Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN"

Transcriptie

1 Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen erkend door FAVV en geaccrediteerd voor sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie & FAVV CODIPLAN vzw Diestsevest Leuven Tel: Fax: Website:

2 Inhoud INHOUD 1. Inleiding... 4 Bijlage 1_1: Provinciale Controle Eenheden (PCE) van het FAVV... 4 Bijlage 1_2: DGZ en ARSIA contactgegevens... 7 Bijlage 1_3 : Contactgegevens MCC en Comité du Lait... 8 Bijlage 1_4: Overzicht termen, definities & afkortingen... 9 Bijlage 1_5: Opsomming geldende wetgeving Algemene voorwaarden Bijlage 21_1: Bedrijfsregistratie identificatie producent & bedrijf Bijlage 23_1: Diervoeder stoffen die niet in diervoeder mogen worden gebruikt Bijlage 23_2: Diervoeder gebruik van verwerkt dierlijk eiwit Bijlage 23_3: Ruwvoeder teeltfiche Bijlage 23_4: Diervoeder register bevoorrading diervoeder tussen landbouwers onderling.. 30 Bijlage 24_1: Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding overeenkomst bedrijfsbegeleidend dierenarts Bijlage 24_2: Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding overeenkomst plaatsvervangend bedrijfsbegeleidend dierenarts Bijlage 24_3: Diergeneesmiddelen toediening- en verschaffingdocument (TVD) Bijlage 24_4: Diergeneesmiddelenregister register UIT Bijlage 24_5: Dierengezondheid attest bij verhandelen van behandelde dieren Bijlage 24_6: Dierengezondheid aangifteplichtige dierziekten Bijlage 24_7: Noodslachting verklaring veehouder (voorlopig model) Bijlage 28_1: Meldingsplicht meldingsformulier Specifieke voorwaarden transport 41 Bijlage 31_1: Transport aanvraag tot erkenning van handelaar van levende dieren en toelating van vervoerder Bijlage 31_2: Transport toelating als vervoerder Varkens 44 Bijlage 35_1: Varkens eerste registratie varkensbeslag Bijlage 35_2: Varkens register aan- en verkoop varkens Bijlage 35_3: Varkens permanente inventaris Bijlage 35_4: Varkens overeenkomst bedrijfsdierenarts & plaatsvervanger Bijlage 35_5: Varkens bezoekrapport diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding Bijlage 35_6: Varkens laad- en losbon voor vervoer varkens Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 3/242

3 Bijlage 1_1 1. Inleiding BIJLAGE 1_1: PROVINCIALE CONTROLE EENHEDEN (PCE) VAN HET FAVV De lijst van provinciale controle eenheden kan geraadpleegd worden op de website van het FAVV: Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 4/242

4 Bijlage 1_1 Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 5/242

5 Bijlage 1_1 Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 6/242

6 Bijlage 1_2 BIJLAGE 1_2: DGZ EN ARSIA CONTACTGEGEVENS DGZ Provincie Straat + nr Plaats Telefoon Fax West-Vlaanderen Industrielaan Torhout Oost-Vlaanderen Deinse Horsweg Drongen Antwerpen Hagenbroeksesteenweg Lier Tel Fax Identificatie & Registratie (Sanitel) Laboratorium Gezondheidsadministratie Diergeneeskundige & epidemiologische ondersteuning Boekhouding & Facturatie BRIEFWISSELING Identificatie & Registratie (Sanitel) Labo oost Labo west Gezondheidsadministratie Facturatie ARSIA Adres Deinse Horsweg Drongen Hagenbroeksesteenweg Lier Industrielaan Torhout Hagenbroeksesteenweg Lier Deinse Horsweg Drongen Fax Provincie Straat + nr Plaats Telefoon Fax Hainaut Drève du Prophète Mons Liège Av. Alfred Deponthière Loncin Liège Est Av. Alfred Deponthière Loncin Luxembourg rue de la Scierie Libramont Namur Allée des Artisans Ciney Département Identification Département Santé animale Département Politique générale Département Qualité Adres Drève du Prophète Mons Allée des Artisans Ciney Allée des Artisans Ciney Allée des Artisans Ciney Tel Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 7/242

7 Bijlage 1_3 BIJLAGE 1_3 : CONTACTGEGEVENS MCC EN COMITÉ DU LAIT Comité du Lait Melkcontrolecentrum Adres Tél. Fax Route de Herve Battice Hagenbroeksesteenweg Lier Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 8/242

8 Bijlage 1_4 BIJLAGE 1_4: OVERZICHT TERMEN, DEFINITIES & AFKORTINGEN ABS AGROFRONT Algemeen Boerensyndicaat Overlegplatform van representatieve landbouworganisaties (ABS, BB, FWA) ARSIA Association Régionale de Santé et d Identification Animales asbl onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren; contacten zie bijlage 1_2 Audit Auditeur Autocontrole Controle door het FAVV of een door het FAVV erkend en door BELAC geaccrediteerd controleorganisme, waarbij wordt nagegaan of de veehouder voldoet aan de voorwaarden van de gids Persoon die door het controleorganisme aangesteld is om de toepassing van de gids te controleren; verwijst ook naar inspecteur volgens ISO Geheel van maatregelen die door bedrijven worden genomen om ervoor te zorgen dat producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: -) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; -) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is; -) voldoen aan de voorschriften over de traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van die voorschriften; specifiek voor primaire productie voldoen aan hygiënevoorschriften en bijhouden van registers BB Belgische Boerenbond Bedrijf Inrichting gebruikt voor het houden van dieren Bedrijfsadministratie door de veehouder wordt bijgehouden Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die Bedrijfsregister Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die door de veehouder wordt bijgehouden en bewaard gedurende vijf jaren in het kader van traceerbaarheid; maakt deel uit van de bedrijfsadministratie BELAC Bezoeker Braadkippen Broedeieren Broeierij Certificeren Controlecertificaat Controleorganisme Belgische accreditatieorganisatie Elke persoon die niet belast is met de dagelijkse verzorging van de dieren Kippen die gehouden worden voor de vleesproductie en die gehuisvest zijn in gesloten hokken Eieren bestemd om te worden bebroed Bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens Uitreiken van een certificaat Aantoonbaar bewijs dat wordt afgeleverd na een gunstige audit en waaruit blijkt dat de veehouder voldoet aan de gids Auditeert de autocontrole en is bij BELAC geaccrediteerd volgens de norm ISO 17020; erkend door FAVV; contacten Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 9/242

9 Bijlage 1_4 DGZ Diergeneesmiddelen Eéndagskuikens EHBO FAVV Fokpluimvee FWA GGO Gids Grootouderdieren GSP-Pluimvee Hokkaart Interprofessioneel Organisme KB KB autocontrole Koper Legkippen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren; contacten zie bijlage 1_2 Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: - met of zonder wachttijd - al of niet voorschriftplichtig. Pluimvee dat nog geen 72 uur oud is en dat nog niet is gevoerd Eerste hulp bij ongevallen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kortweg het Voedselagentschap; veehouders hebben doorgaans contact met het FAVV via de Provinciale Controle Eenheid (PCE) gevestigd in hun provincie Pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren Fédération Wallonne de l Agriculture Genetisch gemodificeerde organismen Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor ouderdieren Goede service praktijken pluimvee Fiche waarop de veehouder een aantal gegevens en kenmerken noteert over de betrokken productieronde; maakt deel uit van het bedrijfsregister Door de minister erkend voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk; paritair bestuurd door melkveehouders en kopers van de melk; 2 actief in België MCC-Vlaanderen voor Vlaanderen & Comité du Lait voor Wallonië Koninklijk besluit Koninklijk besluit van betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Persoon, groepering van personen of onderneming die van een veehouder dieren of dierlijke producten (melk, eieren) koopt -) om deze in de handel te brengen, -) om deze eventueel in loonwerk in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken; -) om deze door te verkopen aan een of meer bedrijven die de dierlijke producten behandelen of verwerken; een groepering van in een zelfde geografisch gebied gevestigde kopers die voor rekening van de aangeslotenen administratieve en boekhoudkundige handelingen verricht welke noodzakelijk zijn voor de betaling van de heffing, wordt als koper beschouwd Pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt voor de productie van consumptie-eieren Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 10/242

10 Bijlage 1_4 Legkippenbedrijf Lot pluimvee M.g. MB MB meldingsplicht Melkhuis Melkinstallatie Melkkoeltank Melklokaal Melkophaler transporteur Melkveebedrijf MRL NCD Notificatielimiet Ouderdieren PCB Primaire dierlijke productie Opfokbedrijf Opfokbedrijf voor fokpluimvee Opfokbedrijf voor legkippen Opfokgrootouderdieren Opfokker Opfokouderdieren Melkproductieeenheid Installaties die worden gebruikt voor het houden van legkippen Groep pluimvee die gehuisvest wordt in een zelfde hok en een identieke behandeling krijgt Mycoplasma gallisepticum Ministerieel besluit Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen Ruimte voor opslag van het materiaal voor het melken en van de in gebruik zijnde reinigingsmiddelen, verder kunnen de spoelbak voor de melkstellen, een wasbak en de koelgroep zich hier bevinden Geheel van apparatuur gebruikt om dieren te melken Installatie voor het koelen en het koud bewaren van de rauwe melk op het veebedrijf Ruimte die uitsluitend gebruikt wordt voor het melken van dieren Natuurlijke of rechtspersoon die rauwe melk ophaalt en/of vervoert als koper of voor rekening van een koper Geheel van de door een melkveehouder uitgebate melkproductie-eenheden Maximale Residu Limiet of maximum residugehalte: het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een residu van een diergeneesmiddel of een bestrijdingsmiddel in een levensmiddel of diervoeder Newcastle Disease Waarde vanaf wanneer een veehouder voor een bepaalde parameter een verplichte melding moet doen bij het FAVV volgens de modaliteiten vastgelegd in het MB meldingsplicht Opfokbedrijf voor fokpluimvee of voor legkippen Inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het voortplantingsstadium Inrichting die zich toelegt op het opfokken van legkippen tot het legstadium Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van grootouderdieren Veehouder met een opfokouderdierenbedrijf Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van ouderdieren Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor gebruikspluimvee Polychloorbifenyl De productie, het fokken en het telen van dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong; inclusief melken en de productie van dieren voorafgaande aan het slachten Geheel van functioneel samenhangende middelen, door de melkveehouder uitgebaat voor de productie van melk en uitsluitend voor deze productie gebruikt bijvoorbeeld weiden, stallen, melkinstallatie, dieren, voedervoorraden; Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 11/242

11 Bijlage 1_4 Pluimvee Productieeenheidnummer (PE-nummer) Productieronde Provinciale Controle Eenheid - PCE R.M.O.-chauffeur Rauwe melk Reproductiebedrijf S.e./S.g./S.p./S.t. Sanitair verantwoordelijke SANINET SANITEL Selectiebedrijf Stal Tanklokaal Toedienings- en verschaffingsdocument Kippen, parelhoenders, kalkoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en vleesduiven voor de productie van vlees of eieren voor menselijke consumptie Uniek nummer toegekend aan elke melkproductie-eenheid door het FAVV Dieren vleeskalveren, vleesvarkens, pluimvee, konijnen die gedurende een bepaalde termijn op het veebedrijf gehouden worden, die ongeveer even oud zijn, gezamenlijk de productie doorlopen, en ongeveer gelijktijdig afgevoerd worden. Bij pluimvee mag het tijdsverschil tussen de eerste en laatste levering ééndagskuikens maximaal 72 uur bedragen. Op het pluimveebedrijf kunnen meerdere productieronden en bijgevolg meerdere leeftijden aanwezig zijn. Provinciaal gestructureerde buitendiensten van het FAVV die instaan voor controle op het terrein; contacten zie bijlage 1_1 Persoon die verantwoordelijk is voor het ophalen, de monsterneming en het vervoer van de rauwe melk naar een losplaats Product voortkomend van het melken van één of meer dieren (opfok)ouderdierenbedriif Salmonella enteritidis / gallinarum / pullorum / typhimurium Veehouder of eigenaar die gewoonlijk over de dieren van een veebeslag een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent. Deze persoon zorgt er in het kader van de autocontrole voor dat de in deze gids beschreven maatregelen worden nageleefd en dat de registers op het bedrijf worden bijgehouden. Programma waarmee een veehouder via internet gegevens veebewegingen overmaakt aan Sanitel en op computer een geïnformatiseerd register bijhoudt Informaticasysteem voor de identificatie en de registratie van dieren, veehouders (sanitaire verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren van het FAVV en beheerd door DGZ/ARSIA (opfok)grootouderdierbedrijf; legt zich toe op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee Ruimte waarin de dieren zijn gehuisvest en worden gevoederd ook veestal Ruimte waarin de melkkoeltank zich bevindt Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij een geneesmiddel zelf toedient (in risicoperiode) of verschaft / aflevert aan de veehouder Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 12/242

12 Bijlage 1_4 Toom Traceerbaarheid Uniek lotnummer Melkveebedrijf Veebedrijf Veebeslag Veehouder Veestapel Verbintenis van de veehouder Vermeerderaar Vermeerderingsbedrijf Voorschrift Zuivelfabriek Productieronde of deel van een productieronde die/dat eenzelfde gezondheidsstatus heeft. Mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie op te sporen en te volgen Uniek nummer toegekend door een satelliet aan elk lot pluimvee Geheel van de door een melkveehouder uitgebate melkproductie-eenheden Duidelijk omschreven sanitaire en geografische eenheid waar vee gehouden wordt - geheel van dieren gehouden op één bedrijf; vormen een afzonderlijke eenheid op basis van door de diensten van het FAVV vastgestelde epidemiologische banden; elk veebeslag moet ook als het maar één dier telt worden aangegeven in Sanitel Het geheel van een groep dieren van dezelfde diersoort op een bedrijf met één sanitair statuut. De landbouwuitbater natuurlijk persoon, rechtspersoon, groepering van natuurlijke personen, van rechtspersonen of van beide die autonoom tot eigen voordeel en voor eigen rekening een bedrijf beheert en die, uit dien hoofde, dieren of dierlijke producten (melk, eieren) verkoopt of levert aan een koper of eindverbruiker; is geregistreerd bij het FAVV Alle dieren, ongeacht soort of ras, die op een veebedrijf worden gehouden met het oog op de fokkerij of de productie van vlees, melk of eieren Verklaring van de veehouder waarin hij erkent rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor de toepassing van de normen uit de gids op zijn bedrijf en zich ertoe verbindt zijn verplichtingen ten aanzien van de volgende schakels van de dierlijke productiekolom te zullen nakomen Exploitant van een ouderdierenbedrijf Bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van legkippen Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij één of meerdere geneesmiddelen of gemedicineerd voeder voorschrijft Industriële melkinrichting waar rauwe melk een behandeling ondergaat tot het bekomen van een eindproduct of halffabrikaat voor de handel; erkend door het FAVV Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 13/242

13 Bijlage 1_5 BIJLAGE 1_5: OPSOMMING GELDENDE WETGEVING Dierengezondheid Wet van Dierengezondheidswet (BS ). Koninklijk besluit van tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers (BS ). Runderen Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van rundertuberculose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van de runderbrucellose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van de runderleucose (BS ). Verordening (EG) nr. 1234/2003 van de Commissie van tot wijziging van de bijlagen I, IV en XI bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europese Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1326/2001 voor wat betreft overdraagbare spongiforme encefalopathieën en diervoeding (PBL 173/ ). Varkens Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky (BS ). Ministerieel besluit van houdende maatregelen van controle op de uitvoering van de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky (BS ). Pluimvee Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee (BS ). Ministerieel besluit van tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het KB van betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee (BS ). Ministerieel Besluit van tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en wijzigingen (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (BS ). Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 14/242

14 Bijlage 1_5 Ministerieel besluit van houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het MB van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de bestrijding van pullorose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de opsporing en de bestrijding van de chronische ademhalingsziekte bij het pluimvee (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de opsporing en de bestrijding van de chronische ademhalingsziekte bij het pluimvee (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee (BS ). Konijnen Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virale hemorragisch syndroom bij konijnen (R.H.D.) (BS ). Besluit van de regent van houdende maatregelen inzake gezondheidspolitie betreffende de tulareamie (BS ). Zoönosen Koninklijk Besluit van houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers (B.S ) Verordening (EG) Nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (P.B. L 325 van ) Verordening (EG) Nr. 1003/2005 van de Commissie van ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypen salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 (PB L 170 van ) Verordening (EG) nr. 1168/2006 van de Commissie van 31 juli 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypen salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1003/2005 (PB L 211 van ) Verordening (EG) nr. 1177/2006 van de Commissie van 1 augustus 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het gebruik van specifieke bestrijdingsmethoden in het kader van de nationale programma s voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee (PB L 212 van ) Koninklijk Besluit van betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (B.S ) Koninklijk Besluit van betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens(b.s ) Ministerieel Besluit van betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens(b.s ) Epidemiologisch toezicht bedrijfsbegeleiding - uitrustingsvoorwaarden Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 15/242

15 Bijlage 1_5 Koninklijk besluit van houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten (BS ). Koninklijk besluit van houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten (BS ). Koninklijk besluit van tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens (BS ). Koninklijk besluit van houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten ter uitvoering van het KB van houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee (BS ). Koninklijk besluit van houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (BS ). Plantenziekten Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (BS ). Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte (BS ). Identificatie en Registratie Koninklijk besluit van betreffende de identificatie van runderen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen (BS ). Ministerieel besluit van tot uitvoering van artikel 3 van het KB van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen (BS ). Ministerieel besluit van houdende uitvoeringsbepalingen in het kader van KB van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie van varkens (BS ). Ministerieel besluit van houdende bijzondere tijdelijke maatregelen inzake de registratie en inventarisatie van varkens en varkensbedrijven (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen (BS ). Verordening (EG) nr. 21/2004 houdende de identificatie- en registratiesysteem voor geiten en schapen. Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 16/242

16 Bijlage 1_5 Ministerieel besluit van houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders (BS ). Dierenwelzijn Wet van betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (BS ). Koninklijk besluit van houdende uitvoering van artikel 36, 10, van de wet van betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (BS ). Koninklijk besluit van inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen (BS ). Koninklijk besluit van tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen (BS ). Koninklijk besluit van inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra (BS ). Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. (PB L3 van ) Koninklijk besluit van betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort (BS ). Koninklijk besluit van inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden (BS ). Dierenvoeding Koninklijk besluit van betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende het verbod op het gebruik van dierlijke afvallen voor de dierenvoeding (BS ). Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europese Parlement en de Raad van inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106/ ). Koninklijk besluit van tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 17/242

17 Bijlage 1_5 Diergeneesmiddelen gemedecineerde voeders Koninklijk besluit van houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren (BS ). Ministerieel besluit van tot vastlegging van het model en de gebruiksvoorwaarden van de documenten in toepassing van art. 22 van het KB van houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijken voor de dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende gemedicineerde voormengsels en diervoeders (BS ). Hormonenwetgeving - residuen Wet van betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking (BS ). Koninklijk besluit van betreffende maatregelen inzake de verhandeling van de landbouwhuisdieren ten aanzien van bepaalde stoffen of residuen daarvan met farmacologische werking (BS ). Plantenbeschermingsmiddelen Koninklijk besluit van betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen (BS ). Meststoffen Koninklijk besluit van betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (BS ). Producten voor menselijke consumptie - Hygiënevoorschriften Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van ) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. (PB L 139 van ) Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van , blz ) Koninklijk besluit van tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (BS ). Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen (B.S ) Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 18/242

18 Bijlage 1_5 Autocontrole meldingsplicht - traceerbaarheid Koninklijk besluit van betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen (BS ). Koninklijk besluit van tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (BS ). Overige Ministerieel besluit van houdende de erkenningen en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimveeen konijnenfokkerij (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen (BS ). Samenwerkingsakkoord (ACI) betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 19/242

19 Bijlage 21_1 2. Algemene voorwaarden BIJLAGE 21_1: BEDRIJFSREGISTRATIE IDENTIFICATIE PRODUCENT & BEDRIJF A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft een (kruis het gepaste vakje aan) : nieuwe aanvraag verlenging nieuwe activiteit(en) stopzetting van één of meerdere activiteiten IDENTIFICATIE VAN DE NATUURLIJKE PERSOON Rijksregisternummer of INSZ (1) :.. Naam :... Voornaam :... Adres : Straat :... Nr. :... Bus :... Postcode :... Gemeente :... Land :... Telefoon :... GSM :... Fax :... (1) Hier kan u uw Rijksregisternummer of uw INSZ invullen (het nummer dat zich in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart bevindt). Indien dit nummer vermeld staat, hoeft u het adres en de latere wijzigingen niet in te vullen, voor zover deze gegevens reeds werden overgemaakt aan uw gemeente (of aan een Belgisch ziekenfonds voor de buitenlanders). IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING Indien u uw activiteiten elders wenst uit te oefenen dan op uw thuisadres, gelieve dit andere adres te vermelden: Adres : Straat :... Nr. :... Bus :... Postcode :... Gemeente :... Land :... Telefoon :... GSM :... Fax :... BETROKKEN ACTIVITEITEN Elke activiteit die u wenst uit te oefenen (of stopzetten) zoals bepaald op de internet site van het Agentschap, evenals de datum waarop deze activiteit aanvangt, dient nauwkeurig aangeduid te worden (met vermelding van ofwel een beschrijving van de activiteiten of de activiteitencodes). De gedetailleerde lijst is eveneens beschikbaar op de adressen bedoeld in artikel 18, 2 en op de internetsite van het Agentschap. Indien u meerdere activiteiten opgeeft, dient u uw economisch meest belangrijke activiteit (hoofdactiviteit) eerst in te vullen. Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 20/242

20 Bijlage 21_1 Beschrijving van de activiteiten: Activiteit 1 (Hoofdactiviteit):... Activiteit 2 :... Activiteit 3 :... Activiteit 4 :... Activiteit 5 :... Activiteitencode: Activiteit 1 (Hoofdactiviteit): Activiteit 2 : Activiteit 3 : Activiteit 4 : Activiteit 5 : Datum van het begin of de stopzetting van de activiteiten: / / AANVRAAG TOELATING OF ERKENNING Indien de activiteiten die u wenst uit te oefenen vallen onder de activiteiten waarvoor een toelating of erkenning vereist is, zoals bedoeld in bijlage II of III, dient u het overeenkomstige nummer en de soort van inrichting hieronder in te vullen. Erkenning Nummer (uit bijlage II) Soort inrichting (uit bijlage II) Toelating Nummer (uit bijlage III) Soort inrichting (uit bijlage III) Bij een aanvraag van een erkenning of toelating kunnen bijkomende gegevens gevraagd worden. Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd indien alle gevraagde gegevens zijn ingediend. OVERIGE INFORMATIE Andere relevante informatie : Het aantal bijlagen bij de aanvraag :... Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 21/242

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037)

Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Handleiding 2010 Bij de sectorgids voor de primaire dierlijke productie (G-037) Foto recthen BoerenBond Colofon Deze brochure kwam tot stand in kader van het demonstratieproject Vlot op weg met de sectorgids

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren

Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Dossier Nr: G-007 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE INVOERING VAN EEN AUTOCONTROLESYSTEEM

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij

Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Dossier Nr: G-026 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV - AC-Kruidtuin - Food Safety

Nadere informatie

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Vegaplan Standaard voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Vegaplan Standaard voor de PIMAIE PLANTAADIGE PODUCTIE OVPG vzw AGOFONT Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel Tel: +32

Nadere informatie

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK

IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LASTENBOEK IKM Integrale Kwaliteitszorg Melk IKM-LSTENOEK 01/01/2014 ersie 7 Lastenboek IKM-productie 01/01/2014 ersie 7 1/89 Inhoudstabel 1. INLEIDING... 5 1.1. Toepassingsgebied... 5 1.2. Kwaliteitspolitiek en

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken

Gids. voor goede Bijenteeltpraktijken Gids voor goede Bijenteeltpraktijken In toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en 917/2004 Gids voor goede Bijenteeltpraktijken Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud Het FAVV ten dienste van de consument!

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens

De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens De weg naar een feilloze FAVV-controle Voor de sector van de detailhandel, de horeca en de grootkeukens Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud I. Vóór de opstart van uw bedrijf

Nadere informatie

FAQ DIERENARTS & DEPOT

FAQ DIERENARTS & DEPOT FAQ DIERENARTS & DEPOT VERSIE 2 JUNI 2010 DEPOT Kunnen er twee geneesmiddelendepots zijn op hetzelfde adres? JA, maar niet op naam van dezelfde dierenarts. De dierenarts-depothouder kan slechts titularis

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 2002L0057 NL 25.01.2005 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters

Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby s en peuters Dossier Nr: G-041 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins - FAVV

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel

VADEMECUM. Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Diensten van de Voorzitter Cel Contractueel Onderzoek Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel VADEMECUM Leidraad ten behoeve van de promotoren voor een correct beheer van projecten betoelaagd

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk EU Verordening 1/2005 Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk 2012 Introductie Hoe gebruikt u deze brochure? Jaarlijks worden miljoenen dieren dwars door Europa in vrachtwagens

Nadere informatie

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18.

CODE DER DRAVERIJEN. In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 18. CODE DER DRAVERIJEN In geval van onenigheid tussen de Nederlandse en de Franse tekst is de Nederlandse tekst doorslaggevend 1. Algemene bepalingen 14. De inschrijving en startaangifte van paarden artikel

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP...

1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 1 2 INHOUDSTABEL 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP... 10 1.1. De leeftijd... 10 1 2. Nationaliteit... 10 1.3. Vrije en

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie