd en uitgewerkt. 2 Marktverkenning Voor experimenteren op afstand zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden: 1. De technische en natuurwetenschappelijke opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland en omringende landen; 2. De technische en natuurwetenschappelijke componenten van andere scholen: in het bijzonder Voortgezet en Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs; 3. De technische opleidingen in bedrijven. Hieronder bekijken we in wat meer detail de ontwikkelingen in deze doelgroepen en de meerwaarde die voor hen bestaat in het deelnemen aan de ontwikkeling van experimenteren online. 1. Opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland en daarbuiten. Bijna alle hogescholen en universiteiten in Nederland bieden opleidingen aan op het gebied van techniek en natuurwetenschappen. Bekijken we de groepen waarvoor Labs on line bruikbaar zijn, dan gaat het in het natuurwetenschappelijke onderwijs en in de opleidingen van docenten exacte vakken om zo n 500 studenten per jaar, in de technische opleidingen van de drie Technische Universiteiten en de techniekafdelingen van hogescholen is dat aantal veel groter (maar ook geschakeerder): enkele duizenden studenten per jaar. Al deze studenten en al deze instellingen behoren tot de doelgroep van experimenteren op afstand; kijken we naar afzonderlijke experimenten in specifieke vakterreinen dan zijn de belanghebbende groepen natuurlijk vaak veel kleiner. In de scenario s die in het project Labs on line zijn uitgewerkt, worden naast reguliere studenten ook deeltijdstudenten en bedrijfscursisten (bv. in post academische opleidingen of in maatwerkopleidingen voor bedrijven) meegenomen; ze vergroten het aantal potentieel geadresseerde cursisten/studenten aanzienlijk. Binnen deze doelgroep hebben zich de afgelopen jaren verschillende projecten voorgedaan op dit terrein: FLEXlab (SURF), e-xperimenteren+ (DU) en Labs on Line (DU). Daarnaast zijn er meer onderzoeksgerichte programma s zoals Virtual Lab for e-science (van VL-E, een consortium van bedrijven en onderzoeksinstituten in Nederland) en Co-Lab (inmiddels afgerond Europees project met een aantal universiteiten), waarin laboratoria op afstand zijn bestudeerd. Internationaal kan de aandacht voor het thema Experimenteren op afstand worden afgeleid uit het regelmatig optreden van het onderwerp in e-learning congressen. Speciale congressen over dit onderwerp nemen toe in aantal. Sinds enkele jaren wordt jaarlijks het REV-symposium georganiseerd: Remote Engineering and Virtual Instrumentation. In 2006 en 2007 heeft het project Labs on Line zich met een presentatie gemanifesteerd. Vermelding verdient ook het ilabs-project van het Massachusetts Institute of Technology. pagina 2 van 6

3 2. Andere scholen Scholen voor voortgezet algemeen en beroepsonderwijs (VO, MBO) zijn een belangrijke mogelijke doelgroep van Labs on line. Voor scholieren/studenten kunnen experimenten op afstand een rol spelen in bijvoorbeeld profielwerkstukken of in proefstudeerprojecten (projecten van hogescholen en universiteiten om leerlingen een voorproefje te geven van de hogere/wetenschappelijke studie). 3. Bedrijven De mogelijke toepassingen van remote labs in bedrijfsopleidingen zijn velerlei. Het is voor bedrijven van belang om toegang te verkrijgen tot resources in het onderwijs (bv. de mogelijkheid voor MKB-bedrijven om gebruik te maken van geavanceerde ontwerpsoftware of van testbanken) en omgekeerd (de mogelijkheid voor leerlingen en studenten om toegang te krijgen tot echte bedrijfsinstallaties en omgevingen). De techniek van experimenteren op afstand kan een grote rol spelen bij kostenbesparingen (bijvoorbeeld decentrale opleidingen van service-monteurs voor kleurencopiers). Training in remote technieken wordt steeds belangrijker en experimenteren op afstand maakt daar een natuurlijk onderdeel van uit. We zien die aandacht voor laboratoria online in een aantal initiatieven. Hierboven werden al de projecten Co-Lab en Virtual Lab for e-science genoemd. Daarnaast is het initiatief Collaboratory.nl betekenisvol. Collaboratory.nl onderzoekt hoe het technologie voor het op afstand bedienen van laboratoriumapparatuur kan integreren met gangbare groupware voor het samenwerken op afstand. Het virtuele laboratorium, dat op deze wijze ontstaat, biedt dezelfde mogelijkheden als een traditioneel laboratorium, maar stelt laboratoriummedewerkers tevens in staat gebruik te maken van de apparatuur en expertise van derden. Een consortium van gebruikers en leveranciers van laboratoriumapparatuur neemt deel in Collaboratory.nl. Corus, DSM en Philips brengen gebruikerservaringen en -wensen in, terwijl FEI kennis van de apparatuur ter beschikking stelt. Het Telematica Instituut en de Universiteit van Amsterdam brengen hun kennis over respectievelijk samenwerken op afstand en internettechnologieën, en authenticatie, autorisatie en accounting in. 3 Kosten en baten De overwegingen met betrekking tot kosten en baten worden in het volgende beperkt tot de gebruikssituatie in de doelgroep HBO en WO. Een instelling die experimenteren op afstand inzet voor zijn studenten wordt geconfronteerd met verschillende kostenfactoren: De stichtingskosten van een eigen online experiment Deze kosten zijn per experiment zeer verschillend, afhankelijk van de te gebruiken apparatuur, de complexiteit e.d. In een inventarisatie van experimenten uit verschillende projecten (Flexlab, e-xperimenteren+, Labs on Line) liepen de ontwikkelkosten per experiment uiteen van tot In deze bedragen zijn begrepen de kosten van de hard- en softwarecomponenten van de experimentele opstelling, de installatiekosten en de kosten van benodigde licenties. pagina 3 van 6

4 Naar verwachting brengen instellingen geen experimenten in de lucht die ze zelf niet al hebben en/of gaan inzetten in het eigen onderwijs. Er zijn dus redenen om niet de volledige stichtingskosten van een experiment mee te rekenen (die maakt de instelling toch al), maar alleen de meerkosten voor het online brengen van het experiment. In die meerkosten zitten vaak enkele hardware-componenten (bv. een webcam), de ontwikkeling van speciale besturingssoftware en de bijdrage in de licentie voor bv. Labview als koppelingshulpmiddel tussen experiment en objectcomputer. Ook deze bedragen lopen zeer uiteen; gemiddeld genomen liggen ze tussen de 20% en 35% van de totale stichtingskosten. Er zijn echter ook experimenten waarbij het principe van remote operation zodanig is verweven met de experimenten zelf dat er geen vergelijking mogelijk is met een niet-online variant. Met een losse middeling van de beschikbare gegevens zouden we kunnen zeggen dat het ontwikkelen en realiseren van een typisch online experiment kost; als er een offline variant denkbaar is, kost die zo n 25% minder. De situatie voor afzonderlijke experimenten kan echter sterk van deze getallen afwijken. De gebruikskosten van een eigen online experiment Ook deze kosten zijn sterk afhankelijk van het experiment. In de genoemde projecten komen we tot gebruikskosten per jaar van (voor experimenten die weinig fysieke handling vragen in hun uitvoering) tot Een redelijk gemiddelde kan worden gevonden in gebruikskosten per jaar van Proberen we ook hier de meerkosten van het online experiment t.o.v. de offline-uitvoering (als die bestaat) te bepalen, dan blijkt dat de online-uitvoering in het algemeen goedkoper is (een besparing levert) t.o.v. de lokale offline-uitvoering: de besparing bedraagt 5 tot 10% van de gebruikskosten. De kosten voor het in stand houden van de centrale softwareomgeving Voor de centrale omgeving moeten de reserveringssystemen van de projecten die de experimenten distribueren, met hun hosting en onderhoud in de lucht blijven. Voor de resultaten van de gezamenlijke projecten FlexLab, e-xperimenteren+ en Labs on Line is voor hosting en onderhoud een jaarlijkse kostenpost van tot een redelijke schatting. In het community-model worden deze lasten gedragen door de samenwerkende instellingen; bij 6 deelnemende instellingen is een bedrag van ca per jaar dus afdoende. De ontwikkelkosten van de centrale omgeving waren opgenomen in de ontwikkelprojecten zelf en worden niet ten laste gebracht van de gebruikers. Aan de batenkant staan daar tegenover: De toegang tot andere, niet-eigen online experimenten Andere, niet financieel kwantificeerbare baten (opbouw van expertise, innovatie van het eigen onderwijs e.d.), die we verder niet in deze beschouwing betrekken. De balans is slechts op te maken als we een veronderstelling doen over het aantal experimenten waarvan een deelnemende instelling gebruik maakt. We vergelijken de situatie dat een instelling pagina 4 van 6

5 drie experimenten offline in zijn laboratorium gebruikt, versus de situatie dat de deelnemende instelling twee experimenten online in de lucht brengt en het derde online van een andere partner in het consortium betrekt. Lokaal, offline Labs on line Stichtingskosten van de 3 resp. 2 experimenten Gebruikskosten van de 3 resp. 2 experimenten Bijdrage in centrale kosten Totaal Dit scenario levert dus op instellingsniveau een besparing op van per jaar, ofwel ca. 5%. Wordt het verkeer tussen de instellingen wat betreft gebruik van elkaars experimenten groter (verhouding eigen : vreemd lager), dan kan ook deze besparing sterk groeien. We wijzen er nogmaals op, dat de getallen vrij ruwe gemiddelden zijn en het scenario enigszins willekeurig. 4 Business model: de community Experimenteren on line bevindt zich in de beginnende innovatieve fase: er zijn pioniers en gidsprojecten, er is nog geen concensus of standaardenset, er is veel aandacht in literatuur en congressen, maar nog geen werkelijke geaccepteerde praktijk en installed base. In deze fase is er nog veel wervende en overtuigende arbeid nodig in de doelgroepen. Daarbij past een open gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers in het hoger onderwijs, die de verspreiding van kennis en ervaring met online experimenteren als doelstelling heeft en die geen grote financiële drempels opwerpt. Gebruik maken van het product mag als je ook bijdraagt aan de gemeenschap. Dit kan door inhoud ter beschikking te stellen, door mee te ontwikkelen, door coördinerende taken, een hosting service aan te bieden, of anderszins. De betrokkenheid van de contribuanten staat centraal. Kenmerkend voor dit business model zijn de volgende aspecten: Gemeenschap van gebruikers en ontwikkelaars; Alleen gebruiksmogelijkheid als ook ingebracht wordt; Lidmaatschapscontributie, maar verder gesloten beurzen; Serviceniveau groeit naar consensus binnen de gemeenschap. In het project e-xperimenteren+ is het idee van deze community in eerste aanzet ontwikkeld; in Labs on Line is de aanpak verder uitgewerkt. De Community of Practice (CoP) beheert in die aanpak de pool van experimenten, de internetomgeving waarbinnen de experimenten uitgevoerd kunnen worden (de toegangsomgeving met reservering, logging en dataopslag) en de ontwikkeling van faciliteiten om nieuwe experimenten aan de pool toe te voegen. Bij de opzet van de community verdienen de volgende aandachtspunten aandacht: De doelen van de community liggen op het gebied van de opbouw van expertise in experimenteren op afstand, het verspreiden van de interesse in dit terrein, het realiseren pagina 5 van 6

6 van samenwerking tussen betrokken partijen en het versterken van het technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs via deze aanpak. In de community zijn onderwijsmanagers van belang (als beleidsbepalers en beslissers), maar vooral ook docenten (als kennisdragers, ambassadeurs en primaire gebruikers). In de inrichting van stuurgroep en kennisdelingsgroep moeten deze beide rollen goed worden vormgegeven. De CoP beheert de pool van experimenten. Het is daarvoor in het geheel niet noodzakelijk, dat de nieuwe CoP ook het beheer van al die experimenten afzonderlijk gaat uitvoeren: het beheer van decentrale facetten kan uitstekend decentraal plaatsvinden. Centraal is lechts het gegarandeerde service level van belang, dat iedere experimentaanbieder biedt. De kern van de community wordt gevormd door de participanten in de projecten FLEXlab, e-xperimenteren+ en Labs on line. Zij zijn allen gebruikers en leveranciers, ze halen en brengen. Er is een roulerend coördinatorschap, een jaarlijkse ledenvergadering en een vertegenwoordiging van alle leden in een stuurgroep die richting geeft aan nieuw beleid. De community is actief in de uitbreiding van het ledental. Dat gebeurt door potentiële leden te kiezen, actief te benaderen en te betrekken. In eerste instantie zijn dat andere, volledige leden, die halen èn brengen. Daarnaast kan er ook naar gestreefd worden om geassocieerde leden te werven, die tot andere doelgroepen behoren (voortgezet onderwijs, bedrijven) en die vooral bijdragen aan het kennisnetwerk. Leden betalen een bescheiden jaarlijkse contributie die de community toestaat haar centrale taken op het gebied van hosting, beheer en expertiseontwikkeling uit te voeren. De community kan zichzelf daarmee bedruipen, maar een liaison met een grotere serviceorganisatie is gewenst. SURF is dan een voor de hand liggende optie. Behalve deze centrale bijdrage werkt de community met gesloten beurzen. De kosten van de stichting van experimenten en het onderhoud ervan liggen geheel bij de leden en bevinden zich buiten het financiële beeldveld van de community. Datzelfde geldt voor de kosten van kennisverwerving en kennisdisseminatie in de community. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het moderatorschap van de community: zonder een gemotiveerde en energierijke moderator die voortdurend als motor fungeert, komen communities vaak nauwelijks van de grond. In de notitie DU-6014_LoL_D2_Community_v100 wordt de opzet van de community verder ingevuld. pagina 6 van 6

Labs on Line. Welkom!

Labs on Line. Welkom! Welkom! Programma 11.10 Collaboratory.nl Koen Lammers, Corus 11.35 Labs on Line Jos Loonen, Fontys 12.05 Edipe Pavol Bauer, TU Delft 13.45 Eerste ronde parallelsessies 14.50 Tweede ronde parallelsessies

Nadere informatie

Labs on line. Overzicht en leeswijzer

Labs on line. Overzicht en leeswijzer Labs on line Jos Loonen, Jasper Bedaux, Leendert van Gastel, Theo Koreneef, Kees Uiterwijk, Marten Wensink, Dick van Schenk-Brill, Piet Blankert, Jan Mulder, Rita Kater juni 2007 Inhoudsopgave 1 Experimenteren

Nadere informatie

Community of Practice Remote Physics Labs

Community of Practice Remote Physics Labs Community of Practice Remote Physics Labs Leendert van Gastel, Jasper Bedaux, Jeroen Verschuur, Piet Blankert, Jan Mulder, Wopke Wijngaard 13-11-2006 Colofon Community of Practice Remote Physics Labs Stichting

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010 Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs Richard Deuzeman 5 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Didactiek Techniek Organisatie Financiering Aanbevelingen Vragen

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Deskundig advies over groeiscenario s

Deskundig advies over groeiscenario s Deskundig advies over groeiscenario s [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. WideXS beschrijft in deze

Nadere informatie

onderwijsdagen 7 en 8 november 2017

onderwijsdagen 7 en 8 november 2017 7 en 8 november 2017 Hoe kan onderwijs beter aansluiten op individuele behoeften? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen voor flexibel en persoonlijk onderwijs? Ga hierover in gesprek met de bezoekers van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Authentication is the key

Authentication is the key inhoud Authentication is the key en Control en IAM - oplossing Een klantvoorbeeld www.thauco.com Versie 5 6-12-2010 The Authentication Company 1 Soorten: Identificatie: Wie ben jij? Verificatie: ben je

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis

E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 1 E-health en het effect op opleiden. Mireille Jansen, manager Maasstad Academie, Maasstad ziekenhuis 2 Vraagstelling E-health is meer dan het toepassen van technologie. Goede implementatie is een organisatieverandering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

MEER RUIMTE VOOR BÈTA/TECHNIEK TALENT

MEER RUIMTE VOOR BÈTA/TECHNIEK TALENT MEER RUIMTE VOOR BÈTA/TECHNIEK TALENT Axisprogramma en Deltaplan Het gaat niet om wat ik vertel, maar om wat u hoort Jan Geurts Havenoverleg te Antwerpen, 27 april 2004 1. VAN KNELPUNTEN NAAR TALENTONTWIKKELING

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Business Case e-xperimenteren+

Business Case e-xperimenteren+ Business Case e-xperimenteren+ Leendert van Gastel, Jasper Bedaux, Jeroen Verschuur, Piet Blankert, Jan Mulder, Wopke Wijngaard Volledig Internet-geïntegreerde experimenten 26-11-2005 Colofon Businesscase

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS

RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Het onderzoek 4 Conclusies 9 Politieke eisen 9 Tot slot 10 Bijlage: Volledige vragenlijst 11 2 INLEIDING INLEIDING Goed onderwijs is noodzakelijk

Nadere informatie

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab

NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab NHL Kenniscentrum Computer Vision Lab Computer Vision Computer Vision is het automatiseren van visuele inspecties. Met behulp van een computer worden beelden geïnterpreteerd die met een camera zijn vastgelegd.

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015!

Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! Toekomstvisie Handicart: Op weg naar 2015! 12 april 2011 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nadere informatie

Werkend leren en sociale innovatie

Werkend leren en sociale innovatie Werkend leren Lex Borghans NSI, Universiteit Maastricht TOP INSTITUTE INSCOPE Research Consortium of Erasmus University Rotterdam, TNO, University of Amsterdam and Maastricht University Werkend leren en

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten Uwe Matzat/Chris Snijders Technische Universiteit Eindhoven Management samenvatting De grote meerderheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE Annemarie Waal & Greet Gevers Hogeschool van Amsterdam, Opleiding tot Oefentherapeut m.h.gevers@hva.nl a.p.waal@hva.nl Uitnodiging tot het kiezen van een plaatje Als

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen.

Manager. Vader. Fervent belegger. Koken Fotograferen. Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel. Dit is Jeroen. Dit is Jeroen. Hij leest De Ingenieur voor zijn plezier. Manager Fervent belegger Vader Ingenieur Koken Fotograferen Schaatsen & Hardlopen Heeft eigen mening maar verkondigd deze niet snel Onderzoekend

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

LiLa Portal Docentenhandleiding

LiLa Portal Docentenhandleiding Library of Labs Lecturer s Guide LiLa Portal Docentenhandleiding Er wordt van de docenten verwacht dat zij het leren van de studenten organiseren en dat zij een keuze maken uit de beschikbare hoeveelheid

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Virtuality Special interest Group voor Serious Gaming, Virtuele Werelden & Simulaties gericht op HBO & WO Auteur: Erik Ploeger januari 2015 1 Inhoudsopgave 02 Hoofdstuk

Nadere informatie

FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT

FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT OVERHEID 3 FLEXIBILITEIT DOOR STABILITEIT ICT en converge-it bieden regionale en lokale overheidsinstanties oneindig veel mogelijkheden om de eigen organisatie én de burger te bedienen vanuit toegankelijkheid,

Nadere informatie

CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY. Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017

CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY. Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017 CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP (CIV) SMART TECHNOLOGY Ria van Oosterhout Bijeenkomst raadsleden Midden Holland 15 mei 2017 1 NEXT ECONOMY NEXT PROFESSIONAL NEXT EDUCATION 2 HET CIV IS OP 1 FEBRUARI

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Betaonderwijs Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Betaonderwijs 'Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg' Albert Einstein Wat is betaonderwijs? De bètarichting

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Een introductie op doel, functies, kenmerken en rollen inzake de Kennisplatforms van de archiefsector

Een introductie op doel, functies, kenmerken en rollen inzake de Kennisplatforms van de archiefsector KENNIS DOEN WE SAMEN! Een introductie op doel, functies, kenmerken en rollen inzake de Kennisplatforms van de archiefsector Aanleiding Vanuit de kennisfunctie wordt de noodzaak van het inrichten van kennisplatforms

Nadere informatie

Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw. mr. J.G.C. Scheurink

Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw. mr. J.G.C. Scheurink Bescherming van innovatie: oud vs. nieuw mr. J.G.C. Scheurink Innovatie Wat is innovatie nu precies? Innovatie (vernieuwing) ziet hoofdzakelijk op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. In iedere

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Continuïteit in de cloud

Continuïteit in de cloud Continuïteit in de cloud diensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatieof accountantprogramma s, ondernemingen maken gebruik

Nadere informatie

Virtual Welding. De cursusmethode van de toekomst

Virtual Welding. De cursusmethode van de toekomst Virtual Welding De cursusmethode van de toekomst Realistisch leren met de simulator 100% veilig Resource besparend Het succesvolle pakket ALGEMEEN De lascursus van de toekomst heeft een naam: Fronius Virtual

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties

Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties Kanalen in Balans Kanaalsturing bij overheidsorganisaties VNG themabijeenkomst: Kanaalsturing en de rationaliteit van de dienstverlening 19 november 2008 Telematica Instituut Marije Teerling Marije.Teerling@telin.nl

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren de Wat s 1.Wat is regioleren? 2.Wat levert regioleren op? 3.Wat vraagt de implementatie van regioleren? 2 Regioleren in

Nadere informatie