Tijd om uw huur te indexeren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd om uw huur te indexeren?"

Transcriptie

1 Veertiendaagse geldbesparende adviezen voor de winkelier en de middenstander 11 jaargang - nummer 8 16 januari 2009 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Handelshuur Tijd om uw huur te indexeren?... 1 Handelspraktijken Seizoensopruiming, desnoods met verlies.. 2 Recht Sorry, u bent hier niet meer welkom Bank Goedkoper lenen via een wentelkrediet?... 4 Recht Betaald met Visa, niet zeker van uw centen... 5 Bank Leasen of toch maar kopen?... 6 Recht Een advocaat die bemiddelt?... 7 Pensioen Voortaan iedereen gelijk?. 8 Huur Niet alleen uw bureau, maar ook de meubelen? Handelshuur - Huurprijs Tijd om uw huur te indexeren? In januari menen heel wat verhuurders dat het tijd is om de huur te indexeren. Klopt dat wel en is het dan eventueel de moeite om te reclameren? Mag de verhuurder de huurprijs indexeren? Dat is nog maar de vraag. De verhuurder mag de handelshuur die u moet betalen immers pas indexeren als dat zo ook voorzien is in het huurcontract. Doorgaans is dat natuurlijk wel zo, maar men weet natuurlijk maar nooit... Tip. Het is trouwens aan de verhuurder om u te verwittigen. U hoeft in principe dus niet uit eigen beweging de geïndexeerde huur te betalen. Op de verjaardag. In principe mag er maar geïndexeerd worden n.a.v. de verjaardag van het huurcontract. Tekende u dus een aantal jaren geleden in januari een huurcontract, dan is het nu effectief tijd om de huurprijs aan te passen. Let op 1! De verhuurder kan nu wel retroactief de huur vanaf de verjaardag aanpassen. Hij kan wel maximaal 12 maanden teruggaan. Let op 2! Hij mag ook maar één keer per huurjaar de huur indexeren. Nieuwe index = index van de maand vóór de verjaardag. De indexatie gebeurt volgens de formule: basishuurprijs x nieuwe index / basisindex. Verjaart uw huurcontract bv. op 15 januari, dan gebeurt de indexatie op basis van de gezondheidsindex van december 2008, zijnde de maand voorafgaandelijk aan de maand van de verjaardag. Tip. De cijfers van de gezondheidsindex vindt u op indicators/cpi/cpihea_nl.asp Index van de verkeerde maand gebruikt. Gezien de sterke inflatie van het afgelopen jaar zou de verhuurder zich weleens kunnen vergissen en retroactief de huurprijs willen aanpassen, maar waarbij hij wel het cijfer van de maand december gebruikt als nieuwe index. In dat geval reclameert u het best. Een latere index is nl. in principe in uw nadeel, want het cijfer ligt hoger dan dat van de voorgaande maanden. Let op! Dat is evenwel niet altijd zo. Zo ligt de index van oktober 2008 (111,29) nu net hoger dan die van november 2008 (111,09) en zelfs hoger dan die van december 2008 (111,24). Tip. Verjaarde uw contract dus in november, dan reclameert u voor één keer dus beter niet als uw verhuurder voor de berekening van de aangepaste huurprijs per vergissing de index van december of november 2008 gebruikt i.p.v. die van oktober Uw handelshuur mag sowieso maar geïndexeerd worden als dat in het huurcontract staat én enkel op de ver jaardag van het contract. Wordt de index van de verkeerde maand gebruikt, reclameer dan echter niet te snel. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P

2 handelspraktijken - verkoop met verlies Seizoensopruiming, desnoods met verlies Verkopen met verlies is in principe verboden. Tijdens de solden wordt er daar echter een uitzondering op gemaakt. Geldt die uitzondering enkel voor de zgn. vier sectoren of mag ook ú uw oude stock opruimen, desnoods met verlies? Hoe zit dat met de soldenregeling? Voor de vier sectoren. Dat kent u... Enkel de vier sectoren (nl. kleding, lederartikelen, fijne lederwaren en schoenen) moeten zich houden aan de regelgeving op de solden en de sper periode. Om de seizoensgebonden opruiming van het modegevoelige assortiment wat in goede banen te leiden, zijn er voor die sectoren dus een aantal spelregels vastgelegd. Niet alles kan dus. Dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats over de sperperiode. Het is dan immers uitkijken met het aankondigen van speciale acties. Zo mag een kledingwinkel tijdens de sperperiode in principe geen kortingen afficheren. Tijdens de solden mag er dan weer iets méér. Staat de sperperiode synoniem voor beperkingen op promoties en kortingen, dan is er tijdens de solden zelf wél meer mogelijk. Zo is het bv. princi pieel verboden om producten met verlies te ver kopen, maar tijdens de solden geldt dat verbod niet. Als u een kleding- of een schoenenwinkel heeft, mag u dus tijdens de soldenperiode desnoods met verlies verkopen, voor zover u dat nodig acht natuurlijk om snel van bepaalde artikelen af te geraken. Wat met de andere sectoren? Geen beperkingen tijdens de sperperiode. Behoort uw zaak niet tot de zgn. vier sectoren, dan hoeft u tijdens de sperperiode geen rekening te houden met die vervelende beperkingen om promotionele acties op te zetten. Mag u echter meedoen met de solden? Gelukkig wel, althans tot op zekere hoogte. Uiteraard mag u met kortingen werken, dat mag immers anders ook al. Meer nog, u mag eveneens verkopen met verlies zodra het gaat om producten die zich lenen tot seizoensvernieuwing. Seizoensopruiming. Verliezen bepaalde producten die u verkoopt aan aantrekkingskracht net omdat u ze al wat langer in stock heeft, dan heeft u dus een goede reden om ze regelmatig te vervangen. Is de consument voor een deel van uw assortiment m.a.w. gevoelig voor het nieuwe in uw aanbod, dan is de soldenperiode een goed moment om de oude stock te liquideren. Concreet. Het soort producten dat in aan merking komt voor seizoensopruiming, is in principe ruim. Meubels, consumentenelektronica en brilmonturen zijn dus maar enkele van de vele voorbeelden. Brilglazen, simkaarten en boeken komen daarentegen weer niet in aanmerking. Wat houdt dat nu praktisch gezien in? Solden. Ook al behoort u niet tot de zgn. vier sectoren, dan nog kunt u dus tijdens de soldenperiode producten verkopen die zich lenen tot seizoensopruiming met serieuze kortingen en desnoods met verlies. U mag daarbij ook de woorden solden of seizoensopruiming gebruiken in uw reclame of in uw uitstalraam. Niet voor uw nieuwe assortiment. De producten die u soldeert, moet u wel al minstens één maand vóór het begin van de solden (sinds begin december 2008 dus) in uw zaak verkopen. Let op 1! Het is de verkoopprijs die geldt tijdens de maand vóór de start van de solden die als referentie dient om uw korting te berekenen. Let op 2! Wat niet mag, is nog producten bijbestellen tijdens de soldenperiode of vlak voordien, die u dan als soldenartikelen verkoopt in uw winkel. Het moet dus gaan om uw bestaande stock. De zgn. vier sectoren mogen sowieso tijdens de solden hun oude stock liquideren, desnoods met verlies. Voor de andere sectoren geldt de soldenregeling ook, maar niet voor het ganse assortiment

3 Recht - varia Sorry, u bent hier niet meer welkom... Een klant met wie u, naar aanleiding van zijn vorige bezoek aan uw zaak, se rieus overhoopligt, stapt opnieuw uw winkel binnen. Mag u hem zonder meer de deur wijzen of bent u niet helemaal baas in eigen huis? Wat is het probleem? U bent toch baas in eigen huis? In principe wel. Het is en blijft uw zaak en dus beslist ú in welke mate u uw deuren openzet en of u de vrije toegang tot uw zaak aan banden legt of niet. Discrimineren mag niet. Dat u de toegang tot uw zaak kunt regelen, wil evenwel nog niet zeggen dat u willekeurig kunt bepalen wie u al dan niet binnenlaat. Toch een klant de toegang ontzeggen? Heeft u een goede reden? Daar zal het allemaal wat van afhangen natuurlijk. Met het oog op de veiligheid van uzelf en uw klanten en de rust en de orde in uw zaak zou u (bv. als juwelier) het aantal klanten kunnen beperken dat tegelijkertijd binnen mag. Tip. Houd dan wel een intern reglement achter de hand waarin u zich dat recht voorbehoudt. Honden en hun baasjes. In principe mag u weigeren (soms moét het zelfs) dat een klant zijn trouwe viervoeter mee naar binnen brengt. Kan of wil het baasje zijn hond niet op straat achterlaten, dan hoeft u hem dus in principe niet binnen te laten. Van discriminatie ten opzichte van andere klanten is er dan geen sprake. Het al dan niet vergezeld zijn van een hond, is immers een objectief criterium om bepaalde mensen te weigeren. Tip. Bent u niet opgezet met het bezoek van honden, dan hangt u het best aan de deur een sticker die zegt dat honden niet gewenst zijn in uw zaak. Klanten die stelen, zijn niet meer welkom. Als u een klant op heterdaad betrapt op diefstal, heeft u een goede reden om die persoon niet meer binnen te laten. Een dief zijn is immers ook een objectief gegeven om een onderscheid te maken met de rest van uw klanten en dus mag u een betrapte klant voortaan de toegang tot uw winkel ontzeggen. Verdacht zijn volstaat echter niet. De zaken liggen natuurlijk anders als u slechts vermoedens heeft dat iemand steelt en u dat vermoeden (nog) niet kunt hard maken. Verdacht gedrag is nl. een subjectief gegeven en dat volstaat in principe niet om iemand de toegang te ontzeggen. U moet dus objectieve en tastbare bewijzen hebben. Hoe bewijst u dat? Betrapt u een klant op heterdaad op diefstal, dan doet u er dus goed aan om er meteen de politie bij te halen en een pv te laten opmaken. Zo kan er later geen discussie zijn of u die persoon al dan niet terecht de toegang ontzegt. Laat die klant eventueel een documentje ondertekenen waarin hij de diefstal erkent en hij meteen ook belooft om geen voet meer in uw zaak te zetten. Is hij daartoe bereid, dan hoeft de politie zelfs niet tussen te komen. Tip. Ook amokmakers die de orde en de rust in uw zaak verstoren en/of andere klanten lastigvallen, pakt u het best op dezelfde manier kordaat aan. Weigeren om te verkopen. U mag evenmin zonder meer iemand die zijn aankoop wil af rekenen met lege handen de deur uit sturen. Dat zou immers bestempeld kunnen worden als een ongeoorloofde verkoopweigering. Gaat het echter om een klant die bv. de factuur van de aankoop van zijn wasmachine nog steeds weigert te betalen en die nu, tijdens de soldenperiode, voor een zacht prijsje uw winkel wil uitwandelen met een dvdspeler, dan zal hij u niet veel kunnen maken als u hem dat plezier ontzegt door te weigeren om hem die dvd-speler te verkopen. Wilt u iemand de toegang tot uw zaak ontzeggen, dan kan dat in principe alleen als u daar een objectieve reden voor heeft. Weigert u om iets te verkopen aan een klant die de factuur van een vorige aankoop niet wil betalen, dan kan hij u in principe niet veel maken

4 Bank - investeringskrediet Goedkoper lenen via een wentelkrediet? Banken staan voorlopig niet te springen om investeringskredieten toe te staan en als ze dat al doen, wordt er tegenwoordig al eens een wentelkrediet voorgesteld. Wat is dat precies en kan dat ook voor u interessant zijn? Waarover gaat het? Een krediet op (middel)lange termijn. Een wentelkrediet, ook wel roll over-krediet genoemd, is bedoeld om investeringen mee te financieren zoals de aankoop van een onroerend goed, een machine of een camionette. De looptijd van het krediet, tussen de 3 en de 20 jaar, loopt daarbij in principe gelijk met de afschrijvingsduur. Een investeringskrediet met variabele rente. Zo n wentelkrediet verschilt niet veel in vergelijking met een klassiek investeringskrediet, zij het dan dat de rentevoet slechts voor korte periodes wordt vastgelegd en dus varieert gedurende de looptijd. De looptijd van het krediet is m.a.w. opgedeeld in opeenvolgende renteperiodes of wentelperiodes, telkens met een eigen rentevoet. Interessant voor u? Voordelige rentevoet. Voor elke wentelperiode (van 1 tot 12 maanden) wordt er dus een nieuwe rentevoet vastgelegd, gebaseerd op de kortetermijn rentevoet of de Euribor. Deze rentevoet is in principe lager dan de langetermijnrentevoet die gebruikt wordt voor het klassieke investerings krediet. Alleen in de periode was dat anders en dus werd zo n wentel krediet de af gelopen jaren ook zelden aangeraden. Nu dus wel interessant? Ja en neen. De historisch lage kortetermijnrentevoet is voor de banken natuurlijk hét argument bij uitstek om zo n wentel krediet aan te prijzen i.p.v. een klassiek investeringskrediet. U betaalt immers minder interesten, tenminste op korte termijn. De rentevoet zal terug stijgen. Zolang de crisis aanhoudt, zal de kortetermijnrentevoet op dit lage peil blijven hangen. Trekt de economie echter terug aan, dan zal ook de Europese Centrale Bank opnieuw met hogere rentevoeten beginnen te werken. Op dat ogenblik is een variabele rentevoet natuurlijk minder interessant. Het is immers best mogelijk dat de kortetermijnrentevoet over enkele jaren terug hoger zal zijn dan de rentevoet waartegen u vandaag een klassiek investeringskrediet kunt afsluiten. Let op! Stijgen de rentevoeten op termijn, dan lopen de banken met zo n wentelkrediet zelf weinig risico. Op het einde van elke wentelperiode maken zij uw krediet immers wat duurder en blijven zij dus winst maken. Het is natuurlijk niet voor niets dat de banken net nu met deze nieuwe kredietformule op de proppen komen Waarvoor kiest u? Variabel of vast? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Zolang de crisis aanhoudt en de kortetermijnrentevoet laag blijft, doet u met een wentelkrediet in ieder geval uw voordeel. Of en wanneer de kortetermijnrentevoet zal uitstijgen boven het niveau van de langetermijnrentevoet die nu aangerekend wordt, is natuurlijk niet te voorspellen. Veel zal afhangen van hoe snel de economische situatie zich herpakt. Stel uw keuze uit. Dat is wellicht de beste optie op dit ogenblik. Kies nu dus gerust voor een wentel krediet omwille van de lage rentevoet. Zorg er echter wel voor dat uw kredietovereenkomst u de mogelijkheid geeft om op het einde van elke wentelperiode uw krediet om te zetten in een klassiek investeringskrediet met een vaste rentevoet. Let op! Zo n keuze is in principe eenmalig. Eens u voor de vaste rente gekozen heeft, kunt u niet meer terug. Een wentelkrediet is een variant op het klassieke investeringskrediet, maar dan tegen een lagere interestvoet. Op korte termijn is dat inderdaad interessant. Zorg er wel voor dat u de mogelijkheid heeft om het wentelkrediet om te zetten in een klassiek investeringskrediet met een vaste rentevoet

5 Recht - betaling Betaald met Visa, niet zeker van uw centen Als een klant u betaalt met een kredietkaart zoals Visa, dan staat dat geld in principe na een paar dagen op uw rekening. Kan het dan dat het geld om de één of andere reden alsnog terug van uw rekening gehaald wordt? Waarover gaat het? Een klant koopt op krediet. Daar komt het inderdaad op neer. Betaalt een klant met Visa, dan gaat dat geld immers pas de maand nadien van zijn rekening, op het moment waarop bv. zijn loon uitbetaald wordt. U bent snel betaald. Ú bent het echter niet die het krediet geeft. Een paar dagen na de elektronische verwerking van de betaling staat het geld van die aankoop immers op uw rekening, afgezien dan van de hoge kosten en de commissie die u daarvoor aangerekend worden natuurlijk... Geld terug van uw rekening halen, kan dat? Ja, helaas wel. In de kleine lettertjes van uw contract zal u kunnen lezen dat het gaat om een soort voorschot. Visa betaalt m.a.w. vooruit, maar onder voorbehoud en zonder garantie dat de betalingstransactie volledig in orde en definitief is. Zelfs al staat het geld dus al op uw rekening, toch kan de kaarthouder de betaling alsnog in vraag stellen, bv. op het moment waarop hij zijn maandelijkse afrekening krijgt. Niet elke betaling kan herroepen worden. Om zo n betaling te herroepen, moeten er uiteraard al serieuze redenen zijn. Het moet immers allemaal nog wel werkbaar blijven natuurlijk... Een goede reden om te herroepen? Uw klant heeft geen geld op zijn rekening? Betaalt een klant met zijn kredietkaart, dan hoeft u zich in principe geen zorgen te maken of er al dan niet voldoende geld op zijn rekening staat. Dat is dus anders dan bij de cheque van vroeger. Tijdens de transactie ziet het betaalsysteem er immers op toe dat de betaling de kredietlimieten van de klant niet overschrijdt. Dat is toch al dat... Uw klant bedenkt zich. Daar hoeft u evenmin wakker van te liggen. Is uw klant bv. niet tevreden over zijn aankoop, dan is dat geen aanvaardbare reden om de afrekening te betwisten: betaald is gekocht. Er is dus meer nodig om de klok terug te draaien en het geld van uw rekening te halen. De kaarthouder is uw klant niet. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal, al zal dat natuurlijk ook niet zo vaak voorkomen. Voor uw klant zal het immers niet zo eenvoudig zijn om te beweren dat hij niets gekocht heeft in uw winkel als zijn kaart in uw betaalterminal heeft gezeten én zijn geheime pincode werd ingetikt. Betaling op afstand. Heeft u een e-shop of heeft u een speciaal contract gesloten waardoor u ook Visa mag aanvaarden voor bestellingen via telefoon, fax of , dan loopt u wél het risico dat de betaling herroepen wordt. U ziet uw klant immers niet bij de verkoop en al evenmin zijn kaart. U krijgt alleen kaartgegevens door en die kunnen dus mogelijk van een andere kaarthouder zijn. Let op! Recentelijk is gebleken dat echte kaartgegevens op internet te koop aangeboden worden, zelfs van Belgische kaarthouders. U kunt dus mogelijk te maken krijgen met een valse gebruiker. U krijgt toch een autorisatie? Om bij een verkoop op afstand Visa te mogen aanvaarden, zijn er inderdaad specifieke procedures voorzien. Pas na een controle van de kaartgegevens krijgt u in principe voor elke betaling apart een autorisatie. Let op! Die controle heeft echter alleen betrekking op het kaartnummer, de kredietlimiet en de vervaldatum. Of uw klant ook effectief de kaarthouder is, wordt niet gecontroleerd en dus zou de echte kaarthouder de betaling kunnen herroepen. Alleen als een klant u betaalt met een kredietkaart waarvan hij niet de houder is, loopt u het risico dat de echte kaarthouder de betaling herroept. Gebruikt uw klant zijn Visa-kaart dus in uw winkel, dan kunt u in principe gerust zijn

6 Leasing Bank - VARIA Leasen of toch maar kopen? Uw bank, uw garagist, uw verkoper,... heeft u ervan overtuigd om uw camionette te leasen in plaats van te kopen. Dat zou immers altijd de voordeligste oplossing zijn, beweert hij. Klopt dat wel of moet u daar toch mee opletten? Wat is het? Eigenlijk is het niet meer dan een manier om een aankoop te financieren, om ervoor te zorgen dat u de aankoopsom niet ineens zelf op tafel moet leggen. Fundamenteel is het dus niet anders dan bij een gewoon bedrijfskrediet, waarbij u het geleende geld maandelijks terugbetaalt. Niets dan voordelen? 100% financiering. Bij de aankoop van een auto moet u in principe een voorschot betalen. Bovendien kunt u meestal ook maar lenen voor de aankoopprijs excl. BTW. Bij leasing hoeft u dat voorschot en die BTW niet voor te financieren. U houdt dus meer cash geld beschikbaar in uw zaak. Voor wie of wat? Tegenwoordig kunt u zowat alles leasen, dus niet alleen uw auto of uw camionette, maar evenzeer uw computer of een machine. Leasing is er dus zeker niet alleen meer voor grotere ondernemingen. Ook zelfstandigen en kleinere bedrijven worden tegenwoordig immers op hun wenken bediend. Leasen en leasen is drie Financiële leasing. In feite zijn er drie vormen van leasing. De meest eenvoudige vorm is de financiële leasing, dit is een beetje een veredelde autolening. Bij deze leasing heeft u sowieso een aankoopoptie, waarbij de zgn. restwaarde maximaal 15% van de aankoopprijs bedraagt. Financiële renting. Bij renting is de restwaarde minimaal 16% van de aankoopprijs. Dat lijkt een te verwaarlozen verschil, maar fiscaal gezien kan dat enkele interessante gevolgen hebben voor u. Operationele leasing. Bij deze vorm van leasing betaalt u maandelijks een bedrag waarin naast de financiering van de aankoopprijs ook andere kosten (zoals de verkeersbelasting, de verzekeringen, het onderhoud, e.d.) verrekend zijn. Deze full service-leasing wordt meestal gebruikt voor auto s waarmee vertegenwoordigers de baan op gaan. Er is in principe geen aankoopoptie, al is zo n inkoop op het einde meestal wel bespreekbaar. Fiscaal gezien. Ook fiscaal gezien kunt u se rieus uw voordeel doen, bv. als u kiest voor renting. U kunt in dat geval de wagen immers sneller inbrengen in uw beroepskosten dan dat dit mogelijk zou zijn met gewone afschrijvingen. Het venijn zit hem echter in de staart. Koopt u uw camionette aan, dan bent u de eigenaar. Dat is echter niet zo als u kiest voor leasing en op het einde van het contract is nu net dát van belang. Zo n camionette gebruikt u immers om goederen mee te vervoeren. Een kras hier en een bluts daar is dan ook niet te vermijden. De bluts met de buil. Bent u de eigenaar, dan zijn die blutsen niet zo n probleem. U bepaalt dan zelf of het de moeite is om de schade te her stellen. Desnoods doet u uw afgeschreven wrak voor een prijsje van de hand. Bij leasing liggen de kaarten echter anders. Daar moet u uw ca mionette in principe in goede staat terug inleveren. Bij leasing draait u dus op het einde van het contract op voor de kosten van de herstelling. Let op! U kunt die factuur weliswaar vermijden door de camionette over te kopen. Dat is echter enkel interessant als u dan niet méér hoeft te be talen dan wat uw beschadigde camionette effectief nog waard is. U zou dus kunnen kiezen voor een financiële leasing met een lage restwaarde, al kunt u in dat geval in principe beter gewoon kopen. Leasing is op zich wel interessant, maar omwille van de mogelijke schadefactuur op het einde van het contract kan het voor uw camionette minder aangewezen zijn. Overweeg in zo n geval dus eventueel een gewone aankoop

7 Recht - advocaat Een advocaat die bemiddelt? Advocaten en rechtbanken laten geschillen nogal eens lang aanslepen en dus kosten ze handenvol geld. Kan een betwisting met een klant of een leverancier echter ook voorgelegd worden aan een bemiddelaar of is dat ook geen wondermiddel? Waarover gaat het precies? Wat is bemiddeling? Dit wil zeggen dat een derde, meestal een speciaal daarvoor op geleide advocaat, zich mee aan tafel zet en de discussie tussen u en bv. uw klant in goede banen probeert te leiden. Het doel is om het conflict in der minne te regelen, zonder dus naar de rechter te stappen. Tip 1. Bemiddeling geraakt meer en meer in geburgerd in familiale zaken. Ook in handelszaken is het echter mogelijk. Tip 2. Een lijst van erkende bemiddelaars vindt u op en op voorgelegd worden aan een bemiddelaar meestal van de baan na een vijftal samenkomsten. Na een paar maanden kunt u dus in principe weer ge woon verder werken met uw klant, zonder dat uw relatie verzuurd wordt door een geschil dat hangend is voor de één of andere rechter. Goedkoper. Zo n bemiddelaar wordt in principe door beide partijen samen betaald. Voor zover u er onder uw drieën uit geraakt, kost een doorsneebemiddeling met een vijftal sessies ± à U betaalt daar zelf maar de helft van. Let op! Dat geldt uiteraard alleen als u niet allebei weer uw eigen advocaten erbij sleurt natuurlijk. Wie beslist? In feite bent u dat, samen met de andere partij uiteraard. Welke creatieve oplossing er uiteindelijk uit de bus komt, heeft u m.a.w. volledig zelf in de hand. De bemiddelaar hakt geen knopen door als u er zelf niet uit geraakt. Hij probeert dus alleen, als neutrale tussenpersoon, de verschillende partijen te verzoenen. Let op! Het is dus mogelijk dat de bemiddeling afloopt op een sisser, zonder dat er een akkoord bereikt wordt. In dat geval staat u nog nergens en moet u mogelijk toch nog naar de rechter. Tip. Wordt er wél een regeling getroffen, dan kan dat in feite niet tegenvallen voor u. U moet er immers sowieso akkoord mee gaan. Niet hetzelfde als arbitrage dus? Inderdaad. Een arbiter hoort eerst wat de partijen te zeggen hebben en hakt dan zelf de knoop door, net zoals een rechter dat doet. Bij een arbitrage geeft u de beslissing dus wél uit handen. Een arbiter beslist in uw plaats en die beslissing kan tegenvallen. Voorzien in uw verkoopvoorwaarden? Klant verplicht om zich te verzoenen met u? Maakt u in uw verkoopvoorwaarden zo n bemiddeling verplicht, dan kan uw klant in principe niet zonder meer naar de rechtbank stappen. U kunt uw klant echter hoogstens dwingen om een bemiddelingspoging op te starten. De bemiddeling zelf is en blijft immers vrijblijvend. Dwarsboomt uw klant die poging, dan blijft alles pro forma. De verzoening is dus zeker niet gegarandeerd met zo n clausule. Niet altijd zinvol. Bent u zelf niet bereid om enige commerciële geste te doen, bv. omdat er u hoegenaamd niets te verwijten valt en u er ook niet mee inzit dat de relatie met een bepaalde klant op het spel gezet wordt, dan zou het vervelend zijn als die klant de zaak verder kan rekken door op basis van úw verkoopvoorwaarden aan te sturen op een voorafgaande bemiddeling. Waarom zou u het doen? Sneller. In de praktijk blijken de discussies die Tip. Verplicht uzelf in uw verkoopvoorwaarden niet tot bemiddeling, anders riskeert u tijdverlies, bv. als u onbetwiste facturen wilt invorderen. In bepaalde gevallen bent u bij een betwisting met bv. een klant sneller en goedkoper gesteld door een beroep te doen op een bemiddelaar. Dat is echter zeker niet altijd zo. Verplicht uzelf er dus niet toe in uw algemene voorwaarden

8 Colofon Hoofdredacteur: Robert Vastmans Eindredacteur: Griet Pals Stuurgroep: Herman Vangramberen Beenhouwerij Vangramberen Rik Gysemberg School- en bureaubenodigdheden Erik Stiers Boekhouder-fiscalist Aan dit nummer werkten mee: Dirk Adriaenssens Financieel adviseur Michaël Schrevens Advocaat Nadia Michiels Advocaat Hans Malfliet Financieel adviseur Dirk Raes Verzekeringsconsulent Jan Roodhooft Advocaat Arnout Schotsmans Notaris Erwin Cuyckens Verzekeringsmakelaar Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Thuispagina: Modellen, tabellen, vonnissen,... is een wettelijk geregistreerd merk. - Actualiteit - pensioen Voortaan iedereen gelijk? Geen onderscheid man/vrouw meer. Daar komt het op neer. Sinds bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd voor iedereen 65 jaar. Moet u als vrouw een jaar langer werken? Neen. Wordt u dit jaar 64 jaar, dan zal u in 2009 uw wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben, maar u kunt in 2009 nog altijd met vervroegd pensioen gaan. Vervroegd pensioen. Dat kan zodra u een loopbaan heeft van minstens 35 jaar. Vroeger verloor u dan sowieso 5% per jaar vervroeging, maar sinds het Generatiepact varieert het verliespercentage in functie van de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Tip. Heeft u een loopbaan van 42 jaar, dan verliest u niets als u toch reeds op uw 64ste met pensioen zou gaan. In dat geval heeft de verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar dus geen effect op u. De wettelijke pensioenleeftijd ligt sinds 1 januari 2009 ook voor vrouwen op 65 jaar. Op 64 jaar met pensioen gaan kan echter nog steeds, zelfs zonder verlies voor wie een loopbaan heeft van 42 jaar. - Goed om te weten - huur Niet alleen uw bureau, maar ook de meubelen? Huur vragen aan uw BVBA Dat kent u intussen. Staat de zetel van uw BVBA bij u thuis of heeft u gewoon een bureau waar u geregeld s avonds en in het weekend nog wat zit te werken, dan is er niets op tegen dat u uw BVBA maandelijks een bepaalde huur aanrekent. Niet laten liggen! Inderdaad, het is namelijk een interessante manier om geld uit uw vennootschap te halen. De huur die u zo ontvangt van uw vennootschap, wordt bij u privé immers maar voor 60% belast (en soms zelfs nog minder!) én u betaalt er ook geen sociale bijdragen op. Let op! U mag wel niet overdrijven, zoals u weet. Voor 2008 lag de grens op 6,25 x het kadastraal inkomen van uw bureau. Al wat u méér vraagt, wordt fiscaal gezien beschouwd als een loon en dat is uiteraard duur. Verhuur ook uw bureaumeubelen! Is het meubilair in uw bureau thuis (uw tafel, uw stoelen, uw kasten, enz.) van u privé, dan wordt dat uiteraard ook gebruikt door uw BVBA en dus kunt u daar ook een be paalde huur per maand voor vragen. Dat is privé nóg interessanter! Voordeel 1. De huur die u vraagt voor het meubilair, wordt fiscaal gezien niet beschouwd als een loon vanaf een bepaald bedrag. U moet uiteraard wel redelijk blijven, 100 huur vragen voor bv. een bureaulampje is natuurlijk wat veel Voordeel 2. Bij u privé wordt dat huurgeld slechts voor de helft belast (u krijgt immers een onkostenforfait van 50%) én bovendien slechts tegen een vast tarief van 15%. Als dat niet interessant is Huurt uw BVBA bij u thuis een bureau, vraag dan ook huur voor het meubilair als dat van u privé is. Dat huurgeld wordt fiscaal gezien immers niet beperkt en het wordt zéér gunstig belast bij u privé. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

VERKOOP- EN VERHUURGIDS

VERKOOP- EN VERHUURGIDS VERKOOP- EN VERHUURGIDS VOORWOORD Verkopen, verhuren, met of zonder makelaar, met of zonder notaris...de verkoop en verhuur van onroerend goed roept heel wat vragen op. En brengt vaak heel wat stress

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

3. Algemene voorwaarden - kleine lettertjes

3. Algemene voorwaarden - kleine lettertjes 2 3. Algemene voorwaarden - kleine lettertjes 3.1. De meeste handelaars hebben er baat bij Werken met zgn. algemene voorwaarden (op de bestelbon, de factuur, de leveringsbon, het bestek, op de achterzijde

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

geld Jij, je ouders en geld

geld Jij, je ouders en geld Voor de meeste mensen is iets waar ze nooit genoeg van hebben. Maar is iets wat je moet verdienen met een job of krijgen via b.v. zak of een studiebeurs. Geld uitgeven is voor haast iedereen veel makkelijker

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie