HANDLEIDING VIA JURIDICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VIA JURIDICA"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VIA JURIDICA Via Juridica (voorheen Databank BRON) is een online naslagwerk met civiele en fiscale documentatie, specifiek gericht op de vakgebieden erfrecht, huwelijksvermogensrecht, estate planning, onroerendgoedrecht en vennootschapsrecht. Daardoor is Via Juridica een waardevol naslagwerk voor professionals die werkzaam zijn op het notariële vakgebied. De kennisbank wordt doorlopend aangepast aan de ontwikkelingen in de praktijk, en bevat naast artikelsgewijs commentaar ook recente jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten. Oorspronkelijk is Via juridica opgericht als naslagwerk voor het notariaat, inmiddels is zij uitgegroeid tot een volwaardige kennisbank die relevante informatie bevat voor alle juristen die werkzaam zijn op de bovengenoemde vakgebieden. Via Juridica onderscheidt zich van andere databanken doordat de documenten die in de kennisbank worden opgenomen worden geselecteerd door praktijkjuristen. Uitsluitend voor de betreffende vakgebieden relevante brondocumenten (jurisprudentie, wetgeving en beleidsbesluiten) worden opgenomen. Door de redactie wordt voorts per wet een zorgvuldige afweging gemaakt welke onderdelen worden becommentarieerd. Inhoudsopgave Inloggen in Via Juridica... 2 Opbouw van Via Juridica... 3 Toelichting... 4 Rechtspraak... 5 Kamerstukken... 6 Beleidsbesluiten... 8 Zoeken in Via Juridica... 9 Ad 1. Zoeken op trefwoord en uw resultaten nader filteren ('trechterzoeken')... 9 Voorbeeld van trechterzoeken op trefwoord Ad 2. Zoeken in de boomstructuur Voorbeeld van zoeken via boomstructuur Ad 3. Zoeken naar een bepaald soort document Voorbeeld van gericht zoeken naar een kamerstuk Voorbeeld van gericht zoeken naar een beleidsbesluit Voorbeeld van gericht zoeken naar een uitspraak Vragen? Neem contact met ons op!

2 Inloggen in Via Juridica Via Juridica bereikt u via Op de openingspagina van Via Juridica kunt u rechtsboven in het scherm inloggen met de door FBN Juristen verstrekte inloggegevens. U kunt uw inloggegevens bewaren door het aanklikken van Login onthouden. Op deze pagina wordt u het laatste nieuws uit Via Juridica getoond. Figuur 1. Openingspagina van Via Juridica. 2

3 Opbouw van Via Juridica Via Juridica bestaat uit twee delen: fiscaal en civiel. U heeft altijd toegang tot beide delen. U komt in de kennisbank door op Via Juridica te klikken. Nadat u op Via Juridica heeft geklikt verschijnen twee knoppen: Fiscaal en Civiel. Door op de knop Fiscaal of Civiel te klikken navigeert u naar het gewenste onderdeel van de kennisbank. Figuur 2. Twee delen van Via Juridica. Het onderdeel Fiscaal bevat alle voor de notariële praktijk relevante toelichtingen op fiscale wetten met bijbehorende jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten. Het onderdeel Civiel biedt toegang tot alle voor de notariële praktijk relevante civiele wetten met bijbehorende jurisprudentie en parlementaire documenten. Hieronder wordt nader uitgelegd welke informatie is opgenomen op de tabbladen Toelichting, Rechtspraak, Kamerstukken en Beleidsbesluiten. Met de zoekfunctie linksmidden in het scherm kan worden gezocht in alle documenten die in de kennisbank zijn opgenomen (toelichting op wetsartikelen, jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsbesluiten), zowel fiscaal als civiel. 3

4 Toelichting Als u op Fiscaal of Civiel klikt, wordt standaard de tab Toelichting geopend. U ziet dan welke wetten in het desbetreffende deel van Via Juridica zijn opgenomen. Voor het fiscale deel zijn dit: Inkomstenbelasting Successiewet Overdrachtsbelasting Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Loonbelasting Natuurschoonwet Wet waardering onroerende zaken Verhuurderheffing Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet Zorgwetgeving Registratiewet Algemene wet bestuursrecht Besluit voorkoming dubbele belasting Internationaal belastingrecht Wijzigingen belastingwetten per jaar Voor het civiele deel zijn dit: Boek 1 - Personen- en familierecht Boek 2 - Rechtspersonen Boek 3 - Vermogensrecht Boek 4 - Erfrecht Boek 5 - Zakelijke rechten Boek 6 - Verbintenissenrecht Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten Boek 7a - Bijzondere overeenkomst; vervolg Boek 10 - Internationaal privaatrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Faillissementswet Wet op het financieel toezicht Wet op het notarisambt Wetboek van Koophandel Kadasterwet U kunt verder bladeren door in het deel Fiscaal of in het deel Civiel op de wetten te klikken. Via Juridica kent een thematische opbouw waardoor informatie die bij een bepaald thema behoord is geclusterd. In het onderdeel Fiscaal zijn de thema s onderverdeeld aan de hand van de wetsartikelen in elke belastingwet. Enkele wetsartikelen zijn verder onderverdeeld in artikelleden. In het onderdeel Civiel is de inhoud onderverdeeld in thema s, waarbij de opbouw van het Burgerlijk Wetboek in titels en afdelingen is gevolgd. Hierdoor worden de thema s per afdeling getoond. Een thema bestaat uit: Een toelichting op het thema. In de toelichting wordt verwezen naar uitspraken, kamerstukken en in het fiscale deel naar beleidsbesluiten. De actuele wettekst van het wetsartikel of de wetsartikelen die bij het thema horen. Uitspraken die van belang zijn voor het thema. Niet elke uitspraak die betrekking heeft op het thema wordt opgenomen in Via Juridica, uitsluitend de belangrijkste uitspraken worden opgenomen. Kamerstukken die betrekking hebben op het thema. Beleidsbesluiten die beleid bevatten over het thema. Beleidsbesluiten komen alleen voor in het fiscale deel van Via Juridica. De tab bevat zowel geldende als vervallen besluiten. Gestelde vragen. Een gebruiker van Via Juridica heeft de mogelijkheid om een vraag te stellen. Als deze vraag interessant is voor andere gebruikers, dan kan de redactie besluiten om de vraag geanonimiseerd op te nemen in de kennisbank. Figuur 3. Onderdelen per thema. 4

5 Rechtspraak Onder de tab Rechtspraak worden alle uitspraken getoond die de redactie van Via Juridica belangrijk acht voor het notariële vakgebied. Aan de rechterkant van het scherm worden de uitspraken getoond. Standaard vindt u de meeste recente uitspraken bovenaan. Afhankelijk van uw eerder gemaakte keuze tussen Fiscaal of Civiel worden uitsluitend fiscale of civiele uitspraken getoond. U kunt de uitspraken sorteren op instantie, datum, nummer of titel door op de naam in de blauwe balk te klikken. Aan de linkerkant van het scherm staan filters, waarmee u kunt filteren, zodat alleen de uitspraken van een bepaalde instantie en/of uit een bepaald jaar worden getoond. Ook kunt u filteren op wet. Door het aanvinken van bijvoorbeeld Boek 4 Erfrecht worden alleen de uitspraken die betrekking hebben op Boek 4 getoond. Eventueel kunt u verder filteren op thema door een thema aan te vinken. In dat geval worden alleen nog de uitspraken die betrekking hebben op dat thema getoond. U kunt meerdere filters tegelijk gebruiken. Figuur 4. Overzichtspagina Rechtspraak met links de filters en rechts de uitspraken. 5

6 Kamerstukken Onder de tab Kamerstukken zijn alle aanhangige, aangenomen of verworpen wetsvoorstellen opgenomen die van betekenis zijn voor het notariële vakgebied. Indien u eerder de keuze heeft gemaakt voor het fiscale deel, worden alleen de fiscale wetsvoorstellen getoond. Als u gekozen heeft voor het civiele deel, dan worden alleen de civiele wetsvoorstellen getoond. Achter ieder wetsvoorstel is zichtbaar wat het laatst verschenen kamerstuk is. U kunt de wetsvoorstellen sorteren op naam, dossiernummer of naam van het laatste aan het wetsvoorstel toegevoegde kamerstuk door te klikken op de witte letters Titel, Dossiernummer of Laatste kamerstuk. Figuur 5.Overzichtspagina Kamerstukken. 6

7 Door op een wetsvoorstel te klikken kunt u de kamerstukken behorende bij het wetsvoorstel raadplegen. Het meest recent gepubliceerde kamerstuk staat standaard bovenaan de lijst. Ook hier heeft u de mogelijkheid om de documenten te sorteren door op de naam in de blauwe balk te klikken. De Terug -knop leidt u terug naar het overzicht met alle wetsvoorstellen. De redactie tracht bij elke wetsvoorstel een samenvatting te geven van de wijzigingen die in dat wetsvoorstel zijn opgenomen. Deze samenvatting wordt boven de lijst met kamerstukken getoond. Figuur 6. Kamerstukken bij een wetsvoorstel, in dit geval is gekozen voor het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet Als u op een specifiek kamerstuk klikt, dan wordt dit kamerstuk getoond. U heeft rechts de mogelijkheid om het kamerstuk in een nieuw venster te openen, zodat u dit kamerstuk kunt raadplegen, terwijl u verder kunt zoeken in Via Juridica. De knop Terug brengt u terug naar het overzicht met alle kamerstukken die bij het wetsvoorstel behoren. 7

8 Beleidsbesluiten Alleen in het fiscale deel van Via Juridica zijn beleidsbesluiten opgenomen. Onder deze tab zijn alle door het Ministerie van Financiën gepubliceerde beleidsbesluiten opgenomen die betrekking hebben op de notariële belastingen. Bovenaan de pagina worden de beleidsbesluiten getoond die op dit moment gelden. Daaronder staan de beleidsbesluiten die zijn vervallen. Standaard wordt het meest recent gepubliceerde beleidsbesluit bovenaan getoond. U kunt de beleidsbesluiten sorteren op datum, nummer of titel door op de naam in de blauwe balk te klikken. Aan de linkerkant worden de wetten getoond. U kunt deze gebruiken als filter. Door een wet aan te vinken worden alleen de beleidsbesluiten met betrekking tot die wet getoond. Vervolgens kunt u verder filteren op wetsartikel door een wetsartikel aan te vinken. Hierdoor worden alleen de beleidsbesluiten getoond die betrekking hebben op dat wetsartikel. U kunt meerdere wetten en wetsartikelen tegelijk aanvinken. Figuur 7. Overzichtspagina Beleidsbesluiten met links het filter en rechts de beleidsbesluiten. 8

9 Zoeken in Via Juridica U kunt op drie manieren informatie vinden in Via Juridica. 1. zoeken op trefwoord via de algemene zoekfunctie linksmidden in het scherm, waarna u de zoekresultaten nader kunt filteren (het zogenaamde trechterzoeken ). 2. gericht zoeken in een bepaalde wet via de boomstructuur (tabblad Toelichting). 3. gericht zoeken naar een bepaald soort document, via de tabbladen Rechtspraak, Kamerstukken of Beleidsbesluiten. Ad 1. Zoeken op trefwoord en uw resultaten nader filteren ('trechterzoeken') De eerste manier waarop u kunt zoeken is via de algemene zoekfunctie op trefwoord. De zoekmachine zoekt door de inhoud van alle documenten die zijn opgenomen in de databank en geeft bij het invoeren van een trefwoord zoeksuggesties. U vindt de zoekfunctie altijd linksmidden in het scherm. Figuur 8. Zoekfunctie linksmidden in Via Juridica. Het zoeken op trefwoord, werkt volgens het systeem 'trechterzoeken': een zoekopdracht start altijd met een trefwoord. Trechterzoeken werkt het beste als slechts één trefwoord wordt ingevuld. U kunt de gevonden resultaten vervolgens nader filteren, bijvoorbeeld op wet, soort document en onderwerp. Het systeem geeft in alle fasen aan hoeveel resultaten u nog over heeft. 9

10 Voorbeeld van trechterzoeken op trefwoord Bijvoorbeeld: u zoekt informatie over de partnerregeling in de successiewet. Daartoe vult u in de zoekbalk een trefwoord in. Zodra u begint te typen worden zoeksuggesties gegeven. U kunt er voor kiezen om een zoeksuggestie aan te klikken, uiteraard kunt u ook uw eigen zoekterm intypen. Vervolgens kiest u in welk rechtsgebied u wenst te zoeken: Fiscaal of Civiel. U start daarna de zoekopdracht door op het vergrootglas te klikken. Figuur 9: Een zoekopdracht invoeren. 10

11 Nadat een u een zoekopdracht heeft uitgevoerd verschijnt het volgende scherm. Figuur 10. Scherm met zoekresultaten. De zoekresultaten worden geordend onder 2 tabbladen: Fiscaal en Civiel. Afhankelijk van uw keuze voordat de zoekopdracht is gegeven worden de fiscale of de civiele resultaten getoond. In het voorbeeld hierboven is gekozen voor het fiscale rechtsgebied, zodat de fiscale resultaten worden getoond. Achter Fiscaal en Civiel staat hoeveel resultaten in dat rechtsgebied zijn gevonden. In dit geval zijn er in het fiscale deel 31 resultaten gevonden en geen resultaten in het civiele deel. De civiele resultaten kunt u raadplegen door op Civiel te klikken. In de zoekbalk kunt u vinden op welk trefwoord u heeft gezocht. In dit geval op 'Partnerregeling'. U kunt de zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de filters aan de linkerkant van het scherm. De resultaten kunnen worden gefilterd op: Informatiesoort Instantie Wet. Achter de wet staat hoeveel resultaten zijn gevonden in die wet. Door aan de linkerkant op Partnerbegrip Successiewet (art. 1a SW) te klikken verschijnt de toelichting op de partnerregeling in de Successiewet. 11

12 Ad 2. Zoeken in de boomstructuur Indien u gericht zoekt naar informatie over een bepaald onderwerp in een bepaald wetsartikel (fiscaal) of onderdeel van het BW (civiel), is deze informatie het snelst te vinden door te kiezen voor het onderdeel Civiel of Fiscaal, vervolgens de wet waarover u de informatie zoekt aan te klikken en dan het thema te selecteren waarover uw informatie zoekt. Voorbeeld van zoeken via boomstructuur Stel: u zoekt een beleidsbesluit over het partnerbegrip in de Successiewet. Stap 1: Kies voor tabblad Fiscaal; standaard opent het tabblad Toelichting, met daaronder de fiscale wetten die opgenomen zijn in het deel Fiscaal. Figuur 11. Zoeken in fiscale wetten, opgenomen in de boomstructuur van het fiscale deel van Via Juridica. 12

13 Stap 2: Open de Successiewet door te klikken op Successiewet. Figuur 12. U heeft op 'Successiewet' geklikt. Hierdoor worden de artikelen geopend waarvan informatie is opgenomen in Via Juridica. Stap 3: Open het wetsartikel over het partnerbegrip, art. 1a SW, door te klikken op 'art. 1a - Partnerbegrip'. Figuur 13. U heeft in het onderdeel Successiewet op 'art. 1a - Partnerbegrip' geklikt. 13

14 Het thema art. 1a Partnerbegrip wordt geopend. Op het tabblad Toelichting treft u een toelichting aan op art. 1a SW inzake het partnerbegrip in de Successiewet. Op het tabblad Wettekst kunt u de actuele wettekst van art. 1a SW raadplegen. Op het tabblad Uitspraken zijn uitspraken opgenomen die betrekking hebben op art. 1a SW. Op het tabblad Kamerstukken zijn kamerstukken opgenomen die betrekking hebben op art. 1a SW. Op het tabblad Beleid treft u beleidsbesluiten aan, voor zover er beleid is op het gebied van art. 1a SW. Op het tabblad Vragen bestaat de mogelijkheid voor de redactie van Via Juridica om veel gestelde vragen over het onderwerp te publiceren. Stap 4: U zocht naar een beleidsbesluit op het gebied van het partnerbegrip in de Successiewet. Klik daarvoor op het tabblad Beleid. Figuur 14. U heeft het tabblad Beleid geopend van het thema 'art. 1a Partnerbegrip'. Onder het tabblad Beleid treft u al het relevante beleid aan dat over dit onderwerp in de afgelopen jaren is verschenen. Ad 3. Zoeken naar een bepaald soort document In de onderdelen Fiscaal en Civiel zijn de documenten ook op soort te doorzoeken. Dit is mogelijk via de tabbladen Uitspraken Kamerstukken Beleidsbesluiten (uitsluitend voor het fiscale deel van de kennisbank) 14

15 Nadat u een soort document heeft gekozen, kunt u de uitspraken nader filteren op instantie en jaar van de uitspraak en wet. Beleidsbesluiten kunt u filteren op wet. Beide documentsoorten zijn standaard gesorteerd op datum. Voorbeeld van gericht zoeken naar een kamerstuk U zoekt de Nota van wijziging op de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht. Stap 1. Stel uzelf de vraag of dit een fiscaal of een civiel document betreft en selecteer op basis daarvan het deel van de kennisbank. In dit geval gaat het om een civiel kamerstuk. Kies voor het onderdeel Civiel, selecteer vervolgens het tabblad Kamerstukken. Figuur 15. Deel Civiel, tabblad Kamerstukken. Op dit tabblad zijn alle wetten en wetsvoorstellen te vinden die zijn opgenomen in het civiele deel van Via Juridica. 15

16 Stap 2. Selecteer de wet Uitvoeringswet Verordening Erfrecht. De pagina waarop de kamerstukken zijn opgenomen van de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht, opent zich. U kunt de detailpagina van het kamerstuk Nota van wijziging bekijken door te klikken op de titel 'Nota van wijziging'. Indien het kamerstuk zich niet direct opent, kunt u via de kop 'Download PDF' de inhoud van het kamerstuk raadplegen. Rechtsboven heeft u de mogelijkheid het kamerstuk te openen in een nieuw venster, zodat u binnen de kennisbank verder kunt navigeren naar andere zoekresultaten, zonder dat u dit gevonden document hoeft te sluiten. Figuur 16. U heeft de Uitvoeringswet Verordening Erfrecht geselecteerd. 16

17 Voorbeeld van gericht zoeken naar een beleidsbesluit U zoekt naar het beleidsbesluit dat betrekking heeft op de woning in aanbouw in de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. Stap 1. Kies voor het deel Fiscaal, selecteer vervolgens het tabblad Beleidsbesluiten. Figuur 17. Overzichtspagina beleidsbesluiten. Stap 2. Filter aan de linkerzijde van uw scherm de beleidsbesluiten nader op wet, door te kiezen voor de filter Inkomstenbelasting. Figuur 18. Beleidsbesluiten gefilterd op inkomstenbelasting. 17

18 Stap 3. In dit geval is het onderste resultaat in het voorgaande figuur het besluit dat wordt gezocht. Het is mogelijk om verder te filteren op het begrip eigen woning zoals dat is vastgelegd in art Wet IB Als u ook dat filter aanzet krijgt u het volgende te zien. Nu worden alle beleidsbesluiten getoond die betrekking hebben op art Wet IB Op het tabblad behorend bij een onderwerp zijn naast de geldende beleidsbesluiten ook reeds vervallen beleidsbesluiten raadpleegbaar. Figuur 19. De beleidsbesluiten die betrekking hebben op het eigen woning begrip in de Wet IB 2001 worden getoond door dat ook art eigen woning is aangevinkt (buiten het scherm). 18

19 Voorbeeld van gericht zoeken naar een uitspraak U zoekt de uitspraak van Rechtbank Breda uit 2012 waarin deze instantie oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet discriminatoir zijn. Stap 1. Stel uzelf de vraag of dit een fiscaal of een civiel document betreft en selecteer op basis daarvan het deel van de kennisbank. In dit geval gaat het om een fiscale uitspraak. Kies voor het deel Fiscaal, selecteer vervolgens het tabblad Rechtspraak. Figuur 20. Deel Fiscaal, tabblad Uitspraken. Op dit tabblad zijn alle uitspraken te vinden die zijn opgenomen in Fiscaal. 19

20 Stap 2. Filter op Instantie, jaartal en/of wet. Figuur 21. U heeft uw zoekresultaten nader gefilterd op instantie Rechtbank Breda, jaartal 2012 en Successiewet. Stap 3. Bekijk de detailpagina van de uitspraak van Rechtbank Breda, door te klikken op de titel van de uitspraak. Vragen? Neem contact met ons op! Bij vragen of opmerkingen over Via Juridica of over deze handleiding kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan door middel van de knop reageer rechtsboven op de homepage van Via Juridica. U kunt ook telefonisch ( ) of per contact opnemen. Wij hopen dat het lezen van deze handleiding u geholpen heeft om uw weg in Via Juridica te vinden. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van Via Juridica. Amsterdam, december 2014 Laura Welkers FBN Juristen 20

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4

1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 Inhoud 1 Algemene zoekopdracht - één zoekvraag in alle juridische bronnen 4 1.1 Zoekterm invullen 4 1.2 Treffers algemene zoekopdracht 5 1.3 Treffers per documentsoort 6 1.4 Artikelen in treffer 7 1.5

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding Juridische Bibliotheek - Rechten/Criminologie Collegejaar 2007/2008. Handleiding OpMaat

Handleiding Juridische Bibliotheek - Rechten/Criminologie Collegejaar 2007/2008. Handleiding OpMaat Handleiding OpMaat Hoe kom je bij OpMaat? Ga naar de website van de Juridische Bibliotheek (www.law.leidenuniv.nl/bibliotheek) Ga naar Databases Rechten en Criminologie onder Catalogi en databases. Scroll

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_ Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat_ OpMaat_ Via deze online portal hebt u 24 uur per dag toegang tot een uitgebreide, overzichtelijke en actuele juridische database. Een innovatief zoeksysteem

Nadere informatie

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten:

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten: Wat is monkey.be? monkey.be is dé online databank voor Tax & Accountancy professionals met actuele en praktisch toepasbare commentaren, nieuwsberichten, praktische cijfers, adressen en telefoonnummers,

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Aan de slag met XpertHR

Aan de slag met XpertHR Aan de slag met XpertHR Welkom bij XpertHR! Met uw inlognaam en wachtwoord heeft u toegang tot de antwoorden op al uw HR-vragen. We beschrijven hieronder hoe u de inhoud van XpertHR kunt raadplegen. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl

Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Gebruikershandleiding Rechtsorde.nl Juridisch informatieportaal 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 > Inloggen 2 > Navigeren met tabbladen 3 > De functionaliteiten van de tabbladen 3 3 Zoeken 4 >

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Kennisbank Netwerk Notarissen

Kennisbank Netwerk Notarissen Kennisbank Netwerk Notarissen november 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Opzet van de nieuwe kennisbank... 4 2.1 Manieren van zoeken... 4 2.1.1 Zoeken via het zoekscherm... 4 2.1.2 Zoeken via tabblad

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Personen- en Familierecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Kennisbank Personen- en Familierecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Bestuursrecht. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Kennisbank Bestuursrecht Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Inkoop en Aanbesteden. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Kennisbank Inkoop en Aanbesteden Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren Zeker in je vak Kennisbank Rechtspositie Ambtenaren Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3

Nadere informatie

Kennisbank Handhaving

Kennisbank Handhaving Kennisbank Handhaving Gebruikershandleiding Inhoud 1 Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.2 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank 3 1.2.1 Inloggen 4 1.2.2 Ingelogd blijven 4 1.2.3 Inlogcode

Nadere informatie

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets Legal Intelligence versie. Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Lokale Heffingen. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Lokale Heffingen. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Lokale Heffingen Zeker in je vak Kennisbank Lokale Heffingen Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang tot

Nadere informatie

Handleiding Aura Internet Catalogus. 1 Aanmelden en inloggen. 2 Mijn AuraSpace. 3 Zoeken. Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. Inloggen...

Handleiding Aura Internet Catalogus. 1 Aanmelden en inloggen. 2 Mijn AuraSpace. 3 Zoeken. Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. Inloggen... Handleiding Aura Internet Catalogus 1 Aanmelden en inloggen Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord. 3 2 Mijn AuraSpace Mijn Uitleningen en Mijn Reserveringen... 3 Mijn Recensies...

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kennisbank Sociale Zaken. Zeker in je vak

Gebruikershandleiding. Kennisbank Sociale Zaken. Zeker in je vak Gebruikershandleiding Kennisbank Sociale Zaken Zeker in je vak Kennisbank Sociale Zaken Zeker in je vak Inhoud 1. Aan de slag met de kennisbank 3 1.1 Introductie 3 1.1.1 E-alert 3 1.2 Toegang tot de kennisbank

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Handleiding GGDgezondheidsatlas

Handleiding GGDgezondheidsatlas Handleiding GGDgezondheidsatlas Hulp: Bij elke presentatie die gemaakt wordt is via het knopje rechtsboven online help beschikbaar. Als u na het lezen van onderstaande nog vragen heeft, kunt u ook mailen

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

Handleiding Versie februari 2015

Handleiding Versie februari 2015 Handleiding Versie februari 0 Inhoudsopgave 0 0 De zoekmogelijkheden op een rij Aanmelden Productselectie Persoonlijke pagina Zoeken Attenderingen - Bronnenpagina Attenderingen - Zoekfunctie Persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie preferentiebeleid 3

Handleiding Webapplicatie preferentiebeleid 3 1/14 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Bas van der Meer Niels

Nadere informatie

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11

Handleiding. Recruitmentsysteem ZorgSelect. Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus /11 Handleiding Recruitmentsysteem ZorgSelect Handleiding recruitmentsysteem ZorgSelect augustus 2016 1/11 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Organisatievoorkeuren... 3 2.1 Locaties... 3 2.2 Vacature en cv-voorkeuren...

Nadere informatie

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat!

Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! Handleiding Handige tips voor het gebruik van OpMaat! OpMaat Via deze online portal hebt u 24 uur per dag toegang tot een uitge breide, overzichtelijke en actuele juridische database. Een innovatief zoeksysteem

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1.

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1. Les 19 Help In deze les leert u hoe u de helpbestanden van Excel gebruikt om snelle antwoorden te vinden op een aantal vragen die u over het programma hebt. Houd er echter rekening mee dat u online moet

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

Handleiding Legal Intelligence

Handleiding Legal Intelligence Handleiding Legal Intelligence Versie van maart 0 Inhoud De zoekmogelijkheden op een rij Aanmelden Eenvoudig zoeken Productselectie Voorselecties Resultatenpagina Uitgebreid zoeken 0 Dossiers maken Notities

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Menukaart

Gebruikershandleiding Menukaart Gebruikershandleiding Menukaart Versie 1.0 1. Inloggen op de Menukaart Surf naar www.pcob.nl/mijnpcob Log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u een probleem met inloggen of heeft

Nadere informatie

HANDLEIDING. Handleiding Parlementaire Informatie

HANDLEIDING. Handleiding Parlementaire Informatie HANDLEIDING PARLEMENTAIRE INFORMATIE Deze handleiding maakt u wegwijs in het gebruik van Parlemenataire.nl. HowardsHome verzamelt in dit product de Officiële publicaties en wet- en regelgeving van de Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding. Würth E-Shop (snelstart)

Handleiding. Würth E-Shop (snelstart) Handleiding Würth E-Shop (snelstart) Auteur E-shop team Versie 1.0 Datum 7 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Starten van de e-shop... 3 2. Inloggen... 3 3. Artikelen zoeken... 3 3.1 Zoeken via catalogus...

Nadere informatie

Handleiding Bouwbesluit online

Handleiding Bouwbesluit online Handleiding Bouwbesluit online Deze handleiding geeft in principe alléén informatie over het "hoe" te werken met de Bouwbesluit site: hoe navigeer ik door de site, wat gebeurt er als ik op de knoppen en

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Handleiding ZooEasy Online

Handleiding ZooEasy Online Handleiding ZooEasy Online Een nieuw account of een nieuw wachtwoord Wanneer voor u een nieuw account is aangemaakt, of als u via het inlogscherm een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd, ontvangt u een

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

Handleiding Webshop Juni 2015

Handleiding Webshop Juni 2015 Handleiding Webshop Juni 2015 Inhoudsopgave Klant worden?... 2 Inloggen... 2 Mijn orders... 2 Algemene buttons webshop... 3 Toelichting homepage webshop... 3 Product zoeken... 5 Navigeren naar merk...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Hoe log ik in Van start gaan Beginnen met het aanmaken van je prijslijst Hoe voeg ik een kader met titel toe Hoe voeg ik lijnen tekst toe aan een kader Kiezen

Nadere informatie

Legal Intelligence Quick Reference Sheets

Legal Intelligence Quick Reference Sheets Legal Intelligence Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app - downloaden en activeren

Nadere informatie

Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal (28/04/2017)

Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal (28/04/2017) Locaties en plannen bekijken in de GO! FMIS webportaal (28/04/2017) 1. Mijn locaties in het GO! FMIS Ga naar de webportal : https://ws235.mymcslogin.com/go_p/ Login met jouw ID en wachtwoord Klik onder

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding Nextens app

Handleiding Nextens app Handleiding Nextens app U vindt de app in de itunes App Store of Google Play Store door te zoeken op Nextens. De app is geschikt voor besturingssystemen Android 4.x en hoger en ios 6 en hoger. De zoekfunctie

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

Handleiding Rechtsorde.nl

Handleiding Rechtsorde.nl Handleiding Rechtsorde.nl Wat is Rechtsorde.nl? Rechtsorde.nl is een portaal, dat toegang biedt tot: Alle Wet- en Regelgeving van Nederland, inclusief de volledige tekst vanaf 1995 van de zogenaamde Officiële

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Gedigitaliseerd archief 125 jaar Het Belang van Limburg

Gedigitaliseerd archief 125 jaar Het Belang van Limburg Gedigitaliseerd archief 125 jaar Het Belang van Limburg Het archief De volledige collectie van ingebonden edities van Het Belang van Limburg is ingescand: 520.000 pagina s uit 620 banden van de periode

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

1. Inhoud 2. 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm. 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel. 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice

1. Inhoud 2. 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm. 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel. 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice Document versie 1.0 Oktober 2014 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Inleiding 3 Inloggen Homescherm 3. Zoeken 4 Eenvoudig zoeken Woordwiel 4. Zoekresultaat 6 Zoekresultaat bekijken Attenderingsservice 5. Document

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER

ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER ZOEKEN IN BUSINESS SOURCE PREMIER EENVOUDIG ZOEKEN ZOEKRESULTAAT: SORTEREN EN VERFIJNEN (FILTERS) GEAVANCEERD ZOEKEN SEARCH HISTORY ZOEKEN NAAR LANDENINFORMATIE ZOEKEN

Nadere informatie

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR

ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR ZOEKEN IN KLUWER NAVIGATOR INLOGGEN ZOEKEN ZOEKFILTERS TIPS & TRUCS Kluwer Navigator bevat full text documenten uit verschillende soorten bronnen: wet- en regelgeving, artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie

Nadere informatie

Kennisbank Netwerk Notarissen

Kennisbank Netwerk Notarissen Kennisbank Netwerk Notarissen augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Zoeken in de nieuwe kennisbank... 5 2.1 Manieren van zoeken... 5 2.1.1 Zoeken via de zoekbalk... 5 2.1.2 Zoeken via tabblad

Nadere informatie

Handleiding HWO V3. Versie:

Handleiding HWO V3. Versie: Handleiding HWO V3 Versie: April 2016 Inhoudsopgave INLOGGEN... 3 ZOEKFUNCTIES... 4 NIEUW STANDAARD PROTOCOL AANMAKEN... 7 PROGRAMMA AANMAKEN VOOR CLIËNT... 12 BESTAAND PROTOCOL BEWERKEN... 17 MAAK EIGEN

Nadere informatie

Handleiding. In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de inrichting en het beheer van de site www.houtenschepen.nl. 2005 scab webontwerp

Handleiding. In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de inrichting en het beheer van de site www.houtenschepen.nl. 2005 scab webontwerp Hoxma 7 9001 LC Grou tel. 0566 62 27 56 Postbank 2583541 Rabobank 3562.18.457 email: scats@scab.nl www.scab.nl BTWnr NL 074382172B01 K.v.K. 0157257 Handleiding In deze handleiding wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Na het verlaten van het betreffende menuonderdeel is de volgorde weer als voorheen.

Na het verlaten van het betreffende menuonderdeel is de volgorde weer als voorheen. Handleiding NVSW-ZooEasy Online Inloggen U logt in op www.zooeasyonline.com en vult het mailadres in en het wachtwoord, dit is hoofdletter en teken gevoelig (kopiëren en plakken werkt daarom het makkelijkst).

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Handleiding ZNO e-lab

Handleiding ZNO e-lab Handleiding ZNO e-lab ZorgNetOost wordt gerealiseerd door IZIT. 1. Inleiding De dienst ZNO e-lab biedt u de mogelijkheid om laboratoriumuitslagen sneller tot uw beschikking te hebben door rechtstreeks

Nadere informatie

Webshop Leys & Holtgrefe

Webshop Leys & Holtgrefe Webshop Leys & Holtgrefe Inhoud Voorwoord... 2 Home... 3 1. Social media... 3 2. Zoekbalk... 4 3. Projecten... 5 4. Uitgelicht... 5 5. Twitterwidget... 5 Vestigingen... 6 Vlaggetje... 6 Routeplanner...

Nadere informatie

Sociale Kaart Groningen

Sociale Kaart Groningen Sociale Kaart Groningen handleiding voor gebruikers & beheerders Versie 0.1 22 februari 2016 Inhoud Wat is socialekaartgroningen?... 3 Handleiding... 3 Zoeken... 4 Eenvoudig zoeken... 4 Uitgebreid zoeken...

Nadere informatie

Handleiding. Berichtenbox

Handleiding. Berichtenbox Handleiding Berichtenbox 1. INLEIDING 1.1 Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft gebruikers van het ZorgAanbiedersPortaal (ZAP) inzicht in de werking van het systeem. 1.2 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Zoekblokje. Om snel een beetje leesbaar beeld te krijgen is het vergrootblokje met de ezelsoren een handig hulpmiddel.

Zoekblokje. Om snel een beetje leesbaar beeld te krijgen is het vergrootblokje met de ezelsoren een handig hulpmiddel. Pagina 1 van 7 VOORAF BIJ READER 5 Reader 5 en 7 kunnen zonder bezwaar naast elkaar worden gebruikt. Voor het bekijken en doorzoeken van de cd/dvd hebt u in Reader 5 eigenlijk alleen het zoekblokje nodig.

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Handleiding BunzlOnline. Algemene handleiding

Handleiding BunzlOnline. Algemene handleiding Handleiding BunzlOnline Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen op BunzlOnline... 3 1.1 Aanmelding nieuwe webshop gebruiker... 4 1.2 Wachtwoord vergeten... 4 1.3 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM. Volg ons ook op:

HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM. Volg ons ook op: HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM Volg ons ook op: HOE WERKT FLOOW2? Handleiding 1: Account aanmaken en inloggen P 3 Handleiding 2: Materieel toevoegen P 6 Handleiding 3: Plan materieel en plaats online

Nadere informatie

Beste nieuwe gebruiker,

Beste nieuwe gebruiker, Beste nieuwe gebruiker, Welkom op uw eigen portaal van TR-Care! Binnen dit portaal heeft u talloze mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden stap voor stap uitgelegd in deze handleiding. Laten we bij het

Nadere informatie

Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen. Inhoud. De player... 3. Agendapunten en sprekers... 4. Filters... 4. Stemmingen... 5. Zoeken...

Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen. Inhoud. De player... 3. Agendapunten en sprekers... 4. Filters... 4. Stemmingen... 5. Zoeken... Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen Inhoud De player... 3 Agendapunten en sprekers... 4 Filters... 4 Stemmingen... 5 Zoeken... 5 Aanwijzingen raadplegen audio-/videoverslagen In dit document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

Handleiding. HvA Groepen

Handleiding. HvA Groepen Handleiding HvA Groepen Juni 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GROEPEN EN STUDIEACTIVITEITEN ZOEKEN... 4 1.1 Zoeken naar SIS-groepen... 5 1.2 Filteren van SIS-groepen... 5 1.3 Zoeken naar studieactiviteiten...

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

NotuBiz 2014. Inhoud

NotuBiz 2014. Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Politiek Portaal... 3 2.1 Startpagina... 3 2.2 Publiek menu... 4 2.3 Blok Recent/Toekomst... 4 2.4 Blok Zie ook deze links... 4 2.5 Kalender... 4 2.6 Andere weergaves... 4 2.7

Nadere informatie

Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter

Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter Foto s plaatsen op de site van Taborschool Sint Maria Aalter 1) Ga naar de site van de school en ga via het menu naar onze school leeft. Daar klik je op fotokiekjes en vervolgens kies je de klas (of algemeen)

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

Per Handleiding Plantion Digitale Marktplaats

Per Handleiding Plantion Digitale Marktplaats Per 1-2-2016 Handleiding Plantion Digitale Marktplaats 1 Inhoudsopgave 1) Inloggegevens aanvragen... 2 2) Inloggen... 2 3) Taalinstellingen wijzigen... 2 4) Bestellen... 3 4.1 Aanmaken nieuwe opdracht...

Nadere informatie