Beleidsplan 2004 Raymond Lambie Voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2004 Raymond Lambie Voorzitter"

Transcriptie

1 Heemkunde Limburg vzw Beleidsplan 2004 Raymond Lambie Voorzitter

2 Inleiding Heemkunde Limburg vzw is een pluralistische vereniging (provinciale koepelorganisatie die tot doel heeft de heemstudie en heemschut in de ruimste zin van het woord te bevorderen; de werking rond deze thematiek van de aangesloten lokale en gewestelijke verenigingen te stimuleren en te coördineren. De Raad van Beheer bestaat momenteel uit 10 leden verkozen tijdens de Algemene Vergadering van 22 februari Bovendien tracht Heemkunde Limburg de belangen van de aangesloten leden-heemkringen te verdedigen in Heemkunde Vlaanderen, de koepelorganisatie voor sociaal-cultureel vormingswerk in verenigingsverband die begaan is met het cultureel erfgoed, meer specifiek de heemkundige sector in Vlaanderen. Hierin is Heemkunde Limburg vertegenwoordigd door drie afgevaardigden aangesteld door de Raad van Beheer. Raad van Bestuur Rik Thomas, Stegereindweg 32, 3660 Opglabbeek, erevoorzitter Ferdi Geerts, Molsekiezel 84, 3920 Lommel, erevoorzitter Raymond Lambie, Gijzenveldstraat 43, 3690 Zutendaal, voorzitter Luc Van de Sijpe, De Schijf 12, 3930 Hamont, ondervoorzitter René Raets, Venlosesteenweg 368, 3640 Kinrooi, ondervoorzitter Giel Hendriks, Dorpsstraat 132, 3900 Overpelt, secretaris Danny Soeffers, Albert I-laan 45, 3582 Koersel, penningmeester Alfons Claes, Nicolaïstraat 47, 3550 Heusden, kaderblad Jan Bosmans, Beemdstraat 100, 3670 Meeuwen Jaak Paredis, Opitterkiezel 57, 3960 Bree Doelstellingen Heemkunde Limburg heeft als doelstellingen: begeleiding van de werking van de aangesloten lokale heemkringen bevordering van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, industriële archeologie en volkskunde de vorming en begeleiding van plaatselijke vorsers, de promotie, de bevestiging en de beschutting van de stoffelijke en geestelijke volkscultuur en het natuurlijk milieu het opvolgen van alles wat gebeurt in de erfgoedsector en het vertalen ervan naar de lokale kringen

3 Opdracht Heemkunde Limburg vzw wil als provinciale koepel daadwerkelijk een steunpunt zijn voor de lokale verenigingen die in de ruimste zin van het woord heemkundige activiteiten ontplooien. Om deze missie te vervullen gebruikt de vereniging moderne communicatiemiddelen als het internet en een hedendaags tijdschrift. Heemkunde Limburg tracht verder de samenwerking tussen de lokale verenigingen te stimuleren door de organisatie van informatieve bijeenkomsten, lezingen, studiedagen, enzovoorts. De vereniging wil de heemkunde als bindmiddel gebruiken om samen met andere provinciale organisaties te werken rond alles wat beweegt in de erfgoedsector. Heemkunde Limburg wil ook de nodige initiatieven nemen om te komen tot netwerkvorming met andere organisaties om zo een zekere professionalisering en een integrale kwaliteitszorg na te streven. Tenslotte moet Heemkunde Limburg maximaal de belangen van de leden heemkringen verdedigen als lid van Heemkunde Vlaanderen in overleg met de andere provinciale structuren en instaan voor een goede communicatie tussen de Limburgse Heemkringen en Heemkunde Vlaanderen. Vanaf 2004 zal de volledige Raad van Bestuur van lid zijn van de Algemene Vergadering van Heemkunde Vlaanderen vzw. Bovendien zetelen Alfons Claes, René Raets en Raymond Lambie in de Raad van Bestuur van Heemkunde Vlaanderen vzw.

4 De leden 1 Heemkundekring Achel Sint-Odilialaan Hamont-Achel 2 Oudheidkundige & Culturele vereniging As Groenstraat As 3 Heemkunde Beringen Maasheide Beringen 4 Heemkundige Kring Beverlo Molenaarstraat Beverlo 5 Bilisium vzw Oude Tramweg Bilzen 6 Heemkundekring Rosmeer Kerkstraat 16 bus a 3740 Bilzen 7 Geschied- en Heemkundige kring Groot Bree St.-Willibrordusstraat Meeuwen-Gruitrode 8 Heemkring Diepenbeek Grendelbaan Diepenbeek 9 Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen Vlesserweg Dilsen-Stokkem 10 vzw Kunstkring A. Sauwen Keyertstraat Dilsen-Stokkem 11 Stichting erfgoed Eisden Lijsterbessenlaan Eisden-Maasmechelen 12 Heemkring Elen Rijksweg Elen 13 Heemkring Geetbets Vijverstraat 3450 Geetbets 14 Heemkring Heidebloemke Henri Decleenestraat Genk 15 Heemkundige Kring Gingelom Sint-Pieterstraat Gingelom 16 Heemkring Oppidum Halense Marktstraat Halen 17 Heemkring Ham Groenstraat Ham 18 Heemkring De Goede Stede Hamont De Wal Hamont 19 Heemkring Groot-Heers Steenweg Heers 20 Heemkring Hechtel-Eksel Hoofdstraat Hechtel-Eksel 21 Geschied- en Heemkundige Kring Heusden Nicolaïstraat Heusden 22 Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep Beukenlaan Hoeselt 23 Heemkring Houthalen-Helchteren Kastanjestraat Houthalen 24 Heemkring Kaulille Molenstraat Kaulille 25 Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi Weertersteenweg Kinrooi 26 Heemkring Curticella Albert I laan Koersel 27 Heemkundige Kring Kortessem Wouddal Kortessem 28 Geschied- en Heemkring Wiosello Sint-Michielsstraat Veldwezelt-Lanaken 29 Heemkring De Vreedsel St.-Jansweg, Lanklaar 30 Heemkring Heppen Marcel Torfstraat Leopoldsburg 31 Heemkunde Kring Leopoldsburg Hechtelse Steenweg Leopoldsburg 32 Vzw Kempenland Dorp Lommel 33 Heemkundige Kring Groot Lummen Oostereindstraat Lummen 34 Heem- en Cultuurkring Neeroeteren Dorperveldstraat Maaseik 35 Heemkring Meeuwen Beemdstraat Meeuwen-Gruitrode 36 G.H.K. "Het Land van Thorn" Middenstraat Kinrooi 37 Heemkring Landrada Scapulierstraat Munsterbilzen 38 Heemkring Pelta Inferior Voetbalstraat Neerpelt 39 Heemkring De Schans Korhoenstraat Neerpelt 40 Heemkring Nieuwerkerken Kleine Tegelrij Nieuwerkerken 41 Heemkring Glatbeke Elf-Septemberlaan Opglabbeek 42 Utersjank Dorperberg Opoeteren 43 Geschiedkundige studiegroep Overpelt Peltanusstraat Overpelt 44 Heemkring Peer Dijkerstraat Peer 45 Kulturele Kring Dat Stedeke Peer Goudberg Peer 46 Geschied- en Oudheidkundige Genootschap Riemst Maastrichtersteenweg Riemst 47 Heemkring Rickel D. Van Leeuwenstr. 20 E 3840 Rijkel 48 Heemkring Rijkel D. Van Leeuwenstr Rijkel 49 Nicetaskring Rotem Hoogbaan Rotem 50 Heemkundekring Demer en Herk Grote straat Schulen 51 Heemkring Voeren en Omstreken De Planck Sint Martensvoeren 52 vzw Heemkundige kring Dorp St.-Huibrechts-Lille 53 Geschied- en Heemkundige Kring Kortenbos Hasseltsesteenweg Sint-Truiden 54 Heemkring Groot Sint-Truiden Lepelstraat Sint-Truiden 55 Heemkundige Kring Vochte Brugstraat, Vucht 56 Heemkring Wellen Tervoortstraat Wellen-Ulbeek 57 Heemkring Wijchmaal Tichelovenstraat Wijchmaal 58 Heemkring St.-Jansdal Linkhoutstraat Zelem 59 Remacluskring Zepperen Dekkenstraat 22, 3800 Sint-Truiden 60 Heemkundige Kring Zolder Dekenstraat Zolder 61 Heemkundekring Zonhoven Dorpsplein Zonhoven 62 Geschied- en Heemkundige Kring Zutendaal Oosterzonneplein Zutendaal

5 In het noorden en het midden van de provincie is er een ruime vertegenwoordiging van de leden. In het zuiden is dit minder. Dit is voor een deel te wijten aan een vroege werking van geschied- en heemkundige kringen in het zuiden van de provincie die verenigd waren en nog zijn in de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen Limburg. Het afgelopen jaar kenden we een stijging van 57 naar 62 aangesloten kringen. De nieuwe kringen situeren zich in het zuiden van de provincie: Riemst, Nieuwerkerken, Heers, Gingelom en Rosmeer waardoor stilaan de witte vlekken in Haspengouw ingevuld worden.

6 CONCRETE PLANNEN Onderzoek werking lokale kringen Om een beleidsplan op langere termijn uit te werken is het nodig om de werking van de lokale kringen in kaart te brengen. Sinds midden 2002 worden de Limburgse kringen gecontacteerd tijdens een bestuursvergadering van de kring. Naast een ruime kennismaking met de mensen in het werkveld geeft dit de mogelijkheid aan de kringen om hun werking voor te stellen aan Heemkunde Limburg vzw. Meteen wordt ook gepeild naar de verzuchtingen, de grieven, de noden en de problemen die momenteel leven bij de lokale verenigingen. Er wordt getracht dit onderzoek tegen einde 2004 af te ronden. Dan kunnen de resultaten bestudeerd en gebundeld worden. Deze studie moet uiteindelijk een duidelijk beeld geven van wat leeft in de heemkundige sector in Limburg. Op basis van dit gegeven kan Heemkunde Limburg een lange termijnvisie ontwikkelen, een meerjarenplan opstellen en met kennis van zaken advies geven aan andere instanties die initiatieven op heemkundig vlak wensen te nemen in de provincie en in Vlaanderen. Momenteel is ongeveer de helft van de heemkringen bezocht en beschikken we zodoende over gegevens van ongeveer 40 % van de aangesloten kringen in Limburg. Uit deze voorlopige resultaten blijkt dat 68% het statuut van vzw heeft. De andere zijn feitelijke verenigingen. Slechts 32% van de kringen beschikt over een eigen website, maar bijna 75% heeft een eigen tijdschrift. Iets meer dan 20% van de heemkringen heeft ook het beheer over een museum en 63% beschikt over een documentatiecentrum. Tenslotte zou 68% van de Limburgse heemkringen over een eigen vergaderlokaal kunnen beschikken. Logistiek hebben heemkringen vooral nood aan ruimte, voornamelijk om te stockeren en een documentatiecentrum uit te bouwen, maar ook om een museum uit te bouwen. Enkele kringen zijn vragende partij voor een PC en randapparatuur. Op educatief vlak wenst men vooral opleidingen en cursussen i.v.m. informatica, oud schrift, archivering en erfgoedbeheer.

7 2. Publicaties Heemkunde Limburg geeft driemaandelijks een tijdschrift uit onder dezelfde naam. In het tijdschrift vindt de lezer actuele informatie over heemkundige activiteiten en publicaties in de provincie. Anderzijds wordt ongeveer tweederde van de inhoud ingevuld met wetenschappelijke en semi-wetenschappelijke artikels over uiteenlopende heemkundige en volkskundige items. Dit geeft mogelijkheden voor heel wat Limburgse heemkundige vorsers om hun onderzoeksresultaten te publiceren. Er is momenteel een ruim aanbod van artikels, anderzijds zijn de mogelijkheden beperkt door het lage budget waarover de vereniging beschikt. Het tijdschrift is één van de communicatiemiddelen met de plaatselijke heemkringen en wordt in het algemeen erg geapprecieerd. Dit blijkt onder meer uit het steeds toenemend aanbod van artikels. Om het tijdschrift Heemkunde Limburg verder uit te bouwen zijn meer financiële middelen nodig. Een verhoging van het abonnementsgeld is uitgesloten om de lage drempel te behouden. Meer middelen kunnen bekomen worden ofwel door externe steun ofwel door een verhoging van het aantal abonnementen. In 2003 kenden we reeds een belangrijke stijging van het aantal abonnementen. Toch moet dit aantal nog stijgen om voldoende financiële ademruimte te creëren. Uit de rekening blijkt immers dat de lidgelden en abonnementsgelden maar net de druk- en verzendingskosten van het tijdschrift dekken. Het tijdschrift kan echter nog verbeteren als het aantal pagina s kan opgevoerd worden.

8 3. Manifestaties en studiedagen Gouwdag De gouwdag is een jaarlijks weerkerende heemkundige studie- en ontmoetingsdag en staat steeds in het teken van een of ander heemkundig of volkskundig onderwerp. De jaarlijkse gouwdag wordt in 2004 georganiseerd in samenwerking met het Geschied- en Oudheidkundige Genootschap Riemst (GOGRI), een kring die nu ongeveer anderhalf jaar bestaat in deze vorm en in die korte tijd al heel actief is. Datum: zaterdag 5 juni 2004 Thema: Mergel Lentevergadering In tegenstelling tot vorig jaar zal dit jaar opnieuw een lentevergadering georganiseerd worden. Omdat deze al plaats zal vinden op vrijdag 12 maart 2004 en georganiseerd wordt door Heemkring Heusden werd geopteerd om de jaarlijkse statutaire vergadering te combineren met deze lentevergadering. Dus na een kort statutair gedeelte zal die avond voornamelijk in het teken staan van de uitgave van het tweede boek over Heiligen en hun attributen onder de titel Sancti van Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke. Jo Claes zal een boeiende voordracht geven over heiligen en hun attributen. Herfstvergadering Aanvankelijk koesterde de Culturele Kring Neeroeteren plannen om de gouwdag te organiseren naar aanleiding van een publicatie. Men komt echter niet op tijd klaar vandaar dat zij wel in het najaar een herfstvergadering willen organiseren. Samenwerking met zusterorganisaties in de provincie Daar waar het mogelijk is tracht Heemkunde Limburg verder samen te werken met zusterorganisaties in de provincie. Dit is onder meer het geval met Limburgs Volkskundig Genootschap, het Bokkenrijdersgenootschap, de Limburgse Archeologische koepel, de Tongerse erfgoedcel, enz

9 4. Uitbouw van de website De website van heemkunde Limburg ging begin 2002 online onder de url: Met een moderne en professionele website wil Heemkunde Limburg een contactforum zijn tussen de heemkringen en heemkundige onderling en de contacten met onderzoekers bevorderen. Bovendien bieden multimedia en ICT-toepassingen heel wat mogelijkheden tot een heel eigentijdse benadering en beleving van heemkunde. Hoewel we aanvankelijk een goedkope hosting hadden, zijn we midden vorig jaar toch moeten op zoek gaan naar een nieuwe provider. Na een lange zoektocht werd een contract afgesloten met Alphamega en veranderde de url in Deze nieuwe provider biedt op diverse vlakken ook betere toekomstperspectieven. Alle heemkringen in de provincie op het www In het kader van de kringbezoeken wordt momenteel de nodige informatie verzameld om op termijn alle heemkringen in de provincie op het internet te krijgen. Heemkunde Limburg biedt daarvoor aan elke heemkring een webpagina op de eigen site aan. Kringen die eventueel nu beschikken over een eigen website worden van hieruit gelinkt naar de eigen website. De eerste pagina s zijn klaar en gaan weldra online. De komende weken en maanden zullen ook de andere kringen volgen. Verder zal onderzocht worden of het mogelijk is om de tijdsruimte die ligt tussen de verschijningsdata van het tijdschrift te overbruggen met een elektronische nieuwsbrief. Dit zou mogelijkheden bieden om snel activiteiten van kringen bekend te maken in de provincie.

10 5. Databank gegevensregistratie heemkringen Momenteel zijn cijfergegevens over de heemkundige werking in de provincie niet of nauwelijks gekend. Ook hier zullen de kringbezoeken die dit jaar verder gezet worden en afgerond tegen het einde van het jaar het nodige materiaal opleveren om een databank aan te leggen. Zo kan bijvoorbeeld een beeld gevormd worden van het aantal leden in de Limburgse heemkundige kringen en het profiel van de werking. Ondertussen kwam de verenigingswijzer tot stand. Dit is een initiatief van het Vlaams Centrum Volkscultuur (VCV). Deze verenigingswijzer moet dé wijzer of gids worden naar erfgoedverenigingen in Vlaanderen. Hij bevat informatie over het adres, de lidmaatschapsvoorwaarden, de publicaties, de werkgroepen en/of over het museum, het documentatie- of bezoekerscentrum van de erfgoedverenigingen. De gegevens zullen te consulteren zijn op Het is belangrijk dat alle heemkringen hieraan meewerken zodat deze databank zo volledig mogelijk kan opgezet worden. Dit initiatief kreeg ook de volledige steun van Heemkunde Vlaanderen. Een eerste mailing van invulformulieren en login-gegevens gebeurde reeds. Het zal een taak van Heemkunde Limburg zijn (overigens op vraag van Heemkunde Vlaanderen) om de lokale heemkringen te stimuleren en mee te werken aan dit initiatief.

11 6. Ontwikkeling van een eigen huisstijl Om de eigen provinciale koepel te profileren zal de mogelijkheid onderzocht worden om de communicatie tussen het provinciaal bestuur en heemkringen op een herkenbare en eenvormige wijze te voeren. Een eigen huisstijl kan hiertoe bijdragen. Een eerste stap is een logo afgestemd op de afspraken die in de schoot van Heemkunde-Vlaanderen gemaakt werden. Een logo dat dan ook consistent gebruikt zal worden en de aanzet kan zijn tot de aanmaak van eenvormig briefpapier, meldingskaarten, enz

12 7. Medewerking aan collectievorming Tussen Heemkunde Vlaanderen vzw en de Stadsbibliotheek Antwerpen wordt in de loop van 2004 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om te komen tot een centrale en toegankelijke erfgoedbibliotheek in Vlaanderen. Hiervoor wordt gerekend op de medewerking en een stimulerende oproep naar de kringen vanuit de provinciale koepels om ervoor te zorgen dat alle heemkringen hun tijdschrift zouden deponren in de stadsbibliotheek Antwerpen. Heemkunde Limburg ontvangt momenteel een groot deel van de heemkundige tijdschriften die de lokale heemkringen in Limburg publiceren en waarvan de inhoud verschijnt in het driemaandelijks contactblad Heemkunde Limburg onder de rubriek Tijdschriftenshow. Vermits Heemkunde Limburg niet over de mogelijkheid beschikt om op korte en zelfs langere termijn deze tijdschriften te ontsluiten in een toegankelijke bibliotheek en/of documentatiecentrum, zullen de aangeleverde tijdschriften stelselmatig na bespreking overgemaakt worden aan de Stadsbibliotheek Antwerpen. Aan de Limburgse heemkringen zal dan ook gevraagd worden hun tijdschrift te sturen naar Heemkunde Limburg (Alfons Claes) en niet rechtstreeks naar de stadsbibliotheek van Antwerpen. 8. Heemkundige musea In de schoot van Heemkunde Vlaanderen vzw startte op het einde van 2003 een werkgroep heemkundige musea. De leefbaarheid en toekomst van een aantal van deze musea wordt in vraag gesteld. Het lijkt steeds moeilijker voor heemkundige musea om publiek te trekken. Verder moet bekeken worden wat de minimum voorwaarden zijn om de term museum te hanteren. Heemkunde Limburg participeert in deze werkgroep. Een eerste taak is een inventarisatie van heemkundige musea in de provincie.

13 Besluit Als koepelorganisatie heeft Heemkunde Limburg belangrijke taken te vervullen en liggen er nog meer uitdagingen te wachten. De jongste ontwikkelingen binnen de sector volkscultuur laten daar overigens geen twijfel over bestaan. Maar Heemkunde Limburg beschikt echter maar over een zeer beperkt budget om een aantal van die taken te kunnen invullen. Vandaar dat er gestreefd wordt om enerzijds maximaal gebruik te maken van eventuele externe ondersteuning en projectsubsidies en anderzijds gezocht wordt naar nieuwe en bijkomende mensen die de Raad van Bestuur kunnen versterken.

Beleidsplan 2005 Raymond Lambie Voorzitter

Beleidsplan 2005 Raymond Lambie Voorzitter Heemkunde Limburg vzw Beleidsplan 2005 Raymond Lambie Voorzitter Inleiding Heemkunde Limburg vzw is een pluralistische vereniging (provinciale koepelorganisatie die tot doel heeft de heemstudie en heemschut

Nadere informatie

Beleidsnota 2006 Raymond Lambie Voorzitter

Beleidsnota 2006 Raymond Lambie Voorzitter Heemkunde Limburg vzw Beleidsnota 2006 Raymond Lambie Voorzitter Inleiding Heemkunde Limburg vzw is een pluralistische vereniging (provinciale koepelorganisatie die tot doel heeft de heemstudie en heemschut

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Alken Tranche 1 Schijf 1. Tranche 3 Schijf 3

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 6 Schijf 6 Alken Tranche 1 Schijf 1. Tranche 3 Schijf 3 Alken 79 79 Alken 79 79 As 47 2 49 As 35 2 37 Niel-bij-As 12 12 Beringen 143 69 212 Beringen 58 58 Beverlo 26 26 Koersel 55 55 Paal 4 69 73 Bilzen 147 20 167 Beverst 19 19 Bilzen 76 76 Eigenbilzen 8 3

Nadere informatie

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag CultuurInvest 2010 3500 Hasselt Cultuur - Musical & Podium 150.000 3500 Hasselt Cultuur - Boek 100.000 3530 Houthalen Cultuur - Design 100.000 3560 Lummen Cultuur - Media & Multimedia 150.000 3600 Genk

Nadere informatie

Een overzicht Ledenaantal Vlaanderen: leden Limburg: leden Door de afdelingen zelf geworven Vlaanderen: leden Limburg: 103 leden

Een overzicht Ledenaantal Vlaanderen: leden Limburg: leden Door de afdelingen zelf geworven Vlaanderen: leden Limburg: 103 leden Een overzicht Ledenaantal Vlaanderen: 97.362 leden Limburg: 7.651 leden Door de afdelingen zelf geworven Vlaanderen: 1.444 leden Limburg: 103 leden Ledencijfers december 2015 Natuurpunt Alken 189 Natuurpunt

Nadere informatie

ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017

ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 ANALYSE Belastingtarieven Limburgse gemeenten 2017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Het ongewogen gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de Limburgse gemeenten bedraagt

Nadere informatie

Repertorium Teams Thuisverpleging Limburg

Repertorium Teams Thuisverpleging Limburg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 35 09 - Fax 02 553 36 90 http://www.zorg-en-gezondheid.be Repertorium

Nadere informatie

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte,

Zutendaal, 12 december 2007. Geachte, Zutendaal, 12 december 2007 Gijzenveldstraat 43 3690 Zuendaal Geachte, Heemkunde Limburg verenigt de Limburgse geschied- en heemkundige kringen en stelt zich tot doel de samenwerking tussen de kringen

Nadere informatie

Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting af

Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting af PERSBERICHT Hasselt, 24 december 2014 VKW Limburg en Contactgroep Limburgse Industrieregio s (CLI) onderzoeken belastingtarieven gemeenten voor 2015: Opnieuw drie Limburgse gemeenten schaffen motorenbelasting

Nadere informatie

Stamnr. Club U9 U8 CODE Aanmeldingsloket 2408 KFC Ham United U9 C6 C 52

Stamnr. Club U9 U8 CODE Aanmeldingsloket 2408 KFC Ham United U9 C6 C 52 Stamnr. Club 23-8- 2012 U9 U8 CODE Aanmeldingsloket aantal 54 SK Tongeren U9- A I2 C2 1 54 SK Tongeren U9- B D24 A1 2 54 SK Tongeren U9- C E15 B1 3 54 SK Tongeren U9- D I10 C2 4 54 SK Tongeren U9- E I35

Nadere informatie

Lijst hardheden Limburg GEMEENTE Postcode DEELGEMEENTE Opmerkingen Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken F 3570 Terkoest F As 3665

Lijst hardheden Limburg GEMEENTE Postcode DEELGEMEENTE Opmerkingen Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken F 3570 Terkoest F As 3665 Lijst hardheden Limburg GEMEENTE Postcode DEELGEMEENTE Opmerkingen Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken 34-38 F 3570 Terkoest 11-22 F As 3665 As 11-22 F 3668 Niel-bij-As 11-11 F Beringen 3580 Beringen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie

Lijst hardheden Limburg Gemeente Postcode Deelgemeente Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken F 3570 Terkoest F As 3665 As F

Lijst hardheden Limburg Gemeente Postcode Deelgemeente Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken F 3570 Terkoest F As 3665 As F Lijst hardheden Limburg Gemeente Postcode Deelgemeente Hardheid (interval) Eenheid Alken 3570 Alken 34-38 F 3570 Terkoest 11-22 F As 3665 As 11-22 F 3668 Niel-bij-As 11-11 F Beringen 3580 Beringen 10-15

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Thuisverpleging Limburg AS Wit-Gele Kruis Team As Erkenningsnr.: 242 Dorpsstraat 91 Welzijnscampus 25 3665 As 3600 Genk Pagina 2 van 29

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 7 oktober 2016 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Een vakbondsactie zorgt vandaag voor hinder op de buslijnen in Limburg Hieronder een

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 7 oktober 2016 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Een vakbondsactie zorgt vandaag voor hinder op de buslijnen in Limburg Hieronder een

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning

De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning De welzijnsmonitor en cijferkorven van het Limburgse Steunpunt Sociale Planning 14 juni 2010 Tinne Mertens Steunpunt Sociale Planning PROGRAMMA 1. kennismaking Steunpunt Sociale Planning 2. de welzijnsmonitor

Nadere informatie

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010

Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de Limburgse streken en gemeenten FEBRUARI 2010 Pendelarbeid in de gewesten, de provincies en in de se streken en gemeenten FEBRUARI 21 POM ERSV, Kunstlaan 18, 35 Hasselt, www.ersvlimburg.be 1 De binnenlandse werkgelegenheid heeft betrekking op de arbeid

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling

Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling Mobiliteitsvraagstukken ook in de GGZ? 5 jaar mobiele teams Reling 2a en 2b zuid Reling Indeling van de avond Inleiding Getuigenis van ervaringsdeskundigen en hulpverleners Paneldiscussie Besluit Drankje

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN s.d. Gemeente Lijst nr. Partij Aantal s.l. PVV 3 Volksbelangen 1

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN s.d. Gemeente Lijst nr. Partij Aantal s.l. PVV 3 Volksbelangen 1 1 PROVINCIALE BIBLIOTHEEK LIMBURG HIPLimburg LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE LIMBURGSE GEMEENTERADEN Laatst gewijzigd op 16 mei 2013 Lijstbeheerder : Diane Cypers * = fotokopie GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2017 Genk telde eind maart 3.289 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 258 of 7,3% minder dan in maart 2016. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

gewogen gemiddelde dagprijs gemeente statuu woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer

gewogen gemiddelde dagprijs gemeente statuu woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer NULMETING MEI 2016 VOOR DE DAGPRIJZEN OONZORGCENTRA - ALLE KAMERTYPES gewogen gemiddelde dagprijs statuu woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer Alken VZ t CECILIA RUSTOORD 45,74

Nadere informatie

Kalender der wedstrijden

Kalender der wedstrijden Wielerbond Vlaanderen Kalender der wedstrijden zo 22/02/2015 RUNKELEN-DURAS LB PROFEL - UNITED C.T. Clubkampioenschap (-) zo 1/03/2015 BRUSTEM - SINT-TRUIDEN LB KON.SPORT EN STEUN-SPORTVRIENDEN BRUSTEM

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid Grote Breemstraat 4, 3500 3580 01142.13.88 1 4BER001 135 37 D10 - Meerhout - Geel - Laakdal - Tessenderlo - 6:30-8:30 ma 15:35 15:20-17:45 11:50-14:00 3580 01142.13.88 2 4BER002 75 37 D10 - Olmen - Ham

Nadere informatie

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging CAMPAGNE 2011 De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustrialiseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidszorg

Eerstelijnsgezondheidszorg Eerstelijnsgezondheidszorg Met de eerstelijnsgezondheidszorg wordt de zorg voor de patiënten in hun thuissituatie bedoeld door verschillende disciplines. De eerstelijnsgezondheidszorg is complex georganiseerd.

Nadere informatie

Speelstralen nationale vluchten - Lokale verplichte dubbeling

Speelstralen nationale vluchten - Lokale verplichte dubbeling Speelstralen nationale vluchten - Lokale verplichte dubbeling Ingevolge de nieuwe richtlijnen van het nationaal sportcomité, goedgekeurd door de algemene nationale vergadering van februari laten wij u

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 24 maart 2015 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Hieronder een overzicht van de ritten waarvan we met zekerheid weten dat ze NIET gereden

Nadere informatie

Projecten INFRASTRUCTUUR - Eigen werken (basis: eerste vastlegging aannemer)

Projecten INFRASTRUCTUUR - Eigen werken (basis: eerste vastlegging aannemer) 2004 Limburg 7 1.634.487,60 1.045.957,09 1.090.749,77 153 71004.005 002 BERINGEN - LAARBEMDEWEG TE BEVERLO SHM Kant. Bouwmij. Beringen voor Huisvesting cv 90.433,21 88.398,35 88.398,35 17 71034.003 002

Nadere informatie

HOE KAN SOCIALE ECONOMIE BIJDRAGEN AAN HET BELEID IN UW GEMEENTE?

HOE KAN SOCIALE ECONOMIE BIJDRAGEN AAN HET BELEID IN UW GEMEENTE? HOE KAN SOCIALE ECONOMIE BIJDRAGEN AAN HET BELEID IN UW GEMEENTE? 1 MAART 2010 INHOUD 1. Inleiding: sociale economie in Limburg 2. Tussentijdse stand: project lokale werkgelegenheid 3. Getuigenis van Dirk

Nadere informatie

Kalender der wedstrijden

Kalender der wedstrijden Wielerbond Vlaanderen Kalender der wedstrijden zo 15/01/2017 LB FANCY WIELERCLUB LB FANCY WIELERCLUB LB FANCY WIELERCLUB LB FANCY WIELERCLUB Promotionele activiteiten (Initiatie op wedstrijd / Veldrijden)

Nadere informatie

Pigeon rings Province Limburg, Belgium

Pigeon rings Province Limburg, Belgium Clubnr. Society K.B.D.B. Limburg City Post Foundation Age Begin End Amount Contact 5063 Duivenbond Zonhoven 3520 1920 95 2000001 2004500 4500 Bos Roger 5017 De Maasvallei Eisden (Maasmechelen) 3630 1911

Nadere informatie

Wooninfopunten in uw gemeente. Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010

Wooninfopunten in uw gemeente. Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010 Wooninfopunten in uw gemeente Steunpunt Duurzaam Bouwen 25 februari 2010 1. Ondersteuning aan lokale besturen vanuit de provinciale dienst Wonen Eigen Infoloket Wonen - informatieverstrekking premies -

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 24 juni 2016 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Een vakbondsactie zorgt vandaag voor hinder op de buslijnen in Limburg Hieronder een overzicht

Nadere informatie

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling

3 VOORWOORD. 4 ZORGAANBOD MET FOCUS OP vraagverduidelijking en oriëntering. 6 ZORGAANBOD MET FOCUS OP ambulante Begeleiding of BeHandeling GESPECIALISEERD ORIËNTERINGS- EN BEHANDELINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE EN/OF ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN IN LIMBURG NAJAAR 2013 SPIL 1 3 VOORWOORD 4 ZORGAANBOD MET

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Beker van Limburg

Beker van Limburg Beker van Limburg 2014-2015 24/07/2014 B1 REAL NEEROET. MAASEIK FC 2-0 SLW MAASEIK 26/07/2014 GRIMBIE 69 - FC APOLLO GELLIK HEIDEBLOEM DILSEN VV 1-5 FC JUVE MAASMECHELEN K FORTUNA SMEERMAAS 5-1 K UIKHOVEN

Nadere informatie

Persbericht 30 december 2017

Persbericht 30 december 2017 Persbericht 30 december 2017 VKW Limburg maakt analyse belastingtarieven Limburgse gemeenten 2018: Nauwelijks belastingverlaging voor bedrijven in aanloop naar verkiezingsjaar 2018 Gestegen Vlaamse basisheffing

Nadere informatie

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN. Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN. Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN LIMBURG EN HAAR 5 STREKEN Joël BIJNENS Freddy KYNDT Hilde VANHEUSDEN Luc GHYS Peter RENTMEESTERS Rik NELLES GOM-LIMBURG OKTOBER 2005 INLEIDING Voortvloeiend uit het kerntakendebat

Nadere informatie

Adressen Centra voor Kortverblijf Provincie Limburg

Adressen Centra voor Kortverblijf Provincie Limburg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/kortverblijf.aspx

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? 3 Hoe veilig is uw gemeente? Alleen ontsnapt aan misdaad Landelijke gebieden worden in het algemeen minder geteisterd door criminaliteit dan stedelijke, maar toch ontsnapt ook het groene Limburg niet aan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. BE-A0515_109248_108556_DUT Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en

Nadere informatie

Overzicht hinder op streeklijnen

Overzicht hinder op streeklijnen Vakbondsactie 24 maart 2015 Overzicht hinder op streeklijnen provincie regio Limburg volledig vervoergebied Limburg Hieronder een overzicht van de ritten waarvan we met zekerheid weten dat ze NIET gereden

Nadere informatie

Lijst containers (gerangschikt per postcode) Postcode gemeente plaats 2400 MOL RAUW Kerkplein 2400 MOL GOMPEL Past. Vaesstr. Glasbol 2450 MEERHOUT

Lijst containers (gerangschikt per postcode) Postcode gemeente plaats 2400 MOL RAUW Kerkplein 2400 MOL GOMPEL Past. Vaesstr. Glasbol 2450 MEERHOUT Lijst containers (gerangschikt per postcode) Postcode gemeente plaats 2400 MOL RAUW Kerkplein 2400 MOL GOMPEL Past. Vaesstr. Glasbol 2450 MEERHOUT Meiberg 2490 BALEN Steegstraat Nopri 2490 BALEN Neet 2490

Nadere informatie

Adressen Lokale Dienstencentra Limburg

Adressen Lokale Dienstencentra Limburg Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Lokale Dienstencentra Limburg ALKEN LDC DE KOUTER Dossiernr.: 301.301 Erkenningsnr.: CE1824 Maatschappelijk Welzijn van Alken Papenakkerstraat 5 Papenakkerstraat

Nadere informatie

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling

samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling samen bouwen aan vermaatschappelijking van zorg Infomoment art. 107 Reling Artikel 107 en Reling Afbraak van muren en schotten in de GGZ leidt tot vermaatschappelijking van zorg. Asster bevriest 60 bedden.

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel2 Geregeld vervoer in het Vlaams Gewest vanuit of naar dit gewest 2.3 Informatie per beherende entiteit. LIMBURG 2003 2 Geregeld vervoer in

Nadere informatie

CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011

CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011 CIJFERKORF KLIMAAT EDITIE 2011 DE BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN De cijferkorf bestaat uit een 50-tal gebruiksvriendelijk ontsloten cijfers die gebruikt kunnen worden voor omgevingsanalyses in functie van

Nadere informatie

Heroriëntatie huisartsenkringen volgens het zorgregiodecreet 07/12/2013

Heroriëntatie huisartsenkringen volgens het zorgregiodecreet 07/12/2013 Heroriëntatie huisartsenkringen volgens het zorgregiodecreet 07/12/2013 De Opdracht Bestuderen van de creatie van een geïntegreerd mesoniveau op de eerste lijn, ter ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidswerkers

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND DER KRISTENE ZIEKENHUIZEN/VERBOND DER KRISTELIJKE MUTUALITEITEN LIMBURG

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND DER KRISTENE ZIEKENHUIZEN/VERBOND DER KRISTELIJKE MUTUALITEITEN LIMBURG KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERBOND DER KRISTENE ZIEKENHUIZEN/VERBOND DER KRISTELIJKE MUTUALITEITEN LIMBURG VKZ/VKM-Limburg, 2 1. Christelijke Mutualiteit / Ziekenfonds

Nadere informatie

Repertorium Lokale Dienstencentra Limburg

Repertorium Lokale Dienstencentra Limburg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 35 09 - Fax 02 553 36 90 http://www.zorg-en-gezondheid.be Repertorium

Nadere informatie

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Limburg

Adressen Dagverzorgingscentra Provincie Limburg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/dagverzorging.aspx

Nadere informatie

Verzopen weekend krijgt niet klein

Verzopen weekend krijgt niet klein CAMPAGNE 2010 Verzopen weekend krijgt 11.11.11 niet klein In 2010 stond onze werking in het teken van de Millenniumdoelstellingen. Vijf jaar vóór de datum waarop de MDG s gehaald moeten worden, wilden

Nadere informatie

Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Limburg

Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Limburg Jaarrapport 2008-2009 VDS regio Limburg 1. Objectieve analyse 1.1. Speelpleinwerkingen in regio De regio Limburg telt op dit moment 77 werkingen. In dit cijfer zitten zowel de particuliere (vaak vzw s)

Nadere informatie

Club-adressen. 3940 Hechtel-Eksel 0470 23 56 24 0473 70 34 28 michel.van.randen@telenet.be

Club-adressen. 3940 Hechtel-Eksel 0470 23 56 24 0473 70 34 28 michel.van.randen@telenet.be 1 D.C. Averrechts Van Randen Michel Café Den Dorpel Weversberg 46/11 Don Boscostraat 119 2450 Meerhout 3940 Hechtel-Eksel 0470 23 56 24 0473 70 34 28 michel.van.randen@telenet.be 2 D.C. De Barrier Verlinden

Nadere informatie

Adressen Lokale Dienstencentra

Adressen Lokale Dienstencentra Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Lokale Dienstencentra ALKEN LDC DE KOUTER Dossiernr.: 301.301 Erkenningsnr.: CE1824 Maatschappelijk Welzijn van Alken Boskoopweg 1 Papenakkerstraat

Nadere informatie

Beker van Limburg

Beker van Limburg Heren Nationaal en Divisie 07-08 /10 / 2017 1/8 Finale Thuisploeg Bezoekers Za - 20:30 HND 01 ROVEKA STEVOORT A 2DIv HE-VOC HECHTEL-EKSEL A 2Div Sporthal Spalbeek Za - 20:30 HND 02 V.C. HELIOS ZONHOVEN

Nadere informatie

Kan u mij vertellen wat LIRES is? Wat is het doel? Wat met de financiering? Is dit opgenomen in het budget?

Kan u mij vertellen wat LIRES is? Wat is het doel? Wat met de financiering? Is dit opgenomen in het budget? VRAAG Hasselt, 29 april 2016 Aan het kabinet van de provinciegriffier Provincie Limburg Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Schriftelijke vraag: LIRES Geachte voorzitter, Geachte griffier, Beste gedeputeerde,

Nadere informatie

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw Voorbeelden uit de praktijk Centraal in werking

Nadere informatie

Kickoff Report U.R.B.S.F.A. / K.B.V.B. Report : LISTE INSCRIPTIONS PAR SERIE. Pages. Catégorie équipe : Division de : à : à : Série de : RGJ

Kickoff Report U.R.B.S.F.A. / K.B.V.B. Report : LISTE INSCRIPTIONS PAR SERIE. Pages. Catégorie équipe : Division de : à : à : Série de : RGJ Kickoff Report U.R..S.F.A. / K..V.. Report : Run by : NEWINSL Report Date : 6-MAY-4 8:45 Pages 27 Catégorie équipe : % de : à : Série de : à : RGJ LIMU / Prairie - 25 - Limburg 6-MAY-4 8:45 Kickoff - Page

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief september 2015 43 NIEUWS Nieuwe website Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder andere informatie over onze werking,

Nadere informatie

Tornooi GS Beek Woensdag 13 mei 2015 t.e.m. zaterdag 16 mei 2015

Tornooi GS Beek Woensdag 13 mei 2015 t.e.m. zaterdag 16 mei 2015 Tornooi 2015 Woensdag 13 mei 2015 t.e.m. zaterdag 16 mei 2015 1 Beste voetbalvrienden Vooreerst willen we jullie van harte bedanken voor de talrijke inschrijvingen die we voor ons traditioneel Hemelvaarttornooi

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Vervoergebied Hasselt-Genk

Vervoergebied Hasselt-Genk Vervoergebied Hasselt-Genk Vervoergebied Hasselt-Genk bevolking. 846.139 143 ALKEN 11.034 167 KINROOI 11.997 144 AS 7.447 168 KORTESSEM 8.083 145 BERINGEN 40.849 169 LANAKEN 24.451 146 BILZEN 29.858 170

Nadere informatie

16/05/ _TK_06

16/05/ _TK_06 16/05/2011 11002_TK_06 2 bestaande concentraties van bedrijventerreinen actualisatie ruimtelijk structuurplan provincie limburg - kaart 19 lommel regionale stad met bijzondere industriële betekenis neerpelt-overpelt

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30

Oost-Vlaanderen Bommelstoet Ronse Starttijd 18:10 Carnavalstoet Zottegem Starttijd 18:30 hier vindt u de carnavalstoeten 2016 in vlaanderen heeft u ook nog carnavalstoeten 2016 die op deze lijst kunnen contacteer ons dan (Laatste update 03-01-2016 15:40 ) Zaterdag 9 Januari 2016 Bommelstoet

Nadere informatie

Wegwijs in het recyclagepark van Houthalen-Helchteren

Wegwijs in het recyclagepark van Houthalen-Helchteren Wegwijs in het van Houthalen-Helchteren Vanaf 26 september 2017 opent het nieuwe Uitbating van het nieuw door Limburg.net Vanaf dinsdag 26 september 2017 baat Limburg.net het nieuwe en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Voor meer info: www.limburg.be/gezondheidswandelingen

Voor meer info: www.limburg.be/gezondheidswandelingen Voor meer info: www./gezondheidswandelingen Maandag 18 uur ALKEN-CENTRUM Dienstencentrum De Kouter Maandag en donderdag 9.30 uur ALKEN-SINT-JORIS St.-Jorisheem Woensdag 14 uur ALKEN-TERKOEST Inkomhal rusthuis

Nadere informatie

Gemeentelijke detailhandelsondersteuning in Limburg Rapport UNIZO-Limburg i.s.m. de VVSG

Gemeentelijke detailhandelsondersteuning in Limburg Rapport UNIZO-Limburg i.s.m. de VVSG Gemeentelijke detailhandelsondersteuning in Limburg Rapport UNIZO-Limburg i.s.m. de VVSG December 2013 UNIZO-Limburg Yves Houben Dennis Hendriks Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Samenvatting... 5 3. Resultaten

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

COMPETITIEGIDS PROVINCIALE U13

COMPETITIEGIDS PROVINCIALE U13 COMPETITIEGIDS PROVINCIALE U13 2009 2010 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 Clubinfo...4 KSK Bree...4 Lindelhoeven VV...4 KVK Beringen...4 Eendracht Genenbos...4 SV Herkol...5 K. ESK Leopoldsburg...5 Real

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief december 2015 44. Beste lezer, Erfgoeddag 2016: Rituelen

NIEUWS. Nieuwsbrief december 2015 44. Beste lezer, Erfgoeddag 2016: Rituelen Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief december 2015 44 NIEUWS Beste lezer, Hierbij vinden jullie de laatste nieuwsbrief van 2015. We hebben weer heel wat interessante nieuwtjes

Nadere informatie

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL

samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL PZ PZ samenwerking psychiatrische initiatieven limburg SPIL 1 3 Psychiatrische Ziekenhuizen K - diensten 4 Kinderpsychiatrische diensten 5 psychiatrische verzorgingstehuizen 6 Psychiatrische Afdelingen

Nadere informatie

Communicatie provinciaal Comité Limburg

Communicatie provinciaal Comité Limburg Communicatie provinciaal Comité Limburg Algemeen Tijdens de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 gaf het toenmalige waarnemend provinciaal comité Limburg onder leiding van waarnemend voorzitter Bart

Nadere informatie

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie Limburg

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie Limburg Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51 Provincie Limburg ALKEN Dossiernr.: 301.501 Erkenningsnr.: PE2655 Dagverzorgingscentrum Cecilia Rustoord Parkstraat 9 3570 Alken VZW Rusthuizen Z.A.

Nadere informatie

Voetbalclub EENDRACHT Mechelen a/d Maas MAASMECHELEN

Voetbalclub EENDRACHT Mechelen a/d Maas MAASMECHELEN KALENDER SEIZOEN 2014-15 : senioren heren 2 e provinciale A zo 31-08-2014 15:00 SP.GROTE HEIDE - E. MECHELEN A/D MAAS - zo 07-09-2014 15:00 E. MECHELEN A/D MAAS - K. ST. ELEN - zo 14-09-2014 15:00 SV HERKOL

Nadere informatie

BEHERENDE ENTITEIT LIMBURG

BEHERENDE ENTITEIT LIMBURG BEHERENDE ENTITEIT LIMBURG 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Hasselt-Genk bevolking. 841.918 143 ALKEN 11.036 167 KINROOI 11.928 144 AS 7.335 168 KORTESSEM 8.069 145 BERINGEN 40.396

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Tornooi GS Beek Woensdag 4 mei 2016 t.e.m. zaterdag 7 mei 2016

Tornooi GS Beek Woensdag 4 mei 2016 t.e.m. zaterdag 7 mei 2016 Tornooi 016 Woensdag 4 mei 2016 t.e.m. zaterdag 7 mei 2016 Beste voetbalvrienden Vooreerst willen we jullie van harte bedanken voor de talrijke inschrijvingen die we voor ons traditioneel Hemelvaarttornooi

Nadere informatie

Provinciale kampioenen KBDB-Limburg

Provinciale kampioenen KBDB-Limburg Beginnelingen Provinciale kampioenen 2012 - KBDB-Limburg 1. MONDELAERS Kristof, Paal 2. LEUS Erna, Meldert 3. WINTERS Frans, Neeroeteren 4. VANEMPTEN Jos, Zonhoven Jonge duiven / Youngsters snelheid 1.

Nadere informatie

natuurpunt HamontAchel Neerpelt Overpelt Lommel Bocholt Bree Peer HechtelEksel Kinrooi burg Maaseik MeeuwenGruitrode Beringen Tessenderlo

natuurpunt HamontAchel Neerpelt Overpelt Lommel Bocholt Bree Peer HechtelEksel Kinrooi burg Maaseik MeeuwenGruitrode Beringen Tessenderlo EXTRA EDITIE : DECEMBER 2004 Afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 P409862 België - Belgique P.B. - P.P. 3500 Hasselt 1 12/1605 Afzender : Natuurpunt Limburg Vorststraat 2 3500 Hasselt NATUUR.GEBIEDEN < 10 ha

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG. Alken. Beringen. Bilzen. Bochelt. Bree. Diepenbeek. Versie mei 2017

PROVINCIE LIMBURG. Alken. Beringen. Bilzen. Bochelt. Bree. Diepenbeek. Versie mei 2017 PROVINCIE LIMBURG Alken Beringen Bilzen Bochelt Bree Selectair Alk Reizen - Steenweg 170-3570 Alken Tel. 011/31 36 20 - Fax 011/59 74 01 info@alkreizen.be Herbots Reizen - TUI - Koerselsesteenweg 50-3580

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Mobiliteit Mariaziekenhuis

Mobiliteit Mariaziekenhuis Mobiliteit Mariaziekenhuis Dinsdag 09/12/2014 mariaziekenhuis.be Mensen zorgen voor mensen fusie Het Mariaziekenhuis is ontstaan in 1995 uit de fusie van: Het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel (1942

Nadere informatie

Aangesloten KBOF clubs LIMBURG

Aangesloten KBOF clubs LIMBURG Aangesloten KBOF clubs LIMBURG Graag had ik deze gegevens correct gehouden indien men kan aanvullen graag een Email naar dirkx.j@skynet.be Groepement 1 - Noord Limburg Voorzitter: Secretaris: 10 NLVK Goudvink

Nadere informatie

in het recyclagepark van Lummen

in het recyclagepark van Lummen Wegwijs in het recyclagepark van Lummen Limburg.net baat recyclagepark uit vanaf 1 januari 2015 Uitbating van het recyclagepark door Limburg.net Limburg.net baat vanaf 1 januari 2015 het recyclagepark

Nadere informatie