Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN"

Transcriptie

1 Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen erkend door FAVV en geaccrediteerd voor sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie & FAVV CODIPLAN vzw Diestsevest Leuven Tel: Fax: Website:

2 Inhoud INHOUD 1. Inleiding... 4 Bijlage 1_1: Provinciale Controle Eenheden (PCE) van het FAVV... 4 Bijlage 1_2: DGZ en ARSIA contactgegevens... 7 Bijlage 1_3 : Contactgegevens MCC en Comité du Lait... 8 Bijlage 1_4: Overzicht termen, definities & afkortingen... 9 Bijlage 1_5: Opsomming geldende wetgeving Algemene voorwaarden Bijlage 21_1: Bedrijfsregistratie identificatie producent & bedrijf Bijlage 23_1: Diervoeder stoffen die niet in diervoeder mogen worden gebruikt Bijlage 23_2: Diervoeder gebruik van verwerkt dierlijk eiwit Bijlage 23_3: Ruwvoeder teeltfiche Bijlage 23_4: Diervoeder register bevoorrading diervoeder tussen landbouwers onderling.. 30 Bijlage 24_1: Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding overeenkomst bedrijfsbegeleidend dierenarts Bijlage 24_2: Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding overeenkomst plaatsvervangend bedrijfsbegeleidend dierenarts Bijlage 24_3: Diergeneesmiddelen toediening- en verschaffingdocument (TVD) Bijlage 24_4: Diergeneesmiddelenregister register UIT Bijlage 24_5: Dierengezondheid attest bij verhandelen van behandelde dieren Bijlage 24_6: Dierengezondheid aangifteplichtige dierziekten Bijlage 24_7: Noodslachting verklaring veehouder (voorlopig model) Bijlage 28_1: Meldingsplicht meldingsformulier Specifieke voorwaarden transport 41 Bijlage 31_1: Transport aanvraag tot erkenning van handelaar van levende dieren en toelating van vervoerder Bijlage 31_2: Transport toelating als vervoerder Varkens 44 Bijlage 35_1: Varkens eerste registratie varkensbeslag Bijlage 35_2: Varkens register aan- en verkoop varkens Bijlage 35_3: Varkens permanente inventaris Bijlage 35_4: Varkens overeenkomst bedrijfsdierenarts & plaatsvervanger Bijlage 35_5: Varkens bezoekrapport diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding Bijlage 35_6: Varkens laad- en losbon voor vervoer varkens Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 3/242

3 Bijlage 1_1 1. Inleiding BIJLAGE 1_1: PROVINCIALE CONTROLE EENHEDEN (PCE) VAN HET FAVV De lijst van provinciale controle eenheden kan geraadpleegd worden op de website van het FAVV: Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 4/242

4 Bijlage 1_1 Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 5/242

5 Bijlage 1_1 Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 6/242

6 Bijlage 1_2 BIJLAGE 1_2: DGZ EN ARSIA CONTACTGEGEVENS DGZ Provincie Straat + nr Plaats Telefoon Fax West-Vlaanderen Industrielaan Torhout Oost-Vlaanderen Deinse Horsweg Drongen Antwerpen Hagenbroeksesteenweg Lier Tel Fax Identificatie & Registratie (Sanitel) Laboratorium Gezondheidsadministratie Diergeneeskundige & epidemiologische ondersteuning Boekhouding & Facturatie BRIEFWISSELING Identificatie & Registratie (Sanitel) Labo oost Labo west Gezondheidsadministratie Facturatie ARSIA Adres Deinse Horsweg Drongen Hagenbroeksesteenweg Lier Industrielaan Torhout Hagenbroeksesteenweg Lier Deinse Horsweg Drongen Fax Provincie Straat + nr Plaats Telefoon Fax Hainaut Drève du Prophète Mons Liège Av. Alfred Deponthière Loncin Liège Est Av. Alfred Deponthière Loncin Luxembourg rue de la Scierie Libramont Namur Allée des Artisans Ciney Département Identification Département Santé animale Département Politique générale Département Qualité Adres Drève du Prophète Mons Allée des Artisans Ciney Allée des Artisans Ciney Allée des Artisans Ciney Tel Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 7/242

7 Bijlage 1_3 BIJLAGE 1_3 : CONTACTGEGEVENS MCC EN COMITÉ DU LAIT Comité du Lait Melkcontrolecentrum Adres Tél. Fax Route de Herve Battice Hagenbroeksesteenweg Lier Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 8/242

8 Bijlage 1_4 BIJLAGE 1_4: OVERZICHT TERMEN, DEFINITIES & AFKORTINGEN ABS AGROFRONT Algemeen Boerensyndicaat Overlegplatform van representatieve landbouworganisaties (ABS, BB, FWA) ARSIA Association Régionale de Santé et d Identification Animales asbl onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren; contacten zie bijlage 1_2 Audit Auditeur Autocontrole Controle door het FAVV of een door het FAVV erkend en door BELAC geaccrediteerd controleorganisme, waarbij wordt nagegaan of de veehouder voldoet aan de voorwaarden van de gids Persoon die door het controleorganisme aangesteld is om de toepassing van de gids te controleren; verwijst ook naar inspecteur volgens ISO Geheel van maatregelen die door bedrijven worden genomen om ervoor te zorgen dat producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen: -) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid; -) voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van de producten waarvoor het FAVV bevoegd is; -) voldoen aan de voorschriften over de traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van die voorschriften; specifiek voor primaire productie voldoen aan hygiënevoorschriften en bijhouden van registers BB Belgische Boerenbond Bedrijf Inrichting gebruikt voor het houden van dieren Bedrijfsadministratie door de veehouder wordt bijgehouden Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die Bedrijfsregister Verzameling van allerhande gegevens, facturen en documenten die door de veehouder wordt bijgehouden en bewaard gedurende vijf jaren in het kader van traceerbaarheid; maakt deel uit van de bedrijfsadministratie BELAC Bezoeker Braadkippen Broedeieren Broeierij Certificeren Controlecertificaat Controleorganisme Belgische accreditatieorganisatie Elke persoon die niet belast is met de dagelijkse verzorging van de dieren Kippen die gehouden worden voor de vleesproductie en die gehuisvest zijn in gesloten hokken Eieren bestemd om te worden bebroed Bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens Uitreiken van een certificaat Aantoonbaar bewijs dat wordt afgeleverd na een gunstige audit en waaruit blijkt dat de veehouder voldoet aan de gids Auditeert de autocontrole en is bij BELAC geaccrediteerd volgens de norm ISO 17020; erkend door FAVV; contacten Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 9/242

9 Bijlage 1_4 DGZ Diergeneesmiddelen Eéndagskuikens EHBO FAVV Fokpluimvee FWA GGO Gids Grootouderdieren GSP-Pluimvee Hokkaart Interprofessioneel Organisme KB KB autocontrole Koper Legkippen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw onder meer verantwoordelijk voor de registratie in Sanitel van gegevens betreffende identificatie van veehouders en dieren; contacten zie bijlage 1_2 Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: - met of zonder wachttijd - al of niet voorschriftplichtig. Pluimvee dat nog geen 72 uur oud is en dat nog niet is gevoerd Eerste hulp bij ongevallen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kortweg het Voedselagentschap; veehouders hebben doorgaans contact met het FAVV via de Provinciale Controle Eenheid (PCE) gevestigd in hun provincie Pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren Fédération Wallonne de l Agriculture Genetisch gemodificeerde organismen Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor ouderdieren Goede service praktijken pluimvee Fiche waarop de veehouder een aantal gegevens en kenmerken noteert over de betrokken productieronde; maakt deel uit van het bedrijfsregister Door de minister erkend voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk; paritair bestuurd door melkveehouders en kopers van de melk; 2 actief in België MCC-Vlaanderen voor Vlaanderen & Comité du Lait voor Wallonië Koninklijk besluit Koninklijk besluit van betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen Persoon, groepering van personen of onderneming die van een veehouder dieren of dierlijke producten (melk, eieren) koopt -) om deze in de handel te brengen, -) om deze eventueel in loonwerk in te zamelen, te verpakken, op te slaan, te koelen en te behandelen of te verwerken; -) om deze door te verkopen aan een of meer bedrijven die de dierlijke producten behandelen of verwerken; een groepering van in een zelfde geografisch gebied gevestigde kopers die voor rekening van de aangeslotenen administratieve en boekhoudkundige handelingen verricht welke noodzakelijk zijn voor de betaling van de heffing, wordt als koper beschouwd Pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt voor de productie van consumptie-eieren Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 10/242

10 Bijlage 1_4 Legkippenbedrijf Lot pluimvee M.g. MB MB meldingsplicht Melkhuis Melkinstallatie Melkkoeltank Melklokaal Melkophaler transporteur Melkveebedrijf MRL NCD Notificatielimiet Ouderdieren PCB Primaire dierlijke productie Opfokbedrijf Opfokbedrijf voor fokpluimvee Opfokbedrijf voor legkippen Opfokgrootouderdieren Opfokker Opfokouderdieren Melkproductieeenheid Installaties die worden gebruikt voor het houden van legkippen Groep pluimvee die gehuisvest wordt in een zelfde hok en een identieke behandeling krijgt Mycoplasma gallisepticum Ministerieel besluit Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen Ruimte voor opslag van het materiaal voor het melken en van de in gebruik zijnde reinigingsmiddelen, verder kunnen de spoelbak voor de melkstellen, een wasbak en de koelgroep zich hier bevinden Geheel van apparatuur gebruikt om dieren te melken Installatie voor het koelen en het koud bewaren van de rauwe melk op het veebedrijf Ruimte die uitsluitend gebruikt wordt voor het melken van dieren Natuurlijke of rechtspersoon die rauwe melk ophaalt en/of vervoert als koper of voor rekening van een koper Geheel van de door een melkveehouder uitgebate melkproductie-eenheden Maximale Residu Limiet of maximum residugehalte: het hoogste wettelijk toegestane concentratieniveau van een residu van een diergeneesmiddel of een bestrijdingsmiddel in een levensmiddel of diervoeder Newcastle Disease Waarde vanaf wanneer een veehouder voor een bepaalde parameter een verplichte melding moet doen bij het FAVV volgens de modaliteiten vastgelegd in het MB meldingsplicht Opfokbedrijf voor fokpluimvee of voor legkippen Inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het voortplantingsstadium Inrichting die zich toelegt op het opfokken van legkippen tot het legstadium Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van grootouderdieren Veehouder met een opfokouderdierenbedrijf Pluimvee ouder dan 72 uur maar nog niet in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van ouderdieren Pluimvee in het stadium van de leg, bestemd voor de productie van broedeieren voor gebruikspluimvee Polychloorbifenyl De productie, het fokken en het telen van dieren en primaire producten van dierlijke oorsprong; inclusief melken en de productie van dieren voorafgaande aan het slachten Geheel van functioneel samenhangende middelen, door de melkveehouder uitgebaat voor de productie van melk en uitsluitend voor deze productie gebruikt bijvoorbeeld weiden, stallen, melkinstallatie, dieren, voedervoorraden; Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 11/242

11 Bijlage 1_4 Pluimvee Productieeenheidnummer (PE-nummer) Productieronde Provinciale Controle Eenheid - PCE R.M.O.-chauffeur Rauwe melk Reproductiebedrijf S.e./S.g./S.p./S.t. Sanitair verantwoordelijke SANINET SANITEL Selectiebedrijf Stal Tanklokaal Toedienings- en verschaffingsdocument Kippen, parelhoenders, kalkoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en vleesduiven voor de productie van vlees of eieren voor menselijke consumptie Uniek nummer toegekend aan elke melkproductie-eenheid door het FAVV Dieren vleeskalveren, vleesvarkens, pluimvee, konijnen die gedurende een bepaalde termijn op het veebedrijf gehouden worden, die ongeveer even oud zijn, gezamenlijk de productie doorlopen, en ongeveer gelijktijdig afgevoerd worden. Bij pluimvee mag het tijdsverschil tussen de eerste en laatste levering ééndagskuikens maximaal 72 uur bedragen. Op het pluimveebedrijf kunnen meerdere productieronden en bijgevolg meerdere leeftijden aanwezig zijn. Provinciaal gestructureerde buitendiensten van het FAVV die instaan voor controle op het terrein; contacten zie bijlage 1_1 Persoon die verantwoordelijk is voor het ophalen, de monsterneming en het vervoer van de rauwe melk naar een losplaats Product voortkomend van het melken van één of meer dieren (opfok)ouderdierenbedriif Salmonella enteritidis / gallinarum / pullorum / typhimurium Veehouder of eigenaar die gewoonlijk over de dieren van een veebeslag een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent. Deze persoon zorgt er in het kader van de autocontrole voor dat de in deze gids beschreven maatregelen worden nageleefd en dat de registers op het bedrijf worden bijgehouden. Programma waarmee een veehouder via internet gegevens veebewegingen overmaakt aan Sanitel en op computer een geïnformatiseerd register bijhoudt Informaticasysteem voor de identificatie en de registratie van dieren, veehouders (sanitaire verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren van het FAVV en beheerd door DGZ/ARSIA (opfok)grootouderdierbedrijf; legt zich toe op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee Ruimte waarin de dieren zijn gehuisvest en worden gevoederd ook veestal Ruimte waarin de melkkoeltank zich bevindt Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij een geneesmiddel zelf toedient (in risicoperiode) of verschaft / aflevert aan de veehouder Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 12/242

12 Bijlage 1_4 Toom Traceerbaarheid Uniek lotnummer Melkveebedrijf Veebedrijf Veebeslag Veehouder Veestapel Verbintenis van de veehouder Vermeerderaar Vermeerderingsbedrijf Voorschrift Zuivelfabriek Productieronde of deel van een productieronde die/dat eenzelfde gezondheidsstatus heeft. Mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie op te sporen en te volgen Uniek nummer toegekend door een satelliet aan elk lot pluimvee Geheel van de door een melkveehouder uitgebate melkproductie-eenheden Duidelijk omschreven sanitaire en geografische eenheid waar vee gehouden wordt - geheel van dieren gehouden op één bedrijf; vormen een afzonderlijke eenheid op basis van door de diensten van het FAVV vastgestelde epidemiologische banden; elk veebeslag moet ook als het maar één dier telt worden aangegeven in Sanitel Het geheel van een groep dieren van dezelfde diersoort op een bedrijf met één sanitair statuut. De landbouwuitbater natuurlijk persoon, rechtspersoon, groepering van natuurlijke personen, van rechtspersonen of van beide die autonoom tot eigen voordeel en voor eigen rekening een bedrijf beheert en die, uit dien hoofde, dieren of dierlijke producten (melk, eieren) verkoopt of levert aan een koper of eindverbruiker; is geregistreerd bij het FAVV Alle dieren, ongeacht soort of ras, die op een veebedrijf worden gehouden met het oog op de fokkerij of de productie van vlees, melk of eieren Verklaring van de veehouder waarin hij erkent rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor de toepassing van de normen uit de gids op zijn bedrijf en zich ertoe verbindt zijn verplichtingen ten aanzien van de volgende schakels van de dierlijke productiekolom te zullen nakomen Exploitant van een ouderdierenbedrijf Bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van legkippen Standaarddocument dat de dierenarts opstelt op het ogenblik dat hij één of meerdere geneesmiddelen of gemedicineerd voeder voorschrijft Industriële melkinrichting waar rauwe melk een behandeling ondergaat tot het bekomen van een eindproduct of halffabrikaat voor de handel; erkend door het FAVV Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 13/242

13 Bijlage 1_5 BIJLAGE 1_5: OPSOMMING GELDENDE WETGEVING Dierengezondheid Wet van Dierengezondheidswet (BS ). Koninklijk besluit van tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers (BS ). Runderen Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van rundertuberculose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van de runderbrucellose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van de runderleucose (BS ). Verordening (EG) nr. 1234/2003 van de Commissie van tot wijziging van de bijlagen I, IV en XI bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europese Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1326/2001 voor wat betreft overdraagbare spongiforme encefalopathieën en diervoeding (PBL 173/ ). Varkens Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky (BS ). Ministerieel besluit van houdende maatregelen van controle op de uitvoering van de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky (BS ). Pluimvee Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee (BS ). Ministerieel besluit van tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het KB van betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee (BS ). Ministerieel Besluit van tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en wijzigingen (BS ). Koninklijk besluit van houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (BS ). Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 14/242

14 Bijlage 1_5 Ministerieel besluit van houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het MB van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de bestrijding van pullorose (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de opsporing en de bestrijding van de chronische ademhalingsziekte bij het pluimvee (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de opsporing en de bestrijding van de chronische ademhalingsziekte bij het pluimvee (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee (BS ). Konijnen Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virale hemorragisch syndroom bij konijnen (R.H.D.) (BS ). Besluit van de regent van houdende maatregelen inzake gezondheidspolitie betreffende de tulareamie (BS ). Zoönosen Koninklijk Besluit van houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers (B.S ) Verordening (EG) Nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (P.B. L 325 van ) Verordening (EG) Nr. 1003/2005 van de Commissie van ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypen salmonella bij vermeerderingskoppels van Gallus gallus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 (PB L 170 van ) Verordening (EG) nr. 1168/2006 van de Commissie van 31 juli 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypen salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1003/2005 (PB L 211 van ) Verordening (EG) nr. 1177/2006 van de Commissie van 1 augustus 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het gebruik van specifieke bestrijdingsmethoden in het kader van de nationale programma s voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee (PB L 212 van ) Koninklijk Besluit van betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (B.S ) Koninklijk Besluit van betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens(b.s ) Ministerieel Besluit van betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens(b.s ) Epidemiologisch toezicht bedrijfsbegeleiding - uitrustingsvoorwaarden Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 15/242

15 Bijlage 1_5 Koninklijk besluit van houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten (BS ). Koninklijk besluit van houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten (BS ). Koninklijk besluit van tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens (BS ). Koninklijk besluit van houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten ter uitvoering van het KB van houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee (BS ). Koninklijk besluit van houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (BS ). Plantenziekten Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Koninklijk besluit van betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (BS ). Ministerieel besluit van houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte (BS ). Identificatie en Registratie Koninklijk besluit van betreffende de identificatie van runderen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen (BS ). Ministerieel besluit van tot uitvoering van artikel 3 van het KB van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen (BS ). Ministerieel besluit van houdende uitvoeringsbepalingen in het kader van KB van betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie van varkens (BS ). Ministerieel besluit van houdende bijzondere tijdelijke maatregelen inzake de registratie en inventarisatie van varkens en varkensbedrijven (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de registratie van inrichtingen waar legkippen worden gehouden (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen (BS ). Verordening (EG) nr. 21/2004 houdende de identificatie- en registratiesysteem voor geiten en schapen. Koninklijk besluit van betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 16/242

16 Bijlage 1_5 Ministerieel besluit van houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders (BS ). Dierenwelzijn Wet van betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (BS ). Koninklijk besluit van houdende uitvoering van artikel 36, 10, van de wet van betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (BS ). Koninklijk besluit van inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen (BS ). Koninklijk besluit van tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen (BS ). Koninklijk besluit van inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra (BS ). Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. (PB L3 van ) Koninklijk besluit van betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort (BS ). Koninklijk besluit van inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden (BS ). Dierenvoeding Koninklijk besluit van betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende het verbod op het gebruik van dierlijke afvallen voor de dierenvoeding (BS ). Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europese Parlement en de Raad van inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB L 106/ ). Koninklijk besluit van tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten (BS ). Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 17/242

17 Bijlage 1_5 Diergeneesmiddelen gemedecineerde voeders Koninklijk besluit van houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren (BS ). Ministerieel besluit van tot vastlegging van het model en de gebruiksvoorwaarden van de documenten in toepassing van art. 22 van het KB van houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijken voor de dieren (BS ). Koninklijk besluit van betreffende gemedicineerde voormengsels en diervoeders (BS ). Hormonenwetgeving - residuen Wet van betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking (BS ). Koninklijk besluit van betreffende maatregelen inzake de verhandeling van de landbouwhuisdieren ten aanzien van bepaalde stoffen of residuen daarvan met farmacologische werking (BS ). Plantenbeschermingsmiddelen Koninklijk besluit van betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen (BS ). Meststoffen Koninklijk besluit van betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten (BS ). Producten voor menselijke consumptie - Hygiënevoorschriften Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van ) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. (PB L 139 van ) Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van , blz ) Koninklijk besluit van tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (BS ). Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen (B.S ) Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 18/242

18 Bijlage 1_5 Autocontrole meldingsplicht - traceerbaarheid Koninklijk besluit van betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS ). Ministerieel besluit van betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen (BS ). Koninklijk besluit van tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (BS ). Overige Ministerieel besluit van houdende de erkenningen en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimveeen konijnenfokkerij (BS ). Koninklijk besluit van betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen (BS ). Samenwerkingsakkoord (ACI) betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 19/242

19 Bijlage 21_1 2. Algemene voorwaarden BIJLAGE 21_1: BEDRIJFSREGISTRATIE IDENTIFICATIE PRODUCENT & BEDRIJF A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft een (kruis het gepaste vakje aan) : nieuwe aanvraag verlenging nieuwe activiteit(en) stopzetting van één of meerdere activiteiten IDENTIFICATIE VAN DE NATUURLIJKE PERSOON Rijksregisternummer of INSZ (1) :.. Naam :... Voornaam :... Adres : Straat :... Nr. :... Bus :... Postcode :... Gemeente :... Land :... Telefoon :... GSM :... Fax :... (1) Hier kan u uw Rijksregisternummer of uw INSZ invullen (het nummer dat zich in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart bevindt). Indien dit nummer vermeld staat, hoeft u het adres en de latere wijzigingen niet in te vullen, voor zover deze gegevens reeds werden overgemaakt aan uw gemeente (of aan een Belgisch ziekenfonds voor de buitenlanders). IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING Indien u uw activiteiten elders wenst uit te oefenen dan op uw thuisadres, gelieve dit andere adres te vermelden: Adres : Straat :... Nr. :... Bus :... Postcode :... Gemeente :... Land :... Telefoon :... GSM :... Fax :... BETROKKEN ACTIVITEITEN Elke activiteit die u wenst uit te oefenen (of stopzetten) zoals bepaald op de internet site van het Agentschap, evenals de datum waarop deze activiteit aanvangt, dient nauwkeurig aangeduid te worden (met vermelding van ofwel een beschrijving van de activiteiten of de activiteitencodes). De gedetailleerde lijst is eveneens beschikbaar op de adressen bedoeld in artikel 18, 2 en op de internetsite van het Agentschap. Indien u meerdere activiteiten opgeeft, dient u uw economisch meest belangrijke activiteit (hoofdactiviteit) eerst in te vullen. Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 20/242

20 Bijlage 21_1 Beschrijving van de activiteiten: Activiteit 1 (Hoofdactiviteit):... Activiteit 2 :... Activiteit 3 :... Activiteit 4 :... Activiteit 5 :... Activiteitencode: Activiteit 1 (Hoofdactiviteit): Activiteit 2 : Activiteit 3 : Activiteit 4 : Activiteit 5 : Datum van het begin of de stopzetting van de activiteiten: / / AANVRAAG TOELATING OF ERKENNING Indien de activiteiten die u wenst uit te oefenen vallen onder de activiteiten waarvoor een toelating of erkenning vereist is, zoals bedoeld in bijlage II of III, dient u het overeenkomstige nummer en de soort van inrichting hieronder in te vullen. Erkenning Nummer (uit bijlage II) Soort inrichting (uit bijlage II) Toelating Nummer (uit bijlage III) Soort inrichting (uit bijlage III) Bij een aanvraag van een erkenning of toelating kunnen bijkomende gegevens gevraagd worden. Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd indien alle gevraagde gegevens zijn ingediend. OVERIGE INFORMATIE Andere relevante informatie : Het aantal bijlagen bij de aanvraag :... Autocontrolegids primaire dierlijke productie versie 2 dd. 5/08/2009 bijlagen p. 21/242

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Loopvogels BIJLAGEN

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Loopvogels BIJLAGEN Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Loopvogels BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

BIJLAGEN. Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie

BIJLAGEN. Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie BIJLAGEN Datum voorliggende versie versie 2 dd. 5/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd. 18/04/2008 Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen

Nadere informatie

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eindredactie Herman Vanbeckevoort Vormgeving Opmaak : Gert Van Kerckhove, Jan Germonpré Fotografie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013

AGRIBEX 2013 Conditions sanitaires Sanitaire voorwaarden Version/versie 25/09/2013 1. Algemene voorwaarden a. Op de verzameling zijn alleen dieren toegelaten die in orde zijn met de huidige Europese en Belgische wetgeving. b. Transport: i. Elke vervoerder moet een toelating hebben om

Nadere informatie

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1

PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3045] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [045] v C: conform NC:

Nadere informatie

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf

Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf PRIMAIRE SECTOR Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratiefen voorraadbeheer Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Inhoud

Nadere informatie

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1

PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [3050] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding [050] v C: conform NC: Niet-conform NA:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven.

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 0 Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Referentie PCCB/S2/1291129 Datum 15/06/2015 Huidige versie 1.0 Van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens

Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens Bijlage P1: Varkens register aan- en verkoop varkens Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten alsook elke geboorte en sterfte moeten binnen de 3 dagen na het einde

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 02 - CL 12 - REV 5-2008 - 1/6 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID SPECIFIEKE AUTOCONTROLE CHECKLIST in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole, meldingpslicht en traceerbaarheid

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf

geneesmiddelen op het landbouwbedrijf geneesmiddelen op het landbouwbedrijf voor de versie 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Eindredactie Herman Vanbeckevoort Vormgeving Opmaak : Gert Van Kerckhove, Jan Germonpré

Nadere informatie

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren (ex-kb 23 mei 2000) Herman Vanbeckevoort FAVV Controlebeleid

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/04/2014

Gearchiveerd op 01/04/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DPA 2052 VARKENS - IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE [2052] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 16/05/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen Pagina 1 van 5 Dierengezondheidszorg Vlaanderen FR_A_047_170224 REGISTRATIEFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN LANDBOUWHUISDIEREN (RUNDEREN, VARKENS, PLUIMVEE, LOOPVOGELS, SCHAPEN, GEITEN, HERTEN) 1. Ondernemingsgegevens

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013

FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 FAQ CASCADE VERSIE 10.12.2013 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het watervalof cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts over

Nadere informatie

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders»

Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» Sanitaire voorwaarden «Agriflanders» 1. Aanvraag toelating verzamelcentrum voor landbouwhuisdieren bij FAVV Niet-commerciële verzamelingen van landbouwhuisdieren hebben een toelating code 12.4.3 nodig

Nadere informatie

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Directoraat-generaal Geneesmiddelen. Omzendbrief n 440. Betreft: Levering en aflevering van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik Amazone Bischoffsheimlaan 33 B-1000 BRUSSEL Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: DGG/ 10 februari 2004 Omzendbrief n 440 Ter attentie van de apothekers die een voor het publiek toegankelijke officina

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund

Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund Bijlage B1: Runderen Melding in SANITEL van geboorte of vertrek van een rund De melding van de geboorte van een kalf of het vertrek van een rund van het veebedrijf kan op drie manieren gebeuren: per post,

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vleesbraadkippen en vleeskalkoenen Referentie

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 14/08/2012 Huidige versie 1.0 Van toepassing

Nadere informatie

PRI 3004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [3004] v1

PRI 3004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [3004] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 004 Houden van pluimvee - Diergezondheid [004] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing

Nadere informatie

FAQ DIERENARTS & DEPOT

FAQ DIERENARTS & DEPOT FAQ DIERENARTS & DEPOT VERSIE 2 JUNI 2010 DEPOT Kunnen er twee geneesmiddelendepots zijn op hetzelfde adres? JA, maar niet op naam van dezelfde dierenarts. De dierenarts-depothouder kan slechts titularis

Nadere informatie

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Referentie PCCB/S2/HVB/1046457 Datum 16/05/2013

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Datum voorliggende versie versie 1 dd. 18/04/2008 Vervangt versie - Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen erkend door FAVV en geaccrediteerd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees Referentie PCCB/S2/589616 Datum 19/11/2013

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer naar Marokko van runderen bestemd voor de vetmesting afkomstig uit België I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.04.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer naar van runderen

Nadere informatie

Bijlage 1: Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage 1: Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage 1: Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft:

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1.

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA. 1. Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2026 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren en vleeskalveren met het oog op verhandelen:

Nadere informatie

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010

FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 FAQ CASCADE VERSIE 1 10/2010 ALGEMENE INFORMATIE Het "cascade" systeem, wat is dat? Wat is de wettelijke basis? Het waterval- of cascadesysteem is een strikt hiërarchisch systeem waarbij de dierenarts

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4

Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief ABKL/NCDP/ F 4 Omzendbrief NCDP/16/2511 Aan de vzw Vlaamse Bedrijfspluimveeen Konijnenhouders Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Afdeling

Nadere informatie

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens

Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens Sectorgids Autocontrole Primaire Dierlijke Productie Varkens Datum voorliggende versie versie 2 dd. 05/08/2009 Vervangt versie versie 1 dd 18/04/2008- Beheer gids CODIPLAN vzw Controle gids Controleorganismen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

REGISTER VAN HET BESLAG

REGISTER VAN HET BESLAG REGISTER VAN HET BESLAG R : ADMINISTRATIEVE GEGEVENS DATUM BESLAG BESLAGADRES GEOGRAFISCHE COORDINATEN Straat + nummer X-coordinaat : XXX XXXXX Postcode + gemeente Y-coördinaat : Fusiegemeente Taal : NL

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Sociaal- Economische Raad

Sociaal- Economische Raad Sociaal- Economische Raad Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 02 - CL 12 - REV 5-2008 - 1/8 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID SPECIFIEKE AUTOCONTROLE CHECKLIST in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole, meldingpslicht en traceerbaarheid

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 2 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Goede landbouwpraktijken op het vlak van voedselveiligheid

Goede landbouwpraktijken op het vlak van voedselveiligheid Goede landbouwpraktijken op het vlak van voedselveiligheid DIERENGEZONDHEID DIERLIJKE PRODUCTIE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

Omzendbrief aan - de houders van fokpluimvee; - de beroepsorganisaties van veehouders; - de bedrijfsdierenartsen. Geachte mevrouw, meneer,

Omzendbrief aan - de houders van fokpluimvee; - de beroepsorganisaties van veehouders; - de bedrijfsdierenartsen. Geachte mevrouw, meneer, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten AC - Kruidtuin Food Safety Center B-1000 Brussel Tel. : 02 211

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning van instellingen, instituten en centra Referentie PCCB/S2/BHOE/1338165 Datum 25/01/2016 Huidige versie

Nadere informatie

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1

PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [3142] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid [142]

Nadere informatie

Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015

Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015 Besproken in RC 2015 MB tot vaststelling van de auditreferentiesystemen Wijziging financieringswet

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee

Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee Referentie PCCB/S2/KVH/418588 Datum 14/06/2012 Huidige versie 2 Van toepassing

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee

Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de gezondheidskwalificatie van pluimvee Referentie PCCB/S2/769111 Datum 14/11/2011 Huidige versie 1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits.

Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20% Codiplan PLUS Varken Spotaudits. esluit Na corr. ctie CODE Opmerking/ commentaar Interpretatiehulp voor de auditor checklist_codiplanplus_160101_n.xlsx Checklist Codiplan PLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 129/28 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/819 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2015 tot wijziging van bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad met betrekking tot het formaat van de modelgezondheidscertificaten

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder Inlichtingen?

Documentatie. Praktijkinformatie voor de Varkenshouder Inlichtingen? Documentatie Studiedag georganiseerd door het Praktijkcentrum Varkenshouderij en de Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij Praktijkinformatie voor de Varkenshouder - 2008 maandag 17 november

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen.

Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV. Vanuit het standpunt van het gebruik van geneesmiddelen. Samenvatting over het gebruik van geneesmiddelen bij paarden. FOD - FAGG- FAVV i Vanuit het standpunt van de identificatie van het paard. Er bestaan 2 categorieën paarden: - paarden die definitief uit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

SANITAIRE WETGEVING IN DE SECTOR AQUACULTUUR

SANITAIRE WETGEVING IN DE SECTOR AQUACULTUUR Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen SANITAIRE WETGEVING IN DE SECTOR AQUACULTUUR Dr. Ch. Rettigner 14 december 2012 Dr. E. Hoc Vlaams aquacultuursymposium Presentatie dr. J. Verhaeghe

Nadere informatie

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko

oktober 2013 Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen afkomstig uit België naar Marokko I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-Code Land Runderen 0102 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.MA.05.01 Titel van het certificaat Veterinair certificaat voor de uitvoer van fokrunderen

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III - Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen overeenkomstig levensmiddelen

Nadere informatie

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1

TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [3028] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID [028] v C: conform NC: Niet-conform NA: niet van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Sectorgids voor de PRIMAIRE PRODUCTIE

Sectorgids voor de PRIMAIRE PRODUCTIE Sectorgids voor de PRIMAIRE PRODUCTIE Versie 1 dd 13/7/2012 Vegaplan vzw CODIPLAN vzw Overlegplatform voor de Verwerking van en handel in Plantaardige grondstoffen en producten Tervurenlaan182 B-1150 Brussel

Nadere informatie

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten

Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten Export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten 1. Doel Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd door verordening (EU) nr. 893/2017 legt voorwaarden

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa

Voor dierlijke producten verwijst dat begrip naar het land waarin het product geheel is verkregen, hetgeen, toegepast op vlees, betekent: het land waa UITVOERINGSVERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 13 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 3 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008

VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 VRAGENLIJST BIOVEILIGHEID OP PLUIMVEEBEDRIJVEN - 2008 I. IDENTIFICATIE VAN HET BEDRIJF (**) beslagnummer: adres: gelegen in een gevoelig natuurgebied? (*) verantwoordelijke: naam: tel: adres: dierenarts:

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee Referentie PCCB/S2/KVH/1122851 Datum 25/11/2013 Huidige

Nadere informatie

CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden

CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden Gradatie 1 odiplanplus Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden Geconsoldieerde checklijst AS Rund en odiplanplus Rund "+" = voldoet "+*" = voldoet met opmerking = Aanbeveling = Minor non-conformiteit

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S. 25.08.

KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S. 25.08. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VETERINAIRRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE INVOER EN HET VERKEER VAN SCHAPEN EN GEITEN 10.08.2005 (B.S.

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID PB 07 - CL 07 - REV 1-2012 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) in het kader van KB 14-11-03 betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie