Hobbyzone Delta Ray. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hobbyzone Delta Ray. Handleiding"

Transcriptie

1 Hobbyzone Delta Ray Handleiding

2 Aanwijzing Alle aanwijzingen, garanties en andere bijbehorende documenten kunnen op initiatief van Horizon Hobby, Inc. op elk moment worden gewijzigd. De actuele productliteratuur vindt u op onder de afdeling Support voor het desbetreffende product. Speciale begrippen De volgende begrippen worden in alle productliteratuur gebruikt om u te attenderen op de verschillende risico s bij het gebruik van dit product: AANWIJZING: Wanneer deze aanwijzingen niet correct worden opgevolgd kunnen er mogelijk schade EN gering of geen risico op verwondingen ontstaan. LET OP: Wanneer deze aanwijzingen niet correct worden opgevolgd kunnen er waarschijnlijk schade EN het gevaar van zware verwondingen ontstaan. WAARSCHUWING: Wanneer deze aanwijzingen niet correct worden opgevolgd kunnen er waarschijnlijk schade, gevolgschade en zware verwondingen OF met hoge waarschijnlijkheid oppervlakkige verwondingen ontstaan. WAARSCHUWING: Lees de HELE handleiding door om u, voordat u het product gebruikt, vertrouwd te maken met de functies van het product. Wanneer het product niet correct wordt gebruikt kan dit tot schade aan het product of persoonlijke eigendommen leiden of zware verwondingen veroorzaken. Dit is een hoogontwikkeld hobbyproduct. Het moet met voorzichtigheid en gezond verstand worden gebruikt en vereist bepaalde mechanische basisvaardigheden. Wanneer dit product niet op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt kan dit leiden tot verwondingen of schades aan het product of aan andere zaken. Dit product is niet geschikt voor kinderen zonder direct toezicht van een volwassene. Probeer niet zonder toestemming van Horizon Hobby, Inc. om het product uit elkaar te halen, het met ongeschikte componenten te gebruiken of op een andere manier te modificeren. Deze handleiding bevat aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Het is absoluut noodzakelijk om vóór de opbouw, aansluiting of het gebruik alle aanwijzingen en waarschuwingen in het handboek te lezen en op te volgen, zodat het product op een juiste manier gebruikt kan worden en schade of zware verwondingen voorkomen worden. Leeftijdsadvies: Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Dit is geen speelgoed. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Zorg steeds in alle richtingen voor een voldoende veiligheidsafstand tot uw model, om botsingen en verwondingen te voorkomen. Dit model wordt bestuurd door een radiosignaal, dat gevoelig kan zijn voor storingen van buitenaf, waar u geen invloed op heeft. Deze storingen kunnen leiden tot een direct controleverlies. Vlieg uw model altijd op een open terrein zonder voertuigen, verkeer of mensen. Volg altijd stipt de aanwijzingen en waarschuwingen m.b.t. het model en andere componenten (laadapparaten, accupacks enz.) op. Bewaar alle chemicaliën, kleine en elektronische onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen. Vocht kan de elektronica beschadigen. Stel alle apparatuur, die daarvoor niet speciaal gemaakt is, niet bloot aan water. Steek geen onderdeel van het model in uw mond, omdat dit tot verwondingen of zelfs tot de dood kan leiden. Gebruik uw model nooit met bijna lege zenderaccu s. Houd uw model altijd in het zicht en onder controle. Gebruik altijd helemaal volgeladen accu s. Laat de zender altijd aan staan wanneer het model ingeschakeld is. Haal vóór de demontage van het model de accu los. Hou de bewegende delen altijd schoon. Hou de onderdelen droog. Laat de onderdelen eerst afkoelen, voordat u ze aanraakt. Haal de accu s na het vliegen uit het model. Controleer of de Fail-Safe vóór het vliegen op de juiste manier is ingesteld. Gebruik uw model nooit met beschadigde bekabeling. Pak nooit bewegende delen vast. Waarschuwingen m.b.t. de accu LET OP: Alle aanwijzingen en waarschuwingen moeten nauwkeurig worden opgevolgd. Een foutief gebruik van LiPoaccu s kan leiden tot brand, verwondingen en/of schade. Door het gebruik en het laden van de in de set aanwezige LiPo-accu bent u verantwoordelijk voor de hieraan verbonden risico s. Mocht de accu tijdens het laden of vliegen opzwellen of bol worden, dan moet u het laadproces of de vlucht direct beëindigen. Wanneer u een bol staande accu desondanks verder oplaadt kan dit tot brand leiden. Om de beste resultaten te bereiken moet u de accu bij kamertemperatuur op een droge plaats bewaren. Bij het transport of kortstondig opslaan van de accu moet de temperatuur tussen de 5 C en 49 C liggen. Bewaar de accu resp. het model niet in de auto of in direct zonlicht. In een hete auto kan de accu beschadigd raken of zelfs in brand vliegen. Laad de accu niet in de buurt van ontvlambare materialen. 2

3 Inspecteer de accu altijd vóór het opladen. Laad nooit defecte of beschadigde cellen. Maak de accu na het laden altijd los van het laadapparaat en laat dit apparaat tussen het laden afkoelen. Controleer tijdens het laden de temperatuur van de accu. GEBRUIK ALLEEN EEN SPECIAAL VOOR HET LADEN VAN LIPO-ACCU S BEDOELD LAADAPPARAAT. Laden met een laadapparaat dat hiervoor niet geschikt is kan leiden tot brand, verwondingen of schade. Ontlaad LiPo-cellen nooit onder de 3 Volt per cel. Dek nooit waarschuwingsstickers af met klittenband. Laad de accu s nooit zonder toezicht. Probeer nooit het laadapparaat te demonteren of te wijzigen. Laat nooit minderjarigen onder de 14 jaar accu s opladen. Laad nooit accu s op extreem hete of koude plaatsen, of in direct zonlicht (aanbevolen temperatuur de 5 C en 49 C). In de set inbegrepen: Zender Accu en laadapparaat Bezoek Hobbyzonerc.com om het product online te registreren en meer informatie te verkrijgen. Tips voor het vliegen De SAFE technologie werd als hulp bij het vliegen ontwikkeld en niet als Autopiloot. Op deze manier heeft de piloot de controle en is op elk moment nodig om te vliegen. Start in de beginnersmodus (SAFE schakelaar in de positie 0). Wanneer u de eerste stappen heeft gedaan kunt u van mode wisselen en uw vaardigheden vergroten. Hou het vliegtuig altijd in het oog en tegen de wind. Probeer niet op geringe hoogte te draaien. Draaien op grotere hoogten geeft u meer tijd voor correcties. Bedien voor een precieze controle van het model de stuurknuppels geconcentreerd en constant. Checklist vóór het vliegen 1. Zoek een veilig en open terrein om te vliegen. 2. Laad de vliegaccu. 3. Bevestig de opgeladen accu. 4. Test of de besturing juist werkt. 5. Plan van tevoren uw vlucht, afhankelijk van de situatie van het veld. 6. Geniet! 3

4 Laden van de vliegaccu LET OP: Let er bij het samensteken van de accu en laadkabel op dat de stekker, zoals op de afbeelding te zien is, op de juiste manier wordt bevestigd. Een foutief gepoold bevestigen van de kabels kan leiden tot een kortsluiting, die brand, verwondingen of schade kan veroorzaken. Specificaties van het laadapparaat Ingangsspanning: 10 14V Maximale uitgangsspanning: 8,4 Volt Vaste laadstroom: 1,3A Laadt en balanceert 2S LiPo-cellen met een minimale capaciteit van 1300mAh Het laadapparaat kan aan een 1,5A DC voeding worden aangesloten (apart verkrijgbaar), zie hiervoor de lijst met optionele onderdelen. Knippert (laadt) 1 uur Brandt (geladen) Plak een strook klittenband (in de set aanwezig) op de achterkant van de accu. DX4e zender Maak het accuklepje los en leg de vier in de set aanwezige batterijen, met de polen in de juiste richting, in. Waarschuwing batterijspanning te laag Wanneer de batterijspanning onder de 4,7 volt daalt klinkt er een alarm en knippert de spannings-led. De batterijen moeten dan onmiddellijk vervangen worden. Zou dit tijdens het vliegen gebeuren, dan moet u het model direct en zo veilig mogelijk landen. SAFE mode schakelaar Paniek/reddingsschakelaar Gastrimming Gas/besturing op de grond Hoogteroertrimming Hoogteroer/richting-besturing in de lucht Stuurtrimming (lucht) Aan/uit-schakelaar Trimming grondbesturing Mode 2 afgebeeld LET OP: Draag de zender niet aan de antenne. Verander de antenne niet, en belast deze niet. Een beschadiging van de antenne verzwakt het zendersignaal, wat kan leiden tot controleverlies, verwondingen of schade. Voor meer informatie over de zender bezoekt u en klikt u op het Support tabblad om de handleiding te downloaden. 4

5 Montage van de vleugeltippen en kielvlak Vleugelvinnen Dubbelzijdig klevend plakband Transparant plakband Transparant plakband Transparant plakband Dubbelzijdig klevend plakband 5

6 Aanbrengen van de vliegacccu LET OP: Maak altijd de accu van het model los wanneer u niet vliegt, om een te ver ontladen van de accu te voorkomen. Accu s die verder dan de toegestane spanning worden ontladen kunnen beschadigd raken, wat leidt tot vermogensverlies en brandgevaar bij het opladen. LET OP: Pas op dat u niet met uw handen bij de propellers komt. bij het activeren draait de motor de propeller rond als reactie op elke gasbeweging. 1. Zet de gas-stuurknuppel en de gastrimming helemaal naar beneden, zet dan de zender aan en wacht 5 seconden de Elevon-roeren bewegen en gaan terug naar het midden. Dit geeft aan dat het model klaar is om te vliegen. Uit de wind 5 seconden helemaal stil laten staan. 6

7 Controle voor het vliegen Voer de controle uit met de SAFE mode op expert (schakelaar positie 2). Hoogteroeren naar boven (stijgen) Hoogteroeren naar beneden (dalen) Bocht naar rechts Bocht naar links Zorg ervoor dat iemand het vliegtuig vasthoudt, zodat het tijdens de zendercontrole niet wegvliegen kan. Beweeg de stuurknuppels om te controleren of het vliegtuig reageert zoals hier afgebeeld. Wanneer het vliegtuig niet correct reageert MOET U NIET GAAN VLIEGEN. Lees eerst het onderdeel Problemen en hun oplossingen in deze handleiding door voor meer informatie. Wanneer u meer informatie nodig heeft moet u contact opnemen met de Technische Service van Horizon Hobby. Reageert het vliegtuig zoals hier afgebeeld, zet dan de SAFE vliegmode-schakelaar voor het vliegen weer op de beginnerspositie (positie 0). Beginner SAFE vliegmode 7

8 Starten Handstart Start bij de eerste vluchten het model uit de hand. Wanneer u iemand heeft die het model voor u werpt kunt u zich helemaal op het sturen ervan concentreren. Wanneer u het model alleen start moet u het in uw werphand houden en de zender in de andere hand. De optionele zenderdraagriem helpt u bij het vasthouden van de zender. Beginner SAFE Mode (schakelaar positie 0) Stijgt bij volgas Wind 0-11 km/h Eenvoudiger starten Hou bij het starten de paniekschakelaar ingedrukt om de start eenvoudiger te maken. Druk de paniekschakelaar in, houd deze vast en verhoog het gas naar 100%. Start het vliegtuig. Is het daar waar u wilt, laat dan de schakelaar los en verminder het gas naar 50 60%. Grondstart Monteer het landingsgestel zoals afgebeeld. Trek voorzichtig bij het loskomen de hoogteroerstuurknuppel naar achteren. Wind 0-11 km/h Start voor de eerste vluchten in de beginnersmode. Wanneer de grond daarvoor niet effen en hard genoeg is moet u een helper vragen om de handstart uit te voeren. 8

9 Vliegen Is het vliegtuig goed getrimd, dan zal het in de beginnersmode bij volgas stijgen zonder dat u daarvoor met het hoogteroer hoeft te sturen. Stuur kleine en constante stuurbewegingen om het vliegtuig vloeiend en precies te sturen. Laat het vliegtuig bij volgas tegen de wind stijgen tot u ca. 46 meter boven de grond bent en verminder dan het gas tot de helft (50%). Het vliegen met de neus naar u toe is één van de lastigste opgaven bij het leren vliegen. Om het op-zich-af-vliegen te leren moet u in grote cirkels hoog boven de grond vliegen. volgas halfgas gas teruggenomen SAFE Technologie vliegmodes Beginnersmode: Het nicken (neus naar boven en beneden) en rollen (vleugeltippen naar boven en beneden) zijn in deze mode begrensd om het vliegtuig in de lucht te houden. Zelf-oprichtend Beginnersmode (schakelaar positie 0) hoogteroer rolroer Gevorderdenmode: De piloot wordt beschermd tegen extreme vliegsituaties Gevorderdenmode (schakelaar positie 1) hoogteroer rolroer Expertmode: Vliegen zonder begrenzing Expertmode (schakelaar positie 2) hoogteroer rolroer Mocht u het gevoel hebben dat u de controle verliest, druk dan de paniekschakelaar in en houd deze ingedrukt. De SAFE technologie brengt het vliegtuig terug naar een stabiele vliegsituatie (vleugels recht en licht stijgend). Wanneer u de paniekschakelaar weer loslaat keert u weer terug naar de gekozen SAFE vliegmode. 9

10 Landen Land het vliegtuig in de beginnersmode. LET OP: Vang het vliegtuig nooit in de handen. Dit kan leiden tot verwondingen of schade aan het vliegtuig. Eenvoudiger landen De landing wordt gemakkelijker wanneer u de paniekschakelaar ingedrukt houdt. Vlieg aan voor de landing, verminder het gas naar 0%, druk de paniekschakelaar in en houd deze ingedrukt. Het vliegtuig daalt nu met de vleugels recht en de neus licht naar boven om de landing af te vangen. Daalt bij gas dicht Wind 0-11 km/h AANWIJZING: Wanneer er onverhoopt een crash zou dreigen moet u het gas of de trimming direct verminderen. Wanneer u dit niet doet zou extra schade aan de romp, motoren en regelaars het gevolg kunnen zijn. AANWIJZING: Schade ten gevolge van een crash wordt niet door de garantie gedekt. WAARSCHUWING Wanneer de propeller de grond raakt meteen gas dicht. Na het vliegen AANWIJZING: Laat het vliegtuig na het vliegtuig nooit in de zon liggen. Laat het niet in een hete, afgesloten omgeving zoals een auto liggen. Dit zou het schuim kunnen beschadigen. Checklijst na het vliegen 1. Maak de vliegaccu na het vliegen los. 2. Haal de vliegaccu uit het vliegtuig. 3. Zet de zender uit. 4. Laad de vliegaccu op. 5. Repareer of vervang alle beschadigde onderdelen. 6. Bewaar de vliegaccu niet in het model en controleer de accu tijdens het opladen. 7. maak notities van de omstandigheden tijdens het vliegen en plan uw toekomstige vluchten. 10

11 Problemen en hun oplossingen Trillingen Extreme trimuitslagen, vliegtuig vliegt niet rechtuit Het vliegtuig reageert niet op het gas, maar wel op andere stuuruitslagen Overmatig propellergeluid of overmatige trillingen Verkorte vliegtijd of te weinig vermogen Het vliegtuig kan (tijdens het binden) niet aan de zender gebonden worden Het vliegtuig kan (na het binden) niet met de zender verbonden worden -Vliegen boven de aanbevolen snelheid -Beschadigde propeller of spinner -Motortrillingen -Ontvanger los -Losse componenten -Delen versleten -Trimming staat niet op neutraal -Het gas bevindt zich niet op stationair en/of de gastrimming is te hoog -Gaskanaal is reversed (omgekeerd) -Motor is los van de regelaar -Propeller en spinner, bevestiging of motor beschadigd -Propeller loopt niet goed rond -Propellerbevestiging is los -Spinner is beschadigd of los -Laadstatus van de accu is laag -Propeller omgekeerd gemonteerd -Temperatuur te laag -Zender staat te dicht bij de ontvanger tijdens het binden -Vliegtuig of zender te dicht bij een groot metalen voorwerp -Bindstekker niet juist in de bindaansluiting -Bindschakelaar of knop tijdens het binden niet lang genoeg ingedrukt gehouden -De zender is tijdens het bindproces te dicht bij het vliegtuig -Vliegtuig of zender te dicht bij een groot metalen voorwerp -Laadstatus van de vliegaccu/zenderbatterijen te laag -Zender werd gebonden aan een ander vliegtuig met een ander DSM protocol -Beschadiging van roer, stuurhoorn, stuurstang of servo -Stuurstang beschadigd of verbindingen los -Verminder de snelheid. -Vervang de propeller of spinner. -Vervang delen of maak bevestigingen vast. -Richt de ontvanger uit en bevestig deze. -Bevestig de delen (servo-arm, stangen,roeren). -Stel delen af of vervang ze (met name propeller, scharnieren of servo s) Wanneer u meer dan 4 klikken nodig heeft moet u de kwiklink mechanisch bijstellen. -Stuurfuncties gasknuppel en gastrimming op laagste instelling terugzetten. -Draai het gaskanaal van de zender om. -Controleer of motor aan regelaar aangesloten is. -Beschadigde delen vervangen. -Balanceer of vervang de propeller. -Maak de propellermoer vast. -Repareer of vervang de beschadigde spinner. -Vliegaccu helemaal opladen. -Monteer de propeller met de R aan de rechterkant, met de L links. Het nummer moet naar voren wijzen. -Zorg dat de accu vóór gebruik warm is -Zet de zender verder weg van de ontvanger en sluit opnieuw aan. -Zet de zender verder weg van grote metalen voorwerpen. -Bindstekker in de bindaansluiting steken en vliegtuig aan de zender binden. -Zet de zender uit en herhaal het bindproces. Hou de bindknop/-schakelaar ingedrukt totdat de ontvanger gebonden is. -De ingeschakelde zender een paar stappen van het vliegtuig verwijderen, vliegaccu losmaken en weer aansluiten. -Zet de zender verder weg van grote metalen voorwerpen. -De vliegaccu resp. de batterij opladen resp. vervangen. -Bind het vliegtuig aan de zender. Roer beweegt niet -Beschadigde delen vervangen of repareren en besturing aanpassen. -Stuurstang repareren of vervangen, verbinding vastmaken. -Accuspanning te laag -Laad de vliegaccu helemaal vol. -Ontvanger is beschadigd -Vervang de ontvanger. Besturing omgekeerd -Zenderinstellingen zijn omgekeerd -Stuurrichting controleren en indien nodig de stuurrichting in de zender aanpassen. -Laad de accu helemaal of vervang de accu. Motor pulst en verliest vermogen -Onderspannings-afschakeling vanwege te lage spanning geactiveerd -Weersomstandigheden te koud -Accu is oud, leeg of beschadigd -Accuvermogen te laag -Wacht met vliegen tot het warmer is. -Vervang de accu. -Gebruik de aanbevolen accu. 11

12 Onderhoud en reparaties Dankzij het feit dat de romp en vleugel van Z schuim zijn gemaakt kunnen ze met bijna elke lijm worden gerepareerd (smeltlijm, normale secondenlijm, epoxy etc.). Wanneer onderdelen niet gerepareerd kunnen worden kunt u in de lijst met onderdelen het juiste bestelnummer vinden. Een lijst met alle onderdelen en optionele onderdelen vindt u achter deze handleiding. LET OP: Werk niet aan de motor, propeller of regelaar wanneer de vliegaccu aangesloten is. Dit kan leiden tot verwondingen. Demontage 1. Verwijder de spinner (A) door hem voorzichtig van de propeller af te trekken (B). 2. Houd de motor-as vast (C) en trek dan de propeller van de as. 3. Verwijder de 3 schroefjes (D) van de motorkap onder de vleugel. 4. Verwijder de motorkap, die de motor bevat, van de vleugel. 5. Verwijder de beide schroefjes (E) die de motor aan de voorkant van de motorkap vasthouden. 6. Maak de motorkabels van de regelaarkabels los. 7. Maak de motor (F) en de motorkabels van de vleugel los. 8. Monteer alles nu in de omgekeerde volgorde. 9. Plaats de spinner op het midden van de propeller en lijm hem met secondenlijm (CA) vast. AANWIJZING: Controleer of de maataanduiding van de propellers 4,75x2.5R voor de rechterkant en 4,75x2.5L voor de linkerkant naar voren, van de motor weg, wijzen. Motorkabels niet afgebeeld Verlengen van de levensduur van de accu 1. Wanneer de accu leeg raakt wordt de onderspannings-afschakeling geactiveerd en begint de motor te pulseren. Land dan het vliegtuig en laad de accu weer op. 2. Het vliegtuig kan met een acculading ca. 8 minuten vliegen. Gebruik een stopwatch of timer, zodat u weet wanneer het tijd wordt om te landen. Wanneer de onderspannings-afschakeling (LVC) actief is moet u direct landen. AANWIJZING: Herhaaldelijk vliegen in de onderspannings-afschakeling (LVC) beschadigt de accu. 12

13 Garantiebeperkingen Waarschuwing Een radiobestuurd model is geen speelgoed. Het kan, wanneer het verkeerd wordt gebruikt leiden tot ernstige verwondingen aan levende wezens en tot schade aan eigendommen. Gebruik uw RC-model alleen op open terreinen en let op alle aanwijzingen in de handleiding bij het model en de radiobesturing. Garantieperiode Exclusieve garantie Horizon Hobby Inc (Horizon) garandeert dat het gekochte product vrij van materiaal- en montagefouten is. De garantieperiode komt overeen met de wettelijke bepalingen van het land waarin het product werd aangeschaft. In Duitsland bedraagt de fabrieksgarantieperiode 6 maanden en de wettelijke garantieperiode 18 maanden na het einde van de fabrieksgarantie. Garantiebeperkingen (a) De garantie wordt alleen aan de eerste koper (koper) verleend en is niet overdraagbaar. De aanspraak van de koper bestaat uit de reparatie of het omwisselen in het kader van deze garantie. De garantie heeft uitsluitend betrekking op producten, die bij een erkende Horizon handelaar gekocht werden. Verkopen aan derden worden door deze garantie niet gedekt. Aanspraken op garantie worden alleen geaccepteerd als een geldig aankoopbewijs getoond kan worden. Horizon behoudt het recht om deze garantiebepalingen zonder aankondiging te wijzigen of aan te passen en herroept daarmee bestaande garantiebepalingen. (b) Horizon biedt geen garantie voor de verkoopbaarheid van het product, de vaardigheden en de lichamelijke conditie van de consument voor een bepaald gebruiksdoel van het product. De koper zelf is ervoor verantwoordelijk om na te gaan of het product aansluit bij zijn vaardigheden en het gebruiksdoel. (c) Aanspraken van de koper Alleen Horizon heeft het recht om te beslissen of het product dat voor garantie in aanmerking komt gerepareerd of vervangen wordt. Dit zijn de exclusieve rechten van de koper, wanneer er een defect wordt vastgesteld. Horizon behoudt zich het recht voor om alle toegepaste componenten te controleren, die bij het garantiegeval betrokken zijn. De beslissing of het product gerepareerd of vervangen wordt ligt alleen bij Horizon. De garantie sluit cosmetische defecten of defecten die ontstaan zijn door overmacht, verkeerde behandeling van het product, foutief gebruik van het product, commerciële toepassingen of modificaties op welke manier dan ook, uit. De garantie sluit schades die door verkeerde inbouw, foutief gebruik, ongelukken,service of reparatiepogingen, die niet door Horizon werden veroorzaakt, uit. Voor retourzendingen door de koper direct aan Horizon of aan een van de vertegenwoordigingen is de schriftelijke toestemming van Horizon nodig. Schadebeperking Horizon is niet voor directe of indirecte gevolgschade, inkomensderving of commerciële verliezen, die op de één of andere manier met het product samenhangen verantwoordelijk, onafhankelijk van het feit of een aanspraak in samenhang met een contract, fabrieksgarantie of wettelijke garantietermijn gemaakt wordt. Horizon zal ook geen aanspraken op een garantiegeval accepteren die boven de individuele waarde van het product uitkomen. Horizon heeft geen invloed op de inbouw, het gebruik of het onderhoud van het product of productcombinaties, die door de koper gekozen worden. Horizon biedt geen garantie en accepteert geen aanspraken voor verwondingen of beschadigingen, die door het gebruik van het product kunnen ontstaan. Met het gebruik en de inbouw van het product accepteert de koper alle genoemde garantiebepalingen zonder beperkingen en voorbehoud. Wanneer u als koper niet bereid bent om deze bepalingen in samenhang met het gebruik van het product te accepteren verzoeken we u om het product in ongebruikte toestand in de originele verpakking en compleet aan uw verkoper terug te geven. Veiligheidsaanwijzingen Dit is een hoogwaardig hobbyproduct en geen speelgoed. Het moet met voorzichtigheid gebruikt worden en vereist enige fysieke en mentale vaardigheid. Wanneer u het product onvoorzichtig of onverantwoord gebruikt kan dit leiden tot verwondingen aan personen of dieren en grote schade aan goederen. Dit product is niet geschikt voor kinderen zonder toezicht van ouders of verzorgers. De handleiding bevat veiligheidsaanwijzingen en voorschriften, alsmede aanwijzingen voor het onderhoud en gebruik van het product. Het is noodzakelijk om deze aanwijzingen vóór het eerste gebruik te lezen en te begrijpen. Alleen zo kan de verkeerde omgang voorkomen en kunnen ongevallen met verwondingen of schade worden verhinderd. Vragen, hulp en reparaties Uw plaatselijke handelaar kan een beoordeling w.b. de garantie niet zonder overleg met Horizon uitvoeren. Dit geldt ook voor reparaties binnen de garantietermijn. Daarom moet u in een dergelijk geval contact opnemen met uw handelaar; deze zal in samenwerking met Horizon uw garantieaanspraak zo spoedig mogelijk behandelen. Onderhoud en reparatie Wanneer uw product onderhouden of gerepareerd moet worden dient u zich of aan de detailhandelaar of direct aan Horizon te wenden. Let er op dat de originele kartonnen verpakking normaal gesproken niet voldoende is om bij een verzending niet beschadigd te worden. Maak gebruik van een pakketdienst met een Tracking functie en een verzekering, omdat Horizon geen aansprakelijkheid aanvaardt voor het transport van het product. Voegt u bij het product uw aankoopbewijs, evenals een uitvoerige beschrijving van het defect en een lijst met alle opgestuurde individuele componenten. Verder hebben we het complete adres, een telefoonnummer voor eventuele vragen en een adres nodig. Garantie en reparaties Garantiegevallen worden alleen bewerkt wanneer een origineel aankoopbewijs van een geautoriseerde detailhandelaar aanwezig is, waaruit de koper en de aankoopdatum blijkt. Wanneer een garantiegeval wordt goedgekeurd zal het product gerepareerd of vervangen worden. Deze beslissing kan alleen door Horizon worden genomen. Te betalen reparaties Wanneer er sprake is van een reparatie die door de klant betaald dient te worden stellen we eerst een offerte op, die wij aan uw handelaar doorgeven. De reparatie wordt pas uitgevoerd wanneer wij de toestemming van de handelaar ontvangen. De kosten van de reparatie dienen bij uw detailhandelaar voldaan te worden. Bij betaalde reparaties worden minimaal 30 minuten werkplaatstijd en de retourverzendkosten in rekening gebracht. Zouden wij na 90 dagen nog geen toestemming voor de reparatie hebben ontvangen, dan behouden wij ons het recht voor om het product te vernietigen of voor andere doeleinden te gebruiken. Let op: betaalde reparaties worden alleen aan elektronica en motoren uitgevoerd. Mechanische reparaties, met name bij helikopters en RC-cars zijn extreem tijdrovend en moeten daarom door de koper zelf worden uitgevoerd. 13

14 Garantie en service contactinformatie Land van aankoop Horizon Hobby Adres Telefoon/ -adres Duitsland Horizon technische service Christian-Junge-Straße 1, +49 (0) Sales: Horizon Hobby GmbH Elmshorn, Duitsland WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT VERVALSTE PRODUCTEN: Wanneer u ooit een ontvanger uit een Horizon Hobby product wilt vervangen, koop deze dan altijd bij Horizon Hobby of een geautoriseerde Horizon Hobby handelaar om er zeker van te zijn, dat u een authentiek en origineel kwaliteitsproduct van Spektrum heeft gekocht. Horizon Hobby wijst elke support, service of garantie op vervalste producten, die claimen compatibel te zijn met Spektrum of DSM, af. 14

15 Informatie m.b.t. de conformiteit voor de Europese Unie Conformiteitverklaring volgens de algemene eisen (ISO/IEC :2004, gecorrigeerde versie ) Horizon Hobby Deutschland Christian-Junge-Straße 1 D Elmshorn verklaart dat het product: HBZ Delta Ray RTF apparaatklasse: 2 aan de wettelijke eisen van de onderstaande bepalingen van de FTEG (artikel 3 van de R&TTE), europese EMV-richtlijn 2004/108/EG en 2006/95/EG LVD voldoet: Toegepaste geharmoniseerde normen: EN V1.7.1: 2006 EN V1.9.2: 2012 EN V2.1.1: 2009 EN :2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN55022: AC:2011 EN55024:2010 Elmshorn, Steven A. Hall Bedrijfsleider Birgit Schamuhn Bedrijfsleidster Aanwijzingen voor het verwijderen van elektronisch afval voor consumenten in de Europese Unie. Dit product mag niet met huishoudelijk afval samen worden weggegooid. In plaats daarvan is de gebruiker verantwoordelijk voor het afdanken van dit product, door de apparaten naar een bepaald verzamelpunt voor de recycling van elektronisch afval en elektronische apparaten te brengen. De gescheiden inzameling en de recycling van elektronisch afval helpt om natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat het elektronisch afval op een dusdanige manier wordt verwerkt dat de menselijke gezondheid en het milieu hiervan geen schade ondervinden. Om meer informatie over de locatie van deze verzamelpunten te verkrijgen dient u contact op te nemen met uw gemeente, bij het bedrijf dat huisvuil afvoert of bij de winkelier, van wie u het product heeft gekocht. 15

16 Onderdelen Nummer Beschrijving onderdeel HBZ7925 HobbyZone Firebird Delta Ray: vinnenset HBZ7926 HobbyZone Firebird Delta Ray: motorkap HBZ7985 HobbyZone Firebird Delta Ray: romp zonder toebehoren HBZ7918 HobbyZone Firebird Delta Ray: landingsgestel en ski s HBZ7909 HobbyZone Firebird Delta Ray: stuurstangen HBZ7907 HobbyZone Firebird Delta Ray: spinner & propeller HBZ7912 HobbyZone Firebird Delta Ray: rompklep onderaan HBZ7952 HobbyZone Firebird Delta Ray: rubberen neus HBZ7910 HobbyZone Firebird Delta Ray: stickerset SPMR4400 DX4e DSMX 4-kanaals alleen zender MD2/4 SPMR44001 DX4e DSMX 4-kanaals alleen zender MD1/3 HBZ7728 Hobbyzone Firebird Stratos motorset 180 (2) PKZ1080 Parkzone SV80 servo EFLC3125 2S DC balancer apparaat EFLB13002S mAh 2S C LiPo, 13AWG EC2 accu SPMA3160 Delta Ray ontvanger DSMX Optionele onderdelen Nummer Beschrijving onderdeel HBZ7920 HobbyZone Firebird Delta Ray: camerahouder HBZ6513 Adapter voor sigarettenaansteker 12V Krokodilklem HBZ A AC Power Supply (alleen USA) EFLA111 E-Flite LiPo-cel Volt Checker EFLA250 E-Flite Park Flyer gereedschapsset 5-delig EFLAEC202 E-Flite EC2 accu-aansluitbus (2) EFLAEC203 E-Flite EC2 stekker/bus EFLC3025 Celectra 80W AC/DC Multi-Chemistry-acculader 16

17 2013 Horizon Hobby, Inc. HobbyZone, HobbyZone logo, Firebird Delta Ray, AS3X, SAFE, Z-Foam, DSM, DSM2, DSMX, EC2 en het Horizon Hobby logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Horizon Hobby Inc. De lijnvoering en het kleurenschema van de Firebird Delta Ray zijn ontworpen door Quique Somenzini in samenwerking met Mirco Pecorari van aircraft Studio Design. Het Spektrum handelsmerk wordt gebruikt met toestemming van Bachmann Industries, Inc. 17

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No.

FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092. FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40 MHz NiMH No. F 4096 FM 41 MHz NiMH No. H a n d l e i d i n g Afbeelding toont de uitgebouwde, met verdere toebehoren uitgeruste zender. FM 35 MHz NC No. F 4090 FM 40 MHz NC No. F 4091 FM 41 MHz NC No. F 4092 FM 35 MHz NiMH No. F 4095 FM 40

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Inhoudsopgave I. BESCHRIJVING FC-16...6 ZENDER FC-16...6 Ontvanger FP-R 118...6 Ontvanger FP-R 116...6 Servo FP-S 3001...6 Servo FP-S 135...6 Autopiloot G-155...6 Motor-controller

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 17

Handleiding ULTRAMAT 17 Graupner Best.-nr. 6442 Handleiding ULTRAMAT 17 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-, LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe- en Pb-accu s Laadstroom tot 10 A, ontlaadstroom

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Graupner Best.-nr. 6417

Graupner Best.-nr. 6417 Graupner Best.-nr. 6417 Handleiding ULTRAMAT 25 Microprocessorgestuurd snellaad-, ontlaad-, capaciteitsmeet-,accuonderhouds- en formeringsapparaat voor NiCd-/ NiMH-sintercellen en Pb-accu s Laadstroom

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Introductie Beginnen Openen en Opladen De Applicatie Installeren Paren en Verbinden Vissen vinden De sonar bedienen Beginscherm Hoofdscherm Geavanceerde replicatie: gedetailleerde

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie