2de bach TEW. Ondernemingsrecht. Notities Prof Vanhees. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2de bach TEW. Ondernemingsrecht. Notities Prof Vanhees. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.50 EUR"

Transcriptie

1 2de bach TEW Ondernemingsrecht Notities Prof Vanhees Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Ondernemingsrecht Inleiding Boeken: - Handels- en economisch recht in hoofdlijnen (bij ACCO) - Basiswetteksten inzake handels- en economisch recht Examen - Een half uur op voorhand aan het lokaal zijn - Met een blauwe of zwarte balpen schrijven - Het wetboek meenemen: kleefpapier mag, kleuren, onderlijnen ook, schrijven niet - Zowel op de bundel als het antwoordformulier het juiste antwoord aanduiden - Er zijn 40 vragen, er is maar 1 juist antwoord per vraag, juist antwoord = + 0,5, fout antwoord = - 0,3 blanco = 0 Voorbeeldvragen Kan men als niet-handelaar een factuur als bewijsmiddel gebruiken tegen de handelaar die deze factuur uitschreef: a) Neen, dit kan niet. Facturen vormen enkel een bewijsmiddel tussen handelaren b) Ja, dit is mogelijk c) Ja, dit is mogelijk, maar enkel wanneer de handelaar zijn factuur aanvaardde Antwoord B Wat is de sanctie wanneer een VOF tijdens haar bestaan eenhoofdig wordt, in die zin dat alle aandelen van de VOF in handen van slechts één aandeelhouder komen? a) De VOF zal automatisch beschouwd worden als een eenpersoons BVBA b) De VOF wordt ontbonden van rechtswege c) De VOF zal kunnen worden nietig verklaard Antwoord B 1

4 In de statuten van een VOF, zoals deze gepubliceerd werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, staat, inzake het bestuur van de VOF, de volgende clausule te lezen: De VOF zal bestuurd worden door drie zaakvoerders. Hoe wordt de VOF dan concreet bestuurd? a) De drie zaakvoerders zullen de VOOF als een college moeten besturen b) De drie zaakvoerders moeten de VOF steeds gezamenlijk, dus bij unanimiteit besturen c) De drie zaakvoerders kunnen ieder individueel de VOF besturen Antwoord C Wat beschouwt men als bestuursfouten, waaraan kan een bestuurder in een NV zich schuldig aan maken? a) Het betreft handelingen die een inbreuk vormen op de statuten van de vennootschap of op het Wetboek van vennootschappen b) Het betreft handelingen die een zorgvuldig bestuurder geplaatst in dezelfde omstandigheden niet zou stellen c) Het betreft handelingen die kennelijk onredelijk zijn (marginale toetsing). Men onderzoekt of een bestuurder een handeling stelde die totaal niet voor de hand liggend is. Antwoord B 2

5 Hoofdstuk 1: Algemene regelen (handelsrecht) 1) Handels- en vennootschapsrecht / Ondernemingsrecht Handelsrecht: - Van toepassing op handelaren, geschreven voor handelaren - Het handelsrecht geldt voor handelaren zoals het burgerlijk recht voor ons: het burgerlijk recht regelt heel je leven, wanneer het einde is van je leven, hoe moet je je gedragen handelsrecht regelt de geboorte van een handelaar, geeft technieken om handel te drijven, geeft technieken om te betalen, geeft technieken om transacties te regelen, regelt het einde van de onderneming regelt heel het bestaan van de handelaar - Kan ook voor niet-handelaren - Wetboek van Koophandel: vroeger zeer omvangrijk, op dit moment is de wetgever bezig met brokstukken uit dit wetboek te halen en er aparte wetten van te maken die dan ook van toepassing zijn op niet-handelaren => wetgeving is terug te vinden in het wetboek van Koophandel en in aparte wetten <=> Economisch recht: - = Marktregulerend recht - Het bepaalt hoe je je op de markt moet gedragen, bv. geen verboden afspraken maken, geen misbruik van macht maken - Dit is het recht dat de economische activiteit wil organiseren: Economische ordening Economisch sturingsbeleid - Wetboek van Economisch Recht (WER): dit bevat alle economische wetgeving, het uit zich als een eenheid, het bestaat uit 18 subwetboeken en ieder subwetboek staat inhoudelijk voor een bepaalde materie uit het economisch recht databank van het ministerie van justitie onderdeel wetgeving juridische databank 'juridische aard' WER zo kom je in dit wetboek terecht, Bv. art. XI.1, eerst het boek, dan het artikel Bv. de Kruispuntbank voor ondernemingen zit in boek III Bv. intellectuele eigendom staat in boek XI 3

6 2) Handelaren: wie is een handelaar? Om te bepalen wie een handelaar is moeten we kijken naar art. 1 uit het Wetboek van Koophandel: Handelaar = 'Kooplieden zijn zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken. In deze definitie vinden we 3 voorwaarden terug: 1) Daden van koophandel = objectieve daden van koophandel 2) Hoofdzakelijk of aanvullend: hoofdzakelijk: dit is je hoofdactiviteit/hoofdberoep aanvullend: je bent werknemer en doet in je vrije tijd een objectieve daad van Koophandel 3) Gewoon beroep: Zelfstandig (alle werknemers uit het handelsrecht) Activiteit duurzaam stellen, dus met regelmatige basis stellen Winstoogmerk Wat als je meerdere activiteiten stelt waarvan sommige in art. 1 en andere niet? Je moet kijken hoe deze activiteiten zich verhouden - Handelsdaden ondersteunend voor burgerlijke daden deze vallen buiten het handelsrecht omdat het een ondersteunende activiteit is, bv. een tandarts die in zijn praktijk tandenborstels verkoopt, het is ondersteunend, - Handelsdaden niet ondersteunend voor burgerlijke daden deze vallen onder het handelsrecht omdat deze activiteiten niets met de hoofdactiviteit te maken heeft, bv. bij in de tandartspraktijk zit er een broodjesman, dan valt deze broodjesman wel onder het handelsrecht want het heeft niets meer met de hoofdactiviteit van de tandarts te maken Wat nu met overheidsbedrijven? Algemene regel: de overheid is geen handelaar, hij heeft geen winstoogmerk de overheid zit niet in het handelsrecht Autonome overheidsbedrijven: de daden die zij stellen zijn objectieve daden van Koophandel door een wettelijke ingreep Valt een vzw binnen het handelsrecht? Vzw s stellen soms activiteiten die onder art. 2 vallen en waarbij ze winst maken toch zijn het geen handelaars ondanks ze heel wat commerciële activiteiten uitvoeren, dit is echter geen probleem als de inkomsten van deze commerciële activiteiten gebruikt worden ter ondersteuning van de hoofdactiviteiten Als een vzw vroeger geen winstoogmerk had, maar ze nu wel een winstoogmerk hebben dan moeten ze ontbonden worden als vzw. 4

7 Wie kan handelaar zijn? - Een fysiek persoon: men kijkt naar zijn daadwerkelijke activiteiten en gaat dan oordelen of hij handelaar is of niet - Een vennootschap en rechtspersoon: men kijkt naar het doel, de statuten van de vennootschap (=werkingsregels van u vennootschap) en of dit doel een objectieve daad van koophandel is: is het een activiteit uit art 2. dan ben je onweerlegbaar een handelaar (dan moet men niet eens kijken of het winstoogmerk aanwezig is) 3) Objectieve daden van koophandel = daden die de wet opsomt en waarvan hij zegt dat als een handelaar die daden stelt, hij aan de eerste voorwaarde voldoet om een handelaar te zijn! Je hebt moet maar één van deze daden stellen om aan de voorwaarde te voldoen Zie art. 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel Artikel 2: 1) Een bakker, die koopt vetstof, meel... aan en verwerkt deze tot een product dat hij gaat verkopen, hij koopt voedingswaren aan en verkoopt ze na verwerking verder 2) Fietsen en gocarts aankopen om deze op de dijk te verhuren 3) Ook het verkopen van het brood van de bakker is een objectieve daad (een bakker stelt dus 2 objectieve daden van koophandel, zowel het aankopen als het verkopen) 4) Het verhuren van gocarts op de dijk 5) Iemand die een roerende zaak huurt met de bedoeling dit te verhuren, bv. een videotheek: huurt dvd's en willen deze verhuren aan klanten hier is het huren een objectieve daad van koophandel 6) Het verder verhuren 7) Materieel werk verrichten, bv. een kapper verzorgt u haar en levert bijkomstig koopwaar zoals je haar wassen met zijn eigen shampoo (zijn eigen shampoo = bijkomstig koopwaar), bv. elektricien: verricht materieel werk (kijkt naar de elektriciteitskast, stopcontacten) en kan een kast, stopcontact... leveren indien dit stuk is (kast, stopcontact = bijkomstig koopwaar) 8) Enkel het overkopen van een handelszaak is een objectieve daad van koophandel op zich 9) Dit zijn mensen die verwerken en bewerken, bv. Unilever koopt olie en andere basisproducten aan om deze te verwerken tot margarine, het verwerken is de daad, bv. het maken van profielen voor vensters en deuren: men gaat metaal aankopen en er de juiste vorm van maken, ook als je jouw eigen grondstof verwerkt is dit een objectieve daad van koophandel de landbouw valt er NIET onder! 5

8 ! Vanaf hier gebruikt men onderneming, dat wil zeggen dat de daad meerdere keren moet gesteld worden alvorens als een daad van koophandel beschouwd te worden, bv. zelf mayonaise maken is een daad van koophandel, dit is de reden waarom er in daad regelmatig staat, daar spreekt men nog niet over een onderneming 10) Bouwactiviteiten voor zowel overheid als private werken 11) Vervoersactiviteiten die regelmatig voorkomen, bv. luchtvaartmaatschappijen, taxibedrijven 12) Op periodieke tijdstippen en tegen betaling goederen leveren, bv. handelaar in mazout, deze komt regelmatig mazout leveren bij je thuis, bv. rusthuis: bejaarden krijgen op periodieke tijdstippen verzorging (eten, uit bed halen...) 13) Zaakwaarneming: tegen betaling de belangen van derden behartigen, bv. huwelijksbureau, personen betalen en zoeken voor u de ideale partner 14) Van roerende goederen, bv. roepzalen op regelmatige basis 15) Het aanbieden van ontspanning, bv. bioscoop, zwembad, theater, sauna, pretpark... 16) Premieverzekering = tegen betaling een risico dekken, bv. verzekeringsmaatschappij 17) Eens je een handelsagent bent, is alles wat je doet een objectieve daad van koophandel 18) Bankverrichtingen = klassieke diensten aangeboden door bankinstellingen, bv. kluizen verhuren, rekening/spaarboekje openen, beleggingen doen, beleggingsadvies + wisselverrichtingen: omwisselen van valuta + commissie- en makelaarsverrichtingen: handelingen van een comissionaris en makelaars 19) Onroerende goederen kopen met doel deze te verkopen, geen immobiliënkantoren want zij verkopen/kopen geen huizen (immobiliënkantoren behoren tot daad nr. 13) 20) Openbare banken = Nationale Bank van België 21) ( zien we later ) Artikel 3: Niet te kennen! = een hele opsomming van handelingen in de zee en binnenvaart alles wat te maken heeft met zee en binnenvaart is een objectieve daad van koophandel Objectieve daad van koophandel: de wet bepaalt welke daden onder daden van koophandel vallen <=> Subjectieve daden van koophandel: eens je handelaar bent zijn al de daden die je uitvoert daden van koophandel, tenzij je kan bewijzen dat de daad die je stelt niets te maken heeft met je handelsactiviteit 6

9 Waarom klasseren als een daad van koophandel? Belangrijk als je iets moet bewijzen Bv. ik koop een camionnette van mijn bakker, maar er zijn problemen mee, was deze verkoop een daad van koophandel? Als het een daad van koophandel is kan je makkelijker bewijzen dat de bakker de camionette wel degelijk aan jou verkocht heeft Bv. een kapper koopt een zetel bij een meubelzaak, er is iets mis met de zetel, Art. 2 in fine: het is een subjectieve daad van koophandel omdat deze zetel gebruikt kan worden voor het uitvoeren van zijn handelsactiviteit zaak komt voor de rechtbank van koophandel de kapper kan bewijzen dat de zetel niets te maken heeft met zijn zaak, dan komt de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg Als je een daad stelt als in art. 2, stel je dan automatisch een objectieve daad van koophandel? Nee, het is alleen een objectieve daad van koophandel als je een daad stelt zoals in art 2. en 3 met winstoogmerk Bv. de krant kopen voor een vriend die deze later betaald, dit is geen objectieve daad van koophandel, want je hebt geen winstoogmerk, je wilt enkel je vriend helpen Wie moet het winstoogmerk bewijzen? Men gaat er van uit dat als een daad als in 2 en 3 wordt uitgevoerd, deze wordt uitgevoerd met winstoogmerk je moet het tegendeel bewijzen als je geen winstoogmerk hebt Het winstoogmerk is dus een weerlegbaar vermoeden. Bv. ik vervoer medestudenten mee met mijn auto ik vraag een vergoeding, hoe kan ik bewijzen dat ik dit niet doe met winstoogmerk? Ik moet aantonen dat de vergoeding die ik vraag juist voldoende is om de kosten te betalen en ik er geen winst aan overhoud Art. 2 bis Heeft betrekking op apothekers ( ze kopen producten aan en verkopen ze daarna weer ) ze vallen onder het handelsrecht want ze stellen een objectieve daad van koophandel dus worden ze beschouwd als handelaar, MAAR door dit artikel staan ze buiten het handelsrecht 7

10 Art. 2 ter Onthaalmoeders zijn ook uit het handelsrecht gehaald Art. 2 bis en ter zijn negatieve artikels: ze geven een activiteit aan die geen objectieve daad van koophandel is Uitzonderingen Deze zijn uit het handelsrecht gehaald: - Landbouwactiviteiten - Ambachtslieden (= mensen die arbeid verrichten zonder dat ze materiaal leveren) - Beoefenaars van vrije beroepen (bv. advocaten, architecten), ze zijn gebonden door een deontologische code Bv. KBC koopt een gebouw aan met de bedoeling hier een filiaal te vestigen 1) Kan ik dit kwalificeren als een daad van koophandel? nergens vermeldt in art.2 het is in ieder geval geen objectieve daad van koophandel 2) Is de persoon die de daad stelt een handelaar? toetsen aan art. 1 van het Wetboek van Koophandel: ~ Activiteiten: KBC doet bankverrichtingen met een winstoogmerk dit zijn objectieve daden van koophandel, het is tevens hun hoofdactiviteit KBC is een handelaar ~ Art. 2 in fine: eens je handelaar bent is alles wat je doet een daad van koophandel, zelfs als het niets te maken heeft met je handelsactiviteit => deze daad is een subjectieve daad van koophandel Bv. geneesheer bezit een appartementsgebouw, met daarin zijn praktijk, de rest van de appartementen verhuurt hij, is deze man handelaar? 1) Geeft de hoofdactiviteit de hoedanigheid van handelaar? Beoefenaars van vrije beroepen zijn geen handelaar! Dus hij is geen handelaar vanuit het dokter zijn 2) Heeft hij deze hoedanigheid vanuit het verhuren van onroerend goed? Dit is geen objectieve daad van koophandel -> ook vanuit deze activiteit is hij geen handelaar => deze man is geen handelaar 8

11 4) Handelszaak/handelsfonds Bv. in ruil voor een lening bij de bank moet een handelaar een handelszaak als waarborg geven Wat is een handelszaak? Er bestaat geen wettelijke definitie van, men probeert het wel te omschrijven, deze omschrijving bestaat uit 3 elementen: - Bestaat uit een geheel van middelen - Waarmee u klanten aantrekt - En er probeert klanten mee te behouden Het is een feitelijke aangelegenheid dat je geval per geval moet bekijken Wet uit 1999 over de inpandgeving van een handelszaak (de eerste losse wet in het wetboek) Art. 2: dit artikel geeft een opsomming van zaken die deel uitmaken van een handelszaak, zoals: - Cliënteel - Uithangbord (= plakkaat waarop de handelsnaam staat) - Handelsinrichting: alles wat in de winkel staat - Merken - Recht op huursale - Magazijn - Gereedschappen -... Je moet oppassen omdat dit artikel van aanvullend recht is, het is niet bindend, dat wil zeggen dat je in de praktijk zelf mag bepalen wat deel uitmaakt van de handelszaak Dingen waarvan men aanneemt dat deze geen deel uitmaken van de handelszaak: - Liquide geldmiddelen (het geld in de kassa) - Schulden - Cliënteel art. 2: dit artikel zegt dat het cliënteel wel deel van de handelszaak uit maakt, het probleem van cliënteel is dat het een rest nullius is: het is niet grijpbaar, er is juridisch geen vat op, je kan het niet overdragen De wet zegt dat een niet-concurrentiebeding wel deel uit maakt van de handelszaak, het vertelt wat je niet mag doen als je je zaak verkocht hebt: directe concurrentie aandoen aan je koper (je mag niet in de nabijheid opnieuw een frituur opendoen dit is klanten afpakken), het beding is niet oneindig, het is daarentegen wel beperkt in tijd en ruimte, dus te lange afstanden behoren hier niet tot 9

12 Een handelszaak is geen juridische entiteit: een handelszaak bestaat uit verschillende elementen dus je moet voor ieder onderdeel dat je wilt overdragen de daarvoor toepasselijke wetgeving toepassen, bv. gebouw via de tussenkomst van de notaris wel een juridische entiteit: dan kan je alle elementen in één geheel overdragen 5) Verschil tussen handelsrecht en burgerlijk recht 1. Bewijsregels: Wat zijn bewijsregels? In het handelsrecht zijn de bewijsregels veel soepeler: Deze regels moet je toepassen als je ten opzichte van een handelaar staat Hoe bewijst men in het burgerlijk recht? In het burgerlijk recht werkt men met de 375 euro - grens: - Transacties tot de 375 euro kan je bewijzen met alle mogelijke bewijsmiddelen: geschrift, getuigen ( de rechter beoordeelt de waarde van een getuige en of hij deze als een getuige accepteert), vermoedens, bekentenis, verklaring onder eed - Transacties boven de 375 euro kan je enkel bewijzen met een geschrift 2 soorten geschriften: - Authentieke akte: ~ Altijd de tussenkomst van een openbaar ambtenaar (bv. notaris) nodig bij het opstellen van het contract ~ Bestaat uit 2 onderdelen: Vaststellingen door de openbare ambtenaar: de bewijskracht = ONAANVECHTBAAR/ONWEERLEGBAAR, deze is enkel aanvechtbaar via de procedure 'valsheid in geschriften' Eigenlijke overeenkomst tussen de partijen, dit is de overeenkomst zonder de tussenkomst van een notaris, de bewijskracht = AANVECHTBAAR/WEERLEGBAAR via een ander geschrift - Onderhandse akte: ~ Zonder overeenkomst van de notaris ~ 2 verplichtingen om het een geldig bewijsmiddel te maken: Een aantal originelen opstellen, zoveel originelen als er partijen zijn met een onderscheidend belang (bv. auto kopen: Koper <=> man en vrouw) In ieder origineel moet je het aantal opgestelde originelen vermelden ~ Bewijskracht: je kunt altijd via een geschrift de inhoud kan WEERLEGGEN 10

13 Het handelsrecht is soepeler dan het burgerlijk recht: - Het werkt niet met een grens van 375 euro, men kijkt helemaal niet naar de waarde van de transactie - Je kunt gebruik maken van elk soort van bewijsmiddel - Een authentieke akte kan worden weerlegd via alle andere mogelijke bewijsmiddelen - Om een geldige onderhandse akte op te stellen moet deze niet aan de 2 voorwaarden (over originelen) voldoen, dus er is maar 1 document nodig - De inhoud van een onderhandse akte kan men weerleggen via alle andere mogelijke bewijsmiddelen - De datum van de akte: ~ In het burgerlijk recht is de datum op allerlei manieren weerlegbaar, een vaste datum kan je bekomen door: 1. Overlijden 2. De onderhandse akte laten registreren, hoe doe je dat? Je moet naar de FOD financiën (afdeling registratie en domeinen) gaan, daar registreert men de overeenkomst door er een stempel op te zetten en het te registreren in een register 3. Door de tussenkomst van een notaris ~ In het handelsrecht neemt men aan dat de datum die op de akte staat juist is - 2 bijkomende bewijsmiddelen (niet geldig in het burgerlijk recht): ~ De factuur ~ De boekhouding De factuur Een factuur bestaat uit 2 elementen: - Het voorwerp van de transactie moet duidelijk gemaakt worden - Het moet een bevestiging zijn van een schuldvordering in geld Wie is verplicht tot afgifte van een factuur? Dit vloeit voort uit de BTW wetgeving, dus hoort bij de fiscale wetgeving Wat moet er allemaal op een factuur staan? - Het bedrag van de schuldvordering in geld - Het voorwerp van de transactie - De identificatie van de schuldenaar - De identificatie van de schuldeiser - Moet er het woord 'factuur' opstaan? NEE! Dit is juridisch niet belangrijk

14 Wat is de bewijskracht? - Kan een handelaar die de factuur heeft ontvangen deze gebruiken tegen de handelaar die de factuur heeft opgesteld? JA! Dit is een volwaardig bewijsmiddel, zowel als je als ontvanger handelaar of niet handelaar bent - Kan de handelaar zijn eigen factuur gebruiken tegen: ~ Een handelaar: JA! Wel onder voorwaarde dat de handelaar die de factuur gekregen heeft, ze heeft geaccepteerd, hoe kan men een factuur accepteren? Er bestaan 2 vormen van acceptatie: Een stilzwijgende acceptatie: uit de feiten blijkt dat u akkoord was met de factuur Een uitdrukkelijke acceptatie: bv. ontvangst bevestigen, factuur inschrijven ~ Tegen niet-handelaar: NEE! Want het is een niet-ondertekend stuk dat van één iemand uitgaat Wat is de waarde van de algemene voorwaarde (deze staat op de achterkant van de factuur)? - Ofwel zijn deze een herhaling van de voorwaarden die u vroeger al gezien hebt, dan ben je er door gebonden want je hebt ze vroeger al aanvaard - Ofwel is het de eerste keer dat je de algemene voorwaarde ziet: de acceptatie van de factuur brengt mee dat men de voorwaarden accepteert Wat als je een factuur ontvangt waarmee je niet akkoord bent? In dit geval moet je de factuur ALTIJD protesteren! Ook al is de factuur in sommige gevallen geen volwaardig bewijsmiddel. Protesteren doe je door een aangetekend schrijven te sturen: - Niet via een enveloppe, men kan zeggen dat deze leeg was en dus geen protest heeft ontvangen - Best je protest op een A4 papier schrijven, 2 maal toevouwen en de randen dichtplakken, de post zet een stempel op de brief zelf en men kan dus nooit zeggen dat men het protest niet gehad heeft - 2 soorten: ~ Een aangetekende brief ~ Een aangetekende brief met ontvangstbewijs: dan krijg je van de post een bevestiging dat deze brief ontvangen is door de geadresseerde De betaling van facturen: Wet over betalingsachterstand van facturen: - Een betalingstermijn van 30 dagen, maar partijen kunnen onderling een langere of een kortere termijn overeenkomen - Tussen de overheid en een onderneming: max. 60 dagen - Tussen een onderneming en een andere onderneming: geen limiet, de rechter mag wel de betalingstermijn verlagen 12

15 De boekhouding De boekhouding kan tegen de handelaar van wie de boekhouding is ingeroepen worden door een handelaar of een niet-handelaar. Maar hoe doe je dit? - Overlegging van de boekhouding: je krijgt de volledige boekhouding ter beschikking gesteld, dit kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties - Openlegging van de boekhouding: ze wordt letterlijk open gelegd, dit kan door de rechter bevolen worden, de rechter beveelt dan informatie met betrekking tot het geschil vrij te geven, hij kan dit altijd bevelen De handelaar van wie de boekhouding is kan de boekhouding inroepen tegen: - Een handelaar: JA! MAAR onder strikte voorwaarden: het moet gaan om een transactie tussen 2 handelaars, het moet betrekking hebben op een geschil over een daad van koophandel, het moet over een wettelijk gehouden boekhouding gaan én de rechter heeft de keuze of hij deze boekhouding aanvaart als bewijsmiddel of niet - Een niet-handelaar: NEE! want 'de boeken controleren elkaar niet', de niet-handelaar heeft geen boekhouding => Zowel de factuur als de boekhouding zijn niet ondertekende documenten 2. Bevoegde rechtbanken: Er bestaan speciale rechtbanken voor het handelsrecht Voor handelaren is er een aparte rechtbank, nl. de rechtbank van Koophandel Wijzingen van de voorbije maanden: - Een wijziging van de rechtbank van eerste aanleg, deze bestaat nu uit: ~ Een correctionele rechtbank ~ Een burgerlijke rechtbank ~ Een familierechtbank (jeugdkamer, familiekamer) ~ Een strafuitvoeringsrechtbank - De organisatie van de rechtbank van koophandel is volledig gewijzigd: het aantal gerechtelijke arrondissementen werd verminderd tot 11 en er zijn nog maar 9 rechtbanken van koophandel (deze hebben verschillende zetels over het hele land), men heeft ook nog maar 9 voorzitters 13

16 De samenstelling van de rechtbank van koophandel: - Ze bestaat uit kamers - Elke kamer heeft zijn eigen specialiteit - Elke kamer bestaat uit: ~ Een voorzitter = een beroepsmagistraat ~ 2 bijzitters: dit zijn rechters in handelszaken, lekenrechters, ze moeten aan volgende voorwaarden voldoen: ze moeten minstens 30 jaar oud zijn, minstens 5 jaar eervol handel gedreven hebben en beroepservaring hebben Bevoegdheden van de rechtbank van koophandel: - Alle geschillen tussen 2 ondernemingen die betrekking hebben op handelsactiviteiten - Geschillen tussen een niet-onderneming en een onderneming - Geschillen inzake handelsvennootschappen (ook burgerlijke vennootschappen vallen onder deze noemer), geschillen tussen de vennoten en alles inzake intellectuele eigendommen - Wissels en orders (wisselbrieven en orderbrieven) In beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van koophandel bij het hof van Beroep 6) Verplichtingen bij het begin van een handelsactiviteit 1) 2 soorten verplichtingen specifiek voor handelaren: - Opening van een zichtrekening - De bekendmaking van het huwelijkscontract: deze verplichting vervalt volgend jaar 2) Vereisten voor om te even welke onderneming, deze gelden ook voor handelaren, ongeacht welke activiteit:!waarom een onderscheid maken tussen onderneming en handelaar? Een handelaar is een onderdeel van het ruimere begrip onderneming 3) Vestigingswetgeving: niet voor ondernemingen, wel voor de specifieke beroepsactiviteit: Heeft iedereen het recht om handel te drijven? Het wetboek van economisch recht boek 2 art. 3 bevat een belangrijk principe: iedereen is vrij om een economische activiteit naar keuze uit te oefenen, maar hier zitten beperkingen op, deze beperkingen vloeien voort uit wettelijke bepalingen of uit internationale verdragen, men heeft voor handelaren specifieke beperkingen: 14

17 - Onverenigbaarheden: sommige mensen mogen geen handelaar zijn, bv. magistraten mogen geen handelaar zijn - De bevoegdheid ontnemen om handel te drijven, dit wordt door de rechtbank opgelegd, bv. na faillissement door fraude - Als de wet zegt dat je geen handel mag drijven, voor bepaalde activiteiten zijn er nationaliteitsvereisten Bekwaamheid? = Ben je bekwaam om het te doen Iedereen is in principe bekwaam om handel te drijven, maar er zijn enkele probleemgevallen: - Minderjarigen kunnen in de regel geen handelaar zijn - Juridisch onbekwame (geestelijke tekortkoming) - Gefailleerde: een faillissement op zich past de bekwaamheid niet aan, wel als er fraude... mee gepaard is - Het huwelijk heeft geen invloed op de bekwaamheid om handel te drijven, MAAR de handel heeft wel een invloed op het huwelijksvermogen: hangt af van het huwelijksvermogensstelsel waaronder partners getrouwd zijn: ~ Geen huwelijkscontract: onder dit stelsel geldt er gemeenschap van goederen, er zijn 3 vermogens binnen dit koppel: het vermogen van partner 1 (= alles wat men inbrengt naar aanleiding van het huwelijk, erfenissen en nalatenschappen), het vermogen van partner 2 en het gemeenschappelijk vermogen (= alles wat men verwerft tijdens het huwelijk) wat als partner 1 failliet gaat? Het eigen vermogen staat als onderpand, maar ook de gemeenschappelijke goederen, dus als één van de partners failliet gaat, komen ze zowel zijn eigen vermogen als het gemeenschappelijke vermogen halen ~ Scheiding van goederen: onder dit stelsel zijn er 2 vermogens: het vermogen van partner 1 ( = wat hij had voor het huwelijk + wat hij verwerft tijdens het huwelijk) en het vermogen van partner 2 als partner 1 failliet gaat kan enkel het vermogen van partner 1 worden weggehaald ~ Algemeenheid van goederen = 'contract van de grote liefde': alles wat je bezit komt in het gemeenschappelijk vermogen, alleen het beroepsmateriaal is van de partner zelf heel het gemeenschappelijke vermogen is onderpand - Veiligheid: je moet naar rechtbank van eerste aanleg gaan en eisen dat een voorwaarde voor het handeldrijven van de partner is, dat ze van huwelijksstelsel veranderen als het handel drijven een gevaar kan worden voor het gezin - Naam van partner gebruiken als naam van de handelszaak: dan moet je aan de partner toestemming vragen om zijn/haar naam te gebruiken, hij/zij kan de naam weg laten halen als naam van de handelszaak en dan onder een andere naam verderdoen ALS de andere partner een gegronde reden heeft 15

18 4) Verplichtingen bij het ontstaan 1) Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen - Bron: ingevoerd in 2003, het bevind zich in boek 3 van het wetboek van economisch recht - Basisregel: Iedereen die in België handel wil drijven, moet zich vooraf (= voor de handelsbetrekkingen aanvatten) inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelaar - De verplichting rust op handelaren, maar treft een grotere groep van personen - Doel?: Het is een grote elektronische databank ~ De vereenvoudiging van de opstart van een handelsactiviteit (administratief) ~ Een beeld krijgen van iedereen die in België economisch actief was, en de bijhorende details hierover ~ Een register van de uitvoerende macht. Vroeger een register waar handelaren zich moesten inschrijven (bij de rechtbank van koophandel) toen viel het onder de rechterlijke macht. Nu zit het bij de FOD economie en Middenstand valt onder de uitvoerende macht - Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen? ~ = een zeer grote databank, bestaand uit verschillende onderdelen: Een handelsregister: als je handelaar bent moet je je inschrijven in de kruispuntbank én in het onderdeel handelsregister Een rechtspersonenregister: belangrijk voor vennootschappen. Vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid moeten zich laten inschrijven in het rechtspersonenregister, als ze handel drijven moeten ze zich ook laten inschrijven in het handelsregister. Iedereen die zich inschrijft krijgt een ondernemingsnummer (gelijkaardig aan ons rijksregisternummer) en een vestigingsnummer (voor de vestiging waar je activiteit plaats vind) bv. 2 filialen, per filiaal heb je een vestigingsnummer. - Wie moet nu een inschrijving nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Basisregel: een onderneming, dus ook handelaars, want zij vallen onder het begrip onderneming. Eigenlijk moet iedereen die economisch actief is een inschrijving nemen, dus ook beoefenaars van vrije beroepen. Ook vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid moet een inschrijving nemen rechtspersonen ook. - Welke gegevens moet je aangeven? Dit wordt geregeld door de wetgeving, nl. door de wet van Je moet alle gegevens doorgeven waarvan men een beeld krijgt van wie je bent, wat je doet en waar je gevestigd bent. - Het is geen databank die enkel en alleen voor u gevoerd wordt. Er worden ook gegevens aangevoerd die niet van u zijn, zoals rechtbanken die een vonnis over u hebben geveld... Niet enkel de door u gegeven informatie zit er in, ook die van derden. De ingeschreven heeft recht 16

19 om alles in te zien van de databank. De wet voorziet een procedure waardoor je jouw gegevens kan inzien en ook een procedure waardoor je je gegevens kan wijzigen. - Je dient je ondernemingsnummer te gebruiken in alle contacten met de overheid. - Derden krijgen ook inzage in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je kan informatie als derde opzoeken over personen die economisch actief zijn in België zeer gemoduleerd. U hebt maar toegang tot beperkte/bepaalde informatie. Wat moet je nu concreet doen voor de Kruispuntbank van Ondernemingen? - U gaat handeldrijven via een vennootschap rechtspersoon - Handel drijven als fysiek persoon: wat moet je doen? ~ Je kan geen rechtstreeks contact opnemen met de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je dient dit te doen via een ondernemingsloket. Een ondernemingsloket is een private organisatie die erkend is door de overheid, vb. UNIZO, VOKA (= Vlaamse organisatie van de kamer van Koophandel) Ondernemingsloketten zijn concurrerende organisaties. De keuze is vrij, ook de keuze van de plaats is vrij. Je geeft alle informatie door aan de gekozen organisatie ( ondernemingsloket) en zij zullen de inschrijving voor u regelen. Zij zijn een tussenpersoon tussen jou en de Kruispuntbank van Ondernemingen. ~ De inschrijving moet altijd up-to-date zijn. Wijzigingen moet je doorgeven aan het ondernemingsloket zodat ze deze kunnen aanpassen. ~ Eens ingeschreven moet je je ondernemingsnummer staan op alle documenten die de onderneming verlaten. ~ Je moet je ondernemingsnummer op een duidelijk zichtbare plaats aanbrengen op de plaats waar je handel drijft. ~ Als u handel drijft, neemt u tegelijk ook een inschrijving in het handelsregister. Er ontstaat automatisch een weerlegbaar vermoeden dat u handelaar bent. De persoon in kwestie moet het tegendeel bewijzen ~ Als je ingeschreven bent in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan moet je ook op een dagvaarding je ondernemingsnummer schrijven als je iemand dagvaart. Wat gebeurt er als je het vergeten bent te vermelden? Dan kan de rechter een regularisatieperiode toekennen: je dient dan eerst je inschrijving te bewijzen, kan je dit niet bewijzen dan ben je niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen de vordering die je stelt is ambtshalve onontvankelijk men behandeld de zaak niet verder je moet je eerst inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dan terug gaan. Het kan ook zijn dat je bent ingeschreven voor een bepaalde activiteit, maar ondertussen is je activiteit uitgebreid, dus als je een vordering instelt voor de nieuwe, andere activiteit (dan diegene waarvoor je ingeschreven bent), dan gaat de vordering onontvankelijk verklaard worden. Als de tegenpartij als eerste argument opwerpt dat je nog niet ingeschreven bent voor de activiteit van de vordering, dan wil dit zeggen dat de informatie niet up-to-date is. 17

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Bepaalde afwijkende gewoontes van het handelsrecht in vergelijking met het burgerlijk recht.

Bepaalde afwijkende gewoontes van het handelsrecht in vergelijking met het burgerlijk recht. Inleiding: het basisprincipe van onze economische ordening in zijn juridische vertaling Afdeling 1. De vrijheid van beroep en bedrijf 1. Europeesrechtelijke dimensie Proportionaliteitseis: een maatregel

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen.

2de bach TEW. Vennootschapsrecht. Notities aangevuld uit wetboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen. 2de bach TEW Vennootschapsrecht Notities aangevuld uit wetboek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 143 5,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Praktische

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Formulier voor SAMENWERKING

Formulier voor SAMENWERKING OBJECTIEVE VERKOOP & PROFILING Overheidsgoederen en verplicht te verkopen Private Goederen www.cibnet.org > Hulp nodig? > tel. 070 21 00 81 PART NL 1_1 v.1003111823 Formulier voor SAMENWERKING 1. De volgende

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :.

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :. 1 BIJLAGE Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN Artikel 2bis, tweede lid, eerste twee streepjes van het KB van 18 november 1996 I. DE AANVRAGER Naam

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

nr. 198 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 29 januari 2016 aan HILDE CREVITS Scholen - Handelsactiviteiten

nr. 198 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 29 januari 2016 aan HILDE CREVITS Scholen - Handelsactiviteiten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 198 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 29 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Scholen - Handelsactiviteiten

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

a. Yolande treedt op als makelaar b. Yolande treedt op als commissionair c. Yolande treedt op als agent d. Yolande verhuurt enkel haar diensten.

a. Yolande treedt op als makelaar b. Yolande treedt op als commissionair c. Yolande treedt op als agent d. Yolande verhuurt enkel haar diensten. 1. Yolande heeft een modellenbureau. Aantrekkelijke jonge dames en heren kunnen zich bij haar mits betaling van een vergoeding van 9 % van de per opdracht te ontvangen vergoeding als mannequin laten registreren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS

Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Proefexamen JURIDISCHE KENNIS Beschikbare tijd: 90 minuten 5063 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 CASES, waarbij in het totaal 5 vragen moeten worden beantwoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht

VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN. NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht Pag. 1/6 VERKOOPSCONTRACT VOOR VAN ASBEST ONTDAAN MATERIEEL ALS SCHROOT TUSSEN NMBS, naamloze vennootschap van publiek recht met maatschappelijke zetel in 1060 St.-Gillis, Frankrijkstraat 56 ingeschreven

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder De programmawet van 20/07/2006 voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. Niet

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INCASSO

INTERNATIONAAL INCASSO INTERNATIONAAL INCASSO 1 I. Algemeen II. Preventie A. Vooronderzoek B. Contractvoorwaarden C. Het bindend maken van contractvoorwaarden D. Formaliseren van de eis III. Recuperatie A. Gerechtelijk B. Alternatieve

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie