1. Algemene informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene informatie"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enz De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie. De artikelen die door deze ondernemingen worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoonlijk consumentengoederen noemt Juridisch kader Deze enquête is verplicht. Het juridisch kader is vastgelegd in de volgende besluiten : - EG-verordening 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken - het Koninklijk Besluit van 4 februari 1965, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 4 december het Koninklijk Besluit van 22 december 1967, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 16 april Welke ondernemingen moeten antwoorden? De enquête dekt de activiteiten van de Nace-codes tot en met van de sectie G van de economische activiteitennomenclatuur van de Europese Unie, NACE Rev 2 genoemd. Samengevat gaat het om 4 categorieën van ondernemingen : - Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen - Supermarkten - Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen - Overige kleinhandelsondernemingen Er moet één aangifte ingevuld worden per onderneming Inhoud De aangevers moeten maandelijks hun omzetcijfer, of een opsplitsing ervan, overmaken aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 1

2 1.5. Timing De enquête wordt maandelijks afgenomen : u dient de gegevens over een verslagmaand aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie over te maken tegen de 20ste van de volgende maand Dit -adres kunt u gebruiken voor al uw vragen in verband met de maandelijkse conjunctuurstatistiek naar het omzetcijfer in de kleinhandel Website De aangifte gebeurt op volgend beveiligd internet-adres : https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq 1.8. Inloggen Identificatie en paswoord staan vermeld in onze briefwisseling. Indien u deze inlog-gegevens niet meer in uw bezit heeft of als u problemen heeft bij het inloggen, gelieve dit dan te melden via mail op met vermelding van uw ondernemingsnummer Internet-adres voor aangevers Op dit internet-adres, dat alleen bestemd is voor aangevers van de maandstatistiek van de kleinhandel, kunt u informatie aangaande deze enquête terugvinden. U vindt hier onder andere de handleiding en de NACE-Bel. Onder resultaten vindt u er de publicatie van de conjunctuurgegevens (kortetermijnindicatoren) voor de sector van de kleinhandel. U vindt er eveneens een pdf-versie van de geldende Koninklijk Besluiten en de Verordening (EG). 2

3 2. Onderrichtingen bij het invullen van de aangifte 2.1 Algemene richtlijnen De omzet die u aangeeft, mag uitsluitend de omzet zijn uit de kleinhandel, zijnde de verkoop aan particulieren (niet aan BTW-plichtigen). De omzet die u realiseert in andere sectoren (productie, groothandel, diensten, ) mag niet inbegrepen zijn in de opgegeven waarde. Met groothandel bedoelen we de wederverkoop aan andere BTW-plichtigen : aan detailhandelaars, industriële, institutionele of bedrijfsmatige gebruikers of aan andere groothandelaars. Noteer de waarde van de verkopen gedurende de maand, inclusief BTW. Er zijn 4 mogelijke enquêteformulieren voor de maandelijkse conjunctuurstatistiek naar het omzetcijfer van de kleinhandel. Elk formulier is gelinkt aan een bepaalde categorie van bedrijven. Gelieve hierna de 4 mogelijke categorieën te willen vinden, alsook de bijhorende criteria. 3

4 2.2 Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen Om te worden beschouwd als kleinhandelsonderneming met menigvuldige afdelingen dient de onderneming te voldoen aan volgende criteria : - Ten minste 20 personen in dienst hebben - Over één of meerdere vestigingen beschikken die als voornaamste activiteit hebben : het te koop aanbieden van een groot aantal artikelen over verschillende afdelingen, doch zijn samengebracht onder één zelfde dak. Onder groot aantal artikelen moet worden verstaan een assortiment van producten die behoren tot ten minste 5 van de volgende productgroepen : 1) VOEDINGSWAREN EN TABAK : Groenten en fruit Chocolade en suikerwerk Vlees en vleesproducten Dranken, wijnen en geestrijke dranken Wild en gevogelte Tabaksproducten Vis, schaal- en weekdieren Zuivelproducten en eieren Brood- en banketbakkerswerk 2) TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Kledingstoffen Breigarens, handwerken en fournituren Huishoudtextiel en beddengoed Dames- en herenbovenkleding Baby- en kinderbovenkleding Onderkleding, lingerie, strand- en badkleding Schoeisel Kledingaccessoires (kousen, sokken, panty s, riemen, ) Lederwaren en reisartikelen 3) HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Elektrische huishoudapparaten Niet-elektrische huishoudartikelen (glas, porselein, aardewerk) Verlichtingsartikelen Huis- en kantoormeubilair, inbouwkeukens, matrassen Muziekinstrumenten en partituren Tapijten e.a. vloer- en wandbedekking, behang, gordijnen 4) ICT-APPARATUUR Computers, randapparatuur, software Telecommunicatieapparatuur Audio- n videoapparatuur 5) CULTUUR- EN RECREATIEARTIKELEN Boeken, kranten, tijdschriften Kantoorbenodigdheden Sport- en kampeerartikelen Audio- en video-opnamen (lp s, cd s, dvd s Spellen en speelgoed 6) BOUWMATERIALEN Bouwmarkten en doe-het-zelf-zaken Houten bouw- en tuinmaterialen Wand- en vloertegels Verf en verfwaren 7) ANDERE PRODUCTEN Cosmetica en toiletartikelen Fietsen Uurwerken en sieraden Babyartikelen Ijzerwaren en gereedschappen Sanitaire artikelen en installatiemateriaal Parket, laminaat- en kurkvloeren Medische en orthopedische artikelen Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten Bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen Huisdieren, voedsel voor huisdieren, benodigdheden 4

5 Souvenirs en religieuze artikelen Antiquiteiten Wapens en munitie Tweedehandsgoederen Vast, vloeibare, gasvormige brandstoffen Nieuwe kunstvoorwerpen, kaders, lijsten, reproducties Fotografische en optische artikelen, precisie-instrumenten Apotheken Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. De ondernemingen die aan deze voorwaarden voldoen, dienen hun omzet uit de kleinhandel uit te splitsen over verschillende rubrieken. Zie hieronder een voorbeeld van de aangifte. 5

6 2.3 Supermarkten Voorwaarden : - ondernemingen met minstens één winkel die hoofdzakelijk op zelfbediening is afgestemd - waarbij deze winkel een verkoopoppervlakte heeft van ten minste 400 m² - die voedingswaren verkopen en eventueel ook andere artikelen - die niet voldoen aan de criteria van de kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen (zie punt 2.2) Kleinhandelsondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de supermarkten dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. De ondernemingen die aan deze criteria voldoen, moeten hun maandelijks omzetcijfer van de kleinhandel opsplitsen over bederfelijke voedingswaren enerzijds en niet-bederfelijke producten anderzijds. Zie formulier hieronder. 6

7 2.4 Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen Kleinhandelsondernemingen die ten minste vijf kleinhandelsinrichtingen bezitten en die niet voldoen aan de voorwaarden voor kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen (zie punt 2.2) en supermarkten (zie punt 2.3) dienen een aangifte in te vullen, specifiek voor kleinhandelsondernemingen met bijhuizen. Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. 7

8 2.5 Andere kleinhandelsondernemingen Ondernemingen die als hoofdactiviteit de kleinhandel hebben en waarvan die activiteit niet behoort tot de hiervóór vermelde categorieën (zie punt 2.2, 2.3 en 2.4), kunnen uitgenodigd worden om het hieronder vermeld vereenvoudigd formulier in te vullen. Ondernemingen met een belangrijke omzet in hun sector, dienen deze enquête op permanente wijze in te vullen. De andere kleinhandelsondernemingen kunnen worden ondervraagd op basis van een steekproef gedurende een periode van 3 jaar. Deze aangevers dienen een formulier in te vullen waarop uitsluitend het omzetcijfer van de maand (enkel de kleinhandel) wordt gevraagd. 8

9 3. Handleiding internet-aangifte edatenq 3.1. Inloggen De aangifte gebeurt via edatenq op volgend beveiligd internet-adres: https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq Het scherm Inloggen geeft u toegang tot de toepassing edatenq. Om in te loggen heeft u een identificatie en een paswoord nodig. Uw identificatie en paswoord worden u met de post toegestuurd Je adres als gebruiker invoeren Bij het eerste gebruik verschijnt volgend scherm waarbij u uw gebruikers- adres kunt invoeren. Dit dient overeen te stemmen met het adres van de verantwoordelijke of van de persoon die de aangifte invoert in edatenq. Dit adres wordt gebruikt voor: de verzending van de wijziging van het paswoord de verzending van een ontvangstbevestiging en een kopie van de aangifte (zie punt 8) het exporteren van ingevoerde enquêteformulieren naar een csv-formaat. 9

10 a Om dit gebruikers- -adres te verbeteren, dient u zich te wenden tot onze technische helpdesk waarvan de gegevens onderaan elk scherm voorkomen. Bij contact vermeldt u steeds uw ondernemingsnummer en de naam van de verantwoordelijke of de gebruiker van edatenq alsook het gebruikers- adres Een enquête selecteren De toepassing selecteert automatisch de enquête die gekoppeld is aan uw identificatie en zal onmiddellijk overgaan naar het volgende scherm Enquêtedocument selecteren (zie punt 3.4). U kunt toch terugkeren naar onder vermeld scherm door gebruik te maken van volgende navigatietabs. Het scherm Enquête selecteren laat u toe om de enquête te selecteren waarvoor u een document wenst in te vullen. U kunt de selectie van de documenten verfijnen of uitbreiden door de begindatum en de einddatum van de opzoeking te preciseren (a). In het kader Enquête (b) plaatst u de cursor op de lijn die de enquête weergeeft die u wenst in te vullen. a b 3.4. Een aangifte selecteren Het scherm Enquêtedocument selecteren laat u toe het document te selecteren dat u wenst in te vullen of te verbeteren. 10

11 Bepaalde kaders kunnen automatisch geminimaliseerd zijn bij het openen van het scherm. In dat geval is een eenvoudige klik op de titel >> voldoende om u de inhoud van het kader te tonen. a. Een aangever selecteren in het kader Aangever Niet van toepassing voor deze enquête. b. De contactgegevens wijzigen in het vak Contacten In dit vak kunt u de gegevens van de contactpersoon toevoegen of wijzigen. De contactpersoon is de persoon die het formulier invult en die ons nadien meer informatie kan bezorgen omtrent de ingediende aangifte. Opgelet: de adressen in dit kader hebben niet hetzelfde doel als het gebruikers- adres (afgebeeld in de rechterbovenhoek, zie punt 2). Zij dienen voornamelijk om u te contacteren in verband met de aangifte, indien nodig. Om contactgegevens toe te voegen of te verbeteren volstaat het om de tekst in de overeenkomstige vakken te typen en te klikken op de knop Bewaren. Het invoeren van de velden Straat, Nr., Postcode en Gemeente dient te gebeuren door te klikken op het ikoon (e). U kunt hier de informatie selecteren op basis van de officiële lijst van straten en gemeenten. c. Een document selecteren in het vak Documentenlijst. Men selecteert een document door op de lijn te klikken die overeenstemt met het gewenste document. Elk document heeft een statuut. De statuten Niet ingevuld en Gedeeltelijk ingevuld laten de toegang tot het enquêtedocument toe met functie Wijzigen (= raadplegen/invoeren/ wijzigen). De statuten Ingevuld en Beheerd door ADSEI geven aan dat de aangifte vergrendeld is en uitsluitend toegankelijk is voor de functie Lezen (= raadplegen). Om wijzigingen aan te brengen aan de aangiften met dit statuut, kunt u terecht bij de onderaan vermelde contactpersoon (Helpdesk Kleinhandel). d. Documenten importeren (Deze functie is nog niet van toepassing voor deze enquête) a b e c d 3.5. Een document invoeren Deze schermen geven de gebruiker de mogelijkheid om in verschillende opeenvolgende stappen een enquêtedocument te raadplegen, in te voeren of te wijzigen. Vul in de vakken (a) de gegevens in voor de aangifteperiode. Zodra het eerste kader is ingevuld, klikt u op de toets Volgende stap (b) om verder te gaan met het invullen van de andere kaders. 11

12 De gegevens die worden afgebeeld in het groen (c) dienen als referentie. Het gaat hier namelijk over de gegevens van de vorige (gevalideerde) aangifte. U kunt uw aangifte in verschillende keren invullen. Om de gegevens die u reeds heeft ingevuld, niet te verliezen, moet u verplicht op de knop Tijdelijk bewaren (d) te klikken. U dient dan de volgende stappen niet te doorlopen maar de toepassing te verlaten via de link Uitloggen (zie punt 3.9). Op het moment dat u uw aangifte definitief invult, dient u gebruik te maken van de knop Volgende stap (zie punt 3.6). Opgelet: De aangifte opslaan via de knop Tijdelijk bewaren is niet voldoende. Men moet nadien verplicht de aangifte definitief bewaren opdat deze als zijnde ingevuld zou kunnen worden beschouwd. b d a c 12

13 3.6. De aangifte definitief verzenden Als u aan het eind van het document bent gekomen (men moet verplicht alle onderdelen van het document doorlopen alvorens het formulier te kunnen versturen), zal een dialoogvenster u erop wijzen dat u aan de laatste stap bent gekomen. U kunt nu de verzending van de aangifte bevestigen door op de knop OK te klikken. Na het klikken op de knop OK kunnen twee gevallen zich voordoen: De aangifte bevat afwijkingen (= mogelijke fouten): u zal doorgestuurd worden naar het invoerscherm (tab Commentaar op afwijkingen). Lees punt 7. De aangifte is correct: U zal worden doorgestuurd naar het scherm Document drukken. Ga dan door naar punt De aangifte verbeteren en ze definitief doorsturen Tijdens de verzendingsprocedure wordt de ingevulde aangifte gecontroleerd. Als er afwijkingen (mogelijke fouten) zijn gedetecteerd, dan wordt u doorgestuurd naar de tab Commentaar op afwijkingen (a). Deze tab geeft de lijst weer van alle afwijkingen die nog aanwezig zijn in de aangifte en u hebt er de mogelijkheid om een verklarende tekst te noteren (b). c d a b De tabel bovenaan het scherm getiteld!er zijn afwijkingen in uw aangifte gevonden (c) geeft dezelfde afwijkingen weer. U kunt deze afwijkingen onmiddellijk verbeteren door gebruik te maken van de knoppen Vorige stap en Volgende stap (d). 13

14 c e Als de aangifte verbeterd is of indien u een boodschap heeft vermeld bij het Commentaar op afwijkingen kunt u ze definitief verzenden door te klikken op Volgende stap (e). Er kunnen zich 2 mogelijkheden voordoen : Indien u gegevens heeft gewijzigd in de aangiften, dient u de stappen te hernemen vanaf punt 6; Indien u geen gegevens heeft gewijzigd, zal volgende boodschap verschijnen met de vraag om de verzending van het document te bevestigen. U kunt nu de definitief verzending van de aangifte bevestigen door op de knop OK te klikken De aangifte afdrukken Zodra de aangifte verzonden is, komt u terecht op een scherm dat u inlichtingen geeft over het verloop van de verzending (a). Op dit scherm kunt u de verzonden aangifte visualiseren, afdrukken of bewaren door te klikken op de knop Pdf versie (b). Bovendien wordt de pdf-versie van de ingevoerde aangifte automatisch verzonden via naar de gebruiker, waarvan het -adres voorkomt in de hoofding (c). c a b 3.9. Uitloggen Na gebruik van edatenq vragen we u om deze toepassing te willen verlaten door te klikken op Uitloggen. Deze link bevindt zich rechts bovenaan het scherm. 14

15 4. Lijst van de klassen van de activiteitennomenclatuur NACE-Bel behorend tot KLEINHANDEL 15

16 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Deze afdeling omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enz. De detailhandel wordt allereerst ingedeeld naar soort verkoopkanaal (detailhandel in winkels: de groepen 47.1 tot 47.7; detailhandel, niet in winkels: groep 47.8 en 47.9). De detailhandel in winkels omvat ook de detailhandel in tweedehandsgoederen (klasse 47.79). De detailhandel in winkels wordt nog verder uitgesplitst in gespecialiseerde detailhandel in winkels (de groepen 47.2 tot 47.7) en niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (groep 47.1). De bovengenoemde groepen worden onderverdeeld naar verkochte producten. De detailhandel, niet in winkels, wordt onderverdeeld naar de soorten handel, zoals markt- en straathandel (groep 47.8) en de andere detailhandel, niet in winkels: via postorderbedrijven, internet, huis-aanhuisverkoop, verkoopautomaten, enz. (groep 47.9). De artikelen die in deze afdeling worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoonlijk consumptiegoederen noemt. Daarom omvat zij geen artikelen, die normaal niet in de detailhandel worden verkocht, zoals graan, ertsen, machines voor de industrie, enz. Deze afdeling omvat eveneens eenheden, waarvan de activiteit er vooral in bestaat uitgestalde waren aan particulieren te verkopen, zoals personal computers, papierwaren, verf of hout, zelfs als die producten niet voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik zijn bestemd. In de handel gebruikelijke behandelingen zoals sorteren, scheiden, mengen en verpakken hebben geen invloed op de aard van de handelswaren. Deze afdeling omvat eveneens: - de detailhandel door tussenpersonen en de detailhandelsactiviteiten van veilinghuizen. Deze afdeling omvat niet: - de verkoop van landbouwproducten door de landbouwer - cfr. afdeling 01 - de vervaardiging en verkoop van goederen, normaal ingedeeld onder industrie in de afdelingen 10 tot 32 - de verkoop van motorvoertuigen, motorfietsen en onderdelen daarvan - cfr. afdeling 45 - de handel in granen, zaden, ertsen, ruwe aardolie, chemicaliën voor industrieel gebruik, ijzer en staal en machines en apparatuur voor de industrie - cfr. afdeling 46 - de verkoop van voedsel en dranken voor verbruik ter plaatse en de verkoop van voedsel om mee te nemen - cfr. afdeling 56 - de verhuur van consumentenartikelen aan het publiek - cfr. groep

17 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels, zoals supermarkten en hypermarkten, waarin een grote verscheidenheid van goederen wordt aangeboden en waarbij voedings- en genotmidelen al dan niet overheersen Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Deze klasse omvat: - de detailhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen: eenheden die als hoofdactiviteit voedings- en genotmiddelen verkopen, maar daarnaast ook diverse andere goederen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, enz Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in bevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels van algemene voedingsmiddelen, met een verkoopsoppervlakte van minder dan 100 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de superettes: dit zijn detailhandelswinkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de supermarkten: dit zijn detailhandelszaken waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de hypermarkten: dit zijn detailhandelszaken met een verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m² met een uitgebreid assortiment van levensmiddelen en andere non-foodproducten, maar waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen. 17

18 47.19 Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte van minder dan 2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genotmiddelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genotmiddelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz. - Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in groenten, met inbegrip van consumptieaardappelen, vers of geconserveerd - de detailhandel in fruit, vers of geconserveerd Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte - de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - cfr Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in gespecialiseerde winkels - cfr

19 47.23 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vis en schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) - de detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) - de ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (warme bakkers) - cfr de detailhandel in chocolade en suikerwerk - cfr Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in chocolade en suikerwerk - de vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk - cfr Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment - de detailhandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment - de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken - cfr Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in tabak - de detailhandel in tabaksproducten 19

20 47.29 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in zuivelproducten en eieren Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. - de detailhandel in koffie - de detailhandel in kruiderijen, specerijen, spijsoliën en -vetten - de overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g. - de detailhandel in fruit- en groenteconserven - cfr de niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen - cfr. klassen en Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen Deze subklasse omvat eveneens: - de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen - de groothandel in brandstoffen - cfr de detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen - cfr Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels, zoals computers, randapparatuur, software en telecommunicatieapparatuur alsook de detailhandel in consumenten elektronica in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in computers - de detailhandel in randapparatuur - de detailhandel in andere kantoormachines - de detailhandel in videospelconsoles. - de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames - de detailhandel in telecommunicatieapparatuur - cfr de detailhandel in kantoormeubelen - cfr de detailhandel van informatiedragers, waarop niet is opgenomen - cfr

21 47.42 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in telecommunicatieapparatuur Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in radio- en televisietoestellen - de detailhandel in audio- en videoapparatuur - de detailhandel in cd-, dvd- en dergelijke opname- en weergavetoestellen - de detailhandel in computers en randapparatuur - cfr de detailhandel in elektrische huishoudapparaten - cfr de detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten - cfr de detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren - cfr de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz - cfr Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in overige consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels, zoals textiel, ijzerwaren, tapijten, elektrische apparaten of meubelen Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in kledingstoffen - de detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels - cfr. klasse Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in huishoudtextiel: tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten, enz. - de detailhandel in beddengoed: beddelakens, slopen, dekbedden, dekens, kussens, enz. - de detailhandel in gordijnen, overgordijnen en glasgordijnen - cfr de markthandel in textiel - cfr

22 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in brei-, borduur- en naaigarens - de detailhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk - de detailhandel in fournituren: naalden, band, lint, enz Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz., van textiel - de detailhandel in overig textiel, n.e.g Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment - de activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen: balken, liggers, kepers deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz. trappen, trapleuningen houten staaflijsten en dakspanen geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals tuinhuisjes, sauna's, enz. andere houten bouw- en tuinmaterialen Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in wand- en vloertegels - de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - cfr de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textiel, kunststof, rubber, enz. - cfr Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - de detailhandel in wand- en vloertegels - cfr de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textielstoffen, kunststof, rubber, enz. - cfr

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid

Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid Tarievenboek Bedrijven Hard werken aan zekerheid Bedrijven Inhoudsopgave: pagina Het MKB-Pakket... 3 Bedrijfsgebouwen... 3 Glas... 6 Inventaris en goederenvoorraad... 7 Bedrijfsschade... 11 Reconstructie/Extra

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Doelstelling De enquête naar de structuur van de ondernemingen (hierna ook structuurenquête genoemd) heeft als

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie