1. Algemene informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene informatie"

Transcriptie

1 MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enz De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie. De artikelen die door deze ondernemingen worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoonlijk consumentengoederen noemt Juridisch kader Deze enquête is verplicht. Het juridisch kader is vastgelegd in de volgende besluiten : - EG-verordening 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken - het Koninklijk Besluit van 4 februari 1965, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 4 december het Koninklijk Besluit van 22 december 1967, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 16 april Welke ondernemingen moeten antwoorden? De enquête dekt de activiteiten van de Nace-codes tot en met van de sectie G van de economische activiteitennomenclatuur van de Europese Unie, NACE Rev 2 genoemd. Samengevat gaat het om 4 categorieën van ondernemingen : - Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen - Supermarkten - Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen - Overige kleinhandelsondernemingen Er moet één aangifte ingevuld worden per onderneming Inhoud De aangevers moeten maandelijks hun omzetcijfer, of een opsplitsing ervan, overmaken aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 1

2 1.5. Timing De enquête wordt maandelijks afgenomen : u dient de gegevens over een verslagmaand aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie over te maken tegen de 20ste van de volgende maand Dit -adres kunt u gebruiken voor al uw vragen in verband met de maandelijkse conjunctuurstatistiek naar het omzetcijfer in de kleinhandel Website De aangifte gebeurt op volgend beveiligd internet-adres : https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq 1.8. Inloggen Identificatie en paswoord staan vermeld in onze briefwisseling. Indien u deze inlog-gegevens niet meer in uw bezit heeft of als u problemen heeft bij het inloggen, gelieve dit dan te melden via mail op met vermelding van uw ondernemingsnummer Internet-adres voor aangevers Op dit internet-adres, dat alleen bestemd is voor aangevers van de maandstatistiek van de kleinhandel, kunt u informatie aangaande deze enquête terugvinden. U vindt hier onder andere de handleiding en de NACE-Bel. Onder resultaten vindt u er de publicatie van de conjunctuurgegevens (kortetermijnindicatoren) voor de sector van de kleinhandel. U vindt er eveneens een pdf-versie van de geldende Koninklijk Besluiten en de Verordening (EG). 2

3 2. Onderrichtingen bij het invullen van de aangifte 2.1 Algemene richtlijnen De omzet die u aangeeft, mag uitsluitend de omzet zijn uit de kleinhandel, zijnde de verkoop aan particulieren (niet aan BTW-plichtigen). De omzet die u realiseert in andere sectoren (productie, groothandel, diensten, ) mag niet inbegrepen zijn in de opgegeven waarde. Met groothandel bedoelen we de wederverkoop aan andere BTW-plichtigen : aan detailhandelaars, industriële, institutionele of bedrijfsmatige gebruikers of aan andere groothandelaars. Noteer de waarde van de verkopen gedurende de maand, inclusief BTW. Er zijn 4 mogelijke enquêteformulieren voor de maandelijkse conjunctuurstatistiek naar het omzetcijfer van de kleinhandel. Elk formulier is gelinkt aan een bepaalde categorie van bedrijven. Gelieve hierna de 4 mogelijke categorieën te willen vinden, alsook de bijhorende criteria. 3

4 2.2 Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen Om te worden beschouwd als kleinhandelsonderneming met menigvuldige afdelingen dient de onderneming te voldoen aan volgende criteria : - Ten minste 20 personen in dienst hebben - Over één of meerdere vestigingen beschikken die als voornaamste activiteit hebben : het te koop aanbieden van een groot aantal artikelen over verschillende afdelingen, doch zijn samengebracht onder één zelfde dak. Onder groot aantal artikelen moet worden verstaan een assortiment van producten die behoren tot ten minste 5 van de volgende productgroepen : 1) VOEDINGSWAREN EN TABAK : Groenten en fruit Chocolade en suikerwerk Vlees en vleesproducten Dranken, wijnen en geestrijke dranken Wild en gevogelte Tabaksproducten Vis, schaal- en weekdieren Zuivelproducten en eieren Brood- en banketbakkerswerk 2) TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Kledingstoffen Breigarens, handwerken en fournituren Huishoudtextiel en beddengoed Dames- en herenbovenkleding Baby- en kinderbovenkleding Onderkleding, lingerie, strand- en badkleding Schoeisel Kledingaccessoires (kousen, sokken, panty s, riemen, ) Lederwaren en reisartikelen 3) HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Elektrische huishoudapparaten Niet-elektrische huishoudartikelen (glas, porselein, aardewerk) Verlichtingsartikelen Huis- en kantoormeubilair, inbouwkeukens, matrassen Muziekinstrumenten en partituren Tapijten e.a. vloer- en wandbedekking, behang, gordijnen 4) ICT-APPARATUUR Computers, randapparatuur, software Telecommunicatieapparatuur Audio- n videoapparatuur 5) CULTUUR- EN RECREATIEARTIKELEN Boeken, kranten, tijdschriften Kantoorbenodigdheden Sport- en kampeerartikelen Audio- en video-opnamen (lp s, cd s, dvd s Spellen en speelgoed 6) BOUWMATERIALEN Bouwmarkten en doe-het-zelf-zaken Houten bouw- en tuinmaterialen Wand- en vloertegels Verf en verfwaren 7) ANDERE PRODUCTEN Cosmetica en toiletartikelen Fietsen Uurwerken en sieraden Babyartikelen Ijzerwaren en gereedschappen Sanitaire artikelen en installatiemateriaal Parket, laminaat- en kurkvloeren Medische en orthopedische artikelen Drogisterijartikelen en onderhoudsproducten Bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen Huisdieren, voedsel voor huisdieren, benodigdheden 4

5 Souvenirs en religieuze artikelen Antiquiteiten Wapens en munitie Tweedehandsgoederen Vast, vloeibare, gasvormige brandstoffen Nieuwe kunstvoorwerpen, kaders, lijsten, reproducties Fotografische en optische artikelen, precisie-instrumenten Apotheken Kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. De ondernemingen die aan deze voorwaarden voldoen, dienen hun omzet uit de kleinhandel uit te splitsen over verschillende rubrieken. Zie hieronder een voorbeeld van de aangifte. 5

6 2.3 Supermarkten Voorwaarden : - ondernemingen met minstens één winkel die hoofdzakelijk op zelfbediening is afgestemd - waarbij deze winkel een verkoopoppervlakte heeft van ten minste 400 m² - die voedingswaren verkopen en eventueel ook andere artikelen - die niet voldoen aan de criteria van de kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen (zie punt 2.2) Kleinhandelsondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de supermarkten dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. De ondernemingen die aan deze criteria voldoen, moeten hun maandelijks omzetcijfer van de kleinhandel opsplitsen over bederfelijke voedingswaren enerzijds en niet-bederfelijke producten anderzijds. Zie formulier hieronder. 6

7 2.4 Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen Kleinhandelsondernemingen die ten minste vijf kleinhandelsinrichtingen bezitten en die niet voldoen aan de voorwaarden voor kleinhandelsondernemingen met menigvuldige afdelingen (zie punt 2.2) en supermarkten (zie punt 2.3) dienen een aangifte in te vullen, specifiek voor kleinhandelsondernemingen met bijhuizen. Kleinhandelsondernemingen met bijhuizen dienen permanent te antwoorden omdat hun gegevens belangrijk zijn voor deze enquête. 7

8 2.5 Andere kleinhandelsondernemingen Ondernemingen die als hoofdactiviteit de kleinhandel hebben en waarvan die activiteit niet behoort tot de hiervóór vermelde categorieën (zie punt 2.2, 2.3 en 2.4), kunnen uitgenodigd worden om het hieronder vermeld vereenvoudigd formulier in te vullen. Ondernemingen met een belangrijke omzet in hun sector, dienen deze enquête op permanente wijze in te vullen. De andere kleinhandelsondernemingen kunnen worden ondervraagd op basis van een steekproef gedurende een periode van 3 jaar. Deze aangevers dienen een formulier in te vullen waarop uitsluitend het omzetcijfer van de maand (enkel de kleinhandel) wordt gevraagd. 8

9 3. Handleiding internet-aangifte edatenq 3.1. Inloggen De aangifte gebeurt via edatenq op volgend beveiligd internet-adres: https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq Het scherm Inloggen geeft u toegang tot de toepassing edatenq. Om in te loggen heeft u een identificatie en een paswoord nodig. Uw identificatie en paswoord worden u met de post toegestuurd Je adres als gebruiker invoeren Bij het eerste gebruik verschijnt volgend scherm waarbij u uw gebruikers- adres kunt invoeren. Dit dient overeen te stemmen met het adres van de verantwoordelijke of van de persoon die de aangifte invoert in edatenq. Dit adres wordt gebruikt voor: de verzending van de wijziging van het paswoord de verzending van een ontvangstbevestiging en een kopie van de aangifte (zie punt 8) het exporteren van ingevoerde enquêteformulieren naar een csv-formaat. 9

10 a Om dit gebruikers- -adres te verbeteren, dient u zich te wenden tot onze technische helpdesk waarvan de gegevens onderaan elk scherm voorkomen. Bij contact vermeldt u steeds uw ondernemingsnummer en de naam van de verantwoordelijke of de gebruiker van edatenq alsook het gebruikers- adres Een enquête selecteren De toepassing selecteert automatisch de enquête die gekoppeld is aan uw identificatie en zal onmiddellijk overgaan naar het volgende scherm Enquêtedocument selecteren (zie punt 3.4). U kunt toch terugkeren naar onder vermeld scherm door gebruik te maken van volgende navigatietabs. Het scherm Enquête selecteren laat u toe om de enquête te selecteren waarvoor u een document wenst in te vullen. U kunt de selectie van de documenten verfijnen of uitbreiden door de begindatum en de einddatum van de opzoeking te preciseren (a). In het kader Enquête (b) plaatst u de cursor op de lijn die de enquête weergeeft die u wenst in te vullen. a b 3.4. Een aangifte selecteren Het scherm Enquêtedocument selecteren laat u toe het document te selecteren dat u wenst in te vullen of te verbeteren. 10

11 Bepaalde kaders kunnen automatisch geminimaliseerd zijn bij het openen van het scherm. In dat geval is een eenvoudige klik op de titel >> voldoende om u de inhoud van het kader te tonen. a. Een aangever selecteren in het kader Aangever Niet van toepassing voor deze enquête. b. De contactgegevens wijzigen in het vak Contacten In dit vak kunt u de gegevens van de contactpersoon toevoegen of wijzigen. De contactpersoon is de persoon die het formulier invult en die ons nadien meer informatie kan bezorgen omtrent de ingediende aangifte. Opgelet: de adressen in dit kader hebben niet hetzelfde doel als het gebruikers- adres (afgebeeld in de rechterbovenhoek, zie punt 2). Zij dienen voornamelijk om u te contacteren in verband met de aangifte, indien nodig. Om contactgegevens toe te voegen of te verbeteren volstaat het om de tekst in de overeenkomstige vakken te typen en te klikken op de knop Bewaren. Het invoeren van de velden Straat, Nr., Postcode en Gemeente dient te gebeuren door te klikken op het ikoon (e). U kunt hier de informatie selecteren op basis van de officiële lijst van straten en gemeenten. c. Een document selecteren in het vak Documentenlijst. Men selecteert een document door op de lijn te klikken die overeenstemt met het gewenste document. Elk document heeft een statuut. De statuten Niet ingevuld en Gedeeltelijk ingevuld laten de toegang tot het enquêtedocument toe met functie Wijzigen (= raadplegen/invoeren/ wijzigen). De statuten Ingevuld en Beheerd door ADSEI geven aan dat de aangifte vergrendeld is en uitsluitend toegankelijk is voor de functie Lezen (= raadplegen). Om wijzigingen aan te brengen aan de aangiften met dit statuut, kunt u terecht bij de onderaan vermelde contactpersoon (Helpdesk Kleinhandel). d. Documenten importeren (Deze functie is nog niet van toepassing voor deze enquête) a b e c d 3.5. Een document invoeren Deze schermen geven de gebruiker de mogelijkheid om in verschillende opeenvolgende stappen een enquêtedocument te raadplegen, in te voeren of te wijzigen. Vul in de vakken (a) de gegevens in voor de aangifteperiode. Zodra het eerste kader is ingevuld, klikt u op de toets Volgende stap (b) om verder te gaan met het invullen van de andere kaders. 11

12 De gegevens die worden afgebeeld in het groen (c) dienen als referentie. Het gaat hier namelijk over de gegevens van de vorige (gevalideerde) aangifte. U kunt uw aangifte in verschillende keren invullen. Om de gegevens die u reeds heeft ingevuld, niet te verliezen, moet u verplicht op de knop Tijdelijk bewaren (d) te klikken. U dient dan de volgende stappen niet te doorlopen maar de toepassing te verlaten via de link Uitloggen (zie punt 3.9). Op het moment dat u uw aangifte definitief invult, dient u gebruik te maken van de knop Volgende stap (zie punt 3.6). Opgelet: De aangifte opslaan via de knop Tijdelijk bewaren is niet voldoende. Men moet nadien verplicht de aangifte definitief bewaren opdat deze als zijnde ingevuld zou kunnen worden beschouwd. b d a c 12

13 3.6. De aangifte definitief verzenden Als u aan het eind van het document bent gekomen (men moet verplicht alle onderdelen van het document doorlopen alvorens het formulier te kunnen versturen), zal een dialoogvenster u erop wijzen dat u aan de laatste stap bent gekomen. U kunt nu de verzending van de aangifte bevestigen door op de knop OK te klikken. Na het klikken op de knop OK kunnen twee gevallen zich voordoen: De aangifte bevat afwijkingen (= mogelijke fouten): u zal doorgestuurd worden naar het invoerscherm (tab Commentaar op afwijkingen). Lees punt 7. De aangifte is correct: U zal worden doorgestuurd naar het scherm Document drukken. Ga dan door naar punt De aangifte verbeteren en ze definitief doorsturen Tijdens de verzendingsprocedure wordt de ingevulde aangifte gecontroleerd. Als er afwijkingen (mogelijke fouten) zijn gedetecteerd, dan wordt u doorgestuurd naar de tab Commentaar op afwijkingen (a). Deze tab geeft de lijst weer van alle afwijkingen die nog aanwezig zijn in de aangifte en u hebt er de mogelijkheid om een verklarende tekst te noteren (b). c d a b De tabel bovenaan het scherm getiteld!er zijn afwijkingen in uw aangifte gevonden (c) geeft dezelfde afwijkingen weer. U kunt deze afwijkingen onmiddellijk verbeteren door gebruik te maken van de knoppen Vorige stap en Volgende stap (d). 13

14 c e Als de aangifte verbeterd is of indien u een boodschap heeft vermeld bij het Commentaar op afwijkingen kunt u ze definitief verzenden door te klikken op Volgende stap (e). Er kunnen zich 2 mogelijkheden voordoen : Indien u gegevens heeft gewijzigd in de aangiften, dient u de stappen te hernemen vanaf punt 6; Indien u geen gegevens heeft gewijzigd, zal volgende boodschap verschijnen met de vraag om de verzending van het document te bevestigen. U kunt nu de definitief verzending van de aangifte bevestigen door op de knop OK te klikken De aangifte afdrukken Zodra de aangifte verzonden is, komt u terecht op een scherm dat u inlichtingen geeft over het verloop van de verzending (a). Op dit scherm kunt u de verzonden aangifte visualiseren, afdrukken of bewaren door te klikken op de knop Pdf versie (b). Bovendien wordt de pdf-versie van de ingevoerde aangifte automatisch verzonden via naar de gebruiker, waarvan het -adres voorkomt in de hoofding (c). c a b 3.9. Uitloggen Na gebruik van edatenq vragen we u om deze toepassing te willen verlaten door te klikken op Uitloggen. Deze link bevindt zich rechts bovenaan het scherm. 14

15 4. Lijst van de klassen van de activiteitennomenclatuur NACE-Bel behorend tot KLEINHANDEL 15

16 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen Deze afdeling omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enz. De detailhandel wordt allereerst ingedeeld naar soort verkoopkanaal (detailhandel in winkels: de groepen 47.1 tot 47.7; detailhandel, niet in winkels: groep 47.8 en 47.9). De detailhandel in winkels omvat ook de detailhandel in tweedehandsgoederen (klasse 47.79). De detailhandel in winkels wordt nog verder uitgesplitst in gespecialiseerde detailhandel in winkels (de groepen 47.2 tot 47.7) en niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (groep 47.1). De bovengenoemde groepen worden onderverdeeld naar verkochte producten. De detailhandel, niet in winkels, wordt onderverdeeld naar de soorten handel, zoals markt- en straathandel (groep 47.8) en de andere detailhandel, niet in winkels: via postorderbedrijven, internet, huis-aanhuisverkoop, verkoopautomaten, enz. (groep 47.9). De artikelen die in deze afdeling worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoonlijk consumptiegoederen noemt. Daarom omvat zij geen artikelen, die normaal niet in de detailhandel worden verkocht, zoals graan, ertsen, machines voor de industrie, enz. Deze afdeling omvat eveneens eenheden, waarvan de activiteit er vooral in bestaat uitgestalde waren aan particulieren te verkopen, zoals personal computers, papierwaren, verf of hout, zelfs als die producten niet voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik zijn bestemd. In de handel gebruikelijke behandelingen zoals sorteren, scheiden, mengen en verpakken hebben geen invloed op de aard van de handelswaren. Deze afdeling omvat eveneens: - de detailhandel door tussenpersonen en de detailhandelsactiviteiten van veilinghuizen. Deze afdeling omvat niet: - de verkoop van landbouwproducten door de landbouwer - cfr. afdeling 01 - de vervaardiging en verkoop van goederen, normaal ingedeeld onder industrie in de afdelingen 10 tot 32 - de verkoop van motorvoertuigen, motorfietsen en onderdelen daarvan - cfr. afdeling 45 - de handel in granen, zaden, ertsen, ruwe aardolie, chemicaliën voor industrieel gebruik, ijzer en staal en machines en apparatuur voor de industrie - cfr. afdeling 46 - de verkoop van voedsel en dranken voor verbruik ter plaatse en de verkoop van voedsel om mee te nemen - cfr. afdeling 56 - de verhuur van consumentenartikelen aan het publiek - cfr. groep

17 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels, zoals supermarkten en hypermarkten, waarin een grote verscheidenheid van goederen wordt aangeboden en waarbij voedings- en genotmidelen al dan niet overheersen Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen Deze klasse omvat: - de detailhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen: eenheden die als hoofdactiviteit voedings- en genotmiddelen verkopen, maar daarnaast ook diverse andere goederen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, enz Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in bevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels van algemene voedingsmiddelen, met een verkoopsoppervlakte van minder dan 100 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de superettes: dit zijn detailhandelswinkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de supermarkten: dit zijn detailhandelszaken waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m² Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²) Deze subklasse omvat o.a.: - de hypermarkten: dit zijn detailhandelszaken met een verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m² met een uitgebreid assortiment van levensmiddelen en andere non-foodproducten, maar waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen. 17

18 47.19 Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte van minder dan 2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genotmiddelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²) - de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genotmiddelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz. - Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in groenten, met inbegrip van consumptieaardappelen, vers of geconserveerd - de detailhandel in fruit, vers of geconserveerd Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte - de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - cfr Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in gespecialiseerde winkels - cfr

19 47.23 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in vis en schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespecialiseerde winkels Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) - de detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) - de ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (warme bakkers) - cfr de detailhandel in chocolade en suikerwerk - cfr Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in chocolade en suikerwerk - de vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk - cfr Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment - de detailhandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment - de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken - cfr Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in tabak - de detailhandel in tabaksproducten 19

20 47.29 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in zuivelproducten en eieren Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. - de detailhandel in koffie - de detailhandel in kruiderijen, specerijen, spijsoliën en -vetten - de overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g. - de detailhandel in fruit- en groenteconserven - cfr de niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen - cfr. klassen en Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen Deze subklasse omvat eveneens: - de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen - de groothandel in brandstoffen - cfr de detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen - cfr Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels, zoals computers, randapparatuur, software en telecommunicatieapparatuur alsook de detailhandel in consumenten elektronica in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in computers - de detailhandel in randapparatuur - de detailhandel in andere kantoormachines - de detailhandel in videospelconsoles. - de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames - de detailhandel in telecommunicatieapparatuur - cfr de detailhandel in kantoormeubelen - cfr de detailhandel van informatiedragers, waarop niet is opgenomen - cfr

21 47.42 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in telecommunicatieapparatuur Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in radio- en televisietoestellen - de detailhandel in audio- en videoapparatuur - de detailhandel in cd-, dvd- en dergelijke opname- en weergavetoestellen - de detailhandel in computers en randapparatuur - cfr de detailhandel in elektrische huishoudapparaten - cfr de detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten - cfr de detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren - cfr de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz - cfr Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels Deze groep omvat de detailhandel in overige consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels, zoals textiel, ijzerwaren, tapijten, elektrische apparaten of meubelen Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in kledingstoffen - de detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels - cfr. klasse Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in huishoudtextiel: tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten, enz. - de detailhandel in beddengoed: beddelakens, slopen, dekbedden, dekens, kussens, enz. - de detailhandel in gordijnen, overgordijnen en glasgordijnen - cfr de markthandel in textiel - cfr

22 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in brei-, borduur- en naaigarens - de detailhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk - de detailhandel in fournituren: naalden, band, lint, enz Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz., van textiel - de detailhandel in overig textiel, n.e.g Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment - de activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen: balken, liggers, kepers deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz. trappen, trapleuningen houten staaflijsten en dakspanen geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals tuinhuisjes, sauna's, enz. andere houten bouw- en tuinmaterialen Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in wand- en vloertegels - de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - cfr de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textiel, kunststof, rubber, enz. - cfr Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels - de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - de detailhandel in wand- en vloertegels - cfr de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textielstoffen, kunststof, rubber, enz. - cfr

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

De handelsbedrijvigheid in België

De handelsbedrijvigheid in België Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De handelsbedrijvigheid in België 2006 Provincie Antwerpen DE HANDELSBEDRIJVIGHEID IN BELGIË PROVINCIE ANTWERPEN JUNI 2006 DE HANDELSBEDRIJVIGHEID

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM

Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM Bijlage 2: SBI codes 1993 FME CWM 24 Vervaardiging van chemische producten 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

Nadere informatie

HOOFDBRANCHE/BRANCHE OMSCHRIJVING BRANCHE MINIMAAL AANTAL VERGUNNING HOUDERS

HOOFDBRANCHE/BRANCHE OMSCHRIJVING BRANCHE MINIMAAL AANTAL VERGUNNING HOUDERS BRANCHEPATROON WOENSDAGMARKT, MARKT: / BRANCHE 1. TEXTIEL 1.1 Bovenkleding t.b.v. volwassenen 2 9 1.2 Baby-, kleuter- en kinderkleding inclusief modeaccessoires en beenbekleding 1 3 1.3 Beenbekleding Sokken,

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Branchebeschrijving Groothandel

Branchebeschrijving Groothandel 121 Branchebeschrijving Groothandel Igor Džambo en Robbert de Ruijter Publicatiedatum CBS-website: 13-11-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Verzekeringen. Wonen. Inboedel Inventarisatielijst. Mei 2008 BE 01.7.10-0508

Verzekeringen. Wonen. Inboedel Inventarisatielijst. Mei 2008 BE 01.7.10-0508 Verzekeringen Mei 2008 Wonen Inboedel Inventarisatielijst BE 01.7.10-0508 Inboedel Inventarisatielijst Nu staat het er nog... Aan de hand van deze lijst kunt u de waarde van uw inboedel snel en gemakkelijk

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Aanvraagformulier inrij/parkeerontheffing afgesloten voetgangersgebied binnenstad

Aanvraagformulier inrij/parkeerontheffing afgesloten voetgangersgebied binnenstad Aanvraagformulier inrij/parkeerontheffing afgesloten voetgangersgebied binnenstad LEES EERST DE TOELICHTING BIJ DEZE AANVRAAG Productnummer:. Subjectnummer: Zaaknummer:. Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

SECTOR GROOT- EN KLEINHANDEL

SECTOR GROOT- EN KLEINHANDEL VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GROOT- EN KLEINHANDEL SECTORRAPPORT GROOT- EN KLEINHANDEL VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GROOT- EN KLEINHANDEL Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Activiteit. Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (enkel exploitatie van 01610

Activiteit. Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (enkel exploitatie van 01610 NACEBEL 2008 BIJLAGE Activiteit Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (enkel exploitatie van 01610 06100 irrigatiesystemen en verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

PRODCOM - INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave PRODCOM - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. WAT IS PRODCOM?... 5 1.1. Ontstaan... 5 1.2. Inhoud... 5 1.3. Juridisch kader... 5 1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden?... 5 1.5. Welke producten?... 5 1.6.

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN

FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN CODES BEDRIJFSACTIVITEITEN FBZ juli 2008 A LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 01.1 Teelt van

Nadere informatie

NACEBEL 2008 Activiteit

NACEBEL 2008 Activiteit BIJLAGE NACEBEL 2008 Activiteit Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (enkel exploitatie van irrigatiesystemen en 01610 verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel)

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd.23-02-2009 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd.23-02-2009 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 707 VLAAMSE OVERHEID [C 2009/35132] 16 JANUARI 2009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep.

Het gebruik van deze tool is relatief eenvoudig en vergt weinig tijd bij zowel de projectuitvoerders als de leden van de gebruikersgroep. Deze nieuwe online tool heeft enerzijds tot doel feedback van de bedrijven/organisaties uit de gebruikersgroep te verzamelen (niet van de onderzoekspartners dus) en anderzijds de aanwezigheden bij de vergaderingen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

1 Branche- en artikelindeling Gebrancheerde markten

1 Branche- en artikelindeling Gebrancheerde markten 1 Branche- en artikelindeling Gebrancheerde markten Consumptie Toelichting: Consumptie AGF 1. aardappelen, groenten, fruit en peulvruchten Hieronder valt ook bewerkt fruit: bewerkt, gesneden, verwerkt

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform Handleiding EB Online en het Uitwisselingsplatform 2015 Allianz EB Online en het Uitwisselingsplatform - 2 Inhoud 3 Welkom op EB Online en het Uitwisselingsplatform 3 Aanmelden met uw digipass 4 Homepage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Artikel Verplichting 2.1 De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van

Nadere informatie

BV Nederland. Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code. 20 t/m 49 medewerkers. 10 t/m 19 medewerkers

BV Nederland. Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code. 20 t/m 49 medewerkers. 10 t/m 19 medewerkers BV Nederland Rapport gemaakt door: Sizo Rapport gemaakt op: 10 maart 2016 SBI-code Slopen van bouwwerken Grondverzet Proefboren Elektrotechnische bouwinstallatie Installatie van verlichting, telecom en

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 VOEDINGSMIDDELEN SECTOR

SECTORFOTO 2014 VOEDINGSMIDDELEN SECTOR SECTORFOTO 2014 VOEDINGSMIDDELEN SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen

Nadere informatie

BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2010 C.A. EN TOT VASTSTELLING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2015 C.A.

BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2010 C.A. EN TOT VASTSTELLING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2015 C.A. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemete Groning (Gr). Nr. 1767 december 015 BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 010 C.A. EN TOT VASTSTELLING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 015 C.A.

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008 Inhoudtafel HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008...1 De Kalender 2008...1 Indeling van de webstek Rechts menu met algemene functies...2 Wijziging van de werktaal...2 0.Eenvormige schermen...3 1.Aansluiting

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Bijlage bij de voorschriften:

Bijlage bij de voorschriften: Bijlage bij de voorschriften: 105 106 Bijlage 1. bij de voorschriften: overzicht beschermde monumenten Archeologische terreinen: terrein van zeer hoge archeologische waarden aan de Palenbergerweg, tevens

Nadere informatie

Arbeidsmarktrapportage hoofdbranche Detailhandel Nederland Hoofdbranche schoenen- en lederwarenzaken, 2007-2030

Arbeidsmarktrapportage hoofdbranche Detailhandel Nederland Hoofdbranche schoenen- en lederwarenzaken, 2007-2030 Arbeidsmarktrapportage hoofdbranche Detailhandel Nederland Hoofdbranche schoenen- en lederwarenzaken, 2007-2030 1. Inleiding en samenvatting Voor goede besluitvorming op het gebied van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Handleiding ONLI. Inhoudstafel

Handleiding ONLI. Inhoudstafel Handleiding ONLI Versiebeheer: Versie Datum wijzigingen 1.0 19/01/2015 Eerste versie 1.1 30/01/2015 Blz. 9 : antwoorden op een bericht in je mailbox die verstuurd werd uit ONLI. Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Gebruikershandleiding betreffende werking van de websurvey voor respondenten van de Enquête naar de Structuur van de Ondernemingen Enquêtejaar 2011

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 2 Groothandel 2.1 De sector in zijn geheel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Bijlagen bij de voorschriften

Bijlagen bij de voorschriften Bijlagen bij de voorschriften Inhoud. Bijlage 1.1. Fotoreportage monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 1.2. Overzicht monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 2. Lijst van bedrijfstypen

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

1. Inloggen op www.fedos.be

1. Inloggen op www.fedos.be 1 1. Inloggen op www.fedos.be Om uw eigen clubpagina te beheren dient u zich eerst aan te melden op het beheersysteem van uw clubpagina. Dit beheersysteem is een soort programma die u via het internet

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Handleiding. 1 P a g i n a

Handleiding. 1 P a g i n a Handleiding 1 Inloggen... 2 2 Beveiligen... 5 3 Bericht versturen... 8 4 Nieuwe gebruiker aanmaken... 10 5 Mailing versturen... 12 6 Toegang via smartphone... 14 7 Paswoord wijzigen en andere instellingen...

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

HOE TE WERK GAAN VOOR DE AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL?

HOE TE WERK GAAN VOOR DE AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL? HOE TE WERK GAAN VOOR DE AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL? INLOGGEN Om een ongeval aan te geven, of een aanifte te consulteren, log je aan bij het gap (https://gap.chiro.be). Daar klik je op het tabblad 'Verzekering'.

Nadere informatie

CBS: Inflatie daalt licht

CBS: Inflatie daalt licht Persbericht PB14-077 4 december 2014 9.30 uur CBS: Inflatie daalt licht Inflatie in november 1 procent Benzine goedkoper Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone De inflatie is in november gedaald

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

DGT Dynamics 2 - Handleiding

DGT Dynamics 2 - Handleiding DGT Dynamics 2 - Handleiding 1. Aanmelden 1. Ga naar http://dgtdynamics.digitopia.be/ (of http://www.pharmatopia.be voor apothekers) 2. Vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw paswoord in. De home pagina

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen.

Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen. Inhoudsopgave Registreren, Inloggen en mijn gegevens aanpassen.... 3 Registreren... 3 Inloggen... 6 Mijn gegevens aanpassen.... 7 Het bestellen van boodschappen.... 8 1. De zoekfunctie.... 9 2. Ons assortiment....

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied

Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied Beleidsregels inzake het verlenen van ontheffingen van de verkeersregeling in het kernwinkelgebied -2- Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau

Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bijlage 2: Overzicht bedrijfscodes naar ambulantieniveau Bedrijfscode Werkzaamheden Niveau van ambulantie A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage.

Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Nationaal Zakelijk Bestand. Inclusief wijzigingen 2014. Prinses Beatrixlaan 23. 2595 AK s-gravenhage. Bedrijfsindeling 2009 (CBI2009) Inclusief wijzigingen 2014 Nationaal Zakelijk Bestand Prinses Beatrixlaan 23 2595 AK s-gravenhage Postbus 24024 2490 AA s Gravenhage T + 31 (0)88 23 63 747 www.cendris.nl

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek augustus 2015 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008. Structuur

Standaard Bedrijfs Indeling 2008. Structuur Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek juli 2008 A Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 01.1 Teelt van eenjarige

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag

5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5 Cluster 4: winkels in non-food, hoog transactiebedrag 5.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met een hoog transactiebedrag zijn vooral te vinden in de modesector, in de bruin- en witgoedsector,

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Beschrijving van de activiteiten in de sector

Beschrijving van de activiteiten in de sector sectorfoto 2012 VOEDINGSmiddelen Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 46 Beschrijving Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

LIJST HOOFDACTIVITEITEN

LIJST HOOFDACTIVITEITEN Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen http://www.lne.be/themas/vergunningen LIJST HOOFDACTIVITEITEN 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze

Nadere informatie